Sygemeldt hvad nu...?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygemeldt hvad nu...?"

Transkript

1 Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

2 En aktiv rolle Ifølge Beskæftigelsesministeriet svarer det samlede sygefravær i Danmark til, at personer hver dag er sygemeldt og ikke kan udføre deres arbejde. Det betyder, at arbejdsgiverne har store direkte udgifter til sygefravær foruden det produktionstab, som er en følge af sygefraværet. Men langvarigt sygefravær er først og fremmest et stort problem for den enkelte sygemeldte og en både menneskelig, arbejdsmæssig og økonomisk belastning. Sygefraværet i Danmark har således store omkostninger for både virksomhederne, for den enkelte medarbejder og for samfundet. Den enkelte virksomhed har imidlertid mulighed for at påvirke fraværet, så det bliver mindre. Nøglen til at vende udviklingen ligger i en aktiv og positiv håndtering af fraværet på den enkelte virksomhed. Hvis man som virksomhed vil være med til at vende udviklingen i en positiv retning, er ét af de første redskaber at udvikle en skriftlig sygefraværspolitik, som alle på virksomheden har accepteret og er bekendt med. Nu er det lettere sagt end gjort, at udarbejde sådan en politik, og ikke mindst at få den til at fungere i praksis. Denne publikation indeholder en guide med 14 fokuspunkter, der hver for sig udgør elementer af en social ansvarlig sygefraværspolitik. Hvis man følger denne guide, vil man som resultat få en god og effektiv politik, der vil skabe øget trivsel på arbejdspladsen, øget produktion, minimere omkostningerne, og sidst men ikke mindst er der stor sandsynlighed for, at fraværet vil falde. Publikationen er udarbejdet som et led i Dialogbaseret Sygemelding, et projekt iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune. Projektets formål er blandt andet at fremme dialogen mellem virksomheder og de sygemeldte, faglige konsulenter og tillidsrepræsentanter, praktiserende læger og kommunale nøglepersoner med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde sygemeldte i job. Guiden er inspireret af Virksomheds Netværket i Ny Kolding Kommune, der har stillet deres materiale om sygefravær til rådighed for anvendelse i Helsingør Kommune. Nærmere oplysninger kan indhentes hos: Jette Høy Projektleder Dialogbaseret Sygemelding Udvikling Nord H.P. Christensens Vej Helsingør Telefon

3 Guide til den svære samtale Lyt til budskabet Når en medarbejder sygemelder sig eller bliver meldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller en arbejdsskade, sendes der et budskab til arbejdsgiveren om, at medarbejderen formentlig har brug for hjælp og støtte. Det første, en arbejdsgiver tænker på i den situation, er vel nok, hvor lang tid virksomheden skal undvære medarbejderen, og hvordan den sygemeldte medarbejders arbejdsopgaver bliver løst under fraværet. Den næste tanke der bør melde sig er, om det er muligt at give medarbejderen et midlertidigt arbejdstilbud, som den pågældende kan klare med de funktionsbegrænsninger, sygdommen medfører. Det kræver imidlertid, at virksomheden har en åben fraværskultur på arbejdspladsen, hvor det er tilladt at tale om sygefravær, og hvor sygefravær er et kollektivt anliggende, der betragtes som en udfordring i forhold til at fastholde den sygemeldte. Det er ikke tilladt for en arbejdsgiver at spørge, hvad medarbejderen fejler eller om lægefaglige diagnoser. Heldigvis fortæller den sygemeldte i langt de fleste tilfælde selv sin arbejdsgiver, hvad der er årsag til sygemeldingen. Og det er en rigtig god ide. Hvis arbejdsgiveren skal gøre en indsats for at fastholde sin medarbejder under et længerevarende sygdomsforløb, har det en afgørende betydning, at medarbejderen viser åbenhed og tillid til sin arbejdsgiver ved at indgå i en dialog om, hvilke funktionsbegrænsninger der er opstået i kølvandet på sygdommen. Sygdom er ikke altid en entydig størrelse med en klar lægefaglig diagnose. Ofte er fraværet fra arbejdspladsen begrundet i sammenhængende og komplicerede faktorer, hvor det kan være vanskeligt at finde ud af, hvilke undersøgelser og behandling den pågældende skal gennemgå. I det kommunale opfølgningssystem i sygedagpengesager skelnes mellem tre forskellige sygdomskategorier, som også kan Dialogbaseret Sygemelding guide til den svære samtale oktober 2006

4 være nyttige at inddrage i virksomhedens ved udformning af en sygefraværspolitik: A) Ukomplicerede, kortere sygeforløb med klar diagnose, sygdomsforløb og klarhed om tidspunktet for raskmelding. Det kan dreje sig om et brækket ben, sportsskader eller en planlagt mindre operation. Fraværsmelding i forbindelse med graviditet har i sagens natur et klart tidspunkt for raskmelding, men da graviditet ikke er en sygdom i sig selv, kan der være en stor gevinst ved at tale om mulighederne for at indrette arbejdspladsen efter den gravides funktionsbegrænsninger og derved måske undgå en sygemelding. B) Længerevarende sygdomsforløb, såvel klar som uklar diagnose, diffuse lidelser, psykiske lidelser som depression og stress, muskel- og ledsmerter, ryglidelser mv. Sygemeldinger på grund af stress er de seneste år steget voldsomt, og fraværet kan blive langvarigt, inden den sygemeldte føler sig klar til at vende tilbage til arbejdspladsen. C) Alvorlige lidelser og en klar diagnose. Her er der typisk tale om kroniske alvorlige lidelser, kræftsygdomme eller hjerte/karsygdomme, der kan have et livstruende forløb. Nogle ønsker i den situation at være fuldtidssygemeldt fra arbejdet og koncentrere sig om helbredelse, mens andre ønsker at bevare tilknytningen til arbejdspladsen i den udstrækning, som den enkelte selv definerer. I alle tre tilfælde er det vigtigt at lytte til den sygemeldtes egen vurdering af sygemeldingens karakter i forhold til mulighederne for hurtigt eller gradvist at vende tilbage til arbejdspladsen efter sygdom. Det er under alle omstændigheder anbefalelsesværdigt at udarbejde en sygefraværspolitik, som bør tage udgangspunkt i nedenstående overvejelser: 1. Hvorfor skal vi have en politik på området hvad er formålet? Inden man går i gang med at udarbejde en sygefraværspolitik, er det vigtig, at man internt i virksomheden finder ud af, hvorfor man vil have en sådan politik. Er det fx fordi fraværet er for højt, er det fordi man ønsker at udvise omsorg for den enkelte medarbejder, eller er det fordi man ønsker at skabe sig en social profil, der kan være med til at tiltrække nye medarbejdere og skabe trygge rammer for de nuværende medarbejdere. Måske er det alle de nævnte tre gode grunde. 2. Hvad skal politikken hedde og indeholde? Signalværdien omkring en sygefraværspolitik er meget vigtig, og derfor skal man overveje nøje, hvad man kalder sin politik. Ved at kalde sin politik for sygefraværspolitik sender man 04

5 et klart signal om, at politikken retter sig mod uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Ved at kalde sin politik fx trivselspolitik, sundhedspolitik eller lignende sender man et andet signal til sine medarbejdere om, at det ikke kun handler om sygefravær, men også om forebyggelse og sundhedsfremme. Man kan også vælge at fokusere på udvalgte fraværsårsager, der i særlig grad er et problem i netop den branche, som virksomheden tilhører. Skal sygefraværspolitikken eksempelvis indeholde en stresspolitik eller særlige foranstaltninger til forebyggelse af fravær hos gravide? 3. Hvem skal deltage i processen og gennemføre fraværssamtaler? Inden man går i gang med det egentlige arbejde med at udarbejde en fraværspolitik, bør man overveje, hvem der skal være med i skabelsesprocessen. Alle medarbejdere bør som minimum have mulighed for at komme med kommentarer til politikken. Ved at inddrage medarbejderne aktivt i processen skabes der samtidigt ejerskab og engagement. Som altid spiller ledelsen en central rolle i forbindelse med ændringer i virksomheden. Da man med en sygefraværspolitik bevæger sig ind på et personligt og følsomt område hos den enkelte medarbejderne, er det vigtigt, at ledelsen i virksomheden er engageret i processen. Ledelsen skal med andre ord være med til at sende de rigtige signaler ud i organisationen. Medarbejderne må ikke være i tvivl om, hvad der er ledelsens holdning og formål med at igangsætte en proces omkring fravær. Den eller de personer, der skal være ansvarlig for fraværssamtalerne, får en meget central placering i virksomhedens fraværshåndtering, og personerne skal vælges med omhu. Det kan eksempelvis være Den nærmeste overordnede Tillidsmanden Udvalgte ildsjæle Som udgangspunkt bør medarbejderne have mindst to personer at vælge imellem, når de skal til fraværssamtale, og det er bedst, hvis der er tale om en mand og en kvinde. Man skal være opmærksom på, at jo højere i organisationen en samtaleperson sidder jo større er barrieren for den enkelte medarbejder i forhold til at gå til samtalen. Det primære formål med fraværspolitikken er, at samtalen holdes, og derfor må valget af samtaleperson ikke være en barriere i sig selv. Når en virksomhed afholder fraværssamtaler, bør man fastlægge, hvem der har pligt til at deltage - og hvem der kan deltage. Man kan fx beslutte, at det er leder og tillidsmand, der skal deltage i samtalen sammen med den fraværende medarbejder, og så lade det være op til medarbejderen selv at afgøre, hvem der ellers skal deltage. Det er vigtigt, at man ikke på forhånd begrænser mødedeltagerne i forhold til den fraværende medarbejders ønsker, idet det kan komme til at virke som en barriere i forhold til afholdelsen af selve samtalen. Uanset, hvem man vælger til at udføre fraværssamtalerne i virksomheden, bør man sørge for at klæde disse på til opgaven. At være samtaleperson i forhold til fravær er ikke nogen let sag, og man kan komme ud for situationer, der kan være svære at håndtere, hvis man ikke er forberedt. Generelt vil det være en god ide, hvis samtalepersonerne har et vist kendskab til samtaleteknik, personalejura, dagpengelovgivning m.v. samt er god til at lytte og se tingene fra flere sider. Det vil også være en god ide, hvis samtalepersonerne har en fast kontaktperson i den kommunale socialforvaltning, de kan kontakte. 4. Hvem har pligt, og kompetence, til at handle? I en virksomhed må der ikke herske tvivl om, hvem der har pligt og kompetence til at handle i forbindelse med fravær. Det må ikke komme bag på en medarbejder, at denne bliver kontaktet af fx sin leder ved fravær, og omvendt må der ikke herske tvivl hos lederen om pligten til at handle. 05 Dialogbaseret Sygemelding guide til den svære samtale oktober 2006

6 06 5. Hvordan kommer man i gang? Det er ikke nogen let sag, at finde frem til de holdninger og værdier, der skal ligge til grund for virksomhedens fraværspolitik. Derfor kan det være en god ide at skyde processen i gang ved at afsøge relevante kilder eksempelvis i form af hjemmesider som og andre former for information. 6. Er der økonomi og vilje til at afhjælpe sundhedsproblemerne? Når man som virksomhed vælger at sætte fokus på sygefraværet i sin virksomhed, vil man undervejs støde på medarbejdere med problemstillinger, der kræver økonomiske ressourcer. Det kan fx være, at medarbejderen i en periode skal have fuld løn for mindre arbejde, at medarbejderen har brug for behandling på et privat hospital, hos en psykolog eller andre, der kan hjælpe med at løse et givent problem. Inden man står overfor sådanne spørgsmål, bør virksomheden formulere en holdning til disse ting, hvor langt vil virksomheden gå, og er man villig til at støtte økonomisk? Disse beslutninger bør klart fremgå af politikken. 7. Hvornår har man været for meget syg/fraværende? Et helt centralt punkt i enhver fraværspolitik er, hvornår man har været så meget fraværende, at det udgør et problem for virksomheden og/eller for den enkelte medarbejder. Der findes mange forskellige holdninger til dette spørgsmål og varierer i høj grad fra virksomhed til virksomhed. Her skal man også være opmærksomhed på, at der er forskellige sygefraværsmønstre. Hyppige enkeltdagssygemeldinger og de samlede langvarige sygemeldinger. Nogle virksomheder tilbyder fraværssamtaler efter tre sygemeldinger inden for tre måneder, andre fastsætter en procentsats, og andre igen vurderer omfanget af fraværet individuelt. Under alle omstændigheder bør sygefraværet registreres, så det faktuelle mønster og omfang kan anvendes i en eventuel samtale med medarbejderen. 8. Et tilbud eller en pligt? Det er vigtigt at få afklaret, om det er frivilligt for medarbejderen at deltage i en fraværssamtale. Juridisk kan man ikke tvinge en medarbejder til at deltage i en samtale, men man kan via sin politik sende et klart signal om, hvilken forventning virksomheden har til den enkelte medarbejde på dette område. Erfaringerne viser, at selvom man vælger at gøre det til en pligt, vil medarbejderne gerne deltage i samtalerne, og de vil også gerne drøfte deres problemer med virksomheden. Man bør i sin fraværspolitik åbne mulighed for, at medarbejderen også selv om denne ikke er syg eller fraværende kan bede om en samtale. 9. Fortrolighed og skriftlighed? For at fraværssamtalerne skal have en effekt, må der ikke herske tvivl om, at oplysninger fremkommet under samtalen behandles fortroligt af virksomheden. Det er afgørende, at denne fortrolighed findes og ikke brydes. I forbindelse med fraværssamtalerne bør man desuden på forhånd aftale, om og hvornår der skal skrives noget ned om samtalen, og hvornår der ikke skal. Skal det fx registreres, at der har været afholdt en fraværssamtale, og skal der udfyldes samtaleskemaer eller handleplaner, og hvor skal disse skemaer i givet fald opbevares? Under fraværssamtalerne bør det aftales med den enkelte medarbejder, hvornår og hvordan, der skal følges op på samtalen med henblik på, at drøfte status samt behovet for eventuelle ændringer. Disse aftaler kan med fordel skrives ned. Som et naturligt element i arbejdsfastholdelse bør virksomheden undersøge hvilke arbejdsfunktioner den kan tilbyde de medarbejdere, der kan blive delvis syge- eller raskmeldt. I dette arbejde er dialogen med medarbejderens praktiserende læge meget central. Det er en stor fordel for den praktiserende læge, hvis den sygemeldte selv kommer med forslag til midlertidige jobfunktioner, som lægen kan vurdere forsvarligheden af i forhold til sin patients funktionsbegrænsninger. Et

7 Guide til den svære samtale redskab til denne dialog er udarbejdelse af et skriftligt oplæg til den praktiserende læge med forslag til midlertidige arbejdsfunktioner etc., som ledelse, tillidsrepræsentant og den syge medarbejder har nedskrevet på grundlag af en sygefraværssamtale. 10. Hvor afholdes samtalen? Selve fraværssamtalen er det centrale punkt i enhver fraværspolitik, og derfor bør man også overveje, hvor samtalen kan/skal afholdes. Nogle virksomheder vælger at samtalen kun kan foregå på virksomheden, andre virksomheder lader det være op til den fraværende medarbejder at vælge stedet for samtalen, og er åben for at samtalen kan holdes hjemme hos medarbejderen, på sygehuset eller en anden behandlingsinstitution. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at stedet for afholdelsen af samtalen ikke må blive en barriere stedet for samtalen er ikke vigtig, det er selve samtalen, der er det vigtigste. 11. Hvordan håndterer virksomheden problemer den ikke selv kan løse? Over en periode med afholdelse af fraværssamtaler vil virksomheden givetvis støde på problemstillinger, man ikke kan løse internt. Det er derfor vigtigt, at de personer, der afholder fraværssamtalerne, har kendskab til nogle at de steder, hvor man kan få hjælp. Fx vil det være en helt naturlig del af en fraværspolitik at have en social partnerskabsaftale eller en fast kontaktperson i den kommunale socialforvaltning. 12. Hvordan starter medarbejderen op igen efter en fraværsperiode? Når en medarbejder vender tilbage efter en sygdomsperiode, bør man som virksomhed være opmærksom på, om medarbejderen nu også er 100 procent klar. Især, hvis der har været tale om længerevarende sygdom, fravær pga. stress eller overbelastning, bør man i samarbejde med medarbejdere overveje, om der er behov for særlige skånehensyn i en periode eller måske permanent. En løsning kan være, at lade medarbejderen genoptage arbejdet på en såkaldt delvis raskmelding, hvor medarbejderen fx arbejder nogle færre timer i en periode. 13. Hvordan vil virksomheden følge op på politikken? Når man har fået udarbejdet sin fraværspolitik, og klædt sine samtalepersoner på til at varetage opgaven, er arbejdet med en fraværspolitik ikke afsluttet. Virksomheden bør løbende følge udviklingen i fraværet, og samtidig sikre at samtalepersonerne lever op til den vedtagne politik. En anden vigtig del af en fraværspolitik er at synliggøre de gode og positive historier, der skabes på baggrund af politikken. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på at få fortalt de gode historier. Fx ved at lade en medarbejder i personalebladet eller til de lokale medier fortælle om, hvordan vedkommende er blevet hjulpet. Jo flere gode historier man kan fortælle jo flere gode historier skabes der. Når man bevidst fokuserer på det positive, får man også lettere øje på det. 14. Hvordan sikres det sociale samvær under sygdom? Det er vigtigt, at virksomheden åbner mulighed for og opfordrer til at fraværende medarbejdere deltager i møder, arrangementer og socialt samvær på virksomheden. Dermed bevarer medarbejderen sin tilknytning til virksomheden og kollegaerne. Jo længere tids fravær, jo vigtigere er den sociale kontakt til virksomheden. 07 Dialogbaseret Sygemelding guide til den svære samtale oktober 2006

8 Dialogbaseret Sygemelding baseres på følgende forløb: Vær med - det lønner sig Med historisk lav ledighed og stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er der en særlig god grund til at passe på sine medarbejdere. Med Dialogbaseret Sygemelding er vores mål at skabe den nødvendige dialog mellem virksomhed, myndigheder, læge og den sygemeldte medarbejder for derigennem at sikre en fælles indsats for at nedbringe sygeperioden og bane vejen for den sygemeldte at vende tilbage til arbejdspladsen. Er du interesseret i at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktperson, telefonnummer og anden relevant information finder du nederst på denne side. Vær med til at skabe en konstruktiv dialog på arbejdspladsen det lønner sig... Sygefraværssamtale Virksomheden og den sygemeldte afholder senest efter 14 dages fravær en sygefraværssamtale. Samtalen skal kortlægge den sygemeldtes muligheder og ønsker i sygdomsperioden samt virksomhedens mulighed for at matche disse ønsker. Skriftligt oplæg Efter samtalen udarbejdes et skriftligt oplæg til den praktiserende læge. Oplægget indeholder et konkret forslag til midlertidige jobfunktioner og arbejdsvilkår på virksomheden. Medarbejder, leder og tillidsrepræsentant underskriver oplægget, og den sygemeldte medarbejder tager det med til sin praktiserende læge. Lægens vurdering Den praktiserende læge vurderer sin patient i forhold til beskrivelsen af mulige ændringer i arbejdsfunktioner og afgiver sin vurdering på Lægeerklæring den dialogbaserede sygemelding, som den sygemeldte medarbejder tager med til sin arbejdsplads. Kontakt til myndigheder Virksomheden kontakter kommunen for aftale om sygedagpenge og eventuelle andre hjælpemuligheder og effektuerer herefter aftalen efter lægens anbefalinger. Dialogbaseret Sygemelding Udvikling Nord H.P. Christensens Vej Helsingør Telefon Kontaktperson Projektleder Jette Høy Dialogbaseret Sygemelding er et udviklings- og samarbejdsprojekt iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune. Projektet gennemføres i perioden august 2006 august 2007 med sekretariat hos Udvikling Nord. Efter projektperioden er det målet at indarbejde projektets metoder som et fast tilbud til sygedagpengemodtagere og virksomheder i Helsingør Kommune.

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram WILLIS STIFINDER Fra sygemelding til raskmelding Willis skoleforsikringsprogram Vi er klar... TIL AT HJÆLPE WILLIS STIFINDER er et uvildigt rådgivningskoncept, der hjælper dig allerede fra den 14. sygefraværsdag

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Designlinjen.dk Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Sygefravær i danske virksomheder

Sygefravær i danske virksomheder Sygefravær i danske virksomheder MMM, februar 2012 1 Mange virksomheder arbejder målrettet på at modvirke sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet koster hvert år milliarder i tabt arbejde, og især

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere