byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 /

2 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen på Det Digitale Byggeri har der ikke manglet opfordringer til bips om at tage ansvar for koordineringen af den fortsatte digitale udvikling i byggesektoren. Det lå i kortene, da vi skrev bips vision 2010, og visionen har da også fået en meget positiv modtagelse overalt. Nu er vi er i fuld gang med at omsætte den i praktiske handlingsplaner, og fra 1. september har bips sekretariatet 2 nye folk mere til at løfte de mange opgaver. Arbejdet med bips fundamentet er kommet godt fra start. Projektet om opmålingsregler er sat på skinner, men det er en stor opgave, og vi håber at kunne vise en tendens på konferencen. Det første værktøj i bips fundamentet kunne blive IKT specifikationer, en ny og mere praktisk anvendelig afløser for hidtidige IKT- og CAD-aftaler, se mere om det inde i bladet. Med afsæt i 3D arbejdsmetode har CAD-udvalget nu sendt CAD-manual 2007 i høring, som - så vidt jeg lige kan se - er den første i verden, som samler principperne for 2D og 3D CAD-praksis. Omlægningen af beskrivelsesværktøjet til databasebaseret har været en lang og sej omgang. Til gengæld har vi store forventninger til de forbedringer, som på sigt åbner sig. Det vil vi komme meget mere ind på i næste nummer. Sammen med disse projekter kan vi se udviklingen buldre af sted. Foreningens ERFA klubber har overalt i landet vendt en faldende aktivitetskurve til ny vækst med stigende medlemstal og mange nye initiativer. Vi har set det første statslige byggeprojekt budt ud med de nye bygherrekrav, men flere private bygherrer har allerede i nogen tid stillet digitale krav. Det er en praksis, byggesektoren i stigende grad vil blive stillet overfor. Som det skinner igennem i de 4 cases i dette nummer, - digital arbejdsmetode kommer til ikke til at fylde mindre i vores hverdag, det kommer til at fylde endnu mere.. Vi ser, at flere og flere medlemmer byder ind med deres erfaringer om både landvindinger og udfordringer som resultat af, at de implementerer digital arbejdsmetode og nye digitale værktøjer. bips stiller gerne op som branchens samlende forum. Vores medlemmer gør en række erfaringer. Nogle er blindgyder, som vi vil hjælpe andre med at styre udenom. Og når de modne frugter af ny teknologi dukker op, vil vi gerne sprede dem ud til flere. Til de, som vil holde sig opdateret om udviklingen, vil jeg anbefale at se programmet for konferencen Digital arbejdsmetode oktober, hvordan du her kan få et kvalificeret bud på, hvor det digitale samarbejde i branchen er på vej hen, og hvordan du kan kvalificere dig og jeres virksomhed til de fremtidige roller. En af pointerne i visionen var at få udførelse og produktion med i det digitale flow, som vokser hastigt blandt rådgivere. Til det har vi nu fået dannet vores produktionsudvalg, som trækker i arbejdstøjet fra september. Lars Coling Formand bips Forsidebilleder: Hou + Partnere Arkitekter, JUUL FROST arkitekter, Maglehøjhuse og Schønherr Landskab. 2 bips 3 / 2007

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 2 / 2007 Oplag: Ansvarshavende Lars Coling, formand bips Redaktion Fagligt stof: Svend Erik Jensen, bips Sekretariat for bips Gunnar Friborg Svend Erik Jensen Gert Rønnow Helle Vibeke Nielsen Inge Kobberø Ole Vedel Helle Petersen Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Grafisk tilrettelæggelse Charlotte Bigler, Byggecentrum Cases 4 Når bygherren stiller krav 5 3D-Modellering i landskab 8 Fremtiden er her allerede Konference 11 bips IT-CAD konference Digital arbejdsmetode Beskrivelsesværktøj 19 Nyt fra bips beskrivelsesværktøjet Cases 20 Arkitektfirma griber digital udfordring 22 3D i lille entreprenør- og arkitektfirma CAD-værktøj 24 bips CAD Erfa Nord 25 CAD manual CAD-filer og mapper høring Tryk: KLS Grafisk ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Fundaments værktøj 26 DBK i XML 26 DBK i Landskab 27 IKT specifikationer til høring Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter A/S Almene emner 27 Velkommen til nye medarbejdere Øvrige bestyrelse Bent Feddersen, RAMBØLL Lars Fuhr Pedersen, MT Højgaard a/s Lars Ole Hansen, Universitets- og bygningsstyrelsen Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Michael Harrebæk, Arkitema Christian Listov-Saaby, Moe & Brødsgaard Claus Scmidt, Bravida Ib Reinholdt Pedersen, SAS FM Torben Dahl, Kunstakademiets Arkitektskole bips 3 /

4 Når bygherren stiller krav Case-projekt: Ørestad City Man kunne måske have ventet, at det ville blive en statslig bygherre, som kom først på banen med digitale krav til parterne i et byggeprojekt. Men i flere tilfælde har det vist sig, at private bygherrer er kommet i forkøbet. En af dem er NCC, som selv deltog aktivt i Det digitale byggeri. NCC er tillige en af bygherrerne på Ørestad City, Daniel Libeskind Masterplan på Amager. Og her er der stillet digitale krav til rådgiverne på opgaven. Fra bygherren var der ønske om, at rådgiverne skulle udveksle 3D-modeller mellem de forskellige rådgiveres CAD-værktøjer. Der deltog mange rådgivere med mange forskellige CAD-værktøjer, som dog alle skulle kunne arbejde modelbaseret. Udveksling mellem vidt forskellige CAD-platforme kunne kun lade sig gøre i et IFC-filformat, - det p.t. eneste fælles sprog, hvormed 3D-modelbaserede værktøjer kan arbejde sammen om en intelligent, objekt-baseret 3D-model. Der samles her op på erfaringerne hos 2 af de involverede rådgivere, JUUL FROST Arkitekter har været koordinerende arkitekter på realiseringen, og Schønherr Landskab fik til opgave at modellere et harmonisk landskab for Daniel Liebeskinds masterplan. Blandt deltagernes erfaringer er, at modellering i 3D tilfører designerne en vifte af nye muligheder, de ikke havde før, bl.a. bedre kvalitetssikring og mere troværdig visualisering. Men andre erfaringer er, at det koster tid og kroner at tilføre brugerne de nødvendige færdigheder i modellering, og at der med dagens mest avancerede CAD-værktøjer endnu er lang vej frem til en fælles model i IFC-format. Firmaerne har dog opnået så overbevisende resultater, at pilotprojektet blev startskuddet for begge til at videreudvikle deres kompetencer frem mod fuld modelbaseret arbejdsmetode i alle deres projekter. Eksemplerne synes at bekræfte den formodning, som blev lagt ind i Det Digitale Byggeri nemlig, at når bygherren stiller krav, så forcerer det udviklingen. Begge rådgiverfirmaer var positive for at kunne komme til at arbejde modelbaseret, men med NCC s krav fik de anledningen til at sætte handling bag. Til et spørgsmål om de hidtidige bygherreerfaringer udtaler Sonja Vendelsø, NCC Property Development: Indtil nu har vi primært arbejdet på masterplan niveau, så er faringerne er sparsomme. Vi har dog allerede kunnet konstatere, at modellerne letter dialogen mellem bygherre og rådgiver og mellem rådgivere indbyrdes, og det giver os en større sikkerhed for, at tingene passer sammen, og at konfliktforhold bliver opdaget. Det har også givet os et meget bedre overblik, at vi fra skærmen sammen med rådgiverne har kunnet vurdere modellen i sine omgivelser. På omkostningssiden må vi notere, at den modelbaserede metode kræver større initialinvesteringer, fordi det er mange data, som tidligt skal lægges ind i modellen. Vi har ingen garanti for, at alle de projekter, vi sætter i gang, også bliver realiseret, så kan investeringen være spildt. Om satsningen i det foreliggende tilfælde giver os tab eller gevinst, kan vi vurdere, når der er gået et år eller to, vurderer Sonja Vendelsø. 4 bips 3 / 2007

5 3D-modellering i Landskab Som nogle af de første landskabsarkitekter har Schønherr Landskab valgt at satse på 3D. De har været i gang med at implementere 3D i ca. 10 måneder med de første medarbejdere og er i gang med at uddanne øvrige medarbejdere til at modellere i 3D. Nu kan vi sikre sammenhæng mellem drøm og virkelighed, siger Rasmus Dragenberg. Svend Erik Jensen interviewer Rasmus Dragenberg, afdelingsleder i Schønherr Landskab. Sådan opstod det Vi har fulgt Det Digitale Byggeri gennem de senere år, indleder Rasmus Dragenberg (RD). Det har frustreret os meget, at landskab har været holdt udenfor Det Digitale Byggeri, ikke mindst fordi vi forudser, at bygherrene vil stille de samme krav til os som til bygningsarkitekten. Vi mener, at 3D og fælles standarder i samarbejdet er lige så nødvendigt i landskab som andre steder. Sidste år gjorde vi alvor af det og indførte CAD-værktøjet Civil 3D, som blev taget i brug i de første projekter og med et mål for at kunne samarbejde efter den standard, bips anbefaler for bygningsarkitekter og ingeniører. Baggrund Valget af Civil 3D skete med afsæt i, at vores medarbejdere har 6-7 års baggrund i at arbejde med AutoCAD, hvis funktioner også findes i Civil 3D, og som udveksler i samme DWG format. Tillige fandt vi, at Civil 3D havde de funktioner til terrænmodellering i 3D, vi havde brug for. En anden tungvejende årsag er, at mange landskabsarkitekter bliver uddannet på LIFE (tidligere KVL) og her lærer at modellere i dette CAD-værktøj, så ved at vælge det, minimerer vi efteruddannelsesbehovet hos nye medarbejdere, og vi kunne komme hurtigt og mere direkte i gang. Implementeringsplanen Lige nu har vi 3 medarbejdere i København med modelleringskompetence i 3D. Det er opnået gennem internt kursus og deltagelse i et 3D pilotprojekt. De 3 med 3D kompetencer er naturligvis kun et skridt på vejen. Vi har besluttet, at medarbejderne i alle 3 afdelinger (de to andre er i Århus og Stavanger) skal have været på 3D-modelleringskursus på det generelle plan inden udgangen af året. Derefter skal der ske en specialisering efter behov og interesser; en visualiseringsretning og en projekteringsretning. Forretningsideen bag 3D Der ligger flere årsagen til grund for denne investering, - i ikke prioriteret rækkefølge: Vi ville kunne tilbyde flere ydelser overfor bygherren. Ved hjælp af modeller kan vi fx udføre mere troværdige visualiseringer Vi har bedre styr på beregninger Vi kan tilbyde at tage ansvar for mængder, og Ikke mindst kan vi levere mere kvalitetssikrede projekter, fx med garanti for, at der ikke sker overfladeafvanding fra saltede arealer ned i plantehuller. Mange projekter sælges på drømme, men nu kan vi sikre sammenhæng mellem drøm og virkelighed, og bygherren får større sikkerhed for, hvad de siger ja til Vi kan levere bedre indspil i samarbejdet med projektets øvrige rådgivere, fx visuel udveksling med bygningsarkitekten, samarbejde om ledningsmodel eller parkeringskælder med ingeniøren, mv. Ikke mindst kan vi opkvalificere vores egen indsats i projektet med bedre og hurtigere terrænanalyser, jordberegninger, visualiseringer, belysning af detaljer, kollisionstest og adskilligt mere Samtidig skal vi være bevidste om, at vi går i øget konkurrence med ingeniørerne i forskellige dele af anlæg fx vejprojektering, som vores nye CAD-værktøj har gode funktioner til Crashtest: Er velegnet til at afsløre konfliktforhold i komplicerede projekter. De røde felter angiver, hvor parkeringskældrene bryder op gennem terrænoverfladen. bips 3 /

6 Plaza2 Visualisering af hovedpladsen i Libeskind projektet Vi skal kunne tilbyde professionel visualisering af vores projekter overfor bygherre, myndigheder og øvrige parter, samtidig med at vi skal kunne udnytte alle de beregningsfunktioner, som det nye værktøj også indeholder. Men den store udfordring bliver at få alle disse ambitioner bygget sammen med en travl hverdag, siger RD Case-projekt: Ørestad City I Ørestads projektet har vores nye CAD-værktøj fået sin ilddåb. Landskabsarkitektens opgave i projektet er at modellere et harmonisk landskab for hele Studio Daniel Libeskinds masterplan. Modelleringsfunktionerne er anvendt på især analyser i forbindelse med parkeringskælder, af tilgængelighed, af vækstbetingelser og jordberegning. Alle parter var med på, at projektet skulle løses i 3D-samarbejde blandt alle parter efter de retningslinier, som var resultatet af Det Digitale Byggeri. På et enkelt punkt må vi fravige Det Digitale Byggeris bygherrekrav, som indebærer aflevering af en 3D model i IFC-format. Men Civil 3D er ikke IFC-kompatibelt, i hvert fald endnu. Vores udveksling foregik derfor i DWG-format. For ikke at komme i problemer med 3D kompetencer havde vi allieret os med Ian Jørgensen fra LIFE, som hjalp os med konsulentassistance, brugertræning og support i starteperioden. Konklusionerne er klare, at når vi deltager i et projekt med så stor kompleksitet, så løser 3D modellerne mange af de problemer, vi ikke eller i bedste fald kun med store omkostninger til følge ville kunne have tacklet i 2D. Først og fremmest har det med 3D modellering vist sig, at vi har meget bedre sikkerhed for, at de forskellige parters modelinput fungerer i sammenhæng, og hvis/når der er konflikter, bliver de hurtigere fundet og afhjulpet i modelmiljøet. Alt i alt har pilotprojektet bekræftet, at bygherren nu får et projekt af væsentlig højere kvalitet, end da samarbejdet kun foregik ved hjælp af 2D tegninger. Hidtidige erfaringer Vi har sat et stort skib i vandet, som vi først lige er ved at lære at kende. Ved starten af en implementeringsproces er det nemt at undervurdere de udfordringer, som skal forceres, inden man kommer i mål med processen. Vi har erfaret, at det tager rigtig lang tid at lære en ny teknologi, så den 6 bips 3 / 2007

7 sidder på rygraden, og i de første projekter betaler vi mange lærepenge. Det er heller ikke altid lige nemt, når 3D-indlæringen skal kombineres med en i forvejen travl hverdag. Og det kan gå helt galt, hvis du ikke har medarbejdere med den holdning, at dette her, det vil vi bare. 3D modellering er en teknisk krævende arbejdsproces, - på mange måder modsat af, hvad vi var vante til. I gamle dage tegnede vi os fra det. Nu foregår det nærmest modsat. Arkitekten lægger nogle parametre ind i værktøjet, og så tegner det dit løsningsforslag. Hertil vil arkitekten sikkert sige: OK, det kan da godt være, dette er resultatet af mine parametre, men så må jeg vælge nogle andre. På den måde handler metoden meget om at indarbejde den rette ping-pong mellem arkitekt og CAD-værktøj. Trods besværet og lærepengene er der ingen tvivl om, at det var den rigtige strategi, vi valgte, da vi satsede på at arbejde med modelbaseret landskab, sammenfatter Rasmus Dragenberg: Vores bygherrer får et bedre og mere kvalitetssikret produkt, og i forhold til de øvrige parter i projektet er vi en samarbejdspartner på mindst fuld omgangshøjde. 3D kommer til ikke til at fylde mindre i vores hverdag, det kommer sikkert til at fylde endnu mere. Vi vil gerne dele vores erfaringer med det nye værktøj op i fordele og udfordringer (se i stikord nedenfor). Landskabsarkitektur kan ikke sammenlignes helt med bygningsarkitektur. Bygninger er ofte meget modulbaserede, og der er mange forekomster af ens objekter, hvilket kan skabe rationalisering med et CAD værktøj. Sådan er det ikke i landskab, her er det mere modeller end moduler og en masse flader, som er krumme på alle mulige måder, og planter, der udvikler sig over en levetid. Vi skal i langt højere grad forholde os til de eksisterende forhold og grænsen til omgivelserne. Derfor er det 2 vidt forskellige CAD værktøjer, de 2 fag har brug for. Vi bliver mere og mere opmærksomme på, at siden vi startede, har 3D fået endnu mere fokus, mange byder ind, og efterspørgslen vokser. Det er i logisk harmoni med, at de erfaringer, vi allerede har gjort, at vores projekt opnår et betydeligt løft i både sikkerhed og kvalitet med 3D. Foreløbig jordberegning: Billedet viser beregnet afgravning / påfyldning af jord på Trekroner Center Grunden Fordele Udfordringer Jordberegning Kollisionstest Hurtig konsekvensvurdering Softwaren er ikke udarbejdet til 3D-objektbaseret projektering for landskabsarkitekter. Dette medfører arbejde i 2D og 3D sideløbende. Fejl opdages tidligt (før det koster penge at rette dem op) Datatyper: Arkitekter/ingeniører arbejder i solids Landskabsarkitekter arbejder i overflader (surfaces) Hurtig vurdering af højde-, skygge-, og indbliksforhold Udveksling af filer: Civil3D understøtter ikke IFC-format Fordel med fællesmodel der kan koordinere samarbejdet mellem de forskellige byggerier. Ny software tager tid at lære: Hvem betaler??? Visualiseringer af ændringsforslag bips 3 /

8 Fremtiden er her allerede For at strømline designprocessen har JUUL FROST arkitekter taget nye digitale værktøjer i brug. Målet lyder ligeså enkelt, som det i realiteten er komplekst: det handler om at skabe bedre arkitektur. Af: Thomas Graabæk, Arkitekt, JUUL FROST arkitekter Hos JUUL FROST Arkitekter har vi altid ønsket at bruge de værktøjer, der bedst understøtter den kreative proces, hvad enten vi udvikler byrum, boliger eller erhvervsbyggeri. Det er tegnestuens målsætning, at alle projekter udarbejdes i tæt dialog med bygherre og brugere - derfor har 3D-modeller i mange år været en naturlig del af processen, lige fra skitsering over projektering til det endelige salgs- og præsentationsmateriale. Hidtil har processen været opdelt mellem 2Dtegninger og 3D-modeller, som hver især levede deres selvstændige liv. Skitseringer blev foretaget i plan, afprøvninger foregik i model. Da IT-værktøjerne gjorde det muligt at arbejde med 2D og 3D under eet, opstod der på tegnestuen ønske om at arbejde direkte i 3D og efterfølgende trække 2D-tegninger ud af 3D-modellen. Ved at arbejde i en intelligent model, der kender forskel på vægge, gulve og vinduer, opnår man at automatisere en stor del af dokumentationsarbejdet. Daniel Libeskinds masterplan For at ruste sig til Ørestad opgaven undersøgte tegnestuen de forskellige BIM-programmer, og fandt ud af, at man ville satse på et database-baseret program, der samler al dokumentation, tegninger Parkensemble, Hamburg, 1. præmie i 2007 konkurrence om boliger, ældreboliger, plejehjem, lægehus, butikker og supermarked. og 3D-model i én enkelt fil. Fordelen er, at flere medarbejdere kan arbejde samtidig og med det samme se hinandens ændringer slå igennem. Valget faldt på Archicad, som flere af tegnestuens medarbejdere kendte i forvejen, og som var det eneste, som fungerer både på tegnestuens Mac er og Windows-maskiner. Den nye design-metode krævede en meget præcis CAD/BIM-aftale, som fastlægger, hvordan filer skal udveksles mellem rådgiverne, hvordan bygninger skal deles lodret og vandret, hvordan man navngiver de forskellige lag osv. Grundlaget til denne CAD/ BIM-aftale var bips (med en række undtagelser), men det krævede massiv tilpasning at optimere aftalen til en ren BIM-proces. På tegnestuens server blev der udviklet en mappestruktur, baseret på en tidlig version af bips kommende mappestruktur for 3D-projektering. Tegnestuen tilpassede programmets danske lokalisering (bl.a. til bips 2006 lagstruktur) og samlede et bibliotek med de 3D-objekter, som modellen skulle bygges op af. Med grundlaget således i orden kunne JUUL FROST Arkitekter begynde deres første BIMprojekt. Inden længe blev flere nye projekter startet i BIM, da tegnestuen gerne ville udnytte fordelene af at arbejde 3-dimentionelt. Blandt andet er projekteringen af en række erhvervsejendomme i Næstved startet i BIM, ligesom en konkurrence blev afleveret med model og tegninger fra Archicad. Vi ser allerede frem til, at BIM bliver et krav i konkurrencer, så arkitekten ikke længere behøver at nedskrive og beregne lister med arealer, mål og lignende. Derimod afleverer konkurrencedeltagerne en 3D-model, som præcist angiver alle relevante mål. Med en sådan model i hånden kan dommeren afsløre problematiske områder i forslaget allerede i konkurrenceprojektet. 8 bips 3 / 2007

9 Tålmodighed og hårdt arbejde Det tager tid at opbygge en 3D-model, som er præcis i alle tre dimensioner. Og det tager tid at omstille sig til et program, som fungerer på en helt anden måde, end medarbejderne er vant til. At tænke 3-dimensionelt, at arbejde sammen i én database, at bygge en model op af prædefinerede objekter man tilretter, er blot nogle af de nye bolde, der skal holdes i luften og alt sammen samtidig med, at bygherren forventer sit projekt til tiden. Vi valgte at indgå i et tæt samarbejde med lasercad:dk, som leverer og underviser i Archicad, de har hjulpet med alt fra fast floorwalk til at fremstille firmaspecifikke 3D-objekter. Når en deadline ånder projekttemaet i nakken, kræver det viljestyrke at undgå at falde tilbage til 2D i vores gamle AutoCAD LT. Omvendt er det fristende at overdetaljere i forhold til, hvad det normalt forventes, at arkitekten leverer. Man bliver let grebet af begejstring over at få en detalje til at fremstå flot i 3D-modellen, selvom detaljen måske ikke er så vigtig for konkurrenceprojektet. 3D studier af erhvervsejendomme i Næstved. Vi har haft stor opmærksomhed på, hvor meget digital information vi kan udveksle med projektets andre rådgivere. Især har vi ønsket at udveksle en IFCmodel af hele BIM-projektet med ingeniøren, så man med et klik på musen udveksler alle informationer i én fil, men så let går det ikke endnu. IFC-formatet kan ikke indeholde alle informationerne fra Archicad, men formatet er stadig det bedste bud på den højeste fælles-nævner. Vi kan aflevere en IFC-fil og kan undersøge modellens kvalitet i forskellige IFC-viewers (program, hvormed man kan granske, men ikke redigere i IFC-modellen). Tegnestuen overvejer at anskaffe et mere avanceret program til at automatisere kvalitetssikringen af IFC-modellen og til at afklare, om eksempelvis brandkrav og flugtveje er sikrede. I programmet Solibri Model Checker vil man bl.a. kunne samle de forskellige fagmodeller og lave visualisering og kollisionskontrol. Problemet med udveksling af BIM er, at vores samarbejdsparter bruger software, som ser ud til at ikke kunne håndtere en IFC-model. Når arkitektens IFC-model importeres i ingeniørens AutoCAD Architecture 2008 (tidligere kaldet AutoCAD ADT), forsvinder dele af modellen, nogle dimensioner ændres, og enkelte objekter flyttes. bips 3 /

10 3D studie til masterplan for Ørestad City. Eksempelvis mangler der en væg, en anden væg mangler vindueshuller, og søjler ender på de forkerte etager. Indtil software-producenten har rettet fejlene, må tegnestuen ty til at udveksle 2D DWG-filer, som så både hos ingeniøren og arkitekten bliver omtegnet til 3D - med den øgede arbejdsmængde og de øgede fejlmuligheder, det medfører. Erfaringsopbygning Fremtiden for JUUL FROST Arkitekter er uden tvivl BIM - som det er for landets øvrige arkitekter. Der er stadig mange medarbejdere, som skal opkvalificeres, og mange igangværende projekter skal stadig leve deres liv i 2D. Der vil gå år, før tegnestuen er 100 % BIM. Mange erfaringer skal gøres, før tegnestuen kan høste fortjeneste af den øgede automatisering. Implementeringsnetværket er med til at støtte overgangen til BIM og udveksling med IFC. Der varer længe, inden det første BIM-projekt er opført, og en IFC-model bliver afleveret sammen med byggeriet, så bygherre kan administrere bygningen digitalt i bygningens levetid. bentleyuser.dk Årsmøde 2007 Bentleys danske brugerforening afholder årsmøde med knap 200 deltagere i dagene november Munkebjerg hotel Vejle Hands-on-workshops og CAD-kurser, Brugerindlæg og produktpræsentationer 3 fulde dage, hver med fire spor inden for emnerne: Building Civil Plant GeoSpatial - samt naturligvis platformen MicroStation og ProjectWise. Se programmet på foreningens hjemmeside Hos JUUL FROST Arkitekter søger vi hele tiden at udbygge vores kompetencer og software, så det modsvarer ønskerne fra bygherrer og vores medarbejdere. Fx kunne vi ønske os: at kunne koble 3D-modellen direkte på en V&S-prisdatabase, at importere 3D-modeller fra programmet SketchUp, så intelligente objekter automatisk genereres, at kunne visualisere direkte i Archicad og at udbygge tegnestuens biblioteker af objekter og skabeloner. JUUL FROST Arkitekter har allerede lagt billet ind på fremtiden. Vi høster i dag de første erfaringer med morgendagens arkitekt- og ingeniør praksis. Tegnestuen er med til at øge digitaliseringen og skabe en række af nødvendige standarder, før man for alvor kan samarbejde i BIM. bips har en vigtig rolle inden for BIM, men der er områder, hvor den nuværende standard enten er mangelfuld eller overbeskrevet. bips har ikke bare svært ved at beskrive de krav, som Det Digitale Byggeri fastlægger overfor statslige bygherrer pr. 1. januar bips binder sig for at være bagudkompatibel med ældre, digitale tegningsformer så stramt, at det ikke er muligt (eller relevant) for et BIM-projekt at tilpasse sig disse rammer fuldt ud. bips er slet ikke langt nok i dag, men er stadig det bedste fælles grundlag, vi kan pege på. Lad os ikke frygte fremtiden, men tage imod den med åbne arme - der er ingen vej tilbage... AutoCad-brugere er også velkomne! 10 bips 3 / 2007

11 Årets IT/CAD konference 29. og 30. oktober 2007 i Odense Congress Center Spor 1: Aktuelle IT/CAD projekter byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Spor 2: På vej mod digitaliseret arbejdsmetode Spor 3: Implementering i praksis Spor 4: Anvendelse af bygningsmodeller Digital arbejdsmetode Hvor langt er vi nået i branchen hvordan kommer vi videre? Ret til ændringer i programmet forbeholdes Digital arbejdsmetode Når konferencen holdes har resultaterne af Det Digitale Byggeri været i kraft i 10 måneder. Det Digitale Byggeri har først og fremmest været en eyeopener for byggeriet. Der er skabt resultater i form af et digitalt fundament og et sæt bygherrekrav. Begge dele skal givetvis videreudvikles for at følge med tiden, men det mest markante resultat er den dynamik, som er tilført byggeriet. Officielt trådte de statslige digitale bygherrekrav i kraft 1. januar Uofficielt ser vi resultaterne dukke op over en periode både før og efter. Byggeriet er i gang med omfattende forandringer i disse år, Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri gør status erfaringer og hjælp til implementering i praksis Spor 3: Fokus er vendt fra udvikling af digitale strategier og principper til hardcore tilegnelse i praksis af de kompetencer, byggeriets aktører skal beherske for at kunne udøve deres roller i fremtidens digitale arbejdsprocesser. - ikke fra dag til dag, men som en løbende proces. Ændringerne slår igennem i de forventninger, bygherren stiller til sine rådgivere og udførende, i den måde parterne samarbejder i et byggeprojekt, i den måde byggeriets aktører markedsfører deres kompetencer og i de IT/CAD-værktøjer, brugerne benytter sig af i løsningen af deres opgaver. Det er konferencens mål at give et overblik over status for byggeriets digitalisering, anskueliggøre de nye tiltag i digital metode og digitale modelbaserede værktøjer, og stimulere den faglige debat hos aktørerne om, hvor skoen trykker og om, hvordan vi kommer videre med at realisere landvindingerne i den praktiske hverdag. Byggeriets uddannelsesinstitutioner er mobiliseret, og implementeringen er i fuld gang på tværs af branchen. Hør nærmere om hvilke muligheder, du tilbydes via Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri.

12 Konferenceprogram, 29. oktober Registrering, morgenkaffe og udstilling Kim Jacobsen, Rambøll, formand for bips CAD-udvalg Velkomst Arto Kiviniemi, VTT Finland Status for BIM Hvilke teknologier er modne til at kvalitetsforbedre modelbaseret arbejdsmetode og digitalt samarbejde i byggeriet? - baseret på finske erfaringer fra VERA og Pro-IT projekterne. (se keynote omtale) Konferencen splittes op i 4 spor, se program for disse, på de følgende sider Skanska Finland 4D som redskab for produktionsforberedelse og -styring. (se keynote omtale) Velkomstdrink og udstilling Middag Lasse Rimmer Stand up show Hold øje med opdateringer på Foreløbigt program for 30. oktober Nedenfor er en foreløbig liste over workshops på dag 2. Se listen med nærmere beskrivelse af indhold på under konferencen. Marker op til 7 workshops, du har interesse i at deltage i. bips vil derefter tilrettelægge et dag 2 forløb med henblik på at kunne opfylde flest mulige ønsker fra deltagerne. Tekla: 3D projektering med TEKLA hos Rambøll Strusoft: Från affär till färdig produktionstegning, implementering af Strusoft hos PL Beton AS Rambøll: Fra CAD til drift og vedligehold med Rambyg Byggeweb: Digital Aflevering fra MT Højgaard med Byggeweb 3Dfacto: Den brugerkonfigurerede altan - Fra entreprenør til systemleverandør Bentley: Generative Components med Bentley. Udfoldelige flader i arkitekturen. Laser:cad BIM implementering med ArchiCAD hos Juul & Frost NTI: Kunstneren Bjørn Nørgaards samarbejde med byggefolk på Bispebjerg Bakke BETECHDATA Tilpasning til AutoCAD Architecture 2008 og AutoCAD MEP af 3D arbejdsmetode DBK spor Forhandlere præsenterer DBK funktionalitet i deres IT-værktøjer Støvsparkerne Hvis vi vender det hele på hovedet, falder støvet så af? Udstillere 29. og 30. oktober På konferencen kan du møde følgende udstillere (som har booket stand ved redaktionens deadline). Flere vil blive føjet til løbende. Tekla Danmark Byggecentrum / ludoc constructor ATHENA IT-GROUP A/S COWI CADXpert StruSoft AB MagiCAD NTI lasercad:dk Rambøll Vianova Byggeweb CodeGroup A/S 3Dfacto FÆSTER SCi a/s Bentley EDB-gruppen MikroGraf as Implementeringsnetværket bips

13 Key notes: CAD-udvalget I Finland gennemførtes i VERA programmet, som for 28 mio. euro (ca. 210 mio. DKK) skabte et boost for den teknologisk oprustning af den finske byggesektor. VTT er en tværfaglig videns organisation, som har til opgave at skabe innovation, styrkede faglige kompetencer og værditilvækst gennem teknologi via forskning, udvikling, og information til den offentlige sektor og til firmaer. Arto Kiviniemi og VTT har fulgt VERA og kortlagt en BIM status over områder med stor gevinst, begrænset gevinst eller endnu ingen gevinst med BIM. Der bliver stadig flere gevinstfelter i takt med, at software og IT kompetencer modnes. Skanska Finland anvender og opnår stor gevinst med 4D, som er en 3D bygningsmodel med en tidsplan hæftet på. 4D Modellen består af produktionsdele (fx udlægning af armeringsjern, støbning af dæk, osv.). bips CAD-udvalg er et udvalg, som igangsætter og styrer CADprojekterne samt en række af fundamentsprojekterne. Medlemmerne deltager selv aktivt i projekterne med ansvar for det faglige indhold. Dette omfatter bl.a.: at tilse at informationsstruktur, standarder og regler udformes med afsæt i sektorens praksis og på en måde, som giver brugeren produktivitet i det daglige arbejde at forestå udvikling, opdatering og vedligeholdelse af IT/CAD standarder Vigtige CAD projekter: Tegningsstandarder, VVS samt bygningsautomatik Sammenskrivning af 2D og 3D CAD-manual til CAD-manual 2007 Lagstruktur 2007 CAD-Erfa-klubber IFC pjece bips har i 2007 etableret et bips fundament til at samle en række generelle værktøjer, som ikke mindst er kommet til i forlængelse af Det Digitale Byggeri. Nogle fundamentsprojekter løses af CAD-udvalget, som fx: Arkiv- og dokumentstruktur IKT specifikationer Hver af produktionsdelene har foruden deres 3D geometriske data en tid for udførelse. Det er lykkedes Skanska at styre produktionen markant mere effektivt med brug af 4D. CAD-udvalget består af: Niels Peter Jensen Stadskonduktør i København er midlertidigt udtrådt af udvalget. OBS: De 2 key notes indlæg holdes på engelsk Kim Jacobsen Rambøll, formand Kristian W. Thomsen Holm & Grut Ark. Implementeringsnetværket Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri er dannet med det formål at hjælpe byggebranchens virksomheder med at leve op til de nye digitale krav. Kikki Steffensen Rambøll Jørgen Emborg COWI Lars Christensen Ingeniørhøjskolen Claus Johannessen PLH Arkitekter Netværket består af: Bygherreforeningen Danske Arkitektvirksomheder Foreningen af Rådgivende Ingeniører Dansk Byggeri TEKNIQ BAT-Kartellet. Stig Brinck NIRAS Niels Falk Skanska Danmark Villads Engstrøm O.V. Engstrøm Søren Schmidt Schmidt Hammer Lassen

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul

Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Bygningsrenoveringer skal også være digitale(skrevet af journalist Poul Østergaard, redigeret af Anja Kiersgaard, udviklingskonsulent sbs rådgivning AS) Digital projektplanlægning giver bedre samarbejde,

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit 10 l cadmagasinet 39 Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit AF JACOB LANGE Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma var blandt de første herhjemme til at satse målrettet på Autodesk Revit til ingeniører.

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK bips nyt 2 / 2008 bips 2 / 2008 1 År 2 efter DDB

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Syv grunde til at vælge ibinder

Syv grunde til at vælge ibinder Syv grunde til at vælge ibinder 1. Nemt at anvende - kræver ingen forkundskaber 2. Let at beregne driftsomkostningerne 3. Fungerer i ethvert IT-miljøkræver blot en webbrowser 4. Udviklet af mennesker til

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 1/ 2009 bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bipshuset - sådan kan det gøres Årsberetning 3D objekter - nu også i renovering bips nyt 1/ 2009 bips 1 / 2009 1 Er bips på sporet? Der er sket meget

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3)

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Grafdage 2011 Tine Lai Andersen, Bentley Systems Fordelen ved V8i Samarbejde og innovation 2 WWW.BENTLEY.COM Hvad er de store nyheder i V8i (SELECTseries

Læs mere

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering

BIM-implementering og praktisk projekthåndtering BIM-implementering og praktisk projekthåndtering Miniguide til at håndtere forandringsprocessen, når din virksomhed skal implementere Building Information Modelling (BIM) 1 Hvem står bag denne miniguide?

Læs mere

bips nyt 2/ 2009 Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj byggeri informationsteknologi

bips nyt 2/ 2009 Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj bips nyt 2/ 2009 bips 2 / 2009 1 Mange faglige arbejder

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling

Digital projektplanlægning. Opfølgning på effektmåling TEKNOLOGISK INSTITUT Digital projektplanlægning Opfølgning på effektmåling Analyse og Erhvervsfremme Center for Nyindustrialisering Februar 2009 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. EFFEKTMÅLINGEN DENGANG...

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere