Evalueringsrapport for Resultatkontrakt Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011. Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011"

Transkript

1 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2011 Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) er ansvarlig for, at der inden udgangen af marts måned 2012 leveres en skriftlig afrapportering til Aabenraa Kommune. Afrapporteringen skal beskrive indsatser og resultatmål, og afspejler de aktiviteter og tiltag, som EHAA har udført for erhvervslivet i henhold til Handlingsplan Herudover er en statistisk opgørelse over, hvilke virksomheder og iværksættere EHAA i den forbindelse har været i kontakt med i 2011 en del af afrapporteringen. Indholdsfortegnelse Oversigt over succeskriterier/resultatmål 2011 for EHAA... 1 Ad 1. Erhvervsudvikling a) Spydspidsaktiviteter b) Aktiviteter, der understøtter eksisterende virksomheder c) aktiviteter, der understøtter vækstiværksættere... 4 Ad 2. Erhvervsservice a) Iværksætterservice b) Erhvervsservice c) EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder d) Udviklingspark Aabenraa... 6 Ad 3. Sygehus Sønderjylland... 6 Ad 4. Fødevarer... 7 Ad 5. Logstik / Gatedenmark... 7 Ad 6. Markedsføring... 9

2 Oversigt over succeskriterier / resultatmål 2011 for EHAA Aabenraa Kommunes vigtigste erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og udvikle de eksisterende virksomheder. Samtlige indsatsområder skal være med til at støtte dette område. Erhvervspolitikkens indsatsområde infrastruktur og internationalisering medgår ikke i nedennævnte oversigt, da EHAA ikke kan yde en direkte indflydelse herpå. Indsatsområde Indsats Succeskriterium / resultatmål Spydspidsaktiviteter, der understøtter og fremmer etablerings- og investeringslysten i Aabenraa Kommune. for de aktiviteter, der er tiltænkt for etableringer og investeringer i kommunen. Det gælder også en indsats på detail. Effekt EHAA redegør i 2012 evalueringsrapporten for de tiltag der blev gennemført i 2011 og effekten heraf. 1. Erhvervsudvikling Aktiviteter, der understøtter de eksisterende virksomheder. Udvikling i antal arbejdspladser ligger som minimum på gennemsnittet med de øvrige kommuner i Region Syddanmark ekskl. universitetsbyerne. Måling foretages af kommune. Aktiviteter, der understøtter og fremmer vækstiværksætterne i kommunen Vækstiværksætterraten ligger som minimum på gennemsnit med de øvrige kommuner i Region Syddanmark dog ekskl. universitetsbyerne. Måling foretages af kommune. 2. Erhvervsservice EHAA udarbejder en årlig statistik på de iværksættere, der er hjulpet. Sker med udgangspunkt i det CRM system som Væksthuset implementerer. EHAA udarbejder en årlig statistik på cvr. nr. på de virksomheder, der har henvendt sig og hvorledes de er blevet hjulpet. Sikre, at EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder i kommunen 80 % af de iværksættere, der har været i kontakt med EHAA er tilfredse med den vejledning de har modtaget. 80 % af virksomheder, der har været i kontakt med EHAA er tilfredse. for aktiviteter Måling foretages af kommune. Måling foretages af kommune. EHAA redegør i 2012 i evalueringsrapporten, hvordan virksomheder, der ikke er medlemmer fik oplysninger om tilbud i 2011 UPAA Stuen og 1. sal er udlejet. (Nedjusteret i forhold til 2010) Ingen effektmåling. (Huslejenedsættelsen i 2010 har ikke vist den ønskede effekt.) Side 1 af 9

3 Indsatsområde 3. Sygehus Sønderjylland 4. Fødevarer Indsats Succeskriterium / resultatmål Overveje idéer og tiltag, der fremadrettet kan understøtte og fremme de virksomheder, der kan yde services og ydelser til sygehuset. Aktiviteter, der understøtter og fremmer fødevarebranchen. for de idéer og tanker, der er tiltænkt sygehuset på sigt. for aktiviteter Antallet af arbejdspladser ligger som minimum på landsgennemsnit Effekt Ingen effektmåling før i 2012, da EHAA i 2011 kun i begrænset omfang kan yde indflydelse på dette område. EHAA redegør i 2012 evalueringsrapporten for handlingsplanens effekt Måling foretages af kommune 5. Logistik / Gate Denmark Aktiviteter, der understøtter og fremmer logistikbranchen. for aktiviteter Det forholdsmæssige antal arbejdspladser indenfor logistikbranchen ligger over landsgennemsnit EHAA oplyser i 2012 evalueringsrapporten 2011 handlingsplanens effekt Kommune foretager måling 6. Markedsføring Generel markedsføringsaktivitet af erhvervsmulighederne i kommunen for 2011 for de markedsføringsaktiviteter EHAA påtænker. EHAA oplyser i 2012 evalueringsrapporten for markedsføringstiltag gennemført i Ad 1. Erhvervsudvikling EHAA har konstant en portefølje af igangværende henholdsvis pipe-line projekter, koncepter, aktiviteter og initiativer, der dels kan understøtte, udvikle og profilere kommunens virksomheder og deres konkurrencekraft, dels kan profilere kommunen som etableringsområde, udviklingsorienteret og erhvervsvenlig. 1.a) Spydspidsaktiviteter 2011 Spydspidsaktiviteterne medvirker til at skabe et attraktivt lokalt erhvervsmiljø, tiltrække og fastholde virksomheder samt skabe kendskab til og profilere det lokale erhvervsliv og kommunen som vækstorienteret og erhvervsvenlig. GateDenmark (transport og logistik) - Udvikling og implementering af aktiviteter og faciliteter, der understøtter transport og logistikbranchen i kommunen samt profilerer Gate- Denmark som kompetence- og etableringsområde. Der er gennemført en række indsatser, der har profileret kommune og erhvervsliv. Indsats og resultater er beskrevet under indsatsområde 5 nedenfor. Firmaetablering - EHAA har i 2011 udviklet og testet konceptet Firmaetablering til tilflyttende - og nyetablerede virksomheder i kommunen. Der skelnes mellem iværksættere og virksomheder udefra. Firmaetablering består af materiale, der sendes til virksomhederne samt virksomhedsbesøg. Firmaetablering har som formål at etablere personlige kontakter til - og mellem nye virksomheder og det lokale erhvervsnetværk, at profilere kommunens erhvervsservicetilbud, og at sikre at tilflyttende virksomheder ved, hvor de skal henvende sig og hurtigt bliver en del af lokale erhvervsnetværk. Der er endvidere etableret samarbejde med virksomhedslokaler.dk, kontorfællesska- Side 2 af 9

4 ber.dk og lokalebasen.dk. Samarbejdet har medført en del efterspørgsler, hvor EHAA formidler kontakt til lokale udlejere/sælgere og servicerer med øvrige relevante kontakter og information. Indsatsen har blandt andet resulteret i tre nye virksomheder i udviklingsparken, en tilflyttende virksomhed i Rødekro med ti arbejdspladser. Ved udgangen af 2011 var der fem igangværende kontakter til virksomheder udefra. Kontakt til specialbutikker og kæder vedrørende etablering i Aabenraa. Herigennem har EHAA oparbejdet viden om specialbutikkers og kæders etableringskriterier, Aabenraas styrkepositioner og barrierer. Kædekontakterne har ikke resulteret i etableringer. Udvikling indenfor detailhandlen generelt samt huslejerniveauet i Aabenraa specifikt har været en udfordring. Iværksætterindsatsen omfatter etablering af detail, cafe og servicevirksomheder. Liste fremsendes til Kultur- og Borgerservice, jf. pkt. 2.a. EHAA fortsætter indsatsen i 2012 i hht. handlingsplan WebApp for Rødekro området - Via mobiltelefon kan man hente information og inspiration om indkøbs- og oplevelsesmuligheder, overnatning, spisesteder m.m. i lokalområdet. WebApp n fokuserer på det øgede antal besøgende i nærområdet, herunder Sygehus Sønderjylland aktiviteterne. Samarbejdspartnere er Kometbutikkerne, Handel, Håndværk og Industri Rødekro og Aabenraa Erhvervsforening med EHAA som sparringspartner og sekretariat. Pilotprojektet er konceptudviklet i 2011 og forventes klar til lancering maj 12. Experience Based Economy - afsluttedes i december 2011 efter 2 års samarbejde mellem EHAA, South Denmark European Office i Bruxelles, Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og 4 andre organisationer i Finland, Flandern og England omkring udvikling og afprøvning af nye udviklingsværktøjer for mindre virksomheder. Vores lokale virksomheder fik i 2011 mulighed for at teste værktøjerne i samarbejde med EHAA og en ekstern konsulent. EHAA vil i 2012 gennemføre nye aktiviteter og tilbud til vores virksomheder baseret på erfaringer og værktøjer fra udviklingsprojektet. Sønderjyske Fristelser et sønderjysk branding projekt med Naturmælk A/S som projektholder og EHAA som projektleder. Projektet afsluttedes i 2011 som tilskudsprojekt og med EHAA som projektleder. Indsats og resultater er beskrevet nedenfor under pkt. 4. Fødevarer. 1.b) Aktiviteter, der understøtter eksisterende virksomheder Spydspidsaktiviterne tilrettelægges, så de også understøtter udvikling og vækst i eksisterende virksomheder. Herudover har EHAA i 2011 videreført eller udviklet indsatser med fokus på landdistriktspotentialer, fødevarer og oplevelser, detailhandlen, kompetenceudvikling og rekruttering, innovation og konkurrencekraft. Viden til Landet brobygning mellem virksomheder i Aabenraa kommune og akademikere. Konceptet er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitets Karrierecentret. Projektet har fokus på eksisterende virksomheders kompetenceudvikling og konkurrencekraft, men er også en landdistriktindsats. Der er i 2010 og 2011 fundraiset 225 tkr til projektet. Via LAG Aabenraa er der i 2011 ansøgt om yderligere 337 tkr hos NaturErhvervstyrelsen. Svar herpå afventes ultimo marts Koncept, handlingsplan og PR er startet i Forventet projektperiode er Hjerteblod og Bundlinje - et tilbud om ledelses- og forretningsudvikling for kvinder i mikrovirksomheder i landdistrikterne målrettet øget indtjening og mere stabile vækstforløb i mikrovirksomheder i landdistrikter. Konceptet er udviklet og etableret af EHAA i samarbejde med lokale virksomheder og Force Technology. EHAA samarbejdede med LAG Aabenraa omkring fundraising af knap 900 tkr til projektet. Evalueringen af projektet i 2011 viste overraskende positive resultater: Omkring 100 deltagere startede op, knap 70 gennemførte. Deltagervirksomhederne havde i perioden august 2009 april 2011 forbedret deres evne til forretningsudvikling, genereret 23 nye Side 3 af 9

5 jobs, og forventede yderligere 27 indenfor de næste 3 år. Ultimo 2011 blev projektet udvalgt som et Best Practise koncept for virksomhedsudvikling blandt EU projekter i 11 lande. Projektet afsluttedes i EHAA udgav en slutrapport med koncept, metode, værktøjer, deltagere og resultater. Rapporten og værktøjer er gratis og kan downloades eller fås ved henvendelse til EHAA. Projektet og Aabenraa får stadig medieomtale i 2012 som EU best practise model og som følge heraf projektets resultater. Detailhandel i lokalområderne - Idéudvikling og sparring med Padborg Torvecenter i forbindelse med markedsføring og udvikling af detailhandlen. Padborg Torvecenter ansatte i 2011 en akademiker til opgaven. Initiativet er forlænget til Byudvikling i Aabenraa Møde med Shop i City og Aabenraa Kommunes Plan- og Trafikafdeling vedrørende ideer, konkrete kontakter og muligheder. Smagen af Aabenraa - Tilbud fra forretninger og erhvervsliv til kommunens gæster i forbindelse med større events. Profileringstilbud til detailhandel og oplevelseserhverv såvel som profilering af kommunen. Et nyt initiativ udviklet i 2011 i samarbejde med Aabenraa Turistbureau. Tiltrækning af arbejdskraft og tilflyttere samt profilering af erhverv og kommune: - Job-til-1-ekstra - service til virksomheder og tilflyttende medarbejdere. Antal 2011: 14 - Job i Aabenraa - Jobportal på ehaa.dk og formaliseret samarbejde med SydJob med rekrutteringsfordele for Aabenraa virksomheder. Antal opslåede job i samarbejdsperioden, gns/dg: 20 - Velkomstpakke til nytilflyttere - Tilbud fra erhvervsliv og foreninger til nytilflyttere. Velkomstpakken er et samarbejde mellem EHAA, de lokale handelsstandsforeninger og Aabenraa Erhvervsforening, og udleveres til nytilflyttere af Borgerservice. Pakken har væsentlig profileringsværdi for såvel kommune som erhvervsliv, og der er stor interesse for at deltage i pakken. 1.c) Aktiviteter, der understøtter og fremmer vækstiværksættere EHAA tilbyder gratis 360 grader individuel iværksætterservice til alle vækstiværksættere. 360 grader perspektivet betyder, at vækstiværksætteren tilbydes et udviklingsforløb med 1:1 vejledning og sparring på forretningskoncept, organisation, kunderelationer og virksomhedsdrift. 360 graders iværksætterservicekonceptet er ikke et klippekortsystem med adgang til et bestemt kvantum ydelser, men derimod et tilbud, der afspejler iværksætternes behov og ambitioner og varierer i henhold hertil. EHAA henviser til og samarbejder med Væksthus Syddanmark, der har vækstiværksættere og vækstvirksomheder som målgruppe. EHAA samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner og organisationer som Young Enterprise om iværksætteri (foredrag, kurser, events og konkurrencer). Ad 2. Erhvervsservice Alle etablerede virksomheder og iværksættere i Aabenraa kommune har adgang til gratis 1:1 erhvervs- og iværksætterservice hos EHAA. Fastholdelse af en troværdig 24-timers erhvervsservice, 360 graders individuel iværksætterservice samt en professionel og engageret medlemsservice har udgjort omdrejningspunkterne i erhvervsserviceindsatsen i a) Iværksætterservice Overlevelsesraten blandt iværksættere i Aabenraa kommune ligger noget højere end landsgennemsnittet (Kontur Aabenraa 2010). Adgang til indledende gratis, individuel sparring og vejledning for iværksættere i Aabenraa kommune samt efterfølgende vejledningsforløb, kontakter og netværk kan være en medvirkende faktor hertil. Unikke kontakter 2011: Iværksættervejledninger: 128 Registrerede: 82 Ikke registrerede: 46 Forretningsudvikling: 59 Medieservice: 62 Side 4 af 9

6 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa, Til brug for kommunens måling udleveres udtræk fra crm system med cvr nr. og kontaktinformationer til Kultur og Borgerservice. EHAA blev ultimo 2011 tilsluttet Væksthusenes CRM system. Det har vist sig, at der er væsentlig forskel på formålet med og dermed opbygningen af det nye - henholdsvis EHAAs hidtidige system (Experian). Det er derfor aftalt med Væksthus Syddanmark, at CRM data fra Experian ikke overføres data er således trukket fra Experians CRM system, og der køres i 2012 to systemer. Dels for at bevare den store historik og viden på hvert enkelt virksomhed, dels med henblik på at kunne udlæse og overføre udvalgte data senere. 2.b) Erhvervsservice Unikke kontakter 2011: Væksthus henvisninger: 34 CRM kontakter 2011: 364 Heraf o iværksættere: 128 o medlemmer: 181 o GateDenmark: 67 o Medieservice&PR: 69 o Forretningsudvikling: 115 (Sparring, informations- og kontaktformidling indenfor områderne forretningsmodel, kunderelationer organisation eller virksomhedsdrift) Modtagere af nyhedsbreve: o Personer: 869 o Virksomheder: 547 o Ant. Nyhedsbreve: 24 EHAA registrerer ikke samtlige virksomhedskontakter og henvendelser. Til brug for kommunens måling udleveres udtræk fra crm system med cvr nr. og kontaktinformationer til Kultur og Borgerservice. 2.c) EHAAs tilbud når alle iværksættere og virksomheder i kommunen Erhvervsservicetilbud til kommunens iværksættere og virksomheder: 24-timers erhvervsservice - Den absolut væsentligste erhvervsservice indsats er 24 timers konceptet, hvor virksomheder indenfor 24 timer får en tilbagemelding på deres henvendelse. 360 graders iværksætterservice - Alle iværksættere i Aabenraa kommune uanset branche og ambitioner har i 2011 haft mulighed for at få: o gratis, individuelle konsultationer hos EHAA. o yderligere hjælp og sparring hos specialister og private rådgivere efter behov o kursus, uddannelse og sparring udbydes ad hoc og tilpasses den enkeltes behov o henvisning til Væksthus Syddanmark (gælder kun vækstiværksættere i henhold til væksthusenes kriterier) o det fysiske sekretariat var i 2011 åbent for iværksættere alle hverdage fra o efter aftale mulighed for vejledning aften samt lørdage og søndage o iværksætterinformation og on-line vejledning o facebook.com/erhverveneshusaabenraa, der blandt andet er målrettet dialogen med og imellem iværksættere, unge og ikke-medlemsvirksomheder o Udviklingspark Aabenraa et iværksættertilbud bestående af kontorhotel, facility services og forretningsudvikling Medlemsservice 2011 fusionerede 5 erhvervsforeninger til én. Servicen og tilbuddene til de godt 500 medlemmer af den ny Aabenraa Erhvervsforening blev dermed mere fokuseret og effektiv.

7 Væksthus Syddanmark - Der samarbejdes med væksthusets konsulenter omkring virksomheder med vækstpotentialer. Særligt Væksthjulet har været et godt værktøj i forhold til udviklingsforløb i virksomheder målet for væksthussamarbejdet og virksomhedskonsultationer er nået, og virksomhederne har udtrykt stor tilfredshed med forløbene. Virksomhedskontakterne er meget differentieret med hensyn til indhold og varighed. LAG Aabenraa - Et velfungerende og resultatorienteret samarbejde såvel på iværksætterområdet som vedrørende igangværende virksomheder Med henblik på at skabe kendskab til erhvervs- og iværksætterservicetilbuddet i Aabenraa kommune, har EHAA fokuseret på lokal annoncering og PR, web søgemaskineoptimering samt facebook. Bragte artikler/indslag registreret i 2011: 180 Annoncering 2011 o Jyske Vestkysten, Forside Aabenraa 17 o Aabenraa Ugeavis 15 o Bov Bladet 10 o Tinglev Ugeavis 10 Facebook.com/ErhvervenesHusAabenraa o Synes godt om 299 o Aktive brugere (4.kvt. 2011) d) Udviklingspark Aabenraa (UPAA) EHAA forestår administration, kontakt med lejere, markedsføring af og bemanding af udviklingsparken på alle hverdage fra Med fuld udlejning og et attraktivt iværksættermiljø i kommunens udviklingspark som mål, har 2011 fokus været videreudvikling og forankring af Udviklingsparkens tre ben: Kontorhotel, facility services og forretningsudvikling: lokale sponsorsamarbejder etableret omkring mødelokaler og udstyr trådløst internet i hele Udviklingspark Aabenraa IT udstyr i begge mødelokaler Etablering af samarbejde med virksomhedslokaler.dk, kontorfællesskaber.dk og lokalebasen.dk på lokaler i UPAA Ved udgangen af 2011 var alle lokaler i stueetagen og på 1. salen udlejet med to lejere på venteliste. Det var aftalt, at Aabenraa Kommune ville starte renovering af 2. sal, når 90% af det allerede renoverede var udlejet. Det har imidlertid ikke været muligt at skaffe de økonomiske ressourcer til renovering af yderligere m2 til udlejning. På opfordring af Aabenraa Kommune forsøger EHAA at finde alternative løsninger hos andre kontorudbydere i lokalområdet. Ad 3. Sygehus Sønderjylland Idéer og tiltag, der kan understøtte og fremme de virksomheder, der kan yde services og ydelser til sygehuset: Videreformidling af information om sygehusets og regionens kontakt- og informationsmøder med erhvervslivet Fremadrettede indsatser: o Firmaetablering o o Web App pilottest i Rødekro er under udvikling: Synliggørelse af lokale handels, spise-, overnatnings- og oplevelsesmuligheder overfor ansatte, patienter, pårørende og leverandører Lokal Jobportal, hvor virksomheder kan søge nye kompetencer/medarbejdere Side 6 af 9

8 24 timers erhvervsservice er et effektivt værktøj ved firmahenvendelser udefra såvel fra lokale virksomheder. Herunder formidling af kontakt mellem lokale virksomheder og Sygehus Sønderjylland/Region Syddanmark Job-til-en-Ekstra og Velkomstpakken tilbud til virksomheder og nye personaler/medarbejdere Initiativerne er beskrevet under pkt. 1. og 2. ovenfor. Ad 4. Fødevarer Med aktiviteterne på fødevareområdet har EHAA understøttet det lokale erhvervslivs -, kommunens - samt regionale projekters branding- og udviklingstiltag. Fokus på synergi mellem udvikling af lokalområder, fødevaresektoren, detailhandel, turisme og oplevelsesøkonomi, er udmøntet ved, at EHAA er indgået som projektleder, partner eller leverandør, hvor det var muligt og hensigtsmæssigt: Kuliniarisk bydel i Aabenraa Der har været afholdt møder med Aabenraa Kommune, lokale forretningsfolk, fødevareproducenter og investorer vedrørende udvikling af koncept for kulinarisk bydel samt fundraising. Projektet har et væsentligt profileringspotentiale for detailhandlen, Aabenraa by, og på områdeniveau. Projektet er p.t. på stand by af hensyn til de private aktører. Sønderjyske Fristelser Et sønderjysk branding projekt med Naturmælk A/S som projektejer og EHAA som projektleder. Projektet afsluttedes i 2011 som tilskudsprojekt og med EHAA som projektleder. Efter to år med event-kampagner og en række effektfulde PR aktiviteter (mere end 100 bragte artikler/indslag) fusionerede brandingprojektet Sønderjyske Fristelser i 2011 med foreningen Sønderjyske Madglæder, der samtidig skiftede navn til Sønderjyske Fristelser. EHAA har i 2011 overdraget websitet sønderjyskefristelser.dk til foreningen, hvor det videreføres i foreningens regi. Sønderjyske Fristelser, lokale fødevarevirksomheder og EHAA har endvidere i 2011 samarbejdet i og omkring den regionale fødevareklynge, der er under opbygning med Væksthus Syddanmark som projektleder. Et godt eksempel på et tværkommunalt projekt opstået med udgangspunkt i lokale virksomheder, hjulpet videre af LAG tilskud og den lokale erhvervsservice. Regional fødevareklynge - Væksthus Syddanmark har af regionen fået overdraget opgaven at etablere og koordinere de regionale klyngesamarbejder. Væksthus Syddanmark har bl.a. etableret en projektorganisation for fødevareklyngen i samarbejde med de lokale erhvervsserviceaktører og fødevarenetværk. Herunder Sønderjyske Fristelser og EHAA. EHAA har 2011 haft fokus på Aabenraa områdets og lokale virksomheders potentielle interesser i kommende klyngesamarbejder, og vil fortsat i 2012 følge aktivt med i udviklingen heraf. Ad 5. Logistik / Gatedenmark Gatedenmark er omdrejningspunktet for markedsførings- og udviklingsaktiviteter på transport og logistikområdet. Gatedenmark indsatsen bestod i 2011 af aktiviteter, der understøtter og fremmer logistikbranchen profilerer Aabenraa kommune som etableringsområde profilerer Aabenraa kommune som kompetenceområde inden for transport og logistik samler og profilerer områdets virksomheder og deres ydelser videreudvikler faciliteter og infrastruktur Årets aktiviteter er prioriteret og koordineret i tæt samarbejde med virksomhederne. EHAA etablerede i 2008 en tænketank for transport og logistik (TTT) bestående af lokale erhvervsfolk. Der er i 2011 afholdt to TTT møder. EHAA, virksomhederne selv og arbejdsgrupper har herudover arbejdet med de forskellige opgaver, der er drøftet og prioriteret: Side 7 af 9

9 Snebro Indviet i Etableret i samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening, Aabenraa Kommune og FDE fonden på det gamle toldområde i Padborg. Lastvognschauffører har nu mulighed for at kunne skrabe is og sne af lastvognene og dermed øge trafiksikkerheden og overholde den gældende lov herom. Finansieret via fundraising og Aabenraa Erhvervsforening. EHAA har i 2011 i samarbejde med transport og logistikerhvervet udviklet en Gatedenmark Mobil- App med praktisk info om virksomheder og vejvisning. App n lanceres i april 2012 og er primært målrettet de mange lastvognschauffører og serviceudbydere i området. Formidling af projektlederuddannelse for transport og logistikbranchen udbudt af Force Technology Sikker rasteplads Arbejdet med udvikling og etablering af Sikker Rasteplads har været medvirkende til, at der er kommet så meget fokus på potentialet, at lokale virksomheder i 2011 gik i gang med opgaven. Etableringen af sikker rasteplads er i gang i privat regi. Sikring - I et samarbejde med ITD og i samråd med Syd og Sønderjyllands Kriminalpræventive sekretariat og Aabenraa Kommune er der i 2011 gennemført Tryghedsvandringer, der skulle bidrage med information om hvilke muligheder, der er for en generel opgradering af Padborg-området, hvilke opgaver, der skal arbejdes på i forhold til de mange chauffører, der opholder sig i området. Tryghedsvandringerne i 2011 og Sikringsmanualen fra 2010 har resulteret i en del forespørgsler på information og oplæg på konferencer i 2011, omtale og opmærksomhed i fagblade og landsdækkende medier. Med inspirationen fra Gatedenmark påtænker andre områder i Danmark at gennemføre lignende undersøgelser og aktiviteter. Der er ligeledes med udgangspunkt i arbejdet i Gatedenmark etableret en national sikringsarbejdsgruppe med Rigspolitiet som tovholde. Alle brancheorganisationer indenfor transport og logistik er repræsenteret. EHAA er anmodet om at deltage. Dette er dog afvist, da EHAA i 2012 fokuserer Gatedenmark ressourcerne på andre opgaver. Modulvogntog - Udvidelsen af områder med adgang for modulvogntog fortsætter. Der arbejdes på at skaffe de økonomiske midler til nødvendige trafikmæssige foranstaltninger i relevante områder, herunder samarbejdes også med Aabenraa kommune omkring skiltning. Skiltning En TTT arbejdsgruppe har i 2011 arbejdet med skiltning i transportcenter området specifikt og af Gatedenmark generelt. Der har i 2011 primært været fokus på oprydning i vejvisning- og serviceskiltning. Gatedenmark markedsføringsaktiviteter: o PR omkring lokale aktiviteter som Truck Amok, Tryghedsvandringer, Snebro m.v. samt omkring initiativer som Sikringsmanual 2010 har profileret GateDenmark og Aabenraa kommune. o Annoncering i udvalgte fagblade og lokale som landsdækkende medier. o e-nyhedsbreve med Gatedenmark information o Opdateret udgave af web-site o Mobil App (lancheres 2012) EHAA har primo 2012 gennemført en landsdækkende måling af kendskabet til Gatedenmark i transportbranchen. Analysen viser et vist kendskab til indsatser og resultater som sikringsmanualen og tryghedsvandringer, mens kendskabet til Gatedenmark på landsplan er begrænset. Side 8 af 9

10 Ad 6. Markedsføring Webportalen ehaa.dk udgør kommunikations- og markedsføringsplatformen for EHAA. Der er oparbejdet en portal med mange informationer og inspiration målrettet brugerne af portalen. Portalen er i 3 sprogversioner og indeholder flere websites, nyhedsbreve, kalender, virksomhedsdatabase, Jobportal, links og meget mere. Portalen er søgemaskineoptimeret og der arbejdes løbende med optimering af besøgende blandt andet ved hjælp af statistik. Herudover er medieplan for annoncering i lokale medier afgørende for vores mulighed for at nå ud til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. På udvalgte områder er der annonceret i landsdækkende medier. Annoncering, søgemaskineoptimering, arrangementer, nyhedsbreve, pressemeddelelser, projekter, indsatser som Velkomstpakken samt nye profilerings initiativer som Firmaetablering og event pakken Smagen af Aabenraa har synliggjort og styrket profileringen af Aabenraa som erhvervsvenlig kommune. Gatedenmark har været et centralt element i markedsføringsindsatsen af Aabenraa kommune generelt som specifikt i forhold til transportbranchen og Padborg-området. Selvom kendskabet til begrebet Gatedenmark er lavt på landsplan, har forskellige projekter som snebro, tryghedsvandringer og Sikringsmanual betydet en udbredt og landsdækkende omtale og profilering af Aabenraa kommune og virksomhederne i Gatedenmark. EHAA har i 2011 registreret 180 bragte artikler/indslag i lokale, regionale og landsdækkende medier (samt syd for grænsen). Formålet med markedsføringsindsatsen er at markedsføre erhvervsmulighederne i kommune og fremstår som en attraktiv erhvervskommune. Dansk Industri gennemførte i 2011 en undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner. Aabenraa kommune er i 2011 avanceret fra en 13. til en 9. plads på landsplan. Side 9 af 9

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere