E-business Norden.com Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-business Norden.com 2003. Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder"

Transkript

1 E-business Norden.com 2003 Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder

2 E-business Norden.com årgang, 1. oplag PLS RAMBØLL Management A/S ISBN Tryk: Schultz Grafisk, København Illustrationer: Johnny Kühn, PLS RAMBØLL Udgivet af: PLS RAMBØLL Management Olof Palmes Allé Århus N Telefon Fax Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når PLS RAMBØLL Management angives som kilde. Pris: Kr. 950,- ekskl. moms.

3 Indhold Side Kære læser Resumé & veje frem Et overblik Pionererne Kompetenceudviklingen Medarbejderne Et SMV-perspektiv Et sektorperspektiv It-sikkerheden Barriererne benchmark din e-parathed Bilag: Metode og vægtning i E-business Norden.com

4

5 Kære læser Den rapport, du holder i hånden, handler om e-business i Norden. Rapporten er baseret på en undersøgelse udarbejdet af PLS RAMBØLL Management. Vi har interviewet virksomheder i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Virksomhederne har mindst 10 og tilhører følgende sektorer: industrien service it bygge & anlæg landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er fjerde år i træk, at PLS RAMBØLL Management gennemfører en e-businessundersøgelse. I år handler rapporten ikke kun om Danmark, den inddrager også de øvrige nordiske lande. Rapportens fokus er derfor Norden.com 2003; virksomhedernes e-business-strategier, deres kompetencer og udbredelsen af e-business-aktiviteter i alle dele af den enkelte virksomhed. Undersøgelsen har fået økonomisk støtte fra: Oracle A/S Nordisk Industrifond og en embedsmandsgruppe vedr. e-handel under Nordisk Ministerråd Statens nærings- og distriktsudviklingsfond (SND) i Norge NUTEK i Sverige Institutet för tillväxtpolitiska studier i Sverige (ITPS) Dansk Metal Ingeniørforeningen i Danmark Dansk Industri. Tak til alle vore bidragydere og deltagerne i undersøgelsen. Det endelige ansvar for rapporten er naturligvis PLS RAMBØLL Managements. Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin gennemfører igen i år en konference i Danmark med præsentation og perspektivering af resultaterne i samarbejde med Dansk Industri. Lignende konferencer er under planlægning i Norge og Sverige. God læselyst; god inspiration ud i e-business. Søren Brøndum, underdirektør, Ph.d. (econ) E-business Norden.com

6 6 PLS RAMBØLL Management

7 1. Resumé & veje frem Over virksomheder med mindst 10 i Danmark, Finland, Norge og Sverige har deltaget i denne undersøgelse af E-business Norden.com E-business dækker al forretningsmæssig anvendelse af internetteknologi, der har til formål at effektivisere, forbedre eller forandre virksomheden og organisationen. E- business omfatter dermed al kommunikation via internettet; både internt i virksomheden via et intranet og ekstern kommunikation via ekstranet i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. For nogle virksomheder har e-business betydet en gennemgribende forandring af virksomhedens forretningsfilosofi, organisation og samspil med leverandører og kunder; for andre virksomheder har e-business betydet langt mindre: fx en supplerende markedsføringskanal i form af et elektronisk visitkort på virksomhedens web. I denne nordiske undersøgelse anvender vi en bred definition af e-business, sådan at e-business bliver relevant for et flertal af alle virksomheder med mindst 10. Det er bevidst, at vi har gjort det; ikke for at udvande begrebet, men for at vise, at e- business er meget mere og andet end e-handel. Når e-business og e-handel sættes lig hinanden i den offentlige debat, skyldes det en misforståelse og undervurdering af e- business forretningsmæssige potentialer. E-handel kan defineres som modtagelse og afgivelse af ordrer via et computerbaseret netværk, og omfatter i en række analyser dermed også Electronic Data Interchange (EDI). EDI indebærer overførsel af blanketlignende forretningsdokumenter m.m. direkte fra et edb-system til et andet. E-business indeholder derimod som begreb både hårdere effektiviseringsdrivers, i form af fx digital leverandørkommunikation og personaliseret, automatiseret kundekommunikation, og blødere elementer, i form af digital marketing og digital rekruttering af nye medarbejdere. Med denne brede forståelse af e-business bliver e-business relevant for alle afdelinger og enheder i en virksomhed: Fra indkøb og produktion over til salg og marketing. E-business bliver endvidere i høj grad vedkommende for en virksomheds interne stabsfunktioner: Økonomi- og finans-, HRM- og personaleafdeling samt service- eller callcenter. Alle afdelinger har en mission i fremtidens e-business og tilmed en mission, der skal udbredes inden for en sammenhængende strategi, der integrerer alle afdelingers ydelser/produkter. Denne rapport handler netop om, hvordan virksomheder i Norden strategisk forholder sig til e-business og hvor udbredt e-business er, både i forhold til konkrete funktioner og webservices. E-business Norden.com

8 Indledningsvist skal fremhæves, at undersøgelsens fokus på hvert af de fire nordiske landes virksomheder muliggør en benchmark af virksomhederne ud fra et landeperspektiv. Vi anlægger således ikke en speciel dansk eller svensk synsvinkel i rapporten, men forsøger derimod at sammenligne på tværs af landenes sektorer og virksomhedsstørrelser. Typisk gælder det, at finske og svenske virksomheder ved en sådan sammenligning er længst fremme, sammenlignet med danske og norske virksomheder. Ved en analogi til Tour de France-cykelsportens fokus på vindere og vandbærere kan det generelle billede udtrykkes således, at finske virksomheder har den gule førertrøje på, de svenske virksomheder er med i udbryderfeltet, mens mange danske og norske virksomheder sidder afventende i hovedfeltets bagtrop. Status for Tour de e-business 2003: Finske virksomheder bærer den gule førertrøje Rapporten fokuserer på syv hovedpointer: Hovedpointe 1: De forretningsmæssige potentialer i e-business er langt fra udnyttet. Hovedpointe 2: Finske virksomheder er meget længere fremme med e-business, sammenlignet med virksomheder fra de øvrige nordiske lande. Samtidig er e- business i alle lande de store virksomheders projekt. Hovedpointe 3: Mange Små og Mellemstore Virksomheder (SMV er) har som typiske B2B-underleverandører ikke udviklet eller implementeret e-business-strategier, på trods af at de store virksomheder i deres egenskab af at være SMV ernes kunder i betydeligt omfang efterspørger digital leverandørkommunikation. Hovedpointe 4: Mange virksomheders kvalifikationsprofil er inoptimal i forhold til at udvikle e-business (i særlig grad i SMV er). Virksomhederne ansætter et utilstrækkeligt antal teknologiske videnarbejdere, fx ingeniører og medarbejdere med kort 8 PLS RAMBØLL Management

9 videregående it-uddannelse. Denne inoptimale kvalifikationsprofil forstærkes af, at efter- og videreuddannelse inden for e-business er usystematisk og mangelfuld. Hovedpointe 5: Virksomheder i Finland og Sverige er generelt længere fremme med e-business end virksomheder i Norge og Danmark. Hovedpointe 6: It-sikkerheden er høj, om end den kan forbedres i betydelig grad. Hovedpointe 7: Den største barriere for e-business er ifølge virksomhedernes selvevaluering, at virksomhederne generelt afsætter utilstrækkelige ressourcer til finansiering af planlagte e-business-aktiviteter. Nedenfor skal hver af disse syv hovedpointer uddybes. Hovedpointe 1: De forretningsmæssige potentialer i e-business er langt fra udnyttet. I hvert af de fire nordiske lande er ca. 1 af virksomhederne e-business-pionerer. I deres respektive erhvervssektorer viser de, hvor langt e-business kan udbredes i alle led af virksomheden. For resten af virksomhederne (ca. 9) kan en digitaliseret leverandør- og kundekommunikation gøres langt mere automatiseret, personaliseret og integreret med de bagvedliggende processer i virksomheden. Hermed opnås større effektivitet i virksomhedens interne processer og samtidig betjenes kunder og leverandører på en individuel og loyalitetsfremmende måde. Samme potentialer ligger inden for digital marketing, lige fra udvikling af virksomhedens elektroniske visitkort og over til det målrettede, personaliserede internetrelaterede salg via både virksomhedens eget web og via online-ydelser på nettet. Ydermere er der betydelige potentialer inden for digital shareholder-kommunikation, digital medarbejderrekruttering og internt i virksomheden i form af it-understøttet videndeling/knowledge management. I omstående figurer er potentialet ved e-business anskueliggjort ved at sammenligne industriens e-pionerer med de øvrige industrivirksomheder inden for hvert af de fire lande. Det er bemærkelsesværdigt, at der i alle lande er en betydelig divergens mellem industriens e-pionerer og de øvrige industrivirksomheder: Industriens e-pionerer er langt foran på alle centrale parametre, sammenlignet med de øvrige industrivirksomheder. E-business Norden.com

10 Endvidere understreger industriens e-pionerer i Finland, at de hvad angår blandt andet digital marketing, høj forretningsintegration i hele værdikæden, og digital effektivisering (herunder digital leverandørkommunikation) er meget langt fremme både blandt e-pionerer og blandt øvrige finske industrivirksomheder sammenlignet med de andre nordiske landes e-pionerer og industrivirksomheder. POTENTIALET FOR E-BUSINESS I NORDEN S INDUSTRIVIRKSOMHEDER Sammenligning mellem industrielle e-pionerer og øvrige industrivirksomheder i Danmark, Finland, Norge og Sverige 10 8 Danmark Pioner Ikke-pioner 10 8 Finland Pioner Ikke-pioner Norge Pioner Ikke-pioner 10 Sverige Pioner Ikke-pioner Basis-website som elektronisk visitkort 8. It-understøttet videndeling (knowledge management) 2. Automatisk ordremodtagelse 9. Systematisk analyse af kundeadfærd og -præferencer 3. Digitaliseret leverandørkommunikation 10. Efter-/videreuddannelse og kurser i e-business 4. Logistik og effektivisering af varestrømme 11. Betydelig investering i kompetenceudvikling 5. Høj forretningsintegration i hele værdikæden 12. Fokus på ingeniører som central for e-business 6. Digitaliseret marketing 13. Fokus på medarbejdere med kort videregående it-uddannelse 7. Høj grad af integration i alle it-systemer 14. Markedsplads til indkøb 15. Markedsplads til salg 10 PLS RAMBØLL Management

11 Hovedpointe 2: Finske virksomheder er meget længere fremme med e-business. Samtidig er e-business i alle lande de store virksomheders projekt. I alle lande er de store virksomheder længere fremme med implementering af e-business. Også strategisk har de store virksomheder blikket rettet mod e-business. Finske virksomheder prioriterer e-business meget højt. Det finske forspring indtræffer, når der fokuseres på strategi, på udbredelse af webservices samt på hovedparten af alle e-business funktionsområder. Kvalifikationsprofilen i finske virksomheder er mere teknologisk funderet, sammenlignet med virksomheder i de øvrige lande. Hovedpointe 3: Mange Små og Mellemstore Virksomheder (SMV er) har som typiske B2B-underleverandører ikke udviklet eller implementeret e-businessstrategier, på trods af at de store virksomheder i deres egenskab af at være SMV ernes kunder i betydeligt omfang efterspørger digital leverandørkommunikation. Der tegner sig med andre ord et strategisk gab mellem SMV erne og de store virksomheder på e-business-området. Resultatet bliver for de SMV er, der er underleverandører, at de i fremtiden i høj grad risikerer at få betydelige konkurrenceevneproblemer i takt med at B2B-kunderne fortsat udvikler e-business-strategien især hvis SMV ernes kunder i forvejen agerer i et internationalt konkurrencemiljø. Jo mere internationalt, globalt konkurrencemiljø for virksomhederne, desto mere markante og ambitiøse er virksomhedernes e-business-strategier. Konkret halter SMV erne bagefter på følgende områder: SMV erne har langt færre webservices (fx varekatalog, tilbudsgivning, bestillingsfacilitet, forespørgsler og information, marketing og rekruttering). SMV erne sætter ikke e-business-kompetenceudvikling på dagsordenen: Hverken strategisk eller reelt prioriteres uddannelsesressourcer eller interne læringsaktiviteter højt, sammenlignet med de store virksomheder. Endvidere undlader de fleste SMV'er at ansætte højt kvalificerede medarbejdere i modsætning til e-businesspionererne i gruppen. SMV erne erkender, at de afsætter utilstrækkelige ressourcer til at gennemføre planlagte e-business-aktiviteter. På trods af denne selverkendelse vægrer virksomhederne sig ved at opprioritere e-business-aktiviteterne ressourcemæssigt. E-business Norden.com

12 Hovedpointe 4: Mange virksomheders kvalifikationsprofil er inoptimal i forhold til at udvikle e-business (i særlig grad i SMV er). Virksomhederne ansætter et utilstrækkeligt antal teknologiske videnarbejdere, fx ingeniører og medarbejdere med kort videregående it-uddannelse. Denne inoptimale kvalifikationsprofil forstærkes af, at efter- og videreuddannelse inden for e-business er usystematisk og mangelfuld. Undersøgelsen viser, at ansættelse af teknologiske videnarbejdere, fx ingeniører, styrker virksomhedernes samlede implementeringskapacitet inden for e-business med forbedret konkurrenceevne til følge. Ved inoptimal kvalifikationsprofil forstås, at virksomhederne i ringe udstrækning ansætter medarbejdere med videregående e-business-kvalifikationer, der kan sikre en effektiv implementering af e-business (fx ingeniører, kandidater fra handelshøjskoler og it-uddannede), men derimod ansætter ud fra den eksisterende kvalifikationsprofil for den samlede medarbejderskare. Mange virksomheder (i særlig grad SMV er) har en uhensigtsmæssig kvalifikationsprofil i forhold til at udvikle og implementere e-business. Det viser sig således, at i de virksomheder, hvor medarbejdernes kvalifikationsprofil er præget af teknologiske videnarbejdere, er e-business-implementeringskapaciteten markant højere end i tilsvarende virksomheder uden de pågældende velkvalificerede medarbejdere. Og blandt e- business-pionererne er der, uanset sektortilhørsforhold, en betydelig anvendelse af egne, højt kvalificerede medarbejdere til at løfte e-business-strategien. Relevansen i spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne har den rette kvalifikationsprofil, forstærkes af det faktum, at virksomhederne samtidig i alt for beskedent omfang efter- og videreuddanner medarbejdere inden for e-business. Medarbejdernes it-kompetencer er efter virksomhedernes egen vurdering generelt utilstrækkelige. Mellem 23-32% af virksomhederne i de fire lande finder, at it-kompetencerne er utilstrækkelige. Og 5-12% har tænkt sig at etablere en fuldkommen outsourcing af e-business-opgaverne ved at basere driften af e-business-opgaverne på eksterne parter. Virksomhederne anvender primært sidemandsoplæring og kurser som læringsinstrumenter i deres e-business-kompetenceudvikling. Mere komplekse organisatoriske læringsformer (udstationering, turnus og rotation) anvendes i overraskende lille omfang. 12 PLS RAMBØLL Management

13 Hovedpointe 5: Virksomheder i Finland og Sverige er generelt længere fremme med e-business end virksomheder i Norge og Danmark. I særlig grad udmærker finske virksomheder sig ved en markant satsning på e-business, uanset om der er tale om store virksomheder eller SMV er. Finske virksomheder har færre kompetencehuller, forholder sig mere aktivt til at formulere en fremadrettet kompetenceudviklingsstrategi samt efter- og videreuddanner medarbejdere i højere grad end virksomheder i de tre øvrige lande. Danske industrivirksomheder på nær de store danske industrivirksomheder som en væsentlig undtagelse er relativt langt bagefter i strategisk fokus på e-business. Hovedpointe 6: It-sikkerheden er høj, om end den kan forbedres i betydelig grad. It-sikkerheden i Norden er basalt set høj, idet hovedparten af virksomhederne råder over firewall, nødstrøm (UPS), adgangsbegrænsning til it-systemer og systematiske backup-procedurer. Der er dog stadig rum for forbedringer, idet 1) mange virksomheder ikke har foretaget en samlet strategisk vurdering af deres it-sikkerhed (også blandt virksomheder, hvor det er af stor betydning at have en oppetid på 10), 2) en del virksomheder ikke har afprøvede procedurer, der skaber fuldkommen sikkerhed omkring den elektroniske betaling, og 3) kryptering af kommunikation og data samt anvendelse af digital signatur er kun udbredt blandt et mindretal af virksomheder. Hovedpointe 7: Den største barriere for e-business er ifølge virksomhedernes selvevaluering, at virksomhederne generelt afsætter utilstrækkelige ressourcer til finansiering af planlagte e-business-aktiviteter. Overraskende mange virksomheder anfører, at der afsættes få ressourcer til at gennemføre e-business-planerne. Baggrunden herfor vurderes at hænge sammen med øvrige barrierer, som virksomhederne anfører i deres selvevaluering: De hyppigst nævnte interne barrierer er således: 1) Virksomheden ønsker begrænset og/eller kontrolleret vækst, 2) der er manglende strategisk afklaring på ledelsesniveau, og 3) virksomheden mangler kapital til finansiering af e-business. De tre hyppigst anførte eksterne barrierer er hovedsageligt på B2C-markedet: 1) Forbrugernes købsadfærd strider imod at handle over nettet, 2) markedets størrelse for internethandel er for lille, og 3) der er en manglende forbrugertillid til at handle over nettet. De enkelte afsnit i rapporten belyser med hvert deres perspektiv aspekter af disse syv hovedpointer. E-business Norden.com

14 Benchmarkingværktøjet ebarometer.dk I afsnit 10 vises, hvordan en delmængde af undersøgelsens data står til rådighed i et benchmarkingværktøj, som PLS RAMBØLL Management driver sammen med Dansk IT og FDIH i Danmark og SND i Norge. Virksomheder, der oplyser deres verifikationsnummer, får mulighed for at benchmarke virksomhedens e-parathed i forhold til en referencegruppe på maksimalt virksomheder. Virksomhederne kan frit sammensætte deres referencegruppe efter virksomhedsstørrelse, branche, internationalisering og omfanget af internetrelateret omsætning. Aktuelt har virksomheder password til benchmarkingværktøjet, der foreligger på tre sprog: Engelsk, norsk og dansk. Med henblik på at sikre troværdige data, sker en validering af data, inden nye besvarelser optages i den akkumulerende database. De tre e-business-udfordringer En hovedopgave for lederteamet Et centralt undersøgelsesresultat er, at e-business er et generelt lederanliggende, uanset hvilken position lederen har i virksomheden. Undersøgelsen peger på tre udfordringer for den enkelte leder: Direktion/ejer Har ansvaret for virksomhedens overordnede e-business-strategi: Hvordan sættes kunden i centrum samtidig med at alle processer i virksomheden effektiviseres? Afsætter tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at understøtte de planlagte e- business-aktiviteter, således at mål og ressourcer ækvivalerer. Foretager konkurrentovervågning nationalt og internationalt. Speciel fokus på hvorvidt konkurrenterne integreres med kunderne på B2B-markedet i øget omfang. Marketingchef Sikrer at virksomhedens website tilbyder webservices til nuværende og potentielle kunder personaliseret, automatiseret og fokuseret. Fokus på one to one- kommunikation og dialogmarketing. Indgår alliancer med samarbejdspartnere i hele værdikæden, herunder søgemaskiner og portaler med henblik på at sikre, at virksomhedens brand, produkter og serviceydelser bliver maksimalt synlige på nettet. 14 PLS RAMBØLL Management

15 Analyserer kundernes adfærd og præferencer med henblik på at målrette virksomhedens marketingaktiviteter samt styrke kvaliteten i marketingfunktionens leads til salgsafdelingen. Salgs- og eksportchef Sikrer personaliseret adgang til information for kunder i forhold til specifikke produkter/services (status for køb, levering og andre services). Tilbyder varekatalog online (indeholdende både produktdata, priser og billeder). Tilbyder kundeservices i form af online tilbudsgivning og mulighed for at påvirke produktets udformning (individualisering). Logistikchef Sikrer elektronisk leverandørkommunikation med leverandører i alle planlægningsprocesser (efterspørgsel, distribution, transport, tidsplanlægning mv.). Sikrer elektronisk leverandørkommunikation i al udførelse (automatisk ordreafgivelse, produktionsdata og -betingelser, distributionsvilkår og betaling). Sikrer at den elektroniske leverandørkommunikation langsigtet etablerer en fuld forretningsintegration af hele forsyningskæden, herunder at der etableres forbindelse til digitale markedspladser for indkøb. It-chef Udvikler den understøttende it-strategi, der kan realisere e-business-strategiens forretningsfilosofi. Sikrer integration i et sammenhængende it-system, således at alle data kan trækkes i ét system (fx ressourceplanlægning, økonomi og øvrige kunde- og leverandørdata). Speciel fokus på integration mellem administrative og finansielle systemer. Sikrer maksimal it-sikkerhed (fra basale it-sikkerhedsfaciliteter over til at foretage en overordnet sikkerhedsvurdering). Personale- og HR-chef Sikrer at alle medarbejdere har overskuelig elektronisk adgang til al relevant virksomhedsinformation. Sikrer at medarbejderne har den rette kvalifikationsprofil til at løfte e-businessaktiviteterne, herunder at medarbejderne har de fornødne it-kompetencer til at kunne håndtere alle problemstillinger i forbindelse med de planlagte e-businessaktiviteter. Gennemfører digital rekruttering. E-business Norden.com

16 Kommunikationschef Udvikler virksomhedens website som et elektronisk visitkort, der understøtter virksomhedens brand. Levere content generelt og fokuseret. Sikrer og udfører sammenhængende kommunikation på intranet, internet og ekstranet. Fokus på forskellig aktøradgang til den viden, som deles både internt og eksternt, vurderet ud fra kriterier som relevans og fortrolighed. Anvender nettet som kommunikationskanal til samarbejdspartnere, medierne og potentielle nye medarbejdere. 16 PLS RAMBØLL Management

17 2. Et overblik Fra dette overbliksskabende afsnit kan tre centrale pointer fremhæves: Strategisk er e-business de store virksomheders projekt. SMV erne i alle sektorer prioriterer e-business betydeligt lavere. Der er uanset virksomhedsstørrelse et betydeligt uudnyttet potentiale for udbredelsen af e-businessservices og -aktiviteter. Dette gælder både inden for digital leverandør- og kundekommunikation og inden for blødere e-business-områder: Digital marketing, digital videndeling, digital rekruttering og digital shareholder-kommunikation. Strategisk ligger finske og svenske virksomheder foran danske og norske virksomheder. E-business-aktiviteter er ringe integreret med administrative og finansielle it-systemer. En konsekvens heraf er, at den fulde, automatiserede forretningsintegration forekommer i et mindretal af virksomheder (6-1). Norden.com 2003 skal ses som en illustrativ overskrift. Den udtrykker, at uanset om der kan konstateres betydelige uudnyttede potentialer, er e-business relativt veludviklet i de nordiske landes virksomheder, sammenlignet med andre lande i Europa og med hovedparten af OECD-landene. Både i forhold til antal af virksomheder med internetadgang og i forhold til antallet af virksomheder med eget web ligger virksomheder i de nordiske lande på et ensartet, relativt højt niveau. Sammenlignet med andre lande i OECD er de nordiske virksomheder blandt de førende, hvad angår opkobling på nettet, anvendelse af ADSL, råderet over pc-arbejdspladser pr. medarbejder og digitalt samspil med fx offentlige myndigheder. Denne undersøgelse fokuserer ikke på disse objektive, målbare faktorer, men fokuserer i højere grad på e-business kvalitative og strategiske aspekter: I hvilken udstrækning kan e-business ændre måden at drive virksomhed på, både i forhold til omverdenen og i forhold til de interne processer i virksomheden? Når vi anvender begrebet e-business i denne undersøgelse, forstår vi en forretningsmæssig anvendelse af netbaserede it-løsninger, der har til formål at effektivisere og forbedre virksomheden. For nogle virksomheder betyder dette en gennemgribende forandring af virksomhedens strategi, organisation og samspil med leverandører og kunder; for andre indebærer e-business langt mindre: fx en supplerende markedsføringskanal i form af et elektronisk visitkort eller ansigt udadtil på nettet. E-business Norden.com

18 Teknologisk betyder e-business fokus på internetteknologi, både internet, intranet og ekstranet. Internetteknologien giver således mulighed for at skabe et helt åbent versus et ganske lukket kommunikations- og informationsrum. Når en virksomhed over ekstranettet deler information med leverandører og kunder om bestilling af produkter/ services, leveringstid mv., så er det et eksempel på et lukket, fortroligt kommunikations- og informationsrum. Eller når en virksomhed via intranettet holder medarbejdere orienteret om services til kernekunder, så er det udtryk for, hvordan internetteknologien understøtter en virksomheds CRM-strategi om at fokusere på lønsomme, langsigtede kunderelationer, men i et lukket informations- og kommunikationsrum. Mange virksomheder fokuserer i e-business-strategien alene på at have et basis-website, der er et elektronisk visitkort til omverdenen; dvs. en digital virksomhedsprofil med information til kunder, leverandører, potentielle nye medarbejdere, medierne etc. Virksomheder med adgang til nettet har ofte følgende to services tilgængelige på websitet: Det er for det første muligheden for interaktion med kunder og leverandører gennem information og forespørgsler. Denne kommunikation er ikke automatiseret, men sker via . Der er for det andet en service i form af et varekatalog, der via billeder, tekst og produktdata fortæller, hvad virksomheden kan tilbyde. En del virksomheder, der har internetadgang, anvender marketing som et funktionsområde i virksomhedens e-business (det er særligt udbredt i Finland): Virksomhederne ønsker at påvirke kundernes præferencer gennem målrettet information, således at kunderne dels har virksomhedens produkter in mente, dels har overvejet købsargumenterne, inden de fx henvender sig til en forhandler eller i butikken. For disse virksomheder er omfanget af omsætning, der handles over nettet, uden betydning. Det er i stedet påvirkningen af kunden/forbrugeren der er central, således at vedkommende tænker på produktet i købssituationen. E-business har mange forskellige betydninger for de enkelte virksomheder. I denne undersøgelse har vi lagt vægt på følgende funktionsområder: Har virksomheden et basis-website som elektronisk visitkort eller ansigt udadtil? I hvilket omfang og hvor automatiseret kommunikerer virksomheden med kunder, leverandører og samarbejdspartnere via nettet? Hvordan anvendes nettet til videndeling internt i virksomheden (fokus på intranet)? I hvilket omfang understøtter e-business virksomhedens marketing-aktiviteter? Bruges nettet til medarbejderrekruttering? 18 PLS RAMBØLL Management

19 Anvendes nettet til vedligeholdelse og udvikling af relationen til ejerkredsen/aktionærerne? Anvendes nettet til ordremodtagelse eller elektroniske betalinger? Ud over disse funktionsområder lægger vi også vægt på, hvordan e-business anvendes i virksomhedens forretningsstrategi til at øge produktiviteten. Vi fokuserer på virksomhedens logistik og effektivisering af varestrømme og sammenhængen til administrations- og økonomisystemer. Disse funktionsområder muliggør en række konkrete tilgængelige services, som kan være på virksomhedens website. Vi har kortlagt følgende: Varekatalog (produktdata, priser, billeder) Rekvirering af tilbud Mulighed for forespørgsler og information (interaktion) Mulighed for at påvirke produktets udformning (individualisering) Bestilling Udvidet bestillingsinformation (indkøbskurv, ordrebekræftelse, ordrestatus) Betaling Brug af markedspladser til indkøb Brug af markedspladser til salg Rekruttering af medarbejdere Personaliseret adgang til information for kunderne Mobilservices. Undersøgelsen Norden.com 2003 har således et langt bredere perspektiv på e-business end alene handel på B2C-markedet, som fra tid til anden er sat lig med e-business, men som i denne undersøgelse betegnes e-handel. E-business Norden.com

20 E-business-funktionsområder og tilgængelige services på virksomhedens website er sammenfattet nedenfor: Undersøgelsens fokus på e-business-funktionsområder 1. Basis-website som elektronisk visitkort 2. Kommunikation med kunder/samarbejdspartnere 3. Kommunikation med leverandører 4. Videndeling/intranet 5. Marketing 6. Personalerekruttering 7. Ordremodtagelse 8. Elektroniske betalinger 9. Logistik og effektivisering af varestrømme 10. Sammenhæng til administrations- og økonomisystemer 11. Vedligeholdelse og udvikling af relationer til ejerkreds/aktionærer. Fokus på tilgængelige services på virksomhedens website 1. Varekatalog (produktdata, priser, billeder) 2. Rekvirering af tilbud 3. Mulighed for forespørgsler og information (interaktion) 4. Mulighed for at påvirke produktets udformning (individualisering) 5. Bestilling 6. Udvidet bestillingsinformation (indkøbskurv, ordrebekræftelse, ordrestatus) 7. Betaling 8. Brug af markedspladser til indkøb 9. Brug af markedspladser til salg 10. Rekruttering af medarbejdere 11. Personaliseret adgang til information for kunderne 12. Mobilservices. Hvor mange er med i undersøgelsen? I alt deltager virksomheder i undersøgelsen. Det svarer til en besvarelsesprocent på 44%, hvilket er tilfredsstillende. I Finland er besvarelsesprocenten størst, nemlig 52, mens den er lavest i Sverige på 38 (figur 1). Vores frafaldsanalyse viser, at svenske virksomheder i langt større udstrækning end virksomheder i de øvrige nordiske lande ikke ønsker at videregive information om deres e-business-strategi til et eksternt management- og researchfirma som PLS RAMBØLL Management, selv om det naturligvis står til troende, at PLS RAMBØLL Management ikke videregiver information eller nogen form for virksomhedshenførbare data til en tredjepart. 20 PLS RAMBØLL Management

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Resumé 14. januar 2009 1. Forord DI/ITEK og DI/Handel ønsker med denne rapport at skabe yderligere debat om virksomhedernes forretningsudvikling gennem udvikling og anvendelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI

FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI FOR FÅ SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER I INDUSTRIEN SATSER PÅ NY TEKNOLOGI ØKONOMISK ANALYSE For få små- og mellemstore virksomheder i industrien satser på ny teknologi Ny teknologi vil revolutionere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Synopsis Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

E-markedspladser. Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger. E-markedspladser. Digital Aktør. Morten Rask 2

E-markedspladser. Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger. E-markedspladser. Digital Aktør. Morten Rask 2 E-markedspladser Med baggrund i et cand. merc. speciale der blev til et par bøger E-markedspladser Virtuelt produkt Virtuel Proces Digitalt produkt Fysisk produkt Fysisk Digital Digital Proces Virtuel

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere