Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling. Læs side 8. Pension Juni 2010 Husk at indbetale pension. Læs hvor dyrt det kan være at lade være på side 15.

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER Leder: Arbejdet fortsætter Formand Søren Madsen er trådt tilbage Generalforsamling 2010 Ekstraordinær generalforsamling Rundt om den nye formand Arbejdsulykker: Ny praksis fra 1. juli 2010 Har du husket pensionsindbetaling? Sommerferielukket i sekretariatet Konflikt i nordjylland optrappes Hold øje med ejerafgiften Refusion af sygedagpenge Sygedagpengeforsikring - også for dig selv Taxifolk cykler til Paris Husk momsen på importbiler Juni

3 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Arbejdet fortsætter Torsdag d. 17. juni afholdt DTA ekstraordinær generalforsamling på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia med valg af formand på dagsordenen. Jeg vil gerne takke medlemmerne for den tillid de har vist undertegnede og bestyrelsen ved at vælge mig som formand. Jeg vil gøre hvad jeg kan for - sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatet - at være den tillid værdig, og sikre, at DTA fortsat er på forkant med udviklingen, og har en medlemsservice der er i top. Når jeg kan skrive fortsat i ovenstående afsnit er det fordi det rent faktisk er der DTA befinder sig i dag. Selv om der stadig (og altid) er plads til forbedringer, er foreningen "sprunget" lysår fremad det sidste halve år. Og vi bliver bedre endnu. I øjeblikket arbejdes blandt andet på en helt ny og mere brugervenlig hjemmeside. Jeg overtager formandsposten i en arbejdsgiverforening hvor linjerne er lagt. Det skyldes ikke mindst Søren Madsens stor arbejdsindsats i den alt for korte tid han fik som formand. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Søren, og jeg ønsker ham og familien al mulig held og lykke fremover. Jeg skal gøre mit til at sikre, at hans arbejde ikke har været forgæves. Nyt bestyrelsesmedlem Med valget af mig som formand, træder 1. suppleanten samtidig ind i bestyrelsen. Michael Olsen fra Holbæk Taxa har mange års erfaring med at drive vognmandsforretning, og har fortsættes næste side... 3

4 LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand Arbejdet fortsætter fortsat fra side 3 samtidig omfattende bestyrelsesog ledelseserfaring fra blandt andet sin tid som formand for Taxa Selandia. Det er med glæde jeg byder Michael velkommen i bestyrelsen. Jeg er sikker på han vil været et aktiv. Både for bestyrelsen og for DTA. Sammen står vi over for en række store udfordringer. Hvad skal der f.eks. ske med EPtilladelserne? Skal de fortsat have lov til at køre som i dag, eller skal de i form og størrelse også være det de lovgivningsmæssigt er - nemlig en bus? Jeg er af den holdning at hvis det lovmæssigt er en bus, så skal det rent faktisk også være en bus. Altså et køretøj til over 8 passagerer. Allerhelst er der sikkert mange der så EP-tilladelserne (og måske endda trafikselskaberne) tryllet væk fra jordens overflade. Det er desværre ikke realistisk. Vi må nok leve med at trafikselskaberne er kommet for at blive. De "stjæler" mere og mere af "vores" kørsel, og det eneste vi kan gøre, er at arbejde på, at det sker på så reelle vilkår for vores erhverv som muligt. Hvis politikerne vælger at skrive bus- og taxilovgivning sammen, vil det blandt andet være vores opgave at sikre at resultatet bliver fornuftigt. Til sidst vil jeg ønske alle en god sommer. Alle har brug for at koble fra og lade batterierne op, uanset hvornår der er tid og plads til det. Gert Mark Bestyrelsesformand, DTA 4

5 FORMAND GÅR Af Ole Gaarde Kristensen Formand Søren Madsen er trådt tilbage Den 28. maj 2010 meddelte Søren Madsen bestyrelsen i DTA, at han trak sig fra posten som bestyrelsesformand med omgående virkning. Søren Madsen udsendte i den anledning en pressemeddelelse hvori det blandt andet hedder Jeg har besluttet, at jeg nu fremover kun vil koncentrere mig om min egen forretning. Jeg synes, at jeg igennem de mange år har trukket mit læs omkring det organisatoriske arbejde som har været utrolig spændende, og hvor jeg altid har arbejdet for at samle erhvervet. Kronen på værket blev mit formandskab i Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Men da der ikke må kunne sås tvivl omkring min loyalitet og integritet omkring mit arbejde, har jeg truffet denne beslutning. Jeg er glad for, at Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening har forståelse for min beslutning og jeg ønsker dem fortsat held og lykke i deres videre arbejde Ærgerligt En enig bestyrelse beklager Søren Madsen afgang. Oven på vel overståede overenskomstforhandlinger, ansættelse af en direktør, en god generalforsamling, og ikke mindst hele arbejdet med at rydde op efter den tidligere forretningsfører var det for alvor tid til at "høste". Bestyrelsen konstituerer sig Søren Madsens afgang betød at bestyrelsen omgående konstituerede sig - som vedtægterne foreskriver - med næstformand Gert Mark som formand. Læs pressemeddelelsen Hele pressemeddelelsen fra Søren Madsen kan læses på vores hjemmeside 5

6 REFERAT Af Ole Gaarde Kristensen Generalforsamling 2010 Onsdag d. 5. maj 2010 afholdt DTA den årlige generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle. Formand Søren Madsen bød velkommen hvorefter man straks gik i gang med dagsordenen. Advokat Kurt Søgaard Nielsen blev traditionen tro foreslået og valgt som dirigent. Formandens beretning Efter formalia var konstateret i orden, gav dirigenten ordet til Søren Madsen der derefter supplerede den udleverede skriftlige beretning. Han fortalte blandt andet om sagsforløbet vedrørende Knud E. Knudsens afgang, hvorledes administrationen havde fungeret indtil den nye direktør blev ansat, og ikke mindst om hvordan forårets overenskomstforhandlinger var forløbet. Formandens beretning blev derefter enstemmigt vedtaget. Årsregnskabet Gert Mark gennemgik derefter det reviderede årsregnskab for foreningen, der efter et enkelt spørgsmål fra salen blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag Da der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen, var dette punkt hurtigt overstået. Personvalg Formand Søren Madsen genopstillede, og blev valgt uden modkandidat. Ligeledes genopstillede bestyrelsesmedlemmerne Torben Kirketerp fra Esbjerg, og Niels Venge Olesen fra Fredensborg og blev genvalgt uden modkandidater. Michael Olsen fra Holbæk og Poul Erik Themnæs fra Skanderborg blev begge valgt som bestyrelsessuppleanter. fortsættes næste side... 6

7 REFERAT Af Ole Gaarde Kristensen Generalforsamling 2010 fortsat fra side 6 Henrik fra Frederikshavn og Christian Winther fra Aalborg blev valgt som regnskabskontrollanter. Henning Bjerring fra Sønderborg og Michael Guldbergsen fra Køge blev valgt som suppleanter for regnskabskontrollanterne. Eventuelt Formand for Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark (ATD), Tommy Jensen gik på talerstolen og fortalte om forløbet og resultatet af ATDs overenskomstforhandlinger, og takkede ved samme lejlighed for Tommy Jensen, formand for ATD takkede for invitationen og for det gode samarbejde. det gode samarbejde der havde været mellem ATD og DTA under disse forhandlinger. Jørgen Kragh fra nordsjælland ønskede derefter at vide hvordan man politisk håndterer EPtilladelser. Direktør Jens Vegge Bjørck orienterede derefter blandt andet om samarbejdet med 3F Transport vedrørende overenskomstdækning af EP-tilladelserne for at sikre mere fair konkurrence, og understregde at det er et område man holder et vågent øje med. Sund Taxi Formand Lars Hansen fra Slagelse Taxa orienterede om de igangværende kurser der afholdes i Region Sjælland med fokus på bl.a. samarbejde, kundeservice og ikke mindst sundere levevis, og opfordrede alle til at deltage. Endelig takkede formand Søren Madsen for en god generalforsamling der derefter blev erklæret for afsluttet. 7

8 REFERAT Af Ole Gaarde Kristensen Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 17. juni 2010 afholdt DTA ekstraordinær generalforsamling på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Eneste punkt på dagsordenen var valg af formand. Med baggrund i Søren Madsen pludselige afgang fra posten som formand, ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse fra medlemmerne om hvem de ønsker skal lede foreningen. Bestyrelsesmedlem Niels Venge Olesen gik på talerstolen og understregede, at Søren Madsens afgang ikke skyldes uenighed i bestyrelsen. Han slog fast, at bestyrelsen har, og har haft, et særdeles godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år, og Søren Madsens exit i utide alene skyldes udefra kommende faktorer. Fungerende formand Gert Mark havde på forhånd tilkendegivet at han opstillede til posten. Ingen andre havde på forhånd meldt deres kandidatur, og ingen opstillede på selve generalforsamlingen, og således blev Gert Mark valgt som ny bestyrelsesformand for DTA. Han takkede for valget, og understregede at han ville fortsætte i "samme retning" som hidtil. Efter generalforsamlingen samledes de fremmødte til spisning, hvor der - som altid når taxafolk samles - var hyggelig snak over en god frokost. Læs et portræt af DTAs nye formand på de følgende sider... 8

9 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand På den ekstraordinære generalforsamling d. 17. juni blev Gert Mark far Aalborg valgt som formand for DTA. Selv om Gert ikke i ordets egentlige forstand er ny - heller ikke i DTA-regi - har redaktionen alligevel valgt at tegne et portræt af ham efter han nu har fået "formandskasketten" på. De tørre tal Gert Mark er 48 år gammel, og har kørt taxa siden I 1996 fik han sin første tilladelse der blev fulgt af nummer 2 i I dag har han en liftvogn og en almindelig vogn - begge tilsluttet Aalborg Taxa Gert er gift med Britta, har datteren Louise, og bor i Svenstrup cirka 15 kikometer syd for Aalborg. Ved siden af livet i taxaen nyder Gert at spille golf (hvor et handicap på 36 vidner om visse evner), og slappe af sammen med DTAs nye formand Gert Mark familien - når han da ikke lige bygger om på familiens hus. Andre tillidshverv Siden starten i 2003 har Gert været med i arbejdet i Dansk Taxi Råd. Ved dannelsen i august 2003 blev han valgt som intern revisor. Siden - i blev han valgt ind som formand i bestyrelsen i DTRs Region Nordjylland. En post han beklæder den dag i fortsættes næste side... 9

10 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand fortsat fra side 9 Han har sammen med bestyrelsen ansat en meget kompetent direktør, der sammen med vores dygtige advokat - på fineste vis kan servicere vores medlemmer. dag, og som betyder at han også har sæde i DTRs bestyrelse. Fra 2003 til 2007 var Gert medlem af bestyrelsen i Aalborg Taxa. En post, der for alvor var med til at vække hans interesse for de vilkår vognmændene har. Samtidig er det lykkedes ham at få alle overenskomster godt i hus - og ved samme lejlighed få etableret et rigtigt godt forhold til både 3F Transport og ATD. I hvilken retning skal DTA de kommende år? Jeg er så heldig at overtage en arbejdsgiverforening hvor kursen er sat. Søren har i sin korte formandstid nået at få ryddet op. Alene det er sådan set noget af en præstation i sig selv, og noget jeg helt sikkert vil bygge videre på. Jeg håber det rigtigt gode samarbejde der har været i bestyrelsen fortsætter. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til. 10

11 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand fortsat fra side 10 Samtidig håber jeg at det rigtigt gode samarbejde der har været i bestyrelsen fortsætter. Det vil jeg i hvert fald gøre mit til. Vi skal fortsat have en klar opdeling af praktik og politik, men det betyder også at vi i bestyrelsen fortsat skal være aktive og handlekraftige, og dem der stikker de retningslinjer ud som vores sekretariat har brug for. Jeg vil fortsat bruge bestyrelsen aktivt. De skal høres, og være med til at bestemme. Det lyder måske som det naturligste i verden, men sådan har det ikke altid været. Hvad er den største udfordring for DTA i de kommende år? Det jeg fortsat vil arbejde på er at sikre taxivognmændene i DTA de bedste vilkår for at drive deres forretning - og det er ikke blevet nemmere de senere år. Specielt den ulige konkurrence fra EP-tilladelserne vil der være meget fokus på. 11 De er en kæmpe konkurrent fordi mere og mere offentlig kørsel lægges i trafikselskaberne. Når de samtidig har nogle helt andre vilkår at drive forretning under går det galt. Det ser vi allerede, og tendensen vil kun forstærkes de kommende år. Specielt på Sjælland er antallet af EP-tilladelser endnu ikke så stort, men de skal nok komme - nøjagtigt som de f.eks. er gjort her i nordjylland. DTA skal være med til at sikre at vilkårene bliver mere ensartede, f.eks. således at alle EP-vognmænd rent faktisk overholder de overenskomstkrav der er til dem. Noget vi desværre hører ikke sker alle steder. En EP-tilladelse er lovmæssigt en bus, og derfor skal der aflønnes efter en busoverenskomst. Og jeg så gerne - som flere andre i branchen - at der kom en klar fortsættes næste side...

12 PORTRÆT Af Ole Gaarde Kristensen Rundt om den nye formand fortsat fra side 11 afgrænsning af hvad en EPtilaldelse er. F.eks. som det er foreslået, at det skal være en stor vogn med lift. Netop EP-tilladelserne har ført til at man i øjeblikket snakker om at sammenskrive bus- og taxilov så man får en egentlig persontransportlov. Sker det, har DTA en kæmpe politisk opgave med at sikre, at vilkårene ikke bliver helt umulige for os, og vi er klar til at påtage os den opgave. Tænk bare på hvis f.eks. køre/hviletid og timeløn uden videre blev trukket fra en busoverenskomst og over i en taxioverenskomst. Det ville mange steder være aldeles katastrofalt. Sker der en sammensmeltning af lovgivningen vil det også være naturligt, at vi skal til at snakke landsoverenskomst i et eller andet omfang. Noget 3F Transport gerne ser. Jeg er grundlæggende ikke afvisende for ideen om en landsoverenskomst, men det skal ske under hensyntagen til de store lokale og regionale forskelle der er. DTA har mange overenskomster i dag, men det skyldes netop at der er stor forskel fra by til by. En hel del ting kunne dog sagtens forhandles på landsplan. F.eks. pension og de mere generelle regler om eksempelvis opsigelse, og afholdelse af ferie, der er ens i de fleste overenskomster. Hvordan en sådan overenskomst skal se ud vil vi i givet fald naturligvis også høre medlemmerne om. En ting er i hvert fald sikkert. Udfordringer er der nok af, og jeg glæder mig til at tage dem op sammen med bestyrelsen og sekrretariatet. 12

13 ANMELD ARBEJDSULYKKER ONLINE Af Ole Gaarde Kristensen Ny praksis fra 1. juli 2010 I Danmark anmeldes hvert år cirka arbejdsulykker. Fra 1. juli 2010 skal alle arbejdsulykker - og det der kaldes nærved ulykker - anmeldes til arbejdstilsynet online i systemet EASY Forebyggelse. Systemet er designet så man bliver guidet igennem processen, og får hjælp til hvordan man skal handle efter ulykken. Arbejdstilsynet beskriver det selv således: Med EASY Forebyggelse får alle virksomheder et gratis værktøj, der gør det nemmere at undersøge arbejdsulykker, analysere årsagen, udarbejde handlingsplaner og orientere medarbejderne, så lignende ulykker ikke sker igen. Systemet er gratis at bruge. Håbet med det nye system er at give virksomhederne mulighed for en systematiseret og vedholdende indsats for at forebygge ulykker. Resultatet skulle gerne - udover færre ulykker naturligvis - være bedre trivsel og mindre fravær. Noget der i sidste ende også vil smitte positivt af på bundlinjen. Samtidig skulle papirgangen i forbindelse med en arbejdsulykke gerne blive formindsket. Systemet er nemlig designet således, at anmeldelsen foretaget i Læs mere på 13

14 ANMELD ARBEJDSULYKKER ONLINE Af Ole Gaarde Kristensen Ny praksis fra 1. juli 2010 fortsat fra side 12 EASY automatisk videresendes til de relevante instanser. Ydermere sikrer systemet at alle oplysninger der skal afgives og rent faktisk bliver afgivet. Det er med til at sikre en hurtigere sagsbehandling til glæde for alle parter. Systemet er udviklet i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsbranchen - og det er også her man vil modtage anmeldelsen. Det naturlige spørgsmål er så: Hvad er det egentlig der skal anmeldes? Det kan være svært at definere hvad der skal opfattes som en arbejdsulykke, men i Arbejdstilsynets egen vejledning på området slås det fast at Arbejds-ulykken skal anmeldes, hvis der er uarbejdsdygtighed ud over den dag, hvor skaden skete. Det er endvidere vigtigt at pointere at det er en pligt som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker: Arbejdsgivere har endvidere pligt til at anmelde arbejdsulykker til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis der kan blive tale om ydelser som følge af ulykken i medfør af Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside 14

15 UNDGÅ ERSTATNINGSANSVAR Af Jens Vegge Bjørck Har du husket pensionsindbetaling? Inden for langt de fleste områder indførte man fra midten af 1990 erne arbejdsmarkedspensioner. I starten var der tale om nogle meget begrænsede bidrag. Pensionerne er imidlertid gennem årene blevet udbygget til at udgøre en væsentlig del af det forsørgelsesgrundlag vi hver især skal leve af, den dag vi ikke længere er på arbejdsmarkedet. Samtidig med udbygningen af bidraget, er der også sket en udbygning af den sikring, der er med i ordningerne. I en lang række af de eksisterende overenskomster på Taxiområdet er der også indført obligatoriske pensionsindbetalinger. Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for, at pensionen bliver indbetalt. Er der ikke indbetalt rettidig pension, kan der ske to ting. Overenskomstparten på arbejdstagersiden kan rejse krav om indbetaling og samtidig rejse krav om bod for overenskomstbrud. Med andre ord kan man komme til at skulle af med flere penge end nødvendigt, så vi kan fra DTA s side kun opfordre til at man kontrollerer, at der sker korrekt indbetaling til alle, der er pensionsberettigede. Det andet der kan ske, er at medarbejderen enten afgår ved døden eller mister sin arbejdsevne. Har man som arbejdsgiver i den situation ikke foretaget den nødvendige pensionsindbetaling, kan pensionsselskabet afvise af dække den sikring medarbejderen ellers ville have ret til. Det betyder, at medarbejderen, eller ved dødsfald medarbejderens efterladte, kan rette kravet mod vognmanden. fortsættes næste side... 15

16 UNDGÅ ERSTATNINGSANSVAR Af Jens Vegge Bjørck Har du husket pensionsindbetaling? fortsat fra side 14 Her kan være tale om krav i størrelsesordenen mange hundrede tusinde kroner. par måneder modtaget knap 20 henvendelser fra 3F vedrørende manglende pensionsindbetaling. Det er krav, som reelt kan ruinere vognmanden, der næppe nogen sinde vil have mulighed for at komme ud af den kæmpe gæld et sådant krav vil resultere i. I DTA har vi gennem de seneste Vi skal opfordre til, at man tjekker, om der indbetales korrekt pension for alle medarbejdere der er berettiget til det. Hvis ikke, så bør der hurtigst muligt rettes op på det. Sommerferielukket i sekretariatet Grundet den øjeblikkelige sagsmængde i sekretariatet er det ved bladets deadline endnu ikke afgjort hvornår der er ferielukket i sekretariatet. Så snart det er afgjort oplyses det på vores hjemmeside. 16

17 EP-VOGNMAND I KONFLIKT Af Ole Gaarde Kristensen Konflikt i nordjylland optrappes Tilbage i januar måned tilskrev 3F Aalborg flere vognmænd og gjorde dem opmærksomme på, at en af udbudsbetingelserne i udbuddet af kørsel for Nordjyllands Trafikselskab (NT) var, at der skal ske aflønning efter gældende kollektive overenskomster for området. En af dem der blev tilskrevet var Jørn Færch der ejer og driver en bus- (EP-tilladelser) og taxivirksomhed. Jørn Færch svarede ikke på denne henvendelse, og 26. februar fremsendte 3F derfor anmodning om oprettelse af overenskomst samt første strejkevarsel. 2. marts meddeler Jørn Færch 3F, at han har tegnet overenskomst til anden side. En overenskomst der siden viser sig at indeholde 47 % i afregning til chaufførerne og ingen pension, løn under sygdom eller lignende "goder" der er i andre overenskomster. 24. marts fremsender 3F anden konfliktvarsel, og meddeler samtidig, at konflikten kunne træde i kraft fra d. 6. april. Den 5. maj varsler Dansk Metal sympatikonflikt over for Dansk Arbejdsgiverforening. Denne følges op to dage efter da HK Kommunal varsler sympatikonflikt over for NT. Konflikten optrappes yderligere 20. maj da HK Privat varsler sympatikonflikt over for Aalborg Taxas bestillingskontor. Konflikten er varslet til begyndelse d. 29. juni både mod NT og Aalborg Taxa. DTA følger sagen tæt, idet udfaldet af den vil få afgørende betydning for hele erhvervet. Enten kan man lave sin egen overenskomst der ligger "under middel", eller også skal man rent faktisk aflønne efter de overenskomster der er. Det bliver spændende at se reultatet. 17

18 PARTIKELFILTER-KOKS Af Ole Gaarde Kristensen Hold øje med ejerafgiften Siden 1. april 2010 har det kostet kr. om året ikke at have partikelfilter på sin dieselbil. Flere ejere af biler med partikelfilter har dog oplevet at blive opkrævet - selv om de i sagens natur burde være fritaget. Problemet er, at biler med partikelfilter ikke altid optræder som sådan i Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM). Dermed kan man altså blive pålagt det såkaldte partikeludledningstillæg, selv om ens bil har partikelfilter. Fejlen optræder især på biler fra før 2007 hvor det blev muligt i CRM, at angive at bilen har partikelfilter. På især importerede biler har det vist sig at være et problem. Dermed burde det ikke være ret mange taxier der bliver ramt, men der er nogen, og da mange taxifolk også kører diesel privat, kan den forkerte ekstraregning også dukke op på privatbilen. Hold derfor godt øje med opkrævningen på den grønne ejerafgift. Hvis du bliver opkrævet afgift uretmæssigt, er det dig der over for SKAT skal dokumentere at bilen er monteret med partikelfilter. Det skal ske ved at kontakte importøren og bede om dokumentationen - hvis du ikke er så heldig, at filteret er nævnt i bilens typegodkendelse (find den på Trafikstyrelsens hjemmeside). Eventuelle udgifter ved at fremskaffe denne dokumentation skal du selv afholde. SKAT og CRM arbejde i øjeblikket på at lave en blanket der skal bruges, når man skal anmelde sit partikelfilter. Blanketten vil - når den er klar - være at finde på SKATs hjemmeside Ved redaktionens afslutning var den endnu ikke klar. 18

19 ANMOD I TIDE Af Jens Vegge Bjørck Refusion af sygedagpenge Når vi som arbejdsgivere udbetaler løn under sygdom eller sygedagpenge, så får vi samtidig ret til at modtage de dagpenge medarbejderen ellers skulle have haft fra sin bopælskommune. Hvis man som arbejdsgiver ikke anmelder sygdommen overfor kommunen inden for denne frist, kan kommunen afvise at betale refusion af sygedagpenge til arbejdsgiveren. Der er i sygedagpengeloven krav om, at arbejdsgiver skal anmelde sygefraværet senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Der er ikke tvivl om, at den økonomiske krise og kommunernes anstrengte økonomi påvirker kommunernes måde at opføre sig på. Vi har i DTA modtaget henvendelse fra flere medlemmer, der har fået afslag på at modtage dagpengerefusion fordi de ikke har anmeldt sygefraværet inden for 4 uger efter 1. fraværsdag. Husk at anmelde sygdom senest 4 uger Tidligere var det ikke altid noget kommunerne reagerede overfor, men nu oplever vi at stramningen rammer de vognmænd, der kommer for sent med deres anmeldelser. efter 1. fraværsdag. Det koster dyrt at glemme det... Sørg derfor for at anmode om refusion i tide, så du kan få den refusion du er berettiget til. 19

20 ER DU FORSIKRET? Af Ole Gaarde Kristensen Sygedagpengeforsikring - også for dig selv Som selvstændig taxivognmand er man ofte selv en vigtig del af arbejdsstyrken i virksomheden. Langt størstedelen af vognmandens indtægt kommer fra det han eller hun selv omsætter bag rattet - i hvert fald i de mindre vognmandsforretninger. Som for alle andre selvstændige kan det derfor slå store skår i økonomien hvis man pludselig bliver syg. I en lille virksomhed er det tilsvarende også en stor post når der skal betales sygeløn til den eller de ansatte. Heldigvis kan man - som med så meget andet - forsikre sig mod den slags uheldigheder. De fleste har hørt om egentlige sundhedsforsikringer. Med en sådan i baglommen kan man sikre sig behandling "i tide" - typisk på et privathospital - så man hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet. Færre er klar over at det offentlige faktisk tilbyder en forsikring der dækker nogen af de manglende lønkroner til dig selv, eller udgiften til sygeløn til dine ansatte i tilfælde af sygdom. Det er reelt 2 ordninger, så man kan "nøjes" med at sikre sig selv hvis man ingen ansatte har. Ordningerne har det mundrette navn "Forsikringsordningerne for sygedagpenge" og administreres af Økonomistyrelsen. For dig selv Bliver du selv syg giver forsikringen dig ret til sygedagpenge de første 14 dage af sygdomsforløbet. Beløbet der udbetales udregnes på baggrund af arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed. Dette dokumenteres typisk via opgørelser fra SKAT. Minimumsydelsen kan dog altid udbetales - selv uden dokumentation for fortjeneste. fortsættes næste side... 20

21 ER DU FORSIKRET? Af Ole Gaarde Kristensen Sygedagpengeforsikring - også for dig selv fortsat fra side 20 Der udbetales for 5 dage om ugen i perioden, og du kan maksimalt få udbetalt højeste dagpengesats. Pr. 1. april 2010 er den maksimale sats pr. uge kr ,- For dine ansatte I de første 21 kalenderdage af en sygeperiode har den ansatte ret til sygedagpenge fra vognmanden. Med en forsikring i hånden får man refusion fra kommunen for disse 21 dage - dog aldrig for den første sygedag. Præmien for forsikringen til de ansattes sygedapenge er i 2010 sat til 0,63 % af virksomhedens samlede lønudgift. Læs grundigt på reglerne Reglerne - og undtagelserne - for optagelse, udbetalinger, ansøgning, præmie og hvad der ellers er relevant i forhold til forsikringerne er udførligt beskrevet i letlæselige pjecer der findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. FAKTA Fra du tilmelder dig til du selv har ret til udbetalinger fra forsikringen går der typisk 6 måneder. Dog med visse undtagelser. Se reglerne på hjemmesiden. Du vælger selv hvor god dækning du vil have. Enten fra 1. eller 3. sygedag og enten fuld eller 2/3 dagpenge. Præmien beregnes derefter. Præmien betales helårligt, og er ikke fradragsberettiget. Du kan højest modtage den højeste dagpengesats. LÆS MERE Besøg Økonomistyrelsens hjemmeside om forsikringsordningerne på 21

22 FLOT INITIATIV Af Ole Gaarde Kristensen Taxifolk cykler til Paris Fra Århus til Paris på 8 dage - og så på cykel. Det lyder ikke umiddelbart som noget man normalt vil forbinde med taxibranchen. Det er ikke desto mindre hvad holdet bag Tour de Taxa har tænkt sig at gøre. 16. juli i år sætter 40 chauffører sig op på cyklerne, og forhåbentlig er alle startende med når feltet ankommer til Champs Élysées i Paris 24. juli - dagen før de Tour de France ankommer samme sted. hjælper børn i kampen mod kiloene. Træningen har stået på længe, og at dømme efter beretningerne på tourens hjemmeside, så er de ved at være klar til de km til Paris. Her på redaktionen krydser vi fingre og sender en stille bøn til vejrs om medvind hele vejen. Sponsorater kan stadig tegnes hvis man vil støtte den gode idé. Læs mere på tourens hjemmeside. Et godt formål Ideen til tour'en fik holdet bag, da de så hvor mange penge pensioneret skolelærer Allan Søndergaard kunne cykle hjem til børneafdelingerne på århusianske sygehuse. Det sammenholdt med at mange taxachauffører kæmper mod overvægt fødte ideen om at lave et projekt der skulle støtte Julemærkehjemmene - der netop "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 22

23 KONTROLAKTION PÅ VEJ Af Anders Wollenberg Poulsen Husk momsen på importbiler SKAT har konstateret, at danske taxivognmænd mangler at angive og betale ca. 23 millioner kroner i moms af biler, som de har importeret fra udlandet. Til efteråret vil SKAT følge op med kontrol og bøder over for de vognmænd, som stadig ikke har indberettet momsen af deres importerede biler. På grund af beløbets størrelse, vil SKAT nu sætte ind med en kampagne, der retter fokus mod problemet. Særligt galt står det til i Nordsjælland. Derfor kan taxivognmænd i denne del af landet se frem til at modtage et brev fra SKAT. Brevet indeholder et tilbud om frivilligt at efterangive en eventuel forglemt moms. Med brevet håber SKAT, at størstedelen af pengene vil komme hurtigt og nemt i hus til glæde for alle. Selvom indsatsen i første omgang er rettet mod de nordsjællandske vognmænd, skal det understreges, at tilbuddet naturligvis gælder alle landets vognmænd. Reglerne siger: Anders Wollenberg Poulsen er konsulent hos SKAT med speciale i virksomhedskontrol på momsområdet. Brugte biler: Der skal betales dansk moms af køretøjet hvis det ikke er handlet efter de særlige brugtmomsregler. Nye biler: Der skal betales moms i det land hvor køretøjet skal bruges. Reglerne om moms på varer der handles mellem EU-lande findes i det såkaldte momsdirektiv fra EU med betegnelsen 2006/112/EF. 23

24 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi

Snekaos på Bornholm. DTA-bestyrelse nægter regnskabskontrollanter adgang til bilag. Vognmand stævner DanTaxi. Kaos i Silkeborg Taxi axijanuar 2011 16. årgang Snekaos på Bornholm Foto: Jens-Erik Larsen Bevar de små og mellemstore centraler Automatik på centralen kan spare personalet i aften- og nattetimerne Sønderborg: Anmoder om fogedforbud

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere