Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler"

Transkript

1 Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger Mulige indsatser Analysens struktur Afgrænsning og metode Afgrænsning Metode Kortlægning af danske virksomheder Kortlægning af eksportbarrierer Survey Et statistisk billede af virksomhederne Virksomhedsstørrelse og -performance Eksportbarrierer for digitale forvaltningsløsninger og læremidler Traditionelle barrierer for eksport af digitale forvaltningsløsninger It-standarder Teknologisk markedsmodenhed Udbudsprocesser Øvrige traditionelle barrierer for eksport Risiko og mindset Manglende specialisering blandt eksportfremmeaktører og brancheforeninger? Sprog og kultur Sprog og kultur som specifik barriere Sammenfatning Eksportstrategier Markeder og løsninger Landes digitale modenhed Systemers kompleksitet Fra barriere til eksport

3 6.5. Standardløsninger til modne markeder Standardprodukter til umodne markeder Komplekse produkter til umodne markeder Forudsætninger for eksport Strategisk fokus på eksport Kritiske eksportforudsætninger Adgang til netværk Lokal tilstedeværelse Hjemmemarkedserfaring og referencer Erfaring med offentlige kunder og udbudsprocesser Danmarks digitale brand Konkurrencedygtige produkter Generiske produkter, der kan integreres Kritiske parametre for eksport opsummering Traditionelle eksportbarrierer Tekniske standarder Danskproduceret et plus og en barriere Specifikke barrierer dansk digitalt indhold Nøglekonklusioner Mulige indsatser Appendix: Virksomhedscases Savivo: Global eksport af m-læringsværktøjer Tabulex: Eksport til Nordeuropa cbrain: Eksport af ESDH-system Rehfeld Partners: Eksport af ledelsesinformationssystem NIRAS: Ledelsesinformationsløsninger Schultz: Shortlistet på norsk rammekontrakt Targit: Eksport via samarbejdspartnere MySupply: Eksport af NemHandel-løsning

4 1. Indledning Eksportpotentialet for danske virksomheder, der udvikler digitale forvaltningsløsninger og læremidler Vækstteamet for IKT og Digital Vækst, som blev nedsat af regeringen, kom med deres anbefalinger i januar Vækstteamet konkluderede, at der er et uudnyttet potentiale i eksport af digitale løsninger, som er udviklet til det offentlige fx inden for forvaltningsløsninger og digitale læringsmidler. Med udgangspunkt i vækstteamets konklusioner og anbefalinger har Teknologisk Institut fået til opdrag at afdække potentielle barrierer for eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler, der er udviklet til den offentlige sektor i Danmark. Analysen omfatter: En kortlægning af virksomheder, der udvikler digitale forvaltningsløsninger og/eller digitale læremidler. En afdækning af oplevede interne og eksterne barrierer blandt danske virksomheder, som udvikler digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler. En afdækning af eksportmuligheder af it-løsninger, som er blevet udviklet til det offentlige. Vi vil gerne sige tak til både eksperter og virksomheder, som alle er kommet med uvurderlige bidrag til gennemførelsen af denne analyse. Teknologisk Institut Center for Analyse & Erhvervsfremme Kontakt: Hanne Shapiro: 4

5 1.1. Sammenfatning Det følgende afsnit rummer en sammenfatning af en analyse Teknologisk institut har gennemført, og som har fokuseret på eksportbarrierer for virksomheder, som producerer offentlige digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler. Analysen har afdækket følgende områder: De eksporterende virksomheder og eksportdestinationer Oplevede eksportbarrierer for danske virksomheder Virksomhedernes strategier for at håndtere eksportbarrierer. Der er gennemført en survey blandt virksomheder, som udvikler administrative systemer til det offentlige og/eller e-læringsløsninger til det offentlige. Kortlægningen viser, at 71 pct. af de danske virksomheder, som producerer digitale forvaltningsløsninger og/eller digitale læremidler til det offentlige baserer deres virksomhed udelukkende på det danske marked. Blandt de eksporterende virksomheder, som producerer enten digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler, er andelen af eksporterende virksomheder lavest for de virksomheder, som producerer learning management 1 -systemer, som udgør en del af digitale læremidler. Eksporten for denne gruppe af virksomheder ligger på 3 pct. Eksporten er højest for virksomheder, der producerer fagsystemer samt for virksomheder, som producerer integrations-og sikkerhedssystemer med henholdsvis 17 pct. og 15 pct. Derudover viser analysen, at de eksporterende virksomheder generelt er større end de ikke-eksporterende, og for det andet at værditilvæksten er markant højere for de eksporterende virksomheder, hvilket også ses i andre brancher som fx fremstillingsindustrien 2 og som kan henføres til, at eksporterende virksomheder er udsat for en større konkurrenceudsættelse. Eksporttallene for producenter af digitale forvaltningsløsninger og læremidler kan sammenholdes med, at dansk eksport af varer og tjenesteydelser i 2013 var på ca mia. kr. eller ca. 55 pct. målt ift. Danmarks BNP. Kun 10 pct. af de ca danske virksomheder eksporterer. Af de eksporterende virksomheder står de ca. 10 pct. for ca. 90 pct. af eksporten. De 100 største eksportører står alene for ca. 50 pct. af eksporten. Omkring 75 pct. af den danske vareeksport afsættes i Europa og yderligere 6-7 pct. i USA. Kun pct. af eksporten går til økonomierne uden for OECD-området, hvor hovedparten af den globale vækst forventes at finde sted de kommende årtier 3. I en national målestok klarer producenterne af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler sig således godt. Denne og andre analyser har vist, at for de relativt nystartede virksomheder kan adgang til risikokapital være et problem. De potentielle mar Nordisk Ministerråd (2014) Nordic Export of goods and exporting enterprises 3 5

6 keder for digitale læremidler og digitale forvaltningsløsninger er på ingen måde homogene, hverken hvad angår it modenhed, it infrastruktur eller forvaltningspraksis. Netop fordi der er tale om ydelser, som skal understøtte offentlig forvaltningspraksis, hvad enten det handler om undervisnings eller administration, kræver det typisk længere tid og flere ressourcer at trænge ind på markedet for offentlige digitale løsninger, end det gør på andre markeder, vurderer eksperter og de interviewede virksomheder. I den optik klarer virksomhederne sig derfor godt. Fokus på nærmarkederne Analysen viser, at den danske eksport primært går til nærmarkederne i Norden, Tyskland og England. Således er det 81 pct. af de eksporterende virksomheder, der eksporterer til Norden, mens 43 pct. eksporterer til Nordamerika og 19 pct. til Asien. Der kan udpeges flere årsager til dette. For det første fordi nærmarkederne i flere henseender ligner det danske marked. For det andet har den geografiske nærhed betydning, idet det gør det mindre omkostningstungt at få opbygget en position i et nyt marked, hvad enten det sker via en partnerstrategi eller ved tilstedeværelse. For det tredje spiller markedsmodenheden i nærmarkederne også en rolle. Et fragmenteret marked med mange små spillere Det nuværende danske marked for digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler er karakteriseret ved, at mange offentlige kunder ønsker skræddersyede løsninger, samt at indkøb foregår decentralt, hvad enten der er tale om digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler. En høj grad af digitalisering i Danmark kombineret med en efterspørgsel på skræddersyede løsninger betyder, at danske virksomheder har opbygget erfaring med at udvikle kundetilpassede løsninger og i mindre omfang skalerbare løsninger. Et interessant perspektiv på barrierer relateret til et fragmenteret marked er, at disse primært vedrører forhold på det danske marked og efterfølgende får betydning for virksomhedernes muligheder på de internationale markeder. Dette kan have negative konsekvenser i forhold til internationale udbud, idet der ofte stilles krav til potentielle leverandører om, at de har leveret opgaver af en vis størrelse for overhovedet at kunne komme i betragtning i internationale udbud. Endvidere består leverandørerne af mange små og mellemstore virksomheder. Og som i andre brancher har disse ofte sværere ved at skaffe de nødvendige finansielle og ledelsesmæssige ressourcer til eksportfremstød. Samlet set viser analysen, at der kan identificeres en række traditionelle barrierer, hvor nogle forstærkes af, at der er tale om eksport af løsninger i forbindelse med en myndighedsbetjening, idet det kræver et dybdegående 6

7 kendskab ikke alene til marked og konkurrenter, men også til forvaltningslovgivning som helhed. Endvidere kræver det relevante referencer i sammenlignelig størrelse samt kendskab til det enkelte ressortområde og udbudsregler (især uden for EU). Derfor har det fragmenterede danske marked en negativ effekt. Traditionelle eksportbarrierer strategi og omkostninger i tid og ressourcer Virksomhederne fremhæver især barrierer, der vedrører omkostninger i tid og økonomiske ressourcer, når de vil ud på nye markeder. Dette gælder, hvad enten der er tale om digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler. De oplevede barrierer er i den forstand ikke specifikke for producenter af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, idet de også ses i andre brancher. På tværs af produkter og eksportmarkeder er der en række faktorer, som har betydning for, hvorvidt eksportfremstød lykkes for virksomhederne. Det drejer sig især om ledelsens strategiske fokus på eksport, erfaring og referencer fra det danske marked, hvor nemt virksomhederne har adgang til kunder og netværk og endeligt, hvorvidt virksomheden har konkurrencedygtige produkter, som kan konkurrere også med nationale producenter på et givet marked. De virksomheder, der ikke eksporterer, peger især på to årsager. For det første understreger virksomhederne nødvendigheden af at have tilstrækkelige ressourcer af finansiel og ikke finansiel karakter, som kræves i en markedsopbygningsfase. For det andet vurderer virksomhederne, at det fragmenterede danske marked med mange spillere har medført, at der i mindre grad har fundet en konsolidering sted sammenholdt med udviklingen i andre lande med en avanceret digital infrastruktur. I et konsolideret marked, kræves der mere for at finde fodfæste for en ny spiller, men for de succesfulde virksomheder øger det mulighederne for opbygning af relevante referencer og finansiel soliditet. Traditionelle eksportbarrierer produktkompleksitet og markedsmodenhed bestemmende for markedstilgang Analysen viser, at for både forvaltningsløsninger og digitale læremidler er virksomhedernes eksportkapacitet og strategi især betinget af hvor komplekst et produkt, der eksporteres, hvor megen integration med andre systemer det fordrer, og hvor modent et marked virksomheden retter sig imod. Når det gælder mere komplekse løsninger, er forudsætningen for eksport, at produktet er modulært opbygget 4 og er baseret på åbne standarder. Det vil resultere i et mindre behov for tilpasning. En typisk eksportmodel er baseret 4 Modulært opbygget - dvs. opbygget i komponenter, som bygger på åbne standarder, som gør det muligt mere fleksibelt at genbruge udviklede komponenter og sammensætte disse i nye løsninger. 7

8 på samspil med en lokal partner, som også kan yde lokal support. Dette gælder både for digitale forvaltningsløsninger og for digitale læremidler, som har platformskarakter (learning management-systemer). For virksomheder med mindre komplekse produkter er der flere eksempler på, hvordan partnerskaber med multinationale virksomheder kan medvirke til at bære hyldevarer ind på nye markeder, hvilket også kan være i form af apps. Eksportmulighederne øges både for digitale forvaltningsløsninger og for digitale læremidler i det omfang, at virksomheden eksporterer stand-alone generiske løsninger, som kræver minimal integration. Endvidere øger det mulighederne for at sælge løsninger i mindre skala fx gennem en licensaftale eller som apps. Traditionelle eksportbarrierer i it-branchen manglende standarder Som for andre virksomheder i it-branchen peger virksomhederne inden for digitale forvaltningsløsninger på barrierer, som relaterer sig til manglende brug af åbne internationalt anerkendte standarder i Danmark. Standarder er således stadig et problem på trods af, at kommunernes handlingsplan for digitalisering peger på de potentialer, der ligger i brugen af åbne internationalt anerkendte standarder. Åbne standarder kan understøtte systemintegration og samspil på tværs af kommuner. Åbne standarder kan også fremme konkurrenceudsættelsen og dermed på sigt have en positiv effekt på prisdannelsen. For det tredje kan åbne standarder fremme muligheder for eksport. Det danske marked for digitale læremidler er mindre modent end markedet for digitale forvaltningsløsninger. I de seneste år har både regeringen og kommuner igangsat en række tiltag for at fremme et marked for digitale læremidler. Det er en eksplicit målsætning, at udviklingen af digitale læremidler og underliggende distributionsplatforme skal bygge på åbne standarder og formater 5. Analysen viser klart, at jo mere generiske løsninger virksomhederne kan tilbyde, jo nemmere er det i udgangspunktet at eksportere de udviklede løsninger, såfremt referencerne er i orden. Ikke desto mindre er der talrige eksempler på, at danske kommuner har udbudt licitationer inden for digital offentlig forvaltning, som ikke er baseret på internationalt anerkendte åbne standarder distributionsplatforme.p 8

9 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger Branchespecifikke barrierer? Ud over de ovennævnte barrierer er der barrierer, som kan karakteriseres som specifikke, fordi eksporten af offentlige løsninger ofte vil kræve en sproglig tilpasning af brugergrænseflader, og da dansk er et lille sprogområde, så medfører det en ekstra omkostning for virksomhederne. Hvis løsningen også omfatter digitalt indhold, kan der være tale om alt fra oversættelse til egentlig tilpasning til den konkrete brugskontekst, og det forøger prisen på løsningen. Producenter af digitale læremidler kan for eksempel have valgt at anvende åbne standarder, men have udviklet indholdet til danske læreplaner og med danske kulturelle markører. I de tilfælde vil der skulle anvendes betragtelige ressourcer på både en indholdsmæssig samt en sproglig og kulturel tilpasning, og det vil fordre salg i et vist volumen, for at et marked overhovedet er interessant. På trods af at digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler har en forskellig grad af modning i det danske marked, er der specifikke barrierer for både producenter af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, som er sammenlignelige, og som vedrører, hvor specifikt løsningerne er udviklet til en dansk kontekst. Tendensen i det danske marked med en efterspørgsel på hovedsageligt skræddersyede løsninger har medført at markedet er fragmenteret. På den ene side har det givet muligheder for udviklingen af en underskov af små producenter; på den anden side betyder det i praksis, at et fåtal af virksomheder har opbygget referencer og erfaringer med at levere løsninger i skala. Det bliver en barriere i internationale offentlige udbud, hvor det ofte kræves, at leverandøren skal have leveret opgaver af en vis økonomisk størrelse inden for et specifikt tidsrum for at kunne blive prækvalificeret som leverandør, hvad enten det handler om leverancer til administrative formål eller undervisningsformål. Et stærkt dansk brand men internationalt udsyn er vigtigt i en globaliseret branche Analysen peger på, at danske digitaliseringsløsninger har et stærkt brand blandt offentlige kunder i udlandet, fordi Danmark er førende inden for digital forvaltning. Dansk producerede digitale læremidler har ikke på samme måde opbygget et brand i udlandet, idet det danske marked endnu er i sin vorden. Ikke desto mindre er det danske uddannelsessystem kendt for en elevcentreret og involverende undervisning, som kan fremme udviklingen af kreative 9

10 kompetencer, og flere danske spilproducenter er internationalt kendte. For producenter af digitale læremidler, ligger udfordringen i høj grad i udviklingen af et dansk økosystem for digitale lærermidler, idet det kan understøtte en øget professionalisering gennem offentlig- private samarbejder. Regeringen har i samarbejde med kommunerne sat gang i initiativer, der kan understøtte en sådan udvikling ved at afsætte årlige midler til produktion. Endvidere forskes der både på universiteter og professionshøjskoler i udviklingen af pædagogisk praksis og fastsættelse af kriterier for god kvalitet. 6 En professionalisering af hjemmemarkedet kan danne grundlaget for at få opbygget et eksportmarked, som skønnes at være i vækst i Europa og globalt. I et lille marked som det danske, er der en udstrakt risiko for, at nye digitale løsninger ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager udenlandske udviklingstendenser, som kan have betydning for eksportmuligheder. For digitale læremidler drejer det sig fx på EU-niveau om EU-strategien vedrørende åbne personaliserede digitale læringsressourcer 7 ; og i det Nordamerikanske marked drejer det sig bl.a. om en stigende tendens til at koble brugen af digitale læremidler med learning analytics 8. Brugen af learning analytics er voksende i det amerikanske marked, fordi learning analytics på en kost-effektiv måde gør det muligt at bruge de digitale data, som eleven skaber igennem brugen af læremidlet til at skræddersy de digitale læringsressourcer, så de modsvarer en elevs læringsstil samtidig med at learning analytics også kan automatisere rettelse af standard tests, så underviserne får frigjort ressourcer. Internationalt har der i de senere år været en voksende debat om, at digitalt understøttede læremidler ikke har resulteret i de effekter, man oprindeligt havde forventet. Det har medført, at udviklingen af digitale læremidler i stigende omfang bygger på kontrollerede forsøg, hvor man sammenligner undervisningseffekter med traditionelle læremidler som redskab til at udvikle kvaliteten i digitale læremidler inden en eventuel udbredelse. 9,10 De samme tendenser ses ikke i Danmark i samme omfang. I de sidste år har der været en stor udvikling af digitalt baserede offentlige forvaltningsløsninger baseret på mobile løsninger og brugen af apps. Udviklingen i brugen af big data muliggør en ny generation af brugercentrerede og Learning analytics bygger basalt set på, at man udnytter de digitale fodspor, eleverne sætter, når de anvender et digitalt læremiddel, til at analysere den enkelte elevs tilgang til og vanskeligheder med et givet materiale, og hvordan det er opbygget. Læs mere: US Department of Education (2012) Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics 9 US Department of Education (2010). Use of Educational Data at the Local Level: From Accountability to Instructional Improvement 10 US Department of Education, Office of Educational Technology (2009). Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies 10

11 brugerinvolverende offentlige digitalt understøttede service løsninger. Både i Danmark og internationalt er der en forventning til, at nye digitale borgerservices kan være med til at skabe job og samtidig øge livskvaliteten for borgerne. Udviklingen kaldes samlet set smart government 11 og smart city. Der er mange forskellige tilgange til at udnytte digitale teknologier i innovationsøjemed. I Danmark er blandt andet Aarhus langt fremme i strategien for smart city, og internationalt er byer som Barcelona og San Fransisco godt med Den internationale offentlige myndighed som kunde en specifik barriere? Flere af de interviewede eksperter peger herudover på endnu en potentiel specifik barriere, som relaterer sig til internationale offentlige kunder som myndighed. Flere vurderer, at ud over at der skal være referencer på plads, som modsvarer størrelsen på den internationale opgave, så vil salget til en offentlig kunde som myndighed alt andet lige være mere ressourcekrævende end salget af standardydelser. Flere eksperter og virksomheder vurderer, at salgsprocessen af digitale ydelser til det offentlige som myndighedsudøvende kræver flere ressourcer og længere tid, end hvis der var tale om salg til det private marked eller om salg af standardydelser eller varer til det offentlige. Årsagen er, at der ofte vil være tale om salg af løsninger som er meget specialiserede og vedrører det offentlige som myndighedsudøvende. Derfor kræver det den fornødne risikovillige kapital. Og det sætter pres på virksomhedens kapital-flow, som vurderes som større end ved salg til den private sektor. Eksportfremmeaktører, brancheorganisationer og netværk som Interactive Denmark kan være med til at profilere de mange små spillere i de internationale markeder. Det kan lade sig gøre i det omfang, der er tale om produkter, som er innovative og indeholder unikke løsninger også i en international kontekst men hvor den enkelte virksomhed ikke har tilstrækkelige organisatoriske muskler og kapital, som er nødvendig for at komme ind på et nyt marked. Endelig peger analysen også på, at eksportmuligheder er betinget af den udviklingsstrategi, virksomhederne selv forfølger. Jo mere virksomheden baserer sin eksportstrategi på generiske, modulbaserede platforme og løsninger, som bygger på åbne og internationalt anerkendte standarder, desto større er sandsynligheden for, at en given løsning kan eksporteres uden for store tilpasningsomkostninger, hvis den givne løsning ellers dækker et hul i markedet. Lokale partnere, som er i indgreb med den offentlige sektor på et strate Blandt andet Gartner har identificeret 10 teknologitrends, som muliggør, at det offentlige kan skabe merværdi i form af mere tilpassede og brugercentrerede og brugerinvolverende løsninger, som samlet set ofte omtales som smart government, og som også udnytter mobile løsninger og udnyttelse af de data, der genereres igennem offentlige løsninger og brugen af disse for eksempel i forhold til en sundhedsindsats

12 gisk niveau, kan være med til at reducere de omkostninger og den tid, det tager at blive positioneret i et marked som ny spiller. Ser man på digitale læremidler, er det danske økosystem og det danske marked endnu i sin vorden. En dansk strategi for eksport bør i høj grad bygge på at styrke det danske økosystem gennem nogle af de initiativer, der allerede er taget. Samtidig er det vigtigt i langt større udstrækning at se på international praksis for effektevaluering gennem stringente og kontrollerede undervisningsforsøg med henblik på fx at kunne dokumentere læringseffekter eller større undervisningsproduktivitet. Hvad angår digitale forvaltningsløsninger, er der ud over kravene til produktmodularitet 14 og åbne internationalt anerkendte standarder behov for at få dokumenteret målbare effekter. Digitale forvaltningsløsninger har internationalt nået en større modenhedsgrad end digitale læremidler. For producenterne af digitale forvaltningsløsninger, som ikke allerede er på eksportmarkedet, betyder det alt andet lige, at det vil være sværere at positionere sig i det internationale marked, fordi markedet for digitale forvaltningsløsninger er præget af en større grad af konsolidering med mindre der er tale om producenter af nicheydelser. Derimod kan der være muligheder for eksport gennem partnerskaber med konsoliderede spillere, såfremt produktet er tilstrækkeligt unikt. For producenter af digitale læremidler er situationen noget anderledes. Det internationale marked består på den ene side af større forlag og medieproducenter og på den anden side af en international underskov af relativt nye indholdsproducenter og platformproducenter. Her vil det stadig være muligt for små virksomheder uden international erfaring at komme i direkte indgreb med internationale markeder via relativt lave initialomkostninger. Mulighederne øges, hvis der er tale om produktion af generiske løsninger, som kan afvikles på forskellige platforme. Dermed øges mulighederne for at sælge løsninger i mindre skala og baseret på andre forretningsmodeller end offentlige udbud. Endvidere spænder markedet for digitale læremidler meget bredt og ud over den formelle uddannelsessektor. For underskoven af små, relativt nystartede producenter af digitale læremidler vil partnerskaber med en større spiller eller med lokale partnere som hovedregel være en forudsætning for at kunne vinde større offentlige licitationer og for at opbygge et solidt indgreb med et internationalt marked for læremidler til den offentlige sektor. I EU re- 14 Produktmodularitet- defintion: et produkt, som er opbygget i komponenter og baseret på åbne anerkendte standarder. 12

13 præsenterer European Schoolnet 15 i den kontekst en mulig unik samspils- og udviklingspartner i forhold til grundskolesystemet. Både når det kommer til digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, udgør en række udviklingsøkonomier et potentiale, idet mange af disse lande satser markant på digitale forvaltningsløsninger omfattende fx sundhed og uddannelse. Initialomkostningerne vil typisk være store. Og kravene om et indgående lokalkendskab og kontaktnetværk på højeste niveau vil tilsvarende være store. Derfor kan en partnerstrategi eller konsortiedannelse fx med nogle af de større rådgivervirksomheder være en mulighed for at vinde større offentlige udviklingskontrakter

14 1.3. Mulige indsatser Analysen peger på tre typer af indsatser, hvis flere virksomheder, som producerer digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, skal i gang med eksport: For det første er det afgørende, at kommunerne går sammen med krav om, at offentlige digitale løsninger, hvad enten det handler om systemer, som bruges i den offentlige forvaltning, eller der er tale om digitale læremidler, bliver udviklet på åbne og internationalt anerkendte standarder. Det vil også øge konkurrenceudsættelsen på det danske marked. For det andet kan man styrke internationaliseringskapaciteten hos danske leverandører af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler gennem offentligprivate samarbejder, som dels kan være med til at styrke det danske økosystem i prioriteringer, dels har fokus på fx borgerinddragelse i udviklingen af offentlige digitale løsninger og multiplatformdistribution. Med hensyn til digitale læremidler drejer det sig fx om åbne, adaptive læremidler og integration af learning analytics. Endvidere kan brancheorganisationer være med til at styrke, at leverandører af teknologiplatforme har kendskab til muligheder for internationale udviklingssamarbejder igennem Horizon 2020 på de modne markeder og igennem udviklingskontrakter via Danida i forhold til eksport til umodne markeder. For det tredje kan man sætte ind i forhold til de øvrige traditionelle eksportbarrierer, som ifølge analysens resultater ikke synes at afvige substantielt fra, hvad der ses i andre brancher. Dog er det vigtigt at understrege, at netop for producenterne af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler er det vigtigt, at eksportrådgiversystemet har dybt kendskab til den offentlige forvaltning i det givne land herunder til uddannelsessystemet ikke mindst når virksomheder vil bevæge sig uden for nærmarkederne i Norden og i EU. Endvidere er det et kendt faktum, at offentlige udbud kræver mange ressourcer og indsigt for den enkelte virksomhed. Konsortiedannelse mellem virksomheder kan være et middel for nicheproducenter til at deltage i større udbud. Både brancheorganisationer og eksportfremmeaktører kan muligvis spille en større rolle i formidlingen af offentlige internationale udbud og i forbindelse med konsortiedannelse. 14

15 1.4. Analysens struktur Analysen bygger på en gennemført survey samt interview med virksomheder og andre aktører med henblik på både at skabe et generelt overblik over de virksomheder, der eksporterer digitale forvaltningsløsninger og læremidler, og for at få et dybere indblik i oplevede eksportbarrierer blandt virksomhederne. Rapporten er struktureret som følger: Kapitel 2: Præsenterer afgrænsning og metodetilgang. Kapitel 3: Giver et kvantitativt overblik over virksomheder, der leverer digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler til det offentlige. Kapitel 4: Analyserer barrierer for eksport. Kapitel 5: Viser virksomhedernes strategiske tilgange til eksport i forhold til forskellige markeder og produkter. Kapitel 6: Præsenterer analysens hovedkonklusioner og mulige veje for fremtidig eksport. 15

16 2. Afgrænsning og metode 2.1. Afgrænsning I identifikationen og udvælgelsen af virksomhedspopulationen, der tilbyder digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, er der foretaget to overordnede afgrænsninger, der er fastlagt af opdragsgiver: Virksomhedspopulationen i denne analyse omfatter ikke store multinationale selskaber, der opererer i Danmark og sælger it-løsninger til den offentlige sektor i Danmark. Denne gruppe af virksomheder forfølger typisk en strategi om at være til stede på flere markeder, og de vil derfor ofte have udviklingsog salgsorganisationer i mange lande. Derudover kan det i en analytisk sammenhæng være vanskeligt at skelne mellem eksport og interne transaktioner mellem virksomhedens afdelinger i forskellige lande. Offentlige it-løsninger omfatter i denne analyse ikke løsninger, der typisk er rettet mod B2B- og B2C-markedet. Analysen har derfor udeladt underbrancher med dette fokus. Disse brancher omfatter it-forhandlere, industriel it, kurser og certificeringer, konsulentydelser, netværksintegratorer, systemintegratorer og tele- og internetrelaterede services. Med udgangspunkt i denne afgrænsning omfatter analysen: Ressourcestyring og analyseløsninger Enterprise Resource Planning-løsninger (ERP), dvs. it-løsninger, som på tværs af virksomheden understøtter planlægning og styring af kundens ressourcer. Løn- og personaleløsninger. Indkøbsløsninger. Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW = Business Intelligence og data warehousing ). Indkøbsløsninger, der understøtter hele eller dele af det offentliges indkøbsprocesser herunder fakturering og varemodtagelse. Sagsbehandlingssystemer Elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Elektroniske samarbejdsløsninger. Sprogteknologiske løsninger. ESDH/EDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) er it-løsninger, der understøtter hele eller dele af kundens forretningsprocesser. Internet-/intranet-løsninger Digitale selvbetjeningsløsninger og indholdsstyringsløsninger også kendt som Content Management System. Digitale selvbetjeningsløsninger kan både omfatte en borgers og/eller en virksomheds mulighed for at få adgang til personlig information som fx en årsopgørelse samt det at kunne gennemføre egentlig sagsbehandling som fx registrering af klager eller tilmelding af børn til skolen. 16

17 Kundestyringssystemer Customer Relationship Management (CRM) omfatter it-løsninger, hvis formål er at understøtte og udbygge relationen mellem kunden og dennes kunder (klienter, borgere o.l.). Dette gøres bl.a. ved at konsolidere transaktioner og kommunikation fra forskellige kanaler således, at kunden på et oplyst og analyseret grundlag kan levere bedre beslutninger, service eller produkter. Flere af disse løsninger i fx jobcentre bygger på en åben it-teknologi nemlig en standard-crm-platform fra Microsoft, der udmærker sig ved at være velegnet til at udveksle informationer med andre it-systemer på grund af en åben systemarkitektur. Et andet eksempel er Borgerservice, hvor borgere kan ringe og forhøre sig om sagsforløb. Her benyttes der også CRM-systemer. Integrationsløsninger, sikkerhed og cloud-løsninger Applikationsintegrationsløsninger medvirker til at skabe interoperabilitet mellem eksisterende applikationer som fx enkelte forretningsservices eller komplette forskelligartede forretningsapplikationer. Interoperabilitet mellem applikationerne omfatter mulighed for udveksling af data og funktionalitet mellem applikationer, som kan være baseret på forskellige teknologier og platforme. Fagsystemer Der findes en lang række fagsystemer i den offentlige sektor og tilsvarende en lang række leverandører. Det er systemer, som er skræddersyet til de fagspecifikke behov, der findes på et sektorområde typisk inden for offentlig forvaltning og serviceproduktion. Den sidste kategori digitale læremidler er mere specifikt møntet på undervisning. Digitale læremidler har vundet indpas de seneste år i takt med digitaliseringen i undervisningssektoren. Især har it i folkeskolen været en driver i udbredelsen, da den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har allokeret puljemidler til indkøb af digitale læremidler. Digitale læremidler anvendes som fællesbetegnelse i resten af rapporten for digitale læremidler forstået som digitale indholdsprodukter og learning management-systemer, som både kan være distributionsplatforme, men som også kan rumme digitalt indhold. Den gennemførte survey skelner mellem de to kategorier, selv om de har en vis grad af sammenfald. Digitale læremidler Digitale læremidler er en fællesbetegnelse for forskellige materialer, itværktøjer, spil og informationssamlinger, der distribueres og anvendes på pc, tablet og mobiltelefon Der er tale om en relativ bred samling af undervisnings- og læremidler, som spænder over simulationer, digitale opgaver, leksika og WEB 2-applikationer 16. Digitale læremidler er således produceret med 16 Se fx 17

18 et læringsmæssigt udgangspunkt, hvilket adskiller de digitale læremidler fra åbne værktøjsprogrammer. Ovenstående løsninger leveres af en lang række danske og udenlandske virksomheder til den offentlige sektor i Danmark. I det følgende afsnit beskrives den anvendte metode nærmere. 738c668-11e fe7de.html#axzz2tlCJ7ULX 2.2. Metode Analysen består dels af en kortlægning af virksomheder, dels af dybdegående interview med udvalgte virksomheder Kortlægning af danske virksomheder I kortlægningen af virksomheder, der leverer it-løsninger til det offentlige herunder digitale læremidler er der benyttet en såkaldt snowball-metode, der består af flere trin. Således er der i første omgang gennemført en kortlægning af virksomhederne ved hjælp af SKI-leverandørlisten suppleret med Computerworlds it-brancheguide. Efterfølgende er survey-data koblet med registerdata fra Danmarks Statistik med henblik på at få information om bl.a. omsætning, antal medarbejdere og årlig værditilvækst. Det er således et begrænset datasæt, men omvendt omfatter det en stor andel af den samlede relevante population af virksomheder Kortlægning af eksportbarrierer Den første del af den kvalitative analyse har omfattet interview med eksperter, som har indsigt i digitale forvaltningsløsninger og læremidler og eksport af disse. Eksperterne er dels ambassademedarbejdere i udlandet, dels eksperter fra danske brancheorganisationer. Disse ekspertinterview har haft til formål at få et eksternt og bredere perspektiv på virksomhedernes oplevede udfordringer i forbindelse med eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler. Endvidere har de indledende interview givet et vigtigt indspil til udviklingen af den kvalitative spørge-ramme for virksomhedsinterview. Den anden del af den kvalitative analyse omfatter interview med sytten virksomheder, hvoraf ni er udvalgt som case-virksomheder. De sytten virksomheder er udvalgt med henblik på at dække forskellige it-løsninger, forskellige eksportmarkeder og forskellige virksomhedsstørrelser. Fjorten af disse interview vedrører digitale forvaltningsløsninger, og tre vedrører digitale læremidler. Derudover er der udvalgt virksomheder, der ikke eksporterer. Gennem de kvalitative interview har det været muligt at få en nuanceret diskussion af virksomhedernes oplevede eksportbarrierer, som kan danne udgangspunkt for eventuelle policy-tiltag for at fremme eksport af digitale læremidler og forvaltningsløsninger. Omvendt giver et 18

19 begrænset antal kvalitative interview ikke grundlag for at generalisere til hele populationen af virksomheder. Derfor skal resultaterne af den kvalitative analyse holdes op imod survey-resultaterne, der bl.a. giver indblik i mere generelle karakteristika for eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder. Den sidste del af den kvalitative analyse omfatter cases med udvalgte virksomheders erfaringer med eksport. Dette omfatter også den proces, som virksomheden har været igennem i forbindelse med eksport, samt hvilke forudsætninger, der har været afgørende for, at virksomheden i dens egen optik er lykkedes med eksport med forskellige typer af produkter og løsninger i forskellige markeder. 19

20 3. Survey 3.1. Et statistisk billede af virksomhederne Som beskrevet i afsnit 2.2 er der på baggrund af opdragsgivers afgræsning af virksomhedspopulationen gennemført en kortlægning af relevante virksomheder, hvilket har resulteret i identifikation af i alt 104 virksomheder. Ud af disse virksomheder har 67 virksomheder deltaget i den gennemførte survey omfattende virksomheder, som producerer administrative løsninger, og/eller virksomheder, som producerer digitale læremidler herunder learning management-systemer. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvorvidt de eksporterer. Data viser, at 71 pct. af de virksomheder, som har deltaget i surveyen, ikke eksporterer. For de virksomheder, som eksporterer, omfatter eksporten primært fagsystemer (17 pct.), integration og sikkerhedsløsninger (15 pct.), internet-/intranetløsninger (14 pct.) samt ressourcestyring og analyseløsninger (12 pct.). Som det fremgår af Figur 1, ligger learning management-systemer i bund med. 3 pct. Figur 1: Hvad eksporterer virksomhederne (flere svar mulige) 17,18 Nej, ingen af dem 71% Digitale læremidler 8% Learning management 3% Fagsystemer Integration, sikkerhed og cloud 17% 15% Kundestyringssystemer 5% Internet / Intranetløsninger 14% Sagsbehandlingssystemer Ressourcestyring og analyseløsninger 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ser vi på, hvor danske virksomheder eksporterer til (Figur 2), så er nærmarkederne i Norden samt Tyskland og England de foretrukne destinationer. Derefter 17 Da virksomhederne har kunnet angive, hvis de eksporterer mere end en løsning, er sumtallet mere end 100 pct., som det fremgår af Figur For at få tilstrækkeligt fintmaskede svar er der spurgt til digitale læremidler, som i princippet også kan være en elektronisk lærebog såvel som learning management-systemer (digitale platforme, som både kan omfatte indhold og distribution. Igennem analysen sammenfattes dette til digitale læremidler, ligesom de forskellige løsninger til offentlig administration omtales som løsninger til digital forvaltning). 20

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Danske såvel som internationale virksomheder gearer i stigende grad deres forretning til fremtidens udfordringer. Globaliseringen og den internationale konkurrence

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S NIKLAS LAUGESEN Partner, Napp A/S København Cand.jur. Årets iværksætter 2014 + 2015 Referencer OM NAPP A/S Softwarehus fra 2009 Specialister

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND

KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND KMD'S REJSE FRA OFFENTLIGT MONOPOL TIL KNIVSKARP TEKNOLOGILEVERANDØR PWC ÅRETS BESTYRELSESFORMAND CEO EVA BERNEKE SEPTEMBER 2016 KMD HAR EN AKTIV ROLLE I DANMARKS PLACERING SOM DET MEST DIGITALISEREDE

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL

Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL Ganske kort om CEDI Følger den offentlige digitalisering m.h.p. at rådgive myndigheder

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere