Den Globale Købmand 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk"

Transkript

1 Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007

2 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en af verdens største marketingkoncerner. Future Lab Business Consulting arbejder udelukkende med markedsvendte problemstillinger. Vi rådgiver virksomheder om udvikling og optimering af Salg, Kundeservice og Marketing. Vi designer og implementerer løsninger indenfor Sales Excellence, Service Excellence, Marketing Excellence, Strategi og integrationen mellem alle kundekontaktpunkterne for en række af Skandinaviens største virksomheder. Ring til Director Birgitte Marie Dalsberg på tlf og aftal et uforpligtende møde. Om Future Lab Barometeret Future Lab Barometeret er et samarbejde mellem Future Lab Business Consulting og Børsen og udgives på 8. år. Future Lab Barometeret sætter fokus på centrale og aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger af betydning for dansk erhvervslivs økonomiske resultater. Future Lab Barometeret består af: > En omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse besvaret af direktører og chefer i Danmark > En kvalitativ analyse gennem afholdelse af Future Lab Panelet et ekspertpanel med topledere fra en række virksomheder, som arbejder inden for analysens fokusområde > En sammenfatning af undersøgelsens resultater i en kommenteret analyserapport med praktiske anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv kan komme videre inden for det pågældende område > Artikler/reportager i Børsen og Børsens årlige tillæg DK1000. Du kan læse mere om Future Lab Barometeret på Her kan du også se de tidligere analyser og downloade rapporterne. Tidligere behandlede temaer inkluderer: > Værdibaseret Salg, 2006 > Customer Experience Management, 2005 > Kundeprofitabilitet vejen til bedre bundlinie, 2004 > Kundeservice fra omkostning til profit, 2003 > Ekstranet - lønsom B2B e-business, 2002 > Profitabel CRM, 2001 > Værdiskabende Mobile Business, 2001 > Effektiv E-marketing, 2001 > Status på E-markedspladser, 2000 Future Lab Business Consulting, 2007 Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når Future Lab Business Consulting angives som kilde. Side 2 af 24

3 Indhold Indhold Executive summary Introduktion Om analysen Skab resultater med globalt købmandskab Er globalt købmandskab relevant? Købmandskab et overset begreb! Sammenhæng mellem virksomheders størrelse og fokus på købmandskab Transport og Bygge & bolig branchen overrasker med relativt lavt fokus på købmandskab Købmandskab i servicefunktioner skaber bedre bundlinie Købmandskab er kendetegnet ved innovation, nytænkning og fokus på omkostninger Den øverste ledelse udviser i høj grad købmandskab Medarbejderne uddannes ikke i købmandskab og har manglende fokus på købmandskab Købmandskab i praksis kræver ledelsesmæssig prioritering Utilstrækkelig ledelsesmæssigt nærvær bremser købmandskab Der er ingen reelle barrierer for at drive købmandskab Øget fokus på købmandskab giver mod på mere Hvordan kommer dansk erhvervsliv videre? Definer og prioritér købmandskab i virksomheden Indfør købmandskab i servicefunktioner AFRUNDING Købmandskab giver resultater, men er bare ikke så enkelt i praksis Side 3 af 24

4 1 Executive summary Future Lab Business Consulting har sammen med Børsen gennemført en analyse af dansk erhvervslivs arbejde med globalt købmandskab. Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ analyse af 452 interviews med virksomheder samt kvalitative betragtninger fra Future Lab Panelet. Future Lab Panelet består af særligt udvalgte topledere fra en række virksomheder, der alle har stor erfaring og ret forskellige indgangsvinkler til at arbejde med globalt købmandskab. Begrebet købmandskab er igennem tiden blevet udvandet, men har dog vundet frem de seneste to år, hvor 79% af virksomhederne i analysen har øget fokus på globalt købmandskab. Future Lab Panelet har en klar holdning om, at alt andet end fokus på købmandskab vil modsvare at smide penge ud af vinduet. 60% af virksomhederne vurderer, at de i nogen grad har opnået konkurrencemæssige fordele gennem fokus på globalt købmandskab. Mere end hver 4. virksomhed definerer en god købmand som en, der tjener penge sælger dyrt og køber billigt. Den definition blev kraftigt udfordret af Future Lab Panelet, der i højere grad mener, at det er alt det omkringliggende, der skaber en god købmand. Købmandskab opfattes i højere grad som evnen til at tænke frem, tænke skævt, konstant tænke i muligheder, have modet til at gå mod strømmen samt at være omgivet af et velfungerende netværk. De store virksomheder har med en andel på knap 63 % i højere grad øget fokus på globalt købmandskab de seneste to år. Det er overraskende, at knap 33% af virksomhederne med ansatte også har øget fokus på globalt købmandskab de seneste to år. Indenfor Fødevarer, Medico/Sundhed og Produktionsteknologi er globalt købmandskab mest udbredt med en andel på 63% med øget fokus de seneste to år, og ikke overraskende er andelen kun 27% for Offentlige virksomheder. Virksomhedernes arbejde med købmandskab er kendetegnet ved fokus på nytænkning og innovation, altid at tænke i muligheder samt at være omkostningsbevidst. Uddannelse af medarbejdere i købmandskab er prioriteret meget lavt og vurderes som en barriere i forhold til aktivt at drive købmandskab. Den øverste ledelse vurderes generelt til at være dygtige globale købmænd, mens medarbejdere i servicefunktioner ligger lavt med en andel på kun 2%, der i meget høj grad udviser købmandskab. Uddannelse af medarbejderne i købmandskab ligger på en lavt niveau, det store potentiale til trods. Købmandskulturen er ikke understøttet af ledelsesmæssigt nærvær og engagement. Købmandskulturen forsøges primært udbredt via mail og nyhedsbreve. Future Lab Panelet udtrykker i skarpe vendinger, at det ikke er nok med s for at drive købmandskultur i en virksomhed. Panelet er enige med Future Lab i, at de i analysen nævnte barrierer såsom utilstrækkelig kultur, utilstrækkelig uddannelse samt utilstrækkelige kompetencer ikke udgør reelle barrierer for at udbrede købmandskab i dansk erhvervsliv. Afslutningsvist i undersøgelsen er der en klar tendens til, at virksomhederne med øget fokus på købmandskab vil fortsætte det øgede fokus i de kommende år. For at komme videre anbefaler Future Lab, at fokus på købmandskab bør være en fundamental tilgang og holdning i enhver virksomhed. Årsagen er ganske enkelt, at virksomheder, der bevidst driver købmandskab, oplever konkurrencemæssige fordele. Udgangspunktet er, at virksomheden forholder sig strategisk til emnet og definerer den optimale grad af udbredelse i virksomheden og hvorledes øget købmandskab skal mærkes og måles. Specielt skal fokus på uddannelse af medarbejdere prioriteres. En virksomhedskultur beror på en række værdier, som ledelsen har ansvar for at sikre er tydelige og eksplicitte for den enkelte medarbejder. Side 4 af 24

5 Et vigtigt udviklingsområde i forhold til at favne potentialet i øget købmandskab er øget kommercialisering af servicefunktionerne i virksomheden, f.eks. teknikere, kundeservice, chauffører, målerkontrollører, etc. Potentialet er stort, og udfordringen er ligeså, da der i høj grad skal ændres ved fundamentale holdninger, værdier, processer, roller og ansvar. Grundlæggende skal servicemedarbejderne være enige i, at salg faktisk er lig god service. Med denne holdning og en ændring til mere proaktiv adfærd er der skabt gode forudsætninger for at udvikle servicefunktionerne fra costtil profitcentre. 2 Introduktion 2.1 Om analysen Tema: Globalt købmandskab Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie Købmandskab dyrkes ikke tilstrækkeligt aktivt i danske virksomheder og harmer dermed danske virksomheders konkurrenceevne! Dette har været én af hypoteserne bag dette års Future Lab Barometer. Af andre kan nævnes: Det er svært for virksomheder at drive købmandskab ud i yderste led og marked. Købmandskab er ikke et fokusområde i rekruttering og uddannelse af medarbejdere. Det er ikke moderne at tale om købmandskab. Det har lighedstegn med salg, som har lav prestige. Sjældent ser man købmandskab nævnt i en jobannonce på trods af begrebets vigtighed. Købmandskab er ved at blive udvandet af moderne management begreber såsom lean, CRM, ERP, BPR, etc. Den globale købmand har både fokus på top- og bundlinien. Købmandskab handler om mavefornemmelse, at turde tage beslutningen i situationen, købmandssnuhed og evnen til at forenkle og sætte handling i fokus. Købmandskab er i lige så høj grad en holdning som en kompetence. At forankre købmandskabet kræver derfor holdningsbearbejdning. Dansk erhvervsliv vil kunne realisere større gevinster ved at tænke mere i købmandskab ikke bare på ledelsesplan, men i højere grad ved at sørge for, at alle medarbejdere tænker det ind i deres arbejde. Udgangspunktet for dette års Future Lab Barometer har været at validere ovenstående hypoteser og tage temperaturen på dansk erhvervsliv omkring udbredelsen og bevidstheden omkring globalt købmandskab som en konkurrenceparameter. Disse hypoteser danner baggrund for dette års Future Lab Barometer: Globalt købmandskab Klassiske dyder vejen til bedre bundlinie. Relevansen af at tænke og drive købmandskab understøttes også af Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen: "Købmandskab tager afsæt i vores traditioner for at handle og snakke med hinanden. Ligesom købmanden henover disken. Det handler om evnen til at bruge ny viden og omsætte den til at løse kundernes behov" "Vi skal ikke kun fokusere på de guldæg, som forskningen lægger. Vi skal også fokusere på de columbusæg, som godt købmandskab skaber" 1 Globalt købmandskab handler i bund og grund om at optimere kundens kontaktpunkter, dvs. salg, service, marketing og andre væsentlige funktioner, samt hele 1 Tale ved konference om fremtidens vækst, den 16. november Side 5 af 24

6 integrationen mellem disse kontaktpunkter med andre ord evnen til at skabe solid indtjening på tværs af geografiske markeder og funktioner. Definition af den globale købmand Den globale købmand er, iflg. Future Lab, kendetegnet ved følgende karakteristika: > Er modig og "tør gå mod strømmen" > Udbyder de rigtige varer og har fokus på timing > Fokuserer mere på top- og bundlinie end konkret ejerskab af aktiver > Spotter trends og forandringer > Reagerer hurtigt > Ser muligheder og samarbejder med relevante partnere > Dyrker kunderelationer aktivt > Køber varer ind til rigtige priser > Agerer på tværs af landegrænser De væsentligste forskelle ved at drive købmandskab og globalt købmandskab er, at globalt købmandskab bevidst drives i hele virksomheden på tværs af forretningsområder og geografi. Generelt ser den globale købmand hele verden som sit arbejdsområde. Formål og indhold Anvendelse: Dagligdagen Ledelsen Medarbejderne Formålet med denne rapport er som nævnt at undersøge, i hvilken udstrækning dansk erhvervsliv arbejder med globalt købmandskab. Rapportens første del er en temperaturmåling på udbredelsen af globalt købmandskab i dansk erhvervsliv samt en afdækning af begrebet købmandskab, motiver og årsagsforklaringer til, hvorfor virksomheder arbejder/ikke arbejder aktivt med købmandskab. Barrierer: Engagement Prioritering Købmandskab i din virksomhed Udbredelse: Relevans Definition Størrelse Branche Den anden del af rapporten stiller skarpt på, hvor i organisationen købmandskab anvendes, og hvordan ledelse og medarbejdere udviser købmandskab. Den tredje del omhandler kritiske barrierer og forudsætninger for at arbejde med globalt købmandskab inkl. ledelsens opfattede barrierer i forhold til at drive købmandskab. Metode Future Lab Barometeret er baseret på såvel en kvantitativ som en kvalitativ undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse er baseret på svar fra 452 virksomheder med et selskab i Danmark med mere end 10 ansatte. Besvarelserne er foretaget af adm. direktører, salgsdirektører/-chefer, marketingdirektører/-chefer, kundeservicedirektører/-chefer, CRM-direktører/-chefer, divisionsdirektører, samt direktører og mellemledere fra markedsvendte funktioner. I forhold til brancher svarer respondentgruppen til et repræsentativt udsnit af dansk erhvervsliv, mens hvad angår størrelse er større virksomheder overrepræsenteret. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera.com som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i juni og juli Den kvalitative undersøgelse er baseret på Future Lab Panelet en paneldiskussion med en række topledere fra dansk erhvervsliv. Formålet har været at få udvalgte toplederes kommentarer til de kvantitative resultater og samtidig få en kvalificeret diskussion af udbredelsen af globalt købmandskab samt potentielle gevinster, kritiske forudsætninger og eventuelle barrierer ved at implementere denne tilgang. Side 6 af 24

7 Deltagerne i Future Lab Panelet har alle i mere eller mindre omfang erfaring i arbejdet med globalt købmandskab. Panelet er bevidst udvalgt til at dække bredt og omfatter virksomheder med stærke brands fra udvalgte brancher. Virksomhederne opererer henholdsvis på B2B og B2C markedet. Virksomhederne repræsenterer forskellige ejermodeller fra aktieselskab, kapitalfondejet til familieejet. Future Lab Panelet har derfor ret forskellige indgangsvinkler til emnet og repræsenterer ikke nødvendigvis bredden i dansk erhvervsliv. Future Lab Panelets holdninger kan i visse tilfælde være anderledes end analyseresultaterne. Deltagerne i Future Lab Panelet om den globale købmand har været: > Adm. direktør Jørgen Lindegaard ISS A/S > Group CEO Kurt Larsen DSV A/S > Bestyrelsesformand Troels Holch Povlsen Bestseller A/S > Adm. direktør Ib Kunøe Consolidated Holding > Adm. direktør Karsten Ree Den Blå Avis A/S > Koncerndirektør Christian Ellegaard Berendsen Textil Service A/S > Adm. direktør Jakob Holm Fritz Hansen A/S > Adm. direktør Kjeld Johannesen Danish Crown AmbA > Adm. koncerndirektør Viggo Mølholm BoConcept Holding A/S Vil du vide mere om analysen af globalt købmandskab, eller har du spørgsmål til rapporten, så kontakt Director Birgitte Marie Dalsberg, Future Lab Business Consulting, eller tlf.: Side 7 af 24

8 3 Skab resultater med globalt købmandskab 3.1 Er globalt købmandskab relevant? Ca. 4 ud af 5 virksomheder arbejder i nogen grad eller mere med globalt købmandskab Begrebet købmandskab er igennem tiden blevet udvandet. Det ses blandt andet ved, at købmandskab ikke er i fokus på universiteterne og handelshøjskolerne. Er dette fordi, købmandskab i dag er så grundlæggende, at det er underforstået, eller har dansk erhvervsliv mistet fokus på købmandskab? Undersøgelsen viser tydeligt, at købmandskab opfattes som relevant og vinder mere og mere frem, hvilket bekræftes i figur 1, hvori det fremgår, at 79% af virksomhederne enten i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad arbejder mere med globalt købmandskab. Figur 1: Globalt købmandskab har vundet frem de sidste 2 år. I meget høj grad 16% Spørgsmål: I hvilken grad har din virksomhed øget fokus mod globalt købmandskab i løbet af de seneste 2 år? I høj grad I nogen grad I mindre grad 14% 30% 33% Slet ikke Ved ikke 3% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base (417) Manglende fokus på købmandskab er som at smide penge ud af vinduet. Der er ingen tvivl om, at virksomhederne er klar over vigtigheden af at drive købmandskab, hvilket i særdeleshed understreges af Future Lab Panelets kommentar. Vi har fokus på købmandskab i en stor del af organisationen, og dét betyder virkelig noget, Future Lab Panelet Man kan næsten ikke forestille sig, at der er virksomhedsledere, som vil sige nej vi har ikke fokus på godt købmandskab, vi vil hellere noget helt andet...smide penge ud af vinduet, Future Lab Panelet Hvorfor er det, at virksomhederne i undersøgelsen og i Panelet vurderer købmandskab til at være vigtigt? På hvilken måde er det en god forretning at drive købmandskab? Giver det fordele frem for konkurrenterne? Side 8 af 24

9 Figur 2: Virksomhedernes vurdering af om købmandskab har givet dem en fordel i forhold til deres konkurrenter I meget høj grad 5% Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at godt globalt købmandskab adskiller din virksomhed i forhold til dine konkurrenter? I høj grad I nogen grad I mindre grad 20% 22% 35% Slet ikke 9% Ved ikke 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Base (452) 60% af virksomhederne vurderer, at globalt købmandskab i nogen grad, i høj grad eller meget høj grad adskiller dem fra konkurrenterne, jf. figur 2. Tallene bagved graferne viser, at det i udpræget grad er virksomheder med øget fokus på købmandskab, der oplever en høj eller meget høj grad af konkurrencefordel. Sammenkædes resultaterne fra figur 1 og 2, så er det forventet, at andelen i høj grad og i meget høj grad er højere i forhold til, at købmandskab har skabt konkurrencemæssige fordele. Dette kan indikere, at det for nogle brancher er muligt at opnå konkurrencemæssige fordele ved at fokusere på købmandskab, mens effekten af øget fokus er mindre i andre brancher. I sidstnævnte tilfælde kan det tænkes, at godt købmandskab er en forudsætning for at drive virksomhed og opfattes som en hygiejnefaktor i branchen. Dette stemmer overens med Future Lab Panelet, der mener, at globalt købmandskab er en bærende konkurrenceparameter. Vi forsøger at integrere flere ydelser til den samme kunde for på den måde at skabe et afhængighedsforhold mellem kunden og leverandøren. Det skaber synergier og lavere leveranceomkostninger, Future Lab Panelet Det er ikke kun selve integrationen af flere ydelser bundling, der giver konkurrencemæssige fordele, men at få det yderste led til at tænke bundling, dvs. hvordan vi kan sælge flere ydelser til de enkelte kunder, Future Lab Panelet Godt købmandskab er tydeligvis relevant for dansk erhvervsliv, og derfor er det interessant at se nærmere på, hvad der kendetegner godt købmandskab. 3.2 Købmandskab et overset begreb! Købmandskab er mere end at sælge dyrt og købe billigt Man hører til tider, at danskere er gode købmænd. De er internationalt orienterede og klarer sig generelt godt. Men er det hele sandheden? Er købmandskab tilstrækkeligt i fokus, når dansk erhvervsliv agerer globalt? Og hvordan sikrer dansk erhvervsliv, at købmandskabet gennemsyrer hele virksomheden på tværs af geografi og kontaktpunkter? Side 9 af 24

10 Future Lab Barometeret (figur 3) viser, at mere end hver 4. virksomhed definerer en god købmand som en der tjener penge sælger dyrt og køber billigt. Dette afspejler kun delvist Future Labs definition, der er mere omfattende end det rene køb og salg. Figur 3: Definition på globalt købmandskab* En der tjener penge - sælger dyrt og køber billigt 27% En de leverer den rigtige kvalitet til den rigtige pris 15% Spørgsmål: Hvordan definerer du en dygtig købmand? En der skaber w in/w in for køber og sælger En der er innovativ og ser muligheder 12% 14% En dygtig sælger En der forstår kundernes behov 10% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base (452) * Kvalitative svar, der er kategoriseret. Andet og ved ikke udgør 13% I Future Lab Panelet er deltagerne delvist enige om rammerne for købmandskab, men hver paneldeltager har sin klare indgangsvinkel og forståelse af, hvad der definerer købmandskab. Købmandskab er tit at købe til én pris og sælge lidt dyrere men dybest set er det alt muligt andet. Det er, at vi foretager os nogle fornuftige handlinger, der giver varen værdi, så vi gør nogle kunder glade og derved vores aktionærer glade i den sidste ende, Future Lab Panelet Når pengene kan tjenes, så skal de tjenes, Future Lab Panelet Vi får produceret varer i Italien og sender varerne tilbage til Italien. Vi får produceret varer i Tyrkiet og sælger varerne til Tyrkiet - og mange af de varer vi får produceret, får vi sendt via Dubai og sender dem tilbage til Dubai. Det må da være købmandskab, Future Lab Panelet Vi sælger dyrt og køber billigt. Den gode købmand sætter sine priser efter hvad kunderne vil betale, ikke efter hvad han selv kunne tænke sig i fortjeneste, Future Lab Panelet Sammenkædes resultaterne med Future Lab s hypoteser om, hvad købmandskab er, så bakkes hypoteserne godt op af Panelets beskrivelser af godt købmandskab. Købmandskab er mere end blot køb og salg. Side 10 af 24

11 3.3 Sammenhæng mellem virksomheders størrelse og fokus på købmandskab Globalt købmandskab er mest udbredt i store virksomheder Ved nærmere analyse af sammenhængen mellem størrelse (målt på antal medarbejdere) og udbredelsen af købmandskab, så viser det sig ikke overraskende, at virksomheder med øget fokus på købmandskab udgør den største andel af virksomheder med over 1000 ansatte. Figur 4: Virksomheder med fokus på købmandskab de sidste 2 år vs. antal ansatte i virksomheden Flere end 1000 ansatte (134) 62,7% 28,4% 9,0% Spørgsmål: Hvor mange ansatte er der i din virksomhed/hele organisationen? ansatte (34) ansatte (51) 50,0% 47,1% 26,5% 37,3% 23,5% 15,7% ansatte (71) 45,1% 38,0% 16,9% ansatte (114) 32,5% 38,6% 28,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget høj grad / høj grad af øget fokus (194) Nogen grad af øget fokus (137) Mindre grad / slet ingen grad af øget fokus (73) Det er overraskende, at knap 33% af de mindre virksomheder med ansatte har høj grad eller meget høj grad af øget fokus på købmandskab. Globalt købmandskab er i fokus i alle virksomheder på tværs af størrelse, dog primært i større virksomheder. Side 11 af 24

12 3.4 Transport og Bygge & bolig branchen overrasker med relativt lavt fokus på købmandskab Købmandskab er ikke uventet mest udbredt i Fødevarebranchen og mindst udbredt i Offentlige virksomheder. Det er helt forventet, at nogle brancher har mere fokus på købmandskab end andre, og af samme grund er det ikke overraskende, at virksomheder indenfor Fødevarer samt Medico/Sundhed har de højeste andele af virksomheder med øget fokus på globalt købmandskab de seneste to år. I disse brancher er der generelt et bredt udvalg af substituerende produkter. Det er ligeledes ikke overraskende, at Offentlige virksomheder placeres lavest på skalaen (figur 5). Figur 5: I hvilke brancher har virksomhederne øget fokus på globalt købmandskab Fødevarer (35) 65,7% 20,0% 14,3% Medico/Sundhed (14) 64,3% 14,3% 21,4% Metalindustri/Produktionsteknologi (11) 63,6% 18,2% 18,2% Energi/Miljø (14) 57,1% 28,6% 14,3% Spørgsmål: Hvilken branche tilhører din virksomhed primært Kommunikation (25) IT (70) 52,0% 51,4% 36,0% 37,1% 12,0% 11,4% Service og rådgivning (55) 50,9% 30,9% 18,2% Transport (22) 45,5% 27,3% 27,3% Møbel/beklædning (18) 44,4% 44,4% 11,1% Bygge/Bolig (34) 44,1% 32,4% 23,5% Finansielle virksomheder (34) 38,2% 44,1% 17,6% Andet (73) 28,8% 50,7% 20,5% Offentlige virksomheder (11) 27,3% 45,5% 27,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget høj grad / høj grad af øget fokus (194) Nogen grad af øget fokus (149) Mindre grad / slet ingen grad af øget fokus (73) Transportsektoren og Bygge & bolig branchen overrasker negativt med lav udbredelse af købmandskab I Transport og Bygge & bolig branchen er der en relativ stor andel af virksomheder, der ikke fokuserer på købmandskab. Dette giver anledning til at rejse spørgsmålet om det skyldes, at disse brancher er præget af andre parametre, eller om købmandskab ikke er udbredt? Future Lab Panelet lægger vægt på, at der er stor forskel på, om virksomheder producerer varer eller serviceydelser. Varer kan returneres til det land, det er produceret i, eller det kan produceres i et land og eksporteres til et andet. Side 12 af 24

13 4 Købmandskab i servicefunktioner skaber bedre bundlinie 4.1 Købmandskab er kendetegnet ved innovation, nytænkning og fokus på omkostninger Innovation, fokus på omkostninger og muligheder er de bærende områder i købmandskab Virksomhederne i undersøgelsen vurderer innovation og nytænkning, altid at tænke i muligheder samt at være omkostningsbevidst som de mest udbredte måder at arbejde med købmandskab på (jf. figur 6.) Figur 6: Virksomhedernes målrettede arbejde med købmandskab Vi har fokus på nytænkning og innovation (183) Spørgsmål: Hvordan arbejder din virksomhed målrettet med globalt købmandskab - max. 3 svar Vi tænker altid i muligheder (181) Vi er meget omkostningsbevidste (178) Vi fokuserer på det profitable salg (116) Vi fokuserer primært på indtjening (97) Vi mener, at købmandskab er en holdning, og vi arbejder bevidst med at udbrede denne holdning (64) Vi belønner medarbejdere for godt købmandskab (52) Vi sikrer, at købmandskab gennemsyrer virksomheden ud til yderste led også globalt (49) Vi mener, at globalt købmandskab er en kernekompetence for vores virksomhed (48) Vi uddanner vores medarbejdere i købmandskab på globalt plan (44) Vi er modige (34) Meget høj grad / høj grad af øget fokus (194) Nogen grad af øget fokus(137) Mindre grad / slet ingen grad af øget fokus (73) Det er bemærkelsesværdigt, at uddannelse af medarbejdere har fået en af de laveste scorer. Dette går imod Future Labs hypotese om, at købmandskab er en kompetence og kræver holdningsbearbejdning. Det går endvidere også imod tanken om at sørge for, at medarbejderne tænker købmandskab ind i deres arbejde. Future Labs erfaringer viser, at uddannelse i købmandskab vil påvirke medarbejdernes kompetencer og forbedre resultatet i det daglige arbejde. Future Lab Panelet er enige i Future Lab Barometer resultaterne omkring hvordan virksomhederne i dag arbejder med købmandskab. Hver paneldeltager havde dog sin egen prioritering af områderne. Side 13 af 24

14 Købmandskab er at være innovativ og finde de gode tilbud, sælge sig selv og omgås de rigtige mennesker, så man får de rigtige tilbud det er jo en god købmand. Det afhænger også af at have en ligeså tilfreds partner på den anden side af bordet, som på sin egen, Future Lab Panelet Det gælder om at se idéen og globalisere den, Future Lab Panelet Det er interessant at se nærmere på, om årsagen til ovenstående fordeling skal findes i ledelsens kompetencer eller mangel på samme inden for købmandskab. 4.2 Den øverste ledelse udviser i høj grad købmandskab Ledelsen i virksomhederne opfattes i høj grad som dygtige købmænd En væsentlig forudsætning for at indføre en købmandskultur i en virksomhed er, at ledelsen har fokus på området, og ikke mindst er kompetente indenfor købmandskab. Future Lab Barometeret viser, at der er fokus på købmandskab i den øverste ledelse i virksomhederne, da 80% af virksomhederne i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad vurderer, at den øverste ledelse og CEO er dygtige købmænd, jf. figur 7. Figur 7: Virksomhedernes vurdering af den øverste ledelses kompetencer som dygtige købmænd I meget høj grad 14% Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at den øverste ledelse og CEO i din virksomhed er dygtige globale købmænd I høj grad I nogen grad I mindre grad 11% 32% 34% Slet ikke 2% Ved ikke 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Base (452) Future Lab Panelet er enige i, at ledelsens kompetencer i købmandskab generelt er gode, men iflg. Panelet er det mindst ligeså vigtigt, at købmandskab drives ud i organisationen og specielt til frontpersonalet. Det er utroligt vigtigt, når en kunde kommer ind i butikken, at ekspedienten får solgt en kop kaffe ekstra eller klædt kunden ordentligt på. Der findes gode og dårlige ekspedienter alle steder. Virksomheder, der træner deres ekspedienter godt, tjener væsentligt mere. Future Lab Panelet. Panelet har diskuteret, hvorvidt en ledelse tager beslutninger på baggrund af mavefornemmelser eller analyser. Generelt kræver det mavefornemmelse at tage beslutninger, forskellen ligger i, om analyserne danner grundlag for beslutningen, eller om analyserne bruges som et redskab til at gennemføre beslutningerne. Alle i Panelet bruger analyser, dog med variation i omfanget heraf. Det kan konkluderes, at ledelsen har den nødvendige kompetence i købmandskab og har kendskab til betydningen af, at medarbejderne udviser købmandskab. Side 14 af 24

15 4.3 Medarbejderne uddannes ikke i købmandskab og har manglende fokus på købmandskab Medarbejderne i servicefunktioner er ikke købmænd og uddannelse i købmandskab er ikke udbredt i dansk erhvervsliv Oftest er det servicemedarbejderne, der har den hyppigste kontakt med kunderne og kan derfor i stor udstrækning påvirke salget. Derfor er det overraskende, at kun 29 % af servicemedarbejderne udviser købmandskab i høj eller meget høj grad. Det hænger umiddelbart sammen med, at kun 12% af virksomhederne har høj eller meget høj grad af fokus på uddannelse i globalt købmandskab. Figur 8: Udbredelse af købmandskab i servicefunktioner og uddannelse af medarbejdere i købmandskab I meget høj grad 2% I høj grad 27% I nogen grad 43% Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at medarbejderne inden for servicefunktioner i din virksomhed udviser købmandskab? I mindre grad Slet ikke Ved ikke 2% 6% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Base (452) I meget høj grad 3% Spørgsmål: I hvilken grad uddannes medarbejderne i globalt købmandskab? I høj grad I nogen grad I mindre grad 9% 27% 35% Slet ikke 19% Ved ikke 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Base (452) Sammenholdes udbredelsen af købmandskab i servicefunktioner og uddannelse af medarbejdere (figur 8) med ledelsens kompetencer indenfor købmandskab (figur 7) er det bekymrende at se, at servicemedarbejderne generelt har mindre fokus på købmandskab end ledelsen. Hvor 14% af ledelsen udviser købmandskab i meget høj grad er det kun 2% for servicemedarbejderne. Ydermere ses det tydeligt, at der generelt ikke er fokus på at uddanne medarbejderne i købmandskab, hvilket på ingen måde fremmer medarbejdernes evner som købmænd. Future Lab Panelet er enige om, at det er vigtigt at uddanne næsten alle medarbejdere inklusiv servicemedarbejdere i købmandskab. Side 15 af 24

16 Det er utroligt vigtigt, at vores folk, uanset stilling, sælger noget mere til kunderne. Future Lab Panelet. Supervisors er nogle af de bedste salgsagenter vi har i virksomheden, netop fordi krydssalg er vigtigt for os. Derfor har vi både intern og ekstern uddannelse og træning i salg og i krydssalg af alle medarbejdere, så langt ud som overhovedet muligt, Future Lab Panelet Stort potentiale i at uddanne servicemedarbejderne i købmandskab Future Lab Barometeret (figur 8) viser, at kun 2% af servicemedarbejderne i meget høj grad udviser købmandskab, hvilket indikerer et stort uudnyttet potentiale i at uddanne medarbejderne i købmandskab. 5 Købmandskab i praksis kræver ledelsesmæssig prioritering 5.1 Utilstrækkelig ledelsesmæssigt nærvær bremser købmandskab Det er interessant at se nærmere på, hvordan købmandskab efterleves i dansk erhvervslivs virksomhedskultur. Figur 9: Hvordan virksomhedskulturen understøtter købmandskab Spørgsmål: Hvordan understøtter din virksomhedskultur og kommunikation globalt købmandskab? flere svar muligt Via kommunikation (M ails, nyhedsbreve, intranet, etc.) Via sociale aktiviteter (Vi fejrer succeser) Via incentives og nøgletal 30% 38% 63% Via konkurrencer Ved ikke Andet 10% 9% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base (378) Anvendelse af købmandskab afspejler ikke vigtigheden af at drive købmandskab Det er meget overraskende, at s tydeligvis er mest udbredt (63%). Dette rejser naturligt en del spørgsmål, da det på ingen måder matcher den tidligere udtrykte vigtighed. Har ledelsen valgt den lette løsning ved at sende s? Har ledelsen ikke redskaberne til at indføre købmandskab? Har ledelsen alligevel ikke tilstrækkeligt fokus på at drive købmandskab ud i hele organisationen? Specielt hvis virksomhedskulturen skal gennemsyres af købmandskab, så skal der mere til end at sende s hvilket panelet meget direkte påpeger: Hvis ledere mener, at købmandskab er meget vigtigt, og de samtidig svarer, at købmandskab understøttes gennem s og anden form for skriftlig kommunikation, så har de ikke forstået en brik af det hele, Future Lab Panelet Man ved godt, at skal man følge op overfor mennesker, så er det ikke nok med s, Future Lab Panelet Side 16 af 24

17 En konklusion er helt tydeligt, at virksomhederne ikke får gennemført gennemgribende adfærdsændringer som f.eks. implementering af en købmandskultur i hele organisationen, så længe s dominerer kommunikationen i virksomheden. Det kræver personligt engagement fra ledelsen 5.2 Der er ingen reelle barrierer for at drive købmandskab Der er noget, der tyder på, at det ikke er helt problematisk at drive købmandskab i hele organisationen. I forhold til de nævnte barrierer (jf. figur 10) er det foruroligende, at manglende virksomhedskultur og manglende uddannelse af medarbejdere er de hyppigst forekomne. Figur 10: Barrierer for at drive købmandskab i virksomhederne. M anglende eller utilstrækkelig kultur M anglende eller utilstrækkelig uddannelse af medarbejdere i globalt købmandskab 30% 29% Spørgsmål: Hvad er dine største barrierer for at drive globalt købmandskab? max 3 svar M anglende eller utilstrækkelige kompetencer Fokus på andre nøgletal M anglende eller utilstrækkelig ledelsesmæssigt fokus 22% 25% 25% M anglende eller utilstrækkelig incentivestruktur 16% Andet 11% Ved ikke 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base (452) Der er reelt ikke barrierer for at drive købmandskab. Det er udelukkende et spørgsmål om ledelsesmæssig prioritering Det er indlysende, at uddannelse af medarbejderne vil øge kompetencerne inden for købmandskab og indirekte påvirke virksomhedskulturen. Uddannelse af medarbejdere er en ledelsesmæssig opgave og et ledelsesmæssigt ansvarsområde. At præge virksomhedskulturen er også en ledelsesmæssig opgave. Future Lab Panelet er enige i, at der ikke ledelsesmæssigt er reelle barrierer, som ledelsen ikke kan påvirke, men der findes politiske barrierer uden for en ledelses direkte indflydelse. Barrieren for at drive globalt købmandskab ligger ikke i disse grunde. Protektionisme landene imellem, manglende overholdelse af internationale handelsaftaler og ændring af spillereglerne, hvor landene tillader større og større protektionisme, selvom det er international handel. Det er meget større barrierer, Future Lab Panelet Side 17 af 24

18 5.3 Øget fokus på købmandskab giver mod på mere Indtil nu har fokus været rettet bagud mod virksomhedernes tilgang til købmandskab, men det er mindst ligeså relevant at se på, om købmandskab også i fremtiden vil præge dansk erhvervsliv. Mere end hver 3. virksomhed vil fremover arbejde mere målrettet med købmandskab. Det betyder, at købmandskab vil være på dagsordenen for mange virksomheder fremover. Figur 11: Andel af virksomheder, der vil arbejde med globalt købmandskab i de kommende år. Ja 34% Nej 23% Ved ikke 44% Spørgsmål: Påtænker din virksomhed at arbejde mere målrettet med købmandskab i de kommende par år? Base (452) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ja 68% 26% 6% Nej 24% 44% 32% Ved ikke 43% 36% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% M eget høj grad / høj grad af øget fokus (194) Nogen Grad af øge fokus (134) M indre grad / slet ingen grad af øget fokus (73) At drive købmandskab er en langsigtet strategi Det er interessant at se, at størstedelen (68%) af virksomhederne med øget fokus på købmandskab også fremover vil arbejde målrettet med købmandskab. Det kan formodes, at virksomhederne med fokus på købmandskab har indset fordelene ved det øgede fokus og ønsker at fortsætte i samme retning. Spørgsmålet er, om virksomhederne uden fokus på købmandskab ikke er klar over, hvad de mister af omsætning og konkurrencemæssige fordele. Future Lab Panelet er enig i, at købmandskab er en vigtig grundsten i at drive virksomhed, og specielt større virksomheder skal passe på, at de ikke mister fokus på købmandskab. Det må understreges, at det er en vedvarende og langsigtet strategi at fokusere på købmandskab bredt i virksomheden. Det handler om, at uddanne 10% af vores medarbejdere dvs. en medarbejdere, som vi på et eller andet tidspunkt skal have fat i. Det tager tid, og det er en langsigtet strategi. Future Lab Panelet. Side 18 af 24

19 Den væsentligste årsag iflg. Future Lab Barometeret er, at virksomheder ekspanderer til nye markeder. Det er logisk, at virksomheder, der udvider til nye lande og markeder, ser på mulighederne i de nye markeder. Future Lab Barometerets resultater understøttes af en lignende undersøgelse udarbejdet af Dansk Industri i DI s undersøgelse viser tydeligt, at det især er virksomheder, der allerede er i gang i udlandet, der ønsker mere. Bl.a. ønsker 80% af de virksomheder, der har outsourcet opgaver til udlandet, at outsource mere, mod 30% generelt 2. Der er yderligere en del virksomheder, der direkte siger, at det er nødvendigt at drive globalt købmandskab for at overleve i markedet og opnå bedre salg og indtjening. Sammenlignes det med Future Lab Panelets kommentarer igennem denne rapport, så fremgår det også klart, at globalt købmandskab er med til at styrke konkurrencen, øge mersalg samt styrke relationen til kunderne. 6 Hvordan kommer dansk erhvervsliv videre? 6.1 Definer og prioriter købmandskab i virksomheden Future Lab Barometeret har vist, at virksomheder, der bevidst driver købmandskab, oplever konkurrencemæssige fordele. De indledende hypoteser bag Future Lab Barometeret er både be- og afkræftet. Købmandskab som begreb står f.eks. ikke mærkbart i skyggen af moderne management begreber. Mens fokus på og udbredelse af købmandskab bør forbedres. Future Lab Panelet understøtter, at det er en udfordring af drive købmandskab i yderste led og marked. Endvidere bekræftes det, at købmandskab ikke er defineret som en kernekompetence i rekruttering og uddannelse af medarbejdere. Definer hvad købmandskab er for din virksomhed! Men hvad skal der til for at understøtte fokus og udlevelse af godt købmandskab? I Future Lab ses godt købmandskab som evnen til at drive god forretning på tværs af virksomheden. Købmandskab opfattes i høj grad som en virksomhedsfilosofi, der skal forankres gennem mål, strategi, processer, og incentives. Købmandskab skal ligeledes have en tydelig sammenhæng til virksomhedskulturen. En virksomhedskultur beror på en række værdier, som ledelsen har ansvar for at sikre er tydelige og eksplicitte for den enkelte medarbejder. Købmandskab skal være dybt forankret i dette. Udgangspunktet for succesfuld udlevelse af købmandskab er helt konkret at samle relevante nøglepersoner i virksomheden og definere Hvad er købmandskab?. Det er vigtigt, at definitionen og fortolkningen er meget konkret og praktisk anvendelig og afspejler den kultur og virkelighed, virksomheden opererer i. Når købmandskab er defineret for den enkelte virksomhed, skal den adfærd hvorved købmandskab kommer til udtryk fastlægges, f.eks. i forhold til nye forretningsmuligheder. Denne adfærd danner grundlag for at definere, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skal besidde ud fra rolle/hierarki, og dermed er grundlaget til stede for strategisk kompetenceudvikling og løbende uddannelse i købmandskab. Reelt bør udlevelse af købmandskab rettes mod, at den enkelte medarbejder må og tør bruge sit råderum for beslutningskompetence. 2 Børsen artikel af Nicolai Raastrup, 26. september Side 19 af 24

20 6.2 Indfør købmandskab i servicefunktioner Future Lab Barometeret har med al tydelighed vist, at købmandskab traditionelt ikke drives aktivt ud i servicefunktionerne i virksomheden. Man kan diskutere, hvor udbredt købmandskab bør være i forhold til, at servicefunktionerne fokuserer på kernekompetencen, nemlig at være en serviceenhed og oftest et costcenter. Det varierer på tværs af brancher og specifik type af serviceydelse, eks. chauffør, målerkontrollør, tekniker eller kundeservicemedarbejder. Der var en del diskussion i Future Lab Panelet omkring den optimale udbredelse af købmandskab; En deltager mente, at ca. 10% af servicepersonalet skal drive købmandskab, mens en anden deltager understregede, at alle i virksomheden skal drive købmandskab. Således er der ikke et konkret facit, men pointen er, at virksomheden skal forholde sig til den ønskede udbredelse af købmandskab. Købmandskab kan omhandle at udvikle eks. Kundeservice eller andre servicefunktioner til at være mere salgsorienterede og kommercielle. Det betyder, at der stilles andre krav til roller, ansvar og kompetencer, og nødvendigheden af tæt samspil med specielt Salg og Marketing understreges yderligere. Traditionelt har der typisk været tydelig sondring mellem Salg og Service, hvilket blandt andet kommer til udtryk i to separate organisatoriske enheder. Men nu er tiden inde til at bløde grænsen op, således at der reelt bliver en relativt lille forskel på Salg og Service. Servicefunktioner vil på den måde udvikle sig fra at være omkostningscentre til profitcentre. Historisk set er servicefunktionerne startet med at skulle bevise sin værd i forhold til resten af virksomheden og blev i høj grad opfattet som de omkostningstunge organisatoriske enheder. Men efterhånden er det erkendt, at der er et stort potentiale ved i højere grad at udnytte kundehenvendelser gennem eks. telefon, fysisk kontakt, eller mail. Men som det både fremgår af Future Lab Barometeret og Panelet er det relativt kompliceret at drive købmandskab i servicefunktioner i praksis. Future Lab s framework for at drive salg i service har fokus på forudsætninger, barrierer og primære aktiviteter i forhold til at skabe en reel effekt i mødet med kunden. Kundemødet kan opfattes som Bulls eye - at ramme plet er svært, men når det endelig lykkedes, er afkastet væsentligt. Side 20 af 24

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET PÅ HERRENS MARK 3 SALGET Det personlige salg Det personlige salg er den interpersonelle del af promotion mix og kan indeholde: Face-to-Face kommunikation Telefon kommunikation Video eller Web konferencer

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Kompetenceskabende Salgsudvikling

Kompetenceskabende Salgsudvikling uddannelse uddannelse Formel Formel Kompetenceskabende Salgsudvikling Salgsuddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere