SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN alvorlige revnedannelse burde have været K3 og K2. Er angivet som K1. 4. Det burde have været angivet, at der er konstateret alvorlige revnedannelse i læmur. 5. Det burde have været angivet, at gulvkonstruktion og gulve skal undersøges nærmere (UN). 6. Indvendig trappe har ikke tilstrækkelig højde. Burde have været K3. Bygning B 7. Kritisk skade på fundament. Burde have været K3. 8. Revnedannelse i overligger over vindue i facade mod nordøst. Burde have været K3. 9. Mange badeværelsesfliser er ikke fuldklæbede. Burde have været K Hjørnefuge i badeværelse er udført i mørtel og har fugeslip. Er ikke udført i elastisk fuge. Manglende fald mod gulvafløb. Burde have været K Terræn er beliggende over gulvniveau i den beboede del af bygningen, hvilket har medført højt fugtindhold i gulvene. Burde have været K Inddækningen mellem bygning A og B er ikke tæt. Burde have været K3. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Solskin, 15 C. Øvrige forhold: Ejer har siden fået udarbejdet ny Side 1

2 tilstandsrapport. Klager oplyste, at der er tegnet en ejerskifteforsikring, hvor kravene er blevet delvist afvist. Eventuelle forligsdrøftelser: Blev ikke drøftet. Eventuelt: I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport er litra B og C sammenlagt og beskrevet som litra B. I køkken er der fjernet en væg til stue. Overligger er underdimensioneret, hvilket har resulteret i at gulvet er sunket 4-5 cm på 1. sal, foto 33 og 34. Forholdet er ikke anmeldt og ikke medtaget. Skønsmandens erklæring Klagepunkt 1: Ad. 1: Klagers påstand: Ad 1: Den bygningssagkyndiges forklaring: Revnedannelse i soklen er overset. I det sydlige hjørne af sydvestfacaden er der en revnedannelse i soklen, pudset er løsnet. Ovenstående revne har altid været der og er en efterhånden meget gammel sætningsskade. Alvorligheden i denne revne er ikke belyst i den tidligere tilstandsrapport, hvor den kun er benævnt som K1. Revnen kan ikke blive til en K3 på 3 år. Rapporten er udarbejdet set i forhold til andre huse af tilsvarende alder. Der er fra sekretariatets side strammet væsentligt op på karaktergivning de sidste par år. Revne er beskrevet i rapporten har ikke Side 2

3 ændret sig siden. Ad 1. Ejendommen er opført med en muret sokkel, hvor der udenpå er støbt en ca. 4 cm tykt betonsokkel, foto 1. Der ses generelt flere mindre revner, områder med løst/hult puds samt afskallet maling, foto 2-6. Der er områder, hvor den påstøbte sokkel har sluppet muren, foto 7. Revner vurderes alle til at være ældre og har en revnevidde på op ca. 1 mm. Klager har ikke foretaget reparation af soklen i sin ejertid. Ad 1. Konklusion: Soklen har flere revnedannelser samt revner langs murværk med risiko for fugtindtrængning. Det vurderes, at de konstaterede revner er stabile. Ad 1. Fejl og forsømmelser: Den udførte tilstandsrapport er næsten 5 år gammel, hvorfor det er vanskeligt at vurdere revneantal og revnevidde da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Med baggrund i ovenstående vurderes det at være en fejl, at revner i sydfacade mod østlig samt vestlig gavl har fået karakter K1, hvor de burde have haft karakter K2, med note om en udbedring. Ad. 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Udbedring af revner i soklen ved frihugning af revner, ilægning af armeringsfelt eller anker, samt udbedring af revner langs mur udgør kr Ovennævnte vurderes ikke at udgøre en forbedring. Side 3

4 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 2: Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. Ad. 2: Klagers påstand: De i pkt. 1.2, 1.5, 3.1 (fugt i væg) og 6.1 giver anledning til en nærmere undersøgelse af krybekælderen idet der kan være følgeskader eller skader, der stammer herfra. Igen er forholdet ikke nævnt i den tidligere tilstandsrapport, men kun nævnt som værende tillukkede ventilation i krybekælder. En nærmere undersøgelse er foretaget ved at tage nogle gulvbrædder op og det har her kunnet konstateres, at der ikke er nogen krybekælder, men at gulvet er klodset op oven på sand og isolering, uden nogen form for fugtspærre ned til undergrunden, hvilket er årsag til den fugtoptrængning, der senere er belyst. Dette er et forhold, som heller ikke er belyst i den tidligere tilstandsrapport, men som er en klar fejl på konstruktion og som medfører fugt i gulv og vægge. Den bygningssagkyndige burde have foretaget fugtmålinger. Ad 2: Den bygningssagkyndiges forklaring: Det fremgår af tilstandsrapporten, at ventilationshuller er lukket, K3. Der skal ikke foretages destruktive indgreb. Ad 2. Klager oplyste, at der er blevet taget et gulvbræt op langs ydervæg, hvor det kunne konstateres, at gulvbjælke er aflagt på mursten og med meget lidt luft under bjælkerne, foto 8. Der er ikke indlagt plastfolie over isoleringen. Der er isoleret mellem strøer. Side 4

5 Isolering dækker for ventiler i soklen. Der er målt en fugtighed i vægge langs fodlister på %. Gulvbrædder er alle konkave (kopformet), hvilket skyldes fugt, dels grundfugt samt rumfugt. Brædder er opfugtet til ca. 8 %. Der er ikke udført ventilation langs fodlister. Ad 2. Konklusion: Tidligere ejer har udført ny gulvkonstruktion, hvor denne er blevet udført ulovligt, dels mangler dampspærre over isolering, dels lukker isolering for ventilationsriste. Gulve og vægge er ikke mere opfugtet end sædvanlig. Ventilation under gulve vurderes at være utilstrækkelig. Ad 2. Fejl og forsømmelser: Indklagede skal ikke udføre indgreb i konstruktionen, hvorfor han ikke har mulighed for konstatering af manglende ventilation samt dampspærre. Konstruktionen er en skjult fejl og burde være dækket af ejerskifteforsikringen. Ad. 2. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Der er ikke foretaget kalkulation over udbedringer. Side 5

6 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 3: 4 alvorlige revnedannelse burde have været K3 og K2. Er angivet som K1. Ad. 3: Klagers påstand: Der er omkring facader/gavle konstateret 4 revnedannelser med karakteren K3, altså meget kritiske skader og 2 med K2, altså knap så kritiske skader. Alle disse revner var der også da vi købte huset, men er i rapporten beskrevet som K1, altså skader, der ikke er alvorlige og ikke har indflydelse på bygningens konstruktion. Dette har jo været en klar fejl, da jeg nu kan konstatere, at disse har været medvirkende til, at der er trukket vand ind i væggene. Dette burde have været belyst i den tidligere tilstandsrapport, men var det ikke. Ad 3: Den bygningssagkyndiges forklaring: Den skrevne tekst er det grundlæggende og ikke så meget karakteren. Ad 3. Der kan konstateres 4 revner i muret gesims i sydfacade, foto 9. Der er revner i 2 murede stik. Der er revner under vindue mod syd ved vestgavl, som har et videre forløb op over vinduet, hvor der ses en mindre forskydning. Der er afskallet maling ved det sydøstlige hjørne, foto 10 og 11. Der er revner i puds samt hult puds mod nord, foto 14. Ad 3. Konklusion: Det vurderes ikke, at revner har udviklet sig siden tilstandsrapporten blev udarbejdet. Side 6

7 Ved sydøstlige hjørne skyldes defekt puds/murværk samt afskallet puds, at nedløbet har været defekt. Det vurderes, at revner/løst puds på nordfacaden er nyere. Ad 3. Fejl og forsømmelser: De konstaterede revner i sydfacade burde have haft karakter K2 med en note om udbedring for at undgå opfugtning. Ad. 3. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Revner hugges op og armeres, hvorefter der foretages en let pudsning. Der er ikke regnet med maling af facaden, idet disse er nedslidte. Samlet udgift kr Ad 3. Forbedringer: Der vurderes ikke, at beløbet udgør en forbedring. Skønsmandens erklæring Klagepunkt 4: Ad. 4: Klagers påstand: Det burde have været angivet, at der er konstateret alvorlige revnedannelse i læmur. Vedr. læmur er der også tidligere konstateret revnedannelser, men af en ikke alvorlig karakter for konstruktion. Jeg kan nu med den nye tilstandsrapport konstatere, at dette er en fejl, da det jf. er en alvorlig skade med risiko for beskadigelse af konstruktionen. Ligeledes er den manglende oppudsning heller ikke nævnt i den tidligere tilstandsrapport, men jeg kan nu konstatere, Side 7

8 at dette er en alvorlig skade, Som også er dækket af ejerskifteforsikringen. Ad 4: Den bygningssagkyndiges forklaring: På besigtigelsestidspunktet var de enkelte revner i læmuren, som er anført i rapporten med karakter K1. Der var ingen afskallinger. Der kunne konstateres reparation af gamle revner. Ad 4. Læmuren er udført med 19 cm lecablokke, som er pudset. Der er en kraftig revne i nord/sydgående læmur, som er forsøgt udbedret, foto 15. Der er afskallinger af sokkelpudsen flere steder, samt der er afstødt puds ved åbning/passage til haven, foto 16 og 17. Ad 4. Konklusion: De konstaterede skader har alle udviklet sig siden tilstandsrapporten blev udarbejdet. Der vurderes, at afstødt puds ved åbningen samt afstødt sokkelpuds alle er skader, der er opstået efter udarbejdelse af tilstandsrapporten. Murværk opført med lecasten vil arbejde/bevæge sig, hvorfor revnedannelser er uundgåelige. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Det er skønsmandens vurdering, at de givne oplysninger i tilstandsrapporten var korrekte da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Ad. 4. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Reparation af revner samt puds på mur og sokkel vurderes at udgøre kr Ad 4. Forbedringer: Det vurderes ikke, at ovenstående tilfører ejendommen en forbedring. Side 8

9 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 5: Ad. 5: Klagers påstand: Det burde have været angivet, at gulvkonstruktion og gulve skal undersøges nærmere (UN). En nærmere undersøgelse i forbindelse med punkt 2 har vist, at gulvet er fejlagtigt konstrueret, hvilket heller ikke er belyst i den tidligere tilstandsrapport. Dette er et forhold, der skal udbedres, da der allerede grundet fejlkonstruktion er trukket vand op i gulvet. Ad 5: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad 5. På besigtigelsestidspunktet var der ingen skader på gulve, set i relation til bygningens alder, hvorfor det ikke er nævnt i rapporten. Der er udlagt trægulv/strøgulv i stue/køkken samt i værelsesfløjen i litra B. Gulvbrædder er høvlede og pløjede fyrretræsbrædder. I værelsesfløj dog spånplader. Forholdet er medtaget og beskrevet under klagepunkt 2. Side 9

10 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 6: Ad. 6: Klagers påstand: Ad 6: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad 6. Indvendig trappe har ikke tilstrækkelig højde. Burde have været K3. Den indvendige trappe har jf. ny tilstandsrapport et rækværk, der ikke har den angivne højde, hvorfor dette vil medføre et bygningssvigt. Altså har den fået karakteren K3. Igen et forhold, der ikke var belyst i den tidligere tilstandsrapport, og som vi derfor ikke har været vidende om. Højden på rækværket er ikke unormal ved andre bygninger af samme alder, hvorfor forholdet ikke er anført. Indvendig trappe er blevet flyttet i forbindelse med en ombygning. Højde på rækværket på 1. sal er målt til 71 cm, hvor kravet på udførelsestidspunktet var 90 cm, foto 18. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad. 6. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : At rækværket er ca. 20 cm for lavt burde være anført i rapporten, idet forholdet er en åbenlys ulovlighed. Udbedring kan ske ved at fremstille en ny håndliste incl. bøjninger. Der monteres ny hovedmægler samt 3 nye balustre. Samlet udgift kr Ad 6. Forbedringer: Det vurderes ikke, at ovennævnte tilfører ejendommen en forbedring. Side 10

11 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 7 og 11: Ad. 7 og 11: Klagers påstand: 7. Kritisk skade på fundament. Burde have været K Terræn er beliggende over gulvniveau i den beboede del af bygningen, hvilket har medført højt fugtindhold i gulvene. Burde have været K3. Der er en alvorlig kritisk skade, at terræn/ belægning flere steder er i eller over gulvniveau. Dette er karakteriseret som en K3 meget kritisk skade. Igen et forhold, der ikke er belyst i den tidligere tilstandsrapport og som vi derfor, da vi købte huset, ikke var vidende om var en så alvorlig skade. Dette medfører, at terræn skal sænkes omkring ejendommen. Der blev ligeledes tidligere konstateret enkelte revne i sokkel, som dengang var karakteriseret som K1, altså ikke alvorlig. De er nu K3 (de samme revner). Igen en ting, der ikke var belyst som alvorlige skader, men mere som kosmetiske skader. Ad 7 og 11: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad 7 og 11. Der kunne konstateres følgende: På besigtigelsestidspunktet var der stedvis revner i sokkelkant, som var af ældre dato og derfor K1. I øvrigt henvises til skrivelse fra ejerskifteforsikring vedr. gulvniveau og at der ikke var tegn på skader, som nedsætter brugsværdien væsentligt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Litra B og C er udhusbygninger, som er blevet inddraget til beboelse. Mod øst er gulvniveau ca. 2 cm over terræn, foto 19. Mod nord og vest er gulvniveauet beliggende ca. 20 cm under terræn. Side 11

12 Der er udlagt/anlagt terrasse på øst- og nordsiden, samt flisesti mod vest. Der ses ikke at være gjort foranstaltninger til nedlægning af dræn eller anden fugtstandsende membran langs vægge. Der er ikke målt fugt i konstruktionen ud over det sædvanlige. Mod øst ses revner i fundament, hvor en tidligere dør er tilmuret, foto 20 og 21. Mod nord ses bl.a. revner i fundament, der har et forløb videre op i murværket, foto 22. Der er enkelte mindre revner samt afskallet maling. Ad 7 og 11. Konklusion: Revner i fundament ses at være de samme, som er anført i tilstandsrapporten og har ikke udviklet sig siden, idet der er rester af maling i revner samt over revner. Revner vurderes at være uden betydning. Gulve placeret under terræn kan være problematiske og kan give anledning til indtrængende fugt. Ad 7 og 11. Fejl og forsømmelser: Ad. 7 og 11. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Den bygningssagkyndige burde have været opmærksom på problemet med gulvniveauet og medtaget dette i rapporten. Langs fundamenter nedlægges omfangsdræn, som tilsluttes tagbrønd. Langs fundamenter monteres platon plade, som afsluttes foroven ved mur med klemlister. Flisearealet reetableres. Samlet udgift kr Ad 7 og 11. Forbedringer: Det vurderes ikke at være en forbedring at bringe husets terrænforhold op til bygningsreglementets krav. Side 12

13 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 8: Ad. 8: Klagers påstand: Revnedannelse i overligger over vindue i facade mod nordøst. Burde have været K3. Der er revnedannelser ved overliggeren ved vinduet i nordøstfacaden. Denne har været der i al den tid jeg har haft huset, men har ikke tidligere været karakteriseret som en skade, der giver bygningssvigt. Men nu altså som K3. Der er målt meget høj fugtighed i væg, som skyldes terrænforskel, og som er karakteriseret som K2. Igen en skade, som ikke tidligere var belyst, eller en risiko der var belyst. Ad 8: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad 8. Stedvis enkelte revner og defekt afdækning ved murkrone af ældre dato og derfor K1, da der ikke var tegn på yderligere skader. Mod øst er der en tidligere dør, som er tilmuret og hvor der er revner, foto 20 og 21. Mod nord er der vandrette revner ved hjørne mod nordøst, foto 23 og 24. Der er revne under vinduet samt ved overligger, foto 25. Der er revne under vinduet til værelse, som er forsøgt udbedret, foto 22. Der er revne til højre for dør, foto 26. Mod vest er der revne ved vinduets overligger, som har en mindre forskydning, foto 27. Der er afskallet maling på alle facader. Side 13

14 Defekt afdækning på murkroner har udviklet sig, samt at denne er beskrevet i tilstandsrapporten. Ad 8. Konklusion: Alle revner er af ældre dato og det vurderes, at disse har været til stede ved udarbejdelse af tilstandsrapporten, idet der er maling i revnerne. Ad 8. Fejl og forsømmelser: Det er skønsmandens opfattelse, at den bygningssagkyndige har vurderet revnerne som ældre sætningsrevner, som er normale for ejendomme af den pågældende karakter. Det var ikke normalt ved udarbejdelse af tilstandsrapporten at præcisere revnernes placering. Skønsmanden vurderer, at de konstaterede revner alle er ældre revner og uden betydning for bygningens stabilitet. Revner ved overligger burde være anført med karakter K2. Ad. 8. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Ønskes revner udbedret, kan dette ske ved udkradsning, hvorefter der indlægges armeringsjern i fuger pr. ca. 27 cm. Revnerne efterpudses. Samlet udgift kr Ad 8. Forbedringer: Det er skønsmandens opfattelse, at ovenstående er en vedligeholdelsesudgift. Side 14

15 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 9 og10: 9. Mange badeværelsesfliser er ikke fuldklæbede. Burde have været K Hjørnefuge i badeværelse er udført i mørtel og har fugeslip. Er ikke udført i elastisk fuge. Manglende fald mod gulvafløb. Burde have været K3. Ad. 9 og10: Klagers påstand: Der er mange fliser, der ikke er fuldklæbede da gulvet er lagt. Dette er beskrevet som værende K3 og har ligeledes medført enkelte fliser, der er knækkede. Igen et kritisk forhold beskrevet som K3, som ikke er nævnt i den tidligere tilstandsrapport til trods for det giver konstruktionssvigt. Hjørnefuger i badeværelse er udført i mørtel og har fugeslip. De skulle have været udført i elastiske fuger. Igen et forhold der ikke er nævnt i den tidligere tilstandsrapport, men som er en alvorlig skade, der givet bygningssvigt og kategoriseret som K3. Der er ikke fald mod gulvafløb, igen et forhold, der ikke tidligere var nævnt. Ad 9 og 10: Den bygningssagkyndiges forklaring: Ad 9 og 10. Der kunne konstateres følgende: Der var stedvis påbegyndende fugeslip mellem væg og gulvslip i bruseniche i mørtelfuge og derfor K2 med note om, at fuger i bruseniche bør udføres med tætsluttende gummifuge. Indvendige vægge mod øst og nord i badeværelset er udskiftet og bekostet af ejerskifteforsikringen. Der kunne konstateres revnede fliser foran bruseniche, under håndvask samt 2 midt på gulvet, foto 28. Side 15

16 Enkelte gulvklinker har manglende vedhæftning. Langs vægge er ilagt cementfuge, som er revnet. Cementfuge i bruseniche er anført i rapporten som værende defekt. Fugen er ikke efterfølgende blevet repareret. I bruseniche henstår mindre vandsamling udenfor gulvafløbet. Ad 9 og 10. Konklusion: Skønsmanden vurderer, at de revnede fliser i gulvet sandsynligvis ikke har været til stede ved udarbejdelse af tilstandsrapporten. Manglende vedhæftning af enkelte klinker har med overvejende sandsynlighed været til stede ved udarbejdelse af tilstandsrapporten. Ad 9 og 10. Fejl og forsømmelser: Defekte cementfuger i bruseniche er korrekt beskrevet. Manglende fald på gulvet er ikke anført i rapporten og burde have været anført. Ad. 9 og 10. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Skal forholdet rettes, skal gulvfliser skrælles af og nye udlægges. Der er ikke regnet med ophugning af gulvbeton. Samlet beløb kr Ad 9 og 10. Forbedringer: Beløbet vurderes ikke at være en forbedring. Side 16

17 Skønsmandens erklæring Klagepunkt 12: Ad. 12: Klagers påstand: Inddækningen mellem bygning A og B er ikke tæt. Burde have været K3. Inddækninger er ikke tæt, hvor taget støder mod bygning B. Heller ikke tidligere nævnt. Ad 12: Den bygningssagkyndiges forklaring: Tag over carport samt carport er ikke medtaget. Ad 12. Der er udført vindfang på vestgavlen, som er beliggende i carport. Tag over carport/vindfang er udført med transparente PVC-plader. Klager har udskiftet tagpladerne. Over tag er der ved vindfang foretaget inddækning med bly både ved gavl litra A samt mod murkrone ved litra B/C, foto 31 og 32. Hvor carporten er, er der ikke udført inddækning mod litra B/C. Ad 12. Fejl og forsømmelser: I forbindelse med udskiftning af tagplader er den gamle inddækning genanvendt og er ikke overalt tildannet til tagpladerne, så der opnås en fuldstændig tætning. Da bevismateriale er ændret, er det ikke muligt at vurdere forholdet. Side 17

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 7188 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Knækkede og defekte tagplader 2. Bagfald på badeværelsesgulv 3. Manglende gummifuger i badeværelse 4. Krakelerede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7067 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagepunkterne er i samarbejde med klager opstillet efter følgende fremgangsmåde Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Revnedannelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12072 Besigtigelsesdato: 21.08.2012 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 11039. Besigtigelsesdato: 06-07-2011. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 06-07-2011 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11039

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11054 Besigtigelse d. 7. juli 2011 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. Tagkonstruktionen på tilbygningen er konstrueret forkert spær fra tilbygningen er lagt direkte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 Besigtigelsesdato: Onsdag d.14. august 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10132 Besigtigelse d. 27. januar 2011 kl. 10.00 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Der er et hul på 15 x 15 cm på det flade tag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7176 Oversigt over klagepunkter: 1. Ejendommen har vist sig at være opført at nogle specielle biologiske blokke, som er fugtfølsomme og som skal gøres gældende at være årsag til,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8017 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sætning i bagerste værelse er ikke bragt i orden. 2. Markant sætning af gulv i samme værelse, sætning i centrum af huset, skorsten, vægge, revner over

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10.098 Besigtigelse d. 25. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Forkert beskrivelse af sætning af tilbygning. 2. Synligt fald i murværk. 3. Forskel i bredden af plastfuge

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8081 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Forkert/ulovligt udført afløb I badeværelse samt løse fliseri gulvet I bruseniche. Pkt. 2 Massivt opfugtet og afskallet indre skillevæg (bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: Mandag den 2. februar 2015 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 Besigtigelse d. 31. august 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere