Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender"

Transkript

1 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller Center for Plan og Byg Afmelding af skorsten /ildsted Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Bemærkninger til ansøgning om fuldmagt Center for Plan og Byg Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Ansøgning om udstykning Center for Plan og Byg Landinspektørerne Skelstedet Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Landinspektørerne Skelstedet Tegninger Center for Plan og Byg Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Analyseraport Drikkevand - Udvidet kontrol Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamiliehus Center for Plan og Byg Borger Meddelelse fra Vejdirektoratet om sagens gang Center for Plan og Byg Vejdirektoratet Sender Tennisklub og Tennishal svar med hensyn til adresseændring - Foto vedlagt Center for Plan og Byg Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Rettelse til arealstørrelser i blok Center for Plan og Byg FOB Rettelse til arealstørrelser i blok Center for Plan og Byg FOB Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Forespørgsel til projekt der reduceres i forhold til den allerede meddelte landzonetilladelse Center for Plan og Byg Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt

2 Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Åbent brev til Borgmester Sten Knuth vedr. nærpoliti i Skælskør Center for HR og Udvikling Borger Mail fra Stengel - Gallerismøgen er færdiglavet Center for Plan og Byg Erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Borger SV: Vedr. studerende OBS afbud til Østervang Center for Dagtilbud Indgåelse af sikringsordning mod rotter Center for Teknik og Miljø Rentokil Skadedyrskontrol Økonomicentrets registrering af at fakturaen er betalt Center for Vækst og Bosætning SV: Vedr. studerende Omplacering Center for Dagtilbud Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Rettelse til BBR Center for Plan og Byg Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Bemærkninger til klage om fredning af landskabssti mellem Korsør og Søskær Mose Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Spørgsmål til medlemskab Center for Teknik og Miljø Borger Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedanmeldelse Center for Plan og Byg Skorstenstejermester Jens Brandt OK med dato - Re: Møde med borgmester og udvalgsformand Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om tilladelse til ophæng af plakater Center for Teknik og Miljø Genfremsendelse nr. 3 - dispensation for højde og afstand til skel Center for Plan og Byg Mail fra bobestyrer advokat NAVN Center for Økonomi Borger Mail af 29/12015 fra Udbetaling Danmark (UDK)- Oplysning om samliv pr 1/ Center for Dagtilbud Borger Anmodning om refusion sygesikringsgruppe Borgerservice Borger

3 Mail fra bobestyrer advokat NAVN Center for Økonomi Borger Mail fra bobestyrer advokat NAVN Center for Økonomi Borger Forebyggende hjemmebesøg Center for Sundhed og Omsorg Borger Anmoder at fremtidige adresse bliver på Frederikhøjsvej Center for Plan og Byg ADVODAN SLAGELSE I/S Ansøgning om modtagelse af industri-spildevand til Hashøj Biogas Center for Teknik og Miljø COMBINEERING A/S Ansøgning 50 ÅRS JUBILÆUM Borgerservice BordTennisKlubben Slagelse mail vedrørende NAVN Center for HR og Udvikling Ansøgning om tilladelse til opførelse af enfamiliehus Center for Plan og Byg EURODAN-HUSE A/S Sager vedr. miljø til vurdering af V0-kortlagt ejendom_lundsgårdsvej 9, Dalmose Center for Teknik og Miljø Skriv af 29/12015 fra NAVN - Vedrørende afslag på økonomisk friplads af 23/ Center for Dagtilbud Borger Ny forespørgsel Center for Plan og Byg Fjerring A/S Svar på din henvendelse vedr. sagsnummer R Borgerservice Rejsekost Kundecenter Indmeldelsesliste for marts Center for Dagtilbud Mail af 29/12015 fra Kontrolgruppen - Samliv pr 1/ Center for Dagtilbud Borger Mail fra Borgerservice vedr. girokort på ejd.skat Center for Økonomi Borger Ansøgning til Quistgårdsvej 4, 2 sal, lejl 4, 4220 Korsør Borgerservice Borger xxxxxx-xxxx Gældsbrev + tillæg Center for Økonomi Borger Forespørgsel om anvendelsesmuligheder af Vimarhus Vemmelev Center for Plan og Byg Borger Ændring til BBR Center for Plan og Byg Udtalelse fra miljø vedr. 8 efter jordforureningsloven Center for Plan og Byg Ansøgning om tilladelse til opførelse af udestue Center for Plan og Byg Borger Pris på tryk Center for Børn, Unge og Familie Borger

4 Vedægter.docx Borgerservice BordTennisKlubben Slagelse Korrespondance om udstedelse af faktura - beløb er allerede indbetalt på bankkonto Center for Vækst og Bosætning Ansøgning med bilag Borgerservice TJÆREBY FORSAMLINGSHUS BTK Slagelses 50 års Jubilæum.docx Borgerservice BordTennisKlubben Slagelse Forespørgsel om jordforurening Center for Teknik og Miljø danbolig Slagelse Forespørgsel om udstykning Center for Plan og Byg home Slagelse SV: Vedr Landzone tilladelse på Kobækvej Skælskør Center for Plan og Byg Forespørgsel om muligheder/regler for udnyttelse af tagetage Center for Plan og Byg Borger Spørgsmål om status for besvarelse af sagen Center for Plan og Byg Borger Færdigmelding Center for Plan og Byg Borger Rettet afgørelse i sag om Slagelse Kommunes afgørelse om anvendelse af ejendommen Kalundborgvej 65 A, ejerlejlighed nr. 14 til erhvervsformål Center for Plan og Byg Borger Afklaring omkring ansvar for udarbejdelse af miljøvurdering Center for Plan og Byg Solenergi Danmark A/S Bilag : KMD Virksomhed CRM, Basis Integration Borger Bilag : KMD Indsigt Aktivering, basis Integration Borger Spørgsmål Center for Plan og Byg Borger Supplerende oplysninger Center for Plan og Byg Bilag : SKS Systemplatform - Jobrotation og løntilskud Integration Bilag : KMD Effekt og Progression Integration Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr Dagligvare Ndr. Ringade Center for Plan og Byg

5 Høring i forhold til arealer i Slagelse og Sorø Kommune Center for Teknik og Miljø Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: For dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Center for Plan og Byg SV: Støjklage City 3 Slagelse Center for Teknik og Miljø Fitness World A/S Sender diverse dokumenter til sagen Center for Plan og Byg Haster venligst - spørgsmål om status for sagen Center for Teknik og Miljø Center for Kommunale Tilbagemelding på vejbredde og pris fra NAVN Ejendomme Borger Påbegyndelse + færdigmelding Center for Plan og Byg Tegning Center for Plan og Byg Erklæring om teknisk dokumentation med bilag Center for Plan og Byg Tilrettet stillingsannonce genbrugsguider Center for Teknik og Miljø Statusopgørelse , Bedre Sortering i Større Samlede Bebyggelser Center for Teknik og Miljø Frankrigsvej_klar.xlsx Center for IT og Digitalisering Algade_Klar.xlsx Center for IT og Digitalisering ALGADE_CPR_ALLE.csv Center for IT og Digitalisering FRANKRIGSVEJ_CPR_ALLE.csv Center for IT og Digitalisering Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Høring - udvidelse af gevinstgivende spilleautomater i Shell i Skælskør Center for Plan og Byg Supplerende oplysninger Center for Plan og Byg Borger Garderhusarregimentets skyde- og øvelsesoversigt - FEB Center for Teknik og Miljø Opfølgningsaktiviteter på underretninger - Ankestyrelsens Underretningsstatistik Center for Børn, Unge og Familie MST Center for Børn, Unge og Familie

6 Kvittering Integration Ansøgning Møllebakkens Rideklub Borgerservice Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: For ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse Center for Plan og Byg Referat fra Referencegruppemøde den 26. januar Center for Børn, Unge og Familie Bekræftelse på indmeldelse samt tilmelding til kursus Center for HR og Udvikling Anmeldelse af asbestholdigt affald Center for Teknik og Miljø WEISLEDER NEDRIVNING A/S Tegning Center for Plan og Byg Svar på yderligere spørgsmål (3) Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING xxxxxx-xxxx Center for Økonomi Borger Meddelelse fra Skifteretten Center for Økonomi Borger Ansøgning om landzonetilladelse Center for Plan og Byg ORBICON A/S Meddelelse fra Skifteretten Center for Økonomi Borger Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S AFGØRELSE i sag om Slagelse Kommunes afgørelse om anvendelse af ejendommen Kalundborgvej 65 A, ejerlejlighed nr. 14 til erhvervsformål Center for Plan og Byg Natur- og miljøklagenævnet Borgerhenvendelse vedr. åbning for bilkørsel i Algade i Korsør Center for Teknik og Miljø Borger Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Rettelser til BBR Center for Plan og Byg Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Orbicon A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Ansøgning om tilladelse til krydsning af Støvlebækrenden Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Nomus A/S

7 Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Miljøministeriet Kopi af servicerapporter - observering af rotter Center for Teknik og Miljø Lars Hasselbalch Orientering om justering af MiljøGIS for udkast til vandområdeplaner for anden planperiode Center for Teknik og Miljø Kim S. Sørensen og Anja B. Hansen Påbegyndelse Center for Plan og Byg Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Klage over at Søbrinken 46 er omfattet af projektgruppe Center for Teknik og Miljø Borger Mail om klage er fremsendt til mailadresser angivet i kommunens brev af 22/ Center for Teknik og Miljø Borger Klage over at Søbrinken er omfattet af projektgruppe Center for Teknik og Miljø Borger Spørgsmål om nabohøring Center for Plan og Byg Borger VVS-færdigemelding Center for Plan og Byg Kaj Larsen VVS ApS Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr Dagligvare Skovsøviadukten Center for Plan og Byg Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse Center for Plan og Byg Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr Dagligvare Byskovvej Center for Plan og Byg Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Dagligvarebutik på Byskovvej, Slagelse Center for Plan og Byg Ejer får vvs-firma til at sende dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Rettelse til BBR Center for Plan og Byg Borger Svar på partshøring - indsigelse Center for Teknik og Miljø Borger afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet Center for Teknik og Miljø Ansøgning og situationsplan Center for Vækst og Bosætning

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Frederikssund kommune Torvet 2 3600 Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Vedr. j.nr. 011278-2012 påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere