Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder

2 Indhold: Forandre for at bevare Kort nyt... 3 Rekordhøj basisindtjening og øget solvens i Tættere på erhvervskunderne... 8 Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi Bonderøv lever livet simpelt Investeringsåret Rekordmange løbere til Andelskassens Nytårscup... 16»Forandre for at bevare«sådan skrev den britiske politiker Edmund Burke i 1790 i et opgør med den franske revolution. Men ordene kunne lige så godt bruges i dag i relation til Danske Andelskassers Bank. Det er godt halvandet år siden, vi forandrede vores organisation grundlæggende ved at ændre en sammenslutning af andelskasser til én bank. Det var en stor ændring, men det fik os ikke til at stoppe op. Vi har tværtimod brugt omdannelsen af organisationen som en trædesten og et fundament for at fortsætte udviklingen og dermed fastholde de værdier, vi tror på; fx tilgængelighed, engagement og samarbejde. Det er artiklen om erhvervscentre i dette aktionærblad også et eksempel på. Ved at samle erhvervsrådgiverne på færre enheder øger vi faktisk erhvervsrådgivernes tid hos kunderne, fordi det bliver lettere at koordinere og planlægge. Samtidig betyder flere kolleger også flere at videndele med. Det er ikke kun her i banken, vi er i gang med at forandre for at bevare. Det er verden omkring os også. Den økonomiske krise synger nu på femte eller sjette år, og der er stadig skæve og usikre toner knyttet til eksempelvis udviklingen i Sydeuropa, de finanspolitiske udfordringer i USA og såmænd også til dansk økonomi. Redaktion: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Attention Ansvarshavende: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Fotograf Sofie Klougart (forside) Fotograf Flemming Jeppesen (side 3 + 8) Fotograf Bjarne Bergius Hermansen (side 13) Foto Colourbox (side 15) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 27. februar Årgang 3 blad nr. 4 - marts Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Når omgivelserne ændrer sig, stiller det også krav om forandring hos os alle. I Danske Andelskassers Bank vil vi derfor også i de kommende år foretage de forandringer og tage de initiativer, der kan bevare de værdier, vi synes er vigtige. Grundlæggende kommer vi ud af 2012 som en stærkere bank. Vores solvensmæssige overdækning er næsten fordoblet, vores basisindtjening er den højeste i bankens historie, og vores likviditet er stadig meget tilfredsstillende. Det glæder jeg mig til at fortælle på aktionærmøderne, der - vurderet på antallet af tilmeldinger - allerede er blevet en populær tradition. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Ny underdirektør Investeringstips på mail eller SMS Vidste du, at du kan få investeringstips fra Andelskassen på mail eller SMS? Hver uge udarbejder Andelskassens investeringsspecia lister et nyhedsbrev, der fortæller om trends og tendenser på verdens markeder. Er der breaking news i løbet af ugen, udsender de kommentarer og tips til investorerne. Servicen er gratis, og du kan tilmelde din mail-adresse eller dit mobiltelefonnummer på andelskassen.dk. Du kan naturligvis framelde dig igen når som helst. Populær app klar til Windows 8 39-årige Jim Poulsen er pr. 8. januar udnævnt til underdirektør i Danske Andelskassers Bank A/S. Jim Poulsen, som har været ansat i banken siden 1. juni 2012, er uddannet fra AVT Business School. Han har tidligere været filialdirektør i BG Bank, afdelingschef i Forretnings udvikling, Danske Bank, og senest afdelingsdirektør i Danske Bank-koncernen med an svar for kreditpolitikker, beføjelser, kompetenceudvikling og koncepter. Som underdirektør for Forretningsudvikling i Danske Andelskassers Bank er det bl.a. Jim Poulsens opgave at stå i spidsen for etableringen af bankens seks erhvervscentre og driften af erhvervskonceptet. Læs mere om erhvervscentrene på side 8. Hvis du har en smartphone, der bruger styresystemet Windows 8, kan du nu få glæde af Andelskassens populære Mobilbank. App en er de seneste år blevet brugt flittigt af ejere af både Android- og ios-telefoner, og den har høstet ros og flotte anmeldelser fra brugerne. Det er ganske gratis at hente app en, som nu også er klar til Windows-platforme. Den giver bl.a. adgang til disse funktionaliteter: Se konti, posteringer og kommende betalinger Overføre penge til egne og andres konti Betale og tilmelde regninger til Betalingsservice Læse kontovilkår Læse og skrive beskeder til Andelskassen Finde nærmeste filial og pengeautomat Få telefonnummer til at spærre kort Aktionær marts/2013 3

4 Rekordhøj basisindtjening og øget solvens i 2012 Danske Andelskassers Bank kommer ud af 2012 som en stærkere bank med bl.a. en basisindtjening, der er den højeste i bankens historie, en solvensmæssig overdækning, der næsten er fordoblet henover året, og en fortsat solid likviditet. Men et resultat før skat på -166 mio. kr. er naturligvis ikke tilfredsstillende Resultatopgørelse DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance i DKK Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 15,5% 14,2% Antal medarbejdere Årsrapporten for 2012 blev offentliggjort den 27. februar 2013 og kan tillige med den tilhørende sel skabsmeddelelse, CSR-rapport og corporate governance-rapport mv. ses på vores hjemmeside. Der er på mange områder tale om et tilfredsstillende regnskab. Men på andre områder må regnskabet desværre også betegnes som ikke tilfredsstillende. Det vil vi gerne beskrive i det følgende. Grundlæggende er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at året slutter med et resultat før skat på -166 mio. kr. mod -240 mio. kr. i Årsagen til det negative resultat er primært nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber, der er beskrevet senere. Ser man derimod på den primære bankforretning illustreret ved basisindtjeningen (resultatet før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger) 4 Aktionær marts/2013

5 har 2012 budt på den højeste basisindtjening i bankens historie. Basisindtjeningen var således på 250 mio. kr. mod 232 mio. kr. i 2011, og det er naturligvis tilfredsstillende. Det er også tilfredsstillende, at vi hen over året har øget vores solvensmæssige overdækning fra 2,0 procentpoint ultimo 2011 til 3,8 procentpoint ultimo Netop den solvensmæssige overdækning fylder ofte meget i mediernes vurdering af pengeinstitutter og for bl.a. at sikre, at hverken aktionærer, kunder eller medarbejdere skulle bekymre sig unødvendigt, har det betydet meget for os, at vi fik øget overdækningen i Det er naturligvis glædeligt, at dette er lykkedes, men det er som beskrevet senere i nogle tilfælde sket på bekostning af bundlinjen. Stigende basisindtjening Som beskrevet ovenfor har vi i 2012 haft en basisindtjening på 250 mio. kr., hvilket er den højeste i bankens historie. Det skyldes, at der er blevet arbejdet med både indtægtssiden og omkostningssiden. På indtægtssiden har det igen i 2012 været vores fokus at give alle kunderne de rigtige løsninger, der sikrede, at de udnyttede de mulig heder, der lå på både kort og lang sigt. I begyndelsen af året holdt vi eksempelvis en række informationsmøder om ændringerne i efterlønsordningen, og gennem året har vi endvidere hjulpet mange kunder med at optimere investeringerne. Det styrker både kunde og bank. På omkostningssiden har vi de s værre været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere henover året, fordi eksempelvis arbejdsopgaver forsvandt som følge af optimeringer. Gennem året har vi også foretaget enkelte filialsammenlægninger, og med udgangen af februar 2013 har vi 36 filialer mod 44 filialer for et år siden. Selv om vi aldrig ser det som noget glædeligt at tage afsked med medarbejdere eller sammenlægge to filialer, så er det vores overbevisning, at der som hovedregel er tale om en styr kelse af banken og tilbuddet til kunderne. Udgangspunktet er nemlig altid det samme: At sikre de bedst mulige løsninger for kunderne nu og fremover. Nedskrivninger I 2012 beløber de samlede nedskrivninger sig til 342 mio. kr. mod 378 mio. kr. i Selv om der er sket en mindre forbedring fra 2011 til 2012, skal der ikke herske tvivl om, at det ikke er et tilfredsstillende niveau. Desværre har 2012 altså igen budt på situationer, hvor kunder er blevet udfordret økonomisk eller har oplevet, at allerede kendte udfordringer er blevet forværrede. Den økonomiske usikkerhed i samfundet betyder eksempelvis, at mange privatkunder holder igen med investeringer og køb, og det har en afsmittende effekt på mange små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af efterspørgslen lokalt og ikke tjener på vækst i Brasilien, Kina eller Indien. Samtidig har vi også i 2012 oplevet, at landbrugskunder er blevet ud Basisindtjening ( ) (Mio. kr.) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Omkostningsprocent ( ) 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% Solvensprocent ( ) Solvensprocent 2010 Ind- og udlån ( ) (Mio kr.) Solvensbehov Indlån Udlån Aktionær marts/2013 5

6 Tilsynsdiamanten pr. 31. december % 220% Finanstilsynet DAB 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% <125% <100% 65,67% >50% 29,1% <20% <25% 8% Store engagementer Fundingratio Udlånsvækst -15,5% Ejendomseksponering Likviditetsoverdækning I banken støtter vi op om den igangværende konsolidering i sektoren, og vi ser det som en styrke, når pengeinstitutter af fri vilje slår kræfterne sammen. Det var tilfældet med Vinderup Bank og Salling Bank, og derfor bakkede vi op om fusionen, selv om det havde en umiddelbar negativ virkning på vores resultat. Hvis kursen på aktierne i den sammenlagte bank stiger i de kommende år, vil det jo i øvrigt påvirke vores regnskaber positivt. fordret, og 41 % af vores nedskrivninger i året stammer således fra landbrugssektoren. Selv om mange af vores landbrugskunder har veldrevne og solide bedrifter, og selv om der for nogle dele af sektoren tegner sig positive tendenser, er der desværre stadig mange, som oplever vanskeligheder. Vi har gennem de seneste år lavet en betydelig opkvalificering af kreditfunktionen, og det er vores vurdering, at vi dag har en stærk organisation på dette område i forhold til både arbejdet med eksisterende kunder og arbejdet med nye kunder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nedskrivningerne i 2012 er sket på kunder, der har optaget lån for flere år siden og altså ikke på kunder fra de seneste år. Grønland og Vinderup På posten resultat af kapitalandele i associerede selskaber har vi i 2012 fået et negativt resultat på -45 mio. kr. mod et positivt resultat på 7 mio. kr. i Det skyldes to særlige forhold relateret til henholdsvis vores aktiepost i GrønlandsBANKEN A/S og vores aktiepost i Vinderup Bank A/S. Kort tid efter offentliggørelsen af vores årsregnskab for 2011 solgte vi stk. aktier i Grønlands BANKEN. Med salget nedbragte vi vores ejerandel i Grønlands største bank fra 14,96 % til 0,46 %, hvilket isoleret set styrkede vores solvensmæssige overdækning med 1,1 procentpoint. Til gengæld gav det os et kurstab på 38 mio. kr., og dette er altså et af førnævnte eksempler på, at vi har iværksat tiltag for at styrke vores solvens, der har haft en umiddelbar negativ effekt på bundlinjen. I november 2012 fusionerede Salling Bank A/S og Vinderup Bank A/S med Salling Bank som det fortsættende pengeinstitut. Her i banken ejede vi forud for fusionen 26,55 % af aktierne i Vinderup Bank, og efter fusionen blev disse aktier konverteret til aktier i Salling Bank, hvor vores ejerandel blev på 12,88 %. Regnskabsmæssigt er der forskel på, om man ejer over eller under 20 % af en virksomhed, og i dette tilfælde betød det, at aktierne i Salling Bank skal indregnes til børskurs, hvor aktierne i Vinderup Bank blev indregnet til kurs/indre værdi. Dette gav en negativ kursregulering på 9 mio. kr. Indlånsoverskud Vi har gennem mange år haft en god balance mellem indlån og udlån. Det er fortsat i 2012, hvor vores indlån således med udgangen af året er på 9,3 mia. kr. mod 9,0 mia. kr. ultimo 2011, mens vores udlån er på 7,5 mia. kr. mod 8,9 mia. kr. ultimo Bl.a. derfor er vores overdækning i forhold til det likviditetsmæssige lovkrav på hele 251 % pr. 31. december Af ovenstående tal kan man også se, at vores udlån er faldet gennem Det er ikke fordi, vi ikke ønsker at låne ud. Tværtimod. Men usikkerheden og frygten for eksempelvis ledighed betyder, at mange af vores kunder er tilbageholdende med at optage nye lån og i stedet ønsker at tilbagebetale eksisterende lån. Det er i flere tilfælde fornuftigt, men vi vil dog også i 2013 sikre, at der ikke er kunder, der på den måde går glip af muligheder - fx ved at undlade fornuftige investeringer i maskiner eller ved at und lade at energioptimere bygninger, selv om sådanne investeringer hurtigt kan tjene sig hjem igen. 6 Aktionær marts/2013

7 Basisindtjening forventes let vigende Få dage før vi offentliggjorde vores årsrapport for 2012, var der valg i Italien. Usikkerheden både op til og efter valget havde en tydelig negativ effekt på bl.a. aktiemarkederne, og den afledte usikkerhed om de sydeuropæiske økonomier sendte dønninger ind i den danske økonomi. Det var bare et eksempel på den usikkerhed, der netop nu er omkring såvel den globale som den lokale samfundsøkonomi bliver på samfundsøkonomisk plan en balancegang mellem på den ene side tiltag, der skaber vækst og udvikling, og på den anden side tiltag, der tjener til at mindske omkostninger. Nedskrivning af udskudt skatteaktiv Danske Andelskassers Bank har i årsrapporten efter dialog med Finanstilsynet - nedskrevet sit udskudte skatteaktiv, der er opstået grundet de senere års negative resultater. Det skal dog understreges: at nedskrivningen ikke er ensbetydende med, at skatteaktivet fortabes i forhold til SKAT. Fremtidig indkomst vil fortsat kunne modregnes at nedskrivningen er solvens mæssig Det skyldes, at der efter Finanstilsynets neutral. Den har således ingen ind vurdering skal foreligge flydelse på bankens solvensmæs særdeles overbevisende dokumentation for fremtidig skattepligtig indkomst, hvis der de seneste år har været negative resultater, for at man kan indregne sådan et skatte aktiv. sige overdækning at banken forventer at generere en fremtidig indkomst, der inden for en periode på fem til otte år muliggør fuld udnyttelse af det skattemæssige underskud Nedskrivningen påvirker resultatet efter skat og dermed egenkapitalen i 2011 med -227 mio. kr., mens det optjente skatteaktiv gennem 2012 på 25 mio. kr. heller ikke aktiveres. På bankens hjemmeside kan redegørelsen om den påtale, der er modtaget fra Finanstilsynet i denne forbindelse, samt bankens kommentar læses i sin fulde længde. Det samme bliver tilfældet i Danske Andelskassers Bank. Vi vil fort sætte de tiltag, vi er i gang med - i form af eksempelvis supportcentre, erhvervscentre og kompetence udvikling - og vi vil søsætte nye tiltag, herunder eksempelvis fortsatte tilpasninger af filialnettet, hvor dette er fornuftigt, og fortsat kompetenceudvikling. Resultatmæssigt forventer vi en basisindtjening på et let vigende niveau, men det skal bemærkes, at disse forventninger er behæftet med betydelig usikkerhed grundet bl.a. usikkerheden om den samfundsøkonomiske udvikling. Kursudvikling Med udgangen af 2011 blev aktierne i Danske Andelskassers Bank handlet til en kurs på 19,5. Pr. 31. december 2012 var kursen 8,7. Det svarer til et fald på 55,4% Aktionær marts/2013 7

8 Tættere på erhvervskunderne Seks nye erhvervscentre i regionerne giver unikke muligheder for et stærkt samarbejde med nuværende og kommende erhvervskunder. Bankens nye erhvervskoncept betyder blandt andet langt flere møder ude i virksomhederne og rådgivning på kundens præmisser 8 Aktionær marts/2013

9 Fleksibelt koncept for erhvervskunderne» Hver enkelt erhvervsrådgiver har en fleksibel arbejdsdag, der åbner for flere møder ude hos den enkelte kunde og et tættere samarbejde» Medarbejderne sparrer indbyrdes, har forskellige kompetencer og kendskab til særlige brancher» Rådgiverne trækker på et bagland af specialister inden for fx investering, gældspleje, udlandsforretninger, pension og formuerådgivning» Det nye koncept gør, at erhvervsrådgiverne kender den enkelte virksomhed hele vejen rundt. Derfor kan vi behandle sagerne hurtigt og kompetent, ligesom vi kan sparre med virksomheden om eksempelvis strategi, risiko og behov Tæt på kunden og virksomheden. Det er kort sagt tanken bag bankens nye erhvervskoncept, der netop nu falder på plads i regionerne. - Vi løfter kvaliteten i vores er hvervsrådgivning, og vi skaber effektive erhvervscentre, som kan handle hurtigt, siger underdirektør Jim Poulsen, der står i spidsen for det nye erhvervskoncept og har været en drivkraft i etableringen af de nye regionale erhvervscentre. Den personlige kontakt imellem rådgiver og kunde er afgørende i det nye koncept, fastslår han. - Det er ikke erhvervsrådgivning, som er baseret på de nemme og upersonlige løsninger. Det er baseret på tæt personlig kontakt og kendskab til de enkelte kunders muligheder og udfordringer, lyder det. Rådgivning ud af huset Hver af Danske Andelskassers Banks seks regioner har nu sit eget erhvervscenter, der efter behov bliver suppleret med enkelte satellitkontorer. Her er erhvervsrådgiverne samlet i stærke teams, og det giver en fleksibilitet, som kunderne vil mærke. - Vi har altid haft et godt lokalkendskab. Nu får vi også et endnu bedre kendskab til hver enkelt kunde, blandt andet fordi rådgiverne i langt højere grad kan holde møder ude i den enkelte virksomhed, siger Jim Poulsen. Aktionær marts/2013 9

10 »Det klare mål er at tilbyde den bedst mulige rådgivning og sparring«- Det klare mål er at tilbyde den bedst mulige rådgivning og sparring, så hver enkelt kunde trygt kan udvikle sin virksomhed og føre de gode idéer ud i livet, siger underdirektøren, der understreger, at banken gerne står for finansieringen af sunde projekter for både nuværende og kommende kunder. - Men vi løfter ikke kun kompetencerne på erhvervsområdet. Vi driver også bank langt mere effektivt, så vi skaber værdi for både bank, aktionærer og kunder, tilføjer han. Særlige kompetencer samles Erhvervscentrene har rådgivere med forskellige kompetencer og kendskab til særlige brancher. Eksempelvis er der oprettet særlige landbrugsgrupper, som næsten udelukkende arbejder med at rådgive landbrugskunder. - Vi hører meget om landbrug, der har det svært. Men der er også mange landmænd, som har en sund økonomi og kigger efter en finansiel samarbejdspartner, der kan give dem kvalificeret sparring og rådgivning. Det kan vi, siger Jim Poulsen. Hver virksomheds faste erhvervsrådgiver trækker på et solidt bagland af specialister inden for blandt andet udlandsforretninger, gældspleje og formuerådgivning. Og så giver det nye erhvervskoncept ikke mindst rådgiverne unikke muligheder for at sparre indbyrdes, efteruddanne sig og i det hele taget hente ny viden, der har indflydelse på kundernes økonomi. - Til sammen gør det, at vi kan skabe en løsning, der lige nøjagtig matcher den enkelte kundes behov. Det nye koncept giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i regionerne, og det medvirker vi meget gerne til, forklarer underdirektøren. Koldby Hobro De seks erhvervscentre Viborg Randers Hver region har sit eget erhvervscenter: Ikast Aarhus Erhvervscenter Østjylland har base i Randers og satellitkontorer i Hobro og Aarhus Skjern Erhvervscenter Midtjylland har base i Ikast og satellitkontorer i Koldby, Skjern og Viborg Erhvervscenter Fyn har base i Svendborg og Varde Esbjerg Bramming Odense satellitkontor i Odense Erhvervscenter Sønderjylland har base i Sønderborg Erhvervscenter Sydjylland har base i Esbjerg og satellitkontor i Bramming Erhvervscenter Vestjylland har base i Varde Svendborg Sønderborg 10 Aktionær marts/2013

11 Energilån Mange muligheder i Andelskassen Der er mange muligheder for energioptimering. i Andelskassen har vi de senere år ydet finansiering til eksempelvis:» Solcelleanlæg og solfangere» Tag» Vinduer» Efterisolering af loft, hulmur eller gulv» Udskiftning af varmekilde til ny energibesparende varmekilde» Husstandsvindmøller» Jordvarme Læs mere om mulighederne på: Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi Mange familier har allerede brugt finansiering fra Andelskassen som grundlaget for besparelser, et bedre indeklima, en mere attraktiv bolig og en hjælpende hånd til klimaet Besparelser på energiregningen. Et bedre indeklima. En mere attraktiv bolig ved et eventuelt salg. Og så er det oven i købet godt for miljøet. De stigende energipriser er bare en af grundene til, at mange familier de seneste år har set det som endog rigtig sund fornuft at energioptimere boligen - og sund fornuft at gøre dette med finansiering fra Andel s kassen. Med Andelskassen som medspiller kan man nemlig få finansieringen på plads, inden man går i gang. Og lånet kan bruges til alt fra efterisolering, udskiftning af vinduer eller nyt tag til solceller, husstandsvindmøller eller varmepumper. Konsekvensen af den rigtige løsning er besparelser på energiregningen år efter år. Samtidig er en energioptimeret bolig altså lettere at sælge, den er mere værd, og ofte har den også et bedre indeklima - uden kolde ydervægge, kuldebroer og træk og med mindre risiko for fugt, skimmelsvamp og råd. Energioptimering er både til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi. Aktionær marts/

12 Bonderøv lever livet simpelt En arbejdsom bonde med hang til selvforsyning underholder på Andelskassens aktionærmøder. Frank Erichsen, kendt fra DR s populære programserie "Bonderøven", fortæller om glæden ved livet på Kastaniegården Simple Living - at leve simpelt eller enkelt - er en af tidens smarteste trends. Begrebet dækker over, at man skal have færre ting, aftaler og stress i sit liv. I stedet skal man fokusere på de ting, som virkelig betyder noget. For 29-årige Frank Erichsen og hans familie er det netop drømmen om det enkle liv, der danner rammerne for tilværelsen. Ikke for at følge tidens trend, men fordi det er sjovt. På Kastaniegården på Djursland knokler han med sit landbrug på gammel dags facon for at kunne opnå en høj grad af selvforsyning. Selv om det ofte er hårdt arbejde, oplever han, at det gør hans liv nemmere at leve. Populær programserie De første billeder af Frank Erichsen, der trissede rundt på sine seks tønder land, rullede hen over DR2 s programflade i marts Dengang var der ikke mange, som regnede med, at det blev en kæmpe seersucces. Men det blev det. Sammen med Spise med Price er Bonderøven DR2 s mest sete program nogensinde. Bonderøven blev forfremmet til moderkanalen DR1, kører nu på 9. sæson, og Frank Erichsen blev et kendt ansigt i de danske tv-stuer. Hundredetusinder bliver inspireret, når den smilende og arbejdsomme bonde reparerer den gamle ejendom, bygger drivhus eller snedkererer gammeldags markredskaber. Vi følger med, når han poder æbletræer og høster afgrøder på gammeldags manér, steger gæs i en ovn i udhuset, pusler om børnene og hyggesnakker med sin kone, Theresa. Visioner for landdistrikterne I dag er Frank Erichsen blandt andet med i Visionsgruppen for landdistrikter, som består af ni samfundsdebattører med holdninger til og erfaringer med livet på landet. Medlemmerne af visionsgruppen mødtes første gang i marts 2012, og de præsenterede deres samlede vision for landdistrikterne for mini 12 Aktionær marts/2013

13 Mere Bonderøv Følg med i livet på Kastaniegården hver torsdag kl på DR1 eller besøg dr.dk/bonderoeven, hvor du bl.a. kan læse Franks blog, skrive en kommentar, opleve Kastaniegården i 3D-animation eller se alle udsendelserne. Foto: Bjarne Bergius Hermansen steren for by, bolig og landdistrikter i december Disse visioner og glæden ved at leve på landet er et af temaerne i Frank Erichsens foredrag, som han holder til Andelskassens aktionærmøder. Derudover fortæller han om, hvorfor han har valgt at beskæftige sig med selvforsyning. Da selvforsy ning kræver fysisk handling, kræves der også kundskaber. Kund skaber og deres underfundige måde at udvikle sig på er derfor også et gennemgående tema i foredraget. Seks aktionærmøder Andelskassens filialnet, som dækker Jylland og Fyn, er opdelt i seks kredse, og der holdes et aktionærmøde i hver kreds. Aftenens program byder på lidt godt at spise, information om årets gang i banken og ikke mindst et foredrag af Frank Erichsen. Aktionærmøder 2013 afholdes følgende datoer: Region Midtjylland: 6. marts i Ikast-Brande Arena Region Østjylland: 7. marts i Hobro Idrætscenter Region Vestjylland: 12. marts i Helle Hallen Region Sydjylland: 13. marts i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding Region Sønderjylland: 14. marts i Augustenborg Hallen Region Fyn: 19. marts i Midtfyns Fritidscenter Aktionær marts/

14 Investeringsåret 2012 Investeringschefen i Danske Andelskassers Bank, Jens Sørensen, ser tilbage på, hvordan det gik verdensøkonomien og aktiemarkederne i 2012 og kommer med sit bud på, hvad investorerne kan forvente af 2013 Overodnet set tegnede medierne i 2012 et dystert billede af den finansielle situation. Man kunne let få den opfattelse, at det hele var mere eller mindre håbløst: Den ene historie efter den anden om konkurser, nedskæringer, tab af arbejdspladser, svigtende vækst, nødlidende banker og truende kollaps i en række lande fik masser af plads i pressen. Derfor kommer det nok som en overraskelse for mange, at 2012 blev et fint investeringsår med positive afkast langt over gennemsnittet. Usædvanligt var det også, at både aktionærer og obligationsejere var godt fornøjede i samme år på aktiemarkederne Med flagskibet Novo Nordisk i spidsen (med et plus på hele 38,86 procent) kunne det danske aktiemarked* i 2012 præstere et flot, positivt afkast: 23,47 procent. Også de udenlandske aktiemarkeder udviklede tocifrede positive afkast. Til trods for at 2012 var et flot aktieår, ser vi stadigvæk, at aktierne er det sted, hvor afkastpotentialet relativt er bedst. Det skyldes blandt andet, at aktierne, specielt i Europa, fortsat er attraktivt prisfastsatte, ligesom forrentningen på alternative investeringsformer samtidig er blevet ringere. Det skal dog understreges, at til trods for at 2012 blev et forholdsvist roligt aktieår, målt på markedsudsvingene, kan en eskalering af den makroøkonomiske uro medføre, at uroen på aktiemarkedet tager til og i 2011 førte det til massive kursfald i andet halvår. De europæiske politikere vågnede op til dåd 2012 blev også året, hvor de europæiske politikere for alvor trak i arbejdstøjet og vedtog flere tiltag, som skal hjælpe EU igennem finanskrisen og samtidig virke som et værn mod større fremtidige kriser. Selvom tiltagene lagde en dæmper på den makro økonomiske uro, var der dog stadig pessimisme at spore på markedet, blandt andet i form af den faldende vækst samt de forringede vækstudsigter i Europa. Blandt andet nedreviderede den danske regering sit vækstskøn, ligesom ledighedsforventningerne blev opjusteret. USA undgik afgrunden, men Amerikanerne undveg den økonomiske afgrund den meget omtalte fiscal cliff med en aftale, som blandt andet påvirker pensionsbidraget og indkomstskatten for flere amerikanere. Til trods for denne løsning er der stadig flere politiske udfordringer i nær fremtid, og vi ser blandt andet en latent risiko for, at USA s kreditværdighed vil blive nedgradueret. I 2013 vil der være fokus på vækstskabelse og politisk handlekraft, ligesom der vil være et konstant fokus på de makroøkonomiske nøgletal. * OMXC20 cap-indekset Land Indeks Indeksudvikling i % (Udregnet i lokal valuta) Valutakursudvikling Danmark OMXCCAP 23,47 % -- Tyskland DAX 29,06 % 0,35 % (EUR/DKK) Japan Nikkei225 22,94 % -12,41 % (JPY/DKK) USA S&P ,41 % - 1,60 % (USD/DKK) Udviklingen i udvalgte aktieindeks i Aktionær marts/2013

15 Renter og obligationer: Udsigt til lav vækst Udsigten til lav vækst, specielt i Europa, betyder at vores forventninger til 2013 fortsat er lavere renter på både den korte og den lange bane. Modsat 2012 ser vi dog ikke noget specielt attraktivt afkast på danske real- og statsobligationer, og vi anbefaler derfor obligationsinvestorer at søge mod mere attraktive afkastmuligheder på obligationsmarkedet, herunder Sparinvests portefølje af virksomhedsobligationer. Valuta: Øget tiltro til europæisk samarbejde De politiske tiltag i Europa slog for alvor igennem på valutamarkedet i 2012, hvor mere risikobetonede valutaer igen kom i fokus på grund af en større tiltro til et fortsat EU-samarbejde. Det betød samtidig, at sikkerhavn -valutaer som eksempelvis den norske krone blev negativt påvirket i 4. kvartal 2012, og vi ser fortsat denne udvikling gøre sig gældende i Fortsætter vækstkrisen i 2013? De gældsplagede lande i Europa har faktisk gjort mange af de rigtige og nødvendige ting i de seneste år. Herunder gennemført reformer af både arbejdsmarked og pension. Men tager vi de kyniske briller på, kan man fremhæve, at især landene i Sydeuropa har lang vej endnu. Således vil der også i 2013 stå upopulære nedskæringer og reformer Både USA's præsident Barack Obama og Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan se frem til flere udfordringer i øverst på dagsordenen, hvilket vi forventer fortsat vil medføre social uro i de berørte lande. Det bliver interessant at se, om der fortsat kan samles politisk opbakning til spareog reformkursen. Det gælder ikke mindst i Italien, hvor vi i skrivende stund afventer udfaldet af parlamentsvalget den 24. og 25. februar. Den politiske udvikling i Italien kan blive afgørende for de finansielle markeder i de kommende måneder. Fælles væksttiltag er vejen frem Lige så overbeviste vi er om, at vi fortsat vil se besparelser og reformer i de gældsplagede lande, lige så fast ligger det efter vores opfattelse også, at vi ikke kun kan spare os ud af krisen. Der skal også sættes fokus på fælles væksttiltag. Vækst er blevet et større og større tema i EU, og det er en af den nye franske præsident Hollandes mærkesager. Fra EU's side har man - bl.a. efter fransk pres - vedtaget, at der skal oprettes en vækstfond. Hvordan fonden praktisk skal fungere, har vi endnu til gode at se, men den manglende økonomiske vækst forventer vi vil være et stort tema i den kommende tid. Vækstfonden er dog blot ét vækstinitiativ ud af mange, som vi forventer EU vil gennemføre i Udfordringen er dog, at væksten, skal skabes uden at gældsætte medlemslandene yderligere. Sådan en mulighed for at skabe vækst uden at øge gælden ser vi eksempelvis i frihandelsaftaler. Derfor forventer vi, at EU i 2013 vil kigge på muligheden for at lave flere frihandelsaftaler med eksempelvis Japan og USA. En frihandelsaftale med USA vil være med til at booste væksten på begge side af Atlanten. Således forventes en frihandelsaftale alene med USA at medføre en stigning i BNP på omkring et procentpoint, svarende til omkring USD 150 milliarder i EU. Foto: Colourbox Aktionær marts/

16 Rekordmange løbere til Andelskassen Nytårscup Andelskassen var hovedsponsor på Aarhus 1900 s NytårsCup, hvor rekordmange motionister løb ind i det nye år Da startskuddet lød til den næstsidste runde af Andelskassen Nytårscup i Aarhus, stod knap glade løbere parat, hvilket var ny deltagerrekord. Andelskassens var med før, under og efter løbet, der blev afviklet nytårsaftensdag. Medarbejderne serverede blandt andet kransekage og champagne efter løbet, ligesom flere medarbejdere også snørede løbeskoene og begav sig ud på ruten. Andelskassen Nytårscup løb af stablen på fem datoer i november, december og januar. Løbsserien, der havde forskellige ruter på fem eller ti kilometer, er en del af en sponsorog samarbejdsaftale mellem Aarhus 1900 og Andelskassen i Aarhus. Aarhus 1900 står bag mange gode breddeidræts-arrangementer for motio nister i alle aldre, hvilket gør et samarbejde med Andelskassen oplagt. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Aktionær marts/2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013

Danske Andelskassers Bank. Generalforsamling, 29. april 2013 Danske Andelskassers Bank Generalforsamling, 29. april 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. 100 års jubilæum. Halvårsregnskab 2015. Husstandsvindmøller Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S 100 års jubilæum Andelskassens jubilæum blev fejret i alle filialer 10. juli. Halvårsregnskab 2015 Positive takter trods lavere nettorenter og faldende kursreguleringer.

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere