Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold Ikrafttrædelsesdato: 1. juli Ændringer... 2 Uddannelsens formål og struktur... 3 Elevtyper... 4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen... 5 Bedømmelse og beviser mv SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 7 SKEMA 1a Fag med valgfrit højere præstationsniveau SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 2a Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb SKEMA 3 TALENTSPOR for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb.. 23 SKEMA 4 TALENTSPOR for voksne SKEMA 5 EUX SKEMA 6 uddannelsens bidrag til kompetencemålene... 38

2 Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 443 af 04/05/2017 om erhvervsuddannelsen til plastmager. Ændringer Der er pr. 1. juli 2017 sket følgende ændringer: Der er udstedt en ny bekendtgørelse nr. 443 af 04/05/2017 med ændring i 5 der præciserer hvornår der gives merit for gymnasiale fag Etablering af EUX-forløb Ændringer i fagrækken på hovedforløb Opdatering af nye valgfri uddannelsesrettede fag Ny svendeprøve

3 Uddannelsens formål og struktur Uddannelsens trin 1 giver eleven en bred og grundlæggende kompetence for arbejde i plastindustrien. Uddannelsens trin 2 giver mulighed for specialisering og fordybelse i specifikke typer plastmaterialer og plastforarbejdningsprocesser. Uddannelsens trin 3 giver mulighed for en bred overbygning rettet mod udviklingsopgaver i produktionen. Specialet Plastmager med speciale i termoplast giver eleven specialiserede kompetencer inden for forarbejdning af termoplast inden for hovedområderne: Sprøjtestøbning, ekstrudering eller termoformning. Specialet Plastmager med speciale i hærdeplastproduktion giver eleven specialiserede kompetencer inden for produktion af hærdeplastprodukter med brug af fiberarmerede kompositmaterialer (herunder særligt epoxy og polyesterstøbning). Plastmedhjælper (trin 1), 2 år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 1 GF 2 Skole Skole uger uger uger uger Plastmager (trin 2, begge specialer), 4 år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 1 GF 2 Skole Skole Skole uger uger uger uger uger Skole 5 uger Specialist i plastproduktion (trin 3), 5 år 6 mdr. Grundforløb GF 1 GF 2 Skole Skole Skole uger uger uger uger uger Hovedforløb Skole 5 Skole 4 uger uger Skole 5 uger Skole 6 uger Skole 2 uger Vejledende struktur, EUX, 5 år Grundforløb GF 1 20 uger GF 2 20 uger Skole 20 uger Skole 20 uger Hovedforløb Skole 20 uger Skole 5,6 uger Valgfrie uddannelsesspecifikke fag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder (eventuelt som erhvervsrettet påbygning). Valgfrie uddannelsesspecifikke fag vælges i samråd med praktikvirksomhed og skolen. Valget skal sikre, at eleven kan opnå tilstrækkelig sammenhæng mellem skoleundervisning og praktisk arbejde i praktikken til at opnå uddannelsens kompetencemål. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved at erstatte fag

4 i skema 1 og 2 med tilsvarende fag fra tabellen Fag med valgfrit højere præstationsniveau. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. EUV (+25 år) Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens tidligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til plastmager (trin 2) typisk have en varighed på ca. 2½ år. Eksempel på et EUV 2 Plastmager trin 2, 2 år 6 mdr. Grund- Hovedforløb forløb 2 Skole Op til Skole 4 Skole 6 Skole 2 Skole 5 Skole 4 20 uger uger uger uger uger uger Skole 5 uger Skole 2 uger Skole 3 uger Fritagelse for dele af uddannelsen Afkortning af uddannelsens skoleperioder og praktiktid sker med udgangspunkt i en realkompetencevurdering (RKV) udført af skolen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt standardmeritter angivet i Bekendtgørelse om plastmageruddannelsen, bilag 1. Grundlaget for RKV en omfatter dokumenteret uddannelse (og kurser) og erhvervserfaring suppleret med en dialog om elevens faglige kompetencer inden for uddannelses fagområder. Hvor der er tvivl om elevens kompetenceniveau anbefales det, at skolen laver en afprøvning - eksempelvis ved løsning af praktiske opgaver, besvarelse af spørgsmål, dialog om et fagligt emne eller en kombination af disse. I bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til plastmager, bilag 1, fremgår varigheden af og kriterier for tildeling af standardmeritter på uddannelsen. Standardmeritten skal tildeles elever, der lever op til de angivne kriterier. På baggrund af RKV en vurderer skolen i samråd med elev og praktikvirksomhed, om der er grundlag for yderligere merit for skolefag og/eller praktiktid. Elevtyper På uddannelsen findes følgende elevtyper: EU9, EU9+ og EUV3 EUV1 og EUV2 Talent Eux Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter.

5 Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3: Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Skema 4: Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 5: EUX, kun den gymnasiale del af eux I forlængelse af oversigtsskema 1-2 fremgår skema henholdsvis 1a og 2a hvor fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. målene beskrives i: Skema 6: målenes bidrag til kompetencemålene Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning er baseret på pædagogiske overvejelser og en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. målene fremgår også af den uddannelsesbog, som følger den enkelte elev. Det påhviler virksomheden, at sørge for så alsidig en praktiktid som muligt. Eleven skal derfor i praktikken indgå i de af virksomhedens afdelinger og funktioner, der er relevante for uddannelsen. Det anbefales her, at dette sker ved, at elevens praktikuddannelse omfatter kortere praktikophold (praktikmoduler) i virksomhedens forskellige afdelinger. Derudover kan det være relevant at supplere med praktikophold hos fx datter/søster selskaber, kunder/leverandører og/eller øvrige samarbejdspartnere. Der henvises i øvrigt til uddannelsens praktikvejledning ( Kriterierne for IF s vurdering og godkendelse af nye praktikvirksomheder er i overensstemmelse med praktikmålene. Bedømmelse og beviser mv. Plastmageruddannelsens mål- og fagbeskrivelser udgør det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og udgør derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende svendeprøve.

6 Svendeprøvens formål er at kunne vise elevens tilegnelse af kompetencemålene for uddannelsen. Svendeprøvens delprøver bidrager hver især til det samlede bedømmelsesgrundlag af eleven. Svendeprøven afholdes som del af sidste hovedforløb på uddannelsens trin 2. Rammer og regler for svendeprøver, bedømmelse og udstedelse af beviser er beskrevet i 6 i Bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen og uddannelsens skuemestervejledning ( Svendeprøvens struktur Uddannelsens svendeprøve afholdes som en del af sidste skoleperiode på trin 2. Den tilrettelægges af skolerne med udgangspunkt i uddannelsens svendeprøvevejledning ( efter nedenstående vejledende struktur. Vejledende struktur for svendeprøve - trin 2 Dag 1-2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Elev Teoriprøve Praktisk prøve Praktisk prøve Forberedelse Eksamen Skole Teoriprøve Vejledning Vejledning Gennemgang af Eksamen opgaver Skuemester Gennemgang af Eksamen opgaver

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencem ål Præstationsstandard Vejledende tid (antal uger) Trin 1 Medhjælper (antal uger) Trin 2 Termoplast (antal uger Trin 2 Hærdeplast (antal uger) Trin 3 Specialist i plastproduktio n (antal uger) Grundfag Engelsk 4, 9 F Kemi 5, 7 F C 2 2 Matematik Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag , 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1,8 Sprøjtestøbning , 14, 15 Rutineret 2 Sprøjtestøbning , 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0,8 Termoform , 14, 15 Rutineret 1 Termoform Ekstrudering 1 1, 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1,8 7

8 , 14, 15 Rutineret 2 Ekstrudering RTM 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, , 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0,8 Håndoplæg Rutineret 1 Sammenføjning 3030 Styring 3 Begynder Materialekendsk ab anvendt fysik og polymerkemi 5, 6, 11 Rutineret Prepreg 12, 14, 15 Begynder Periferi- 12, 13 Rutineret 1,5 1,5 og følgeudstyr til plastproduktion , 18 1,5 1,5 Laboratorietekni k , 18, Automation/digi talisering Innovation og teknologi i plastindustrien 10 Begynder 1 1 8

9 9024 Matematik og kemi inden for plast 9025 Materialelære og afprøvning af plastmaterialer 9026 Projektstyring 9027 Produktionsfrem mende metoder inden for dansk plastindustri 9028 Kvalitetsstyring af plastproduktion 9029 Internationale sammenhænge og globalisering 9030 Plastproduktion splanlægning 9031 Systematisk problemløsning inden for plast 28 Avanceret 1 27, 30 Ekspert 1½ 25 Avanceret 1 24 Avanceret 2 30, 31 Ekspert 2 Avanceret ½ 32 Ekspert 2 23 Avanceret 1½ 9

10 Avanceret 1½ Konstruktion og udvikling af plastemner Avanceret 1 Kommunikation mellem afdelinger og kunder 9034 Økonomi og forretningsforst åelse 29 Avanceret 1 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Profil/specialefag (der skal vælges ét fag) Termoplast 17, 18, 19 Avanceret Fiberarmeret kompositstøbnin g anlæg og proces 2 (består af Formstøbning: 2 uger, RTM: 1 uge, Prepreg 2 uger, Finish: 1 uge 20, 21, 22 Avanceret 6 Hærdeplast (der vælges fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i hærdeplast) 10

11 16748 Automation og digitalisering i plastproduktion Kvalitet og måleteknik Materiale- og laboratorietekni k Finish og reparation af kompositemner Reparation og finish af komposit støbeforme RTM vakuum støbning af glasfiberkomposit-emner Prepreg støbning af fiber komposit emner Industriel 20, 21, 22 Avanceret 2 20, 21, 22 Avanceret 2 20, 21, 22 Avanceret 2 AMU 1 AMU 1 AMU 2 AMU 2 AMU 2 11

12 produktion af avancerede kompositter Håndoplagt glasfiber støbning Polyurethanstøb ning Automation og digitalisering i plastproduktion Kvalitet og måleteknik Materiale- og laboratorietekni k Montage og indstilling af sprøjtestøbefor me Optimering af drift parametre AMU 2 AMU 2 Termoplast (der vælges fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i termoplast) 17, 18, 19 Avanceret 2 17, 18, 19 Avanceret 2 17, 18, 19 Avanceret 2 AMU 2 2 AMU

13 ved sprøjtestøbning Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbefor me Drift af ekstruderanlæg Indkøring af Ekstruderanlæg Fremstilling af formværktøjer Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk indkøring og optimering AMU 2 AMU 2 2 AMU 2 2 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 13

14 40024 Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbefor me Håndtering med industrirobotter for operatører Varmluft og ekstrudersvejsn ing Stuk-, muffe og elektrosvejsning Svejsning af rørsystemer i plast Svejsning af plastplader Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt AMU 1 Øvrige AMU AMU AMU AMU AMU

15 SKEMA 1a Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid (antal uger) Trin 1 Medhjælper (antal uger) Trin 2 Termoplast (antal uger Trin 2 Hærdeplast (antal uger) Fiberarmeret 20, 21, 22 Ekspert 6 kompositstøbning anlæg og proces(består af Formstøbning: 2 uger, RTM: 1 uge, Prepreg 2 uger, Finish: 1 uge Termoplast 17, 18, 19 Ekspert 6 Automation og 17, 18, 19, 20, Ekspert 2 2 digitalisering i 21, 22 plastproduktion Trin 3 Specialist i plastproduktion (antal uger) 15

16 Kvalitet og måleteknik 17, 18, 19, 20, Ekspert , 22 Materiale- og laboratorieteknik 17, 18, 19, 20, 21, 22 Ekspert Materialelære og 27, 30 Ekspert 1½ afprøvning af plastmaterialer 9028 Kvalitetsstyring af 30, 31 Ekspert 2 plastproduktion 9030 Plastproduktionsplanlægning 32 Ekspert 2 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid (antal uger) Trin 1 Medhjælper (antal uger) Trin 2 Termoplast (antal Trin 2 Hærdeplast (antal Trin 3 Specialist i plastproduktion (antal uger) uger uger) Grundfag Engelsk 4, 9 F Kemi 5, 7 F 2 2 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Sprøjtestøbning 1 1, 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1, Sprøjtestøbning 2 12, 14, 15 Rutineret Termoform 1 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, Termoform 2 12, 14, 15 Rutineret Ekstrudering 1 1, 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1,8 16

17 16735 Ekstrudering 2 12, 14, 15 Rutineret RTM 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, Håndoplæg 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, Materialekendskab 5, 6, 11 Rutineret 1 anvendt fysik og polymerkemi 3036 Sammenføjning 2 Rutineret Styring 3 Begynder Prepreg 12, 14, 15 Begynder Periferi- og 12, 13 Rutineret 1,5 1,5 følgeudstyr til plastproduktion Laboratorieteknik 15, 18 1,5 1, , 18, Automation/digitalisering Innovation og teknologi i plastindustrien 10 Begynder Matematik og kemi 8 Avanceret 1 inden for plast 9025 Materialelære og 27, 30 Ekspert 1½ afprøvning af plastmaterialer 9026 Projektstyring 25 Avanceret Avanceret 2 Produktionsfremmende metoder inden for dansk plastindustri 9028 Kvalitetsstyring af plastproduktion 30, 31 Ekspert 2 17

18 9029 Internationale Avanceret ½ sammenhænge og globalisering Ekspert 2 Plastproduktionsplanlægning 9031 Systematisk 23 Avanceret 1½ problemløsning inden for plast 9032 Konstruktion og 27 Avanceret 1½ udvikling af plastemner 9033 Kommunikation 26 Avanceret 1 mellem afdelinger og kunder 9034 Økonomi og forretningsforståelse 29 Avanceret 1 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Profil/specialefag (der skal vælges ét fag) Termoplast 17, 18, 19 Avanceret Fiberarmeret kompositstøbning anlæg og proces 20, 21, 22 Avanceret 6 Hærdeplast (der vælges fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i hærdeplast) Automation og 20, 21, 22 Avanceret 2 digitalisering i plastproduktion Kvalitet og 20, 21, 22 Avanceret 2 måleteknik Materiale- og laboratorieteknik 20, 21, 22 Avanceret 2 18

19 44963 Finish og reparation AMU 1 af kompositemner Reparation og finish AMU 1 af komposit støbeforme RTM vakuum AMU 2 støbning af glasfiberkomposit-emner AMU 2 Prepreg støbning af fiber komposit emner Industriel AMU 2 produktion af avancerede kompositter Håndoplagt AMU 2 glasfiber støbning Polyurethanstøbning AMU 2 Termoplast (der vælges fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i termoplast) Automation og 17, 18, 19 Avanceret 2 digitalisering i plastproduktion Kvalitet og 17, 18, 19 Avanceret 2 måleteknik Materiale- og laboratorieteknik 17, 18, 19 Avanceret Montage og AMU 2 2 indstilling af sprøjtestøbeforme AMU

20 Optimering af drift parametre ved sprøjtestøbning Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme Drift af ekstruderanlæg Indkøring af Ekstruderanlæg Fremstilling af formværktøjer Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk indkøring og optimering Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbeforme Håndtering med industrirobotter for operatører Varmluft og ekstrudersvejsning AMU 2 AMU 2 2 AMU 2 2 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 Øvrige AMU AMU

21 43697 Stuk-, muffe og AMU elektrosvejsning Svejsning af AMU rørsystemer i plast Svejsning af plastplader AMU Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt

22 SKEMA 2a Fag med valgfrit højere præstationsniveau for voksne med standardiseret hovedforløb Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid (antal uger) Trin 1 Medhjælper (antal uger) Trin 2 Termoplast (antal uger Trin 2 Hærdeplast (antal uger) Trin 3 Specialist i plastproduktion (antal uger) Fiberarmeret 20, 21, 22 Ekspert 6 kompositstøbning anlæg og proces Termoplast 17, 18, 19 Ekspert Automation og 17, 18, 19, 20, Ekspert 1 1 digitalisering i plastproduktion 21, Kvalitet og 17, 18, 19, 20, Ekspert 1 1 måleteknik 21, Materiale- og 17, 18, 19, 20, Ekspert 1 1 laboratorieteknik 21, Materialelære og 27, 30 Ekspert 1½ afprøvning af plastmaterialer 9028 Kvalitetsstyring af 30, 31 Ekspert 2 plastproduktion 9030 Plastproduktionsplanlægning 32 Ekspert 2 22

23 SKEMA 3 TALENTSPOR for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende forløb Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. I skemaet er fag på højere niveau markeret med fed skrift. Der er talentspor for specialerne termoplast og hærdeplast. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemå l Præstations -standard Vejledend e tid (antal uger) Trin 1 Medhjælpe r (antal uger) Trin 2 Termoplas t (antal uger Trin 2 Hærdeplas t (antal uger) Trin 3 Specialist i plastproduktio n (antal uger) Grundfag Engelsk 4, 9 F Kemi 5, 7 F Matematik 28 C 2 2 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Sprøjtestøbning 1 1, 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1, Sprøjtestøbning 2 12, 14, 15 Rutineret Termoform 1 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, Termoform 2 12, 14, 15 Rutineret Ekstrudering 1 1, 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1, Ekstrudering 2 12, 14, 15 Rutineret RTM 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, Håndoplæg 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, Materialekendskab 5, 6, 11 Rutineret 1 anvendt fysik og polymerkemi 3036 Sammenføjning 2 Rutineret Styring 3 Begynder Prepreg 12, 14, 15 Begynder

24 16740 Periferi- og følgeudstyr 12, 13 Rutineret 1,5 1,5 til plastproduktion Laboratorieteknik 15, 18 1,5 1, Automation/digitalisering 16, 18, Innovation og teknologi i plastindustrien 10 Begynder Matematik og kemi inden 8 Avanceret 1 for plast 9025 Materialelære og 27, 30 Ekspert 1½ afprøvning af plastmaterialer 9026 Projektstyring 25 Avanceret Produktionsfremmende 24 Avanceret 2 metoder inden for dansk plastindustri 9028 Kvalitetsstyring af 30, 31 Ekspert 2 plastproduktion 9029 Internationale Avanceret ½ sammenhænge og globalisering Ekspert 2 Plastproduktionsplanlægnin g 9031 Systematisk 23 Avanceret 1½ problemløsning inden for plast 9032 Konstruktion og udvikling 27 Avanceret 1½ af plastemner 9033 Kommunikation mellem afdelinger og kunder 26 Avanceret 1 24

25 9034 Økonomi og forretningsforståelse 29 Avanceret 1 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Profil/specialefag (der skal vælges ét fag) Termoplast 17, 18, 19 Ekspert Fiberarmeret kompositstøbning anlæg og proces 20, 21, 22 Ekspert 6 Hærdeplast (der vælges et fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i hærdeplast) Automation og 20, 21, 22 Ekspert 2 digitalisering i plastproduktion Kvalitet og 20, 21, 22 Ekspert 2 måleteknik Materiale- og laboratorieteknik 20, 21, 22 Ekspert 2 Termoplast (der vælges et fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i hærdeplast) Automation og 17, 18, 19 Ekspert 2 digitalisering i plastproduktion Kvalitet og 17, 18, 19 Ekspert 2 måleteknik Materiale- og laboratorieteknik 17, 18, 19 Ekspert 2 Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt

26 SKEMA 4 TALENTSPOR for voksne Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksne. Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. I skemaet er fag på højere niveau markeret med fed skrift. Der er talentspor for specialerne termoplast og hærdeplast. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid (antal uger) Trin 1 Medhjælper (antal uger) Trin 2 Termoplast (antal uger Trin 2 Hærdeplast (antal uger) Trin 3 Specialist i plastproduk tion (antal uger) Grundfag Engelsk 4, 9 F Kemi 5, 7 F C 2 Matematik Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Sprøjtestøbning 1 1, 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1,8 26

27 , 14, 15 Rutineret 2 Sprøjtestøbning , 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0,8 Termoform , 14, 15 Rutineret 1 Termoform , 5, 6, 7, 8 11, Begynder 1,8 Ekstrudering , 14, 15 Rutineret 2 Ekstrudering RTM 1, 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0, , 5, 6, 7, 8, 11 Begynder 0,8 Håndoplæg , 6, 11 Rutineret 1 Materialekendsk ab anvendt fysik og polymerkemi Rutineret 1 Sammenføjning 3030 Styring 3 Begynder Prepreg 12, 14, 15 Begynder Periferiog følgeudstyr til plastproduktion 12, 13 Rutineret 1,5 1,5 27

28 16741 Laboratorietekni k Automation/digi talisering Innovation og teknologi i plastindustrien 9024 Matematik og kemi inden for plast 9025 Materialelære og afprøvning af plastmateriale r 9026 Projektstyring 9027 Produktionsfrem mende metoder inden for dansk plastindustri 9028 Kvalitetsstyrin g af 15, 18 1,5 1,5 16, 18, Begynder Avanceret 1 27, 30 Ekspert 1½ 25 Avanceret 1 24 Avanceret 2 30, 31 Ekspert 2 28

29 plastproduktio n 9029 Avanceret ½ Internationale sammenhænge og globalisering Ekspert 2 Plastproduktio nsplanlægning Avanceret 1½ Systematisk problemløsning inden for plast Avanceret 1½ Konstruktion og udvikling af plastemner Avanceret 1 Kommunikation mellem afdelinger og kunder 9034 Økonomi og forretningsforst åelse 29 Avanceret 1 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Profil/specialefag (der skal vælges ét fag) 29

30 16744 Termoplast Fiberarmere t kompositstø bning anlæg og proces Automation og digitalisering i plastprodukti on Kvalitet og måleteknik Materiale- og laboratorietek nik Finish og reparation af kompositemn er 17, 18, 19 Ekspert 6 20, 21, 22 Ekspert 6 Hærdeplast (der vælges fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i hærdeplast) 20, 21, 22 Avanceret 2 20, 21, 22 Avanceret 2 20, 21, 22 Avanceret 2 AMU 1 30

31 44965 Reparation og finish af komposit støbeforme RTM vakuum støbning af glasfiberkompositemner Prepreg støbning af fiber komposit emner Industriel produktion af avancerede kompositter Håndoplagt glasfiber støbning Polyurethanst øbning AMU 1 AMU 2 AMU 2 AMU 2 AMU 2 AMU 2 31

32 16748 Automation og digitalisering i plastprodukti on Kvalitet og måleteknik Materiale- og laboratorietek nik Montage og indstilling af sprøjtestøbef orme Optimering af drift parametre ved sprøjtestøbni ng Systematisk indkøring af Termoplast (der vælges fag fra nedenstående kategori, hvis man har speciale i termoplast) 17, 18, 19 Avanceret 2 17, 18, 19 Avanceret 2 17, 18, 19 Avanceret 2 AMU 2 2 AMU 2 2 AMU 2 32

33 nye sprøjtestøbef orme Drift af ekstruderanl æg Indkøring af Ekstruderanl æg Fremstilling af formværktøje r Anvendelse af nye og avancerede plastmaterial er Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk AMU 2 2 AMU 2 2 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 33

34 indkøring og optimering Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbef orme Håndtering med industrirobott er for operatører Varmluft og ekstrudersvej sning Stuk-, muffe og elektrosvejsni ng Svejsning af rørsystemer i plast AMU 1 Øvrige AMU AMU AMU AMU

35 43940 Svejsning af plastplader Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt AMU

36 SKEMA 5 EUX I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, EUX. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af EUX. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en EUX-elev. Konkret betyder det, at følgende fag fra erhvervsuddannelsen udgår: Fysik F Matematik F Kemi F Engelsk F Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om EUX Der er EUX for specialerne termoplast og hærdeplast (begge trin 2). Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 65,6 uger. Skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode på 5,6 uge. 36

37 37

38 SKEMA 6 uddannelsens bidrag til kompetencemålene mål Aktiviteten bidrager til følgende Trin 1 Trin 2 Trin 2 Trin 3 kompetencemål Plastmed- Termoplast Hærdeplast Specialist hjælper Der indsættes én række pr. Nummer svarer til nummereringen i praktikmål uddannelsesbekendtgørelsen. mål A. Produktion 1 (12671) 2, 4, 9, 18, 21 X B. Kvalitetskontrol og dokumentation 1 (12672) C. Reparation og vedligehold 1 (12673) D. Kommunikation og rapportering 1 (12675) E. Projekt og udviklingsarbejde 1 (12677) F. Produktion 2 Termoplast (12678) G. Kvalitetskontrol og dokumentation 2 Termoplast (12682) H. Reparation og vedligehold 2 Termoplast (12692) 1, 13, 18, 23 X 2, 9, 24 X 1, 2, X 2, 16 X 9, 18, 20, 21 X 13, 20 X 24 X 38

39 mål Aktiviteten bidrager til følgende Trin 1 Trin 2 Trin 2 Trin 3 kompetencemål Plastmed- Termoplast Hærdeplast Specialist hjælper Der indsættes én række pr. Nummer svarer til nummereringen i praktikmål uddannelsesbekendtgørelsen. I. Kommunikation og rapportering 2 Termoplast (12693) J. Projekt og udviklingsarbejde 2 Termoplast (12694) K. Produktion 2 Hærdeplast (12695) L. Kvalitetskontrol og dokumentation 2 Hærdeplast (12698) M. Reparation og vedligehold 2 Hærdeplast (12700) N. Kommunikation og rapportering 2 Hærdeplast (12714) O. Projekt og udviklingsarbejde 2 Hærdeplast (12715) 3, 24 X 16, 26 30, X 9, 18, 20, 21, 22, 23, 38 X 13, 19, 22 X 2, 9, 24 X 1,2 X 2, 16 X P. Produktion 3 (12717) 37, 40, 41 X Q. Kvalitetskontrol og dokumentation 3 (12718) 44, 45, X 39

40 mål Aktiviteten bidrager til følgende Trin 1 Trin 2 Trin 2 Trin 3 kompetencemål Plastmed- Termoplast Hærdeplast Specialist hjælper Der indsættes én række pr. Nummer svarer til nummereringen i praktikmål uddannelsesbekendtgørelsen. S. Kommunikation og rapportering 3 (12719) T. Projekt og udviklingsarbejde 3 (12720) 43, X 39, 46 X 40

41 mål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Trin 1 Plastmedhjælper Trin 2 Termoplast Trin 2 Hærdeplast Trin 3 Specialist J. Projekt og udviklingsarbejde 2 Termoplast (12694) K. Produktion 2 Hærdeplast (12695) L. Kvalitetskontrol og dokumentation 2 Hærdeplast (12698) M. Reparation og vedligehold 2 Hærdeplast (12700) N. Kommunikation og rapportering 2 Hærdeplast (12714) O. Projekt og udviklingsarbejde 2 Hærdeplast (12715) 16, 26, 30, X 9, 18, 20, 21, 22, 23, 38 X 13, 19, 21, 22 X 2, 9, 24 X 1, 2 X 2, 16, 39 X P. Produktion 3 (12717) 37, 38, 40, 41 X Q. Kvalitetskontrol og doku- 44, 45, X mentation 3 (12718) Side 41/42

42 S. Kommunikation og rapportering 3 (12719) T. Projekt og udviklingsarbejde 3 (12720) 43 X 39, 46 X Side 42/42

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for procesindustrien i henhold til bekendtgørelse nr. 254

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere