Videnpiloter. - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnpiloter. - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Videnpiloter - eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder

2 Kolofon Indholdsfortegnelse > Videnpiloter eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: og ISBN (online): Fotograf: Version1.dk Aalborg Reklamefoto 3 Forord 4 Ølsmager, produktionsansvarlig og brygmester - Brøckhouse, Hillerød 7 Videnpiloten var uundværlig i produktudviklingen - IO-Connect, Sønderborg 10 Videnpilot skabte udvikling fra dag et - ordbogen.com, Odense 12 Omlægning af produktionen skabte nye behov - Skandi Bo Indoor, Jerslev i Vestsjælland 15 Markedsanalytiker satte skub i eksporten - Wexpo, Løgstør i Nordjylland 18 En cand.mag. i forretningsverdenen - SØRENSEN Connecting Markets, Kolding 20 Pionerånd frem for penge - Alt4kreativ, Østerbro i København Tekst (cases): Ditte Amtoft Rohweder Jens Mølgaard Madsen Design og layout: Formidabel ApS Tryk: Kailow Graphic Oplag: ISBN (trykt): Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: Hjemmeside: 2

3 Forord > Videnpiloter vækst og innovation gennem ansættelse af højtuddannede Højtuddannede er en vigtig drivkraft for videnspredning og innovation i erhvervslivet. Videnpilotordningen er iværksat for at få flere højtuddannede ud i de små og mellemstore virksomheder og for at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og videninstitutionerne. De højtuddannede skal tilføre ny viden og nye kompetencer og være med til at fremme udvikling og innovation i eksisterende arbejdsgange og produktionsformer. Løbende evaluering af de afsluttede videnpilotprojekter viser, at projekterne skaber øget omsætning, ekspansion af markedsområdet og udvikling af nye produkter. Ofte fører forløbet også til fastansættelse enten af videnpiloten eller af andre højtuddannede i virksomheden. Men det er i dag langt fra alle virksomheder, der benytter sig af dét tilskud til samarbejde med en videninstitution, som følger med ordningen. Det er vores oplevelse, at nogle virksomheder har svært ved at danne sig et overblik over, hvor tilskuddet kan bruges og til hvad. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har derfor sammen med Akademikerkampagnen, som hører under Akademikernes Centralorganisation, udarbejdet en casesamling, der giver inspiration til, hvordan tilskuddet kan bruges. Der er tale om syv forskellige cases, hvor ansættelsen af en højtuddannet skaber vækst og innovation i virksomheden. Det er syv eksempler på, hvordan videnpiloter bringer nye kompetencer ind i virksomhederne, og hvordan dette fører til udvikling af nye strategier, nye systemer og nye markeder. Det er også syv eksempler på, hvordan videnpiloterne bidrager til at hente mere, bedre og nyere viden hjem til virksomheden gennem samarbejde med forsknings- og videninstitutionerne. I dag kan små og mellemstore virksomheder med mellem to og 100 ansatte foruden tilskud til videnpilotens løn også få et tilskud på op til kr. til indkøb af ydelser fra en offentlig videninstitution. Det kan fx være ydelser vedrørende forskning og udvikling, rådgivning, sparring eller efteruddannelse af videnpiloten i forbindelse med gennemførelse af udviklingsprojektet. Læs mere om videnpilotordningen på 3

4 4 > HILLERØD

5 Ølsmager, produktionsansvarlig og brygmester > HILLERØD Da man hos det lille bryggeri Brøckhouse i Hillerød var nødt til at kassere for flere hundrede tusinde kroner øl pga. fejl i produktionen, indså adm. direktør og ejer Allan Poulsen, at der måtte ske noget radikalt i forhold til virksomhedens kvalitetssikring. Allan Poulsen er selv uddannet civilingeniør og startede efter mange år i itbranchen sit eget lille bryggeri i I dag har Brøckhouse 15 ansatte og leverer øl til hele detailhandlen på det danske marked. Og netop den store vækst i virksomheden gjorde, at man pludselig ikke kunne følge med hos Brøckhouse. Hvor svært kan det være? Når man lige starter sin ølproduktion, så er det jo meget nemt og nærmest håndværksagtigt - sådan lidt lige som at lave mad - og man tænker, hvor svært kan det være? Men når det så bliver til en industriproduktion, hvor der er en masse kvalitetskrav, så skal tingene være 100 pct. i orden, fortæller Allan Poulsen. Det store økonomiske tab blev derfor afgørende for, at Allan Poulsen søgte en akademiker med kompetencer inden for fødevaresikkerhed. Her fandt han den 29-årige Torben Steenholdt, der som nyuddannet levnedsmiddelkandidat havde været jobsøgende i et halvt års tid. Udover sin relevante uddannelse havde Torben desuden forskererfaring fra Carlsberg Forskningscenter og en yderst gavnlig uddannelse som ølsmager. Videnpilotordningen betalte egenkontrolprogrammet Torben blev ansat som videnpilot, hvor hans primære arbejdsområde var at kvalitetssikre produktionen. Det indebar bl.a. at udarbejde en kvalitetshåndbog med beskrivelse af alle procedurer, udvikling af et egenkontrolprogram, få et laboratorium op at stå samt lave kurser for de øvrige medarbejdere. Her var det en stor fordel, at der med videnpilotordningen fulgte et ekstra tilskud til indkøb af viden. Det kunne nemlig bruges helt konkret til køb af konsulentbistand hos det Godkendte Teknologiske Serviceinstitut DHI - Institut for Vand og Miljø, som havde konsulenter med ekspertviden inden for bryggeri og egenkontrol. DHI bidrog med input til udformning og indhold til en skræddersyet egenkontrol til Brøckhouse, og Torben kunne så selv lave programmet på baggrund af den bistand, han havde fået. Har overtaget chefens funktioner Den store investering har båret frugt; vi har fået 100 pct. styr på kvaliteten, og vi har faktisk ikke haft et eneste problem, siden vi ansatte Torben, siger Allan Poulsen og tilføjer; men det er mere det, at han nu har fået en helt anden funktion, end det egentlig var meningen, fordi han faktisk efterhånden har overtaget min stilling som produktionsansvarlig, griner Allan Poulsen. Og Torben har fået rigtig travlt; jeg har ansvar for alt fra kvalitetssikring til planlægning af produktion, organisering af arbejde, indkøb og lagerstyring, forklarer Torben og fortsætter; samtidig brygger jeg øl og fungerer som ølsmager, og så har jeg også fået lov til at produktudvikle min egen ølserie, fortæller Torben stolt. Til gengæld betyder det, at Allan Poulsen selv har fået frigivet tid til de områder, der er nødvendige på det udviklingstrin, Brøckhouse befinder sig på lige nu, nemlig en større indsats inden for salg og marketing samt mere overordnet ledelse. For som han siger; med 15 medarbejdere er det jo ikke længere gjort med at tale om tingene hen over kaffebordet. Nu snart også med brygmester Derudover har Allan og Torben indgået en aftale, som de begge er meget glade for, idet Brøckhouse finansierer det meste af en brygmesteruddannelse for Torben, som han længe har ønsket sig. > har fået 100 % styr Vi på kvaliteten, og vi har faktisk ikke haft et eneste problem, siden vi ansatte Torben. Jeg har ansvar for alt fra kvalitetssikring til planlægning af produktion, organisering af arbejde, indkøb og lagerstyring. 5

6 > HILLERØD > Så det kører godt for Brøckhouse; med en topprofessionel kvalitetssikring, en større og mere målrettet marketingindsats og nu snart også med sin egen brygmester er alle grundstenene lagt til en virkelig spændende fremtid for det lille bryggeri i Hillerød. Brøckhouse Aps. Høgevej 6, 3400 Hillerød Tv: videnpilot Torben Steenholdt Th: ejer Allan Poulsen 6

7 Videnpiloten var uundværlig i produktudviklingen > SØNDERBORG Selvom man i en it-virksomhed har både en ingeniør og en softwareudvikler ansat, kan man alligevel godt mangle kompetencer inden for produktudvikling. Det var i hvert fald det, Michael Hansen, ejer af IO- Connect Aps, erfarede, da han skulle udvikle en ny platform til elektronisk styring og overvågning. IO-Connect er en sønderjysk it-virksomhed med fem medarbejdere med en niche inden for netop elektronisk styring og overvågning. Bl.a. står virksomheden bag den enhed, der kan kontrollere de elektriske installationer i et hus ved hjælp af en mobiltelefon. Ligeledes har IO-Connect udviklet en elektronisk styringsenhed med en indbygget vejrstation, der gør det muligt at tænde og slukke gadebelysning uden brug af lyssensorer. Ansatte en tidligere ingeniørpraktikant Imidlertid viste markedet, at der var brug for en udvidet version af platformen, og da det krævede specialviden på softwareområdet, var næste indlysende skridt for Michael Hansen at ansætte en videnpilot til at løfte opgaven. Valget faldt helt naturligt på 27-årige Martin Birkebæk, som havde været i praktik hos IO-Connect under sin uddannelse som softwareingeniør. For Martin havde netop de kompetencer, man manglede; Martin har en naturlig interesse for faget, og så vidste vi jo, hvad han kunne, fortæller Michael Hansen, der selv er elektronik-fagtekniker og svagstrømsingeniør. Det viste sig at være en god beslutning at ansætte Martin, der indtil nu har været ansvarlig for design og udvikling af platformen. Vi skal leve af det her produkt Det har helt klart været vigtigt for gennemførelsen af projektet at have en som Martin, ellers havde det faktisk ikke kunne lade sig gøre, fortæller Michael Hansen og fortsætter; men det har været et langt udviklingsforløb, og det har ikke været uden forhindringer. Men nu regner vi med, at platformen kan lanceres i løbet af sommeren, forklarer Michael ivrigt. Og Michael Hansen har store forventninger til den nye platform, for som han siger; vi skal leve af det her produkt!. Faktisk regner han med at kunne fordoble omsætningen til næste år, og herudover har IO-Connect også nogle spændende kundeemner i kikkerten til den nye platform. Men sådan har det ikke altid været, fortæller Michael Hansen, der måtte starte virksomheden med store investeringer på udviklingssiden og så bare håbe på, at indtægterne ville følge med hen ad vejen. Tilskuddet var kærkomment og nødvendigt Derfor har videnpilotordningen været absolut nødvendig for IO-Connects produktudvikling. Også da det undervejs i processen viste sig, at de nok havde baseret platformen på en teknologi, der var for ny, og derfor var nødt til at sadle om midt i forløbet; Vi havde simpelthen brug for en teknologi-injektion til at få noget målrettet viden ind i hovederne på os og til at få sikret, at den teknologi, vi bruger, er ok, fortæller Michael Hansen. De valgte derfor at købe konsulentbistand hos Syddansk Universitet og Center for Softwareinnovation, der kunne bidrage med ekspertviden samt netværk med andre virksomheder. Men havde det ikke været for tilskuddet fra videnpilotordningen, havde vi ikke haft råd til at købe den nødvendige viden, for vi var meget pressede økonomisk, husker Michael Hansen. Også Martin Birkebæk var glad for det valg; jeg fik jo chancen for at tilegne mig viden, som jeg ellers ikke havde haft mulighed for, siger han. > Det har helt klart været vigtigt for gennemførelsen af projektet at have en som Martin, ellers havde det faktisk ikke kunne lade sig gøre. Vi havde simpelthen brug for en teknologi-injektion til at få noget målrettet viden ind i hovederne på os. 7

8 > SØNDERBORG Videnpilot Martin Birkebæk 8

9 > SØNDERBORG > I det hele taget har begge parter været meget glade for videnpilotordningen, og Michael Hansen pointerer, at han var positivt overrasket over, at sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningen og administrationen af ordningen var så nem og ubureaukratisk. Nu mangler vi bare en dygtig medarbejder, der kan markedsføre vores nye produkt for os, slutter Michael Hansen tilfreds. IO-Connect Aps Ahlmannsvej 41B 6400 Sønderborg Tv: Ejer Michael Hansen Th: Videnpilot Martin Birkebæk 9

10 Videnpilot skabte udvikling fra dag et > ODENSE For os er det en oplagt mulighed at bruge pengene i vores bestræbelser på hele tiden at sikre et meget højt kvalitetsniveau og have det nyeste produkt. Hos ordbogen. com har jeg fået et job, hvor jeg meget direkte kan bruge mine primære kompetencer inden for engelskområdet. For adm. direktør Bjarni Norddahl fra ordbogen.com i Odense var videnpilotordningen en oplagt mulighed for at ansætte Anja Becher Andresen til deres nye engelske ordbog på internettet. Og samarbejdet har vist sig at være en stor succes. Anja har med sin baggrund som cand.mag i engelsk og samfundsfag været med til at sikre, at kvaliteten hele tiden er på det niveau, som virksomhederne kræver af ordbogen.com. Bjarni Norddahl fortæller, at uden ansættelsen af Anja Becher Andresen havde virksomheden formodentlig ikke kunne opretholde sit høje kvalitetsniveau og sikre, at man hele tiden holder sig up-todate med de nyeste ord og betydningen heraf. Og netop denne kvalitetssikring er afgørende for kundernes tillid til os, siger Bjarni Norddahl. Fagspecifik kompetence og mere til Bjarni Norddahl startede i sin tid ordbogen.com, fordi han var træt af, at der ikke var en ordentlig opdateret ordbog på internettet; det var egentlig mest min irritation, der fik mig i gang, men da jeg ikke selv har en specifik uddannelse relateret til det indholdsmæssige i en ordbog, var jeg selvfølgelig nødt til at hente ekspertise for at gøre det bedre end de andre udbydere, fortæller Bjarni Norddahl. Det førte til Anja Becher Andresens ansættelse i den lille fynske virksomhed, der inden Anjas ansættelse kun talte 20 medarbejdere. I dag er de 36 ansatte. Hvad Bjarni dog ikke lige havde tænkt på var, at han med ansættelsen af Anja som den første højtuddannede i virksomheden også fik kompetencer med på andre områder end de engelskfaglige; jeg kunne med det samme mærke, at Anja var vant til at strukturere og tænke i overordnede baner. Det har betydet, at jeg også har fået en stor sidegevinst i form af en kompetent sparringspartner på udviklingssiden, tilføjer Bjarni Norddahl glad. Køb af supplerende viden på universitetet Ordbogen.com vil i den kommende tid også gøre brug af videnpilotordningens supplerende tilskud til samarbejde med en videninstitution; for os er det en oplagt mulighed at bruge pengene i vores bestræbelser på hele tiden at sikre et meget højt kvalitetsniveau og have det nyeste produkt. Udover at have tilknyttet Anja som vores interne kvalitetskontrol har vi mulighed for at købe viden fra universitetet, så vi også får en ekstern kontrol, siger Bjarni Norddahl og fortsætter; vi har nemlig tænkt os at tilknytte en professor fra universitetsverdenen til projektet. Hermed får vi også det uvildige kvalitetsstempel, som igen kan højne vores markedsværdi overfor kunderne, fortæller Bjarni Norddahl. Også brug for bredden i kompetencerne Anja Becher Andresen har været glad for sin ansættelse hos ordbogen.com; hos ordbogen.com har jeg fået et job, hvor jeg meget direkte kan bruge mine primære kompetencer inden for engelskområdet. Det er naturligvis rigtig godt. Derudover kan jeg dog også se, at jeg har mange kompetencer med mig fra universitet. Kompetencer, som jeg ikke lige i første omgang kunne se, jeg fik brug for, men som også har vist sig at være meget brugbare, fx i forbindelse med at strukturere og planlægge og agere sparringspartner i forhold til nye ideer og tiltag, siger Anja. Tysk ordbog det næste skridt For ordbogen.com slutter succesen dog ikke her. Det næste projekt, som allerede er sat i gang, er en tysk ordbog på internettet; vi har helt klart tænkt os at tilknytte en højtuddannet til dette projekt fra starten, og med vores erfaringer in mente kan vi jo se, at vi ud over det > 10

11 > ODENSE > fagspecifikke også får en struktureret udviklingsperson med i købet og det er jo slet ikke så dårligt, slutter Bjarni med et smil. Videnpilot Anja Becher Andresen ordbogen.com Billedskærervej Odense M 11

12 Omlægning af produktionen skabte nye behov > JERSLEV SJ. Videnpilot Shekeib Khajas 12

13 Omlægning af produktionen skabte nye behov > JERSLEV SJ. Da tallene på bundlinien gik i minus hos den vestsjællandske virksomhed Skandi Bo Indoor i Jerslev, besluttede adm. direktør og ejer Arne Jensen sig for at omlægge produktionen fra udvendige facader til produktion af indvendige uklassificerede og brandklassificerede glasskillevægge. Men en omlægning af produktionen skabte behov for nye kompetencer, som ikke fandtes i den lille håndværkervirksomhed, der bestod af 40 medarbejdere, en adm. direktør med kun en uddannelse som bygningssnedker bag sig og ingen højtuddannede. Manglede kompetencer til omlægningen Vi havde svært ved at styre produktionen vi havde nøgletal, som viste os, hvor vi satte penge til, og vi havde en meget tung papirgang, som ikke længere var hensigtsmæssig i forhold til mængden af arbejdsopgaver, fortæller Arne Jensen og tilføjer; derudover ville vi gerne udvikle os til en mere smidig, ordreproducerende industrivirksomhed. Som led i den omfattende omlægning blev virksomhedens første højtuddannede ansat - den nyuddannede produktionsingeniør Shekeib Khajas, der blev ansat som videnpilot. Og derfra gik det stærkt. Total omstrukturering Shekeib gik nemlig i gang med at gennemgå arbejdsgange og forretningsmetoder og kunne hurtigt se, hvor der skulle sættes ind. Han fik derfor indført et CRM-system for at få styr på Skandi Bo Indoors ordrebehandling, deres kunder og disses behov for at få nogle mere effektive produktionsarbejdsgange. Desuden var det vigtigt at få et nyt it-system, som integrerer kommunikationen mellem salgsafdeling, administration og produktion. Næste skridt er at kigge nærmere på de enkelte produktdele, hvor hhv. produktion og indkøb skal effektiviseres. For at optimere alle disse processer har Skandi Bo Indoor benyttet sig af tilskuddet fra videnpilotordningen. Pengene er blevet brugt på at sende Shekeib på et lean kursus på Aalborg Universitet. Grundidéen bag lean er at sikre, at alle aktiviteter i dagligdagen tilfører værdi til kunderne med et minimum af organisatorisk spild og det mest optimale flow i arbejdsgangen. Kurset har givet Shekeib de nødvendige kompetencer til at udarbejde it-programmer med arbejdsprocedurer, strukturer og rutiner, som virksomheden kan have gavn af med eller uden Shekeib. En verden til forskel Konkret har de mange nye tiltag betydet, at Skandi Bo Indoor nu kan håndtere langt flere ordrer, og at der sker færre fejl end tidligere. Som Arne Jensen udtrykker det; der er en verden til forskel fra tidligere strukturen og arbejdsgangene er bare helt anderledes nu. Og ikke mindst er de røde tal blevet vendt til sorte tal. Faktisk har virksomheden været så meget i vækst, at man har hyret en ingeniørpraktikant til at hjælpe Shekeib, og tanken er at ansætte flere højtuddannede inden for de næste par år. Det skyldes bl.a., at der nu er skabt så stort overskud på det strategiske plan, at Skandi Bo Indoor skal til at eksportere og regner med, at pct. af omsætningen skal hentes hjem på eksport i løbet af to-tre år. Til spørgsmålet om, hvorvidt Shekeib kan komme til at gøre sig selv arbejdsløs, når nu det hele engang kører på skinner, svarer Arne Jensen med et grin; nej, for så skal han overtage styring af produktionen, han er jo produktionsingeniør. > Derudover ville vi gerne udvikle os til en mere smidig, ordreproducerende industrivirksomhed. Der er en verden til forskel fra tidligere strukturen og arbejdsgangene er bare helt anderledes nu. 13

14 > JERSLEV SJ. > Så der er virkelig sket noget i den lille virksomhed på bare to år. Og Shekeib han overvejer at rykke hele familien med fra København til Vestsjælland for at slå sig ned permanent. Skandi Bo Indoor, Industrivej Jerslev Sjælland Tv:videnpilot Shekeib Khajas Th: ejer Arne Jensen 14

15 > LØGSTØR Videnpilot Olena Østrup 15

16 Markedsanalytiker satte skub i eksporten > LØGSTØR Så jo, at ansætte en videnpilot har haft stor betydning for vores vækst. Man får lov til at prøve en masse forskelligt, og to dage er aldrig ens. Da den lille konsulentvirksomhed Wexpo International A/S med bare fire ansatte skulle til at udvide eksportmarkedet, var der brug for nye kompetencer inden for markedsanalyse, markeds- og kulturindsigt samt fremmedsprog på højt niveau. Wexpo International A/S er beliggende i Nordjylland og har specialiseret sig inden for eksport af fjernevarme, som virksomheden køber fra små danske producenter. Da 99 pct. af Wexpos omsætning hviler på eksporten, var det alfa omega at få en dygtig medarbejder til at analysere nye markeder især inden for de østeuropæiske lande, fortæller adm. direktør og ejer Else Søndergaard; for her er der virkelig store uudnyttede muligheder. En virksomhed med vokseværk Else Søndergaard er selv uddannet inden for økonomi og eksport og startede faktisk i sin tid som trainee i Wexpo under isbryderordningen. Siden blev hun adm. direktør for til sidst at overtage virksomheden i Derfra har Wexpo blot udvidet forretningen med det ene eksportmarked efter det andet og handler nu med hele Vesteuropa, dele af Østeuropa, Østen og Sydamerika. En stor del af denne enorme forretningsudvikling kan tilskrives Elses øje for at samle de nødvendige kompetencer i virksomheden. Eksempelvis tog hun alternative midler i brug, da traditionel annoncering efter markedsanalytikere ikke gav pote. Hun henvendte sig nemlig til Dansk-Russisk Forening og fandt frem til danskgifte Olena Østrup fra Ukraine, som både havde en uddannelse som cand. merc. i international virksomhedsøkonomi i hånden, indgående kendskab til de østeuropæiske markeder og talte perfekt russisk. Meromsætning på pct. Olena blev i første omgang ansat som videnpilot, men sidder nu i en regulær stilling, hvor hun udarbejder markedsanalyser forud for virksomhedens indtræden på nye markeder. Derudover tager hun sig af sags- og ordrebehandling samt kundekontakt. Og Else Søndergaard er ikke i tvivl om, hvor meget ansættelsen af Olena har betydet for både top- og bundlinien hos Wexpo; helt konkret kan jeg fortælle, at vi bare i de russisktalende lande har haft en meromsætning på pct., efter vi ansatte Olena, så jeg forestiller mig faktisk, at vi kommer til at ansætte flere af Olenas slags - bare med andre sprogkompetencer, fortæller Else og tilføjer; så jo, at ansætte en videnpilot har haft stor betydning for vores vækst. En glad videnpilot Olena selv er også glad for, at hun fik lov til at vise, hvad hun duer til, da hun tidligere kun har beskæftiget sig med markedsanalyse og markedsudvikling på et teoretisk plan; i Ukraine var det svært at få job inden for mit område, så jeg arbejdede i flere år på et vikarbureau, hvor jeg hjalp virksomheder med at rekruttere arbejdskraft, beretter Olena. Også her var hun ansat i en lille virksomhed, hvilket hun synes er en fordel; man får lov til at prøve en masse forskelligt, og to dage er aldrig ens, siger hun glad. Tilskud fra videnpilotordningen brugt på strategikurser Tilskuddet til indkøb af viden har Wexpo brugt på strategikurser på hhv. Aarhus og Syddansk Universitet. I første omgang er det Else selv, der har taget kurserne, som har skullet bruges som led i udviklingen af en forretningsstrategi i forbindelse med eksportudvidelsen. Og virksomhedens bundlinieresultater viser, at pengene er blevet anvendt yderst hensigtsmæssigt. 16

17 > LØGSTØR Wexpo International A/S Fischersgade Løgstør 17

18 > KOLDING SØRENSEN - Connecting Markets Sørensen Aps Buen Kolding Videnpilot Birgitte Jensen 18

19 En cand.mag. i forretningsverdenen > KOLDING SØRENSEN - Connecting Markets er en mindre virksomhed i Kolding, der hjælper danske virksomheder ind på det tyske marked og vice versa. Virksomheden har oplevet en stigende kundetilstrømning og valgte derfor i 2006 at ansætte cand.mag. Birgitte Jensen som videnpilot. Siden er det gået stærkt for virksomheden, der efterfølgende har ansat flere højtuddannede; vi kender til de højtuddannedes kompetencer og ved, at de kan være med til at sætte gang i udviklingen. Så ud fra en rent økonomisk betragtning giver det simpelthen en god bundlinje at ansætte højtuddannede, siger Camille Markussen, som er projektleder hos SØ- RENSEN - Connecting Markets. Personlige kvalifikationer var afgørende For Birgitte Jensen var det ikke en selvfølge, at hun skulle starte sin karriere i forretningsverdenen. Men for SØREN- SEN - Connecting Markets har Birgittes cand.mag. grad i tysk og psykologi givet nogle nye kompetencer til virksomheden, som ifølge Camille Markussen har gjort virksomheden stærkere; vi ansætter primært ud fra de personlige kompetencer, men samtidig er det også vigtigt at få en bredde i vores medarbejdersammensætning. Det har vi fået med ansættelsen af Birgitte, der absolut har været med til at sætte fokus på nogle nye områder i vores virksomhed og hos vores kunder. Det skulle gerne give os nogle flere strenge at spille på i fremtiden, fortæller Camille Markussen. Højtuddannede skal ikke op på en piedestal For Camille er en af de væsentligste pointer, når man ansætter højtuddannede, at man skal betragte det som en naturlig udviklingsproces i virksomheden; man ansætter egentlig bare en ny medarbejder, der har nogle andre kompetencer end dem, man typisk har i forvejen. Man behøver ikke gøre så meget ud af, at det en højtuddannet, og da slet ikke sætte vedkommende op på en piedestal. Gør ansættelsen til en naturlig proces og brug de kompetencer, de højtuddannede kommer med - de vil hellere end gerne bidrage med deres viden, siger Camille Markussen. Penge til at få den nyeste viden ind i virksomheden Videnpilotordningens mulighed for at købe supplerende viden skulle gerne bruges til et projektlederkursus til Birgitte eller et fag på universitetet om strategi og ledelse; pengene giver os både mulighed for at få den nyeste viden indhentet fra universitetet, ligesom Birgitte får mulighed for at blive ekstra skarp på nogle områder, som er vigtige i vores virksomhed. Så på alle måder giver købet af supplerende viden en god mulighed for at få højnet vidensniveauet i vores virksomhed og det er jo netop den viden, der kan være med til at adskille os fra konkurrenterne smiler Camille Markussen. Udvikling for begge parter Birgitte Jensen har haft et spændende, men også hektisk år i SØRENSEN - Connecting Markets; jeg har virkelig oplevet, at jeg har nogle kompetencer, som kan bruges i en virksomhed som SØRENSEN - Connecting Markets, og samtidig har jeg været med til at løfte nogle opgaver, som jeg ved første øjekast måske troede var for omfattende. Det har naturligvis styrket mig både fagligt og personligt, ligesom jeg også kan se, at jeg har været med til at skabe udvikling i virksomheden. Begge dele er naturligvis vigtigt, siger Birgitte. Historien slutter dog ikke her, da Birgitte nu skal i gang med nye projekter hos SØRENSEN - Connecting Markets; for os har det at ansætte Birgitte været tænkt som et permanent projekt, så ret hurtigt blev vi enige om at fastansætte Birgitte. Og med de erfaringer, hun har oparbejdet allerede det første år, kan vi jo kun se lyst på fremtiden, slutter Camille Markussen. Ud fra en rent økonomisk betragtning giver det simpelthen en god bundlinje at ansætte højtuddannede. Med de erfaringer, hun har oparbejdet allerede det første år, kan vi jo kun se lyst på fremtiden. 19

20 > KØBENHAVN Tv: ejer Finn Kollerup Th: videnpilot Eva Høeg Schulz 20

21 Pionerånd frem for penge > KØBENHAVN Hvad får en 39-årig cand.scient.pol. med 12 års erhvervserfaring som udviklingskonsulent og projektleder i anerkendte virksomheder til at blive videnpilot i en lille nystartet konsulentvirksomhed? Spørger man Eva Høeg Schulz selv, kan det siges kort og godt; jeg ville Finn. Alt for kreativ Efternavnet er Kollerup, og Finn Kollerup er ikke en hr. hvem som helst. Han er uddannet civilingeniør i kemi, har en ph.d. i bioteknologi og en MBA i innovation og har tilmed skrevet flere bøger. Desuden har han gennem 15 år været ansat hos Novozymes, først som forsker, siden som afdelingsleder og endeligt som innovationskonsulent, før han i 2003 tog springet og besluttede sig for at blive sin egen chef. Finn Kollerup startede dermed konsulentvirksomheden Alt4kreativ og har specialiseret sig i kreativitet og innovation via idegenerering og konceptudvikling for private og offentlige virksomheder. Til at starte med var det en enkeltmandsvirksomhed, som nu er vokset til tre fuldtidsstillinger udover hjælp fra tre studentermedhjælpere. Virksomhedens navn gav sig selv, fordi folk altid har sagt til Finn; du er alt for kreativ. Lige meget kunstner og ingeniør Det betyder nu ikke, at Finn Kollerup er den kaotiske kunstnertype uden forretningssans. Han er også meget ingeniør. At han ansatte Eva til at få professionaliseret forretningsgange og stå for markedsføring og hjemmesiden, skyldtes mere, at virksomheden simpelthen var ved at vokse ham over hovedet; vores omsætning var de sidste to år steget med 300 pct., og det stiller jo større krav på alle områder, fortæller Finn og uddyber; da jeg startede, var jeg slet ikke opmærksom på, hvor meget der egentlig er i det med bogføring, it og rengøring. I dag kan Finn slet ikke undvære Eva, som i lige så høj grad er blevet hans sparringspartner. Inspirerende samarbejde Selv siger Eva: det er ikke lønnen, der trækker, men det er en pionerstilling, hvor jeg selv har skullet være med til at banke noget op, som jeg tror på, fordi jeg tror på Finn - det er inspirerende for mig at være her, jeg lærer rigtigt meget, og der er bare så højt til loftet. Det er bare kanon. Siden sin ansættelse har Eva fået meget mere ansvar, og stillingen har ændret sig til, at hun nu er koordinator på alle store projekter samt tager sig af al kundekontakt; fra starten var det nok meningen, at vi skulle være kloner af hinanden, men vi fandt lynhurtigt ud af, at der er ting, jeg er bedre til end Finn og omvendt, fortæller Eva. Og Finn er helt enig i, at dynamikken netop ligger i deres forskelligheder. Tilskuddet gjorde udslaget Men havde det ikke været for videnpilotordningen, var samarbejdet formentlig aldrig kommet i stand; jeg kunne ikke økonomisk bære at ansætte Eva uden tilskud. Så havde jeg været nødt til at akkumulere noget kapital til at ansætte nogen for et halvt år ad gangen, men det er jo kontinuiteten i at have Eva ansat, der gør den store forskel, siger Finn uden tøven. Så Finn Kollerup har været rigtig glad for videnpilotordningen. Også for selve proceduren ved ansættelsen af Eva, som han syntes var usædvanlig ubureaukratisk. Derimod følte både Finn og Eva, at det var en udfordring at finde ud af, hvad det ekstra tilskud kunne bruges til; det var bl.a. svært, fordi pengene kun kunne bruges på offentlige videninstitutioner og ikke fx på bøger, husker både Finn og Eva. Det endte dog med, at Eva tog tre forskellige kurser på Teknologisk Institut > Vores omsætning var de sidste to år steget med 300 pct., og det stiller jo større krav på alle områder, Det er ikke lønnen, der trækker, men det er en pionerstilling, hvor jeg selv har skullet være med til at banke noget op, som jeg tror på. Fra starten var det nok meningen, at vi skulle være kloner af hinanden, men vi fandt lynhurtigt ud af, at der er ting, jeg er bedre til end Finn og omvendt. 21

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere