Evalueringsrapport for Resultatkontrakt Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011"

Transkript

1 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en skriftlig afrapportering til Aabenraa Kommune. Afrapporteringen skal beskrive indsatser og resultatmål, og afspejler de aktiviteter og tiltag, som EHAA har udført for erhvervslivet i henhold til Handlingsplan Herudover er en statistisk opgørelse over, hvilke virksomheder og iværksættere EHAA i den forbindelse har været i kontakt med i 2011 en del af afrapporteringen. Indholdsfortegnelse Oversigt over succeskriterier/resultatmål 2011 for EHAA... 1 Ad 1. Erhvervsudvikling a) Spydspidsaktiviteter b) Aktiviteter, der understøtter eksisterende virksomheder c) aktiviteter, der understøtter vækstiværksættere... 4 Ad 2. Erhvervsservice a) Iværksætterservice b) Erhvervsservice c) EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder d) Udviklingspark Aabenraa... 6 Ad 3. Sygehus Sønderjylland... 6 Ad 4. Fødevarer... 7 Ad 5. Logstik / Gatedenmark... 7 Ad 6. Markedsføring... 9

2 Oversigt over succeskriterier / resultatmål 2011 for EHAA Aabenraa Kommunes vigtigste erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og udvikle de eksisterende virksomheder. Samtlige indsatsområder skal være med til at støtte dette område. Erhvervspolitikkens indsatsområde infrastruktur og internationalisering medgår ikke i nedennævnte oversigt, da EHAA ikke kan yde en direkte indflydelse herpå. Indsatsområde Indsats Succeskriterium / resultatmål Spydspidsaktiviteter, der understøtter og fremmer etablerings- og investeringslysten i Aabenraa Kommune. for de aktiviteter, der er tiltænkt for etableringer og investeringer i kommunen. Det gælder også en indsats på detail. Effekt EHAA redegør i 2012 evalueringsrapporten for de tiltag der blev gennemført i 2011 og effekten heraf. 1. Erhvervsudvikling Aktiviteter, der understøtter de eksisterende virksomheder. Udvikling i antal arbejdspladser ligger som minimum på gennemsnittet med de øvrige kommuner i Region Syddanmark ekskl. universitetsbyerne. Måling foretages af kommune. Aktiviteter, der understøtter og fremmer vækstiværksætterne i kommunen Vækstiværksætterraten ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark dog ekskl. universitetsbyerne. Måling foretages af kommune. 2. Erhvervsservice EHAA udarbejder en årlig statistik på de iværksættere, der er hjulpet. Sker med udgangspunkt i det CRM system som Væksthuset implementerer. EHAA udarbejder en årlig statistik på cvr. nr. på de virksomheder, der har henvendt sig og hvorledes de er blevet hjulpet. Sikre, at EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder i kommunen 80 % af de iværksættere, der har været i kontakt med EHAA er tilfredse med den vejledning de har modtaget. 80 % af virksomheder, der har været i kontakt med EHAA er tilfredse. for aktiviteter Måling foretages af kommune. Måling foretages af kommune. EHAA redegør i 2012 i evalueringsrapporten, hvordan virksomheder, der ikke er medlemmer fik oplysninger om tilbud i 2011 UPAA Stuen og 1. sal er udlejet. (Nedjusteret i forhold til 2010) Ingen effektmåling. (Huslejenedsættelsen i 2010 har ikke vist den ønskede effekt.) Side 1 af 9

3 Indsatsområde 3. Sygehus Sønderjylland 4. Fødevarer Indsats Succeskriterium / resultatmål Overveje idéer og tiltag, der fremadrettet kan understøtte og fremme de virksomheder, der kan yde services og ydelser til sygehuset. Aktiviteter, der understøtter og fremmer fødevarebranchen. for de idéer og tanker, der er tiltænkt sygehuset på sigt. for aktiviteter Antallet af arbejdspladser ligger som minimum på landsgennemsnit Effekt Ingen effektmåling før i 2012, da EHAA i 2011 kun i begrænset omfang kan yde indflydelse på dette område. EHAA redegør i 2012 evalueringsrapporten for handlingsplanens effekt Måling foretages af kommune 5. Logistik / Gate Denmark Aktiviteter, der understøtter og fremmer logistikbranchen. for aktiviteter Det forholdsmæssige antal arbejdspladser indenfor logistikbranchen ligger over landsgennemsnit EHAA oplyser i 2012 evalueringsrapporten 2011 handlingsplanens effekt Kommune foretager måling 6. Markedsføring Generel markedsføringsaktivitet af erhvervsmulighederne i kommunen for 2011 for de markedsføringsaktiviteter EHAA påtænker. EHAA oplyser i 2012 evalueringsrapporten for markedsføringstiltag gennemført i Ad 1. Erhvervsudvikling EHAA har konstant en portefølje af igangværende henholdsvis pipe-line projekter, koncepter, aktiviteter og initiativer, der dels kan understøtte, udvikle og profilere kommunens virksomheder og deres konkurrencekraft, dels kan profilere kommunen som etableringsområde, udviklingsorienteret og erhvervsvenlig. 1.a) Spydspidsaktiviteter 2011 Spydspidsaktiviteterne medvirker til at skabe et attraktivt lokalt erhvervsmiljø, tiltrække og fastholde virksomheder samt skabe kendskab til og profilere det lokale erhvervsliv og kommunen som vækstorienteret og erhvervsvenlig. GateDenmark (transport og logistik) - Udvikling og implementering af aktiviteter og faciliteter, der understøtter transport og logistikbranchen i kommunen samt profilerer Gate- Denmark som kompetence- og etableringsområde. Der er gennemført en række indsatser, der har profileret kommune og erhvervsliv. Indsats og resultater er beskrevet under indsatsområde 5 nedenfor. Firmaetablering - EHAA har i 2011 udviklet og testet konceptet Firmaetablering til tilflyttende - og nyetablerede virksomheder i kommunen. Der skelnes mellem iværksættere og virksomheder udefra. Firmaetablering består af materiale, der sendes til virksomhederne samt virksomhedsbesøg. Firmaetablering har som formål at etablere personlige kontakter til - og mellem nye virksomheder og det lokale erhvervsnetværk, at profilere kommunens erhvervsservicetilbud, og at sikre at tilflyttende virksomheder ved, hvor de skal henvende sig og hurtigt bliver en del af lokale erhvervsnetværk. Der er endvidere etableret samarbejde med virksomhedslokaler.dk, kontorfællesska- Side 2 af 9

4 ber.dk og lokalebasen.dk. Samarbejdet har medført en del efterspørgsler, hvor EHAA formidler kontakt til lokale udlejere/sælgere og servicerer med øvrige relevante kontakter og information. Indsatsen har blandt andet resulteret i tre nye virksomheder i udviklingsparken, en tilflyttende virksomhed i Rødekro med ti arbejdspladser. Ved udgangen af 2011 var der fem igangværende kontakter til virksomheder udefra. Kontakt til specialbutikker og kæder vedrørende etablering i Aabenraa. Herigennem har EHAA oparbejdet viden om specialbutikkers og kæders etableringskriterier, Aabenraas styrkepositioner og barrierer. Kædekontakterne har ikke resulteret i etableringer. Udvikling indenfor detailhandlen generelt samt huslejerniveauet i Aabenraa specifikt har været en udfordring. Iværksætterindsatsen omfatter etablering af detail, cafe og servicevirksomheder. Liste fremsendes til Kultur- og Borgerservice, jf. pkt. 2.a. EHAA fortsætter indsatsen i 2012 i hht. handlingsplan WebApp for Rødekro området - Via mobiltelefon kan man hente information og inspiration om indkøbs- og oplevelsesmuligheder, overnatning, spisesteder m.m. i lokalområdet. WebApp n fokuserer på det øgede antal besøgende i nærområdet, herunder Sygehus Sønderjylland aktiviteterne. Samarbejdspartnere er Kometbutikkerne, Handel, Håndværk og Industri Rødekro og Aabenraa Erhvervsforening med EHAA som sparringspartner og sekretariat. Pilotprojektet er konceptudviklet i 2011 og forventes klar til lancering maj 12. Experience Based Economy - afsluttedes i december 2011 efter 2 års samarbejde mellem EHAA, South Denmark European Office i Bruxelles, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og 4 andre organisationer i Finland, Flandern og England omkring udvikling og afprøvning af nye udviklingsværktøjer for mindre virksomheder. Vores lokale virksomheder fik i 2011 mulighed for at teste værktøjerne i samarbejde med EHAA og en ekstern konsulent. EHAA vil i 2012 gennemføre nye aktiviteter og tilbud til vores virksomheder baseret på erfaringer og værktøjer fra udviklingsprojektet. Sønderjyske Fristelser et sønderjysk branding projekt med Naturmælk A/S som projektholder og EHAA som projektleder. Projektet afsluttedes i 2011 som tilskudsprojekt og med EHAA som projektleder. Indsats og resultater er beskrevet nedenfor under pkt. 4. Fødevarer. 1.b) Aktiviteter, der understøtter eksisterende virksomheder Spydspidsaktiviterne tilrettelægges, så de også understøtter udvikling og vækst i eksisterende virksomheder. Herudover har EHAA i 2011 videreført eller udviklet indsatser med fokus på landdistriktspotentialer, fødevarer og oplevelser, detailhandlen, kompetenceudvikling og rekruttering, innovation og konkurrencekraft. Viden til Landet brobygning mellem virksomheder i Aabenraa kommune og akademikere. Konceptet er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitets Karrierecentret. Projektet har fokus på eksisterende virksomheders kompetenceudvikling og konkurrencekraft, men er også en landdistriktindsats. Der er i 2010 og 2011 fundraiset 225 tkr til projektet. Via LAG Aabenraa er der i 2011 ansøgt om yderligere 337 tkr hos NaturErhvervstyrelsen. Svar herpå afventes ultimo marts Koncept, handlingsplan og PR er startet i Forventet projektperiode er Hjerteblod og Bundlinje - et tilbud om ledelses- og forretningsudvikling for kvinder i mikrovirksomheder i landdistrikterne målrettet øget indtjening og mere stabile vækstforløb i mikrovirksomheder i landdistrikter. Konceptet er udviklet og etableret af EHAA i samarbejde med lokale virksomheder og Force Technology. EHAA samarbejdede med LAG Aabenraa omkring fundraising af knap 900 tkr til projektet. Evalueringen af projektet i 2011 viste overraskende positive resultater: Omkring 100 deltagere startede op, knap 70 gennemførte. Deltagervirksomhederne havde i perioden august 2009 april 2011 forbedret deres evne til forretningsudvikling, genereret 23 nye Side 3 af 9

5 jobs, og forventede yderligere 27 indenfor de næste 3 år. Ultimo 2011 blev projektet udvalgt som et Best Practise koncept for virksomhedsudvikling blandt EU projekter i 11 lande. Projektet afsluttedes i EHAA udgav en slutrapport med koncept, metode, værktøjer, deltagere og resultater. Rapporten og værktøjer er gratis og kan downloades eller fås ved henvendelse til EHAA. Projektet og Aabenraa får stadig medieomtale i 2012 som EU best practise model og som følge heraf projektets resultater. Detailhandel i lokalområderne - Idéudvikling og sparring med Padborg Torvecenter i forbindelse med markedsføring og udvikling af detailhandlen. Padborg Torvecenter ansatte i 2011 en akademiker til opgaven. Initiativet er forlænget til Byudvikling i Aabenraa Møde med Shop i City og Aabenraa Kommunes Plan- og Trafikafdeling vedrørende ideer, konkrete kontakter og muligheder. Smagen af Aabenraa - Tilbud fra forretninger og erhvervsliv til kommunens gæster i forbindelse med større events. Profileringstilbud til detailhandel og oplevelseserhverv såvel som profilering af kommunen. Et nyt initiativ udviklet i 2011 i samarbejde med Aabenraa Turistbureau. Tiltrækning af arbejdskraft og tilflyttere samt profilering af erhverv og kommune: - Job-til-1-ekstra - service til virksomheder og tilflyttende medarbejdere. Antal 2011: 14 - Job i Aabenraa - Jobportal på ehaa.dk og formaliseret samarbejde med SydJob med rekrutteringsfordele for Aabenraa virksomheder. Antal opslåede job i samarbejdsperioden, gns/dg: 20 - Velkomstpakke til nytilflyttere - Tilbud fra erhvervsliv og foreninger til nytilflyttere. Velkomstpakken er et samarbejde mellem EHAA, de lokale handelsstandsforeninger og Aabenraa Erhvervsforening, og udleveres til nytilflyttere af Borgerservice. Pakken har væsentlig profileringsværdi for såvel kommune som erhvervsliv, og der er stor interesse for at deltage i pakken. 1.c) Aktiviteter, der understøtter og fremmer vækstiværksættere EHAA tilbyder gratis 360 grader individuel iværksætterservice til alle vækstiværksættere. 360 grader perspektivet betyder, at vækstiværksætteren tilbydes et udviklingsforløb med 1:1 vejledning og sparring på forretningskoncept, organisation, kunderelationer og virksomhedsdrift. 360 graders iværksætterservicekonceptet er ikke et klippekortsystem med adgang til et bestemt kvantum ydelser, men derimod et tilbud, der afspejler iværksætternes behov og ambitioner og varierer i henhold hertil. EHAA henviser til og samarbejder med Væksthus Syddanmark, der har vækstiværksættere og vækstvirksomheder som målgruppe. EHAA samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner og organisationer som Young Enterprise om iværksætteri (foredrag, kurser, events og konkurrencer). Ad 2. Erhvervsservice Alle etablerede virksomheder og iværksættere i Aabenraa kommune har adgang til gratis 1:1 erhvervs- og iværksætterservice hos EHAA. Fastholdelse af en troværdig 24-timers erhvervsservice, 360 graders individuel iværksætterservice samt en professionel og engageret medlemsservice har udgjort omdrejningspunkterne i erhvervsserviceindsatsen i a) Iværksætterservice Overlevelsesraten blandt iværksættere i Aabenraa kommune ligger noget højere end landsgennemsnittet (Kontur Aabenraa 2010). Adgang til indledende gratis, individuel sparring og vejledning for iværksættere i Aabenraa kommune samt efterfølgende vejledningsforløb, kontakter og netværk kan være en medvirkende faktor hertil. Unikke kontakter 2011: Iværksættervejledninger: 128 Registrerede: 82 Ikke registrerede: 46 Forretningsudvikling: 59 Medieservice: 62 Side 4 af 9

6 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Til brug for kommunens måling udleveres udtræk fra crm system med cvr nr. og kontaktinformationer til Kultur og Borgerservice. EHAA blev ultimo 2011 tilsluttet Væksthusenes CRM system. Det har vist sig, at der er væsentlig forskel på formålet med og dermed opbygningen af det nye - henholdsvis EHAAs hidtidige system (Experian). Det er derfor aftalt med Væksthus Syddanmark, at CRM data fra Experian ikke overføres data er således trukket fra Experians CRM system, og der køres i 2012 to systemer. Dels for at bevare den store historik og viden på hvert enkelt virksomhed, dels med henblik på at kunne udlæse og overføre udvalgte data senere. 2.b) Erhvervsservice Unikke kontakter 2011: Væksthus henvisninger: 34 CRM kontakter 2011: 364 Heraf o iværksættere: 128 o medlemmer: 181 o GateDenmark: 67 o Medieservice&PR: 69 o Forretningsudvikling: 115 (Sparring, informations- og kontaktformidling indenfor områderne forretningsmodel, kunderelationer organisation eller virksomhedsdrift) Modtagere af nyhedsbreve: o Personer: 869 o Virksomheder: 547 o Ant. Nyhedsbreve: 24 EHAA registrerer ikke samtlige virksomhedskontakter og henvendelser. Til brug for kommunens måling udleveres udtræk fra crm system med cvr nr. og kontaktinformationer til Kultur og Borgerservice. 2.c) EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder i kommunen Erhvervsservicetilbud til kommunens iværksættere og virksomheder: 24-timers erhvervsservice - Den absolut væsentligste erhvervsservice indsats er 24 timers konceptet, hvor virksomheder indenfor 24 timer får en tilbagemelding på deres henvendelse. 360 graders iværksætterservice - Alle iværksættere i Aabenraa kommune uanset branche og ambitioner har i 2011 haft mulighed for at få: o gratis, individuelle konsultationer hos EHAA. o yderligere hjælp og sparring hos specialister og private rådgivere efter behov o kursus, uddannelse og sparring udbydes ad hoc og tilpasses den enkeltes behov o henvisning til Væksthus Syddanmark (gælder kun vækstiværksættere i henhold til væksthusenes kriterier) o det fysiske sekretariat var i 2011 åbent for iværksættere alle hverdage fra o efter aftale mulighed for vejledning aften samt lørdage og søndage o iværksætterinformation og on-line vejledning o facebook.com/erhverveneshusaabenraa, der blandt andet er målrettet dialogen med og imellem iværksættere, unge og ikke-medlemsvirksomheder o Udviklingspark Aabenraa et iværksættertilbud bestående af kontorhotel, facility services og forretningsudvikling Medlemsservice 2011 fusionerede 5 erhvervsforeninger til én. Servicen og tilbuddene til de godt 500 medlemmer af den ny Aabenraa Erhvervsforening blev dermed mere fokuseret og effektiv.

7 Væksthus Syddanmark - Der samarbejdes med væksthusets konsulenter omkring virksomheder med vækstpotentialer. Særligt Væksthjulet har været et godt værktøj i forhold til udviklingsforløb i virksomheder målet for væksthussamarbejdet og virksomhedskonsultationer er nået, og virksomhederne har udtrykt stor tilfredshed med forløbene. Virksomhedskontakterne er meget differentieret med hensyn til indhold og varighed. LAG Aabenraa - Et velfungerende og resultatorienteret samarbejde såvel på iværksætterområdet som vedrørende igangværende virksomheder Med henblik på at skabe kendskab til erhvervs- og iværksætterservicetilbuddet i Aabenraa kommune, har EHAA fokuseret på lokal annoncering og PR, web søgemaskineoptimering samt facebook. Bragte artikler/indslag registreret i 2011: 180 Annoncering 2011 o Jyske Vestkysten, Forside Aabenraa 17 o Aabenraa Ugeavis 15 o Bov Bladet 10 o Tinglev Ugeavis 10 Facebook.com/ErhvervenesHusAabenraa o Synes godt om 299 o Aktive brugere (4.kvt. 2011) d) Udviklingspark Aabenraa (UPAA) EHAA forestår administration, kontakt med lejere, markedsføring af og bemanding af udviklingsparken på alle hverdage fra Med fuld udlejning og et attraktivt iværksættermiljø i kommunens udviklingspark som mål, har 2011 fokus været videreudvikling og forankring af Udviklingsparkens tre ben: Kontorhotel, facility services og forretningsudvikling: lokale sponsorsamarbejder etableret omkring mødelokaler og udstyr trådløst internet i hele Udviklingspark Aabenraa IT udstyr i begge mødelokaler Etablering af samarbejde med virksomhedslokaler.dk, kontorfællesskaber.dk og lokalebasen.dk på lokaler i UPAA Ved udgangen af 2011 var alle lokaler i stueetagen og på 1. salen udlejet med to lejere på venteliste. Det var aftalt, at Aabenraa Kommune ville starte renovering af 2. sal, når 90% af det allerede renoverede var udlejet. Det har imidlertid ikke været muligt at skaffe de økonomiske ressourcer til renovering af yderligere m2 til udlejning. På opfordring af Aabenraa Kommune forsøger EHAA at finde alternative løsninger hos andre kontorudbydere i lokalområdet. Ad 3. Sygehus Sønderjylland Idéer og tiltag, der kan understøtte og fremme de virksomheder, der kan yde services og ydelser til sygehuset: Videreformidling af information om sygehusets og regionens kontakt- og informationsmøder med erhvervslivet Fremadrettede indsatser: o Firmaetablering o o Web App pilottest i Rødekro er under udvikling: Synliggørelse af lokale handels, spise-, overnatnings- og oplevelsesmuligheder overfor ansatte, patienter, pårørende og leverandører Lokal Jobportal, hvor virksomheder kan søge nye kompetencer/medarbejdere Side 6 af 9

8 24 timers erhvervsservice er et effektivt værktøj ved firmahenvendelser udefra såvel fra lokale virksomheder. Herunder formidling af kontakt mellem lokale virksomheder og Sygehus Sønderjylland/Region Syddanmark Job-til-en-Ekstra og Velkomstpakken tilbud til virksomheder og nye personaler/medarbejdere Initiativerne er beskrevet under pkt. 1. og 2. ovenfor. Ad 4. Fødevarer Med aktiviteterne på fødevareområdet har EHAA understøttet det lokale erhvervslivs -, kommunens - samt regionale projekters branding- og udviklingstiltag. Fokus på synergi mellem udvikling af lokalområder, fødevaresektoren, detailhandel, turisme og oplevelsesøkonomi, er udmøntet ved, at EHAA er indgået som projektleder, partner eller leverandør, hvor det var muligt og hensigtsmæssigt: Kuliniarisk bydel i Aabenraa Der har været afholdt møder med Aabenraa Kommune, lokale forretningsfolk, fødevareproducenter og investorer vedrørende udvikling af koncept for kulinarisk bydel samt fundraising. Projektet har et væsentligt profileringspotentiale for detailhandlen, Aabenraa by, og på områdeniveau. Projektet er p.t. på stand by af hensyn til de private aktører. Sønderjyske Fristelser Et sønderjysk branding projekt med Naturmælk A/S som projektejer og EHAA som projektleder. Projektet afsluttedes i 2011 som tilskudsprojekt og med EHAA som projektleder. Efter to år med event-kampagner og en række effektfulde PR aktiviteter (mere end 100 bragte artikler/indslag) fusionerede brandingprojektet Sønderjyske Fristelser i 2011 med foreningen Sønderjyske Madglæder, der samtidig skiftede navn til Sønderjyske Fristelser. EHAA har i 2011 overdraget websitet sønderjyskefristelser.dk til foreningen, hvor det videreføres i foreningens regi. Sønderjyske Fristelser, lokale fødevarevirksomheder og EHAA har endvidere i 2011 samarbejdet i og omkring den regionale fødevareklynge, der er under opbygning med Væksthus Syddanmark som projektleder. Et godt eksempel på et tværkommunalt projekt opstået med udgangspunkt i lokale virksomheder, hjulpet videre af LAG tilskud og den lokale erhvervsservice. Regional fødevareklynge - Væksthus Syddanmark har af regionen fået overdraget opgaven at etablere og koordinere de regionale klyngesamarbejder. Væksthus Syddanmark har bl.a. etableret en projektorganisation for fødevareklyngen i samarbejde med de lokale erhvervsserviceaktører og fødevarenetværk. Herunder Sønderjyske Fristelser og EHAA. EHAA har 2011 haft fokus på Aabenraa områdets og lokale virksomheders potentielle interesser i kommende klyngesamarbejder, og vil fortsat i 2012 følge aktivt med i udviklingen heraf. Ad 5. Logistik / Gatedenmark Gatedenmark er omdrejningspunktet for markedsførings- og udviklingsaktiviteter på transport og logistikområdet. Gatedenmark indsatsen bestod i 2011 af aktiviteter, der understøtter og fremmer logistikbranchen profilerer Aabenraa kommune som etableringsområde profilerer Aabenraa kommune som kompetenceområde inden for transport og logistik samler og profilerer områdets virksomheder og deres ydelser videreudvikler faciliteter og infrastruktur Årets aktiviteter er prioriteret og koordineret i tæt samarbejde med virksomhederne. EHAA etablerede i 2008 en tænketank for transport og logistik (TTT) bestående af lokale erhvervsfolk. Der er i 2011 afholdt to TTT møder. EHAA, virksomhederne selv og arbejdsgrupper har herudover arbejdet med de forskellige opgaver, der er drøftet og prioriteret: Side 7 af 9

9 Snebro Indviet i Etableret i samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune og FDE fonden på det gamle toldområde i Padborg. Lastvognschauffører har nu mulighed for at kunne skrabe is og sne af lastvognene og dermed øge trafiksikkerheden og overholde den gældende lov herom. Finansieret via fundraising og Aabenraa Erhvervsforening. EHAA har i 2011 i samarbejde med transport og logistikerhvervet udviklet en Gatedenmark Mobil- App med praktisk info om virksomheder og vejvisning. App n lanceres i april 2012 og er primært målrettet de mange lastvognschauffører og serviceudbydere i området. Formidling af projektlederuddannelse for transport og logistikbranchen udbudt af Force Technology Sikker rasteplads Arbejdet med udvikling og etablering af Sikker Rasteplads har været medvirkende til, at der er kommet så meget fokus på potentialet, at lokale virksomheder i 2011 gik i gang med opgaven. Etableringen af sikker rasteplads er i gang i privat regi. Sikring - I et samarbejde med ITD og i samråd med Syd og Sønderjyllands Kriminalpræventive sekretariat og Aabenraa Kommune er der i 2011 gennemført Tryghedsvandringer, der skulle bidrage med information om hvilke muligheder, der er for en generel opgradering af Padborg-området, hvilke opgaver, der skal arbejdes på i forhold til de mange chauffører, der opholder sig i området. Tryghedsvandringerne i 2011 og Sikringsmanualen fra 2010 har resulteret i en del forespørgsler på information og oplæg på konferencer i 2011, omtale og opmærksomhed i fagblade og landsdækkende medier. Med inspirationen fra Gatedenmark påtænker andre områder i Danmark at gennemføre lignende undersøgelser og aktiviteter. Der er ligeledes med udgangspunkt i arbejdet i Gatedenmark etableret en national sikringsarbejdsgruppe med Rigspolitiet som tovholde. Alle brancheorganisationer indenfor transport og logistik er repræsenteret. EHAA er anmodet om at deltage. Dette er dog afvist, da EHAA i 2012 fokuserer Gatedenmark ressourcerne på andre opgaver. Modulvogntog - Udvidelsen af områder med adgang for modulvogntog fortsætter. Der arbejdes på at skaffe de økonomiske midler til nødvendige trafikmæssige foranstaltninger i relevante områder, herunder samarbejdes også med Aabenraa kommune omkring skiltning. Skiltning En TTT arbejdsgruppe har i 2011 arbejdet med skiltning i transportcenter området specifikt og af Gatedenmark generelt. Der har i 2011 primært været fokus på oprydning i vejvisning- og serviceskiltning. Gatedenmark markedsføringsaktiviteter: o PR omkring lokale aktiviteter som Truck Amok, Tryghedsvandringer, Snebro m.v. samt omkring initiativer som Sikringsmanual 2010 har profileret GateDenmark og Aabenraa kommune. o Annoncering i udvalgte fagblade og lokale som landsdækkende medier. o e-nyhedsbreve med Gatedenmark information o Opdateret udgave af web-site o Mobil App (lancheres 2012) EHAA har primo 2012 gennemført en landsdækkende måling af kendskabet til Gatedenmark i transportbranchen. Analysen viser et vist kendskab til indsatser og resultater som sikringsmanualen og tryghedsvandringer, mens kendskabet til Gatedenmark på landsplan er begrænset. Side 8 af 9

10 Ad 6. Markedsføring Webportalen ehaa.dk udgør kommunikations- og markedsføringsplatformen for EHAA. Der er oparbejdet en portal med mange informationer og inspiration målrettet brugerne af portalen. Portalen er i 3 sprogversioner og indeholder flere websites, nyhedsbreve, kalender, virksomhedsdatabase, Jobportal, links og meget mere. Portalen er søgemaskineoptimeret og der arbejdes løbende med optimering af besøgende blandt andet ved hjælp af statistik. Herudover er medieplan for annoncering i lokale medier afgørende for vores mulighed for at nå ud til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. På udvalgte områder er der annonceret i landsdækkende medier. Annoncering, søgemaskineoptimering, arrangementer, nyhedsbreve, pressemeddelelser, projekter, indsatser som Velkomstpakken samt nye profilerings initiativer som Firmaetablering og event pakken Smagen af Aabenraa har synliggjort og styrket profileringen af Aabenraa som erhvervsvenlig kommune. Gatedenmark har været et centralt element i markedsføringsindsatsen af Aabenraa kommune generelt som specifikt i forhold til transportbranchen og Padborg-området. Selvom kendskabet til begrebet Gatedenmark er lavt på landsplan, har forskellige projekter som snebro, tryghedsvandringer og Sikringsmanual betydet en udbredt og landsdækkende omtale og profilering af Aabenraa kommune og virksomhederne i Gatedenmark. EHAA har i 2011 registreret 180 bragte artikler/indslag i lokale, regionale og landsdækkende medier (samt syd for grænsen). Formålet med markedsføringsindsatsen er at markedsføre erhvervsmulighederne i kommune og fremstår som en attraktiv erhvervskommune. Dansk Industri gennemførte i 2011 en undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner. Aabenraa kommune er i 2011 avanceret fra en 13. til en 9. plads på landsplan. Side 9 af 9

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse srapport for Resultatkontrakt 2012 srapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Aabenraa Kommunes overordnede erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere