Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder."

Transkript

1 J.nr.: Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. 1. Indledning Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet Generelt Kontrolrapporten Elitemærkat Kontrolinformationsblanketten Tillægssiden Placering af kontrolrapport og kontrolinformationsblanket Ophængning i forskellige virksomheder og situationer Dispensation fra placering af kontrolrapporten Anvisning om placering af kontrolrapport Foreløbig kontrolrapport Ny kontrolrapport med posten Kontrolrapporter på egen hjemmeside Generelt Virksomheder som er fritaget fra kravet om kontrolrapporter på egen hjemmeside Offentliggørelse på Smiley-hjemmesiden Generelt Nødstop Indledning Denne vejledning beskriver retningslinjer for offentliggørelse af kontrolresultater i forbindelse med kontrol i fødevarevirksomheder. Indholdet af denne vejledning har tidligere været en del af kontrolvejledningens henholdsvis bilag 11 a og b, men er nu sat ind i et selvstændigt bilag til kontrolvejledningen. Fødevarestyrelsen offentliggør kontrol af fødevarevirksomheder efter af regler omfattet af fødevarelovgivningen, det vil sige fødevareloven, økologiloven, landbrugsstøtteloven og lov om frø, kartofler og planter. Virksomheder, som markedsfører sig på egen hjemmeside, skal vise de seneste fire kontrolrapporter på et let synligt sted på hjemmesiden, dette kan også være ved link til findsmiley.dk. Fødevarestyrelsen offentliggør kontrolrapporter og kontrolresuméer på findsmiley.dk. Tjekskemaer, hjælpeskemaer m.v., som anvendes f.eks. ved kontrol af virksomheder med fast kontrol, visse frugt og grøntvirksomheder samt ved kontrol af vintapperier, skal ikke offentliggøres. Revideret 18. august 2015 Side 1 af 10

2 2. Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet. 2.1 Generelt. Ophængning af kontrolrapport og kontrolinformationsblanket er kun et krav til detailvirksomheder. Der er således ikke noget krav om ophængning af kontrolrapport mv. for engrosvirksomheder. Ophængning af kontrolrapport og kontrolinformationsblanket skal ske efter samme retningslinjer som beskrevet i hele afsnit Kontrolrapporten Den seneste kontrolrapport skal hænges op. Har en kontrolrapport flere sider, skal alle siderne af kontrolrapporten hænges op. Den endelige kontrolrapport skal offentliggøres, mens en eventuel foreløbig kontrolrapport ikke skal offentliggøres. Virksomheder med en standardfrekvens efter behov må gerne ophænge kontrolrapporten udover kontrolinformationsblanketten, men det er ikke et krav. Primærproducenter med salg til forbrugere skal ikke hænge kontrolrapporten op, ligesom rapporten heller ikke kommer på findsmiley.dk Detailvirksomheder med engroskarakter skal ikke ophænge kontrolrapporten, da disse virksomheder skal have en engroskontrolrapport. Alle kontrolrapporter kommer på findsmiley.dk Elitemærkat Virksomheder med elite-status må opsætte et elite-mærkat (elite-smiley) i virksomheden Kontrolinformationsblanketten Kontrolinformationsblanketten skal hænges op i stedet for en kontrolrapport i følgende tilfælde: 1. Virksomheder med kontrolfrekvensen efter behov 2. Nyetablerede virksomheder, virksomheder, der er flyttet og ejerskiftede virksomheder Kontrolinformationsblanketten skal ophænges, indtil første kontrolrapport modtages. Blanketten skal altid være ophængt i tilfælde af flytning eller ejerskifte uanset, om virksomheden har anmodet om videreførelse af kontrolhistorik Tillægssiden Tillægssiden skal ikke hænges op, men skal på forlangende være tilgængelig for forbrugeren i virksomheden. Det skal i feltet Kontrolrapport tekst dokumenteres, at der er udarbejdet en tillægsside, samt at den er tilgængelig for forbrugerne i virksomheden, således denne information fremgår af den endelige kontrolrapport. Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se tillægssiden på salgsstedet, såsom postordresalg og salg via Internet, skal tillægssiden sendes til kunden på forlangende. Revideret 18. august 2015 Side 2 af 10

3 2.2. Placering af kontrolrapport og kontrolinformationsblanket. Kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket skal umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget den, ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Den skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden de betræder virksomhedens forretningsområde. Udover indgangspartiet må virksomheden gerne ophænge kopier af kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket andre steder i virksomheden. Det betyder, at kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket skal hænge ved alle indgange til virksomheden, i læseafstand og i øjenhøjde. Det betyder, at den ikke må hænge på sving- eller skydedøre eller åbentstående døre. Den må ikke hænge i et vindfang eller lignende, når dette er en del af forretningsområdet. Rapporten eller kontrolinformationsblanketten må kun hænge i et vindfang, når der er en indgang mellem vindfang og butiksområde forudsat, at der ikke er fødevarer i vindfanget. Kunden må ikke få opfattelsen af, at kunden er gået ind i butikken, før kontrolrapporten eller kontrolinformationsblanketten kan læses. Som udgangspunkt skal virksomheden altid have den originale kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket hængende. Hvis virksomheden har mere end ét indgangsparti, eller hvis kontrolrapporten omfatter mere end ét salgssted, skal virksomheden kopiere kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket og hænge den op ved de øvrige indgangspartier eller salgssteder. Den eneste anden undtagelse vil i praksis være, hvis den originale kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket ikke længere er læsbar, f.eks. fordi den er falmet eller blevet ødelagt. I de tilfælde kan virksomheden ophænge en kopi, udskrive den fra findsmiley.dk (behøver ikke være med farver) eller rekvirere en ny kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket fra Fødevarestyrelsen. Den tilsynsførende kan give en virksomhed nærmere anvisning på placeringen af kontrolrapporter eller kontrolinformationsblanketter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Se nærmere om dette nedenfor under afsnit Den tilsynsførende kan beslutte, at en virksomhed midlertidigt skal undlade ophængning af en kontrolrapport, hvis det skønnes, at det seneste kontrolresultat ikke er retvisende. Det vil kun være tilfældet, hvis virksomheden får udleveret lukket-streamer. Så skal virksomheden have at vide, at den seneste kontrolrapport og eventuelt elitemærkat skal fjernes, indtil virksomheden modtager den endelige kontrolrapport fra kontrolbesøget. Den seneste kontrolrapport nødstoppes desuden på findsmiley.dk, som beskrevet i afsnit Ophængning i forskellige virksomheder og situationer. Virksomhedens forretningsområde er ikke altid entydigt. Forskellige typer virksomheder og placering af kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket vil blive beskrevet i det følgende. Automater På automater behøver hverken hænge kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket, når automaten drives af en automatvirksomhed med ansvaret for flere automater. Salg via Internet og postordre Revideret 18. august 2015 Side 3 af 10

4 Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se kontrolrapporten eller kontrolinformationsblanketten på salgsstedet, såsom f.eks. postordresalg, skal kopi af den seneste kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket sendes til kunden på forlangende. Lejlighedsvise arrangementer Ophængning af kontrolrapporten ved lejlighedsvise arrangementer kan opdeles i to situationer: 1. Hvor f.eks. en slagtermester stiller en bod op på en festival, som er omfattet af slagterens registrering, jf. autorisationsbekendtgørelsen, som han/hun allerede har, f.eks. fordi slagteren allerede har en butik. 2. Hvor en bod stilles op til en festival, uden denne er omfattet af en allerede eksisterende registrering. I situation 1: Her, skal kontrolbesøget dokumenteres på den eksisterende slagtervirksomhed, som allerede er et kontrolobjekt, da det anses som om, at slagteren, med boden, har to forskellige butikker. Her skal kontrolrapporten hænges op i boden og resultatet offentliggøres på findsmiley.dk. Endvidere skal slagteren tage kontrolrapporten med sig til næste lejlighedsvise arrangement. Det bemærkes, at slagteren godt kan have en lejlighedsvis bod, som ikke er omfattet af hans/hendes registrering. I disse tilfælde skal kontrollen dokumenteres, som beskrevet i situation 2. I situation 2: Her skal kontrolbesøget dokumenteres under branchen virksomheder, der er undtaget fra kravet om autorisation eller registrering, f.eks. markeder og festivaler m.v. (branche nr F). Kontrolrapporten hænges op i boden, men skal ikke på smiley-hjemmesiden. Kontrolrapporten må ikke medtages til det næste lejlighedsvise arrangement. Drive in Drive in fødevarevirksomheder såsom burgerrestauranter, bagere og lignende skal have kontrolrapport eller blanket hængende, så kunden kan læse den fra bilen, før bestillingen afgives. Det er ideelt, hvis den hænger synligt, før indkørsel i drive in kørebanen, men det vil ofte ikke være muligt. Derfor er det tilstrækkeligt, at den er synlig ved virksomhedens fordør(e), så forbrugeren kan stå ud af bilen og læse den før indkøb. Home parties og lignende Personer, der udelukkende forhandler fødevarer (f.eks. kosttilskud og lignende) ved home parties, er typisk registreret som virksomhed på deres private adresse. Kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket skal medbringes ved home parties og skal fremsendes til forbrugeren på forlangende. Kontrolrapport eller blanket skal ikke hænges op ved indgangen til forhandlerens private hjem. Hvis der sælges fødevarer i begrænset omfang fra hjemmet, skal den ophænges ved salgsstedet i hjemmet, f.eks. det skab hvor produkterne opbevares. Hospitaler, institutioner, børnehaver og lignende med servering fra afdelinger samt leve bo miljøer På hospitaler, institutioner og lignende skal kontrolrapport eller blanket hænge ved indgangen til fælleslokalet, hvor bespisningen finder sted eller ved eksempelvis buffetvognen. Hospital eller institution driver ikke fødevarevirksomhed som den primære aktivitet, derfor er forretningsområdet defineret i snæver forstand som det eller de områder, hvor maden serveres eller stilles frem. Revideret 18. august 2015 Side 4 af 10

5 Kontrolrapport eller blanket skal således ikke hænge ved indgangen til selve hospitalet eller institutionen eller indgangen til hver enkelt afdeling. Sengeliggende patienter eller beboere, som får maden bragt til sengen eller værelset, skal kunne få kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket fremvist hvis de ønsker det. I børneinstitutioner bør kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket hænge der, hvor forældrene har deres daglige gang, f.eks. på opslagstavle eller lignende som benyttes til andre generelle opslag til forældre. Hoteller På hoteller skal kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket som udgangspunkt hænge ved indgangen til serveringsstedet. Hotellet kan i stedet vælge at hænge kontrolrapporterne samlet ved hovedindgangen. Indkøbscentre, stormagasiner, torvehaller, messecentre og lignende Fødevarevirksomheder i indkøbscentre, stormagasiner, messecentre og lignende skal have kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket hængende ved indgangspartiet til fødevarevirksomhedens forretningsområde og ikke ved indgangen til indkøbscentret eller messecentret. I enkeltstående tilfælde kan indgangene dog være sammenfaldende. Eksempelvis vil det i et stormagasin være indgangen til den del af virksomheden, som sælger fødevarer. Det kan imidlertid være vanskeligt at afgrænse forretningsområdet i eksempelvis indkøbscentre, da virksomhederne her kan have porte og facader, som rulles op eller tages væk i butikkens åbningstid. I disse tilfælde skal kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket ophænges ved fronterne af forretningen. Kantiner i virksomheder, restauranter i sportshaller og lignende I virksomhedskantiner, restauranter i sportshaller og lignende skal kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket hænge ved indgangspartiet til selve kantinens eller restaurantens forretningsområde. Det er f.eks. ved indgangene til serveringsområdet. Supermarkeder med flere afdelinger I supermarkeder med flere afdelinger skal alle kontrolrapporter ophænges ved det fælles indgangsparti, således at samtlige kontrolrapporter er synlige for forbrugeren, før supermarkedets område betrædes. Udbringning af fødevarer Udbringning af fødevarer, hvor forbrugeren allerede har foretaget en bestilling eller et køb, er en aktivitet, som skal være omfattet af virksomhedens registrering/autorisation. Kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket skal ikke ophænges i eller på transportmidlet, der udelukkende bringer varen. Det skyldes, at transportmidlet ikke betragtes som en del af virksomhedens forretningsområde. Virksomheden skal dog fremsende en kopi af kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket på forlangende. Servering uden for virksomhedens forretningsområde Revideret 18. august 2015 Side 5 af 10

6 Når der er udskænkning eller lignende aktiviteter i et udendørs serveringsområde, skal kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket ophænges ved udskænkningsstedet. Fortovscaféer med udendørs bar skal ophænge den ved baren. Hvis det udendørs serveringsområde derimod udelukkende består af nogle stole og borde opstillet på et offentligt areal, betragtes den udendørs servering ikke som et forretningsområde, men som et offentligt areal. I de tilfælde skal den hænge ved indgangen til restauranten, cafeen eller lignende. Tilsvarende er gældende for servering på fællesarealer i indkøbscentre m.v. Fredede bygninger På fredede bygninger skal kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket også som udgangspunkt hænge synligt ved døren, men i nogle tilfælde kan det skabe konflikt mellem to sæt regler, fredningsreglerne og offentliggørelsesreglerne. Konflikten må løses lokalt, så begge regelsæt i videst muligt omfang følges. Tog Madvogne i tog skal ikke hænge deres kontrolrapport eller kontrolinformationsblanket op. Kontrolrapporten skal dog lægges på smiley-hjemmesiden D ispensation fra placering af kontrolrapporten Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravene til placering af kontrolrapport eller blanket, hvis tilgængeligheden for forbrugerne sikres bedre ved en anden placering. Det kan f.eks. være ved diskoteker, natklubber og lignende, hvor den erfaringsmæssigt kan blive udsat for hærværk, hvis den hænger ved indgangspartiet. I sådanne tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at ophænge den ved garderoben eller ved anden indgang til diskotekets eller natklubbens serveringslokaler. På fredede bygninger skal den også som udgangspunkt hænge synligt ved døren, men i nogle tilfælde kan det skabe konflikt mellem to sæt regler, fredningsreglerne og offentliggørelsesreglerne. I sådanne tilfælde kan en dispensation være nødvendig. En dispensation fra kravet om placering af kontrolrapport eller blanket skal meddeles skriftligt i et brev til virksomheden. På kontrolrapporten formuleres: Drøftet virksomhedens anmodning om dispensation fra krav til placering af kontrolrapport. Afgørelse følger pr. brev Anvisning om placering af kontrolrapport. Den tilsynsførende kan give en virksomhed nærmere anvisning om placeringen af kontrolrapporter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Se de nærmere retningslinjer for anvisning i afsnit i kontrolvejledningen. En anvisning er en afgørelse, der skal meddeles virksomheden i særskilt brev med begrundelse, hjemmel og klagevejledning. Derimod resulterer en anvisning ikke i et kontrolresultat. Anvisningen kan enten være i kombination med en anmærkning eller som en selvstændig afgørelse. På Revideret 18. august 2015 Side 6 af 10

7 kontrolrapporten formuleres: Placering af kontrolrapport drøftet. Anvisning om placering overvejes. Virksomheden havde følgende/ingen bemærkninger. Anvisning kan f.eks. bruges i de tilfælde, hvor kontrolrapporten i princippet er ophængt efter reglerne, men hvor den tilsynsførende skønner, at kontrolrapporten ikke er tilstrækkelig synlig eller læsbar. Det skal indgå i vurderingen, om virksomheden muligvis bevidst har hængt kontrolrapporten eller kontrolinformationsblanketten, så den ikke er læsbar. F.eks. kan ulovligt parkerede cykler (trods cykelparkering forbudt skilt) hindre, at forbrugeren kan komme på passende læseafstand af rapporten eller blanketten. Følgende standardtekst kan anvendes: Placering af kontrolrapport drøftet. Anvisning om placering overvejes. Følgende er konstateret: Virksomheden havde følgende bemærkninger Foreløbig kontrolrapport Virksomheden skal ikke hænge en foreløbig kontrolrapport, og Fødevarestyrelsen viser den ikke på findsmiley.dk 2.7. N y kontrolrapport med posten Når et kontrolbesøg er endt med resultat 3 eller 4, får virksomheden senere en afgørelse, som sendes sammen med en endelig kontrolrapport. Kontrolrapporten sendes til virksomheden, som har pligt til at hænge den op umiddelbart efter modtagelse. Offentliggørelsesdatoen skal ligge to hverdage efter, at den endelige rapport sendes til virksomheden. De to dage er vigtige af hensyn til, at virksomheden skal nå at have modtaget kontrolrapporten, før den offentliggøres på findsmiley.dk. Tilsvarende sendes den endelige kontrolrapport til virksomheden i de tilfælde, hvor fødevareafdelingen er i tvivl, om kontrolresultater skal være 1 eller 2. Ydermere skal virksomheden sendes en endelig kontrolrapport, hvis en virksomhed får anmærkninger uden der er foretaget et kontrolbesøg. Dette kan f.eks. være efter skrivebordskontrol af indsendt dokumentation eller på baggrund af en politirapport. Det sker, at fødevareafdelingens afgørelse omgøres, så en virksomhed skal have en ny kontrolrapport. Det kan f.eks. være, når en virksomhed får medhold i en klage over kontrolafdelingens påbud/forbud eller bliver frifundet i retten. Virksomheden skal i de tilfælde have en ny kontrolrapport, selvom der har været et eller flere kontrolbesøg efter, at kontrolafdelingens afgørelse blev truffet eller forholdet blev indskærpet. Har der været kontrolbesøg i mellemtiden, skal efterfølgende kontrolrapporter også ændres med hensyn til tidligere smiley er og sendes til virksomheden. Det skal ske af hensyn til kontrol-historikken, offentliggørelse af kontrolresultater og beregning af eventuel elitestatus. I alle tilfælde, hvor virksomheden modtager en ny kontrolrapport med posten, har virksomheden pligt til at hænge den op umiddelbart efter modtagelse. Revideret 18. august 2015 Side 7 af 10

8 3. Kontrolrapporter på egen hjemmeside Generelt Alle fødevarevirksomheder, som markedsfører sig på egen hjemmeside, skal vise de seneste fire kontrolrapporter på et let synligt sted på hjemmesiden. Et let synligt sted er ofte på forsiden og ikke under f.eks. links, Om os eller lignende. Virksomhedens hjemmeside skal vise kontrolrapporterne eller have genvej til den eller de sider på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes. Virksomheder med flere afdelinger skal vise de seneste fire rapporter for hver afdeling. Virksomhederne skal altså give kunderne adgang til alle sine kontrolrapporter på egen hjemmeside (dog ikke til kontrolrapporter for f.eks. personale-kantiner). Kontrolrapporterne skal også vises, selvom virksomhedens hjemmeside, eller dele af den, ikke er på dansk.. I virksomheder hvor fødevareaktiviteten kun er en bivirksomhed, f.eks. et museum med café og sportshal med restaurant, skal genvejen være på den del af hjemmesiden (den virtuelle indgang) som reklamerer for fødevareaktiviteten. Reklamerer museets hjemmeside ikke for caféen, skal kontrolrapporten heller ikke være vist. Kædebutikkernes hovedkontor Eventuelt internetsalg: Butik 1: Butik 2: Butik 3: Som genvej kan virksomheden f.eks. bruge et lup-ikon eller et hyperlink med teksten Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter. Hvordan virksomhederne i praksis opretter genveje er beskrevet på findsmiley.dk. Butikskæders hjemmesider er ofte opbygget af en hovedside med genveje til de enkelte butikkers hjemmesider med oplysning om blandt andet adresse og åbningstid for hver enkelt butik. Kontrolrapporterne skal vises ved de virtuelle indgange til hver enkelt butik, eller der skal linkes til findsmiley.dk. Det er frivilligt, om butikskæden som supplement vil lægge genveje på hovedsiden. Markedsfører en virksomhed sig på en anden hjemmeside end sin egen, er der ikke krav om visning af kontrolrapporter her. Men når virksomheden alligevel vælger at vise sine kontrolrapporter på en anden hjemmeside end sin egen, skal det være de rigtige rapporter, ellers kan virksomheden blive sanktioneret for vildledende markedsføring. En virksomhed kan, udover sine egne kontrolrapporter, frit linke til f.eks. sin leverandørs kontrolrapporter. Dog må henvisningen ikke være vildledende. Det skal være tydeligt, at der er tale om leverandørens kontrolrapport og ikke virksomhedens egen. Henvisningen må heller ikke være vildledende på andre måder, som f.eks. at få det til at fremstå, som det er den eneste leverandør man har, hvis man nu har andre med sure smiley-rapporter osv. Revideret 18. august 2015 Side 8 af 10

9 Kontrol af, om virksomhedens kontrolrapporter er offentliggjort på egen hjemmeside, kan udføres som administrativ kontrol (skrivebordskontrol) i fødevareafdelingen. Der udarbejdes ikke kontrolrapport ved resultat 1, men det gør der ved 2, 3 eller 4. Rapporten sendes til virksomheden sammen med eventuel afgørelse eller bøde og offentliggøres V irksomheder som er fritaget fra kravet om kontrolrapporter på egen hjemmeside. Ultralavrisiko-virksomheder er fritaget fra kravet om at vise de sidste 4 kontrolrapporter på deres hjemmeside, bortset fra virksomheder, som udelukkende har forhandling af fødevarer via Internettet. Disse virksomheder skal uanset risikogruppe vise de seneste fire kontrolrapporter på egen hjemmeside. Når eksempelvis en kommunes institutioner har en hjemmeside, betragtes det ikke som markedsføring, hvorfor der er ikke krav om visning af kontrolrapporter her. Kontrolrapporter fra personalekantiner skal heller ikke vises. Virksomheder er ikke forpligtede til vise kontrolinformationsblanketten på egen hjemmeside. 4. Offentliggørelse på Smiley-hjemmesiden Generelt. Alle endelige kontrolrapporter bliver automatisk offentliggjort på findsmiley.dk, når de er blevet journaliseret i DIKO. Kontrolinformationsblanketten, tillægssiden og foreløbige kontrolrapporter offentliggøres ikke på findsmiley.dk. Dette gælder også for de virksomheder der får kontrolresuméer, her er det alene kontrolresuméet og ikke kontrolrapporterne der offentliggøres. Alle endelige kontrolrapporter og kontrolresuméer kommer på hjemmesiden dagen efter den dato, der er registreret i feltet Må offentliggøres fra i DIKO. Ved kontrolbesøg, hvor der gives kontrolresultat 1 eller 2, bliver feltet automatisk udfyldt, men kan ændres manuelt. De seneste fire kontrolrapporter og kontrolresuméer bliver vist på findsmiley.dk. Dette gælder, selvom flere kontrolrapporter er givet samme dag. Det gælder også kontrolrapporter til ultralavrisikovirksomheder. Endvidere gælder det også kontrolrapporter til mobile engrosvirksomheder og til engrosvirksomheder med salg via internettet og postordre. For ejerskiftede virksomheder vises ikonet Fødevarekontrollen er på vej, indtil virksomheden har fået sin første kontrolrapport, med mindre virksomheden ansøger om at få videreført kontrolhistorikken. I det tilfælde vises op til tre videreførte kontrolrapporter. Når ejerskifte er registreret hos Fødevarestyrelsen, ophører link til findsmiley.dk for den tidligere ejer automatisk. Virksomheden skal derfor oprette nye link til findsmiley.dk. Kontrolrapporten må ikke vises på findsmiley.dk, før virksomheden har modtaget en endelig kontrolrapport. Når den tilsynsførende er sikker på sin vurdering af forholdene, og det udelukkende Revideret 18. august 2015 Side 9 af 10

10 resulterer i 1- og 2-taller, får virksomheden en endelig rapport med det samme. Ellers fremsendes der efterfølgende en kontrolrapport med posten. Hvis virksomheden klager over en eller flere afgørelser på kontrolrapporten, skal dette fremgå på findsmiley.dk med teksten: Virksomheden har klaget over én eller flere afgørelser på kontrolrapporten. Oplysningen skrives ind i feltet Kommentarer under fanen: Fødevarestyrelsen oplyser N ødstop Smiley-hjemmesiden har en nødstopsfunktion, som øjeblikkeligt erstatter eventuelle forkerte kontrolrapporter med ikonet Fødevarekontrollen er på vej. Nødstoppet bruges kun i nødstilfælde. I de tilfælde, hvor den tilsynsførende beslutter, at en detailvirksomhed midlertidigt skal undlade ophængning af en kontrolrapport, skal virksomhedens rapport også fjernes med nødstopsfunktionen, indtil den endelige kontrolrapport er udarbejdet. Det er lovpligtigt at offentliggøre kontrolresultater, derfor bør der hurtigst muligt udarbejdes en endelig kontrolrapport eller eventuelle fejl rettes, så nødstoppet kan ophæves. Revideret 18. august 2015 Side 10 af 10

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse ELITE FØDEVARE KONTROL Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Fødevareregionernes kontrol i forbindelse

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Charlotte Kølln MSc Chem Eng Sektionsleder i Fødevarestyrelsen siden 1. juni 2010 3 Fødevareafdeling Rødovre: Største fødevareafdeling

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Notat om forenklinger på fødevareområdet

Notat om forenklinger på fødevareområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 19. november 2008 Notat om forenklinger på fødevareområdet 1. Indledning... 1 2. Kommende forenklingsinitiativer på fødevareområdet... 2 2.1. Virksomheder

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning Side 1 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg.

Dette notat er forvaltningens vurdering af og kommentarer til Bech-Bruuns notat af 12. februar 2014 vedr. Jafi, Lundborgvej 2A i Viborg. Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk www.viborg.dk Notat Vurdering af Bech-Bruun notat af 12. februar 2014 Dato: 02.april 2014 Sagsbehandler: vpbbp Direkte tlf.:

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Pavillionen, Handbjerg Marina A/S

Pavillionen, Handbjerg Marina A/S START OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN Har virksomheden et CVR-nummer?: CVR-nummer: 32318983 P-nummer (udfyldes automatisk ved opslag i CVR-registeret): 1018441485 ANMELDER Jeg anmelder: Min virksomhed VÆLG

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning -

#split# Afgørelse om ikke-vvm pligt vedrørende Ansøgning om tilskud til skovrejsning - #split# Plan og Miljø Dato: 03-02-2016 Sags. nr.: 01.13.23-K04-1-16 Sagsbeh.: Keld Koustrup Sørensen Lokaltlf.: +4599455145 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 CVR 29189501 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Notat om hvornår et produkt eller et markedsføringsudsagn er omfattet af reglerne om brug af ernærings- eller sundhedsanprisninger

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

TALEPUNKT. [det talte ord gælder]

TALEPUNKT. [det talte ord gælder] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Dep/GMKJ Den 18. maj 2011 TALEPUNKT

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Vælg Direct Repair blanket.

Vælg Direct Repair blanket. Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2.

Det fremgår af ansøgningen, at andelen af detailhandel vil blive reduceret med udvidelsen jf. bilag 2. Teknisk Udvalg 25-06-2013 Jagt- og fiskeriforretning på Lundborgvej 2A-2B, Viborg Sagsnr.: 12/80454 Sagsansvarlig: Ann Hamborg SAGSFREMSTILLING Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 2. april 2012 (sag

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN MARTS 2015 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen - Særligt til kæder eller virksomheder med flere p-enheder og kontrolobjekter under det samme CVR-nummer For at kunne få adgang til Min side, skal følgende være

Læs mere

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg. N OTAT Viborg Kommune - jagt- og fiskeriforretning - planretlige forhold Viborg Kommune har anmodet KL om en juridisk vurdering af sag vedrørende planforhold for ejendommen Lundborgvej 2a, 8800 Viborg.

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere