2015 Winholistic Academy Katalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 Winholistic Academy Katalog"

Transkript

1 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS

2 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage Kommunikationsoptimering varighed 1 dag EFFEKTIVITETS- OG PROCESUDDANNELSER... 5 Personlig effektivitet 1 - varighed 1 dag Personlig effektivitet varighed 1 dag Procesoptimering og Lean introduktion varighed 1 dag SCRUM introduktion varighed 1 dag SCRUM træning varighed 1 dag SCRUM MASTER træning varighed 1 dag TELEMARKETINGUDDANNELSER... 8 Telefonkultur 1 varighed 1 dag pr. gang Telefonkultur 2 varighed 1 dag pr. gang Telecoaching varighed 1½ - 2 timer pr. gang SALGS- OG FORHANDLINGSUDDANNELSER Forhandlingsteknik varighed 1 dag Salgsteknik varighed 1 dag Salgscoaching varighed 1½-2 time pr. gang TEAMPERFORMANCEUDDANNELSER Skabelse af High Performance Teams varighed 1 dag Feedbackkultur varighed 1 dag Kreativ på kommando varighed 2 dage DiSC Feedback varighed 1-1½ time pr. gang DiSC 2.0 varighed 1 dag Kender du typen 1 varighed 1 dag pr. gang Kender du typen 2 varighed 1 dag pr. gang Leveregls workshop varighed ½ dag Lever Reglerne workshop varighed ½ dag 1 gang hvert ½ år KUNDEFOKUS OG LOYALITETSUDDANNELSER Kundefokus og NPS varighed 1 dag Kundefokusworkshop varighed 1 dag Designworkshop varighed 1 dag Loyalitetsinspirationsworkshop varighed 1 dag PERSONLIG UDVIKLING

3 Positivt mindset varighed 1 dag gode vaner varighed 1 dag Konflikthåndtering varighed 1 dag Streshåndtering varighed 1 dag Positivt mindset 1:1 sessions varighed 1½-2 timer x 3-6 gange CHEF OG LEDERTRÆNING KURSER OG UNDERVISNING WINMANAGER I: Time Management varighed 1 dag II: Low or not excellent performance varighed 1 dag III: Change Management varighed ½ - 1 dag IV: Coaching varighed ½ - 1 dag V: Fra kreativitet til innovation varighed 1 dag VI: Kundefokus varighed 1 dag VII: Motivation varighed 1 dag VII: Facilitering og mødeledelse varighed 1 dag ANDRE KURSER, UNDERVISNING OG AKTIVITETER Situationsbestemt Ledelse varighed 1 dag Kundefokus og NPS Masterclass varighed 2 dage Kvalitative analyser varighed ½ dag Coaching & Mentoring (chefer og ledere) varighed 1½-2 timer pr. gang PRISER OG FORUDSÆTNINGER

4 KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER Præsentationsteknik varighed 2 dage. På dette todagskursus vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse, videooptagelser, feedbackseancer m.m. blive udfordret og inspireret i relation til deres personlige gennemslagskraft når de præsenterer for andre. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, præsentationer, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Der skal forberedes en præsentation inden kursusstart og man skal være indstillet på, både at give og få konstruktiv feedback. Mulighed for, at træne i et trygt miljø, og få feedback på sin præstation. Få nyttige værktøjer, som gerne skulle sætte deltageren i stand til, at fremføre sine idéer med endnu større selvsikkerhed og overbevisning. Få kendskab til gennemprøvede teknikker og fif, som også de professionelle benytter sig af med stor succes. Gøre deltagerne endnu mere drevne, underholdende og effektive - både når de præsenterer og i en én-til-én situationer i dagligdagen. Pris kr. pr. deltager ex moms Kommunikationsoptimering varighed 1 dag. På dette halvdagsseminar eller heldagskursus fokuserer vi på, at få deltagerne til at blive endnu bedre til at kommunikere med kunderne og hinanden. Gennem aktiv deltagelse, gruppearbejde, feedbackseancer m.m. blive deltagerne udfordret og inspireret i relation til deres evne til at kommunikere både med hinanden og kunderne. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, feedbackseancer, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Kendskab til optimal kommunikation i forskellige situationer. Gruppens måde at kommunikere på, herunder kommunikative Do s and don ts. Forslag til konkrete fremtidige handlinger i relation til at optimere kommunikationen i teamet. DiSC-profilernes indvirkning på vores kommunikation og optimering af denne i relation til de enkelte profiler. Træning i verbal og nonverbal kommunikation. Faciliteringsindsigt hvordan kommunikerer man f.eks. mere optimalt som mødeleder. Pris kr. pr. deltager ex moms 4

5 EFFEKTIVITETS- OG PROCESUDDANNELSER Personlig effektivitet 1 - varighed 1 dag. På dette heldagskursus vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse, blive udfordret og inspireret i relation til deres personlige effektivitet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Bedre og mere effektive arbejdsvaner. Forbedret evne til at styre frem for at lade sig styre. Opnår system og kontrol - og frigøre hjernekapacitet. Får skabt sammenhæng mellem tidsanvendelse og opnåede resultater. Bliver bedre til at planlægge og prioritere. Når det der er vigtigt og dermed sine mål. Efter deltagelse får hver deltager en guide i personlig effektivitet som de kan arbejde videre med sammen med deres chef. Pris kr. pr. deltager ex moms Personlig effektivitet varighed 1 dag. På dette halv- eller heldagskursus følger vi op på hvad deltagerne har fået ud af deres arbejde med personlig effektivitet. Der tages blandt meget andet udgangspunkt i den, på første kursus udleverede guide, og den læring der er kommet ud af at følge de råd, som blev givet på første kursus. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Endnu bedre og mere effektive arbejdsvaner. Yderligere styrkelse af evnen til at styre frem for at lade sig styre. Opnår endnu bedre system og kontrol - og frigør hjernekapacitet. Får skabt øget sammenhæng mellem tidsanvendelse og opnåede resultater. Bliver endnu bedre til at planlægge og prioritere. Når i endnu højere grad det der er vigtigt og dermed sine mål. Før deltagelse er det vigtigt, at deltager og chef har benyttet den på første kursus udleverede guide som en del af den månedlige MSS (målstyringssamtale), og læring og innovation er noteret ned, så denne kan deles med de øvrige deltagere på dette kursus. Pris kr. pr. deltager ex moms 5

6 Procesoptimering og Lean introduktion varighed 1 dag. På denne intensive introduktion til begrebet LEAN vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse og dialog om dagligdagen, blive ført ind i grundbegreberne inden for TQM og LEAN. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, visning af undervisningsvideo, dialog, øvelser og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Indføring i begreber og værktøjer inden for LEAN. Grundlæggende forståelse for, hvordan en virksomhed kan blive mere LEAN. Indblik i de fundamentale grundprincipper i at være EXCELLENT. Indblik i de 8 spildtyper og hvordan de kan elimineres. Viden om værdistrømsanalyser og procesfokus. Pris kr. pr. deltager ex moms SCRUM introduktion varighed 1 dag. På denne intensive introduktion til begrebet SCRUM vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse og dialog om udviklingsopgaver, blive ført ind i grundbegreberne inden for SCRUM. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, øvelser og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Indføring i begreber, mindset og værktøjer inden for SCRUM. Grundlæggende forståelse for, hvordan en virksomhed kan arbejde med SCRUM i dagligdagen, bl.a. ved at inddrage dem der allerede gør det (hvis nogen). Indblik i de forskellige roller i SCRUM. Gennemgang af artifacts, møder og processen i SCRUM. Kort træning i hvordan et SCRUM møde kan forløbe. Pris kr. pr. deltager ex moms 6

7 SCRUM træning varighed 1 dag. På denne opfølgning til introduktion til begrebet SCRUM vil deltagerne, komme til at arbejde mere i dybden med hvordan SCRUM kan benyttes i det daglige. Deltagerne medbringer således dagligdags opgaver og problemstillinger som udsættes for SCRUM-processen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, masser af øvelser og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Opfølgning på begreber, mindset og værktøjer inden for SCRUM. Styrkelse af den grundlæggende forståelse for, hvordan en virksomhed kan arbejde med SCRUM i dagligdagen, bl.a. ved at inddrage dem der allerede gør det. Mulighed for at spille forskellige roller i SCRUM. Udarbejdelse af artifacts, deltagelse i møder og gennemløb af hele processen i SCRUM. Konkret træning i hvordan et eller flere SCRUM møde kan forløbe. Det er en forudsætning at deltagerne har deltaget på SCRUM introduktion for at kunne deltage på SCRUM træning. Pris kr. pr. deltager ex moms SCRUM MASTER træning varighed 1 dag. På denne opfølgning til introduktion og SCRUM træning vil deltagerne, som alle forudsættes at skulle være projektledere /SCRUM Mastere på større projekter, komme til at arbejde målrettet med det at være LEDER af projekter. Således vil der blive fokuseret på hele processen og ikke mindst mødeaktiviteten og faciliteringen af denne, samt udarbejdelse af de nødvendige artifacts. Der tages udgangspunkt i en konkret opgave eller problemstilling som udsættes for SCRUMprocessen på omgang mellem deltagerne. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, masser af øvelser og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Mulighed for at spille rollen som SCRUM Master og få feedback fra ligesindede i et trygt miljø. Udarbejde artifacts, afprøve mødeledelse, forklare gennemløb af hele processen i SCRUM og få feedback på kvaliteten af det alt sammen. Konkret træning i hvordan en SCRUM Master kan blive og vedblive med at være excellent. Det er en forudsætning at deltagerne har deltaget på både SCRUM introduktion og SCRUM træning, for at kunne deltage på denne uddannelse. Pris kr. pr. deltager ex moms 7

8 TELEMARKETINGUDDANNELSER Telefonkultur 1 varighed 1 dag pr. gang. På dette inspirerende halvdagsseminar eller heldagskursus vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse, dialog, feedbackseancer m.m. blive udfordret og inspireret i relation til deres måde at kommunikere i telefonen på. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Mulighed for, at træne i et trygt miljø, og få feedback på sin præstation. Få nyttige værktøjer, som gerne skulle sætte deltageren i stand til, at fremstå endnu mere professionelt i telefonen over for både kunder og kollegaer. Få kendskab til gennemprøvede teknikker og fif, som også de professionelle benytter sig af med stor succes. Skabe en feedbackkultur hvor alle hjælper hinanden til at blive en endnu bedre udgave af sig selv i telefonen. Pris kr. pr. deltager ex moms Telefonkultur 2 varighed 1 dag pr. gang. På dette inspirerende halvdagsseminar eller heldagskursus vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse, dialog, feedbackseancer m.m. blive udfordret og inspireret i relation til deres måde at kommunikere i telefon på. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren, samt decideret telefontræning, hvor deltagerne på skift skal agere kunde og medarbejder. Hvis virksomheden bånder samtaler, inddrages disse i undervisningen. Mulighed for, at træne i et trygt miljø, og få feedback på sin præstation. Få nyttige værktøjer, som gerne skulle sætte deltageren i stand til, at fremstå endnu mere professionelt i telefonen over for både kunder og kollegaer. Få kendskab til gennemprøvede teknikker og fif, som også de professionelle benytter sig af med stor succes. Skabe en feedbackkultur hvor alle hjælper hinanden til at blive en endnu bedre udgave af sig selv i telefonen. Pris kr. pr. deltager ex moms 8

9 Telecoaching varighed 1½ - 2 timer pr. gang. Gør vi i virkeligheden det vi burde, eller opnår vi de resultater vi får, på trods af det vi gør og ikke på grund af. Dette kan kun afklares ved, at en uvildig kigger med, når vi laver vores resultater. Undskyldninger er der nok af, men de opstår når vi bliver usikre på opgaven, og ikke helt ved hvordan vi skal håndtere de opkald der skal til for at få solgt mere til eksisterende kunder, eller betjent dem på den helt rigtige og mest excellente måde. Telefonen bliver meget varm, og man kan slet ikke løfte røret. Stemmen ændrer sig og vi taler enten meget hurtigt, indforstået, eller meget lavt så kunderne måske ikke helt forstå budskabet. Vi ved jo egentlig godt, hvad det er, vi ønsker at kommunikere, men det, at vi ikke kender modtagerens svar og forventninger, kan gøre os nervøse. Angsten for det ukendte, gør at vi måske vælger ikke at gøre det vi burde og dermed ikke opnår at udnytte hele vores potentiale. Træning - træning - træning Derfor skal vi træne, træne og atter træne, ikke kun på kurser, men hver dag i den virkelige verden. Det er nemlig først i det øjeblik vi træner i vores dagligdag, vi finder ud af, om alt det vi har lært og øvet os på, rent faktisk også virker. Samtidig finder vi også ud af at det slet ikke er så svært som vi gik og frygtede. Alle virksomheder bør være opsøgende nogle mere end andre. Men den enkelte sælger eller rådgiver bliver aldrig professionel til det, hvis ikke det opsøgende salg bliver implementeret som en naturlig del af det daglig arbejde på lige fod med andre daglige arbejdsområder i virksomheden. Opsøgende salg og excellent service er en proces, hvor nøgleord som strategisk forberedelse, vurdering af emneprofil og vedholdenhed er væsentlige faktorer for succes. Derfor er en talk, listen and learn session med Winholistic et rigtig godt skridt på vejen, til at få afdækket pains og gains i rejsen mod at blive endnu mere excellent til at betjene kunder i telefonen. Mulighed for, at afprøve de ting som man har trænet tidligere i et trygt miljø, og få feedback på sin præstation. Få suppleret med nyttige værktøjer, som gerne skulle sætte deltageren i stand til, at fremstå endnu mere professionelt i telefonen over for både kunder og kollegaer. Få genbesøgt gennemprøvede teknikker og fif, som også de professionelle benytter sig af med stor succes. Få lov at træne i en time og få ½ times professionel feedback efterfølgende. På baggrund af seancen udarbejde en personlig handlingsplan. Pris kr. pr. gang ex moms inkl. transport på Sjælland 9

10 SALGS- OG FORHANDLINGSUDDANNELSER Forhandlingsteknik varighed 1 dag. Alle forhandler hver eneste dag uanset om det er når vi taler med kunder, kollegaer, chefen, manden, børnene eller hustruen derhjemme alt er en forhandling! Derfor er det vigtigt at kende de grundlæggende værktøjer og teknikker inden for forhandlingsteknik. Deltagerne vil opleve et intensivt forløb, hvor vi berører relevante og afgørende elementer, der kan gøre en positiv forskel på enhver forhandling. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Lære den professionelle forhandlers forberedelse at kende. Afdækning af egne og modpartens interesser. Valg af forhandlingsstil og forhandlingens seks faser. At gøre begge parter til vindere samt styrkelse af egen gennemslagskraft. Spørgeteknik som supplement til argumenterne. At gennemskue tricks og ufine kneb. At undgå uhensigtsmæssige reaktioner. Pris kr. pr. deltager ex moms Salgsteknik varighed 1 dag. Vi er alle sælgere hvad enten det er i relation til produkter, koncepter, tanker, idéer eller vores budskaber. Vi sælger hver eneste dag til vores kunder, kollegaer, chefen, manden, børnene eller hustruen derhjemme. Når alt kommer til alt, handler det om at være excellent til at sælge sit budskab! Derfor er det vigtigt at kende de grundlæggende værktøjer og teknikker inden for salgsteknik. Deltagerne vil opleve et intensivt forløb, hvor vi berører relevante og afgørende elementer, der kan gøre en positiv forskel på ethvert salg også kryds- og mersalg. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, træning med feedback, gruppearbejde, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Lære professionelle salgsteknikker at kende. Få kendskab til EFUIA og BALA og udfylde disse for nøgleprodukter/services. Få input til spørgeteknik som supplement til blot at argumentere. At kunne bevare roen og undgå uhensigtsmæssige reaktioner i salgssituationen. Pris kr. pr. deltager ex moms 10

11 Salgscoaching varighed 1½-2 time pr. gang. Det at være sælger eller rådgiver er ikke længere nok. Fremtiden stiller krav om at vi skal være Trusted Advisor over for vores kunder. De skal have tillid til de råd og den vejledning vi giver dem og vi skal sikre at de får den mest ultimative kundeoplevelse. Det betyder at vi skal være ekstraordinært gode til at stille kundens forventninger helt rigtigt hver gang, men er vi nu også det? Gør vi altid det vi burde, eller opnår vi de resultater vi får, på trods af det vi gør og ikke på grund af? Det er spørgsmål kun de færreste sælgere eller salgsansvarlige kan besvare. Det kræver nemlig meget stor selvindsigt og en ekstrem grad af mangle på herblindhed. Derfor er den bedste måde at finde ind til svarene at lade en uvildig kigger med, når resultaterne skabes ude i marken. Træning - træning - træning For at blive bedre skal der både det rette mindset, den rigtige mængde og metode til for at få succes. Derfor skal vi træne, træne og atter træne, ikke kun på kurser, men hver dag i den virkelige verden. Det er nemlig først i det øjeblik vi træner i vores dagligdag, vi finder ud af, om alt det vi har lært og øvet os på på diverse kurser og ved f.eks. målstyringssamtaler, rent faktisk også har gjort en forskel og virker ude hos kunderne. Alle virksomheder bør være opsøgende nogle mere end andre, men de fleste mere end de er i dag. Når målet er at blive Trusted Advisor er det ikke noget der kommer af sig selv. Hvad er det f.eks. kunderne gerne vil rådgives om, hvilke signaler sender de som jeg ikke får fanget, hvad kunne jeg have sagt anderledes osv. er alt sammen eksempler på noget som den enkelte sælger eller rådgiver har behov for hjælp til at få afdækket on location, for at kunne blive kundens foretrukne rådgiver inden for de områder kunden finder mest relevant. Opsøgende salg og excellent service er en proces, hvor nøgleord som strategisk forberedelse, vurdering af emneprofil og vedholdenhed er væsentlige faktorer for succes. Derfor er en Meet, talk, listen and learn session med Winholistic et rigtig godt skridt på vejen, til at få afdækket pains og gains i rejsen mod at blive endnu mere excellent til at betjene kunder i telefonen. Mulighed for, at afprøve de ting som man har trænet tidligere i et trygt miljø, og få feedback på sin præstation. Få suppleret med nyttige værktøjer, som gerne skulle sætte deltageren i stand til, at fremstå endnu mere professionelt i telefonen over for både kunder og kollegaer. Få genbesøgt gennemprøvede teknikker og fif, som også de professionelle benytter sig af med stor succes. Få lov at træne i en time eller halvanden og få ½ til hel times professionel feedback efterfølgende. På baggrund af seancen udarbejde en personlig handlingsplan. Pris kr. pr. gang ex moms inkl. transport på Sjælland 11

12 TEAMPERFORMANCEUDDANNELSER Skabelse af High Performance Teams varighed 1 dag. For at komme tættere på begrebet High Performance Team, tages teamet gennem de grundlæggende principper og skal efterfølgende arbejde konkret med, hvad og ikke mindst HVORDAN de kommer tættere på at blive netop dette. På denne dag, vil deltagerne derfor, gennem aktiv deltagelse, dialog, feedbackseancer m.m. blive udfordret på HVORDAN de kan blive mere HIGH PERFORMANCE i fremtiden. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren, samt øvelser i at sætte konkrete mål og efterfølgende nå disse. At forstå at der er langt fra gruppe til team og endnu længere til High Performance Team. At få en grundlæggende forståelse for den selvansvarlighed og selvledelse der skal til for at få et HPT til at leve. Finde ind til teamets styrker og udviklingsmuligheder som et HPT. Få opsat konkrete mål og finde målepunkter for at teamet kan komme nærmere HPT. Udarbejde, følge, følge op på og løbende justere planen for at blive HPT. Pris kr. pr. deltager ex moms Feedbackkultur varighed 1 dag. På dette halvdagsseminar eller heldagskursus fokuserer vi på, at få deltagerne til at blive endnu bedre til både at give og modtage feedback. Gennem aktiv deltagelse, Den varme stol, feedbackseancer m.m. blive deltagerne udfordret og inspireret i relation til deres evne til både at modtage og give personlig feedback. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, rollespil, feedbackseancer, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Viden om at brug af feedbacktrappen. Bedre til aktiv lytning. Do s and don ts i forbindelse med feedback. Gøre deltagerne endnu bedre til både at give og modtage feedback i det daglige. 12

13 Kreativ på kommando varighed 2 dage. Et gammelt ordsprog siger, at ingen kommer foran ved blot at gå i andres fodspor og det er mere gældende nu end nogensinde før. Alle analyser viser nemlig, at fremtidens vindervirksomheder skal være både kreative og innovative. Mange taler da også om det, færre gør noget struktureret ved det, og næsten ingen forstår, eller kan forklare forskellen på kreativitet og innovation. Hvis kreativitet og efterfølgende innovation ikke er eller meget snart bliver en del af virksomhedens DNA, vil den være i risiko for ikke at overleve i en verden af i morgen. Dette kursus giver indsigt i og værktøjer til både at booste kreativiteten, og giver samtidig et bud på, hvordan en struktureret proces, for den efterfølgende innovation kan implementeres i enhver virksomhed. Med blandt andet udgangspunkt i Edward De Bonos 6 tænkehatte, en række øvelser og interaktion mellem deltagerne stimuleres kreativiteten og den laterale og parallelle tankegang, vil for deltagerne gå hånd i hånd efter kursets afslutning. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og dialog i plenum og der tages i videst muligt omfang udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger og udfordringer. Dette kursus kan med fordel afholdes i kaskaden, så Chefgruppen starter og dernæst gennemføres lignende seancer over for mellemledere og medarbejderne, så innovationen og metoderne til at opnå break through idéer, bliver forankret og internaliseret i hele organisationen. Får forståelse for forskellen på kreativitet og innovation. Lærer om hjernens indvirkning på kreativ tænkning. Finder ind til egen kreativ profil og kan arbejde ud fra den. Lærer at tænke både lateralt og parallelt. Indsigt i og konkret brug af De 6 Tænkehatte. Får værktøjer til at styre både den kreative proces og den efterfølgende innovationsprocesses. Pris kr. ex moms pr. deltager 13

14 DiSC Feedback varighed 1-1½ time pr. gang. Som opstart på en ny udviklingsproces, anbefales det at alle virksomhedens medarbejdere, ledere og chefer gennemgår en DiSC-profilering. Alle samtaler gennemføres i kaskaden og afholdes sammen med nærmeste leder, der også afslører sin profil over for medarbejderen. Samarbejdsmuligheder og udfordringer afdækkes og der udarbejdes efterfølgende en FHB-plan, som bliver en naturlig del af både MSS og MUS. Ved nyansættelser og hvis leder og medarbejder bliver enige om, at der er arbejdet så målrettet på, at ændre adfærden siden sidste DiSC tilbydes personlig 1:1 feedback mellem leder/chef, medarbejder og en professionel person fra Winholistic. Deltagernes forventede udbytte: At lære sig selv endnu bedre at kende både styrker og udviklingsmuligheder. At få professionel feedback på hvor styrker og udviklingsmuligheder ligger. Lære chefens-/lederens profil at kende. Blive endnu bedre til at forstå egen DiSC-adfærd. Udarbejde og følge en adfærdsudviklende plan. Pris kr. ex moms pr. gang pr. deltager inkl. én DiSC-rapport og professionel feedback DiSC 2.0 varighed 1 dag. På dette halvdagsseminar eller heldagskursus fokuserer vi på, at få deltagerne til at blive endnu bedre til at forstå og tage udgangspunkt i deres egen og andres DiSC-profil når de f.eks. samarbejder, kommunikere, planlægger, eksekverer eller lignende både sammen med kunderne og kollegaer. Gennem aktiv deltagelse, gruppearbejde, feedbackseancer m.m. blive deltagerne udfordret og inspireret. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, feedbackseancer, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Dybere forståelse for egen og andres adfærd. Indsigt i DiSC - oprindelse og anvendelsesområde. Dialog mellem forskellige profiler. Optimering af egen DiSC-handlingsplan. Feedback og hjælp fra og til andre deltagere. Forskellige DiSC-relaterede øvelser. Pris kr. ex moms pr. gang pr. deltager 14

15 Kender du typen 1 varighed 1 dag pr. gang. Styrken ligger i forskelligheden og dette faktum vil der blive arbejdet intenst med på denne seance. På første workshop vil deltagerne, gennem aktiv deltagelse, dialog, feedbackseancer m.m. lærer sig selv og hinanden i teamet endnu bedre at kende. Med udgangspunkt i DiSC-profiler, vil styrker og forbedringsområder blive kortlagt og input til hvad der fortsat skal gøres, hvad der skal holdes op med og begyndes på, vil blive delt mellem deltagerne. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren og skal munde ud i en egentlig forbedringshandlingsplan for den enkelte og teamet. Deltagelse i kurset forudsætter at alle deltagere har taget og fået gennemgået en DiSC-profil. At lære hinanden endnu bedre at kende både styrker og udviklingsmuligheder. At give hinanden feedback på hvor styrker og udviklingsmuligheder ligger. Finde hinandens styrker og udnytte dem i relation til fremtidige udfordringer. Pris kr. ex moms pr. gang pr. deltager Kender du typen 2 varighed 1 dag pr. gang. Styrken ligger stadig i forskelligheden og dette faktum, vil der blive arbejdet intenst videre med på denne seancer. På denne workshop vil deltagerne derfor, gennem aktiv deltagelse, dialog, feedbackseancer m.m. lærer sig selv og hinanden i teamet endnu bedre at kende. Med udgangspunkt i teamrapporter og deltagernes egene DiSC-profiler, vil styrker og forbedringsområder blive genbesøgt og input til hvad der fortsat skal gøres, hvad der skal holdes op med og begyndes på, vil blive givet til hinanden under feedbackseancerne. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren og skal munde ud i en egentlig forbedringshandlingsplan for den enkelte og teamet. Deltagelse i kurset forudsætter at alle deltagere tidligere har deltaget på Kender du typen 1, eller som minimum har taget og fået gennemgået en DiSC-profil, og har fået et kort referat fra Kender du typen af sin daglige leder. Lære teamrollerne at kende. Blive endnu bedre til at spotte DiSC-adfærd. Lære det der ligger skjult at kende. At lære hinanden endnu bedre at kende både styrker og udviklingsmuligheder. At give hinanden feedback på hvor styrker og udviklingsmuligheder ligger. Finde hinandens styrker og udnytte dem i relation til fremtidige udfordringer. Pris kr. ex moms pr. gang pr. deltager (hertil kommer udgift til teamrapport) 15

16 Leveregls workshop varighed ½ dag Med udgangspunkt i virksomhedens værdier tages teamet på en rejse der skal hjælpe dem til at forstå og internalisere disse værdier som deres egne leveregler. Efter en teoretisk gennemgang er det teamets opgave at udarbejde konkrete leveregler, som er nødvendige for at sikre at de oplistede værdier lever både gennem ord og handling i dagligdagen. Levereglerne nedfældes i et dokument og der udarbejdes konkrete handlingsplaner for at sikre at disse leves underbygger virksomhedens værdier. At fokusere på det væsentlige i værdierne og gøre dette til opfølgbare handlinger i dagligdagen. Ensartet fundament og mindset i relation til værdierne for alle i organisationen. Få forståelse for vigtigheden af at fastholde fokus på værdier og leveregler i organisationen. Lever Reglerne workshop varighed ½ dag 1 gang hvert ½ år. Løbende opfølgning på levereglerne er nødvendigt for at sikre at de lever og det er de rigtige leveregler der er nedfældet. På disse workshops følges op på, om det der er nedfældet stadig er det der bør være gældende og derfor fortsat underbygger virksomhedens værdier. Der laves et kort oplæg til seancen, og ellers drives processen af teamet selv. At fokusere på det væsentlige i levereglerne og få dem til at leve. At det som ikke længere er væsentligt lader pladsen for det der er. Har fastholde fokus på værdier og leveregler i organisationen. Finde de ting der fortsat skal gøres, det som der skal holdes op med og begyndes på i stedet. Pris kr. ex moms pr. gang pr. deltager 16

17 KUNDEFOKUS OG LOYALITETSUDDANNELSER Kundefokus og NPS varighed 1 dag. Med et øget fokus på kunderne, er det vigtigt at hele organisationen kender deres rolle i forhold til disse. Der fokuseres på kunderejsen og den enkelte deltagers rolle i denne. Hvad er det der skal til, for at kunderne bliver mere loyale og hvad er det der bare IKKE må ske, i det daglige, fordi det skræmmer kunderne væk. Disse og mange andre spørgsmål forsøger vi sammen med deltagerne at få besvaret igennem denne workshop. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. De 5 vigtigste overordnede forventninger til medarbejderne. Hvor i Customer Journey/kunderejsen befinder den enkelte medarbejder sig. De 3-5 vigtigste kundeforventninger til den enkeltes del af kunderejsen. Hvad er de 3 vigtigste ting den enkelte medarbejder skal gøre i sit job, for at skabe loyale kunder for virksomheden. De 3 hændelser der bare ikke må ske i forbindelse med medarbejderens job fordi det risikere at nedbryde loyaliteten til virksomheden? Kundefokusworkshop varighed 1 dag. Afholdelse af struktureret forløb hvor kunderejsen og touchpoints udfordres ved hjælp af kundernes og medarbejdernes hjælp. Workshoppen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, intensiv praksistræning og opfølgning i plenum omkring fælles læring. Workshoppen tager udgangspunkt i kursusdeltagernes egne problemstillinger og udfordringer. Får perspektiveret sine udfordringer i hvert touchpoint i et anderledes kundespecifikt lys. Får input og kreative løsningsforslag direkte fra kunder og medarbejdere til de enkelte touchpoints. Afprøver nye produkter, services, tanker og idéer af på dem som efterfølgende skal have gavn af dem. Pris kr. ex moms pr. gang pr. deltager 17

18 Designworkshop varighed 1 dag. Afholdelse af struktureret forløb i reltion til closed loop, og alle de udfordringer der kan ligge i at lukke forventingsgavet på den helt rigtige måde, hvor kunderejsen og touchpoints udfordres ved hjælp af kundernes hjælp. Workshoppen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, intensiv praksistræning og opfølgning i plenum omkring fælles læring. Workshoppen tager udgangspunkt i kursusdeltagernes egne problemstillinger og udfordringer. Virksomhedens forventede udbytte er bl.a.: Få perspektiveret sine udfordringer i forhold til at lukke forventningsgabet. Finde konkrete løsninger til closed loop i de enkelte touchpoints. Design af den ultimative cloosed loop proces. Dokumentere processen og sikre efterfølgende implementering. Loyalitetsinspirationsworkshop varighed 1 dag. Hvad og hvordan skabes loyalitet og er det overhovedet noget for jer. På denne workshop bliver I både inspireret og udfordret på jeres egene opfattelse af hvad loyalitet er og hvordan det skabes. Bringer I medarbejderne ind i centrum af loyalitetsdannelsen og ændre I adfærd i forhold til det kunderne fortæller jer? Dette og meget mere vil blive berørt på denne vanvittigt inspirerende workshop hvor deltagerne også selv bliver aktiveret og i høj grad også selv kommer til at deltag i dialogen. Workshoppen veksler mellem teoretiske oplæg og dialog i plenum. Workshoppen tager udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger og udfordringer. Disse workshops kan med fordel afholdes i kaskaden, så Chefgruppen starter og dernæst gennemføres lignende seancer over for medarbejderne. Virksomhedens forventede udbytte er bl.a.: Får perspektiveret sine udfordringer i forhold virksomhedens fremtidige loyalitetsarbejde. Lære nyeste forskning og observationer på området at kende. Finder ind til sammenhængen mellem medarbejder- og kundeloyalitet. Blive inspireret til hvordan der kan arbejdes med enps og NPS, samt hvordan man kan lave closed loop både internt og eksterne i de enkelte touchpoints i virksomeden. Får inspiration fra andre virksomheder i same situation. Får dokumenteret processen og så der kan sikres efterfølgende implementering. Bliver inspireret til at tænke udefra og ind, frem for indefra og ud. Tænker i CEM frem for kun i CRM. 18

19 PERSONLIG UDVIKLING Positivt mindset varighed 1 dag. Et positivt mindset kan producere positiv holdning og positiv holdning fører til positive resultater. Det gør også tingene lettere og endda sjovere. Her får deltagerne tips til hvordan de kan få maksimalt udbytte af positiv tænkning. Noget der kan hjælpe enhver med at realisere ting, de aldrig troede var muligt. At tænke stort og positivt er en succesfuld vane som kan indøves og træningen starter på dette kursus. Deltagerne vil gå fra kurset med et mere positivt mindset, og vil forhåbentligt møde verden klogere og lettere, og samtidig være mere motiveret, med en tro på, at der er succes forude, der blot venter på at blive nået. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Tro på at man skaber din egen fremtid. At bevare sin sans for humor. At omgivelserne påvirker ligesom man selv påvirker omgivelserne. Forpligte sig selv til at tænke positivt og ikke tænke negativt - ALTID. Være taknemmelig for det man har og ikke konstant fokuserer på det man ikke har. Tro på at alting nok skal ordne sig gleme bekymringerne de bliver sjældent til noget. 7 gode vaner varighed 1 dag. Hvordan bliver man en endnu bedre udgave af sig selv og et mere effektivt menneske? At være et ansvarligt menneske med stor livskraft kræver, at man tager ansvar for sig selv. På dette kursus tager vi udgangspunkt i bogen om de 7 gode vaner, der giver deltagerne personligt lederskab. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Deltagernes forventede udbytte: Vane 1: Vær proaktiv Vane 2: Begynd med slutningen Vane 3: Gør det første først Vane 4: Tænk vind/vind Vane 5: Søg først at forstå derefter at blive forstået Vane 6: Skab synergi Vane 7: Slib saven. GODE V A N E R 19

20 Konflikthåndtering varighed 1 dag. På dette heldagskursus fokuserer vi på, at få deltagerne til at blive endnu bedre til at håndtere konflikter. Gennem aktiv deltagelse som den varme stol, konfliktseancer m.m. blive deltagerne udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere konflikter i dagligdagen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, rollespil, feedbackseancer, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Kendskab til konflikttrappen og hvordan hoppet mellem de enkelte trin sker. Læring om hvordan konflikter kan håndteres. Indsigt i at konflikter kan være sunde og alle konflikter ikke skal løses, men blot håndteres korrekt. Hvordan kommunikationen i konflikter optimalt bør være. Gøre deltagerne endnu bedre til at håndtere konflikter i det daglige, så ikke de eskalerer. Streshåndtering varighed 1 dag. Stress er efterhånden blevet et meget populært ord, som flere og flere bruger i flæng, i situationer hvor de har travlt eller er pressede. Rent faktisk har stress intet med at have travlt at gøre. Det er faktisk sundt for os at have mindre perioder med travlhed, da det skærper vores evne til at tage beslutninger og skabe overblik og ro. Stress er en betegnelse for en tilstand man befinder sig i, når man i en længere periode ikke kan overskue/overkomme de daglige arbejdsopgaver/forpligtigelser man har. Det skyldes en medfødt funktion, vi alle har. Kroppen udsender adrenalin i kroppen, når vi presses fysisk og mentalt. Adrenalinen skærper vores sanser, og skal hjælpe os med at komme væk fra situationen der presser os. Gennem aktiv deltagelse, gruppearbejde og øvelser samt feedbackseancer m.m., bliver deltagerne udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere stres i dagligdagen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, feedbackseancer, dialog og interaktion mellem deltagerne og underviseren. Kendskab til kroppens reaktioner og hvorfor travlhed og stres er to vidt forskellige ting. Hvordan stres kan være godt, når blot den håndteres. Hvordan det er ens eget ansvar, at håndtere stres i dagligdagen. Gøre deltagerne endnu bedre til at håndtere den positive travlhed i det daglige, så ikke følelsen af travlhed eskalerer og bliver til skadelig stres. Øge evnen til at sige til og fra på den rigtige måde over for de rette mennesker. 20

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter

Pathfinder. intensive. en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter Pathfinder intensive en intensiv indføring i centrale Stifinderværktøjer og indsigter 2 // Pathfinder INTENSIVE Få et kraftfuldt indspark til dit projekt, din karriere eller din personlige udvikling. Deltag

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER

MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER MOTIVERENDE MØDER HVOR MOTIVATION OG AKTIV LÆRING ER AFGØRENDE FAKTORER OPLEV MØDEBUDSKABET OG SKAB STØRRE VÆRDI... Comwell og CoastZone en af Danmarks største udbydere af teamudvikling og aktiv læring

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

TEAMUDVIKLING WORKSHOPS OG KURSER

TEAMUDVIKLING WORKSHOPS OG KURSER TEAMUDVIKLING WORKSHOPS OG KURSER DEN TRANSFORMEREDE ORGANISATION Vores nye kurser skaber øget bevidsthed omkring effektivitet, relationer, målsætning, kommunikation og personligt lederskab. Der er 10

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere