Nr. 1 Februar ,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr."

Transkript

1 Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier for Spar Nord Bank A/S' administration af pensionspuljen...side 9 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S' administration af børneopsparingspuljen...side Puljeresultater...side Investering eller kontant placering? Historiske erfaringer viser, at puljeinvestering vinder. Hver gang der er uro på finansmarkederne, får det mange kunder til at droppe værdipapirerne. I stedet vælger kunderne at sætte den mere langsigtede opsparing på en kontant-konto men er det nu det rigtige valg? Ser vi på de historiske erfaringer, som vi har i Spar Nord med puljerne i forhold til at stå kontant, er det tydeligt, at puljerne over tid vinder over kontoen med kontanter. I tabel er vist de fire Spar Nord-puljers afkast fra 99 og år frem. I tabellen ses også, hvad kontantrenten har været i gennemsnit over samme årrække. Umiddelbart er det dog svært at sammenligne tallene, da afkastet i puljerne er før administrationsomkostninger, og renten på den valgte kontante opsparingskonto er en såkaldt trapperente. Derfor har vi i tabel beregnet, hvad. kr. er vokset til, når alle disse forhold inddrages. Hvis man i 99 havde investeret. kroner og placeret dem på en kontantkonto, ville der. december stå.9 kroner før skat. Var de. kroner derimod blevet placeret i puljens gruppe, hvor risikoen er størst, ville formuen i stedet været vokset til. kroner eller. kroner mere alt inklusiv, men før skat, over de seneste år. Havde man i stedet først investeret de. kroner i og placeret dem på en kontantkonto, ville der. december stå. kroner før skat. Var de. kroner derimod blevet placeret i puljens gruppe, hvor risikoen er mindst, ville formuen i stedet været vokset til. kroner eller. kroner mere alt inklusiv, men før skat, over de seneste år. Det kan måske undre, at det historiske afkast stiger på tværs af de puljegrupper i takt med at risikoen falder. Det skyldes, at vi siden år har været igennem to af de værste kriser på aktiemarkederne nogensinde, og at renterne stort set har af Martin Lundholm Chefanalytiker, Kapitalforvaltning Tabel : Historiske puljeafkast og kontantrenter i Procent Pensionspuljer Kontant pension (trapperente) Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe <. -. >. 99,,9,,,,, 999,,,,,,,,,,,,,9, -, -, -,,,,9, -, -, -,,,,,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,9,,9, -, -, -,,,,, 9,,,,,,,,,,,,,, -, -, -,,,,,,,,,,,, Noter: Puljeafkast efter handelsomkostninger mv. og før administrationsgebyr. Kontantrenterne er trapperente. Bemærk, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Tabel : Hvad er. kr. blevet til efter handels- og administrationsgebyr pr.. december? Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Kontant år tilbage år tilbage Bemærk, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. været faldende siden 9 erne. Det har betydet, at obligationer historisk har givet bedre afkast end aktier. Renterne er nu kommet så langt ned, at de reelt set ikke kan falde meget mere, og obligationer derfor ikke må forventes at være så lukrative som de har været de seneste år. De historiske erfaringer understreger, at høj risiko kræver lang tidshorisont, da der kan tættere på

2 være kortere eller længere perioder med dårligt afkast. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at man følger Bankvalg, hvor risikoen automatisk falder i takt med, at der bliver færre år til pension eller tidspunktet, hvor børneopsparingen bliver hævet og forbrugt. De historiske erfaringer viser også, at kontant placering er bedst, når tidshorisonten er kort. Nogle vælger måske også kontant, da det opsparede beløb ikke synes stort nok til investering, men netop via puljerne er det ikke noget problem hverken praktisk eller omkostningsmæssigt. Endelige viser de historiske erfaringer også, at forskellen mellem pulje og kontant bliver endnu større end vist her hvis man søger over på kontantkonto, når stormen raser på finansmarkederne, men man kommer aldrig tilbage i puljen, når vinden vender, og kurserne atter stiger. Det bedste er at blive i puljerne og følge Bankvalg, så risikoprofilen passer til pensioneringstidspunktet eller tidspunktet, hvor børneopsparingen bliver hævet og forbrugt. Selv om historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast, anbefaler vi, at man investerer i Spar Nords Puljer frem for på en kontantkonto. Har du tænkt på at spare op til dit barnebarn? Det er muligt at placere skattefrie gavebeløb til dit barnebarn på en børnebørnskonto i Spar Nord. Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere herom. tættere på

3 Markedskommentar. kvartal fokusskift fra europæisk gældskrise til amerikansk finansiel afgrund Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf. 9 Bekymringerne om finanspolitikken i USA (den såkaldte Fiscal Cliff) dominerede i. kvartal de økonomiske analyser samtidig med at USA s forbrugere begyndte at vise mere positive takter. Novo s stærke performance og dominerende størrelse på det danske aktiemarked betød, at OMXC steg med hele, pct. i, mens europæiske og amerikanske aktier gav et afkast på hhv., pct. og, pct. målt i DKK. Danske realkreditobligationer gav et højere afkast end danske statsobligationer i, men kunne ikke hamle op med de meget høje afkast, som virksomhedsobligationer gav. Det er vores vurdering, at den politiske risiko er aftaget det seneste kvartal, og det derfor i højere grad bliver fundamentale forhold, der vil drive finansmarkederne i. Den politiske risiko er dog ikke væk og vil fortsat præge de finansielle markeder fremadrettet. Den globale vækst forventes at blive på moderate, pct. i. Aktiebeholdningen i gruppe - fordelt på lande. Danmark, USA, Tyskland,9 Hong Kong, England, Japan, Sverige, Thailand,9 Norge, Frankrig, Sum, Fig. : aktivitetsbarometre Eurozonen, usa og kina Makroøkonomi Efter orkanens øje i lang tid har været centreret om Eurozonen med gælds- og konkurrenceevneproblemer, blev det økonomiske fokus i. kvartal mere rettet mod USA på godt og ondt. På den positive side kom der flere og flere tegn på, at den amerikanske forbruger er ved at genvinde optimismen og blive mere økonomisk robust. Forbrugertillidsindikatorerne og forbruget har været jævnt stigende sammen med huspriserne og bilsalget. Parallelt hermed har vi set et fald i arbejdsløsheden. På den negative side har usikkerheden om finanspolitikken trukket investeringerne ned og skabt tvivl hos både forbrugere og erhvervsliv om de økonomiske udsigter. Den såkaldte Fiscal Cliff blev det dominerende tema i kvartalet. Hvis ikke politikerne kunne blive enige om finanspolitikken inden årets udgang, ville skatter per automatik stige og udgifter blive beskåret. Det ville potentielt kunne dæmpe væksten med pct. og skabe tvivl om USA s kreditværdighed, som vi har set det i Sydeuropa. I en meget uskøn politisk proces lykkedes det nytårsaften at nå en foreløbig aftale, så den amerikanske økonomi ikke kører ud over afgrunden. Tilbage står stadig mange uløste problemstillinger, men trods alt er man blevet enige om at hæve skatterne for de rigeste for første gang siden 99. I Europa fik Grækenland langt om længe endnu en hjælpepakke bevilliget af eurolandene og meget tyder nu på, at det politiske apparat er kommet på omgangshøjde med krisen. Efter Den Europæiske Centralbank (ECB) i september lancerede et opkøbsprogram (OMT) til lande, der har behov og som er villig til at indgå en forpligtende aftale herom, er den værste uro og panik forsvundet og mer-renten på bl.a. Italien og Spanien er faldet. Vækstudsigterne er dog stadig dårlige for Europa, men det positive er, at hastigheden i nedturen er kommet ned, og der er tegn på en vis stabilisering på et lavt niveau, som det fremgår af figur. Kina har igennem stimuleret væksten og meget tyder på, at det er begyndt at virke, som det fremgår af figur. De økonomiske nøgletal for Danmark viste med al tydelighed, hvor afhængige vi er af udviklingen i især Tyskland og Sverige. Afsætningen til vores to vigtigste eksportmarkeder faldt og ramte dansk økonomi hårdt. Fig. : Kilde: EcoWin og Markit aktiemarkederne i usa, europa og danmark... = Kilde: EcoWin

4 De amerikanske aktier klarede sig dårligt i. kvartal med et negativt afkast på -, pct. målt i DKK, jf. tabel. Det har primært været usikkerheden om Fiscal Cliff, der har presset kurserne ned. På årsbasis har de spirende positive tegn i den amerikanske økonomi også smittet af på aktiemarkedet, der steg med, pct. målt i DKK. Sektormæssigt er det finans, der har klaret sig absolut bedst, og forbrugsaktier næstbedst. sektor har været energi, der har givet et negativt afkast. De europæiske aktier har de sidste år næsten svinget i takt med udviklingen i gældskrisen.. kvartal var ingen undtagelse herfra og derfor fik vi en stigning på hele, pct., jf. tabel. På årsbasis betød det, at europæiske aktier gjorde det lidt bedre end amerikanske med, pct. Den absolutte højdespringer blev Grækenland med en årsstigning på,9 pct., mens Spanien blev det dårligste af de store lande med et fald på, pct. Novo s store kursstigning på ca. pct. i og en markedsvægt på ca. pct. er den væsentligste årsag til, at det danske aktiemarked (OMXC) steg med over pct., som det fremgår af tabel. Årets højdespringer er Pandora med en kursstigning på, pct., mens kursen på Vestas faldt med, pct. Det bedste aktiemarked i var Venezuela, hvor kurserne blev tredoblet ( pct.) fra januar til december. Det mest markante i. kvartal på rentemarkederne var, at renten faldt på de gældsplagede sydeuropæiske lande. Således faldt merrenten på -årige italienske statsobligationer fra, pct. ved kvartalets start til,9 pct. lige før jul. Det store rentefald ligger også bag den pæne performance på, pct. for europæiske statsobligationer, jf. tabel. I første omgang trak de faldende merrenter på de sydeuropæiske lande obligationsrenterne op i Tyskland og Danmark, men på grund af de dårlige nøgletal fra specielt Tyskland, faldt de lange renter lidt tilbage i løbet af november. Samlet set faldt de lange renter i Tyskland og Danmark lidt i. kvartal, jf. figur. Som det fremgår af tabel betød det, at danske statsobligationer i. kvartal gav et afkast på, pct. og, pct. for hele året. Realkreditobligationerne, målt ved Nykredits Realkreditindeks, gav et afkast på, pct. i. kvartal og, pct. for hele. Virksomhedsobligationer har generelt set været en særdeles god aktivklasse i, som det også fremgår af tabel. Stigende risikovillighed, jagten på merrente og generel god kreditkvalitet ligger bag kursstigningerne. Europæiske Investment Grade obligationer har i givet et afkast på, pct., mens de mere risikofyldte High Yield har givet, pct. Tabel : Udvalgte markedsafkast i DKK. kvt. Land Indeks år til dato Danmark OMXC, pct., pct. Danmark Totalindeks (Cappet), pct., pct. Europa MSCI Europe, pct., pct. USA S&P, pct. -, pct. Verden MSCI World, pct. -, pct. Danmark Statsobl. (EFFAS -), pct., pct. Danmark Realkredit (Nykredit), pct., pct. Europa Statsobl. (EFFAS), pct., pct. Europa Investm. Grade (ML), pct.,9 pct. Europa High Yield (ML), pct., pct. Fig. : renten på -årig statsobligation Kilde: Bloomberg Kilde: EcoWin og Markit forventninger Det globale opsving forventes at fortsætte i et moderat tempo i, hvor vi forventer en global vækst på, pct. Væksten kommer fra USA og Kina, mens Eurozonen forventes at opleve nulvækst i. Når der ses på den kvartalsvise vækstprofil, tegner der sig dog et lidt lysere billede. Første kvartal forventes i USA at byde på den laveste vækst i og være sidste kvartal med negativ vækst i Eurozonen. Det er vores vurdering, at den politiske risiko er aftaget det seneste kvartal, og det derfor i højere grad bliver fundamentale forhold, der vil drive finansmarkederne. Den politiske risiko er dog ikke væk og vil fortsat præge de finansielle markeder fremadrettet. Den vigtigste politiske risiko er fortsat en endelig afklaring af de finanspolitiske udsigter i USA. I venter dog også både italiensk og tysk valg, ligesom det europæiske reformarbejde (bankunion mm) kun er i sin spæde start. Vi ser mulighed for, at ECB sænker renten i. kvartal på grund af den høje arbejdsløshed og det aftagende inflationspres. Vi forventer, at den amerikanske centralbank (Fed) holder renten uændret i, men muligvis begynder en normalisering af pengepolitikken ved at nedtrappe deres obligationsopkøb. Det er fortsat vores vurdering, at renterne på stats- og realkreditobligationer er uholdbart lave. Risikoen for stigende renter er langt større end sandsynligheden for faldende renter. Højere renter vil dog i første omgang være tegn på en normalisering, så fokus igen kommer på afkast og ikke blot på beskyttelse af kapitalen. Virksomhedsobligationer anser vi fortsat (om end i mindre grad end for måneder siden) som værende attraktivt prisfastsat i forhold til stats- og realkreditobligationer. er på trods af for høje indtjeningsforventninger for fortsat meget attraktiv prisfastsat og giver et højt direkte afkast (udbytte). Mindre politisk risiko, bedre vækstudsigter og fortsat ekstremt lempelig pengepolitik forventes at medføre en ny optur for risikofyldte aktiver. Kapitalforvaltning,. januar

5 Gruppe Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på -, pct. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, mens aktierne har bidraget negativt til afkastet. Porteføljen har i givet et afkast på, pct. Porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet i, og både obligationer og aktier, har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. pct. pct. pct. pct. pct. pct. gruppe ruppe gruppe ppe Afkast i procent, Gruppe Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - Gruppe 9, pct. Gruppe, pct. Gruppe -, pct.,9 pct , pct , pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher - -, pct. - Gruppe - 9, pct Gruppe, pct., pct., pct., pct. - -, pct. 9, pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct.,9 pct.,9 pct. -, pct. -, pct. 9 9, pct., pct.,9 pct., pct. -, pct., pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg, FLSmith, GN Store Nord, pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab MAS SE, Apple, Ebay, METRO AG, CF es Gruppe, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit (Totalkredit), % Nykredit (Totalkredit) 9,, pct. % Nykredit (Totalkredit), aktivsammensætning, pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,), pct., pct., pct. Kontant (9,9) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) pct. pct., pct. pct. e i investeringsforeninger (,)

6 ruppe ruppe ruppe ppe Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, - mens aktierne har bidraget negativt til afkastet. - - Porteføljen - har i givet et afkast på, pct Afkast i procent, - Udsving Gruppe i afkast, Gruppe Gruppe, pct., pct., pct. - -, pct.. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal, pct Gruppe,9 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher, pct. Gruppe - - -, pct., pct., pct. Porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet i, og både obligationer og aktier, har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. -, pct. Gruppe, pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct., pct., pct. -, pct. Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler, pct. Har Neutral du BankValg investeringsstrategi og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg,9 FLSmith, GN Store Nord, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Apple, MAN SE, Ebay, METRO AG, CF es, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit, % Nykredit (Totalkredit),, % Nykredit (Totalkredit), aktivsammensætning, pct.,9 pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct. Gruppe,9 pct., pct. -,,, pct. 9, pct. 9, pct., pct., pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct. Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (,) Udenlandske obligationer (,), pct. Kontant (,9) Aftaleindlån (,), pct. Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,) e i investeringsforeninger (,),9

7 uppe uppe pe - - Gruppe Gruppe Porteføljen gav i. kvartal et afkast på,9 pct. Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, mens aktierne har bidraget negativt til afkastet. - Porteføljen har i givet et afkast på,9 pct Afkast - i procent, Gruppe, pct. Gruppe,9 pct. Gruppe, pct. -. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal, pct , pct kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9 Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler - Gruppe Gruppe, pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher, -,9 pct.,. pct., pct., pct. Porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet i, og både obligationer og aktier, har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling., pct. -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal 9, pct., pct., pct., pct. -,9 pct.,9 pct.,9 pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk 9, Danske Bank, Carlsberg,9 FLSmith, GN Store Nord, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab MAN SE, Apple, Ebay, METRO AG, CF es,9 : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Nykredit (Totalkredit) 9, % Nykredit (Totalkredit),, % Nykredit (Totalkredit), aktivsammensætning 9, pct. Har du BankValg og er du mellem og år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. pct. pct. pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct.,9,,9 pct., pct., pct., pct., pct., 9, pct. 9, pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct.,. kvartal. kvartal. kvartal, pct.. kvartal, pct. Danske obligationer (.,9) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (9,) e i investeringsforeninger (,)

8 uppe pe - - Gruppe Porteføljens obligationer har bidraget positivt til afkastet, mens aktierne har bidraget negativt til afkastet Porteføljen gav i. kvartal et afkast på, pct. - Afkast i procent, - Gruppe Gruppe, pct., pct. - -, pct.. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal pct. -. kvartal. kvartal 9. kvartal. kvartal Udsving i afkast, Afkast i procent pr. kvartal, seneste kvartaler Gruppe -,, pct., pct. Gruppe,, pct.,9,,,, pct., pct.,9 pct. Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher. kvartal. kvartal. kvartal. kvartal Porteføljen har i givet et afkast på, pct. Porteføljens obligationer og aktier har bidraget positivt til afkastet i, og både obligationer og aktier, har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling., pct., pct., pct., pct., pct., pct. pct. Neutral Har investeringsstrategi du BankValg og er du over år, er din opsparing placeret i denne gruppe pct. pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk 9, Danske Bank, Carlsberg 9, FLSmith, GN Store Nord, Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab MAN SE, Apple, Ebay, METRO AG, CF es, : største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit Danmark,9 Var Nykredit (Totalkredit), % Nykredit (Totalkredit), aktivsammensætning, pct., pct., pct., pct., pct. pct. pct. pct. pct., pct. pct., pct., pct., pct., pct., pct. 9, pct. 9, pct., pct. Kursværdi i mio. kr., pct., pct. Danske obligationer (.99,) Udenlandske obligationer (,) Kontant (,) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,) Danske aktier (,) Udenlandske aktier (,)

9 9 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af pensionspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S den. januar. Kunden kan vælge hvilken gruppe pensionsmidlerne skal placeres i, eller kunden kan vælge at deltage i Bankvalg. Spar Nord Bank A/S Bankvalg består af følgende grupper: Gruppe : For kunder i alderen op til år Gruppe : For kunder i alderen til år Gruppe : For kunder i alderen til år Gruppe : For kunder over år Deltagelse i Bankvalg forudsætter, at kunden accepterer automatisk og uden særskilt aftale at skifte gruppe efter aldersgrænser. Således skiftes i Bankvalg: - fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år - fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år - fra gruppe til gruppe, når kunden fylder år. Gruppeskift sker ved udgangen af det år, hvor kunden har passeret aldersgrænsen. Såfremt kunden vælger individuelt gruppevalg, skal gruppeskift ske på kundens eget initiativ. Den enkelte gruppe udgør en selvstændig gruppe med eget VP-depot eller udenlandsk depot. Der er for de enkelte grupper i henhold til tilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af Spar Nord Bank A/S direktion fastlagt følgende retningslinier for administrationen. ) Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens værdi ved en ændring i renten på procentpoint. En varighed på f.eks. betyder, at beholdningens værdi vil ændres med % ved en renteændring på procentpoint. Ved beregning af varigheden på konverterbare realkreditobligationer, bliver varigheden korrigeret for risikoen for ekstraordinære udtrækninger (benævnt korrigeret varighed). Investeringsstrategi og risikoeksponering Gruppe : % aktier og % obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % 9%,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske aktier % %,, 9 Udenlandske aktier % %,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe : % aktier og % obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske aktier % %,, 9 Udenlandske aktier % %,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe : % aktier og % obligationer Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske aktier % %,, 9 Udenlandske aktier % %,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe :,% aktier og 9,% obligationer Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige. Desuden kan en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende ramme: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske og udenlandske aktier % %,,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % %

10 Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Maksimalt % af den enkelte gruppes puljemidler må placeres i en enkelt emittents aktier. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der beregnes pensionsafkastskat af rente, udbytte og kursreguleringer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Bruges afledte finansielle instrumenter til porteføljepleje, skal puljen holde en likvid beholdning svarende til nettopositionen i det underliggende aktiv eller indeks, så der ikke sker gearing. Afledte instrumenter regnes sammen med den eventuelt tilhørende likvide beholdning ind i rammerne for de enkelte puljer efter det underliggende aktiv eller indeks. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i tilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf., stk., nr. og, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan tillige ske i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv //EØF (UCS-direktivet). Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder tilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. Omkostninger og handelsvilkår For grupperne beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Spar Nord Bank A/S opkræver følgende administrationsgebyr: For de første. kr. betales, % p.a. For de næste. kr. betales, % p.a. For beløb over. kr. betales, % p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens pensionskonto tilknyttet puljepensionsordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelsen / udtræden. Depotgebyr - Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for grupperne vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ikke kursskæring. Hvis en handelsordre fra grupperne ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Der betales et gebyr på kr. pr. puljekonto for ethvert gruppeskift med undtagelse af aldersbestemt gruppeskift (Bankvalg). Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljegrupperne: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer Virksomhedsobligationer Udenlandske aktier Danske indeksobligationer Danske aktier Investeringsforeninger Satser,% af kursværdien,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien,% af kursværdien,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien Tilbagesøgning af udenlandsk skat Spar Nord Bank A/S afholder omkostningerne overfor eksterne samarbejdspartnere ved tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Disse omkostninger bliver viderefordelt blandt puljedeltagerne. Øvrige: Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber og betales af den enkelte gruppe. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensionsindestående i Spar Nord Bank A/S plus et tillæg på, procentpoint. Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af gruppernes afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt pensionsafkastbeskatningsloven. Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum måneds varsel med ikrafttræden den. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den. april. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af pensionspuljen i Spar Nord Bank A/S.

11 Noter til investeringsrammerne. Ved danske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer noteret på Københavns Fondsbørs.. Ved udenlandske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, som er noteret på et reguleret marked udenfor Danmark.. Alle aktier og obligationer skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i art. i direktiv /9/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig ikke i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE).. Opsparingen kan anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked (jf. note ). Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.. Ved danske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre eller Færøernes landsstyre.. Ved udenlandske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af medlemsstater inden for Den Europæiske Union, stater som Fællesskabet har indgået aftale med eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt.. Ved investering i erhvervsobligationer er der krav om rating hos enten Standard and Poors, Moody eller Fitch. Ved investering i erhvervsobligationer udstedt af nordiske selskaber (danske, svenske, finske og norske) er der ikke krav om rating. Udenlandske obligationer skal handles på anerkendte børser.. Ved indeksobligationer forstås indekserede obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller Danmarks Skibskreditfond og noteret på Københavns Fondsbørs. 9. Der kan investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer via investeringsforeninger uanset reglerne i note til, såfremt investeringsforeningerne opfylder betingelserne for handelssted, jf. note. Hvornår har du sidst set til din opsparing? Kom ind og aftal et opsparingstjek eller se mere på sparnord.dk/opsparingstjek tættere på

12 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af børneopsparingspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S,. januar. Spar Nord Bank A/S pulje til børneopsparing består af grupper, gruppe -, som administrativt indgår i Spar Nord Bank A/S pensionspulje, gruppe -, og har samme investeringsstrategi som disse grupper. Kunden indgår i puljens gruppe - indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen. Kunden bliver år før udløb informeret om mulighederne og kan således vælge at udtræde af puljens gruppe - at forblive i puljens gruppe - indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen Ved indtrædelse i puljens gruppe - skal kunden underskrive erklæring om, at placeringen sker i henhold til kundens eget valg og for kundens egen risiko. Udtræden af puljen kan ske med ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned. ) Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens værdi ved en ændring i renten på procentpoint. En varighed på f.eks. betyder, at beholdningens værdi vil ændres med % ved en renteændring på procentpoint. Ved beregning af varigheden på konverterbare realkreditobligationer, bliver varigheden korrigeret for risikoen for ekstraordinære udtrækninger (benævnt korrigeret varighed). Investeringsstrategi og risikoeksponering Gruppe : % aktier og % obligationer. Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % 9%,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske aktier % %,, 9 Udenlandske aktier % %,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe : % aktier og % obligationer. Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske aktier % %,, 9 Udenlandske aktier % %,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe : % aktier og % obligationer. Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske aktier % %,, 9 Udenlandske aktier % %,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe :,% aktier og 9,% obligationer. Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige. Desuden kan en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % %,,,, 9 Samlet obligationsandel % %,,,,,, 9 Danske og udenlandske aktier % %,,,, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % %,,,, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % %,,, 9 Indeksobligationer % %,, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % %

13 Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Maksimalt % af den enkelte gruppes puljemidler må placeres i en enkelt emittents aktier. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Bruges afledte finansielle instrumenter til porteføljepleje, skal puljen holde en likvid beholdning svarende til nettopositionen i det underliggende aktiv eller indeks, så der ikke sker gearing. Afledte instrumenter regnes sammen med den eventuelt tilhørende likvide beholdning ind i rammerne for de enkelte puljer efter det underliggende aktiv eller indeks. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i tilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf., stk., nr. og, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan tillige ske i investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Rådets direktiv // EØF (UCS-direktivet). Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder tilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. Omkostninger og handelsvilkår For puljen beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Puljedeltagerne betaler hvert år et puljeadministrationsgebyr på,% p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens børneopsparingskonto tilknyttet puljeordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelse / udtræden. Depotgebyr Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for puljen vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ingen kursskæring. Hvis en handelsordre fra puljen ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Det er gratis at skifte gruppe én gang årligt, derefter betales et gebyr på kr. pr. puljekonto for hvert gruppeskift inden for samme kalenderår. Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljen: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer Virksomhedsobligationer Udenlandske aktier Danske indeksobligationer Danske aktier Investeringsforeninger Satser,% af kursværdien,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien,% af kursværdien,% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,% af kursværdien Tilbagesøgning af udenlandsk skat Spar Nord Bank A/S afholder omkostningerne overfor eksterne samarbejdspartnere ved tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Disse omkostninger bliver viderefordelt blandt puljedeltagerne. Øvrige Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og til de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber, og betales af puljen. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige, laveste kontantrentesats for kapitalpensionsindestående i Spar Nord Bank A/S plus et tillæg på, procentpoint. Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt pensionsafkastbeskatningsloven. Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum måneds varsel med ikrafttræden den. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den. april. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af børneopsparingspulje i Spar Nord Bank A/S.

14 Noter til investeringsrammerne. Ved danske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer noteret på Københavns Fondsbørs.. Ved udenlandske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, som er noteret på et reguleret marked udenfor Danmark.. Alle aktier og obligationer skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i art. i direktiv /9/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig ikke i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE).. Opsparingen kan anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked (jf. note ). Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.. Ved danske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre eller Færøernes landsstyre.. Ved udenlandske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af medlemsstater inden for Den Europæiske Union, stater som Fællesskabet har indgået aftale med eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt.. Ved investering i erhvervsobligationer er der krav om rating hos enten Standard and Poors, Moody eller Fitch. Ved investering i erhvervsobligationer udstedt af nordiske selskaber (danske, svenske, finske og norske) er der ikke krav om rating. Udenlandske obligationer skal handles på anerkendte børser.. Ved indeksobligationer forstås indekserede obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller Danmarks Skibskreditfond og noteret på Københavns Fondsbørs. 9. Der kan investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer via investeringsforeninger uanset reglerne i note til, såfremt investeringsforeningerne opfylder betingelserne for handelssted, jf. note. Har du tænkt på børneopsparingen? Det er muligt at placere børneopsparingsmidler i alle fire puljegrupper. Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere om dine muligheder. tættere på

15 Puljeresultater Forklaring Alle afkast er efter handelsomkostninger, men før administrationsgebyr og evt. PAL-skat (pensionskunder). Tallene er afrundede til en decimal. Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligationsog kontant beholdningen. Belægges med pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med pct. skat. Puljeafkast. kvartal Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -,, Samlet afkast -,,,,9 Puljeafkast. kvartal Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,9,9 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -,9 -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast. kvartal Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 9,,,,9 Samlet afkast 9,,,, Puljeafkast Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast, 9,,, Samlet afkast,,9,, Puljeafkast Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -, -, -,, Puljeafkast Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,9,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9, 9,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast 9 Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtig afkast,,,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,9,,, Samlet afkast,,,, Puljeafkast Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,, -,, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -9, -, -, -, Samlet afkast -, -, -, -,* Puljeafkast for *) Negativt afkast refunderet pga. underskudsgaranti i. Afkast i procent gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Skattepligtigt afkast,,,9, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -, -, -, -, Samlet afkast -,,,,9

16 Puljeafkast for - Å årlige afkast i procent Årets renteindtægter på aktivposter (. kr) gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Kontant Indeksobligationer Øvrige renteindtægter. Aktieudbytte....9 Årets kursregulering af værdipapirer (. kr) gruppe Gruppe Gruppe Gruppe.9... Indeksobligationer Danske aktier.... Udenlandske aktier....9 Årets kursregulering af valuta Andre aktiver Puljens samlede resultat og handelsomkostninger (. kr) gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Kurtage / provision Samlet resultat puljenyt - udgives af spar nord bank Ansvarshavende: Peter Kristensen, direktør, Rente og Valuta Redaktion: Tina Moreau Pihl, Handels- og Udlandsområdet Spar Nord Bank Skelagervej, postboks 9 Aalborg Telefon 9 Redaktionen er sluttet. februar Obligationsbeholdning efter renterisiko (korrigeret varighed)* (. kr) gruppe Gruppe Gruppe Gruppe,,,, Indeksobligationer,,,, sbeholdninger (mio. kr.) (. kr) gruppe Gruppe Gruppe Gruppe,,.9,., Udenlandske obligationer,,,, Indeksobligationer,,,, Danske aktier,, 9,, Udenlandske aktier,, 9, 9, Kontant,,,, * Korrigeret varighed angiver den procentvise ændring i gruppernes kurstab-/gevinst ved en ændring i renten på pct.-point, hvor man samtidig har taget hensyn til konverteringsretten på realkreditobligationer. Puljeafkastet kan følges måned for måned på Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. tættere på

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Markedskommentar... side 3 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe 3... side 8 Gruppe 4... side 9 Puljeresultater...

Læs mere

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen? PuljeNyt Nr. 1 Februar 29 - -1-1 -2-2 -3-3 -4 Afkast for 28-2,38 pct. -1,1 pct. -28, pct. -38,4 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?...

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension PuljeNyt Nr. 1 Februar 21 3 2 2 1 1 Afkast for 29 2,26 pct. 21,28 pct. 1,46 pct.,76 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Interessen for at hæve SP Pension har været overvældende stor. Der er så få

Læs mere

AFKAST I PROCENT FOR ÅRET

AFKAST I PROCENT FOR ÅRET Puljenyt Nr. 1 Februar 216 tættere på 2 2 1 1 pct. AFKAST I PROCENT FOR ÅRET 21 22, pct. 16,6 pct. 8,73 pct. 2,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Endnu et år med høje afkast...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 2 Spar Nord puljenyt Jævne afkast i 2016 INDHOLD Jævne afkast 2016... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP...

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP... Puljenyt Nr. 1 Februar 2 Indhold Nye muligheder med SP... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4...

Læs mere

Puljeresultaterne de bedste nogensinde!

Puljeresultaterne de bedste nogensinde! Puljenyt Nr. 1 Januar 26 Indhold Puljeresultaterne 2, de bedste nogensinde... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3...

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. )

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Administration af puljer Kapitel 3 Kundeinformation Kapitel 4 Puljers investering i finansielle

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 09.05.2016/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer, aktier

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 8. august 2014, fastsættes:

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

2,92 pct. krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere

2,92 pct. krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere PuljeNyt Nr. 1 Februar 28 3, 2, 2, 1, 1,,, -, -1, Afkast 27 -,3 pct. 2,92 pct. 1,1 pct.,31 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Ny lovgivning på pensionsområdet Ny lovgivning på pensionsområdet...

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent

Puljenyt. Pulje eller kontant? tættere på. tættere på INDHOLD -10. Nr. 1 Februar Tabel 1: Historiske puljeafkast og kontantrenter I procent Puljenyt Nr. 1 Februar 212 tættere på 2 1-1 -2-3 -4 - - -7-8 -9-1 -11-12 pct. Afkast for 211 1,71 pct. -1,79 pct. -,8 pct. -1,7 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Pulje eller kontant?...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Generelt om puljeinvestering hos Jutlander Bank Jutlander Bank (i det følgende benævnt banken) tilbyder at

Læs mere