Evalueringsrapport for Resultatkontrakt Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011"

Transkript

1 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en skriftlig afrapportering til Aabenraa Kommune. Afrapporteringen skal beskrive indsatser og resultatmål, og afspejler de aktiviteter og tiltag, som EHAA har udført for erhvervslivet i henhold til Handlingsplan Herudover er en statistisk opgørelse over, hvilke virksomheder og iværksættere EHAA i den forbindelse har været i kontakt med i 2011 en del af afrapporteringen. Indholdsfortegnelse Oversigt over succeskriterier/resultatmål 2011 for EHAA... 1 Ad 1. Erhvervsudvikling a) Spydspidsaktiviteter b) Aktiviteter, der understøtter eksisterende virksomheder c) aktiviteter, der understøtter vækstiværksættere... 4 Ad 2. Erhvervsservice a) Iværksætterservice b) Erhvervsservice c) EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder d) Udviklingspark Aabenraa... 6 Ad 3. Sygehus Sønderjylland... 6 Ad 4. Fødevarer... 7 Ad 5. Logstik / Gatedenmark... 7 Ad 6. Markedsføring... 9

2 Oversigt over succeskriterier / resultatmål 2011 for EHAA Aabenraa Kommunes vigtigste erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og udvikle de eksisterende virksomheder. Samtlige indsatsområder skal være med til at støtte dette område. Erhvervspolitikkens indsatsområde infrastruktur og internationalisering medgår ikke i nedennævnte oversigt, da EHAA ikke kan yde en direkte indflydelse herpå. Indsatsområde Indsats Succeskriterium / resultatmål Spydspidsaktiviteter, der understøtter og fremmer etablerings- og investeringslysten i Aabenraa Kommune. for de aktiviteter, der er tiltænkt for etableringer og investeringer i kommunen. Det gælder også en indsats på detail. Effekt EHAA redegør i 2012 evalueringsrapporten for de tiltag der blev gennemført i 2011 og effekten heraf. 1. Erhvervsudvikling Aktiviteter, der understøtter de eksisterende virksomheder. Udvikling i antal arbejdspladser ligger som minimum på gennemsnittet med de øvrige kommuner i Region Syddanmark ekskl. universitetsbyerne. Måling foretages af kommune. Aktiviteter, der understøtter og fremmer vækstiværksætterne i kommunen Vækstiværksætterraten ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark dog ekskl. universitetsbyerne. Måling foretages af kommune. 2. Erhvervsservice EHAA udarbejder en årlig statistik på de iværksættere, der er hjulpet. Sker med udgangspunkt i det CRM system som Væksthuset implementerer. EHAA udarbejder en årlig statistik på cvr. nr. på de virksomheder, der har henvendt sig og hvorledes de er blevet hjulpet. Sikre, at EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder i kommunen 80 % af de iværksættere, der har været i kontakt med EHAA er tilfredse med den vejledning de har modtaget. 80 % af virksomheder, der har været i kontakt med EHAA er tilfredse. for aktiviteter Måling foretages af kommune. Måling foretages af kommune. EHAA redegør i 2012 i evalueringsrapporten, hvordan virksomheder, der ikke er medlemmer fik oplysninger om tilbud i 2011 UPAA Stuen og 1. sal er udlejet. (Nedjusteret i forhold til 2010) Ingen effektmåling. (Huslejenedsættelsen i 2010 har ikke vist den ønskede effekt.) Side 1 af 9

3 Indsatsområde 3. Sygehus Sønderjylland 4. Fødevarer Indsats Succeskriterium / resultatmål Overveje idéer og tiltag, der fremadrettet kan understøtte og fremme de virksomheder, der kan yde services og ydelser til sygehuset. Aktiviteter, der understøtter og fremmer fødevarebranchen. for de idéer og tanker, der er tiltænkt sygehuset på sigt. for aktiviteter Antallet af arbejdspladser ligger som minimum på landsgennemsnit Effekt Ingen effektmåling før i 2012, da EHAA i 2011 kun i begrænset omfang kan yde indflydelse på dette område. EHAA redegør i 2012 evalueringsrapporten for handlingsplanens effekt Måling foretages af kommune 5. Logistik / Gate Denmark Aktiviteter, der understøtter og fremmer logistikbranchen. for aktiviteter Det forholdsmæssige antal arbejdspladser indenfor logistikbranchen ligger over landsgennemsnit EHAA oplyser i 2012 evalueringsrapporten 2011 handlingsplanens effekt Kommune foretager måling 6. Markedsføring Generel markedsføringsaktivitet af erhvervsmulighederne i kommunen for 2011 for de markedsføringsaktiviteter EHAA påtænker. EHAA oplyser i 2012 evalueringsrapporten for markedsføringstiltag gennemført i Ad 1. Erhvervsudvikling EHAA har konstant en portefølje af igangværende henholdsvis pipe-line projekter, koncepter, aktiviteter og initiativer, der dels kan understøtte, udvikle og profilere kommunens virksomheder og deres konkurrencekraft, dels kan profilere kommunen som etableringsområde, udviklingsorienteret og erhvervsvenlig. 1.a) Spydspidsaktiviteter 2011 Spydspidsaktiviteterne medvirker til at skabe et attraktivt lokalt erhvervsmiljø, tiltrække og fastholde virksomheder samt skabe kendskab til og profilere det lokale erhvervsliv og kommunen som vækstorienteret og erhvervsvenlig. GateDenmark (transport og logistik) - Udvikling og implementering af aktiviteter og faciliteter, der understøtter transport og logistikbranchen i kommunen samt profilerer Gate- Denmark som kompetence- og etableringsområde. Der er gennemført en række indsatser, der har profileret kommune og erhvervsliv. Indsats og resultater er beskrevet under indsatsområde 5 nedenfor. Firmaetablering - EHAA har i 2011 udviklet og testet konceptet Firmaetablering til tilflyttende - og nyetablerede virksomheder i kommunen. Der skelnes mellem iværksættere og virksomheder udefra. Firmaetablering består af materiale, der sendes til virksomhederne samt virksomhedsbesøg. Firmaetablering har som formål at etablere personlige kontakter til - og mellem nye virksomheder og det lokale erhvervsnetværk, at profilere kommunens erhvervsservicetilbud, og at sikre at tilflyttende virksomheder ved, hvor de skal henvende sig og hurtigt bliver en del af lokale erhvervsnetværk. Der er endvidere etableret samarbejde med virksomhedslokaler.dk, kontorfællesska- Side 2 af 9

4 ber.dk og lokalebasen.dk. Samarbejdet har medført en del efterspørgsler, hvor EHAA formidler kontakt til lokale udlejere/sælgere og servicerer med øvrige relevante kontakter og information. Indsatsen har blandt andet resulteret i tre nye virksomheder i udviklingsparken, en tilflyttende virksomhed i Rødekro med ti arbejdspladser. Ved udgangen af 2011 var der fem igangværende kontakter til virksomheder udefra. Kontakt til specialbutikker og kæder vedrørende etablering i Aabenraa. Herigennem har EHAA oparbejdet viden om specialbutikkers og kæders etableringskriterier, Aabenraas styrkepositioner og barrierer. Kædekontakterne har ikke resulteret i etableringer. Udvikling indenfor detailhandlen generelt samt huslejerniveauet i Aabenraa specifikt har været en udfordring. Iværksætterindsatsen omfatter etablering af detail, cafe og servicevirksomheder. Liste fremsendes til Kultur- og Borgerservice, jf. pkt. 2.a. EHAA fortsætter indsatsen i 2012 i hht. handlingsplan WebApp for Rødekro området - Via mobiltelefon kan man hente information og inspiration om indkøbs- og oplevelsesmuligheder, overnatning, spisesteder m.m. i lokalområdet. WebApp n fokuserer på det øgede antal besøgende i nærområdet, herunder Sygehus Sønderjylland aktiviteterne. Samarbejdspartnere er Kometbutikkerne, Handel, Håndværk og Industri Rødekro og Aabenraa Erhvervsforening med EHAA som sparringspartner og sekretariat. Pilotprojektet er konceptudviklet i 2011 og forventes klar til lancering maj 12. Experience Based Economy - afsluttedes i december 2011 efter 2 års samarbejde mellem EHAA, South Denmark European Office i Bruxelles, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og 4 andre organisationer i Finland, Flandern og England omkring udvikling og afprøvning af nye udviklingsværktøjer for mindre virksomheder. Vores lokale virksomheder fik i 2011 mulighed for at teste værktøjerne i samarbejde med EHAA og en ekstern konsulent. EHAA vil i 2012 gennemføre nye aktiviteter og tilbud til vores virksomheder baseret på erfaringer og værktøjer fra udviklingsprojektet. Sønderjyske Fristelser et sønderjysk branding projekt med Naturmælk A/S som projektholder og EHAA som projektleder. Projektet afsluttedes i 2011 som tilskudsprojekt og med EHAA som projektleder. Indsats og resultater er beskrevet nedenfor under pkt. 4. Fødevarer. 1.b) Aktiviteter, der understøtter eksisterende virksomheder Spydspidsaktiviterne tilrettelægges, så de også understøtter udvikling og vækst i eksisterende virksomheder. Herudover har EHAA i 2011 videreført eller udviklet indsatser med fokus på landdistriktspotentialer, fødevarer og oplevelser, detailhandlen, kompetenceudvikling og rekruttering, innovation og konkurrencekraft. Viden til Landet brobygning mellem virksomheder i Aabenraa kommune og akademikere. Konceptet er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitets Karrierecentret. Projektet har fokus på eksisterende virksomheders kompetenceudvikling og konkurrencekraft, men er også en landdistriktindsats. Der er i 2010 og 2011 fundraiset 225 tkr til projektet. Via LAG Aabenraa er der i 2011 ansøgt om yderligere 337 tkr hos NaturErhvervstyrelsen. Svar herpå afventes ultimo marts Koncept, handlingsplan og PR er startet i Forventet projektperiode er Hjerteblod og Bundlinje - et tilbud om ledelses- og forretningsudvikling for kvinder i mikrovirksomheder i landdistrikterne målrettet øget indtjening og mere stabile vækstforløb i mikrovirksomheder i landdistrikter. Konceptet er udviklet og etableret af EHAA i samarbejde med lokale virksomheder og Force Technology. EHAA samarbejdede med LAG Aabenraa omkring fundraising af knap 900 tkr til projektet. Evalueringen af projektet i 2011 viste overraskende positive resultater: Omkring 100 deltagere startede op, knap 70 gennemførte. Deltagervirksomhederne havde i perioden august 2009 april 2011 forbedret deres evne til forretningsudvikling, genereret 23 nye Side 3 af 9

5 jobs, og forventede yderligere 27 indenfor de næste 3 år. Ultimo 2011 blev projektet udvalgt som et Best Practise koncept for virksomhedsudvikling blandt EU projekter i 11 lande. Projektet afsluttedes i EHAA udgav en slutrapport med koncept, metode, værktøjer, deltagere og resultater. Rapporten og værktøjer er gratis og kan downloades eller fås ved henvendelse til EHAA. Projektet og Aabenraa får stadig medieomtale i 2012 som EU best practise model og som følge heraf projektets resultater. Detailhandel i lokalområderne - Idéudvikling og sparring med Padborg Torvecenter i forbindelse med markedsføring og udvikling af detailhandlen. Padborg Torvecenter ansatte i 2011 en akademiker til opgaven. Initiativet er forlænget til Byudvikling i Aabenraa Møde med Shop i City og Aabenraa Kommunes Plan- og Trafikafdeling vedrørende ideer, konkrete kontakter og muligheder. Smagen af Aabenraa - Tilbud fra forretninger og erhvervsliv til kommunens gæster i forbindelse med større events. Profileringstilbud til detailhandel og oplevelseserhverv såvel som profilering af kommunen. Et nyt initiativ udviklet i 2011 i samarbejde med Aabenraa Turistbureau. Tiltrækning af arbejdskraft og tilflyttere samt profilering af erhverv og kommune: - Job-til-1-ekstra - service til virksomheder og tilflyttende medarbejdere. Antal 2011: 14 - Job i Aabenraa - Jobportal på ehaa.dk og formaliseret samarbejde med SydJob med rekrutteringsfordele for Aabenraa virksomheder. Antal opslåede job i samarbejdsperioden, gns/dg: 20 - Velkomstpakke til nytilflyttere - Tilbud fra erhvervsliv og foreninger til nytilflyttere. Velkomstpakken er et samarbejde mellem EHAA, de lokale handelsstandsforeninger og Aabenraa Erhvervsforening, og udleveres til nytilflyttere af Borgerservice. Pakken har væsentlig profileringsværdi for såvel kommune som erhvervsliv, og der er stor interesse for at deltage i pakken. 1.c) Aktiviteter, der understøtter og fremmer vækstiværksættere EHAA tilbyder gratis 360 grader individuel iværksætterservice til alle vækstiværksættere. 360 grader perspektivet betyder, at vækstiværksætteren tilbydes et udviklingsforløb med 1:1 vejledning og sparring på forretningskoncept, organisation, kunderelationer og virksomhedsdrift. 360 graders iværksætterservicekonceptet er ikke et klippekortsystem med adgang til et bestemt kvantum ydelser, men derimod et tilbud, der afspejler iværksætternes behov og ambitioner og varierer i henhold hertil. EHAA henviser til og samarbejder med Væksthus Syddanmark, der har vækstiværksættere og vækstvirksomheder som målgruppe. EHAA samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner og organisationer som Young Enterprise om iværksætteri (foredrag, kurser, events og konkurrencer). Ad 2. Erhvervsservice Alle etablerede virksomheder og iværksættere i Aabenraa kommune har adgang til gratis 1:1 erhvervs- og iværksætterservice hos EHAA. Fastholdelse af en troværdig 24-timers erhvervsservice, 360 graders individuel iværksætterservice samt en professionel og engageret medlemsservice har udgjort omdrejningspunkterne i erhvervsserviceindsatsen i a) Iværksætterservice Overlevelsesraten blandt iværksættere i Aabenraa kommune ligger noget højere end landsgennemsnittet (Kontur Aabenraa 2010). Adgang til indledende gratis, individuel sparring og vejledning for iværksættere i Aabenraa kommune samt efterfølgende vejledningsforløb, kontakter og netværk kan være en medvirkende faktor hertil. Unikke kontakter 2011: Iværksættervejledninger: 128 Registrerede: 82 Ikke registrerede: 46 Forretningsudvikling: 59 Medieservice: 62 Side 4 af 9

6 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Til brug for kommunens måling udleveres udtræk fra crm system med cvr nr. og kontaktinformationer til Kultur og Borgerservice. EHAA blev ultimo 2011 tilsluttet Væksthusenes CRM system. Det har vist sig, at der er væsentlig forskel på formålet med og dermed opbygningen af det nye - henholdsvis EHAAs hidtidige system (Experian). Det er derfor aftalt med Væksthus Syddanmark, at CRM data fra Experian ikke overføres data er således trukket fra Experians CRM system, og der køres i 2012 to systemer. Dels for at bevare den store historik og viden på hvert enkelt virksomhed, dels med henblik på at kunne udlæse og overføre udvalgte data senere. 2.b) Erhvervsservice Unikke kontakter 2011: Væksthus henvisninger: 34 CRM kontakter 2011: 364 Heraf o iværksættere: 128 o medlemmer: 181 o GateDenmark: 67 o Medieservice&PR: 69 o Forretningsudvikling: 115 (Sparring, informations- og kontaktformidling indenfor områderne forretningsmodel, kunderelationer organisation eller virksomhedsdrift) Modtagere af nyhedsbreve: o Personer: 869 o Virksomheder: 547 o Ant. Nyhedsbreve: 24 EHAA registrerer ikke samtlige virksomhedskontakter og henvendelser. Til brug for kommunens måling udleveres udtræk fra crm system med cvr nr. og kontaktinformationer til Kultur og Borgerservice. 2.c) EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder i kommunen Erhvervsservicetilbud til kommunens iværksættere og virksomheder: 24-timers erhvervsservice - Den absolut væsentligste erhvervsservice indsats er 24 timers konceptet, hvor virksomheder indenfor 24 timer får en tilbagemelding på deres henvendelse. 360 graders iværksætterservice - Alle iværksættere i Aabenraa kommune uanset branche og ambitioner har i 2011 haft mulighed for at få: o gratis, individuelle konsultationer hos EHAA. o yderligere hjælp og sparring hos specialister og private rådgivere efter behov o kursus, uddannelse og sparring udbydes ad hoc og tilpasses den enkeltes behov o henvisning til Væksthus Syddanmark (gælder kun vækstiværksættere i henhold til væksthusenes kriterier) o det fysiske sekretariat var i 2011 åbent for iværksættere alle hverdage fra o efter aftale mulighed for vejledning aften samt lørdage og søndage o iværksætterinformation og on-line vejledning o facebook.com/erhverveneshusaabenraa, der blandt andet er målrettet dialogen med og imellem iværksættere, unge og ikke-medlemsvirksomheder o Udviklingspark Aabenraa et iværksættertilbud bestående af kontorhotel, facility services og forretningsudvikling Medlemsservice 2011 fusionerede 5 erhvervsforeninger til én. Servicen og tilbuddene til de godt 500 medlemmer af den ny Aabenraa Erhvervsforening blev dermed mere fokuseret og effektiv.

7 Væksthus Syddanmark - Der samarbejdes med væksthusets konsulenter omkring virksomheder med vækstpotentialer. Særligt Væksthjulet har været et godt værktøj i forhold til udviklingsforløb i virksomheder målet for væksthussamarbejdet og virksomhedskonsultationer er nået, og virksomhederne har udtrykt stor tilfredshed med forløbene. Virksomhedskontakterne er meget differentieret med hensyn til indhold og varighed. LAG Aabenraa - Et velfungerende og resultatorienteret samarbejde såvel på iværksætterområdet som vedrørende igangværende virksomheder Med henblik på at skabe kendskab til erhvervs- og iværksætterservicetilbuddet i Aabenraa kommune, har EHAA fokuseret på lokal annoncering og PR, web søgemaskineoptimering samt facebook. Bragte artikler/indslag registreret i 2011: 180 Annoncering 2011 o Jyske Vestkysten, Forside Aabenraa 17 o Aabenraa Ugeavis 15 o Bov Bladet 10 o Tinglev Ugeavis 10 Facebook.com/ErhvervenesHusAabenraa o Synes godt om 299 o Aktive brugere (4.kvt. 2011) d) Udviklingspark Aabenraa (UPAA) EHAA forestår administration, kontakt med lejere, markedsføring af og bemanding af udviklingsparken på alle hverdage fra Med fuld udlejning og et attraktivt iværksættermiljø i kommunens udviklingspark som mål, har 2011 fokus været videreudvikling og forankring af Udviklingsparkens tre ben: Kontorhotel, facility services og forretningsudvikling: lokale sponsorsamarbejder etableret omkring mødelokaler og udstyr trådløst internet i hele Udviklingspark Aabenraa IT udstyr i begge mødelokaler Etablering af samarbejde med virksomhedslokaler.dk, kontorfællesskaber.dk og lokalebasen.dk på lokaler i UPAA Ved udgangen af 2011 var alle lokaler i stueetagen og på 1. salen udlejet med to lejere på venteliste. Det var aftalt, at Aabenraa Kommune ville starte renovering af 2. sal, når 90% af det allerede renoverede var udlejet. Det har imidlertid ikke været muligt at skaffe de økonomiske ressourcer til renovering af yderligere m2 til udlejning. På opfordring af Aabenraa Kommune forsøger EHAA at finde alternative løsninger hos andre kontorudbydere i lokalområdet. Ad 3. Sygehus Sønderjylland Idéer og tiltag, der kan understøtte og fremme de virksomheder, der kan yde services og ydelser til sygehuset: Videreformidling af information om sygehusets og regionens kontakt- og informationsmøder med erhvervslivet Fremadrettede indsatser: o Firmaetablering o o Web App pilottest i Rødekro er under udvikling: Synliggørelse af lokale handels, spise-, overnatnings- og oplevelsesmuligheder overfor ansatte, patienter, pårørende og leverandører Lokal Jobportal, hvor virksomheder kan søge nye kompetencer/medarbejdere Side 6 af 9

8 24 timers erhvervsservice er et effektivt værktøj ved firmahenvendelser udefra såvel fra lokale virksomheder. Herunder formidling af kontakt mellem lokale virksomheder og Sygehus Sønderjylland/Region Syddanmark Job-til-en-Ekstra og Velkomstpakken tilbud til virksomheder og nye personaler/medarbejdere Initiativerne er beskrevet under pkt. 1. og 2. ovenfor. Ad 4. Fødevarer Med aktiviteterne på fødevareområdet har EHAA understøttet det lokale erhvervslivs -, kommunens - samt regionale projekters branding- og udviklingstiltag. Fokus på synergi mellem udvikling af lokalområder, fødevaresektoren, detailhandel, turisme og oplevelsesøkonomi, er udmøntet ved, at EHAA er indgået som projektleder, partner eller leverandør, hvor det var muligt og hensigtsmæssigt: Kuliniarisk bydel i Aabenraa Der har været afholdt møder med Aabenraa Kommune, lokale forretningsfolk, fødevareproducenter og investorer vedrørende udvikling af koncept for kulinarisk bydel samt fundraising. Projektet har et væsentligt profileringspotentiale for detailhandlen, Aabenraa by, og på områdeniveau. Projektet er p.t. på stand by af hensyn til de private aktører. Sønderjyske Fristelser Et sønderjysk branding projekt med Naturmælk A/S som projektejer og EHAA som projektleder. Projektet afsluttedes i 2011 som tilskudsprojekt og med EHAA som projektleder. Efter to år med event-kampagner og en række effektfulde PR aktiviteter (mere end 100 bragte artikler/indslag) fusionerede brandingprojektet Sønderjyske Fristelser i 2011 med foreningen Sønderjyske Madglæder, der samtidig skiftede navn til Sønderjyske Fristelser. EHAA har i 2011 overdraget websitet sønderjyskefristelser.dk til foreningen, hvor det videreføres i foreningens regi. Sønderjyske Fristelser, lokale fødevarevirksomheder og EHAA har endvidere i 2011 samarbejdet i og omkring den regionale fødevareklynge, der er under opbygning med Væksthus Syddanmark som projektleder. Et godt eksempel på et tværkommunalt projekt opstået med udgangspunkt i lokale virksomheder, hjulpet videre af LAG tilskud og den lokale erhvervsservice. Regional fødevareklynge - Væksthus Syddanmark har af regionen fået overdraget opgaven at etablere og koordinere de regionale klyngesamarbejder. Væksthus Syddanmark har bl.a. etableret en projektorganisation for fødevareklyngen i samarbejde med de lokale erhvervsserviceaktører og fødevarenetværk. Herunder Sønderjyske Fristelser og EHAA. EHAA har 2011 haft fokus på Aabenraa områdets og lokale virksomheders potentielle interesser i kommende klyngesamarbejder, og vil fortsat i 2012 følge aktivt med i udviklingen heraf. Ad 5. Logistik / Gatedenmark Gatedenmark er omdrejningspunktet for markedsførings- og udviklingsaktiviteter på transport og logistikområdet. Gatedenmark indsatsen bestod i 2011 af aktiviteter, der understøtter og fremmer logistikbranchen profilerer Aabenraa kommune som etableringsområde profilerer Aabenraa kommune som kompetenceområde inden for transport og logistik samler og profilerer områdets virksomheder og deres ydelser videreudvikler faciliteter og infrastruktur Årets aktiviteter er prioriteret og koordineret i tæt samarbejde med virksomhederne. EHAA etablerede i 2008 en tænketank for transport og logistik (TTT) bestående af lokale erhvervsfolk. Der er i 2011 afholdt to TTT møder. EHAA, virksomhederne selv og arbejdsgrupper har herudover arbejdet med de forskellige opgaver, der er drøftet og prioriteret: Side 7 af 9

9 Snebro Indviet i Etableret i samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune og FDE fonden på det gamle toldområde i Padborg. Lastvognschauffører har nu mulighed for at kunne skrabe is og sne af lastvognene og dermed øge trafiksikkerheden og overholde den gældende lov herom. Finansieret via fundraising og Aabenraa Erhvervsforening. EHAA har i 2011 i samarbejde med transport og logistikerhvervet udviklet en Gatedenmark Mobil- App med praktisk info om virksomheder og vejvisning. App n lanceres i april 2012 og er primært målrettet de mange lastvognschauffører og serviceudbydere i området. Formidling af projektlederuddannelse for transport og logistikbranchen udbudt af Force Technology Sikker rasteplads Arbejdet med udvikling og etablering af Sikker Rasteplads har været medvirkende til, at der er kommet så meget fokus på potentialet, at lokale virksomheder i 2011 gik i gang med opgaven. Etableringen af sikker rasteplads er i gang i privat regi. Sikring - I et samarbejde med ITD og i samråd med Syd og Sønderjyllands Kriminalpræventive sekretariat og Aabenraa Kommune er der i 2011 gennemført Tryghedsvandringer, der skulle bidrage med information om hvilke muligheder, der er for en generel opgradering af Padborg-området, hvilke opgaver, der skal arbejdes på i forhold til de mange chauffører, der opholder sig i området. Tryghedsvandringerne i 2011 og Sikringsmanualen fra 2010 har resulteret i en del forespørgsler på information og oplæg på konferencer i 2011, omtale og opmærksomhed i fagblade og landsdækkende medier. Med inspirationen fra Gatedenmark påtænker andre områder i Danmark at gennemføre lignende undersøgelser og aktiviteter. Der er ligeledes med udgangspunkt i arbejdet i Gatedenmark etableret en national sikringsarbejdsgruppe med Rigspolitiet som tovholde. Alle brancheorganisationer indenfor transport og logistik er repræsenteret. EHAA er anmodet om at deltage. Dette er dog afvist, da EHAA i 2012 fokuserer Gatedenmark ressourcerne på andre opgaver. Modulvogntog - Udvidelsen af områder med adgang for modulvogntog fortsætter. Der arbejdes på at skaffe de økonomiske midler til nødvendige trafikmæssige foranstaltninger i relevante områder, herunder samarbejdes også med Aabenraa kommune omkring skiltning. Skiltning En TTT arbejdsgruppe har i 2011 arbejdet med skiltning i transportcenter området specifikt og af Gatedenmark generelt. Der har i 2011 primært været fokus på oprydning i vejvisning- og serviceskiltning. Gatedenmark markedsføringsaktiviteter: o PR omkring lokale aktiviteter som Truck Amok, Tryghedsvandringer, Snebro m.v. samt omkring initiativer som Sikringsmanual 2010 har profileret GateDenmark og Aabenraa kommune. o Annoncering i udvalgte fagblade og lokale som landsdækkende medier. o e-nyhedsbreve med Gatedenmark information o Opdateret udgave af web-site o Mobil App (lancheres 2012) EHAA har primo 2012 gennemført en landsdækkende måling af kendskabet til Gatedenmark i transportbranchen. Analysen viser et vist kendskab til indsatser og resultater som sikringsmanualen og tryghedsvandringer, mens kendskabet til Gatedenmark på landsplan er begrænset. Side 8 af 9

10 Ad 6. Markedsføring Webportalen ehaa.dk udgør kommunikations- og markedsføringsplatformen for EHAA. Der er oparbejdet en portal med mange informationer og inspiration målrettet brugerne af portalen. Portalen er i 3 sprogversioner og indeholder flere websites, nyhedsbreve, kalender, virksomhedsdatabase, Jobportal, links og meget mere. Portalen er søgemaskineoptimeret og der arbejdes løbende med optimering af besøgende blandt andet ved hjælp af statistik. Herudover er medieplan for annoncering i lokale medier afgørende for vores mulighed for at nå ud til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. På udvalgte områder er der annonceret i landsdækkende medier. Annoncering, søgemaskineoptimering, arrangementer, nyhedsbreve, pressemeddelelser, projekter, indsatser som Velkomstpakken samt nye profilerings initiativer som Firmaetablering og event pakken Smagen af Aabenraa har synliggjort og styrket profileringen af Aabenraa som erhvervsvenlig kommune. Gatedenmark har været et centralt element i markedsføringsindsatsen af Aabenraa kommune generelt som specifikt i forhold til transportbranchen og Padborg-området. Selvom kendskabet til begrebet Gatedenmark er lavt på landsplan, har forskellige projekter som snebro, tryghedsvandringer og Sikringsmanual betydet en udbredt og landsdækkende omtale og profilering af Aabenraa kommune og virksomhederne i Gatedenmark. EHAA har i 2011 registreret 180 bragte artikler/indslag i lokale, regionale og landsdækkende medier (samt syd for grænsen). Formålet med markedsføringsindsatsen er at markedsføre erhvervsmulighederne i kommune og fremstår som en attraktiv erhvervskommune. Dansk Industri gennemførte i 2011 en undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner. Aabenraa kommune er i 2011 avanceret fra en 13. til en 9. plads på landsplan. Side 9 af 9

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse srapport for Resultatkontrakt 2012 srapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Aabenraa Kommunes overordnede erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

På længere sigt stræber vi ambitiøst efter:

På længere sigt stræber vi ambitiøst efter: Handlinger der sætter fart på Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi 2014 2018 I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag. Vi er

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere