Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder

2 Indhold: Forandre for at bevare Kort nyt... 3 Rekordhøj basisindtjening og øget solvens i Tættere på erhvervskunderne... 8 Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi Bonderøv lever livet simpelt Investeringsåret Rekordmange løbere til Andelskassens Nytårscup... 16»Forandre for at bevare«sådan skrev den britiske politiker Edmund Burke i 1790 i et opgør med den franske revolution. Men ordene kunne lige så godt bruges i dag i relation til Danske Andelskassers Bank. Det er godt halvandet år siden, vi forandrede vores organisation grundlæggende ved at ændre en sammenslutning af andelskasser til én bank. Det var en stor ændring, men det fik os ikke til at stoppe op. Vi har tværtimod brugt omdannelsen af organisationen som en trædesten og et fundament for at fortsætte udviklingen og dermed fastholde de værdier, vi tror på; fx tilgængelighed, engagement og samarbejde. Det er artiklen om erhvervscentre i dette aktionærblad også et eksempel på. Ved at samle erhvervsrådgiverne på færre enheder øger vi faktisk erhvervsrådgivernes tid hos kunderne, fordi det bliver lettere at koordinere og planlægge. Samtidig betyder flere kolleger også flere at videndele med. Det er ikke kun her i banken, vi er i gang med at forandre for at bevare. Det er verden omkring os også. Den økonomiske krise synger nu på femte eller sjette år, og der er stadig skæve og usikre toner knyttet til eksempelvis udviklingen i Sydeuropa, de finanspolitiske udfordringer i USA og såmænd også til dansk økonomi. Redaktion: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Attention Ansvarshavende: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Fotograf Sofie Klougart (forside) Fotograf Flemming Jeppesen (side 3 + 8) Fotograf Bjarne Bergius Hermansen (side 13) Foto Colourbox (side 15) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 27. februar Årgang 3 blad nr. 4 - marts Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Når omgivelserne ændrer sig, stiller det også krav om forandring hos os alle. I Danske Andelskassers Bank vil vi derfor også i de kommende år foretage de forandringer og tage de initiativer, der kan bevare de værdier, vi synes er vigtige. Grundlæggende kommer vi ud af 2012 som en stærkere bank. Vores solvensmæssige overdækning er næsten fordoblet, vores basisindtjening er den højeste i bankens historie, og vores likviditet er stadig meget tilfredsstillende. Det glæder jeg mig til at fortælle på aktionærmøderne, der - vurderet på antallet af tilmeldinger - allerede er blevet en populær tradition. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Ny underdirektør Investeringstips på mail eller SMS Vidste du, at du kan få investeringstips fra Andelskassen på mail eller SMS? Hver uge udarbejder Andelskassens investeringsspecia lister et nyhedsbrev, der fortæller om trends og tendenser på verdens markeder. Er der breaking news i løbet af ugen, udsender de kommentarer og tips til investorerne. Servicen er gratis, og du kan tilmelde din mail-adresse eller dit mobiltelefonnummer på andelskassen.dk. Du kan naturligvis framelde dig igen når som helst. Populær app klar til Windows 8 39-årige Jim Poulsen er pr. 8. januar udnævnt til underdirektør i Danske Andelskassers Bank A/S. Jim Poulsen, som har været ansat i banken siden 1. juni 2012, er uddannet fra AVT Business School. Han har tidligere været filialdirektør i BG Bank, afdelingschef i Forretnings udvikling, Danske Bank, og senest afdelingsdirektør i Danske Bank-koncernen med an svar for kreditpolitikker, beføjelser, kompetenceudvikling og koncepter. Som underdirektør for Forretningsudvikling i Danske Andelskassers Bank er det bl.a. Jim Poulsens opgave at stå i spidsen for etableringen af bankens seks erhvervscentre og driften af erhvervskonceptet. Læs mere om erhvervscentrene på side 8. Hvis du har en smartphone, der bruger styresystemet Windows 8, kan du nu få glæde af Andelskassens populære Mobilbank. App en er de seneste år blevet brugt flittigt af ejere af både Android- og ios-telefoner, og den har høstet ros og flotte anmeldelser fra brugerne. Det er ganske gratis at hente app en, som nu også er klar til Windows-platforme. Den giver bl.a. adgang til disse funktionaliteter: Se konti, posteringer og kommende betalinger Overføre penge til egne og andres konti Betale og tilmelde regninger til Betalingsservice Læse kontovilkår Læse og skrive beskeder til Andelskassen Finde nærmeste filial og pengeautomat Få telefonnummer til at spærre kort Aktionær marts/2013 3

4 Rekordhøj basisindtjening og øget solvens i 2012 Danske Andelskassers Bank kommer ud af 2012 som en stærkere bank med bl.a. en basisindtjening, der er den højeste i bankens historie, en solvensmæssig overdækning, der næsten er fordoblet henover året, og en fortsat solid likviditet. Men et resultat før skat på -166 mio. kr. er naturligvis ikke tilfredsstillende Resultatopgørelse DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance i DKK Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 15,5% 14,2% Antal medarbejdere Årsrapporten for 2012 blev offentliggjort den 27. februar 2013 og kan tillige med den tilhørende sel skabsmeddelelse, CSR-rapport og corporate governance-rapport mv. ses på vores hjemmeside. Der er på mange områder tale om et tilfredsstillende regnskab. Men på andre områder må regnskabet desværre også betegnes som ikke tilfredsstillende. Det vil vi gerne beskrive i det følgende. Grundlæggende er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at året slutter med et resultat før skat på -166 mio. kr. mod -240 mio. kr. i Årsagen til det negative resultat er primært nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber, der er beskrevet senere. Ser man derimod på den primære bankforretning illustreret ved basisindtjeningen (resultatet før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger) 4 Aktionær marts/2013

5 har 2012 budt på den højeste basisindtjening i bankens historie. Basisindtjeningen var således på 250 mio. kr. mod 232 mio. kr. i 2011, og det er naturligvis tilfredsstillende. Det er også tilfredsstillende, at vi hen over året har øget vores solvensmæssige overdækning fra 2,0 procentpoint ultimo 2011 til 3,8 procentpoint ultimo Netop den solvensmæssige overdækning fylder ofte meget i mediernes vurdering af pengeinstitutter og for bl.a. at sikre, at hverken aktionærer, kunder eller medarbejdere skulle bekymre sig unødvendigt, har det betydet meget for os, at vi fik øget overdækningen i Det er naturligvis glædeligt, at dette er lykkedes, men det er som beskrevet senere i nogle tilfælde sket på bekostning af bundlinjen. Stigende basisindtjening Som beskrevet ovenfor har vi i 2012 haft en basisindtjening på 250 mio. kr., hvilket er den højeste i bankens historie. Det skyldes, at der er blevet arbejdet med både indtægtssiden og omkostningssiden. På indtægtssiden har det igen i 2012 været vores fokus at give alle kunderne de rigtige løsninger, der sikrede, at de udnyttede de mulig heder, der lå på både kort og lang sigt. I begyndelsen af året holdt vi eksempelvis en række informationsmøder om ændringerne i efterlønsordningen, og gennem året har vi endvidere hjulpet mange kunder med at optimere investeringerne. Det styrker både kunde og bank. På omkostningssiden har vi de s værre været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere henover året, fordi eksempelvis arbejdsopgaver forsvandt som følge af optimeringer. Gennem året har vi også foretaget enkelte filialsammenlægninger, og med udgangen af februar 2013 har vi 36 filialer mod 44 filialer for et år siden. Selv om vi aldrig ser det som noget glædeligt at tage afsked med medarbejdere eller sammenlægge to filialer, så er det vores overbevisning, at der som hovedregel er tale om en styr kelse af banken og tilbuddet til kunderne. Udgangspunktet er nemlig altid det samme: At sikre de bedst mulige løsninger for kunderne nu og fremover. Nedskrivninger I 2012 beløber de samlede nedskrivninger sig til 342 mio. kr. mod 378 mio. kr. i Selv om der er sket en mindre forbedring fra 2011 til 2012, skal der ikke herske tvivl om, at det ikke er et tilfredsstillende niveau. Desværre har 2012 altså igen budt på situationer, hvor kunder er blevet udfordret økonomisk eller har oplevet, at allerede kendte udfordringer er blevet forværrede. Den økonomiske usikkerhed i samfundet betyder eksempelvis, at mange privatkunder holder igen med investeringer og køb, og det har en afsmittende effekt på mange små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af efterspørgslen lokalt og ikke tjener på vækst i Brasilien, Kina eller Indien. Samtidig har vi også i 2012 oplevet, at landbrugskunder er blevet ud Basisindtjening ( ) (Mio. kr.) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Omkostningsprocent ( ) 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% Solvensprocent ( ) Solvensprocent 2010 Ind- og udlån ( ) (Mio kr.) Solvensbehov Indlån Udlån Aktionær marts/2013 5

6 Tilsynsdiamanten pr. 31. december % 220% Finanstilsynet DAB 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% <125% <100% 65,67% >50% 29,1% <20% <25% 8% Store engagementer Fundingratio Udlånsvækst -15,5% Ejendomseksponering Likviditetsoverdækning I banken støtter vi op om den igangværende konsolidering i sektoren, og vi ser det som en styrke, når pengeinstitutter af fri vilje slår kræfterne sammen. Det var tilfældet med Vinderup Bank og Salling Bank, og derfor bakkede vi op om fusionen, selv om det havde en umiddelbar negativ virkning på vores resultat. Hvis kursen på aktierne i den sammenlagte bank stiger i de kommende år, vil det jo i øvrigt påvirke vores regnskaber positivt. fordret, og 41 % af vores nedskrivninger i året stammer således fra landbrugssektoren. Selv om mange af vores landbrugskunder har veldrevne og solide bedrifter, og selv om der for nogle dele af sektoren tegner sig positive tendenser, er der desværre stadig mange, som oplever vanskeligheder. Vi har gennem de seneste år lavet en betydelig opkvalificering af kreditfunktionen, og det er vores vurdering, at vi dag har en stærk organisation på dette område i forhold til både arbejdet med eksisterende kunder og arbejdet med nye kunder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nedskrivningerne i 2012 er sket på kunder, der har optaget lån for flere år siden og altså ikke på kunder fra de seneste år. Grønland og Vinderup På posten resultat af kapitalandele i associerede selskaber har vi i 2012 fået et negativt resultat på -45 mio. kr. mod et positivt resultat på 7 mio. kr. i Det skyldes to særlige forhold relateret til henholdsvis vores aktiepost i GrønlandsBANKEN A/S og vores aktiepost i Vinderup Bank A/S. Kort tid efter offentliggørelsen af vores årsregnskab for 2011 solgte vi stk. aktier i Grønlands BANKEN. Med salget nedbragte vi vores ejerandel i Grønlands største bank fra 14,96 % til 0,46 %, hvilket isoleret set styrkede vores solvensmæssige overdækning med 1,1 procentpoint. Til gengæld gav det os et kurstab på 38 mio. kr., og dette er altså et af førnævnte eksempler på, at vi har iværksat tiltag for at styrke vores solvens, der har haft en umiddelbar negativ effekt på bundlinjen. I november 2012 fusionerede Salling Bank A/S og Vinderup Bank A/S med Salling Bank som det fortsættende pengeinstitut. Her i banken ejede vi forud for fusionen 26,55 % af aktierne i Vinderup Bank, og efter fusionen blev disse aktier konverteret til aktier i Salling Bank, hvor vores ejerandel blev på 12,88 %. Regnskabsmæssigt er der forskel på, om man ejer over eller under 20 % af en virksomhed, og i dette tilfælde betød det, at aktierne i Salling Bank skal indregnes til børskurs, hvor aktierne i Vinderup Bank blev indregnet til kurs/indre værdi. Dette gav en negativ kursregulering på 9 mio. kr. Indlånsoverskud Vi har gennem mange år haft en god balance mellem indlån og udlån. Det er fortsat i 2012, hvor vores indlån således med udgangen af året er på 9,3 mia. kr. mod 9,0 mia. kr. ultimo 2011, mens vores udlån er på 7,5 mia. kr. mod 8,9 mia. kr. ultimo Bl.a. derfor er vores overdækning i forhold til det likviditetsmæssige lovkrav på hele 251 % pr. 31. december Af ovenstående tal kan man også se, at vores udlån er faldet gennem Det er ikke fordi, vi ikke ønsker at låne ud. Tværtimod. Men usikkerheden og frygten for eksempelvis ledighed betyder, at mange af vores kunder er tilbageholdende med at optage nye lån og i stedet ønsker at tilbagebetale eksisterende lån. Det er i flere tilfælde fornuftigt, men vi vil dog også i 2013 sikre, at der ikke er kunder, der på den måde går glip af muligheder - fx ved at undlade fornuftige investeringer i maskiner eller ved at und lade at energioptimere bygninger, selv om sådanne investeringer hurtigt kan tjene sig hjem igen. 6 Aktionær marts/2013

7 Basisindtjening forventes let vigende Få dage før vi offentliggjorde vores årsrapport for 2012, var der valg i Italien. Usikkerheden både op til og efter valget havde en tydelig negativ effekt på bl.a. aktiemarkederne, og den afledte usikkerhed om de sydeuropæiske økonomier sendte dønninger ind i den danske økonomi. Det var bare et eksempel på den usikkerhed, der netop nu er omkring såvel den globale som den lokale samfundsøkonomi bliver på samfundsøkonomisk plan en balancegang mellem på den ene side tiltag, der skaber vækst og udvikling, og på den anden side tiltag, der tjener til at mindske omkostninger. Nedskrivning af udskudt skatteaktiv Danske Andelskassers Bank har i årsrapporten efter dialog med Finanstilsynet - nedskrevet sit udskudte skatteaktiv, der er opstået grundet de senere års negative resultater. Det skal dog understreges: at nedskrivningen ikke er ensbetydende med, at skatteaktivet fortabes i forhold til SKAT. Fremtidig indkomst vil fortsat kunne modregnes at nedskrivningen er solvens mæssig Det skyldes, at der efter Finanstilsynets neutral. Den har således ingen ind vurdering skal foreligge flydelse på bankens solvensmæs særdeles overbevisende dokumentation for fremtidig skattepligtig indkomst, hvis der de seneste år har været negative resultater, for at man kan indregne sådan et skatte aktiv. sige overdækning at banken forventer at generere en fremtidig indkomst, der inden for en periode på fem til otte år muliggør fuld udnyttelse af det skattemæssige underskud Nedskrivningen påvirker resultatet efter skat og dermed egenkapitalen i 2011 med -227 mio. kr., mens det optjente skatteaktiv gennem 2012 på 25 mio. kr. heller ikke aktiveres. På bankens hjemmeside kan redegørelsen om den påtale, der er modtaget fra Finanstilsynet i denne forbindelse, samt bankens kommentar læses i sin fulde længde. Det samme bliver tilfældet i Danske Andelskassers Bank. Vi vil fort sætte de tiltag, vi er i gang med - i form af eksempelvis supportcentre, erhvervscentre og kompetence udvikling - og vi vil søsætte nye tiltag, herunder eksempelvis fortsatte tilpasninger af filialnettet, hvor dette er fornuftigt, og fortsat kompetenceudvikling. Resultatmæssigt forventer vi en basisindtjening på et let vigende niveau, men det skal bemærkes, at disse forventninger er behæftet med betydelig usikkerhed grundet bl.a. usikkerheden om den samfundsøkonomiske udvikling. Kursudvikling Med udgangen af 2011 blev aktierne i Danske Andelskassers Bank handlet til en kurs på 19,5. Pr. 31. december 2012 var kursen 8,7. Det svarer til et fald på 55,4% Aktionær marts/2013 7

8 Tættere på erhvervskunderne Seks nye erhvervscentre i regionerne giver unikke muligheder for et stærkt samarbejde med nuværende og kommende erhvervskunder. Bankens nye erhvervskoncept betyder blandt andet langt flere møder ude i virksomhederne og rådgivning på kundens præmisser 8 Aktionær marts/2013

9 Fleksibelt koncept for erhvervskunderne» Hver enkelt erhvervsrådgiver har en fleksibel arbejdsdag, der åbner for flere møder ude hos den enkelte kunde og et tættere samarbejde» Medarbejderne sparrer indbyrdes, har forskellige kompetencer og kendskab til særlige brancher» Rådgiverne trækker på et bagland af specialister inden for fx investering, gældspleje, udlandsforretninger, pension og formuerådgivning» Det nye koncept gør, at erhvervsrådgiverne kender den enkelte virksomhed hele vejen rundt. Derfor kan vi behandle sagerne hurtigt og kompetent, ligesom vi kan sparre med virksomheden om eksempelvis strategi, risiko og behov Tæt på kunden og virksomheden. Det er kort sagt tanken bag bankens nye erhvervskoncept, der netop nu falder på plads i regionerne. - Vi løfter kvaliteten i vores er hvervsrådgivning, og vi skaber effektive erhvervscentre, som kan handle hurtigt, siger underdirektør Jim Poulsen, der står i spidsen for det nye erhvervskoncept og har været en drivkraft i etableringen af de nye regionale erhvervscentre. Den personlige kontakt imellem rådgiver og kunde er afgørende i det nye koncept, fastslår han. - Det er ikke erhvervsrådgivning, som er baseret på de nemme og upersonlige løsninger. Det er baseret på tæt personlig kontakt og kendskab til de enkelte kunders muligheder og udfordringer, lyder det. Rådgivning ud af huset Hver af Danske Andelskassers Banks seks regioner har nu sit eget erhvervscenter, der efter behov bliver suppleret med enkelte satellitkontorer. Her er erhvervsrådgiverne samlet i stærke teams, og det giver en fleksibilitet, som kunderne vil mærke. - Vi har altid haft et godt lokalkendskab. Nu får vi også et endnu bedre kendskab til hver enkelt kunde, blandt andet fordi rådgiverne i langt højere grad kan holde møder ude i den enkelte virksomhed, siger Jim Poulsen. Aktionær marts/2013 9

10 »Det klare mål er at tilbyde den bedst mulige rådgivning og sparring«- Det klare mål er at tilbyde den bedst mulige rådgivning og sparring, så hver enkelt kunde trygt kan udvikle sin virksomhed og føre de gode idéer ud i livet, siger underdirektøren, der understreger, at banken gerne står for finansieringen af sunde projekter for både nuværende og kommende kunder. - Men vi løfter ikke kun kompetencerne på erhvervsområdet. Vi driver også bank langt mere effektivt, så vi skaber værdi for både bank, aktionærer og kunder, tilføjer han. Særlige kompetencer samles Erhvervscentrene har rådgivere med forskellige kompetencer og kendskab til særlige brancher. Eksempelvis er der oprettet særlige landbrugsgrupper, som næsten udelukkende arbejder med at rådgive landbrugskunder. - Vi hører meget om landbrug, der har det svært. Men der er også mange landmænd, som har en sund økonomi og kigger efter en finansiel samarbejdspartner, der kan give dem kvalificeret sparring og rådgivning. Det kan vi, siger Jim Poulsen. Hver virksomheds faste erhvervsrådgiver trækker på et solidt bagland af specialister inden for blandt andet udlandsforretninger, gældspleje og formuerådgivning. Og så giver det nye erhvervskoncept ikke mindst rådgiverne unikke muligheder for at sparre indbyrdes, efteruddanne sig og i det hele taget hente ny viden, der har indflydelse på kundernes økonomi. - Til sammen gør det, at vi kan skabe en løsning, der lige nøjagtig matcher den enkelte kundes behov. Det nye koncept giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i regionerne, og det medvirker vi meget gerne til, forklarer underdirektøren. Koldby Hobro De seks erhvervscentre Viborg Randers Hver region har sit eget erhvervscenter: Ikast Aarhus Erhvervscenter Østjylland har base i Randers og satellitkontorer i Hobro og Aarhus Skjern Erhvervscenter Midtjylland har base i Ikast og satellitkontorer i Koldby, Skjern og Viborg Erhvervscenter Fyn har base i Svendborg og Varde Esbjerg Bramming Odense satellitkontor i Odense Erhvervscenter Sønderjylland har base i Sønderborg Erhvervscenter Sydjylland har base i Esbjerg og satellitkontor i Bramming Erhvervscenter Vestjylland har base i Varde Svendborg Sønderborg 10 Aktionær marts/2013

11 Energilån Mange muligheder i Andelskassen Der er mange muligheder for energioptimering. i Andelskassen har vi de senere år ydet finansiering til eksempelvis:» Solcelleanlæg og solfangere» Tag» Vinduer» Efterisolering af loft, hulmur eller gulv» Udskiftning af varmekilde til ny energibesparende varmekilde» Husstandsvindmøller» Jordvarme Læs mere om mulighederne på: Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi Mange familier har allerede brugt finansiering fra Andelskassen som grundlaget for besparelser, et bedre indeklima, en mere attraktiv bolig og en hjælpende hånd til klimaet Besparelser på energiregningen. Et bedre indeklima. En mere attraktiv bolig ved et eventuelt salg. Og så er det oven i købet godt for miljøet. De stigende energipriser er bare en af grundene til, at mange familier de seneste år har set det som endog rigtig sund fornuft at energioptimere boligen - og sund fornuft at gøre dette med finansiering fra Andel s kassen. Med Andelskassen som medspiller kan man nemlig få finansieringen på plads, inden man går i gang. Og lånet kan bruges til alt fra efterisolering, udskiftning af vinduer eller nyt tag til solceller, husstandsvindmøller eller varmepumper. Konsekvensen af den rigtige løsning er besparelser på energiregningen år efter år. Samtidig er en energioptimeret bolig altså lettere at sælge, den er mere værd, og ofte har den også et bedre indeklima - uden kolde ydervægge, kuldebroer og træk og med mindre risiko for fugt, skimmelsvamp og råd. Energioptimering er både til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi. Aktionær marts/

12 Bonderøv lever livet simpelt En arbejdsom bonde med hang til selvforsyning underholder på Andelskassens aktionærmøder. Frank Erichsen, kendt fra DR s populære programserie "Bonderøven", fortæller om glæden ved livet på Kastaniegården Simple Living - at leve simpelt eller enkelt - er en af tidens smarteste trends. Begrebet dækker over, at man skal have færre ting, aftaler og stress i sit liv. I stedet skal man fokusere på de ting, som virkelig betyder noget. For 29-årige Frank Erichsen og hans familie er det netop drømmen om det enkle liv, der danner rammerne for tilværelsen. Ikke for at følge tidens trend, men fordi det er sjovt. På Kastaniegården på Djursland knokler han med sit landbrug på gammel dags facon for at kunne opnå en høj grad af selvforsyning. Selv om det ofte er hårdt arbejde, oplever han, at det gør hans liv nemmere at leve. Populær programserie De første billeder af Frank Erichsen, der trissede rundt på sine seks tønder land, rullede hen over DR2 s programflade i marts Dengang var der ikke mange, som regnede med, at det blev en kæmpe seersucces. Men det blev det. Sammen med Spise med Price er Bonderøven DR2 s mest sete program nogensinde. Bonderøven blev forfremmet til moderkanalen DR1, kører nu på 9. sæson, og Frank Erichsen blev et kendt ansigt i de danske tv-stuer. Hundredetusinder bliver inspireret, når den smilende og arbejdsomme bonde reparerer den gamle ejendom, bygger drivhus eller snedkererer gammeldags markredskaber. Vi følger med, når han poder æbletræer og høster afgrøder på gammeldags manér, steger gæs i en ovn i udhuset, pusler om børnene og hyggesnakker med sin kone, Theresa. Visioner for landdistrikterne I dag er Frank Erichsen blandt andet med i Visionsgruppen for landdistrikter, som består af ni samfundsdebattører med holdninger til og erfaringer med livet på landet. Medlemmerne af visionsgruppen mødtes første gang i marts 2012, og de præsenterede deres samlede vision for landdistrikterne for mini 12 Aktionær marts/2013

13 Mere Bonderøv Følg med i livet på Kastaniegården hver torsdag kl på DR1 eller besøg dr.dk/bonderoeven, hvor du bl.a. kan læse Franks blog, skrive en kommentar, opleve Kastaniegården i 3D-animation eller se alle udsendelserne. Foto: Bjarne Bergius Hermansen steren for by, bolig og landdistrikter i december Disse visioner og glæden ved at leve på landet er et af temaerne i Frank Erichsens foredrag, som han holder til Andelskassens aktionærmøder. Derudover fortæller han om, hvorfor han har valgt at beskæftige sig med selvforsyning. Da selvforsy ning kræver fysisk handling, kræves der også kundskaber. Kund skaber og deres underfundige måde at udvikle sig på er derfor også et gennemgående tema i foredraget. Seks aktionærmøder Andelskassens filialnet, som dækker Jylland og Fyn, er opdelt i seks kredse, og der holdes et aktionærmøde i hver kreds. Aftenens program byder på lidt godt at spise, information om årets gang i banken og ikke mindst et foredrag af Frank Erichsen. Aktionærmøder 2013 afholdes følgende datoer: Region Midtjylland: 6. marts i Ikast-Brande Arena Region Østjylland: 7. marts i Hobro Idrætscenter Region Vestjylland: 12. marts i Helle Hallen Region Sydjylland: 13. marts i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding Region Sønderjylland: 14. marts i Augustenborg Hallen Region Fyn: 19. marts i Midtfyns Fritidscenter Aktionær marts/

14 Investeringsåret 2012 Investeringschefen i Danske Andelskassers Bank, Jens Sørensen, ser tilbage på, hvordan det gik verdensøkonomien og aktiemarkederne i 2012 og kommer med sit bud på, hvad investorerne kan forvente af 2013 Overodnet set tegnede medierne i 2012 et dystert billede af den finansielle situation. Man kunne let få den opfattelse, at det hele var mere eller mindre håbløst: Den ene historie efter den anden om konkurser, nedskæringer, tab af arbejdspladser, svigtende vækst, nødlidende banker og truende kollaps i en række lande fik masser af plads i pressen. Derfor kommer det nok som en overraskelse for mange, at 2012 blev et fint investeringsår med positive afkast langt over gennemsnittet. Usædvanligt var det også, at både aktionærer og obligationsejere var godt fornøjede i samme år på aktiemarkederne Med flagskibet Novo Nordisk i spidsen (med et plus på hele 38,86 procent) kunne det danske aktiemarked* i 2012 præstere et flot, positivt afkast: 23,47 procent. Også de udenlandske aktiemarkeder udviklede tocifrede positive afkast. Til trods for at 2012 var et flot aktieår, ser vi stadigvæk, at aktierne er det sted, hvor afkastpotentialet relativt er bedst. Det skyldes blandt andet, at aktierne, specielt i Europa, fortsat er attraktivt prisfastsatte, ligesom forrentningen på alternative investeringsformer samtidig er blevet ringere. Det skal dog understreges, at til trods for at 2012 blev et forholdsvist roligt aktieår, målt på markedsudsvingene, kan en eskalering af den makroøkonomiske uro medføre, at uroen på aktiemarkedet tager til og i 2011 førte det til massive kursfald i andet halvår. De europæiske politikere vågnede op til dåd 2012 blev også året, hvor de europæiske politikere for alvor trak i arbejdstøjet og vedtog flere tiltag, som skal hjælpe EU igennem finanskrisen og samtidig virke som et værn mod større fremtidige kriser. Selvom tiltagene lagde en dæmper på den makro økonomiske uro, var der dog stadig pessimisme at spore på markedet, blandt andet i form af den faldende vækst samt de forringede vækstudsigter i Europa. Blandt andet nedreviderede den danske regering sit vækstskøn, ligesom ledighedsforventningerne blev opjusteret. USA undgik afgrunden, men Amerikanerne undveg den økonomiske afgrund den meget omtalte fiscal cliff med en aftale, som blandt andet påvirker pensionsbidraget og indkomstskatten for flere amerikanere. Til trods for denne løsning er der stadig flere politiske udfordringer i nær fremtid, og vi ser blandt andet en latent risiko for, at USA s kreditværdighed vil blive nedgradueret. I 2013 vil der være fokus på vækstskabelse og politisk handlekraft, ligesom der vil være et konstant fokus på de makroøkonomiske nøgletal. * OMXC20 cap-indekset Land Indeks Indeksudvikling i % (Udregnet i lokal valuta) Valutakursudvikling Danmark OMXCCAP 23,47 % -- Tyskland DAX 29,06 % 0,35 % (EUR/DKK) Japan Nikkei225 22,94 % -12,41 % (JPY/DKK) USA S&P ,41 % - 1,60 % (USD/DKK) Udviklingen i udvalgte aktieindeks i Aktionær marts/2013

15 Renter og obligationer: Udsigt til lav vækst Udsigten til lav vækst, specielt i Europa, betyder at vores forventninger til 2013 fortsat er lavere renter på både den korte og den lange bane. Modsat 2012 ser vi dog ikke noget specielt attraktivt afkast på danske real- og statsobligationer, og vi anbefaler derfor obligationsinvestorer at søge mod mere attraktive afkastmuligheder på obligationsmarkedet, herunder Sparinvests portefølje af virksomhedsobligationer. Valuta: Øget tiltro til europæisk samarbejde De politiske tiltag i Europa slog for alvor igennem på valutamarkedet i 2012, hvor mere risikobetonede valutaer igen kom i fokus på grund af en større tiltro til et fortsat EU-samarbejde. Det betød samtidig, at sikkerhavn -valutaer som eksempelvis den norske krone blev negativt påvirket i 4. kvartal 2012, og vi ser fortsat denne udvikling gøre sig gældende i Fortsætter vækstkrisen i 2013? De gældsplagede lande i Europa har faktisk gjort mange af de rigtige og nødvendige ting i de seneste år. Herunder gennemført reformer af både arbejdsmarked og pension. Men tager vi de kyniske briller på, kan man fremhæve, at især landene i Sydeuropa har lang vej endnu. Således vil der også i 2013 stå upopulære nedskæringer og reformer Både USA's præsident Barack Obama og Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan se frem til flere udfordringer i øverst på dagsordenen, hvilket vi forventer fortsat vil medføre social uro i de berørte lande. Det bliver interessant at se, om der fortsat kan samles politisk opbakning til spareog reformkursen. Det gælder ikke mindst i Italien, hvor vi i skrivende stund afventer udfaldet af parlamentsvalget den 24. og 25. februar. Den politiske udvikling i Italien kan blive afgørende for de finansielle markeder i de kommende måneder. Fælles væksttiltag er vejen frem Lige så overbeviste vi er om, at vi fortsat vil se besparelser og reformer i de gældsplagede lande, lige så fast ligger det efter vores opfattelse også, at vi ikke kun kan spare os ud af krisen. Der skal også sættes fokus på fælles væksttiltag. Vækst er blevet et større og større tema i EU, og det er en af den nye franske præsident Hollandes mærkesager. Fra EU's side har man - bl.a. efter fransk pres - vedtaget, at der skal oprettes en vækstfond. Hvordan fonden praktisk skal fungere, har vi endnu til gode at se, men den manglende økonomiske vækst forventer vi vil være et stort tema i den kommende tid. Vækstfonden er dog blot ét vækstinitiativ ud af mange, som vi forventer EU vil gennemføre i Udfordringen er dog, at væksten, skal skabes uden at gældsætte medlemslandene yderligere. Sådan en mulighed for at skabe vækst uden at øge gælden ser vi eksempelvis i frihandelsaftaler. Derfor forventer vi, at EU i 2013 vil kigge på muligheden for at lave flere frihandelsaftaler med eksempelvis Japan og USA. En frihandelsaftale med USA vil være med til at booste væksten på begge side af Atlanten. Således forventes en frihandelsaftale alene med USA at medføre en stigning i BNP på omkring et procentpoint, svarende til omkring USD 150 milliarder i EU. Foto: Colourbox Aktionær marts/

16 Rekordmange løbere til Andelskassen Nytårscup Andelskassen var hovedsponsor på Aarhus 1900 s NytårsCup, hvor rekordmange motionister løb ind i det nye år Da startskuddet lød til den næstsidste runde af Andelskassen Nytårscup i Aarhus, stod knap glade løbere parat, hvilket var ny deltagerrekord. Andelskassens var med før, under og efter løbet, der blev afviklet nytårsaftensdag. Medarbejderne serverede blandt andet kransekage og champagne efter løbet, ligesom flere medarbejdere også snørede løbeskoene og begav sig ud på ruten. Andelskassen Nytårscup løb af stablen på fem datoer i november, december og januar. Løbsserien, der havde forskellige ruter på fem eller ti kilometer, er en del af en sponsorog samarbejdsaftale mellem Aarhus 1900 og Andelskassen i Aarhus. Aarhus 1900 står bag mange gode breddeidræts-arrangementer for motio nister i alle aldre, hvilket gør et samarbejde med Andelskassen oplagt. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Aktionær marts/2013

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2012 Danske Andelskassers Bank A/S 3

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2012 Danske Andelskassers Bank A/S 3 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 6 Idégrundlag... 10 Resume... 11 Koncernledelsesberetning... 13 Risikoforhold og risikostyring... 24 God selskabsledelse... 28 Lovpligtig redegørelse

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Årsrapport 2010 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2011 Baseret på tal pr. den 31. december 2010 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere