Jordforurening DKJord - Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening DKJord - Kommuner"

Transkript

1 Jordforurening DKJord - Kommuner

2 GeoEnviron Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron version set i forhold til det gamle Jordforureningsmodul. DKJord Integration - Kommuner... 4 Funktionalitet...4 Opsætning...6 Modulspecifikke programændringer... 8 Modulet Jordforurening DKJord...8 Lokalitetsdetaljer... 8 Projekter Sagsforløb Miljøindikatorer Referencer Stamdata til Jord...13 Jordforurening DKJord STANDAT kodelister Rapporter til Jordforurening DKJord...14 Udvalgte lokalitetsoplysninger Grundmodulet Matrikelregister...15 Forurening pr. lokalitet udgave, august

3 GeoEnviron DKJord Integration - Kommuner DKJord Integration - Kommuner Den 6. april 2011 gik DKJord databasen på Miljøportalen i drift. Alle regioner har nu fået uploadet deres jordforureningsdata hertil. DKJord satte en ny snitflade i drift den 23. juni GeoEnviron fungerer sammen med den nye snitflade. Funktionalitet Med GeoEnviron version frigives også DKJord Integrationen for kommuner. Den nye DKJord Integration for kommuner er en server-baseret løsning, der automatisk henter de nyeste data fra Miljøportalens DKJord database. Der hentes altså data fra DKJord uden at brugerne bliver forstyrret af dette. GeoEnviron serverprogrammet henter de seneste ændringer i DKJord med et fast defineret time-interval. Nye lokaliteter hentes Når DKJord Kommune-integrationen er installeret og sat op, vil der automatisk blive hentet alle de jordforureningslokaliteter, der er beliggende i kommunen, og som regionen har indlæst i DKJord databasen. Så de kommuner der allerede har data i modulet Jordforurening DKJord vil altså opleve, at alle eller en del af deres jordforureningslokaliteter vil blive dubleret. Øvrig funktionalitet Alle lokaliteter der er hentet fra DKJord databasen vil have et lokalitetsid, der ender med -DKJ, og som ser således ud: 3 cifret kommunenr. - 5 cifret løbenr. - DKJ (altså f.eks DKJ). Det er ikke muligt for kommunen at rette i de data, der er hentet fra DKJord databasen. Men der er fortsat mulighed for at oprette egne lokaliteter, og på sådanne lokaliteter vil der være helt normal redigeringsadgang i alle datafelter. Så for at klart at adskille oplysninger som registreres i forbindelse med kommunal sagsbehandling fra data der kommer fra DKJord, kan det være en god idé at oprette sådanne lokale lokaliteter. Er lokaliteten hentet ned fra DKJord, er brugere i kommunen forhindret i at rette eller slette i regionens data. For i alle de datafelter, der har data fra DKJord (eller som kan være udfyldt af DKJord), kan brugeren ikke ændre data, når lokaliteten stammer fra DKJord. Det vil altså være alle de datafelter, der fremhæves med orange farve, når knappen Vis DKJord er aktiveret nederst til højre i modulvinduet. På de faner og i de felter, der benyttes til DKJord data, gælder der følgende: Brugeren kan hverken indsætte eller slette datarækker Brugeren kan ikke redigere data i felter, der kan indeholde data fra DKJord Brugeren kan tilføje data i de datafelter, der aldrig vil indeholde data fra DKJord 1. udgave, august

4 GeoEnviron DKJord Integration - Kommuner På fanerne vist på billedet herover kan brugeren derfor kun indtaste data i felterne Beskrivelse og Forurenet areal (m 2 ) på fanen Forureningsstatus. For når der ingen data er i DKJord-felterne på fanen Delarealer (som bl.a. omfatter et krævet felt), kan brugeren overhovedet ikke indtaste her. Hvis der omvendt er DKJord-data på fanen Delarealer, kan brugeren indtaste i felterne Status og Bemærkning. Stamdata kodelister låses De stamdata kodelister, der benyttes af DKJord, vil også være låst, så brugere i kommunen ikke kan redigere i dem. Det har vi gjort for at undgå, at GeoEnviron kommer til at mangle nogle af de stamdatakoder, som GE skal benytte når der hentes fra DKJord databasen. Status for synkronsering vises DKJord modulet viser med et grønt/gult/rødt ikon på knappen 'Vis DKJord status', om GeoEnvirons data for den valgte jordforureningslokalitet svarer til DKJords data. Hidtil har GeoEnviron vist dette symbol på knappen: Grønt flueben: OK, data er 100 % ajour Advarselsflag: Venter på dataoverførsel Alarmlampe: Fejlramt GIS-flader Alle jordforureningslokaliteter, som regionerne indberetter til Miljøportalens DKJord database skal være udstyret med en GIS-flade, som sendes videre til Dansk Arealinformation. Ved at gå ind på Danmarks Arealinformations hjemmeside på adressen er det derfor muligt at få vist GIS-fladerne for de lokaliteter, der er hentet fra DKJord. 1. udgave, august

5 GeoEnviron DKJord Integration - Kommuner Matrikeloplysninger Når regionerne indberetter data om jordforureningslokaliteter til DKJord databasen, indberettes også matrikeloplysninger. Og når kommunens jordforureningslokaliteter hentes i DKJord, så hentes også de indberettede matrikeloplysninger. Disse oplysninger vises på fanen Forurening pr. lokalitet i GeoEnvirons matrikelregister. Og en matrikel oprettes ved hentningen, hvis den ikke findes i matrikelregisteret. Opsætning Opsætning af hentning fra DKJord Programmet der foretager DKJord datahentningen hedder GeoServer for DKJord, og det skal køre som en Windows tjeneste på en server. Når dette program er installeret, er det muligt at lave opsætningen af DKJord integrationen fra GeoEnviron - når der er logget på med administrator-login. Opsætningen foretages på fanen Integration med DKJord vinduet, der åbnes med menupunktet 'System Adm. Opsætning Systemopsætning': Før opsætningen skal kommunen have oprettet et logon på Miljøportalen, hvortil der er knyttet de nødvendige rettigheder til DKJord databasen. Dette bruger-id angives øverst i opsætningsvinduet sammen med kodeordet. Kodeordet krypteres, når det gemmes i GeoEnviron databasen. 1. udgave, august

6 GeoEnviron DKJord Integration - Kommuner Geokon formoder, at de fleste kommuner vil hente data fra DKJord en gang i døgnet, så GeoEnviron hver morgen indeholder alle data indberettet fra regionen dagen før. Men det er f.eks. også muligt at vælge at hente data fire gange i døgnet ved i stedet at angive et interval på 06:00 timer. I opsætningen for kommuner skal der være angivet et kommunenummer, men der må samtidig ikke være angivet et regionsnummer. Bemærk at GeoEnvirons DKJord integration kan trække de indhentede GIS-flader ud og placere dem i GML-filer. Sådanne filer er dog kun anvendelige i det omfang kommunens GIS-system forstår GML-filer hentet fra DAI (som er et udvidet/ tilpasset GML-format). Det er ligeledes op til kommunen om der skal gemmes log-filer fra integrationen. Hvis denne mulighed altid er slået til, kan log-filerne dog efterhånden komme til at optage en hel del diskplads, men det kan være en god ting at slå denne logning til i perioder - f.eks. i opstartsfasen eller hvis der konstateres problemer med hentning. Husk at gemme data, når opsætningsoplysningerne er udfyldt. 1. udgave, august

7 Modulspecifikke programændringer Modulet Jordforurening DKJord Set i forhold til det gamle Jordforureningsmodul, så er de nye ting i modulet 'Jordforurening DKJord' primært sket under den lodrette hovedfane Historik. Lokalitetsdetaljer Forureningsstatus Som den første fane i modulet er der tilføjet en ny fane med lokalitetsdetaljer. Herunder er der tilføjet endnu en ny fane, fanen Forureningsstatus, hvor udvalgte data er hentet fra toppen af den tidligere indberetningspost. Status er konverteret fra feltet af samme navn fra modulets hoveddata vindue, mens indberetningskoden herfor vil svare til status fra den tidligere indberetningspost. OBS! Der kan kun registreres én forureningsstatus-post på fanen, og tjekfeltet Indberettes til DKJord på denne fane slår al indberetning af lokalitetens data til og fra. 1. udgave, august

8 Når der er markeret i tjekfeltet Indberettes til DKJord, vil en knap blive vist umiddelbart til højre for feltet. Den vil vise om lokaliteten skal indberettes til DKJord, om dens data er blevet indberettet og i givet fald med en dato for seneste overførsel, hvad DKJords ID-nr. er for lokaliteten, samt om seneste overførsel var fejlfri eller ej. Men hver gang jordforureningslokalitetens data indberettes til DKJord, bliver feltet Indberettet samtidig udfyldt eller overskrevet med datoen for indberetningen - og skjult bagved gemmes også tidspunktet herfor. Under fanen Forureningsstatus vises 5 underordnede faner, hvoraf størsteparten af dem svarer til faner under den tidligere indberetning: Fanen Årsag svarer til den tilsvarende fane under den tidligere indberetning, men dog således at den nu viser de aktivitetsposter fra fanen Aktiviteter, som er markeret til indberetning i DKJord. Og med knappen til højre for de enkelte aktiviteter, kan der springes til den viste aktivitet på fanen Aktiviteter. Fanen Anvendelse svarer til den tilsvarende fane under den tidligere indberetning. Her angives lokalitetens nuværende anvendelse, evt. med flere poster, men kun de poster, der er markeret til indberetning, bliver indberettet til DKJord. Fanen Indsatsområde svarer til fanen Indsats under den tidligere indberetning. Her angives et eller flere indsatsområder, men kun de poster, der er markeret til indberetning, bliver indberettet til DKJord. Fanen Forventet indsats er en ny fane, hvorpå forventet indsats kan angives, eventuelt med flere poster. For hver indsats kan angives en start- og slutdato. Også her indberettes kun de poster, der er markeret herfor. Fanen Delarealer er identisk med den tilsvarende fane under den tidligere indberetning. Herpå anføres afmeldte eller frigivne delarealer af lokaliteten. Kun poster, der er markeret til indberetning, indberettes til DKJord. Stoffer 1. udgave, august

9 Under den nye 2. niveau fane med lokalitetsdetaljer har vi tilføjet endnu en ny fane, Stoffer, hvorunder lokalitetens forurenende stoffer registreres. OBS! Vær opmærksom på at data fra denne fane gemmes i den samme tabel i databasen som data fra fanen Risikovurdering/Stoffer, så når der tilføjes eller slettes stoffer på en af disse faner, vil ændringer også vise sig på den anden fane (når der genhentes fra databasen med funktionstast F5). Når data på fanen er gemt, er det med knappen muligt at angive et eller flere medier, der er forurenet af stoffet, idet der i listboksen som åbnes, kan multiselekteres ved at holde CTRL-tasten nede, når der vælges koder med musen. De valgte medier vises herefter på underfanen Forurenet medium og gemmes samtidig i databasen. Med knappen til højre for de enkelte stoffer, er det muligt at åbne Kemidatabasen, som er den bagvedliggende kodeliste for stoffer. Underfanen Forurenet medium anvendes således til at angive hvilke medier der er forurenet af et stof, så denne fanes indhold er altså underordnet de enkelte stoffer. Kun medier, der er markeret til indberetning, indberettes til DKJord. OBS! Selvom et forurenende stof er markeret til indberetning, bliver det kun indberettet når mindst ét forurenet medie er koblet til stoffet, og dette også er markeret til indberetning. Fysiske forhold Fanen Fysiske forhold (med de hidtidige underfaner) er flyttet ind under 2. niveau fanen Lokalitetsdetaljer. Herunder finder du altså nu fanerne Inspektion, Tilførte restprodukter, Efterladte materialer og Tankanlæg (med underfanerne for registrering af Tanke, Udskillere, Sandfang og Jordvarmeanlæg). Ingen data fra alle disse faner indberettes til DKJord. Deponering Fanen Deponering (inkl. underfaner) er flyttet ind under fanebladet Lokalitetsdetaljer. Ingen data såvel fra fanen Deponering som fra underfanerne Indretning, Drift, Geologi og Administration indberettes til DKJord. Beskyttelseszoner Fanen Beskyttelseszoner er flyttet ind under 2. niveau fanebladet Lokalitetsdetaljer. Data fra denne fane indberettes heller ikke til DKJord. Projekter Der er også tilføjet en ny 2. niveau fane med navnet Projekter ( ikke at forveksle med den hidtidige fane af samme navn, som stadigvæk ligger under fanen Referencer). Under denne nye fane vises tidligere indberettede afværgeprojekter. Og fremover skal alle nye projekter, der skal indberettes til DKJord, registreres under denne fane. På de 3 underfaner Alle faser, Afværgefaser og Årlige omkostninger kan der kobles underordnede data til de enkelte projekter, men kun på den sidste af fanerne foretages dataindtastningen og datakoblingen direkte på underfanen, idet der her kan indtastes oplysninger om omkostningerne på projektet fordelt på år. 1. udgave, august

10 De 2 første underfaner viser henholdsvis alle faser og blot afværgefaser, der er koblet til projektet. Men denne definition af faser foretages ved at koble et sagsforløb på projektet på den næste 2. niveau fane, fanen Sagsforløb (læs nærmere herom senere). Om en fase bliver vist på begge underfaner eller kun den første, er afhængig af om det er en afværgefase. På begge underfaner kan der imidlertid springes til den aktuelle sagsforløbspost på fanen Sagsforløb via knappen til højre for de enkelte faser. På underfanen Afværgefaser kan der via knappen angives et eller flere forurenende stoffer i kombination med forurenet medium, da der i listboksen som åbnes, kan multiselekteres ved at holde CTRL-tasten nede, når der vælges koder med musen. De valgbare stof- og mediekombinationer er dem der er angivet for lokaliteten under fanen Lokalitetsdetaljer/Stoffer og underfanen Forurenet medium, og som er markeret til indberetning på sidstnævnte underfane. De valgte stof- og mediekombinationer vises efterfølgende på underfanen Forurenende stoffer og gemmes samtidig i databasen. Yderligere underfaner herunder. Når underfanen Afværgefaser er valgt, vil der under den vises endnu en række underfaner (disse faner svarer til specificeringsfanebladene for projektfaser i den tidligere indberetning): Underfanen Forurenende stoffer anvendes til at angive hvilke forurenende stoffer i kombination med forurenede medier som afværgeprojektfasen omfatter. Nye poster tilføjes via knappen på fanen ovenover (se den nærmere beskrivelse ovenfor). Alle data på fanen indberettes til DKJord. Underfanen Jord anvendes kun når der i forbindelse med afværgeprojektfasen foretages jordflytning/jordrensning. Underfanen Vand anvendes kun når der i forbindelse med afværgeprojektfasen foretages oppumpning af vand. Underfanen Immobilisering anvendes kun når der i forbindelse med afværgeprojektfasen foretages immobilisering. Underfanen Afdampning anvendes kun når der i forbindelse med afværgeprojektfasen foretages afdampende foranstaltninger. 1. udgave, august

11 Underfanen Lossepladsgas anvendes kun når der i forbindelse med afværgeprojektfasen foretages foranstaltninger mod lossepladsgas. Underfanen Monitering anvendes kun når der i forbindelse med afværgeprojektfasen etableres moniterende foranstaltninger. Sagsforløb På fanen Sagsforløb har vi dels tilføjet et Indberettes til DKJ tjekfelt, og dels tilføjet et nyt Projekt-felt for valg af et af lokalitetens projekter, oprettet på den forrige 2. niveau fane Projekter. Når et projekt vælges her, bliver sagsforløbsposten koblet som en ny fase under det valgte projekt på fanen Projekter, og samtidig vises projektets evt. start- og slutdato i 2 autofelter her på fanen Sagsforløb. Samtidig har vi ændret i den bagvedliggende kodeliste for feltet Historiktype, idet vi har tilføjet et systemtypefelt i kodelisten (med valgmulighederne Afværge, Kortlægning, Andet og Ingen) samt et tjekfelt for om historiktypen skal indberettes. Så når en historiktype vælges på fanen, udfyldes Indberettes til DKJ tjekfeltet også (for en ny post). Og er den valgte historiktype sat til indberetning og defineret med en systemtype der ikke er Ingen, vil det ikke være muligt at gemme sagsforløb-posten, hvis der ikke er angivet et projekt på den. Tilsvarende vil en markering i feltet Indberettes til DKJ på en eksisterende sagsforløb-post give denne besked, hvis den valgte historiktype er defineret med en systemtype der ikke er Ingen, og der samtidig ikke er angivet et projekt på sagsforløbposten. Når der er angivet et projekt på en sagsforløb-post, og den valgte historiktype er defineret med en systemtype der er Afværge, vil der øverst på fanen vises en knap. Med den kan der springes til den aktuelle projektfase på fanen Projekter og underfanen Afværgefaser, og hermed kan detaljerne på afværgefasen ses eller udfyldes. Miljøindikatorer I den nye udgave af modulet har vi valgt at fjerne den tidligere fane Miljøindikatorer, da den ikke rigtigt er blevet brugt af vore kunder i det gamle jordforureningsmodul. 1. udgave, august

12 Referencer Adresser og projekter På fanerne Adresser og Projekter (begge under fanen Historik/Referencer) har vi nu skabt selvstændige underfaner henholdsvis til Adresseroller og Faser, så datastrukturen på disse faner fremtræder mere gennemskuelig. GIS-flader En indberetning til DKJord databasen skal indeholde GIS-fladedata (som gøres tilgængelig på Miljøportalens Arealinformation). Under fanen Historik Referencer har vi derfor tilføjet en ny fane, GIS-flader. Hertil kan importeres GIS-flader (i GML-format). I Miljøportalens tekniske dokument S2 kan der læses om hvordan GML-filer med GISfladedata skal opbygges. Dette og en lang række andre tekniske dokumenter kan findes på Miljøportalens Wiki, som der kan læses mere om på internetsiden: Stamdata til Jord Jordforurening DKJord Vi har tilføjet et nyt stamdatavindue for DKJord modulet, der åbnes med menupunktet 'Stamdata Jord Jordforurening DKJord'. På fanerne i dette vindue vises de lokale kodetabeller, der anvendes af dette modul. Her er der altså fortsat mulighed for at tilføje nye koder, der ønskes brugt i modulet. Bemærk, at stamdata fanerne Historiktyper og Status nu indeholder felter, der har betydning for indberetningen. STANDAT kodelister Vi har rettet stamdatavinduet 'STANDAT kodelister' (hed tidligere 'MST Indberetning'), så dette vindue nu indeholder alle de kodetabeller, der anvendes ved udveksling af data med Miljøportalens DKJord database. OBS! På fanerne i dette vindue må der altså ikke tilføjes nye koder, som ikke er i de officielle STANDAT kodelister. Indsatsområde/årsag På fanen Indsatsområde/årsag i stamdatavinduet med STANDAT kodelister, findes to aktiv-tjekfelter, der styrer om de enkelte koder kan vælges. Det første tjekfelt, Aktiv på lokalitet, er en omdøbning af det hidtidige aktiv-felt. Og det bestemmer hvilke koder der bliver vist i listboksen og kan vælges, når der skal angives et indsatsområde på underfanen Indsatsområde (placeret under fanen Historik/Lokalitetsdetaljer/Forureningsstatus). Det andet tjekfelt, Aktiv på projekt, er et nyt felt i stamdatavinduet. Og det bestemmer nu hvilke koder der bliver vist i listboksen og kan vælges, når der skal angives en årsag i tilknytning til et projekt på underfanen Projekter (der er placeret under den overordnede fane Historik). 1. udgave, august

13 Rapporter til Jordforurening DKJord Udvalgte lokalitetsoplysninger Under menupunktet 'Rapporter/Jordforurening DKJord' har vi tilføjet en enkelt rapport med udvalgte lokalitetsoplysninger. Denne rapport svarer til rapporten med samme navn for det gamle jordforureningsmodul, men den har fået nyt rapport-layout. Som hidtil udtrækker rapporten såvel de data som indberettes til MST (via DKJord) samt øvrige data af relevans for den valgte lokalitet. Rapporten udskrives til printer ved at vælge knappen 'Udskriv vindue' i værktøjslinjen. 1. udgave, august

14 Grundmodulet Matrikelregister Forurening pr. lokalitet I forbindelse med udviklingen af integrationen til DKJord databasen har vi tilføjet en ny fane i modulet Matrikelregister, fanen Forurening pr. lokalitet. Fanen er tilføjet for at understøtte DKJords krav om, at der skal kunne angives varierende forureningsstatus for hver lokalitet, der refererer til den samme matrikel. Når en matrikel refereres og evt. oprettes i Matrikelregisteret fra en jordforureningslokalitet (dvs. fra fanen Matrikler i modulet Jordforurening DKJord), så vises data om denne lokalitet automatisk på den nye fane. Herefter er det muligt at angive yderligere data for jordforureningslokaliteten på den nye fane, hvor følgende felter er til rådighed: Kortlægningsstatus, Kortlagt dato, Afmeldt dato, Boligerklæring (Ja/Nej), Boligerklæring dato, Nuancering og Nuanceringsdato. 1. udgave, august

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

GeoEnviron DK DKJord Service

GeoEnviron DK DKJord Service GeoEnviron DK 8.0.0 DKJord Service Forudsætninger: Klienten og database skal være opgraderet til version 8.0.0 eller en senere version. Hvis man allerede har oprettet data i jordforureningsmodulets stamdata-tabeller,

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

Minimumskrav for en V2

Minimumskrav for en V2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelser generelt... 4 Oprettelse af ny lokalitet... 5 Journalnummer... 6 Opdater ny lokalitet eller eksisterende lokalitet... 7 Arealanvendelse... 7 Opret ny matrikel

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. til GeoEnviron Service BoM Service til integration mellem GeoEnviron og Byg og Miljø Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. Servicen henter data

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Byg og Miljø integration - installation

Byg og Miljø integration - installation integration - installation Følgende gennemgår installationen af integrationen til byggesags- og miljømoduler. Vigtig information Hvis der allerede er oprettet sager i, som er manuelt oprettet i GeoEnviron,

Læs mere

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 8. JAR-Manual, Version 1.0. Indsats i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 8 Indsats i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Version 2.1, april 2015 Øvelse ID: 8 Øvelsesemne: Indsats Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at udfylde indsatsområderne

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 GeoEnviron 7.2.2 Ændringer i ver. 7.2.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.2.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.2.2 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov,

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov, NUMMER 6 OKTOBER 2000 Nye GeoEnviron moduler Med GeoEnviron version 4 følger frigivelsen af flere nye moduler og en lang række nye faciliteter, som vil medvirke til at lette den daglige sagsbehandling.

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Integration med Jupiter

Integration med Jupiter Integration med Jupiter ERFA-møde om Vandindvinding Integration med Jupiter - Agenda Aktuel status Både for integrationen og for Jupiter Kendte problemer Årsager og løsningsforslag Fremtidig udvikling

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-07-2013, kl. 08:58 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Outlook 2010 POP3-opsætning

Outlook 2010 POP3-opsætning mailplatform Microsoft Exchange 2010 Indledning Med denne vejledning har du mulighed for at opsætte en POP3 konto i Outlook 2010. Beskrivelse Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook 2010 installeret

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0

Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Indtastning af afværgedata i JAR ver 1.0 Denne vejledning beskriver indtastning af afværgefaser i JAR. Der vil desuden komme en kort beskrivelse af undersøgelsesfaser. Hele delen omkring projekt og faseoprettelse

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0 Manual Lara Webtilmelding Version 2.0 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 3 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil... 5 Godkendelse af elevprofiler...

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177 1. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i første halvår en række nye kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere