Videnpiloter. - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnpiloter. - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Videnpiloter - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder

2 Kolofon Indholdsfortegnelse > Videnpiloter eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: og ISBN (online): Fotograf: Version1.dk Aalborg Reklamefoto 3 Forord 4 Ølsmager, produktionsansvarlig og brygmester - Brøckhouse, Hillerød 7 Videnpiloten var uundværlig i produktudviklingen - IO-Connect, Sønderborg 10 Videnpilot skabte udvikling fra dag et - ordbogen.com, Odense 12 Omlægning af produktionen skabte nye behov - Skandi Bo Indoor, Jerslev i Vestsjælland 15 Markedsanalytiker satte skub i eksporten - Wexpo, Løgstør i Nordjylland 18 En cand.mag. i forretningsverdenen - SØRENSEN Connecting Markets, Kolding 20 Pionerånd frem for penge - Alt4kreativ, Østerbro i København Tekst (cases): Ditte Amtoft Rohweder Jens Mølgaard Madsen Design og layout: Formidabel ApS Tryk: Kailow Graphic Oplag: ISBN (trykt): Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: Hjemmeside: 2

3 Forord > Videnpiloter vækst og innovation gennem ansættelse af højtuddannede Højtuddannede er en vigtig drivkraft for videnspredning og innovation i erhvervslivet. Videnpilotordningen er iværksat for at få flere højtuddannede ud i de små og mellemstore virksomheder og for at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og videninstitutionerne. De højtuddannede skal tilføre ny viden og nye kompetencer og være med til at fremme udvikling og innovation i eksisterende arbejdsgange og produktionsformer. Løbende evaluering af de afsluttede videnpilotprojekter viser, at projekterne skaber øget omsætning, ekspansion af markedsområdet og udvikling af nye produkter. Ofte fører forløbet også til fastansættelse enten af videnpiloten eller af andre højtuddannede i virksomheden. Men det er i dag langt fra alle virksomheder, der benytter sig af dét tilskud til samarbejde med en videninstitution, som følger med ordningen. Det er vores oplevelse, at nogle virksomheder har svært ved at danne sig et overblik over, hvor tilskuddet kan bruges og til hvad. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har derfor sammen med Akademikerkampagnen, som hører under Akademikernes Centralorganisation, udarbejdet en casesamling, der giver inspiration til, hvordan tilskuddet kan bruges. Der er tale om syv forskellige cases, hvor ansættelsen af en højtuddannet skaber vækst og innovation i virksomheden. Det er syv eksempler på, hvordan videnpiloter bringer nye kompetencer ind i virksomhederne, og hvordan dette fører til udvikling af nye strategier, nye systemer og nye markeder. Det er også syv eksempler på, hvordan videnpiloterne bidrager til at hente mere, bedre og nyere viden hjem til virksomheden gennem samarbejde med forsknings- og videninstitutionerne. I dag kan små og mellemstore virksomheder med mellem to og 100 ansatte foruden tilskud til videnpilotens løn også få et tilskud på op til kr. til indkøb af ydelser fra en offentlig videninstitution. Det kan fx være ydelser vedrørende forskning og udvikling, rådgivning, sparring eller efteruddannelse af videnpiloten i forbindelse med gennemførelse af udviklingsprojektet. Læs mere om videnpilotordningen på 3

4 4 > HILLERØD

5 Ølsmager, produktionsansvarlig og brygmester > HILLERØD Da man hos det lille bryggeri Brøckhouse i Hillerød var nødt til at kassere for flere hundrede tusinde kroner øl pga. fejl i produktionen, indså adm. direktør og ejer Allan Poulsen, at der måtte ske noget radikalt i forhold til virksomhedens kvalitetssikring. Allan Poulsen er selv uddannet civilingeniør og startede efter mange år i itbranchen sit eget lille bryggeri i I dag har Brøckhouse 15 ansatte og leverer øl til hele detailhandlen på det danske marked. Og netop den store vækst i virksomheden gjorde, at man pludselig ikke kunne følge med hos Brøckhouse. Hvor svært kan det være? Når man lige starter sin ølproduktion, så er det jo meget nemt og nærmest håndværksagtigt - sådan lidt lige som at lave mad - og man tænker, hvor svært kan det være? Men når det så bliver til en industriproduktion, hvor der er en masse kvalitetskrav, så skal tingene være 100 pct. i orden, fortæller Allan Poulsen. Det store økonomiske tab blev derfor afgørende for, at Allan Poulsen søgte en akademiker med kompetencer inden for fødevaresikkerhed. Her fandt han den 29-årige Torben Steenholdt, der som nyuddannet levnedsmiddelkandidat havde været jobsøgende i et halvt års tid. Udover sin relevante uddannelse havde Torben desuden forskererfaring fra Carlsberg Forskningscenter og en yderst gavnlig uddannelse som ølsmager. Videnpilotordningen betalte egenkontrolprogrammet Torben blev ansat som videnpilot, hvor hans primære arbejdsområde var at kvalitetssikre produktionen. Det indebar bl.a. at udarbejde en kvalitetshåndbog med beskrivelse af alle procedurer, udvikling af et egenkontrolprogram, få et laboratorium op at stå samt lave kurser for de øvrige medarbejdere. Her var det en stor fordel, at der med videnpilotordningen fulgte et ekstra tilskud til indkøb af viden. Det kunne nemlig bruges helt konkret til køb af konsulentbistand hos det Godkendte Teknologiske Serviceinstitut DHI - Institut for Vand og Miljø, som havde konsulenter med ekspertviden inden for bryggeri og egenkontrol. DHI bidrog med input til udformning og indhold til en skræddersyet egenkontrol til Brøckhouse, og Torben kunne så selv lave programmet på baggrund af den bistand, han havde fået. Har overtaget chefens funktioner Den store investering har båret frugt; vi har fået 100 pct. styr på kvaliteten, og vi har faktisk ikke haft et eneste problem, siden vi ansatte Torben, siger Allan Poulsen og tilføjer; men det er mere det, at han nu har fået en helt anden funktion, end det egentlig var meningen, fordi han faktisk efterhånden har overtaget min stilling som produktionsansvarlig, griner Allan Poulsen. Og Torben har fået rigtig travlt; jeg har ansvar for alt fra kvalitetssikring til planlægning af produktion, organisering af arbejde, indkøb og lagerstyring, forklarer Torben og fortsætter; samtidig brygger jeg øl og fungerer som ølsmager, og så har jeg også fået lov til at produktudvikle min egen ølserie, fortæller Torben stolt. Til gengæld betyder det, at Allan Poulsen selv har fået frigivet tid til de områder, der er nødvendige på det udviklingstrin, Brøckhouse befinder sig på lige nu, nemlig en større indsats inden for salg og marketing samt mere overordnet ledelse. For som han siger; med 15 medarbejdere er det jo ikke længere gjort med at tale om tingene hen over kaffebordet. Nu snart også med brygmester Derudover har Allan og Torben indgået en aftale, som de begge er meget glade for, idet Brøckhouse finansierer det meste af en brygmesteruddannelse for Torben, som han længe har ønsket sig. > har fået 100 % styr Vi på kvaliteten, og vi har faktisk ikke haft et eneste problem, siden vi ansatte Torben. Jeg har ansvar for alt fra kvalitetssikring til planlægning af produktion, organisering af arbejde, indkøb og lagerstyring. 5

6 > HILLERØD > Så det kører godt for Brøckhouse; med en topprofessionel kvalitetssikring, en større og mere målrettet marketingindsats og nu snart også med sin egen brygmester er alle grundstenene lagt til en virkelig spændende fremtid for det lille bryggeri i Hillerød. Brøckhouse Aps. Høgevej 6, 3400 Hillerød Tv: videnpilot Torben Steenholdt Th: ejer Allan Poulsen 6

7 Videnpiloten var uundværlig i produktudviklingen > SØNDERBORG Selvom man i en it-virksomhed har både en ingeniør og en softwareudvikler ansat, kan man alligevel godt mangle kompetencer inden for produktudvikling. Det var i hvert fald det, Michael Hansen, ejer af IO- Connect Aps, erfarede, da han skulle udvikle en ny platform til elektronisk styring og overvågning. IO-Connect er en sønderjysk it-virksomhed med fem medarbejdere med en niche inden for netop elektronisk styring og overvågning. Bl.a. står virksomheden bag den enhed, der kan kontrollere de elektriske installationer i et hus ved hjælp af en mobiltelefon. Ligeledes har IO-Connect udviklet en elektronisk styringsenhed med en indbygget vejrstation, der gør det muligt at tænde og slukke gadebelysning uden brug af lyssensorer. Ansatte en tidligere ingeniørpraktikant Imidlertid viste markedet, at der var brug for en udvidet version af platformen, og da det krævede specialviden på softwareområdet, var næste indlysende skridt for Michael Hansen at ansætte en videnpilot til at løfte opgaven. Valget faldt helt naturligt på 27-årige Martin Birkebæk, som havde været i praktik hos IO-Connect under sin uddannelse som softwareingeniør. For Martin havde netop de kompetencer, man manglede; Martin har en naturlig interesse for faget, og så vidste vi jo, hvad han kunne, fortæller Michael Hansen, der selv er elektronik-fagtekniker og svagstrømsingeniør. Det viste sig at være en god beslutning at ansætte Martin, der indtil nu har været ansvarlig for design og udvikling af platformen. Vi skal leve af det her produkt Det har helt klart været vigtigt for gennemførelsen af projektet at have en som Martin, ellers havde det faktisk ikke kunne lade sig gøre, fortæller Michael Hansen og fortsætter; men det har været et langt udviklingsforløb, og det har ikke været uden forhindringer. Men nu regner vi med, at platformen kan lanceres i løbet af sommeren, forklarer Michael ivrigt. Og Michael Hansen har store forventninger til den nye platform, for som han siger; vi skal leve af det her produkt!. Faktisk regner han med at kunne fordoble omsætningen til næste år, og herudover har IO-Connect også nogle spændende kundeemner i kikkerten til den nye platform. Men sådan har det ikke altid været, fortæller Michael Hansen, der måtte starte virksomheden med store investeringer på udviklingssiden og så bare håbe på, at indtægterne ville følge med hen ad vejen. Tilskuddet var kærkomment og nødvendigt Derfor har videnpilotordningen været absolut nødvendig for IO-Connects produktudvikling. Også da det undervejs i processen viste sig, at de nok havde baseret platformen på en teknologi, der var for ny, og derfor var nødt til at sadle om midt i forløbet; Vi havde simpelthen brug for en teknologi-injektion til at få noget målrettet viden ind i hovederne på os og til at få sikret, at den teknologi, vi bruger, er ok, fortæller Michael Hansen. De valgte derfor at købe konsulentbistand hos Syddansk Universitet og Center for Softwareinnovation, der kunne bidrage med ekspertviden samt netværk med andre virksomheder. Men havde det ikke været for tilskuddet fra videnpilotordningen, havde vi ikke haft råd til at købe den nødvendige viden, for vi var meget pressede økonomisk, husker Michael Hansen. Også Martin Birkebæk var glad for det valg; jeg fik jo chancen for at tilegne mig viden, som jeg ellers ikke havde haft mulighed for, siger han. > Det har helt klart været vigtigt for gennemførelsen af projektet at have en som Martin, ellers havde det faktisk ikke kunne lade sig gøre. Vi havde simpelthen brug for en teknologi-injektion til at få noget målrettet viden ind i hovederne på os. 7

8 > SØNDERBORG Videnpilot Martin Birkebæk 8

9 > SØNDERBORG > I det hele taget har begge parter været meget glade for videnpilotordningen, og Michael Hansen pointerer, at han var positivt overrasket over, at sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningen og administrationen af ordningen var så nem og ubureaukratisk. Nu mangler vi bare en dygtig medarbejder, der kan markedsføre vores nye produkt for os, slutter Michael Hansen tilfreds. IO-Connect Aps Ahlmannsvej 41B 6400 Sønderborg Tv: Ejer Michael Hansen Th: Videnpilot Martin Birkebæk 9

10 Videnpilot skabte udvikling fra dag et > ODENSE For os er det en oplagt mulighed at bruge pengene i vores bestræbelser på hele tiden at sikre et meget højt kvalitetsniveau og have det nyeste produkt. Hos ordbogen. com har jeg fået et job, hvor jeg meget direkte kan bruge mine primære kompetencer inden for engelskområdet. For adm. direktør Bjarni Norddahl fra ordbogen.com i Odense var videnpilotordningen en oplagt mulighed for at ansætte Anja Becher Andresen til deres nye engelske ordbog på internettet. Og samarbejdet har vist sig at være en stor succes. Anja har med sin baggrund som cand.mag i engelsk og samfundsfag været med til at sikre, at kvaliteten hele tiden er på det niveau, som virksomhederne kræver af ordbogen.com. Bjarni Norddahl fortæller, at uden ansættelsen af Anja Becher Andresen havde virksomheden formodentlig ikke kunne opretholde sit høje kvalitetsniveau og sikre, at man hele tiden holder sig up-todate med de nyeste ord og betydningen heraf. Og netop denne kvalitetssikring er afgørende for kundernes tillid til os, siger Bjarni Norddahl. Fagspecifik kompetence og mere til Bjarni Norddahl startede i sin tid ordbogen.com, fordi han var træt af, at der ikke var en ordentlig opdateret ordbog på internettet; det var egentlig mest min irritation, der fik mig i gang, men da jeg ikke selv har en specifik uddannelse relateret til det indholdsmæssige i en ordbog, var jeg selvfølgelig nødt til at hente ekspertise for at gøre det bedre end de andre udbydere, fortæller Bjarni Norddahl. Det førte til Anja Becher Andresens ansættelse i den lille fynske virksomhed, der inden Anjas ansættelse kun talte 20 medarbejdere. I dag er de 36 ansatte. Hvad Bjarni dog ikke lige havde tænkt på var, at han med ansættelsen af Anja som den første højtuddannede i virksomheden også fik kompetencer med på andre områder end de engelskfaglige; jeg kunne med det samme mærke, at Anja var vant til at strukturere og tænke i overordnede baner. Det har betydet, at jeg også har fået en stor sidegevinst i form af en kompetent sparringspartner på udviklingssiden, tilføjer Bjarni Norddahl glad. Køb af supplerende viden på universitetet Ordbogen.com vil i den kommende tid også gøre brug af videnpilotordningens supplerende tilskud til samarbejde med en videninstitution; for os er det en oplagt mulighed at bruge pengene i vores bestræbelser på hele tiden at sikre et meget højt kvalitetsniveau og have det nyeste produkt. Udover at have tilknyttet Anja som vores interne kvalitetskontrol har vi mulighed for at købe viden fra universitetet, så vi også får en ekstern kontrol, siger Bjarni Norddahl og fortsætter; vi har nemlig tænkt os at tilknytte en professor fra universitetsverdenen til projektet. Hermed får vi også det uvildige kvalitetsstempel, som igen kan højne vores markedsværdi overfor kunderne, fortæller Bjarni Norddahl. Også brug for bredden i kompetencerne Anja Becher Andresen har været glad for sin ansættelse hos ordbogen.com; hos ordbogen.com har jeg fået et job, hvor jeg meget direkte kan bruge mine primære kompetencer inden for engelskområdet. Det er naturligvis rigtig godt. Derudover kan jeg dog også se, at jeg har mange kompetencer med mig fra universitet. Kompetencer, som jeg ikke lige i første omgang kunne se, jeg fik brug for, men som også har vist sig at være meget brugbare, fx i forbindelse med at strukturere og planlægge og agere sparringspartner i forhold til nye ideer og tiltag, siger Anja. Tysk ordbog det næste skridt For ordbogen.com slutter succesen dog ikke her. Det næste projekt, som allerede er sat i gang, er en tysk ordbog på internettet; vi har helt klart tænkt os at tilknytte en højtuddannet til dette projekt fra starten, og med vores erfaringer in mente kan vi jo se, at vi ud over det > 10

11 > ODENSE > fagspecifikke også får en struktureret udviklingsperson med i købet og det er jo slet ikke så dårligt, slutter Bjarni med et smil. Videnpilot Anja Becher Andresen ordbogen.com Billedskærervej Odense M 11

12 Omlægning af produktionen skabte nye behov > JERSLEV SJ. Videnpilot Shekeib Khajas 12

13 Omlægning af produktionen skabte nye behov > JERSLEV SJ. Da tallene på bundlinien gik i minus hos den vestsjællandske virksomhed Skandi Bo Indoor i Jerslev, besluttede adm. direktør og ejer Arne Jensen sig for at omlægge produktionen fra udvendige facader til produktion af indvendige uklassificerede og brandklassificerede glasskillevægge. Men en omlægning af produktionen skabte behov for nye kompetencer, som ikke fandtes i den lille håndværkervirksomhed, der bestod af 40 medarbejdere, en adm. direktør med kun en uddannelse som bygningssnedker bag sig og ingen højtuddannede. Manglede kompetencer til omlægningen Vi havde svært ved at styre produktionen vi havde nøgletal, som viste os, hvor vi satte penge til, og vi havde en meget tung papirgang, som ikke længere var hensigtsmæssig i forhold til mængden af arbejdsopgaver, fortæller Arne Jensen og tilføjer; derudover ville vi gerne udvikle os til en mere smidig, ordreproducerende industrivirksomhed. Som led i den omfattende omlægning blev virksomhedens første højtuddannede ansat - den nyuddannede produktionsingeniør Shekeib Khajas, der blev ansat som videnpilot. Og derfra gik det stærkt. Total omstrukturering Shekeib gik nemlig i gang med at gennemgå arbejdsgange og forretningsmetoder og kunne hurtigt se, hvor der skulle sættes ind. Han fik derfor indført et CRM-system for at få styr på Skandi Bo Indoors ordrebehandling, deres kunder og disses behov for at få nogle mere effektive produktionsarbejdsgange. Desuden var det vigtigt at få et nyt it-system, som integrerer kommunikationen mellem salgsafdeling, administration og produktion. Næste skridt er at kigge nærmere på de enkelte produktdele, hvor hhv. produktion og indkøb skal effektiviseres. For at optimere alle disse processer har Skandi Bo Indoor benyttet sig af tilskuddet fra videnpilotordningen. Pengene er blevet brugt på at sende Shekeib på et lean kursus på Aalborg Universitet. Grundidéen bag lean er at sikre, at alle aktiviteter i dagligdagen tilfører værdi til kunderne med et minimum af organisatorisk spild og det mest optimale flow i arbejdsgangen. Kurset har givet Shekeib de nødvendige kompetencer til at udarbejde it-programmer med arbejdsprocedurer, strukturer og rutiner, som virksomheden kan have gavn af med eller uden Shekeib. En verden til forskel Konkret har de mange nye tiltag betydet, at Skandi Bo Indoor nu kan håndtere langt flere ordrer, og at der sker færre fejl end tidligere. Som Arne Jensen udtrykker det; der er en verden til forskel fra tidligere strukturen og arbejdsgangene er bare helt anderledes nu. Og ikke mindst er de røde tal blevet vendt til sorte tal. Faktisk har virksomheden været så meget i vækst, at man har hyret en ingeniørpraktikant til at hjælpe Shekeib, og tanken er at ansætte flere højtuddannede inden for de næste par år. Det skyldes bl.a., at der nu er skabt så stort overskud på det strategiske plan, at Skandi Bo Indoor skal til at eksportere og regner med, at pct. af omsætningen skal hentes hjem på eksport i løbet af to-tre år. Til spørgsmålet om, hvorvidt Shekeib kan komme til at gøre sig selv arbejdsløs, når nu det hele engang kører på skinner, svarer Arne Jensen med et grin; nej, for så skal han overtage styring af produktionen, han er jo produktionsingeniør. > Derudover ville vi gerne udvikle os til en mere smidig, ordreproducerende industrivirksomhed. Der er en verden til forskel fra tidligere strukturen og arbejdsgangene er bare helt anderledes nu. 13

14 > JERSLEV SJ. > Så der er virkelig sket noget i den lille virksomhed på bare to år. Og Shekeib han overvejer at rykke hele familien med fra København til Vestsjælland for at slå sig ned permanent. Skandi Bo Indoor, Industrivej Jerslev Sjælland Tv:videnpilot Shekeib Khajas Th: ejer Arne Jensen 14

15 > LØGSTØR Videnpilot Olena Østrup 15

16 Markedsanalytiker satte skub i eksporten > LØGSTØR Så jo, at ansætte en videnpilot har haft stor betydning for vores vækst. Man får lov til at prøve en masse forskelligt, og to dage er aldrig ens. Da den lille konsulentvirksomhed Wexpo International A/S med bare fire ansatte skulle til at udvide eksportmarkedet, var der brug for nye kompetencer inden for markedsanalyse, markeds- og kulturindsigt samt fremmedsprog på højt niveau. Wexpo International A/S er beliggende i Nordjylland og har specialiseret sig inden for eksport af fjernevarme, som virksomheden køber fra små danske producenter. Da 99 pct. af Wexpos omsætning hviler på eksporten, var det alfa omega at få en dygtig medarbejder til at analysere nye markeder især inden for de østeuropæiske lande, fortæller adm. direktør og ejer Else Søndergaard; for her er der virkelig store uudnyttede muligheder. En virksomhed med vokseværk Else Søndergaard er selv uddannet inden for økonomi og eksport og startede faktisk i sin tid som trainee i Wexpo under isbryderordningen. Siden blev hun adm. direktør for til sidst at overtage virksomheden i Derfra har Wexpo blot udvidet forretningen med det ene eksportmarked efter det andet og handler nu med hele Vesteuropa, dele af Østeuropa, Østen og Sydamerika. En stor del af denne enorme forretningsudvikling kan tilskrives Elses øje for at samle de nødvendige kompetencer i virksomheden. Eksempelvis tog hun alternative midler i brug, da traditionel annoncering efter markedsanalytikere ikke gav pote. Hun henvendte sig nemlig til Dansk-Russisk Forening og fandt frem til danskgifte Olena Østrup fra Ukraine, som både havde en uddannelse som cand. merc. i international virksomhedsøkonomi i hånden, indgående kendskab til de østeuropæiske markeder og talte perfekt russisk. Meromsætning på pct. Olena blev i første omgang ansat som videnpilot, men sidder nu i en regulær stilling, hvor hun udarbejder markedsanalyser forud for virksomhedens indtræden på nye markeder. Derudover tager hun sig af sags- og ordrebehandling samt kundekontakt. Og Else Søndergaard er ikke i tvivl om, hvor meget ansættelsen af Olena har betydet for både top- og bundlinien hos Wexpo; helt konkret kan jeg fortælle, at vi bare i de russisktalende lande har haft en meromsætning på pct., efter vi ansatte Olena, så jeg forestiller mig faktisk, at vi kommer til at ansætte flere af Olenas slags - bare med andre sprogkompetencer, fortæller Else og tilføjer; så jo, at ansætte en videnpilot har haft stor betydning for vores vækst. En glad videnpilot Olena selv er også glad for, at hun fik lov til at vise, hvad hun duer til, da hun tidligere kun har beskæftiget sig med markedsanalyse og markedsudvikling på et teoretisk plan; i Ukraine var det svært at få job inden for mit område, så jeg arbejdede i flere år på et vikarbureau, hvor jeg hjalp virksomheder med at rekruttere arbejdskraft, beretter Olena. Også her var hun ansat i en lille virksomhed, hvilket hun synes er en fordel; man får lov til at prøve en masse forskelligt, og to dage er aldrig ens, siger hun glad. Tilskud fra videnpilotordningen brugt på strategikurser Tilskuddet til indkøb af viden har Wexpo brugt på strategikurser på hhv. Aarhus og Syddansk Universitet. I første omgang er det Else selv, der har taget kurserne, som har skullet bruges som led i udviklingen af en forretningsstrategi i forbindelse med eksportudvidelsen. Og virksomhedens bundlinieresultater viser, at pengene er blevet anvendt yderst hensigtsmæssigt. 16

17 > LØGSTØR Wexpo International A/S Fischersgade Løgstør 17

18 > KOLDING SØRENSEN - Connecting Markets Sørensen Aps Buen Kolding Videnpilot Birgitte Jensen 18

19 En cand.mag. i forretningsverdenen > KOLDING SØRENSEN - Connecting Markets er en mindre virksomhed i Kolding, der hjælper danske virksomheder ind på det tyske marked og vice versa. Virksomheden har oplevet en stigende kundetilstrømning og valgte derfor i 2006 at ansætte cand.mag. Birgitte Jensen som videnpilot. Siden er det gået stærkt for virksomheden, der efterfølgende har ansat flere højtuddannede; vi kender til de højtuddannedes kompetencer og ved, at de kan være med til at sætte gang i udviklingen. Så ud fra en rent økonomisk betragtning giver det simpelthen en god bundlinje at ansætte højtuddannede, siger Camille Markussen, som er projektleder hos SØ- RENSEN - Connecting Markets. Personlige kvalifikationer var afgørende For Birgitte Jensen var det ikke en selvfølge, at hun skulle starte sin karriere i forretningsverdenen. Men for SØREN- SEN - Connecting Markets har Birgittes cand.mag. grad i tysk og psykologi givet nogle nye kompetencer til virksomheden, som ifølge Camille Markussen har gjort virksomheden stærkere; vi ansætter primært ud fra de personlige kompetencer, men samtidig er det også vigtigt at få en bredde i vores medarbejdersammensætning. Det har vi fået med ansættelsen af Birgitte, der absolut har været med til at sætte fokus på nogle nye områder i vores virksomhed og hos vores kunder. Det skulle gerne give os nogle flere strenge at spille på i fremtiden, fortæller Camille Markussen. Højtuddannede skal ikke op på en piedestal For Camille er en af de væsentligste pointer, når man ansætter højtuddannede, at man skal betragte det som en naturlig udviklingsproces i virksomheden; man ansætter egentlig bare en ny medarbejder, der har nogle andre kompetencer end dem, man typisk har i forvejen. Man behøver ikke gøre så meget ud af, at det en højtuddannet, og da slet ikke sætte vedkommende op på en piedestal. Gør ansættelsen til en naturlig proces og brug de kompetencer, de højtuddannede kommer med - de vil hellere end gerne bidrage med deres viden, siger Camille Markussen. Penge til at få den nyeste viden ind i virksomheden Videnpilotordningens mulighed for at købe supplerende viden skulle gerne bruges til et projektlederkursus til Birgitte eller et fag på universitetet om strategi og ledelse; pengene giver os både mulighed for at få den nyeste viden indhentet fra universitetet, ligesom Birgitte får mulighed for at blive ekstra skarp på nogle områder, som er vigtige i vores virksomhed. Så på alle måder giver købet af supplerende viden en god mulighed for at få højnet vidensniveauet i vores virksomhed og det er jo netop den viden, der kan være med til at adskille os fra konkurrenterne smiler Camille Markussen. Udvikling for begge parter Birgitte Jensen har haft et spændende, men også hektisk år i SØRENSEN - Connecting Markets; jeg har virkelig oplevet, at jeg har nogle kompetencer, som kan bruges i en virksomhed som SØRENSEN - Connecting Markets, og samtidig har jeg været med til at løfte nogle opgaver, som jeg ved første øjekast måske troede var for omfattende. Det har naturligvis styrket mig både fagligt og personligt, ligesom jeg også kan se, at jeg har været med til at skabe udvikling i virksomheden. Begge dele er naturligvis vigtigt, siger Birgitte. Historien slutter dog ikke her, da Birgitte nu skal i gang med nye projekter hos SØRENSEN - Connecting Markets; for os har det at ansætte Birgitte været tænkt som et permanent projekt, så ret hurtigt blev vi enige om at fastansætte Birgitte. Og med de erfaringer, hun har oparbejdet allerede det første år, kan vi jo kun se lyst på fremtiden, slutter Camille Markussen. Ud fra en rent økonomisk betragtning giver det simpelthen en god bundlinje at ansætte højtuddannede. Med de erfaringer, hun har oparbejdet allerede det første år, kan vi jo kun se lyst på fremtiden. 19

20 > KØBENHAVN Tv: ejer Finn Kollerup Th: videnpilot Eva Høeg Schulz 20

21 Pionerånd frem for penge > KØBENHAVN Hvad får en 39-årig cand.scient.pol. med 12 års erhvervserfaring som udviklingskonsulent og projektleder i anerkendte virksomheder til at blive videnpilot i en lille nystartet konsulentvirksomhed? Spørger man Eva Høeg Schulz selv, kan det siges kort og godt; jeg ville Finn. Alt for kreativ Efternavnet er Kollerup, og Finn Kollerup er ikke en hr. hvem som helst. Han er uddannet civilingeniør i kemi, har en ph.d. i bioteknologi og en MBA i innovation og har tilmed skrevet flere bøger. Desuden har han gennem 15 år været ansat hos Novozymes, først som forsker, siden som afdelingsleder og endeligt som innovationskonsulent, før han i 2003 tog springet og besluttede sig for at blive sin egen chef. Finn Kollerup startede dermed konsulentvirksomheden Alt4kreativ og har specialiseret sig i kreativitet og innovation via idegenerering og konceptudvikling for private og offentlige virksomheder. Til at starte med var det en enkeltmandsvirksomhed, som nu er vokset til tre fuldtidsstillinger udover hjælp fra tre studentermedhjælpere. Virksomhedens navn gav sig selv, fordi folk altid har sagt til Finn; du er alt for kreativ. Lige meget kunstner og ingeniør Det betyder nu ikke, at Finn Kollerup er den kaotiske kunstnertype uden forretningssans. Han er også meget ingeniør. At han ansatte Eva til at få professionaliseret forretningsgange og stå for markedsføring og hjemmesiden, skyldtes mere, at virksomheden simpelthen var ved at vokse ham over hovedet; vores omsætning var de sidste to år steget med 300 pct., og det stiller jo større krav på alle områder, fortæller Finn og uddyber; da jeg startede, var jeg slet ikke opmærksom på, hvor meget der egentlig er i det med bogføring, it og rengøring. I dag kan Finn slet ikke undvære Eva, som i lige så høj grad er blevet hans sparringspartner. Inspirerende samarbejde Selv siger Eva: det er ikke lønnen, der trækker, men det er en pionerstilling, hvor jeg selv har skullet være med til at banke noget op, som jeg tror på, fordi jeg tror på Finn - det er inspirerende for mig at være her, jeg lærer rigtigt meget, og der er bare så højt til loftet. Det er bare kanon. Siden sin ansættelse har Eva fået meget mere ansvar, og stillingen har ændret sig til, at hun nu er koordinator på alle store projekter samt tager sig af al kundekontakt; fra starten var det nok meningen, at vi skulle være kloner af hinanden, men vi fandt lynhurtigt ud af, at der er ting, jeg er bedre til end Finn og omvendt, fortæller Eva. Og Finn er helt enig i, at dynamikken netop ligger i deres forskelligheder. Tilskuddet gjorde udslaget Men havde det ikke været for videnpilotordningen, var samarbejdet formentlig aldrig kommet i stand; jeg kunne ikke økonomisk bære at ansætte Eva uden tilskud. Så havde jeg været nødt til at akkumulere noget kapital til at ansætte nogen for et halvt år ad gangen, men det er jo kontinuiteten i at have Eva ansat, der gør den store forskel, siger Finn uden tøven. Så Finn Kollerup har været rigtig glad for videnpilotordningen. Også for selve proceduren ved ansættelsen af Eva, som han syntes var usædvanlig ubureaukratisk. Derimod følte både Finn og Eva, at det var en udfordring at finde ud af, hvad det ekstra tilskud kunne bruges til; det var bl.a. svært, fordi pengene kun kunne bruges på offentlige videninstitutioner og ikke fx på bøger, husker både Finn og Eva. Det endte dog med, at Eva tog tre forskellige kurser på Teknologisk Institut > Vores omsætning var de sidste to år steget med 300 pct., og det stiller jo større krav på alle områder, Det er ikke lønnen, der trækker, men det er en pionerstilling, hvor jeg selv har skullet være med til at banke noget op, som jeg tror på. Fra starten var det nok meningen, at vi skulle være kloner af hinanden, men vi fandt lynhurtigt ud af, at der er ting, jeg er bedre til end Finn og omvendt. 21

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Job i sigte en times kørsel fra København

Job i sigte en times kørsel fra København Job i sigte en times kørsel fra København Sydsjælland tørster efter højtuddannet arbejdskraft, så stemningen var høj til matchmaking i Vordingborg 20. september Vi har et godt og udviklende arbejdsmiljø

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden Jakob Kristiansen 6550 4611 jakobk@sdu.dk 1 Agenda Intro af SDU Erhverv og Syddansk Universitet Studentersamarbejde Aktuelle cases Spørgsmål

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Markedsplads for højtuddannede. Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer. Indhold

Markedsplads for højtuddannede. Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse og eksisterende initiativer. Indhold Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Markedsplads for højtuddannede Baggrundsnotat: Information om højtuddannedes beskæftigelse

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS

VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS VERDEN ER MIN ARBEJDSPLADS AKADEMI EKSPORT SÆLGER Skab ny vækst og mere salg på internationale eksportmarkeder med en målrettet efteruddannelse. 1 Uddannelsen til Eksportsælger Eksportsælgeruddannelsen

Læs mere

Forbered dig til fremtiden ansæt en akademiker

Forbered dig til fremtiden ansæt en akademiker Forbered dig til fremtiden ansæt en akademiker Akademikerkampagnen.dk eller kontakt os på 33 69 40 25 og hør mere om rekrutteringsog tilskudsmuligheder 1 2 Intro Det er dokumenteret, at højtuddannede skaber

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere