TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2"

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 Direkte tlf.: Advokat Søren Stenderup Jensen har den 13. marts 2012 på vegne af Colgate-Palmolive A/S indgivet klage til Radio- og tv-nævnet over, at udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium i en reklame bragt på TV 2, er vildledende, udokumenteret og i strid med 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen), og at reklamen ligeledes er i strid med markedsføringslovens 3. Til støtte for påstanden om, at der skulle foreligge vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, er bl.a. anført, at en almindelig forbruger af udsagnet vil få den opfattelse, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler Zendium tandpastaprodukter, og at de resterende 1 ud af 5 tandlæger og tandplejere fortrinsvis anbefaler andre tandpastaprodukter, og at dette er faktuelt forkert. Det er videre anført, at denne forståelse af udsagnet følger af reklamens sprogbrug, hvor udsagnet fremsættes i absolutte, generelle vendinger uden nogen form for forbehold eller præciseringer. Videre er det anført, at en undersøgelse fra Colgate viser, at tandlæger og tandplejere ofte anbefaler mere end ét tandpastamærke. Endvidere er det anført, at udsagnet alene skal forstås som dækkende og gældende i Danmark, idet udsagnet forekommer i en dansk tv-reklame. Til støtte for påstanden om manglende dokumentation for udsagnets rigtighed i strid med markedsføringslovens 3, stk. 3, har klageren bl.a. anført, at den analyse fra KIKKENBORG analyse ApS, som Unilever Danmark A/S støtter sig til, ikke er repræsentativ for markedets fordeling af tandlæger og tandplejere. Der er tale om flersvarsspørgsmål, hvorved den samlede procentuelle fordeling er over 100 procent. Da KIKKENBORG ikke er medlem af ESOMAR, er der ikke sikkerhed for, at branchestandarder er overholdt. Men selv hvis udsagnet skal forstås således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere også anbefaler Zendium tandpastaprodukter, udgør KIKKENBORGs analyse ikke den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 - 2 - Klager anmoder nævnet om træffe afgørelse om genmæle over for udsagnet, jf. radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 3, idet rigtigheden af udsagnet ikke er utvivlsom og kan påføre Colgate økonomisk skade af væsentlig betydning. Beskrivelse TV 2 TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 16. april 2012 fremsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med den påklagede reklame. Reklamen har en varighed af ca. 30 sekunder. Reklamen indledes på følgende vis: En mand i hvid kittel griber fat i en tube Zendium på en svævende hylde, vender sig og går. Herefter vises et close-up af manden mens han, centreret i skærmbilledet, roligt går mod seeren og siger: Fire ud af fem tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium. Samtidig ses den svævende hylde i baggrunden i skærmbilledets venstre side, og manden med den hvide kittel fortsætter mod seeren, mens han kaster et blik til højre i skærmbilledet, hvor en svævende grafik forestillende et cirkeldiagram udfolder sig over en anden ligeledes svævende, men statisk, grafik i form af teksten: 4 ud af 5. Under hele denne sekvens vises følgende tekst i lille skriftstørrelse centreret i skærmbilledets bund: Undersøgelse foretaget på danske tandklinikker, respondenter. Mens grafik i form af svævende, farvede cirkler og cirkler med sort/hvid grafik forestillende munde udfolder sig til højre for manden i hvid kittel, fortsætter han langsomt i retning mod seeren med Zendium-tuben i hånden, mens han siger: Zendium er mild og effektiv. Den indeholder enzymer og proteiner ligesom munden selv. Imens drejer han hovedet mod skærmbilledets højre side, hvor ordet ENZYMER og nedenunder ordet PROTEINER, kommer til syne svævende i rummet med cirklerne omkring sig samtidig med, at disse ord udtales af manden. I skærmbilledets venstre side anes i baggrunden grafikken fra før med cirkeldiagrammet og teksten: 4 ud af 5.

3 - 3 - Tre kasser forskudt af hinanden kommer til syne. To af kasserne befinder sig i skærmbilledets baggrund og er slørede, mens en kasse er centreret i front og viser en mand, der siger følgende: Zendium beskytter mod huller. Mens kasserne bytter plads i skærmbilledet, forsvinder sløringen fra næste kasse, som viser en kvinde der siger: Den er skånsom mod mit tandkød. Endnu en gang bytter kasserne plads, og den sidste kasse afslører en anden kvinde, der siger: Den styrker min emalje. Manden med hvid kittel bevæger sig langsomt i midten af skærmbilledet hen mod seeren, mens han kort nikker mod grafikken i venstre side og siger: Med Zendium får du alt, du kan forvente af en tandpasta. Til venstre for ham ses en svævende grafik, hvor følgende er opremset på en liste: Rengør effektivt, Forebygger caries, Styrker emaljen, Giver frisk ånde, Hjælper med at modvirke syreskader, Mild for tandkødet, Hjælper med at modvirke blister, Styrker hele munden. Der er flueben ud for de første fem udsagn på listen, mens de sidste flueben bliver placeret ud for de resterende tre udsagn, mens manden kort nikker i retning af listen og siger: Og mere til. Herefter vender manden sig kort mod højre side af skærmbilledet, hvor teksten: Styrker mundens eget forsvar, svæver over en cirkel med sort/hvid grafik visende en åben mund. Samtidig siger han: Zendium styrker mundens eget forsvar og beskytter mod problemer i hele din mund. I forlængelse af dette kommer følgende afsluttende speak: Zendium beskytter hele din mund. Imens vises et close-up af en tube Zendium, som af en hånd med hvidt ærme bliver placeret på en grafisk tegnet overflade i den venstre del af skærmbilledets centrum, hvor der også er placeret en grafik forestillende et tandkrus med tandbørste og tandspejl yderst i venstre side.

4 - 4 - I skærmbilledets højre halvdel i billedets centrum ses en tekstgrafik med et flueben efterfulgt af teksten: Zendium beskytter hele din mund. Nederst i højre side ses Zendiums webadresse i mindre skriftstørrelse med hvid tekst, mens Unilevers navn og logo folder sig herefter ud fra toppen af skærmbilledets højre halvdel. Herefter afsluttes reklamen. Høringssvar Annoncør Unilever Danmark A/S Advokat Dorte Wahl har på vegne Unilever Danmark A/S, som er producent af Zendium tandpasta, fremsendt høringssvar af 12. april 2012 med bilag. Heri gøres det bl.a. gældende, at udsagnet er sandt og ikke vildledende, at det er dokumenteret og at det skal forstås efter sin umiddelbare ordlyd. Heri ligger, at hvis man spørger tandlæger/tandplejere, om de vil anbefale Zendium tandpasta til deres patienter, vil 4 ud af 5 adspurgte give udtryk for, at de vil anbefale Zendium. Udsagnet indebærer alene en markedsføring/promovering af produktet Zendium tandpasta. Der kan ikke uden konkrete holdepunkter indfortolkes sammenlignende elementer i forhold til andre produkter end Zendium. For så vidt angår kravet om dokumentation henviser Unilever til en vedlagt undersøgelse fra analysevirksomheden KIKKENBORG, der efter det oplyste udført på KIKKENBORGs eget initiativ. Unilever anfører, at analysen fra april 2011 er repræsentativ og underbygger, at 85 % af de i 2011 adspurgte fagpersoner anbefaler Zendium, og at Colgates undersøgelser i tidligere sager ikke er mere repræsentative. Der henvises til udskrifter fra KIKKEN- BORGs hjemmeside. Unilever anfører endvidere, at retspraksis støtter Unilevers argumentation, og at det bl.a. fremgår af Sø- og Handelsesrettens dom af 29. oktober 2010 i sagen vedrørende udsagnet Colgate Nr. 1 anbefalet af flest tandlæger verden over, at domstolene anlægger en ordlydsfortolkning af sådanne udsagn. En landsretskendelse af 17. juli 2000 vedrørende OBH har fastslået, at udsagnet Anbefales af tandlæger for en eltandbørste også skulle fortolkes efter ordlyden. Uden konkrete holdepunkter kan der ikke indfortolkes sammenlignende elementer i denne udtalelse. Retten tilsluttede sig OBH s forståelse, hvorefter udsagnet alene vækkede forestillinger hos forbrugeren om, at OBH s tandbørster var blevet testet af tandlæger, og at disse havde fundet tandbørsten anbefalelsesværdig.

5 - 5 - Subsidiært har Unilever Danmark A/S gjort gældende, at såfremt udsagnet skal forstås som anført af klager, foreligger der alene vildledning, såfremt informationerne er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andres økonomiske adfærd på markedet. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i et høringssvar af 16. april 2012 henvist til udtalelsen af 12. april 2012 fra Unilever og i tillæg hertil bl.a. anført, at TV 2 har opfattet reklamen som en generel promovering af Zendium tandpasta. TV 2 har anset udsagnet for korrekt og dokumenteret, og TV 2 finder ikke at det i sin sproglige afgrænsning hverken direkte eller indirekte omtaler eller henviser til danske tandlægers eller tandplejeres holdning til eller anbefaling af konkurrerende produkter. Endvidere har TV 2 ikke haft grundlag for at betvivle de data, der ligger bag analysevirksomheden KIKKENBORGs undersøgelse, eller selve analysevirksomheden. Klager Colgate-Palmolive A/S har i brev af 25. april 2012 fastholdt, at udsagnet er i strid med de faktiske forhold, og at det derfor udgør en overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 1, om vildledende og utilbørlig markedsføring. Dernæst anfører Colgate-Palmolive A/S, at såfremt annoncøren havde afholdt sig fra at kvantificere omfanget af anbefalingen, havde den fremlagte dokumentation ikke været i strid med markedsføringsloven. Videre er det anført, at den seneste undersøgelse, som Colgate-Palmolive A/S har udført, dvs. Colgate v/ GBA Professional Tracking 2011 Denmark (men som ikke er vedlagt), viser, at når man spørger tandlæger/tandplejere, hvilket mærke de oftest anbefaler, svarer de Colgate. Endelig anfører Colgate-Palmolive A/S, at undersøgelsen fra KIKKENBORG ikke fremlægger den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. Analysen vedrører klinikker med 5 eller flere ansatte, dvs. større tandklinikker. Dernæst siger den ikke siger noget om fordelingen af svar mellem tandlæger og tandplejere.

6 - 6 - Annoncør Unilever har i høringssvar af 29. maj 2012 fastholdt de synspunkter, der er anført i indlæg af 12. april Bl.a. fastholdes validiteten af KIKKENBORG-analysen, ligesom det fremhæves, at gruppen tandlæger og tandplejere er den samlet set relevante faggruppe på de adspurgte klinikker i relation til anbefalinger om tandpasta. Det er anført, at spørgeskemaet er søgt udfyldt af netop disse personer, der har ansvar for og indsigt i forebyggelse (profylakse) og afhængig af den enkelte kliniks bemanding, vil dette påhvile en tandlæge eller en tandplejer. Det anføres også, at svarprocenten på 21,3 procent er uden betydning. Klager Colgate-Palmolive A/S har i mail af 25. juni 2012 meddelt, at man ikke har yderligere bemærkninger til brev af 29. maj 2012 fra annoncøren. Til mailen er vedhæftet et ekstrakt af undersøgelse vedrørende Colgate v/gba Professional Tracking i Annoncør Unilever har i høringssvar af 6. august 2012 bl.a. anført, at analysen fra KIKKENBORG og undersøgelsen fra GBA Professional Tracking ikke kan sammenlignes. Sidstnævnte undersøgelse er derfor irrelevant ved bedømmelsen af det omstridte udsagn. Hvor KIKKENBORG-analysen viser, hvilke tandpastamærker tandlæger og tandplejere som en samlet gruppe anbefaler, viser Colgate-analysen, hvilke mærker, der oftest anbefales af tandlæger hhv. tandplejere. Unilever har dernæst anført, at Colgates analyse er bestilt af Colgate og udført på vegne af Colgate, medens KIKKENBORGs analyse er udført på KIKKENBORGs eget initiativ. Klager Colgate-Palmolive A/S har i mail af 2. oktober 2012 bestridt Unilevers påstand om, at Colgates undersøgelse viser, at en stor procentdel af tandlæger og tandplejere samlet set endda også oftest anbefaler Zendium. Man anmoder om, at sagen sendes i høring hos Forbrugerombudsmanden.

7 - 7 - Forbrugerombudsmanden I henhold til 38, stk. 2, i reklamebekendtgørelsen, indhenter Radio- og tv-nævnet en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden i sager af forbrugerretlig relevans, forinden afgørelse træffes. Nævnet besluttede ved brev af 3. oktober 2012 at indhente en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden. I en udtalelse af 13. november 2012 anfører Forbrugerombudsmanden, at det omstridte udsagn grundlæggende er en lovlig anprisning, såfremt det kan dokumenteres. Det er dog en forudsætning, at dokumentationen er udarbejdet ved anvendelse af gældende metoder og normer på analyseområdet, og at den konkrete dokumentation indeholder en grundlæggende redegørelse for metoderne, herunder hvorledes de er opfyldt. Redegørelsen fra KIKKENBORG Analyse ApS opfylder ifølge Forbrugerombudsmanden, så vidt ses, ikke disse krav. Materialet fra KIKKENBORG indeholder ikke spørgeskemaet, de indhentede svar, herunder opgørelsen og analysen af svarene. Endvidere anfører Forbrugerombudsmanden, at der så vidt ses ikke foreligger den fornødne dokumentation for rigtigheden af udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium. Derfor har Forbrugerombudsmanden ikke grundlag for at vurdere, om udsagnet faktuelt er korrekt. Derfor giver det foreliggende materiale ikke Forbrugerombudsmanden grundlag for at konstatere, om markedsføringslovens 3, stk. 1, er overtrådt. Der kan imidlertid være tale om en overtrædelse af bestemmelsens stk. 3, om at faktuelle påstande skal kunne dokumenteres. Forbrugerombudsmanden har dernæst bemærket, at oplysningerne i reklamen om, at udsagnet er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter, er anført med en meget lille skrift, og at den kun vises i ganske få sekunder. Denne oplysning burde være udformet anderledes klart og tydeligt, så seerne kan nå at læse og opfatte indholdet. Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til denne teksts indhold i øvrigt. Annoncør I en mail af 14. januar 2013 har Unilever bl.a. anført, at KIKKENBORGanalysen er udarbejdet af KIKKENBORG på eget initiativ og er blevet udbudt til salg hos interesserede virksomheder mv. Formålet med analysen har været på et objektivt grundlag at søge generel viden om klinikkernes kendskab til og anbefaling af forskellige producenters produkter. KIKKENBORG har valgt de adspurgte klinikker på et objektivt grundlag og uden deltagelse fra Unilever.

8 - 8 - Videre er anført, at Colgates analyse er bestilt af Colgate. Validiteten af KIKKENBORGs uafhængige analyse kan ikke betvivles og udgør den fornødne dokumentation for det omstridte udsagn. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i et supplerende høringssvar af 21. januar 2013 anført, at man forstår Forbrugerombudsmanden således, at Forbrugerombudsmanden anser de pågældende oplysninger om, at udsagnet i reklamen er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter, og som er anført med en meget lille skrift, samtidigt med at den kun vises i ganske få sekunder, som så væsentlige for forbrugerens købsbeslutning, at manglende eller mangelfuld angivelse af oplysningerne vil være i strid med markedsføringslovens 3 om vildledende reklame. TV 2 DANMARK A/S anfører videre, at der ikke eksisterer noget lovkrav om, at reklamer nærmere skal redegøre for en eventuel bagvedliggende dokumentation eller oplyse om de empiriske metoder, der ligger til grund for en given undersøgelse. Det må derfor bero på en konkret vurdering, om sådanne oplysninger har betydning for forbrugernes opfattelse af reklamens budskab og således bør fremgå at selve reklamen. Efter TV 2 DANMARK A/S vurdering må det afgørende i den konkrete sag være, hvorvidt der foreligger den fornødne dokumentation for reklamens udsagn om danske tandlæger og tandplejeres anbefaling af Zendium. TV 2 DANMARK A/S finder det i den forbindelse tvivlsomt, om en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil tillægge oplysningen om antallet af respondenter i den bagvedliggende undersøgelse afgørende betydning i forbindelse med købsbeslutningen, så længe reklamens hovedbudskab er korrekt og velunderbygget. TV 2 DANMARK A/S har ikke opfattet den pågældende oplysning som betydningsfuld for forbrugernes økonomiske adfærd og har på den baggrund ikke stillet krav til den pågældende teksts størrelse og varighed. På den baggrund finder TV 2 DANMARK A/S, at angivelsen ikke er vildledende, jf. markedsføringslovens 3.

9 - 9 - Klager I brev af 24. januar 2013 har Colgate-Palmolive A/S bl.a. anført, at Radioog tv-nævnet kan lægge til grund, at Unilever ikke ønsker at fremkomme med yderligere oplysninger om KIKKENBORG-undersøgelsen, herunder hvor mange af svarerne, der er angivet af tandlæger henholdsvis tandplejere. Der er tale om en undersøgelse med et spørgeskema sendt ud til større private og offentlige tandklinikker med mere end 5 ansatte. Når en tandplejer er tilknyttet klinikken skal denne besvare henvendelsen. Der er indgivet 147 svar (svarprocent 21,3). 80 pct. heraf har angivet, at de anbefaler Zendium. Dermed er tandplejere i høj grad overrepræsenterede. Når man kvantificerer anbefalingen 4 ud af 5, får den gennemsnitlige forbruger det indtryk, at Zendium anbefales oftest/fortrinsvis af 80 pct. af tandlæger og tandplejere, mens 20 pct. oftest/fortrinsvis anbefaler andre mærker såsom Colgate, Sensodyne eller andre. Unilever er ikke enig i denne betragtning og mener, at et åbent spørgsmål, hvor man angiver flere mærker, er tilstrækkeligt. Colgate er af den opfattelse, at en sådan markedsføring er vildledende. Da Unilever ikke er i stand til at dokumentere det omstridte udsagn, er markedsføringslovens 3, stk. 1, overtrådt, idet udsagnet giver Zendium et særligt kvalitetsstempel. TV 2 DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S har i mail af 28. januar 2013 meddelt, at man ikke har bemærkninger til de supplerende bemærkninger af 24. januar 2013 fra klager. Annoncør I brev af 8. februar 2013 med bilag fastholdes påstandene, og at det ikke påvirker Kikkenborg analysens validitet og egnethed til at dokumentere det omstridte udsagn, om der er tale om flersvars-spørgsmål, og at dette ikke er ualmindeligt inden for tandpastabranchen, samt der er ikke saglig grund til at sondre mellem tandplejere hhv. tandlægers opfattelse i henseende til anbefaling af tandpastaprodukter. For at imødekomme Forbrugerombudsmandens ønske om dokumentation, som anført i udtalelsen af 13. november 2012, vedlægger klageren et brev af 29. januar 2013 til KIKKENBORG fra Unilever og brev af 30. januar 2012 inkl. bilag til Unilever fra KIKKENBORG. Ligeledes medsendes spørgeskemaet, idet det oplyses, at besvarelserne ikke foreligger længere.

10 Det gøres gældende, at KIKKENBORG-analysen er udført under fornøden iagttagelse af relevante gældende metoder og normer og på et uafhængigt og objektivt grundlag. Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden har i udtalelse af 22. marts 2013 udtalt, at budskabet er tvetydigt, idet det kan forstås på to måder: Enten kan det opfattes således, at det alene er Zendium tandpasta, som anbefales af de pågældende tandlæger og tandplejere. Eller også kan det forstås således, at Zendium tandpasta er et blandt flere mærker, som tandlæger og tandplejere anbefaler. Videre har Forbrugerombudsmanden anført, i lyset af den kommercielle ytringsfrihed, at det umiddelbart er hans opfattelse, at annoncøren lovligt kan benytte budskabet i en reklame, forudsat at budskabet ikke er ukorrekt og kan dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3. Forbrugerombudsmanden har valgt ikke at tage stilling til, om udsagnet er tilstrækkeligt dokumenteret. Annoncør I en mail af 17. april 2013 har Unilever bl.a. anført, at det er Unilevers primære opfattelse, at udsagnet "4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium", udelukkende kan og skal forstås efter sin umiddelbare ordlyd: Spørger man den relevante faggruppe, dvs. tandlæger og tandplejere, om de vil anbefale Zendium tandpasta til deres patienter, vil 4 ud af 5 adspurgte give udtryk for, at de vil anbefale Zendium. Der er således ikke tale om et tvetydigt udsagn. Det er et almindeligt fortolkningsmæssigt princip, at når et udsagns umiddelbare ordlyd er klar, bør der ikke indfortolkes yderligere momenter uden klare holdepunkter herfor. I mangel af sammenlignende/tvetydige elementer i udsagnet, kan formuleringen heraf ikke føre til, at udsagnet skulle kunne forstås på flere måder, herunder på den af Colgate hævdede måde. Videre er det anført, at reglerne om vildledende og utilbørlig markedsføring i markedsføringslovens 3 må betegnes som en begrænsning af den kommercielle ytringsfrihed, og dermed fortolkes snævert, og at reglen i markedsføringslovens 3 således kun bør finde anvendelse, når der foreligger et klart grundlag for at vurdere, at et udsagn kan forstås på en vildledende måde.

11 Afslutningsvis gøres det gældende, at selvom nævnet skulle finde, at udsagnet objektivt set måtte være et tvetydigt udsagn, er der ikke tale om et udsagn, der på nogen måde spiller på denne tvetydighed eller har til formål at vildlede forbrugerne. Der er tale om et efter ordlyden korrekt udsagn, der udelukkende har haft til formål at formidle resultatet af den bagvedliggende KIKKENBORG-analyse ud til forbrugerne. Udsagnet kan således under alle omstændigheder ikke anses for at være tvetydigt på en vildledende måde, og er dermed ikke i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens 3. Mailen har af nævnet været sendt til orientering til klager og TV 2. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 2 og 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og fjernsynsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde den 30. april 2013 behandlet sagen og skal udtale: I henhold til 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og ondemand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 (reklamebekendtgørelsen), skal reklamer i radio og fjernsyn, som al anden reklame, være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Af bekendtgørelsens 8, stk. 2, fremgår, at reklamer skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer. Af markedsføringslovens 3, stk. 1, fremgår, at erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Af 3, stk. 3, fremgår, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Ifølge 5, stk. 1, i markedsføringsloven omfatter sammenlignende reklame enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. I henhold til 5, stk. 2, nr. 1, er sammenlignende reklame tilladt, når sammenligningen ikke er vildledende.

12 Vedr. dokumentation Nævnet finder, at 3 i markedsføringsloven forudsætter, at dokumentationen er udarbejdet ved anvendelse af gældende metoder og normer på analyseområdet, og at den konkrete dokumentation indeholder en grundlæggende redegørelse for disse metoder og normer, herunder hvorledes de er opfyldt. De indhentede svar fra undersøgelsen, herunder på de enkelte spørgsmål og de såkaldte anbefaler-svar samt fyldestgørende analyse af svarene, ses ikke at foreligge. Nævnet finder ikke, at KIKKENBORGs analyse er fuldt ud repræsentativ for markedets fordeling af tandlæger og tandplejere, bl.a. fordi skemaet alene er udsendt til de største klinikker med minimum 5 ansatte. Det fremgår af analysen, at i tilfælde hvor der var ansat/tilknyttet en tandplejer til klinikken, så skulle skemaet besvares af denne. Hertil kommer, at undersøgelsen ikke siger noget om fordelingen mellem tandlæger og tandplejere. Nævnet finder, at disse forhold vil kunne medvirke til, at analysen skævvrides, og at resultaterne dermed ikke bliver retvisende. Hertil kommer, at den samlede svarprocent kun udgør 21,3 pct., hvilket må anses som lavt i forhold til kravet om dokumentation. Såfremt det lægges til grund, at en gennemsnitlig forbruger vil forstå udsagnet i reklamen således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere samlet set fortrinsvis anbefaler Zendium, og at 1 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler andre tandpastaprodukter, finder nævnet ikke dette dokumenteret. Nævnet finder også, at selvom det omstridte udsagn af en gennemsnitlig forbruger vil blive forstået og kan forstås således, at 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere også anbefaler Zendium tandpastaprodukter, så er dette ej heller dokumenteret. KIKKENBORG-undersøgelsen ses på denne baggrund ikke at dokumentere det omstridte udsagn. Imidlertid skal faktuelle påstande kunne dokumenteres, jf. markedsføringslovens 3, stk. 3, hvilket nævnet ikke finder er sket. Reklamen er dermed i strid med markedsføringslovens 3, stk. 3.

13 Vedr. vildledning mv. Ved vurderingen af, om reklamen er vildledende, vil nævnet lægge vægt på, om oplysningerne i reklamen fremgår på en tydelig og retvisende måde. Det er anført af Forbrugerombudsmanden i udtalelsen af 22. marts 2013, at enten kan det omstridte udsagn 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium opfattes således, at det alene er Zendium tandpasta, som bliver anbefalet af de pågældende tandlæger og tandplejere. Eller også kan det ifølge Forbrugerombudsmanden forstås således, at Zendium tandpasta er et blandt flere mærker, som tandlæger og tandplejere anbefaler. Radio- og tv-nævnet finder dog ikke, at der er belæg for denne sidste udlægning af ordlyden i udsagnet. Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at der ikke er grundlag for at konstatere, at udsagnet har en sådan karakter, at det er vildledende på en retsstridig måde, jf. reklamebekendtgørelsens 8, stk. 2, og markedsføringslovens 3, stk. 1. Spørgsmålet er tillige, om udsagnets karakter gør, at der er tale om sammenlignende reklame i forhold til andre tandpastamærker. Da der ikke på nogen måde i reklamen henvises direkte til andre tandpastamærker, er der ikke tale om en direkte sammenligning. For at reklamen kan siges at sammenligne sit produkt med tilsvarende produkter på markedet, må der som minimum kræves, at budskabet er egnet til at ramme konkurrerende produkter, samt at kredsen af de konkurrenter, der kan rammes er rimeligt afgrænset og identificerbart. Kredsen må antages at være andre tandpastamærker. Det er mere tvivlsomt, om reklamen kan siges at være egnet til at ramme konkurrenter. Reklamen må antages at formidle et positivt indtryk af Zendium, men sammenligningen er efter nævnets vurdering så upræcis og generel, at budskabet ikke kan siges at ramme konkurrenter. Nævnet finder ikke, at reklamen er sammenlignende og dermed ikke i strid med markedsføringslovens 5, herunder således ej heller i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 1, vedrørende vildledende sammenlignende reklame, der omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

14 Oplysningerne i reklamen om, at udsagnet er baseret på en undersøgelse foretaget på danske tandklinikker i 2011 med 147 respondenter er anført i reklamen med en meget lille skrift, samtidig med, at den kun vises i ganske få sekunder. Radio- og tv-nævnet finder, at disse oplysninger burde være udformet anderledes klart og tydeligt, så seerne kan nå at læse og opfatte indholdet, idet oplysningerne er vigtige for forbrugerens samlede opfattelse af reklamen. Nævnet finder, at dette er i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, og dermed er vildledende. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Reklamen med udsagnet 4 ud af 5 tandlæger og tandplejere anbefaler Zendium er i strid med 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, som ændret ved bekendtgørelse nr. 864 af 23. august 2012 og 3, stk. 1 og 3, i markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012 med senere ændringer. Radio- og tv-nævnet finder ikke anledning til at træffe afgørelse om genmæle, jf. radio- og fjernsynslovens 44, stk. 1, nr. 3, idet denne sanktion er reserveret grove overtrædelser med aktuel skadevirkning, hvilket nævnet har vurderet ikke foreligger. Mads Bryde Andersen formand /Kaspar D. Lindhardt nævnssekretær Kopi sendt til: TV 2. Kromann Reumert v/advokat Dorte Wahl på vegne af Unilever Danmark A/S (annoncør). Klager (Plesner v/ advokat Søren Stenderup Jensen på vegne af Colgate- Palmolive A/S).

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for KiMs A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for KiMs A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. januar 2014 Sagsnr. 2013-020435 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Imodium Plus Tic Tac

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Imodium Plus Tic Tac TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr.: 2012-015524 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand. jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2012-000873 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 13. januar 2006

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 13. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 13. januar 2006 Klage over tv-reklame for TDC, Webspeed sendt på TV 2/Danmark A/S Mediesekretariatet Karsten Pedersen har

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

30. maj TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura

30. maj TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura 30. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Klage over

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 31. maj 2011 Sagsnr: 2010-023632 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 27. maj 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Afgørelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 28. september 2005

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 28. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 28. september 2005 Tv-reklame for Hi3G Denmark ApS, Non-stop hits sendt på TV 2 Radio- og tv-nævnet har den

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup A/S Blumøller v/advokat Dorte Wahl Kromann Reumert Bredgade 26 1018 København K TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup TvDanmark 2 v/advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 25. april 2006

TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 25. april 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 25. april 2006 Klage over tv-reklamen Slush Ice maskine fra OBH Nordica Denmark A/S sendt på TV 2/Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 5. oktober 2011 Sagsnr: 2009-024971 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 24. februar 2005 Klage over tv-reklame for Telmore- ubegrænset sendt på TV 2 Frank Visler har ved mail

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Jesperhus Feriepark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2012-002145 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 19. maj 2005

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 19. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 19. maj 2005 Tv-reklame for Dell, Marts tilbud sendt på TV 2 Tim Brandt har ved mail af 17. marts 2005 indgivet

Læs mere

31. august TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Smoke-it e-cigaretter sendt på TV 2

31. august TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Smoke-it e-cigaretter sendt på TV 2 31. august 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Klage over

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

- 2 - Suzuki Peter: Skilt: Suzuki Grand Vitara 4x4. Kvinde: Ja tak, men ved du hvad den koster. Suzuki Peter:

- 2 - Suzuki Peter: Skilt: Suzuki Grand Vitara 4x4. Kvinde: Ja tak, men ved du hvad den koster. Suzuki Peter: RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 20. marts 2006 Klage over tv-reklamen Grand Vitara for Suzuki udsendt på TV 2 DANMARK A/S Per Madsen har ved mail af 4. marts

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Antula Healthcare, Eeze spray, sendt på TV 2 Nycomed

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008981 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S sendt på TV 2 Erling Christensen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. juli 2008

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. juli 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. juli 2008 Klage over tv-reklame fra SPAR for papvin sendt på TV 2 Erik Munch Sørensen har ved

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 8. februar 2006 Klage over tv-reklame for www.rejsningsproblemer.dk, Elevator, indrykket af Pfizer sendt på TV 2/Danmark A/S

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. november 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. november 2007 Klage over tv-reklame for Panodil Zapp sendt på TV 2 Nycomed Danmark ApS v/medical

Læs mere

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 4. juni 2015 TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Klage over

Læs mere

Klage over radioreklamer for Victoria Milan sendt på Bauer Radio Limiteds radiokanaler (Nova, The Voice m.fl.)

Klage over radioreklamer for Victoria Milan sendt på Bauer Radio Limiteds radiokanaler (Nova, The Voice m.fl.) 27. oktober 2015 Bauer Radio Limited H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Anne Schyum

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 3. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 3. september 2007 Klage over tv-reklame for Canal Digital sendt på TV 2 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 31. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 31. august 2007 Klage over tv-reklame for Viasat A/S Dokumentarkanaler sendt på TV 2/Danmark Canal

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-026433 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Sagsnr: 2009-08228 Att.: Reklamejura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for GlaxoSmithKline Panodil - Sprælledukke udsendt på TV 2 DANMARK A/S Erik Press har ved

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 21. december 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 21. december 2006 Klage over tv-reklamen Susanne for Politiken sendt på TV 2/Danmark Marie Lind Burgdorf

Læs mere

SBS NET Mileparken Skovlunde. København den 26. marts Klage over tv-reklame for Coca-Cola sendt på SBS NET

SBS NET Mileparken Skovlunde. København den 26. marts Klage over tv-reklame for Coca-Cola sendt på SBS NET RADIO- OG TV-NÆVNET SBS NET Mileparken 20 2740 Skovlunde København den 26. marts 2008 Klage over tv-reklame for Coca-Cola sendt på SBS NET Nickie Nielsen har ved e-mail af 19. november 2007 indgivet følgende

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over ulovlig sponsorering i nyhedsudsendelse sendt på TV 2 Østjylland TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-002485 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over reklame

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-011795 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD

TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding. Att.: Redaktionschef Ernst Møller. Klage over sponsorering i Gæt en by sendt på TV SYD TV SYD Elbyvej 2b 6000 Kolding Att.: Redaktionschef Ernst Møller Radio- og tv-nævnet 08. marts 2012 Sagsnr: 2011-010098 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere