DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol"

Transkript

1 KLG ESG RE F DISCPLINÆR- OG QR ESKIKKED& BYGNNGSSCKYNDIGE Fors de Revson sove rs gt Kontroleftersyn Krterum fslutnngsdato fgørelse Gældende tl typske karakterer 17 jun 2013 cceptabel Stkprøve 6 december2012 cceptabel Klagesag 16 september2013 Påtale 15 september2016 Skrvebordkontrol 5 november 2010 cceptabel Opfølgnng 23 oktober 2009 Godkendt Tdsforbrug 8 jul 2009 Påtale 7 jul 2012 ndet 30 januar 2007 Godkendt Kontaktoplysnnger Bygnngssagkynd g (BS) Navn Frma dresse Telefon E-mal Tlstede ved kontrol Syns- og skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretarat n et Ejendommen Ejer Navn dresse Telefon E-mal Tlstede ved kontrol Ejendom mens belggenhed Blledtekst Oversgtsblleder Sagsforl ø b Dato Td Sagsbehandlng Bemærknnger 2-jul- 3 11:02 Klagesag ScanJour journalnr 16-jul-13 10:29 Hørng værksat 19-jul-13 10:41 Søgt ny deadlne: 16 aug jul-13 14:56 Ny deadlne for BS kommentar: 16 aug aug-13 13:12 BS har afsendt hørngssvar 21-aug-13 11:22 Indstllng tl nævn 04-sep-13 12:29 Indkaldelse tl nævnsmøde 16-sep-13 11:49 Sagen lukket af Indlednng 24 september :26 Sagen lukket

2 Tagrum Tlstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besgtget Følgende materale forelå BBR Forskrngspolce Forelå kke Sælger kke besddelse heraf Tdlgere tlstandsrapport nr Fejlangvelse Den korrekte betegnelse for denne tlstandsrapport er: 0 Den sagkyndge har kke kommenteret dette punkt Energmærke ndre bygnngsoplysnnger Søgt på bolgejerdk/osdk Ikke fundet Relevante bygnngstegnnger var kke tl rådghed ved huseftersynet Opførelsesår på bygnng B er ukendt Byg nngsbeskrvelse Bolgtype Typehus gjdommen Enfamleshus Nedlagt landbrug Nr Bygn nvendelse r Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolg m2 erhverv tagetage Beboelse B t-tavestue/udestue C Sommerhus D Stald E Stald Bemærknnger 1 Bygnngsdele der er Nej gjort utlgængelge? 2 Bygnngsdele, der Ja: - over kvstbygnng er kke besgtget på grund af manglende loftlem Gulve under væg tl kke kunne besgtges? væg-tæpper på 1 sal og på trappe tl 1 sal er kke besgtget Kvsttaget er kke besgtget på grund af højde_over_terræn_højde_målt tl_5,5_meter 3 Bemærknnger tl Ja: - Det er kke altd mulgt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, ford det er afhænggt af termoruder? lys- og/eller temperaturforholdene, vejrforholdene og rudernes renhed på besgtgelsestdspunktet Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, som kke kunne konstateres vsuelt på besgtgelsestdspunktet Synlge skader vl fremgå af tlstandsrapporten Enkelte termoruder er mere end 10 år gamle Erfarngsmæssgt er levetden for en termorudes tæthed år 24 september :26 Sagen lukket 2

3 Bygnng 4 Fravalg af sekundære Ja: BCDE - Bygnng B, C, D og E er undtaget grundet rnge stand bygnnger? Fejlangvelse Jf skønserklærng: E25 Ltra B, C, D, og E er alle anvendelg og brugbar stand, og den byggeteknske værd er kke så rnge, at der grundlag for at undtage bygnngerne fra besgtgelse og rapporterng Bygnngernes skønnede værd lgger langt over og fejlen vægtes derfor på nveau E Det fndes skærpende, at nyhedsbrev af 22 oktober 2009 vedrørende fravalg af sekundære bygnnger kke er taget tl efterretnng, og at BS modstrd med dette angver, at det er normen at fravælge større sekundære bygnnger på nedlagte landbrugsejendomme Vel vdende, at det er den aktuelle besgtgelse der er gældende og hermed den Cl 5 bygnngssagkyndges fulde ansvar bør det vel allgevel have en vs betydnng, at de pågældende undtagede bygnnger var undtaget den Ca 10 år ældre rapport og hvor der kke den mellemlggende perode er foretaget nogen form for renoverng de pågældende bygnnger Det bør også være en formldende omstændghed, at tlstandsrapporten er udarbejdet tlbage 2011 Vurderngen fastholdes 5 fvgelser fra BBR? Ja: B - B er kke anført BBR, Bygnngsbeskrvelse er rettet henhold tl de konstaterede forhold ved besgtgelsen E25 Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygnngsdel / nstallaton IB KO Kl K2 K3 UN NOTE Fundamester/sokler x 2 Kælder/krybekælder/ten ændæk x 3 Yder- og ndervægge 2 4 x 4 Vnduer og døre 2 x 5 Lotter/etageadskllelser x 6 Gulvkonstrukton og gulve 3 x 7 Indvendge trapper x 8 Tagkonstrukton 4 2 x 9 Bad/tolet og bryggers 2 4 x 10 VVS-nstallatoner x 11 Elnstallatoner x Generelle kommentarer tl bygnngernes tlstand Beskrvelse Bolgen er udført gode materaler, der er tdstypske for opførelsestdspunktet Der er foretaget flere ændrnger den oprndelge bygnng Bygnngen har gennemgået en del ombygnnger Den håndværksmæssge udførelse er af almndelg kvaltet Vedlgeholdelsesstanden er mddel 24 september :26 Sagen lukket 3

4 Bygnng (Beboelse - 290m2) 1 Fundamenter/sokler bygnng 12 Sokkel K2: Sokkelpuds er områder med revner, afskalnnger og mangelfuld vedhæftnng mod vest Note: Skaden er af betydelgt omfang, og yderlgere skadesudvklng må forventes 2 Kælder/krybekælder/terrændæk bygnng 21 Gulvkonstrukton K3: Kælderguv er opfugtet Note: Opfugtet kældergulv kan skyldes opstgende grundfugt Under besgtgelsen stod der klart vand Skadens omfang ndebærer rsko for skade på andre bygnngsdele 22 Vægge Kl: Der er fugtopstgnng og fugtgennemtrængnng kældervægge samt løst og afskallet puds Note: Det er almndelgt forekommende bygnnger af denne alder, ford konstruktonen kke er skret mod grundfugt 3 Yder- og ndervægge bygnng E3l Facader / gavle K3: Der er revnedannelser murværk mod øst Note: Revnedannelserne er at en karakter, der gver [ rsko for, at fugt kan trænge nd og gve følgeskader 31 Facader / gavle K3: Der er områder med porøse, nedbrudte og udfaldne fuger på facade mod øst Note: Fuger er stærkt nedbrudte Der er rsko for fugtndtrængnng og dermed følgeskader på andre bygnngsdele 31 Facader / gavle K3: Bndngsværk er overpudset mod vest og øst Fejlangvelse Jf admnstratv kontrol: l Nævnssekretar/atet Beskrvelse af skade/mangel: Som BS Karakter: K2 Note: Overpudset bndngsværk ndebærer rsko for opfugtnng og trænedbrydnng Begrundelse for fejl: Der mangler en note, der beskrver udvklngsrskoen for tlstødende bygnngsdele (ved BS s K3) Det er sekretaratets vurderng, at forholdet bør karakterseres med K2, da det på det forelggende grundlag, kke kan godtgøres at medføre skadesrsko for tlstødende bygnngsdele Den sagkyndge har kke kommenteret dette punkt 31 Facader / gavle Kl: Der er revnedannelser murværk mod vest, nord og syd Note: Forholdet vurderes uden betydnng for murværkets bæreevne og stabltet 36 Indvendge vægge K3: Der er fugtopstgnng vægge mod øst kontor og ved hovedentre Note: Der er fugtopstgnng ndvendge vægge et sådant omfang, at det kan gve skade på tlstødende bygnngsdele samt rsko for skmmeldannelse 37 Vægbeklædnnger Kl: Der er flser med mangelfuld vedhæftnng tl underlaget køkken ved emhætte Note: Der er tale om enkelte flser, men fugerne er ntakte 4 Vnduer og døre bygnng 41 Døre K2: Derertrænedbrydnng hoveddør og bagdør 44 Sålbænke K3: Sålbænke mod øst har revnedannelser Note: Der er rsko for fugtndtrængnng den bagvedlggende konstrukton 45 ndet K2: Der er revnet rude tl kælderen 24 september :26 Sagen lukket 4

5 5 Lofter/etageadskllelser bygnng 52 Loftbeklædnng Kl: Der er fugtskjolder og msfarvnnger på loftbeklædnngen og skråvæggen llle værelse, trapperum på 1 sal og ved hoveddør entre Note: Årsag er tdlgere utæthed taget Der er kke målt forhøjet fugt 6 Gulvkonstrukton og gulve bygnng 61 Gulvkonstruktoner Kl: Gulve på 1 sal knrker og fjedrer Note: Forholdet vurderes at være uden betydnng for gulvets bæreevne 62 Belægnnger K2: Gulvbelægnngen bagentre har klnker med mangelfuld vedhæftnng tl underlaget og revnet gulvbelægnng Note: Skaden er af et sådant omfang, at yderlgere skadesudvklng må forventes 62 Belægnnger K2: Gulvbelægnngen køkken har klnker med mangelfuld vedhæftnng tl underlaget og revnet gulvbelægnng Note: Skaden er af et sådant omfang, at yderlgere skadesudvklng må forventes 62 Belægnnger K2: Der er trænedbrydnng fodpanel entre 7 Indvendge trapper bygnng 72 Konstrukton K3: Værn på trappe tl 1 sal mangler Note: Forholdet gver rsko for personskade 8 Tagkonstrukton bygnng 82 Tagfald Kl: Taghældnng på kvstbygnng er mndre end anbefalet af producenten Note: Den lave taghældnng gver_rsko_for_fugtskader den_underlggende_konstrukton Fejlangvelse Jf admnstratv kontrol: 3 Beskrvelse af skadelmangel: Som BS Karakter: Kl eller K3 (afhængg af den konkrete vurderng på stedet) Note: (ved K3) Den lave taghældnng gver rsko for fugtskader den underlggende konstrukton (ved Kl) Den lave taghældnng gver normalt rsko for fugtskader den underlggende konstrukton, men dette tlfælde skønnes rskoen at være stærkt begrænset Begrundelse for fejl: Uoverensstemmelse mellem karakter og note Den sagkyndge har kke kommenteret dette punkt 83 Skotrender/ Ingen bemærknnger nddæknnger Fejlangvelse Jf skønserklærng: 3 Beskrvelse af skade: Ved omlægnng af tagsten på østsden, er der udført nye nddæknnger mod kvstbygnng Der er ndfræset murværk for monterng af znk løskant Men der mangler tlfugnng med elastsk fuge, som dels skal fastholde znk løskanten, men samtdg hndre vandndtrængnng mur, som følge af nedsvende overfladevand fra kvstsden (foto ) Karakter: K3 Note: Den mangelfulde udførte monterng af znkløskant, vl på længere sgt medføre uhensgtsmæssg opfugtnng murværk, som kan gve fugtbetngede følgeskader bagvæg Begrundelse_for_fejl;_Forholdet_er_kke_beskrevet Den sagkyndge har kke kommenteret dette punkt 24 september :26 Sagen lukket 5

6 83 Skotrender/ Ingen bemærknnger nddæknnger Fejlangvelse Jf skønserklærng: B8 Beskrvelse af skade: lnddæknng og skotrende mellem hovedhus og udhusbygnng Ltra E, har kke en håndværksmæssg korrekt udførelse Desuden mangler skotrenden tlslutnng tl nedløb og faskne Karakter: K3 Note: Den mangelfulde nddæknng og skotrende har medført fugtskader på gavlmur på udhusbygnngen Begundelse_for_fejl:_Forholdet_er_kke_rapporteret al den stund, at ltra E er undtaget på grund af rnge stand kan forholdet vel kke tælle 0 med_i_så_fald_vægter_forholdet_dobbelt Det medgves, at følgeskaderskoen på udhuset kke bør ndgå grundlaget for fejlens 3 vægt Det fastholdes, at den kke forskrftmæssge nddæknng burde være rapporteret Fejlens_vægt_reduceres_tl_nveau_ 85 Udv, træværk ved K2: Der er trænedbrydnng vndskede og dækbrædt mod nord lgesom underpap kke er korrekt tag monteret mod syd og mod nord Fejlangvelse Jf skønserklærng: B7 85 Udv, træværk ved Ingen bemærknnger tag Beskrvelse af skade/mangel: Tagkonstruktonen er under renoverng og arbejdet ses flere steder kke at være afsluttet Blandt andet mangler der udhængsbrædder facade mod øst, samt ved gavle mod syd og nord Karakter: K3 Note: De manglende udhængsbrædder ved gavle, gver rsko for at undertage kke gver tltrækkelg beskyttelse mod vejrlget Begrundelse for fejl: Manglerne er kke rapporteret Fejlens vægt: Udbedrngsomkostnnger vægtes på nveau B, men sænkes et trn, da BS har beskrevet enkelte forhold ved den ufærdge konstrukton Der burde være en bemærknng om, at forholdet er under renoverng og at gangværende arbejder kke er ndeholdt tlstandsrapporten Fejlangvelsen fastholdes B 7 Fejlangvelse Jf skønserkærng: 3 Beskrvelse af skade/mangel: Udhænget tl højre for vnkeludbygnngen på beboelsen, er ude af vage og hælder ca cm (foto 24) Tagudhængeter under udbedrng og bærer generelt præg af kke at være færdggjort, - udhængsbrædder mangler Karakter: K3 Note: Det skæve udhæng medfører, at det ekssterende tagnedløb hjørnet mod vnkelbygnngen kke vl kunne afvande tagrenden, såfremt denne opsættes som tdlgere Tagnedløbet må derfor forventes, at skulle flyttes Begrundelse_for fejl:_forholdet_er_kke_rapporteret Igangværende arbejder skulle naturlgvs bemærkes, men også at gangværende arbejder falder_udenfor_rapporten Fejlangvelsen fastholdes 86 Tagrender / K2: Der er utætheder nedløbsrør mod vest Note: Der er utætte samlnger tagnedløb september :26 Sagen lukket 6

7 tagkonstruktonen 86 Tagrender / tagnedløb Kl: Der mangler tagrender og nedløbsrør mod øst Note: Forholdet er almndelgt for denne type bygnng,_og_der_kan_kke_konstateres_skade Fejlangvelse Jf skønserklærng: 3 Nævnssekrefaratet Der mangler færdgmonterng af tagrender på østsden af beboelsen Monterng af rendejern på kvstudbygnng, samt på den venstre sde af vnkeludbygnngen, ndkerer at arbejdet er afbrudt nden færdggørelsen Karakter: K3 Note: De manglende tagrender vl gve rsko for fugtbetnget skader på træværk udhæng, samt på facademur Begrundelse for fejl: Skadesbeskrvelsen er msvsende og udvklngsrskoen er fejlvurderet Denne type ejendom har formentlg oprndelg haft stråtag Det er derfor kke ualmndelgt, l at ejendomme fra 1875 kke blver monteret med tagrender De tagrender der er monteret mod øst vurderes alene at være monteret af hensyn tl at vandet_ledes_væk_over_ndgangsdøre Fejlangvelsen fastholdes 87 Kvste Ingen bemærknnger Fejlangvelse Jf skønserklærng: 3 Beskrvelse af skade: På sden af kvstudbygnng kan der ses manglende tlmurng, hvor der fremkommer et hul på Ca 10 x 20 cm øverst under skotrenden for kvsten (foto 22) Karakter: K3 Note: bnngen gver mulghed for, at der kan trænge slagregn og fygesne nd og gve fugtbetngede følgeskader på tlstødende bygnngsdele tagkonstruktonen Endvdere kan mndre dyr som fugle og mår trænge konstruktonen Begrundelse for fejl: Skaden er kke rapporteret Det hul der er tale om kan naturlgvs medføre ndtrængnng af fygesne lt andet lge kan l det aktuelle forhold dog være med tl at gve en mere postv funkton form af ventlaton tagrum Fejlangvelsen fastholdes 88 Spær og lægter Ingen bemærknnger Fejlangvelse Jf Skønserklærng: l Nævnssokretaratet Beskrvels af skade: Der er trænedbrydnng gammelt spær skunkrum ty umddelbart op ad kvstsde Karakter: Kl Note: Forholdet vurderes uden betydnng, da der kke kan måles unormal opfugtnng og vurderes tæt Endvdere er der tdlgere udført forstærknng af spæret Da der er foretaget forstærknng af det gamle spær og dette er udført korrekt er det vel 0 kke_nødvendgt,_at_bemærke_forholdet Skadesbemærknngen om trænedbrydnng spæret er en oplysnng om konstruktonens l hstork, der hermed afvger fra et tlsvarende ntakt hus af samme alder Det fastholdes derfor, at forholdet bør nævnes tlstandsrapporten Fejlens vægt: Da der kke kan konstateres utætheder taget eller andre årsager tl trænedbrydnng spæret, og da spæret er forstærket, er forholdet reelt uden betydnng og den manglende rapporterng vægtes derfor på laveste trn 3 3 Genereret HE-nr Kontrorapport status Sde 24 september :26 Sagen lukket 7

8 88 Spær og lægter Ingen bemærknnger Fejlangvetse Jf skønserklærng: 3 Beskrvelse af skade:taglægte for understøtnng af tegl over Velux vnduer og over skorsten, er placeret så den lgger blottet for vejrlget Karakter: K2 Note: Den udsatte placerng af taglægten vl medføre en reduceret levetd Begrundelse_for fejl:_forholdet_er_kke_rapporteret Skaden er af mndre omfang l Den manglende rapporterng af blottelse tagdæknngen er en klar fejl, der vægtes med Isolerng Ingen bemærknnger Fejlangvelse Jf skønserklærng: l Nævnssekrefaratet Beskrvelse af skade: Der er nedfaldent solerng mellem spær skunkrum ud for skunklem mod øst Karakter: Kl Note: Forholdet vurderes uden betydnng, da solerngen kke afgrænser opvarmet bygnngsdel Forholdet kan let være opstået ved tdlgere ejers fraflytnng 0 Der medgves at være uskkerhed ved fejlangvelsen og den frafaldes Skorsten Kl: Skorstensoverflade tagrum og loftrum er med afskallet puds og med med ældre løbesodsmsfarvnnger_note:_skaden_er_af_mndre_omfang 816 Skorsten Kl: Fuger er løse og udfaldne skorstenspbe Note: Skaden er af mndre omfang og skorstenen er kke brug Fejlangvelse Jf skønserklærng: 3 Beskrvelse af skade: Som BS Karakter: K2 Note: Skorstenspben er den mest klmaeksponerede bygnngsdel og svækkelser og forvtrnger overfladen må normalt altd forventes at ndebære rsko for skadesudvklng Begrundelse for fejl: Skadens udvklngsrsko er undervurderet Fejlens vægt: Skorstenens forventede levetd er udstået, hvorfor fejlen vægtes på nveau Den_sagkyndge_har_kke kommenteret_dette_punkt 9 Bad/tolet og bryggers bygnng 91 Gulvkonstrukton/- K3: Der er revnet belægnng og mangelfuld vedhæftnng badeværelset på 1 sal Note: Revnet belægnng belægnng er vådzonen Der er rsko for fugtgennemtrængnng tl andre konstruktoner og dermed følgeskader 92 Vægkonstrukton/- K3: Vægbeklædnng er områder med mangelfuld vedhæftnng, nedfaldne flser og med belægnng mangelfuldvedhæftnng badeværelset på 1 sal Note: Skaden er dels og udenfor vådzonen Der er rsko for fugtgennemtrængnng tl andre konstruktoner og dermed følgeskader 92 Vægkonstrukton/- Kl: Vægbeklædnng er områder med mangelfuld vedhæftnng badeværelset stueetagen Note: Der belægnng er fundet enkelte flser og enkelte områder med mangelfuld vedhæftnng tl underlaget Da det er uden for det drekte vandbelastede område, og fuger er ntakte, vurderes det uden betydnng for væggens funkton 92 Vægkonstrukton/- Kl: Vægbeklædnng mangler tl højre for vndue belægnng 93 Fuger K3: Der er defekte fuger på badeværelset på 1 sal Note: Forholdet gver rsko for fugtndtrængnng bagvedlggende_konstruktoner_og_dermed_følgeskader 24 september :26 Sagen lukket 8

9 Begrundelse_for 94 Gulvafløb K3: Samlngen mellem afløbsskål og rst gulvafløb badeværelset stueetagen er kke tætsluttende Note: Der er synlg betonkant mellem afløbsskål og rst Der er rsko for fugtndtrængnng omlggende konstruktoner og følgeskader 10 VVS-nstallatoner bygnng 100 VVS-nstallatoner IB: Ingen bemærknnger 1 1 Elnstallatoner bygnng 110 El-nstallatoner Ingen bemærknnger Fejlangvelse Jf skønserklærng: l Beskrvelse at skade: Der er løsthængende elkabler ved nordgavl Karakter: Kl Note: Elkabler kræves altd fastgjort, såfremt de kke er beskyttet af eksempelvs de manglende udhængsbrædder som må forventes at blve udført forbndelse med færdggørelse at tagrenoverngen fejl:_forholdet_er_kke_rapporteret Mangler ved færdggørelsesarbejder skulle naturlgvs bemærkes, men også, at det falder udenfor_husettersynet Fejlangvelsen fastholdes 111 ndet K3: Der er kke monteret fejlstrømsrelæ på grundvandspumpen Note: Det er et lovkrav, at der skal eftermonteres et HPFI-relæ l Sælgers oplysnnger Sælgers oplysnnger om ejendommen 0 Generelle oplysnnger 01 Hvor mange år har du boet ejendommen? Ca 10 år 02 Er der eller har der været tvster, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Nej 03 Er der tdlgere udarbejdet tlstandsrapport for ejendommen? Ja 04 Er der foretaget tlbygnnger eller ombygnnger dn ejertd? Nej 05 Er bygnnger eller dele at bygnnger udført som selvbyg eller medbyg? Nej 06 Er der problemer med opstgende kloakvand eller tlstoppede kloakker? Nej 07 Er grunden perodevs oversvømmet? Nej 1 Fundamenter/sokler 11 Er huset ploteret eller ekstrafunderet? IVed kke 12 Erhusetefterfunderet? Ved kke 13 Er der sætnngsskader, som er udbedret? Jed kke 14 Er der udført reparatoner på udvendge trapper? jnej 2 Kælde /krybekælderlterrændæk 21 Er der kælder? Ja 22 Er der krybekælder / ventleret hulrum? Ved kke 23 Er der adgang tl krybekælder? Ved kke 24 Har der været lukket for ventlatonshuller krybekælderen / ventleret hulrum? Ved kke 25 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (kke gulvafløb)? Ja 26 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen / ventlerede hulrum? Ja 24 september :26 Sagen lukket 9

10 27 Har der været foretaget reparatoner efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej nsektskader? 28 Er der kloakpumpe? Ved kke 29 Er der dræn langs husets fundament? Ved kke 210 Er der grundvandspumpe? Ja 3 Yder- og ndervægge 31 Har der været foretaget reparatoner efter fugt-, råd- og svampe- eller Nej nsektskader? 32 Er der revner, som er dækket at møbler? Nej 33 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Ja, I hjørne på kanter 4 Vnduer og døre 41 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 42 Har der været foretaget reparatoner efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej nsektskader? 43 Fungerer alle vnduer? Ja, I bolg 44 Fungerer alle døre? Ja 5 Lofterletageadskllelser 51 Har der været foretaget reparatoner efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej nsektskader? 6 Gulvkonstrukton og gulve I 61 Er der skader ved de gulve, som er tldækket med tæpper eller møbler (feks Ja, havestuen revner, fugtskader mm)? 62 Har der været foretaget reparatoner efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej nsektskader? 7 Indvendge trapper 71 ] Har der været skader ved trapper? Nej 8 Tagkonstrukton 81 Har taget været utæt? Ja, Er udbedret 82 Er, eller har der været skader omkrng skotrender eller nddæknnger? Ved kke 83 Har der været skader ved skorsten (feks løbesod)? Ved kke 84 Er der utætte tagrender eller nedløb? Ved kke 85 Er der adgang tl skunkrum? Ja 86 Er der adgang tl tagrum? Ved kke 87 Har der været foretaget reparatoner efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej nsektskader? 9 Badltolet og bryggers 91 Er der problemer med afløb? [Nej 10 VVS-nstallatoner 101 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årlgt? Nej 102 Er dele at VVS-nstallatonerne udført af personer uden autorsaton? Nej 103 Er der udført reparatoner efter rørskader (vandskader)? Ja, Bad 1 sal 11 Elnstallatoner 111 Er dele at el-nstallatonerne udført af personer uden autorsaton? Nej Sælgers øvrge bemærknnger vedrørende fejl og mangler Bemærknnger Sælger var tlstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysnngerne før huseftersynet 24 september :26 Sagen lukket 10

11 Sælgers oplysnnger har kke kunne fremskaffes på grund af Bemærknnger I Bygnngskonstruktoner 10 Fundamenter! Sokler IBeton 20 Kældre I Krybekældre / Terrændæk Terrændæk Kælder Støbt beton Drænlag/kapllarbrydende lag; Type: Ukendt 30 Yder- og ndervægge Massv murværk Bndngsværk Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten Inder-/skllevægge - Murværk Inder-/skltevægge - Let pladekonstrukton 40 Vnduer og døre Træ Metal 50 Lofter / etageadskllelser 60 Gulvkonstrukton og gulve Gulv på streer eller bjælker Væg-tl-væg tæppe Klnkegulv på beton Klnkegulv på træ 70 Indvendge Trapper 80 Tagkonstrukton Sadeltag Hanebåndspær Taghældnng - Taghældnng grader 35 grader Tagbelægnng - Tegl Skorsten - Muret 90 Bad/tolet og bryggers 100 VVS-nstallatoner Vægkonstruktoner, organsk Vægkonstnjktoner, uorgansk Gulvkonstruktoner, organsk Gulvkonstruktoner, uorgansk Ole/centralvarme ndel, Type Brændeovn 110 El-nstallatoner 24 september :26 Sagen lukket 11

12 Særlge forhold vedrørende vurderngen af tlstandsrapporten Sammentællng med redukton for ejendommens komplekstet ktør Pont Beregnet redukton Ændret redukton Begrundelse Resultat 65 0% 0% I dscplnær- på 65 klagesager beror fejlangvelserne kke på et totalt kontroleftersyn, men på skønserklærngen over klagepunkterne samt pà admnstratv kontrol af tlstandsrapporten Ejend omm ens komplekstet ndgår derfor kke som reduktonsfaktor for oonttallet 21 21% kke angvet kke angvet % 0% Som ovenfor 59 21% kke angvet kke angvet 46 Revsonens uskkerhed ktør Uskkerhed Kommentar Ikke angvet Forhøjet Vægtnngen af fejlene er sket fra skrvebordet, hvlket gver en betydelg uskkerhed, hvlket bør tages betragtnng forhold tl en sankton Det er endvdere kke rmelgt at den beregnede redukton kke tages betragtnng dette tlfælde, det den bygnngssagkyndge derved stlles rngere end forhold tl en normal teknsk revson Mddel Sekretaratets vægtnng aftlstandsrapportens faglge fejl beror alene på klagepunkternes afgørelse nævnet samt skønsmandens estmat over de enkelte skaders udbedrngsomkostnnger Der tlføres således ngen økonomsk eller faglg uskkerhed ved fejlenes vægtnng Dscplnærsager der beror på klagesager, er en selvstændg sagstype forhold tl dscplnærsager, der beror på teknsk revson Der vl derfor forekomme forskelle regelsættet for den samlede vurderng af fejlenes alvor, jf ovenstående begrundelse under Sammentællng med redukton for ejendommens komplekstet Ikke angvet 24 september :26 Sagen lukket 12

13 ndre forhold af betydnng ktør øvrge forhold Med henvsnng tl den lange sagsproces skal det bemærkes, at der den mellemlggende perode har været teknsk revson på 2 sager med acceptabel konkluson Den lange procestd og efterfølgende kontrol bør vel vægtes formldende henhold tl advarsel eller påtale 24 september :26 Ssgen lukket 13

14 Nævnets afgørelse 24 september :26 Sagen lukket 14

15 Endelg afgørelse Dato: 16 september2013 J nr: fgørelse teknsk revson af tlstandsrapporten Det er nævnets vurderng, at der tlstandsrapporten er afvgelser fra retnngslnjerne for huseftersyn et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet grænseområdet for alvorlgt fejlbehæftet Det er nævnets afgørelse, at beskkket bygnngssagkyndg tldeles en påtale for fejl en tlstandsrap port Sagsfremstllng: Dscplnær- og klagenævnet for beskkkede bygnngssagkyndge har den 11 februar 2013 behandlet klagesag J nr ved rørende tlstandsrapporten Efter nævnets afgørelse klagesagen har nævnet besluttet at rejse en dscplnær sag som følge af kvalteten af tlstandsrapporten Sekrataratet har udarbejdet en kontrolrapport med en foreløbg ndstllng sagen, som den 16 jul 2013 er sendt hørng hos der, efter forlængelse af frsten, har afgvet kommentarer den 15 august2013 Sekretaratet har på baggrund af den bygnngssagkyndges hørngssvar udarbejdet en endelg ndstllng den 21 august 2013 Dscplnær- og klagenævnet for beskkkede bygnngssagkyndge har behandlet sagen på møde den 9 september 2013 der var underrettet om mulgheden for fremmøde, var kke mødt Begrundelse: Det er nævnets vurderng, at de enkelte fejlangvelser kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejnngen er foretaget overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl tlstandsrapporter, samt hdtdg prakss den teknske rev son Tlstandsrapporten vurderes samlet set at være fejlbehæftet grænseområdet for alvorlgt fejlbehæftet, og den kan dermed være msvsende for brugere, der dsponerer tlld tl, at de anførte oplysnnger er fyldestgørende I nævnets vurderng ndgår endvdere følgende forhold: Den bygnngssagkyndges øvrge skadesbeskrvelser den påklagede tlstandsrapport forekommer generelt fyldestgørende og for ståelge Den bygnngssagkyndge har sden udarbejdelsen af tlstandsrapporten 2011 været under teknsk revson to gange med god kendt resultat Der forelgger kke på nuværende tdspunkt andre oplysnnger, som efter nævnets vurderng kan påvrke konklusonen 24 september :26 Sagen lukket 15

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina H. Skjold & Michael A. Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 24-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina H. Skjold & Michael A. Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 24-05-2011 for ejendommen Sælger: Christina H. Skjold & Michael. Burnside Skjold dresse Lundensvej 6 Postnr. 3700 Dato 24-11-2010 By Rønne Udløbsdato 24-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 400-231397 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Vinni Bundgaard Christensen dresse Ørnevej 29 Postnr. 7430 Dato 31-03-2011 By Ikast Udløbsdato 30-09-2011 H-11-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-16066 Matrikel/Ejerlav: 1ad BØGILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Erling Frederiksen og. By Stubbekøbing. Udløbsdato 20-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Erling Frederiksen og. By Stubbekøbing. Udløbsdato 20-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Erling Frederiksen og dresse Lillebrændevej 64 Postnr. 4850 Dato 20-08-2010 y Stubbekøbing Udløbsdato 20-02-2011 H-10-00-0123 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-15859 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: JEC HOLDING ps dresse Søndergade 37 ST TH Postnr. 9480 Dato 09-09-2010 By Løkken Udløbsdato 09-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-29525 Matrikel/Ejerlav: 8Q Åsendrup By, Vrensted

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ishøj. Udløbsdato 09-06-2010. Lb. nr. H-09-01297-0622. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Line & Reidar Hammer dresse Pilegårds Vænge 91 Postnr. 2635 Dato 09-12-2009 By Ishøj Udløbsdato 09-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 183-14420 Matrikel/Ejerlav: 17CH Ishøj By, Ishøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tinglev. Udløbsdato 20-07-2011. Lb. nr. H-11-00450-0011. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tinglev. Udløbsdato 20-07-2011. Lb. nr. H-11-00450-0011. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Bendstrup dresse Viaduktvej 6 Postnr. 6360 Dato 20-01-2011 By Tinglev Udløbsdato 20-07-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15339 Matrikel/Ejerlav: 545 Tinglev Ejerlav, Tinglev Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg. Udløbsdato 25-03-2009. Lb. nr. H-08-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg. Udløbsdato 25-03-2009. Lb. nr. H-08-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mezina /S dresse Energivej 2 Postnr. 6700 Dato 25-09-2008 y Esbjerg Udløbsdato 25-03-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-26904 Matrikel/Ejerlav: 7N Måde, Esbjerg Jorder Internt sagsnummer

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Kjeld Ove Verner Jensen dresse Sdr. Kirkebyvej 10 Postnr. 4800 Dato 23-08-2010 By Nykøbing F Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0174 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-24014 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen dresse Bakkelandet 53, nnisse Postnr. 3200 Dato 17-03-2010 By Helsinge Udløbsdato 17-09-2010 H-10-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-26688 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Susanne Bruun Simonsen dresse Hans Tausensgade 1 Postnr. 5550 Dato 23-03-2011 By Langeskov Udløbsdato 23-09-2011 H-11-0000-0057 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-44 Matrikel/Ejerlav: 28B

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinierne for huseftersyn i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 22-02-2009. Lb. nr. H-08-00334-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Karin og Claus Vecht dresse Sankelmarksvej 4 Postnr. 8600 Dato 22-08-2008 By Silkeborg Udløbsdato 22-02-2009 H-08-00-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-13514 Matrikel/Ejerlav: 412EØ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: rnst Claus Clausen dresse Poppelvej 11 Postnr. 3600 Dato 18-08-2009 By Frederikssund Udløbsdato 18-02-2010 Kommunenr./jendomsnr. 250-2518 Matrikel/jerlav: 1D Frederikssund Markjorder

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming Møldrup Jensen. By Helsingør. Udløbsdato 10-06-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming Møldrup Jensen. By Helsingør. Udløbsdato 10-06-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming Møldrup Jensen dresse Sct Olai Gade 34 Postnr. 3000 Dato 10-12-2009 By Helsingør Udløbsdato 10-06-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 217-115396 Matrikel/Ejerlav: 195 Helsingør

Læs mere