BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010"

Transkript

1 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV FLERE BLIVER LÆNGERE 95 % af københavnerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at byen tilbyder et levende og varieret byliv.* Et godt byliv har stor betydning for københavnernes livskvalitet og er et af Københavns gode kort på hånden i konkurrencen med andre storbyer. København har derfor en vision om at være en metropol for mennesker. En by med et mangfoldigt og unikt byliv for alle. Vi har sat os tre mål for bylivet frem mod 2015: Mere byliv for alle, Flere går mere og Flere bliver længere. Dette hæfte stiller ind på det sidste af de tre mål: Flere bliver længere. Hæftet viser et øjebliksbillede af, hvor københavnerne opholder sig, når de er ude, og hvad de synes om kvaliteten af opholdsmulighederne i byen. På den baggrund ønsker vi at give en overordnet status på, hvordan København benyttes som udendørs opholdsrum og at beskrive nogle tendenser for udviklingen. * Kilde; Catinét

2 INDHOLD 1 SÅDAN BRUGER KØBENHAVNERNE BYENS RUM En god by er en by, hvor mange opholder sig ude Københavns 2015-mål Her opholder flest mennesker sig Så tilfredse er københavnerne med opholdsmuligheder i byen Det kan motivere os til længere udeophold METODE Bylivsregnskabet er sammensat af tal fra en række forskellige undersøgelser, heriblandt tællinger af fodgængere og ophold på gader, pladser og i parker, to spørgeskemaundersøgelser foretaget af Catinét, en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Megafon, transportvaneundersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet, samt en lang række andre tal og statistikker fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. De fleste tal er fra 2010, men enkelte går tilbage til 2008 og Nogle af undersøgelserne er behæftet med en vis statistisk usikkerhed. De steder, usikkerheden især er markant, er det bemærket med en note. En del af det rå datamateriale er tilgængeligt på www. kk.dk Her findes flere oplysninger og tal om bylivet i København end de historier, som er hentet frem i hæftet her. 2 OPHOLD PÅ TORVE, PLADSER OG STRØGGADER Københavnerne opholder sig ude hele året Forskelle i køn og alder Så mennesketæt er der på byens centrale pladser Hvad vi gør, når vi opholder os udendørs 3 OPHOLD I PARKER, PÅ STRANDE OG I NATUROMRÅDER Parker Plads i parkerne Det gør vi, når vi opholder os i parker, på strande og i naturområder Forskelle i køn og alder 4 BEVÆGELSE, LEG OG LEGEPLADSER Motion i byen Bydelsmæssige forskelle i tilfredshed Årstidsforskelle på, hvor meget byens udendørs idrætsfaciliteter benyttes Legepladser - Københavns oversete opholdsrum Så meget benyttes legepladser Tilfredshed med legepladser Så mange børn til hver legeplads Så mange kvadratmeter legeplads pr barn 2

3 1. SÅDAN BRUGER KØBENHAVNERNE BYENS RUM EN GOD BY ER EN BY, HVOR MANGE OPHOLDER SIG UDE For mange københavnere er byens parker, pladser og strøggader en naturlig forlængelse af hjemmet. Mad nydes udenfor, familie og venner sættes stævne i parken eller på en café, og de små leger på legepladsen. Byens rum bruges også til motion. Især bliver der løbet på gader, i parker og rundt om søer. Og de senere år er streetsport vundet frem: Skatere, rulleskøjtebrugere og parkourudøvere dyrker ikke bare deres sportsgrene på lukkede baner men finder plads på byens pladser og finder på nye måder at bruge byens hårde flader. Nogle byrum er fast installerede muligheder for ophold og samvær. For eksempel inviterer bænke til, at hvemsomhelst nårsomhelst kan slå sig ned. Andre elementer i byrummene er foranderlige, som når festivaler for en tid forandrer et byrum til en zone med en særlig identitet. Atter andre er helt flygtige elementer, der eksempelvis gør byrummet til en scene, mens en gadekunstner performer, eller til en kaffebar når en kaffecykel for en stund parkerer der. Når mange opholder sig ude, er det et tegn på, at byen er tryg, og at mange føler sig tiltrukket af de muligheder og oplevelser, det giver at opholde sig udendørs. 3

4 KØBENHAVNS 2015-MÅL I 2015 SKAL KØBENHAVNERNE OPHOLDE SIG 20% MERE I BYENS RUM END I DAG 2010-STATUS 2015-MÅL I 2010 OPHOLDT KØBENHAVNEREN SIG PÅ TORVE, PLADSER OG STRØGGADER 1 TIME OG 28 MINUTTER OM UGEN. DET ER MÅLET, AT OPHOLDETS VARIGHED I 2015 ER VOKSET TIL 1 TIME OG 45 MINUTTER OM UGEN. København har en målsætning om, at flere skal opholde sig længere tid i byens rum. Konkret er det målet, at 20% flere bliver længere i uderummet i 2015, end i Forskellige strategier er udviklet, som kan hjælpe med at opfylde det mål. Blandt andet udvikles storbyhaver; byens legepladser bliver fornyet og områdefornyelserne skaber nye opholdsmuligheder i nedslidte byområder. 2 timer Målet for time + 45 min 1 time + 30 min 1 time + 15 min 1 time 45 min 30 min 15min 0 min Tallet er fremkommet ved en udregning af gennemsnittet af besvarelser på spørgeskemaer om både hyppighed og varighed

5 2010-STATUS 2010-STATUS I 2010 svarede københavnerne på, hvor ofte og hvor længe, de opholdt sig udendørs på torve, pladser og strøggader, og hvor ofte de besøgte parker, naturområder, havnebade og strande. Svarene skifter med årstiderne. Ophold er defineret som at slå sig ned. Skal 2015-målene nås, skal københavnerne slå sig ned endnu oftere eller i længere tid end i dag, både sommer og vinter. SÅ LANG TID OPHOLDER VI OS GENNEMSNITLIGT PÅ TORVE, PLADSER OG STRØGGADER forår sommer efterår vinter 13% 28% 39% 26% 72% 43% 44% 60% 30% 16% 22% 6% under 1/2 time 1/2-1 time over 1 time SÅ OFTE OPHOLDER KØBENHAVNERNE SIG PÅ TORVE, PLADSER OG STRØGGADER SÅ OFTE BESØGER KØBENHAVNERNE PARKER, NATUROMRÅDER, HAVNEBADE OG STRANDE 42% opholder sig et par gange ugentligt eller mere om foråret 59% opholder sig et par gange ugentligt eller mere om sommeren 31% opholder sig et par gange ugentligt eller mere om efteråret 13% opholder sig et par gange ugentligt eller mere om vinteren 46% besøger et par gange om ugen eller mere om foråret 64% besøger et par gange om ugen eller mere om sommeren 41% besøger et par gange om ugen eller mere om efteråret 25% besøger et par gange om ugen eller mere om vinteren 5

6 HER OPHOLDER FLEST MENNESKER SIG I juni 2010 blev tællere sendt ud på pladser, torve, parker og strøggader i København for at tælle på 72 forskellige steder i byen, hvor mennesker slår sig ned. Tællingerne blev foretaget på hverdage i juni i tidsrummet med skiftende vejr. Forskelle i vejrtyper har betydning for antallet af mennesker udendørs, hvilket undersøgelsen ikke korrigerer for. Antallet af mennesker fortæller ikke entydigt om pladsernes kvalitet. Mindre besøgte pladser kan have andre oplevelsesmæssige værdier. TOP 10 OVER BYRUM, HVOR FLEST OPHOLDER SIG 1. Nyhavn Havneparken Amager Torv - Strøget Nørre Voldgade - Nørreport St Kultorvet Strædet - Kompagnistræde Vimmelskaftet - Strøget midt Valbyparken - naturlegeplads Istedgade Østerbrogade (uden Gunnar Nu Hansens Plads) 116 Og længere nede på listen Gunnar Nu Hansens Plads Enghave Plads Sankt Hans Torv Sundbyvester Plads Bopa Plads Sundbyøster Plads Husum Torv Vanløse Torv Utterslev Torv Silkeborg Plads 0 Tallene i modellen udgør et timegennemsnit af antallet af mennesker, der opholder sig udendørs. Kilde: Center for trafik, Københavns Kommune 6

7 DET KAN MOTIVERE OS TIL LÆNGERE UDEOPHOLD Hvad skal der til for at københavnerne opholder sig mere udendørs? Gennemsnitligt 54% af københavnerne siger, at de vil opholde sig ude mere, hvis der var flere træer, buske og blomster. 46% mener, de vil opholde sig mere ude, hvis byen var renere. Men bag de gennemsnitlige tal gemmer sig en række væsentlige forskelle på, hvad der kan få forskellige typer af borgere til at opholde sig i byens rum i længere tid end de gør i dag. Af de københavnere, som udelukkende bruger byen til indkøb, mener 45% at flere bænke vil få dem til at opholde sig mere i byens rum. Det samme mener kun 33% af københavnerne i gennemsnit. SÅ MANGE MENER, AT BÆNKE VIL MOTIVERE TIL MERE OPHOLD I BYENS RUM Københavnere, som udelukkende bruger byen til indkøb 45% Alle københavnere 33% Ud af de, der foretrækker at færdes i lokalområdet, markerer 28%, at bedre belysning og bedre belægning kan motivere dem til længere ophold, mod kun 21% af københavnerne i gennemsnit. SÅ MANGE MENER, AT BEDRE BELYSNING OG BEDRE BELÆGNING KAN MOTIVERE TIL LÆNGERE UDEOPHOLD Københavnere, som foretrækker at færdes i lokalområdet 28% Alle københavnere 21% TOP 5 OVER, HVAD DER KAN FÅ KØBENHAVNERNE TIL AT OPHOLDE SIG MERE I BYENS RUM 1. Byen skal være mere grøn (flere træer, buske og blomster) 2. Byen skal være renere 3. Mindre trafik 4. Mere information om muligheder for aktiviteter, smukke steder i byen, kulturoplevelser m.m. 5. Flere bænke Top 5 skal ikke læses sådan, at hvis bare byen blev plantet til med træer og bænke, ville alle byens borgere opholde sig mere udendørs. Nogle grupper blandt byens borgere ønsker en anden æstetik og har andre krav til, hvad byens skal kunne tilbyde. For reelt at være en mangfoldig by skal København derfor ikke alene tilbyde byrum, som tiltaler flertallet, men også rumme det hemmelige, det skæve og det uforudsigelige. SÅ TILFREDSE ER KØBENHAVNERNE MED OPHOLDSMULIGHEDER I BYEN 89% er tilfredse med muligheden for at kunne finde ro og slappe af i den lokale bydels grønne områder. 98% af københavnerne føler, at der er gode muligheder for at mødes i byens grønne områder. 87,5% er tilfredse med muligheden for at lege udendørs i lokalområdet, fx på torve, pladser og i naturområder. 96% oplever, at de kulturprægede haver og historiske anlæg er pæne og rene. Men 26% mener ikke, deres lokalområde egner sig til ophold i dagtimerne, og 29% i aftentimerne. Kilder: Megafon, Catinét 7

8 2. OPHOLD PÅ TORVE, PLADSER OG STRØGGADER KØBENHAVNERNE OPHOLDER SIG UDENDØRS HELE ÅRET Om sommeren er Københavns pladser og parker fyldt med mennesker, der nyder en is, får sig en snak eller kigger på mennesker. Også om vinteren slår københavnerne sig ned udendørs. 35% af borgerne i København svarer, at de om vinteren opholder sig udendørs et par gange om måneden eller mere på pladser, torve og strøggader. Og 63% svarer, at de om vinteren opholder sig i parker og naturområder et par gange om måneden eller mere. Jeg opholder mig udendørs (slår mig ned) på pladser, torve og strøggader et par gange om måneden eller mere: Jeg opholder mig udendørs (slår mig ned) i parker, naturområder, havnebade og strande et par gange om måneden eller mere: forår 80% sommer 90% efterår 66% vinter 35% forår 87% sommer 93% efterår 80% vinter 63% TOP 10 OVER, HVORFOR KØBENHAVNERNE OPHOLDER SIG PÅ PLADSER, TORVE OG STRØGGADER 1. Cafe 77% 2. Gå tur 76% 3. kigge butikker 63% 4. cykle en tur 57% 5. sidde på en bænk 56% 6. få frisk luft 55% 7. kigge på mennesker 53% 8. nyde naturen/udsigten 52% 9. møde venner / familie 52% 10. deltage i arrangementer, fx koncerter 48% 8

9 FORSKELLE I KØN OG ALDER Der er ganske store aldersmæssige og kønsmæssige forskelle på, hvad københavnerne foretager sig, når de opholder sig på torve, pladser og strøggader. Den største forskel mellem kønnene er, at kvinder kigger på butikker langt mere end mænd, og at mænd kigger mere på mennesker, end kvinder gør. Unge københavnere svarer oftere end nogle andre aldersgrupper, at de går på café, dyrker motion, spiser medbragt mad, deltager i arrangementer og trækker frisk luft. I STRØGGADER OG PÅ PLADSER KIGGER KVINDER PÅ BUTIKKER, OG MÆND PÅ MENNESKER KIGGE BUTIKKER KIGGE PÅ MENNESKER KVINDER MÆND KVINDER MÆND % 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ALDERSMÆSSIGE FORSKELLE PÅ, HVAD KØBENHAVNERNE GØR, PÅ TORVE, PLADSER OG STRØGGADER cafe løbe, spille bold, motion kigge på mennesker samvær med fam/venner spise medbragt mad få frisk luft deltage i arr, fx koncerter lege/mine børn leger 9

10 SÅ MENNESKETÆT ER DER PÅ BYENS PLADSER Nyhavn er det enkeltstående byrum i København, hvor der i 2010 blev talt flest mennesker, som opholdt sig. Men opgjort pr. kvadratmeter er Nyhavn ikke det trangeste byrum. Målt på tæthed er Amagertorv på Strøget det mest intense byrum på en sommerdag i København. SÅ MANGE KVADRATMETER ER DER TIL HVER PERSON, SOM OPHOLDER SIG PÅ PLADSEN Amagertorv Kongens Nytorv Nyhavn Enghave Plads Kultorvet Gl Torv/Nytorv Axeltorv Gråbrødre Torv Sankt Hans Torv Rådhuspladsen pr. person i timen 0,8 m2 1,3 m2 1,5 m2 1,6 m2 1,9 m2 2,4 m2 3,4 m2 4,3 m2 4,3 m2 5,2 m2 Nogle af byens rum er svære at opgøre den præcise størrelse af. Derfor skal tallene tages som udtryk for en tendens, ikke som præcise angivelser. Desuden kan opholdene variere betydeligt i varighed afhængigt af, om der er mange udeserveringssteder, og om det er iskiosker eller restauranter. Den slags forskelle er der ikke taget højde for i tallene. Kilde: Center for trafik, Københavns Kommune 10

11 3. OPHOLD I PARKER, PÅ STRANDE OG I NATUROMRÅDER PARKER Parkerne er københavnernes fælles haver og nogle af byens vigtigste opholdsrum. Især i forårs- og sommermånederne tager mange en bog, en avis eller musik med, nyder græs og træer og tager måske en lur. Andre laver sociale arrangementer, spiser mad sammen, spiller bold og crocket, holder fødselsdag eller endda bryllupsreception i parken. 80% af københavnerne er tilfredse eller meget tilfredse med indretningen af de grønne og blå rum i lokalområdet 80% TOP 10 OVER, HVORFOR KØBENHAVNERNE OPSØGER PARKER, STRANDE, NATUROMRÅDER 1. gå tur 72% 2. nyde natur/udsigt 67% 3. frisk luft 66% 4. cykle tur 53% 5. møde venner/familie 47% 6. nyde fred og ro 45% 7. sidde på en bænk 45% 8. kigge på mennesker 43% 9. cafebesøg 35% 10. deltage i arrangementer, fx koncerter 33% 11

12 PLADS I PARKERNE For at finde ud af, hvor meget parkerne benyttes, gennemførte vi i 2010 tællinger i fem parker i København. Parkerne er forskellige i størrelse og beliggenhed og tilbyder forskellige former for naturoplevelser. Af de fem parker var Fælledparken den klart mest besøgte med over 2000 besøgende i timen i gennemsnit, mod kun omkring 200 i timen i Enghaveparken på Vesterbro. Men da parkerne er meget forskellige i størrelse, siger tallene ikke noget om, hvor meget plads den enkelte har at brede sig på under opholdet. Derfor har vi også opgjort antallet af besøgende i forhold til parkens størrelse. Antal besøgende i timen: Fælledparken 2110 Amager Fælled 556 Østre Anlæg 357 Enghaveparken 194 Kastrup Fort 38 Enghaveparken Fælledparken Østre Anlæg Kastrup Fort Amager Fælled Antal kvadratmeter i timen til hver person: 184 m2 279 m2 379 m m m2 Tallene rummer både fodgængere og cyklister, som har bevæget sig ind i parkerne. Tællingerne er foretaget efter et system, hvor der er talt ved indgangene, hvor mange der går ind i parkerne. De udgør derfor ikke et præcist billede af ophold i parker, men skal tages som udtryk for en tendens. Kilder: Center for park og natur, Center for trafik, Københavns Kommune 12

13 DET GØR VI, NÅR VI ER UDE Københavnerne foretager sig mange forskellige ting, når de opholder sig udendørs i parker, på strande og i naturområder. Det mest populære svar på spørgsmålet om årsagen til udeopholdet er at gå tur. Men der er både store kønsmæssige og aldersmæssige forskelle på, hvorfor københavnerne opholder sig i parker og naturområder. 18% flere kvinder end mænd svarer, at de er der for at møde venner eller familie, og 14% flere kvinder end mænd svarer, at de spiser medbragt mad. 36% flere af de unge mellem 15 og 29 år spiser medbragt mad i naturområderne i forhold til ældre over 66 år. Til gengæld svarer de ældre over 66 år 19% oftere end de unge årige, at de kigger på mennesker, når de opholder sig i naturområder. På samme måde er der store forskelle i alder og køn på, hvad københavnerne foretager sig på torve, pladser og strøggader. KVINDER BRUGER I LANGT STØRRE OMFANG END MÆND DE GRØNNE OMRÅDER TIL SOCIALE FORMÅL. MØDE FAMILIE/VENNER DELTAGE I ARRANGEMENTER 55 % 37 % 39 % 29 % KVINDER MÆND KVINDER MÆND % 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ALDERSMÆSSIGE FORSKELLE PÅ, HVAD KØBENHAVNERNE GØR I PARKER, PÅ STRANDE OG NATUROMRÅDER løbe, spille bold,motion kigge på mennesker samvær med fam/venner kigge butikker/loppemarked cykle en tur spise medbragt mad 13

14 4. BEVÆGELSE, LEG OG LEGEPLADSER MOTION I BYEN Københavnerne har længe løbet ture i gader og parker, og stadigt flere dyrker motion i byens rum. De seneste år er der kommet forstærket fokus på den positive betydning, det har både for den enkeltes sundhed og for bylivet, at flere er fysisk aktive udendørs. Leg og bevægelse tænkes med i udviklingen af byens rum, udendørs fitnesscentre skyder op ved siden af basketballbaner, og byrum gendesignes med tanke på gadesportens indtog i byen. BYDELSMÆSSIGE FORSKELLE I TILFREDSHED Generelt er borgerne i København ganske tilfredse med mulighederne for boldspil, motion og bevægelse i deres lokalområde. Hele 84% af københavnerne siger, at de i nogen eller høj grad er tilfredse. Ser vi på en opgørelse over, hvor stor tilfredsheden er i de enkelte bydele, spores nogle forskelle. Mest tilfredse er beboerne i Vanløse, i Brønshøj-Husum og på Østerbro, mindst tilfredse er beboerne i Indre by. SÅ TILFREDSE ER BYDELENS BEBOERE MED MULIGHEDERNE FOR BOLDSPIL, MOTION OG BEVÆGELSE ÅRSTIDSFORSKELLE PÅ, HVOR MEGET BYENS UDENDØRS IDRÆTSFACILITETER BENYTTES forår 23% sommer 29% efterår 22% vinter 14% Procenttal er for, hvor mange der benytter byens udendørs idrætsfaciliteter et par gange om måneden eller mere. Vanløse 89% Brønshøj-Husum 89% Østerbro 89% Valby 88% Bispebjerg 84% Vesterbro/Kgs. Enghave 82% Amager Øst 81% Nørrebro 78% Amager Vest 77% Indre by 76% Kilde: Megafon 14

15 LEGEPLADSERNE - KØBENHAVNS OVERSETE OPHOLDSRUM Mens mange københavnere aldrig eller sjældent besøger en af byens mange legepladser, er legepladserne en helt naturlig og nødvendig del af hverdagen for mange børnefamilier. Og legepladserne er velbesøgte. På Top 10 side 5 over, hvor flest mennesker opholder sig i København, figurerer en enkelt legeplads på 8. pladsen, naturlegepladsen i Valbyparken. Børn skal kunne tumle sig sikkert på legepladserne. En legeplads er god, når den sikkerhedsmæssigt er i orden, og når legeredskaberne er sjove, stærke og af en god kvalitet. Men legepladserne er også opholdsrum for voksne, som leger med deres børn og snakker med andre voksne. Legepladserne er i dag vigtige sociale rum for både børn og deres voksne. København er i fuld gang med at opgradere alle byens legepladser. I perioden renoveres alle byens legepladser. Nogle ombygninger er færdige, mens andre er i gang eller under forberedelse. SÅ MEGET BENYTTES LEGEPLADSER I 2010 er københavnerne blevet spurgt, hvor ofte og hvor længe, de benytter legepladserne. I tallene er kun medtaget svar fra de, der har børn eller børnebørn. 31% benytter legepladserne en eller flere gange om ugen. Af de der besøger legepladserne, bliver 27% mellem en og tre timer ved hvert besøg sammen med børnene. 60% bliver kortere tid end en time. TILFREDSHED MED LEGEPLADSER Københavnere med børn og børnebørn er blevet spurgt, hvor tilfredse de er med afstanden til legepladser og med legepladsernes tilstand. 90,6% tilfredse med afstanden til en legeplads 83% er tilfredse med mulighederne for leg på de offentlige pladser i bydelen 71,6% er enige i, at indretningen af legepladsen er opfindsom 58,4% er enige i, at legeredskaberne er nye 56,6 er enige i, at indretningen er anderledes og spændende 87,8 er enige i, at de er trygge ved legepladsen 82% er enige i, at legeredskaberne generelt holdes rene Kilder: Catinét, Megafon BYDELSMÆSSIGE FORSKELLE PÅ, HVOR STOR TILFREDSHEDEN ER MED MULIGHEDERNE FOR LEG PÅ OFFENTLIGE LEGEPLADSER Vanløse 93% Østerbro 89% Vesterbro/Kgs. Enghave 85% Nørrebro 84% Amager Øst 82% Valby 82% Brønshøj-Husum 82% Amager Vest 80% Indre by 79% Bispebjerg 71% Kilde: Megafon 15

16 SÅ MANGE BØRN TIL HVER LEGEPLADS Der er 125 offentlige legepladser i København, jævnt fordelt over alle bydele. Opdelt på bydel er der flest på Nørrebro og i Valby, som hver har 14 legepladser. Færrest er der i Bispebjerg og Vesterbro/Kongens Enghave, der hver har 8 legepladser. Antallet af legepladser siger dog i sig selv ikke noget om, hvor mange børn, der i gennemsnit er om at dele en legeplads. Antallet af børn varierer meget fra bydel til bydel. Som eksempel på forskellene, har vi udregnet, hvor mange børn der gennemsnitligt er til en legeplads i indre by og i brokvartererne. SÅ MANGE KVADRATMETER LEGEPLADS PR. BARN Som nævnt var Valbyparkens legeplads i tællingerne i 2010 den mest benyttede legeplads i København. Men da legepladsen er meget stor, afslører opgørelsen ikke, om det betyder, at der er trangt i sandkassen eller kø ved rutsjebanen. Opgjort på, hvor mange kvadratmeter hvert barn har til rådighed, viser sig det sig, at der er godt med plads til hvert barn på den populære Valbyparkens legeplads. ANTAL KVADRATMETER PR. BESØGENDE PÅ LEGEPLADSER SÅ MANGE BØRN MELLEM NUL OG TI ÅR ER DER GENNEMSNITLIGT TIL EN LEGEPLADS I BYDELENE Enghaveparken legeplads 81 m2 pr. person i timen Elefantens bastion 91 m2 Skydebanehaven 122 m2 Valbyparken legeplads 139 m2 Indre by 487 Nørrebro 616 Tallene skal læses som tendenser og ikke som præcise tal, da opmålingerne af legepladsernes Østerbro 765 areal er foretaget ud fra kort og ikke er fuldstændig præcist. Vesterbro/Kongens Enghave 839 Kilde: Center for park og natur, Københavns Kommune Tallene skal læses med det forbehold, at en legeplads kan benyttes af børn fra andre bydele. Det gælder især for legepladser, der ligger tæt på grænsen mellem to bydele Kilde: Center for park og natur, Københavns Kommune. 16

17 BYLIVSREGNSKABET - Tendenser i det københavnske byliv 2010 BYLIVSREGNSKABET 2010 er det første af sin art. Formålet med regnskabet er at måle på kvaliteten og tilfredsheden med byens liv. Københavns Kommune arbejder lige nu med en række strategier og indsatser for at forbedre bylivet. Mere viden om indsatserne finder du blandt andet i Metropol for Mennesker, i Legepladser og i Lommeparker. Bylivsregnskabet er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Tekst og tilrettelæggelse: Niels Bjørn Design: Københavns Kommune, TMF Grafisk Design Foto: Troels Heien, Gitte Lotinga, Klaus Hjerrild, Gehl Architects,v DK NEWS og Københavns Kommune København

INDHOLD. 1 MERE BYLIV FOR ALLe. 1.1 KØBENHAVNERNES BYLIV 5 Bylivet i København er spændende og varieret Københavns 2015-mål 2010-status

INDHOLD. 1 MERE BYLIV FOR ALLe. 1.1 KØBENHAVNERNES BYLIV 5 Bylivet i København er spændende og varieret Københavns 2015-mål 2010-status BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 95 % af københavnerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at byen tilbyder et levende og varieret byliv.* Et godt byliv har stor betydning for

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2011

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2011 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2011 København har en vision om at være en metropol for mennesker. En by med et mangfoldigt og unikt byliv for alle. Vi har sat os tre mål for bylivet

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER

METROPOL FOR MENNESKER METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2012

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2012 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV København har en vision om at være en by med et mangfoldigt og unikt byliv for alle.en metropol for mennesker. Vi har sat os tre mål for bylivet frem mod

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

BYLIV OG FODGÆNGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes deltagelse i bylivet og oplevelser som fodgængere September 2008

BYLIV OG FODGÆNGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes deltagelse i bylivet og oplevelser som fodgængere September 2008 BYLIV OG FODGÆNGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes deltagelse i bylivet og oplevelser som fodgængere September 2008 ISBN 978-87-92689-17-7 Københavns Kommune September 2008 Center for Kunder

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Opfølgning på arrangement i Ørstedsparken

Opfølgning på arrangement i Ørstedsparken Opfølgning på arrangement i Ørstedsparken Indre By Lokaludvalg inviterede fredag d. 7. juni børn fra Thomas P. Hejles Fritidsklub til at deltage i et arrangement i Ørstedsparken, hvor børnene kunne spiller

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION M VISION FOR VESTERBRO METROSTATION ENGHAVE PLADS - INITIATIVET WWW.BEVARENGHAVEPLADS.DK Placeringen af Vesterbro metrostation Vi skal have mere metro i København. Der skal bygges en cityring, og det vil

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov.

Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov. Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov. Budget: Budgettet til det enkelte projekt er skønnet i forbindelse med sikkerhedsinspektionerne på legepladsen foretaget

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1

PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 PLADS GUIDE ØSTERBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

PLADS GUIDE INDRE BY 1

PLADS GUIDE INDRE BY 1 PLADS GUIDE INDRE BY 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Julemarkeder Borgerpanelundersøgelse December 2016

Julemarkeder Borgerpanelundersøgelse December 2016 Julemarkeder 2016 Borgerpanelundersøgelse December 2016 Introduktion Af denne præsentation fremgår resultaterne af undersøgelsen af Københavns julestader 2016, der overordnet set viser, at det er på Tivolis

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Superkilen for skoleklasser

Superkilen for skoleklasser Paul Hartvigson AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson 201 3-201 4 GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson ÆLDRE FOTOS: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv LI N K TI L

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

St. Kongensgade 10, 3. sal 1264 København K

St. Kongensgade 10, 3. sal 1264 København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt St. Kongensgade 10, 3. sal 1264 København K Ledigt kontorlejemål på 65 m² Central placering mit i byen

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE VALBY 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune November 2007

REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune November 2007 REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune November 2007 ISBN 978-87-92689-21-4 Københavns Kommune November 2007 Center for Kunder Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole

Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag Sundbyøster Skole Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Øst Lokaludvalg Kvarterhuset lok. 417 Jemtelandsgade 3 2300 København S E-mail ssn@okf.kk.dk Høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg vedr. Lokalplanforslag

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

PLADS GUIDE BRØNSHØJ OG HUSUM

PLADS GUIDE BRØNSHØJ OG HUSUM PLADS GUIDE BRØNSHØJ OG HUSUM 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller

Læs mere

Miljøfestival 2007. Konceptbeskrivelse. Center for Miljø. 10.-16.september

Miljøfestival 2007. Konceptbeskrivelse. Center for Miljø. 10.-16.september Miljøfestival 2007 10.-16.september Konceptbeskrivelse Center for Miljø Maj 2007 Indledning Denne konceptbeskrivelse er baseret på de erfaringer og ideer, som Miljøfestivalens sekretariat har fået gennem

Læs mere

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro PLADS TIL ALLE? Gennem årtier har Vesterbro udviklet sig, og bydelen er i dag hjemsted for vidt forskellige klasser og kulturer. Vesterbro rummer både

Læs mere

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN NATTEN I BYENS LYS Forslag til en belysningsstrategi for København INDHOLD FORORD 5 VISION 6 BYLIV 10 IDENTITET 14 IDE OG ÆSTETIK 18 FUNKTION 22 TEKNIK 25 LÆS MERE 26 NATTEN I BYENS LYS Forslag til en

Læs mere

Københavns første tilgængelighedsrute i Indre By

Københavns første tilgængelighedsrute i Indre By Københavns første tilgængelighedsrute i Indre By Af: Annie Højriis, Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Mogens Møller, Via Trafik Indledning Med vedtagelsen af Københavns Kommunes handicappolitiske

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 udkast Mål og visioner Overordnet mål for 2025: 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Kilde: Fællesskab København Overordnet målsætning for træer

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BILAG 3 By- og Teknikforvaltningen Dato: 4. juli 2013

BILAG 3 By- og Teknikforvaltningen Dato: 4. juli 2013 Idéer til legeaktivitet sendt via email til i perioden 19. 27. juni 2013 Fra: Anne Guldbjerg [mailto:angu@yousee.dk] Sendt: 19. juni 2013 11:30 Til: Offentlig Postkasse Emne: Legeaktivitet i Rebæk Søpark

Læs mere

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Alexander Karl Lehmann Center for Sundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hvad påvirker og bidrager til sundheden? Middellevetid, år 17-03-2015

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner

Læs mere