Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold"

Transkript

1 Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere segmentering 10 Værdibaseret segmentering 12 Statistik kurser workshops Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog Dette ydelseskatalog er en liste over de emner som vi primært beskæftiger os med. Hvis du ikke finder lige præcist den ydelse som du søger, betyder det ikke nødvendigvis at vi ikke leverer den. Prøv hellere bare at giv os et kald på , så kan du få et svar med det samme. Vores kompetencer er indenfor information management, dvs. at kunne generer fakta baseret beslutningsstøtte til dig. Om beslutningerne bygger på data fra interviews, spørgeskemaanalyser eller fra et data warehouse, betyder egentligt mindre. Det vigtige vil altid være om du træffer den rigtige beslutning. De kompetencer vi tilbyder i den sammenhæng er hjælp til analysen, hjælp til dataindsamlingen, men også rådgivning til dig omkring hvilken type af beslutningsstøtte der er den rigtige for dig at investere i, givet din rolle i organisationen, din organisations strategi eller konkurrencemæssige situation. Uafhængig rådgivning Markedsledere Dokumenteret erfaring Vi hjælper dig helt i mål! Det er vigtigt for os at pointere, at vi ikke blot leverer en liste, tabel eller PowerPoint med den rigtige tekniske løsning. Vi kan også hjælpe dig med at træne dine brugere og med at skabe processer i din organisation, så den forbedrede evne til at træffe beslutninger også bliver realiseret. Vores rolle kan både være som udførende og projektdrivende konsulenter. Lige som vi kan agerer som uafhængige rådgivende konsulenter i forbindelse med inspirationsmøder eller dine projekter. SIDE 1

2 Business Intelligence, data mining og analytics er begreber vi alle kender efterhånden, men hvordan gør man? Hjælp mig med at komme videre med Business Intelligence, data mining og analytics Hvis du er ny i jobbet eller ønsker at gøre ting på en ny måde, tilbyder vi 1 dags sessioner, hvor vi skaber et overblik over hvordan du skal gribe opgaven an. Typisk er der jo mange interessenter i sådan et projekt, så alle vil være velkomne til sådan et møde. Når I er færdige med sådan en inspirationsdag vil I alle have en god ide om hvem der skal gøre hvad i forbindelse med det kommende Business Intelligence projekt. Lige så vigtigt er det selvfølgelig også, at I er klare på hvordan I efterfølgende kan implementere det at arbejde anderledes og mere fakta baseret i fremtiden. Vi kommer også til at diskutere hvilken måde hvordan jeres Business Intelligence projekt bedst man understøtte jeres strategi via modenheds- og klarhedsanalyser, samt analyser jeres generelle kompetencer og ressourcer. Business Intelligence modellen der sikre dig et link til dine strategiske mål. Hvis du i allerede har et data warehouse, men fornemmer at I endnu har fået det fulde udbytte deraf, tilbyder vi 1 dags sessioner hvor vi identificere de processer der i større grad kan lade sig understøtte af Business Intelligence, data mining og analytics. Vi arbejder med at få dine kandidatprocesser prioriteret ud fra en række kriterier. Du vil opdage at vi i alt vores arbejder tager udgangspunkt i din forretningsstrategi, så du kan være sikker på at Business Intelligence ikke bliver en omkostning, men en sikker investering i din virksomheds fremtid. Hvis du har lyst til at lære mere kan du altid ringe til os eller eventuelt bestille en af vores bøger. En sådan éndagssession ligger typisk på DKK uden moms + rejse og ekstraordinær forberedelse. SIDE 2

3 Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata Vil du gerne have en sammenhængene CRM strategi, så kan vi komme og præsentere vores model hvalen som du også kan læse om i den gule bog. Herunder hvilken af de fire retninger du skal tilpasse din hval i. Mere konkret: Med udgangspunkt i de informationer du allerede har til rådighed i dag, hvordan kan du levere resultater på kort sigt. Vi hjælper dig hele vejen fra strategi til konkrete kampagner Det er måske interessant at vide at organisationer som Telenor/Sonofon, Telia/Orange og Maersk Line også har arbejdet ud fra denne model. Dvs. den måde man har valgt at lave kampagner på og den måde man måler kampagnernes effekt på. På de kommende sider kan du læse nærmere om nogle af hvalens komponenter, samt begreber som behovsbaseret segmentering og brugerdrevet innovation også kendt som Voice of the Customer eller slet og ret VoC. Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Intelligence, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det er alle begreber vi har hørt så mange gange men hvordan bruger jeg dem til noget? SIDE 3

4 Hvordan kan jeg få flere og bedre kunder for det samme marketingsbudget? Velkomst analyser har til formål at fortælle dig hvor din nye kunder kommer fra eller ikke kommer fra, samt hvorfor de lige netop valgte at købe hos dig. Det er viden som du kan bruge til at forstå hvorfor du er (eller måske ikke er) god til at tiltrække nye kunder. Disse analyser kan baseres både på spørgeskema og data warehouse informationer. Hvad nu hvis vi kunne fortælle dig hvilke emner du skulle ringe til med hvilket tilbud for at lave et nysalg ville det være interessant? Det er også i denne fase af kundeforløbet, at du skal skabe de første positive kundeoplevelser noget som meget nødigt skal være op til tilfældighederne. Efter en tid, anbefaler vi også at du gør ind og ser på værdien af de kunder du har genereret. For er det kunder der skaber omsætning og er loyale, eller skal du til at sælge anderledes. Om kunden generere en høj værdi, skal selvfølgelig sættes op imod de totale aquisitionsomkostninger per kunde du har afholdt i løbet af hele salgsprocessen. Eksempel på algoritme der har afdækket et kundesegment der er modtagelig over for en kampagne SIDE 4

5 Hjælp mig med at sælge mere til min eksisterende kundebase Der en lang række aktiviteter du kan overveje i forbindelse med denne del af din kunders livscyklus. Fokus vil være på, at få dine kunder til at betragte dig som deres foretrukne underleverandør af dine ydelser. Data warehouse information kombineret med data mining algoritmer kan hjælpe dig til at afdække, hvilke af dine kunder du skal sælge hvad til, og hvornår, hvis du vil have mest muligt ud af dit marketingsbudget. Hvad nu hvis vi kunne fortælle dig; hvilke kunder i din kundebase, der vil købe hvad og hvornår ville det være interessant? Ofte vil virksomheder også gerne indsamle kundetilfredshedsanalyser for at kunne overvåge kvaliteten af det der leveres. At definere hvordan I vil spørge, hvad I vil spørge om, krav til opsætning af tekniske løsninger med dertilhørende afrapportering og interne processer, der er sikre at forretningen også agere på hvad jeres kunder fortæller jer, er også et af vores specialer. Ofte vil virksomheder også lave loyalitetsprogrammer for at styrke relationen med kunderne, samt lære mere om deres behov, konkurrenternes styrker og teste nye produkter. Vi har været med til at lave disse programmer hos Telenor, Orange og Maersk Line. Tilsvarende kan vi også måle værdien af din forøgede kundetilfredshed i kroner og ører så du kan afbalancere den med de omkostninger der er ved at opnå den. SIDE 5

6 Hjælp jeg mister mange kunder hvad kan jeg gøre? Hvad nu hvis vi kunne fortælle dig hvilke kunder du ville miste hvornår - og hvad du kan gøre for at fasteholde hver enkel kunde ville det være interessant? Churn prediction er en af de mest benyttede former for analytics eller data mining. Men træner en algoritme til at scanne alle dine data warehouse data igennem for at lære om hvad der er kendetegnende for de kunder der forlader dig. Nu kan for hver enkelt kunde få viden om hvor stor risikoen er for at de vil forlade dig i næste måned, samt hvad du kan gøre for at fastholde den enkelte. Alle støre teleselskaber bruger i dag den form for teknologi. Hvad der overrasker de fleste er, hvor hurtigt og billigt det efterhånden er blevet at lave denne form for algoritmer. Vi sikre dig at du kommer hele vejen fra data til faktiske kampagner og skabelsen af relevant markedskommunikation Det er naturligvis ikke alle kunder du kan fastholde, lige meget hvor meget du prøver. Men derfor bør du stadig forstå hvorfor kunderne forlader dig og hvor de går hen. Vi hjælper dig også med spørgeskemaanalyser, fra design til eksekvering og rapportering. Det kan også hjælpe dig til at vinde dine tabte kunder tilbage på mellemlangt sigt. SIDE 6

7 Generelt om kundesegmentering Segmenteringer handler egentligt blot om at dele kunderne op i grupper der er sammenlignelige. Det kan være deres kreditrisiko, deres købskriterier, værdi for din virksomhed, geografi, industri og så videre. De to mest benyttede former for segmentering er: Segmentering handler bare om at gruppere dine kunder. Og kan der være mange grunde til Behovsbaseret segmentering, som handler om hvorfor nogle kunder vælger dig. Det handler om på tværs af kundeinterviews, spørgeskemaer, data warehouse data og workshops at finde de vigtigste købskriterier i markedet, hvordan de variere fra segment til segment og kombinere det med dine konkurrenters styrke i de samme segmenter. Læse mere på de kommende sider. Værdibaseret segmentering, som handler om hvilke eksisterende kunder du skal holde fast i. Ikke alder kunder er lige værdifulde for dig. Du skal derfor vide hvem der skal holdes fast på, hvem de skal udvikles og hvem der skal afvikles. Desuden bør du i forbindelse med dine ny-salgsprocesser fokusere på at fiske i de vande hvor de mest værdifulde kunder er. Læs mere på de kommende sider. Kombinationen af en værdibaseret og en behovsbaseret segmentering, tillader dig at sælge noget af værdi til de kunder der har værdi for dig.. SIDE 7

8 Behovsbaseret segmentering Behovsbaseret segmentering handler om hvorfor nogle kunder vælger dig Som udgangspunkt handler segmentering om at dele kunderne ind i grupper hvor de minder om hinanden. De økonomiske rationale er, at de meromkostninger - der ofte er ved at behandle hver gruppe som en niche for sig - kommer mere end igen, netop fordi du udbyder nogle mere tilpassede ydelser. Tit vil du også finde kundegrupper, der simpelthen giver for lille afkast, så du derfor er bedre stillet, hvis du lægger dine æg i en anden kurv. Hvornår har du brug af dele dit marked ind i segmenter? For det først vil vi gerne slå fast at der er mange grunde til at segmentere og ingen universel korrekt måde at gøre det på. Men helt overordnet handler det gerne om: At dine kunder har forskellige behov. F. eks. køber mænd, kvinder og frisører barbermaskiner ud fra helt forskellige forudsætninger. Hvis du oplever at du er under pres indenfor nogle af dine markeder eller hvis du oplever forskellige vækstrater inden for dine forskellige markeder. Hvilket SIDE 8

9 Behovsbasere segmentering fortsat Behovsbaseret segmentering, som handler om hvorfor nogle kunder vælger dig Hvilket udbytte får du af en behovsbaseret kundesegmentering? En segmentering giver dig en klar forståelse af hvilke forskellige markeder og kundegrupper du har som kunder. Desuden vil du få forklaret hvad der driver hver af dine segmenters købsbehov nu og ud i fremtiden. Herefter kan du så tilpasse dine kommunikation og ydelser per segment. Nogle segmenter (eller nicher) vil du således fokusere mere på. Helt praktisk kan det gøres ved, at dine kunder i nøglesegmenterne, får deres egne telefonlinjer og operatører som de kan ringe ind på. Tilsvarende kan du få dine sælgere til at fokusere deres ressourcer på at sælge dine nichespecifikke ydelser, der hvor du må forvente det højeste afkast. For at styrke sin indtjening, vil mange virksomheder også vælge at lave en værdibaseret segmentering. En behovsbaseret segmentering vil blandt andet give svar på følgende spørgsmål: Hvilke forskellige behov og købekriterier har alle mine kunder Hvilke af mine produkter skal udvikles Hvilke af mine produkter skal sælges sammen Hvordan kan jeg fastholde mine kunder Hvor er jeg stærkere end mine konkurrenter Hvor skal jeg investere i fremtiden Hvilken metode anvendes? Hvilke metode der skal anvendes afhænger af din konkurrencemæssige situation, din strategi, mål på kortere sigt, din viden om kunderne, samt hvilke informationer du allerede har til rådighed. Vejen til at afdække hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig går igennem interne workshops, specialist og kundeinterviews, spørgeskemaundersøgelser, data warehouse udtræk og makroøkonomiske tal. Så ring og lad os tale sammen om det. SIDE 9 Hvilket

10 Kundesegmentering (værdibaseret) Værdibaseret segmentering, handler som udgangspunkt om hvilke eksisterende kunder du skal holde fast i Som udgangspunkt handler segmentering om at dele kunderne ind i grupper hvor de minder om hinanden. I forbindelse med en værdibaseret segmentering, handler det ikke om hvilke købskriterier og behov en kunder har, så skal du læse om behovsbaseret segmentering. I forbindelse med værdibaseret segmentering handler det alene om at finde ud af hvilke kunder der bidrager til din profit. Hvornår har du brug af dele dit marked ind i segmenter? Tegn på at du bør overveje en værdibaseret segmentering er: Hvis den gennemsnitlige indtjening per kunde falder, men ikke for alle kunder. Hvis din indtjening per kunde er lavere end konkurrenternes. Hvis dine kunder eksempelvis står i telefonkø; så skal dine bedste kunder jo ikke vente og måske forlade dig af samme grund - på dem du allerede i dag ikke tjener penge på. Hvis dine loyalitetsaktiviteter er relative dyre. Ja, så skal du jo ikke føje spot til skade, ved at tabe endnu mere på de kunder, der ikke engang i dag kan tjene sig selv hjem. Hvis du udbyder komplekse ydelser og ikke har overblik over hvad det betyder for din indtjening Du ønsker at standse tabet du har på dine bronzekunder, vækste dine sølvkunder og fastholde dine guldkunder. SIDE 10

11 Værdibaseret segmentering fortsat, En værdibaseret segmentering vil konkret give dig svar på følgende spørgsmål: Du ved nu hvilke kunde der skal fastholdes for en hver pris, fordi de er din virksomheds hjerteblod Du ved hvilke specifikke kunder du taber penge på i dag, og som enten må betale mere, eller du må sige farvel til lige meget hvad, vil din indtjening gå op. De vil vide hvem der skal betale for at få en papir-regning og hvem der skal have det gratis Værdibaseret segmentering, handler som udgangspunkt om hvilke eksisterende kunder du skal holde fast i Du ved hvilke kunder du skal servicere først, så dine guld kunder ikke skal vente i telefonkø på dine bronze kunder. Du sikre dig at kunder med en dårlig betalingshistorik ikke får de store rabatter Hvilken metode anvendes? Alt vores arbejde bygger på et tæt samarbejde og forståelse af netop dine forretningsmæssige problemstillinger. En typisk løsning vil dog typisk være baseret på to ben, det ene handler om at forstå og sammensætte alle dine virksomhedsdata der har relevans for kundeværdien. Desuden lytter vi grundigt til hvilke andre betragtninger der også kan have relevans. Det andet ben handler om at implementere løsningen. Altså sikre at din værdibaseret segmentering ikke bare ender som en liste, men får betydning for alle relevante kundeorienterede processer. SIDE 11

12 Træning af dine analytikere Statistik og analyse er et stort område og fra branche til branche finder man også forskellige standarder. Vi kan skræddersy et træningsprogram til dine analytikere Værdibaseret segmentering, handler som udgangspunkt om hvilke eksisterende kunder du skal holde fast i Vi kan tage udgangspunkt i dine data Vi kan undervise i statistik og statistik værktøjer Vi kan også undervise i data mining og data mining værktøjer Hvordan analytikerne skal interviewe forretningen og lave generelt stakeholder management Vi har udviklet et specielt software der kan fortælle dine analytikere hvilke test de skal bruge på hvilket tidspunkt, hvordan resultaterne skal læses og illustrationer kan laves Vi kan også træne dem i hvordan man laver KPI er og vægtning så jeres bonus systemer bliver så fair som muligt Hvis du vil lære at køre i bil køber du heller ikke et kursus i hvordan man bygger en bilmotor. Derfor underviser vi heller ikke i hvordan distributioner er lavet, men i hvilke test der skal bruges hvornår og hvordan resultaterne skal bruges. SIDE 12

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Relationwise A/S Bredgade 4 1260 København K København Århus Tlf. 70 268 264 www.relationwise.dk Lund Indhold 1. Resume

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder Lønsom vækst gennem penetration Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S Stor fokus på at skabe

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre

SÅDAN LEVERER DU. God kundeservice! Over. gode råd til bedre SÅDAN LEVERER DU God kundeservice! Over 10 gode råd til bedre K U N D E SE RVICE INTEGRERET KUNDESERVICE Hos Firmafon tænker vi på kundeservice hver dag. Hele tiden. Det gør vi fordi, det gør vores kunder

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere