DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab"

Transkript

1 DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014

2 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af en række forandringer. Nye spilleformer og banestørrelser for børnefodbold, en række teknologiske forandringer, så som elektroniske holdkort, spillerregistrering, nye digitale spillercertifikater, indhentning af børneattester og meget mere. Ny struktur for 2. division og DS-turneringer og herved konsekvenser for vor LF-Serie men også nye samarbejdsmuligheder med DBU Sjælland. Frivillige i unionens medlemsklubber Når jeg ser tilbage på året, der er gået, så glæder det mig, at jeg i mit frivillige hverv for DBU Lolland-Falster altid møder engagerede og motiverede frivillige, trænere, ledere og dommere i vore medlemsklubber. Frivillige, der er passioneret til vor sport. En passion, der medvirker til at vi brænder for fodbold, for vor sport. En leder, der er passioneret til vor sport er Maibritt Mathiasen, Guldborg I.F. Ved DBU s repræsentantskabsmøde 1. marts blev hun kåret til Årets Fodboldleder 2013 og det var en glad Maibritt Mathiasen, der modtog den ærefulde pris: Jeg er stolt af at komme fra Lolland-Falster, og jeg synes det er rigtig fedt at få prisen ned til et område, hvor der normalt er mange udfordringer. Jeg er jo indstillet for mit arbejde med børn og unge. De får normalt ikke så meget opmærksomhed i vores område, når der deles priser ud, så det er også en sejr for dem, lød det fra en glad Maibritt Mathiasen. Distriktsmøder DBU Lolland-Falster har siden 2012 årligt afholdt møder med klubberne i vore 7 distrikter. I den tætte dialog med klubledere, der alle er motiverede til at yde en stor indsats for sin klub møder jeg klubledere, der er utrolig fokuseret på at opnå deres mål med sin klub, sine medlemmer, som er piger og drenge i alle aldre. Uden disse klubledere ville vi ikke kunne lykkedes med vor sport. Fremtiden kommer af sig selv fremskridtet ikke. Et citat af forfatteren Poul Henningsen. På vore Distriktsmøder i efteråret 2014 har vi forsøgt at motivere vore klubber til at lægge en plan, en strategi for klubben for de næste 1 3 eller 5 år. I erkendelse af, at samfundet omkring os forandrer sig konstant og fremtiden kommer så er der behov for at tilrettelægge de kommende år i klubben. DBU Lolland-Falster vil nu og i det kommende år sætte fornyet fokus på, hvorledes vi kan hjælpe vore klubber og bl.a. ved ansættelse af vor klubrådgiver Bo Abildgaard, men også de nye øvrige personressourcer, som vor union er tilført i 2014, Hans-Henrik Krøll, Fodbold-Fitness instruktør, Arne Jensen, Pige- og Kvindekonsulent samt Lars Kulle, Spillerudviklingskoordinator. Nye frivillige i faggrupper og udvalg. Op til det seneste årsskifte inviterede DBU Lolland-Falster alle med interesse for vor sport til at byde ind og tage del i det arbejde, der udføres i unionens 9 faggrupper og udvalg. Medlemmerne af unionens faggrupper og udvalg er tidligere typisk udelukkende blevet rekrutteret gennem unionens netværk og klubber, som fortsat er blevet opfordret til at bringe relevante emner i spil til den nye gruppesammensætning.

3 For at udvide rekrutteringsgrundlaget og afsøge markedet for kvalificerede personer søgte DBU Lolland-Falster via en offentlig tilgængelig ansøgningsprocedure fagligt kompetente, frivillige medlemmer til vore faggrupper. Det har resulteret i rekrutteringen af i alt 9 nye personer svarende til lige over en tredjedel af alle gruppemedlemmerne. Denne udvikling finder jeg tilfredsstillende og jeg ved at der er blevet arbejdet koncentreret i årets løb i vore udvalg og faggrupper Beretninger fra vore udvalg og faggrupper På de følgende sider kan du læse beretninger fra vore udvalg og faggrupper. Beretninger, der jo netop beskriver det store aktivitetsniveau, der er i vor sport. En række aktiviteter, der kun kan udføres ved en stor indsats fra mange frivillige i vore medlemsklubber og union, hvad enten disse er ledere, trænere, dommere eller frivillig med passion for vor sport. God læsning. Tak Afsluttende vil jeg takke alle, der i 2014 har medvirket til arbejdet omkring og for vor sport, idet jeg ser frem til at møde jer til vort repræsentantskabsmøde lørdag den 10. januar Alle ønskers en God Jul og Godt Nytår. DBU Lolland-Falster Gert Lundgaard formand

4 Årsberetning for Turneringsudvalget 2014 Endnu et fodbold år er gået med stadig faldende holdtilmeldinger til vores turneringer. Der er drøftet markante beslutninger, som påvirker fodbolden på Lolland-Falster, f.eks. samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden og oprykning fra LF-serien erstattes af oprykning til Sjællandsserien under DBU-Sjælland. Disse sager uddybes i årsberetningen. Holdtilmeldinger DBU-Lolland-Falster må igen i år konstatere et fald i antallet af tilmeldte turneringshold, jfr. nedenstående. Det positive er, at faldet er blevet lidt mindre fra ca. 9 % til 6 % i forhold til sidste periode. Tallene for den aktuelle turnering viser, at det største fald er sket på ungdomssiden for kvinder, hvor faldet har været næsten 50 %, på trods af, at kvindefodbolden er et højt prioriteret indsatsområdet for bestyrelsen og de involverede udvalg. Herresiden viser et mindre fald, hvor veteran og oldboys stadig formår at holde en stabil holdtilmelding. Ældrefodbolden skulle gerne udvikles de kommende år med håb om øget holdtilmeldinger, idet der forventes en positiv effekt af fodboldfitness projektet eller også kaldet motionsfodbold. Udviklingen i antal holdtilmeldinger Herre Senior Old Boys Veteran U19-U U12-U Kvinder Senior Ungdom I alt Pct. I forhold til året før -8,9-6,3 I foranstående holdtilmeldinger er indeholdt hold, der deltager i DBU-Sjællands turnering, omfanget fremgår af nedenstående skema. Antal hold under DBU- Sjælland Herre Ungdom Kvinder Senior Ungdom I alt Kvindefodbolden har klart de fleste hold på Sjælland, hvilket skal ses i lyset af, at kvindefodbolden ikke er så udbredt i vores landsdel, hvorfor det har været svært, at lave egen turnering indenfor de forskellige aldersgrupper. Holdene har derfor været henvist til DBU-Sjælland. Turneringsudvalget har drøftet situationen og finder, at den tidligere mere frie tilmelding til DBU- Sjælland skal inde i mere fast rammer og dermed styrke mulighederne for at lave vores egen turneringer. Derfor vil tilmelding til DBU-Sjælland fremover tage udgangspunkt i følgende præmisser: Hold med DBU-licens (P.t. NFC) har fri tilmelding Team-Lolland og NFC har via spillerudviklingsprojekt fri tilmelding for U14 og U15 drenge. Hold der resultatmæssigt og markant skiller sig ud fra øvrige hold.

5 Fakta Antal karantæner i 2014 Antal Antal Gennemsnitsspillere dage karantæne Herre- senior 11 mand LF-serien ,7 Serie ,4 Serie ,4 Serie ,5 Old Boys ,4 Veteran ,5 Pokal 3 4 1,3 7 mand Senior 1 3 3,0 Veteran 1 1 1,0 Ungdom - drenge 11 mand U ,4 U ,0 u ,0 9 mand U ,3 Ungdom - piger 1 1 1,0 I alt ,5 Samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden Gennem et stykke tid har der været kontakter om et samarbejde med DBU-Sjælland om fælles turnering for de to unioner. Hvorfor skal vi samarbejde? Det skal vi bl.a. fordi DBU-Lolland-Falster igennem flere år har haft faldende holdtilmeldinger, vanskeligt ved at lave egne turneringer, skabe sportslige udfordringer for bedre hold, samt at en samarbejdsaftale er bedre end at stå med hatten. Gennem et samarbejde får vi også indflydelse på vilkårene for holdende, der deltager under DBU-Sjælland. Et samarbejde med DBU-Sjælland har været drøftet med klubberne, som var enige om, at starte på ungdomssiden og derigennem få nogle erfaringer. Først herefter kan vi drøfte et samarbejde på seniorsiden. På et møde med klubberne den 19. maj 2014 i Maribo blev grundlaget for et samarbejde med følgende elementer fremlagt, således: 1. Tilmelding via KlubOffice sker til DBU-Sjælland og deres tidsplan 2. DBU-Sjælland laver første udkast til puljeinddeling og kampprogram 3. DBU-Lolland-Falster justere efterfølgende 4. Alle klubber redigerer egne hjemmekampe i redigeringsperioden via KlubOffice, DBU-Lolland-Falster kikker over skulderen 5. I turneringsperioden sker henvendelser til eget unionskontor 6. DBU-Lolland-Falster påsætter dommere i vores område 7. DBU-Lolland-Falsters turneringsindskud er gældende 8. Ved sanktioner overfor klubber og spillere skal DBU-Lolland-Falster involveres 9. Der holdes halvårlig evalueringsmøder mellem administrationerne. 10. Den samlede økonomi skal analyseres 11. Sanktioner (Økonomiske) for ikke fremmødte hold overvejes. Der blev på mødet opbakning til, at DBU-Lolland-Falster kunne arbejde videre med udarbejdelse af et præcist oplæg med henblik på opstart af et samarbejde/fællesturnering gældende fra På mødet var en debat om, det vil skabe ekstrakørsel for klubberne. Dette er ikke forventningen tværtimod kan det give mindre. Men længere transport kan forventes for hold, der ønsker at spille på et højere niveau end vi har på Lolland-Falster. Det endelige og samlede grundlag fremlægges i god tid for klubberne på et møde i første kvartal i 2015.

6 Ny danmarksserie-struktur DBU s bestyrelse behandlede i foråret en ny struktur for 2. division, hvilket betyder en reduktion fra 32 hold til 24 hold. Denne beslutning har selvfølgelig stor betydning for danmarksserien, der samtidig blev reduceret fra 42 hold til 32 hold. På grundlag af trufne beslutninger og de deraf afledte konsekvenser for danmarksserien udsendte Forening af Lokalunioner (FLU) forskellige modeller for danmarksserien til høring i lokalunionerne. Høringsoplægget blev drøftet på et indkaldt møde den 12. maj 2014 i Maribo, hvor alle klubber blev indbudt -13 klubber var mødt, deriblandt nuværende danmarksserieklubber og kommende oprykningsemner fra LF-serien. På mødet var bl.a. synspunkter om, at de nuværende oprykkere til danmarksserien ikke havde et niveau, hvor de kunne klare sig, da øvrige hold havde et langt højere niveau. De sportslige resultater havde automatisk afsmitning på spillernes engagement til store ulemper for klubberne og spillerne. Det var heller ikke uden betydning, at det er økonomisk belastende for oprykningsklubberne. Dette taget i betragtning og sammenholdt med det stadig faldende antal turneringshold i vores område, samt vilkårene for de unge på uddannelsesområdet, hvor fraflytning fra området er en nødvendighed, var det en bedre løsning, at der skete oprykning til Sjællands-serien, i stedet for oprykning til danmarksserien. Nuværende DS-klubber og eventuelt kommende oprykker var grundlæggende enige i synspunkterne. Den nuværende LF-serie skal fortsætte i nuværende form og må ikke ændres i forbindelse med ændret oprykning til sjællandsserien. Der var også kommentarer om, at forslagene er endnu et skridt til, at fodbolden får sammen udvikling som kendes fra håndbold- og badmintonområdet, hvor vores selvstændighed nedlægges. I forbindelse med omlægningen af danmarksserien var et klart ønske om, at 10 minutters udvisning og løbende udskiftning skal afskaffes og disse forhold skal tages med i den videre beslutningsfase. På grundlag af det afholdt møde indstillede bestyrelsen i møde den 20. maj 2014 til FLU, at DBU- Lolland-Falsters direkte oprykning til danmarksserien fra 2015/16 erstattes af 2 oprykningspladser fra LF-serien til Sjællandsserien, samt en reduktion af danmarksserien til 32 hold for at skabe et højere fodboldmæssigt niveau i tråd med reduktionen af 2. division. Endvidere ønsker DBU- Lolland-Falster afskaffelse af 10 minutters udvisning og løbende udskiftning. Den endelig beslutning er endnu ikke taget, da FLU afholder informationsmøder i hele landet, hvorefter den endelige beslutning træffes. Vores møde blev afviklet den 4. december 2014 i Ballerup sammen med DBU-Sjælland. Klagesager Antallet af klager, der har været forelagt turneringsudvalget, som følge af anke af administrationens afgørelse, har ikke været mange, men enkelte sager har krævet en del kommunikation med de involverede klubber. Det har især drejet sig om fastsættelse af spilledato for kampafvikling ved udsatte kampe eller festarrangementer i klubberne. Når DBU-Lolland-Falster fastsætter kampdage og tidspunkter sker det på grundlag af klubbernes skriftlige ønsker som klubberne har indgivet. Herefter fastsættes dag og tidspunkt og hidtidig praksis har været, at ændringer herefter kun kan ske, hvis klubberne er enige eller kontoret har lavet en grundlæggende fejl. Det er derfor vigtigt, at der i god tid indsendes skriftlige datoer til kontoret, hvor klubberne ønskes fritaget for kampdage, så de kan indgå i planlægningen af kampene, hvor også andre faktorer skal indgå.

7 Senior Veteran U-19 U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 I alt herre Senior U-18 U-17 U-16 U-15 U-14 U-13 I alt kvinder Indendørs fodbold Futsal- og indefodbold udbydes af turneringsudvalget fra aldersgruppen U-13 for både herre, kvinder og ungdom. Indendørsfodbold dækker over den traditionelle indendørs fodbold med bander, som har været spillet i rigtig mange år, samt FUTSAL uden bander. Nedenstående viser udviklingen i antallet af tilmeldte hold de sidste fem år: Herrehold Senior Ungdom Kvindehold I alt Drenge Piger I alt I alt- Antal hold Specifikation Herre Kvinder Total Sæson Vi må igen konstatere en faldende interesse for indefodbold i vores område. Ovennævnte tal taler sit tydelige sprog og faldet startede allerede før 5 års-perioden. Det er især pigesiden der i år, står for den største tilbagegang, selvom der i klubberne gøres en stor indsat for at få piger til at spille fodbold Der er stadig masser af haltimer til rådighed. Vi skal derfor skabe øget interesse og gøre en ekstra indsat både DBU-Lolland-Falster og klubberne - for at udnytte disse muligheder. Gør vi ikke det, bliver haller lukket, hvilket kan konstateres, når vi læser dagpressen om kommunernes masterplaner for bl.a. halkapaciteten. Der er allerede i dag aktuelle planer om lukning i visse områder Afsluttet indendørsturnering 2013/14 I sidste års indendørsturnering deltog 145 tilmeldte hold og kampene blev afviklet med stort tilfredshed hos alle parter - spillere, arrangerede klubber og dommere. Der er stadig mange hold, der melder afbud til kampene til stor irritation for spillerne og klubber. Efter mange kampe blev kåret følgende L-F-mestre: Vindere Vindere Herre Senior LUIF 2 B1901 Herre Senior 2 NFB 1 Tingsted Herre Veteran I Vordingborg IF Vordingborg IF Herre Veteran II Herre U-18 dr.1 Herre U-18 dr.2 Herre U-17 dr.1 SB/Tingsted 3 B1901

8 Herre U-17 dr.2 NFB Herre U-16 dr.1 Herre U-16 dr.2 Herre U-15 dr.1 TGB 1 NB/Velo Herre U-15 dr.2 NFB B. Frem Herre U-15 dr.3 Herre U-14 dr.1 MB Rødby Herre U-14 dr.2 SB TGB Herre U-13 dr.1 NFC 2 B1921 Herre U-13 dr.2 TGB TGB Herre U-13 dr Kvinder Senior 1 GPA GPA Kvinder Senior 2 NAB DMI Kvinder U-18 Kvinder U-17 Pi.1 Væggerløse Kvinder U-16 Pi.2 Kvinder U-15 pi.1 NFC 1 NFB Kvinder U-15 pi.2 NAB MB Kvinder U-14 pi.1 Kvinder U-14 Pi.2 Kvinder U-13 Pi. 1 NAB Væggerløse Kvinder U-13 Pi.2 DMI Stort tillykke med mesterskaberne og held og lykke til klubberne i indeværende indendørssæson. Igangværende indendørsturnering 2014/15 Den 25. indendørsturnering er i fuld gang med deltagelse af 128 tilmeldte hold, der fordeler sig på følgende antal klubber: /12 Herre Senior 22 klubber 20 klubber 23 klubber 24 klubber Herre ungdom 16 klubber 20 klubber 22 klubber 24 klubber Kvinder Senior 11 klubber 10 klubber 9 klubber 12 klubber Kvinder ungdom 10 klubber 16 klubber 12 klubber 16 klubber Turneringen startede 15. november 2014 og forventes afsluttet 8. februar 2015, hvor de nye L-F mestre vil være fundet efter ca kampe under ledelse af 28 dommere. Der spilles i 16 haller på hele Lolland-Falster. Futsal Futsal lever stadig et tilbagetrukket liv på Lolland-Falster, selvom DBU-Lolland-Falster stadig forsøger med forskelligt tiltag. Det burde jo skærpe interessen, når vi stadig har en landsspiller - Jakob Bonde Jensen fra NFC -, der både har en stamplads på landsholdet og holdets anfører. Endvidere har NFC også ildsjæle, der forsøger at skabe interesse og aktivitet på området. Via NFC tætte samarbejde med DBU, afvikles en runde i futsalligaen i Nykøbing F. hallen den 28. december 2014 med deltagelse af følgende hold: HB, København Futsal, B.1903, FC Fjordbold, JB Futsal Gentofte, BGA, Nørrebro BK og Boeselunde BK Der har været indbydelser til futsalstævner for U-15, U-17 og U13 drenge og piger i februar Hver klub fik 3 stk. futsal bolde leveret gratis. Desværre måtte U 15 rækker aflyses pga. få tilmeldinger. De øvrige afholdte arrangementer var med succes og stor interesse hos spillerne. Især U13-pigerne havde en god dag og med deltagelse af hold fra Sjælland. I erkendelse, at det er svært, at få interessen skabt i det nuværende fodboldliv, har børnegruppen besluttet at futsal nu implementeres i børnestævnerne, hvor børnene gradvis føres ind i futsallivet, bl.a. spilles der fremover med futsalbolde. Derigennem skabes en interesse, der på længere sigt kan medføre, at futsal får langt mere udbredelse og over tid afløser det traditionelle indendørsfodbold.

9 Afslutning Stor tak til udvalgsmedlemmerne i turneringsudvalget for jeres aktive og hurtige reaktioner, når vi skal klare dagens arbejde. Turneringsudvalget ønsker spillerne god fornøjelse med en god fodboldoplevelse i den nuværende turnering. Klubberne og ledere skal have en stor tak for samarbejdet med afvikling af stævnerne. Herudover skal lyde en tak til dommerne for indsatsen, at sikre en god afvikling af kampene. Kontoret skal roses for den store indsats og veludført arbejde med, især betjeningen af klubbernes mange henvendelser. Maribo, den 11. december 2014 Mogens Nielsen Turneringsudvalget har i 2014 bestået af: Mogens Nielsen, Thomas Jensen, Lone Brylle Årsberetning for Lov- og Disciplinærudvalget 2014 Udvalget er blevet udvidet til 4 medlemmer, idet det tidligere mangeårige medlem af udvalget, Torben Kolters, er genindtrådt. Hvis man er interesseret i at blive medlem af udvalget, bedes man oplyse bestyrelsen herom. Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af rutinemæssige disciplinære afgørelser på baggrund af indberetninger fra dommere, som ikke kræver yderligere behandling af udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på bag-grund heraf, træffer udvalget afgørelser i henhold Turneringsreglementets afsnit VI og X. Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance. Udvalget har i løbet af året afholdt to møder og har i øvrigt afgjort en række sager på baggrund af mails mellem medlemmerne og Sekretariatet. Jeg skal her kun komme ind på nogle enkelte forhold. Der har også i år været et par alvorlige og omtalte sager til behandling, herunder en om vold mod en dommer med en langvarig karantæne til følge, og en om anvendelse af en ulovlig spiller igennem mange kampe, hvilket medførte at de kampe, spilleren havde deltaget i, blev ændret til at være tabt med 0-3. Samlet set er antallet af sager i udvalget dog noget begrænset. Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med høring af parter i alvorlige sager, men der har ikke været behov herfor i året, der er gået. Jeg skal til sidst kvittere for et fortræffeligt samarbejde i året der er gået med mine tre udvalgskolleger samt Bjarne og Søren i Sekretariatet. På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne Thomas Faarup Lov- og Disciplinærudvalget har i 2014 bestået af: Thomas Faarup, Jørgen W. Nielsen, John Stubbe Rasmussen, Torben Kolters

10 Beretning Dommerudvalget (DU) DU afholdte og havde ansvar for, i de fleste tilfælde og i samarbejde med Lolland-Falsters Fodbolddommer Klub, følgende aktiviteter i 2014: Udviklermøde, DBU`s obligatoriske dommervejleder- og teoriudviklertest og teori-retesten, den fysiske dommertest, fysiske dommer-retest og niveaulægnings-seminar. Årets første aktivitet Udviklermødet blev afholdt hos DBU Lolland-Falster med deltagelse af 12 udviklere, 1 referent og med 3 afbud. Et tilfredsstillende fremmøde ud af vores 15 udviklere/vejledere. Alle fremmødte blev undervist af DBU Diplominstruktør Allan Vennike som gennemgik At være udvikler og agere derefter til stor inspiration for de fremmødte. DBU`s obligatoriske teoritest blev afholdt i Maribo Boldklubs særdeles velindrettede, til dette formål, lokaler. Alle klassificerede dommere/udviklere/vejledere (40 personer) blev eksamineret af 6 DBU dommerteoriinstruktører, og der var kun 3 som ikke bestod denne eksamination. De 3 fik dog muligheden 14 dage efter og de bestod alle 3 med glans. Et stort tillykke til samtlige klassificerede deltagere for at bestå testen og en stor tak til de indbudte DBU dommerteoriinstruktører. Den fysiske dommerløbetest for alle klassificerede dommere blev afholdt i Maribo Hallen den 13. august. Alle dommere bestod testen, selvom der undervejs i testen forekom nogle udfordringer ifbm. afspilningen af Løbe-CDèn. Til retesten 14 dage efter i Idestrup var der 6 dommere som ikke havde haft muligheden for at deltage i Maribo 14 dage forinden. Af alle dommere var der kun 3 som ikke bestod deres fysiske test, og de 3 må så vente med at dømme på deres indrangerede niveau igen til de har bestået testen. Tillykke til alle dommere som bestod testen, og en stor tak til LFFK som havde det administrative ansvar for testene, samt en tak for lån af Idestrup Hallen (v/villy Ø. Pedersen). Endnu en tak til de personer som var behjælpelige med at få disse test gjort valide, således at alle dommere blev kontrolleret for at nå ind til tiden og foretage de rigtige vendinger. Årets sidste event blev niveaulægnings-seminaret som blev afholdt over 2 dage. Tirsdag den var alle udviklere/vejledere inviteret til at overvære HLFS-kampen LUIF vs. B. Frem, hvor alle udviklere/vejledere skulle tage notater af dommertrioens ageren. Den efterfølgende fredag mødes så udviklerne/vejlederne hos DBU Lolland-Falster igen for at drøfte dommertrioen, og alle udviklere/vejledere kom med gode inputs og refleksioner. En stor tak til dommertrioen, udviklerne/vejledere samt værten for HLFS-kampen Listrup Boldklub for at stille mødefaciliteter til rådighed om tirsdagen. DBU Lolland-Falsters Udviklergruppes indstilling til klassifikation blev brugt som grundlag for at klassificere vores dommere og udviklere, en stor tak til denne gruppe for det store indsamlingsarbejde af udviklinger og mødeaktivitet hen over året. DBU Lolland-Falster havde ingen indstillinger i 2014 til DBU vedrørende dommere, linjedommere eller udviklere. DBU Lolland-Falsters eneste divisionsdommer Brian Lindorf Hansen valgte at indstille sin formidable divisionsdommerkarriere, og Dommerudvalget vil hermed gerne takke for denne fornemme repræsentation af vores landsdel i DBU-regi. Vi er nu kun repræsenteret i DBU-regi af Troels N. Jespersen som pt. er divisionslinjedommer, men DG har store forventninger til at vi i fremtiden får flere dommere/linjedommere i DBU-regi. En stor tak til alle dommere, vejledere og udviklere, til dem som ophørte, stoppede eller tog orlov på Lolland-Falster for et godt og givtigt samarbejde i En stor tak til Dommerudvalgets medlemmer for et fremragende og konstruktivt samarbejde i 2014 jf. vores kvartalsvise DU-møder, samt en stor tak til LFFK for et vellykket samarbejde, en stor tak til DBU, en tak til DFU og tak til alle øvrige interessenter. På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg Michael Skaarup Formand Dommerudvalget har i 2014 bestået af: Michael Skaarup, James T. Nielsen, John Kildsgaard, Niels Nielsen, Claus R. Mortensen

11 Beretning af DBU Lolland-Falsters Dommeruddannelsesgruppe (DUG) DUG blev i 2014 konstitueret med nye medlemmer som nu skal arbejde i gruppen indtil det næste nyvalg i 2016, og i den forbindelse vil DBU Lolland-Falster sige tak til de fratrådte som arbejde intensivt på at skabe de bedste uddannelsesrammer til vores lokale dommere, vejledere og udviklere. Året indledtes med de 2 teoriaftener som blev afholdt i henholdsvis Maribo BK og Eskilstrup Boldklub. Arrangementet er og bliver en stor succes, idet det på alle måder opkvalificerer vores dommere og udviklere. Vores lokale fodbolddommerklub LFFK havde i år det administrative ansvar for disse teoriaftener, hvorimod DBU Lolland-Falsters DUG havde ansvaret for faciliteterne, forplejningen og bestilling af DBU teoriinstruktører. Det blev et godkendt fremmøde, selvom mødedeltagelsen ligger på omkring de 50% af dommerstanden. Vi i DBU kan ikke forvente, at alle dommere har muligheden for at deltage, men vi vil gerne appellere alle til at deltage fremover. Man kan som dommer og udvikler i hvert fald ikke blive dårligere i dommerteorien ved at deltage. I 2014 blev der ikke afholdt nogen kurser i den struktureret dommeruddannelse samt temakurser. Dette var en bevidst strategi i DUG, idet vi har store forventninger til den kommende DommerCamp (DC) som forventes afholdt primo I denne historiske DG vil der indgå 4 struktureret dommerkurser, 2 temakurser, 3 teorikurser samt 1 udviklerkursus. Så hvad der er sparet på dommeruddannelse i 2014 kommer mangfoldigt igen i Vores lokale talentdommergruppe (TDG) blev sat i bero i foråret, idet der skulle spottes nye lokale talenter. Til gengæld er der i løbet af efteråret sammensat en spændende og virkelig talentfuld gruppe af unge dommere, hvor DBU Lolland-Falster på sigt forventer nye dommere i DBU-regi. Der er lagt en strategi- og karriereplan for disse dommere, og de vil med garanti blive en gevinst for vore lokale fodboldklubber. CRM er ansvarlig tovholder for TDG, og han bliver assisteret af Udvikler Khosro Solaimani og MP. TDG vil gennemgå forskellige aktiviteter samt fysiske- og teoritests i Ultimo i 2014 blev der afholdt årets størst og vigtigste event for DUG, nemlig Dommergrundkurset (DGK). Selvom der indledningsvist var en træg tilmelding til kurset, og DUG havde store udfordringer med at skaffe kursister til kurset, så lykkedes det alligevel at få tilmeldt 10 dommeraspiranter. DUG havde nedsat en styregruppe (LJ og IL) som skulle deltage i blandt andet distriktsmøder med klubber, hvor de 2 herrer gjorde en kæmpe indsats for at det skulle lykkedes at få søsat kurset. Der skal dog lyde en stor opfordring til vores klubber med at få unge spillere til at tage en dommeruddannelse, det er et fælles ansvar til gavn for fodbolden på Lolland-Falster. En stor tak til vores DUG-medlemmer for de kvartalsvise møder, aspirantjægere og fodboldklubber for at arbejde med at rekvirere og uddanne nye dommere. Desuden en stor tak til vores lokale dommerklub LFFK for aktiv at hjælpe med administrative opgaver, en tak til TDG og dennes styregruppe samt en stor tak til DBU, DFU og alle vores interessenter. På vegne af DBU Lolland-Falsters Dommeruddannelsesgruppe Michael Skaarup Formand Dommeruddannelsesgruppen har i 2014 bestået af: Michael Skaarup, Ib Larsen, Lars Jensen, Michael Pedersen, Claus R. Mortensen Børne- og Ungdomsudvalgets 2014 Børneudvalget har til opgave at varetage opgaver i dialog med fodboldklubberne på Lolland- Falster at sikre drift og stabilitet indenfor kerneområdet, som er Turneringsfodbold/aktiviteter for børn og unge, piger som drenge fra U5 til U19. Udvalget succeskriterier er At fastholde og udvide antallet af børne- unge spillere/hold. Allan S Carlsen medlem Som undergrupper for Børneudvalget findes Børne og ungdomsudvalget

12 Børnegruppens beretning: I 2014 blev der etableret en ny Børnegruppe efter en ansøgningsrunde til alle grupper og udvalg under DBU Lolland-Falster var et år hvor der blev holdt rigtig mange arrangementer for de 5-12 årige i vores union. DBU Lolland-Falster har afholdt mange indendørsstævner i Børneregi, overalt i vores landsdel. Mange af hallerne har sydet af forventninger, hos de mange spillere Fastelavnsstævnet i Maribo blev igen noget af et tilløbsstykke. Her spiller vi fra morgen til aften i begge haller, i alle aldersgrupper. Det er dejligt at se de mange udklædte hold, samt den iver der bliver lagt i tøndeslagningen efterfølgende blev dog også et år hvor vi måtte aflyse flere af vores planlaget indendørsstævner, det faldende børnetal havde holdt sit indtog i hallerne. Efter de sidste indestævner, havde Børnegruppen et dialogmøde med klubberne om den netop overståede indesæson og lagt en strategi for den næste. 12 klubber havde i 2014 indgået kontrakt med DBU om afholdelse af Fair Play stævner i løbet af året. Disse stævner bliver styret af DBU Lolland-Falster, mens klubberne står for alt det praktiske på og omkring grønsværen. Alle klubber har levet op til deres værtskab for afholdelse af stævnerne, og de mange piger og drenge er hver gået hjem med en medalje, som bevis på, at de har vundet lige så meget som modstanderen. Udover Fair Play stævner har børnegruppen været involveret i Fætter BR stævne, og Jyske 3 bold stævne. Efter de mange stævner har vi igen holdt dialogmøde med klubberne om den netop overståede udesæson og lagt en strategi for den kommende. Nye tiltag I 2014 prøvede vi igen at lave et nyt tiltag ved 2 stævne for U12 og U12 drenge og piger, hvor der mellem kampene var indlagt stationstræning, som skulle styres af vores konsulenter, dette blev en bragende succes for U9 og U10 i 2013, om vi valgt den forkerte årgang ved jeg ikke men begge stævner blev aflyst. Der blev i 2014 sat fokus på pigefodbolden. Bestyrelsen havde i slutningen af 2013 nedsat en arbejdsgruppe der beskrev et forløb fra U5 til U 14 således at vi kommer i gang fra foråret med at rekrutterer nye pigespillere, samtidig ville vi gøre det mere spændende for de piger der er i gang, så vi fastholder dem i klubberne var også året hvor vi kom i gang med nye banestørrelser og 8 mands bold for de 11 og 12 årige. Uddannelse I 2014 har rigtig mange taget hul på C-licens uddannelse, hvilket vi er rigtig glade for, for forøgelse af træneruddannelse giver øget interesse for fodboldspillet blandt børn og deres forældre, ja, jeg vil gå så langt at sige, at forældrene kræver at vore børnetrænere er klædt på til at træne deres børn. Kære klubber der er plads til at få flere i gang med C- licens uddannelsen. DBU Aktiviteter Der blev i 2014 afviklet 1 Skattejagt (Mikrofodboldskole). Skoler blev afviklet i samarbejde mellem flere klubber, dette sagt for eventuelt at distrikter eller flere klubber kan prøve noget tilsvarende. Der blev igen i 2014 afholdt Fodboldskoler, 6 i alt udover NFC var det igen de samme klubber som påtog sig opgaven med at dygtiggøre vores unge mennesker. Der blev ligeledes afviklet både pigeraketten og KOM ud af Pomfritten, flere steder på både Lolland og Falster hvad nu? Der vil i 2015 stadig være fokus på pigefodbolden, så vi får endnu flere i gang med at spille. Der vil igen blive lagt stævner, hvor vi både spiller kampe og afvikler stationstræning. Der vil igen blive afholdt Fodboldskoler, pigeraketten, KOM ud af pomfritten. Jeg har sagt og står ved at DBU Lolland Falster, skal og vil være den union der har flest deltagere i forhold til befolkningstætheden på Skattejagten i Jeg erkender det kræver noget benarbejde, i form af møder og information til forældre men jeg har en tro på at vi i fællesskab vil dette lykkes med dette. Vi vil afholde Fætter BR og Jyske 3 bold stævne som i 2014, og selvfølgelig starter vi det hele med vores traditionsrige Fastelavnsstævne i Maribo, den Jeg håber rigtig mange klubber kommer i gang med nogle træneruddannelser til glæde for vore børn. Samarbejdspartnere Jeg vil gerne sige tak til Jyske Bank, Fætter BR Nykøbing F, DBU Bredde samt til alle klubberne, ikke mindst dem der har påtaget sig hvervet som arrangør af vores stævner, hvor vi har lånt baner, klubhus og bolde.

13 Jeg vil gerne rette en stor tak til udvalgsmedlemmerne i Børne-og ungdomsgruppen, stævnegruppen samt administrationen, uden Jeres hjælp kunne vi ikke have udført det store arbejde. Tak til alle klubledere, klubtrænere, instruktører, administrationen, pressen og bestyrelsen. Alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Mogens Mika Børne- og Ungdomsudvalget har i 2014 bestået af: Mogens Mika, Ole Nielsen, Allan S. Carlsen Børnegruppen har i 2014 bestået af: Allan S. Carlsen, May Bøgh Hansen, Jesper Kristensen, Mogens Mika, Årsberetning for 2014, DBU Lolland-Falsters Ungdomsgruppe I 2014 blev der etableret en ny Ungdomsgruppe efter en ansøgningsrunde til alle grupper og udvalg under DBU Lolland Falster. Lignende procedure anvendes ved etableringen af DBU`s Udvalg og Grupper. En gruppe, der er godt sammensat fodboldfagligt og ligeledes bredt repræsenteret geografisk på Lolland Falster. Ved vort første møde den 13. marts blev vi enige om følgende fokuspunkter for Ungdomsgruppen: - Turneringsstruktur. - Overværelse af kampe - Trænings- og kampstævne. - Pigefodboldprojektet - Ungdomsformandsklub/Ungdomsdistrikter. - Ungdomsfodbold Et klubkoncept. Og etablering af en Ungdomsformandsklub har været det store indsatsområde i Ungdomsformandsklubben blev etableret onsdag den 20. august 2014 i Nykøbing F. i forbindelse med afholdelse af et Formandsmøde under DBU Lolland Falster. Med en Ungdomsformandsklub under DBU Lolland Falster, ønskede DBU Lolland Falster og Ungdomsgruppen at komme endnu tættere på klubberne og de personer med ansvaret for børneog ungdomsfodbolden, piger og drenge i deres klubber. På dette første møde havde vi følgende på dagsordenen: - Ungdomsgruppens arbejde/indsatsområder - Hvorfor en ungdomsformandsklub under DBU Lolland Falster - Den lokale turnering for Ungdomshold i efteråret Fokus på samarbejdet med DBU Sjælland i Cirka 20 klubber bakkede dette initiativ op og deltog i mødet. Det blev et godt møde med masser af spørgelyst blandt deltagerne. Hvor man kunne mærke, at klubberne havde behov for at blive hørt på området, og at "talerøret" ville blive meget nemmere gennem Ungdomsformandsklubben. Klubberne blev ligeledes mere synlige overfor hinanden. Så konklusionen hos os var, at vi var kommet godt fra start med Ungdomsformandsklubben. Og det forpligtede med en hurtig opfølgning. Derfor blev det næste møde i Ungdomsformandsklubben holdt onsdag den 5. november i Maribo Boldklub med følgende dagsorden: - Evaluering af efterårsturneringen - fremtidig turnering - Samarbejde med DBU Sjælland.

14 - Indendørs fodbold , herunder Futsal. Hvilke tanker har I gjort jer! - Pigefodbold - Hvad har klubberne behov for? - Hvad har klubberne lyst til? - Vintertræning/Vinterturnering - Kurser for Børne- og Ungdomstrænere. Igen oplevede vi en stor spørgelyst og en rigtig god dialog mellem klubberne om de enkelte punkter. Begge møder konkluderede, at klubberne havde brug for hinanden i mange henseender, og det var vigtigt, at DBU Lolland Falster og Ungdomsgruppen kom i tæt dialog med klubberne om de forskellige indsatsområder. Næste initiativ gælder Futsal, hvor DBU Lolland Falster vil arrangere en inspirationsdag, hvor klubberne kunne se futsal træning og kampe. Og hvor der efterfølgende blev holdt et møde for de fremmødte. I 2015 bliver et af indsatsområderne: Ungdomsfodbold Et klubprojekt. Det er et helt nyt initiativ fra DBU`s Ungdomsgruppe, om at gøre klubberne mere eller mindre selvhjulpne med konsulentbistand på en række områder indenfor ungdomsfodbolden, piger og drenge. DBU Lolland Falster og Ungdomsgruppen vil hjælpe klubberne med blandt andet Træningsmiljø, Ungdomstræneren og Klubmiljø. DBU Lolland-Falsters Ungdomsgruppe ønsker alle et rigtig godt nytår med tak til klubberne, administrationen, udvalg og grupper for et godt samarbejde i Ole Nielsen, DBU Lolland-Falsters Ungdomsgruppe, Formand Ungdomsgruppen har i 2014 bestået af: Ole Nielsen, Rune Follemand Nielsen, Per Sørensen, Lars Kok, Karsten Klattrup, Jesper Rasmussen Uddannelses- og Udviklingsudvalg Vores aktiviteter for U5 U12, hvor der arbejdes med indføring i begrebet spillerudvikling og hvordan det praktiseres i praksis, har vi arbejdet med og fået gennemført langt de fleste steder. For U13 U18 har vi specielt haft fokus på at formindske frafaldet i denne aldersgruppe samt at højne niveauet til både træning og kamp, hvilket har været hårdt arbejde, hvor vi mener at have højnet niveauet til træning og i kamp, men det er dog fortsat en stor udfordring at formindske frafaldet. Det generelle frafald af spillere har vi også drøftet løbende hen over året, hvor vi fokuserer på hvilke muligheder vi kan bidrage med, således at vi formindsker frafaldet. Endvidere har vi haft megen fokus på pige- kvindesiden, hvor vi ønsker at sætte fuld fokus på at få rekrutteret og uddannet pigetrænere samtidig med at vi får rekrutteret flere pigespillere. Vi har etableret fælles pigetræning, på tværs af klubberne for U14 og U13, hvor pigerne og deres trænere trænede sammen ca. hver 14 dag i foråret og hver 2. uge i efteråret. Træningen stod konsulenterne Søren Jensen og Charlotte Hansen for. Tanken var at både spillere og trænere skulle udvikle sig på hvert deres felt, men også få skabt et godt netværk på tværs af klubberne. Selve træningerne gik super godt, men der var dog en del udfordringer med datoerne, da der kom konfirmationer mm. på tværs. Vores U14 og U15 (Team Lolland og NFC) projekt er blevet evalueret, hvor der var tilfredshed fra alle sider. Vi ønsker at projektet fortsætter som det er, hvor vi hele tiden holder os for øje, at få udviklet projektet således det er up to date. Vi har brugt en del tid på, at få fokuseret på hvilke

15 opgaver vores nye konsulent skal have i projektet. Vi mener, at opgaverne skal have en mere administrativ karakter, hvor konsulenten skal have fokus på, at hjælpe centrene med, at få skabt en god kommunikation og en rød tråd imellem centrene og samarbejdsklubberne. Vi har fået ansat Lars Kulle som ny konsulent og han er gået i gang med at løse opgaverne som beskrevet ovenfor. Vi vil fortsat fokusere på om vores uddannelser er det der er behov for, samt at sikre de rigtige efteruddannelser. Hvis vi i DBU Lolland-Falster skal sikre os, at vi bliver flere fodboldspillere, må vi også kigge på den måde vi uddanner os på, da det kan variere en del fra år til år. Uddannelser er noget vi løbende skal have for øje, og samtidig skal vi også sikre os at vi har et tilpas højt uddannelsesniveau på Lolland-Falster. Vi har i årets løb opfordret ungdomsudvalget til, at oprette en ungdomsformandsklub, hvilket de også har gjort. I 2014 har vi gennemført følgende kurser og uddannelser: 5 klubber har gennemført U5-U12 B2 har vi gennemført et på Gunslevholm Idrætsefterskole B1 har vi gennemført et kursus sammen med Væggerløse og det næste er planlagt på Gunslevholm i Jeg vil gerne sige alle udvalgets medlemmer en stor tak for jeres indsats i Thomas Bonde Jensen Formand Uddannelses- og udviklingsudvalget har i 2014 bestået af: Thomas Bonde Jensen, Finn Petersen, Jacob Lejre Jensen, Morten Refnov, Bo Abildgaard, Søren Andersen

16 DBU Lolland-Falsters tillidsposter DBU`s bestyrelse DBU s Breddeudvalg FLU`s bestyrelse DBU`s Samfundsgruppe DBU`s Børngruppe DBU`s Ungdomsgruppe DBU`s Uddannelsgruppe DBU s Dommergruppe DBU s Dommeruddannelsesgruppe DBU s Futsal Breddegruppe DBU s Græs & Miljø Gert Lundgaard supp. Thomas Bonde Jensen Gert Lundgaard Gert Lundgaard supp. Thomas Bonde Jensen Gert Lundgaard Mogens Mika Ole Nielsen Thomas Bonde Jensen Michael Skaarup Michael Skaarup Mogens Nielsen Kurt B. Nielsen DBU Lolland-Falsters Mesterskaber LF-serien DMI Serie 1 Væggerløse Serie 2 LUIF Serie 3 Branderslev Herre Serie 7-mands Rødbyhavn Old Boys 1 Nykøbing FC Old Boys 2 Eskilstrup Veteran 1 Nykøbing FC Veteran 2 SIF/Birket Veteran 3 7-mands MB U-17 drenge 1 SIF-2 U-17 drenge 7-mands SIF-2 U-15 drenge 1 Væggerløse U-15 drenge 7-mands DMI U-13 drenge 1 NB/Velo U-13 drenge 7-mands NB/Velo U-17 pige 7-mands NB/MB U-15 pige 7-mands EB/NFB U-13 pige 7-mands Tingsted

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide FODbOLDKALENDER Den lille rød / hvide Lollands Bank giver gratis entre til Nakskov Idrætspark Kontaktoplysninger Nybrogade 3 4900 Nakskov Telefon 5492 1133 Telefax 5495 1133 Email nakskov@lobk.dk Reg.nr.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune

Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Ref. af årsmøde i Fodboldrådet, Faaborg Midtfyn Kommune Sted: Korinth Dato: 22.11.2007 Deltagere fra: Allested 3 Søllinge 2 Ryslinge 1 Nr. Lyndelse 2 Ringe BK 1 Horne FS 3 Krarup Espe 1 Fåborg BK 1 Bøgebjerg

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Velkommen til Lokalrådsmøde for område 3. DBU Sjælland

Velkommen til Lokalrådsmøde for område 3. DBU Sjælland Velkommen til Lokalrådsmøde for område 3 Aftens program 18.00-18.10 Velkomst og sandwich. 18.10-18.20 Kort præsentation af deltagere. 18.20-18.30 Kort præsentation af lokalrådets beføjelser og mødeplan

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under inviterer hermed til fodboldturnering for efterskolerne i Sydøstjylland i skoleåret 2013-14.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014 Side 2 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold,

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

*******************************************************************

******************************************************************* DBU JYLLAND REGION 2 INFORMATIONSFOLDER 2014 ******************************************************************* Folderen kan downloades som pdf-fil på www.dbujylland.dk/region2, ligesom der kan købes

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge.

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Brøndby den 12. maj 2013 Journalnummer 1411-13-mcn Dagsorden til DU-møde Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart.

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart. Kampbaneprogram og regler for benyttelse af baner inkl. omklædningsrum. 3-mandsstævner 5-mandsstævner 8-mandskampe 11-mandskampe Flytning af hjemmekampe SKAL aftales med Diana på tegnerberensen@gmail.com

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Danske Bank Cup Stevns 2012 Lørdag d. 7. januar og søndag d. 8. januar 2012 i Stevnshallen

Danske Bank Cup Stevns 2012 Lørdag d. 7. januar og søndag d. 8. januar 2012 i Stevnshallen Lørdag d. 7. januar og søndag d. 8. januar 2012 i Stevnshallen Danske Bank og Store Heddinge Boldklubs ungdomsafdeling inviterer hermed til indendørsturneringen Danske Bank Cup Stevns 2012. Det koster

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere