Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt"

Transkript

1 NYHEDSBLAD FRA GI Nr Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum

2 Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag forsøget, at der måtte etableres indvendig isolering i to lejligheder over hinanden, ellers ville resultaterne ikke blive realistiske. Den anden lejlighed blev skyndsomt isoleret, men håndværksarbejdet var ikke helt i orden, fortæller Leif Rønby en af rådgiverne. Derfor kunne der ved kontrollen efter 18 måneder konstateres skimmelsvamp. Der var nemlig rester af tapet og lim samt små lufthuller bag isoleringspladerne. Og her var der skimmelvækst. Derfor blev det tydeligt, at den håndværksmæssige kvalitet er af stor betydning. Udførelsen er meget vigtig ved indvendig isolering. Ellers risikerer man skimmelsvamp og fugtskader. Forsøg med indvendig isolering overrasker Med forsøget løses problemer ved indvendig isolering af ældre ejendomme, som ofte giver skimmelsvamp på muren, hvor isoleringen monteres samt opfugtning af bjælkeenderne i konstruktionen. Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Fra 1860 til 1960 blev der bygget lejligheder, som ikke lever op til nutidens krav om energiforbrug og bokomfort. De har ikke hulmur, er kolde og det kan trække ind ad de gamle vinduer. 2 BEDRE BOLIGER nr

3 Et forsøg i denne ejendom viste, at indvendig isolering er en mulighed. De står bag forsøget: Cowi, Ekolab, DTU Byg, rönby.dk Du kan se meget mere om projektet på hjemmesiden hvor der er adgang til udførlige faglige rapporter med tal for målinger, termofotografier, skitser etc. Læs også om alt det der ikke blev plads til i denne artikel. Bl.a. om elinstallationerne, ventilation, gavlisoleringen, økonomi etc. Efter den indvendige isolering, har beboerne fået øget deres komfort væsentligt. Udvendigt er de ofte bevaringsværdige, i hvert fald hvad angår facaden mod gaden. Mod gården og på gavlen kan man ofte isolere udvendigt, hvilket byggeteknisk altid er billigere, bedre isolerende og det reducerer ikke boligarealet. Ejendom som laboratorium 32 af disse lejligheder befinder sig i en udlejningsejendom i Ryesgade i København. Ejendommen er fra 1899, og det var muligt, at få stillet den til rådighed for fuldskala forsøg med effektmålinger, som strakte sig over et helt år. Det storstilede fuldskalaforsøg, som flere parter står bag, skulle knække koden til hvordan man kan efterisolere indvendigt uden at få de sædvanlige problemer med skimmelsvamp og opfugtede bjælkeender. Metoden var anvendelse af nye produkter, at lede varm luft til bjælkeenderne og foretage kontrol med indbyggede fugtmålere. Her ser den indvendig isolering, som gav en markant varmebesparelse. Vigtigt for hele samfundet De ældre lejligheder repræsenterer en stor andel af energiproduktionen, og kunne de reducere varmeforbruget med fx 66 %, så ville det være en gave for de ambitiøse klimamål, som Danmark har sat op. I Ryesgade viser beregninger, at varmeforbruget kan nedsættes med 66 %, og bygningen er nu meget tæt på 2015 standarden for nyt byggeri. I teorien er det muligt, men i praksis er der fortsat forhindringer. Det er stadig alt for dyrt, både i materialer og i udførelse, men jeg tror på, at det kan blive billigere i fremtiden, siger Jane Drejer Nielsen områdechef ved Center for Bydesign hos Københavns Kommune, som ser store muligheder for en ny bølge af byfornyelse på området. Vi kan måske medvirke til at kickstarte et nyt marked ved anvendelse af byfornyelsesmidler til støtte, så kan vi håbe, at det kan køre af sig selv i fremtiden, lyder det videre fra Jane Drejer Nielsen. BEDRE BOLIGER nr

4 Flere forsøg Jane Drejer Nielsen mener, at det næste naturlige skridt, er flere forsøg med indvendig isolering, hvor man prøver at gøre det billigere. Det kan man gøre ved at anvende nye og billigere materialer, samt ved større effektivitet i monteringen, fortæller Jane Drejer, og peger på, at der også er nogle svagheder, som umiddelbart ikke kan løses. Den nye indvendige mur er relativ skrøbelig. Man kan ikke hænge tunge ting op, uden at få fat i muren bag isoleringen, og man må fx ikke fræse ledninger ind i den. Det blev gjort Murene blev afrenset grundigt, så der ikke er organiske rester tilbage (tapet, lim etc.). Isoleringspladerne er monteret med en slags fliseklæb uden lufthuller. Det er monteret således, at varmen fra rummet kan brede sig og holde bjælkeenden så varm at den ikke opfugtes. Der er afsluttet med filt og maling. Eksempel til efterfølgelse En af rådgiverne bag forsøget, Leif Rønby, håber på, at andre vil følge efter. Nu er det første stykke af vejen banet med disse overraskende gode resultater, så jeg håber, at det kan sætte gang i denne type energirenovering, siger Leif Rønby. Pudslag Isolering Ved den indvendige isolation har man her undgået skimmelsvamp, ved at klæbe isolering på væggen uden lufthuller og rester af organisk materiale (fx tapet). Gips Dampspærre I forsøget undgik man fugt i bjælkeenden, ved bevidst at efterlade en kuldebro, som koster energi, men som tillader rumluften at opvarme bjælkeenden. Hermed undgås råd og svamp i bjælkeenden. 4 BEDRE BOLIGER nr

5 Når det går galt Kursus om vedligehold Har du interesse i vedligeholdelse af ejendomme, så er det måske en god ide, at deltage i GI s kursus, som afvikles både i København og Århus. Med udgangspunkt i en byggesag viser underviserne i praksis, hvordan du kan få hjælp via de It-værktøjer og den rådgivning, som GI stiller til rådighed. Du hører også om vedligeholdelseskontoen, og om samarbejdet med håndværkere. Kurset er gratis og er inklusiv frokost. Du kan se flere detaljer og melde dig til på Tid og sted: København 5. februar 2013 Kl GI, Ny Kongensgade 15, 1475 København K. Tilmeldingsfrist: 16. januar 2013 Aarhus 15. januar 2013 Kl Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Tilmeldingsfrist: 11. december 2012 Utæt tagrende ødelægger puds Utætte tagrender og nedløb kan give mange problemer, når de ikke bliver efterset, passet og plejet. Ikke bare udvendigt men også indvendigt. Årsagen til skaden, som ses her, var et utæt nedløbsrør. Det havde opfugtet murværket over en lang periode. Afløbet blev til sidst skiftet, men det tog lang tid inden murværket tørrede ud og i dette tilfælde, var skaden allerede sket. Pudsen havde løsnet sig i lejligheden indenfor. Over et område på ca. 1 m² af muren hang pudsen kun fast i de lag tapet, der sad uden på. Et par slag med en hammer fik det hele til at falde på gulvet. Det ses også, at tapetet er angrebet af skimmel. Udover behandling af murværket mod skimmel vil det være nødvendigt med en undersøgelse af bjælkelaget for svampeangreb. Hvis GI skulle bevilge lån i dette tilfælde, vil der være krav om dokumentation for gyldig forsikring mod svamp og skadedyr senest ved færdigmeldingen. /Peter Jakobsen GI. BEDRE BOLIGER nr

6 Ventilation gav skimmel Det lyder helt forkert, men et forsøg hos DTU udfordrer den fasttømrede lærdom om, at ventilation altid er af det gode Af kommunikationskonsulent, Bo Bjerre Hansen Søren Bjarløv og Morten Hjorslev Hansen foran forsøgsopstillingen på DTU. Det blev lige det modsatte af, hvad vi havde regnet med, fortæller lektor Søren Bjarløv fra DTU-byg. Her har han sammen med sekretariatsleder Morten Hjorslev Hansen fra BYG-ERFA gennemført et forsøg, hvor man har undersøgt, hvad der sker med skunkrum under forskellige forhold. Forsøgsopbygningen er en simulation af de forhold, der gælder for en bygning, hvor loftet er isoleret og forsynet med dampspærre. Der er testet for 8 forskellige scenarier. Forsøgsopstilling Vi har konstrueret skunkene over en container, som vi har forsynet med et indeklima med et fugtniveau over middel i forhold til, hvad som forventes at kunne forekomme i en bolig. Temperaturen i den imaginære bolig er 20 grader, og luftfugtigheden er på 60 %. Det er over middel, men det er betingelser, som tagkonstruktioner i boliger er designet til at kunne modstå, men det varierer naturligvis ude i virkeligheden, siger Søren Bjarløv, og nævner som eksempel, at hvis der er mange beboere i en bolig, giver det væsentligt højere fugtighed, end hvis den bebos af en enkelt person. Hov! Efter 14 måneder hvor forsøgsskunkene havde stået under kontrollerede forhold, kiggede Søren Bjarløv ind i skunken, og fik en stor overraskelse, da der var skimmesvamp de forkerte steder. Resultatet var stik imod forventningerne og helt modsat den viden, man kan finde i den herskende 6 BEDRE BOLIGER nr

7 Efter 18 måneder er skunkrummene blevet åbnet igen. Her ses fremkomst af skimmelsvamp i det skunkrum, hvor der ellers burde have være mindst skimmelvækst. Sådan er forsøgsopstillingen opbygget: Skunkrummet i forhold til den øvrige konstruktion i en normal ældre bygning: Ingen ventilation Ingen fugttilførsel Trykudligning Ingen fugttilførsel Fuld ventilation Ingen fugttilførsel Diffusionsåbent underlag Hanebåndsloft Ingen ventilation Fugttilførsel Trykudligning Fugttilførsel Fuld ventilation Fugttilførsel Dampspærre / lufttæt lag Ingen ventilation Reduceret (40%) fugttilførsel Trykudligning Reduceret (40%) fugttilførsel Skunkrum byggeskik. Jeg tør heller ikke stå fast på, at vi nu har nok til at skrive lærebøgerne om, for det er jo blot en forsøgsopstilling. Men det er i hvert fald oplagt at kigge nærmere på disse forhold. Og det er branchen generelt enig i. Resultaterne blev præsenteret på et minisymposium for de fremmeste eksperter på området, og her var alle enige i, at det bør undersøges nærmere. Skader på ejendomme Forsøget giver anledning til at spekulere i, om ældre ejendomme med nyisolerede lofter kan have problemer med svamp. Tilsyneladende har der ikke været en masse skadessager endnu, men kommer det? Det har Søren Bjarløv ikke nogen fornemmelse af. Det er jo en sjældenhed, at disse skunkrum bliver undersøgt, så måske kan dette give anledning til at tjekke nogen af dem efter, siger Søren Bjarløv, som håber på finansiering af yderligere undersøgelse. Dobbelttjek Søren Bjarløv og Morten Hjorslev Hansen har ikke et klart svar på, hvordan denne nye foruroligende viden kan blive yderligere verificeret. Vi må inddrage branchekolleger, og prøve på at nå frem til den bedste model for at undersøge dette. GI, som har finansieret halvdelen af projektet er åbne over for en fortsættelse. Vi synes, at resultaterne er interessante, og vil meget gerne have afdækket dette område endnu bedre, siger Søren Meyer, udviklingschef hos GI. BEDRE BOLIGER nr

8 GI støtter flere nye projekter Ved de kommende DM i Skills - i Århus, januar vil to erhvervsskoler konkurrere om æren af at være den bedste til energirenovering. Konkurrencen er finansieret af GI, og den skal vise byggeriets uddannelsesinstitutioner og elever, at renovering og energioptimering er et vigtigt element i fremtidens byggeri. GI vil også støtte den fortsatte drift af hjemmesiden Herudover har GI støtter en forstærket kommunikationsindsats over for drifts- og ejendomspersonale om skimmelsvamp, samt yderligere forskning på området. Det er blevet tid til at forny vådrumsanvisningen, som udkom i Den nuværende SBi anvisning 185 om afløbsinstallationer er efterhånden uaktuel på flere fronter. GI støtter udarbejdelsen af den nye udgave. I Valby har en række parter, herunder GI, valgt at støtte et projekt, som handler om energirenovering af en udlejningsejendom. Arbejdet skal føre til et nyt koncept for energirenovering. Se mere om disse og andre projekter på Klik på Projekter! Professor Lars Gunnarsen fra SBi skal skaffe ny viden om skimmelsvamp Nyistandsatte kontorer til leje Skal du have kontor i centrum af København, kan du blive lejer hos GI. GI, som ligger nær Christiansborg i København,har i sit domicil 3 ledige etager til leje med i alt ca m 2. Etagerne fremstår i totalt nyrenoveret stand med plankegulve og akustiklofter, og de er indrettet som en blanding af åbent plan storrum og individuelle kontorer med thekøkkener og toiletter på hver etage. Nyrenoveret fælles kantine, gårdrum med parkering, reception og mødefaciliteter kan deles med udlejer. GI støtter ny vådrumsanvisning Se mere hos mægleren på Klik på ejendom og søg på sag eller kontakt direktør Lars Axelsen, GI Udgiver: Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon: Ansvarshavende redaktør: Lars Axelsen Redaktion: Bo Bjerre Hansen, Design og produktion: Datagraf Oplag: Forsideillu: Martin L B Schulze GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. Vi admini strerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter.

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2013 Alt om altanen tips og inspiration Investering i fremtiden Altaner giver nye muligheder for beboeren og gør lejemålene mere attraktive Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Lift fungerer som elevator. Koster fart men sparer penge NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2014

BEDRE BOLIGER. Lift fungerer som elevator. Koster fart men sparer penge NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 2 / 2014 Lift fungerer som elevator Koster fart men sparer penge AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT BO BJERRE HANSEN Elevator eller lift Skal du investere i elevator, er der

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

NYHedSBlad Fra gi. Nr. 1 2013. Papirblanketter er til dem, der elsker papirnusseri GI s nye online selvbetjeningssystem gør indberetninger nemmere

NYHedSBlad Fra gi. Nr. 1 2013. Papirblanketter er til dem, der elsker papirnusseri GI s nye online selvbetjeningssystem gør indberetninger nemmere NYHedSBlad Fra gi Nr. 1 2013 Papirblanketter er til dem, der elsker papirnusseri GI s nye online selvbetjeningssystem gør indberetninger nemmere Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Ny forbedret

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere