Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen"

Transkript

1 Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

2 . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de - årige omhandlende danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen samt deres viden om deres rettigheder, og hvor de kender dem fra samt deres holdning til tortur og deltagelse samt ligebehandling. Undersøgelsen er en opfølgning på en undersøgelse, der blev lavet i hele Norden for år siden. I denne omgang er undersøgelsen lavet i Danmark og Grønland. I november 00 fejrede verden FN s Børnekonventions 0 års jubilæum, og i november 0 fejres der års jubilæum. Undersøgelsen er gennemført som en del af jubilæumsåret.. Formålet med undersøgelsen er: - At klarlægge børns og unges viden om FN s verdenserklæring i alderen - år - At klarlægge børns og unges viden om FN s børnekonvention i alderen - år - At undersøge hvor børn kender deres rettigheder fra. Dataindsamling: Dataindsamling er gennemført ved at rekruttere skoler i hele Danmark. Skolerne har fået tilsendt spørgeskemaer, som de skulle udfylde i klassen i skoletiden. Perioden løb fra februar til april 0. Målgruppen for undersøgelsen var elever i alderen - år. Der har deltaget i alt elever fra skoler i undersøgelsen. Fordeling af respondenter: Køn: Dreng Pige Alder: år år år år år Andet

3 Region: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Spørgeskemaerne er tilfældigt sendt ud til hele landet, så alle skolerne har haft mulighed for at deltage. Resultater præsenteres vægtede.

4 . Viden om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder og FN s børnekonvention. Hvor meget ved du om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder og FN s børnekonvention, total (Q)? Børnene er blevet spurgt om hvor meget de ved om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, og i alt mener, at de kender den nogenlunde () eller kender den godt (). Næsten halvdelen (0) har hørt lidt om den. 0 har ingen viden om FN s verdenserklæring om menneskerettigheder. ved ikke noget om det overhovedet. Hvad angår børnenes viden om FN s børnekonvention, er der kun som kender den nogenlunde () eller kender den godt (). Knap en tredjedel () har hørt lidt om den, hvor kun kender den godt. Næsten halvdelen () har ingen viden om FN s børnekonvention. FN's verdenserklæring om menneskerettigheder 0 0 FN's børnekonvention Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke

5 . Kendskab til FN s verdenserklæring om menneskerettigheder fordelt på køn, alder og region (Q) Der er en meget lille forskel blandt svarene for drenge og piger. Drengene angiver, at de kender det nogenlunde () eller kender den godt (), hvor pigerne angiver, at de kender den nogenlunde () eller kender den godt (). Det er især de ældre (- og -årige) der har det største kendskab. af de -årige kender den nogenlunde/kender den godt, og af de -årige kender den nogenlunde/kender den godt. Det største kendskab blandt regionerne er i Hovedstaden, hvor kender den nogenlunde og kender den godt. Mere end hver tredje () har ingen viden i region Syddanmark. Total 0 0 Dreng 0 0 Pige 0 år år år år år * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke

6 . Kendskab til FN s børnekonvention fordelt på alder, køn og region (Q) Billedet er næsten det samme, når der bliver spurgt til kendskab til FN s børnekonvention. Ingen forskel blandt drengenes og pigernes kendskab. Det er de ældste (- og -årige) der har det største kendskab til FN s børnekonvention fordelt på alder. For både de og -årige er der som kender den nogenlunde og som kender den godt. Blandt de årige har lidt mere end halvdelen () inden viden overhovedet. Total Dreng Pige år 0 år år år 0 år 0 * Anden 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke

7 . Hvilke menneskerettigheder kan du komme i tanke om Q? Udpluk af svarene

8 . Hvilke menneskerettigheder kan du komme i tanke om Q? - fortsat

9 . Kendskab til børns rettigheder. Hvad mener du, at du ved om børns rettigheder (Q) I alt mener af respondenterne, at de har meget () eller nogen viden () om børns rettigheder, hvilket er signifikant færre i forhold til sidste undersøgelse som lå på. En tredjedel () svarer at de kender en lille smule til barnets rettigheder, og, næsten dobbelt så mange som ved sidste undersøgelse angiver, at de ikke ved noget om barnets rettigheder. Ingen nævneværdig forskel på drengenes kontra pigernes kendskab. Det er især den ældste aldersgruppe på år, som mener, de ved meget () eller noget () om børns rettigheder, efterfuldt af de -årige med. Respondenterne fra Hovedstaden har det største kendskab. mener, at de ved meget, og mener at vide noget. Region Sjælland er den region der ved mindst om børns rettigheder. ved slet ikke noget, efterfulgt af region Midtjylland med. Total Total (00-0) 0 Dreng Pige år år år år år * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Jeg ved ikke noget om børns rettigheder Har hørt om dem En lille smule Noget Meget Ved ikke

10 . FN s børnekonvention beskriver de rettigheder børn har, fordelt på total, alder, køn og region (Q). Mener du, at børns rettigheder gælder Resultatet er næsten identisk med sidste undersøgelse. Ligesom ved sidste undersøgelse ved ud af (), at barnets rettigheder gælder for alle børn i verden under år. ved imidlertid ikke hvad børns rettigheder gælder for. tror, at det gælder for børn i verden under år, og tror det kun gælder europæiske børn. Kun svarer, at de tror det gælder fattige eller børn fra udviklingslande. Kigger vi på henholdsvis pigernes og drengenes svar, er der ingen signifikant forskel på de to køn, og det samme gør sig gældende, hvis vi kigger på de - årige. For den ældste aldersgruppe på år ved hele, at det gælder for alle børn i verden under år. Set i forhold til regionerne ved hele i Hovedstaden og Syddanmark, at det gælder for alle børn i verden under år, efterfulgt af Nordjylland hvor ud af ved det. Total Total (00-0) Dreng Pige år år år år 0 år * Anden Hovedstaden Sjælland 0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 Alle børn i verden under år Kun europæiske børn Ved ikke Alle børn i verden under år Kun fattige børn eller børn fra udviklingslande

11 . Børns rettigheder. Har alle børn (Q) Næsten alle () af de adspurgte mener, at alle børn har ret til at blive beskyttet mod vold. Udsagnene ret til fritid () samt ret til et privatliv () er næsten alle også enige i. Lidt over halvdelen () mener, at alle børn har ret til lige rettigheder, og knap halvdelen mener (), at børn har ret til at få lommepenge. De fleste er ikke enige i, at børn selv har ret til at bestemme, hvornår de går i seng (), og om forældre må bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole (). Som helhed er der ikke nævneværdig forskel mellem pigernes og drengenes svar samt i aldersgrupperne ret til fritid? ret til at blive beskyttet mod vold? ret til et privatliv? ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? 0 lige rettigheder? ret til at få lommepenge? Ja Nej Ved ikke ret til selv at bestemme, Må forældre bestemme, om hvornår de går deres børn skal i seng? arbejde i stedet for at gå i skole?

12 . Børns rettigheder fordelt på køn (Q) Dreng Pige Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Har alle børn ret til fritid Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? Har alle børn ret til et privatliv? 0 Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? Har alle børn lige rettigheder? Har alle børn ret til at få lommepenge? Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole?

13 . Børns rettigheder fordelt på alder (Q) Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? år år år år år Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? år år år 0 år 0 år Har alle børn ret til fritid? år år år år år Har alle børn ret til at få lommepenge? år 0 år år år år Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? år år år år år Har alle børn lige rettigheder? år år år år år Har alle børn ret til et privatliv? år år år år år 0 Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole? år år år år år 0 0 Ja Nej Ved ikke 0 0

14 . Børns rettigheder fordelt på region (Q) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland* Ja Nej Ved ikke Ja Nej Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng? Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse? Har alle børn ret til fritid? Ved ikke Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Har alle børn ret til at få lommepenge? Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold? 0 Har alle børn lige rettigheder? 0 0 Har alle børn ret til et privatliv? 0 Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole? 0 0

15 . Menneskerettigheder. Hvad handler Menneskerettighederne først og fremmest om i Danmark i dag, total (Q) I alt mener af respondenterne, at Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet er den mest rigtige, når de bliver spurgt om hvad menneskerettigheder først og fremmest handler om i Danmark i dag, efterfulgt af Menneskerettigheder har med lovgivning at gøre (). Næsten en tredjedel () ved ikke hvad Menneskerettigheder først og fremmest handler om i Danmark i dag. De fleste drenge () mener også, at det mest rigtige svar er, at Menneskerettigheder udgør et ideal, kunne være godt for samfundet, og for pigerne mener, at det er det mest korrekte svar. I Hovedstaden og Syddanmark mener mere end en ud af tre ( og ) at menneskerettigheder først og fremmest handler om Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet. På Sjælland er det knap 0, som ikke ved hvad det handler om Menneskerettigheder har at gøre med god opførsel Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet Menneskerettigheder Menneskerettigheder har med lovgivning at indgår som en del af en gøre eller flere religioner Ingen af disse Ved ikke

16 . Menneskerettighederne fordelt på alder, køn og region (Q) Total Dreng 0 Pige år 0 år år år år * Anden Hovedstaden Sjælland 0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Menneskerettigheder har at gøre med god opførsel Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet Menneskerettigheder har med lovgivning at gøre Menneskerettigheder indgår som en del af en eller flere religioner Ingen af disse Ved ikke

17 . Kilde til kendskab børns rettigheder, total (Q). Hvor har du hørt om børns rettigheder? De fleste () har hørt om børns rettigheder i skolen. Knap halvdelen () har hørt om det i radio/fjernsynet, og godt ud af har hørt om det hjemme () eller via internettet (). Samme billede gælder for køn, alder og region Hjemme I skolen Fra kammerater Læst i blade I radio/ fjernsynet På internettet I forbindelse med en hobby/ fritidsaktivitet Et andet sted Ingen steder Ved ikke Hjemme I skolen Fra kammerater Læst i blade I radio/ fjernsynet På internettet I forb.m. en hobby eller en fritidsaktivitet Et andet sted Ingen steder Dreng Pige 0 år 0 år år år 0 år 0 0 Anden* 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark 0 0 Midtjylland 0 Nordjylland 0 Ved ikke Har ikke svaret

18 . Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn, fordelt på total, køn, alder og region (Q). Jeg synes det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb I alt er meget enige () eller enige () i, at det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb. er uenige og meget uenige. ved ikke hvad de skal svare på spørgsmålet. At politiet bruger tortur, til at forhindre et terrorangreb anses for at være mere acceptabelt blandt drengene, hvor hele mener, at det er i orden, hvorimod kun af pigerne er meget enige/enige. Brug af tortur er lidt mere acceptabelt blandt de - til -årige. Region Syddanmark (0) og Nordjylland () har den største accept. Total Dreng Pige år år år år år 0 * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland 0 0 Nordjylland Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

19 . Jeg synes det er i orden, at forældre har ret til at straffe børn mildt fysisk, f.eks. at give en lussing Størstedelen, i alt mener ikke det er i orden at straffe børn mildt fysisk fordelt på der er uenige, og der er meget uenige. mener det er i orden, at børn straffes fysisk. Hele 0 blandt pigerne mener ikke fysisk mild straf er i orden, hvorimod den er lidt lavere blandt drengene (), og af drengene mener derimod, at fysisk straf er i orden. Fysisk straf anses for at være mere acceptabelt blandt de -årige, hvor er enige () eller meget enige (). I region Syddanmark er enige i, at fysisk straf er i orden. Total Dreng 0 Pige år år år år 0 år 0 * Anden Hovedstaden 0 Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

20 . Jeg synes det er i orden, at staten har lov til at overvåge alle danskere f.eks. via internettet og mobiltelefon Størstedelen af de adspurgte (0) mener ikke det er i orden, at staten har lov til at overvåge danskerne. mener, at det er i orden, mens ikke har nogen holdning til det. Der er ingen nævneværdig forskel på drengenes og pigernes svar. af drengene mener ikke det er i orden, og af pigerne. af drengene mener dog, det er i orden at staten har lov til at overvåge. Generelt er holdningen også, fordelt på de fem regioner, at overvågning af danskerne ikke er i orden. Total Dreng Pige år år år år år * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke 0

21 . Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn, fordelt på total, alder, køb og region (Q) Medier (TV, radio, aviser, internet) bringer børn og unges meninger frem på en god måde er enige i at medierne bringer børn og unges meninger frem på en god måde, kun er ikke enige. ved ikke hvad de skal mene. Billedet er næsten ens hvis vi kigger på drengene og pigerne. af drengene er enige, mens af pigerne er enige. Kigger vi på alder, er det de -årige som er mest enige; over halvdelen (). Og i Nordjylland er enige i at medierne såsom TV, radio, aviser eller internet kan bringe børns meninger frem på en god måde. Total Dreng Pige år år år 0 år år * Anden Hovedstaden 0 Sjælland Syddanmark 0 Midtjylland Nordjylland Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

22 . Alderen for stemmeret ved kommunal- og folketingsvalg skal sættes ned til år Næsten halvdelen, (0 er uenig og er meget uenig), er ikke enige i at alderen skal sættes ned til år. Kun er enige i at alderen for stemmeret skal sættes ned. Samme billede gælder for drenge og piger. Kigger vi på alder, er det de -årige med som er mest enige i, at alderen burde sættes ned til år, efterfulgt af de -årige med. Region Midtjylland har den højeste andel af respondenter () der mener, at alderen ikke skal sættes ned. Total 0 Dreng Pige 0 år år år år år * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

23 . I skolen lærer vi om, hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark angiver, at de i skolen lærer hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark. er ikke enige. Drengene () er en lille smule mere enige end pigerne i, at man i skolen lærer hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark (). Hvad angår alder er mere end halvdelen af de - og -årige ( og ) enige. Ingen nævneværdig forskel hvad angår regionerne. Total Dreng Pige år år år år år 0 * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 0 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

24 . Det er vigtigt for eleverne at have et elevråd Størstedelen (i alt ) af de adspurgte mener, at det er vigtigt for eleverne at have et elevråd. Kun er ikke enige. Næsten samme resultat hvis vi kigger på drengene (0) og pigerne (). Kigger vi på aldersgrupperne, er der også stor enighed om, at det er vigtigt at have et elevråd. Størst er det dog blandt de -årige med i alt 0. Vigtigheden er faldende med alderen. Region Nordjylland finder det mest vigtigst af de regioner. Hele mener det er vigtigt efterfulgt at Midtjylland med. Total Dreng 0 0 Pige år år år år 0 år * Anden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland 0 Nordjylland 0 0 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

25 . Grunde til eksklusion af klasse, omgangskreds, klub, sportsaktiviteter eller andre steder (Q). Har du, inden for det seneste år, oplevet at blive holdt uden for (i klassen, i din omgangskreds, i klubben, til sportsaktiviteter eller andre steder) på grund af en af nedenstående grunde Totalt set har godt ud af () ikke svaret på spørgsmålet overhovedet. 0 har svaret at de ikke ved/ønsker ikke at svare, og har svaret af en anden grund. har dog svaret pga. af deres udseende. Det samme gælder hvis vi kigger på køn, alder og region. Ca. en tredjedel har ikke svaret på spørgsmålet, og lige så mange har svaret ved ikke. af pigerne har svaret deres udseende, og deres tøjstil. Ved ikke/ Seksuel ønsker Har Alder Tøjstil Køn Handicap orientering Udseende Etnicitet Hudfarve Religion Andet ikke at ikke svare svaret Total 0 0 Dreng 0 0 Pige 0 år 0 0 år 0 år 0 år 0 0 år 0 Anden* 0 0 Hovedstaden Sjælland 0 0 Syddanmark 0 Midtjylland Nordjylland 0 0

26 . Blive hørt (Q). Hvor ofte oplever du fordelt på total, alder, køn og region At blive hørt, når du siger din mening til voksne, i sager der har med dig at gøre (dvs. at de voksne tager dig alvorligt) I alt mener lidt over halvdelen af respondenter () at de bliver hørt. svarer, at de bliver hørt af og til mens svarer, at de næsten aldrig () eller aldrig () bliver hørt. Aldersmæssigt er det især de - og -årige () som føler at de voksne tager dem alvorligt og at de bliver hørt. Total Dreng Pige 0 år år år år år * Anden 0 Hovedstaden Sjælland 0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke Har ikke svaret

27 . At børn/unge bliver hørt i politiske beslutninger, der vedrører skole og fritid (f.eks. elevrådet) Generelt er der få der mener, kun af de adspurgte, at de bliver hørt i politiske beslutninger når det vedrører skole og fritid. I alt mener, at de næsten aldrig () eller aldrig () bliver hørt. svarer at de ikke ved det. Samme billede for drenge, piger og regioner. Total Dreng Pige år år 0 år år år * Anden Hovedstaden Sjælland 0 Syddanmark 0 Midtjylland 0 0 Nordjylland 0 0 Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke Har ikke svaret

28 . At elevrådet arbejder med et emne, der har med dig at gøre En lille del () af respondenterne mener, at elevrådet arbejder med emner, som har med mig at gøre. mener at elevrådet næsten aldrig () eller aldrig () arbejder med emner, der har med mig at gøre. Hele ved det ikke. Total Dreng Pige 0 år år 0 år år 0 år * Anden Hovedstaden 0 Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke Har ikke svaret

29 . Problemer hjemme eller i skolen. Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?, total (Q) Hvis et barn har problemer hjemme, vil knap halvdelen af respondenterne vælge at kontakte en ven eller veninde () eller sine forældre (). Kun vil vælge at tage kontakt til deres bedsteforældre eller deres lærer. ved ikke hvem de vil kontakte Mine forældre Mine bedsteforældre Min lærer Sundhedsplejersken Børnetelefonen En ven eller veninde Ingen Ved ikke En anden end de de nævnte Har ikke svaret Mine forældre Min lærer Mine bedsteforældre Sundhedsplejersken Børnetelefonen En ven eller veninde Ingen Ved ikke En anden Dreng 0 Pige Har ikke svaret år år 0 år 0 år år Anden* 0 0 Hovedstaden 0 Sjælland 0 Syddanmark Midtjylland 0 Nordjylland 0

30 . Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme? (Q) Udpluk af svarene En anden end de nævnte i.. 0

31 . Hvem kontakter du, hvis du har problemer i skolen?, total (Q) Hvis et barn har problemer i skolen, vil størstedelen (i alt ) af respondenterne vælge at kontakte deres forældre. vil kontakte en ven eller veninde. Kun ud af () vil vælge at tage kontakt til deres lærer. ved ikke hvem de vil kontakte Mine forældre Mine bedsteforældre Min lærer Sundhedsplejersken Børnetelefonen En ven eller veninde Ingen Ved ikke En anden end de de nævnte Har ikke svaret Mine forældre Min lærer Mine bedsteforældre Sundhedsplejersken Børnetelefonen En ven eller veninde Ingen Ved ikke En anden Dreng Pige 0 0 Har ikke svaret år 0 år år 0 år 0 år 0 Anden* Hovedstaden 0 Sjælland 0 Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0 0

32 . Hvem kontakter du, hvis du har problemer i skolen? (Q) Udpluk af svarene En anden end de nævnte i.

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644 Børn om opdragelse Camilla Kann Fjeldsøe Dato 24. 04. 2018 Projekt: 63644 Temaundersøgelse Feltperiode: Den 12. marts 20. april 2018 Målgruppe: Nationalt repræsentativt på elever i folkeskolens 4.- 9.

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

Lyngallup om revselsret. Dato: 13. december 2010

Lyngallup om revselsret. Dato: 13. december 2010 Lyngallup om revselsret Dato: 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om revselsret Dato: 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0

Mobbeundersøgelse. 1 of 24. 1. Er du: Response Count. Response Percent. Dreng 56.0% 1,040. Pige 44.0% 818. answered question 1,858. skipped question 0 Mobbeundersøgelse 1. Er du: Dreng 56.0% 1,040 Pige 44.0% 818 answered question 1,858 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 8.6% 159 11 13.8% 257 12 16.0% 297 13 26.1% 485 14 14.2%

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Ved ikke/vil ikke svare

Ved ikke/vil ikke svare Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde Antal Pct. Pct. Pct. 1.226 50,3 48,9 0,8 1. Mænd 633 98,6 0,2 1,2 2. Kvinder 593 0,4 99,2 0,4 16-29 år 132 53,2 46,8 0 30-59 år 656 50,1 49,6 0,4 60-74 år 438 47,6

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,8. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,8. 2. 09:57 Saturday, June 18, 2016 1 I alt 1.343 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 680 50,3 2. Kvinde 663 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 144 23,8 2. 30-59 år 758 53,1 3. 60 år eller derover 441 23,1

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011

Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale medier Dato:17. maj 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om forældrenes holdning til børns brug af digitale

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Lyngallup om børn og mobiltelefoner. Dato: december 2010

Lyngallup om børn og mobiltelefoner. Dato: december 2010 Lyngallup om børn og mobiltelefoner Dato: 7. 13. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om børn og mobiltelefoner Dato: 7. 13. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010 Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Unge og stoffer (januar 2006)

Unge og stoffer (januar 2006) Unge og stoffer (januar 00) Ugens Gallup, nr., 00 Side / Q: Har du prøvet at tage stoffer? Ja Nej 8 Fordelt på køn Piger 0 9 Drenge Fordelt på alder - år - år 8-0 år 0 9 - år 8 Fordelt på geografi Jylland

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Gallup om forældres syn på opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato 31. januar 2018 Projekt: 63595

Gallup om forældres syn på opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato 31. januar 2018 Projekt: 63595 Camilla Kann Fjeldsøe Dato 31. januar 2018 Projekt: 63595 Feltperiode: Den 19. januar 29. januar 2018 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i alderen 3-15 år Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Folkeskole vs privatskole maj Public 57075

TNS Gallup - Public Tema: Folkeskole vs privatskole maj Public 57075 TNS Gallup - Public Tema: vs privatskole 10.-11. maj 2010 Public 57075 Metode Feltperiode: Den 10.-11. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,5 0,5. 2. Kvinder 662 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,5 0,5. 2. Kvinder 662 0,1 99,9 10:24 Saturday, June 18, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.343 50,3 49,7 1. Mænd 681 99,5 0,5 2. Kvinder 662 0,1 99,9 16-29 år 164 50,9 49,1 30-59 år 742 50,4 49,6

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS

BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS BØRNEINDBLIK 4/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2015 2. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 ANALYSE: UNGES TILGANG TIL SOCIALE PROBLEMER I HJEMMET OG I DERES OMGANGSKREDS FOR MANGE UNGE OPSØGER IKKE HJÆLP, NÅR DE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om

Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om Børnefamilier: Aftensmaden er noget, vi samles om November 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 2. november 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN NOTAT den 5. oktober 2015 PLANMILJØ APS ELLEVEJ 5 ØSTRUP 3670 VEKSØ T: 46 76 24 00 WWW.PLANMILJOE.DK 1 INDLEDNING OG METODE... 3 2 FORMÅL OG METODE... 4 3

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere