Min 7. danskbog. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst direkte på Side Emne Side Emne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min 7. danskbog. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk. Side Emne Side Emne"

Transkript

1 Bestil venligst direkte på Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Min 7. danskbog Side Emne Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Kan du huske? 3 fortsat (udsagnsled m.m.) 4 Ordklasser 5 Tegnsætning 6 Genstandsled 7 Ord og vendinger 8 Dan ord 9 Strandturen (ligge/lægge) 10 Bydeform 11 Navneform nutid 12 Udsagnsord 13 Stavning, endelser -e/-er/-ere 14 Antonymer 15 Jeopardy 16 Oplæg til fristil 17 Stilemner 18 Forvekslingsord ad/af 19 Forvekslingsord og/at 20 Forvekslingsord nogen/nogle 21 Billedstil 22 Årets gang i kalenderen 23 fortsat 24 Svære og lidt sjældne ord 25 Krydsord 26 Enkelt- eller dobbeltkonsonant 27 Berømte europæiske personer 28 Helsætninger 29 Helsætninger 30 Bindestreg 31 Sammensatte ord 32 Danske byer 33 fortsat 34 fortsat 35 Enslydende ord 36 Alfabetisering 37 Stedord 38 Omsagnsled til grundled 39 Hensynsled 40 Reklamer 41 fortsat 42 Indskudte sætninger 43 Uregelmæssige udsagnsord 44 -ene/-ende 45 Forkortelser 46 Kolon 47 Jeopardy 48 Direkte tale 49 Indirekte tale 50 Krimi-roulette 51 fortsat 52 Stumt d 53 Stavning, med eller uden g 54 Ordpuslerier 55 Talemåder 56 Vi er fra vi er vi taler 57 Sæt komma 58 Find ordets rigtige form/orddeling 59 Find stavefejl 60 Ordsortering 61 Synonymer 62 Ordbogsopslag 63 Ordklasser 64 Sætningens led

2 Kan du huske? Udsagnsleddet jeg Grundleddet hvem hvad Genstandsleddet hvem hvad Forholdsordsleddet Styrelsen Forholdsord Eks.: Racerkøreren satte ny rekord for standardvogne. Læs teksten. Find så udsagnsled, grundled, genstandsled og forholdsordsled. Vikingerne Vikingerne lignede store soldater med horn i panden. Deres hårde hjerter sad ikke, hvor de skulle. De røvede, plyndrede og voldtog englænderne. o o De optrådte både råt og ufølsomt. så det kunne godt være svært at se, hvad vej de sejlede o De kom helt til København, hvor de handlede med den venlige, indfødte befolkning. Skibet havde store skjolde, hvis der skulle komme en torpedo o De var også de første, der kunne sejle mod vinden o uden sejl. De ældste vikinger, vi kender, tog ikke på vikingetogt x o Det var de for gamle til. Men alle andre gjorde, o x og selv om de var væk i mange år, havde de alligevel o x kone og børn derhjemme. Ellers sad vi jo ikke her. o x x ventede på de stribede sejl. Om vinteren, når det blå hav frøs til is, sad de o x o o x hjemme og ristede runer, og bagefter huggede de dem i store sten. Så læste o o de runesten, de eneste aviser, man havde dengang. x Jonas 5. c 2 Forlaget Delta

3 Find forskellige navneord, udsagnsord og tillægsord i teksten på side 2. Navneord Ental Flertal Ental bestemt Ental ubestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt Flere muligheder Regelmæssige udsagnsord (svagt bøjede) Stamme Navneform Nutid Datid Førnutid Lang tillægsform Uregelmæssige udsagnsord (stærkt bøjede) Stamme Navneform Nutid Datid Førnutid Lang tillægsform Flere muligheder Tillægsord Tillægsordene i teksten er ikke gradbøjet. Det skal du gøre. 1. grad 2. grad 3. grad 3

4 Ordklasser Fordel ordene i de forskellige ordklasser. Der er 4 ord i hver ordklasse. Navneord: Udsagnsord: Tillægsord: Stedord: Forholdsord: akvarium, difference, hobby, visum kontrollere, sunget, boykottede, distraherer smuk, dejlig, sjov, grimmest hun, det, deres, vi på, over, gennem, mellem Biord: aldrig, tilbage, meget, derimod Hvad betyder? pronominer: stedord verber: udsagnsord præpositioner: forholdsord adverbier: biord substantiver: navneord adjektiver: tillægsord 4 Forlaget Delta

5 Tegnsætning En sætning kan have: Hunden og katten spiser af samme skål. Det regnede og tordnede hele aftenen. 1) Sæt g o samt kommaer, hvor de mangler. a) Blå og rød er mine yndlingsfarver men jeg er også glad for sort. x b) Hunde og katte er de mest almindelige kæledyr. x c) Søren og Louise danser godt sammen og det er tydeligt at de nyder aftenen. x d) Den gravide kvinde spiser og drikker nu for to selv om alle råder hende x o o fra det. e) Nikolaj og Felix fanger tit sild og torsk i Øresund. x o af interesse. g) Fru Hansen skrubber og skurer altid siger man om hende i nabolaget x o o o x h) Prikker og striber er på mode ligesom de var for fyrre år siden. x i) Tilskuerne hepper og klapper det unge hold til sejr og enkelte slår på o store trommer. j) Han løber, cykler og svømmer for at træne til triatlon. o o 2) Omskriv sætningerne til datid. 5

6 Opgave side 5 2) Omskriv sætningerne til datid. a) Blå og rød var mine yndlingsfarver, men jeg var også glad for sort. x b) Hunde og katte var de mest almindelige kæledyr. x c) Søren og Louise dansede godt sammen, og det var tydeligt, at de nød aftenen. x d) Den gravide kvinde spiste og drak nu for to, selv om alle rådede hende ----x---- o o fra det. e) Nikolaj og Felix fangede tit sild og torsk i Øresund. x f) Historikerne ledte og søgte i ældgamle bøger, men de fandt intet o af interesse. g) Fru Hansen skrubbede og skurede altid, sagde man om hende i nabolaget. ----x---- o o o x h) Prikker og striber var på mode, ligesom de var for fyrre år siden. x i) Tilskuerne heppede og klappede det unge hold til sejr, og enkelte slog på o store trommer. j) Han løb, cyklede og svømmede for at træne til triatlon. o o Opgave side 6, b a) tomaterne, blommerne b) forruderne c) sangene d) computerne e) kurvene f) penalhusene g) fartkontrollerne h) sommerhusene k) pakkerne l) fuglene

7 Genstandsled Genstandled Genstandled hvad hvem Eks.: Emilie spiste den lækre kage. Hvad den lækre kage 1) Sæt x, o og under grundled, udsagnsled og genstandled i disse sætninger: a) Hanne købte tomater og blommer på markedet. b) Grenen ramte forruden på bilen med et brag. c) Læreren fra Nørrevang leverede mange sange til festen x o d) Om aftenen spillede Filip computer. o x x f) Katrine glemte sit penalhus på skolen. g) I påsken øgede politiet fartkontrollen på de lokale veje. o x h) Julie malede hele sommerhuset på to dage. j) Efter sommerferien køber jeg mig en ny cykel. o x k) Kirstine gemte pakkerne under sengen. l) Med en tåre i øjet lagde Emma den døde fugl i en lille papæske. o x ) Skriv genstandsleddene i i dit hæfte. Eksempel: Tomaterne, blommerne 3) Find og sæt bølgestreg under. Et forholdsordsled består af forholdsord, f.eks. til, med, fra, om, bag, Eksempel: På markedet 6 Forlaget Delta

8 Ord og vendinger Hvad menes der? Find forklaringen i kassen. Eksempel: At tabe sit hjerte = at blive forelsket. høj i hatten vigtig at have en ræv bag øret snu trækker torsk i land snorker sætte næsen op efter vil opnå at tage billetten dø fået noget galt i halsen misforstå noget endelig faldt tiøren forstod klare i en håndevending hurtig være frit stillet kan vælge i højt humør glad hjertet oppe i halsen bange sommerfugle i maven spændt sætte på fri fod løslade lade munden løbe snakke at være begavet klog at gå ud som et lys falde i søvn godt skåret for tungebåndet veltalende gøre det af med dræbe stikke blår i øjnene lyve at sætte næsen i sky overlegen tage hånd om passe på lægge an på gå igen spøge for meget af det gode overdrevet være snydt ud af næsen på ligne at sige god for anbefale løbe med en halv vind sladre lugte lunten have en anelse 7

9 Dan ord Dan ord som vist. Du må gerne søge hjælp i ordbogen. kommune kommuneskat kommuneskole kommunekontor lege telefon hede svømme strand torden våben Flere muligheder vild motor syge Hvem kan danne flest ord? Arbejd evt. 2 og 2. Se, hvor mange ord der kan dannes af ordet: cirkusakrobater 8 Forlaget Delta

10 Strandturen ligge/lægge Trine og Sally stillede deres cykler op ad et træ og gik ned mod stranden. De ville sig der for at blive solbrændte og måske gå i vandet. Skal vi os der, hvor vi sidst? spurgte Trine. Lad os gå lidt længere ned mod ishuset. Måske er der et bedre sted dér, svarede Sally. De fandt en god gryde, hvor der var dejlig læ. Vi tager den her. Den også dejlig tæt på ishuset, sagde Sally. lagde De deres ting i sandet. Trine havde et tæppe, som hun bredte ud i gryden. De tog deres bikinier på og lagde sig på tæppet. Har du noget solcreme med? spurgte Sally. Jeg mente, jeg havde min egen i tasken, men den her ikke. Jeg har solcreme med, svarede Trine, du kan selv tage den, den i min taske. Sally rodede i Trines taske. Den er her ikke, sagde hun. Jo, den skal være der, svarede Trine. Jeg fandt alt det frem i går, jeg skulle have med. Jeg lagde lægge lægge det på bordet i stuen, og jeg ved, at solcremen også der. ligger Måske den i en af lommerne? Sally følte efter. Jo, det var rigtig nok. Solcremen der. Trines solbriller der også. Vil du have dine solbriller, de her? spurgte Sally. læg lagt lå ligger ligger Ja, dem lige her, så tager jeg dem nok på senere, svarede Trine. Hun havde sig på maven og gad ikke vende sig om lige nu. De lidt uden at sige noget. Der to æbler i min taske. Vil du have et? spurgte Trine. Nej, jeg lige så godt, lad dem blive til senere. Det var et godt sted, de havde sig. Solen skinnede, og de og døsede. Begge havde nu sig på ryggen. Hvor har du min solcreme? spurgte Trine. lagde Jeg den ned i tasken igen, svarede Sally, men skal vi ikke gå i vandet først? Jeg sveder som bare pokker? Jo, lad os det, men tag lige dine solbriller af først, sagde Trine. Sally tog solbrillerne af og dem i sin taske, hvorefter de gik ud i de blå bølger. lå lagt ligger ligger ligger lagt lagt lagde lå lå liggende lagt ligger lå lå 9

11 Bydeform Bydeform = stammen af udsagnsordet, den kortest mulige form af et udsagnsord. kommando byder Eks.: Ring, hvis jeg skal hente dig ved stationen. ring hvis 1) Sæt komma i følgende sætninger: a) Hør, er der ikke noget galt her? b) Spis nu, vi har travlt. c) Kom, lad os gå hjem nu. d) Pas på, jeg er lige ved at tabe kassen. e) Skriv ned, så du kan huske det hele. 2) Skriv 5 sætninger af samme slags i dit hæfte. 3) Sæt kryds, bolle, komma og punktum i følgende lille historie: (også komma ved bydemåde) Der var engang en soldat, der var blevet o anholdt for landsforræderi. Han sendte straks en ansøgning til kongen om benådning, men da der x hverken fandtes telefon, fax eller dengang, og o al post blev bragt enten til fods eller på hesteryg, lod -----o o- svaret vente på sig. Efter et stykke tid blev soldaten x --o o x derfor ført til henrettelsespladsen for at blive skudt. I sidste øjeblik og lige før kaptajnen skulle til at sige: En to tre fyr, kom et sendebud ridende i fuld o- x ---o galop med svar fra kongen. I brevet stod der: o x Benådes ikke skydes Hvad skete der med soldaten? 10 Forlaget Delta

12 Navneform Nutid e r. at e. Eks.: køre/kører: Jeg køre en tur = Jeg spise en tur = (nej). Jeg kører en tur = Jeg spiser en tur = (ja). Indsæt de rigtige ord: skære/skærer skærer skære Vil du være sød at en skive brød til mig? møblere/møblerer Denne stue er svær at. møblerer Min mor om hjemme hos os lige nu. styre/styrer Med høj fart skiløberen lige mod publikum. styrer Naboens hund er svær at. føre/fører Hjemmeholdet i fodboldturneringen. fører Svindleren forsøgte at penge over på sin konto. spekulere/spekulerer Læreren over situationen. spekulerer møblere føre spekulere styre Lad være med at så meget, det er usundt. Vælg 6 ordpar og fortsæt i dit hæfte: bære/bærer høre/hører interessere/interesserer klare/klarer lære/lærer mure/murer parkere/parkerer røre/rører svare/svarer tørre/tørrer vare/varer forstyrre/forstyrrer 11

13 Udsagnsord Lang tillægsform brugt som tillægsord ende! Eks.: Han holdt sig på sit blødende sår. Hun trøstede det grædende barn. 1) Skriv 5 sætninger i dit hæfte, hvor udsagnsordet i lang tillægsform fungerer som et tillægsord. Sammensat udsagnsled sammensat udsagnsled. hovedudsagnsordet hjælpeudsagnsordet. Eksempel: De burde fodre det sultne dyr. o Han kunne ikke spise al sin mad o fodre = hovedudsagnsordet burde = hjælpeudsagnsordet spise = hovedudsagnsordet kunne = hjælpeudsagnsordet Læg mærke til, at et sammensat udsagnsled kan være delt. 2) Skriv 5 sætninger i dit hæfte med sammensatte udsagnsled. Skriv også, hvad der er hovedudsagnsord og hjælpeudsagnsord. 12 Forlaget Delta

14 Stavning Indsæt de rigtige endelser -e/-er: 1) Der lur er mange far er i junglen. 2) Nogle folk beundr er gamle, smukke ur. e 3) I min have er der tilsyneladende kun stær e og myr! er 4) De to hær e kæmpede indædt. 5) Bag de høje mur e er der et hav af pær er på træerne. 6) De gamle skur e havde rødmalede dør. e er er er e er er 10) Skolens to nye vikar er var ikke de rene amatør. er Indsæt de rigtige endelser -re/-ere: 1) Begge byens slagt ere er initiativrige folk. 2) Mange skomag ere er nu arbejdsløse. 3) De to søst re er tveæggede tvillinger. 4) I gamle dage gik der vægt ere rundt i byens gader om natten. 5) De sidste vint re har været strenge for den gamle mand. 6) Byens borg ere demonstrerede foran rådhuset. 7) Byens to teat re var meget populære. 8) De to bag ere konkurrerede indbyrdes. ere (tigre) 10) Skovens to jæg ere var begge hensynsfulde over for dyrelivet. 13

15 Antonymer (Ord, der betyder det modsatte). 1. dumpede 2. kedeligt 3. umoden 4. ubrugelige 5. kogt 6. nemt 7. fattige 8. spreder 9. koldt 10. komme 11. hader 12. almindelig 13. næsten ingen 14. skændes 15. rod 16. krigeriske 17. dem 18. modig 19. trist 20. rigtigt 21. besværligt 22. huske 23. mager 24. ind 25. pige 26. larm 27. småt 28. gulv 29. varm 30. svært 31. hvid 32. grim 33. høste 34. undslipper 35. sjældent 36. lukker b s a m l e r v a r m t e p o g å a i s j æ l d e n n o g l e t n e e n e s e l o r d e n d k o s d e f e j e k n r g l e m m e f e d e n i o r o e d r e n g r o r u e m t s s k o l d l e t s o r t e o i p m o r f a n g e s æ r t i t e å b n e r t 14 Forlaget Delta

16 Jeopardy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 1) Ækvator 7) Ateist 13) Agern 19) Rom 2) Rødt kort 8) Down under 14) Synagoge 20) Hvidløg 3) Adolf Hitler 9) Springeren 15) Palet 21) Tornerose 4) Tegnsprog 10) John Lennon 16) Hans ribben 22) Filatelist 5) Engelsk 11) Luciadag 17) Pluto 23) Lanser 6) Orkan 12) Over there 18) Et håndklæde 24) Decibel 15

17 Oplæg til at skrive (fri)stil 1. Du skal først tænke på, hvad du kunne tænke dig at skrive om. Det kan f.eks. være om: en oplevelse, du har haft en ferie et dyr et menneske, du beundrer en fantasihistorie en popstjerne en idrætsmand/kvinde eller lignende. Giv stilen en overskrift. 2. Tænk så over, hvad du vil skrive. Lav en brainstorm og skriv så mange stikord som muligt. Husk, der skal være en indledning, en begyndelse, hvor man bliver ført ind i historien 3. Nu kan du så begynde at skrive løs på selve historien. Hvis du skriver kladde, er det en god ide at skrive på hveranden linje. Så er det nemmere at rette, strege ud eller tilføje noget. 4. Til sidst skal du lave en afslutning på din stil, så du afrunder historien. 5. Læs stilen godt igennem. Se efter stavefejl, men se også efter, om dit sprog er ord (f.eks.: og så... og så...). Prøv at bruge synonymer, hvis der er ord, du bruger mange gange. (Synonymer: se side 61). 6. Spørg dig selv, om du er tilfreds med det, du har lavet. Oplæg til en større opgave Hvis du skal lave en større opgave, er her nogle ideer til, hvad den kan indeholde. 1. Lav en forside, hvor du skriver opgavens navn. Sæt evt. også en form for illustration, der har noget med opgaven at gøre, på forsiden. Skriv dit navn forneden på siden. 2. Nu kan du evt. lave en lille indledning, hvis det er muligt. Lav en illustration, så siden ikke bliver for kedelig at se på. 3. Nu kommer så sagteksten de facts, du ved, om emnet. Husk, hvis du sætter billeder ind, at skrive en lille tekst under billedet. 4. Derefter kan du skrive en historie, en novelle eller et digt, der har noget at gøre med din opgave. Det er stadig en god ide at sætte illustrationer ind, evt. nogle, du selv har lavet/tegnet. Bare pas på, at du ikke overklistrer din opgave med alle mulige billeder. Billederne skal underbygge det, du har skrevet. 5 til din opgave. Derefter kan du lave en beskrivelse (billedanalyse) af billedet. 6. Til sidst skal du skrive nogle afsluttende bemærkninger og dermed afrunde din opgave. 7. Husk altid en side til sidst med kildeangivelser. 8. Lav en indholdsfortegnelse. Teksten i venstre side og sidenumrene på højre side. Sørg for, at starten af teksten står lige under hinanden, og numrene står lige under hinanden. Det giver et pænt indtryk. Hvis du skriver på computer, så kan du lade computeren nummerere siderne. 9. Læs opgaven grundigt igennem. Overvej, om du har fået belyst emnet ordentligt. Se også efter, om opgaven fremstår pæn. 16 Forlaget Delta

18 Stilemner Skriv en stil om et af disse emner. (Se evt. månedsopgaven i Min 6. danskbog, side 26-27) Klassefest Forurening Rygning Truede dyrearter Venskab Fritidsinteresser 17

19 Forvekslingsord ad/af Disse to ord forveksles ofte, fordi de udtales ens ad langs langs med, via eller gennem. mod hen imod, i retning af. hen, ind, hjem. Indsæt det rigtige ord: 1) Sneglen krøb op ad muren. 2) Læreren gik hurtigt ud af klasselokalet. 3) Musen kiggede forsigtigt ud ad/af sit hul. 4) Moren kaldte ud ad vinduet. af 6) René kørte bilen ud af garagen. 7) Det er forbudt at kure ned ad gelænderet. 8) Tag så de hænder op af lommerne! 9) Vandet løb ned ad væggene. 10) Hunden sprang ud af bilen. 11) De løb om kap op ad trapperne. 12) Den gamle mand gik langsomt hen ad vejen i dybe tanker. af fra. af 14) Hun er fuld af gode idéer. 15) Vi sejler op ad åen, vi sejler ned- ad igen. 18 Forlaget Delta

20 Forvekslingsord og/at Bindeordet forveksles tit med navneformens kendemærke, fordi de to ord udtales næsten ens. og spiller synger is slik at plejer spise kl forsøgte ringe Indsæt det rigtige ord: 1) Hunden var i færd med at grave et hul i haven. 2) Jeg vil ikke hoppe og springe mere for dig i dag. 3) I skolen lærer vi at regne og læse. 4) Søren elsker at spille fodbold. 5) Du må vænne dig til at tale langsomt tydeligt. og 6) Klokken 23 besluttede vi at gå hjem. 7) Ditte er begyndt at gå til guitarundervisning. og 9) Vil du være sød at købe æbler og meloner til mig? 10) Han har helt klart prøvet at løbe på skøjter før. 11) Da vi var på tur i Zoo begyndte det at blæse og regne. 12) Der er aldrig nogen, der råber og skriger her. 13) Fårene løb og dansede på marken. 14) Manden gik og rev blade samme. 15) I søndags var vi ude at samle penge ind. 19

21 Forvekslingsord I daglig tale udtales ordene og næsten ens. nogen: nogen nogle: nogle Indsæt det rigtige ord: 1) I klassen er der nogle børn, der allerede har lært lidt spansk. 2) Nej, der kommer ikke nogen gæster i dag. 3) Jeg købte nogle lækre vindruer i går. 4) På fredag skal nogle af mine venner til USA. 5) Kan du låne mig nogen penge? 6) Kommer der nogen her til din fødselsdag? 7) Der vil altid være, nogle der er lidt kræsne. 8) Øv, der er ikke nogen småkager tilbage. 9) Er der nogen ved døren? 10) Nogle af pigerne er fjollede, synes jeg. 11) Hos os sker det aldrig, at nogen af lærerne kommer for sent. 12) Jeg har købt nogle nye, gode cd er. 13) Der løb nogle børn ude på isen. 14) På billedet kunne man se, at nogle af dyrene havde sultet. 20 Forlaget Delta

22 Billedstil Se på billederne og læs teksten igennem. Billederne danner en historie. Sæt numre (1-5) under billederne, så de danner en logisk rækkefølge. Sæt derefter numre på teksterne, så de passer til billederne. Skriv historien i dit hæfte og fortsæt den. Lav også en slutning Stoppestedet lå lige ud for en radioforretning. Nej se, sagde Laura, de har den nye cd med RexWoxPop, den vil jeg gerne have. Lad os gå ind og se, hvad den koster. Jamen, hvad så med bussen? indvendte Kim. Vi tager bare den næste, svarede Laura. De gik ind i butikken. Laura og hendes lillebror Kim var i gang med at pakke. De skulle på weekend hos deres far. Efter at have kørt i lidt over en halv time var de fremme i den by, hvor deres far nu boede. De gik ud fra stationen og over gaden, hvor den bus kom, som skulle bringe dem det sidste stykke. Deres mor kørte dem over til stationen og gav Laura penge, så hun kunne købe billetter til dem begge. Så vinkede de farvel til hende. 5 Laura gik hen til reolen, hvor cd en skulle være. Mens hun stod der, mærkede hun, at der var en, som kom til at skubbe til hende. Hun fandt cd en, men da hun kom hen for at skulle betale den, opdagede hun, at hendes pung med penge og billetter var væk. 21

23 Årets gang i kalenderen Side 22 og 23 hører sammen. 22 Forlaget Delta

24 Du skal have en aktuel kalender, som du evt. kan hente på internettet. Det er nødvendigt, da datoen for nogle begivenheder varierer år for år. I dit kladdehæfte skal du nu give en udførlig forklaring af: a) Hvad står de forskellige begivenheder for? b) Hvilke begivenheder varierer med hensyn til dato og hvorfor? O Man kan dele året ind i kvartaler eller efter årstider. Skriv månederne ind de rigtige steder. januar februar marts december januar februar april maj juni marts april maj juli august september juni juli august oktober november december september oktober november Ved du, hvorfor det hedder kvartaler? Hvert kvartal består af et kvart år (3 måneder). 23

25 Svære og lidt sjældne ord 1 diplomat 5 kannibal 9 delikat 13 nudist 17 volumen 2 akkord 6 gesims 10 madding 14 pøbel 18 smædeskrift 3 stråmand 11 orlov 15 internere 19 ekstase 4 vemodig 8 benrad 12 tomahavk 16 åger 20 marginal Skriv en sætning med hvert af disse ord for at vise, at du ved, hvad de betyder. Ordene må gerne stå i en anden form Forlaget Delta

26 Krydsord s s ø d e s t e f u g l e n e s t j e r n e s k u d å e n s k i e n o b l e g å r d ø g n e g j e g v v a d e l i g v e j t r æ k ø r f r s e t r e k o r s t i r e n g e r o e r e s k i m o ø b m u n o g m o d i g e r e i l d s k r e g d l n ø g e n e m s ø i d e r e s t e n a n s t r e n g e n d e e l d y n e v å n d n a t t e n t e j a s e e å v i 25

27 Enkelt- eller dobbeltkonsonant duge dugge. Indsæt det rigtige ord: nøder/nødder Jeg elsker. nødder nøder Min tante os altid til at spise mere kage. mader/madder Sygeplejersken det syge barn. Efter skoletid spiser Felix altid adskillige. geder/gedder Se, der står tre på marken. Vi har fanget to i fjorden i dag. krybe/krybbe Hesten er ved at æde af sin. krybe mader geder gedder krybbe madder Vi måtte i skjul for det stærke blæst. Vælg 7 af disse ordpar, og skriv sætninger med dem. biler/biller bluse/blusse brede/bredde byge/bygge klase/klasse lige/ligge læge/lægge læse/læsse pile/pille pote/potte puder/pudder ruser/russer stile/stille tiger/tigger vise/visse være/værre 26 Forlaget Delta

28 Malere Peter Paul Rubens Vincent van Gogh Michelangelo Leonardo da Vinci Pablo Picasso Forfattere Graham Greene Charles Dickens Thomas Mann Vilhelm Moberg Nordahl Grieg Komponister Georg F. Händel Wolfgang A. Mozart Johan Sebastian Bach Ludwig v. Beethoven Edvard Grieg Videnskabsmænd/kvinder Sir Isaac Newton Eva Curie Wilhelm C. Röntgen Alfred Nobel Johannes Kepler Opdagelsesrejsende Vasco da Gama Marco Polo Erik den Røde Christoffer Columbus James Cook 1. Malere 2. Forfattere 3. Komponister 4. Videnskabsmænd/kvinder 5. Opdagelsesrejsende Find ud af, hvilken gruppe disse personer tilhører, og skriv navnet. Du kan jo starte med dem, du kender i forvejen. Vasco da Gama Graham Greene Peter Paul Rubens Georg F. Händel Sir Isaac Newton Eva Curie Marco Polo Wolfgang A. Mozart Vincent van Gogh Charles Dickens Thomas Mann Erik den Røde Wilhelm C. Röntgen Opgaver I dit hæfte skal du skrive mindst én ting, de er berømt for. Et maleri, et musikstykke, en opdagelse etc. Flere muligheder Vælg selv en vigtig, europæisk person, gerne én af de nævnte (ikke dansk), og fortæl om ham/hende til klassen. Michelangelo Alfred Nobel Johan Sebastian Bach Johannes Kepler Christoffer Columbus Leonardo da Vinci Vilhelm Moberg Ludwig v. Beethoven Nordahl Grieg Pablo Picasso Edvard Grieg James Cook 27

29 Helsætninger (teori) Den eller de sætninger, der står mellem to punktummer, kalder man for en helsætning. Den vigtigste sætning kaldes hovedsætningen, og den/de sætninger, der knytter sig til den, er bisætninger. Det første ord i bisætningen er et bindeord. a) Eksempel på helsætning med én sætning: Toget blev forsinket. Toget blev forsinket, fordi signalerne var i uorden. En helsætning kan bestå af: en hovedsætning eller en hovedsætning + bisætning(er) En hovedsætning kan ofte stå alene: En bisætning kan som regel ikke stå alene: Toget blev forsinket fordi signalerne var i uorden. I en helsætning kan bisætningerne stå: først: Fordi signalerne var i uorden, blev toget forsinket. sidst: Toget blev forsinket, fordi signalerne var i uorden. som indskud: Toget, der var fyldt med mennesker, blev forsinket. Ikke-reglen O Ikke-reglen kan bruges til at skelne en hovedsætning fra en bisætning. Hvis kan placeres naturligt et eller andet sted efter udsagnsleddet i sætningen, er det hovedsætningen. Ved sammensat udsagnsled placeres efter første del af udsagnsleddet. Hovedsætning: Toget blev ikke forsinket o (Lyder rigtigt) Bisætning: fordi signalerne var ikke i uorden. (Lyder forkert) 28 Forlaget Delta

30 Helsætninger 1) Find en hovedsætning og en bisætning, der passer sammen. OBS! En sætning fra venstre kolonne passer med én fra højre. og sæt streg under hovedsætningen. HUSK! Hovedsætningen kan stå enten forrest eller bagest. manden nægtede at betale bøden hvordan tyvekosterne kunne skjules Emil gør rent gemte eleverne sig under bordet o x før de gik i biografen at krukken gik i stykker da læreren kom stenen ramte så hårdt selv om huset var gammelt da dagen var forbi vaskede Julie og Emilie hår o x x den lille dreng græd x o løverne omringede zebraen tyven tænkte over ærgrede han sig stadig over bøden så huset bliver pænt o x den gamle kone efterlod sig mange penge før de dræbte den x o Byt et bogstav ud ad gangen. vade lyse måne løbe feje bade lyne gade Flere muligheder 29

31 Bindestreg Brug Eksempel: Køb påskeliljer og pinseliljer i dag. Køb påske- og pinseliljer i dag. Skriv sætninger med udtrykkene og brug bindestreg som vist. 1) søndage og helligdage 2) murermester og tømrermester 3) postvæsenet og telegrafvæsenet 4) daghold, aftenhold og nathold 5) personbiler og lastbiler 6) udrejse og hjemrejse søn- og helligdage murer- og tømrermester post- og telegrafvæsenet dag-, aften- og nathold person- og lastbiler ud- og hjemrejse... Fortsæt i dit hæfte med følgende udtryk: herrefodtøj, damefodtøj og børnefodtøj pigefodbold og drengefodbold weekendarbejde og natarbejde popmusik, rockmusik og jazzmusik grantræer, fyrretræer, egetræer og bøgetræer engelsktalende og fransktalende Find selv 3 andre udtryk af samme slags. 30 Forlaget Delta

32 Sammensatte ord Sæt ordene sammen. Vær opmærksom på, at nogle sammensatte bindebogstaver. fjernsyn + antenne = fjernsynsantenne sport + udsendelse = sportsudsendelse hund + halsbånd = hundehalsbånd børn + kanal = børnekanal lokal + radio = lokalradio konge + hus = kongehus udland + rejser = udlandsrejser skole + inspektør = skoleinspektør vindue + visker = vinduesvisker træning + bane = træningsbane landbrug + konsulent = landbrugskonsulent cirkus + artist = cirkusartist dyr + hospital = dyrehospital hoved + pude = hovedpude negl + klipper = negleklipper øje + dråber = øjendråber myg + balsam = myggebalsam ansigt + creme = ansigtscreme hæk + saks = hækkesaks (hæksaks) musik + band = musikband bedøvelse + middel = bedøvelsesmiddel 31

33 Se side 34! 32 Forlaget Delta

34 33 Assens Augustenborg Billund Bogense Egtved Esbjerg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Fåborg Gedser Grenå Haderslev Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Horsens Kalundborg Kerteminde Kolding Korsør København Køge Lemvig Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nexø Nyborg Nykøbing F Nykøbing M Nykøbing S Næstved Nørresundby Odense Randers Ribe Ringkøbing Ringsted Roskilde Rudkøbing Rødby Rønne Sakskøbing Sandvig Silkeborg Skagen Skanderborg Skive Slagelse Sorø Stege Struer Svendborg Sæby Sønderborg Thisted Tønder Varde Vejle Viborg Vordingborg Ærøskøbing Aabenraa Ålborg Århus Als Amager Anholt Bornholm Falster Fanø Langeland Lolland Læsø Møn Rømø Samsø Tåsinge Ærø Kattegat Lillebælt Skagerak Storebælt Vesterhavet Øresund Østersøen

35 1. Prøv at placere så mange stednavne som muligt uden atlas - brug blyant. Fortsæt derefter med atlas, indtil alle navnene er sat på kortet. Byer afsættes som en rød prik. HUSK! Stednavne starter med stort bogstav. 2. Du skal nu vælge 4 byer, som du skal se lidt nærmere på. Du skal vælge en by fra hvert af disse områder: Jylland, Fyn, Sjælland og de mindre øer. Du kan skrive noget om: a) byens opstående (hvorfor ligger den, hvor den gør) b) særlige bygninger c) berømte personer fra byen d) fabrikker e) turistattraktioner (i byen eller omegnen) f) andre aktiviteter (sport, musik etc.) Skriv kortfattet om de 4 byer i dit hæfte. 3. Find en person (nulevende eller historisk) med særlig tilknytning til disse byer: Odense Helsingør Skagen Roskilde Ringsted Ribe Egtved Rudkøbing Flere muligheder Billund Nexø Grubleri En bondemand skal sejle sin ulv, sin ged og et kålhoved over på den anden side af åen. Han må kun have én ting med ad gangen. Han skal undgå, at ulven æder geden, og at geden æder kålhovedet. Hvordan gør han? Først sejler han geden over åen. Så sejler han tilbage med en tom båd. Så sejler han kålhovedet over til geden. Han tager geden med tilbage over åen, henter ulven, og sejler den over åen til kålhovedet. Han sejler tilbage efter geden. 34 Forlaget Delta ged tom kål ged ulv tom ged

36 Enslydende ord Indsæt det rigtige ord: vente/vendte Færgen vendte uden for havnen. Du må, vente til det bliver din tur. ryg/ryk Katten skyder. ryg Toget satte i gang med et. ryk går/gård På den store gård har de mange grise. Landmanden ved godt, at det ikke går an. Hun går lange ture på marken. blåt/blot Det nye stakit skal males. blåt Det er blot en regnbyge. hunnen/hunden Jeg kan høre hunden gø udenfor. Hunnen rugede på sine æg. ejet/eget Det er mit eget spil. Familien har ejet gården i generationer. Vælg 8 ordpar og skriv sætninger med dem: vide/hvide vis/hvis viske/hviske man/mand hente/hændte vende/vænne vist/vidst heller/hælder vant/vandt støtte/stødte tygge/tykke vær/værd vejr/hver lege/leje værten/verden bonden/bunden hær/her gælder/gæller vilde/ville venner/vender 35

37 Alfabetisering Sæt følgende ord i alfabetisk orden i dit hæfte: Indsæt ord. Den alfabetiske rækkefølge skal bevares. leder linedanser liste lægehus mavedanser medansvar minearbejder Flere muligheder mysterium nat nikke noget Skriv sætninger, hvor du anvender de viste stedord. 1. ham 2. deres 3. sin 4. mit 5. jeres 6. hende 7. vores 8. hans 9. dine 10. hendes Flere muligheder Forlaget Delta ny

38 Opgave 1, side 36 stangspring startskud stemmeret stenhugger stinkbombe stivnakke stjernebillede storetå stormvarsel storvildt straffespark strømsvigt studehandel studium styrkeprøve styrtregn stærekasse støjforurening støvleknægt stålværk Opgave 2, side 38 nutid datid førnutid være er var har været blive bliver blev er blevet hedde hedder hed har heddet

39 Hvad er et hjem uden en mor? Få teksten til at lyde fornuftig ved at indsætte stedord. Mor, hvor er mine fodboldstrømper? råbte Troels inde fra sit værelse. Hans mor svarede ikke, så han gik ud og fandt hende i deres grovkøkken, hvor hun stod og puttede tøj i vaskemaskinen. Hun vaskede meget, for begge hendes børn, Troels og Lisa, gik til fodbold, så hun måtte tit vaske deres fodboldtøj. Har du lagt mine strømper til vask? Jeg skal til træning nu, Erik henter mig lige om lidt, sagde Troels. Ja, svarede hans mor, både du og Lisa snavser jeres tøj til, hver gang I er ude at spille. Spørg Lisa, om du ikke kan låne et par af, hende de er lige blevet vasket. Troels gik ind på hendes værelse. Lisa var der ikke. Han rynkede lidt på næsen. Lisa holdt altid god orden på sit hans Troels tog et par af hendes strømper og skulle til at gå. Men dér stod Lisa i døren. Har du taget mine strømper? spurgte hun vredt. Ja, for mor er ved at vaske, mine og hun sagde, at jeg kunne låne et par af. dig Nå, OK, sagde hun. Det ringede på døren, og Troels lukkede op. Udenfor stod Erik og spurgte: Hej, er du klar? Ja, svarede Troels og lukkede sin taske, nu er jeg. De tog deres cykler og kørte hen til klubben. Da de kom ind, var træneren allerede i gang. Vores næste modstander ligger nummer ét, så hvis vi skal vinde rækken, skal vi gerne slå, dem så ud med jer og få bolden til at rulle. Erik var færdig, og Troels manglede blot at snøre sine støvler. Så løb de ud til træningsbanen. To timer senere skulle Troels igen have sit tøj til vask. 37

40 Omsagnsled til grundled være, blive, hedde, kaldes synes.. Eksempler Ordklasse Pandekagen er tillægsord Hun blev sygeplejerske. sygeplejerske er et navneord Hun hedder Alberte. Alberte er et egennavn Opgave a) Bøj være, blive og hedde i dit hæfte (nutid, datid og førnutid). b) Find grundled, udsagnsled og omsagnsled til grundled i sætningerne herunder. Sæt tegn, og skriv desuden, hvilken ordklasse omsagnsleddet tilhører. En af drengene hed Filip. ox Filip = egennavn Hun blev rig. ox rig = tillægsord Hun er en af de dygtigste i klassen. ox dygtigste = tillægsord Han var musiker. ox musiker = navneord Jeg hedder. ox egennavn Han var stjernen på holdet. ox stjerne = navneord Han kaldes Duffy blandt venner. ox Duffy = egennavn Hun blev pludselig alvorlig. ox alvorlig = tillægsord Resultatet synes usandsynligt. ox usandsynligt = tillægsord Han er en god kammerat. ox kammerat = navneord 38 Forlaget Delta

41 Hensynsled hensynsled. hvad Maria gav sin bedstemor blomster sin bedstemor Sæt x, o,,. 1) Hun lovede søsteren en is. 2) Emma gav klassen kage. 3) Moderen lovede børnene en overraskelse. 4) Politimanden gav bilisten en bøde. 5) De gav piloten signal til at lande. 6) Moderen gav børnene mad. 7) Vi forklarede læreren sammenhængen. 9) Postbuddet bragte dagligt familien deres post. 10) Læreren forklarede eleverne opgaven. Find det ord, der ikke passer sammen med de 5 andre. 39

42 Reklamer Start i klassen med en brainstorm: a) Hvorfor laves de? b) Hvorfor ser vi dem? Når vi skal se på reklamer, skal vi bl.a. se på: Afsender Medie Modtager Målgruppen kan f.eks. være: børn, unge, voksne, pensionister, mænd, kvinder, kærester, drenge og piger. 1) Find nogle reklamer, der henvender sig til forskellige målgrupper. Enhver reklame bruger forskellige virkemidler. Det kan være farver (kolde/varme), omgivelser, provokationer, sex m.m. 2) Se på de reklamer, du fandt til opgave 1. Hvilke virkemidler er der brugt? Reklamerne har også et budskab. Ved at købe netop den vare, der reklameres for, opnår man f.eks.: a) at blive som personerne i reklamen (smuk, ung, sej, tynd, lykkelig m.m). b) at ens ting bliver som dem i reklamen (køkkenet skinnende, hunden sund, tøjet rent m.m). c) at ens liv bliver, som reklamen viser (lykkeligt, spændende, smart m.m). 3) Se igen på de reklamer, du fandt til opgave 1. Hvad er budskabet? Hvad opnår vi, hvis vi bruger det, der reklameres for? 4) Reklamer har som regel en meget kort tekst eller et slogan. Hvorfor mon det er kort? 40 Forlaget Delta

43 Her er nogle hjælpespørgsmål, du kan bruge, når du skal beskrive en reklame. LAV SELV EN REKLAME (arbejd evt. sammen to og to) Vælg og lav en reklame for én af tingene: a) en ny deodorant b) et nyt vaskepulver c) en ny sodavand d) et nyt (sukkerfrit) tyggegummi Arbejdsplan: 1. I skal give afsenderen et navn. 2. I skal give produktet et navn. 3. I skal lave en tekst eller et slogan. Når I udformer reklamen, skal I huske at tænke på, hvem målgruppen er. Tænk også over, hvilke farver der passer til netop jeres reklame. Tænk over produktet, tekstens udseende og placering. Lav evt. tekst/slogan på computer, det giver mange muligheder for udformning. Når I alle er færdige, hænger I jeres reklamer op, enten i klassen eller ude på gangen. Snak om dem. Afslut emnet om reklamer i små grupper ved at lave en collage af reklamer. Vidste du, at i 2007 blev der brugt ca. 49,7 milliarder kroner på reklamer i Danmark? a) Hvor mange penge bruges der om året til skolevæsenet? b) Hvor mange penge bruges der om året til ulandsbistand?

44 Indskudte sætninger To sætninger: kan skrives som én: HUSK: Der skal komma omkring den indskudte sætning. A) Skriv sætningerne i dit hæfte således, at den sidste bliver indskudt i den første. Se næste side B) Hvilke to ord bruges til at indlede de indskudte sætninger? henførende som og. der Hvilken ordklasse tilhører de? stedord C) Sæt g o og husk kommaerne. D) Find genstandsled ( ) og forholdsordsled ( ). 1) Ulykken havde heldigvis ingen dødsofre. Ulykken havde store materielle omkostninger. 2) Bedstefar snorkede højlydt. Bedstefar elskede at sove foran fjernsynet. 3) Anden betragtede stolt sine ællinger. Anden svømmede i vandkanten. 4) Matematikprøven så ikke svær ud. Matematikprøven lå på bordet. Vejret var gråt og vådt i går. 6) Bilen havde en stor skramme på køleren. Bilen holdt ved kantstenen. 7) Mobiltelefonen rystede pludselig kraftigt. Mobiltelefonen lå i Oles lomme. 8) Sidsel fortalte Margit alt om bankrøveriet. Sidsel kom styrtende ind ad døren. 9) Hunden sprang højt op i luften af glæde. Hunden elskede at gå tur. 10) Kasper cyklede hver dag. Kasper havde langt til skole. 42 Forlaget Delta

45 Opgave side 42 1) Ulykken, der havde store materielle omkostninger, havde heldigvis ingen x o dødsofre. 2) Bedstefar, der elskede at sove foran fjernsynet, snorkede højlydt. x o 3) Anden, som svømmede i vandkanten, betragtede stolt sine ællinger. x o 4) Matematikprøven, der lå på bordet, så ikke svær ud. x o x o 6) Bilen, der holdt ved kantstenen, havde en stor skramme på køleren. x o ) Mobiltelefonen, der lå i Oles lomme, rystede pludselig kraftigt. x o 8) Sidsel, der kom styrtende ind ad døren, fortalte Margit alt om x o bankrøveriet. 9) Hunden, der elskede at gå tur, sprang højt op i luften af glæde. x o 10) Kasper, der havde langt til skole, cyklede hver dag. x o

46 Uregelmæssige udsagnsord korte vokalændring navneform 1) Indsæt udsagnsordene i den rigtige form i sætningerne., Hjælp råbte faren, er der ikke en, der kan give mig en hjælpende hånd? Nu skal jeg hjælpe dig, svarede Bo og gav sin far den hammer, han manglede. Det, hjalp sagde faren. Det er godt, at du altid hjælper mig, når jeg har brug for det, Bo. Senere fortalte han stolt naboen, at Bo havde hjulpet ham med at reparere stakittet. Anne og Lise ligger i øjeblikket på stranden, nøjagtig som de har ligget der hver dag de sidste tre dage. I sidste uge lå de der i lige så lang tid. Liggende på ryggen forsøger Anne at drikke af en sodavand, men spilder på sin arm. Øv, siger hun, det er svært at ligge ned og drikke! Men Lise mumler kun nærmest halvt i søvne til svar: Lig nu stille! 2) Vælg 5 af ordene i rammen. Skriv sætninger med dem i dit hæfte i forskellige tider. 3) Find selv mindst 6 regelmæssige udsagnsord. Skriv sætninger med dem i dit hæfte i datid. Husk at regelmæssige udsagnsord ender i datid på -de, -ede eller -te. 43

47 -ene / -ende løb ene ende Skriv sætninger på samme måde. HUSK: Det er udsagnsordet, der ender på -ende! 1) drøm: a) b) 2) skrig: a) b) 3) bad: a) b) 4) lyn: a) b) 5) kryb: a) b) 6) sår: a) b) 7) pil: a) b) 8) spil: a) b) Fortsæt i dit hæfte med følgende ord: dans, ryk, sving, dryp, spring, skær, bor, løb, hyl, brøl, hop, buk, sav 44 Forlaget Delta Flere muligheder

48 Forkortelser Find ud af, hvad følgende forkortelser betyder, og skriv dem i dit hæfte. etc. eftf. årg. m.m. m stk. mdtl. l spsk. skr. t ca. pkt. bl.a. lok. ugtl. mia. dvs. mdr. mio. km medl. kg f.eks. kl. s.u. sek. evt. pga. osv. tlf. N S Ø V NV SØ SV Vælg 8 forkortelser, og skriv sætninger med dem her: Knæk koden: B R U G F O R K O R T E L S E R A Q T F E N Q J N Q S D K R D Q F O R N U F T I G T E N Q M T E S H F S! D = E M = N Q = R 45

49 Find ud af, hvad følgende forkortelser betyder, og skriv dem i dit hæfte. etc. eftf. årg. m.m. m stk. mdtl. l spsk. skr. t ca. pkt. bl.a. lok. ugtl. mia. dvs. mdr. mio. km medl. kg f.eks. kl. s.u. sek. evt. pga. osv. tlf. N S Ø V NV SØ SV etc. etcetera, og så videre mio. million eftf. efterfølger km kilometer årg. årgang medl. medlem m.m. med mere kg kilogram m meter f.eks. for eksempel (fx) stk. styk kl. klokken, klasse mdtl. mundtlig s.u. svar udbedes l liter sek. sekund spsk. spiseskefuld evt. eventuel(t) skr. skrivelse, skriftlig pga. på grund af (p.g.a.) t ton osv. og så videre ca. cirka tlf. telefon pkt. punkt N nord bl.a. blandt andet S syd lok. lokal, lokale Ø øst ugtl. ugentlig V vest mia. milliard NV nordvest dvs. det vil sige (d.v.s.) SØ sydøst mdr. måneder SV sydvest

50 Kolon Kolon (:) Kolon Sæt kolon i sætningerne husk anførselstegn og stort bogstav, hvor det er nødvendigt. 1) Følgende lande var repræsenteret: Norge, Sverige og Danmark. : Vi råber højt hurra, det er Dittes dag i dag. 3) Louise spurgte Mette: Har du husket din mobiltelefon? 4) Følgende er med på holdet: 5) Et gammelt ord siger: Beskedenhed er en dyd. 6) Katrine spurgte Magnus: Har du lavet din blækregning? 7) Lokalet var holdt i følgende farver: hvid, sort og gul. 8) Sergenten råbte: Alle mand i gården nu! 9) Min far siger altid: Tab og vind med samme sind. 10) Til min fødselsdag ønsker jeg mig: en cykel, en jakke og penge. Skriv 4 sætninger, hvor du bruger kolon. 46 Forlaget Delta

51 Jeopardy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 1) Union Jack 7) 50 km/t 13) Onsdag 19) Tragedie 2) Solformørkelse 8) En ret vinkel 14) Kosmetik 20) Løbetid 3) Berlinmuren 9) Smileys 15) Titanic 21) Euro 4) Samfundshjælper 10) De Baltiske lande 16) ) Stillehavet 5) Stars and Stripes 11) Talkshows 17) Eiffeltårnet 23) Kilt 6) Astrid Lindgren 12) Den blå planet 18) Tennis 24) Apostle 47

52 Direkte tale Her ser du de 3 måder, direkte tale kan skrives på: a) Eleven spurgte: Hvad er direkte tale? b) Det er de ord, der siges, svarede læreren. c) Husk nu, fortsatte hun, der skal sættes anførselstegn omkring den direkte tale. Sæt x, o, komma, spørgsmålstegn og anførselstegn i de følgende sætninger. Husk også at rette til stort begyndelsesbogstav efter kolon, punktum og spørgsmålstegn. 1) Skal vi ikke gå i biografen først?, sagde Annie til Max, så kan vi gå ud o o - x -o og spise bagefter. 2) Lillebror fortalte dag havde vi besøg af en klovn i børnehaven, o x som tryllede og sang for os. o 3) Har I lyst til varme popcorn? spurgte moderen. Det er så hyggeligt, o x når det regner udenfor. 4) Landmanden sagde til den nye medhjælper anske vist er lønnen o x ikke særlig stor, men til gengæld får du både kost og logi. o x 5) Matematik er ikke mit yndlingsfag, sagde Nina men jeg har altid x -----o----- været glad for engelsk og dansk ) Du har jo adskillige blyanter og viskelædere i dit penalhus, sagde o læreren til eleven, men du mangler en lineal. x 7) Og husk, sagde træneren, o x x uundværlige elementer, hvis man vil vinde en håndboldkamp o 8) Katrine råbte glad til Jesper jeg har lige fået løn, så nu skal jeg ud at o o x købe nye sko og bukser. 9) Jeg er meget glad for min nye cykel, men desværre er den lige o x punkteret, sagde Patrick trist. 10) Far sagde olitiet mener, o personer, der stjal vores bil. 48 Forlaget Delta

53 Indirekte tale Direkte tale kan omskrives til indirekte tale. Eksempel: Jeg er noget så lækkersulten, sagde Laura til sin mor. Laura sagde til sin mor, at hun var meget lækkersulten. Omskriv følgende sætninger: Hallo, du der, råbte Søren til cyklisten, du har lige tabt en handske. Søren råbte til cyklisten, at han lige havde tabt en handske. Se, hviskede Louise begejstret til Maria, vores kat er ved at få killinger. Louise hviskede begejstret til Maria, at deres kat var ved at få killinger. Mads spurgte: Skal du med til klassefesten, Lucas? Mads spurgte, om Lucas skulle med til klassefesten. Postbuddet spurgte: Fik I ikke en pakke i går? Postbuddet spurgte, om vi ikke havde fået en pakke i går. I er nødt til at tage jer sammen, sagde træneren, ellers vinder vi ikke på lørdag. Træneren sagde, at de var nødt til at tage sig sammen, ellers ville de ikke vinde på lørdag. 49

54 Krimiroulette (Start evt. med i fællesskab i klassen at snakke om krimigenren). Du skal nu skrive en krimi. Til det skal du bruge en terning. I starten arbejder du sammen med en kammerat, så I kan snakke sammen om historien og give hinanden gode ideer. Lav stikord til hvert punkt i dit hæfte. Øjnene på terningen viser, hvilket nummer du skal vælge. Til sidst skriver du din egen krimi. A) Hovedperson og sted. Kast terningen og se på antallet af øjne. Din hovedperson er: 1. En Sherlock Holmes-agtig detektiv. på et gammelt skotsk landsted. 2. En ung, kvindelig detektiv på. en amerikansk luksusliner. 3. En privatdetektiv i en storby. 4. En kriminaldetektiv fra Scotland Yard. 5. En ung, dansk amatørdetektiv på rygsæktur i Østen. 6. FRIT VALG! Snak først sammen om, hvad der karakteriserer krimigenren. Beskriv derefter hovedpersonen. Snak også om stedet og tiden. Hvornår foregår historien? Hvordan ser omgivelserne ud? Skriv stikord ned, evt. også ideer til indhold. B) Selve forbrydelsen. Kast terningen og se på antallet af øjne. Historiens forbrydelse er: 1. Et barn af rige forældre er pludseligt forsvundet. 2. Et kendt maleri er blevet stjålet under mystiske omstændigheder. 3. En bande fra et andet land har kidnappet en kendt person. 4. En god ven af detektiven er blevet myrdet. 5. En uhyggelig seriemorder er på spil, og politiet må have hjælp. 6. FRIT VALG! Snak sammen om selve forbrydelsen. Hvordan er den sket, under hvilke omstændigheder? Hvornår skal vi høre om forbrydelsen og om hvem, der er forbryderen? Hvordan bliver detektiven involveret? Beskriv også stedet for forbrydelsen. Skriv stikord og ideer til forbrydelse ned. 50 Forlaget Delta

55 C) Karaktertræk ved detektiven. Detektiven kan have både positive og negative træk. Sørg for, at nogle af disse træk Kast terningen og se, hvordan din detektiv skal være: 1. Detektiven er fuld af eventyrlyst, men glemmer nogle gange at være fornuftig. 2. Detektiven kan være meget stædig, men vil også gerne være hjælpsom. 3. Detektiven kan være meget modig, men er nogle gange lidt overmodig. 4. Detektiven kan blive hidsig og glemmer derfor, hvor han/hun er. 5. Detektiven vil gerne være den bedste, men overvurderer nogle gange sig selv. 6. FRIT VALG! I hvilke situationer kommer nogle af detektivens egenskaber frem? Er der nogle af de positive sider, der kan hjælpe detektiven? Og er der nogle af de negative sider, der er ved at få det til at gå helt galt for detektiven? Snak sammen, giv hinanden gode ideer og skriv stikord og gode ideer ned. D) Forbryderens fejl. I mange krimier går tingene godt for forbryderen i starten. Men på et eller andet tidspunkt begår han/hun en fejl, som er grunden til, at vedkommende bliver afsløret. Kast terningen og se, hvorfor det går galt for din forbryder: 1. Forbryderen kan ikke lade være med at snakke over sig. 2. Forbryderen forklæder sig på et tidspunkt, men glemmer noget vigtigt. 3. En telefonsamtale eller et brev/telegram eller en får katastrofale følger. 4. Forbryderen glemmer en ting på et meget kritisk tidspunkt. 5. Forbryderen har en vane, han ikke selv tænker over, men som er let genkendelig. 6. FRIT VALG! Snak sammen om, hvad det er i handlingen, der får forbryderen til at Skriv stikord og gode ideer ned. Nu skal I hver især skrive jeres krimi i hæftet. Inden du starter, skal du tænke over følgende ting: 1. Vil du skrive i 1. person (jeg-person) eller i 3. person? 2. Hvilke spændende episoder skal der være? 3. Husk, at man kan gøre situationer spændende ved at bruge korte sætninger, men også ved at beskrive ved hjælp af farver, lyde, lugte eller lignende. 4. Hvordan skal krimien ende? 5. Brug dine stikord og gode ideer. Nu kan du skrive løs i dit hæfte. Rigtig god fornøjelse. 51

56 Stumt d n = navneord u = udsagnsord 1) Indsæt stumt d, hvor det mangler. t = tillægsord sli t d (t) juleman en d (n) mor tiltalt d ven lig (t) kan t (n) on d skabsful d tæn stik d (n) tan te (n) gran kogle mo dig (t) an se (u) dækspla s d an kom (u) lægebehan ling d (n) ejerman d afmel d (u) lånepan t (n) gennemgår van hane d (n) ekspan ere d (u) run t d genfortal t (u) gen stand (n) an tage ed erdun d (n) rastepla s d (n) van skelig fan t d (u) uhel d (n) militær en d eful d (n) lin se (n) nor lig d smal t (t) an vende (u) erken e d (t) (t) (n) (n) (n) (u) (t) (u) (t) (n+t) (t) (u) 2) Inddel ordene i navneord, udsagnsord og tillægsord i dit hæfte. 3) Find 10 ret forskellige ord i ordbogen, der har stumt d, og skriv dem i dit hæfte. 4) Indsæt det første bogstav i de ord, der har stumt d på linjerne her: REBUS s t a v e f e j l e r u m o d e r n e Tallet 11 skal staves elve, for at opgaven kommer til at passe. Løsning: Du er den klogeste skoleelev 52 Forlaget Delta

57 Opgave side 53. Alfabetisk liste bageri bon chance dygtige elegance entre forretninger forrige fugle gavnligt hustru industri krage lejlighed ligesom maleri maling melodi middag mulig nyttig perronen praktisk revance snobrød stige sygdom tørstige umulig værdigt

58 Stavning med eller uden g? Indsæt g de rigtige steder. Sæt alle ordene i alfabetisk orden i dit hæfte. mu lig revan ce sti e g midda g umu lig elegan ce chan ce kra g e nytti g sy dom g prakti sk industri fu le g maleri gavnli t g forri e g dygti e g perron en tørsti e g lejli hed g melodi forretnin er g værdi t g hustru bageri sno brød bon li esom g en tre malin g Selvkryds Få så mange ord som muligt ind i krydseren. (Brug blyant og viskelæder) 53

59 Hvad skal der stå? k a t t e f o d t e g n e f l ø d e f i s k e spise Skriv de ord, der er indeholdt i ordet. Kun i læseretningen. VORDINGBORGTOGET vor, ord, din, bo, bor, borg, to, tog, og, toget, et PRØVELØSLADELSE prøv, røv, øv, prøve, røve, øve, ve, vel, el, løs, øs, lad, lade, ad, adel, de, del, el, else, se BROMBÆRSYLTETØJ bro, brom, ro, rom, om, bæ, bær, ær, sy, syl, sylt, sylte, te, et, tø, tøj Find det ord, der ikke passer. Streg det under. 54 Forlaget Delta

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Min 7. danskbog. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Min 7. danskbog. Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Min 7. danskbog Side Emne Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Kan du huske? 3 fortsat (udsagnsled m.m.)

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Kompetencecenter for læsning. Opgaver m.v.

Kompetencecenter for læsning. Opgaver m.v. Kompetencecenter for læsning Opgaver m.v. gr@mmatikrytteren Niveau E - oktober 2010 Ordklasser Skriv disse ord ind på deres rigtige pladser i skemaerne strejke forlis kæntre blod elektrisk amerikansk retter

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

1VÆLG DET RIGTIGE ORD

1VÆLG DET RIGTIGE ORD 36894_laer_oeve_skriv_korrekt 01/07/03 16:29 Side 5 1VÆLG DET RIGTIGE ORD Ad eller af? At eller og? Nogle eller nogen? Ad eller af? Denne lektion handler om at vælge ord. Vi har valgt at fortælle om tre

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Fortællerunde - Ugens professor (efter efterårsferien) - Stjernestund Social læring - Massage - Klassemøde - Den varme stol - Sisi og Pipins læsebog (lektie) og opgaver

Læs mere

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20.

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014 Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. maj 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: - Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Lærereksemplar Kun til lærerbrug

Lærereksemplar Kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Ordtræning 6 ORDTRÆNING 6 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 6. Serien består af otte hæfter,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2A - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 7 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 7. Serien består af otte hæfter. I dette

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 4. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 4. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Dansktræning 4 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Der er ikke så mange nye navneord i Dansktræning 4 i forhold til Dansktræning

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Alex og Rosa. i regnskoven. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Alex og Rosa. i regnskoven. Navn: Klasse: Alex og Rosa i regnskoven Navn: Klasse: 1. Regnskoven Alex og Rosa fandt, ved hjælp af et gammelt skattekort på en Nintendo, en stor blå diamant. Efter mange farer, fik de den endelig med ud af det gamle

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December + 0 Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve Test 1 Us. nr. 8855-4 December 2006 + 0 + 0 Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, sættes streger over krydset,

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Journal i Den var kun i avisen om søndagen. Knold og Tot var

Journal i Den var kun i avisen om søndagen. Knold og Tot var Radiserne Tegneseriens historie. Man ved ikke, hvilken der var den første tegneserie i verden. En af de første tegneserier hed Knold og Tot. Det var en mand fra USA, som tegnede den. Han tegnede den til

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk Mødet på isen Langs den svenske Øresunds-kyst er man vandt til om aftenen at se et perlebånd af lys på den anden side - i nabolandet Danmark. Men under anden verdenskrig lå hele den danske kyst i mørke.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Luka - drengen der ville være pige

Luka - drengen der ville være pige Luka - drengen der ville være pige - en børnenovelle af Socialpædagog & Forfatter Michelle Klæstrup Luca lå i sin seng og gned sig i øjnene, medens han kiggede rundt i sit værelse. Solen skinnede fra en

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Tor rejser og Balder dør

Tor rejser og Balder dør Opgaver til Tor rejser og Balder dør Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs forordet side 3-7. 1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder? 2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere