Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole"

Transkript

1 Frisør Hovedforløb Lokalundervisningsplan version 7 jvf. bekendtgørelse nr. 191 af 9. marts 2011 og uddannelsesordning af 1. juli 2011 Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen Redigeret af

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Skolepraktik Bedømmelsesplan Eksamensregler Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Overgangsordning Læringsaktiviteter Undervisningsplan for Hovedforløb 1 frisør version Undervisningsplan for Hovedforløb 2 frisør version Undervisningsplan for Hovedforløb 3 frisør version Undervisningsplan for Hovedforløb 4 frisør version Undervisningsplan for Hovedforløb 5 frisør version Undervisningsplan for Hovedforløb 6 frisør version Undervisningsplan for valgfrit specialefag Aftenfrisering - frisør version Undervisningsplan for valgfrit specialefag Langt hår - frisør version Undervisningsplan for valgfrit specialefag Trend damemode - frisør version Undervisningsplan for valgfrit specialefag Trend herremode/skæg - frisør version Undervisningsplan for valgfrit specialefag Moderne styling - frisør version Undervisningsplan for valgfrit specialefag Typebestemt makeup aften - frisør version Side 2 af 78

3 1. Generel information om skolen 1.1 Praktiske oplysninger er et af landsdelens største uddannelsescentre. Hver dag er ca elever i gang på skolens erhvervsuddannelser, omkring 350 elever på det tekniske gymnasium samt et stort antal elever, kursister og studerende på kursuscentret. Der er derfor altid gang i den på Teknisk Skole, og mange forskellige og spændende aktiviteter finder sted her. Skolens væsentligste aktivitet er naturligvis undervisningen på de mange uddannelser. Undervisningen afvikles i henhold til gældende love og regler og udvikles konstant i forhold til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov og ønsker. I forandrings- og udviklingsprocessen er de lokale undervisningsplaner vigtige planlægnings- og styringsinstrumenter. Heri beskrives blandt andet hvordan undervisningen er tilrettelagt, hvilke elementer undervisningen består af, og hvordan disse afvikles. De lovmæssige krav til indholdet i de lokale undervisningsplaner er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 09/07/2010), kapitel 6, Skolens hovedadresse er: Sp. Møllevej Esbjerg Telefon: Hjemmeside: Side 3 af 78

4 På tilbyder vi følgende erhvervsuddannelser: Indgange Hovedforløb Specialer Muligheder for skolepraktik Produktion og udvikling Smed Aluminium Rustfri Kleinsmed Bearbejdningssmed/trin 1 x Skibsmontør Skibsmontør x Skibsmekaniker Skibsmekaniker Vindmølletekniker Vindmølletekniker Teknisk Designer Teknisk designer, Industriel produktion. Teknisk designer, Bygge og anlæg. Bil, fly og andre Mekaniker Automontør/trin 1 x transportmidler Mekaniker Transport og Lager- og terminaluddannelsen Lagermedhjælper/trin 1 x logistik Lageroperatør - Lager og logistik Lageroperatør - Lager og transport Vejgodstransportuddannelsen Godschauffør Kranfører Lastbilchauffør Redder uddannelsen Ambulanceassistent Autohjælp Strøm, styring og it Elektriker El-montør/trin 1 Installationsteknik x Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (i samarbejde med AMU Vestjylland) Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bygningsmaler x Murer Murer Flisemontør/trin 1 x Tømrer Tømrer x Vvs-uddannelsen VVS er x VVS er og blikkenslager VVS er energispecialist Krop og stil Frisør Frisør x Mad til mennesker Ernæringsassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper/trin 1 x Gastronom Gastronomassistent/trin 1 x Kok Tjener Konference- og selskabstjener Tjener/trin 1 Sundhed, omsorg og pædagogik Tandklinikassistent Tandklinikassistent x X x Side 4 af 78

5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tager, som alle øvrige aktiviteter på, udgangspunkt i skolens mission og vision, som beskriver de overordnede mål, der arbejdes frem mod. Mission: Vision: er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov. vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbydeattraktive uddannelser præget af høj fagkighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring. Dette betyder blandt andet, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte elev gennem sin uddannelse opnår de bedst mulige kompetencer. På erhvervsuddannelserne betyder det, at hver eneste elev gennem sin uddannelse skal blive så dygtig en håndværker som overhovedet muligt. For at sikre den bedst mulige læring, og dermed den størst mulige faglighed, for den enkelte elev, arbejdes der ud fra tre overordnede principper for undervisningen: Differentiering der undervises i henhold til den enkelte elevs kompetencer. Involvering - alle elever engageres og aktiveres i undervisningen. Integrering undervisningen tilrettelægges, således at sociale relationer opbygges og styrkes. Side 5 af 78

6 Differentiering Undervisning iht. den enkelte elevs kompetencer Optimal læring Størst mulig faglighed Involvering Engagering og aktivering af alle elever i undervisningen Integrering Sociale relationer styrkes i undervisningen Overordnede principper for undervisningen på erhvervsuddannelserne. Disse overordnede principper har stor betydning for, hvordan uddannelserne organiseres og struktureres på, og er ligeledes afgørende for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen. På baggrund af principperne om differentiering, involvering og integrering arbejdes der på Teknisk Skole blandt andet med læringsstile. Læringsstilene tager udgangspunkt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som Lena Boström og Svend Erik Schmidt er ophavsmænd til og som indeholder forskellige elementer, som har betydning for, at man kan opnå den bedst mulige læring. På er der fokus på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så vores elever kan udnytte deres læringsstyrker og -ressourcer bedst muligt som udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med de læringsstilselementer, der hjernemæssigt har betydning for måden, vi tilegner os og bearbejder informationer og viden på. Det betyder, at der i undervisningen skal være øje for at eleverne lærer forskelligt at nogle elever er visuelt eller auditivt orienteret, mens andre har deres styrker taktilt eller kinæstetisk, at nogle elever har brug for helheden og overblikket, mens andre arbejder detaljeorienteret og trin-for-trin. Underviserne arbejder derfor løbende og målrettet med at udvikle nye eller supplerende materialer og præsentationer til deres undervisning i fagene og på de forskellige uddannelsesområder for at tilgodese disse forskellige læringsstile og samtidig inspirere og Side 6 af 78

7 videndele med kolleger. Kan vi sikre, at den enkelte elev er i et læringssrum og i en læringssituation, hvor eleven bedst mulig kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer, skaber det bedre og større sammenhæng mellem kravet om at lære og lysten til at lære eleven kommer i FLOW og dermed øges både det faglige selvværd og den generelle trivsel. Som et værktøj til strukturering af undervisningen anvender vi på blandt andet Cooperativ Learning en pædagogisk tilgang som øger den enkelte elevs aktivitetsniveau og deltagelse i læringssituationen. Her arbejdes med en række konkrete strukturer, som betyder en høj grad af samtidig interaktion, individuel ansvarlighed, positiv indbyrdes afhængighed og lige deltagelse. En anden organisering af dele af undervisningen, som er den traditionelle katederundervisnings modstykke. Underviserne har i deres planlægning og tilrettelæggelse haft fokus på både classbuildingselementerne, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb - og videnselementerne, hvor eleverne kan arbejde med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. På tværs af vores uddannelser er videndelingen et centralt og værdifuld element for vores undervisere på den pædagogiske front skolen bruger derfor ressourcer på at skabe et inspirerende forum, hvor underviserne kan fortsætte med at udvikle på metoder og værktøjer, der kan sætte rammerne for den optimale læringssituation for vores elever, så de bliver så dygtige som mulig. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan På er forskellige former for evaluering og bedømmelse vigtige redskaber i vurderingen af såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen og kvaliteten af denne generelt. De overord-nede elementer i bedømmelsesplanen er den løbende evaluering, elevens selvevaluering, den afsluttende bedømmelse samt eksamen. Den løbende evaluering Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er differentieret og tilpasset elevens behov. Elevens selvevaluering Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder. Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i Side 7 af 78

8 forhold til egen læring. Det er underviserens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke betingelser, det skal ske. Frisør Hovedforløb Den afsluttende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af et skoleforløb i henhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag. En nærmere beskrivelse af evaluering og bedømmelse, herunder hvordan dette foregår i praksis på den enkelte uddannelse, er beskrevet i afsnit Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel praktikvirksomhed, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, en personlig uddannelsesplan for eleven. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer. Kompetencevurderingen foretages i løbet af de første to uger på grundforløbet og har til hensigt at klarlægge elevens forudsætninger for uddannelsen. I kompetencevurderingen klarlægges: Elevens faglige kompetencer - skolekundskaber samt øvrige fagfaglig viden og færdigheder Elevens personlige kompetencer Ansvarsfuldhed, selvstændighed, aktiv m.m. Elevens sociale kompetencer samarbejdsevne, respekt for andre m.m. Kompetencevurderingen er således væsentlig for beslutningerne om grundforløbets indhold og varighed, herunder om valg af grundforløbspakke samt eventuelt mulighed for godskrivning af dele af grundforløbet. 1.5 Eksamensregler Eksamensreglement samt eksamenshåndbog ved EUD eksamener på kan findes på følgende link Side 8 af 78

9 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Frisør Adresser: Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf Afd. Storstrømsvej Esbjerg N Skolehjemmet Heremitage Søvej Esbjerg 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Som beskrevet i afsnit 1.2 arbejdes tilrettelægges undervisningen ud fra tre overordnede principper: differentiering, involvering og integrering. Differentiering - fagligt og pædagogisk Undervisningen tilrettelægges og gennemføres differentieret både fagligt og pædagogisk, så eleverne bliver mødt med forskellige udfordringer, der matcher deres faglige kompetencer og niveau og samtidig i forhold til deres læringsstyrker og -potentialer. Det betyder, at det faglige niveau i opgaver, opgavetyper og mængder, niveau og tid, samt brug af hjælpemidler varieres og er forskelligt afhængigt af den enkelte elevs kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Det betyder også, at der i undervisningen tages højde for forskellige pædagogiske tilgange og metoder, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære bedst på. Side 9 af 78

10 Integrering - sociale relationer prioriteres Undervisningen foregår i en social kontekst - og samtidig er de sociale relationer en afgørende parameter for elevernes trivsel og dermed fundamentet for den faglige læring. I planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er der derfor fokus på både classbuildingelementer, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb, og videns-elementerne, hvor eleverne arbejder med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. De sociale relationer mellem eleverne og mellem elever og undervisere prioriteres både i forhold til at komme godt i gang på uddannelsen og i den daglige undervisning i løbet af hele uddannelsen. Involvering - eleverne er aktive Undervisningen tilrettelægges, så eleverne har mulighed for at være aktive i læreprocesserne. Så vidt muligt skabes læringsrum og læringssituationer, hvor den enkelte elev bedst muligt kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer og deltage aktivt på alle måder. En høj grad af deltagelse og aktivitet er et godt fundament for at trives i uddannelse og dermed få mulighed for at udbygge sine kompetencer og færdigheder både de faglige, personlige og sociale. På skolen arbejdes der bredt med de forskellige Cooperative Learning strukturer og andre pædagogiske værktøjer, der forstærker aktivitetsniveauet og graden af elevernes deltagelse. De er en del af den samlede pædagogiske værktøjskasse. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Den grundlæggende vurdering af de enkelte elevers kompetencer samt forventet mulighed for at gennemføre såvel grund- og hovedforløbet foretages ifm. opstart af Grundforløbet. Elevernes uddannelsesplan/elevplan, revideres ifm. starten og afslutningen af hvert Hovedforløb på baggrund af opnåede resultater af såvel prøver og test samt praktikerklæringer fra Praktikværterne. 2.4 Undervisningen i frisøruddannelsen Frisøruddannelsens varighed og struktur: I nedenstående skema ses, hvordan vekselvirkningen mellem skole og praktik er fordelt for uddannelsen. Evt. Praktik Grundforløb 20 uger eller Ny mesterlære Evt. praktik Skole H1 Praktik Skole H2 Praktik Skole H3 Praktik Skole H4 Praktik Skole H5 Praktik Skole H6 Praktik Side 10 af 78

11 I det følgende skema kan eleven se, hvilke fag der indgår i hovedforløbet. Eleven skal være i skole 35 lektioner om ugen. Skolearbejdet vil svare til en 37 timers arbejdsuge, så der vil være hjemmearbejde i et vist omfang. Nedenstående skemaer er inkl. hjemmearbejde. (Se de følgende sider) Frisøruddannelsen 2011 Fag nr. Niveau Lektioner H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H6 Bedømmelse Gældende fra 1/ uger 6 uger 6 uger 6 uger 5 uger 5 uger Grundfag - 6 uger Engelsk F 70 (74) Eksamen H2 Erhvervsøkonomi F 70 (74) Salg og service F 35 (37) 35 Psykologi /08115 F 34 (37) 34 Områdefag - 12 uger Teori /08988 Rutine 82 (89) Eksamen H5 Dag- og aften makeup /00844 Begynder 28 (30) 28 Grøn behandling /08992 Rutine 28 (30) 28 Dame klippeteknik Rutine 129 (140) Herre klippeteknik Rutine 79 (81) Jernondulation /08997 Rutine 20 (22) 20 Ekstension/løse hårdele og paryk /09000 Begynder 28 (30) 28 Innovation i branchen /08987 Begynder 20 (22) 20 Bundne specialefag - 14 uger Langthårsfrisering Rutine 35 (37) 35 Coloration /09004 Avanceret 52 (55) Strukturbehandling /09005 Avanceret 52 (56) Trend herre- og damemode /00407 Avanceret 35 (37) 35 Brudefrisering-aftenfrisering /00410 Rutine 35 (37) 35 Dame frisuredesign /09006 Avanceret 161 (170) Herre frisuredesign /09008 Avanceret 117 (126) Valgfag Tilskæring øvelseshoveder U/N 34 (37) 34 Studietur U/N 34 (37) 34 Kontaktlærerarbejde NB. Taget jævnt af alle fag Total Valgfri specialefag - 6 uger Trend herremode/skæg /00446 Avanceret 37 Specialefaget afvikles mellem hovedforløb 5 og 6 Standpunkt Typebestemt make-up aften /33391 Avanceret 37 Specialegaget afvikles mellem hovedforløb 2 og 3 Standpunkt Moderne styling /00432 Avanceret 37 Spesialefaget afvikles mellem hovedforløb 4 og 5 Standpunkt Langt hår /00440 Avanceret 37 Specialefaget afvikles mellem hovedforløb 4 og 5 Standpunkt Trend damemode /00445 Avanceret 37 Specialefaget afvikles mellem hovedforløb 3 og 4 Standpunkt Aftenfrisering /00431 Avanceret 37 Specialefaget afvikles mellem hovedforløn 5 og 6 Standpunkt Obs ovennævnte specialefag udbydes på EUC Vest - Hvis ikke andert ønskes, får eleven automatisk ovenstående valg Derudover mulighed for påbygning af yderligere 2 uger Side 11 af 78

12 Hovedforløb 1 Varighed 6 uger 222 lektioner Frisør Hovedforløb Fagfordeling H1 Engelsk F Fag nr. Lektione r Bedømmels e Målpind ,8,10,11,12 Delkarakter Psykologi F ,2,3,4,5 Standpunkt Teori ,8 Delkarakter Dame klippeteknik ,4.1 Delkarakter Coloration ,2,3,6,7,9,10,1 1 Delkarakter Dame frisuredesign Delkarakter Herre frisuredesign Delkarakter Kontaktlærertimer 14 Prøver Hovedforløb 2 Varighed 6 uger 222 lektioner Fagfordeling H2 Engelsk F Fag nr. Lektione r Bedømmels e Målpind Prøver ,2,3,4,5,6 Standpunkt Eksamen Teori ,9 Delkarakter Dag & aftenmakeup ,2,3,4 Standpunkt 3000 Dame klippeteknik ,3.1 Delkarakter 3001 Herre klippeteknik ,8 Delkarakter Strukturbehandling ,3,5,6,8,9,10 Delkarakter Dame frisuredesign ,6 Delkarakter Herre frisuredesign Delkarakter Kontaktlærertimer 14 Intern prøve Intern prøve Intern prøve Side 12 af 78

13 Hovedforløb 3 Varighed 6 uger 222 lektioner Frisør Hovedforløb Fagfordeling H3 Erhvervsøkonomi F Fag nr. Lektione r Bedømmels e Målpind ,11 Delkarakter Teori ,4 Delkarakter Grøn behandling ,2,3 Standpunkt Dame klippeteknik ,2.1 Delkarakter Herre klippeteknik ,6 Delkarakter Coloration ,5,8 Standpunkt Dame frisuredesign ,10, Delkarakter Herre frisuredesign ,6 Delkarakter 5030 Vf. Tilskæring øh Kontaktlærertimer 14 Prøver Intern prøve Intern prøve Hovedforløb 4 Varighed 6 uger 222 lektioner Fagfordeling H4 Fag nr. Lektioner Målpind Bedømmelse Prøver Erhvervsøkonomi ,9 Standpunkt Teori ,5 Delkarakter Dame klippeteknik Delkarakter Intern prøve Herre klippeteknik ,4 Delkarakter Jernondulation ,2,3,4 Standpunkt Langthårsfrisering ,2,3,4,5,6 Standpunkt Intern prøve Strukturbehandling ,4,7 Standpunkt Intern prøve Dame frisuredesign ,7 Delkarakter Intern prøve Herre frisuredesign Delkarakter Kontaktlærertimer 14 Hovedforløb 5 Varighed 5 uger 185 lektioner Fagfordeling H5 Fag nr. Lektioner Målpind Bedømmelse Prøver Teori Standpunkt Eksamen Dame klippeteknik ,1.1 Delkarakter Herre klippeteknik Delkarakter Ekstension/løst hår ,2,3,4 Standpunkt Trend d/h mode ,2,3,4,5,6,7,8 Standpunkt Intern prøve Side 13 af 78

14 Dame frisuredesign ,5 Delkarakter Herre frisuredesign ,5 Delkarakter Intern prøve Vf. Studietur ,2,3 Kontaktlærertimer 12 Frisør Hovedforløb Hovedforløb 6 Varighed 5 uger 185 lektioner Fagfordeling H6 Fag nr. Lektioner Målpind Bedømmelse Prøver Salg og service ,2,3,4,5,6,7 Standpunkt Dame klippeteknik Standpunkt Intern prøve Herre klippeteknik Standpunkt Intern prøve Innovation i branc ,2,3 Standpunkt Brudefrisering ,2,3,4,5,6 Standpunkt Intern prøve Dame frisuredesign Standpunkt Intern prøve Herre frisuredesign Standpunkt Kontaktlærertimer 12 Valgfrie specialefag for Frisøruddannelsen Fag Niveau Varighed EUC Vest Påbygning Valg Aftenfrisering Avanceret 1 uge X Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Brudefrisering Avanceret 1 uge Ekstension Rutineret 1 uge EU-frisøruddannelsen Rutineret 1 uge Faglig teori grønne produkter Rutineret 1 uge Fremstilling løse hårdele/smykker Begynder 1 uge P Fremstilling paryk 1 Begynder 1 uge Fremstilling paryk 2 Begynder 1 uge Grøn frisør trend, herre/damemode Avanceret 1 uge Grøn frisør trend, herremode/skæg Avanceret 1 uge Grøn frisør trend, damemode Avanceret 1 uge Klassisk herremode paryk/toupe Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, dame Avanceret 2 uger Konkurrencefrisering, herre Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering/make-up, dame Rutineret 2 uger Langt hår Avanceret 1 uge X Make-up film og TV Rutineret 1 uge Manicure med negleteknologi Avanceret 1 uge Moderne styling, dame Avanceret 1 uge X Produkt og materialeforståelse Rutineret 1 uge Side 14 af 78

15 Stilhistorie Avanceret 1 uge Stylist 1 Rutineret 3 uger Stylist 2 Rutineret 3 uger Stylist 3 Avanceret 1 uge Teater paryk og make-up Rutineret 2 uger Teknisk coloration Ekspert 1 uge Teknisk damefrisering Ekspert 1 uge Teknisk herrefrisering Ekspert 1 uge P Teknisk showhår og make-up Ekspert 1 uge Teknisk strukturbehandling Ekspert 1 uge Teknisk trend Ekspert 1 uge Trend damemode Avanceret 1 uge X Trend herremode/skæg Avanceret 1 uge X Typebestemt make-up aften Avanceret 1 uge X Ovennævnte specialefag markeret med X er automatisk valgt. Hvis valgene accepteres, underskrives skemaet, og sendes til elevens kontaktlærer. Hvis et eller flere af specialefagene ønskes ændret, skal skemaet tilrettes og underskrives, hvorefter det sendes til elevens kontaktlærer. Udover de 6 ugers obligatoriske specialefag er der mulighed for påbygning af yderligere 4 ugers specialefag, hvoraf 2 uger udbydes på EUC Vest. Påbygning kan enten afvikles inden for den aftalte uddannelsestid, eller uddannelsestiden kan forlænges med påbygningens længde. I tilfælde af påbygning ønskes, skal det markeres i ovennævnte skema og der skal udfyldes et tillæg til uddannelsesaftalen. Når tillægget er sendt til skolen, vil der blive udbetalt AER i påbygnings ugerne. OBS: Vælges et valgfrit specialefag, der udbydes på en anden skole, afholder eleven selvomkostninger til transport og skolehjem. 2.5 Skolepraktik Det er muligt for at komme i skolepraktik på uddannelserne: Se skema 1.1 Skolepraktik er altid en mulighed hvis eleven bliver uretmæssigt opsagt Der bliver løbende vejledt om betingelserne for skolepraktikken i henhold til nedenstående: EMMA vurdering E står for egnet M står for mobil geografisk M står for mobil fagligt A står for aktivt søgende Side 15 af 78

16 2.6 Bedømmelsesplan Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes formativ (løbende) og summativ (afsluttende) Den løbende evaluering gennemføres i hvert hovedforløb i forbindelse med en kontaktlærersamtale, som handler om elevens faglige niveau og den/de arbejdsprocesser som eleven har været igennem. Ved afslutning af en læringsaktivitet bedømmer læreren elevens teoretiske og praktiske arbejdsproces samt standpunkt. Bedømmelsen for de forskellige læringsaktiviteter fremgår i de konkrete afsnit for læringsaktiviteten. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår ligeledes i den løbende evaluering og er en del af samtaler lærer og elev imellem. Elevens personlige kompetencer med vægt på den erhvervsfaglige relevans er en del af bedømmelsesgrundlaget. En læringsaktivitet afsluttes med en bedømmelse jf. uddannelsesordningens beskrivelse. Hvis en læringsaktivitet fortsætter over to eller flere skoleperioder gives en delkarakter i forhold til den del som er gennemført. Den afsluttende bedømmelse omfatter: Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter 7-trinsskalaen, gennemført/ikke gennemført eller bestået/ikke bestået efter reglerne for faget. Eksamen i grundfag jf. reglerne for de enkelte fag og regler for eksamensudtrækning. Svendeprøven, der gennemføres og bedømmes af censor og eksaminator. Evalueringsformerne kan være følgende: Intern Ekstern Mundtlig Skriftlig Resultatformerne kan være følgende: Delkarakter Side 16 af 78

17 Standpunktskarakter Eksamenskarakterer Karakterskalaen kan være: 7 trins skalaen Gennemført/ikke gennemført Bestået/ikke bestået. For valgfag gælder: Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes udfra løsninger af stillede opgaver og indsats i praktiske såvel som teoretiske opgaver. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse, se valgfagskatalog. Bedømmelsesformerne kan være følgende: Delkarakter Standpunktskarakter Bestået/ikke bestået Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). 2.7 Eksamensregler Der henvises til gældende bekendtgørelse for prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser. 2.8 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Frisør: Der fremsendes Z494 fra EASY til det faglige udvalg når udvalget efterspørger denne. Ved indkaldelse til H6 fremsendes afsluttende praktikerklæring, som mester sender til det faglige udvalg Når skolebevis udskrives sendes/udleveres original til eleven og en kopi til fagligt udvalg, som herefter udsteder svendebrev. Side 17 af 78

18 Det Lokale Uddannelsesudvalg Skolen arbejder sammen med det lokale uddannelsesudvalg for uddannelsen Frisør og der afholdes minimum møder, 4 gange årligt. Samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne foregår således, at der tages kontakt til virksomhederne i hvert hovedforløb. Her er der mulighed for at orientere virksomheden omkring den enkelte elev og skabe det gode samarbejde skole og virksomhed imellem. Endvidere er der på skolen tilknyttet medarbejdere, som har til opgave at opsøge virksomhederne. Derved bevares kontakten til virksomhederne både i de perioder hvor der er elever tilknyttet og ligeledes i de mellemliggende perioder 2.9 Overgangsordning Elever, som er startet på hovedforløb efter marts 2011 men før 15. juli 2012 denne lokale undervisningsplan Side 18 af 78

19 3. Læringsaktiviteter 3.1 Undervisningsplan for Hovedforløb 1 frisør version 07 Placering og evt. niveau: Evaluering og Bedømmelse: Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i : Løbende bedømmelse/evaluering Midtvejsevaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan de involverede faglærer vurderer den enkelte elevs indsats. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. Formålet med midtvejsevaluering er: At eleven evaluerer på tidsplan og fremdrift i forløbet. At eleven ser på hvilke væsentlige milepæle, der er nået i forløbets første halvdel. At eleven ser på ændringer i forløbet siden forløbs start herunder evaluerer på gode og dårlige beslutninger. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene for forløbet. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad, de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på deres kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.

20 Eleven evalueres i forhold til: Personlige mål: Eleverne viser: at de har udviklet lysten til at lære nyt, lære at lære samt tage medansvar herunder: At kunne opstille læringsmål for personlige mål. At kunne reflektere over og vurdere egen indsats At udvise potentiale til at håndtere forandringsprocesser At anvende evaluering og selvevaluering som redskab i egen udviklingsproces At udvise initiativ, beslutsomhed, selvstændighed og ansvar At udvise motivation Almene mål: Eleverne viser: At de har evne til formidling af faglig viden. At de kan modtage og anvende vejledning samt løse problemer i forhold til almindelige problemstillinger. At de kan reflektere over respons og kritik. At de kan afgrænse opgaven. At de kan sammenholde kravene til forløbet med egne opgaveløsninger. Erhvervsfaglige mål: Eleverne viser: At de har tilegnet kundskaber og viden inden for frisørfaget. At de kan anvende metodikker og redskaber i forhold til en opgave. At de kan indtænke miljø, tid, kvalitet i projektet. Side 20 af 78

21 Summativ evaluering: Forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering i elevplan. Eleven gøres opmærksom på, hvilke praktikmål der arbejdes med i virksomheden. Der afgives del- og standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen se nedenstående skema: Fagfordeling H1 Fag nr. Lektioner Målpind Bedømmelse Prøver Engelsk F ,8,10,11,12 Delkarakter Psykologi F ,2,3,4,5 Standpunkt Teori ,8 Delkarakter Dame klippeteknik ,4.1 Delkarakter Coloration ,2,3,6,7,9,10,11 Delkarakter Dame frisuredesign Delkarakter Herre frisuredesign Delkarakter Kontaktlærertim. 14 Revideret den: Antal lektioner: Udstyr og lokaler: Fag- og teorilokaler Frisørfagligt udstyr herunder relevant værktøj og bøger. 222 (210) Lærerkvalifikationer: Uddannelse og kvalifikationer inden for de fagområder, der indgår i undervisningen. Side 21 af 78

22 Læringselementer: På dette forløb kommer eleverne til at arbejde med forskellige grundlæggende friseringsteknikker inden for herre og damearbejde herunder klassisk dame -og herrefrisering. Eleverne kommer endvidere til at arbejde med Pivot Piont`s grundlæggende klippeteknikker. Derudover kommer eleverne til at arbejde med forskellige grundlæggende opgaver inden for coloration herunder diagnosesedler, produktgruppeblade, brugsanvisninger samt forskellige former for colorationsbehandlinger. Endvidere får eleverne kendskab til frisørfagets teorier herunder; farveteori, permanentteori, hårplejeteori, klippeteori samt vandondulationsteori. Grundfagene engelsk og psykologi påbegyndes på denne skoleperiode. Eleverne er selv ansvarlige for at skaffe alle modeller og disse skal være af en sådan kvalitet, at de forskellige opgaver kan gennemføres på en tilfredsstilende måde. Elevforudsætninger: Eleven skal have gennemført grundforløbet for frisør samt bestået grundforløbseksamen. Eleven skal være selvstændig og aktiv samt tage medansvar for egen læring. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Engelsk fagnr Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8. Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10. Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11. Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12. Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. Psykologi fagnr A. Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. B. Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession. C. Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. D. Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. E. Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation. Side 22 af 78

23 Teori fagnr F. Eleven kan bruge produktgruppeblade. 8. Eleven kender teorien om de grønne produkter der kan benyttes som alternative produkter i forbindelse med hårfarvning og permanent. Dame klippeteknik fagnr Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. 4,1 Eleven kan under vejledning foretage klippetekniske principper på øvelseshoveder og modeller. Coloration fagnr Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel. 2. Eleven kan foretage skylning, toning, afrensning og forpigmentering. 3. Eleven kan anvende forskellige farveteknikker med afblegning og oxydationsfarver. 6. Eleven kan anvende produktgruppeblade. 7. Eleven kan anvende brugsanvisninger. 9. Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 10. Eleven kan den faglige farveteori. 11. Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. Dame frisuredesign fagnr Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. Herre frisuredesign fagnr Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt. Side 23 af 78

24 Milepæle i faget/temaet: Eleverne skal, i løbet af de 6 uger hovedforløbet varer, aflevere forskellige skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver. Opgaverne spænder fra, at være længerevarende og strække sig over flere dage til opgaver, der er af kortere varighed og som afleveres/afsluttes samme dag, eller kort tid efter de er præsenteret. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Fronter: Pivot Point hairculpture ladies Pivot Point hairculpture men Grundbogen for frisør (hovedforløb) Arbejdsformer & læringsmiljø: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i det "åbne læringsmiljø" med henblik på, at skabe et godt socialt miljø med mulighed for, at eleverne kan arbejde differentieret og drage nytte af hinandens erfaringer. Derudover skabes mulighed for, at eleverne kan arbejde med opgaver på forskellige niveauer med henblik på, at styrke den enkelte elevs kompetenceudviklingsproces. Undervisningen veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for, at tilegne sig færdigheder via forskellige læringsstile. Dokumentation til portfolio: Emner i undervisningen: Se ovenstående Side 24 af 78

25 3.2 Undervisningsplan for Hovedforløb 2 frisør version 07 Placering og evt. niveau: Evaluering og Bedømmelse: Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i : Løbende bedømmelse/evaluering Midtvejsevaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan de involverede faglærer vurderer den enkelte elevs indsats. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. Formålet med midtvejsevaluering er: At eleven evaluerer på tidsplan og fremdrift i forløbet. At eleven ser på hvilke væsentlige milepæle, der er nået i forløbets første halvdel. At eleven ser på ændringer i forløbet siden forløbs start herunder evaluerer på gode og dårlige beslutninger. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene for forløbet. Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad, de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på deres kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Side 25 af 78

26 Eleven evalueres i forhold til: Personlige mål: Eleverne viser: at de har udviklet lysten til at lære nyt, lære at lære samt tage medansvar herunder: At kunne opstille læringsmål for personlige mål. At kunne reflektere over og vurdere egen indsats At udvise potentiale til at håndtere forandringsprocesser At anvende evaluering og selvevaluering som redskab i egen udviklingsproces At udvise initiativ, beslutsomhed, selvstændighed og ansvar At udvise motivation Almene mål: Eleverne viser: At de har evne til formidling af faglig viden. At de kan modtage og anvende vejledning samt løse problemer i forhold til almindelige problemstillinger. At de kan reflektere over respons og kritik. At de kan afgrænse opgaven. At de kan sammenholde kravene til forløbet med egne opgaveløsninger. Erhvervsfaglige mål: Eleverne viser: At de har tilegnet kundskaber og viden inden for frisørfaget. At de kan anvende metodikker og redskaber i forhold til en opgave. At de kan indtænke miljø, tid, kvalitet i projektet. Summativ evaluering: Side 26 af 78

27 Forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering i elevplan. Eleven gøres opmærksom på, hvilke praktikmål der arbejdes med i virksomheden. Der afgives del- og standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen se nedenstående skema: Fagfordeling H2 Fag nr. Lektioner Målpind Bedømmelse Prøver Engelsk F ,2,3,4,5,6 Standpunkt Eksamen Teori ,9 Delkarakter Dag & aftenmakeup ,2,3,4 Standpunkt Intern prøve Dame klippeteknik ,3.1 Delkarakter Herre klippeteknik ,8 Delkarakter Strukturbehandling ,3,5,6,8,9,10 Delkarakter Dame frisuredesign ,6 Delkarakter Intern prøve Herre frisuredesign Delkarakter Intern prøve Kontaktlærertim. 14 Revideret den: Udstyr og lokaler: Fag- og teorilokaler. Frisørfagligt udstyr herunder relevant værktøj og bøger. Udstyr til make-up. Antal lektioner: 222 (210) Lærerkvalifikationer: Uddannelse og kvalifikationer inden for de fagområder, der indgår i undervisningen. Side 27 af 78

28 Læringselementer: På denne skoleperiode kommer eleverne til at arbejde med dame- og herre klippeteknik efter Pivot Points terminologi. De klippetekniske opgaver vil blive gennemført dels på øvelseshoveder og dels på modeller. I fagene Dame- og herre frisuredesign kommer eleverne til at arbejde med forskellige friseringsmæssige opgaver. Opgaverne udføres primært på øvelseshoveder, men modeller kan også forekomme. Faget Dag og aftenmake-up gennemføres på denne skoleperiode, og her vil eleverne komme til at arbejde med forskellige grundlæggende make-upopgaver herunder kendskab til kundetyper, farve og stil. Faget Strukturbehandlinger påbegyndes på denne skoleperiode, og her vil eleverne bl.a. komme til at arbejde med diagnosesedler, produktgruppeblade, brugsanvisninger samt forskellige oprulningsteknikker. I teori arbejdes videre med frisørfagets teorier med fokus på hårplejeteori og hårets biologi. Grundfaget engelsk afsluttes på denne skoleperiode eksamen gennemføres. Eleverne er selv ansvarlige for at skaffe alle modeller og disse skal være af en sådan kvalitet, at de forskellige opgaver kan gennemføres på en tilfredsstilende måde. Elevforudsætninger: Eleven skal have gennemført grundforløbet for frisør samt bestået grundforløbseksamen. Derudover skal hovedforløb 1 være gennemført på en tilfredsstilende måde. Eleven skal være selvstændig og aktiv samt tage medansvar for egen læring. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Engelsk fagnr Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2. Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3. Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4. Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5. Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 6. Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. Teori fagnr Eleven kan hårplejeteori. 9. Eleven kan hårets biologi. Side 28 af 78

29 Dag og aftenmakeup fagnr Eleven kan lægge en dag-make-up ud fra kundetypen. 2. Eleven kan tage hensyn til og skabe sammenhæng i stil og farvevalg. 3. Eleven kan skabe balance mellem kolde og varme farver. 4. Har et begyndende kendskab til aften-make-up. Dame klippeteknik fagnr Eleven kan under vejledning foretage grundlæggende brushteknikker. 5. Eleven kan udføre arbejdstegning. Herre klippeteknik fagnr Eleven kan udføre standardklipninger. 8. Eleven kan foretage formtørring med forskellige brushingsteknikker/værktøjer. Strukturbehandling fagnr Eleven kan udfylde og anvende en diagnoseseddel. 3. Eleven kan den faglige permanentteori. 5. Eleven kan anvende produktgruppeblade. 6. Eleven kan anvende brugsanvisninger. 8. Eleven kan udføre forskellige oprulningsteknikker. 9. Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. 10. Eleven kan medtænke personlig hygiejne og arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. Side 29 af 78

30 Dame frisuredesign fagnr Eleven kan foretage fingerfald og skitsering. 6. Eleven kan udføre en arbejdstegning. Herre frisuredesign fagnr Eleven kan formtørre. Milepæle i faget/temaet: Eleverne skal, i løbet af de 6 uger hovedforløbet varer, aflevere forskellige skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver. Opgaverne spænder fra, at være længerevarende og strække sig over flere dage til opgaver, der er af kortere varighed og som afleveres/afsluttes samme dag, eller kort tid efter de er præsenteret. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Fronter: Pivot Point hairculpture ladies Pivot Point hairculpture men Grundbogen for frisør (hovedforløb) Arbejdsformer & læringsmiljø: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i det "åbne læringsmiljø" med henblik på, at skabe et godt socialt miljø med mulighed for, at eleverne kan arbejde differentieret og drage nytte af hinandens erfaringer. Derudover skabes mulighed for, at eleverne kan arbejde med opgaver på forskellige niveauer med henblik på, at styrke den enkelte elevs kompetenceudviklingsproces. Undervisningen veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. Side 30 af 78

31 Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for, at tilegne sig færdigheder via forskellige læringsstile. Dokumentation til portfolio: Emner i undervisningen: Se ovenstående 3.3 Undervisningsplan for Hovedforløb 3 frisør version 07 Placering og evt. niveau: Evaluering og Bedømmelse: Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i : Løbende bedømmelse/evaluering Midtvejsevaluering Afsluttende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan de involverede faglærer vurderer den enkelte elevs indsats. At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. Formålet med midtvejsevaluering er: At eleven evaluerer på tidsplan og fremdrift i forløbet. At eleven ser på hvilke væsentlige milepæle, der er nået i forløbets første halvdel. At eleven ser på ændringer i forløbet siden forløbs start herunder evaluerer på gode og dårlige beslutninger. At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at nå målene for forløbet. Side 31 af 78

32 Formålet med afsluttende evaluering er: At eleven evaluerer på i hvilken grad, de enkelte mål for forløbet blev indfriet. At eleven evaluerer på deres kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer. Eleven evalueres i forhold til: Personlige mål: Eleverne viser: at de har udviklet lysten til at lære nyt, lære at lære samt tage medansvar herunder: At kunne opstille læringsmål for personlige mål. At kunne reflektere over og vurdere egen indsats At udvise potentiale til at håndtere forandringsprocesser At anvende evaluering og selvevaluering som redskab i egen udviklingsproces At udvise initiativ, beslutsomhed, selvstændighed og ansvar At udvise motivation Almene mål: Eleverne viser: At de har evne til formidling af faglig viden. At de kan modtage og anvende vejledning samt løse problemer i forhold til almindelige problemstillinger. At de kan reflektere over respons og kritik. At de kan afgrænse opgaven. At de kan sammenholde kravene til forløbet med egne opgaveløsninger. Side 32 af 78

33 Erhvervsfaglige mål: Eleverne viser: At de har tilegnet kundskaber og viden inden for frisørfaget. At de kan anvende metodikker og redskaber i forhold til en opgave. At de kan indtænke miljø, tid, kvalitet i projektet. Summativ evaluering: Forløbet afsluttes med en skriftlig evaluering i elevplan. Eleven gøres opmærksom på, hvilke praktikmål der arbejdes med i virksomheden. Der afgives del- og standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen se nedenstående skema: Revideret den: Fagfordeling H3 Fag nr. Lektioner Målpind Bedømmelse Prøver Erhvervsøkonomi F ,11 Delkarakter Teori ,4 Delkarakter Grøn behandling ,2,3 Standpunkt Dame klippeteknik ,2.1 Delkarakter Herre klippeteknik ,6 Delkarakter Intern prøve Coloration ,5,8 Standpunkt Intern prøve Dame frisuredesign ,10, Delkarakter Herre frisuredesign ,6 Delkarakter Vf. Tilskæring øh Kontaktlærertim Udstyr og lokaler: Fag- og teorilokaler. Frisørfagligt udstyr herunder relevant værktøj og bøger. Side 33 af 78

34 Antal lektioner: 222 (210) Lærerkvalifikationer: Uddannelse og kvalifikationer inden for de fagområder, der indgår i undervisningen. Læringselementer: På denne skoleperiode kommer eleverne til at arbejde med dame- og herre klippeteknik efter Pivot Points terminologi. De klippetekniske opgaver vil blive gennemført på modeller. I valgfaget skæringsteknikker får eleverne mulighed for, at afprøve forskellige skæringsmæssige teknikker og værktøjer med henblik på, at kunne anvende disse i forbindelse med forskellige friseringsmæssige opgaver. Som udgangspunkt udføres de skæringsmæssige opgaver på egnede modeller, men eleverne har også mulighed for tilkøb af et øvelseshoved, som efterfølgende kan anvendes i forbindelse med træning i vandundulation, jernondulation og brush. Hvis eleven ønsker at benytte sig af tilbuddet, vil der være en udgift i forbindelse med tilkøb af øvelseshovedet. I fagene Dame- og herre frisuredesign kommer eleverne til at arbejde med forskellige friseringsmæssige opgaver. Opgaverne udføres primært på øvelseshoveder, men modeller kan også forekomme. I faget coloration arbejder eleverne videre med alle typer for colorationsbehandlinger med fokus på arbejdsproces og selvstændighed. Colorationsbehandlingerne vil blive gennemført på modeller. Faget afsluttes på denne skoleperiode. Faget grøn behandling gennemføres på denne skoleperiode, her med fokus på grønne produkter samt relevante værnemidler. I teori arbejder eleverne videre med frisørfagets teorier med fokus på farveteori og klippeteori. Grundfaget erhvervsøkonomi påbegyndes på denne skoleperiode. Eleverne er selv ansvarlige for, at skaffe alle modeller og disse skal være af en sådan kvalitet, at de forskellige opgaver kan gennemføres på en tilfredsstilende måde. Elevforudsætninger: Eleven skal have gennemført grundforløbet for frisør samt bestået grundforløbseksamen. Derudover skal hovedforløb 1 og 2 være gennemført på en tilfredsstilende måde. Eleven skal være selvstændig og aktiv samt tage medansvar for egen læring. Kompetencemål og evt. fagnavn og -nummer: Erhvervsøkonomi fagnr Målpinde 4. Eleven kan udarbejde og kommentere et simpelt regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed. 5. Eleven kan foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg. Teori fagnr Eleven kan farveteori. 4. Eleven kan klippeteori. Side 34 af 78

35 Grøn behandling fagnr Eleven kan anvende relevante værnemidler såsom handsker og udsugning 2. Eleven har kendskab til grønne produkter 3. Eleven kan foretage en helfarvning med grønne produkter Dame klippeteknik fagnr Eleven kan under vejledning udføre grundlæggende friseringstekniske principper 3. Eleven kan foretage formtørring med forskellige brushingsteknikker/værktøjer. Herre klippeteknik fagnr Eleven kan udføre formskæring. 6. Eleven kan udføre plysklipning. Coloration fagnr Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces 5. Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder 8. Eleven kan foretage alle typer af colorationsbehandlinger. Dame frisuredesign fagnr Eleven kan på øvelseshoved eller model udfører moderne styling. 10. Eleven kan anvende diverse værktøjer så som, varmecurler, krøllejern, glatjern, curler m.m. Side 35 af 78

36 Herre frisuredesign fagnr Eleven kan selvstændigt udføre klipning og skæring af klassiske herrefrisurer. 6. Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. Skæringsteknikker fagnr Eleven opnår viden om forskellige klippe- og skæringsmæssige principper med henblik på klassisk frisering. Milepæle i faget/temaet: Eleverne skal, i løbet af de 6 uger hovedforløbet varer, aflevere forskellige skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver. Opgaverne spænder fra, at være længerevarende og strække sig over flere dage til opgaver, der er af kortere varighed og som afleveres/afsluttes samme dag, eller kort tid efter de er præsenteret. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Fronter: Pivot Point hairculpture ladies Pivot Point hairculpture men Pivot Point Color design Grundbogen for frisør (hovedforløb) Arbejdsformer & læringsmiljø: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i det "åbne læringsmiljø" med henblik på, at skabe et godt socialt miljø med mulighed for, at eleverne kan arbejde differentieret og drage nytte af hinandens erfaringer. Derudover skabes mulighed for, at eleverne kan arbejde med opgaver på forskellige niveauer med henblik på, at styrke den enkelte elevs kompetenceudviklingsproces. Undervisningen veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for, at tilegne sig færdigheder via forskellige læringsstile. Side 36 af 78

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 312 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 22.05.13 Redigeret

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Byggemontagetekniker. Teknisk Skole

Byggemontagetekniker. Teknisk Skole Byggemontagetekniker Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. i henhold til bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Grundforløb for Gastronom

Grundforløb for Gastronom Grundforløb for Gastronom Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger Frisør: 3 Kundetyper: 5 uger Formål: Eleven skal opnå begyndende rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal kunne arbejde selvstændigt med klippe- og friserings teknikker på modeller. Miljø og ergonomi

Læs mere

Grundforløb for Ernæringsassistent

Grundforløb for Ernæringsassistent Grundforløb for Ernæringsassistent Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 08.05.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske

Læs mere

Grundforløb for Bager

Grundforløb for Bager Grundforløb for Bager Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere

Uddannelsesordning: Frisør

Uddannelsesordning: Frisør Side 1 af 28 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F Grundfag -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Grundforløb for Tjener

Grundforløb for Tjener Grundforløb for Tjener Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1. Generel information...

Læs mere

Hovedforløb for MURER

Hovedforløb for MURER Hovedforløb for MURER Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Jørgen P. Sørensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener

Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Tjenerteamet 5.5.2013

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2.

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel. Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. EUC Vest

Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. EUC Vest Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Grundforløb for MURER

Grundforløb for MURER Grundforløb for MURER Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Jørgen P. Sørensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundforløb for Tømrer

Grundforløb for Tømrer Grundforløb for Tømrer EUC Vest Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Frank Aarestrup

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

EUC Vest. Vejgodstransport

EUC Vest. Vejgodstransport Vejgodstransport EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9 december 2009 og uddannelsesordning af 30 juni 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Hovedforløbet for skibsmontører

Hovedforløbet for skibsmontører Hovedforløbet for skibsmontører Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning for skibsmontører af 15. juli 2012. Udarbejdet af skibsmontør teamet (ansv.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg Side 1 af 91 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10821 Psykologi F Grundfag Afsluttende prøve 7783 Afsl.prv: Frisør, Frisør Afsluttende prøve 413 Farvebehandling 414 Permanent

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet

Teknisk Skole. Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og udvikling nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning1110

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist

Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere