Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder"

Transkript

1 Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder

2 Indhold: Forandre for at bevare Kort nyt... 3 Rekordhøj basisindtjening og øget solvens i Tættere på erhvervskunderne... 8 Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi Bonderøv lever livet simpelt Investeringsåret Rekordmange løbere til Andelskassens Nytårscup... 16»Forandre for at bevare«sådan skrev den britiske politiker Edmund Burke i 1790 i et opgør med den franske revolution. Men ordene kunne lige så godt bruges i dag i relation til Danske Andelskassers Bank. Det er godt halvandet år siden, vi forandrede vores organisation grundlæggende ved at ændre en sammenslutning af andelskasser til én bank. Det var en stor ændring, men det fik os ikke til at stoppe op. Vi har tværtimod brugt omdannelsen af organisationen som en trædesten og et fundament for at fortsætte udviklingen og dermed fastholde de værdier, vi tror på; fx tilgængelighed, engagement og samarbejde. Det er artiklen om erhvervscentre i dette aktionærblad også et eksempel på. Ved at samle erhvervsrådgiverne på færre enheder øger vi faktisk erhvervsrådgivernes tid hos kunderne, fordi det bliver lettere at koordinere og planlægge. Samtidig betyder flere kolleger også flere at videndele med. Det er ikke kun her i banken, vi er i gang med at forandre for at bevare. Det er verden omkring os også. Den økonomiske krise synger nu på femte eller sjette år, og der er stadig skæve og usikre toner knyttet til eksempelvis udviklingen i Sydeuropa, de finanspolitiske udfordringer i USA og såmænd også til dansk økonomi. Redaktion: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Kommunikationsmedarbejder Mia Krog Pedersen Kommunikationsmedarbejder Søren Reinau Layout: Grafiker Rikke Risager Produktion Attention Ansvarshavende: Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen Foto: Fotograf Sofie Klougart (forside) Fotograf Flemming Jeppesen (side 3 + 8) Fotograf Bjarne Bergius Hermansen (side 13) Foto Colourbox (side 15) Udgiver: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Redaktionen er afsluttet den 27. februar Årgang 3 blad nr. 4 - marts Aktionær udkommer 2 gange årligt. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Når omgivelserne ændrer sig, stiller det også krav om forandring hos os alle. I Danske Andelskassers Bank vil vi derfor også i de kommende år foretage de forandringer og tage de initiativer, der kan bevare de værdier, vi synes er vigtige. Grundlæggende kommer vi ud af 2012 som en stærkere bank. Vores solvensmæssige overdækning er næsten fordoblet, vores basisindtjening er den højeste i bankens historie, og vores likviditet er stadig meget tilfredsstillende. Det glæder jeg mig til at fortælle på aktionærmøderne, der - vurderet på antallet af tilmeldinger - allerede er blevet en populær tradition. På direktionens vegne Jan Pedersen Adm. direktør

3 Kort nyt Ny underdirektør Investeringstips på mail eller SMS Vidste du, at du kan få investeringstips fra Andelskassen på mail eller SMS? Hver uge udarbejder Andelskassens investeringsspecia lister et nyhedsbrev, der fortæller om trends og tendenser på verdens markeder. Er der breaking news i løbet af ugen, udsender de kommentarer og tips til investorerne. Servicen er gratis, og du kan tilmelde din mail-adresse eller dit mobiltelefonnummer på andelskassen.dk. Du kan naturligvis framelde dig igen når som helst. Populær app klar til Windows 8 39-årige Jim Poulsen er pr. 8. januar udnævnt til underdirektør i Danske Andelskassers Bank A/S. Jim Poulsen, som har været ansat i banken siden 1. juni 2012, er uddannet fra AVT Business School. Han har tidligere været filialdirektør i BG Bank, afdelingschef i Forretnings udvikling, Danske Bank, og senest afdelingsdirektør i Danske Bank-koncernen med an svar for kreditpolitikker, beføjelser, kompetenceudvikling og koncepter. Som underdirektør for Forretningsudvikling i Danske Andelskassers Bank er det bl.a. Jim Poulsens opgave at stå i spidsen for etableringen af bankens seks erhvervscentre og driften af erhvervskonceptet. Læs mere om erhvervscentrene på side 8. Hvis du har en smartphone, der bruger styresystemet Windows 8, kan du nu få glæde af Andelskassens populære Mobilbank. App en er de seneste år blevet brugt flittigt af ejere af både Android- og ios-telefoner, og den har høstet ros og flotte anmeldelser fra brugerne. Det er ganske gratis at hente app en, som nu også er klar til Windows-platforme. Den giver bl.a. adgang til disse funktionaliteter: Se konti, posteringer og kommende betalinger Overføre penge til egne og andres konti Betale og tilmelde regninger til Betalingsservice Læse kontovilkår Læse og skrive beskeder til Andelskassen Finde nærmeste filial og pengeautomat Få telefonnummer til at spærre kort Aktionær marts/2013 3

4 Rekordhøj basisindtjening og øget solvens i 2012 Danske Andelskassers Bank kommer ud af 2012 som en stærkere bank med bl.a. en basisindtjening, der er den højeste i bankens historie, en solvensmæssig overdækning, der næsten er fordoblet henover året, og en fortsat solid likviditet. Men et resultat før skat på -166 mio. kr. er naturligvis ikke tilfredsstillende Resultatopgørelse DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter - netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance i DKK Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Udlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Solvensprocent 15,5% 14,2% Antal medarbejdere Årsrapporten for 2012 blev offentliggjort den 27. februar 2013 og kan tillige med den tilhørende sel skabsmeddelelse, CSR-rapport og corporate governance-rapport mv. ses på vores hjemmeside. Der er på mange områder tale om et tilfredsstillende regnskab. Men på andre områder må regnskabet desværre også betegnes som ikke tilfredsstillende. Det vil vi gerne beskrive i det følgende. Grundlæggende er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at året slutter med et resultat før skat på -166 mio. kr. mod -240 mio. kr. i Årsagen til det negative resultat er primært nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber, der er beskrevet senere. Ser man derimod på den primære bankforretning illustreret ved basisindtjeningen (resultatet før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger) 4 Aktionær marts/2013

5 har 2012 budt på den højeste basisindtjening i bankens historie. Basisindtjeningen var således på 250 mio. kr. mod 232 mio. kr. i 2011, og det er naturligvis tilfredsstillende. Det er også tilfredsstillende, at vi hen over året har øget vores solvensmæssige overdækning fra 2,0 procentpoint ultimo 2011 til 3,8 procentpoint ultimo Netop den solvensmæssige overdækning fylder ofte meget i mediernes vurdering af pengeinstitutter og for bl.a. at sikre, at hverken aktionærer, kunder eller medarbejdere skulle bekymre sig unødvendigt, har det betydet meget for os, at vi fik øget overdækningen i Det er naturligvis glædeligt, at dette er lykkedes, men det er som beskrevet senere i nogle tilfælde sket på bekostning af bundlinjen. Stigende basisindtjening Som beskrevet ovenfor har vi i 2012 haft en basisindtjening på 250 mio. kr., hvilket er den højeste i bankens historie. Det skyldes, at der er blevet arbejdet med både indtægtssiden og omkostningssiden. På indtægtssiden har det igen i 2012 været vores fokus at give alle kunderne de rigtige løsninger, der sikrede, at de udnyttede de mulig heder, der lå på både kort og lang sigt. I begyndelsen af året holdt vi eksempelvis en række informationsmøder om ændringerne i efterlønsordningen, og gennem året har vi endvidere hjulpet mange kunder med at optimere investeringerne. Det styrker både kunde og bank. På omkostningssiden har vi de s værre været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere henover året, fordi eksempelvis arbejdsopgaver forsvandt som følge af optimeringer. Gennem året har vi også foretaget enkelte filialsammenlægninger, og med udgangen af februar 2013 har vi 36 filialer mod 44 filialer for et år siden. Selv om vi aldrig ser det som noget glædeligt at tage afsked med medarbejdere eller sammenlægge to filialer, så er det vores overbevisning, at der som hovedregel er tale om en styr kelse af banken og tilbuddet til kunderne. Udgangspunktet er nemlig altid det samme: At sikre de bedst mulige løsninger for kunderne nu og fremover. Nedskrivninger I 2012 beløber de samlede nedskrivninger sig til 342 mio. kr. mod 378 mio. kr. i Selv om der er sket en mindre forbedring fra 2011 til 2012, skal der ikke herske tvivl om, at det ikke er et tilfredsstillende niveau. Desværre har 2012 altså igen budt på situationer, hvor kunder er blevet udfordret økonomisk eller har oplevet, at allerede kendte udfordringer er blevet forværrede. Den økonomiske usikkerhed i samfundet betyder eksempelvis, at mange privatkunder holder igen med investeringer og køb, og det har en afsmittende effekt på mange små og mellemstore virksomheder, der er afhængige af efterspørgslen lokalt og ikke tjener på vækst i Brasilien, Kina eller Indien. Samtidig har vi også i 2012 oplevet, at landbrugskunder er blevet ud Basisindtjening ( ) (Mio. kr.) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Omkostningsprocent ( ) 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% Solvensprocent ( ) Solvensprocent 2010 Ind- og udlån ( ) (Mio kr.) Solvensbehov Indlån Udlån Aktionær marts/2013 5

6 Tilsynsdiamanten pr. 31. december % 220% Finanstilsynet DAB 190% 160% 130% 100% 70% 40% 10% -20% <125% <100% 65,67% >50% 29,1% <20% <25% 8% Store engagementer Fundingratio Udlånsvækst -15,5% Ejendomseksponering Likviditetsoverdækning I banken støtter vi op om den igangværende konsolidering i sektoren, og vi ser det som en styrke, når pengeinstitutter af fri vilje slår kræfterne sammen. Det var tilfældet med Vinderup Bank og Salling Bank, og derfor bakkede vi op om fusionen, selv om det havde en umiddelbar negativ virkning på vores resultat. Hvis kursen på aktierne i den sammenlagte bank stiger i de kommende år, vil det jo i øvrigt påvirke vores regnskaber positivt. fordret, og 41 % af vores nedskrivninger i året stammer således fra landbrugssektoren. Selv om mange af vores landbrugskunder har veldrevne og solide bedrifter, og selv om der for nogle dele af sektoren tegner sig positive tendenser, er der desværre stadig mange, som oplever vanskeligheder. Vi har gennem de seneste år lavet en betydelig opkvalificering af kreditfunktionen, og det er vores vurdering, at vi dag har en stærk organisation på dette område i forhold til både arbejdet med eksisterende kunder og arbejdet med nye kunder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nedskrivningerne i 2012 er sket på kunder, der har optaget lån for flere år siden og altså ikke på kunder fra de seneste år. Grønland og Vinderup På posten resultat af kapitalandele i associerede selskaber har vi i 2012 fået et negativt resultat på -45 mio. kr. mod et positivt resultat på 7 mio. kr. i Det skyldes to særlige forhold relateret til henholdsvis vores aktiepost i GrønlandsBANKEN A/S og vores aktiepost i Vinderup Bank A/S. Kort tid efter offentliggørelsen af vores årsregnskab for 2011 solgte vi stk. aktier i Grønlands BANKEN. Med salget nedbragte vi vores ejerandel i Grønlands største bank fra 14,96 % til 0,46 %, hvilket isoleret set styrkede vores solvensmæssige overdækning med 1,1 procentpoint. Til gengæld gav det os et kurstab på 38 mio. kr., og dette er altså et af førnævnte eksempler på, at vi har iværksat tiltag for at styrke vores solvens, der har haft en umiddelbar negativ effekt på bundlinjen. I november 2012 fusionerede Salling Bank A/S og Vinderup Bank A/S med Salling Bank som det fortsættende pengeinstitut. Her i banken ejede vi forud for fusionen 26,55 % af aktierne i Vinderup Bank, og efter fusionen blev disse aktier konverteret til aktier i Salling Bank, hvor vores ejerandel blev på 12,88 %. Regnskabsmæssigt er der forskel på, om man ejer over eller under 20 % af en virksomhed, og i dette tilfælde betød det, at aktierne i Salling Bank skal indregnes til børskurs, hvor aktierne i Vinderup Bank blev indregnet til kurs/indre værdi. Dette gav en negativ kursregulering på 9 mio. kr. Indlånsoverskud Vi har gennem mange år haft en god balance mellem indlån og udlån. Det er fortsat i 2012, hvor vores indlån således med udgangen af året er på 9,3 mia. kr. mod 9,0 mia. kr. ultimo 2011, mens vores udlån er på 7,5 mia. kr. mod 8,9 mia. kr. ultimo Bl.a. derfor er vores overdækning i forhold til det likviditetsmæssige lovkrav på hele 251 % pr. 31. december Af ovenstående tal kan man også se, at vores udlån er faldet gennem Det er ikke fordi, vi ikke ønsker at låne ud. Tværtimod. Men usikkerheden og frygten for eksempelvis ledighed betyder, at mange af vores kunder er tilbageholdende med at optage nye lån og i stedet ønsker at tilbagebetale eksisterende lån. Det er i flere tilfælde fornuftigt, men vi vil dog også i 2013 sikre, at der ikke er kunder, der på den måde går glip af muligheder - fx ved at undlade fornuftige investeringer i maskiner eller ved at und lade at energioptimere bygninger, selv om sådanne investeringer hurtigt kan tjene sig hjem igen. 6 Aktionær marts/2013

7 Basisindtjening forventes let vigende Få dage før vi offentliggjorde vores årsrapport for 2012, var der valg i Italien. Usikkerheden både op til og efter valget havde en tydelig negativ effekt på bl.a. aktiemarkederne, og den afledte usikkerhed om de sydeuropæiske økonomier sendte dønninger ind i den danske økonomi. Det var bare et eksempel på den usikkerhed, der netop nu er omkring såvel den globale som den lokale samfundsøkonomi bliver på samfundsøkonomisk plan en balancegang mellem på den ene side tiltag, der skaber vækst og udvikling, og på den anden side tiltag, der tjener til at mindske omkostninger. Nedskrivning af udskudt skatteaktiv Danske Andelskassers Bank har i årsrapporten efter dialog med Finanstilsynet - nedskrevet sit udskudte skatteaktiv, der er opstået grundet de senere års negative resultater. Det skal dog understreges: at nedskrivningen ikke er ensbetydende med, at skatteaktivet fortabes i forhold til SKAT. Fremtidig indkomst vil fortsat kunne modregnes at nedskrivningen er solvens mæssig Det skyldes, at der efter Finanstilsynets neutral. Den har således ingen ind vurdering skal foreligge flydelse på bankens solvensmæs særdeles overbevisende dokumentation for fremtidig skattepligtig indkomst, hvis der de seneste år har været negative resultater, for at man kan indregne sådan et skatte aktiv. sige overdækning at banken forventer at generere en fremtidig indkomst, der inden for en periode på fem til otte år muliggør fuld udnyttelse af det skattemæssige underskud Nedskrivningen påvirker resultatet efter skat og dermed egenkapitalen i 2011 med -227 mio. kr., mens det optjente skatteaktiv gennem 2012 på 25 mio. kr. heller ikke aktiveres. På bankens hjemmeside kan redegørelsen om den påtale, der er modtaget fra Finanstilsynet i denne forbindelse, samt bankens kommentar læses i sin fulde længde. Det samme bliver tilfældet i Danske Andelskassers Bank. Vi vil fort sætte de tiltag, vi er i gang med - i form af eksempelvis supportcentre, erhvervscentre og kompetence udvikling - og vi vil søsætte nye tiltag, herunder eksempelvis fortsatte tilpasninger af filialnettet, hvor dette er fornuftigt, og fortsat kompetenceudvikling. Resultatmæssigt forventer vi en basisindtjening på et let vigende niveau, men det skal bemærkes, at disse forventninger er behæftet med betydelig usikkerhed grundet bl.a. usikkerheden om den samfundsøkonomiske udvikling. Kursudvikling Med udgangen af 2011 blev aktierne i Danske Andelskassers Bank handlet til en kurs på 19,5. Pr. 31. december 2012 var kursen 8,7. Det svarer til et fald på 55,4% Aktionær marts/2013 7

8 Tættere på erhvervskunderne Seks nye erhvervscentre i regionerne giver unikke muligheder for et stærkt samarbejde med nuværende og kommende erhvervskunder. Bankens nye erhvervskoncept betyder blandt andet langt flere møder ude i virksomhederne og rådgivning på kundens præmisser 8 Aktionær marts/2013

9 Fleksibelt koncept for erhvervskunderne» Hver enkelt erhvervsrådgiver har en fleksibel arbejdsdag, der åbner for flere møder ude hos den enkelte kunde og et tættere samarbejde» Medarbejderne sparrer indbyrdes, har forskellige kompetencer og kendskab til særlige brancher» Rådgiverne trækker på et bagland af specialister inden for fx investering, gældspleje, udlandsforretninger, pension og formuerådgivning» Det nye koncept gør, at erhvervsrådgiverne kender den enkelte virksomhed hele vejen rundt. Derfor kan vi behandle sagerne hurtigt og kompetent, ligesom vi kan sparre med virksomheden om eksempelvis strategi, risiko og behov Tæt på kunden og virksomheden. Det er kort sagt tanken bag bankens nye erhvervskoncept, der netop nu falder på plads i regionerne. - Vi løfter kvaliteten i vores er hvervsrådgivning, og vi skaber effektive erhvervscentre, som kan handle hurtigt, siger underdirektør Jim Poulsen, der står i spidsen for det nye erhvervskoncept og har været en drivkraft i etableringen af de nye regionale erhvervscentre. Den personlige kontakt imellem rådgiver og kunde er afgørende i det nye koncept, fastslår han. - Det er ikke erhvervsrådgivning, som er baseret på de nemme og upersonlige løsninger. Det er baseret på tæt personlig kontakt og kendskab til de enkelte kunders muligheder og udfordringer, lyder det. Rådgivning ud af huset Hver af Danske Andelskassers Banks seks regioner har nu sit eget erhvervscenter, der efter behov bliver suppleret med enkelte satellitkontorer. Her er erhvervsrådgiverne samlet i stærke teams, og det giver en fleksibilitet, som kunderne vil mærke. - Vi har altid haft et godt lokalkendskab. Nu får vi også et endnu bedre kendskab til hver enkelt kunde, blandt andet fordi rådgiverne i langt højere grad kan holde møder ude i den enkelte virksomhed, siger Jim Poulsen. Aktionær marts/2013 9

10 »Det klare mål er at tilbyde den bedst mulige rådgivning og sparring«- Det klare mål er at tilbyde den bedst mulige rådgivning og sparring, så hver enkelt kunde trygt kan udvikle sin virksomhed og føre de gode idéer ud i livet, siger underdirektøren, der understreger, at banken gerne står for finansieringen af sunde projekter for både nuværende og kommende kunder. - Men vi løfter ikke kun kompetencerne på erhvervsområdet. Vi driver også bank langt mere effektivt, så vi skaber værdi for både bank, aktionærer og kunder, tilføjer han. Særlige kompetencer samles Erhvervscentrene har rådgivere med forskellige kompetencer og kendskab til særlige brancher. Eksempelvis er der oprettet særlige landbrugsgrupper, som næsten udelukkende arbejder med at rådgive landbrugskunder. - Vi hører meget om landbrug, der har det svært. Men der er også mange landmænd, som har en sund økonomi og kigger efter en finansiel samarbejdspartner, der kan give dem kvalificeret sparring og rådgivning. Det kan vi, siger Jim Poulsen. Hver virksomheds faste erhvervsrådgiver trækker på et solidt bagland af specialister inden for blandt andet udlandsforretninger, gældspleje og formuerådgivning. Og så giver det nye erhvervskoncept ikke mindst rådgiverne unikke muligheder for at sparre indbyrdes, efteruddanne sig og i det hele taget hente ny viden, der har indflydelse på kundernes økonomi. - Til sammen gør det, at vi kan skabe en løsning, der lige nøjagtig matcher den enkelte kundes behov. Det nye koncept giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i regionerne, og det medvirker vi meget gerne til, forklarer underdirektøren. Koldby Hobro De seks erhvervscentre Viborg Randers Hver region har sit eget erhvervscenter: Ikast Aarhus Erhvervscenter Østjylland har base i Randers og satellitkontorer i Hobro og Aarhus Skjern Erhvervscenter Midtjylland har base i Ikast og satellitkontorer i Koldby, Skjern og Viborg Erhvervscenter Fyn har base i Svendborg og Varde Esbjerg Bramming Odense satellitkontor i Odense Erhvervscenter Sønderjylland har base i Sønderborg Erhvervscenter Sydjylland har base i Esbjerg og satellitkontor i Bramming Erhvervscenter Vestjylland har base i Varde Svendborg Sønderborg 10 Aktionær marts/2013

11 Energilån Mange muligheder i Andelskassen Der er mange muligheder for energioptimering. i Andelskassen har vi de senere år ydet finansiering til eksempelvis:» Solcelleanlæg og solfangere» Tag» Vinduer» Efterisolering af loft, hulmur eller gulv» Udskiftning af varmekilde til ny energibesparende varmekilde» Husstandsvindmøller» Jordvarme Læs mere om mulighederne på: Til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi Mange familier har allerede brugt finansiering fra Andelskassen som grundlaget for besparelser, et bedre indeklima, en mere attraktiv bolig og en hjælpende hånd til klimaet Besparelser på energiregningen. Et bedre indeklima. En mere attraktiv bolig ved et eventuelt salg. Og så er det oven i købet godt for miljøet. De stigende energipriser er bare en af grundene til, at mange familier de seneste år har set det som endog rigtig sund fornuft at energioptimere boligen - og sund fornuft at gøre dette med finansiering fra Andel s kassen. Med Andelskassen som medspiller kan man nemlig få finansieringen på plads, inden man går i gang. Og lånet kan bruges til alt fra efterisolering, udskiftning af vinduer eller nyt tag til solceller, husstandsvindmøller eller varmepumper. Konsekvensen af den rigtige løsning er besparelser på energiregningen år efter år. Samtidig er en energioptimeret bolig altså lettere at sælge, den er mere værd, og ofte har den også et bedre indeklima - uden kolde ydervægge, kuldebroer og træk og med mindre risiko for fugt, skimmelsvamp og råd. Energioptimering er både til gavn for miljøet og til glæde for din økonomi. Aktionær marts/

12 Bonderøv lever livet simpelt En arbejdsom bonde med hang til selvforsyning underholder på Andelskassens aktionærmøder. Frank Erichsen, kendt fra DR s populære programserie "Bonderøven", fortæller om glæden ved livet på Kastaniegården Simple Living - at leve simpelt eller enkelt - er en af tidens smarteste trends. Begrebet dækker over, at man skal have færre ting, aftaler og stress i sit liv. I stedet skal man fokusere på de ting, som virkelig betyder noget. For 29-årige Frank Erichsen og hans familie er det netop drømmen om det enkle liv, der danner rammerne for tilværelsen. Ikke for at følge tidens trend, men fordi det er sjovt. På Kastaniegården på Djursland knokler han med sit landbrug på gammel dags facon for at kunne opnå en høj grad af selvforsyning. Selv om det ofte er hårdt arbejde, oplever han, at det gør hans liv nemmere at leve. Populær programserie De første billeder af Frank Erichsen, der trissede rundt på sine seks tønder land, rullede hen over DR2 s programflade i marts Dengang var der ikke mange, som regnede med, at det blev en kæmpe seersucces. Men det blev det. Sammen med Spise med Price er Bonderøven DR2 s mest sete program nogensinde. Bonderøven blev forfremmet til moderkanalen DR1, kører nu på 9. sæson, og Frank Erichsen blev et kendt ansigt i de danske tv-stuer. Hundredetusinder bliver inspireret, når den smilende og arbejdsomme bonde reparerer den gamle ejendom, bygger drivhus eller snedkererer gammeldags markredskaber. Vi følger med, når han poder æbletræer og høster afgrøder på gammeldags manér, steger gæs i en ovn i udhuset, pusler om børnene og hyggesnakker med sin kone, Theresa. Visioner for landdistrikterne I dag er Frank Erichsen blandt andet med i Visionsgruppen for landdistrikter, som består af ni samfundsdebattører med holdninger til og erfaringer med livet på landet. Medlemmerne af visionsgruppen mødtes første gang i marts 2012, og de præsenterede deres samlede vision for landdistrikterne for mini 12 Aktionær marts/2013

13 Mere Bonderøv Følg med i livet på Kastaniegården hver torsdag kl på DR1 eller besøg dr.dk/bonderoeven, hvor du bl.a. kan læse Franks blog, skrive en kommentar, opleve Kastaniegården i 3D-animation eller se alle udsendelserne. Foto: Bjarne Bergius Hermansen steren for by, bolig og landdistrikter i december Disse visioner og glæden ved at leve på landet er et af temaerne i Frank Erichsens foredrag, som han holder til Andelskassens aktionærmøder. Derudover fortæller han om, hvorfor han har valgt at beskæftige sig med selvforsyning. Da selvforsy ning kræver fysisk handling, kræves der også kundskaber. Kund skaber og deres underfundige måde at udvikle sig på er derfor også et gennemgående tema i foredraget. Seks aktionærmøder Andelskassens filialnet, som dækker Jylland og Fyn, er opdelt i seks kredse, og der holdes et aktionærmøde i hver kreds. Aftenens program byder på lidt godt at spise, information om årets gang i banken og ikke mindst et foredrag af Frank Erichsen. Aktionærmøder 2013 afholdes følgende datoer: Region Midtjylland: 6. marts i Ikast-Brande Arena Region Østjylland: 7. marts i Hobro Idrætscenter Region Vestjylland: 12. marts i Helle Hallen Region Sydjylland: 13. marts i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding Region Sønderjylland: 14. marts i Augustenborg Hallen Region Fyn: 19. marts i Midtfyns Fritidscenter Aktionær marts/

14 Investeringsåret 2012 Investeringschefen i Danske Andelskassers Bank, Jens Sørensen, ser tilbage på, hvordan det gik verdensøkonomien og aktiemarkederne i 2012 og kommer med sit bud på, hvad investorerne kan forvente af 2013 Overodnet set tegnede medierne i 2012 et dystert billede af den finansielle situation. Man kunne let få den opfattelse, at det hele var mere eller mindre håbløst: Den ene historie efter den anden om konkurser, nedskæringer, tab af arbejdspladser, svigtende vækst, nødlidende banker og truende kollaps i en række lande fik masser af plads i pressen. Derfor kommer det nok som en overraskelse for mange, at 2012 blev et fint investeringsår med positive afkast langt over gennemsnittet. Usædvanligt var det også, at både aktionærer og obligationsejere var godt fornøjede i samme år på aktiemarkederne Med flagskibet Novo Nordisk i spidsen (med et plus på hele 38,86 procent) kunne det danske aktiemarked* i 2012 præstere et flot, positivt afkast: 23,47 procent. Også de udenlandske aktiemarkeder udviklede tocifrede positive afkast. Til trods for at 2012 var et flot aktieår, ser vi stadigvæk, at aktierne er det sted, hvor afkastpotentialet relativt er bedst. Det skyldes blandt andet, at aktierne, specielt i Europa, fortsat er attraktivt prisfastsatte, ligesom forrentningen på alternative investeringsformer samtidig er blevet ringere. Det skal dog understreges, at til trods for at 2012 blev et forholdsvist roligt aktieår, målt på markedsudsvingene, kan en eskalering af den makroøkonomiske uro medføre, at uroen på aktiemarkedet tager til og i 2011 førte det til massive kursfald i andet halvår. De europæiske politikere vågnede op til dåd 2012 blev også året, hvor de europæiske politikere for alvor trak i arbejdstøjet og vedtog flere tiltag, som skal hjælpe EU igennem finanskrisen og samtidig virke som et værn mod større fremtidige kriser. Selvom tiltagene lagde en dæmper på den makro økonomiske uro, var der dog stadig pessimisme at spore på markedet, blandt andet i form af den faldende vækst samt de forringede vækstudsigter i Europa. Blandt andet nedreviderede den danske regering sit vækstskøn, ligesom ledighedsforventningerne blev opjusteret. USA undgik afgrunden, men Amerikanerne undveg den økonomiske afgrund den meget omtalte fiscal cliff med en aftale, som blandt andet påvirker pensionsbidraget og indkomstskatten for flere amerikanere. Til trods for denne løsning er der stadig flere politiske udfordringer i nær fremtid, og vi ser blandt andet en latent risiko for, at USA s kreditværdighed vil blive nedgradueret. I 2013 vil der være fokus på vækstskabelse og politisk handlekraft, ligesom der vil være et konstant fokus på de makroøkonomiske nøgletal. * OMXC20 cap-indekset Land Indeks Indeksudvikling i % (Udregnet i lokal valuta) Valutakursudvikling Danmark OMXCCAP 23,47 % -- Tyskland DAX 29,06 % 0,35 % (EUR/DKK) Japan Nikkei225 22,94 % -12,41 % (JPY/DKK) USA S&P ,41 % - 1,60 % (USD/DKK) Udviklingen i udvalgte aktieindeks i Aktionær marts/2013

15 Renter og obligationer: Udsigt til lav vækst Udsigten til lav vækst, specielt i Europa, betyder at vores forventninger til 2013 fortsat er lavere renter på både den korte og den lange bane. Modsat 2012 ser vi dog ikke noget specielt attraktivt afkast på danske real- og statsobligationer, og vi anbefaler derfor obligationsinvestorer at søge mod mere attraktive afkastmuligheder på obligationsmarkedet, herunder Sparinvests portefølje af virksomhedsobligationer. Valuta: Øget tiltro til europæisk samarbejde De politiske tiltag i Europa slog for alvor igennem på valutamarkedet i 2012, hvor mere risikobetonede valutaer igen kom i fokus på grund af en større tiltro til et fortsat EU-samarbejde. Det betød samtidig, at sikkerhavn -valutaer som eksempelvis den norske krone blev negativt påvirket i 4. kvartal 2012, og vi ser fortsat denne udvikling gøre sig gældende i Fortsætter vækstkrisen i 2013? De gældsplagede lande i Europa har faktisk gjort mange af de rigtige og nødvendige ting i de seneste år. Herunder gennemført reformer af både arbejdsmarked og pension. Men tager vi de kyniske briller på, kan man fremhæve, at især landene i Sydeuropa har lang vej endnu. Således vil der også i 2013 stå upopulære nedskæringer og reformer Både USA's præsident Barack Obama og Tysklands forbundskansler Angela Merkel kan se frem til flere udfordringer i øverst på dagsordenen, hvilket vi forventer fortsat vil medføre social uro i de berørte lande. Det bliver interessant at se, om der fortsat kan samles politisk opbakning til spareog reformkursen. Det gælder ikke mindst i Italien, hvor vi i skrivende stund afventer udfaldet af parlamentsvalget den 24. og 25. februar. Den politiske udvikling i Italien kan blive afgørende for de finansielle markeder i de kommende måneder. Fælles væksttiltag er vejen frem Lige så overbeviste vi er om, at vi fortsat vil se besparelser og reformer i de gældsplagede lande, lige så fast ligger det efter vores opfattelse også, at vi ikke kun kan spare os ud af krisen. Der skal også sættes fokus på fælles væksttiltag. Vækst er blevet et større og større tema i EU, og det er en af den nye franske præsident Hollandes mærkesager. Fra EU's side har man - bl.a. efter fransk pres - vedtaget, at der skal oprettes en vækstfond. Hvordan fonden praktisk skal fungere, har vi endnu til gode at se, men den manglende økonomiske vækst forventer vi vil være et stort tema i den kommende tid. Vækstfonden er dog blot ét vækstinitiativ ud af mange, som vi forventer EU vil gennemføre i Udfordringen er dog, at væksten, skal skabes uden at gældsætte medlemslandene yderligere. Sådan en mulighed for at skabe vækst uden at øge gælden ser vi eksempelvis i frihandelsaftaler. Derfor forventer vi, at EU i 2013 vil kigge på muligheden for at lave flere frihandelsaftaler med eksempelvis Japan og USA. En frihandelsaftale med USA vil være med til at booste væksten på begge side af Atlanten. Således forventes en frihandelsaftale alene med USA at medføre en stigning i BNP på omkring et procentpoint, svarende til omkring USD 150 milliarder i EU. Foto: Colourbox Aktionær marts/

16 Rekordmange løbere til Andelskassen Nytårscup Andelskassen var hovedsponsor på Aarhus 1900 s NytårsCup, hvor rekordmange motionister løb ind i det nye år Da startskuddet lød til den næstsidste runde af Andelskassen Nytårscup i Aarhus, stod knap glade løbere parat, hvilket var ny deltagerrekord. Andelskassens var med før, under og efter løbet, der blev afviklet nytårsaftensdag. Medarbejderne serverede blandt andet kransekage og champagne efter løbet, ligesom flere medarbejdere også snørede løbeskoene og begav sig ud på ruten. Andelskassen Nytårscup løb af stablen på fem datoer i november, december og januar. Løbsserien, der havde forskellige ruter på fem eller ti kilometer, er en del af en sponsorog samarbejdsaftale mellem Aarhus 1900 og Andelskassen i Aarhus. Aarhus 1900 står bag mange gode breddeidræts-arrangementer for motio nister i alle aldre, hvilket gør et samarbejde med Andelskassen oplagt. Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Aktionær marts/2013

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere