Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige"

Transkript

1 Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet beskrives bl.a. de forskellige målgrupper, løn- og ansættelsesvilkår, medindflydelse/forhandling, merbeskæftigelseskrav mv., som gæler i henhold til lovgivning og Rammeaftale om det sociale kapitel. Materialet er opdateret pr. 2. januar Målgrupper/personer som er omfattet af de forskellige ordninger, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats: 1) Dagpengemodtagere: Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lab 2, nr. 1. 2) Jobparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere: Personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller som er omfattet af nr. 12 og 13, jf. lab 2, stk. 2. 3) Aktivitetsparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere: Personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller som er omfattet af nr. 12 og 13, jf. lab 2, stk. 3. 4) Revalidender: Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5, jf. lab 2, nr. 4. 5) Sygedagpengemodtagere: Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge, jf. lab 2, nr. 5. 6) Førtidspensionister: Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, jf. lab 2, nr. 6.

2 7) Fleksjobbere: Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, jf. lab 2, nr. 7. 8) Nyuddannede personer med handicap: Personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til, jf. lab 2, nr. 8. 9) Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats: Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, jf. lab 2, nr ) Selvforsørgende: Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejds-løshedsforsikring m.v., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om Statens Uddannelsesstøtte, samt personer der ikke kan få tilbud efter integrationsloven, jf. lab 2, nr ) Ressourceforløbsydelsesmodtagere: Personer, der som led i et ressourceforløb efter kapitel 12 a modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse under ressourceforløb på grund af fradrag for indtægter, jf. lab 2, nr ) Uddannelsesparate uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere: Personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, jf. lab 2, nr ) Aktivitetsparate uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere: Personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, jf. lab 2, nr ) Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb: Personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, herunder personer, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb på grund af fradrag for indtægter, jf. lab 2, nr. 14.

3 15) Kontantydelsesmodtagere: Midlertidig ordning for personer, der har opbrugt dagpenge- og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesperioden, jf. lab kapitel 13 e. Målgrupper, jf. anden lovgivning A) Integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, lov nr af 7. oktober 2014 med efterfølgende ændringer. B) Personer i seniorjob er omfattet af lov om seniorjob, lov nr af 15. september I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet beskrives bl.a. de forskellige målgrupper, løn-og ansættelsesvilkår, medindflydelse/forhandling, merbeskæftigelseskrav m.v., som gælder i henhold til lovgivning og Rammeaftale om det sociale kapitel.

4 Løntilskud Hjemmel - LBK om aktiv beskæftigelsesindsats nr af 21. november BEK om aktiv beskæftigelsesindsats nr af 9. november Vejledning om løntilskudsjob nr af 20. februar Rammeaftale om det sociale kapitel. Målgruppe Løntilskud omfattet af Ramme-aftalen om det sociale kapitel, kap. 5. Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 Revalidender, nr. 4 og Førtidspensionister, nr. 6 Formål Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtager e, nr. 2 og Revalidender, nr. 4: For ovenstående grupper er formålet oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Førtidspensionister, nr. 6: For ovenstående gruppe er formålet opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse. Løntilskud, der ikke er omfattet af Rammeaftalen, kap. 5. Aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 3 Sygedagpengemodtagere, nr. 5 Nyuddannede personer med handicap, nr. 8 Selvforsørgende, nr. 10 Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodta gere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Kontantydelsesmodtagere, nr. 15 Integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A Aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 3 Sygedagpengemodtagere, nr. 5 Selvforsørgende nr. 10, Ressourceforløbsmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælps eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 og Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14:

5 Løn- og ansættelsesvilkår Løntilskud For ovenstående grupper er formålet oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. For nyuddannede personer med handicap, nr. 8: er formålet indslusning på arbejdsmarkedet. For: Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og 3 Sygedagpengemodtagere, nr. 5 Nyuddannede personer med handicap, nr. 8 Selvforsørgende, nr. 10 Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Kontantydelsesmodtagere, nr. 15 Integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A Arbejdsvilkårene skal være overenskomstmæssige, dog jf. nedenstående. Lønnen kan højst udgøre 124,71 kr. pr. time (2. januar 2017) ekskl. feriepenge. Dette gælder for hele den ovenstående gruppe. For dagpengemodtagere, nr. 1 skal lønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge, dog min. 82% af max. dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede (max. dagpenge er pr. 2. januar 2017 henholdsvis 849 kr./566 kr. pr. dag). For: Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og 3 Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelses- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A skal lønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp. Arbejdstiden bliver fastsat i overensstemmelse med personens individuelle hjælp og timelønnen.

6 Løntilskud For selvforsørgende i offentlige løntilskudsjob fastsættes arbejdstiden på grundlag af ydelsesniveauet for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dvs. at forsørgere er berettiget til 80 pct. af max. dagpenge, mens andre får 60 pct. af max. dagpenge. For revalidender, nr. 4, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsestidspunkt eller for det tilsvarende arbejde gældende. For sygedagpengemodtagere, nr. 5, udgøre 124,71 kr. pr. time. Arbejdstiden fastsættes efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen. For førtidspensionister, nr. 6, er der ikke krav om, at løn- og ansættelsesvilkår er overenskomstmæssige. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. For nyuddannede med handicap, nr. 8, skal løn og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Løntilskud Krav for at blive ansat i løntilsudsjob Varighed Alle personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Ja, der er løntilskud. Der er 5 forskellige satser. Dagpengemodtagere, nr. 1, skal have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder. kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og 3 Selvforsørgende, nr. 10 samt Uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 skal have været ledige i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. Varighedskravet gælder ikke for: Revalidender, nr.4 Førtidspensionister, nr. 6 Nyuddannede personer med handicap, nr. 8 og Personer, der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau Personer der er over 50 år eller Personer der er enlig forsørger Integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsloven, gruppe A Varigheden af løntilskudsjobbet er op til 1 år for: Sygedagpengemodtagere, nr. 5

7 Løntilskud Nyuddannede med handicap, nr. 8 og Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 samt Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14. Integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsloven, gruppe A Dog kun op til 6 måneder for: Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og 3 Selvforsørgende, nr. 10 Uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13. Dog kun op til 4 måneder for dagpengemodtagere, nr. 1 Ud over 1 år for: Revalidender, nr. 4, og Førtidspensionister i løntilskudsjob, nr. 6. Merbeskæftigelsesk rav Højst 13 uger for: Kontantydelsesmodtagere, nr. 15. Ja, merbeskæftigelseskravet gælder. Ansættelse af personer med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver for: Dagpengemodtagere, nr. 1 Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og 3 Sygedagpengemodtagere, nr. 5 Selvforsørgende, nr. 10 Ressourceforløbsmodtagere, nr. 11 Uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Kontantydelsesmodtagere, nr. 15. Integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, gruppe A Betingelsen påses af arbejdsgiver og de ansatte i fællesskab. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. For: Revalidender, nr. 4 Førtidspensionister, nr. 6 og Nyuddannede med handicap, nr. 8

8 Rimelighedskrav Medindflydelse, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel Løntilskud skal ansættelse enten medføre en nettoudvidelse, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang pga. alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelses pga. forseelse. Ja, rimelighedskravet gælder Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved-MED med henblik på bl.a. at fastlægge retningslinjer for ledige og personer med nedsat arbejdsevne, jf. 3. I drøftelsen af retningslinjer er fokus på kommunens samlede indsats for ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Der kan fastlægges retningslinjer på arbejdspladsen jf. 4. Forhandling med TR/organisation, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 5 Løntilskud omfattet af Ramme-aftalen om det sociale kapitel, kap. 5. Ja, Rammeaftalens kap. 5 gælder for: Dagpengemodtagere, nr. 1 Jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 Revalidender, nr. 4, og Førtidspensionister, nr. 6 Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: Formålet med ansættelsen Tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer. Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning. Antallet af ansatte med løntilskud. Merbeskæftigelsesforudsætnin ger. Løntilskud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, kap. 5. Nej, Rammeaftalens kap. 5 gælder ikke for: Aktivitetsparate kontanthjælpseller integrationsydelsesmodtagere, nr. 3 Ledige sygedagpengemodtagere, nr. 5 Nyuddannede personer med handicap, nr. 8 Personer under 18 år, som har behov for en uddannelse- og beskæftigelsesfremmende indsats, nr. 9 Selvforsørgende, nr. 10 Ressourseforløbsmodtagere, nr. 11 Uddannelsesparate uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 Aktivitetsparate uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 13 Ressourseforløbsmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Kontantydelsesmodtagere, nr. 15 Integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A

9 Medbestemmelse ifølge lovgivningen Løntilskud Løntilskud omfattet af Ramme-aftalen om det sociale kapitel, kap. 5. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, jf. ovenfor. Løntilskud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, kap. 5. Forud for ansættelse med løntil-skud skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en repræsentant for de ansatte. 1 Det skal af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at en repræsentant for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen, og om der er enighed om, at merbeskæftigelseskravet er opfyldt. 1 Repræsentanter for de ansatte forstås som tillidsrepræsentanten. Med tillidsrepræsentanten menes den tillidsrepræsentant, som er valgt inden for det overenskomstområde, hvor der skal ansættes en medarbejder i løntilskudsjob. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant indenfor overenskomstområdet, kontaktes den relevante fællestillidsrepræsentant eller en medarbejder inden for overenskomstområdet på den pågældende arbejdsplads.

10 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Nytteindsats Hjemmel - LBK om aktiv beskæftigelsesindsats nr af 21. november BEK om aktiv beskæftigelsesindsats nr af 9. anovember Rammeaftalen om det sociale kapitel. Målgruppe Dagpengemodtagere, nr. 1 Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og 3 Revalidender, nr. 4 Sygedagpengemodtagere nr. 5 Førtidspensionister, nr. 6 Personer, der skal visiteres til fleksjob, nr. 7 Selvforsørgende, nr. 10 Ressourceforløbsmodtagere, nr. 11 Uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12 og 13 Ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb, nr. 14 Kontantydelsesmodtagere, nr. 15 Integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A Formål Løn- og ansættelsesvilkår Afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer. Afklare beskæftigelsesmål. Dagpengemodtagere, nr. 1 Kontanthjælpsmodtagere, nr. 2 og 3 Uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere nr. 12 og 13 Kontantydelsesmodtagere, nr. 15. Integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A, kan ikke komme i nyttejob. Personen skal arbejde for sin ydelse. For dagpengemodtagere, nr. 1, kan nytteindsats alene gives som rådighedsafprøvende tilbud. Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat, og der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidig individuel hjælp. Løntilskud Varighed op til Personer i virksomhedspraktik og nytteindsats er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v., men er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivning og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der gives ikke tilskud til virksomhedspraktik. Dagpengemodtagere, nr. 1: 4 uger dog 8 uger for dimittender på dagpenge, der som min. har en kort videregående uddannelse og Nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. For kontantydelsesmodtagere, nr. 15, skal antallet af timer i

11 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Nytteindsats ikke har været i ordinær beskæftigelse. Jobparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 2 og kontantydelsesmodtagere, nr. 15: 4 og 13 uger. Aktivitetsparate kontanthjælpseller integrationsydelsesmodtagere, nr. 3 og revalidender, nr. 4: Fra 13 uger og op til 26 uger eller længere tid efter konkret individuel vurdering. Ressourceforløbsydelsesmodtagere, nr. 11 og ressourceforløbsmodtagere i jobafklaringsforløb, jr. 14: 13 uger. Førtidspensionister, nr. 6 og fleksjobbere, nr. 7: 13 uger. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 12: 4 eller 13 uger. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere eller integrationsydelsesmodtagere, nr. 13: 13 uger. Integrationsydelsesmodtager omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gruppe A: Op til 4 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud over ledighed Op til 13 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud over ledighed, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Perioden kan forlænges op til 26 uger efter en konkret vurdering. Hvis en udlænding herefter ud fra en konkret og individuel nytteindsatsen udgøre op til 20 timer ugentligt.

12 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Nytteindsats Merbeskæftigelseskrav vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere. Op til 13 uger for udlændinge, der har problemer ud over ledighed Perioden kan forlænges op til 26 uger efter en konkret vurdering. Hvis en udlænding herefter ud fra en konkret og individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere. Nej, merbeskæftigelseskravet gælder ikke. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Nej, merbeskæftigelseskravet gælder ikke. For nytteindsats gælder, at indholdet i opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere under bestemte betingelser. Rimelighedskrav Ja, rimelighedskravet gælder. Ja, rimelighedskravet gælder. Medindflydelse, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel Det regionale arbejdsmarkedsråd kan dispensere fra rimelighedskravet. Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved-MED med henblik på bl.a. at fastlægge retningslinjer for ledige og personer med nedsat arbejdsevne, jf. 3. I drøftelsen af retningslinjer er fokus på kommunens samlede indsats for ledige og personer med nedsat arbejdsevne Forhandling med TR/organisation, jf. Rammeaftalen Der kan fastlægges retningslinjer på arbejdspladsen jf. 4. Ja, rammeaftalen, kap. 6 gælder for disse målgrupper. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal arbejdsgiveren

13 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Nytteindsats om det sociale kapitel, kap. 6 og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation have drøftet, hvorledes tilbuddet tilrettelægges. Medbestemmelse ifølge lovgivningen Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte 2. Det skal fremgå af virksomhedens tilbud om etableringen, at medarbejderrepræsentanten er blevet hørt om ansøgningen. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig erklæring fra arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne om drøftelse samt høring om ansøgningen er opfyldt. Forud for etablering af virksom-hedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig erklæring fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne om drøftelse samt høring om ansøgningen er opfyldt. 2 Repræsentanter for de ansatte forstås som tillidsrepræsentanten. Med tillidsrepræsentanten menes den tillidsrepræsentant, som er valgt inden for det overenskomstområde, hvor der skal ansættes en medarbejder i løntilskudsjob. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant indenfor overenskomstområdet, kontaktes den relevante fællestillidsrepræsentant eller en medarbejder inden for overenskomstområdet på den pågældende arbejdsplads.

14 Hjemmel Fleksjob efter 1. juni 2015 Seniorjob - Rammeaftalen om det sociale kapitel, kapitel 4a. - LBK om aktiv beskæftigelsesindsats nr af 21. november BEK om fleksjob nr. 2 af 4. januar Vejledning om fleksjob m.v. nr af 31. august LBK om seniorjob nr af 15. september 2015 med senere ændringer. - BEK om seniorjob nr af 16. december 2013 med ændringer. - Vejledning om seniorjob nr af 24. september Målgruppe Fleksjob, nr. 7. (B) Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har ret til seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Formål Løn- og ansættelsesvilkår Fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob, for det arbejde der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte. Forhandlingsfællesskabet og KL har ved OK-15 indgået en aftale vedrørende løn og ansættelsesvilkår i fleksjob, se kap. 4a i Rammeaftalen om det sociale kapitel, der er gældende fra den 1. juni Betingelser for seniorjob: Man skal være ledig, fortsat være medlem af en A-kasse, fortsat indbetale efterlønsbidrag, kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, have brugt dagpengeretten op til tidligst fem år, før man når efterlønsalderen og have ansøgt om seniorjob senest 2 måneder efter udløb af dagpengeretten. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde gældende.

15 Fleksjob efter 1. juni 2015 Seniorjob Løntilskud Varighed Merbeskæftigelseskrav Tvister om anvendelse af overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved arbejdsretten. Alle fleksjobansatte er omfattet af funktionærloven. Ja, kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede (max. dagpenge er pr. 2. januar 2017 henholdsvis 849 kr./566 kr. pr. dag). Fleksjobansættelsen er som udgangspunkt varig. Nej, merbeskæftigelseskravet gælder ikke. Kommunen får et årligt tilskud fra staten på kr. (2017) pr. helårsstilling i et seniorjob. Indtil den dato hvor personen når efterlønsalderen, med mindre betingelser ikke overholdes. Ja, merbeskæftigelseskravet gælder. Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Betingelsen påses af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Uenighed afgøres efter de gældende fagretslige regler om mægling og evt. voldgift. Rimelighedskrav Medbestemmelse, jf. Rammeaftalen om det sociale kapitel Af arbejdsgiverens tilbud skal det fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen for merbeskæftigelse er opfyldt. Se også BEK Nej, rimelighedskravet gælder ikke. Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved-MED med henblik på bl.a. at fastlægge retningslinjer for ledige og personer med nedsat arbejdsevne, jf. 3. I drøftelsen af retningslinjer er fokus på kommunens samlede indsats for ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

16 Fleksjob efter 1. juni 2015 Seniorjob Omfattet af Rammen om det sociale kapitel udover 3 og 4 Medbestemmelse ifølge lovgivning Der kan fastlægges retningslinjer på arbejdspladsen, jf. 4. Ja omfattes af kap. 4a i Nej, seniorjob er reguleret af lov Rammeaftalen. om seniorjob. Nej, der er ingen medbestemmelse ifølge lovgivningen. Repræsentanter for de ansatte deltager i fastlæggelsen af indholdet af seniorjobbet for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold.

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015.

Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015. Internt Notat: Udkast Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015. - Udarbejdet af ledelsen i Jobcentret på baggrund af samarbejdet med konsulentfirmaet LG-insight.

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR Marts 2017 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Carsten Thuelund (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 022.94M.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Retten til førtidspension

Retten til førtidspension Forvaltningsret 2511.1, 2511.9, 25.2 Retten til førtidspension Hvornår er det dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og så væsentligt nedsat, at dette kan berettige til førtidspension? Dette har været

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

INKLUSIONmidt. Inklusion for særligt udsatte unge via uddannelse Regionshus Viborg. Regional Udvikling Viden og Uddannelse

INKLUSIONmidt. Inklusion for særligt udsatte unge via uddannelse Regionshus Viborg. Regional Udvikling Viden og Uddannelse INKLUSIONmidt Inklusion for særligt udsatte unge via uddannelse 2018-2020 1 Regionshus Viborg Regional Udvikling Viden og Uddannelse Indhold Resumé...3 Baggrund og rationale...4 Forprojektgruppens medlemmer...4

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af danskundervisning til voksne udlændingen m.fl. spørgsmål, svar og ændringer 3. oktober 2017

Jysk Fællesindkøb - Udbud af danskundervisning til voksne udlændingen m.fl. spørgsmål, svar og ændringer 3. oktober 2017 Jysk Fællesindkøb - Udbud af danskundervisning til voksne udlændingen m.fl. spørgsmål, svar og ændringer 3. oktober 2017 Udbudsmateriale Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udbudsmateriale afsnit

Læs mere

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledningen er udarbejdet af det Nationale netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse under det

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. april 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Kommunens brug af virksomhedspraktikker og ans igangs ttelse af Nytteaktivering ttelse med lłntilskud

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010 Arbejdsplan, 22. januar arbejdsgruppe 1A: Nordiske Byregioner A. Opfølgning af EU s Østersøstrategi I november 2009 afholdt arbejdsgruppen en konference om de to nye Østersøstrategi-dokumenter: - the Long

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Bilag 1. 5 eksempler p langvarige sygedagpengesager. Sag nr. 1

Bilag 1. 5 eksempler p langvarige sygedagpengesager. Sag nr. 1 Bilag 1 5 eksempler p langvarige sygedagpengesager Sag nr. 1 31- rig mand (A) sygemeldtes februar 2008 p grund af en depression fra job som specialarbejder. Samtidig faldt A tilbage i et stofmisbrug, som

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 RANDERS KOMMUNE U D K A S T December 2010 1. Indledning Randers Kommunes łkonomiudvalg behandlede p młde den 21. juni 2010 forslag til udbudsstrategi

Læs mere

Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune. Evaluering

Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune. Evaluering Gratis psykologhjælp til unge Sociallægeinstitutionen Aarhus Kommune Evaluering 01.03.16 28.02.17 Formål med gratis psykologhjælp til unge Forebygge at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.08.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2004 Side 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. AFTALENS

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Forhandlings fællesskabet 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål 5 1 Aftalens område 5 2 Aftalens formål

Læs mere

Model til ansłgning om LBR midler 2012. Personlig r dgiver. 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N.

Model til ansłgning om LBR midler 2012. Personlig r dgiver. 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N. Model til ansłgning om LBR midler 2012 Personlig r dgiver 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N. Kontaktperson: Afdelingsleder Marianne Birkeslund Tlf.: 24 87 77 32 Mail: mb@softadvice.dk

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. Orienteringsskrivelse 17. december 2013 Nytteindsats Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 1. Kort og godt om nytteindsats

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Randers Kommune 2009 Anmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. Form l med tilsynet 2 2. Tilsynsrapportens opbygning 2 3. Metode 2 Tilsynets varsling 3 4. Generel bem rkning

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2018 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 8. februar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Dialog mellem udvalg,

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE OG FORMÅL... 5 1. AFTALENS

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere