Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder JUNI 2007 Brug dog kiropraktorernes kompetencer Indhold I en tid med alvorlig mangel på sundhedsfagligt personale, hvor flere og flere tegner private sundhedsforsikringer, og hvor lange ventelister stjæler avisoverskrifter, tegner der sig i stigende grad et billede af et sundhedsvæsen under pres. 02 Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer 05 KIA - vellykket rehabilitering på tværs DKF mener, at tiden er inde til at se på den samlede tilrettelæggelse af sundhedsvæsnet herunder en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer. I den forbindelse er der behov for at kigge nærmere på kiropraktorernes kompetencer og virksomhedsområde. Ingen anden figur i sundhedsvæsenet har fra dag 1 i sin uddannelse og til afslutningen 6 år senere samme fokus på varetagelsen af diagnostik og behandling af belastningslidelser i bevægeapparatet. På den baggrund mener DKF, at det er sund fornuft, i højere grad at udnytte kiropraktorernes kompetencer inden for såvel primær - som sekundærsektoren. En øget udnyttelse af kiropraktorernes kompetencer inden for primærsektoren, f.eks. i form af henvisningsret til speciallæger eller til moderne skanningsmetoder vil kunne medføre en aflastning af de praktiserende læger og samtidig bidrage til at sikre bedre sammenhæng i patientforløbene. Sidst men ikke mindst vil en øget udnyttelse af kiropraktorernes kompetencer medføre en udbygning af det tværfaglige samarbejde i primærsektoren og kunne føre til samfundsøkonomiske besparelser. Mens kiropraktorer er godt rodfæstet og anerkendt i primærsektoren, ser det anderledes ud i sekundærsektoren. Her er der stadig et stykke vej endnu. Flere steder i landet meldes dog om stigende interesse og behov for kiropraktorer på hospitalerne, og DKF mener derfor, at kiropraktorer også i Ingen anden figur i sundhedsvæsenet har fra dag 1 i sin uddannelse og til afslutningen 6 år senere samme fokus på varetagelsen af diagnostik og behandling af belastningslidelser i bevægeapparatet sekundærsektoren med fordel kan gøre deres kompetencer og specialisering gældende. Kiropraktorernes fremtidige rolle i sekundærsektoren stiller krav om nødvendig efteruddannelse og konkre-tisering af de funktioner og ansvarsområder, kiropraktorerne skal varetage i samspil med speciallægerne, således at kiropraktorernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Det er ingen tilfældighed, at KIROPRAKTOREN i dette nummer sætter fokus på både tværfagligt samarbejde og kommunikation mellem faggrupper. Når det gælder udvidelse af kiropraktorernes kompetencer, er det nemlig alfa og omega, at der satses på forbedret kommunikation og tværfagligt samarbejde mellem behandlerne i sundhedsvæsenet. Dette er et forhold, som også kiropraktorer skal gøre sig bevidst. Hvis kiropraktorer fortsat vil gøre sig gældende som specialister indenfor bevægeapparatslidelser, er det nødvendigt at styrke og udbygge den tværfaglige kommunikation i sundhedsvæsenet, så også andre faggrupper kan se fornuften i at udvide samarbejdet. 08 Tid til at behandlere finder sammen 09 Sikker mundtlig kommunikation 10 Første danske professor i fysioterapi 11 NIKKB NYT 16 Nakkesmerter - hyppige, men moderate 19 Over en kvart million i støtte til kiropraktorer 20 Kort nyt 22 Stillingsannoncer 23 Markedspladsen Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Joann Lundis (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Jacob West Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Antje Valore (sekretær) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Karina Sol (konsulent) E-post: Tanja Skov Carlsen (konsulent) E-post: Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Diana Ziwes Artikelforslag modtages på Deadline KIROPRAKTOREN nr. 4 Udkommer i uge 32. Deadline for annoncer: 10. juli 2007 Abonnement Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Tuen-media as Åbogade 40, 8200 Århus N Telefon , fax E-post: Tryk Unitryk Forsidefoto Niels Åge Skovbo, Fokus 02 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

3 NY PENSIONSORDNING Jørgen Kilsgaard Uddannet kiropraktor i Starter klinik i Brande i Ansat i 1995 i Vejle Amts Rygcenter som den første kiropraktor i sygehussektoren. Udviklingskonsulent på rygområdet i Vejle Amt fra Afslutter i 2002 en mastergrad i Public Health. Fra gennemfører han KIA-projektet. I 2007 starter han og kiropraktor Peter Kristiansen virksomheden KIApro, der arbejder med implementering af KIA-konceptet i danske kommuner. Læs mere på: FÅ MERE UD AF DINE PENSIONSPENGE Som faglig organisation er det naturligvis en vigtig opgave for Dansk Kiropraktor Forening at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold, herunder en god pensionsordning. Opsparing til pension er en af de største og vigtigste økonomiske dispositioner i livet, men meget få mennesker kan overskue de valg, de træffer på pensionsområdet. SAMARBEJDET MED WILLIS For at sikre at medlemmerne har de mest optimale pensionsvilkår, har Dansk Kiropraktor Forening indder arbejder med uvildig rådgivning omkring forsik- gået et samarbejde med forsikringsmægleren Willis, rings- og pensionsforhold. KIA vellykket rehabilitering på tværs I januar i år kunne kiropraktor Jørgen Kilsgaard slå to streger under sit forsøg med Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse også kaldet KIA. Forsøget viste, at KIA på én gang kan reducere sygefravær, udgifter og smerter, og de overbevisende resultater har fået kommuner landet over til at vise stor interesse for det tværfaglige rehabiliteringskoncept. Kontaktperson hos Willis Det er Willis' opgave at sørge for, at pensionsordningen løbende opdateres i forhold til mulighederne på markedet samt at yde dig uvildig personlig rådgivning omkring din pensionsordning. Dansk Kiropraktor Forening og Willis har i 2006 foretaget et markedstjek af pensionsaftalen med SEB Pension. Resultatet er, at foreningen har valgt at bibeholde aftalen med SEB Pension, der til gengæld har forbedret pensionsordningen på en række punkter. Vi mener, at vi har skabt de bedste rammer for en moderne pensionsløsning for kiropraktorer, og vi vil opfordre dig til at bruge løsningen til at samle din pensionsordning. MEDLEMSFORDELE Ingen personlige helbredsoplysninger ved tilmeldingen. Faginvalidedækning ved tabt erhvervsevne på kr. årligt med mulighed for at forhøje denne særlige dækning til kr. årligt. Faginvalidedækningen udbetales til det 60. år. Lave omkostninger til administration (f.eks. 3% af indbetalingen til en pensionsordning i gennemsnitsrente). Attraktivt risikoregnskab, der sikrer, at medlemmerne får mere bonus tilbage. Fuld fleksibilitet omkring investeringen af pensionsordningen. Sikkerhed for optimering af pensionsforholdet via samarbejdet med Willis. Adgang til uvildig rådgivning fra Willis. God fornøjelse med den nye pensionsordning! Når Jørgen Kilsgaard skal udpege de vigtigste resultater, nævner han først og fremmest dokumentation af, at KIA væsentligt hurtigere får sygemeldte tilbage i arbejde på en omkostningseffektiv måde. Det er ingen kunst at lave et koncept, som er omfattende, forkromet og har effekt. Men det skal også kunne betale sig for dem, der efterfølgende skal indføre det, siger han, og fortsætter: - At de sygemeldte oplever færre smerter, er bedre fungerende og generelt er væsentligt mere tilfredse, samt at man har kunne dokumentere, at KIA ikke økonomisk belaster andre sektorer, er andre overbevisende parametre. Reduktion af sygefravær 4 jyske kommuner deltog i det 3- årige forsøg, hvor man systematisk og tværfagligt koordinerede indsatsen overfor sygemeldte borgere med smerter i bevægeapparatet. Efter 12 måneders opfølgning var de gennemsnitlige sygefraværstimer i KIA-gruppen reduceret med 341 timer pr. sygemeldt i forhold til kontrolgruppen, svarende til en relativ reduktion på 34 %. Hvert KIA-forløb havde en netto samfundsmæssig besparelse på omkring kr., bl.a. fordi der blev anvendt færre ressourcer til sygedagpenge, sagsbehandling, medicin- og sundhedsudgifter. I tillæg havde de sygemeldte i KIAgruppen en væsentlig reduktion i selvopfattede smerter (37 %) og forbedring af funktion (41 %) samt en samlet tilfredshed med forløbet på 87 % i modsætning til 41 % i kontrolgruppen. Paradigmeskifte I KIA samles et team af relevante fagpersoner, som koordineres af en socialrådgiver. Gennem konsultation vurderer hver fagperson, hvilke barrierer - der set fra deres fagspecifikke vinkel - hæmmer den sygemeldtes arbejdsevne. Trådene samles efterfølgende i en konferenceproces, som munder ud i en afklaring af, hvilken indsats, der er påkrævet i det specifikke tilfælde. Afklaringen danner baggrund for en skræddersyet rehabiliteringsplan, som følges op i en feedbackorienteret proces. Årsagen til KIAs succes skyldes ifølge Jørgen Kilsgaard, at KIA tager udgangspunkt i, at sygemeldinger er multifaktorielle og går på tværs af sektorgrænser. - En sygemelding er jo ikke et skarpt afgrænset helbredsmæssigt problem, men skal løses i et krydsfelt mellem sundhedssektoren, socialsektoren, arbejdspladsen og den sygemeldtes dagligliv. Derfor er KIA forbundet med et paradigmeskifte i forståelsen af, hvad problemet egentlig består i. Sygemeldingen har en helbredsmæssig komponent, men i KIA er diagnosen selve sygemeldingen. Fokus er ikke indsnævret til, hvad man fejler, men hvordan man kommer tilbage i arbejde, fremhæver Jørgen Kilsgaard, og gør opmærksom på en interessant sidegevinst. Selvom man overvejende fokuserer på tilbagevenden til arbejde, reducerer man smerter og forbedrer den generelle funktionsevne hos de sygemeldte. - KIA kunne faktisk dokumentere bedre smertereduktion end indsatser, som er direkte målrettet mod at reducere smerter, konstaterer Jørgen Kilsgaard. Opgaven i fokus Ved hjælp af WHO s ICF-klassifikation for funktionsevne, målrettes fagpersonernes spidskompetence i KIA. - I ICF-matricen beskrives forskellige komponenter; helbredskomponent, funktionsniveau, aktivitet og deltagelse, psykosociale Kiropraktor og direktør Jørgen Kilsgaard: En sygemelding er jo ikke et skarpt afgrænset helbredsmæssigt problem, men skal løses i et krydsfelt. Knud Ørholm: direkte tlf , 004 KIROPRAKTOREN NO KIROPRAKTOREN NR

4 At arbejde tværfagligt, skærper ens faglighed utroligt, påpeger og omgivelsesmæssige forhold. Ud fra denne matrice bliver den sygemeldtes funktions- og arbejdsevne afklaret. Den faglige sammensætning af det tværfaglige team, bliver således dannet ud fra, hvad der er behov for at få afklaret, pointerer Jørgen Kilsgaard. I KIA-forsøget var målgruppen borgere med bevægeapparatslidelser, derfor bestod det tværfaglige team af en kiropraktor, en fysioterapeut, en arbejdsmediciner, en psykolog samt en koordinerende socialrådgiver. Kommunikative udfordringer For at holde KIA-processen stram og målrettet skal teamets fagpersoner fokusere lige præcis på eget fagområde. Og det er lidt af en udfordring, forklarer Jørgen Kilsgaard. - Når man praktiserer monofagligt, skal man kunne lidt af det hele. En kiropraktor skal vide lidt om, hvad eksempelvis en psykolog arbejder med osv. Men indgår man i et tværfagligt team, hvor der sidder en psykolog, er det væsentligt at definere sin egen faglige kompetence, så man bliver skarp på, hvad man selv kan, og hvad de andre forventer. At arbejde tværfagligt, skærper ens faglighed utroligt, påpeger Jørgen Kilsgaard. Tro på egen formåenhed Teorier omkring self-efficacy og state of change indgår centralt i KIA-konceptet og tilgodeser de mentale aspekter i mødet med den sygemeldte. Det har overrasket Jørgen Kilsgaard, hvor stor en rolle den sygemeldtes self-efficacy, dvs. tro på egen formåenhed, spiller i rehabiliteringsarbejdet. - Menneskelig adfærd er styret af tro på egen formåenhed og handlekompetence. Hvis ikke den tro er til stede hos den sygemeldte, så må man arbejde med at få den tilført. Og her kan mange forskellige forhold spille ind, beretter Jørgen Kilsgaard. Samtidig er det afgørende, at mødet med den sygemeldte tilpasses efter, hvor vedkommende er i sin sygemeldingsproces, som State of Change -teorien foreskriver. - Det har stor betydning, at man gør det rigtige, men især at man gør det rigtige på det rette tidspunkt, fortæller Jørgen Kilsgaard. Hos en sygemeldt med kraftige smerter skal man ikke tale om arbejdspladstilpasning. Omvendt skal man ikke fokusere på smerter og behandling, når processen nærmer sig tilbagevenden til arbejde. Her er det støtte fra nærmeste kolleger og måske hjælpemidler, der støtter den sygemeldtes tro på, at det kan lade sig gøre. Implementering og udfordringer De bemærkelsesværdige konklusioner sikrede KIArapporten en flot modtagelse, og her et halvt år efter er kommuner i gang med at få afklaret, hvordan KIA kan implementeres i deres rehabiliteringsindsats. Jørgen Kilsgaard har sammen med kiropraktor og formand for Kiropraktik og Sundhed, Peter Kristiansen, startet virksomheden KIApro, der hjælper kommunerne med implementeringen, som ikke kun skal tænkes tværfagligt, men også tværorganisatorisk. - Implementeringen udfordrer de kommunale visitationsprocesser i jobcentrene. I KIApro har vi derfor sammen med et konsulentbureau udviklet et totalkoncept, der indeholder en analyse af kommunernes sygedagpengeflow, gennemgang af de kommunale processer efter LEAN-principperne, arbejdsrettet rehabilitering til særlige risikoprofiler og et monitorerings- og kvalitetssikringsværkstøj, fortæller Jørgen Kilsgaard. - Kommunerne skal agere i interorganisatoriske netværk for effektivt at løse rehabiliteringsopgaverne på tværs. Dette kræver en ny type af lederskab, som vi er parate til at bidrage med i vores samarbejde. Samtidig kræves en opkvalificering af de deltagende Jørgen Kilsgaard faggrupper. Jørgen Kilsgaard håber, at kiropraktorerne kan se udfordringerne i at indgå i nye samarbejdsformer i fremtiden, hvor værdien af den kiropraktiske ekspertise muligvis bliver endnu mere synlig for befolkningen og de økonomiske beslutningstagere. KIA-konceptet står selv overfor udfordringer. I samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er der indgået aftale med Københavns kommune om at udvikle KIA-konceptet for sygemeldte med lettere psykiske helbredsproblemer. Det er tale om et forsøg, for ikke alle metoder fra bevægeapparatsprojektet kan overføres. Om kiropraktorer skal medvirke, er endnu uvist. - Kun hvis det viser sig, at bevægeapparatsgener ofte indgår som barrierer hos psykisk sygemeldte, vil det være naturligt at inkludere kiropraktorer, slutter Jørgen Kilsgaard, som glæder sig til at gøre nye erfaringer med KIA. TSC Introduktionsstipendier Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier ledige til besættelse pr. 1. september 2007 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. KIA projektet: Arbejdsfastholdelse af sygemeldte med bevægeapparatslidelser Deltagere: Kolding, Vejle, Egtved og Give kommuner Målgruppe: Borgere sygemeldt mellem 4-12 uger pga. smerter fra bevægeapparatet Projektejere: Vejle Amt, Vejle Sygehus, Arbejdsmiljøinstituttet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Medicinsk Teknologivurdering, Syddansk Universitet Reducering af sygefraværet med 34 % efter 12 mdr. Netto samfundsøkonomisk besparelse på omkring kr. pr. forløb De sygemeldte i KIA-gruppen oplevede en væsentlig smertereduktion (37 %), forbedring af funktionsevne (41 %) samt en samlet tilfredshed med forløbet på 87 % i modsætning til 41 % i kontrolgruppen. Læs KIA-rapporten på: Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via Søg støtte fra forskningsrådet på Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels, tlf eller på Sidste ansøgningsfrist er fredag den 15. juni KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

5 f æ l l e s f o r s t å e l s e fælles forståelse Kiropraktorkonsulent Carsten Nøddeskou: Det er almen viden, at patienterne får en korrekt diagnose og behandling hurtigere med tværfaglige øjne på en problemstilling. Tid til at behandlere finder sammen Vi skal huske, at vi er til for patienternes skyld, siger kiropraktorkonsulent Carsten Nøddeskou på baggrund af kommunikationsprotokollat i den nye overenskomst med Sygesikringen Kiropraktorernes nye overenskomst med Sygesikringen lægger op til forbedret kommunikation mellem behandlere. Men er der overhovedet brug for det? Hvis du spørger kiropraktorkonsulent i Region Sjælland, Carsten Nøddeskou, er svaret et klart og rungende JA. - Det hører fortiden til, at hver lille by har 20 forskellige klinikker, som alle arbejder med sundhed, men som stort set ikke snakker sammen om behandling af patienter. - Politikerne ønsker at styrke samarbejdet behandlerne imellem. Det er sådan, jeg ser baggrunden for det protokollat om kommunikation, der er med i den nye overenskomst med Sygesikringen, siger Carsten Nøddeskou. Politisk krav om samarbejde Tillidsforholdet mellem læger og kiropraktorer er allerede forbedret markant. Men i primærsektoren er der fortsat mange eksempler på, at behandlere kun kender hinanden af navn, men aldrig har mødt hinanden. - Og netop ude i kommunerne har vi faktisk en mulighed for at mødes og derved komme til at bruge hinandens faglighed i højere grad. - Det er almen viden, at patienterne får en korrekt diagnose og behandling hurtigere med tværfaglige øjne på en problemstilling. Derfor er det også det, patienterne og politikerne med rette kan forlange, mener Carsten Nøddeskou. Protokollat om kommunikation mellem behandlere: Der er enighed mellem overenskomstparterne om at igangsætte en proces for at forbedre kommunikationen og forståelsen mellem behandlere i sundhedsvæsenet, herunder forholdet mellem de praktiserende læger og kiropraktorer og derved sikre en bedre sammenhæng i patientbehandlingen. Der er enighed om hensigtsmæssigheden i at understøtte tiltag, som vil sætte fokus på kommunikationen mellem faggrupperne og således også forøge forståelsen mellem disse. ( Landsoverenskomst om kiropraktik april 2007 ) Af Journalist Hans Havgaard Invitér din kollega For at fremme samarbejdet foreslår Carsten Nøddeskou, at primærsektorens behandlere inviterer hinanden til dialogmøder eksempelvis under overskrifter som: Kend din lokale kiropraktor, Kend din lokale psykolog, Kend din lokale fysioterapeut eller Kend din lokale læge. Det vil give behandlerne et personligt kendskab og indblik i hinandens faglighed. - Hvis først det sker, vil vi også kunne begynde at bruge hinanden som sparringspartnere, vurderer Carsten Nøddeskou. Sundhedsforening Fremtiden vil også byde på langt flere sundhedscentre med mange faggrupper. Sådanne faglige fællesskaber vil være en anden måde at styrke den tværfaglige kommunikation på. I Sorø, hvor Carsten Nøddeskou har praksis, forsøger man at forbedre den tværfaglige kommunikation ved at etablere en sundhedsforening for behandlere i kommunen. - En sådan forening kan måske på sigt resultere i et bofællesskab i form af et sundhedscenter. Det håber jeg. Kom i gang Politisk bliver der peget på behovet for langt mere tværfaglig kommunikation noget der i øvrigt er god mening i. - Og jo før vi derfor selv kommer i gang med at snakke sammen, jo mere indflydelse har vi også på den måde, vi får et samarbejde til at fungere på, vurderer han. Carsten Nøddeskous opfordring er derfor klar selv om protokollatet om kommunikation ikke syner af meget i den nye overenskomst: Kom i gang. Skab kontakt til andre behandlere i dit lokalområde. Og find en fornuftig og velfungerende måde at samarbejde på. Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation er et håndværk. Hvis det skal lykkes, kræver det systematik og fælles referencer, siger en af lægerne bag ny håndbog i kommunikation. Systematisk brug af skabeloner er en af måderne at sikre en sikker mundtlig kommunikation. Det har vist sig i luftfarten. Det har vist sig hos McDonald s. Og det har vist sig på amerikanske sygehuse. Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver nu en håndbog i, hvordan man kan bruge de erfaringer på danske hospitaler. - Men primærsektoren kan også sagtens hente inspiration i Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation, siger læge Louise Rabøl. Skab fælles forventninger Håndbogens udgangspunkt er, at mange systemer er blevet komplekse, så man ikke nødvendigvis kender den, man skal kommunikere med. Alligevel er der brug for fælles forventninger til kommunikationen, hvis den skal forløbe sikkert, præcist og uden misforståelser. ISBAR en mulighed En af de modeller materialet anbefaler med henblik på at standardisere kommunikationen, er den såkaldte ISBARmodel til kommunikation om patientbehandling. Den består af: Identifikation: Her identificerer du patient, behandler etc. Situation: Her beskriver du situationen (årsagen til henvendelsen) Baggrund: Her opsummerer du sygehistorien Analyse: Her beskriver du din foreløbige analyse af Af Journalist Hans Havgaard situationen Råd: Her beskriver du, hvad du har forestillet dig, der kan gøres for patienten Brug Tjek-svar Et andet begreb, man arbejder med, er Tjek-svar en dansk oversættelse af det engelske Closed Loop Communication. Ideen i Tjek Svar er, at: Afsenderen giver en besked. Modtageren gentager beskeden, og afsenderen bekræfter, at beskeden er rigtigt forstået. Systematik Hvad enten du taler om ISBAR eller Tjek-svar, er der ikke tale om raketvidenskab. - Men modellerne har vist sig at virke, når de bliver brugt systematisk, fordi det giver en fælles referenceramme og sikrer, at de mest basale oplysninger bliver udvekslet og forstået, siger Louise Rabøl. Klare fordele En systematisk tilgang til sikker mundtlig kommunikation mellem faggrupper har således vist sig at kunne forkorte indlæggelsestiden, sikre færre fejl og bedre forebyggelse. - Man kunne også forestille sig, at metoden sikrer en bedre patientoplevelse. I hvert fald ved vi, at patienter reagerer negativt på manglende kommunikation, siger Louise Rabøl. Håndbog inspireret af CRM Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation er inspireret af Crew Ressource Management (CRM). CRM blev introduceret i luftfarten i slutningen af 1970 erne for at mindske antallet af utilsigtede hændelser ved hjælp af sikker kommunikation. CRM lægger vægt på en åben og tryg atmosfære, og er et lovkrav i luftfartsselskaber i USA og Europa. Sikker mundtlig kommunikation kræver, at hver aktør er bevidst om sin egen og andres roller under tværfagligt samarbejde. Og kræver, at aktørerne anvender metoder til at modtage og videregive information præcist. Håndbog i Sikker Mundtlig Kommunikation er en del af et læringssæt om sikker mundtlig kommunikation, som kan downloades på Det danske projekt omkring sikker mundtlig kommunikation ledes af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Materialet er udviklet af læge Louise Rabøl i samråd med Dansk Institut for Medicinsk Simulation. 08 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

6 Første danske professor i fysioterapi Ewa Roos, svensk forsker fra Lund, skal opbygge nyt dansk forskningsfelt inden for fysioterapi på Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet. NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Myofascial smerte, dry needling og en sydafrikaner: - En interessant trio for den danske kiropraktorpraksis Professor Ewa Roos: Mit ønske er at fundere den fysioterapeutiske forskning tværvidenskabeligt. 1. maj tiltrådte Ewa Roos det ny professorat, hvorfra hun skal lede den ny enhed for fysioterapeutisk forskning, der bærer navnet Forskningsinitiativet for Fysioterapi. Ewa Roos første opgave bliver at ansætte en lektor og et par ph.d.-studerende. - Næste opgave er at identificere, hvilke forskningsprojekter vi skal drive. For tiden tager jeg kontakt til de forskellige forskningsmiljøer. Det særligt spændende på Syddansk Universitet er, at det jo er alt lige fra kiropraktorer og idrætslæger til biologer, der arbejder sammen om bevægeapparatforskningen, fortæller Ewa Roos til KIROPRAKTOREN. Tværfagligt samarbejde i fokus Samarbejde og tværfaglighed står øverst på den nyudnævnte professors dagsorden. - Mit ønske er at fundere den fysioterapeutiske forskning tværvidenskabeligt og at samarbejde for at udnytte de mange kompetencer og metoder. Forskning i bevægeapparatet bedrives absolut bedst gennem samarbejde mellem forskellige faggrupper, fordi det giver mulighed for at sammenføre forskellige perspektiver, hvilket sikrer en så god forskning som mulig, pointerer Ewa Roos. Præcis hvordan de forskende kiropraktorer og fysioterapeuter fagligt kan supplere hinanden, ser Ewa Roos frem til at erfare, fordi situationen i Danmark er anderledes end i hendes hjemland Sverige. - I Sverige er fysioterapeuterne universitetsuddannede i modsætning til kiropraktorerne. I Danmark er det lige omvendt. Derfor har jeg ikke så meget indsigt i, hvordan det kan fungere. Jeg har haft samtaler med forskningsleder Jan Hartvigsen om den kiropraktiske forskning i Odense, og den ligger metodemæssigt vældig tæt på den forskning, jeg har bedrevet i Sverige. Det vil derfor overraske mig meget, hvis vi ikke skulle kunne samarbejde på mange områder, beretter Ewa Roos, der understreger, at hun netop søgte professoratet på grund af muligheden for tværfagligt samarbejde med de mange bevægeapparat-specialister. Artrose og bevægelse Artrose i knæ og hofter har Ewa Roos viet særlig interesse i sin forskning, og hun har bl.a. været med til at påvise gavnlig effekt af bevægelse på artroseramte led. - Min forskning har været bestemt af de to hyppigst forekommende spørgsmål fra artrosepatienter: 1. Slider det på mine led at træne? og 2) Må jeg være fysisk aktiv, når det gør ondt?, forklarer Ewa Roos, der lægger stor vægt på at bedrive forskning, som patienterne har behov for. Hun fortsætter: - De forskende kiropraktorer har hidtil koncentreret sig meget om det, de var bedst til, nemlig ryggen, men så vidt jeg ved, vil man gerne inddrage ekstremiteterne noget mere, fordi kiropraktik angår hele bevægeapparatet. I det tværfaglige samarbejde kan jeg bidrage med min erfaring og viden om artrose, især i knæ og hofter, som patienterne efterspørger viden om. De allerførste kontakter til det kiropraktiske forskningsmiljø får Ewa Roos snart lejlighed til at skabe. Hun skal nemlig på guidet tour på NIKKB, og ser frem til at møde nogle af de potentielle samarbejdspartnere. TSC Af Cornelius Myburgh, kiropraktor, ph.d., underviser på NIKKB s kurser Jeg er sikker på, at mange af jer er blevet opmærksomme på, at danske kiropraktorer som del af deres kiropraktiske virke, kan anvende dry needling som en komplementerende behandlingsform i kiropraktorpraksis. Hvad du sikkert ikke ved er, at NIKKB har undervist mere end 10 % af landets kiropraktorer i, hvordan man anvender denne nye behandlingsmetode. Lad mig fortælle, hvordan dette er forløbet. Jeg vil starte med en kort præsentation. Mit navn er Corrie, og jeg er en sydafrikansk kiropraktor, der kom til Danmark som post.doc.-stipendiat gennem Syddansk Universitet i Formålet med mit besøg var at få et indtryk af den danske kiropraktoruddannelse og dens indvirkning på professionen lokalt i Danmark. (Hold øje med en artikel om dette emne i et senere nummer af NIKKB NYT). En sydafrikaner i Danmark I løbet af mine måneder med dataindsamling lærte jeg medarbejderne ved NIKKB at kende, og emnet dry needling dukkede op i relation til et muligt efteruddannelsesforløb. Det var efteruddannelseschef Eva Lysgaards opfattelse, at kendskabet til behandlingsformen var begrænset i Danmark. Og da NIKKB ønskede at ændre dette forhold, kom sydafrikaneren Corrie på banen. Myofascial smerte og dysfunktion har eksisteret i mange år, og størstedelen af litteraturen, specielt den kliniske, er skrevet af Travel og Simons. Selv om emnet er godt beskrevet i to hele bind, har den medicinske faggruppe interessant nok ikke taget behandlingsformen til sig i stort omfang. Den eneste faggruppe, der i udstrakt grad har gjort brug af dry needling, er tandlæger. Dette er egentlig ganske ironisk, idet det minder mig om en særlig manuel behandlingsform, der blev glemt og afvist af læger i midten og slutningen af 1800-tallet. Dry needling wet needling akupunktur? I Sydafrika blev behandling med nåle bygget ind i professionens kliniske virke fra midten af 1990 erne. Det tog noget tid at fastslå, at dry needling, i forhold til wet needling, hvor man injicerer en slags væske, var helt anderledes end akupunktur, dog med den lighed, at begge behandlinger bruger tynde akupunkturnåle. Dette var vigtigt, fordi det lovmæssigt blev ændret således, at kun behandlere med specifik uddannelse i akupunktur måtte behandle med akupunkturnåle. Derfor har sydafrikanske kiropraktorer kun lov til at behandle med dry needles (akupunkturnåle), når de forsøger at afhjælpe myofasciale trigger punkter (MFTPS). I løbet af de efterfølgende år har et antal studier gradvist påvist, at behandling med nåle er et nyttigt hjælpemiddel i klinisk praksis. I dag er det en af de mest anvendte behandlinger i den sydafrikanske kiropraktorpraksis, og efter min mening kun overhalet af SMT. Dry needling giver mening af mange forskellige årsager: Det er hurtigt, næsten smertefrit, meget lettere for klinikeren (de af jer, der har ømme tommelfingre ved, hvad jeg mener) og faktisk ganske elegant, når man bliver erfaren i behandlingsformen. Derudover er behandlingen, der er helt uden medikamenter og med lav risiko for bivirkninger, en fremragende komplementerende behandlingsform i kiropraktorpraksis. Der er imidlertid meget om trigger punkter, som vi ikke ved. For eksempel bliver det antaget, at trigger punkter (når aktive) forårsager hæmmet og/eller smertefuld bevægelse. Evidensen for at understøtte disse påstande er på nuværende tidspunkt imidlertid ikke til stede. Så hen over de kommende år vil vi udvikle forsknings-studier relateret til disse kliniske iagttagelser. Et tværfagligt team ved SDU vil forhåbentlig på sigt være i stand til at opdatere jer med hensyn til de mekaniske og fysiologiske virkninger, som er relateret til denne interessante og flersidede behandlingsform. Oversat og bearbejdet af kommunikationskonsulent Anders Lyck Fogh-Schultz 10 KIROPRAKTOREN NR

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Leder: Gode resultater i hus og fagligheden i fokus

Leder: Gode resultater i hus og fagligheden i fokus Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Ny sygesikringsoverenskomst Leder: Gode resultater i hus og fagligheden i fokus NR.2 2007 NIKKB Nyt: Kvalitetssikring og styrkelse af forskningen

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Velkommen til Forebyggelsesdag i Dansk Sundhedssikring. Dansk Sundhedssikring A/S Tlf

Velkommen til Forebyggelsesdag i Dansk Sundhedssikring. Dansk Sundhedssikring A/S Tlf Velkommen til Forebyggelsesdag i Dansk Sundhedssikring Dansk Sundhedssikring A/S Tlf. +45 7020 6121 ds-sundhed.dk Værdikæden Program for dagen kl. 10.00-10.30 Velkomst og morgenmad kl. 10.30-10.45 Rundvisning

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

REHABILITERING AF MENNESKER MED MUSKEL- OG - HVAD KAN DER SPARES PÅ DE OFFENTLIGE UDGIFTER? SKELETSYGDOMME

REHABILITERING AF MENNESKER MED MUSKEL- OG - HVAD KAN DER SPARES PÅ DE OFFENTLIGE UDGIFTER? SKELETSYGDOMME Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 66 Offentligt REHABILITERING AF MENNESKER MED MUSKEL- OG SKELETSYGDOMME - HVAD KAN DER SPARES PÅ DE OFFENTLIGE UDGIFTER? Resume: Notatet gennemgår

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune Der er

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv NFA 8.juni 2017 Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv Grethe Helene Christensen og Vibeke Andersen, konsulenter i Arbejdsmiljø København. Arbejdsmiljø København hvem

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis?

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Temamøde Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Bedre liv med artrose en folkesygdom med slagside

Bedre liv med artrose en folkesygdom med slagside Bedre liv med artrose en folkesygdom med slagside Simon Dueholm Nørgaard, fysioterapeut, Hvidovre Kommune Nanette Borges, afdelingsleder, Hvidovre Kommune (Lene Mandrup Thomsen, Gigtforeningen) Evalueret

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere