Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12"

Transkript

1 AARHUS TEATER Rammeaftale AARHUS TEATER at

2 Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede ml side 5 5. Finansielle forhold m.v. side 6 6. Afrapportering side 7 7. Underskrifter side 7 Bilag 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 2

3 1. Generelle forhold vedrørende aftalen Med denne 4-rige aftale indgås der rammeaftale mellem Kulturministeriet og Aarhus Teater. Aarhus Teater er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Formalet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for institutionens strategi og økonomi, der hviler p det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer p tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i institutionens aktiviteter og de vilkår, der politisk gives herfor. Derudover ønsker staten med denne flerrige aftale at vedkende sig sin overordnede kulturpolitiske forpligtigelse overfor institutionen som kulturinstitution af national betydning. Rammeaftalen konkretiseres i institutionen. en dynamisk handlingsplan, der udarbejdes af Aftalen har virkning fra den 1. januar 2012 og løber indtil 31. december 2015, hvor den ophører med mindre andet aftales. Aftalen tages op til drøftelse i 2014 med henblik p eventuel fornyelse. Væsentlige ændringer af strategi, aktiviteter eller institutionens bevillingsmæssige grundlag giver anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. skal følges med mindre, der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Der kan findes yderligere oplysninger om institutionen p 3

4 2. Mission og vision Kunsten og teatret har til opgave at diskutere den tid og det samfund, vi lever i. Optimalt set bør teatret kunne hjælpe mennesker til at se sammenhænge i deres eget liv, forstå sig selv og andre bedre samt at bidrage til et samfund med en større grad af tolerance. Kunsten er menneskets adelsmærke, og Aarhus Teater bør være et forbillede for demokratiet, et billede på et velfungerende og moderne demokrati. Teaterdirektør Stefan Larsson Mission Aarhus Teaters mission er at skabe kunstnerisk teater i med lovgivningen på scenekunstområdet. overensstemmelse Vision Aarhus Teater skal lave scenekunst af international klasse. Som Danmarks største landsdelsscene er det Aarhus Teaters kerneopgave at skabe kunstnerisk teater af højeste kvalitet for publikum i Aarhus og Midtjylland. Ordene international klasse udtrykker en ambition om at være en professionel, moderne institution i dynamisk udvikling, der skaber scenekunst af højeste kvalitet. Kvaliteten skal udtrykkes gennem det kunstneriske virke, men også i Aarhus Teaters øvrige arbejde og aktiviteter, der alle skal styres af ambitionen om at præstere en international standard. Udviklingen skal skabes af den stærke synergi mellem nationale og internationale aktører, samtidig med at vi fortsætter det tætte samarbejde med regionale aktører. Vi henter næring og inspiration til samarbejdet og erfaringsudvekslingen med førende nationale og internationale kunstnere og samarbejdspartnere. Kvaliteten skabes i krydsfeltet mellem det regionale, nationale og internationale. Det er her, vi kan opsamle den viden og erfaring, der p sigt kan medvirke til udvikling, fornyelse og modernisering af scenekunsten i Danmark. Til glæde for teatrets nuværende og kommende publikumsgrupper i Aarhus og det øvrige Danmark. 4

5 3. Sammenfattende omverdensanalyse Med afsæt i sin mission og vision har Aarhus Teater foretaget en omverdensanalyse, der er udtryk for teatrets egne vurderinger og analyser. En sammenfatning af omverdensanalysen er vedlagt som bilag i i rammeaftalen. 4. Strategi og overordnede mål Nedenstående ml er baseret p ovenstende mission og vision samt Aarhus Teaters strategi, som i sin helhed er vedlagt som bilag 2 til rammeaftalen. Strategisk Mål indsatsområde Kunstnerisk udvikling Skabe kunstnerisk teater af højeste kvalitet og international klasse for publikum i Aarhus og Midtjylland, bl.a. ved at engagere førende nationale og udenlandske kunstnere og tiltrække flere internationale gæstespil til teatret. Bidrage væsentligt til udviklingen af ny dansk dramatik og scenekunst bl.a. gennem samarbejde med kunstneriske uddannelsesinstitutioner, herunder særligt Dramatikeruddannelsen og Skuespillerskolen_ved_Aarhus_Teater. Publikum Fastholde eksisterende publikumsgrupper, herunder abonnenter samt børn og unge, ved bl.a. at udvikle nye tilbud til disse. Gøre teateroplevelsen fra start til slut mere nutidig og appellerende til et moderne publikum. Målrettet tiltrække nye publikumsgrupper med fokus p ikke-dansksprogede borgere, unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde samt arketyperne Den frie fugl oq Livsnyderne. Samarbejde med andre Åbne sig over for andre teatre og teatre, herunder projektteatre uden egen scene. turnésamarbejde Samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Forretningsudvikling Tilstræbe et større indtægtsgrundlag bl.a. gennem større fleksibilitet og bedre udnyttelse af Store Scene. 5

6 driftstflskud 5. Finansielle forhold m.v. Institutionens finansielle forhold i nedenstående oversigt: aftaleperioden ( ) fremgår af Mio. kr. / sæson * 2011/ / / / /16 Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Indtægter i alt 98,6 91,6 90,4 90,2 90,2 - heraf Kufturministeriet - 69,4 68,4 67,9 67,7 67,7 Kulturministeriet -formidlingstilskud 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 øvrige offentlige tilskud 2,2 Bilietindtægter 15,0 12,7 12,0 12,0 12,0 øvrige egenindtægter 6,6 3,7 3,7 3,7 3,7 Fonde og sponsorer 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter i alt 92,1 89,1 89,4 89,2 89,7 - heraf Produktionsomkostninger 48,3 48,3 48,5 48,5 49,0 øvrige Produktionsomkostninger 5,3 5,6 5,6 5,5 5,5 Administrationsudgifter, herunder ledelse 11,7 11,0 11,0 11,0 11,0 PR og markedsføring herunder billetservice og kontrollører 9,7 9,1 9,0 9,0 9,0 Bygningsvedligeholdelse og -afskrivninger 6,0 4,0 4,2 4,2 4,2 øvrige bygningsudgifter og inventar 10,2 10,1 10,1 10,0 10,0 Renter 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Årets budgetterede resultat 6,5 2,5 1,0 1,0 0,5 Forventet egenkapital pr. 30. juni ,0 2,5 3,5 4,5 5,0 *) Tilskud fra Kulturministeriet beregnes som summen af halvdelen af de budgetterede tilskud fra Kulturministeriet i to p hinanden følgende finansår. Driftstilskud Statens driftstilskud fastsættes årligt p finansloven. Ændringer i driftstilskuddet I de tilfælde, hvor der som følge af den årlige vedtagelse af finansloven gennemføres generelle eller selektive besparelser, kan der ske reduktion i driftstilskuddet. Budget, regnskab og revision Reglerne for budget, regnskabsaflæggelse og revision fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 6

7 6. Afrapportering Opfølgning p aftalen foregår én gang om året p et virksomhedsmøde. Grundlaget for afrapporteringen er rsrapporten, hvor teatret forholder sig til opfyldelsen af de overordnede ml i rammeaftalen gennem en redegørelse for årets faglige og økonomiske resultater og forudsætninger, som disse fremgr af handlingsplanen. I rsrapporten redegøres for hvordan teatret har arbejdet med anbefalinger om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. 7. Underskrifter 5. november november 2012 Arhus Teater V2 /27N Ku, rn,jinis Er Peter Parbo Bestyrelsesformand L.)re $bæk 7

8 og BILAG 1: Omverdensa nalyse a. Aarhus Teater i dag og i morgen? Aarhus Teater i dag (marts 2012) - opfyldelse af aktuelle forventninger og behov Aarhus Teater har været igennem en turbulent periode ledelsesmæssigt og økonomisk i de forgangne sæsoner. Med den ny ledelses turn-around er Aarhus Teater nu i højere grad et moderne og professionelt hus med en klar kunstnerisk vision, med et repertoire, der lever op til scenekunstlovgivningens krav til en landsdelsscene, med et stigende publikumsantal i forhold til de seneste sæsoner med en trimmet organisation og en sund økonomi. Aarhus Teater i morgen - udfordringer og muligheder Et teater uden publikum er nonsens. 11 Bertolt Brecht Publikum Udfordringen med at fastholde eksisterende publikum og udvikle nye publikumsgrupper er en stadig stigende udfordring. Nye medier byder sig til med utallige tilbud, og det stiller kunstneriske institutioner som Aarhus Teater over for en kæmpe opgave i forbindelse med at finde et nysgerrigt, medlevende og kærligt-kritisk, men alligevel trofast publikum. I de vestlige samfund har teatrene svært ved at tiltrække unge og nye etniske grupperinger, og teaterinteressen er generelt vigende. Det truer legitimiteten i til offentlig støtte og det økonomiske rderum for produktioner generelt. forhold Vi mener, at teatret kunsten som sdan er vital for et samfund. Skal vi øge publikumsinteressen for scenekunsten, m vi også kigge indad og gøre teateroplevelsen fra start til slut mere nutidig og appellerende til et moderne publikum uden at g p kompromis med den kunstneriske kvalitet! Det stiller stigende krav til kommunikationen med bade publikum og teatrets interessenter. Samarbejde og co-produktioner Samarbejde mellem kulturinstitutioner synes stadigt vigtigere i en tid, hvor scenekunsten er udfordret af såvel andre kunst- og underholdningsformer som af økonomisk lavkonjunktur. Med co-produktioner og lignende samarbejder har kulturinstitutioner mulighed for at udnytte de offentlige midler bedst muligt. Det samarbejde har Aarhus Teater allerede taget hul p. Med førende kunstneriske aktører. Regionalt som internationalt. Og ikke mindst med en række projekter, hvor vi 8

9 kommer til at st mere centralt p det nationale teaterlandkort forpligtelserne som landsdelsscene. og samtidig udfylder Aarhus Teater ser samarbejdet p tværs af regionale, nationale og internationale skel som vejen til at opfylde visionen om at skabe kunst af international klasse. Og vi ser kombinationen af det nationale / internationale samarbejde og forpligtelsen som landsdelsscene som supplerende størrelser og ikke som modsætninger. Synergieffekten af samarbejde p tværs af regionale, nationale og internationale skel bidrager til at udvikle scenekunsten, hvilket i sidste ende kommer publikum til gode. Kunstnerisk kvalitet Det er en iboende præmis i hele Aarhus Teaters virksomhed at levere høj kunstnerisk kvalitet. Kunstnerisk kvalitet er et vidt begreb, men for os handler det bl.a. om at inddrage s gode kunstnere som overhovedet muligt. Derfor trækker vi højtestimerede danske og internationale kræfter til, som kan bidrage til udvikling af kunsten og teatret. Samtidig efterlever vi også i det kunstneriske arbejde vores værdier: Mod, respekt og ansvar. Vi tør tage chancer, vi tør sammenligne os med teatre i hele Europa, og vi føler et naturligt ansvar og har en respekt overfor publikum, omverden og scenekunst. Målsætningen er ambitiøs, men vi oplever, at vores ambitioner er til mere end i dag, evnerne og kvaliteten er til mere. Det kræver naturligvis ressourcer, og derfor har vi øget fokus p egenfinansiering via sponsorer og fonde. Vi har langt endnu, men er allerede godt i gang med at udfolde visionen, som vi både har pligt og lyst til at arbejde videre p. b. Aarhus Teaters interessenter Aarhus Teater har fokus p en række forskellige interessenter: Kunstneriske samarbejdspartnere af international, national og regional karakter, nye publikumsgrupper og fastholdelse af eksisterende, samarbejder med erhvervslivet / sponsorer, tilskudsgivere, medier og medarbejdere. Kunstneriske interessenter For at kunne realisere visionen om at skabe kunst af international kvalitet er det afgørende at tilknytte de bedste kunstnere og samarbejdspartnere ikke kun p internationalt niveau, men også nationalt og lokalt. I skrivende stund ønsker vi p det internationale område bla. at samarbejde med skuespillere som Jonas Karlsson, Marie Richardsson og Jonas Malmsjö fra Dramaten (Sverige), instruktørerne Milan Peschel fra Volksbühne (Tyskland), Oskaras Korsunovas fra OKT (Litauen), Runar Hodne (Norge), Mick Gordon (England) og Gabor Zambeki (Ungarn). Nationalt ønsker vi at samarbejde med centrale nationale aktører som fx Aveny-T, Betty Nansen Teatret, CaféTeatret, landsdelsscenerne i Odense og Aalborg og ikke mindst Skuespillerskolen og Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. 9

10 10 Publikum Medier Der er behov for at udvikle og kvalificere publikumsarbejdet for at imødekomme disse kommer relativt sjældent i teatret (med undtagelse af institutionsbesøg). /-13 i samarbejde mellem Svalegangen, Gruppe 38, Kulturhus Århus og skabt praktisk anvendelige forslag til processer p området. Vi er aktuelt i færd med at sikre finansieringen af projektet. Vi har også i fællesskab med de øvrige landsdelsscener ansat Lars Seeberg som leder Aarhus Teater har en fortrinlig relation til de lokale og regionale medier, hvor vi Lokalt har vi et unikt samarbejde omkring den internationale teaterfestival ILTO9 /-11 tilskudsgiver p såvel det kunstneriske som det administrative og politiske område. som Aros, Moesgaard Museum, Den Gamle By og Musikhuset, bl.a. i forbindelse med Aarhus Teater. Desuden samarbejder vi med flere at byens førende kulturinstitutioner Tilskudsg ivere til teatrets kommunikation. Aarhus som Kulturby Aarhus Teater modtager sin primære støtte fra Kulturministeriet (Kulturstyrelsen). som reklamebureau med henblik p strategiudvikling, publikumsanalyse og Som nævnt star scenekunsten over for nye udfordringer i forhold til fastholdelse og takket være et målrettet sponsorarbejde er antallet at sponsorer og indtægterne støt fastholdes, hvilket stiller krav til en fortsat professionalisering at teatrets kontakt til stadigt ældre, abonnementstegningen er faldende, og de unge og de etniske grupper udvikling af nye publikumsgrupper. Tendensen er tydelig: Teaterpublikummet bliver udfordringer. Derfor har Aarhus Teater indledt et samarbejde med såvel et medie vedligeholde / modernisere teaterbygningen. forskellige kulturelle og social baggrunde. C:ontact med henblik p at lave kunstneriske projekter for og med unge med af et internationalt, EU-støttet projekt, Theatron, der har til formål at indsamle og analysere erfaringer fra publikumsarbejdet p centrale scenekunstinstitutioner i godt i gang, men en målrettet strategisk indsats er påkrævet og stiller stigende krav stigende. Teatret har også øget fokus p fonde for bl.a. at kunne udvikle kunsten og kommunikation. internationale medier Endelig afsøger vi mulighederne for at etablere en jysk pendant til Betty Nansens indtager en privilegeret position. For at styrke teatrets vision om at skabe kunst af udviklingsperspektiv. Aarhus Teater nyder stor opbakning hos byens erhvervsliv, og international klasse er det vigtigt at fokusere yderligere p landsdækkende og Europa og USA. Projektet, der strækker sig over flere r, skal munde ud i politiske og Det stiller øget krav til teatrets egenfinansiering for at kunne fastholde et De politiske vinde blæser generelt ikke i retning at øget offentlig støtte til kulturlivet. Det er essentielt, at det gode samarbejde med Kulturministeriet (Kulturstyrelsen) Erhvervslivet! sponsorer/fonde og i særdeleshed p de digitale platforme. Arbejdet er allerede

11 Medarbejdere Kvalificeret arbejdskraft er teatrets vigtigste ressource og forudsætningen for succes. Derfor har vi opprioriteret HR-funktionen for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Takket være en styrket ledelse og generel modernisering / professionalisering af organisationen er Aarhus Teater blevet en attraktiv arbejdsplads. Selvom teatret er beliggende i provinsen, har vi ikke længere de samme problemer med at rekruttere kompetente medarbejdere fra fx hovedstaden til de kunstneriske, tekniske og administrative afdelinger, ligesom vi modtager et stigende antal uopfordrede, kvalificerede ansøgninger. 11

12 BILAG 2: Specificering af strategi og overordnede mål Aarhus Teater har i den kommende 4-rsperiode fokus p ni strategiske områder: 1. Den nationale og internationale dimension 2. Samarbejde med kunstneriske uddannelsesinstitutioner 3. Samarbejde med projektteatre uden scene 4. Publikumsudvikling 5. Repertoireteater 6. Turnésamarbejde 7. HR 8. Modernisering /renovering af bygninger 9. Anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner 1. Den nationale og internationale dimension Aarhus Teater vil opfylde sin mission og virkeliggøre visionen om at skabe kunst af international klasse - i stadig overensstemmelse med vores Iovmæssige forpligtelse som landsdelsscene og vores placering i Østjylland - gennem et øget samarbejde med førende nationale og internationale kulturaktører. Strategien kan sammenfattes sledes: Vi vil engagere flere udenlandske kunstnere. Vi vil arbejde p at f flere internationale gæstespil til Aarhus Teater og forsøge at landet. Vi vil have et øget fokus p samarbejder med toneangivende teatre i hovedstaden. Vi vil prioritere studieture til andre teatre, s vores ensembie kan udvikle og tilegne sig inspiration og indsigt i nye og anderledes teatertendenser. Vi vil præsentere mere af vores markedsføringsmateriale p engelsk. Vi vil arbejde for at f omtale i de internationale medier i forbindelse med udveksling af kunstnerisk personale. Vi vil med jævne mellemrum afholde seminarer, workshops og readings af internationalt format. Blandt andet i samarbejde med Dramatikeruddannelsen og Skuespillerskolen ved Aarhus Teater. f vores egne produktioner til udlandet og rundt i 2. Samarbejde med kunstneriske uddannelsesinstitutioner Aarhus Teater vil samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelser. Blandt andet kan teatrets faciliteter udgøre en platform for studerendes værker og opførelser, ligesom der kan være tale om formaliserede praktikaftaler med forskellige kunstneriske uddannelser. Samarbejdet med Skuespillerskolen og Dramatiker uddannelsen ved Aarhus Teater skal have særlig opmærksomhed, idet Aarhus Teater skal bidrage væsentligt til udviklingen af fly dansk dramatik og scenekunst bla. gennem sit samarbejde med netop disse to uddannelsesinstitutioner. 12

13 Teatret. karakter. 4. Publikum produktioner. scene mlgrupper. Vi har udpeget to kommercielt interessante grupper, der i sæson Hvordan kan man udvikle best practices inden for publikumsudvikling i dansk teater? Det spørgsml vil den store internationale publikumsundersøgelse, Theatron, som de Antwerpen og Nationalteatret i Oslo. Vi tror, at den internationale undersøgelse kan munde ud i nye, interessante virkelighed, nutidens publikum lever i. Blandt vores mange mlgrupper har vi aktuelt særligt fokus p de ikke-dansksprogede frie fugl og Livsnyderne. For at imødekomme behovet hos borgere, der ikke har dansk som modersmål, vil Unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde Med inspiration fra National Theatre i London og Betty Nansen Teatrets C:ontact initiativ, der dog forudsætter tilførsel af ekstra ressourcer i lighed med Betty Nansen Den frie fugl og Livsnyderen Vi har i samarbejde med et mediebureau foretaget en række kvantitative og 12 skal have et særligt fokus, Den frie fugl og Livsnyderen. 13 kvalitative publikumsundersøgelser med henblik p at identificere og tiltrække nye program, afsøger vi mulighederne for at etablere en jysk pendant til C:ontact. Et Aarhus Teater iværksætte forskellige initiativer af såvel kunstnerisk som praktisk Ikke-dansksprogede borgere: borgere, unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde samt arketyperne Den Publikumsudvikling her og nu publikumsinitiativer, der forholder sig aktivt til den digitale og multimediale eksempelvis National Theatre i London, KVS i Bruxelles, Toneelhuis og de Sin gel i udført i samarbejde med en række førende, internationale kulturinstitutioner som Publikumsudvikling i internationalt perspektiv 3. Samarbejde med andre teatre og projektteatre uden egen tre landsdelsscener ønsker at iværksætte, forsøge at give svar p. Projektet tænkes Aarhus Teater vil bne sig over for andre teatre og projektteatre uden egen scene. Det kan fx være i form af en åben-scene-ordning, udveksling af knowhow eller co

14 14 Ensem b/et omr de. Børn og unge er centrale led i fødekæden af det fremtidige publikum. Vi oplever, at i sidste ende Abonnenter Producenter teaterkontaktlærerne. For at imødeg denne udfordring arbejder Aarhus Teater Fastholdelse og udvikling af eksisterende publikumsgrupper skuespillerne i ensemblet optimalt, skal ensemblet have en vis størrelse, hvilket er tilfældet p Aarhus Teater. Aarhus Teater skal om to r delvist være et repertoireteater; det vil sige, at dog stadig 20% af det samlede billetsalg p Aarhus Teater, og er derfor fortsat en vigtig mlgruppe. Abonnementstegningen i dansk teater er generelt faldende, men abonnenterne udgør Vi vil i aftaleperioden have styrket fokus p kommunikationen med vores publikum. Vi fortsættes og videreudvikles i fremtiden. Børn og unge i folkeskolen og gymnasiet Det scenetekniske område økonomi, tid, nye administrative forpligtelser og en holdningsændring blandt forestillinger, der ikke sælger, kan tages af plakaten før tid, og forestillinger, der har undervisningsinstitutionernes mulighed for at komme i teatret i disse r begrænses af vores publikum bedre at kende og dermed blive i stand til at kommunikere mere ønsker derfor at udvikle vores CRM-system (kunderelationsstyring), s vi kan lære forhbentligt også kunstnerisk af producentrollen. Producenten leder forestillingen igennem alle faser og bidrager til gæstespil eller udleje vores scener til fx sponsorer og virksomheder. en mere effektiv kontrol af processer og omkostninger. Med en grundig planlægning og estimering af produktionsudgifter opnås et bedre økonomisk succes, kan forlænges eller gemmes og sættes op p et senere tidspunkt. CRM (Customer Relationship Management) kurser, undervisningsmaterialer og møder med kunstnerne). Dette arbejde skal løbende med udvikling af undervisningsprogrammer med faglig relevans for skoler (fx En anden forudsætning for at klare udfordringerne omkring repertoireteater og inter tidsbuffer kan vi lave genopsætninger af succeser, præsentere internationale primært Store Scene og dermed et større indtægtsgrundlag. Ved at skabe en Et repertoireteater er næsten per definition et ensembleteater. For at udnytte nationalt samarbejde er modernisering og omstrukturering af det scenetekniske Fordelen ved repertoireplanlægningen er en større fleksibilitet og bedre udnyttelse af præcist med og med større relevans for de enkelte publikumsgrupper. En forudsætning for at kunne realisere moderne repertoireteater er implementeringen 5. Repertoireteater udfald. og

15 Økonomi Overgangsfasen fra klassisk en suite-teater til moderne repertoireteater er omkostningstung. Organisationen skal geares til at møde de nye kunstneriske processer og produktionssystemer, og det kræver store investeringer i opstarten. Derfor er det centralt, at ledelsen sikrer, at flest mulige økonomiske midler gr til kunstnerisk produktion og udvikling afteaterkunsten. Det er dog ikke realistisk, at Aarhus Teater kommer til at lave rendyrket repertoireteater som fx National Theatre i London. Men vi har en hensigtserklæring om delvist at blive repertoireteater, nr teatrets negative egenkapital er nedbragt. 6. Turnésamarbejde Aarhus Teater kan i aftaleperioden indgå i samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Formen kan være et samarbejde om at tage en allerede produceret forestilling fra Aarhus Teater ud p turné eller det kan have form at en egentlig co produktion med Folketeatret, hvor forestillingen fra starten planlægges til at spille såvel p Aarhus Teater som p en turné, der faciliteres at Folketeatret. 7. HR HR har i den kommende periode fokus p 3 strategiske indsatsomrder: Kompetenceudvikling, rekruttering og trivsel. Kompetenceudvikling HR skal i den kommende periode sikre kompetenceudvikling at ledere og medarbejdere i alle lag i organisationen. HR skal sikre, at Aarhus Teaters medarbejdere til stadighed har kompetencer til at opfylde de personlige og faglige krav, der stilles af ledelsen, herunder tilpasning til foranderlige arbejdsvilkår. Målsætningen herfor er, at alle ledere og mellemledere er i stand til at udfylde og gennemføre individuelle kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejderne. Rekruttering HR skal sikre, at vi rekrutterer den arbejdskraft, som har de bedste kompetencer. Aarhus Teaters rekrutteringsstrategi har bl.a. fokus p, at vi gør brug at en struktureret rekrutteringsproces, og at vi rekrutterer s bredt og s mangfoldigt som muligt. Målet er, at HR i den kommende periode sikrer, at alle ledere og mellemledere torstr og implementerer rekrutteringsstrategien ved nye ansættelser. Trivsel HR skal sikre trivsel p arbejdspladsen for p denne måde at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Dette sker bl.a. ved at fastholde og udvikle vores stresspolitik og herigennem gøre en særlig indsats for at undgå stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Herudover ligger fokus ogs p det fysiske arbejdsmiljø ved hjælp at APV undersøgelser og årlige trivselsmlinger I medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 15

16 8. Renovering og modernisering Aarhus Teater er en bygning fra r 1900 og dermed vedligeholdelseskrævende. Vi har i samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møller gennemgået teatret udvendigt o indvendigt for at f beskrevet de investeringsmæssige udfordringer, teatret star overfor i de kommende r. Denne gennemgang har udmøntet sig i en rapport, hvor alle kommende investeringer er beskrevet. De samlede investeringer i de kommende 10 r beløber sig til godt 54 mio. kr. Beløbet sammensættes sledes: Modernisering af Scala mm kr. Projektet igangsættes maj 2012, og er finansieret ved en donation fra Købmand Herman Salllngs Fond. Diverse indvendige investeringer kr. Udvendige investeringer kr. Finansieringen vil blive søgt gennem egenfinansiering, fonde og staten. Statens rolle i relation til finansiering af forestående renoverings- og moderniseringsopgaver p Aarhus Teater i aftaleperioden er som udgangspunkt opfyldt i kraft af teatrets årlige bevilling p finansloven. 9. Anbefalinger om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner Aarhus Teater har implementeret anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner i overensstemmelse med Kulturministeriets udgivelse God ledelse i selvejende institutioner (januar 2011). 16

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015

Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 2 Rammeaftale for Aalborg Teater for 2012-2015 Aftalen 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 2 2. Sammenfatning af omverdensanalyse

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Hvad er baggrunden for beslutningen om en ny teaterstruktur? I KbhT s strategi for 2015/16-2018/19 konstaterede bestyrelsen i maj 2015, at det økonomisk kun lige

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne.

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1. Teater Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder

Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde NOTAT. s. 1/ 14. Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Udviklingen i centrale nøgletal for Det Københavnske Teatersamarbejde Baggrund, generelle bemærkninger og kilder Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) ønsker med dette notat at give et overblik over

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Foreningen Tusindfryd for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2016 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at fungere som

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere