Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15"

Transkript

1 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15

2 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som opslagsværk. For at udskrive manualen skal du åbne den enten i Adobe Reader eller i Internet Explorer. Du skal nu holde CTRL-knappen på dit tastatur nede og trykke på P. Du skulle nu gerne se skærmbilledet her under. (1) (2) (3) Du skal nu vælge din printer i rullemenuen (1), trykke på Hæfte (2) og på Udskriv (3). Vær opmærksom på, at din printer skal udskrive på begge sider af papiret og i farve for det bedste resultat. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Skærm... 6 Knapper... 7 Basisfunktioner... 8 Valg i forbindelse med opkald Når du ikke har et aktivt opkald Røret er løftet Ved ubesvaret eller optaget opkald Ved opkald Omstilling Kontaktpersoner Tilføj ny kontakt Funktionsmenu Dato & tid Lyd Konfiguration Telefon Lokalitet Sikkerhed Oplysninger om netværk Diagnose information Nulstil Programmering af fritvalgstaster Programmering

4 Viderestilling Viderestilling til sidst anvendte nummer Viderestilling til andet nummer Viderestilling ved optaget eller intet svar Indtast favoritnumre til viderestilling Valgmuligheder for fritvalgstaster

5 Indledning Du kan opsætte din telefon på to forskellige måder. Denne brugermanual forklarer dig, hvordan du laver ændringer direkte på din bordtelefon. Der er en tilsvarende brugermanual på Personalenet og i PRI, der forklarer dig, hvordan du laver ændringer via telefonens hjemmeside. 5

6 Skærm Skærmen på din telefon giver dig hurtig adgang til telefonens funktioner. Telefonens skærm viser dig de funktionsmuligheder, som er relevante i det aktuelle øjeblik. Den øverste linje på telefonens skærm viser det nummer, du er i forbindelse med. Er du i forbindelse med et internt Region Nordjyllandnummer, vil indringerens navn synligt på din skærm. De øvrige linjer på skærmen viser, hvilke valgmuligheder du har for det igangværende kald. Ved hjælp af Navigationscirklens piletaster kan du markere, hvad du ønsker at foretage dig, og du vælger funktionen ved at trykke på knappen OK. 6

7 Knapper 1. Telefonens skærm 11. Højtaler 2. Fritvalgstaster 12. Volumen op 3. Afbryderknappe 13. Tilbageknappen 4. Opkaldslog 14. Pil op 5. Viderestillingsknappen 15. Pil til højre 6. Headset 16. Pil ned 7. Mute 17. OK 8. Telefonsvarerknappen 18. Stjerne 9. Menuknappen 19. Firkant 10. Volumen -ned 7

8 Basisfunktioner 1. Telefonens skærm viser dig, hvilke valg du kan foretage dig i den aktuelle situation. 2. Fritvalgstasterne til højre for displayet kan anvendes som genvejsknapper. Du kan selv indstille funktionerne for disse. 3. Afbryder forbindelsen. 4. Opkaldslog viser de numre, du sidst har ringet til. 5. Aktivering og deaktivering af viderestilling. 6. Aktiver og deaktiver headsettilstand. 7. Slå telefonens mikrofon til og fra (mute). 8. Beskedknappen lyser, hvis der er foretaget en notering til din telefon, hvis du har et mistet opkald eller ved indkomne talebeskeder, hvis du har telefonsvarer. 9. Menu til indstilling af telefonens funktioner. 10. Justering af lydstyrke ned. 8

9 11. Højtaleren slås til og telefonen vil være i håndfri betjeningstilstand. Løftes røret af, vil højtaleren ikke længere være slået til. Du slår medhør til ved at trykke på højtalerknappen. Er røret løftet, og vil du slå højtaleren til, skal du holde højtalerknappen nede samtidig med, at du lægger røret på. 12. Justering af lydstyrke op. 13. Gå tilbage i menuen. Slette tal fra et nummer du er ved at indtaste. 14. Gå op i telefonens menu. 15. Fremkald menu. 16. Gå ned i telefonens menu. 17. Du foretager et valg ved at trykke OK. 18. Stjerne er en genvejstast til lydløs tilstand. Hold knappen nede for at slå lydløs til eller fra. Lydløs er på telefonens skærm illustreret ved en klokke med en streg over. 19. Firkant bruges blandt andet til at indtaste og bekræfte koder på telefonen. 9

10 Valg i forbindelse med opkald Når du skal ringe et nummer op, har du flere muligheder. Du kan blandt andet omstille et opkald, starte en telekonference eller ringe op på normal vis. Alt efter om røret er løftet fra telefonen eller ej, og om der bliver oprettet forbindelse, er der en række forskellige valg, du kan foretage dig. Når du ikke har et aktivt opkald Fra telefonens startskærm åbner du menuen ved at trykke på pil til højre. Ring til XXXXXXXX Ringetone slået til Forstyr ikke slået til Annuller Notering Specifik indtrækning Du ringer til den person, du sidst har ringet op. Slå ringetonen til eller fra på din telefon. Dine eksterne opkald vil høre en optagettone, når de forsøger at ringe dig op. Annullering af noteringer du tidligere har lagt hos andre. Indtrækning af telefon der ikke er tilkoblet en indtrækningsgruppe. Du skal kende lokalnummeret, for at kunne indtrække en vilkårlig telefon. 10

11 Røret er løftet Ring til XXXXXXXX Specifik indtrækning Du ringer til den person, du sidst har ringet op. Indtrækning af telefon der ikke er tilkoblet en indtrækningsgruppe. Du skal kende lokalnummeret, for at kunne indtrække en vilkårlig telefon. Ved ubesvaret eller optaget opkald Afbryd Notering Afbryd samtalen ved at vælge Afbryd eller ved at lægge røret på. Du vil blive ringet op, når nummeret du forsøgte at ringe til, ikke længere er optaget eller personen igen er aktiv ved telefonen. Dette virker ikke på destinationer med en kø. 11

12 Ved opkald Omstil Start konference Hold Blind transport Afbryd Specifik indtrækning Omstilling af et opkald til et andet nummer. Start telekonference og tilkoble flere telefoner til konferencen. Sæt din igangværende samtale på hold. Personen, du har sat på hold, vil kunne høre en ventetone. Er en person på hold, vil du eksempelvis kunne besvare eller foretage et nyt kald. Direkte omstilling af person til et andet nummer uden først at præsentere kaldet. Afbryd samtalen ved at vælge Afbryd eller ved at lægge røret på. Under din samtale kan du trække et andet kald. Dit igangværende kald vil blive sat på hold. 12

13 Omstilling Skal du omstille et opkald, vil du få følgende muligheder frem på telefonens skærm: Indtast nummer Ring til XXXXXXXX Hent ventende opkald Indtast er telefonnummer på telefonen. Husk at taste 0 foran nummeret, hvis du ringer eksternt eller til en mobiltelefon. Du ringer til den person, du sidst har ringet op. Genoptag forbindelsen til din igangværende samtale. 13

14 Kontaktpersoner Du kan gemme kontakter i din telefonbog på bordtelefonen. Du går ind i telefonbogen på følgende måde: Tryk på menuknappen. Vælg Personlig. Du kan vælge en af dine eksisterende kontakter i telefonbogen ved hjælp af knapperne pil op og pil ned. Tilføj ny kontakt Vælg Valg. Vælg Ny kontaktperson. Du kan nu indtaste navn og nummer på den person, du ønsker at tilføje til din telefonbog. Husk altid at afslutte med Valg: Gem og slut for at gemme de indtastede oplysninger. 14

15 Funktionsmenu I funktionsmenuen indstilles telefonens funktioner. Du kommer ind i funktionsmenuen ved at trykke på menuknappen. For at foretage ændringer i telefonens funktionsindstillinger skal du gøre følgende: Tryk på menuknappen. Vælg Indstillinger. Vælg derefter Bruger. Har du været logget ind på din bordtelefons hjemmeside, vil du blive bedt om at indtaste din brugeradgangskode. Du kan nu via din telefon gå ind og ændre i indstillingerne. Når du har foretaget dine ønskede ændringer, skal du altid huske at afslutte ved at vælge Valg: Gem og slut for at gemme dine ændringer. 15

16 Dato & tid Indstilling af dato og tid. Tiden bliver automatisk hentet fra telefoncentralen. Du kan indstille telefonen til at vise sommertid eller vintertid. Lyd Lydindstillinger, som lydstyrke og ringetoner, indstilles i denne menu. Lydstyrke Indstillinger Specialtoner Indstilling af ringetonens lydstyrke, lyden i røret samt lyden i dit headset. Vælg mellem forskellige typer af ringetoner. Vælg ringetone til forskellige typer af opkald. Eksempelvis kan eksterne opkald være tildelt én ringetone og interne opkald en anden ringetone. 16

17 Konfiguration Under Konfiguration kan du redigere i dine opkaldsindstillinger. Herunder også indstillingerne for notering, viderestilling og omstilling. Koncern IT anbefaler på det kraftigste, at du ikke ændrer disse indstillinger. Udgående opkald Indgående opkald Forbundne opkald Genvejsmenu Opkaldslog Indstillinger for udgående opkald. Indstillinger for indgående opkald. Indstilling for igangværende opkald. Slå automatisk visning af hurtigvalgsmenuen ved opkald til eller fra. Slå opkaldslog til eller fra. 17

18 Telefon I denne menu kan du ændre på telefonens egenskaber. Skærm Programmer taster Tastelyd Energibesparelse Justering af skærmens lysstyrke og kontrast. Fritvalgstasterne til højre for skærmen, giver dig mulighed for at tilføje dine egne genveje. Læs mere om programmering af fritvalgstasterne i afsnittet Valgmuligheder for fritvalgstaster. Slå tastelyd til eller fra. Du indstiller, hvor lang tid lyset i skærmen skal være tændt. Lokalitet Indstilling af land, telefonens sprog, datoformat og tid. Sikkerhed Ændring og aktivering af brugeradgangskode. Oplysninger om netværk Her kan du finde telefonens fulde E164 nummer og IP adresse. 18

19 Diagnose information Diagnose viser SIP registreringer. Du kan ikke ændre noget under dette punkt. Det er blot informationer om telefonen. Nulstil Ønsker du at få telefonens indstillinger tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger, kan du nulstille telefonen. 19

20 Programmering af fritvalgstaster De seks knapper, der er til højre for telefonens skærm, har du mulighed for at programmere som genvejsknapper. Knapperne kan indstilles, så de kan bruges som genvejstaster til eksempelvis personer du ofte ringer til, eller du kan lave en genvejstast til viderestilling af opkald. Du kan også vælge at benytte en af dine seks knapper som en Skift knap. På denne måde, har du mulighed for at have to lag af indstillinger og kan dermed programmere ti forskellige funktioner på telefonen. 20

21 Programmering For at tildele hver enkelt knap en funktion, skal knappen programmeres. Hold knappen du ønsker at programmere inde, og der vil blive et felt synligt på telefonens skærm. Knappen vil lyse rødt, og den er nu klar til at blive programmeret. Valg: Gem og slut Normal: Ikke tildelt Etiket Indstillinger Husk altid at gemme valgte indstillinger, ved at vælge Valg: Gem og slut, når du er helt færdig med programmeringen. For at programmere en handling til den enkelte fritvalgstast. Du kan skrive den tekst, du ønsker der skal stå ud for den valgte fritvalgstast. Dette vil fungere som knappens navn. Indtast det nummer, du ønsker skal indkodes. Husk at taste 0 foran nummeret, hvis du indtaster et eksternt nummer eller nummeret til en mobiltelefon. I afsnittet Valgmuligheder for fritvalgstaster kan du læse, hvad den enkelte tekst på skærmen betyder og hvilken funktion, det giver din knap. Ønsker du ikke længere at have den valgte funktion tilknyttet knappen, går du ind i indstillinger og tildeler, knappen funktionen Ikke tildelt. 21

22 Viderestilling Der er forskel på en viderestilling og en omstilling. Hvis du indstiller din telefon til at sende opkald videre til et andet telefonnummer, før du besvarer dem, er det en viderestilling. Hvis du allerede har besvaret et opkald, og du så manuelt sender det til et andet telefonnummer, er det en omstilling. Du kan viderestille dine opkald til et andet nummer. Når du viderestiller dine opkald, vil dine kald gå videre til det nummer, du har viderestillet til, i stedet for at ringe på dit apparat. På din telefon kan du indstille, hvilke opkald du ønsker, der skal viderestilles. Viderestilling af opkald, kan opsættes i følgende situationer: Viderestilling af alle opkald Viderestilling når dit nummer er optaget Viderestilling når du ikke svarer inden for 12 sekunder Du kan indtaste det nummer, du gerne vil viderestille til, manuelt. Er det ofte de samme numre du viderestiller til, har du mulighed for at vælge op til fem favoritnumre, som kan indkodes på din telefon, og du kan altid lave en hurtig viderestilling til det seneste nummer, du har haft viderestillet til. OBS! Når du trykker på viderestillingstasten, går der kun få sekunder før telefonen aktiverer viderestilling. Derfor skal du hurtigt vælge punktet Indstillinger for viderestilling, hvis du vil ændre indstillingerne. Husk at taste 0 foran nummeret, hvis du ringer eksternt eller til en mobiltelefon. 22

23 Viderestilling til sidst anvendte nummer Du vil i løbet af få sekunder, lave en viderestilling til det nummer, du sidst viderestillede til, når du trykker på viderestillingsknappen og ikke foretager dig yderligere. Er dit nummer viderestillet, vil knappen viderestilling lyse. På din skærm vil du kunne se, at nummeret er viderestillet samt hvilket nummer, du har viderestillet til. Du slår viderestilling fra ved at trykke på viderestillingsknappen igen, og ikonet på telefonen vil ikke længere lyse. OBS! Når du trykker på viderestillingstasten, går der kun få sekunder før telefonen aktiverer viderestilling. Hvis du ønsker at redigere i din viderestilling, skal du være hurtig til at foretage dit valg. Ellers vil du viderestille din telefon, til det nummer du senest har haft viderestillet til. 23

24 Viderestilling til andet nummer Ønsker du at viderestille til et andet nummer, skal du gøre følgende: Tryk på viderestillingsknappen. Vælg Indstil modtager til vid.. Vælg Rediger viderestilling af opkald. Tryk på pil til højre. Vælg Skriv modtager. Du kan nu indtaste det nummer, du ønsker at viderestille til. 24

25 Viderestilling ved optaget eller intet svar Du kan vælge at viderestille din telefon, hvis nummeret er optaget og/eller hvis du ikke besvarer dine kald indenfor 12 sekunder. Tryk på viderestillingsknappen. Vælg Indstil modtager til vid.. Vælg Rediger viderestilling af opkald. Du kan nu vælge, hvilke opkald du vil lave viderestilling til. Tryk OK til de opkald, der skal viderestilles, og dine indstillinger vil blive gemt og aktiveret, næste gang du tilkobler viderestilling. På din skærm vil du ikke kunne se, hvilke opkald du har valgt at få viderestillet. Du vil dog kunne se, hvis du har valgt at viderestille alle dine opkald.. Indtast favoritnumre til viderestilling Sådan indtaster/redigerer du dine favoritnumre: Tryk på knappen viderestilling. Vælg Indstil modtager til viderestilling. Vælg Rediger viderestilling af opkald. Tryk pil til højre. Vælg Rediger favoritter. Husk at taste 0 foran nummeret, hvis du ringer eksternt eller til en mobiltelefon. 25

26 Valgmuligheder for fritvalgstaster Valgmulighed Betydning 1. Ikke tildelt Tasten er ikke programmeret og har ikke nogen funktion. 2. Valgt opkald Indkod det nummer, du ønsker skal tilknyttes den valgte knap. 3. Gentag opkald Ring til senest kaldte nummer. 4. Viderestil alle opkald Alle opkald viderestilles. 5. Viderestil v/ ej svar Besvares opkaldet ikke, viderestilles det. 6. Viderestil v/ optaget Er nummeret optaget viderestilles kaldet. 7. Ringetone slået fra Slå ringelyd fra/til på telefonen. Du kan også holde *-tasten nede på telefonen. 8. Hold Sætter igangværende kald på hold. Du kan også anvende mute-knappen på telefonen. 9. Skift Skift mellem to igangværende samtaler. 10. Blind transport Omstil opkald direkte. 11. Overfør opkald Omstil kald til andet nummer. 12. Omdiriger Omstil opkald uden selv at besvare det. 13. Skift Skift mellem 2 lag på taster. 14. Konference Start konferencekald. 15. Headset Anvend headset-knappen på telefonen. 16. Forstyr ikke Funktionen er ikke tilgængelig. 17. Indtrækning Besvar kald til indtrækningsgruppe. 18. Gentag opkald Funktionen er ikke tilgængelig. 26

27 19. Skift funktion Skift mellem to stadier. Kan f.eks. bruges til at logge ind og ud af en søgegruppe. 20. Vis telefonskærm Tilbage til startskærm med Region Nordjylland Logo. 21. Specifik indtrækning Træk samtale uden for indtrækningsgruppe. 22. Notering Genvej til notering. Er nummeret optaget eller bliver der ikke svaret, kan du trykke notering og du vil blive ringet op, når det nummer du forsøgte at kontakt igen er aktiv eller ledigt. 23. Annullere notering Genvej til annullering af aktive noteringer. 24. Omstilling Omstil til andet nummer. 25. Vent. Opk. Ventende opkald. 26. Direkte opkald Funktionen er ikke tilgængelig Eksempel Funktionen virker ikke. 28. Optager opk. Optager samtalen. Kræver at funktionen er indstillet. 29. Vids. Indb. Funktionen er ikke tilgængelig. 30. Start tekefonbog Funktionen er ikke tilgængelig. 31. Pause notering Pauser noteringer. 32. Genoptag notering Genoptager notering. 27

28 Koncern IT IT Support

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Indledning IP9840C telefon IP9808 telefon IP telefon funktioner Opkald Genopkald Omstille kald...

Indledning IP9840C telefon IP9808 telefon IP telefon funktioner Opkald Genopkald Omstille kald... Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2 UNO brugervejledning Indhold Viderestilling på Softphonen... 2 Viderestillingskoder... 3 Viderestil... 3 Besvare kollegas kald... 3 Fast viderestilling... 3 ACD log-in... 3 Viderestillingskoder Avanceret...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Quickguide UC-webklient

Quickguide UC-webklient Quickguide UC-webklient Denne guide giver dig en nem og hurtig introduktion til, hvordan du via websiden kan anvende og ændre indstillingerne for din UC-klient. Log på websiden For at logge på din UC-klient

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning til Flexi Presentity-app til ios

Brugervejledning til Flexi Presentity-app til ios Brugervejledning til Flexi Presentity-app til ios Datatal har udviklet en mobilapplikation til din smartphone, som gør det nemt for dig at indstille viderestillinger, foretage opkald og slå kolleger op

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling.

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 5

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Indhold 1 Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet... 3 2 Indmelding på telefonen... 4 3 Beskrivelse af

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb

Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Kvikguide til opsætning af en søgegruppe i Scale SystemWeb Bemærk! Gennemfører du guiden i Selvbetjening Erhverv inden du læser dette dokument, er nogle af funktionerne opsat automatisk af Selvbetjening

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning til Flexi Presentity-app til Android

Brugervejledning til Flexi Presentity-app til Android Brugervejledning til Flexi Presentity-app til Android Datatal har udviklet en mobilapplikation til din smartphone, som gør det nemt for dig at indstille viderestillinger, foretage opkald og slå kolleger

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Switchboard. SipDanmark

Switchboard. SipDanmark Switchboard SipDanmark Interfacet 3 Typer af visninger 3 Kø visning 3 Bruger visning 3 Egne samtaler 3 Opsætning af interface 4 Kø visning 5 Bruger visning 6 Egne samtaler 7 Redigering af brugere 8 Tilføje

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere