BOLIG BLADET. Juni God tradition for uddannelse Læs side 10. Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Juni 2005. God tradition for uddannelse Læs side 10. Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni ÅRGANG God tradition for uddannelse Læs side 10 Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2 Større mulighed for at låne til forbedringer Se side 6

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. MARTS 2005 Told & Skat på momsjagt giver huslejestigning 2 Told & Skat er gået på momsjagt i den almene boligsektor og vil fra 1. juli 2005 lægge moms på ejendomsfunktionærernes ydelser. Helt uacceptabelt, sagde Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde i Arbejdernes Boligselskab. Han fortalte også om nybyggeriet på Søborg Hovedgade.

3 Fra 1. juli 2005 skal du og andre beboere i almene boliger hvis det står til Told&Skat betale moms af det arbejde, som ejendomsfunktionærerne udfører. Ejendomsfunktionærerne er ansat i boligselskabet med arbejdssted i en bestemt afdeling, og deres arbejde har hidtil været momsfrit, fordi der var tale om ydelser inden for samme juridiske enhed. Det vil sige Arbejdernes Boligselskab. Men Told & Skat har udsendt et cirkulære, som beskæftiger sig med momsforhold i almene boligselskaber og almene boligafdelinger. Det betyder, at vi skal betale 25 procent i moms, og dermed vil huslejerne stige. Told & Skat er i sit cirkulære nået frem til, at en boligorganisation og dens afdelinger er selvstændige juridiske enheder. Dermed er der tale om ydelser mellem juridisk selvstændige enheder leveret af ejendomsfunktionærerne. Det kunne Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, fortælle i sin beretning til Repræsentantskabet som mødtes tirsdag 29. marts 2005 på Marielyst Skole. Uacceptabelt Vi finder kravet ganske uacceptabelt, og sammen med Boligselskabernes Landsforening vil vi rejse spørgsmålet om moms på ejendomsfunktionærerne for Landsskatteretten og domstolene. Det er en yderst giftig sag for hele den almene sektor. Derfor er det vigtigt, indtil der foreligger en afgørelse, at vi finder en midlertidig løsning på problemet, så vi undgår momspligt for ejendomsfunktionærernes ydelser, sagde Ryno Scheil, der havde svært ved at skjule, at regeringens ønsker om at genere den almene boligsektor ikke er svækket. Hvilket det seneste momsinitiativ viser. Nybyggeri følger planen Byggeriet på Søborg Hovedgade og Erik Bøghs Alle følger i det store og hele tidsplanen. Der bliver indflytning 1. december 2005 for første afsnit og igen 1. december I alt bliver der opført 63 boliger på byggeriets første, anden og tredje etape. I stueetagen bliver der henholdsvis en Irma og en Fakta samt nogle mindre forretninger på hver sin side af et torv. Det har været en langstrakt byggesag. Repræsentantskabsmødet blev holdt på Marielyst Skole. Vi er glade for at være nået så langt. Samarbejdet med KPC Byg, som er bygherre efter de nye regler for opførelse af alment byggeri, fungerer på en god og solid måde. Det er uvant for os, at vi ikke selv har så stor indflydelse på byggeriets styring, men sådan er loven nu engang skruet sammen, konstaterede Ryno Scheil. Han pegede samtidig på, at der ikke var meget som tydede på, at det ville blive billigere af den grund, hvilket var et af formålene bag lovændringerne. Ryno Scheil håbede, at nye erfaringer ville vise, at den tidligere model, hvor boligselskaberne selv stod som bygherre, er både hensigtsmæssig og billigere. Ungdomsboliger og seniorboliger Der er andre byggerier på tegnebrættet i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe: Om der kommer 30 ungdomsboliger ved Stengårdens station afhænger af lokalplanen. Også her kan boligselskabet ikke selv stå som bygherre. Det er KPC Byg a/s, som Arbejdernes Boligselskab er i tæt dialog med for at få justeret projektet, så de indsigelser, der har været, kan blive imødekommet. Jernbanehaven er endnu ikke solgt til Arbejdernes Boligselskab. Der arbejdes på, at selskabet kan overtage ejendommen, som ejes af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Men for at en eventuel overtagelse kan finde sted, så skal købesummen være skruet sådan sammen, at huslejen bliver acceptabel. Det sidste projekt, som Ryno Scheil fortalte om i beretningen på Repræsentantskabets møde, var ombygningen af 9. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe. Her skal der åbnes mulighed for et bofællesskab med fem boliger samt et fællesrum. Efter den oprindelige køreplan vil boligerne være klar til indflytning i begyndelsen af Ryno Scheil 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. MARTS 2005 Langsommelig behandling af klager 4 Den offentlige vurdering af ejendommene i Arbejdernes Boligselskabs afdelinger rundt i Gladsaxe Kommune bliver stadig fulgt nøje. De fleste problemer i forbindelse med vurderingerne er efterhånden bragt på plads. Der er dog nogle undtagelser. Det drejer sig om Stengårdsparken samt Kongshvileparken. For Stengårdsparkens vedkommende er der tale om, at afdelingen er opført som en blandet bebyggelse med etagebyggeri og tæt lav byggeri, men vurderingsmyndigheden mener, at bebyggelsen alene skal vurderes som tæt lav byggeri, fortalte Ryno Scheil i beretningen på Repræsentantskabets møde. Lav tæt byggeri vurderes højere end etagebyggeri. Derfor har boligselskabet bedt om at få kommuneplanen ændret, så afdelingen kan vurderes som et blandet byggeri. Vurderingen for 1999 af Kongshvileparken er nu til behandling i Østre Landsret, idet Landsskatteretten ikke gav boligselskabet medhold. Der er også taget initiativ fra boligselskabets side til at klage over den seneste vurdering. Klager har ikke opsættende virkning hvad angår betalingen. Ejendomsskatterne skal betales, og hvis vi får medhold, så kommer pengene retur til afdelingen, sagde Ryno Scheil, der samtidig oplyste, at de seneste vurderinger af ejendommene per 1. oktober 2004 pegede på stigninger på 11 til 12 procent for etagebyggeri og omkring 20 procent for det tætte lave byggeri. Boligselskabets Vurderingsudvalg kigger på vurderingerne, hvorefter der bliver taget stilling til, hvad der så skal ske. Afdelingsbestyrelserne bliver også inddraget i arbejdet.

5 Fremmøde gav gevinst Der var mange tomme stole i den store og ikke særlig velholdte aula på Marielyst Skole, da Repræsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab holdt møde tirsdag 29. marts deltagere ud af 165 mulige valgte at møde frem til Repræsentantskabsmødet, som startede klokken 19, men allerede klokken 18 bød boligselskabet på et lettere traktement. Deltagerne fra de mange afdelinger fik også hilst på hinanden, inden selve mødet startede. Og her blev der snakket og udvekslet synspunkter om alt mellem himmel og jord. Men de medlemmer af Repræsentantskabet, som valgte at møde frem, fik igen i år en stribe informationer og hyggelige timer sammen, hvor der blev aflagt beretning ved selskabets beboervalgte formand, Ryno Scheil, samt beretninger fra en række af boligselskabets udvalg. Som en overraskelse ved afslutningen af Repræsentantskabets møde blev der trukket lod om Boligselskabets pris på kroner til kulturelle eller beboeraktiviteter blandt de afdelinger, hvis repræsentanter deltog i mødet. Vinder blev Kongshvileparken. Følgende afdelinger deltog ikke i lodtrækningen, idet der ikke var repræsentanter fra afdelingen: Pileparken 1, Borreparken, Buddingevej 203/205, Toftegården, Kiplingeparken, Kagsåvej, Kildeparken 2, Kiplingegården samt Buddinge Mølle. Ivan Klitte var dirigent på Repræsentantskabsmødet. Han skulle udtrække hvilken afdeling, der skulle modtage Boligselskabets pris på kr. til kulturelle eller beboeraktiviteter. Vinder blev Kongshvileparken. Billig administration I din husleje indgår også et administrationsbidrag til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. I 2004 var det på kroner per bolig om året. For regnskabsåret er beløbet blevet reguleret til kroner, men det er værd at bemærke, at 135 kroner går tilbage til den enkelte afdeling. Beløbet blev taget til efterretning af Repræsentantskabet, som også blev orienteret om boligselskabets budget. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. MARTS 2005 Større mulighed for at låne til forbedringer i boligen Det bliver nu lettere og mere økonomisk overkommeligt at bygge om i sin almene bolig i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Bestyrelsen har lagt øre til Flytteudvalgets indstillinger på baggrund af en råderetskonference i november 2004, hvor netop beboernes muligheder for at bygge individuelt om og få godtgørelse ved fraflytning blev drøftet. Derfor har bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab besluttet at udvide både beløbsgrænser og løbetid på lånene for en række arbejder, som udføres som individuelle forbedringer i boligerne, fortalte Ryno Scheil på Repræsentantskabets møde tirsdag 29. marts Han føjede til, at de nye muligheder skal godkendes på møder i den enkelte boligafdeling. Her kan der også være et låneloft, som man især kan ramme i de senest opførte afdelinger. Der var ellers godt gang i debatten om råderetten også i regeringen blev der arbejdet med ændring af råderetsreglerne, men valget til Folketinget i februar 2005 satte arbejdet i stå. Men bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab arbejdede videre med sine egne planer. Du kan i boksen se de nye muligheder. Men der skal stadig være en afbalancering, så den samlede leje for den enkelte bolig ikke bliver for høj. Det vil indgå i selskabsbestyrelsens overvejelser, inden den giver endelig godkendelse af forbedringerne, sagde Ryno Scheil. Denne del af beretningen gav anledning til en enkelt kommentar fra Peter Brooker, der er formand for Egeparken 1, som var glad for, at der kom en udvidelse af beboernes muligheder for gennemførelse af individuelle forbedringer. I afdelingen havde man allerede i juni 2004 vedtaget yderligere råderet. Peter Brooker så det samtidig som en mulighed for at gøre afdelingen mere attraktiv, når der var mulighed for selv at medvirke. Du kan se skemaet med de nye beløb på side 7. 6

7 Masser af valg på Repræsentantskabets møde Intet møde i Repræsentantskabet uden at der er valg til en række poster i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Til bestyrelsen for boligselskabet nyvalgtes Thomas Dreyer fra Skoleparken, mens følgende blev genvalgt: Robert Byriel, Vadgårdsparken, Johnny Lilja Frederiksen, Stengårdsparken, Inge Binder, Lyngparken 2 samt Lars Christensen, Højgårdsparken. Der var også valg af suppleanter til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes med første suppleant nævnt først Palle Nielsen, Skoleparken 1, Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, Jesper Langkilde, Hyrdeparken og Johnny Vilhelmsen, Egeparken 2. Til Fritidsudvalget genvalgtes Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, og John Bjarnø Petersen, Pileparken 3. Som suppleanter valgtes Inge Binder, Lyngparken 2 samt Conny Søndergaard, Skoleparken 1 Til redaktionsudvalget valgtes Birthe Bagger, Pileparken 4. Per Helligkilde, Lyngparken 1, blev valgt som suppleant. Der skulle skrives navne på stemmesedlerne. Alle opstillere var skrevet på en stor tavle. Så det var bare at vælge. Lånemulighederne Maksimumsgrænser uden omkostninger (håndværksudgifter inkl. moms) Maksimal løbetid for lån Badeværelser kroner 20 år Udestuer kroner 15 år Køkkener kroner 15 år Carporte samt carporte med skur kroner 15 år Overdækkede terrasser kroner 15 år Altanudbygninger kroner 15 år Altanlukninger kroner 15 år Der er tale om en betydelig udvidelse af lånemulighederne, da grænserne er væsentligt forøget. Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse og Flytteudvalget har vurderet, hvilken levetid man i praksis kan forvente for de pågældende forbedringer. Derfor har man fastsat løbetiden ud fra dette. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. MARTS 2005 Skriv til Boligbladet vi glæder os allerede til dit indlæg Kaffe er en vigtig ingrediens, når redaktionsudvalget mødes for at skrue Boligbladets indhold sammen, konstaterede Ivan Klitte, da han på Repræsentantskabsmødet berettede om Boligbladets 15. årgang. Også til 16. årgang er du velkommen med indlæg. Et par gange før hver udgivelse mødes redaktionsudvalget for at drøfte indholdet af den kommende udgave af Boligbladet. Sådan har det været i 16 år med skiftende medlemmer af redaktionsudvalget. Over et par stykker smørrebrød og et par kopper kaffe bliver Boligbladet til. Det sker i en positiv stemning, hvor ordene det har vi prøvet før eller det mere omfattende nej, det nytter ikke simpelthen ikke bruges, sagde Ivan Klitte fra Kongshvileparken, der er medlem af Boligbladets redaktionsudvalg. Han fortalte videre om udvalgets arbejde: 8 Kreativ debat I en kreativ diskussion drøfter medlemmerne af redaktionsudvalget, hvad der skal med i bladet. Bølgerne kan gå højt, når argumenterne for eller imod en idé til artikler skal prøves af. Debatten kan komme berigende langt omkring i den almene boligsektor. Redaktionsudvalget søger at nå et passende informationsniveau til glæde og gavn for alle beboere. Vi synes selv, at vi gennem udgivelsen af Boligbladet med et stærkt varieret indhold har levet op til den informationsforpligtelse, som et moderne alment boligselskab har, sagde Ivan Klitte. Nærværende Boligbladet skal være nærværende for beboerne i Arbejdernes Boligselskab. Og det behøver vi blandt andet jeres hjælp til. Det er ikke muligt for redaktionsudvalget at støvsuge afdelingerne for ideer til artikler eller anden form for omtale i Boligbladet. Derfor er vi stadig meget modtaglige for ideer til artikler i Boligbladet. Indlæg er fortsat meget velkomne. I oktober 2003 indstillede redaktionsudvalget at sætte udgivelserne ned fra seks udgaver om året til fire. Vi fandt det rimeligt at tilpasse udgivelserne til den stofmængde, vi kunne mønstre til Boligbladet. Hellere et par færre, men vedkommende udgivelser frem for flere med færre kalorier, konstaterede Ivan Klitte. Skriv til os Det er stadig sjovt at være med til at sammensætte og udgive Boligbladet. Men som nævnt, vi vil hjertens gerne høre fra jer. Ideer til artikler alt fra din nabo, som samler på damptromler, til de mere stille sysler som korsstingbroderi modtages med tak af redaktionsudvalget. Redaktionsudvalget er ikke længere væk end den nærmeste computer. Skriv til os. Vi glæder os til dit indlæg, sagde Ivan Klitte.

9 - og busserne kom til tiden Sommerturen 2004 gik til Legoland, og denne gang var der tjek på busserne. Turen gik godt, vejret var med de 300 deltagere, som rullede fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe til Billund. Bag arrangementet stod Fritidsudvalget, fortalte Palle Nielsen på Repræsentantskabets møde, da han aflagde beretning for Fritidsudvalgets gøren og laden. Også AB-festen forløb godt, hvor orkestret Day by Day leverede musikken til de mange danseglade deltagere. I beretningsperioden havde Pileparken 6 søgt om tilskud til et bordfoldboldspil til en nystartet klub i afdelingen. Fritidsudvalget anbefalede, at der blev givet et tilskud. Det samme gjorde Fritidsudvalget, da Billardsammenslutningen søgte om tilskud til sin afslutningsturnering. Af mulige arrangementer i det kommende år nævnte Palle Nielsen, at Fritidsudvalgets sommerudflugt i år ville finde sted i Gladsaxe Kommune en gang i september 2005, ligesom AB-hyggeaften også ville blive arrangeret i det tidligere forår Her er bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har efter Repræsentantskabets møde konstitueret sig. Ryno Scheil blev genvalgt som formand, ligesom Benny Jørgensen blev genvalgt som næstformand. Ryno Scheil er valgt af Repræsentantskabet, og Benny Jørgensen udpeget af Gladsaxe Byråd. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvor følgende er valgt af Repræsentantskabet: Robert Byriel, Thomas Dreyer, Johnny Frederiksen, Inge Binder, Lars Christensen, Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. Følgende er udpeget af Gladsaxe Byråd Erling Schrøder, Benny Jørgensen og Birgitte F. Schultz. Følgende er valgt af medarbejderne: Anne Schiøler og John Monberg. Nok at tage fat på Der har været masser at tage fat på, og kredsudvalget har ikke ligefrem haft en stille periode. Mange synspunkter med efterfølgende debat har præget møderne, så udvalget har ikke siddet stille og trillet tommelfingre. Kredsudvalget er Arbejdernes Boligselskabs politiske talerør samt emne- og idebank, sagde Johnny Lilja Frederiksen, da han aflagde beretning for udvalgets aktiviteter på Repræsentantskabets møde. 12 af udvalgets medlemmer var i marts 2004 til kongres i Boligselskabernes Landsforening, hvor man besluttede at nedlægge kongressen til fordel for et repræsentantskab. Udvalget stod også for et møde for alle afdelinger, som handlede om parkeringsproblemer i afdelingerne. Et godt møde med stor spørgelyst. Så har der også været det årlige møde med byrådet. Det blev holdt 25. oktober Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er med i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds, hvor der i august 2004 var valg til formands- og næstformandsposterne. Valget som formand faldt på Leif Pedersen, Albertslund Boligselskab, og Allan Nielsen, Tranemosegård, blev næstformand. Fra kredsudvalget sidder følgende i Bo- ligselskabernes Landsforenings 9. kreds: Inge Binder, Lyngparken 2, Ryno Scheil, Lyngparken 1, og Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken. 9

10 Uddannelse God tradition for uddannelse Der er en god tradition blandt ejendomsfunktionærerne inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe for at uddanne sig. Gennem de seneste år har 16 voksenlærlinge og 3 ungdomslærlinge gennemgået uddannelsen til ejendomsservicetekniker. 10

11 Foto og tekst: Lars Mortensen Uddannelsen for voksenlærlinge kan tage op til ni måneder, fordi der tages hensyn til den viden og de færdigheder, som den enkelte har. Det kaldes i daglig uddannelsestale for merit. Uddannelsen for traditionelle lærlinge tager 3 1 /2 år. Senest har ejendomsfunktionærerne Erik Bugge Hansen fra Torveparken og Alex Larsen fra Pileparken 1 den 13. april 2005 fået svendebrev som ejendomsservicetekniker. Boligbladet fulgte de to undervejs i den uge, hvor de gennemgik de enkelte emner, de kunne komme op i ved svendeprøven. Lige nu er der to ansatte ejendomsfunktionærer, som skal i gang med voksenlærlingeuddannelsen, samt en der skal i gang med undgomslærlingeuddannelsen. Antallet af ungdomslærlinge er p.t. en. 11

12 Konference Weekendkonference med stor debat om almene boliger I weekenden marts 2005 var de almene boligselskaber i Københavns Amts 9. kreds i Boligselskabernes Landsforening igen samlet til konference på LO Skolen i Helsingør. Konferencen blev indledt med velkomst af kredsformand Leif Pedersen og et oplæg fra BL s direktør Gert Nielsen om de almene boliger under pres i konkurrencen med ejerboliger. Der var også et spændende indlæg om god almen ledelsesskik ved direktør. Michael Demsitz fra Boligkontoret Danmark. Konferencens anden dag var opdelt i fire forskellige temaer: Boligselskabernes Landsforenings fremtid med oplæg af BL s næstformand Vinie Hansen, der er formand i Vridsløselille Andelsboligforening. Boligsocialt arbejde og integration med et oplæg fra journalist og kommunikationsrådgiver Kim Tverskov med erfaringer fra bl.a. Brøndby. Nærdemokrati og uddelegering af kompetencer til beboergrupper. Her tog man en tur til Vapnagård, Helsingør Boligselskab, hvor formanden for Helsingør Boligselskab, Ole Husum Frederiksen, havde lavet et oplæg. Råderet. Råderetten har været en del af boliglovgivningen i de sidste 10 år, men den har meget svært ved at slå igennem, man må faktisk meget mere når man bor til leje, end mange tror. Til sidst et indlæg om, hvordan det er at bo til leje, med oplæg fra Farum Midtpunkt. Det var en god og spændende konference med mange interessante emner. Vi glæder os til næste år. BFS 12

13 Goddag og farvel Farvel til Kirsten og goddag til Gitte Tirsdag 31. maj 2005 var den sidste egentlige arbejdsdag for Kirsten Nielsen, der i 22 år har været ansat som sekretær i Arbejdernes Boligselskab. Mange ansatte, kolleger og afdelingsbestyrelser mødte frem for at sige farvel og tak til Kirsten ved en lille sammenkomst, som blev holdt i Høje- Gladsaxes selskabslokale. Ved samme lejlighed var der mulighed for at hilse på Gitte Jensen, der afløser Kirsten på sekretærposten. Gitte Jensen kommer fra en sekretærstilling i Gladsaxe Kommune. Gitte Jensen (tv) afløser Kirsten Nielsen som sekretær i Arbejdernes Boligselskab. Overvurderet indkomst koster boligstøtte Lejere kan gå glip af over kr. om året i boligstøtte, fordi kommuner overvurderer deres indkomster. Det skriver Beboerbladet, der udgives af Boligselskabernes Landsforening. Bladet bringer to eksempler, hvor ægtepar fra Esbjerg og København på denne måde går glip af 657 og 987 kroner i boligydelse i år. Problemet opstår ved kommunernes årlige beregning af den enkeltes boligstøtte. Kommunerne fremskriver automatisk indtægten og kommer indimellem til at sætte den for højt. Men når det handler om at rette beregningen, reagerer de forskelligt, skriver Beboerbladet. Esbjerg Kommune vil først rette beregningen, når den årlige indtægt er mindst kr. for høj, fordi det er lovens grænse for at få lavet rettelser i årets løb. Københavns Kommune vil derimod godt rette mindre ændringer, fordi den årlige beregning netop ikke udføres i årets løb. Socialministeriet støtter Esbjerg Kommunes udlægning, skriver Beboerbladet. Det er let at beregne, hvor meget man går glip af i boligstøtte, hvis kommunen sætter indkomsten for højt. Groft set mister en lejer 18 kroner i boligsikring og 22,50 kr. i boligydelse for hver gang, indkomsten er sat 100 kr. for højt. Boligydelse er for pensionister og boligsikring for øvrige lejere. 13

14 Stor succes Nærgymnastikken i Skoleparken er stadig et hit Det er stadig muligt at oprette et gymnastikhold i dit nærområde. Læs her hvad det går ud på, og hvem du skal tale med. Nærgymnastikken i Skoleparken har nu sluttet sin anden sæson og igen med stor succes. Holdet er fordoblet siden vi startede i august 2003 og bliver flittigt besøgt af 16 kvinder, der aktivt får rørt kroppen, smurt leddene, brugt snakketøjet og ikke mindst grinet og hygger sig. Under gymnastikken arbejder vi kroppen igennem og snakker hensigtsmæssigt brug, ligesom deltagerne kan komme med ønsker i form af diverse øvelser. Disse bliver imødekommet i det omfang, det er muligt. Alle kan være med Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan 14 deltage. Uanset om du er kørestolsbruger, dårligt gående, har ryg- eller hofteproblemer, dårligt hjerte eller kredsløbgener, så kan du deltage. Blandt deltagerne bliver der lagt vægt på, at undervisningen foregår i nærmiljøet. Det at samles om noget, giver mulighed for socialt liv og sammenhold blandt beboerne i Skoleparken, Det er den eneste grund til at stå tidligt op, lyder det fra en af deltagerne. Hyggen, den gode stemning og det at flere, der har passeret de 80 år kan være med, sættes der stor pris på. Ud at svinge stavene I foråret har der været stor opmærksomhed omkring stavgang. Det betød, at flere i nærgymnastikregi deltog i stavgangkursus. Over to eftermiddage blev den rette stavgangsteknik indøvet, deltagerne blev guidet i hensigtsmæssig gang med stavene. Det var to dejlige eftermiddage med entusiasme og højt humør. Så nu har vi flere kvinder gående rundt i Skoleparken med deres stave. Har du lyst til at være med til at starte et gymnastikhold op i dit nærområde, og er der et egnet lokale med plads til minimum 10 personer, hvor der er stole til de, der har behov for at lave gymnastik siddende, så kontakt koordinator Hanne Becker på telefon

15 Frivillige motionsvenner Som noget nyt starter Gladsaxe Oplysningsforbund projektet Frivillige Motionsvenner En frivillig motionsven er et menneske med overskud i hverdagen, som har lyst til at gøre noget betydningsfuldt for andre. Du skal kunne lide at bruge din krop, og du finder det spændende at møde andre mennesker. Du har lyst til at være med til at starte et nyt og spændende motionstilbud, der primært henvender sig til ældre hjemmeboende borgere i Gladsaxe Kommune. Flere ældre lever et isoleret liv inden for hjemmets vægge. De kommer sjældent ud, får kun få besøg, og deltager ikke i de almindelige sociale og kulturelle tilbud i lokalområdet. Når en ældre medborger - oftest ufrivilligt, måske på grund af længerevarende sygdom bliver isoleret i hjemmet, går det ud over livskvaliteten og mange følgesygdomme støder til. Det skal der nu gøres noget ved, og Gladsaxe Kommune har derfor ydet tilskud til, at der kan uddannes 30 frivillige motionsvenner. Så har du lyst til at være motionsven eller har behov for besøg af en frivillig motionsven, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Gladsaxe Oplysningsforbund og spørg efter koordinator Hanne Becker på tlf

16 Billardturnering Så er billardsæsonen slut Havemøbler og badetøjet er fundet frem, men før vi kommer alt for godt i gang med sommeraktiviteter, skal vi have sagt til lykke til Torveparken, der vandt boligselskabets billardturnering ABIG-cup en. Torveparken blev skarpt forfulgt af Høje Gladsaxe, som kom på andenpladsen, og Lyngparken nåede frem til en tredjeplads. Også et stort tillykke til Lyngparken, der igen i år blev kåret til turneringens hyggeligste hold. Lang turnering Den lange og opslidende turnering, der strakte sig fra september til marts, blev atter i år afsluttet med en hyggeturnering i Gladsaxe Billardklubs lokaler efterfulgt af en festmiddag med levende musik på 16

17 Mørkhøj Skole lørdag 2. april Der var 60 deltagere. En stor tak til de frivillige fra Gladsaxe Billardklub, der i lighed med de foregående år havde stablet en morgencomplet på benene samt sørget for, at vi kunne demonstrere vores manglende færdigheder som billardspillere på de dejlige helmatch-borde. Efter en hurtig tur under bruseren for de flestes vedkommende mødtes man på Mørkhøj Skole, og efter en lækker middag med efterfølgende præmieoverrækkelse spillede vores husorkester op til dans. Det fyldte dansegulv og de glade ansigter havde så den effekt, at orkesteret, som de selv sagde, for første gang i deres karriere gav to ekstranumre. Vil du være med? Arrangørerne vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle deltagere, der med deres positive indstilling var medvirkende til, at dagen igen forløb uden uheldige episoder lidt af en præstation i betragtning af, at arrangementet strakte sig fra kl. 9 om morgenen til kl. 3 om natten. Torsdag 9. juni var der generalforsamling i billardsammenslutningen, hvor repræsentanterne fra de deltagende klubber planlagde den næste sæson. Vi vil gerne høre fra afdelinger, der overvejer at starte en billardklub og søger råd og vejledning. Også beboere, der bor i afdelinger uden mulighed for egen klub, er velkomne til at kontakte os for at høre, hvor de har mulighed for at spille. Du kan kontakte Per Helligkilde, Lyngparken 28, 2800 Lyngby eller på telefon

18 Jubi Jubi Som refereret i Boligbladet december 2004, havde Skoleparken 1 50 års jubilæum i september Alle sejl var sat til, og det blev også en flot dag. Nu lever vi videre på minderne. Flere af dem er håndgribelige! Et af dem er et stort flot maleri med motiv fra Skoleparken. Det hænger nu i vores gode selskabslokaler. Billedet er skænket af JUBI JUBI erne!! Hva er det for no en? Jo, det er beboere fra 51 husstande, som alle har boet her i Skoleparken i alle 50 år. 51 ud af 266 husstande. Flot, ikke? De gav helt anonymt store eller små beløb kr. blev det til. Nok til indkøb af et smukt billede udført af den anerkendte kunstner Jørgen Wiersøe. Tak for et dejligt jubilæum. Tak for et smukt maleri. Tekst: Jørgen Brøsen Foto: Benny Sørensen Nøgletal for boligbebyggelser SBi har udviklet grundlaget for et nøgletalssystem, der ifølge instituttet vil øge effektiviteten og kvaliteten i boligbyggeriet. Den enkelte bebyggelse vurderes på 25 punkter, for eksempel udnyttelse af boligarealet, pris, mangler, omkostninger, leveringsforhold og samarbejde. Hertil kommer også en vurdering af bebyggelsens standard og kvalitet både som en teknisk klassificering og som beboernes samlede bedømmelse. Beboernes bedømmelse omfatter blandt andet bebyggelsens udformning og faciliteter, boligens indretning, installationens brugbarhed og eventuelle gener fra omgivelserne eksempelvis støj fra naboer. SBi har udviklet nøgletalssystemet for Boligselskabernes Landsforening med støtte fra Nykredits Fond. Systemet hviler på fuld åbenhed og genbrug af data. Alle skal kvit og frit kunne gå ind på Internettet og se alle relevante oplysninger om en bebyggelse og kunne foretage sammenligninger. Langt de fleste oplysninger findes i eksisterende registre, så SBi venter, at systemet vil bidrage til en væsentlig forenkling af indberetningsbyrden og til regelforenkling, Anvendelsen af en integreret platform vil desuden give adgang til mange hundrede oplysninger om det enkelte byggeri. Der er flere oplysninger i publikationen Nøgletalssystem, der kan læses på 18

19 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves 2 1 /2 værelses lejlighed i stuen med lille have i Egeparken 2 nær Gladsaxe kirke. Det er en 2 værelses stuelejlighed med kammer. Fra kammeret/ekstra værelse er der udgang til have med fliseterrasse. Lejligheden er på 53,3 m 2 med en boligafgift på kroner incl. varme og antenneafgift. Lejligheden er meget velegnet til ældre par, unge og enlige. Ønskes Et rækkehus i Gladsaxe eller Herlev. Henvendelse på telefon eller send en til Haves 2 værelses lejlighed på 74 m 2 med altan i Lyngparken 2 tæt på offentlige transportmidler og gode indkøbsmuligheder, solrig. Husleje kr. plus a conto varme. Ønskes Alt større og med tilladelse til hund. Henvendelse på telefon Haves Stuelejlighed på 61 m 2 på Halbjørnsvej. Ønskes Større handicapvenlig lejlighed. Henvendelse på telefon Sidste nyt! Folketinget har netop vedtaget nye grænser og rammer for den lovfæstede råderet. I Boligbladet vil vi bringe mere om dette, når Boligselskabets Flytteudvalg har fået studeret reglerne og den kommende vejledning nøje. AB-kalender Torsdag 23. juni 2005 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag 4. august 2005 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Mandag 28. august 2005 Sidste frist for indlæg til Boligbladets udgave for september. Torsdag 1. september 2005 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Tirsdag 20. september 2005 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg. Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG: Ivan Klitte, Kongshvileparken. Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant. Mogens Lundsberg, Skoleparken 2. Birthe Bagger, Pileparken 4. Per Helligkilde, Lyngparken 1. Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen. Kjeld Jacobsen. Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni, september og december. Næste nummer udkommer tirsdag 20. september Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 28. august Forsidefoto: Lars Mortensen. Erik Bugge Hasen og Alex Larsen ejendomsfunktionærer i boligselskabet er i gang med svendeprøven. Design og tryk: Hafnia Grafisk, Albertslund. 19

20 Nyt fra Fritidsudvalget Sensommerfestival i september Find blyanten allerede nu. Brug den til at sætte X i kalenderen ud for lørdag 10. september 2005 Denne dag fra klokken til klokken 17 arrangerer Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Sensommerfestival på Radiomarken ved Tyrolerhuset. Det ligger på Nybrovej 315. Her er lidt af det righoldige program. Det koster 20 kroner per deltager at komme med til Sensommerfestivalen. Entréindtægten går ubeskåret til præmier, der trækkes på indgangsbeviset. Du skal medbringe din madkurv, tæppe og kaffe. 20 Vi sørger for, at du kan købe sodavand, fadøl, pølser, popcorn og is. Der bliver underholdning ved et New Orleans jazzorkester. Der opstilles legeredskaber, og der bliver konkurrencer. Blandt andet i tovtrækning og kagebagning. Er du til loppemarked, så bliver der også mulighed for, at du kan få din egen stand. Så nu ved du det. I løbet af august 2005 bliver den endelige indbydelse delt rundt til beboerne i Arbejdernes Boligselskab.Men vil du allerede nu vide mere, så kontakt enten Palle Nielsen på tlf eller Per Helligkilde på tlf Vi ses til Sensommerfestival lørdag 10. september Fritidsudvalget

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2004

BOLIG BLADET. Juni 2004 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2004 15. ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April 2001 12. ÅRGANG Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 Budgettet stadig bestyrelsens ansvar Følg debatten på side 4 Varmeregningens himmelflugt

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Høj svarprocent giver godt grundlag for fremtiden

Høj svarprocent giver godt grundlag for fremtiden April 2017 31. ÅRGANG Høj svarprocent giver godt grundlag for fremtiden Læs fra side 2 Lejerne skal ikke glemmes i et forlig om boligskatter Mere fra side 6 Læs mere om din bolig på ABG.dk Start på side

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Juni 2010 22. ÅRGANG. Repræsentantskabsmøde 2010. Side 2-6 Nye vedtægter for boligselskabet. Se side 12-13 Sensommer Festival.

Juni 2010 22. ÅRGANG. Repræsentantskabsmøde 2010. Side 2-6 Nye vedtægter for boligselskabet. Se side 12-13 Sensommer Festival. Juni 2010 22. ÅRGANG Repræsentantskabsmøde 2010. Side 2-6 Nye vedtægter for boligselskabet. Se side 12-13 Sensommer Festival. Mere side 10-11 Tema: Repræsentantskabsmøde 22. marts 2010 Ryno Scheil på talerstolen.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere