Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling. Læs side 8. Pension Juni 2010 Husk at indbetale pension. Læs hvor dyrt det kan være at lade være på side 15.

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER Leder: Arbejdet fortsætter Formand Søren Madsen er trådt tilbage Generalforsamling 2010 Ekstraordinær generalforsamling Rundt om den nye formand Arbejdsulykker: Ny praksis fra 1. juli 2010 Har du husket pensionsindbetaling? Sommerferielukket i sekretariatet Konflikt i nordjylland optrappes Hold øje med ejerafgiften Refusion af sygedagpenge Sygedagpengeforsikring - også for dig selv Taxifolk cykler til Paris Husk momsen på importbiler Juni

3 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Arbejdet fortsætter Torsdag d. 17. juni afholdt DTA ekstraordinær generalforsamling på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia med valg af formand på dagsordenen. Jeg vil gerne takke medlemmerne for den tillid de har vist undertegnede og bestyrelsen ved at vælge mig som formand. Jeg vil gøre hvad jeg kan for - sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatet - at være den tillid værdig, og sikre, at DTA fortsat er på forkant med udviklingen, og har en medlemsservice der er i top. Når jeg kan skrive fortsat i ovenstående afsnit er det fordi det rent faktisk er der DTA befinder sig i dag. Selv om der stadig (og altid) er plads til forbedringer, er foreningen "sprunget" lysår fremad det sidste halve år. Og vi bliver bedre endnu. I øjeblikket arbejdes blandt andet på en helt ny og mere brugervenlig hjemmeside. Jeg overtager formandsposten i en arbejdsgiverforening hvor linjerne er lagt. Det skyldes ikke mindst Søren Madsens stor arbejdsindsats i den alt for korte tid han fik som formand. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Søren, og jeg ønsker ham og familien al mulig held og lykke fremover. Jeg skal gøre mit til at sikre, at hans arbejde ikke har været forgæves. Nyt bestyrelsesmedlem Med valget af mig som formand, træder 1. suppleanten samtidig ind i bestyrelsen. Michael Olsen fra Holbæk Taxa har mange års erfaring med at drive vognmandsforretning, og har fortsættes næste side... 3

4 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Arbejdet fortsætter fortsat fra side 3 samtidig omfattende bestyrelsesog ledelseserfaring fra blandt andet sin tid som formand for Taxa Selandia. Det er med glæde jeg byder Michael velkommen i bestyrelsen. Jeg er sikker på han vil været et aktiv. Både for bestyrelsen og for DTA. Sammen står vi over for en række store udfordringer. Hvad skal der f.eks. ske med EPtilladelserne? Skal de fortsat have lov til at køre som i dag, eller skal de i form og størrelse også være det de lovgivningsmæssigt er - nemlig en bus? Jeg er af den holdning at hvis det lovmæssigt er en bus, så skal det rent faktisk også være en bus. Altså et køretøj til over 8 passagerer. Allerhelst er der sikkert mange der så EP-tilladelserne (og måske endda trafikselskaberne) tryllet væk fra jordens overflade. Det er desværre ikke realistisk. Vi må nok leve med at trafikselskaberne er kommet for at blive. De "stjæler" mere og mere af "vores" kørsel, og det eneste vi kan gøre, er at arbejde på, at det sker på så reelle vilkår for vores erhverv som muligt. Hvis politikerne vælger at skrive bus- og taxilovgivning sammen, vil det blandt andet være vores opgave at sikre at resultatet bliver fornuftigt. Til sidst vil jeg ønske alle en god sommer. Alle har brug for at koble fra og lade batterierne op, uanset hvornår der er tid og plads til det. Gert Mark Bestyrelsesformand, DTA 4

5 FORMAND GÅR Af Ole Gaarde Kristensen Formand Søren Madsen er trådt tilbage Den 28. maj 2010 meddelte Søren Madsen bestyrelsen i DTA, at han trak sig fra posten som bestyrelsesformand med omgående virkning. Søren Madsen udsendte i den anledning en pressemeddelelse hvori det blandt andet hedder Jeg har besluttet, at jeg nu fremover kun vil koncentrere mig om min egen forretning. Jeg synes, at jeg igennem de mange år har trukket mit læs omkring det organisatoriske arbejde som har været utrolig spændende, og hvor jeg altid har arbejdet for at samle erhvervet. Kronen på værket blev mit formandskab i Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Men da der ikke må kunne sås tvivl omkring min loyalitet og integritet omkring mit arbejde, har jeg truffet denne beslutning. Jeg er glad for, at Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening har forståelse for min beslutning og jeg ønsker dem fortsat held og lykke i deres videre arbejde Ærgerligt En enig bestyrelse beklager Søren Madsen afgang. Oven på vel overståede overenskomstforhandlinger, ansættelse af en direktør, en god generalforsamling, og ikke mindst hele arbejdet med at rydde op efter den tidligere forretningsfører var det for alvor tid til at "høste". Bestyrelsen konstituerer sig Søren Madsens afgang betød at bestyrelsen omgående konstituerede sig - som vedtægterne foreskriver - med næstformand Gert Mark som formand. Læs pressemeddelelsen Hele pressemeddelelsen fra Søren Madsen kan læses på vores hjemmeside 5

6 REFERAT Af Ole Gaarde Kristensen Generalforsamling 2010 Onsdag d. 5. maj 2010 afholdt DTA den årlige generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle. Formand Søren Madsen bød velkommen hvorefter man straks gik i gang med dagsordenen. Advokat Kurt Søgaard Nielsen blev traditionen tro foreslået og valgt som dirigent. Formandens beretning Efter formalia var konstateret i orden, gav dirigenten ordet til Søren Madsen der derefter supplerede den udleverede skriftlige beretning. Han fortalte blandt andet om sagsforløbet vedrørende Knud E. Knudsens afgang, hvorledes administrationen havde fungeret indtil den nye direktør blev ansat, og ikke mindst om hvordan forårets overenskomstforhandlinger var forløbet. Formandens beretning blev derefter enstemmigt vedtaget. Årsregnskabet Gert Mark gennemgik derefter det reviderede årsregnskab for foreningen, der efter et enkelt spørgsmål fra salen blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag Da der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen, var dette punkt hurtigt overstået. Personvalg Formand Søren Madsen genopstillede, og blev valgt uden modkandidat. Ligeledes genopstillede bestyrelsesmedlemmerne Torben Kirketerp fra Esbjerg, og Niels Venge Olesen fra Fredensborg og blev genvalgt uden modkandidater. Michael Olsen fra Holbæk og Poul Erik Themnæs fra Skanderborg blev begge valgt som bestyrelsessuppleanter. fortsættes næste side... 6

7 REFERAT Af Ole Gaarde Kristensen Generalforsamling 2010 fortsat fra side 6 Henrik fra Frederikshavn og Christian Winther fra Aalborg blev valgt som regnskabskontrollanter. Henning Bjerring fra Sønderborg og Michael Guldbergsen fra Køge blev valgt som suppleanter for regnskabskontrollanterne. Eventuelt Formand for Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark (ATD), Tommy Jensen gik på talerstolen og fortalte om forløbet og resultatet af ATDs overenskomstforhandlinger, og takkede ved samme lejlighed for Tommy Jensen, formand for ATD takkede for invitationen og for det gode samarbejde. det gode samarbejde der havde været mellem ATD og DTA under disse forhandlinger. Jørgen Kragh fra nordsjælland ønskede derefter at vide hvordan man politisk håndterer EPtilladelser. Direktør Jens Vegge Bjørck orienterede derefter blandt andet om samarbejdet med 3F Transport vedrørende overenskomstdækning af EP-tilladelserne for at sikre mere fair konkurrence, og understregde at det er et område man holder et vågent øje med. Sund Taxi Formand Lars Hansen fra Slagelse Taxa orienterede om de igangværende kurser der afholdes i Region Sjælland med fokus på bl.a. samarbejde, kundeservice og ikke mindst sundere levevis, og opfordrede alle til at deltage. Endelig takkede formand Søren Madsen for en god generalforsamling der derefter blev erklæret for afsluttet. 7

8 REFERAT Af Ole Gaarde Kristensen Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 17. juni 2010 afholdt DTA ekstraordinær generalforsamling på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Eneste punkt på dagsordenen var valg af formand. Med baggrund i Søren Madsen pludselige afgang fra posten som formand, ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse fra medlemmerne om hvem de ønsker skal lede foreningen. Bestyrelsesmedlem Niels Venge Olesen gik på talerstolen og understregede, at Søren Madsens afgang ikke skyldes uenighed i bestyrelsen. Han slog fast, at bestyrelsen har, og har haft, et særdeles godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år, og Søren Madsens exit i utide alene skyldes udefra kommende faktorer. Fungerende formand Gert Mark havde på forhånd tilkendegivet at han opstillede til posten. Ingen andre havde på forhånd meldt deres kandidatur, og ingen opstillede på selve generalforsamlingen, og således blev Gert Mark valgt som ny bestyrelsesformand for DTA. Han takkede for valget, og understregede at han ville fortsætte i "samme retning" som hidtil. Efter generalforsamlingen samledes de fremmødte til spisning, hvor der - som altid når taxafolk samles - var hyggelig snak over en god frokost. Læs et portræt af DTAs nye formand på de følgende sider... 8

9 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand På den ekstraordinære generalforsamling d. 17. juni blev Gert Mark far Aalborg valgt som formand for DTA. Selv om Gert ikke i ordets egentlige forstand er ny - heller ikke i DTA-regi - har redaktionen alligevel valgt at tegne et portræt af ham efter han nu har fået "formandskasketten" på. De tørre tal Gert Mark er 48 år gammel, og har kørt taxa siden I 1996 fik han sin første tilladelse der blev fulgt af nummer 2 i I dag har han en liftvogn og en almindelig vogn - begge tilsluttet Aalborg Taxa Gert er gift med Britta, har datteren Louise, og bor i Svenstrup cirka 15 kikometer syd for Aalborg. Ved siden af livet i taxaen nyder Gert at spille golf (hvor et handicap på 36 vidner om visse evner), og slappe af sammen med DTAs nye formand Gert Mark familien - når han da ikke lige bygger om på familiens hus. Andre tillidshverv Siden starten i 2003 har Gert været med i arbejdet i Dansk Taxi Råd. Ved dannelsen i august 2003 blev han valgt som intern revisor. Siden - i blev han valgt ind som formand i bestyrelsen i DTRs Region Nordjylland. En post han beklæder den dag i fortsættes næste side... 9

10 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand fortsat fra side 9 Han har sammen med bestyrelsen ansat en meget kompetent direktør, der sammen med vores dygtige advokat - på fineste vis kan servicere vores medlemmer. dag, og som betyder at han også har sæde i DTRs bestyrelse. Fra 2003 til 2007 var Gert medlem af bestyrelsen i Aalborg Taxa. En post, der for alvor var med til at vække hans interesse for de vilkår vognmændene har. Samtidig er det lykkedes ham at få alle overenskomster godt i hus - og ved samme lejlighed få etableret et rigtigt godt forhold til både 3F Transport og ATD. I hvilken retning skal DTA de kommende år? Jeg er så heldig at overtage en arbejdsgiverforening hvor kursen er sat. Søren har i sin korte formandstid nået at få ryddet op. Alene det er sådan set noget af en præstation i sig selv, og noget jeg helt sikkert vil bygge videre på. Jeg håber det rigtigt gode samarbejde der har været i bestyrelsen fortsætter. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til. 10

11 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand fortsat fra side 10 Samtidig håber jeg at det rigtigt gode samarbejde der har været i bestyrelsen fortsætter. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til. Vi skal fortsat have en klar opdeling af praktik og politik, men det betyder også at vi i bestyrelsen fortsat skal være aktive og handlekraftige, og dem der stikker de retningslinjer ud som vores sekretariat har brug for. Jeg vil fortsat bruge bestyrelsen aktivt. De skal høres, og være med til at bestemme. Det lyder måske som det naturligste i verden, men sådan har det ikke altid været. Hvad er den største udfordring for DTA i de kommende år? Det jeg fortsat vil arbejde på er at sikre taxivognmændene i DTA de bedste vilkår for at drive deres forretning - og det er ikke blevet nemmere de senere år. Specielt den ulige konkurrence fra EP-tilladelserne vil der være meget fokus på. 11 De er en kæmpe konkurrent fordi mere og mere offentlig kørsel lægges i trafikselskaberne. Når de samtidig har nogle helt andre vilkår at drive forretning under går det galt. Det ser vi allerede, og tendensen vil kun forstærkes de kommende år. Specielt på Sjælland er antallet af EP-tilladelser endnu ikke så stort, men de skal nok komme - nøjagtigt som de f.eks. er gjort her i nordjylland. DTA skal være med til at sikre at vilkårene bliver mere ensartede, f.eks. således at alle EP-vognmænd rent faktisk overholder de overenskomstkrav der er til dem. Noget vi desværre hører ikke sker alle steder. En EP-tilladelse er lovmæssigt en bus, og derfor skal der aflønnes efter en busoverenskomst. Og jeg så gerne - som flere andre i branchen - at der kom en klar fortsættes næste side...

12 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand fortsat fra side 11 afgrænsning af hvad en EPtilaldelse er. F.eks. som det er foreslået, at det skal være en stor vogn med lift. Netop EP-tilladelserne har ført til at man i øjeblikket snakker om at sammenskrive bus- og taxilov så man får en egentlig persontransportlov. Sker det, har DTA en kæmpe politisk opgave med at sikre, at vilkårene ikke bliver helt umulige for os, og vi er klar til at påtage os den opgave. Tænk bare på hvis f.eks. køre/hviletid og timeløn uden videre blev trukket fra en busoverenskomst og over i en taxioverenskomst. Det ville mange steder være aldeles katastrofalt. Sker der en sammensmeltning af lovgivningen vil det også være naturligt, at vi skal til at snakke landsoverenskomst i et eller andet omfang. Noget 3F Transport gerne ser. Jeg er grundlæggende ikke afvisende for ideen om en landsoverenskomst, men det skal ske under hensyntagen til de store lokale og regionale forskelle der er. DTA har mange overenskomster i dag, men det skyldes netop at der er stor forskel fra by til by. En hel del ting kunne dog sagtens forhandles på landsplan. F.eks. pension og de mere generelle regler om eksempelvis opsigelse, og afholdelse af ferie, der er ens i de fleste overenskomster. Hvordan en sådan overenskomst skal se ud vil vi i givet fald naturligvis også høre medlemmerne om. En ting er i hvert fald sikkert. Udfordringer er der nok af, og jeg glæder mig til at tage dem op sammen med bestyrelsen og sekrretariatet. 12

13 ANMELD ARBEJDSULYKKER ONLINE Af Ole Gaarde Kristensen Ny praksis fra 1. juli 2010 I Danmark anmeldes hvert år cirka arbejdsulykker. Fra 1. juli 2010 skal alle arbejdsulykker - og det der kaldes nærved ulykker - anmeldes til arbejdstilsynet online i systemet EASY Forebyggelse. Systemet er designet så man bliver guidet igennem processen, og får hjælp til hvordan man skal handle efter ulykken. Arbejdstilsynet beskriver det selv således: Med EASY Forebyggelse får alle virksomheder et gratis værktøj, der gør det nemmere at undersøge arbejdsulykker, analysere årsagen, udarbejde handlingsplaner og orientere medarbejderne, så lignende ulykker ikke sker igen. Systemet er gratis at bruge. Håbet med det nye system er at give virksomhederne mulighed for en systematiseret og vedholdende indsats for at forebygge ulykker. Resultatet skulle gerne - udover færre ulykker naturligvis - være bedre trivsel og mindre fravær. Noget der i sidste ende også vil smitte positivt af på bundlinjen. Samtidig skulle papirgangen i forbindelse med en arbejdsulykke gerne blive formindsket. Systemet er nemlig designet således, at anmeldelsen foretaget i Læs mere på 13

14 ANMELD ARBEJDSULYKKER ONLINE Af Ole Gaarde Kristensen Ny praksis fra 1. juli 2010 fortsat fra side 12 EASY automatisk videresendes til de relevante instanser. Ydermere sikrer systemet at alle oplysninger der skal afgives og rent faktisk bliver afgivet. Det er med til at sikre en hurtigere sagsbehandling til glæde for alle parter. Systemet er udviklet i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsbranchen - og det er også her man vil modtage anmeldelsen. Det naturlige spørgsmål er så: Hvad er det egentlig der skal anmeldes? Det kan være svært at definere hvad der skal opfattes som en arbejdsulykke, men i Arbejdstilsynets egen vejledning på området slås det fast at Arbejds-ulykken skal anmeldes, hvis der er uarbejdsdygtighed ud over den dag, hvor skaden skete. Det er endvidere vigtigt at pointere at det er en pligt som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker: Arbejdsgivere har endvidere pligt til at anmelde arbejdsulykker til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis der kan blive tale om ydelser som følge af ulykken i medfør af Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside 14

15 UNDGÅ ERSTATNINGSANSVAR Af Jens Vegge Bjørck Har du husket pensionsindbetaling? Inden for langt de fleste områder indførte man fra midten af 1990 erne arbejdsmarkedspensioner. I starten var der tale om nogle meget begrænsede bidrag. Pensionerne er imidlertid gennem årene blevet udbygget til at udgøre en væsentlig del af det forsørgelsesgrundlag vi hver især skal leve af, den dag vi ikke længere er på arbejdsmarkedet. Samtidig med udbygningen af bidraget, er der også sket en udbygning af den sikring, der er med i ordningerne. I en lang række af de eksisterende overenskomster på Taxiområdet er der også indført obligatoriske pensionsindbetalinger. Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at pensionen bliver indbetalt. Er der ikke indbetalt rettidig pension, kan der ske to ting. Overenskomstparten på arbejdstagersiden kan rejse krav om indbetaling og samtidig rejse krav om bod for overenskomstbrud. Med andre ord kan man komme til at skulle af med flere penge end nødvendigt, så vi kan fra DTA s side kun opfordre til at man kontrollerer, at der sker korrekt indbetaling til alle, der er pensionsberettigede. Det andet der kan ske, er at medarbejderen enten afgår ved døden eller mister sin arbejdsevne. Har man som arbejdsgiver i den situation ikke foretaget den nødvendige pensionsindbetaling, kan pensionsselskabet afvise af dække den sikring medarbejderen ellers ville have ret til. Det betyder, at medarbejderen, eller ved dødsfald medarbejderens efterladte, kan rette kravet mod vognmanden. fortsættes næste side... 15

16 UNDGÅ ERSTATNINGSANSVAR Af Jens Vegge Bjørck Har du husket pensionsindbetaling? fortsat fra side 14 Her kan være tale om krav i størrelsesordenen mange hundrede tusinde kroner. par måneder modtaget knap 20 henvendelser fra 3F vedrørende manglende pensionsindbetaling. Det er krav, som reelt kan ruinere vognmanden, der næppe nogen sinde vil have mulighed for at komme ud af den kæmpe gæld et sådant krav vil resultere i. I DTA har vi gennem de seneste Vi skal opfordre til, at man tjekker, om der indbetales korrekt pension for alle medarbejdere der er berettiget til det. Hvis ikke, så bør der hurtigst muligt rettes op på det. Sommerferielukket i sekretariatet Grundet den øjeblikkelige sagsmængde i sekretariatet er det ved bladets deadline endnu ikke afgjort hvornår der er ferielukket i sekretariatet. Så snart det er afgjort oplyses det på vores hjemmeside. 16

17 EP-VOGNMAND I KONFLIKT Af Ole Gaarde Kristensen Konflikt i nordjylland optrappes Tilbage i januar måned tilskrev 3F Aalborg flere vognmænd og gjorde dem opmærksomme på, at en af udbudsbetingelserne i udbuddet af kørsel for Nordjyllands Trafikselskab (NT) var, at der skal ske aflønning efter gældende kollektive overenskomster for området. En af dem der blev tilskrevet var Jørn Færch der ejer og driver en bus- (EP-tilladelser) og taxivirksomhed. Jørn Færch svarede ikke på denne henvendelse, og 26. februar fremsendte 3F derfor anmodning om oprettelse af overenskomst samt første strejkevarsel. 2. marts meddeler Jørn Færch 3F, at han har tegnet overenskomst til anden side. En overenskomst der siden viser sig at indeholde 47 % i afregning til chaufførerne og ingen pension, løn under sygdom eller lignende "goder" der er i andre overenskomster. 24. marts fremsender 3F anden konfliktvarsel, og meddeler samtidig, at konflikten kunne træde i kraft fra d. 6. april. Den 5. maj varsler Dansk Metal sympatikonflikt over for Dansk Arbejdsgiverforening. Denne følges op to dage efter da HK Kommunal varsler sympatikonflikt over for NT. Konflikten optrappes yderligere 20. maj da HK Privat varsler sympatikonflikt over for Aalborg Taxas bestillingskontor. Konflikten er varslet til begyndelse d. 29. juni både mod NT og Aalborg Taxa. DTA følger sagen tæt, idet udfaldet af den vil få afgørende betydning for hele erhvervet. Enten kan man lave sin egen overenskomst der ligger "under middel", eller også skal man rent faktisk aflønne efter de overenskomster der er. Det bliver spændende at se reultatet. 17

18 PARTIKELFILTER-KOKS Af Ole Gaarde Kristensen Hold øje med ejerafgiften Siden 1. april 2010 har det kostet kr. om året ikke at have partikelfilter på sin dieselbil. Flere ejere af biler med partikelfilter har dog oplevet at blive opkrævet - selv om de i sagens natur burde være fritaget. Problemet er, at biler med partikelfilter ikke altid optræder som sådan i Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM). Dermed kan man altså blive pålagt det såkaldte partikeludledningstillæg, selv om ens bil har partikelfilter. Fejlen optræder især på biler fra før 2007 hvor det blev muligt i CRM, at angive at bilen har partikelfilter. På især importerede biler har det vist sig at være et problem. Dermed burde det ikke være ret mange taxier der bliver ramt, men der er nogen, og da mange taxifolk også kører diesel privat, kan den forkerte ekstraregning også dukke op på privatbilen. Hold derfor godt øje med opkrævningen på den grønne ejerafgift. Hvis du bliver opkrævet afgift uretmæssigt, er det dig der over for SKAT skal dokumentere at bilen er monteret med partikelfilter. Det skal ske ved at kontakte importøren og bede om dokumentationen - hvis du ikke er så heldig, at filteret er nævnt i bilens typegodkendelse (find den på Trafikstyrelsens hjemmeside). Eventuelle udgifter ved at fremskaffe denne dokumentation skal du selv afholde. SKAT og CRM arbejde i øjeblikket på at lave en blanket der skal bruges, når man skal anmelde sit partikelfilter. Blanketten vil - når den er klar - være at finde på SKATs hjemmeside Ved redaktionens afslutning var den endnu ikke klar. 18

19 ANMOD I TIDE Af Jens Vegge Bjørck Refusion af sygedagpenge Når vi som arbejdsgivere udbetaler løn under sygdom eller sygedagpenge, så får vi samtidig ret til at modtage de dagpenge medarbejderen ellers skulle have haft fra sin bopælskommune. Hvis man som arbejdsgiver ikke anmelder sygdommen overfor kommunen inden for denne frist, kan kommunen afvise at betale refusion af sygedagpenge til arbejdsgiveren. Der er i sygedagpengeloven krav om, at arbejdsgiver skal anmelde sygefraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Der er ikke tvivl om, at den økonomiske krise og kommunernes anstrengte økonomi påvirker kommunernes måde at opføre sig på. Vi har i DTA modtaget henvendelse fra flere medlemmer, der har fået afslag på at modtage dagpengerefusion fordi de ikke har anmeldt sygefraværet inden for 4 uger efter 1. fraværsdag. Husk at anmelde sygdom senest 4 uger Tidligere var det ikke altid noget kommunerne reagerede overfor, men nu oplever vi at stramningen rammer de vognmænd, der kommer for sent med deres anmeldelser. efter 1. fraværsdag. Det koster dyrt at glemme det... Sørg derfor for at anmode om refusion i tide, så du kan få den refusion du er berettiget til. 19

20 ER DU FORSIKRET? Af Ole Gaarde Kristensen Sygedagpengeforsikring - også for dig selv Som selvstændig taxivognmand er man ofte selv en vigtig del af arbejdsstyrken i virksomheden. Langt størstedelen af vognmandens indtægt kommer fra det han eller hun selv omsætter bag rattet - i hvert fald i de mindre vognmandsforretninger. Som for alle andre selvstændige kan det derfor slå store skår i økonomien hvis man pludselig bliver syg. I en lille virksomhed er det tilsvarende også en stor post når der skal betales sygeløn til den eller de ansatte. Heldigvis kan man - som med så meget andet - forsikre sig mod den slags uheldigheder. De fleste har hørt om egentlige sundhedsforsikringer. Med en sådan i baglommen kan man sikre sig behandling "i tide" - typisk på et privathospital - så man hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet. Færre er klar over at det offentlige faktisk tilbyder en forsikring der dækker nogen af de manglende lønkroner til dig selv, eller udgiften til sygeløn til dine ansatte i tilfælde af sygdom. Det er reelt 2 ordninger, så man kan "nøjes" med at sikre sig selv hvis man ingen ansatte har. Ordningerne har det mundrette navn "Forsikringsordningerne for sygedagpenge" og administreres af Økonomistyrelsen. For dig selv Bliver du selv syg giver forsikringen dig ret til sygedagpenge de første 14 dage af sygdomsforløbet. Beløbet der udbetales udregnes på baggrund af arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed. Dette dokumenteres typisk via opgørelser fra SKAT. Minimumsydelsen kan dog altid udbetales - selv uden dokumentation for fortjeneste. fortsættes næste side... 20

21 ER DU FORSIKRET? Af Ole Gaarde Kristensen Sygedagpengeforsikring - også for dig selv fortsat fra side 20 Der udbetales for 5 dage om ugen i perioden, og du kan maksimalt få udbetalt højeste dagpengesats. Pr. 1. april 2010 er den maksimale sats pr. uge kr ,- For dine ansatte I de første 21 kalenderdage af en sygeperiode har den ansatte ret til sygedagpenge fra vognmanden. Med en forsikring i hånden får man refusion fra kommunen for disse 21 dage - dog aldrig for den første sygedag. Præmien for forsikringen til de ansattes sygedapenge er i 2010 sat til 0,63 % af virksomhedens samlede lønudgift. Læs grundigt på reglerne Reglerne - og undtagelserne - for optagelse, udbetalinger, ansøgning, præmie og hvad der ellers er relevant i forhold til forsikringerne er udførligt beskrevet i letlæselige pjecer der findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. FAKTA Fra du tilmelder dig til du selv har ret til udbetalinger fra forsikringen går der typisk 6 måneder. Dog med visse undtagelser. Se reglerne på hjemmesiden. Du vælger selv hvor god dækning du vil have. Enten fra 1. eller 3. sygedag og enten fuld eller 2/3 dagpenge. Præmien beregnes derefter. Præmien betales helårligt, og er ikke fradragsberettiget. Du kan højest modtage den højeste dagpengesats. LÆS MERE Besøg Økonomistyrelsens hjemmeside om forsikringsordningerne på 21

22 FLOT INITIATIV Af Ole Gaarde Kristensen Taxifolk cykler til Paris Fra Århus til Paris på 8 dage - og så på cykel. Det lyder ikke umiddelbart som noget man normalt vil forbinde med taxibranchen. Det er ikke desto mindre hvad holdet bag Tour de Taxa har tænkt sig at gøre. 16. juli i år sætter 40 chauffører sig op på cyklerne, og forhåbentlig er alle startende med når feltet ankommer til Champs Élysées i Paris 24. juli - dagen før de Tour de France ankommer samme sted. hjælper børn i kampen mod kiloene. Træningen har stået på længe, og at dømme efter beretningerne på tourens hjemmeside, så er de ved at være klar til de km til Paris. Her på redaktionen krydser vi fingre og sender en stille bøn til vejrs om medvind hele vejen. Sponsorater kan stadig tegnes hvis man vil støtte den gode idé. Læs mere på tourens hjemmeside. Et godt formål Ideen til tour'en fik holdet bag, da de så hvor mange penge pensioneret skolelærer Allan Søndergaard kunne cykle hjem til børneafdelingerne på århusianske sygehuse. Det sammenholdt med at mange taxachauffører kæmper mod overvægt fødte ideen om at lave et projekt der skulle støtte Julemærkehjemmene - der netop "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 22

23 KONTROLAKTION PÅ VEJ Af Anders Wollenberg Poulsen Husk momsen på importbiler SKAT har konstateret, at danske taxivognmænd mangler at angive og betale ca. 23 millioner kroner i moms af biler, som de har importeret fra udlandet. Til efteråret vil SKAT følge op med kontrol og bøder over for de vognmænd, som stadig ikke har indberettet momsen af deres importerede biler. På grund af beløbets størrelse, vil SKAT nu sætte ind med en kampagne, der retter fokus mod problemet. Særligt galt står det til i Nordsjælland. Derfor kan taxivognmænd i denne del af landet se frem til at modtage et brev fra SKAT. Brevet indeholder et tilbud om frivilligt at efterangive en eventuel forglemt moms. Med brevet håber SKAT, at størstedelen af pengene vil komme hurtigt og nemt i hus til glæde for alle. Selvom indsatsen i første omgang er rettet mod de nordsjællandske vognmænd, skal det understreges, at tilbuddet naturligvis gælder alle landets vognmænd. Reglerne siger: Anders Wollenberg Poulsen er konsulent hos SKAT med speciale i virksomhedskontrol på momsområdet. Brugte biler: Der skal betales dansk moms af køretøjet hvis det ikke er handlet efter de særlige brugtmomsregler. Nye biler: Der skal betales moms i det land hvor køretøjet skal bruges. Reglerne om moms på varer der handles mellem EU-lande findes i det såkaldte momsdirektiv fra EU med betegnelsen 2006/112/EF. 23

24 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Vejle er afholdt. Læs referatet på side 6. Overenskomst Landsoverenskomsten med 3F er faldet på plads. Læs

Læs mere

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Køreplan for OK 2012 er overenskomstår, og mange steder er man i gang. Se køreplanen på side 8. Ny på vej? En ny landsoverenskomst er i støbeskeen. Følg med på

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012 DTA & TBA fusionerer og bliver til ATAX. Læs mere side 5. ATAX December 2012 Læs også... Styr på pensionen? Se hvordan på side 9. Landsoverenskomsten breder sig og flere kommer til. Læs mere på side 13.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen 1. Valg af dirigent. Jørgen Olsen, Kredsen. 2. Valg af stemmeudvalg. Frede, Kredsen. Have 8. Have 149. 3. Regnskab fra 2013. (Bilag 1).

Læs mere

Ordinær Generalforsamling BMI s Hovedafdeling 31. marts 2014 - REFERAT

Ordinær Generalforsamling BMI s Hovedafdeling 31. marts 2014 - REFERAT Ordinær Generalforsamling BMI s Hovedafdeling 31. marts 2014 - REFERAT Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af ledelsens beretning 3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4) Behandling

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere