E-business Norden.com Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-business Norden.com 2003. Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder"

Transkript

1 E-business Norden.com 2003 Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder

2 E-business Norden.com årgang, 1. oplag PLS RAMBØLL Management A/S ISBN Tryk: Schultz Grafisk, København Illustrationer: Johnny Kühn, PLS RAMBØLL Udgivet af: PLS RAMBØLL Management Olof Palmes Allé Århus N Telefon Fax Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når PLS RAMBØLL Management angives som kilde. Pris: Kr. 950,- ekskl. moms.

3 Indhold Side Kære læser Resumé & veje frem Et overblik Pionererne Kompetenceudviklingen Medarbejderne Et SMV-perspektiv Et sektorperspektiv It-sikkerheden Barriererne benchmark din e-parathed Bilag: Metode og vægtning i E-business Norden.com

4

5 Kære læser Den rapport, du holder i hånden, handler om e-business i Norden. Rapporten er baseret på en undersøgelse udarbejdet af PLS RAMBØLL Management. Vi har interviewet virksomheder i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Virksomhederne har mindst 10 og tilhører følgende sektorer: industrien service it bygge & anlæg landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er fjerde år i træk, at PLS RAMBØLL Management gennemfører en e-businessundersøgelse. I år handler rapporten ikke kun om Danmark, den inddrager også de øvrige nordiske lande. Rapportens fokus er derfor Norden.com 2003; virksomhedernes e-business-strategier, deres kompetencer og udbredelsen af e-business-aktiviteter i alle dele af den enkelte virksomhed. Undersøgelsen har fået økonomisk støtte fra: Oracle A/S Nordisk Industrifond og en embedsmandsgruppe vedr. e-handel under Nordisk Ministerråd Statens nærings- og distriktsudviklingsfond (SND) i Norge NUTEK i Sverige Institutet för tillväxtpolitiska studier i Sverige (ITPS) Dansk Metal Ingeniørforeningen i Danmark Dansk Industri. Tak til alle vore bidragydere og deltagerne i undersøgelsen. Det endelige ansvar for rapporten er naturligvis PLS RAMBØLL Managements. Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin gennemfører igen i år en konference i Danmark med præsentation og perspektivering af resultaterne i samarbejde med Dansk Industri. Lignende konferencer er under planlægning i Norge og Sverige. God læselyst; god inspiration ud i e-business. Søren Brøndum, underdirektør, Ph.d. (econ) E-business Norden.com

6 6 PLS RAMBØLL Management

7 1. Resumé & veje frem Over virksomheder med mindst 10 i Danmark, Finland, Norge og Sverige har deltaget i denne undersøgelse af E-business Norden.com E-business dækker al forretningsmæssig anvendelse af internetteknologi, der har til formål at effektivisere, forbedre eller forandre virksomheden og organisationen. E- business omfatter dermed al kommunikation via internettet; både internt i virksomheden via et intranet og ekstern kommunikation via ekstranet i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. For nogle virksomheder har e-business betydet en gennemgribende forandring af virksomhedens forretningsfilosofi, organisation og samspil med leverandører og kunder; for andre virksomheder har e-business betydet langt mindre: fx en supplerende markedsføringskanal i form af et elektronisk visitkort på virksomhedens web. I denne nordiske undersøgelse anvender vi en bred definition af e-business, sådan at e-business bliver relevant for et flertal af alle virksomheder med mindst 10. Det er bevidst, at vi har gjort det; ikke for at udvande begrebet, men for at vise, at e- business er meget mere og andet end e-handel. Når e-business og e-handel sættes lig hinanden i den offentlige debat, skyldes det en misforståelse og undervurdering af e- business forretningsmæssige potentialer. E-handel kan defineres som modtagelse og afgivelse af ordrer via et computerbaseret netværk, og omfatter i en række analyser dermed også Electronic Data Interchange (EDI). EDI indebærer overførsel af blanketlignende forretningsdokumenter m.m. direkte fra et edb-system til et andet. E-business indeholder derimod som begreb både hårdere effektiviseringsdrivers, i form af fx digital leverandørkommunikation og personaliseret, automatiseret kundekommunikation, og blødere elementer, i form af digital marketing og digital rekruttering af nye medarbejdere. Med denne brede forståelse af e-business bliver e-business relevant for alle afdelinger og enheder i en virksomhed: Fra indkøb og produktion over til salg og marketing. E-business bliver endvidere i høj grad vedkommende for en virksomheds interne stabsfunktioner: Økonomi- og finans-, HRM- og personaleafdeling samt service- eller callcenter. Alle afdelinger har en mission i fremtidens e-business og tilmed en mission, der skal udbredes inden for en sammenhængende strategi, der integrerer alle afdelingers ydelser/produkter. Denne rapport handler netop om, hvordan virksomheder i Norden strategisk forholder sig til e-business og hvor udbredt e-business er, både i forhold til konkrete funktioner og webservices. E-business Norden.com

8 Indledningsvist skal fremhæves, at undersøgelsens fokus på hvert af de fire nordiske landes virksomheder muliggør en benchmark af virksomhederne ud fra et landeperspektiv. Vi anlægger således ikke en speciel dansk eller svensk synsvinkel i rapporten, men forsøger derimod at sammenligne på tværs af landenes sektorer og virksomhedsstørrelser. Typisk gælder det, at finske og svenske virksomheder ved en sådan sammenligning er længst fremme, sammenlignet med danske og norske virksomheder. Ved en analogi til Tour de France-cykelsportens fokus på vindere og vandbærere kan det generelle billede udtrykkes således, at finske virksomheder har den gule førertrøje på, de svenske virksomheder er med i udbryderfeltet, mens mange danske og norske virksomheder sidder afventende i hovedfeltets bagtrop. Status for Tour de e-business 2003: Finske virksomheder bærer den gule førertrøje Rapporten fokuserer på syv hovedpointer: Hovedpointe 1: De forretningsmæssige potentialer i e-business er langt fra udnyttet. Hovedpointe 2: Finske virksomheder er meget længere fremme med e-business, sammenlignet med virksomheder fra de øvrige nordiske lande. Samtidig er e- business i alle lande de store virksomheders projekt. Hovedpointe 3: Mange Små og Mellemstore Virksomheder (SMV er) har som typiske B2B-underleverandører ikke udviklet eller implementeret e-business-strategier, på trods af at de store virksomheder i deres egenskab af at være SMV ernes kunder i betydeligt omfang efterspørger digital leverandørkommunikation. Hovedpointe 4: Mange virksomheders kvalifikationsprofil er inoptimal i forhold til at udvikle e-business (i særlig grad i SMV er). Virksomhederne ansætter et utilstrækkeligt antal teknologiske videnarbejdere, fx ingeniører og medarbejdere med kort 8 PLS RAMBØLL Management

9 videregående it-uddannelse. Denne inoptimale kvalifikationsprofil forstærkes af, at efter- og videreuddannelse inden for e-business er usystematisk og mangelfuld. Hovedpointe 5: Virksomheder i Finland og Sverige er generelt længere fremme med e-business end virksomheder i Norge og Danmark. Hovedpointe 6: It-sikkerheden er høj, om end den kan forbedres i betydelig grad. Hovedpointe 7: Den største barriere for e-business er ifølge virksomhedernes selvevaluering, at virksomhederne generelt afsætter utilstrækkelige ressourcer til finansiering af planlagte e-business-aktiviteter. Nedenfor skal hver af disse syv hovedpointer uddybes. Hovedpointe 1: De forretningsmæssige potentialer i e-business er langt fra udnyttet. I hvert af de fire nordiske lande er ca. 1 af virksomhederne e-business-pionerer. I deres respektive erhvervssektorer viser de, hvor langt e-business kan udbredes i alle led af virksomheden. For resten af virksomhederne (ca. 9) kan en digitaliseret leverandør- og kundekommunikation gøres langt mere automatiseret, personaliseret og integreret med de bagvedliggende processer i virksomheden. Hermed opnås større effektivitet i virksomhedens interne processer og samtidig betjenes kunder og leverandører på en individuel og loyalitetsfremmende måde. Samme potentialer ligger inden for digital marketing, lige fra udvikling af virksomhedens elektroniske visitkort og over til det målrettede, personaliserede internetrelaterede salg via både virksomhedens eget web og via online-ydelser på nettet. Ydermere er der betydelige potentialer inden for digital shareholder-kommunikation, digital medarbejderrekruttering og internt i virksomheden i form af it-understøttet videndeling/knowledge management. I omstående figurer er potentialet ved e-business anskueliggjort ved at sammenligne industriens e-pionerer med de øvrige industrivirksomheder inden for hvert af de fire lande. Det er bemærkelsesværdigt, at der i alle lande er en betydelig divergens mellem industriens e-pionerer og de øvrige industrivirksomheder: Industriens e-pionerer er langt foran på alle centrale parametre, sammenlignet med de øvrige industrivirksomheder. E-business Norden.com

10 Endvidere understreger industriens e-pionerer i Finland, at de hvad angår blandt andet digital marketing, høj forretningsintegration i hele værdikæden, og digital effektivisering (herunder digital leverandørkommunikation) er meget langt fremme både blandt e-pionerer og blandt øvrige finske industrivirksomheder sammenlignet med de andre nordiske landes e-pionerer og industrivirksomheder. POTENTIALET FOR E-BUSINESS I NORDEN S INDUSTRIVIRKSOMHEDER Sammenligning mellem industrielle e-pionerer og øvrige industrivirksomheder i Danmark, Finland, Norge og Sverige 10 8 Danmark Pioner Ikke-pioner 10 8 Finland Pioner Ikke-pioner Norge Pioner Ikke-pioner 10 Sverige Pioner Ikke-pioner Basis-website som elektronisk visitkort 8. It-understøttet videndeling (knowledge management) 2. Automatisk ordremodtagelse 9. Systematisk analyse af kundeadfærd og -præferencer 3. Digitaliseret leverandørkommunikation 10. Efter-/videreuddannelse og kurser i e-business 4. Logistik og effektivisering af varestrømme 11. Betydelig investering i kompetenceudvikling 5. Høj forretningsintegration i hele værdikæden 12. Fokus på ingeniører som central for e-business 6. Digitaliseret marketing 13. Fokus på medarbejdere med kort videregående it-uddannelse 7. Høj grad af integration i alle it-systemer 14. Markedsplads til indkøb 15. Markedsplads til salg 10 PLS RAMBØLL Management

11 Hovedpointe 2: Finske virksomheder er meget længere fremme med e-business. Samtidig er e-business i alle lande de store virksomheders projekt. I alle lande er de store virksomheder længere fremme med implementering af e-business. Også strategisk har de store virksomheder blikket rettet mod e-business. Finske virksomheder prioriterer e-business meget højt. Det finske forspring indtræffer, når der fokuseres på strategi, på udbredelse af webservices samt på hovedparten af alle e-business funktionsområder. Kvalifikationsprofilen i finske virksomheder er mere teknologisk funderet, sammenlignet med virksomheder i de øvrige lande. Hovedpointe 3: Mange Små og Mellemstore Virksomheder (SMV er) har som typiske B2B-underleverandører ikke udviklet eller implementeret e-businessstrategier, på trods af at de store virksomheder i deres egenskab af at være SMV ernes kunder i betydeligt omfang efterspørger digital leverandørkommunikation. Der tegner sig med andre ord et strategisk gab mellem SMV erne og de store virksomheder på e-business-området. Resultatet bliver for de SMV er, der er underleverandører, at de i fremtiden i høj grad risikerer at få betydelige konkurrenceevneproblemer i takt med at B2B-kunderne fortsat udvikler e-business-strategien især hvis SMV ernes kunder i forvejen agerer i et internationalt konkurrencemiljø. Jo mere internationalt, globalt konkurrencemiljø for virksomhederne, desto mere markante og ambitiøse er virksomhedernes e-business-strategier. Konkret halter SMV erne bagefter på følgende områder: SMV erne har langt færre webservices (fx varekatalog, tilbudsgivning, bestillingsfacilitet, forespørgsler og information, marketing og rekruttering). SMV erne sætter ikke e-business-kompetenceudvikling på dagsordenen: Hverken strategisk eller reelt prioriteres uddannelsesressourcer eller interne læringsaktiviteter højt, sammenlignet med de store virksomheder. Endvidere undlader de fleste SMV'er at ansætte højt kvalificerede medarbejdere i modsætning til e-businesspionererne i gruppen. SMV erne erkender, at de afsætter utilstrækkelige ressourcer til at gennemføre planlagte e-business-aktiviteter. På trods af denne selverkendelse vægrer virksomhederne sig ved at opprioritere e-business-aktiviteterne ressourcemæssigt. E-business Norden.com

12 Hovedpointe 4: Mange virksomheders kvalifikationsprofil er inoptimal i forhold til at udvikle e-business (i særlig grad i SMV er). Virksomhederne ansætter et utilstrækkeligt antal teknologiske videnarbejdere, fx ingeniører og medarbejdere med kort videregående it-uddannelse. Denne inoptimale kvalifikationsprofil forstærkes af, at efter- og videreuddannelse inden for e-business er usystematisk og mangelfuld. Undersøgelsen viser, at ansættelse af teknologiske videnarbejdere, fx ingeniører, styrker virksomhedernes samlede implementeringskapacitet inden for e-business med forbedret konkurrenceevne til følge. Ved inoptimal kvalifikationsprofil forstås, at virksomhederne i ringe udstrækning ansætter medarbejdere med videregående e-business-kvalifikationer, der kan sikre en effektiv implementering af e-business (fx ingeniører, kandidater fra handelshøjskoler og it-uddannede), men derimod ansætter ud fra den eksisterende kvalifikationsprofil for den samlede medarbejderskare. Mange virksomheder (i særlig grad SMV er) har en uhensigtsmæssig kvalifikationsprofil i forhold til at udvikle og implementere e-business. Det viser sig således, at i de virksomheder, hvor medarbejdernes kvalifikationsprofil er præget af teknologiske videnarbejdere, er e-business-implementeringskapaciteten markant højere end i tilsvarende virksomheder uden de pågældende velkvalificerede medarbejdere. Og blandt e- business-pionererne er der, uanset sektortilhørsforhold, en betydelig anvendelse af egne, højt kvalificerede medarbejdere til at løfte e-business-strategien. Relevansen i spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne har den rette kvalifikationsprofil, forstærkes af det faktum, at virksomhederne samtidig i alt for beskedent omfang efter- og videreuddanner medarbejdere inden for e-business. Medarbejdernes it-kompetencer er efter virksomhedernes egen vurdering generelt utilstrækkelige. Mellem 23-32% af virksomhederne i de fire lande finder, at it-kompetencerne er utilstrækkelige. Og 5-12% har tænkt sig at etablere en fuldkommen outsourcing af e-business-opgaverne ved at basere driften af e-business-opgaverne på eksterne parter. Virksomhederne anvender primært sidemandsoplæring og kurser som læringsinstrumenter i deres e-business-kompetenceudvikling. Mere komplekse organisatoriske læringsformer (udstationering, turnus og rotation) anvendes i overraskende lille omfang. 12 PLS RAMBØLL Management

13 Hovedpointe 5: Virksomheder i Finland og Sverige er generelt længere fremme med e-business end virksomheder i Norge og Danmark. I særlig grad udmærker finske virksomheder sig ved en markant satsning på e-business, uanset om der er tale om store virksomheder eller SMV er. Finske virksomheder har færre kompetencehuller, forholder sig mere aktivt til at formulere en fremadrettet kompetenceudviklingsstrategi samt efter- og videreuddanner medarbejdere i højere grad end virksomheder i de tre øvrige lande. Danske industrivirksomheder på nær de store danske industrivirksomheder som en væsentlig undtagelse er relativt langt bagefter i strategisk fokus på e-business. Hovedpointe 6: It-sikkerheden er høj, om end den kan forbedres i betydelig grad. It-sikkerheden i Norden er basalt set høj, idet hovedparten af virksomhederne råder over firewall, nødstrøm (UPS), adgangsbegrænsning til it-systemer og systematiske backup-procedurer. Der er dog stadig rum for forbedringer, idet 1) mange virksomheder ikke har foretaget en samlet strategisk vurdering af deres it-sikkerhed (også blandt virksomheder, hvor det er af stor betydning at have en oppetid på 10), 2) en del virksomheder ikke har afprøvede procedurer, der skaber fuldkommen sikkerhed omkring den elektroniske betaling, og 3) kryptering af kommunikation og data samt anvendelse af digital signatur er kun udbredt blandt et mindretal af virksomheder. Hovedpointe 7: Den største barriere for e-business er ifølge virksomhedernes selvevaluering, at virksomhederne generelt afsætter utilstrækkelige ressourcer til finansiering af planlagte e-business-aktiviteter. Overraskende mange virksomheder anfører, at der afsættes få ressourcer til at gennemføre e-business-planerne. Baggrunden herfor vurderes at hænge sammen med øvrige barrierer, som virksomhederne anfører i deres selvevaluering: De hyppigst nævnte interne barrierer er således: 1) Virksomheden ønsker begrænset og/eller kontrolleret vækst, 2) der er manglende strategisk afklaring på ledelsesniveau, og 3) virksomheden mangler kapital til finansiering af e-business. De tre hyppigst anførte eksterne barrierer er hovedsageligt på B2C-markedet: 1) Forbrugernes købsadfærd strider imod at handle over nettet, 2) markedets størrelse for internethandel er for lille, og 3) der er en manglende forbrugertillid til at handle over nettet. De enkelte afsnit i rapporten belyser med hvert deres perspektiv aspekter af disse syv hovedpointer. E-business Norden.com

14 Benchmarkingværktøjet ebarometer.dk I afsnit 10 vises, hvordan en delmængde af undersøgelsens data står til rådighed i et benchmarkingværktøj, som PLS RAMBØLL Management driver sammen med Dansk IT og FDIH i Danmark og SND i Norge. Virksomheder, der oplyser deres verifikationsnummer, får mulighed for at benchmarke virksomhedens e-parathed i forhold til en referencegruppe på maksimalt virksomheder. Virksomhederne kan frit sammensætte deres referencegruppe efter virksomhedsstørrelse, branche, internationalisering og omfanget af internetrelateret omsætning. Aktuelt har virksomheder password til benchmarkingværktøjet, der foreligger på tre sprog: Engelsk, norsk og dansk. Med henblik på at sikre troværdige data, sker en validering af data, inden nye besvarelser optages i den akkumulerende database. De tre e-business-udfordringer En hovedopgave for lederteamet Et centralt undersøgelsesresultat er, at e-business er et generelt lederanliggende, uanset hvilken position lederen har i virksomheden. Undersøgelsen peger på tre udfordringer for den enkelte leder: Direktion/ejer Har ansvaret for virksomhedens overordnede e-business-strategi: Hvordan sættes kunden i centrum samtidig med at alle processer i virksomheden effektiviseres? Afsætter tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at understøtte de planlagte e- business-aktiviteter, således at mål og ressourcer ækvivalerer. Foretager konkurrentovervågning nationalt og internationalt. Speciel fokus på hvorvidt konkurrenterne integreres med kunderne på B2B-markedet i øget omfang. Marketingchef Sikrer at virksomhedens website tilbyder webservices til nuværende og potentielle kunder personaliseret, automatiseret og fokuseret. Fokus på one to one- kommunikation og dialogmarketing. Indgår alliancer med samarbejdspartnere i hele værdikæden, herunder søgemaskiner og portaler med henblik på at sikre, at virksomhedens brand, produkter og serviceydelser bliver maksimalt synlige på nettet. 14 PLS RAMBØLL Management

15 Analyserer kundernes adfærd og præferencer med henblik på at målrette virksomhedens marketingaktiviteter samt styrke kvaliteten i marketingfunktionens leads til salgsafdelingen. Salgs- og eksportchef Sikrer personaliseret adgang til information for kunder i forhold til specifikke produkter/services (status for køb, levering og andre services). Tilbyder varekatalog online (indeholdende både produktdata, priser og billeder). Tilbyder kundeservices i form af online tilbudsgivning og mulighed for at påvirke produktets udformning (individualisering). Logistikchef Sikrer elektronisk leverandørkommunikation med leverandører i alle planlægningsprocesser (efterspørgsel, distribution, transport, tidsplanlægning mv.). Sikrer elektronisk leverandørkommunikation i al udførelse (automatisk ordreafgivelse, produktionsdata og -betingelser, distributionsvilkår og betaling). Sikrer at den elektroniske leverandørkommunikation langsigtet etablerer en fuld forretningsintegration af hele forsyningskæden, herunder at der etableres forbindelse til digitale markedspladser for indkøb. It-chef Udvikler den understøttende it-strategi, der kan realisere e-business-strategiens forretningsfilosofi. Sikrer integration i et sammenhængende it-system, således at alle data kan trækkes i ét system (fx ressourceplanlægning, økonomi og øvrige kunde- og leverandørdata). Speciel fokus på integration mellem administrative og finansielle systemer. Sikrer maksimal it-sikkerhed (fra basale it-sikkerhedsfaciliteter over til at foretage en overordnet sikkerhedsvurdering). Personale- og HR-chef Sikrer at alle medarbejdere har overskuelig elektronisk adgang til al relevant virksomhedsinformation. Sikrer at medarbejderne har den rette kvalifikationsprofil til at løfte e-businessaktiviteterne, herunder at medarbejderne har de fornødne it-kompetencer til at kunne håndtere alle problemstillinger i forbindelse med de planlagte e-businessaktiviteter. Gennemfører digital rekruttering. E-business Norden.com

16 Kommunikationschef Udvikler virksomhedens website som et elektronisk visitkort, der understøtter virksomhedens brand. Levere content generelt og fokuseret. Sikrer og udfører sammenhængende kommunikation på intranet, internet og ekstranet. Fokus på forskellig aktøradgang til den viden, som deles både internt og eksternt, vurderet ud fra kriterier som relevans og fortrolighed. Anvender nettet som kommunikationskanal til samarbejdspartnere, medierne og potentielle nye medarbejdere. 16 PLS RAMBØLL Management

17 2. Et overblik Fra dette overbliksskabende afsnit kan tre centrale pointer fremhæves: Strategisk er e-business de store virksomheders projekt. SMV erne i alle sektorer prioriterer e-business betydeligt lavere. Der er uanset virksomhedsstørrelse et betydeligt uudnyttet potentiale for udbredelsen af e-businessservices og -aktiviteter. Dette gælder både inden for digital leverandør- og kundekommunikation og inden for blødere e-business-områder: Digital marketing, digital videndeling, digital rekruttering og digital shareholder-kommunikation. Strategisk ligger finske og svenske virksomheder foran danske og norske virksomheder. E-business-aktiviteter er ringe integreret med administrative og finansielle it-systemer. En konsekvens heraf er, at den fulde, automatiserede forretningsintegration forekommer i et mindretal af virksomheder (6-1). Norden.com 2003 skal ses som en illustrativ overskrift. Den udtrykker, at uanset om der kan konstateres betydelige uudnyttede potentialer, er e-business relativt veludviklet i de nordiske landes virksomheder, sammenlignet med andre lande i Europa og med hovedparten af OECD-landene. Både i forhold til antal af virksomheder med internetadgang og i forhold til antallet af virksomheder med eget web ligger virksomheder i de nordiske lande på et ensartet, relativt højt niveau. Sammenlignet med andre lande i OECD er de nordiske virksomheder blandt de førende, hvad angår opkobling på nettet, anvendelse af ADSL, råderet over pc-arbejdspladser pr. medarbejder og digitalt samspil med fx offentlige myndigheder. Denne undersøgelse fokuserer ikke på disse objektive, målbare faktorer, men fokuserer i højere grad på e-business kvalitative og strategiske aspekter: I hvilken udstrækning kan e-business ændre måden at drive virksomhed på, både i forhold til omverdenen og i forhold til de interne processer i virksomheden? Når vi anvender begrebet e-business i denne undersøgelse, forstår vi en forretningsmæssig anvendelse af netbaserede it-løsninger, der har til formål at effektivisere og forbedre virksomheden. For nogle virksomheder betyder dette en gennemgribende forandring af virksomhedens strategi, organisation og samspil med leverandører og kunder; for andre indebærer e-business langt mindre: fx en supplerende markedsføringskanal i form af et elektronisk visitkort eller ansigt udadtil på nettet. E-business Norden.com

18 Teknologisk betyder e-business fokus på internetteknologi, både internet, intranet og ekstranet. Internetteknologien giver således mulighed for at skabe et helt åbent versus et ganske lukket kommunikations- og informationsrum. Når en virksomhed over ekstranettet deler information med leverandører og kunder om bestilling af produkter/ services, leveringstid mv., så er det et eksempel på et lukket, fortroligt kommunikations- og informationsrum. Eller når en virksomhed via intranettet holder medarbejdere orienteret om services til kernekunder, så er det udtryk for, hvordan internetteknologien understøtter en virksomheds CRM-strategi om at fokusere på lønsomme, langsigtede kunderelationer, men i et lukket informations- og kommunikationsrum. Mange virksomheder fokuserer i e-business-strategien alene på at have et basis-website, der er et elektronisk visitkort til omverdenen; dvs. en digital virksomhedsprofil med information til kunder, leverandører, potentielle nye medarbejdere, medierne etc. Virksomheder med adgang til nettet har ofte følgende to services tilgængelige på websitet: Det er for det første muligheden for interaktion med kunder og leverandører gennem information og forespørgsler. Denne kommunikation er ikke automatiseret, men sker via . Der er for det andet en service i form af et varekatalog, der via billeder, tekst og produktdata fortæller, hvad virksomheden kan tilbyde. En del virksomheder, der har internetadgang, anvender marketing som et funktionsområde i virksomhedens e-business (det er særligt udbredt i Finland): Virksomhederne ønsker at påvirke kundernes præferencer gennem målrettet information, således at kunderne dels har virksomhedens produkter in mente, dels har overvejet købsargumenterne, inden de fx henvender sig til en forhandler eller i butikken. For disse virksomheder er omfanget af omsætning, der handles over nettet, uden betydning. Det er i stedet påvirkningen af kunden/forbrugeren der er central, således at vedkommende tænker på produktet i købssituationen. E-business har mange forskellige betydninger for de enkelte virksomheder. I denne undersøgelse har vi lagt vægt på følgende funktionsområder: Har virksomheden et basis-website som elektronisk visitkort eller ansigt udadtil? I hvilket omfang og hvor automatiseret kommunikerer virksomheden med kunder, leverandører og samarbejdspartnere via nettet? Hvordan anvendes nettet til videndeling internt i virksomheden (fokus på intranet)? I hvilket omfang understøtter e-business virksomhedens marketing-aktiviteter? Bruges nettet til medarbejderrekruttering? 18 PLS RAMBØLL Management

19 Anvendes nettet til vedligeholdelse og udvikling af relationen til ejerkredsen/aktionærerne? Anvendes nettet til ordremodtagelse eller elektroniske betalinger? Ud over disse funktionsområder lægger vi også vægt på, hvordan e-business anvendes i virksomhedens forretningsstrategi til at øge produktiviteten. Vi fokuserer på virksomhedens logistik og effektivisering af varestrømme og sammenhængen til administrations- og økonomisystemer. Disse funktionsområder muliggør en række konkrete tilgængelige services, som kan være på virksomhedens website. Vi har kortlagt følgende: Varekatalog (produktdata, priser, billeder) Rekvirering af tilbud Mulighed for forespørgsler og information (interaktion) Mulighed for at påvirke produktets udformning (individualisering) Bestilling Udvidet bestillingsinformation (indkøbskurv, ordrebekræftelse, ordrestatus) Betaling Brug af markedspladser til indkøb Brug af markedspladser til salg Rekruttering af medarbejdere Personaliseret adgang til information for kunderne Mobilservices. Undersøgelsen Norden.com 2003 har således et langt bredere perspektiv på e-business end alene handel på B2C-markedet, som fra tid til anden er sat lig med e-business, men som i denne undersøgelse betegnes e-handel. E-business Norden.com

20 E-business-funktionsområder og tilgængelige services på virksomhedens website er sammenfattet nedenfor: Undersøgelsens fokus på e-business-funktionsområder 1. Basis-website som elektronisk visitkort 2. Kommunikation med kunder/samarbejdspartnere 3. Kommunikation med leverandører 4. Videndeling/intranet 5. Marketing 6. Personalerekruttering 7. Ordremodtagelse 8. Elektroniske betalinger 9. Logistik og effektivisering af varestrømme 10. Sammenhæng til administrations- og økonomisystemer 11. Vedligeholdelse og udvikling af relationer til ejerkreds/aktionærer. Fokus på tilgængelige services på virksomhedens website 1. Varekatalog (produktdata, priser, billeder) 2. Rekvirering af tilbud 3. Mulighed for forespørgsler og information (interaktion) 4. Mulighed for at påvirke produktets udformning (individualisering) 5. Bestilling 6. Udvidet bestillingsinformation (indkøbskurv, ordrebekræftelse, ordrestatus) 7. Betaling 8. Brug af markedspladser til indkøb 9. Brug af markedspladser til salg 10. Rekruttering af medarbejdere 11. Personaliseret adgang til information for kunderne 12. Mobilservices. Hvor mange er med i undersøgelsen? I alt deltager virksomheder i undersøgelsen. Det svarer til en besvarelsesprocent på 44%, hvilket er tilfredsstillende. I Finland er besvarelsesprocenten størst, nemlig 52, mens den er lavest i Sverige på 38 (figur 1). Vores frafaldsanalyse viser, at svenske virksomheder i langt større udstrækning end virksomheder i de øvrige nordiske lande ikke ønsker at videregive information om deres e-business-strategi til et eksternt management- og researchfirma som PLS RAMBØLL Management, selv om det naturligvis står til troende, at PLS RAMBØLL Management ikke videregiver information eller nogen form for virksomhedshenførbare data til en tredjepart. 20 PLS RAMBØLL Management

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Synopsis Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder,

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Marts 2012 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere