Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab pr. 28. januar 2017"

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

2 Indhold Indledning Kort sammenfatning Hovedoversigt Oversigt over servicedrift Allerede godkendte tillægsbevillinger Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm. dette forventede regnskab Hovedkonklusioner på drift, anlæg, likviditet og gæld Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter Afvigelsesforklaringer 2

3 Kort sammenfatning DRIFT: Der forventes 21,8 mio. kr. mindre i driftsudgifter ift. korrigeret budget Overførselssagen hæver budgettet med ca. 3,8 mio. kr. Et tilsvarende beløb forventes overført mellem 2017 og 2018 SERVICE: Servicerammen forventes overholdt med en mindreforbrug på 11,6 mio. kr. ANLÆG: Der forventes et anlægsforbrug på 10,9 mio. kr. mere end det nuværende korrigerede budget Overførselssagen hæver budgettet med 20,2 mio. kr. Forbrug vedr. de overførte anlæg er indregnet i anlægsforbruget Der forventes overført 10 mio. kr. i anlæg fra 2017 og 2018 Der forventes realiseret for mindst 11,7 mio. kr. i salgsindtægter i 2017 til finansiering af slusen (0,5 mio. kr. over budget 2017 og 2018) LIKVIDITET: Merforbrug i forhold til oprindeligt budget (27,3 mio. kr.) på 3,5 mio. kr. Forventet ultimo 2017 beholdning på -28,1 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (-38,9 mio. kr.) på 10,8 mio. kr. Forbedringen skyldes:» forbedret primo 2017 likviditet på 14,3 mio. kr.» forværring af forbrug af likvider i 2017 på 3,5 mio. kr. Forventet laveste gennemsnitlige likviditet 69,3 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til oprindeligt budget (70,6 mio. kr.) på 1,3 mio. kr. Det forventede regnskab afviger på bundlinjen ikke væsentligt fra det oprindelige budget 2017, og giver således ikke anledning til særlige handlinger. Der er dog en række risici, som det er væsentligt at være opmærksom på jf. plancherne 15 og 16 3

4 Principper for de forventede regnskaber Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber hhv. pr. ultimo februar, april, juli og oktober. De forelægges politisk i april, juni, september og december Det forventede regnskab rapporterer det forventede regnskabsresultat, som det skønnes pr. den pågældende dato ud fra de forudsætninger og disponeringer som kendes på dette tidspunkt I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger, såfremt den pågældende afvigelse skønnes at være relativt sikker. Øvrige afvigelser forklares og der følges op på disse løbende Det forventede regnskab er udarbejdet i et samarbejde mellem de forskellige områder og Koncernøkonomi 4

5 Hovedoversigt HOVEDOVERSIGT, MIO. KR. REGNSKAB 2016 OPRINDELIGT BUDGET 2017 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB PR. 28/2 AFVIGELSE TIL KORR. BUDGET AFVIGELSE TIL OPR. BUDGET INDTÆGTER , , , ,6 0,6 1,3 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 248,4 268,1 269,1 255,2-13,9-12,8 Udvalget for Skole, Familie og Børn 519,4 507,7 506,9 511,5 4,6 3,8 Udvalget for Ældre og Handicappede 467,9 458,3 457,9 462,4 4,5 4,1 Udvalget for Vækst og Erhverv 392,9 430,4 429,8 419,9-9,9-10,5 Udvalget for Sundhed og Kultur 214,8 226,8 226,4 225,3-1,1-1,5 Udvalget for Miljø og Teknik 99,9 107,0 107,2 101,2-6,0-5,8 Forventet generel mindre udgift DRIFT I ALT 1.943, , , ,6-21,8-22,7 RENTER 5,6 4,7 4,7 4,4-0,2-0,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -110,0-68,0-68,2-89,6-21,4-21,6 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget 1,1-5,4-4,5-5,7-1,2-0,3 Udvalget for Skole, Familie og Børn 26,6 27,8 33,0 39,5 6,4 11,7 Udvalget for Ældre og Handicappede 5,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Udvalget for Sundhed og Kultur 3,7 7,8 7,8 16,1 8,3 8,3 Udvalget for Miljø og Teknik 36,8 33,7 33,7 41,0 7,2 7,2 Forventet generel mindre udgift -10,0-10,0-10,0 ANLÆG I ALT 74,1 64,5 70,7 81,6 10,9 17,1 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -35,9-3,5 2,5-8,0-10,5-4,5 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -1,6 0,0 0,0-2,3-2,3-2,3 REGNSKABSRESULTAT I ALT -37,5-3,5 2,5-10,3-12,8-6,8 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN Balanceforskydninger 7,7-10,5-10,5-0,3 10,3 10,3 Afdrag på lån 45,0 45,5 45,5 45,5 0,0 0,0 Optagne lån -6,4-4,1-4,1-4,1 0,0 0,0 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN I ALT 46,4 30,9 30,9 41,1 10,3 10,3 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 8,9 27,3 33,3 30,8-2,5 3,5 5

6 Servicedrift SERVICEDRIFT, MIO. KR - : Forbedring + : Forværring OPRINDELIGT BUDGET 2017 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB PR. 28/2 AFVIGELSE TIL OPR. BUDGET AFVIGELSE TIL KORR. BUDGET Udvalg og politikområder * DKK * DKK * DKK * DKK * DKK Økonomiudvalget Administrationen Øvrige Udgifter Ældreboliger Tværgående Budgetpuljer Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler Dagpasning Familie og børn Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri Ældre Sociale ydelser Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Erhverv og turisme Udvalget for Sundhed Kultur Fritid Sundhed Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø Kommunale ejendomme Forventet generel mindreudgift Servicedriftsudgifter i alt Oprindelig udmeldt ramme fra KL Afvigelse fra servicedriftsrammen i alt

7 Allerede indarbejdede tillægsbevillinger Det korrigerede budget er det oprindelige budget inkl. de tillægsbevillinger, som er godkendt til og med den 28. februar Der er pr. den 28. februar godkendt tillægsbevillinger for i alt 6,0 mio. kr., hvilket betyder, at det budgetterede likviditetsforbrug er steget fra 27,3 til 33,3 mio. kr. Oversigten nedenfor indeholder de godkendte bevillinger opgjort i kr. Bevillinger fordelt på hovedoversigtens poster: Indtægter 756 Drift -930 Statsrefusion 0 Renter 0 Anlæg Balanceforsk. 0 Lånoptagelse 0 Afdrag på lån 0 Tillægsbevillinger/omplaceringer i alt Specifikation af bevillinger: BYR Pkt UKC Fremryk rådighedsbeløb fra 2018 og 2019 til 2017 Anlæg BYR Hundested Skole, Lerbjerg - fremryk rådighedsbeløb fra 2018 til 2017 Anlæg 280 OMPLACERING Indtægt til efteruddanelse under Folkeskolereformen flyttes jf. Indenrigsministeriet fra Indtægter til Drift Drift -756 OMPLACERING Indtægt til efteruddanelse under Folkeskolereformen flyttes jf. Indenrigsministeriet fra Indtægter til Drift Indtægter 756 BYR Pkt Udgifter salg af parcelhusgrunde Skibsvænget, Kregme Syd Anlæg 900 BYR Pkt Projektmidler nedbring ventetid til Genoptræning, Træning og Aktivitet - Indtægt Drift -572 BYR Pkt Projektmidler nedbring ventetid til Genoptræning, Træning og Aktivitet - Udgift Drift 398 I ALT

8 Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm. dette forventede regnskab Tillægsbevillinger HOVEDOVERSIGT, MIO. KR. INDTÆGTER DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Vækst og Erhverv Udvalget for Sundhed og Kultur Udvalget for Miljø og Teknik DRIFT I ALT RENTER RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Vækst og Erhverv Udvalget for Sundhed og Kultur Udvalget for Miljø og Teknik ANLÆG I ALT 0 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET REGNSKABSRESULTAT I ALT BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN Balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN I ALT ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER De afvigelser som skønnes at være sikre indstilles som tillægsbevillinger. Afvigelserne er forklaret under afvigelsesforklaringerne. De sikre afvigelser er: Indtægt vedr. dækningsafgifter på statsskove 1,8 mio. kr. Mindreudgifter til renter 0,2 mio. kr. Nulstilling af budgetteknisk buffer på 7,9 under drift og balanceforskydninger 8

9 Hovedkonklusioner - Drift Driftsudgifter* Resultat af ordinær drift* Heraf serviceudgifter* Drift Forventet forbrug 1.975,6 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. ift. korrigeret budget Servicedriftsramme Forventet forbrug af serviceramme 1.446,9 mio. kr. Forventet mindreforbrug ift. rammen (1.458,5 mio. kr.) på 11,6 mio. kr. 9 *Korrigeret budget forventes øget med ca. 3,8 mio. kr. ifm. overførselssagen. Forbruget forventes ikke forøget, idet en tilsvarende overførsel forventes fra 2017 til 2018

10 Hovedkonklusioner - Anlæg Anlægsudgifter Salg til finansiering af højvandssluse Anlæg Der forventes et anlægsforbrug på 10,9 mio. kr. mere end det nuværende korrigerede budget Overførselssagen hæver budgettet med 20,2 mio. kr. Forbrug vedr. de overførte anlæg er indregnet i anlægsforbruget Der forventes overført 10 mio. kr. i anlæg fra 2017 og 2018 Salg til finansiering af højvandssluse Der forventes i 2017 realiseret indtægter svarende til mindst 11,7 mio. kr.,hvilket er 5,1 mio. kr. over 2017 budgettet til finansiering af slusen og 0,5 mio. kr. mere end det totale salgsbudget til finansiering af slusen i 2017 og 2018 En række er yderligere salg er undervejs de kan øge salgsindtægterne i såvel 2017 og

11 Hovedkonklusioner - Ændring i likvide aktiver Forventet forbrug af likvider 30,8 mio. kr. Forværring i forhold til oprindeligt budget (27,3 mio. kr.) på 3,5 mio. kr. 11

12 Hovedkonklusioner - Ultimolikviditet Forventet ultimobeholdning -28,1 mio. kr. Forbedring i forhold til oprindeligt budget (-38,9 mio. kr.) på 10,8 mio. kr. forbedret primo 2017 likviditet på 14,3 mio. kr. forværring af forbrug af likvider i 2017 på 3,5 mio. kr. 12

13 Hovedkonklusioner - Gennemsnitlig laveste likviditet Forventet laveste gennemsnitlige likviditet 69,3 mio. kr. Forværring i forhold til oprindeligt budget (70,6 mio. kr.) på 1,3 mio. kr. 13

14 Hovedkonklusioner Langfristet gæld Gældsudvikling i alt Gældsudvikling kr. pr. indbygger 14

15 Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter Der arbejdes løbende på at imødegå nedenstående risici (nedenstående forhold er beskrevet under afvigelsesforklaringerne, den angivne risiko er den maksimale potentielle risiko) Indtægter Vi har modtaget et foreløbigt estimat for regulering af beskæftigelsestilskuddet, som indebærer en tilbagebetaling af tilskuddet på 2,4 mio. kr. Den endelige opgørelse får vi ifm. økonomiaftalen (risiko: den endelige opgørelse kan være både værre eller bedre) Drift Sammen om ny velfærd risiko for manglende udmøntning af hele effektiviseringsbudgettet (risiko: merudgift på 9,3 mio. kr. delvis serviceudgift) Specialskolebørn risiko for manglende imødekommelse af udgiftspresset (risiko: merudgift på 4,6 mio. kr. alene for kendte børn - serviceudgift) Anbringelser af børn risiko for manglende imødekommelse af udgiftspresset (risiko: merudgift på 9 mio. kr. - serviceudgift) Bostøtte til voksne risiko for manglende imødekommelse af udgiftspresset (risiko: merudgift på 2,5 mio. kr. - serviceudgift) Energi sandsynlighed for væsentlige mindreudgifter (mulig forbedring: mindreudgift på 1,5 mio. kr. - serviceudgift) Medfinansiering af sundhedsvæsenet (risiko: merudgift på 5 mio. kr. ikke serviceudgift) 15

16 Risikofaktorer/opmærksomheder - forsat Drift Det forventede regnskab indebærer en godkendelse af overførselssagen, som øger det korrigerede budget med ca. 3,8 mio. kr. og forudsætter en tilsvarende overførsel fra (risiko: ingen væsentlig risiko) Anlæg Det forventede regnskab indebærer en godkendelse af overførselssagen, som øger det korrigerede budget med 20,2 mio. kr. Det forventede regnskab forudsætter en overførsel fra 2017 til 2018 på 10 mio. kr. (risiko: ingen væsentlig risiko) Lån Der er indregnet 4,1 mio. kr. i lån, hvoraf 0,1 vedr. flygtningeboliger 4,0 mio. kr. vedr. et eventuelt likviditetspres. Det er politisk aftalt kun at optage lånet på 4 mio. kr., såfremt likviditeten er truet. Lånet er indarbejdet i det forventede regnskab. Der tages ultimo 2017 stilling til det konkrete behov for at optage lånet. (risiko: merudgift på 4 mio. kr. ikke serviceudgift) 16

17 Afvigelsesforklaringer Afvigelser er forskellen mellem forventet forbrug for hele året og korrigeret budget Der forklares på politikområder med relevante specifikationer Kun de væsentligste afvigelser forklares der forventes således ikke væsentlige afvigelser på politikområder, som ikke er nævnt Afvigelserne forklares i samme rækkefølge som de optræder på hovedoversigten: Indtægter Drift Renter Anlæg Forsyningsområdet Balanceforskydninger og lån 17

18 Indtægter Mindreindtægter 0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelsesforklaringer Merindtægt på 1,8 mio. kr. som følge af opkrævning af dækningsafgift af statsskove fra 1. januar Afvigelsen er en sikker afvigelse og budgettet korrigeres derfor med en tillægsbevilling Merudgift på 2,4 mio. kr. vedr. efterregulering for beskæftigelsestilskuddet i 2016 og midtvejsregulering for Beløbet er et foreløbigt skøn og kan ændre sig inden endelig udmelding ifm. økonomiaftalen 18

19 Drift i alt Mindreudgifter i alt 21,8 mio. kr. Generelle bemærkninger til driftsbudgettet Budgetopfølgninger i starten af året er altid meget usikre, da der på mange områder ikke er sket en eneste afregning i 2017 endnu Der er i denne budgetopfølgning ikke estimeret et generelt mindreforbrug, da det endnu ikke overførte overførselsbeløb på ca. 3,8 mio. kr. skønnes at være lig det beløb, der skal overføres fra 2017 til 2018 Dog er der enkelte ekstraordinære overførselsbeløb, som ikke forventes at blive overført tilsvarende mellem 2017/2018. Konsekvensen af disse overførselsbeløb er indarbejdet i dette forventede regnskab. Det gælder primært følgende overførsler: Forventede udgifter vedr. puljer fra 2016 på ældreområdet Forventede indtægter vedr. opkrævede vejafvandingsbidrag efter stoplovsafgørelsen Forventede mindreudgifter vedr. veje som følge af merudgifter i 2016 Forventede effektiviseringer som følge af mellemkommunale refusioner og sammen om ny velfærd 19

20 Drift - Økonomiudvalget Mindreudgifter 13,9 mio. kr. Forventet regnskab pr kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab pr Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Økonomiudvalget Administrationen Øvrige Udgifter Ældreboliger Tværgående Budgetpuljer Affaldshåndtering - Forsyning

21 Drift - Økonomiudvalget De væsentligste afvigelsesforklaringer Administration - mindreudgifter på 1,6 mio. kr. Mindreudgift på 1,6 mio. kr. til løn som væsentligst fordeler sig på: Borgerservice og Beskæftigelse - mindreudgift på 0,6 mio. kr. SSF - mindreudgift på 0,5 mio. kr. Tværgående budgetpuljer - mindreudgifter på 4,4 mio. kr. Mindreudgift på 2,2 mio. kr. som skyldes overførte effektiviseringsbudgetter fra 2016 til 2017 på mellemkommunale refusioner Mindreudgifter på 2,2 mio. kr. som såfremt det resterende effektiviseringsbudget fra 2016 overføres til Det er dog meget usikkert om det kan opnås i 2017, eftersom der ligger et ny budget til udmøntning vedr. sammen om ny velfærd. I overførselssagen søges der således om dispensation for ikke at overføre denne effektvisering. Det er meget usikkert om hele effektiviseringspotentialet på sammen om ny velfærd kan udmøntes, og det er derfor forventeligt, at der vil blive en merudgift på området, som dog ikke kan estimeres på nuværende tidspunkt. Effektiviseringsbudgettet er fordelt på hhv. serviceudgifter og overførselsudgifter. Der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med alle budgetopfølgninger og forventede regnskaber. Effektiviseringspotentialet på mellemkommunale refusioner forventes opnået Buffer - mindreudgifter på 7,9 mio. kr. Mindreudgift på 7,9 mio. kr. som skyldes at bufferpuljen ikke benyttes. Mindreudgiften modsvares af en tilsvarende ændring under balanceforskydninger, og påvirker således ikke likviditeten. Bufferpuljen er budgetteknisk og nulstilles ifm. dette første forventede regnskab ved en tillægsbevilling. 21

22 Drift Udvalget for skole, familie og børn Merudgifter 4,6 mio. kr. Forventet regnskab pr kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab pr Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler Dagpasning Familie og børn

23 Drift Udvalget for skole, familie og børn De væsentligste afvigelsesforklaringer Folkeskoler ingen afvigelser Der er et stort pres på specialskoleområdet. Der arbejdes med handleplaner for at imødegå merudgifter på området, og der er således ikke indberettet forventede merudgifter på nuværende tidspunkt. Det er dog meget usikkert, om handleplanerne er tilstrækkelige, og det er derfor forventeligt, at der vil blive en merudgifter på området, som dog ikke kan estimeres på nuværende tidspunkt. Handleplanerne følges tæt og udvikles løbende, og der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med alle budgetopfølgninger og forventede regnskaber. Familie og børn merudgifter på 4,6 mio. kr. Tilsvarende specialskoleområdet er der et stort pres på området for udsatte børn, idet udgiftsniveauet svarende til regnskabsresultatet 2016 er højere end det budgetlagte niveau. Der arbejdes også på dette område med handleplaner for at imødegå merudgifter på området. Det er dog meget usikkert, om handleplanerne er tilstrækkelige, og det er derfor forventeligt, at der vil blive en merudgifter på området udover de nedenstående konkrete merudgifter som er opstået i Handleplanerne følges og udvikles løbende, og der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med alle budgetopfølgninger og forventede regnskaber. Konkret er der i 2017 sket flere anbringelser herunder to på meget dyre sikrede institutioner, som koster kommunen 0,7 mio. kr. Derudover er der netop tabt en sag i Ankestyrelsen, som koster 2,1 mio. kr. for 2015 og Endvidere er en anden sag ved at blive påklaget til Udlændingestyrelsen, som kan koste kommunen 0,8 mio. kr., hvis den tabes. For to børn er der sket væsentlige takststigninger, som beløber sig til 1 mio. kr. 23

24 Drift Udvalget for ældre og handicappede Merudgifter 4,5 mio. kr. Forventet regnskab pr kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab pr Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri Ældre Sociale ydelser

25 Drift Udvalget for ældre og handicappede De væsentligste afvigelsesforklaringer Handicap og psykiatri ingen afvigelse Der et pres på området for massiv bostøtte ( 108 botilbud til længerevarende boophold, 107 midlertidig botilbud, 85 botilbud samt 96 borgerstyret personlig assistance). Der arbejdes med handleplaner for at imødegå et merudgifter på området, og der er således ikke indberettet forventede merudgifter på nuværende tidspunkt. Det forventes på nuværende tidspunkt at handleplanerne er tilstrækkelige til at imødekomme presset. Handleplanerne følges og udvikles løbende, og der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med alle budgetopfølgninger og forventede regnskaber. Botilbuddene er under pres - det skyldes primært Midgården, hvor der pt. er to ledige pladser og et samlet negativt overførselsbeløb for alle botilbuddene tilbage fra Overførselsbeløbet er dog nedbragt med 0,6 mio. kr. i 2016 pga. særlige tilskud som kun kom i Der er i marts måned igangsat en gennemgang af budgetterne og taksterne på botilbuddene for at skabe korrekte budgetter og takster fra 2018, der afspejler det nødvendige behov på de enkelte botilbud. Det vil medvirke til bedre økonomistyring på botilbuddene og medvirke til fremtidig overholdelse af botilbuddenes budgetter. 25

26 Drift Udvalget for ældre og handicappede De væsentligste afvigelsesforklaringer - forsat Ældre merudgifter på 2,6 mio. kr. Merudgift på 1,9 mio. kr. i visitationen vedr. resterende puljemidler fra henholdsvis Værdighedspuljen og Klippekortordningen i 2016, hvor puljemidlerne er modtaget i 2016, men hvor en række at aktiviteterne, hovedsageligt vedr. kompetenceudvikling, først vil blive gennemført i Merudgift på 0,7 mio. kr. på plejecentrene vedr. resterende puljemidler fra Omsorgspuljen 2016, hvor de prioriterede projekter vedrørende analyse af parasollen, undersøgelse af ældres økonomiske situation samt kvalitetsstandarder ikke er afsluttet i Sociale ydelser merudgifter på 1,9 mio. kr. Merudgift på 1,9 mio. kr. vedr. forsorgshjem og krisecentre, hvor der ses en stigende tilgang af borgere gennem de seneste år. Der er aktuelt et gennemsnit varierende fra 8 til 10 borgere fra Halsnæs Kommune, der tager ophold på forsorgshjem og krisecentre, der er beliggende i hele Danmark. Der ses en stigning i udgiften til disse ydelser fra 2015 og frem. Udfordringen skyldes såvel stigningen i borgere samt en reduktion af budgettet fra budget 2016, fra et budgetniveau som allerede på daværende tidspunkt var for lavt i forhold til benyttelsen af tilbuddene. Udfordringen problematiseres særligt af, at det ikke er kommunen der visiterer det gør forstanderne på hjemmene. Kommunen er forpligtet til at betale, og kan alene komme med anbefalinger til borgerene om at indgå i andre tilbud, som iværksættes af kommunen. Der iværksættes en analyse og handleplan, som følges og udvikles løbende, og der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med alle budgetopfølgninger og forventede regnskaber. 26

27 Drift Udvalget for vækst og erhverv Mindreudgifter 9,9 mio. kr. Forventet regnskab pr kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab pr Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Erhverv og turisme

28 Drift Udvalget for vækst og erhverv De væsentligste afvigelsesforklaringer Ydelser - mindreudgifter på 9,9 mio. kr. A-dagpenge - mindreudgifter 5,3 mio. kr.: Sagsantallet er i december 19 sager højere en BF, men ledigheden er højere i vintermånederne, så prognosen er beregnet på baggrund af procentvis forbrugsfordeling i 2015 og Der er i budgetforudsætningerne indregnet et fald i bruttoledighed på 4 % (Økonomisk Råd) Kontanthjælp - mindreudgifter 10,3 mio. kr.: Der er 118 færre på kontanthjælp end ved budgetlægningen i juni 2016, hvilket er fald på 24 procent. Der er i 2017 indregnet et fald på 4,1% (Økonomisk Råd) på Jobparate. Uddannelseshjælp - mindreudgifter på 1,2 mio. kr.: Der er 14 helårspersoner færre end budgetforudsætningerne, hvilket er et fald på 7 %. Målet er at få 200 unge i uddannelse. Særlig støtte - mindreudgifter på 0,5 mio.kr. Ledighedsydelse - merudgifter på 2,7 mio. kr.: Det er en stigning på 21 helårspersoner i forhold til budgetforudsætningerne. Udviklingen følges og skal ses i sammenhæng med budgethåndtaget om at flytte sager fra ledighedsydelse til fleksjob, som følges i forbindelse med alle budgetopfølgninger. Revalidering - mindreudgifter på 0,4 mio. kr.: Det er et fald i sager fra 16 til 14 ift. budgetforudsætningerne. Ressourceforløb mindreudgifter på 3,5 mio. kr.: Det er et fald på 15 helårspersoner ift. budgetforudsætningerne. Mindreudgifter har sammenhæng med stigningen i tilgangen på førtidspensioner Jobafklaring merforbrug på 1,6 mio. kr.: Det er en stigning på 14 sager ift. budgetforudsætningerne Førtidspension - merudgifter på 7,0 mio. kr.: Der skete en stor stigning i pensionstilkendeler i Der var budgetlagt med 39 tilkendelser, men der blev tilkendt 91 i Hovedårsagen er tilgang fra ressourceforløb. Prognose for 2017 indeholder de mange tilkendelser i 2016 og et antal tilkendelser i 2017 på niveau med

29 Drift Udvalget for sundhed og kultur Mindreudgifter 1,1 mio. kr. Forventet regnskab pr kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab pr Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur Fritid Sundhed

30 Drift Udvalget for sundhed og kultur De væsentligste afvigelsesforklaringer Fritid - mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. folkeoplysning Mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. foreninger/klubber Medfinansiering af sundhedsvæsenet ingen afvigelse For den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter er der som følge af fejlregistreringer i regionen i 2016 (grundet implementering af Sundhedsplatformen) risiko for en efterbetaling på op til 5 mio. kr. Herudover risikerer implementering af Sundhedsplatformen på Nordsjællands hospital fra marts 2017, at medføre en forskydning i opkrævningen til kommunen i løbet af Der udarbejdes en nærmere analyse af konsekvensen af disse forhold i løbet af foråret, og der følges løbende tæt op på opkrævningerne, idet området udgør en stor risiko for et merforbrug. Medfinansieringen er ikke en serviceudgift. 30

31 Drift Udvalget for miljø og teknik Mindreudgifter 6,0 mio. kr. Forventet regnskab pr kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab pr Afvigelse til korrigeret budget Tillægsbevilling Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø Kommunale ejendomme

32 Drift Udvalget for miljø og teknik De væsentligste afvigelsesforklaringer Veje, grønne områder og miljø - mindreudgift 4,0 mio. kr. Merindtægt på 1,9 mio. kr. fra Halsnæs Forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag tidligere år i forbindelse med stoplovsafgørelsen. Beløbet var forudsat at indgå i 2016, men er ikke endeligt accepteret af forsyningen og overføres derfor fra 2016 til Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. vejvedligeholdelse, herunder vejbelysning, idet der i 2016 har været afholdt ekstraordinært store udgifter i forbindelse med hjemkøb og renovering af vejebelysning m.v., hvorfor der forventes en negativ overførsel på 0,8 mio. kr. til indhentning i Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende endelig organisatorisk opgavefordeling i mellem virksomheden og rådhuset, samt genberegning af den samlede opgaveportefølje efter konkurrenceudsættelsen i Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. under miljø vedr. bl.a. konsulentopgaver. Kommunale ejendomme mindreudgift på 2,0 mio. kr. Der er i 2016 et væsentligt mindreudgifter på energibudgettet. Med den milde vinter i starten af 2016, må det også forventes, at der også i 2017 er et mindreforbrug på energi. 32

33 Renter Mindreudgifter 0,2 mio. kr. De væsentligste afvigelsesforklaringer Mindreudgift på 0,4 vedr. renter på langfristet gæld Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. renter ifm. udlån til ejendomsskatter Begge afvigelser er sikre afvigelser og budgettet korrigeres derfor med en tillægsbevilling 33

34 Anlæg Merudgifter 10,9 mio. kr. Anlægsinvesteringer forventes at udgøre i alt 81,6 mio. kr., hvoraf forventede overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb udgør 20,2 mio. kr. I anlægsprognosen er der indarbejdet en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på 10,0 mio. kr. Det er muligt at overførselsbeløbet fra 2017 til 2018 bliver endnu lavere måske kun 5 mio. kr. Der følges løbende op herpå. Forventningen skal ses i lyset af: at de store igangværende anlægsprojekter forventes fuldt afsluttet i 2017 at de fleste af projekterne i 2017 er relativt små projekter at investeringsoversigten for 2017 alene indeholder meget få helt nye anlægsprojekter. Det nedsætter risikoen for forsinkelser væsentligt i forhold til sidste års anlægsprojekter Det eneste anlægsprojekt, som allerede nu skønnes udfordret i forhold til færdiggørelse i 2017, er Lisevanggrøften med et budget på kr. Pt. er der dog ikke indberettet et mindreforbrug Anlægsprognosen følger på de næste sider Status på salg af ejendomme til finansiering af højvandsslusen fremgår efter anlægsprognosen 34

35 Anlægsprognose 35

36 36

37 37

38 Status på salg af ejendomme til finansiering af højvandsslusen + : Udgifter (U) - : Indtægter (I) Kommentarer Forbrug JAN - MAR 2017 Endelige salgsaftaler Samlet forventet salgsindtægt ultimo februar 2017 Korrigeret budget 2017 og 2018 Salg over budget 2017 og 2018 Samlet resultat Salg af grunde højvandssluse I Budgetteret indtlagt finansieres af nedenstående ejendomssalg Salg af grunde højvandssluse I Budgetteret indtlagt finansieres af nedenstående ejendomssalg Salg - Hanehovedvej 75 U Solgt 2017 Salg - Hanehovedvej 75 I Salg - Havnevej 16, Frederiksværk U Solgt 2017 Salg - Havnevej 16, Frederiksværk I Salg - Jobgården U Udbudt Salg - Jobgården I Indtægt forventes Salg af del af Materielgård u Bud netop modtaget Salg af del af Materielgård Indtægt forventes Salg - Lerbjerg Børnehave* U Endeligt salg afventer vedtagelse af lokalplan. Indtægt ej budgetlagt, og vil således medføre yderligere salgsindtægt. Salg - Lerbjerg Børnehave* Indtægt forventes først i Salg af grund Bjørnedalsvej 38, frv U Solgt 2017 Salg af grund Bjørnedalsvej 38, frv I Salg af Lynæs Børnehave U Solgt 2017 Salg af Lynæs Børnehave I Salg af Vibehus Børnehave* U Endeligt salg afventer vedtagelse af lokalplan. Indtægt ej budgetlagt, og vil Salg af Vibehus Børnehave* I således medføre yderligere salgsindtægt. Indtægt forventes først i Salg og Markedsføring Kregme Syd Salg af Projektgrund Kregme Syd Salg af "Rådhusparken" I Solgt Eventuelt salg fra Skibsvænget indgår ikke i beregningen, og vil således medføre yderligere salgsindtægt Der foreligger bud til politisk behandling. Indtægt ej budgetlagt, og vil således medføre yderligere salgsindtægt. Forventes solgt Indkomne bud afvist

39 Status på salg af ejendomme til finansiering af højvandsslusen Der er allerede realiseret salg for 11,7 mio. kr. i 2017 Salgene er således 0,5 mio. kr. over det totale salgsbudget til finansiering af slusen i 2017 og 2018 på 11,2 mio. kr. Ikke indregnet er følgende igangværende salg: Projektgrund Kregme Syd (forventes solgt i 2017) Skibsvænget i Kregme Syd (forventes solgt i 2017 og 2018) Lerbjerg Børnehave (forventes solgt i 2018) Vibehus Børnehave (forventes solgt i 2018) 39

40 Forsyningsområdet Merindtægter 2,3 mio. kr. De væsentligste afvigelsesforklaringer Merindtægt på 2,3 mio. kr. svarende til selskabets budget for Indtægten modsvares af en tilsvarende ændring i gældsmellemværendet med selskabet under balanceforskydninger, og påvirker således ikke kassebeholdningen 40

41 Balanceforskydninger og lån Merudgifter 10,3 mio. kr. De væsentligste afvigelsesforklaringer Merudgift på 7,9 mio. kr. som skyldes at bufferpuljen ikke benyttes jf. bemærkning under økonomiudvalgets driftsafvigelser. Bufferpuljen er budgetteknisk og nulstilles ifm. dette første forventede regnskab ved en tillægsbevilling. Merudgift på 2,3 mio. kr. svarende til selskabets budget for 2017 jf. bemærkning under forsyningsområdets afvigelsesforklaringer 41

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 2017 Dato: 5. april 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo maj 2017 Dato: 6. juni 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere