Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:"

Transkript

1 Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak? nye veje for vandet

2 2 HVORFOR DENNE PJECE? 3 I Herning Kommune skal kloakkerne separeres, når de fornyes. Det betyder, at vi adskiller regnvand og spildevand. På vores hjemmeside kan du se, om der er fælles kloak i din vej, eller om der allerede er separeret. SPILDEVAND Bor du på en vej med fælles kloak, skal du selv sørge for og betale for at få adskilt regnvandet fra spildevandet på din egen grund. FØR Skal du ændre dine kloakker nu? Alle i Herning Kommune, som bor i et fælleskloakeret område, må forvente at skulle ændre sin private kloak på egen grund på et eller andet tidspunkt - fra fælleskloakeret til separatkloakeret system. Hvis du skal bygge om, bør du derfor overveje at ændre din kloak samtidig. FÆLLES KLOAKLEDNING. Regnvandet fra tag og fliseareal ledes sammen med spildevandet til fællesledningen ude i vejen. REGNVAND Selvom vi endnu ikke ved, hvornår vi udfører vores del af separeringen, informerer vi dig allerede nu. Det gør vi, for at give dig bedre tid til at planlægge og udføre din del af separatkloakeringen evt. samtidig med, at du bygger om, laver ny indkørsel, terrasse eller lignende. SKELBRØND SANDFANGSBRØND REGNVAND Du kan læse mere om separering bagerst i folderen og på vores hjemmeside. SPILDEVAND EFTER SEPARERET KLOAKERING. Regnvandet fra tag og fliseareal ledes til regnvandsledningen ude i vejen, og videre ud til vandløb, sø eller havet. Spildevandet ledes ud i spildevandsledningen ude i vejen og videre til renseanlægget. REGNVAND

3 4 HVORFOR ADSKILLER VI REGNVAND OG SPILDEVAND? 5 Ved fælleskloak ligger der kun en spildevandsledning under vejen, som både regnvand og spildevand løber sammen i. Når vi har fornyet kloakken i din vej, løber regnvandet tilbage til naturen og kun spildevandet føres til renseanlægget. De nye regn- og spildevandsledninger minimerer risikoen for: > > Forurening af dit drikkevand og det område (vandløb/sø/hav) som dit regnvand løber til > > Spildevand i din kælder og på din grund under regnvejr > > Oversvømmelse af veje > > Rotter i kloakken Hvad skal du selv gøre og hvad skal du selv betale? Herning Vand A/S afholder alle udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Den udgift, der pålægges den enkelte grundejer, er udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på egen grund og sørge for, at regn- og spildevand føres i hver sin ledning frem til skelgrænsen, hvor vi vil tilslutte dem til vores system, når vi kommer med nye ledninger i vejen. Prisen, for din del af arbejdet, afhænger blandt andet af forholdene på din egen grund. Vi anbefaler, at du spørger 2-3 kloakmestre om et tilbud på at udføre arbejdet. Det gør, at du kan få det rigtige arbejde, til den rigtige pris, og du ved, hvad det koster, inden du begynder på arbejdet.

4 6 SKELBRØND 7 Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer en skelbrønd på din spildevandsledning, umiddelbart inden for skel. En skelbrønd er en mindre brønd, med rense- og inspektionsmulighed, som er placeret på din grund ca. 1 meter fra skel. Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt, at rense din kloak inde på din grund. Derfor anbefaler vi, at du får installeret en skelbrønd på din spildevandsledning. Tilskud til en skelbrønd Hvis du IKKE i forvejen har en skelbrønd, tilbyder Herning Vand A/S dig kroner + moms til en skelbrønd på spildevandsledningen. Beløbet faktureres, via EAN (Elektronisk fakturering), fra din kloakmester til Herning Vand A/S. Hvis du HAR en skelbrønd, tilbyder vi ikke en ny brønd. En eksisterende skelbrønd kan være placeret op til 5 meter fra skel. Hvor ligger ledningerne på din grund? Hvis du skal bruge tegninger over, hvor ledningerne ligger på din private grund, skal du henvende dig til Herning Kommunes byggesagsafdeling på telefon eller pr. mail: Autoriseret kloakmester Husk altid at benytte en autoriseret kloakmester, når du foretager ændringer på dit spildevandssystem. Inden arbejdet påbegyndes, skal kloakmesteren kontakte Herning Vand. Skelbrønden skal placeres ca. 1 meter inde på grunden, og du vil som grundejer overtage drift, vedligehold og ejerskab af brønden, efter den er monteret. Herning Vand A/S yder ikke tilskud til en sandfangsbrønd på regnvandsledningen. Du finder mere information om skelbrønde og fordele herved, i pjecen: Skelbrønd Vejledning før kloakfornyelse. Find denne pjece og andre på

5 8 GODT FOR DIG, MILJØET OG HERNING VAND 9 I mange områder af Herning Kommune er regnvandet blevet ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken dette kalder vi fælleskloakering. Når det regner kraftigt, medfører det, at dit regnvand og dit spildevand sammen bliver udledt til vandløb, søer og kældre. SKEL DIN GRUND VANDLÅS De nye kloakledninger sørger for, at regnvand og spildevand løber i hver sin separate ledning. Dette princip hedder separering af kloakken. Separering af kloakken fjerner risikoen for overløb af spildevand til kældre, vandløb og søer under kraftige regnbyger. Også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftig nedbør. Samtidig vil Herning Vands renseanlæg fungere bedre, fordi de fremover modtager koncentreret spildevand. Det er ikke hensigtsmæssigt at rense regnvand, der kan ledes direkte tilbage til naturen. Koncentreret spildevand kan renses bedre og driften bliver derved billigere. Begge gevinster forbedrer vandkvaliteten til gavn for badevandssøer, vandløb, dyreliv og planteliv og dig.

6 10 HVORNÅR OG HVORDAN FOREGÅR SEPARERING AF KLOAK? ORDFORKLARING 11 Byrådet har besluttet sig for at gennemføre en separering af kloaken i dit område. Derfor er kommunens spildevandsplan ændret i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Det er Herning Kommune, der laver spildevandsplanerne og det er dem, der via påbud bestemmer, hvor og hvornår der skal separatkloakeres. Der gives normalt en frist på 5 år, fra byrådet har vedtaget separatkloakeringen, til du skal have gennemført separeringen på din egen grund. Det nøjagtige tidspunkt kender vi ikke endnu. Der er flere forhold, der skal falde på plads, før vi kan sige, hvornår vi begynder vores del af arbejdet. F.eks. om vores kloakledninger i dit område skal udskiftes på grund af slitage eller fordi de er for små. Det kan også afhænge af, om miljøtilstanden i de vandløb, som du bor i nærheden af, skal forbedres. På Herning Vands hjemmeside, kan du finde planer for separering de kommende år. Du kan finde dem under kloakseparering. Skel Grænsen mellem grunde. I dette tilfælde er der tale om grænsen mellem det offentlige areal (Herning Kommunes) og det private areal (grundejerens). Skelbrønd Brønd, der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Regnvand Regnvand, der strømmer til kloakledninger fra blandt andet tage og indkørsler. Spildevand Brugt vand fra toilet, bad, håndvask, vaskemaskine m.m. Fælleskloak Regn- og spildevand føres i samme ledning. Separatkloak Regnvand og spildevand bliver ført i hver sin separate ledning. Regnvandet løber ud i vandløb, søer eller havet, mens spildevandet føres til et renseanlæg. Sandfangsbrønd En brønd på regnvandsledningen, hvor sand, blade mm. samles. Spildevandsplan Kommunal plan, vedtaget af Herning Kommunes byråd, der fastlægger, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres. Overløb Når kraftig nedbør overbelaster kloaksystemet, så spildevand løber direkte ud i vandløb eller søer. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til vores del af separatkloakeringen, er du velkommen til at kontakte os. Vil du have nyheder fra Herning Vand A/S i din indbakke? tilmeld dig vore nyhedsmails på

7 Herning Vand A/S Ålykkevej Herning Kontortid Hvem er Herning Vand A/S? Tlf Man.-Tors.: Kl CVR Herning nr. 25 Vand A/S 19 er et forsyningsselskab, Fredag: Kl EAN der leverer rent og velsmagende Lør.-Søn.: drikkevand Lukket til kunderne, samt afleder og renser spildevandet, før det føres retur til vandkredsløbet. Miljøet er i højsædet hos Herning Vand A/S, og vi ønsker at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet i hele Herning Kommune - og Danmark. Vil du have nyheder fra Herning Vand A/S i din indbakke? Tilmeld dig vore nyhedsmails på Kontakt os: Herning Vand A/S Ålykkevej Herning Tlf.: CVR EAN Hvem er Herning Vand A/S? Herning Kontortid: Vand A/S er et forsyningsselskab, der leverer Man.-Tors.: rent og velsmagende Kl drikkevand til kunderne, Fredag: samt afleder Kl og renser spildevandet, før Lør.-Søn.: det føres retur Lukket til vandkredsløbet. Få mere information på For mere information gå ind på eller scan denne QR-kode. eller scan denne QR-kode. Hjemmesiden opdateres Hjemmesiden opdateres løbende løbende med med aktuelle aktuelle nyheder og gode råd. nyheder og gode råd. konceptas.dk

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Hvad enten du får et lille stenslag, eller du får en større skade på din bil, kan vi hjælpe dig med at komme videre Fordelsværksteder Privatsikring har indgået

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere