Om formidling af vejledning, adfærd og viden om MRSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om formidling af vejledning, adfærd og viden om MRSA"

Transkript

1 Om formidling af vejledning, adfærd og viden om MRSA Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut

2 HVORDAN STÅR DET TIL?

3 NYE MRSA SMITTEDE MENNESKER PR ÅR I DK non 398

4 SMITTERISIKO MED MRSA 398 I 2013 Der var 643 MRSA-CC398 i DK sidste år (70 %) med direkte kontakt til svin (17 %) med indirekte kontakt (via husstandsmedlemmer der har direkte kontakt) - 82 (13 %) uden påvist kontakt.

5 Man skal være jordemoder for et spørgsmål før man kan blive advokat for et svar Jensen TK, Johnsen TJ. Sundhedsfremme i teori og praksis. Philosophia 2004

6 HVORDAN BLIVER MAN JORDEMODER FOR ET SPØRGSMÅL?

7 HVORDAN BLIVER MAN JORDEMODER? - Etablering af en Rådgivningstjeneste

8 BAGGRUND FOR ETABLERING AF RÅDGIVNINGSTJENESTEN Smitte af MRSA fra husdyr specielt svin til mennesker er et hastigt stigende problem i Danmark og er derfor medtaget som risikosituation i den nyligt reviderede vejledning om MRSA fra Sundhedsstyrelsen. Husdyr-MRSA adskiller sig fra almindelig MRSA på en række områder både infektionshygiejnisk og sundhedsfagligt. Der er derfor et udtalt behov for en rådgivningstjeneste, der kan vejlede borgere herunder personer, der arbejder med svin og sundhedspersonale om problemstillingerne omkring husdyr-mrsa. Dette er accentueret af at problemet har være omgivet af intens mediemæssig og politisk interesse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den 3. april 2014

9 FORMÅL Rådgivningstjenesten skal medvirke til at mindske smittespredning af husdyr-mrsa ved at øge forståelsen for sammenhænge af hygiejnetiltag med smitterisici hos personer, der arbejder med husdyr og derved mindske videresmitte til mennesker uden direkte kontakt til husdyr Rådgivningstjenesten vil desuden medvirke til, at personer smittet med husdyr-mrsa får korrekt behandling i sundhedsvæsenet via information både til borgere samt til personer i sundhedssektoren, der står overfor de særlige problemstillinger, der ses ved husdyr-mrsa

10 FUNKTIONER 1. Telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-mrsa for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medføre fx håndværkere, andre borgere samt sundhedsfagligt personale 2. Opsøgende funktion i form af undervisning / foredrag omkring husdyr-mrsa herunder til landboforeninger og uddannelsesinstitutioner fx landbrugsskoler 3. Medvirke til udarbejdelse af fagspecifikt informationsmateriale 4. Systematisk vidensopsamling i form af analyse af data fra personer smittet med CC398 mhp systematisk gennemgang af risikofaktorer samt medvirke til sygdomsbyrde registrering 5. Medvirke til undersøgelse af effekten af projekt omkring øgede hygiejneforanstaltninger samt andre fremadrettede interventioner

11 FUNKTIONER 1. Telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-mrsa for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medføre fx håndværkere, andre borgere samt sundhedsfagligt personale Ad 1. Vi har oprettet en Hotline og en . Det sikrer systematisk og ensartet vejledning, og medvirker til at vi hele tiden bliver gjort opmærksom på, hvad der rører sig i samfundet.

12 FUNKTIONER 1. Telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-mrsa for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medføre fx håndværkere, andre borgere samt sundhedsfagligt personale 2. Opsøgende funktion i form af undervisning / foredrag omkring husdyr-mrsa herunder til landboforeninger og uddannelsesinstitutioner fx landbrugsskoler Ad 2. Der er tilbudt foredrag til alle der har efterspurgt. I september, oktober, november er der holdt foredrag for mindst 3000 personer.

13 FUNKTIONER 1. Telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-mrsa for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medføre fx håndværkere, andre borgere samt sundhedsfagligt personale 2. Opsøgende funktion i form af undervisning / foredrag omkring husdyr-mrsa herunder til landboforeninger og uddannelsesinstitutioner fx landbrugsskoler 3. Medvirke til udarbejdelse af fagspecifikt informationsmateriale Ad 3. Afholdt møde med stort set alle faggrupper indenfor svineproduktion (arbejdsgiver og arbejdstager). Fagspecifikt informationsmateriale til ansatte, transportører, slagteriarbejdere, dyrlæger, tilsynsførende (FVST og AT), besøgende, håndværkere er under udarbejdelse på relevante sprog.

14 FUNKTIONER 1. Telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-mrsa for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medføre fx håndværkere, andre borgere samt sundhedsfagligt personale 2. Opsøgende funktion i form af undervisning / foredrag omkring husdyr-mrsa herunder til landboforeninger og uddannelsesinstitutioner fx landbrugsskoler 3. Medvirke til udarbejdelse af fagspecifikt informationsmateriale 4. Systematisk vidensopsamling i form af analyse af data fra personer smittet med CC398 mhp systematisk gennemgang af risikofaktorer samt medvirke til sygdomsbyrde registrering Ad 4. Analyse af anmeldelsesblanketter og kontakt til alle smittede personer uden kontakt til husdyr.

15 FUNKTIONER 1. Telefonisk rådgivning omkring infektionshygiejniske, sundhedsfaglige og sociale problemstillinger vedrørende husdyr-mrsa for både ansatte i svineproduktionen, personer, der kommer i kontakt med husdyr i arbejdsmæssigt medføre fx håndværkere, andre borgere samt sundhedsfagligt personale 2. Opsøgende funktion i form af undervisning / foredrag omkring husdyr-mrsa herunder til landboforeninger og uddannelsesinstitutioner fx landbrugsskoler 3. Medvirke til udarbejdelse af fagspecifikt informationsmateriale 4. Systematisk vidensopsamling i form af analyse af data fra personer smittet med CC398 mhp systematisk gennemgang af risikofaktorer samt medvirke til sygdomsbyrde registrering 5. Medvirke til undersøgelse af effekten af projekt omkring øgede hygiejneforanstaltninger samt andre fremadrettede interventioner Ad 5. Undersøgelse af forskellige faktorers betydning for smittespredning fx hygiejne, gylle, ventilationsluft

16 UDKAST TIL HJEMMESIDE

17 FREMADRETTEDE OPGAVER Forskningsprojekter Oprette kontaktpersonsnetværk til formidling af ny viden Lytte, lytte og lytte Hvad ved vi, og hvor er der behov for mere viden?

18 STAFYLOKOKKER MRSA er i øvrigt ikke anderledes end almindelige stafylokokker

19 MRSA PÅ HOSPITALER OG PLEJEHJEM ER ET PROBLEM! Personer med svækket immunforsvar kan få alvorlige infektioner MRSA infektioner kræver special antibiotika MRSA spredes på hospitaler, hvis man ikke tager forholdsregler! MRSA på hospitaler og på plejehjem er et alvorligt problem derfor har Sundhedsstyrelsen lavet retningslinjer

20 MRSA PÅ HOSPITALER OG PLEJEHJEM ER ET PROBLEM! Vejledningens formål er at forhindre alvorlig sygdom af MRSA - Opdage patienter med MRSA Screening for risikogruppe og podning - Forebygge at MRSA spredes på hospitaler, plejehjem og hjemmeplejen Forholdsregler (isolation og brug af værnemidler) - Fjernelse af bærertilstand

21 SUNDHEDSSTYRELSENS INFORMATION OM MRSA Grundlæggende regler er, at personer med MRSA: Har samme krav på sundhedsydelser som alle andre. Det er således først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning

22 SUNDHEDSSTYRELSENS INFORMATION OM MRSA Grundlæggende regler er, at personer med MRSA: Kan komme i skoler og daginstitutioner, med mindre de har symptomer på akut sygdom som luftvejsinfektion, sår eller bylder* * Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge. Sundhedsstyrelsen 2011.

23 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Er der specielle forholdsregler for personalet i en specialklasse vedr. MRSA når der går en elev, som kommer fra en stor svinefarm. Eleven savler meget og personalet kan umuligt helt undgå kontakt med savl, da det løber hele tiden. Læreren spørger om der er noget som hun kan videregive til personalet, udover opfordringen til at praktisere god håndhygiejne?

24 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Jeg er nødt til at tilkendegive min frustration og jeg håber den bliver taget alvorligt, da mange af mine kollegaer og jeg, der er i et forhold med en svinebonde, efterhånden føler os ligeså forfulgte som jøderne under 2. verdenskrig. Hvorfor er denne debat ikke allerede lukket?- Vi ved, at folk der har med heste, køer, katte og hunde sandsynligvis er i ligeså stor en risiko for smitte, som os. Desuden er bakterien ikke så farlig, som den katte og hunde får.. Denne debat om svine MRSA har store omkostninger for vores familier, jeg har sågar hørt om familier, hvor de børn i børnehaven ikke måtte komme hjem og lege med børn fra svinegårde, fordi de jo kunne blive smittet. Desuden er det vel også ved at være på tide, at folket får at vide, hvad landbruget gør for vores land, hvor store konsekvenser det har, hvis omverdenen får øje på MRSA i danske svin. Omverdenen vil vel i lige så høj grad reagere som danskerne har gjort. Jeg savner i denne debat at høre fra jer. Jeg er vant til, at nå der siges noget negativt om jordemoderfaget, sidder vores formand i go aften Danmark dagen efter og forsvarer os. Det savner jeg fra jer..

25 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Social- og sundhedsassistent elev smittet med MRSA via ægtefælle, som arbejder med svin. Praktiserende læge vil ikke opstarte eradikationsbehandling pga risiko for recidiv, praktiksted vil ikke have MRSA-positiv praktikant, skole kan ikke give eksamensbevis uden praktikophold altså eleven må afbryde sin uddannelse

26 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Pårørende til kræftsyg kvinde indlagt på hospital. Den pårørende må ikke komme på besøg. Svar fra kollega: Jeg har været forbi afdelingen, hvor xx svigermor er indlagt. Personalet, kan ikke genkende, at han ikke må komme i afdelingen, men vil ikke udelukke, at nogen i en vagt har sagt, at han ikke må komme. Jeg har talt med Per, og fortalt ham, hvad han skal gøre for ikke at risikere at påføre sin svigermor smitte (rent tøj og spritte hænder). Opfordret ham ved problemer på hospital at kontakte hygiejnesygeplejerskerne, så skal vi nok hjælpe ham.

27 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Hei, jeg fandt denne mail-adresse på Jeg har søgt på mange web-sider uden at få svar på flg. spm., håber I har tid og lyst og viden til at svare: Hvis et stykke kød indeholder disse stafylokokker vil det at fryse kødet ned medføre at de dør? Mvh XX Kære XX Tak for din henvendelse. Det er ikke ualmindeligt at finde forskellige slags bakterier på kød inkl. MRSA 398. Jeg vil derfor anbefale, at man følger Fødevarestyrelsens anbefalinger om Hygiejne i madlavning (Link). Heri kan man læse, at en effektive metode til at dræbe bakterier er varmebehandling af maden til mindst 75 grader. Nedkøling standser bakteriers vækst men slår dem ikke ihjel heller ikke nedfrysning. Hvis du har flere spørgsmål eller vi på anden måde kan være behjælpelig i forhold MRSA 398, er du velkommen til at skrive eller ringe Hej Tinna, mange tak for svaret. Vi skal lave flæskesteg til familien. Et par af dem er lidt oppe i årene. Måske deres immunforsvar ikke er helt på toppen. Så jeg ønskede lidt mere info, end jeg har kunnet finde på nettet. Når man spø r om dette i en forretning, får man ofte bare en sang fra de varme lande. Med dette svar føler jeg, at det er trygt at servere julemaden, som den plejer at være. Sådan en steg skal jo op over 75 grader, inden den er færdig.

28 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Min søn arbejder med svin og er testet positiv for mrsa. Han skal opereres for at få fjernet noget metal i benet efter brud. Jeg mener, at han skal gennemgå en 5 dages behandling for mrsa inden operationen, er dette korrekt? Og naturligvis holde sig af stalden i den tid. Jeg kan ikke finde retningslinjer for det, kan du henvise til nogen? Sygehuset i xx har ikke oplyst ham om det så Hvad siger du? Anbefalet kontakt til praktiserende læge med henblik på en eradikationsbehandling umiddelbart forud for operation og efterfølgende nøje observation af operationssåret for infektion

29 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Må man have et par frilandsgrise på en gård med bondegårdsferie, dvs på en ejendom, hvor der kommer turister og bor i en lejlighed i sommersæsonen?

30 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Må skoleklasser besøge min ejendom? Sundhedsministeren har frarådet, at børnehaver og skoleklasser besøger smittede gårde, og i Sundhedsstyrelsens vejledning står der at Kortvarige/enkeltstående besøg i besætningen anses ikke at være en væsentlig risikofaktor i forhold til at blive bærer af MRSA da man meget hurtigt spontant taber bakterien. Ejeren skal påse, at hygiejniske forholdsregler overholdes, se om besøg i besætninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside Forholdsregler ved besøg er i flg. Fødevarestyrelsen: gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen. I besætningen anvendes enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60 grader C inden anvendelse i en anden besætning. Dyr kun berøres, såfremt det er påkrævet. Sørg for grundig håndvask efter besøg. Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning. Brugt éngangsmateriale/udstyr efterlades på ejendommen. Tak for det skolen blev glad og vil nu gerne besøge mig.

31 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Hej Har i den perfekte løsning til hvilke midler vi skal bruge til aftørring af vores mobiltelefoner, tastaturer ol. Hospitalssprit (70% ethanol) er virksomt overfor de fleste vegetative bakterier, men kan være svært at købe. I stedet sælger mange firmaer desinfektionsservietter i forskellig størrelse med ethanolsprit. I skal bare være opmærksom på, at emballagen er lukket, så spritten ikke fordamper og ikke mindst om jeres udstyr kan tåle sprit. I sundhedsvæsenet stiller vi krav til producenten om, at medicinsk udstyr kan tåle desinfektionsmidler fx sprit eller klor. Som alternativ kan man få et cover til tastatur, og mobilen kan opbevares i en plastpose i lommen Men igen: håndhygiejne er den vigtigste procedure efter kontakt med alt potentielt forurenet udstyr

32 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Vi bor i en ejendom hvor en af beboerne arbejder på en svinefarm, hun vasker sit arbejdstøj i den fælles vaskemaskine, er der en risiko for vi kan blive smittet? Kære xx Sundhedsstyrelsen anbefaler at arbejdstøj bør vaskes i staldområdet. Hvis dette ikke er muligt, skal det fyldes i en plasticpose, der lukkes. Personen, som vasker tøjet, skal undlade at hvirvle støv op (ikke ryste tøjet), før det vaskes samt passe på, at arbejdstøjet ikke berører personens eget tøj. Umiddelbart efter at man har rørt ved beskidt tøj, vaskes hænder med vand og sæbe, eller der foretages hånddesinfektion med håndsprit tilsat glycerol. Vaskemaskinens låge, og andre dele som har været i kontakt med snavstøjet, aftørres med en sæbeklud. Vaske-temperaturen bør være mindst 60 grader. I er meget velkommen til at henvise jeres med-beboer til mig, hvis der er brug for mere vejledning

33 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Efter at have hørt dig forklare om faren for at blive smittet med mrsa i fjernsynet i aften, sidder jeg tilbage med nogle spørgsmål, som åbenbart ikke skal drøftes i mrsa debatten. Jeg bor på landet, min nabo er en grisefarm og hele området, hvor vi lufter hund og går tur, er det meste af året indhyllet i gyllelugt. Både min kone og jeg har lige fået konstateret mrsa smitte, den svinebårne type. Vi har ikke været i nærkontakt med svin, så vi må jo være blevet smittet i miljøet. Jeg har i flere læserindlæg advaret om smitte med mrsa gennem gylle. Amerikanske undersøgelser, publiceret i Ingeniøren, viste smittefare for mennesker, jo nærmere på en svinefarm jo større risiko. Man havde fundet levende mrsa i jord fra gyllebehandlede marker og i luft fra staldenes udluftningsanlæg. Hvorfor hører man ikke om disse farer, når eksperter og myndigheder udtaler sig?? I den vejledning vi har modtaget fra sygehuset, skrives der, at det er folk som arbejder i stalde der bliver smittet. De tiltag, med håndvask og skift af tøj, som ministeren kom med, er helt hen i vejret som forebyggelse. Hvis smitte fra gyllen skal fjernes skal den vel varmebehandles, hvis det havde været tilfældet, var vi her i huset sikkert ikke blevet smittet...'

34 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Er der MRSA-bakterier i gylle? - Jeg er cykelrytter og medlem af en cykelklub. Vi kører ofte på de små landeveje,hvor landmændene kører med deres gyllevogne, og af og til taber noget. I våde perioder kan det ikke undgås, når vi kører i grupper, at vi får opsprøjt fra landevejen i ansigtet og på drikkedunkene. Er der en risiko for at kunne blive smittet på denne måde. Tak for din henvendelse. Det kan ikke udelukkes, at der er MRSA i gylle, men smitterisikoen ved gylle og ventilationsluft, er noget af det, der skal undersøges nærmere, og vi forventer, at der opstarter en række forskellige projektet i nærmeste fremtid. Ud over MRSA kan der være mange andre bakterier i gylle fx coli-bakterier og salmonella, og jeg vil anbefale, at I altid beskytter tuden på jeres drikkedunk, så den ikke bliver forurenet med stænk fra vejen. Stænk i ansigtet er nok mere vanskeligt at undgå, men I må forsøge at minimere forureningen ind i munden - altså undgå at slikke sig om læberne o.l., hvis der sidder noget snavs. Jeg har ikke meget kendskab til cykelrytteres særlige forhold, men hvis ovenstående ikke giver mening for jer, så skriv endelig igen eller ring

35 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Kontaktet af xx, som arbejder med svin og er inviteret til fest, hvor en person har alvorlig hudkræft og er i kemo. Anbefalet omhyggelig hygiejne ud fra arbejdspladsen, skift til rent tøj og håndhygiejne hyppigt. Ingen kontakt med sårene hos den kræftsyge. Umiddelbart efter ringer den der har inviteret og fortæller, at han ikke bliver inviteret med.

36 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Kære Tinna. Jeg kender en dejlig kvinde, der har regelmæssig kontakt til svin. I den forbindelse vil jeg gerne have svar på følgende: Det fremgår af vejledningen om børn på gårdbesøg, at de ikke må kysse grisene, men nok klappe dem. Hvordan er det med mennesker, der arbejder i staldene? Må man kysse dem, eller skal man nøjes med at klappe dem? Hvilke former for sex er sikkert? Er der MRSA i sæd? Skal man bruge kondom? (Hvis man vil have børn, hvad gør man så? ) Hvordan med oralsex? Smitter MRSA hvis man dyrker denne form for sex?

37 TYPISKE HENVENDELSER (KOMPRIMERET UDGAVE) Kære xx Mennesker, der arbejder i en svinestald med MRSA 398, er i betydelig risiko for at blive bærer af MRSA. MRSA398 smitter ved tæt kontakt og jo tættere kontakt desto større er risikoen for, at man kan blive smittet. Ægtefæller, samlevere og børn, der bor i husstand med en ansat i svineproduktionen eller andre, som har tæt kontakt fx kærester, risikerer derfor at blive smittet som følge af almindelig kontakt. Stafylokokker hvad enten de er følsomme eller resistente (som MRSA) bæres først og fremmest på de hudceller som sidder lige inden for i næseboret. Desuden kan de sidde på huden i almindelighed og på slimhinderne - i svælget, i skeden og i tarmen. Der kan findes S. aureus i sæd (og hermed også MRSA) det er dog ikke det normale. Stafylokokker smitter ved tæt hud-hud kontakt, og det er således den almindelige kærlige kontakt, der er den primære risiko, og ikke selve det at dyrke sex. Herved betyder brug af kondom meget lidt, men kan være vigtigt for at forebygge seksuelt overførte infektioner. Omkring oralsex så vil der være en smitterisiko, men den er mindre end ved kys og tæt kontakt. Det skal i øvrigt bemærkes at god hygiejne (bad og tøjskift efter arbejde i stalden) minimerer den mængde stafylokokker, man bringer videre, og det at holde huden hel (almindelig hudpleje) mindsker risikoen for at stafylokokker slår sig ned på huden og dermed infektionsrisikoen.

38 AFSLUTNING Definer hvad du udtaler dig om, og hvor der er brug for andre eksperter Gør viden tilgængeligt fx hotline, , foredrag Facts, facts og facts. Hvad siger myndighederne (SST, FVST, AT), hvilke data har SSI Gentag det samme budskab igen og igen uanset hvilken sammenhæng man står i Hvilken tid taler vi i fremtidsscenarier eller nutid

39 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut Hotline nr:

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FAQ frequently asked questions

FAQ frequently asked questions FAQ frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning, 2012 Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) får tilbagevendende spørgsmål om MRSA. CEI har

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN

MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN MYTER OG FAKTA - RESISTENS PÅ STALDGANGEN WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.D. Videnscenter for Svineproduktion Landbrug og Fødevarer 1 Min plan Lidt

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2023

afholdt d. 7. februar 2023 MRSA-TEMADAG TORSDAG DEN 7. FEBR. 2013 Spørgsmål til SST og CEI PODNING OG KONTROL MRSA-kort skal vel vises i 6. mdr. og ikke mere 1 år men det står fortsat 1 år i behandlervejledningen. Er tandlægebehandling

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 1 2 MRSA førstegangsfund i 2016 i SVS optagerområde 3 4 5 Sundhedspersonale og podning for MRSA Været i én eller flere af følgende risikosituationer Været indlagt > 24 timer

Læs mere

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik 450 mennesker fik fakta og konstruktiv debat om husdyr- MRSA på borgermøde på Egtmont Højskolen i Hou Husdyr- MRSA er et problem, som erkendes og tages

Læs mere

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre

Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Håndtering af MRSA på plejehjem og i dagcentre Dorte Buhl Hygiejnesygeplejerske Amtssygehuset i Herlev Tlf: 44884338 dorbuh01@herlevhosp.kbhamt.dk Fund af MRSA på plejehjem 1. Mikrobiolog kontakter praktiserende

Læs mere

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger

MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger MRSA (Methicillin resistent Stafylococcus aureus) borger Formål Målgruppe Baggrund At forebygge at MRSA spredes / overføres fra borger til personale, fra personale til borger, øvrige borgere og pårørende

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne.

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. af landslæge Høgni Debes Joensen Foredrag holdt på MRSA-kongressen 28. november 2008 på Hotel Føroyar. Som udgangspunkt kan man nok antage, at Færøerne

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 Problematikker og lokale infektionshygiejniske tiltag vedr. MRSA CC398 Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Typiske spørgsmål fra klinikerne 1. Hvor lang tid må der gå fra podning til operation

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika man narmalt bruger til behandling af stafylokokinfektioner.

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt Den 24. januar 2013 TALEPUNKT Tale til samråd den 24. januar 2013 i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

10. nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team november

10. nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team november 10. nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team november 2014 Hermed fremsendes nyhedsbrev fra sundhedsplejerskerne i Tværfaglig Team. Nyhedsbrevet sendes til alle institutioner og dagplejen

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN Poul Bækbo, HusdyrInnovation FAGLIGT NYT Munkebjerg Hotel, den 26. september 2017 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKA-RESISTENS MRSA driver processen MRSA Methicillin Resistent

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune

ROSKILDE KOMMUNE. Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune ROSKILDE KOMMUNE Sundhedsplejen Vurdering af hygiejniske forhold i daginstitutioner i Roskilde Kommune Institution og dato. Korallen 28/1 2013 Antal børn 2o-24 Leder Annette Lindgren Christoffersen Hygiejne

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Hygiejnebesøg i Bukkebruse

Hygiejnebesøg i Bukkebruse Hygiejnebesøg i Bukkebruse Torsdag den 9. august 2012 Deltagere: Annemarie Hempel, leder Tine Keiser-Nielsen, kommunallæge Den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejnebesøg Infektioner er den hyppigste årsag

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar kvartal 2007

Nyhedsbrev. Januar kvartal 2007 Nyhedsbrev Januar kvartal 2007 Siden sidst Det nye år er allerede godt i gang. Siden sidst har der været udbrud af Norovirus på samtlige hospitaler omkring os - samt i de sidste uger på flere afdelinger

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for almindelige penicilliner mod stafylokok. Almindelige stafylokokker, dvs.

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre

Hygiejne i Hjemmeplejen og på Plejecentre Baggrund MRSA (methicillin resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokbakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika man normalt bruger til behandling af stafylokokinfektioner.

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Modeller for den regionale MRSA indsats

Modeller for den regionale MRSA indsats Modeller for den regionale MRSA indsats 4. udgave. Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er stafylokokker, som er resistente overfor de traditionelle stafylokok-antibiotika. Ved behandling

Læs mere

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Bente Bloch Hygiejnesygeplejerske, MPH Udfordringer? Regioner Patienter Smitteveje/-

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Case. Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Case Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Modtageafsnit Fru Olsen indlægges 8. oktober akut med diarre Hvordan vil I placere hende i afsnittet? Skal hun have eget toilet? Det har

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. ESBL Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS

Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS Retningslinjer for korrekt klinisk adfærd på IOOS Fotograf: Thomas Knoop, Erhvervsskolernes Forlag (EF) Institut for Odontologi og Oral Sundhed April 2017 Institut for Odontologi og Oral Sundhed, IOOS,

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere