SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Efter aftale er punkterne lagt sammen som følger: Forhold der er udbedret: 1a-b, 3a-b, 4a-d og 5. Forhold der ikke er udbedret, som forsikringen dækker: 2 Forhold som ikke er udbedret, som forsikringen ikke dækker: 6, 7a-c, 8, 9, 10 og 11 1a: Vinduer: Råd i skydedørsbundskinne i vinduesparti i spisestue. 1b: Vinduer: Råd i vinduesparti i stue. 2. Badeværelse 2: Knækket afløbsskål. 3a: Værelse 4: Knækket fodbøjning/afløbsbrønd ved tagnedløb i hjørne med opfugtning af væg i værelse 4 tilfølge og heraf følgende skimmelvækst på indervæg. 3b: Værelse 4: Ventilationsriste under terræn i værelse 4. 4a: Tag: Tydelige afskalningen i overfladen af bølgeeternit-plader. Punktvis så alvorlig, at vand trænger igennem pladen, med vandskade på indvendige lofter til følge. Forårsaget af konstruktionsfejlen beskrevet i 4b. 4b: Tag: Konstruktionsfejl ved tagfod og i tagryg, hvor skumklodser hindrer ventilation mellem tagplader og isolering. 4c: Tag: Manglende fodblik, som medfører at regnvand løber bagom tagrende. 4d: Tag: Utæt zinkinddækning omkring skorsten. 5: Badeværelse 1: Mørtelfuge mellem gulv af væg i bruseniche i badeværelse 1, med opfugtning af bryggersvæg til følge. 6: Murværk:

3 Stærkt nedbrudte fuger medrevner og huller, som på steder er gennemgående til hulrummet i hulmuren, samt huller på grund af murbi-angreb. 7a: Gulve: Fejlkonstruktion af stavparketgulv i stue medfører et på visse steder ekstremt gyngende gulv. 7b: Gulve: Gulv i køkken ved adgang til krybekælder er sunket pga. manglende understøtning. 7C: Gulve: Sunket gulv i spisestue, værelse 1 og værelse 3. 8: Fundament: Revne i fundament v. vinduesparti på vestvendt terrasse. 9: Krybekælder: Mangelfuld ventilation. Efter opførelse af tilbygning er der ikke blevet sørget forat genetablereeffektiv ventilation af krybekælder. Visse steder mangler der ventilationhuller. Enkelte sokkelriste sidder for tæt på terræn, mens andre riste sidder for højt ift. Bygningens gulvniveau. 10: Lofter: Manglende dampspærre i stueloft. Klagers påstand: 11: Carport: Carport har for lav taghældning og sammenbygning med beboelsen er forkert udført med manglende inddækning. Der er fundet et utal af fejl og mangler uden at disse var nævnt i rapporten. Dermed er rapporten ikke retvisende. KK vil gerne have dækket udgifter til selvrisiko, rådgivning, ubekendte udgifter og arbejder som ejer selv har, måtte bekoste. KK har sorteret i klagerne, således at der kun er de store hovedpunkter der medgår i klagen. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ingen. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 15 C og solskin.

4 Øvrige forhold: Under syn- og skønsforretningen oplystes, at huset var møbleret ved BSes besigtigelse.

5 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 1a-b, 3a-b, 4 a d og 5. 1a: Vinduer: Råd i skydedørsbundskinne i vinduesparti i spisestue. 1b: Vinduer: Råd i vinduesparti i stue. Der kunne konstateres følgende: Forholdene er udbedret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdene. Vedrørende punkt 3b er der en ventilationsrist, der ikke er ændret, men her har terrænet været gravet op, således at højden fra terræn ikke kan vurderes. 3a: Værelse 4: Knækket fodbøjning/afløbsbrønd ved tagnedløb i hjørne med opfugtning af væg i værelse 4 tilfølge og heraf følgende skimmelvækst på indervæg. 3b: Værelse 4: Ventilationsriste under terræn i værelse 4. 4a: Tag: Tydelige afskalningen i overfladen af bølgeeternit-plader. Punktvis så alvorlig, at vand trænger igennem pladen, med vandskade på indvendige lofter til følge. Forårsaget af konstruktionsfejlen beskrevet i 4b: Tag: Konstruktionsfejl ved tagfod og i tagryg, hvor skumklodser hindrer ventilation mellem tagplader og isolering. 4c: Tag: Manglende fodblik, som medfører at regnvand løber bagom tagrende. 4d: Tag: Utæt zinkinddækning omkring skorsten. 5: Badeværelse 1: Mørtelfuge mellem gulv af væg i bruseniche i badeværelse 1, med opfugtning af bryggersvæg til følge. Ad 1 a-b, 3a-b, 4 a d og 5. Konklusion:.

6 Ad 1 a-b, 3a-b, 4 a d og 5. Fejl og forsømmelser: Ad 1 a-b, 3a-b, 4 a d og 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 1 a-b, 3a-b, 4 a d og 5. Forbedringer: Ad 1 a-b, 3a-b, 4 a d og 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1 a-b, 3a-b, 4 a d og 5. Eventuelt:... Ingen..

7 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 2. Badeværelse 2: Knækket afløbsskål. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der kunne konstateres følgende: Afløbsskålen er den oprindelige fra tilbygningen blev opført i Afløbsskålen er udtjent. Det ene tilløb er uden rør med adgang direkte til den omkringliggende konstruktion. Der er en vandret revne hele vejen rundt i overdelen af afløbsskålen. Baderummet er indeliggende og gulve ved siden af er af trækonstruktion. Hvis der stuver vand op i gulvafløbet vil vandet kunne løbe direkte ind i de ved siden af liggende konstruktionerne. Afløbsskålen er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Afløbsskålen er defekt og burde være angivet med en K3 i tilstandsrapporten, idet der vil kunne ske en opfugtning af omkringliggende konstruktioner. Gulvafløbet udskiftes og gulvet repareres. Optage eksisterende gulvafløb incl. omkring liggende gulvstifter ,00 Etablering af nyt gulvafløb og montering af nye klinker 7.000,00 Sum kr. incl. moms 9.250,00 Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 2. Forbedringer: Levetiden for et gulvafløb i støbejern er 60 år. %-vis forbedring Kr. incl. moms Nyt gulvafløb 67% 4.690,00 Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: Ingen

8 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 6: Murværk: Stærkt nedbrudte fuger med revner og huller, som på steder er gennemgående til hulrummet i hulmuren, samt huller på grund af murbi-angreb. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Der kunne konstateres følgende: Huset er opført i gule sten. Fuger er sandsynligvis de oprindelige. Der er mange defekte fuger, nogle steder er der tegn på angreb fra murbier. I tilstandsrapporten er nævnt at Tegl i top til venstre for terrassedør er løse og fuger (vest) bag nedløbsrør er mangelfulde. K2. Dette forhold har KK udbedret. Men den resterende del fugerne i den oprindelige del af facade er af ringe kvalitet. Der er mange huller, revner og spor efter murbier. SS prøvede at stikke sin tommestok ind i nogle af hullerne og der er korrekt at der er gennemgående huller ind i hulrummet. BS burde have ændret beskrivelse af fugerne i tilstandsrapporten til et generelt punkt der dækkede hele facaden. Ved kun at nævnte problemet et sted, forventer forbruger, at de andre steder er intakte. Når fugerne er så defekte, at der er adgang for vand / fugt til hulmuren er der tale om en K3 skade, idet isoleringen i hulmuren kan blive våd. Udkradse eksisterende fuger og fuge med ny trykket fuge. Kr. incl. moms ,00 Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 6. Forbedringer: Levetiden for en mørtelfuge er 100 år. %-vis forbedring Kr. incl. moms Ny trykket fuge 44% ,00 Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension.

9 Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: Ingen Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 7a: Gulve: Fejlkonstruktion af stavparketgulv i stue medfører et på visse steder ekstremt gyngende gulv. 7b: Gulve: Gulv i køkken ved adgang til krybekælder er sunket pga. manglende understøtning. 7c: Gulve: Sunket gulv i spisestue, værelse 1 og værelse 3. Der kunne konstateres følgende: Ad 7a: Hele gulvet i stuen knirker og gynger meget. Flere steder har stavene løsnet sig. Der var ikke adgang til krybekælderen idet der kun var 35 cm højde ved indgangen til krybekælderen. Ad 7b: Gulvet i køkkenet under adgangen til krybekælderen ligger af på en udveksling. Den ene ende af udvekslingen hviler af på murværket den anden ende bliver holdt oppe af bjælken der går over mod facaden. Denne ende af udvekslingen burde også hvile af på murværket evt. via et beslag. Ad 7c: Gulv i spisestue bag klaver er sunket i forhold til fodpanelet. Gulv i værelse 1 er ligeledes sunket. Gulv i værelse 3 (soveværelse) er også sunket i forhold til fodpanelet så der er udsyn til risten der giver udluftning i krybekælderen. Der var ikke adgang til krybekælderen på grund af for lille højde.

10 Ad 7. Konklusion: 7a: Gulvet i stuen ligger forkert. Da der ikke var adgang til krybekældere var det er ikke muligt at sige om klodserne har forskubbet sig hvilket er sandsynligt, da gulvet muligvis er opklodset på masonite. Hvis problemet skal udbedres skal gulvet tages op og lægges om. 7b: Gulvet ved døråbning over indgangen til krybekælderen er sunket i den ene side. Grunden til problemet er umiddelbart synlig uden at skulle ned i krybekælderen. Den underliggende udveksling mangler understøtning i den ene side. 7c: Gulvet i de 3 rum. Gulvet i spisestuen: Langs væggen med klaveret var det synligt, at gulvet havde sat sig, ca. 12mm. Langs de øvrige vægge var afstanden mellem fodpanelet og gulvet af en størrelsesorden, der er almindelig for huse af denne alder. Gulvet er stabilt at gå på. Værelse 1: Problemet er lokalt ud mod entreen lige i gangarealet. Fodpanelet er fjernet. Men afstanden mellem bundstykket i døre og gulvet er mellem 0 og 14 mm. Gulvet er lidt uden af vage. Det øvrige gulv er stabilt at gå på. Gulvet i værelse 3: Fodpaneler sidder uændret. Langs facaden er der en jævn sætning af gulvet på ca. 10 mm i forhold til fodpanelet. Sætningen gør at risten, der skal udlufte krybekælderen, nu er synlig indefra værelset. Hvilket kan give et dårligt indeklima på grund af træk. Gulvet er stabilt at gå på.

11 Ad 7. Fejl og forsømmelser: I tilstandsrapporten er der ingen bemærkninger til gulve. Der er ikke taget forbehold for adgang til krybekælder, hvilket ville være acceptabelt idet højden ind til krybekælderen var 35 cm., således mindre end 60 cm der er adgangsstørrelsen. 7a: BS burde have opdaget at gulvet i stuen lå forkert og gyngede. Gulvet burde være nævnt i tilstandsrapporten i det problemet er generelt for hele gulvet og det skønnes at problemet var det samme da tilstandsrapporten blev udført. Karakter K2. 7b: BS burde have opdaget at gulvet ved døren var skævt på grund af mangelfuld understøtning. Forholdet skønnes uændret. Karakter K2. 7c: Gulvet i de 3 rum. Gulvet i spisestuen: Almindelig møblering kan have gjort at problemet ikke var synligt. Ændret møblering kan have forstærket problemet, idet gulvet sandsynligvis er opklodset med bløde masonite brikker. Forholdet burde være nævnt i tilstandsrapporten. Karakter K2. Værelse 1: I tilstandsrapporten bemærkninger punkt 2. Bygningsdele der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges. Er gulvet i værelse 1 nævnt som med væg-til-væg tæppe. Dermed har problemet sandsynligvis ikke været synligt i dette rum, og der er taget forbehold for gulvet. Altså kan det ikke forventes at BS har medtaget fejl ved dette gulv. Karakter K2.

12 Gulvet i værelse 3: Forholdet skønnes at have været det samme da tilstandsrapporten blev udført. Forholdet burde være nævnt i tilstandsrapporten. Karakter K2. Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: 7a: Nyt gulv i stuen. Eksisterende gulv optages, opklodsning udbedres, der etableres ny isolering og nyt gulv. Kr. incl. moms ,00 7b: Montering af beslag for understøtning af udveksling. Kr. incl. moms 2.000,00 7c: Gulv i spisestue: Montering af hvidmalet liste. Kr. incl. moms 1.800,00 Gulv i værelse 1: Montering af hvidmalet liste. Kr. incl. moms 1.600,00 Gulv i værelse 3: Udluftning til terrændæk flyttes længere ned. Er incl. i punkt 9. Montering af hvidmalet liste. Kr. incl. moms 1.600,00 Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 7. Forbedringer: Der er kun forbedring på punkt 7a: Gulvet er 54 år. %-vis forbedring Kr. incl. moms Nyt trægulv 59% ,00 Forbedring er vurderet i henhold til levetidstabeller fra forsikring og pension. Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen

13 Ad 7. Eventuelt: Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 8 Fundament: Revne i fundament v. vinduesparti på vestvendt terrasse. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Der kunne konstateres følgende: I facaden mod den vestvendte terrasse er der et stort vinduesparti fra gulv til loft. Partiet er flyttet ind til bagkant af fundamentet. Hvorved den vandrette forkant af fundamentet vender ud mod det fri. Revnen er i den vandrette del af fundamentet og dermed umiddelbar åben for vandindtrængning med efterfølgende vand og frostskader til følge. I tilstandsrapporten er der ingen bemærkninger til Fundamenter/sokler. Revnen burde være nævnt i tilstandsrapporten, i det der kan trænge vand ind. Revnen skønnes i ro og det skønnes, at den er uændret siden tilstandsrapporten blev udført. Der vil ikke ske skade på andre bygningsdele derfor K2. Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Skøn udskære og udfylde revnen. Kr. incl. moms 1.700,00 Ingen forbedring. Ingen

14 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 9: Krybekælder: Mangelfuld ventilation. Efter opførelse af tilbygning er der ikke blevet sørget for at genetablere effektiv ventilation af krybekælder. Visse steder mangler der ventilationshuller. Enkelte sokkelriste sidder for tæt på terræn, mens andre riste sidder for højt ift. bygningens gulvniveau. Ad 9. Konklusion: Der kunne konstateres følgende: Værelse 4 har KK ændret fra krybekælder til terrændæk, derfor kan ventilation ikke vurderes i denne del af bygningen. Værelse 1: 2 ventilationsristen. Den ene rist er defekt, hvilket kan give adgang for skadesdyr. Den anden rist sidder meget tæt på terræn og kan give utilsigtet fugt i krybekælderen. I værelse 3 sidder ventilationsristen så højt at den både udlufter rummet og krybekælderen. Se venligst punkt 7c. I spisestuen mod øst sidder ristene så højt at det ikke er muligt at isolere over ristene, hvilket giver kuldebro på gulvet. På østfacaden ud for bad og brygger sidder risen umiddelbart over terræn. Ad 9. Fejl og forsømmelser: I tilstandsrapporten punkt 2 er der ingen bemærkninger. BS burde have bemærket at en del af ristene til udluftning af krybekælderen sidder for lavt, en rist er defekt og nogle riste sidder meget højt, det er ikke normalt at man kan se kanten af gulvbrædderne gennem risten. Forholdet er generelt. Karakter K3. Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Foran samtlige riste udføres en stenseng således at terrænet sænkes lokalt.

15 Forsænkningen afgrænses ved hjælp af fliser på højkant. I bunde af stensengen lægges et stenlag. Herefter kan de for højt siddende riste flyttes ned og de lave riste får større afstand til terræn. Kr. incl. moms ,00 Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 9. Forbedringer: Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: Ingen Ingen Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad 10: Lofter: Manglende dampspærre i stueloft. Ad 10. Konklusion: Ad 10. Fejl og forsømmelser: Der kunne konstateres følgende: Der er tale om stueloftet der er beliggende i den oprindelige del af huset. Der er parallellofter og dermed ikke adgang til loftkonstruktionen. Jævnfør tidligere byggeskik er disse lofter ikke udført med dampspærre. Hvilket også stemmer overens med den oprindelige snittegning der viser 80 mm mineraluld, forskalling og puds. Ved 80 mm mineraluld er der ikke behov for dampspærre, men ved øget isolering vil der være behov for dampspærre. Ingen. Punktet er ikke nævnt i tilstandsrapporten og skal ikke nævnes. Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Af- og genmontering af tagplader. Optagning og nedlægning af isolering. Etablering af dampspærre. Kr. incl. moms ,00

16 Overslagspris er regnet på grundlag af V&S prisdata. Ad 10. Forbedringer: Da der ikke er en dampspærre vil forbedringen være 100%. %-vis forbedring Kr. incl. moms Dampspærre 100% ,00 Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: Ingen Skønsmandens erklæring Klagepunkter: 11: Carport: Carport har for lav taghældning og sammenbygning med beboelsen er forkert udført med manglende inddækning. Der kunne konstateres følgende: Taghældningen er uændret. Trapetzplader mod huset er skåret af da udhænget på taget af hovedhuset er blevet forlænget i forbindelse med udskiftning af taget på hovedhuset. Forholdene er ændret og skønsmanden har derfor ikke taget stilling til forholdene. Ad 11. Konklusion: Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt: Ingen

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skårup Bibliotek P A Wedels Vej 2 5881 Skårup Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2013 Til den 21. august 2020.

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere