Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport"

Transkript

1 Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport

2 Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og Vejkontoret Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring Telefon

3 Hjørring Kommune Skolevejsanalyse

4 4

5 Skolevejsanalyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 5 INDLEDNING 7 METODE 8 Analysens struktur 9 ELEVBESVARELSER 10 Transport til skole 11 Transport til hjemmet 12 Gå/cykle alene eller sammen med andre 13 Brug af refleksvest/refleksbrik ved gang, når det er mørkt 13 God mulighed for at hænge overtøj, cykelhjelm m.m. på skolen 14 God mulighed for at sætte hår m.m. på skolen 14 Brug af hjelm på cykel/knallert 15 Brug af lys på cykel/knallert 15 Brug af refleksvest/refleksbrik på cykel/knallert, når det er mørkt 16 Gode cykel-p forhold 16 I bil mulighed for at gå eller cykle 17 I bil hvorfor ikke gå eller cykle? 17 Gode afsætningsforhold 18 I bus/tog mulighed for at gå eller cykle 18 I bus/tog hvorfor ikke gå eller cykle? 19 Gode faciliteter ved bus-/togstoppestederne 19 Sejt at være skolepatrulje 20 Skolepatruljen øger trygheden 20 Sammenfatning 21 FORÆLDRE BESVARELSER 22 Transport til skole 23 Gå/cykle alene eller sammen med andre 24 Brug af refleksvest/refleksbrik ved gang, når det er mørkt 24 God mulighed for at hænge overtøj, cykelhjelm m.m. på skolerne 25 God mulighed for at sætte hår m.m. på skolerne 25 5

6 Hjørring Kommune Brug af hjelm på cykel/knallert 26 Brug af lys på cykel/knallert 26 Brug af refleksvest/refleksbrik på cykel/knallert, når det er mørkt 27 Gode cykel-p forhold 27 I bil mulighed for at gå eller cykle 28 I bil hvorfor ikke gå eller cykle? 28 Gode afsætningsforhold ved skolerne 29 Vil benytte afsætningsplads ved skolerne 29 Hvad skal der til for at benytte afsætningsplads ved skolerne? 30 Afstand til afsætningsplads 30 I bus/tog mulighed for at gå eller cykle 31 I bus/tog hvorfor ikke gå eller cykle? 31 Gode faciliteter ved busstoppestederne 32 Benytter dit barn hjelm 32 Stiller krav om hjelm 33 Benytter dit barn lys på cykel/knallert? 33 Stiller krav om lys på cykel/knallert 34 Benytter dit barn refleksvest 34 Stiller krav om refleksvest 35 Skolepatruljen øger trygheden 35 Sammenfatning 36 6

7 Skolevejsanalyse INDLEDNING Hjørring Kommune har med assistance fra Sweco A/S gennemført en skolevejsanalyse blandt eleverne på kommunens folkeskoler samt deres forældre. Skolevejsanalysen blev gennemført i perioden fra mandag den 5. september til fredag den 7. oktober Formålet med skolevejsanalysen er: at gennemføre en kortlægning af de ruter, der primært benyttes af eleverne til skole og fra skole at udpege evt. lokaliteter, som eleverne vurderer er farlige eller hvor de føler sig utrygge ved færdsel til og fra skole at kortlægge elevernes transportmiddelvalg til og fra skole. Det har været frivilligt at deltage i undersøgelsen, ligesom det har været op til skolerne at afgøre, hvilke klassetrin der skulle deltage i undersøgelsen. Dog har der fra Hjørring Kommunes Tekniske Forvaltning, Skoleforvaltningen og skolechefen været udmeldt et stort ønske om, at skolerne skulle deltage. På baggrund af skolevejsanalysen er der foretaget besigtigelser på hver skole. Her har kontaktpersonerne på skolerne deltaget i besigtigelsen sammen med repræsentanter fra kommunen. Besigtigelserne er foregået på den måde, at der ved hver skole indledningsvist er drøftet, hvilke lokaliteter skolerne opfatter som utrygge for eleverne samt hvilke lokaliteter eleverne selv har angivet som utrygge. Alle skoler har deltaget aktivt i besigtigelserne, hvilket Hjørring Kommune gerne vil takke for. Afrapportering fra besigtigelserne fremgår af et særskilt projektkatalog. 7

8 Hjørring Kommune METODE Skolevejsanalysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleeleverne i kommunen og deres forældre. Skolevejsanalysen blev gennemført via Internettet. Eleverne gennemførte analysen på skolen og forældrene gennemførte analysen via et link lagt ud på forældreintra. Indledningsvist skulle hver elev angive deres bopæl, skole og klassetrin. Herefter blev eleverne spurgt om, hvilket transportmiddel de benyttede den pågældende dag, spørgeskemaet blev udfyldt fra hjem til skole og fra skole til hjem. Derudover var der en række tillægsspørgsmål til bl.a. brugen af cykelhjelm og lys på cyklen. Efterfølgende skulle eleverne indtegne deres rute til og fra skole samt eventuelle fritidsaktiviteter. På kortet var den enkeltes hjem og skole markeret. Afslutningsvist blev hver elev bedt om at udpege eventuelle utrygge steder på vej til og fra skole, enten et kryds eller en strækning. Ved hver udpegning af et utrygt sted blev eleven bedt om at kommentere, hvorfor eleven føler sig utryg på netop dette sted. Til angivelse af årsagen af utryghed havde eleverne følgende foruddefinerede valgmuligheder at vælge imellem Høj hastighed Mange biler Mange lastbiler Farligt kryds Bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Svært sted at krydse vejen Andet Tilsvarende spørgsmål er stillet forældrene, der havde mulighed for at besvare pr. elev, de har på skolen. Eleverne udfyldte spørgeskemaet på klassen og havde derfor mulighed for at få hjælp og vejledning fra en lærer. Nogle skoler havde benyttet sig af at lade de ældste elever hjælpe de yngste, hvilket erfaringsmæssigt giver gode resultater. Som udgangspunkt blev skolerne bedt om at lade alle klassetrin deltage i undersøgelsen, men det var op til de enkelte skoler at vurdere hvilke ressourcer, der var til undersøgelsen. 8

9 Skolevejsanalyse I det følgende er skolens besvarelse behandlet opdelt på elevernes besvarelser og forældrenes besvarelser. De indsamlede data gengives og skolevejene for de gående og cyklende samt knallert er vist på et kort for hver skoles nærområde. Endvidere er de lokaliteter, hvor eleverne føler sig utrygge ved færdsel, vist på kort. Ved lokaliteterne er det opgjort, hvor mange bemærkninger om utryghed, der er til en given lokalitet. En elev kan godt angive mere end en bemærkning pr. lokalitet. Ved den generelle beskrivelse af elevernes adfærd er eleverne blevet opdelt i tre aldersgrupper: Yngste elever, 0. kl. 3. kl. Mellemste elever, 4. kl. 6. kl. Ældste elever, 7. kl. 9. kl., herunder specialklasser 9

10 Hjørring Kommune ELEVBESVARELSER Skolerne i Hjørring Kommune har 6049 elever, hvoraf 2663 elever har deltaget i undersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 44 %, se tabel 1. Klasse Alle deltagende folkeskoler i Hjørring Kommune Elevtal Deltagende elever Andel af elever 0. Klasse % 1. Klasse % 2. Klasse % 3. Klasse % 4. Klasse % 5. Klasse % 6. Klasse % 7. Klasse % 8. Klasse % 9. Klasse Klasse % Specialklasse Ukendt 42 - I alt % Tabel 1 Andel af de deltagende elever fordelt på klassetrin. Antallet af svar er rimelig jævnt fordelt på årgangene. Med en svarprocent på omkring 50 % vurderes resultatet at være repræsentativt for alle elever i kommunen. 10

11 Skolevejsanalyse Det foretrukne transportmiddel til skole blandt de deltagende elever er cykel/knallert, som benyttes af 41 %. 33 % af eleverne bliver sat af ved skolen, 3 % bliver sat af lidt væk fra skolen og 13 % går til skole, se tabel 2 og figur 1. Hermed er over halvdelen af de deltagende elever selvtransporterende. Klasse Gang / løbehjul og lign. Cykel/knallert Bil, sættes af ved skolen Bil, sættes af lidt væk fra skolen Bus/tog Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0.klasse 22 16% 15 11% 90 67% 3 2% 4 3% klasse 31 13% 33 13% % 17 7% 7 3% klasse 27 9% 96 32% % 13 4% 19 6% klasse 35 13% % 7 3% 46 17% klasse 32 9% % % 26 7% klasse 52 15% % 91 26% 10 3% klasse 48 13% % % 32 9% klasse 41 17% % 36 15% 5 2% 26 11% klasse 28 14% % 31 15% 4 2% 28 14% klasse % 19 12% 9 6% 28 18% klasse Specialklasse 3 7% 5 12% 30 71% 3 7% 1 2% I alt % % % 92 3% 252 9% Tabel 2 Elevernes transportmiddel til skole I alt 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Gang / løbehjul og lign. Cykel/knallert Bil, sættes af ved skolen Bil, sættes af lidt væk fra skolen Bus/tog Figur 1 Elevernes transportmiddel til skole 11

12 Hjørring Kommune Det foretrukne transportmiddel fra skole blandt de deltagende elever er cykel/knallert, som benyttes af 44 %. 18 % af eleverne går, mens 23 % samles op ved skolen i bil, se tabel 2 og figur % af eleverne er selvtransporterende. Klasse Gang / løbehjul og lign. Cykel/knallert Bil, samles op ved skolen Bil, samles op lidt væk fra skolen Bus/tog Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0.klasse 24 18% 16 12% 87 65% 5 4% 2 1% klasse 40 16% 37 15% % 9 4% 10 4% klasse 55 19% % % 8 3% 25 8% klasse 57 22% 94 36% 57 22% 4 2% klasse 52 14% % 49 14% 5 1% 47 13% klasse 73 21% % 49 14% 2 1% 50 14% klasse 63 18% % 40 11% 5 1% 38 11% klasse 50 21% % 18 7% 2 1% 35 14% klasse 34 17% % 9 4% 2 1% klasse 34 22% 71 45% 13 8% 2 1% 38 24% klasse Specialklasse % 30 71% 1 2% 2 5% I alt % % % 45 2% % Tabel 3 Elevernes normale transportmiddel til hjemmet I alt 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Gang / løbehjul og lign. Cykel/knallert Bil, samles op ved skolen Bil, samles op lidt væk fra skolen Bus/tog Figur 2 Elevernes transportmiddel til hjemmet Resultatet viser, at der er flere elever, der går og cykler hjem efter skole, end der gik og cyklede til skole. Flere benytter også bus/tog hjem fra skole. Forskellen svarer stort set til forskellen mellem de elever, der bliver hentet i bil modsat de der blev kørt i skole. 12

13 Skolevejsanalyse Det fremgår, at der er flere og flere, som går/cykler alene, jo ældre eleverne er. 28 % af eleverne i de yngste klasser følges med en voksen klasse klasse klasse Ja Nej, sammen med en voksen Nej, sammen med andre børn Figur 3 Gå/cykle alene Andelen af elever, som benytter refleksvest/refleksbrik ved gang, når det er mørkt, er størst for de yngste elever. Lidt over hver sjette elev blandt de ældste klasser benytter refleksvest/refleksbrik. Der er stort potentiale for forbedring ved alle årgangene. 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% klasse klasse klasse Figur 4 Brug af refleksvest/refleksbrik ved gang når det er mørkt 13

14 Hjørring Kommune 86 % af eleverne synes, at der er gode muligheder for at hænge overtøj, cykelhjelm m.m. på skolerne klasse klasse klasse Figur 5 God mulighed for at hænge overtøj, cykelhjelm m.m. på skolen Eleverne er rimeligt tilfredse med mulighederne for at kunne sætte hår m.m. på skolerne. Holdningen er meget ens for de tre aldersgrupper og ligger i gennemsnit på 66 % klasse klasse klasse Figur 6 God mulighed for af sætte hår m.m. på skolen 14

15 Skolevejsanalyse Andelen af elever, som benytter hjelm, er stor blandt de yngste elever på skolerne. Der er 41 % af de ældste elever, som benytter cykelhjelm klasse klasse klasse 4 2 Ja Nej, det ser dumt ud Nej, den ødelægger min frisure Nej, mine venner bruger ikke cykelhjelm Nej, jeg har ikke en cykelhjelm Nej, det har jeg ikke taget stilling til Figur 7 Brug af hjelm på cykel/knallert Eleverne er generelt gode til at benytte lys på cyklen, når det er mørkt. Andelen for alle aldersgrupper er på 91 % klasse klasse klasse Figur 8 Brug af lys på cykel/knallert 15

16 Hjørring Kommune For de yngste elever er der omkring 50 %, der benytter refleksvest/refleksbrik, når de cykler/kører på knallert. I gennemsnit benytter 52 % af skolernes elever refleksvest/refleksbrik klasse klasse klasse Figur 9 Brug af refleksvest/refleksbrik på cykel/knallert, når det er mørkt Eleverne er generelt godt tilfredse med cykel-p forholdene på skolerne. Tilfredsheden med cykel-p forholdene er faldende med alderen klasse klasse klasse Figur 10 Tilfredsheden med cykel-p forholdene 16

17 Skolevejsanalyse Samlet har 69 % af eleverne i alle aldersgrupper, som bliver kørt i bil til skole eller til hjemmet, mulighed for at gå eller cykle, se figur klasse klasse klasse Figur 11 Andel af elever i bil, som har mulighed for at gå eller cykle fordelt på aldersgrupper De elever, der bliver kørt i bil til skole eller til hjemmet, har angivet følgende årsager til ikke at gå eller cykle, se figur 12. Det er primært årsager, der ikke har vejteknisk karakter klasse klasse klasse Der er for langt Vejret er for dårligt Mine forældre giver mig ikke lov Jeg har ikke lyst Jeg føler mig utryg på vejen Andet Figur 12 Årsager til ikke at gå eller cykle 17

18 Hjørring Kommune Eleverne er generelt meget tilfredse med afsætningsforholdene ved skolen. 86 % af alle elever på skolerne synes godt om forholdene klasse klasse klasse Figur 13 Gode afsætningsforhold I gennemsnit har 48 % af de elever, som benytter bus/tog til/fra skole mulighed for at gå eller cykle. Muligheden stiger kraftigt med alderen på eleverne klasse klasse klasse Figur 14 Andel af elever i bus/tog, som har mulighed for at gå eller cykle fordelt på aldersgrupper 18

19 Skolevejsanalyse De elever, der kører i bus/tog til og fra skole, har angivet følgende årsager til ikke at gå eller cykle, se figur 15. Årsagerne skyldes primært forhold, der ikke har vejteknisk karakter klasse klasse klasse Der er for langt Vejret er for dårligt Mine forældre giver mig ikke lov Jeg har ikke lyst Jeg føler mig utryg på vejen Andet Figur 15 Årsager til ikke at gå eller cykle 48 % af de elever, som benytter bus/tog, synes, at faciliteterne ved busstoppestederne er gode klasse klasse klasse Figur 16 Gode faciliteter ved bus-/togstoppestederne 19

20 Hjørring Kommune Halvdelen af alle eleverne synes, at det er sejt at være skolepatrulje. Det er primært de mindste elever, der synes, at det er sejt. Holdningen falder med alderen klasse klasse klasse Figur 17 Sejt at være skolepatrulje 72 % af eleverne i de yngste klasser mener, at skolepatruljen øger trygheden. Trygheden falder med alderen klasse klasse klasse Figur 18 Øger skolepatruljen trygheden 20

21 Skolevejsanalyse Transportvanerne for de deltagende elever er opsummeret i tabel 4. Transportmiddel til skole Hele kommunen Antal elever Andel af elever Gang / løbehjul og lign % Cykel/knallert % Bil, sættes af ved skolen % Bil, sættes af lidt væk fra skolen 92 3% Bus/tog 252 9% Transportmiddel til hjemmet Gang / løbehjul og lign % Cykel/knallert % Bil, samles op ved skolen % Bil, samles op lidt væk fra skolen 45 2% Bus/tog % Transportvaner Cykel/knallert, lys på cyklen % Cykel/knallert, brug af hjelm % Cykel/knallert, brug af refleks % Gang, brug af refleksvest/refleksbrik % I bus, mulighed for at gå/cykle % I bil, mulighed for at gå/cykle % Går / cykler alene % Tabel 4 Oversigt over transportmiddelvalg og vaner i forhold til gennemsnittet 21

22 Hjørring Kommune FORÆLDRE BESVARELSER 739 forældre har deltaget i undersøgelsen fra alle kommunens skoler. Svarenes fordeling fremgår af tabel 5. Alle deltagende skoler i Hjørring Kommune Klasse Deltagende Andel af Elevtal forældre elever 0. Klasse % 1. Klasse % 2. Klasse % 3. Klasse % 4. Klasse % 5. Klasse % 6. Klasse % 7. Klasse % 8. Klasse % 9. Klasse % 10. Klasse % I alt % Tabel 5 Andel af de deltagende forældre fordelt på klassetrin. Datagrundlaget for forældrebesvarelserne med en svarprocent på 12 % vurderes i lav grad at være repræsentativt for alle skolernes forældre. 22

23 Skolevejsanalyse Det foretrukne transportmiddel til skole ifølge de deltagende forældre er cykel/knallert, som benyttes af 41 % af eleverne. 29 % af eleverne køres i bil til skole, mens 13 % går. 12 % benytter bus/tog til skole, se tabel 6 og figur 19. Hermed er 54 % af eleverne selvtransporterende. Klasse Gang / løbehjul og lign. Bil, sættes af Cykel/knallert ved skolen Bil, sættes af lidt væk fra skolen Bus/tog I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0.klasse 18 23% 18 23% 38 48% 5 6% 1 1% klasse 9 12% 17 22% 42 54% 3 4% 7 9% klasse % 41 38% 6 6% 14 13% klasse 13 15% 23 27% 31 36% 4 5% 14 16% klasse 11 12% % 3 3% 6 7% klasse 5 5% % 2 2% 11 12% klasse 11 15% 39 53% 11 15% 4 5% 9 12% klasse 6 12% 27 54% % klasse 7 16% % 2 5% 7 16% klasse 4 11% 13 37% 4 11% 3 9% 11 31% klasse 1 33% 1 33% 1 33% Specialklasse I alt 96 13% % % 32 4% 92 12% Tabel 6 Elevernes transportmiddel til skole ifølge forældrene 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Gang / løbehjul og lign. Cykel/knallert Bil, afsat ved skolen Bil, afsat lidt fra skolen Bus/tog Figur 19 Elevernes transportmiddel til skole ifølge forældrene 23

24 Hjørring Kommune Det fremgår, at der er flere, som går/cykler alene blandt de ældre elever. 40 % af eleverne følges med en voksen ifølge forældrene klasse klasse klasse Ja Nej, sammen med en voksen Nej, sammen med andre børn Figur 20 Gå/cykle alene Andelen af elever, som benytter refleksvest/refleksbrik ved gang, når det er mørkt, er størst for de yngste elever ifølge forældrene klasse klasse klasse Figur 21 Brug af refleksvest/refleksbrik ved gang, når det er mørkt 24

25 Skolevejsanalyse I gennemsnit mener 80 % af forældrene, at der er gode muligheder for at hænge overtøj, cykelhjelm m.m. på skolerne. Der er minimal forskel mellem klassetrinene klasse klasse klasse Figur 22 God mulighed for at hænge overtøj, cykelhjelm m.m. på skolen Forældrene til de ældste elever synes bedst om muligheden for at sætte hår m.m. på skolerne, hvor 75 % synes, at forholdene er gode klasse klasse klasse Figur 23 God mulighed for at sætte hår m.m. på skolen 25

26 Hjørring Kommune Ifølge forældrene benytter 92 % af eleverne hjelm. Andelen falder kraftigt ved de ældste elever klasse klasse klasse Figur 24 Brug af hjelm på cykel/knallert Ifølge forældrene benytter alle elever lys på cykel/knallert klasse klasse klasse Figur 25 Brug af lys på cykel/knallert 26

27 Skolevejsanalyse Det er de yngste elever, der ifølge forældrene er bedst til at benytte refleksvest/refleksbrik, når de cykler/kører på knallert i mørke. Andelen falder med alderen på eleverne klasse klasse klasse Figur 26 Brug af refleksvest/refleksbrik på cykel/knallert, når det er mørkt Tilfredsheden med cykel-p forholdene er størst blandt forældrene til de ældste elever. Der er dog minimal variation mellem klassetrinene klasse klasse klasse Figur 27 Tilfredsheden med cykel-p forholdene ifølge forældrene 27

28 Hjørring Kommune Ifølge forældrene har en stor del af eleverne, som bliver kørt i bil til skole, mulighed for at gå eller cykle. Samlet set har 74 % af eleverne mulighed for at gå eller cykle klasse klasse klasse Figur 28 Andel af elever i bil, som har mulighed for at gå eller cykle ifølge forældrene Forældrene til de elever, der bliver kørt i bil til skole, har angivet følgende årsager til, hvorfor eleverne ikke går eller cykler. Manglende fortov/cykelsti er nævnt som nogle af årsagerne klasse klasse klasse 2 Figur 29 Årsager til ikke at gå eller cykle 28

29 Skolevejsanalyse Forældrene synes generelt, at afsætningsforholdene ved skolerne hverken er gode eller dårlige. I gennemsnit synes 49 %, at forholdene er gode. Der er stor variation mellem de enkelte klassetrin Figur 30 Gode afsætningsforhold klasse klasse klasse Hvis der etableres en afsætningsplads ved skolerne, vil 79 % af forældrene benytte dem klasse klasse klasse Figur 31 Benytte afsætningsplads ved skolerne 29

30 At pladsen er let at komme til og fra At mit barn ikke skal krydse vejen Skolepatrulje ved krydsning af veje Vejen mellem afsætningsplads og skolen skal være sjov, underholdende eller lærerig Pligt (afsætningsforbud ved skolen) Andet Hjørring Kommune Det vigtigste for forældrene er, at det er er let at komme til og fra afsætningspladsen og det er sikkert for eleverne at gå fra afsætningspladsen til skolen klasse klasse klasse 4 2 Figur 32 Hvad skal der til for, at afsætningsplads benyttes? De fleste vil ikke benytte en afsætningsplads, hvis den er mere end 250 m væk fra skolen klasse klasse klasse m 500 m 1 km >1 km Jeg vil ikke benytte afsætningsplads uanset afstand Ved ikke Figur 33 Afstand til afsætningsplads 30

31 Der er for langt Det tager for lang tid Mit barn vil gerne gå/cykle, men jeg giver ikke lov Det er lettere for mig Det er lettere for mit barn Bilerne kører for hurtigt Der er for mange biler Der mangler cykelsti/fortov Der mangler lys på vejen Der er kaos på skolens ankomstareal Andet Skolevejsanalyse 41 % af de elever, som kører med bus eller tog, har mulighed for at gå eller cykle ifølge forældrene klasse klasse klasse Figur 34 Andel af elever i bus/tog, som har mulighed for at gå eller cykle ifølge forældrene Forældrene til de elever, der kører i bus eller tog til skole, har angivet følgende årsager til, hvorfor eleverne ikke går eller cykler klasse klasse klasse 4 2 Figur 35 Årsager til ikke at gå eller cykle 31

32 Hjørring Kommune Forældrene til de elever, som kører med bus eller tog til skole, mener, at faciliteterne ved busstoppestederne ikke er gode. 34 % af forældrene synes, at stoppestedsfaciliteterne er gode klasse klasse klasse Figur 36 Gode faciliteter ved busstoppestederne 94 % af eleverne benytter ifølge forældrene hjelm klasse klasse klasse Figur 37 Benyttelse af hjelm ifølge forældrene 32

33 Ja Nej, jeg bruger ikke selv cykelhjelm, så jeg kan ikke forlange mit barn at gøre det Nej, jeg har ikke råd til en cykelhjelm til mit barn Nej, jeg lader mit barn bestemme selv Nej, mit barns venner bruger ikke cykelhjelm Nej, mit barn mener, at det ser dumt ud Nej, der er ikke garderobefaciliteter på skolen Nej, jeg mener ikke, at det er nødvendigt Andet Skolevejsanalyse De fleste forældre stiller krav om, at deres børn skal benytte hjelm. Kravet slækkes med elevernes alder klasse klasse klasse Figur 38 Krav om brug af hjelm Næsten alle elever i alle klassetrin benytter lys på cykel/knallert ifølge forældrene klasse klasse klasse Figur 39 Brug af lys på cykel/knallert ifølge forældrene 33

34 Hjørring Kommune De fleste forældre i alle klassetrin stiller krav om, at deres børn skal benytte lys på cykel/knallert i mørke klasse klasse klasse 4 2 Ja Nej, jeg bruger ikke selv cykellygter, så jeg kan ikke forlange mit barn at gøre det Nej, jeg har ikke råd til cykellygter til mit barn Nej, jeg lader mit barn bestemme selv Nej, jeg mener ikke, at det er nødvendigt Nej, vi glemmer det Andet Figur 40 Krav om brug af lys på cykel/knallert 41 % af alle elever benytter refleksvest ifølge forældrene klasse klasse klasse Figur 41 Brug af refleksvest ifølge forældrene 34

35 Ja Nej, jeg bruger ikke selv refleksvest, så jeg kan ikke forlange mit barn skal gøre det Nej, jeg har ikke råd til en refleksvest til mit barn Nej, jeg lader mit barn bestemme selv Nej, mit barns venner bruger ikke refleksvest Nej, mit barn mener, at det ser dumt ud Nej, der er ikke garderobefaciliteter på skolen Nej, jeg mener ikke, at det er nødvendigt Andet Skolevejsanalyse 37 % af forældrene stiller krav om, at deres børn skal benytte refleksvest. Der er flere årsager til, at forældrene ikke stiller krav. 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% klasse klasse klasse Figur 42 Krav om brug af refleksvest 82 % af forældrene mener, at skolepatruljerne øger trygheden klasse klasse klasse Figur 43 Øger skolepatruljen trygheden? 35

36 Hjørring Kommune Transportvanerne ifølge forældrene til eleverne er opsummeret i tabel 7. Transportmiddel til skole Hele kommunen Antal forældre Andel af forældre Gang / løbehjul og lign % Cykel/knallert % Bil, afsat ved skolen % Bil, afsat lidt fra skolen 32 4% Bus/tog 92 12% Transportvaner Brug af hjelm % Brug af lys på cykel/knallert % Brug af refleksvest % Gode afsætningsforhold ved skolen % I bus, mulighed for at gå/cykle 38 41% I bil, mulighed for at gå/cykle % Går / cykler alene % Tabel 7 Oversigt over transportmiddelvalg og vaner i forhold til gennemsnittet forældre besvarelse 36

37 Skolevejsanalyse 37

38 Vejen Kommune 38

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 Bilagsfigurer Skoleomr det Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 (6) (7) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Note: Opgłrelserne for 7-byerne

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder Uddannelsesplan 1. praktikniveau Vestermarkskolen Odder Sidst redigeret september 2015 Dokumentnr.: 727-2014-108798 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Vestermarkskolen - Odder Kultur og særkende: Odder Kommune

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER november 2005

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER november 2005 REFERAT Bilag: Sagsbehandler: MFT J.nr.: 6.kt. 04-303-1 TURNUSUDVALGSMØDE DEN 28. OKTOBER 2005. 3. november 2005 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2004. 2. Orientering fra

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Sådan kommer du i gang!

Sådan kommer du i gang! Sådan kommer du i gang! - en Conteco-guide for begyndere Indhold Det skal du bruge.. 2 Opnå det rigtige look...2 Systemopbygning..2 Blanding af farve... 2 Blanding af Conteco... 3 Blanding af Conteco Beton

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere