Afrapportering af ventetiden for skadepatienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af ventetiden for skadepatienter"

Transkript

1 Region Hovedstaden Afrapportering af ventetiden for skadepatienter iden i akutmodtagelserne og akutklinikkerne Juni 2013 Region Hovedstaden

2 Indhold 1 Resumé og konklusion Indledning id og aktivitet i regionens akutmodtagelser og akutklinikker Fald i ventetiden ider på Akutmodtagelser id på Akutklinikkerne Antal skadekontakter i Region Hovedstaden Registrering af ventetid og triagefarve i regionens akutmodtagelser og akutklinikker Ensartede kriterier for anvendelse af triage Triageringsandele ider for triagerede patienter

3 1 Resumé og konklusion Som del i Region Hovedstadens løbende afrapportering af ventetiden for skadepatienter er der udarbejdet undersøgelse af ventetiderne på regionens akutmodtagelser og akutklinikker. iderne er opgjort på baggrund af registreringer i hospitalernes patientadministrative systemer. Fald i ventetiden Der er sket et fald i ventetiden siden 2011, og således er den gennemsnitlige ventetid for 1. kvartal af 2013 faldet yderlig ift. ventetiden for Tabel 1 id i minutter for Region Hovedstaden Gennemsnit 56,1 45,9 38,0 Der er både sket et fald i den gennemsnitlige ventetid - og færre patienter venter længe. Den gennemsnitlige ventetid for hele Region Hovedstaden er faldet fra 56,1 minutter i 2011 over 45,9 minutter i 2012 til 38 minutter i Tabel 2 idsintervaller på akutmodtagelserne opdelt på kvartaler under 1 time under 4 under 7 1. kvartal ,0% 98,0% 99,8% 2. kvartal ,1% 97,3% 99,7% 3. kvartal ,2% 97,5% 99,7% 4. kvartal ,9% 98,0% 99,8% 1. kvartal ,2% 98,3% 99,8% Samtidig viser opgørelsen af ventetiden i regionen fordelt på kvartaler, at antallet af patienter, som bliver behandlet under henholdsvis 4 og 7, er steget. Antallet af patienter behandlet inden for en time steget med 3,2 % fra første kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, samtidig har der været en lille stigning i antallet der bliver behandlet indenfor 4 og en stadig kun en meget lille del af patienterne (0,2 %), der venter over 7. Sundhedsfaglige tidsmål og servicemål Region Hovedstaden anvender de sundhedsfaglige tidsmål for tiden, der maksimalt må gå fra triage til påbegyndt behandling. Tidsmålene for behandling efter triage er udarbejdet i regi af Danske Regioner. Samtidig har regionsrådet vedtaget et servicemål gældende for patienter triageret blå, som er kendetegnet ved at have en begrænset skade eller symptom. Servicemålet for de blå patienter er, at 50 % af patienterne er behandlet inden for en time, og 95 % behandlet inden for 4. 3

4 Opgørelsen viser, at alle hospitaler opfylder servicemålet. Andelen af patienter, som er triageret blå og som er blevet behandlet indenfor 1 time svinger mellem 54 % og 98 %. Andelen af patienter, som bliver behandlet indenfor 4 svinger mellem 93 % og 100 %, således opfyldes servicemålet for alle hospitaler undtagen Herlev, der næsten opfylder servicemålet. Alle røde patienter er behandlet inden for det sundhedsfaglige tidsmål. Undtaget herfra er 3 patienter på Bornholms og 31 patienter på Amager, som har ventet længere end det sundhedsfaglige tidsmål, som foreskriver, at behandlingen skal starte umiddelbart efter triage. Det er generelt vurderingen, at alle røde og orange patienter er blevet behandlet fagligt forsvarligt. En del orange patienter har ventet længere end det fastsatte tidsmål på 15 minutter. En forklaring på de orange patienter, som har ventet for længe kan være, stort pres i akutmodtagelsen eller akutklinikken fra meget syge eller svært tilskadekomne patienter. Journaler har vist at orange patienter der har ventet længere typisk vil være f.eks. en tydelig hoftefraktur som er tilset og smertedækket, men hvor egentlig behandling ikke er iværksat. Andre at start triagefarve er blevet nedtriageret senere i forløbet. Der er ikke desto mindre behov for øget fokus på overholdelse af tidsmålene for behandling særligt for orange patienter. De enkelte hospitaler har igangsat handlingsplaner for at komme problemer med registreringsfejl og triageringsfejl til livs. Dertil er der i foråret udarbejdet en handleplan for bedre ventetidsregistrering af skadespatienter. 4

5 2 Indledning Det er en sundhedspolitisk hensigtserklæring, at borgere i Region Hovedstaden, der har behov for hjælp på grund af sygdom og skader skal have let adgang til kompetent døgndækkende akutbetjening og øvrige relevante behandlingstilbud. Målet er at skabe tryghed, at sikre at ingen går forgæves og forkert, og at unødig ventetid undgås. Regionsrådet besluttede på møde den 19. juni 2012 at fokus på ventetider for skadepatienter fastholdes ved, at kvalitetsudvalget halvårligt får information om akuttelefonens aktivitet samt udvikling i ventetid for skadepatienter fordelt på triagefarver, hospitaler mv. Samtidig blev det besluttet at fastsætte servicemål for blå-triagerede patienter, som er kendetegnet ved at have begrænset skade eller symptom. Servicemålet er at 50 % af disse patienter er i behandling inden en time, og 95 % af patienter er i behandling inden 4. For de øvrige patienter med alvorligere skader og symptomer fastholdes de faglige tidskrav, og der er derfor ikke servicemål for disse patienter. Rapporten fremstiller de gennemsnitlige ventetider for 2012 samt første kvartal Registrering af triagefarve er fra marts 2012 blevet muligt i de patientadministrative systemer. 5

6 3 id og aktivitet i regionens akutmodtagelser og akutklinikker I det følgende belyses ventetiden for patienter, der har henvendt sig i regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Der er et stort fokus på ventetiden i akutmodtagelserne og akutklinikkerne. Regionsrådet iværksatte i efteråret 2011 en række initiativer med henblik på at nedbringe urimelig lang ventetid for skadepatienter. I februar 2012 blev der lavet en manuel registrering af ventetiden på akutmodtagelserne og akutklinikerne. Efterfølgende er der lavet tre afrapporteringer til regionsrådet, i maj 2012, i september 2012 og i oktober Fald i ventetiden Opgørelser fra det patientadministrative system viser, at den gennemsnitlige ventetid for hele 2012 er faldet i forhold til i 2011 og tendensen ser ud til at fortsætte i 2013, og hospitalernes mediane ventetid i 1.kvartal 2013 er faldet sammenlignet med Tabel 3 ider 2011, 2012 og 2013 (1. kvartal) Gennemsnit 2011 median 2011 Gennemsnit 2012 median 2012 Gennemsnit 2013 median 2013 Hvidovre 66, , ,3 8 Amager 36, , ,7 26 Glostrup 8,5 2 8,6 2 7,1 2 Bispebjerg 77, , ,6 20 Frederiksberg 80, , ,4 25 Herlev 89, , ,9 34 Gentofte , ,0 11 Hillerød 61, , ,5 10 Helsingør 29, ,9 6 9,3 4 Frederikssund 35, , ,7 10 Bornholm 31, , ,0 21 Region H total 56,1 (2-50) 45,9 (2-45) 38,0 (2-34) *Det er grundet uensartet registreringspraksis ikke muligt at opgøre gennemsnit og median ventetid på Gentofte før august Nedenstående figur viser den gennemsnitlige ventetid på akutmodtagelser og akutkliniker fordelt over året. iderne i 2012 følger tendens fra 2011 udviklingsmæssigt. iden i minutter er lavere i 2012 end i 2011, således er den gennemsnitlige ventetid for patienter i regionen akutmodtagelser og akutklinikker faldet sammenlignet med iden ser ud til fortsat at falde i 2013, således viser figuren at den gennemsnitlige ventetid i første kvartal 2013 er lavere end samme periode både i 2011 og

7 Figur 1- Gennemsnitlige ventetider i 2011, 2012 og 2013, Region Hovedstaden 65 Gennemsnitlige ventetider på akutmodtagelser og akutklinikker i Region Hovedstaden i 2011, 2012 og 2013 (januar til marts) r te 50 u in i m tid te n e 45 V Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December ider 2011 ider 2012 ider 2013 Andelen af patienter, der behandles inden 4 efter ankomst er steget, og det er nu kun knap 2 % af patienter der venter over 4, og under 2 promille af patienterne oplever ventetider over 7 i første kvartal iden for 1. kvartal 2012 sammenlignet med 1. kvartal 2013 viser en øget andel af patienter, der bliver behandlet indenfor den første time efter ankomst. Det er knap 80 % af patienterne, som i 1. kvartal 2013 er behandlet indenfor 1 time. Tabel 4 idsintervaller 2012 og 2013, Region Hovedstaden total under 1 time under 4 under 7 1. kvartal ,0% 98,0% 99,8% 2. kvartal ,1% 97,3% 99,7% 3. kvartal ,2% 97,5% 99,7% 4. kvartal ,9% 98,0% 99,8% 1. kvartal ,2% 98,3% 99,8% iden er faldet mest udtalt på akutmodtagelserne. På akutklinikkerne er der dog også sket et mindre fald i antallet af personer der venter over en time ider på Akutmodtagelser iderne i akutmodtagelserne viser, at andelen af patienter, der bliver behandlet indenfor en time er steget fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal Der er således 5 % flere patienter, der bliver behandlet indenfor den første time. Særlig tydeligt er forskellige på ventetiden mellem 4. kvartal 2012 og 1. kvartal I denne periode er 4 % flere blevet behandlet inden for den første time efter ankomst og kun 2,5 % venter længere end 4 på behandling. 7

8 Antallet af patienter som venter længere end 7 ligger stabilt på omkring 0,3 % Tabel 5 idsintervaller for akutmodtagelsen opdelt på kvartaler. under 1 under 4 under 7 time 1. kvartal 2 68,30% 97,00% 99,70% 2. kvartal 2 63,90% 95,60% 99,50% 3. kvartal 2 63,80% 96,00% 99,50% 4. kvartal 2 69,30% 96,80% 99,60% 1. kvartal 2 73,30% 97,50% 99,70% iden fordelt mellem de fire akutmodtagelser og på henholdsvis 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 viser, at Hillerød stabilt har behandlet lidt over 81 % af deres patienter inden for den første time og patienter, der venter over 7 er stabil på 0,2-0,3 % På Hvidovre er der sket en stigning i antallet af patienter der bliver behandlet inden for den første time. Således er andelen af patienter steget fra 73,3 % i 4. kvartal 2012 til 76,5 % i 1. kvartal Andelen af patienter behandlet indenfor 4 er stabilt. Tabel 6 idsintervaller på akutmodtagelserne fordelt på hospitaler 4. kvartal 2012 Antal besøg under 1 time under 4 under 7 Bispebjerg ,80% 97,00% 99,70% Hvidovre ,30% 98,00% 99,90% Herlev ,70% 94,30% 99,20% Hillerød ,40% 98,20% 99,80% 1 kvartal 2013 Antal besøg under 1 time under 4 under 7 Bispebjerg ,20% 98,80% 99,80% Hvidovre ,50% 98,30% 99,80% Herlev ,50% 95,00% 99,70% Hillerød ,20% 98,00% 99,70% Bispebjerg har oplevet den mest markante fremgang i antallet af patienter behandlet inden for den første time. Således er andelen steget fra 63,8 til 72,2 % på de to kvartaler. Fremgangen er også at se i andel af 8

9 patienter, der har ventet under 4, idet andelen af patienter behandlet er steget fra 97 % til 98,8 % På Herlev er andelen af patienter, som har ventet under en time steget fra 61,7 % til 63,5 % Andelen er også steget for patienter ventet under 4 fra 94,3 % til 95 % over de to kvartaler id på Akutklinikkerne iderne på akutklinikerne er også faldet, men ikke i samme grad som for akutmodtagelserne, hvilket formenligt hænger sammen med den i forvejen store andel af patienter behandlet indenfor 1 time. Patienterne venter stadig kortere end i akutmodtagelsen og over 99 % af patienterne er behandlet indenfor 4 gennem hele 2012 og 1. kvartal Tabel 7 - idsintervaller på akutklinik opdelt på kvartaler under 1 under 4 under 7 time 1. kvartal 2 83,50% 99,00% 99,90% 2. kvartal 2 80,70% 99,00% 99,90% 3. kvartal 2 81,20% 99,00% 99,90% 4. kvartal 2 83,50% 99,30% 99,90% 1. kvartal 2 86,20% 99,30% 99,90% Opdeles ventetiderne på de enkelte hospitaler ses store forskelle i ventetider hospitaler imellem. Nogle af akutklinikkerne behandler således kun omkring 70 % af deres patienter inden for en time, mens andre behandler over 90 % af patienterne inden for en time. For de hospitaler, der behandler omkring 70 % af deres patienter inden for en time, er der sket en udvikling gennem de to kvartaler, idet flere patienter i 1. kvartal 2013 bliver behandlet hurtigere end i 4. kvartal Der er dog ikke mange patienter, som venter over 4, da alle hospitaler har behandlet over 98 % af deres patienter på under 4. 9

10 Tabel 8 - idsintervaller for akutkliniker 4. kvartal 2012 Antal under 1 besøg time under 4 under 7 Amager ,90% 98,20% 99,70% Frederiksberg ,00% 98,70% 99,80% Gentofte ,60% 99,90% 100,00% Glostrup ,70% 99,90% 100,00% Frederikssund ,50% 99,80% 100,00% Helsingør ,10% 100,00% 100,00% Bornholms ,00% 97,90% 99,80% 1. kvartal 2013 Antal besøg under 1 time under 4 under 7 Amager ,70% 98,00% 99,70% Frederiksberg ,20% 98,90% 99,90% Gentofte ,30% 99,90% 100,00% Glostrup ,70% 100,00% 100,00% Frederikssund ,20% 99,60% 99,90% Helsingør *) ,10% 99,90% 100,00% Bornholms ,40% 98,70% 99,90% *) Der gøres opmærksom på, at antal besøg og ventetiden for Helsingør også dækker over besøg og ventetid i Sundhedshuset i Helsingør fra 1. februar Antal skadekontakter i Region Hovedstaden I 2012 har der været skadekontakter på regionens uvisiterede akutmodtagelser og akutklinikker. Figuren nedenfor viser antallet af skadekontakter fordelt på hospitaler. De røde søjler er med akutmodtagelser, og de blå søjler er de øvrige hospitaler med akutklinikker. 10

11 Figur 2 Antal skadekontakter 2012 Antal skadekontakter Hvidovre Amager Glostrup Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Frederikssund Helsingør Bornholms I første kvartal af 2013 har der været skadeskontakter. Akutmodtagelserne har generelt det største antal skadebesøg. Dette er gældende både for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal Antallet af patienter, som kommer på en af regionens akutmodtagelser eller akutkliniker er stort set uændret i forhold til samme periode sidste år. I maj 2012 er der dog sket forskydning mellem akutmodtagelsen og akutklinikerne. Forklaringen er formentligt, at der 2012 blev indført natlukning på akutklinikerne, hvilket betyder at mange borgere, som har behov for akut hjælp skal tage på en af de fire akutmodtagelser. Figur 3 Antal besøg fordelt over måneder, akutmodtagelser og akutkliniker Antal besøg fordelt over måneder, akutmodtagelser og akutkliniker Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akutmodtagelse Akutklinik 11

12 Det samlede antal skadebesøg i Region Hovedstaden er jf. nedenstående tabel relativt stabilt, men med en nedadgående tendens hen over de sidste fire år. Tabel 9 Antal skadebesøg Hvidovre Amager Glostrup Bispebjerg Frederiksberg Herlev Gentofte Hillerød Helsingør Frederikssund erne i Nordsjælland Bornholms Total Udviklingen i antallet af skadebesøg på de enkelte hospitaler viser, at der trods generelt fald i antal skadebesøg på 2,7 % både fra 2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 er en tendens til stigning i antal skadebesøg på akutmodtagelserne på bekostning af akutklinikkerne. Da modtage- og skadefunktionen er integreret i akutmodtagelserne vil en øget aktivitet i andelen af akutte indlæggelser samtidig give et øget pres på skadeafsnittet, da personalet typisk varetager begge funktioner alt efter hvor der er behov. Forskydningen fra akutklinik til akutmodtagelse er en fortsættelse af en udvikling på det akutte område der har kunnet observeres siden regionsdannelsen. Som vist i tabellerne nedenfor er der sket en væsentlig forskydning i antallet af akutte indlæggelser siden 2007 i samtlige planlægningsområder. Tabel 10 - Antal akutte indlæggelser i Planlægningsområde Midt Gentofte Andel af akutte i Midt 51% 40% 38% 37% 21% 17% 17% Herlev Andel af akutte i Midt 49% 60% 62% 63% 79% 83% 83% Planlægningsområde MIDT I Planlægningsområde Midt er akutmodtagelsen på Herlev vokset fra at dække under halvdelen af planlægningsområdet i 2007 til 83 % i Tendensen ser ud til at fortsætte ind i 2013, da fordelingen mellem Herlev og Gentofte stadig er som i hele

13 Tabel 11 - Antal akutte indlæggelser i Planlægningsområde Nord Helsingør * Andel af akutte i Nord 0% 0% 19% 20% 14% 12% 3% Frederikssund Andel af akutte i Nord 0% 0% 12% 12% 9% 9% 13% Hillerød Andel af akutte i Nord 0% 0% 61% 67% 77% 79% 84% erne i Nordsjælland Andel af akutte i Nord 100% 100% 8% 0% 0% 0% 0% Planlægningsområde NORD *) Antallet af akutte indlæggelser på Helsingør dækker kun over januar måned 2013, da Helsingør nedlagdes og Sundhedshuset i Helsingør ikke har indlæggelser. I er antallet af akutte indlæggelser i større og større grad skubbet til akuthospitalet. Således har Nordsjællands, Hillerød i første kvartal af % af de akutte indlæggelser i planlægningsområde Nord. Tabel 12 - Antal akutte indlæggelser i Planlægningsområde Syd Amager Andel af akutte i Syd 21% 15% 11% 11% 12% 12% 12% Glostrup Andel af akutte i Syd 38% 39% 37% 30% 23% 25% 25% Hvidovre Andel af akutte i Syd 41% 46% 51% 60% 65% 63% 63% Planlægningsområde SYD I planlægningsområde Syd er forholdet det samme, som i resten af Region Hovedstaden, idet Hvidovre har 63 % af akutte indlæggelser i 2012 og første kvartal 2013 mod 41 % i Tabel 13 - Antal akutte indlæggelser i Planlægningsområde Byen Frederiksberg Andel af akutte i Byen 36% 35% 34% 27% 26% 25% 26% Bispebjerg Andel af akutte i Byen 64% 65% 66% 73% 74% 75% 74% Planlægningsområde BYEN

14 I planlægningsområde Byen er akutmodtagelsen på Bispebjerg vokset fra at håndtere 64 % af de akutte indlæggelser i 2007 til 75 % i 2012 og 74 % i første kvartal af Det skal bemærkes, at ikke alle akut indlagte patienter indlægges via akutmodtagelserne. F.eks. er der selvstændig obstetrisk modtagelse i tilknytning til fødeafsnittene, lokale aftaler om f.eks. stående indlæggelser, der betyder, at nogle patienter efter aftale kan blive akut indlagt direkte på en afdeling. 14

15 4 Registrering af ventetid og triagefarve i regionens akutmodtagelser og akutklinikker Ved ankomst til en af regionens akutmodtagelser eller akutklinikker bliver patienterne triageret for at sortere patienterne i forhold til hastegraden af deres behandlingsbehov. Triageringen udføres af en triagesygeplejerske eller læge. Formålet med anvendelse af triage er at sikre at de patienter, der har de mest alvorlige tilstande, behandles først. Der er i regi af Danske Regioner aftalt sundhedsfaglige tidsmål for ventetid fra triage til behandling for de forskellige triagekategorier. Udover de faglige tidsmål har Region Hovedstaden vedtaget et servicemål for blå patienter. Formålet med det blå servicemål er at sikre at så få patienter som muligt oplever urimeligt lange ventetider. Røde forløb, tidsmål 0 minutter - Patienten har et øjeblikkeligt eller akut behandlingsbehov (fysiologiske kriterier anvendes til en yderligere prioritering af behandlingsbehov); fx trafikuheld, ulykker, hjertestop. Ofte alarm patienter via 112. Orange forløb, tidsmål 15 minutter - Patienten er ustabil og kritisk syg og skal have direkte stabiliserende behandling; fx blodforgiftning og kritisk forhøjet blodsukker. Gule forløb, tidsmål 60 minutter - Patienten er syg, men har ikke et umiddelbart behandlingsbehov, fx håndledsbrud og patienter med ikke velbehandlet diabetes. Grønne forløb, tidsmål 180 minutter - Patientens tilstand og symptom kræver ikke umiddelbar behandling, fx forstoppelse, feber, tilbagevendende svimmelhed. Blå forløb, tidsmål 240 minutter - Patienten har en begrænset skade eller et begrænset symptom. Patienten føler sig i øvrigt frisk og kan sidde i venteværelse. Fx skadepatienter med splint i finger og forstuvninger. Patienter i blå kategori kan behandles og afsluttes af behandlersygeplejersker. Servicemål for blå forløb: 50 % af patienterne skal være behandlet indenfor en time 95 % af patienterne skal være behandlet inden for 4 15

16 Registrering af ventetid med tilhørende triagefarve har nu fungeret i ét år, og der har været en række indkøringsvanskeligheder. Dette har blandt andet vist sig i manglende registreringer af triagefarve på nogle patienter, og andre grupper af patienter har fået registreret en forkert triagefarve, hvilket gør at særligt 2. og 3. kvartal 2012 indeholder en stor usikkerhed i triageregistreringen. 4.1 Ensartede kriterier for anvendelse af triage En fælles triageringsmanual blev januar 2012 udsendt til samtlige hospitaler i Region Hovedstaden. Der er således ensartede kriterier for anvendelse af triage på alle regionens hospitaler. Efter et års arbejde med brugen af triagering, ses det, at antallet af patienter, der ikke bliver triageret, er faldende. Ligeledes er der blevet færre fejlregistreringer, men de findes stadig og der gøres stadig en stor arbejdsindsats for at nedbringe antallet. Det er dog klart, at hospitalerne er blevet markant bedre til at behandle og registrer efter triage og de sundhedsfaglige tidsmål. Der fastholdes stadig et ledelsesmæssigt fokus på registreringer fremover, derved er der en forventning om, at billedet af ventetiden i akutmodtagelser og akutklinikker fremover vil være retvisende. 4.2 Triageringsandele I forhold til seneste afrapportering af ventetider i oktober 2012 er antallet af patienter, hvor registreringen af triagefarve mangler faldet fra 18 % til henholdsvis 3 % i 4. kvartal 2012 og 0 % i 1. kvartal Figur 4 Datakomplethed for registreringer med triagefarver Triagerede patienter januar til marts 2013 Ikke triageret 0% Rød 2% Orange 10% Gul 15% Grøn 15% Blå 58% 16

17 Figur 5 Datakomplethed for registreringer med triagefarver Triagerede patienter oktober til december 2012 Ikke triageret 3% Rød 2% Orange 9% Gul 14% Grøn 16% Blå 56% Igennem det seneste halve år er hospitalernes brug af triage ændret, således at alle patienter triageres. Der er dog stadig en udfordring ift. at sikre hospitalerne triagerer ensartet eller konsekvent. Erfaringsmæssigt tager det tid at etablere en fælles praksis på områder, hvor der indføres nye definitioner og ny registrering. Registreringerne er efterkontrolleret, og røde og orange patienter, der er registreret med for lang ventetid fra triagering til behandlingsstart er gennemgået, for at sikre at patienterne er blevet behandlet fagligt forsvarligt. Der er fortsat behov for et særligt fokus på såvel det registreringsmæssige (hvordan og hvornår registreres hvad) som på det medicinsk faglige (implementeringen af fælles definitioner for behandlingsstart og triageringsfarve). Figur 6 Triageringsandele 100% Triageringsandele pr. hospital 4.kvartal % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bispebjerg Hvidovre Amager Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hillerød Frederikssund Helsingør Bornholm Rød Orange Gul Grøn Blå Ikke triageret 17

18 Figur 7 Triageringsandele 100% Triageringsandele pr. hospital 1. kvartal % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bispebjerg Hvidovre Amager Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hillerød Frederikssund Helsingør Bornholm Rød Orange Gul Grøn Blå Ikke triageret Ovenstående figurer viser triageringsandelene fordelt over hospitaler. Generelt kan det ses, at hospitalerne er blevet bedre til at triagere. Således er var det i 4. kvartal 2012 kun Hillerød som triagerede under 90 % af deres patienter. Der var da stadige problemer med at få registeret triagefarve på hovedparten af hospitalerne. I 1. kvartal 2013 har det billede ændret sig, således at det kun er Bornholms der har ikke får registreret triagefarve på alle patienter. Det er dog stadig vigtigt, at hospitalerne følger triagemanualen for derigennem at sikre ensartede og korrekte registreringer. 4.3 ider for triagerede patienter Nedenfor er gengivet de registrerede ventetider i 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 fordelt på triagefarver. Når triagen registreres i de patientadministrative systemer er det triagefarve ved ankomst der registreres, og i de tilfælde hvor patienten nedtriageres bliver dette ikke registreret i de patientadministrative systemer. Det skal afsluttende bemærkes, at regionens patientadministrative system kun giver mulighed for registrering af én triagering og det er her besluttet, at det er den første triagering af patienten, der registreres. Registreringsfeltet har ikke historik og det vil ikke kunne følges elektronisk, når patienter efterfølgende nedtriageres til en farve med mindre behandlingsbehov. 18

19 Tabel 14 Gennemsnitlig ventetid i minutter på triagefarve og hospital, 4. kvartal 2012 (Registreringer uden korrektioner) Ikke id Rød 1) Orange 2) Gul Grøn Blå triageret Hvidovre 0,3 1,6 13,4 25,4 59,3 104 Glostrup 0 0,4 0,5 6,1 11,1 5,6 Amager 8,1 26,2 62, ,4 Herlev 0 23,6 64,5 68,9 77,8 2,1 Gentofte 0,4 4,9 15,8 28,9 26,6 0 Bispebjerg 0,4 13,1 50,6 76, Frederiksberg 0,3 3, ,7 65,9 140,3 Hillerød 0,8 12,3 31,8 43, ,1 Frederikssund 1,3 6,6 9, ,3 37,9 Helsingør 0,1 2,7 5,4 8,6 15,6 0 Bornholm 4,6 23,6 31,5 48,4 52,5 30,5 Region H total 0,6 12,9 32,1 49,7 47,8 51,3 1. kvartal 2013 id Rød 1) Orange 2) Gul Grøn Blå Ikke triageret Hvidovre 0,1 1,5 10,8 21,6 54,1 0 Glostrup 0 0,2 0,7 4,2 9,9 1 Amager 2,8 22,5 58,7 78,5 35,4 48,8 Herlev ,7 77,1 81 4,8 Gentofte 0,5 4, ,4 23,5 7,3 Bispebjerg 0 9,2 33,2 66,1 59,6 46,2 Frederiksberg 0 5,9 11,4 31,5 60,7 61,5 Hillerød 2,2 12,4 32,2 44,8 45,2 0 Frederikssund 0, ,1 31,9 1 Helsingør 0,7 2,7 4,3 8,9 9,9 5 Bornholm 3,3 26,4 20,8 35,4 51,4 29,8 Region H total 0,3 11,6 28,4 48,9 43,6 31,5 1) udtryk for gennemsnit inden journalgennemgang. Der er en del fejlregistreringer og fejltriageringer. Det er imidlertid ikke muligt at fjerne disse fra datasættet. 2) ingen er der tale om gennemsnit inden stikprøvekontrol. Der er sket fejlregistreringer af orange patienter. Det vurderes at alle orange patienter er behandlet fagligt forsvarligt, dog ikke alle inden 15 minutter. Som det ses af tabellen er der på nogle hospitaler gennemsnitlige ventetider for røde og orange patienter, der overskrider de faglige tidsmål. Der ses store forskelle mellem hospitalerne for røde og orange patienter. Der er dog en del fejltriageringer og fejlregistreringer i datasættet, jf. nedenstående. Der har i det forløbne halve år siden sidste afrapportering været stort fokus på at overholde de sundhedsfaglige tidsmål for patienterne. Således er den gennemsnitlige ventetid for patienterne faldet både blandt farver og blandt hospitaler. 19

20 Der er stadig forskel mellem hospitalerne i regionen, men samlet set opfylder regionen de sundhedsfaglige tidsmål for alle farver. sdirektionerne er blevet bedt om at redegøre for røde og orange patienter, der har overskredet de faglige tidsmål. Alle hospitaler har på baggrund af de registrerede røde patienter med overskredet tidsmål gennemgået journaler. Ved gennemgangen er det konstateret, at 3 røde patienter på Bornholms og 31 røde patienter på Amager har ventet længere end det sundhedsfaglige tidsmål foreskriver på behandling efter ankomst til akutmodtagelsen eller akutklinikken. Det er generelt vurderingen, at alle røde patienter er blevet behandlet fagligt forsvarligt selv om tiden blev overskredet. sdirektionerne har også foretaget en vurdering af de orange forløb, der har overskredet de faglige tidsmål. Der er stor forskel mellem hospitalerne på, hvor mange patienter, der har overskredet tidsmålet. Således har enkelte hospitaler lavet journalaudit på et udvalg af patienterne, mens andre har undersøgt overskridelsen på individniveau. Har hospitalet haft enkelte orange patienter, hvor tidsmålet er overskredet, er de blevet gennemgået enkeltvist, mens mange har ført til journalaudit. Derimod er alle røde patienter blevet gennemgået enkeltvist. Der er orange patienter, som ikke er behandlet inden for de fastsatte tidsmål. Det vurderes dog, at alle patienter er blevet behandlet fagligt forsvarligt. En forklaring på de orange patienter, som har ventet for længe, kan være stort pres i akutmodtagelsen eller akutklinikken fra meget syge eller svært tilskadekomne patienter. Journaler har vist at orange patienter der har ventet længere typisk vil være f.eks. en tydelig hoftefraktur, som er tilset og smertedækket, men hvor egentlig behandling ikke er iværksat. Andre at start triagefarve er blevet nedtriageret senere i forløbet. I forhold til servicemålet for de blå-triagerede patienter med begrænset skade eller symptom kan det konstateres, at alle hospitaler samlet set i perioden har overholdt servicemålet, dog undtaget Herlev, hvor henholdsvis 93 % og 94 % af patienterne blev behandlet inden for 4, hvor servicemålet er 95 % behandlet inden for 4. 20

21 Tabel 15 Overholdelse af det blå servicemål ventet id under 1 under 4 4. kvartal time Hvidovre 63% 97% Glostrup 97% 100% Amager 74% 100% Herlev 55% 93% Gentofte 88% 100% Bispebjerg 54% 96% Frederiksb 56% 98% Hillerød 76% 98% Frederikss 74% 100% Bornholm 70% 96% Helsingør 95% 100% id 1. kvartal ventet under 1 time under 4 Hvidovre 68% 98% Glostrup 98% 100% Amager 81% 100% Herlev 54% 94% Gentofte 90% 100% Bispebjerg 61% 98% Frederiksb 63% 99% Hillerød 76% 98% Frederikss 83% 100% Bornholm 67% 99% Helsingør 95% 100% 50 % behandlet inden 1 og 95 % behandlet inden 4 Overordnet set er registrering af triagefarver og overholdelse af de sundhedsfaglige mål og servicemålet blevet klart forbedret over de sidste halve år. Således kan det også ses mellem 4. og 1. kvartal i denne afrapportering. Der er dog stadig mulighed for forbedringer i forhold til at højne kvaliteten og registreringen af triagefarve og ligeledes fastholdes fokus på ventetiderne i regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Næste afrapportering forventes at indeholde perioden 2. og 3. kvartal

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Analyse af ventetiden for skadepatienter

Analyse af ventetiden for skadepatienter Region Hovedstaden Region Hovedstaden Analyse af ventetiden for skadepatienter Behov og kapacitet i akutmodtagelserne og akutklinikkerne April 2012 Indhold 1 Resumé og konklusion...3 2 Indledning...9 3

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform...4 Datamateriale...4 Triagering...6 Tid fra ankomst til triagering...6 Ventetid fra triagering til behandling...7 Tid fra behandlingsstart til afslutning...1

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar og februar måneder 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14001617 Ref.: nbre/rsa

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

Historisk lav ventetid blandt flygtninge OKTOBER 217 NYT RA R Historisk lav ventetid blandt flygtninge lygtninge, der fik opholdstilladelse i i perioden 213-2, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Faktureret elsalg (GWh)

Faktureret elsalg (GWh) Notat Elprisstatistik første halvår 217 I nærværende notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder for første halvår 217. Denne statistik er baseret på indberetninger

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Receptfornyelsesrutiner i almen praksis

Receptfornyelsesrutiner i almen praksis Hanne Nielsen & Flemming Bro UNDERSØGELSE 623 Receptfornyelsesrutiner i almen praksis Et kvalitetsudviklingsprojekt i Århus Amt Fem praksis i Århus Amt gennemførte i foråret 2004 en audit om praksispersonalets

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III. Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III. Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III Tidlig opsporing og Fælles Sprog III Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III Version 1.03 København, den 23. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISMEFORÆLDRE Jeg møder flere og flere forældre, der er blevet slået helt ud af kurs som pludselig føler sig rådvilde,

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde:

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Et samarbejde på gadeplan mellem BUF og SOF Baggrund I budgetaftaleteksten for 2013 indgår følgende: Parterne er

Læs mere

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 Bilagsfigurer Skoleomr det Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 (6) (7) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Note: Opgłrelserne for 7-byerne

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Bilag A Tilbudsevalueringen

Bilag A Tilbudsevalueringen Bilag A Tilbudsevalueringen 1. TILDELINGSKRITERIET Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 1) Kvalitet 45

Læs mere

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis Referat Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart Tilstedeværende: Storstrøm Hanne Marie Hansen og Kirsten Nybroe Ærø Hedvig Holmegaard, Edel Knudsen, Karin Korup og Anette Kock Johansen Skruerne Mia Greve

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 9. juni 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge fælles retningslinjer for udførelse af funktionstilsyn med objekter på luftfartsområdet.

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Kolding Sygehus Afdeling Medicinsk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig Afsluttende evaluering

Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig Afsluttende evaluering Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig Afsluttende evaluering August 2017 1 Indhold Sociale akuttilbud indhold og resultater i overblik5 Sociale akuttilbud formål

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium & HF 1g 2016-17 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER EN DHO?... 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO?... 3 VEJLEDNING OG RESPONS... 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT... 5 FORM OG STRUKTUR

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Forslag til NOVANA det nationale natur og miljøovervågningsprogram

Forslag til NOVANA det nationale natur og miljøovervågningsprogram Danmarks Miljøundersøgelser Vejlsøvej 25 Postbox 314 8600 Silkeborg Dansk Ornitologisk Forening BirdLife-Danmark Vesterbrogade 138-140 1620 København V tlf. 33 31 44 04 dof@dof.dk 16. januar 2003 Forslag

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB)

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB) Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 01. september 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 19. september 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen,

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling 24.10.2017 Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 24.10.2017 i Satellitten, Bymidten, lokale 4. 1. Valg af dirigent Formanden, Mads

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2011

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2011 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016

Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016 Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning Generalforsamling 22. september 2016 Endnu et år er gået og det er nu min 3. beretning som formand for Rønde Fjernvarme. Som de foregående år, har der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Beretning Endnu et år er gået, nej fløjet, siden sidste årsmøde. Da jeg begyndte på beretningen, kom jeg straks til at tænke på Benny Andersens

Beretning Endnu et år er gået, nej fløjet, siden sidste årsmøde. Da jeg begyndte på beretningen, kom jeg straks til at tænke på Benny Andersens Beretning 2015. Endnu et år er gået, nej fløjet, siden sidste årsmøde. Da jeg begyndte på beretningen, kom jeg straks til at tænke på Benny Andersens digt Tiden : (blev oplæst) Vi skal udnytte den tid

Læs mere

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008 Lions Vuggestue aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 RANDERS KOMMUNE U D K A S T December 2010 1. Indledning Randers Kommunes łkonomiudvalg behandlede p młde den 21. juni 2010 forslag til udbudsstrategi

Læs mere

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr.

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr. Notat Udbud af visiteret kørsel Inkl. andre fynske kommuners erfaringer Udarbejdet af: Sagsnummer: Martin Gils Andersen Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: 04-04-2017 Version nr.: 11 00.30.00-S00-2-16

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Fishing Zealand medlemskab. Sagsnr: ======= 14/150. Sagsansvarlig: ============== 824

Fishing Zealand medlemskab. Sagsnr: ======= 14/150. Sagsansvarlig: ============== 824 Fishing Zealand medlemskab Sagsnr: ======= 14/150 Sagsansvarlig: ============== 824 Resum ====== Stevns Kommune har mulighed for at blive medlem af det tv rkommunale samarbejde Fishing Zealand. Fishing

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb, stx

Naturvidenskabeligt grundforløb, stx Naturvidenskabeligt grundforløb, stx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og

Læs mere

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen.

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notatet

Læs mere