Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, 9638 kwh el kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 1052 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/06/08-31/05/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Bygning 002: Montering af bevægelsesmeldere og dagslysregulering samt udskiftning af glødepære. 2 Udskiftning af glødepære samt montering af bevægelsesmeldere. 3 Udskiftning af belysningsanlæg i klasselokaler kwh Fjernvarme, 9638 kwh el kwh Fjernvarme, 3504 kwh el kwh Fjernvarme, kwh el kr kr. 5.7 år 6260 kr kr. 6 år kr kr. 7.3 år 4 Alle bygninger: Udskiftning af toiletter. 370 m³ vand kr kr. 8.6 år 5 Bygning 001: Udskiftning af glødepære, montering af dagslysstyring og bevægelsesmeldere samt udskiftning af enkelte belysningsanlæg. 6 Bygning 002: Udskiftning af ventilationsanlæg i gymnastikhallen kwh Fjernvarme, 6912 kwh el kwh Fjernvarme, 2373 kwh el kr kr. 9.9 år kr kr år

2 SIDE 2 AF 18 7 Isolering af gulv mod kælder og krybekælder kwh Fjernvarme kr kr år 8 Bygning 002: Isolering dæk mod kælder kwh Fjernvarme kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde.

3 SIDE 3 AF 18 Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 9 Bygning 002: Udskiftning af enkelte belysningsanlæg samt montering af bevægelsesmeldere kwh Fjernvarme, 5724 kwh el kr. 10 Bygning 001: Efterisolering af skunkrum, skråvægge og tagrum kwh Fjernvarme 2080 kr. 11 Bygning 002: Udskiftning af cirkulationspumper. 711 kwh el 1420 kr. 12 Udskiftning af cirkulationspumper. 122 kwh el 240 kr. 13 Efterisolering af tagrum og fladt tag kwh Fjernvarme 5290 kr. 14 Bygning 002: Efterisolering af skunkrum, skråvægge og tagrum samt fladt tag på toiletbygningen kwh Fjernvarme 4340 kr. 15 Udskiftning af vinduer og døre kwh Fjernvarme, 54 kwh el kr. 16 Bygning 001: Ny gulvkonstruktion ved krybekælder kwh Fjernvarme 4470 kr. 17 Bygning 002: Udskiftning af vinduer og døre kwh Fjernvarme kr. 18 Udskiftning af vinduer og døre kwh Fjernvarme kr. 19 Udskiftning af cirkulationspumper. 140 kwh el 280 kr. 20 Bygning 001: Udskiftning af vinduer og døre kwh Fjernvarme 4030 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Ejendommens beregnede energimærke, skønnes rimeligt i forhold til bygningens og installationernes alder og stand. Energioptimerende forslag nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag", er rentable og bør gennemføres. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker at udskifte vinduer og døre eller renovere belysningsanlægget. 2. Vedvarende energi: Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen i form af jordvarme og solvarme. Vedr. jordvarme er forslaget ikke rentabelt, da tilbagebetalingstiden er for lang. Ligeledes kræver det et stort

4 SIDE 4 AF 18 jordareal for nedgravning af jordvarmeslanger samt flere anlæg i bygningerne. Vedr. solvarme er forslaget ligeledes ikke rentabelt pga. høj tilbagebetalingstid. Generelt for bygningen vurderes det, at være for stor en omkostning ift. den besparelse, der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 3. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket er Auning Skole i Norddjurs Kommune. Bygningens samlede opmålte opvarmede areal er på ialt 8076 kvm. og der er kælder under dele af bygningerne på ialt 907 kvm. Kælderarealerne er ikke opvarmet. Bygningerne er opdelt som følgende: Hovedbygningen, opført i Benævnt bygning 001. Udvidelse i 1950, 1960 (fløj mod øst og vest), 1988 (barak), 2003 (musiklokale), 2004 (nye klasselokaler og udvidelse mod syd, i fløj mod øst) og 2005 (pavillon). Benævnt bygning 002. Udvidelse i Benævnt bygning 003. Udvidelse i 1977 og tilbygning fra Benævnt bygning 004. Brugstiden er sat til 70 timer pr. uge da skolen også anvendes til aftenskole m.m. Bygningerne vurderes normal tæt. 4. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen samt opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Ligeledes er konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra besigtigelsen, samt gældende bygningsreglementer fra tidspunkter hvor bygningen er renoveret / tilbygget. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var ikke adgang til køkkenet i bygningen fra 1976 ved besigtigelsen. 5. Forbrug: Varme: Oplyst graddag korrigeret forbrug: Fjernvarme: 1052 MWh. Beregnet graddag korrigeret forbrug i energimærket: Fjernvarme: 1174 MWh. Der er forskel på det beregnede forbrug og det faktiske forbrug, med forbehold for de faktiske oplysninger. Det vurderes forskellen bl.a. skyldes, at der ikke regnes med natsænkning på varmefordelingsanlægget i energimærket. Da denne funktion iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3, er brugerdefineret regnes funktionen ikke med i energimærket. Vand: Oplyst forbrug: Vand: 1621 m3/år. Vandforbruget for bygningen er ud fra det oplyste vandforbrug udregnet til 0,20 m3/m2/år, hvilket er under de 0,26 m3/m2/år, der er oplyst som landsgennemsnit i Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3.

5 SIDE 5 AF Kommentar til BBR oplysningerne: Bygning 001 fra 1900: Det samlede areal ifgl. BBR-meddelsen er på 544 kvm + 16 kvm. kælder. Kælderen er ikke opvarmet og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Det samlede opvarmet areal for bygning 001 er på 544 kvm. Bygning 002 fra 1950 og 1960 (Incl. barakbygninger mod vest): Det samlede areal ifgl. BBR-meddelsen er på 757 kvm., i stueplan, 452 kvm. på 1. sal og 230 kvm i kælderen. (Ialt 1439 kvm.) Det opvarmede areal udgør 757 kvm., i stueplan, 318 kvm. på 1. sal. De resterende 134 kvm. på 1. salen og de 230 kvm. i kælderen er ikke opvarmet, og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Den største barakbygning mod vest er på 279 kvm. Alle arealer er opvarmet. Den nyere barakbygning mod vest, er ikke noteret på BBR-meddelsen. Barakken er på 136 kvm. Alle arealer er opvarmet. Bygning fra 1960: Det samlede areal er på 1782 kvm. Der er uopvarmet kælder på 294 kvm. under bygningen. Den er ikke medregnet i dette energimærke. Det samlede opvarmet areal for bygning 002 er på 2978 kvm. Bygning 003 fra 1970: Det samlede areal er på 1737 kvm. Der uopvarmet kælder under bygningen på 323 kvm. Den er ikke medregnet i dette energimærke. Det samlede opvarmet areal for bygning 003 er på 1414 kvm. Bygning 004 fra 1976 samt 2002: Det samlede areal er på 3140 kvm. Der uopvarmet kælder under bygningen på 60 kvm. Den er ikke medregnet i dette energimærke. Det samlede opvarmet areal for bygning 004 er på 3140 kvm. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Status: Bygning 001: Tagkonstruktionen, på bygningen fra 1900, er opbygget som skiffertag på taglægter og hanebåndsspær. Lofter og skunkvægge er opbygget som pudslag / beklædning på spredt forskalling. Det vandrette loft er isoleret med 200 mm isolering, de lodrette og vandrette skunkrum samt skråvæggene, er isoleret med 150 mm isolering. Bygning 002: Tagkonstruktionen, på bygningen fra 1950, er opbygget som teglsten på taglægter og spær. Lofter og skunkvægge er opbygget som pudslag / beklædning på spredt forskalling. Det vandrette loft er isoleret med 200 mm isolering, de lodrette og vandrette skunkrum samt skråvæggene, er isoleret med 150 mm isolering. Tagkonstruktionen på musiklokalet er opbygget som præfabrikerede tagelementer med tagpap.

6 SIDE 6 AF 18 Isoleringstykkelsen er ifgl. tegningsmaterialet på 250 mm. Sammenbygningen mellem bygningen fra 1950 og det nye musiklokale, er ifgl. tegninsmaterialet isoleret med 350 mm isolering. Tagkonstruktionen, på toiletbygningen mod øst, er opbygget som en fladtagskonstruktion - built up-. Konstruktionen består af tagpap på brædder el. plader og bjælkespær. Loftet er udført i akustikgips på spredt forskalling. Isoleringstykkelsen vurderes til at være 100 mm. Tagkonstruktionen, på den gamle barakbygning mod vest, er opbygget som bølgeeternitplader på taglægter og gitterspær. Lofter er opbygget som gipsplader på spredt forskalling. Der er isoleret med 200 mm isolering i den oprindelige, og 250 mm på vinkelbygningen. Tagkonstruktionen, på den nye barakbygning, er opbygget som fladt tag med en opbygning af tagkasetter. Der er isoleret med 200 mm isolering. Tagkonstruktionen på fløjene fra 1960 vurderes opbygget som tagpap på plader eller brædder og bjælkespær. Loftet vurderes isoleret med 150 mm mineraluld. Tagkonstruktionen på klasselokalerne og udvidelsen mod syd i fløj mod vest, er opbygget som tagpap på krydsfiner og bjælkespær. Loftet er opbygget som beklædning på spredt forskalling. Der er isoleret med 150 mm mineraluld i klasselokalerne og 200 mm i gangarealerne. Tagkonstruktionen, på bygningen fra 1970, er opbygget som bølgeeternitplader på taglægter og spær. Loftet er opbygget som nedhængte lofter under betondæk. Der er isoleret med 250 mm isolering. Tagkonstruktionen på glasgangen er opbygget som en fladtagskonstruktion med tagpap på plader og bjælkespær. Der er isoleret med 150 mm isolering. Tagkonstruktionen, på bygningen fra 1976, er opbygget som en flad tagskonstruktion med tagpap / taggummi på trapezplader og spær. Det er ifgl. tegningsmaterialet isoleret med 150 mm + 50 mm i en nedstroppet loftkonstruktion. Tagkonstruktionen på bygningen fra 2002, er opbygget som præfab. træelementer med listetækning. Der er isoleret med mm isolering. De flade tage er opbygget som tagpap på 250 mm isolering, vandfast krydsfiner og bjælkespær. Forslag 10: Bygning 001: Lodrette skunke i bygningen fra 1900, efterisoleres med 100 mm mineraluld og tagrummet efterisoleres med 100 mm mineraluld. Skråvæggene efterisoleres med yderligere 150 mm mineraluld. Der afsluttes med dampspærre på isoleringens varme side og 13 mm gipsplader. Inden efterisoleringsarbejder igangsættes, skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder, skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af konstruktionerne. Forslag 13: Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag på glasgangen i bygningen fra 1970 med 100 mm isolering. Der udlægges trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt

7 SIDE 7 AF 18 tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt, at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Tagrummet i bygningen fra 1970, efterisoleres med 100 mm mineraluld. Inden efterisoleringsarbejder igangsættes, skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder, skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af konstruktionerne. Forslag 14: Bygning 002: Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag på toiletbygningen mod øst med 200 mm isolering. Der udlægges trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt, at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Lodrette skunke i bygningen fra 1950, efterisoleres med 200 mm mineraluld og tagrummet efterisoleres med 150 mm mineraluld. Tagrummet på den store barakbygning efterisoleres med 100 mm mineraluld. Skråvæggene i bygningen fra 1950 efterisoleres med yderligere 150 mm mineraluld. Der afsluttes med dampspærre på isoleringens varme side og 13 mm gipsplader. Inden efterisoleringsarbejder igangsættes, skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder, skal tillægges de anførte overslagspriser. Der skal opretholdes korrekt ventilation af konstruktionerne. Ydervægge Status: Bygning 001 og 002: Ydervæggene, på bygningen fra 1900, 1950 og 1960, er opført som 360 mm hulmur med teglsten som for- og bagmur. Hulrummet er efterisoleret med indblæst granulat. Ydervæggene i klasselokalerne og udvidelsen mod syd, er opført som 348 mm hulmur med teglsten som for- og bagmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. Ydervæggene, på toiletbygningen mod øst, er opført som 300 mm hulmur med teglsten som for- og bagmur. Hulrummet vurderes efterisoleret med indblæst granulat. Ydervæggene på musiklokalet er opbygget som 408 mm hulmur med teglsten som for- og bagmur. Hulrummet er isoleret med 192 mm mineraluld. Ydervæggene, på den gamle barakbygning mod vest, vurderes opbygget som en træskeletkonstruktion med udvendig beklædning med 1 på 2 brædder. Isoleringstykkelsen vurderes til at være 150 mm isolering. Ydervæggene, på den nye barakbygning, er opbygget som lette ydervægge opbygget som træskelet med udvendig beklædning i klink. Væggene er isoleret med 200 mm isolering. Ydervæggen, på bygningen fra 1970, er opbygget som 350 mm hulmur med teglsten som for-

8 SIDE 8 AF 18 og bagmur. Hulrummet vurderes isoleret. Fyldningerne under vinduerne vurderes opbygget som en let konstruktion med 100 mm isolering. Ydervæggene er opbygget som en let træskeletkonstruktion med udvendig og indvendig træbeklædning. Der er ifgl. tegnngsmaterialet isoleret med 150 mm isolering. Ydervæggene på bygningen fra 2002, er opbygget som 408 mm hulmur med en bagmur af elementer og en formur af teglsten. Der er isoleret med 150 mm mineraluld. Den lette ydervæg mod vest er opbygget som eternitplader på en trækonstruktion. Der er isoleret med 150 mm mineraluld. Vinduer, døre, ovenlys mv. Status: Bygning 001: Alle vinduer og døre, i bygningen fra 1900, er udført som plastelementer med termoruder. Dog er ovenlys vinduerne udført som træelementer med termoruder. Bygning 002: Vinduerne i bygningen fra 1950, er udført som plastelementer med termoruder. Dog er ovenlys vinduerne udført som træelementer med termoruder. Vinduer og døre, i musiklokalet (tilbygning fra 2003) samt vinduer mod øst i gymnastiksalen, er udført som træ / alu elementer med energiruder. Vinduerne, i toiletbygningen mod øst, er udført som træelementer med 1 lag glas. Dørene er udført som isoleret aludøre. Vinduerne, i den gamle barakbygning mod vest, er udført som træelementer med termoruder. Dog er vinduerne og døren i vinkelbygningen udført som plastelementer med termoruder. Vinduerne og døren, i den nye barakbygning, er udført som træelementer med energiruder. Vinduerne og dørerne, i bygningen fra 1960 er udført som plastelementer med termoruder. I det nyere klasselokale samt tilbygningen mod syd i fløjen mod vest, er udført som træ / alu elementer med energiruder. Vinduerne og dørene, i bygningen fra 1970 er udført som træelementer med termoruder. En enkelt dør mod nord, er udført som plastelement med energirude. De to døre i gavlene mod øst og vest, er udført som plastelementer med termoruder. Vinduerne mod øst, vest og enkelte mod nord, er udført i træelementer med termoruder. Der er udført fyldninger med eternitbeklædning. Indgangen mod øst er dog udført som træ / alu elementer med energiruder. I den resterende del af bygningen er vinduerne udført som træ / alu elementer med energiruder og nyere fyldninger. Alle vinduer og døre i bygningen fra 2002, er udført i træ / aluelementer med energiruder.

9 SIDE 9 AF 18 Forslag 15: Udskiftning af vinduer og døre til nye elementer med energiruder. Energiruderne skal være med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 17: Bygning 002: Udskiftning af vinduer og døre til nye elementer med energiruder. Energiruderne skal være med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 18: Udskiftning af vinduer og døre til nye elementer med energiruder. Energiruderne skal være med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 20: Bygning 001: Udskiftning af vinduer og døre til nye elementer med energiruder. Energiruderne skal være med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser Gulve og terrændæk Status: Bygning 001: Gulvkonstruktionen, i bygningen fra 1900, er opbygget som belægning på brædder og bjælkelag. Der er krybekælder på ca. 300 mm i højden. Langs facaden mod syd, er der udført en rørkanal. I gangarealet og wc rum er terrændækket udført som terrasso på beton og sandlag. Bygning 002: Gulvkonstruktionen, i bygningen fra 1950 over kælderen, er opbygget som pladsstøbt betondæk med jernarmering. Gulvkonstruktionen i gymnastikhallen er opbygget som parketgulv (gymnastikgulv) på strøer og betonlag. I de resterende områder er gulvkonstruktionen opbygget som beton på afrettet sandlag. Gulvkonstruktionen i musiklokalet er opbygget som belægning på betonlag, 150 mm polystyrenplader og afrettet sandlag. Gulvkonstruktionen, i toiletbygningen med øst, vurderes opbygget som terrasso på betonunderlag og sandlag. Gulvkonstruktionen, i den gamle barakbygning mod vest, vurderes opbygget som en trækonstruktion med 150 mm isolering. Gulvkonstruktionen i wc-rummene og depotrummet vurderes opbygget som flisebelægning på 120 mm betonlag, 225 mm polystyrenplader og afrettet sandlag. Gulvkonstruktionen, i den nye barakbygning, er opbygget som en træskeletkonstruktion med belægning af linolium. Der er isoleret med 200 mm isolering. Gulvkonstruktionen i bygningen fra 1960 er opbygget som beton mod krybekælder. Krybekælderen er høj og tør. Gulvkonstruktionen i de nyere klasselokaler samt tilbygning mod syd i fløj mod vest, er

10 SIDE 10 AF 18 opbygget som 100 mm armeret betonlag på 160 mm polystyrenplader. Gulvkonstruktionen i bygningen fra 1970, er udført som 120 mm beton mod kælder / krybekælder. Krybekælderen er ca. 700 mm høj. Adgang til krybekælder fra teknikrum ved depotet samt fra kælderen. Gulvkonstruktionen vurderes opbygget som beton på 40 mm isolering, singels og afrettet sandlag. Gulvkonstruktionen er opbygget som belægning på beton, 150 mm polystyrenplader og afrettet sandlag. Forslag 7: Gulvet over kælderen og krybekælder i bygning fra 1970 isoleres med 100 mm mineraluld. Arbejdes udføres som en nedstroppet konstruktion, afsluttet med beklædning på spredt forskalling. Krybekælderrummene har højde nok til arbejdet. Forslag 8: Bygning 002: Gulvet over kælderen og krybekælder i bygning fra 1950 og 1960 isoleres med 100 mm mineraluld. Arbejdes udføres som en nedstroppet konstruktion, afsluttet med beklædning på spredt forskalling. Krybekælderrummene har højde nok til arbejdet. Forslag 16: Bygning 001: Der er for lidt plads til at isolere etageadskillelsen over krybekælderen i bygningen fra Derfor skal eksisterende belægning og bjælkelag opbrydes for at etablere ny gulvkonstruktion med 300 mm polystyren og nyt betongulv. Kælder Status: Bygning 001: Der er kælder på 16 kvm. under bygningen fra 1900, med adgang under trappe til 1. salen. Kælderen er ikke opvarmet og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Bygning 002: Der er kælder under en del af bygningen fra 1950 (fløjen mod øst) på 230 kvm. Kælderen er ikke opvarmet og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Der er kælder under en del af bygningen fra 1960 på 294 kvm. Kælderen er ikke opvarmet og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Der er kælder / krybekælder under bygningen. Kælderen er ikke opvarmet og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Der er krybekælder på 60 kvm. under bygningen fra Krybekælderen er ikke opvarmet og medregnes derfor ikke i dette energimærke. Ventilation

11 SIDE 11 AF 18 Ventilation Status: Bygning 001: Støttecenterdelen, i bygningen fra 1900, ventileres af et ventilationsanlæg af typen Exhausto Vex 2R, med varmegenvinding og krydsveksler. Anlægget har en effekt på 0,25 kw, og der er monteret el-varmeflade på indblæsningsluften med en max. effekt på 3 kw. Der er monteret betjeningspanel af typen EVR 127. Anlægget var ikke i drift ved besigtigelsen. Det blev oplyst, at anlægget var i drift, da der var tandlage i lokalerne. Tandlægerne er flyttet. I den resterende del af bygningen er der naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygning 002: Toiletbygningen og det meste af bygningen fra 1950 ventileres med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Der er dog udført ventilation i gymnastikhallen vha. sep. indblæsning og udsugning. Anlægget fungerer ligeledes som opvarmningskilde med tilkoblet vandvarmeflade. Type var ikke mulig at kontrollere ved besigtigelsen, men anlægget vurderes, at være fra opførselstidspunktet. På ventilationsanlægget er der monteret en ældre trinstyret Grundfos cirkulationspumpe. Type kunne ikke kontrolleres, da typeskiltet var malet over. Der skønnes en trinstyret pumpe på 60 Watt. Der er mekanisk ventilation fra omklædningsrummene vha. ventilator monteret udvendigt på bygningen. Type kunne ikke kontrolleres pga. manglende typeskilt. Den gamle barakbygning mod vest, ventileres med en krydsvarmeveksler af mærket Genvex 800S fra Anlægget har en effekt på 420 Watt. Der er monteret en el-varmeflade af typen 800 EL med en effekt på 3 x 1200 Watt. Ved besigtigelsen blinkede betjeningspanelet med en fejlkode. Drifttiden på anlægget er oplyst til at være fra kl. 8:00 til 16:00, 5 dage om ugen. El-varmefladen blev ikke brugt og termostaten var sat til 0 grader. Wc rummene samt depotrummet ventileres med naturlig ventilation vha. isoleret firkantede kanaler med rist i loftet. Den nye barakbygning ventileres vha. 2 stk. udsugningsventilatore placeret i hver gavl. Type kunne ikke kontrolleres, da der ikke var typeskilt. Ventilatorerne ventilerer de to store lokaler. I den resterende del, er der naturlig ventilation. Fysik og biologilokalerne i bygningen fra 1960, ventileres med et anlæg af typen Exhausto VEX MPR med varmegenvinding og vandvarmeflade. Der er monteret en trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UPS med en max. effekt på 80 Watt. Anlægget er placeret i kælderen. De nyere lokaler ventileres med hver sit mindre ventilationsanlæg. Anlæggene er monteret under lofterne i rummene. Type kunne ikke konstateres ved besigtigelsen pga. manglende type / navneskilte. Anlæggene er med varmegenvinding og vandvarmeflade. Der er udsugning fra områderne vha. 8 stk. boksventilatorer placeret i tagrummet. Ventilatorerne er af ældre dato og monteret med en Thrige Titan motor med en effekt på 0,5 kw. Der er udsugning vha. udvendige tagventilatorer, der aktiveres når lyset tændes. Ventilatorerne er af typen Glent og Co, Type BTV 03 med en effekt på 75 Watt. Køkkenet til skolebodden ventileres vha. et rotationsvarmeveksler af typen Dantherm Vent R2 med en max. effekt på 1,6 kw. anlægget er placeret på taget.

12 SIDE 12 AF 18 Multiværkstedet ventileres vha. en krydsvarmeveksler af typen Genvex. Type kunne ikke konstateres da typeskiltet manglede. Anlægget er placeret på taget. Bygningen fra 2002 ventileres vha. en rotorveksler fra PM-Luft, type BCEA 08. Der er ikke tilkoblet varmeflade på anlægget. Anlægget ventilerer i klasselokalerne, grupperummene og teamrummet. Der er udsugning fra wc-rum og teknikrummet. Anlægget er placeret i loftrum over teknikrummet. Forslag 6: Bygning 002: Udskiftning af eksisterende gammelt ventilationsanlæg til et nyt med indblæsning, udsugning og effektiv varmegenvinding. Anlægget skal være fugt og Co2 styret. Varme Varmeanlæg Status: Bygning 001: Bygningen fra 1900 opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er placeret nedenfor trappen i kælderen. Bygning 002: Bygningen fra 1950 og 1960 opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er placeret teknikrum i kælderen. Barakbygningen mod vest opvarmes med fjernvarme og forsynes fra teknikrummet i bygningen fra Bygningen fra 1970, opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er placeret teknikrum ved depotet. Bygningen fra 1976, opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er placeret teknikrum i kælderen i bygningen fra Bygningen fra 2002 opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmeinstallationen er placeret teknikrum ved toiletrummene. Varmt vand Status: Bygning 001 og 002: Det varme vand produceres af en veksler. Type kunne ikke konstateres, da isoleringskappen var popnittet sammen. Der er monteret en cirkulationspumpe på det varme brugsvand af mærket Grundfos UP N, med en max. effekt på 95 Watt. Veksleren forsyner bygningen fra 1900 samt bygningen fra 1950 og Installationen er placeret i kælderen mod nord i bygningen fra 1950 og i kælderen i bygningen fra I den ældste barakbygning produceres det varme vand af 1 stk. 110 l og 1 stk. 60 l elvandvarmer af mærket Metro. El-vandvarmeren på 60 l er fra 2007 og el-vandvarmeren på 110 l er fra 1998.

13 SIDE 13 AF 18 I den nye barakbygning produceres det varme vand af 1 stk. 60 l el-vandvarmer af typen Metro Beholderen er placeret i depotrummet. Bygning 003 og 004: I bygningen fra 1970, 1976 og 2002 produceres det varme brugsvand af en 800 l Ajva beholder, type 9 KK. Beholderen er isoleret med 80 mm isolering afsluttet med pap og lærrede. Der er monteret en cirkulationspumpe på det varme brugsvand af mærket Grundfos UP , med en max. effekt på 80 Watt. Fordelingssystem Status: Bygning 001 og 002: Varmen fordeles til rummene i et vandbåret væghængt radiatoranlæg. På varmefordelingsanlægget, til bygning fra 1900, er der monteret en automatisk modulerende pumpe af mærket Grundfos Magna F med en max. effekt på 180 W. På varmefordelingsanlægget, til bygning fra 1950, er der monteret en trinstyret cirkulationspumpe af mærket Grundfos UPS F06 med en max. effekt på 345 Watt. Der er ligeledes monteret en trinstyret pumpe af mærket Grundfos UMS F med en max. effekt på 60 Watt. Pumpen forsyner barakbygningen mod vest. I den nye barakbygning, er der placeret en automatisk cirkulationspumpe af mærket Grundfos UPE , med en max. effekt på 60 Watt. På varmefordelingsanlægget til bygningen fra 1960, er der monteret en trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP F med en max. effekt på 60 Watt. Pumpen betjener vestfløjen. Østfløjen betjenes af en trinstyret pumpe af samme type. På fordelingsanlægget til østfløjen, er der ligeledes monteret en gammel cirkulationspumpe af typen Smedegaard Perfecta. Pumpen er ikke i drift længere. Isoleringen på rørene er enkelte steder angrebet af mug pga. defekte ventiler. Det anbefales, at udskifte ventiler og isolering. På varmefordelingsanlægget til bygningen fra 1970 er der monteret 2 stk trinstyret cirkulationspumper af typen Grundfos UP F med en max. effekt på 60 Watt. Pumperne betjener vest og østfløjen. På varmefordelingsanlægget til bygningen fra 1976 er der monteret 2 stk trinstyret cirkulationspumpe af typen Grundfos UP F med en max. effekt på 60 Watt samt en automatisk pumpe af typen Grundfos UPE med en max. effekt på 100 Watt. På varmefordelingsanlægget til bygningen fra 2002, er der monteret en automatisk cirkulationspumpe af typen Grundfos UPE med en max. effekt på 100 Watt. Armaturer Status: Alle bygninger: Der er ved besigtigelsen registreret 48 stk. håndvaske med enkelt vandshaner, 91 stk. håndvaske med termostatarmaturer samt 12 stk. brusearmaturer.

14 SIDE 14 AF 18 Automatik Status: Bygning 001 og 002: Der er monteret automatisk styring af mærket T.A.C 2412 samt termostater på alle radiatorerne. På ventialtionsanlægget, til gymnastikhallen i bygning fra 1950, er der monteret styring af mærket TA 213. Der er monteret 1 stk. automatisk styring af mærket T.A.C 2112 samt termostater på alle radiatorerne. Der er monteret 1 stk. automatisk styring af mærket T.A.C 213 samt termostater på alle radiatorerne. I bygningen fra 2002 er der monteret automatik af mærket Honeywell. Pumper varme Forslag 11: Bygning 002: Montering af nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget. Der vurderes at pumperne kan udskiftes til nye pumper med lavere effekt. De berørte pumper er Grundfos UMS F samt Grundfos UPS F05 i bygningen fra 1950 samt 2 stk. Grundfos UP F i bygningen fra Forslag 12: Montering af en ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget. Der vurderes at pumpen kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt. De berørte pumper er Grundfos UP F, i bygningen fra Forslag 19: Montering af nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlægget. Der vurderes at pumperne kan udskiftes til nye pumper med lavere effekt. De berørte pumper er Grundfos UP F, i bygningen fra El Belysning Status: Bygning 001: Belysningen i bygningen fra 1900, i basisrummet og projektrummet, består af højfrekvensrør med manuel styring. I den resterende del af stueplan, er belysningen udført som 3 x 18 Watt indbygget lysstofsrør. Enkelte steder er belysningen udført med glødepære. Belysning i ungdomsklubben på 1. sal er udført som indbyggede 20 Watt halogenspot med manuel betjening. Belysningen benyttes i et begrænset tidsrum. Belysningen i den resterende del af 1. salen er udført som 1 x 36 og 2 x 36 Watt lysstofsrør med manuel betjening. Bygning 002: Belysningen, i toiletbygningen mod øst, er udført som 2 x 36 Watt lysstofsrør med manuel betjening.

15 SIDE 15 AF 18 Belysningen i bygningen fra 1950, i billedekunst, gymnastikhallen, redskabsrum ved gymnastikhallen, omklædningsrum samt gangen består af 2 x 36 Watt lysstofsrør med manuel betjening. Belysningen i det store omklædningsrum ved gymnastikhallen består af 3 x 18 Watt nyere lysstofsrør bygget ind i loftet. Der er manuel betjening. Belysningen i depotrummene ved billedekunstlokalet består af 60 Watt glødepære. Det anbefales at udskifte pærerne til sparepære. Belysningen i musiklokalet består af indbygget lamper på 32, 36 og 42 Watt med kompaktrør. Lamperne er fra Der er udført dæmpning af lysene. I gangarealet mellem musiklokalet og hovedbygningen er belysningen udført med bevægelsescensor. Belysningen, i sløjd og hjemmekundskab på 1. salen, består af 1 x 36 og 2 x 36 Watt lysstofsrør med manuel betjening. I undervisningslokale er belysningen udført som 3 x 18 Watt rør med manuel betjening. Belysningen i trappeopgangen udført med 60 Watt glødepære. Belysningen i den store barakbygning, består af 55 Watt kompaktrør med manuel betjening. Belysningen i toiletrum og teknikrum er dog udført med 60 Watt glødepære. Belysningen i den nye barakbygning, består af 2 x 58 Watt lysstofsrør med manuel betjening. Belysningen i bygning fra 1960, i natur / teknik, det ene fysiklokale, it-lokale, konferencerum samt lokalerne i østfløjen består af højfrekvensrør med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Gangarealerne i bygningen fra 1960 belyses med sparepære, der er tilkoblet urstyring. Gangarealerne i bygningen fra 1970, belyses med sparepære. Lokale 24, 25 og 26 belyses med 28 Watt højfrekvensrør med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Administrationsdelen belyses af 55 Watt kompaktrør med manuel betjening. Kopirummet belyses dog med 2 x 36 Watt lysstofsrør. Pæd. værkstedet og klassesætrummet belyses med 28 og 55 Watt kompaktrør med dagslysstyring og bevægelsesmeldere. Personalerummet og it-rummet belyses med 2 x 18 og 1 x 18 Watt højfrekvensrør med manuel betjening. Toiletterne belyses med 60 Watt glødepære med manuel betjening. Belysningen i lokalerne nr. 7-19, 21 samt hjemmekundskab, håndarbejde og lille musiklokale, belyses med 2 x 58 og 2 x 18 Watt lysstofsrør med manuel betjening. I lokale nr. 14, er der monteret bevægelsesmelder. Fællesområderne belyses med sparepære.

16 SIDE 16 AF 18 Klasselokalerne i bygningen fra 2002, belyses med 28 og 54 Watt højfrekvensrør med bevægelsesmelder. Vindfang, gang, legeområde, toiletrum og grupperum belyses med 36 Watt kompaktrør med bevægelsesmelder. Forslag 1: Bygning 002: Udskiftning af glødepære til nye sparepære, i bygningen fra 1950 og 1960 samt i den store barakbygning. Montering af dagslysstyring samt bevægelsesmeldere i den store barakbygning samt den nye barakbygning. Forslag 2: I bygningen fra 1970 udskiftes alle glødepære til nye sparepære. Der ertableres ligeledes dagslysstyring og bevægelsesmeldere i administrationsområdet. Forslag 3: Total udskiftning af belysningsanlæg i klasselokalerne samt hjemmekundskab, håndarbejde, lille billedekunst og multiværkstedet, i bygningen fra 1976, til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslag 5: Bygning fra 001: Total udskiftning af belysningsanlæg i en del af 1. salen, i bygningen fra 1900, til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Udskiftning af glødepære til nye sparepære. Den anbefales også, at montere bevægelsesmeldere og dagslysregulering i kontorer og lokaler med rørarmaturer Forslag 9: Bygning 002: Total udskiftning af belysningsanlæg i områder med 2 x 36 Watt lysstofsrør - toiletbygning mod øst, billedekunst, gymnastikhallen, omklædningsrum, redskabsrum, hjemmekundskab og sløjdlokalet - til et-rørs armaturer med højfrekvensrør, dagslysregulering og bevægelsesmelderstyring. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Hårde hvidevarer Status: Alle bygninger: Der ved besigtigelsen registreret 2 stk. vaskemaskiner. 1 stk. af typen Aeg Öko Lavamat og 1 stk. af typen Asko Vølund W6461. Der ved besigtigelsen registreret 2 stk. opvaskemaskiner. 1 stk. af typen Bosch og 1 stk. af typen Asko Proffesional. Vand Vand Status: Alle bygninger: Der er ved besigtigelsen registreret 22 stk. toilet med enkeltskyl, 3 stk. nyere toilet med

17 SIDE 17 AF 18 enkeltskyl og 15 stk. toilet med dobbeltskyl samt 2 stk. urinaler. Forslag 4: Alle bygninger: Udskiftning af toiletter med enkelt skyl, til toiletter med dobbeltskyl. Der gøres opmærksom på, ved udskiftning af toiletter, kan der opstå problemer med kloakledningerne, da vandmængden på skyl nedsættes. Kloakledninger bør undersøges. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1900 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 8076 m² Opvarmet areal: 8076 m² Anvendelse ifølge BBR: 420 Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 0.45 kr./kwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

18 SIDE 18 AF 18 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Nørregade Hjørring Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.2 MWh Fjernvarme, 338 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.2 MWh Fjernvarme, 338 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kalorievej 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-093269 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karen Blixens Vej 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-070234 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftagervej 1 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-004661 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervang 9 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-092335 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 150 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 150 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Serbiensgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-493504 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 19 MWh Fjernvarme. 30 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 19 MWh Fjernvarme. 30 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabrikvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018089 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Mågevænget 24 Postnr./by: 8340 Malling BBR-nr.: 751-323972-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 29 Postnr./by: 9870 Sindal BBR-nr.: 860-033302 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Mågevænget 24 Postnr./by: 8340 Malling BBR-nr.: 751-323972-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Uge Bygade 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015061 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere