Virksomhedshjemmeværnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedshjemmeværnet"

Transkript

1 virksomhedshjemmeværnet 2009 Virksomhedshjemmeværnet en vigtig del af et godt kriseberedskab Samtænkning er nøgleordet ny afdeling i hjemmeværnet skal hjælpe danske virksomheder med risikostyring på sikkerheds- og beredskabsområdet 4 virksomhederne er vore partnere 8 ET GENIALT KONCEPT 14 DET ER VEJEN FREM 20 Ambassadør på flere niveauer

2 2 Leder kære læser Der er nu mere end nogenside brug for, at vi koordinerer og samtænker ressourcer for at gøre samfundet mere robust og modstandsdygtigt over for kritiske hændelser. En afgørende betingelse for at samfundet kan fungere er de såkaldte infrastrukturvirksomheder. Vigtige danske virksomheder, der er garant for, at vi f.eks. har varme, kan komme på arbejdet om morgenen og kan tale sammen fra hver sin ende af landet. Det er netop til disse virksomheder dette magasin henvender sig. Hjemmeværnet vil gerne fortælle om et nyt tiltag, vi kalder for Samtænknings og aftalesektionen. En afdeling oprettet udelukkende med det formål, i koordination med Beredskabsstyrelsen, politi og hjemmeværn, at hjælpe danske virksomheder med at forebygge og imødegå kritiske hændelser af enhver art. Af oberst kurt koch Vi vil her i magasinet ikke blot præsentere vores vision, men også konkret et helt nyt aftalekoncept, der kan tilpasses den enkelte virksomheds specielle behov på sikkerheds- og beredskabsområdet. Verden i og uden for Danmark bliver som bekendt mere og mere kompleks, ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område. Verden er unægtelig blevet meget mindre, især med fremkomsten af nye måder at kommunikere på inden for de sidste tyve år. Klimaforandringer, stigende knaphed på ressourcer og terrorisme præger dagsordenen både internationalt, nationalt og lokalt. Jeg håber, at dette magasin vil give læseren et indtryk af de muligheder, der kan ligge i at indgå i et samarbejde med virksomhedshjemmeværnet. God læselyst Oberst Kurt Koch mere information om virksomhedshjemmeværnet

3 INDHOLD 3 Virksomhedshjemmeværnet udgives til medlemmer og virksomheder, som har eller kunne få interesse for de mange områder virksomhedshjemmeværnet berører virksomhederne er vores partnere et genialt koncept NY samtænknings og aftalesektion Det er vejen frem Virksomhedshjemmeværnets organisering ambassadør på flere nivaeuer Ledelse for begyndere topkarakter til vhv s overvågning af amagerværket Der tænkes nye tanker om danske virksomheders risikostyring i virksomhedshjemmeværnet. Samtænkning er nøgleordet i den nye Samtænknings- og Aftalesektion, som skal skabe nye relationer til samfundsvigtige virksomheder. Lokalt fungerer samarbejdet mellem forsvar, hjemmeværn, politi og beredskab forbilledligt mange steder. Så at hæve tanken om det brede samarbejde op på samfundsplan er intet mindre end genialt, mener Johnny G. Larsen, pensioneret kolonnechef fra Beredskabsstyrelsen. Målet med den nye sektion i Hjemmeværnskommandoen er i højere grad end tidligere, at kunne imødekomme virksomheders specifikke krav på sikkerheds- og beredskabsområdet. Det lokale samarbejde på Kyndbyværket mellem virksomhedshjemmeværnet, politiet og værkets ledelse fungerer lige efter bogen. Det giver både en større tryghed og et bedre beredskab, end værket ellers ville have, mener sikkerhedsleder Rolf Baden. Udover de tre faglige koordinatorer i Samtænknings- og Aftalesektionen, består virksomhedshjemmeværnet også af forvaltningsdelen, staben, i Ringsted. Læs mere om organisationen her. 26-årige Kristian Thrane Vammen har allerede otte års erfaring i jernbanehjemmeværnet, og så længe han oplever nye udfordringer og krav, bliver han ved. Hvordan skaber man fælles forståelse for en opgave eller et problem? Hvad er bedst - autoritær eller demokratisk ledelse? Og hvordan genskaber man trivslen hos medarbejdere, der hænger med næbbet? Der var både spørgsmål og svar på hjemmeværnets lederuddannelse. Vattenfall med fem kraftvarmeværker i Danmark har i foråret indgået en ny samarbejdsaftale med virksomhedshjemmeværnet. Samarbejdet har fået en forrygende start efter værnets første eksemplariske overvågning af Amagerværket. virksomhedshjemmeværnet 2009 ansvarshavende Redaktør Kommunikationschef Tonny Bender Christensen redaktion Claus Bjørnelund John Flarup Johnny G. Larsen Henrik Lysholm Nielsen journalister Tina Juul Rasmussen Charlotte Baun Drejka Fotografer Jesper Langhoff Ole Bo Jensen Lars Dalby Steen Herdel Forside Virksomhedsfaglig koordinator Claus Bjørnelund Beredskabsfaglig koordinator Johnny G. Larsen Militærfaglig koordinator Henrik Lysholm Nielsen Foto: Ole Bo Jensen design: GB Grafisk Reklamebureau Tryk: CS Grafisk oplag: stk. adresse Samtænknings- og Aftalesektionen Hjemmeværnskommandoen Generalstok, Kastellet København Ø

4 4 Claus bjørnelund - sas virksomhederne er vores partnere Der tænkes nye tanker om danske virksomheders risikostyring i virksomhedshjemmeværnet. Samtænkning er nøgleordet i den nye Samtænknings- og Aftalesektion, som skal skabe nye relationer til samfundsvigtige virksomheder. FOTO: JESPER LANGHOFF

5 Claus bjørnelund - sas 5 af Tina Juul Rasmussen Min personlige ambition kunne være, at alle samfundsvigtige virksomheder om tre-fem år har risikostyring integreret i deres dagligdag på linje med økonomistyring, logistikstyring, personalestyring og lignende. Så hvis der skulle ske en kritisk hændelse, så vil omfanget heraf blive langt mere begrænset, end det ville i dag. Erfaringen viser, at hvis virksomheder - og her ledelsen og medarbejdere - i en eller anden grad er forberedt på, at der kan opstå en krise eller anden større hændelse, enten direkte i virksomheden eller andet steds i samfundet, så handles der anderledes, og omfanget af krisen begrænses væsentligt. Samarbejde og fælles trit mellem de eksisterende myndigheder på området er fortsat vejen frem. Sådan siger Claus Bjørnelund, chefkonsulent og leder af virksomhedshjemmeværnets nye Samtænknings- og Aftalesektion. Claus Bjørnelund og Samtænknings- og Aftalesektionen har til huse på Kastellet i København og er noget af en nyskabelse i virksomhedshjemmeværnet. Planen er at skabe en enhed i organisationen, hvor det handler om at samtænke alle instanser, som har en rolle at spille i Danmarks sikkerhed og beredskab. F.eks. militære, erhvervsliv, politi og beredskab. At tænke disse ressourcer i sammenhæng på denne måde er dels nyt og dels forklaringen på første del af sektionens navn: Samtænkning. Det handler om at tænke på kryds og tværs af faglig ekspertise samt ikke mindst mellem private og offentlige virksomheder og myndigheder. En vigtig del af det er at tage afsæt i virksomhedernes reelle behov, som de måtte opleve er relevante for lige præcis dem, hvis en krise opstår. De fleste af os arbejder jo et sted til daglig og tænker ikke over, hvilke konsekvenser det ville have både for vores arbejde, for virksomheden og for samfundets almindelige drift, hvis der skete en større, uventet hændelse. Men erfaringer fra andre lande viser, at selv om man inden for relativt få dage får togene til at køre igen efter en bombesprængning som den i London i 2005, så går der mange dage, inden resten af samfundet er i gear igen. Og folk bliver bange de tør ikke køre i tog i lang tid efter eller flyve, når der har været et terrorangreb som det den 11. september. Den slags scenarier skal virksomhederne til en vis grad kunne håndtere internt i organisationen igennem forebyggende foranstaltninger, siger Claus Bjørnelund. Det handler om hændelser, der kan have vidtrækkende konsekvenser som strømsvigt, ekstreme vejrforhold, IT-nedbrud og lignende, men absolut også om hændelser af mindre omfang. Det være sig, når virksomheden direkte eller indirekte måtte blive påvirket heraf. Og eksemplet kan let hives op på et generelt samfundsniveau, pointerer han. Budskabet er ganske enkelt, at tiden er inde til at tænke nye tanker, fordi verdenssituationen og trusselsbillederne er anderledes i dag end for bare få år siden. Og her er nøgleordet netop samtænkning. - Siden Den Kolde Krig sluttede, har vores måde at tænke forsvar og beredskab på løbende forandret sig. Vi er ikke længere bange for, at der vælter en fjende henover vores landegrænser. I dag taler vi om bedst muligt at kunne imødegå ulykker, katastrofer og terror. Analyser af vores sårbarhed som samfund i dag viser, at vi er nødt til i endnu højrere grad at samtænke de tre overordnede instanser: politi, beredskab og militær. Vi skal blive endnu bedre til at samarbejde for at sikre de bedste vilkår for de samfundsvigtige virksomheder og for at kunne skabe så robust og sikkert et samfund som muligt, forklarer Claus Bjørnelund. Det handler om at tænke på kryds og tværs af faglig ekspertise samt ikke mindst mellem private og offentlige virksomheder og myndigheder. fortsættes side 6 Blå bog Claus Bjørnelund, 42 år deltidsstuderende på Master in Disaster på Københavns Universitet Chefkonsulent i Samtænknings- og Aftalesektionen chefkonsulent i konsulentvirksomhed med ansvar for organisations- og ledelsesudvikling samt psykosocialt arbejdsmiljø Markedschef i produktionsvirksomhed falck koncernen, nordisk management trainee, afdelingschef for psykologisk krisehjælp i norge og group it business manager Kandidat i statsvidenskab (cand.scient.adm.) forsvaret. bornholms værn og livgarden, befalingsmand og kaptajn af reserven. Andet uddannet og privatpraktiserende psykoterapeut. underviser og holder foredrag om ledelse, projektstyring og coaching i fritiden. FOTO: JESPER LANGHOFF

6 6 claus bjørnelund - sas - Min opgave er bl.a. at være opsøgende og skabe den indledende kontakt til virksomhederne og sikre, at vi tilpasser aftalerne efter deres specifikke behov. FOTO: JESPER LANGHOFF Hvad det konkret betyder for danske virksomheder og borgere, er straks lidt mere kompliceret at forklare. Men bøjet i neon handler det i sidste ende om at højne borgernes sikkerhed og samtidig sikre, at den livsvigtige infrastruktur fungerer, så vi både har strøm og vand, kan tale i mobiltelefon og køre på veje og togskinner efter en større hændelse. Og det er her, virksomhedshjemmeværnet og Samtænknings- og Aftalesektionen kommer ind i billedet. I virksomhedshjemmeværnet har vi en tradition for også at tænke i virksomheder gennem de sektorværn, vi har oprettet, og derudover bygger vi på et stærkt frivillighedsprincip. I øjeblikket er vi i fuld gang med at henvende os til de interesserede virksomheder for at undersøge, hvor vores tværfaglighed kan understøtte deres forretning og lovmæssige forpligtelser. Vi tager udgangspunkt i deres behov og sammensætter i tæt dialog kundespecifikke løsninger. Allerede nu kan vi konstatere, at der er stor efterspørgsel og interesse for vores ydelser. Vi skal facilitere Samtænknings- og Aftalesektionen arbejder med tre aftalevarianter: A-aftalen er en intentionsaftale for de sektoransvarlige myndigheder, hvor der formelt indgås aftale om et langsigtet samarbejde, og hvor virksomheden har mulighed for rådgivning eksempelvis på eksisterende risikostyring. B-aftalen er en kompetenceaftale, hvor vidensopbygning i virksomhederne er i centrum, og C-aftalen er en samvirkeaftale, så driften af den samfundsvigtige infrastruktur holdes i gang ved større omfattende krisesituationer. - Min opgave er bl.a. at være opsøgende og skabe den indledende kontakt til virksomhederne og sikre, at vi tilpasser aftalerne efter kundernes specifikke behov. Vi faciliterer for virksom-

7 claus bjørnelund - sas 7 Samtænknings- og Aftalesektionen virksomhedshjemmeværnet bidrager til at gøre samfundet mere robust og modstandsdygtigt overfor kritiske hændelser igennem styrkelse af det eksisterende samfundsberedskab. virksomhedshjemmeværnet bidrager til at udfylde udækkede områder i grænsefladen mellem virksomheder, der har en samfundsvigtig rolle og myndigheder, der er en del af samfundsberedskabet. vi er en udadvendt, transparent og fleksibel teambaseret organisation hvor den enkelte partners og virksomheds specifikke behov er centrum for samarbejdet. vores fokus er stringent rettet på såvel samtænkning som skabelse af synergier på tværs af sektorterritoriale områder. bidrager til kontakt, koordination og samarbejde med Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret samt styrelser, myndigheder og samfundsvigtige virksomheder. udvikler og faciliterer koncepter der til stadighed afspejler den enkelte partners behov for at kunne imødegå sikkerhedstrusler. vi bidrager til kompetence- og vidensdeling herunder tværfaglig uddannelse, erfa-gruppe, seminar, styrkelse af risikostyring samt rådgivning om etablering af en beredskabspolitik for at fremme beredskabskulturen. hederne, sætter klodserne sammen, finder synergierne og følger op på aftalerne, men resten skal virksomhedernes nøglemedarbejdere selv klare, så kompetencerne opbygges og i videst muligt omfang forbliver i virksomhederne og de er dygtige og meget motiverede derude, understreger Claus Bjørnelund. Claus Bjørnelund kommer fra den civile verden med uddannelse i statskundskab og har bl.a. erfaring i ledelses- og organisationsudvikling og er tilmed uddannet psykoterapeut. Så for ham er et begreb som CRM, Customer Relations Management, ikke en ny opfindelse. - Jeg ser det som en af mine vigtige opgaver at inspirere til at samtænke det gode og professionelle virke i politi, redningsberedskab og hjemmeværn med det bedste fra erhvervslivet, hvor dette er muligt - Vi skal have et endnu større fokus på kommunikation overfor virksomhederne om beredskabskultur og -holdninger. Tænk bare - Vi skal have et endnu større fokus på kommunikation overfor virksomhederne om beredskabskultur og -holdninger. på Sverige, Norge, Finland og Island. De har dedikerede myndigheder, der samtænker forebyggelsen og indsatsen, fordi deres historie eller geografi gør det nødvendigt konstant at have det på dagsordenen. Men i Danmark tænker vi ikke så konsekvent på, at farlige situationer vitterligt også kan opstå her. Det er en holdning og en kultur, som vi skal lære at tænke i, og her har virksomhedshjemmeværnet sammen med vores samarbejdspartnere fra politiet og Beredskabsstyrelsen meget at byde på. n

8 8 Johnny G. Larsen et genialt koncept Lokalt fungerer samarbejdet mellem forsvar, hjemmeværn, politi og beredskab forbilledligt mange steder. Så at hæve tanken om det brede samarbejde op på samfundsplan er intet mindre end genialt, mener Johnny G. Larsen, pensioneret kolonnechef fra Beredskabsstyrelsen. Derfor har han sagt ja til at være et af bindeleddene i virksomhedshjemmeværnets nye Samtænknings- og Aftalesektion. Af Tina Juul Rasmussen Egentlig kunne han bare have nydt Bornholms skønne natur, set stokroserne sno op ad husfacaden og hygget sig med konen og børnebørnene i et velfortjent otium. Men da Johnny G. Larsen blev prikket på skulderen af virksomhedshjemmeværnets ledelse og spurgt, om ikke han kunne tænke sig at være det centrale kontaktled til Beredskabsstyrelsens direktion, kunne han - efter lidt betænkningstid - ikke sige nej. Og det er der en rigtig god forklaring på. Den starter allerede i 1966, da han kun lige var fyldt 18 år. - Jeg var nået frem til, at jeg skulle have noget med ledelse at gøre, og det eneste sted, jeg syntes, det gav mening, var i forsvaret, husker Johnny G. Larsen. Så sådan blev det. I første omgang med en uddannelse som radiomand og telegrafist. Turen gik derfra til Dronningens Livregiment i Aalborg og siden til Jægerkorpset, hvor Johnny G. Larsen blandt andet fik en uddannelse som officer. Meget vand er løbet i åen siden da. I mange år var verdens brændpunkter Johnny G. Larsens arbejdsplads. For efter mange poster i forsvaret og et årelangt sidespring ud i det private erhvervsliv som uddannelseschef hos Carlsberg-koncernen gik turen - nu som operativ chef - til Beredskab Storkøbenhavn, en fælles kommunal organisation med en bestyrelse på i alt 20 borgmestre, hvilket han fandt meget spændende og udviklende. Det blev til 13 års virke, hvor Johnny G. Larsen bl.a. havde ansvaret for ledelsen af Foreningen af Kommunale Beredskabschefers internationale personelpulje, og her var opgaven bl.a. i koordination med Beredskabsstyrelsen at sikre, at frivillige fra det kommunale beredskab med de nødvendige funktioner m.v. blev fortsættes side 10

9 Johnny G. larsen 9 - Jeg var nået frem til, at jeg skulle have noget med ledelse at gøre, og det eneste sted, jeg syntes, det gav mening, var i forsvaret, husker Johnny G. Larsen. FOTO: JESPER LANGHOFF

10 10 Johnny G. Larsen på Bornholm. Devisen var med borgerne i centrum og fandt sted i et tæt samarbejde med kommunale politikere og chefer, politidirektøren og den militære kommandant mfl. på den grønne ø. - Derfor sagde jeg også ja til at sidde her i dag. Virksomhedshjemmeværnet har jo en lang tradition for at sikre virksomhedernes fortsatte drift i en krise vel at mærke i det, virksomheden selv vurderer som en krise. Og for mig at se er det en genial ide at videreudvikle konceptet. Det er ikke bare en opgave for hjemmeværnet, men for myndighederne i det samlede beredskab. Her er bl.a. beredskabet og Rigspolitiet to vigtige faktorer og her er jeg så kommet ind i billedet som ham den gamle hunter, griner Johnny G. Larsen, men bliver straks alvorlig, da han svarer på, hvad der tænder ham ved opgaven. - I sin tid kom jeg jo fra en meget feteret enhed, Jægerkorpset, til en helt ny verden, da jeg fik job i hjemmeværnet. Det gjorde dybt indtryk på mig, at de frivillige hjemmeværnsmedlemmer på alle niveauer i deres daglige virke, fra direktøren til håndværkeren mfl., havde valgt i deres fritid at medvirke til nogle samfundsnyttige opgaver, som de fandt vigtige. Her oplevede Johnny G. Larsen, at medlemmerne var et spejl af samfundet, en oplevelse han senere genkendte i et tilsvarende stort engagement i redningsberedskabet, hvilket han fandt meget berigende og udviklende. - Min egen drivkraft har også altid været et ønske om at være med til at gøre en forskel til gavn for samfundet. Så set med de samfundsbriller på er denne nye Samtænkningssektion utrolig spændende, siger Johnny G. Larsen. FOTO: JESPER LANGHOFF Johnny G. Larsen sluttede sin 40 år lange karriere i Beredskabsstyrelsen som kolonnechef, da han sidste år gik på pension som 60-årig. I dag er han bindeled mellem virksomhedshjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen i Samtænknings- og Aftalesektionen i Hjemmeværnskommandoen på Kastellet i København. udvalgt til sammen med Beredskabsstyrelsen at deltage i internationale, humanitære operationer. Den gamle hunter Det er en del af forklaringen på, at Johnny G. Larsen i dag er en af medarbejderne i virksomhedshjemmeværnets nye Samtænknings- og Aftalesektion (SAS). Men ikke mindst den sidste del af cv et hører med til historien. For i 2003 toppede Johnny G. Larsen karrieren med en stilling som chef for Beredskabsstyrelsen Respekt for hinandens jordbærbed Hans opgave bliver først og fremmest at styrke og udbygge kontakten mellem virksomhedshjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skabe accept af samtænkningen og opbygge et netværk. - Jeg håber, at jeg i samarbejde med mine nye kollegaer her i hjemmeværnet samt de øvrige beredskabsmyndigheder har lidt at bidrage med. På Bornholm lykkedes det os jo at opbygge en stærk strategisk enhed, både lokalt på øen og med bro til de baltiske lande. Og fra min tid i Carlsberg har jeg lært en stor virksomheds liv at kende lært, hvad der driver den, og hvordan man tænker i kundens behov. Når det er sagt, ved jeg - og tillægger det stor vigtighed - at man skal respektere sektoransvaret. Det er respektløst at trampe rundt i hinandens jordbærbed. Det kan kun skabe mistillid til ens adfærd. Gensidighed, tillid og hjælpsomhed m.v. er for mig nogle centrale nøgleord. For Johnny G. Larsen er hele omdrejningspunktet et godt beredskab, som netop bliver til i et samarbejde mellem de myndigheder og instanser, der har forstand på og erfaring med det. Og skræller man alt andet væk, handler et godt beredskab om én eneste ting, mener Johnny G. Larsen: - Tryghed! At man som borger oplever, at ens sikkerhed og tryghed tages alvorligt. Og at borgeren er i centrum i den bestræbelse. Og det gælder helt fra politibilen på gaden, som skal signalere tryghed og helt op til virksomheden, der ved, hvordan den skal agere, hvis der sker en alvorlig hændelse. Det er

11 Johnny G. Larsen 11 utroligt vigtigt, at man er tryg i det samfund, man vokser op i. Og her er det så vigtigt, at alle elementer spiller sammen politi, beredskab, forsvar, hjemmeværn, kommune osv. Og at vi i fællesskab sammen lærer af hinandens erfaringer, f.eks. fra den store fyrværkerikatastrofe i Seest. Og her er der stadig land at vinde, mener Johnny G. Larsen. - Vi er dygtige i dag, men vi kan blive endnu dygtigere til at arbejde sammen på tværs og løfte i fællesskab det, vi kalder samtænkning. Den opgave er Johnny G. Larsen og hans kolleger i Samtænknings- og Aftalesektionen så i gang med at bygge op. Det kræver først og fremmest accept hele vejen rundt af alle samarbejdspartnere både virksomheder og myndigheder. - Fra min tid i Carlsberg-koncernen kan jeg se, hvor vigtigt det er, at alle de faktorer er på plads, når der opstår en situation, hvor man skal gøre noget andet, end man er vant til. Det kan bare være en strejke, eller at produktionen stopper. Det er en krise for virksomheden. Det svarer lidt til, hvis du eller jeg falder om - at der så er nogen i nærheden, som kan yde førstehjælp. Bare i en lidt større skala. Godt set af hjemmeværnet Men hvis samtænkningstanken er så genial, hvorfor ser den så først dagens lys nu i den store skala? kunne man fristes til at spørge. - Jamen, den dybe tallerken er jo for længst opfundet. Vi har bare ikke rigtig brugt den endnu, måske fordi vi ikke har fået øje på den i hverdagen, svarer Johnny G. Larsen. Og at det er virksomhedshjemmeværnet, som føder tanken, har han også en god forklaring på: - Jeg har studeret i de støvede bøger m.v., og der findes mig bekendt ingen andre myndigheder i det danske samfund, som igennem mange år har haft den kontakt med virksomhederne, som hjemmeværnet har. Så selvom samfundet har udviklet sig siden 2. verdenskrig, og vi ikke længere taler så meget krudt og kugler, er det stadig vores opgave - i koordination med virksomhederne - at medvirke til en fortsat drift af virksomheden i en krisesituation i ordets bredeste betydning. Og det er godt set, - Vi er dygtige i dag, men vi kan blive endnu dygtigere til at arbejde sammen på tværs og løfte i fællesskab det, vi kalder samtænkning. at der her er et udækket behov. At Hjemmeværnskommandoen sammen med virksomhederne konstaterer, at der er opstået nye behov, som skal dækkes, for eksempel at lytte til virksomheden: Hvad oplever I som en krise? Hvilket behov har I for beredskabsværktøjer, så vi sikrer en fortsat drift af virksomheden både til gavn for virksomheden selv, men også for det samfund, den er en del af. Og her mener jeg, at virksomhedshjemmeværnet - absolut ikke alene, men i et tæt samspil med de øvrige beredskabsmyndigheder - har en helt unik indgangsvinkel, konstaterer Johnny G. Larsen. n blå bog johnny gudmund larsen, 60 år beredskabsfaglig koordinator i Samtænknings- og Aftalesektionen President elect for Rotary Bornholm/Rønne Formand for Folk & Forsvar, Bornholm chef for Beredskabsstyrelsen Bornholm og regionschef for Beredskabsregion VII næstformand i foreningen af Kommunale Beredskabschefer i Danmark, kreds 1 Storkøbenhavn beredskab Storkøbenhavn, operativ chef ved den fælles kommunale organisation (omfattende ca. 1.3 millioner borgere med reference til 19 borgmestre og overborgmesteren) informationsofficer ved Hjemmeværnsdistrikt VII carlsberg koncernen, uddannelses- og personaleudviklingschef hjemmeværnet, uddannelsesofficer ved Hjemmeværnsregion VI forsvaret, Dronningens Livregiment (radiomand/ telegrafist) og Jægerkorpset (70-78), befalingsmand og officer. FOTO: JESPER LANGHOFF

12 12 tankerne bag... Vi stiller specialister til rådighed I en stadig mere kompleks verden, ikke mindst på det sikkerhedspolitiske område, er det nu mere vigtigt end nogensinde at udvikle og forbedre beredskabsplanlægningen både nationalt, men også lokalt på den enkelte virksomhed. Det er her, virksomhedshjemmeværnets nye afdeling, Samtænknings og Aftalesektiotankerne bag den nye samtænknings i hjemmeværnskommandoen Målet med den nye sektion i Hjemmeværnskommandoen er i højere grad end tidligere, at kunne imødekomme virksomheders specifikke krav på sikkerheds- og beredskabsområdet. Af Tonny Bender Virksomhedshjemmeværnet har nu gennem de sidste godt 50 år indgået aftaler med samfundsvigtige virksomheder om at være en del af deres beredskabsløsning mod menneske- og naturskabte hændelser eller katastrofer. Traditionelt har løsningen bestået af bevogtning og adgangskontrol, udført af militære enheder med ansatte fra de pågældende virksomheder. De 3 aftaletyper nen, kommer ind i billedet. Sektionen samarbejder med beredskab, erhvervsliv, politi og forsvar. Målgruppen for de nye tiltag er især små og mellemstore virksomheder, der ikke i forvejen har en beredskabsorganisation. Samtænknings- og Aftalesektionens nye aftalekoncept bygger på et samarbejde på tværs af myndighedsområder, hvor de tre primære samarbejdspartnere er Beredskabsstyrelsen, politiet og hjemmeværnet. Hovedopgaven er at forebygge og imødegå kritiske hændelser af enhver art. Udover tværfaglig videndeling og netværksdannelse rummer Samtænknings- og Aftalesektionens tilbud 3 aftaletyper, som ses på side 13: Rammeaftaler med styrelser Udover de tre aftaletyper indgår vi rammeaftaler på styrelsesniveau. Rammeaftaler giver adgang til at samarbejde med de virksomheder, der indgår i den specifikke styrelses område, f.eks inden for sektorer som energi, transport eller telekommunikation.

13 tankerne bag og aftalesektion Aftaletype A Aftaletype A kalder vi for intentionsaftalen. Aftalen indgås mellem virksomheden og hjemmeværnet med henblik på at skabe forudsætning for et samarbejde om opbygning eller styrkelse af virksomhedens beredskabskultur. Dette gøres igennem tværfaglig rådgivning, deltagelse i fora for erfaringsudveksling samt gennem nyhedsbreve og lignende. Formålet med denne aftaletype er at forbedre den organisatoriske robust- og parathed ved kritiske hændelser samt at få risikostyring på dagsordenen i virksomheden. aftaletype B Aftaletype B, kompetenceaftalen, indgås med henblik på kompetenceudvikling på virksomheden. Udover indholdet i aftaletype A tilbydes virksomheden en række funktionsbaserede kursusmoduler. De pædagogiske principper bygger på filosofien accelerated learning, og organisationstilgangen baserer sig på principperne bag den lærende organisation. Som en del af kursusforløbet tilbydes hver enkelt kursusdeltager, der tegner et medlemsskab med virksomhedshjemmeværnet, et opfølgende korterevarende og individuelt sparringsforløb med henblik på støtte og vejledning i den videre anvendelse af den tilegnede viden. Formålet med denne aftaletype er at opbygge intern viden, som sikrer indsigt i og forståelse for virksomhedens vigtige rolle som en del af samfundsberedskabet. aftaletype c Aftale C er samvirkeaftalen. Flere danske virksomheder har allerede denne aftale. Den indgås med henblik på opretholdelse af daglig drift under kriseforhold. I denne aftale opbygges en militær enhed, mest bestående af virksomhedens egne ansatte, der kan støtte virksomheden med overvågning og tilsyn. Enheden kan endvidere under forøget beredskab, og under politiets koordinerende ledelse, bevogte samfundsvigtige installationer.

14 14 kyndbyværket Kyndbyværket er siden 1990 erne i stigende grad også blevet brugt til øvelser og træning. Både det geografiske areal og de mange store bygninger på værkets område gør det særligt velegnet. FOTO: STEEN HERDEL det er vejen frem Det lokale samarbejde på Kyndbyværket mellem virksomhedshjemmeværnet, politiet og værkets ledelse fungerer lige efter bogen. Det giver både en større tryghed og et bedre beredskab, end værket ellers ville have, mener sikkerhedsleder Rolf Baden. Af Tina Juul Rasmussen

15 kyndbyværket 15 - I virkeligheden er det fremtidens styrke at vi i tilfælde af særlige hændelser, hvor vi ikke kan få andre aktører på banen, har et samarbejde med virksomhedshjemmeværnet, som er særdeles velegnet til det lange, seje træk. De kan på forholdsvis kort tid stille med mange mand og blive der længe. Det kan politiet eller det almindelige beredskab ikke. Sådan beskriver sikkerhedsleder på Kyndbyværket i Nordsjælland, Rolf Baden, styrken ved det samarbejde, virksomhedshjemmeværnet har haft med energisektoren siden Og han ved, hvad han taler om, for samarbejdet har såmænd stået sin prøve både under mange øvelser, men også i et enkelt rigtigt tilfælde, som kom bag på alle, fortæller sikkerhedslederen: - I maj 2006 havde vi en lækage på en af værkets olieledninger, som vi ikke var forberedt på. Det skete midt om natten - tilfældigvis under netop en hjemmeværnsøvelse, så hjemmeværnet var bl.a. med til at lægge flydespærrer ud. Da stod samarbejdet virkelig sin prøve, og det fungerede fint, fortæller Rolf Baden og henviser også til fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding i november Her så man også, at det almindelige beredskab og politi ikke har mandskab nok til at afspærre så stort i et område i mange timer. Men det kan hjemmeværnet, samtidig med at deres folk ofte er meget alsidige i håndteringen af både redning, brand, miljø, adgangskontrol osv. Indgår i beredskabsplanen Kyndbyværket ligger naturskønt i det nordsjællandske Hornsherred helt ned til Isefjorden. Værket, som blev bygget i 1940, er i dag et nød- og spidslastanlæg, som i løbet af ganske kort tid kan producere store mængder energi, hvis andre anlæg på Sjælland skulle svigte. Og siden 1951 har værket haft et mere eller mindre formaliseret samarbejde med virksomhedshjemmeværnet. I dag er samarbejdet ganske formelt nedfældet i en skriftlig aftale, som både værket og virksomhedshjemmeværnet er glade for. For Kyndbyværket har ligesom alle andre kraftværker og forsyningsselskaber en lovpligtig beredskabsplan, der beskriver, hvordan man håndterer problemer, der måtte opstå. Og det gælder alt fra stormvejr over miljøkatastrofer til terrortrusler. - På Kyndbyværket har værkets ledelse, politiet og hjemmeværnet sammen udarbejdet et afsnit i beredskabsplanen, hvor det virksomhedshjemmeværnskompagni, som er tilknyttet værket, indgår, fortæller næstkommanderende i Energigrenen, løjtnant Keld Yde, der har været tilknyttet virksomhedshjemmeværnet siden Selv har han en fortid som sikkerhedschef hos NESA(i dag Dong Energy, red.). - Hvis der kommer trusler, oplæg til terror eller andet, kan virksomhedshjemmeværnet indsættes på opgaver som adgangskontrol og bevogtning med patruljer, kontrol af indkommende post og leverancer til værket osv, tilføjer han. FOTO: STEEN HERDEL Vi har i dag en lovgivning, som forpligter samfundsvigtige virksomheder som os til at have et beredskab mod f.eks. terror. Og i denne forbindelse har vi stor nytte af den formelle samarbejdsaftale mellem virksomhedshjemmeværnet, politiet og værket siger sikkerhedschef Rolf Baden. forpligtelse. Både det geografiske areal og de mange store bygninger på værkets område gør det særligt attraktivt. - Der er jo ikke mange steder i f.eks. København, hvor du har så stort et område at øve dig på. Det gør, at vi kan lave nogle meget realistiske øvelser, og vi har faktisk haft gæster helt fra USA s Navy Seal, som gerne ville bruge vores faciliteter, fortæller Rolf Baden. I hans tid har holdningen til og behovet for et samarbejde med virksomhedshjemmeværnet helt klart også ændret sig til det endnu bedre. - Tidligere var vores øvelser jo meget inspireret af den kolde krig og fjenden fra øst. Men med murens fald skete der et paradigmeskift i 1990 erne, og man stod måske lidt uforstående fra virksomhedens side overfor, hvad man nu skulle bruge et samarbejde med hjemmeværnet til, i og med at koldkrigs-truslen var forsvundet. Men efter 11. september og tiden med terrorisme har vi fået et klart billede af, hvem fjenden kan være. Så nu taler vi også havnesikkerhed, terrorsikkerhed osv. Og i den forbindelse fik vi også en helt ny lovgivning, som forpligter samfundsvigtige virksomheder som os til at have et beredskab mod terror. Og i samme åndedrag fik vi så endelig den formelle samarbejdsaftale mellem virksomhedshjemmeværnet, politiet og værket på plads. Så man kan sige, at i dag støtter lovgivningen op om vores sam- fortsættes side 18 FOTO: STEEN HERDEL Lovgivningen fremmer samarbejdet Kyndbyværket er siden starten af 1990 erne i stigende grad blevet brugt til øvelser og træning som et led i en samfundsmæssig Under politiets koordinerende ledelse kan virksomhedshjemmeværnet indsættes på opgaver som adgangskontrol og bevogtning.

16 16 kyndbyværket - Vi har allerede set, hvordan de går ind og påtager sig nye opgaver, som løses under forøget sikkerhedsberedskab og efter anmodning fra politiet. arbejde. Det gør også, at helhedstanken om det danske totalforsvar at alle kan hjælpe hinanden giver ny mening, mener Rolf Baden. - Ja, og det handler jo ikke kun om terror, men om alle kriser også naturkatastrofer, oversvømmelser, ildebrande og redningsopgaver, tilføjer Keld Yde. FOTO: STEEN HERDEL FOTO: TONNY BENDER Samarbejdet kræver mod Gennem de mange øvelser i årenes løb har virksomhedshjemmeværnet også fået et dybtgående lokalkendskab til værket og dets omgivelser, og det kan være en stor styrke, understreger Rolf Baden: Bare sådan en ting, at de har øvet sig i at finde rundt herude i mørke, er jo en ekstra styrke og noget, man måske ikke lige tænker på. Så på den måde bliver hjemmeværnet en ekstra stor ressource, man kan trække på, og som er hurtig at sætte ind, netop fordi man har trænet mange af scenarierne på forhånd. Og det giver os en stor tryghed, at kompagniet kun er knyttet hertil. De er vores og kender virksomheden fra a til z. Netop derfor kan det så undre, at langt fra alle kraftværker i Danmark har et formelt samarbejde med virksomhedshjemmeværnet. Men det kan Rolf Baden godt forklare: - Det kræver, at ledelsen kan se, hvad samarbejdet skal bruges til. Og det kræver et vist mod at åbne sin virksomhed for f.eks. øvelser, men man får meget igen. Det svarer til, at man betaler til en slags forsikringsordning, og den dag behovet opstår, har man en rigtig god dækning, siger han og lægger heller ikke skjul på, at det kræver ressourcer i virksomheden at vedligeholde samarbejdet: - Det koster tid. Og hvad nu, hvis noget går galt - hvad vil naboerne så sige? Det kan også trække presseopmærksomhed til. Vi har da haft tv-hold, som ville ind og filme under en øvelse, hvilket ikke er tilladt. Det kræver også velvilje fra de ansatte. Der kan jo ligge en mand i grønt camouflagetøj et sted, og de risikerer at blive stoppet ved porten om morgenen og skal vise id-kort som led i en øvelse eller at der står en fremmed mand i brusekabinen om morgenen efter en natlig øvelse, pointerer Rolf Baden. - Så: Hvis man har forventninger om en veltrænet samarbejdspartner, er man nødt til at åbne op og sætte ressourcerne af, bl.a. ved at have mindst én kontaktperson til hjemmeværnet på virksomheden. Fordelen er, at man med en forholdsvis lille indsats formentlig kan øge sit beredskab ganske betragteligt på en lang række punkter. Plus at man får noget inspiration til at løse opgaver på helt andre og spændende måder, siger Rolf Baden. Han er heller ikke i tvivl om, at man i fremtiden vil se en tættere tilknytning mellem virksomhedshjemmeværnet og virksomhederne. - Vi har allerede set, hvordan de går ind og påtager sig nye opgaver, som løses under forøget sikkerhedsberedskab og efter anmodning fra politiet. F.eks. adgangskontrol, redning og bevogtning osv. På sigt kan der måske også blive tale om opgaver, der er klimarelaterede, f.eks. som et led i ekstremt vejr. Så jeg tror, vi vil se, at spændet af samfundsopgaver for hjemmeværnet vokser. Vi har allerede haft fugleinfluenza og Seest-katastrofen. Men nogle af opgaverne vil kræve en ny læring af myndighederne at de ser mulighederne og styrken i samarbejdet. Det er traditioner, som først skal etableres. Men hos os lokalt fungerer samarbejdet fint og vi er enige om, at det er vejen frem, fastslår Kyndbyværkets sikkerhedsleder. n

17 Diverse 17 mere information om virksomhedshjemmeværnet Hjemmeværnet består af: hærhjemmeværnet, marinehjemmeværnet, flyverhjemmeværnet og virksomhedshjemmeværnet P.t. er virksomhedshjemmeværnet organiseret i 3 grene: Energi-, tele- og jernbanehjemmeværnet med følgende virksomheder tilknyttet: Energistyrelsen TDC A/S Danmarks Radio Post Danmark A/S DSB og Trafikstyrelsen Fynsværket Kyndby- og Enstedværket Nordjyllandsværket Amagerværket Energi Midt A/S Energinet.dk Vattenfall A/S Systematic A/S

18 18 organisationen lidt om virksomhed organisering Stabens hovedopgave er at støtte, uddanne og udvikle virksomhedshjemmeværnets 3 grene, underafdelinger og hjemmeværnssoldater i henhold til aftalerne med virksomhederne. Vi er landsdækkende, idet vores tre grene og 16 underafdelinger dækker hele Danmark, dog undtaget Bornholm. Medlemmerne i virksomhedshjemmeværnet uddannes og trænes primært i at sikre og beskytte særligt sårbare anlæg og installationer, men modtager også uddannelse inden for fag som førstehjælp, brandbekæmpelse, miljøopgaver og almindelig hjælp til politiet. Opgaverne i Ringsted løses inden for følgende områder: Chef for uddannelsessektionen Major Karsten Thomassen: Daglig leder af staben i Ringsted. Uddannelser i virksomhedshjemmeværnet. Uddannelsesofficer Kaptajn Peter Spange: Sagsbehandler for jernbanehjemmeværnet. Sagsbehandler inden for områderne forbindelsesofficersvirke ved totalforsvarsregionerne, patruljetjeneste og international tjeneste. Uddannelsesofficer premierløjtnant martin nielsen: Sagsbehandler for telehjemmeværnet. Information og hvervning. Uddannelsesbefalingsmand seniorsergent claus frausing: Sagsbehandler for terræn, skydning, indkvartering og forplejning. ansvarlig for arrangementsstyring, tjenestetidslister og arbejdsmiljø. Næstkommanderende Oberstløjtnant John Flarup: Overordnet ansvar for staben i Ringsted. virksomhedshjemmeværnets organisationsudvikling, herunder nye virksomhedsområder. tillige chef for virksomhedshjemmeværnsafdelingen med Samtænknings- og Aftalesektionen på Kastellet. ringsted kaserne

19 organisationen 19 shjemmeværnets Uover de tre faglige koordinatorer i Samtænknings og Aftalesektionen i Hjemmeværnskommandoen består virksomhedshjemmeværnet også af selve forvaltningsdelen, staben, i Ringsted. Virksomhedshjemmeværnets stab i Ringsted består i øjeblikket af fem militære og fire civile fastansatte medarbejdere. Personelmedarbejder assistent Karin Skannou Økonomimedarbejder overassistent Marianne Sylvander Sekretariatets leder Kontorfuldmægtig Lotte Christiansen: Administrationsmedarbejder assistent Anne jørgensen overordnede ansvarlig for den samlede administration.

20 20 kristian thrane vammen ambassadør på flere niveauer

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere