Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende infektioner. Det er dog muligt at vaccinere for en række smitsomme sygdomme. I Danmark findes der ikke nationale retningslinjer, men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tandlæger og andet klinikpersonale vaccineres mod hepatitis B-infektion, hvis de behandler patienter i højrisikogrupper, fx stofmisbrugere. WHO anbefaler, at alle sundhedsprofessionelle vaccineres mod influenza ikke alene for at opnå individuel beskyttelse, men også for at beskytte sårbare patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derimod udelukkende influenzavaccine til visse udsatte patientgrupper, fx ved alder > 65, kronisk sygdom og BMI > 40. Generelt bør alle voksne i Danmark, herunder tandlæger, have gennemgået det danske vaccinationsprogram og hvis ikke, bør de vaccineres mod difteri og stivkrampe og eventuelt polio, mæslinger, fåresyge og røde hunde. For enkelte tandlæger kan vaccination mod tuberkulose komme på tale, fx ved længerevarende erhvervsmæssig eksponering. Christina Gade, reservelæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Peter Skinhøj, professor, dr.med., Epidemiklinik M, Rigshospitalet Hanne Lomholt Larsen, 1. reservelæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende infektioner. Mange af disse sygdomme kan dog forebygges ved at anvende handsker og ved korrekt rengøring af instrumenter. Det er endvidere muligt at vaccinere for en række smitsomme sygdomme. På verdensplan er der forskellig praksis for, hvad tandlæger anbefales at blive vaccineret imod. I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at tandlæger og andet klinikpersonale vaccineres mod hepatitis B, hvis de behandler patienter, som tilhører højrisikogrupper (1). I England skal alle tandlæger og klinikpersonale, der har patientkontakt, være vaccineret imod hepatitis B, røde hunde, tetanus, polio, tuberkulose og skoldkopper (hvis de ikke tidligere har haft dette), og desuden anbefaler man influenzavaccination (2). Tilsvarende gælder i Australien, hvor man også anbefaler evt. vaccination mod pneumokokker, meningokokker, hepatitis A og tyfus. I USA anbefales hepatitis B-, MFR- (mæslinger, fåresyge og røde hunde), varicella- og influenzavaccine og i tilfælde af erhvervsmæssig eksponering eventuelt også vaccination imod tuberkulose og hepatitis A. I disse lande (Australien, England og USA) anbefales desuden, at tandlæger og klinikpersonale får lavet en immunitetsscreening for derefter at få relevante vacciner, og i tandlægepraksis skal der være dokumentation på ansattes immunitets-/ vaccinationsstatus (3,4). WHO anbefaler, at alle sundhedsprofessionelle vaccineres mod influenza A og B ikke alene for at opnå individuel beskyttelse, men også for at beskytte sårbare patienter (5). I det følgende gennemgås de sygdomme, det er muligt at vaccinere imod, og som det kan være relevant, at tandlægen og klinikpersonalet bliver vaccineret for. emneord Immunisation; dental staff; infections; vaccines Hepatitis Der findes flere typer hepatitis (A, B, C, D, E og G). Hepatitis C er den alvorligste type og til en vis grad også type B. Hepatitis D virus (HDV) er et ufuldstændigt virus, som kun kan medføre 922

2 Vaccination af tandlæger og klinikpersonale videnskab & klinik Faktaboks Sygdomme, som tandlæger bør overveje at blive vaccineret imod: Difteri Polio Hepatitis B (Skoldkopper) Influenza Tetanus Mæslinger, fåresyge og Tuberkulose røde hunde leverbetændelse sammen med hepatitis B virus (HBV). Hepatitis A og E har som regel et mildt forløb, og det er endnu uklart, om hepatitis G virus (HGV) kan medføre klinisk betydende leversygdom. Det er muligt at vaccinere mod hepatitis A og B. Hepatitis A forekommer overvejende i områder af verden med dårlige sanitære forhold og smitter primært fækaloralt men også via blod. Hepatitis A udgør ikke nogen større smittetrussel i tandlægepraksis i Danmark, men hepatitis C udgør imidlertid en lige så stor smittetrussel som hepatitis B. I Danmark er det således primært hepatitis B-vaccinen, der har relevans for tandlægepraksis. Hepatitis B Stik fra HBV-inficerede kanyler giver % risiko for infektion, og i USA regner man med, at sundhedsansatte hvert år smittes med hepatitis B på arbejdet (6,7). Tandlæger, som er inficeret med HBV, vil også kunne smitte patienterne, specielt ved manglende brug af handsker. Fra litteraturen har man kendskab til transmission af HBV fra ni tandlæger, herunder én tandkirurg, som samlet smittede 55 patienter. Siden 1987 er der ikke rapporteret tilfælde af HBV-smitte fra tandlæger til patienter, hvilket formentlig skyldes, at flere tandlæger bliver vaccineret mod HBV og i højere grad gør brug af handsker (8). HBV forekommer globalt, men er specielt udbredt i Asien, Afrika og Sydamerika. Ca. 350 millioner mennesker er kroniske bærere af HBV og kan således smitte. I Danmark er antallet af kroniske HBV-bærere estimeret til ca , hvoraf kun godt er kendt af sundhedsvæsenet. De største grupper med kronisk HBV-infektion i Danmark er i.v.-stofmisbrugere og personer fra højendemiske områder, der er smittet ved fødslen, før de kom til Danmark (7). Hepatitis B virus (HBV) er et hepa-dna virus og klassificeres i otte genotyper (A-H). Virus og dele af dets kappe cirkulerer i blodet, hvor det kan identificeres. Diagnose/symptomer/smitte HBV smitter via blod, ved seksuel kontakt og fra moder til barn ved fødslen. Blod er hovedkilden til smitte, og der er risiko for smitte gennem fx nålestik, operation eller urene tandlægeinstrumenter. Inkubationstiden er 1-5 måneder (6,7). HBV er meget smitsomt og kan overleve udenfor kroppen i størknet blod i mere end en uge (6). Hepatitis B-diagnosen stilles enten, når der er symptomer på akut hepatitis (træthed, feber, vægttab, mørkfarvet urin, ikterus), forhøjede levertransaminaser og/eller positiv serologi. HBV-partiklens overfladeantigen (HBsAg) kan påvises 1-10 uger efter smitte, dvs. ofte før symptomstadiet (6,7). Påvisning af HBs-antistof (antistof mod HBsAg) indikerer, at sygdommen er overstået, og at patienten er immun mod reinfektion eller tidligere er vaccineret. Kronisk HBV-infektion defineres ved, at HBsAg kan påvises i over seks mdr. (6,7). HBV-infektion kan medføre akut hepatitis, en kronisk inaktiv bærertilstand og/eller kronisk hepatitis. Akut hepatitis B medfører subklinisk infektion hos 70 %, symptomatisk akut hepatitis hos 30 % og fulminant leversvigt hos 0,5 % % bliver kroniske bærere, og ca. 30 % vil på sigt udvikle cirrose med risiko for leversvigt, portal hypertension og hepatocellulært karcinom (6,9). Akut hepatitis B behandles symptomatisk. Kronisk hepatitis B kan medicinsk behandles med præparater, som supprimerer virusreplikationen, afhængigt af den fase, sygdommen befinder sig i, og i hvilken udstrækning leveren er påvirket af infektionen. HBV-bærere skal derfor følges på en specialafdeling, hvor behovet for behandling løbende kan vurderes. en er ikke altid kurativ (7). Hepatitis B-vaccine HBV-infektion kan forebygges ved vaccination. Vaccinen anvendes både forebyggende og som post-exposure profylakse (PEP). I Danmark er hepatitis B-vaccinen ikke en del af børnevaccinationsprogrammet (7). PEP vil være aktuelt i de situationer, hvor ikke-vaccinerede skærer eller stikker sig på en blodforurenet genstand fx tandlægeudstyr, og består i, at der snarest muligt efter uheldet tages en blodprøve og herefter gives en dosis HBV-vaccine (senest efter 48 timer). Hvis blodprøven viser tegn på tidligere infektion, vaccineres ikke yderligere, idet vedkommende så er beskyttet i forvejen (1). Hepatitis B-vaccinen beskytter mod HBV-infektion forårsaget af alle kendte subtyper hos ikke-immune personer. Vaccinen, som er inaktiv, indeholder oprenset HBV-overfladeantigen (HbsAg) og fremkalder dannelse af specifikke antistoffer mod HbsAg (anti-hb-antistoffer). Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller (Tabel 1).. En anti-hb-antistofkoncentration >10 IE/l er forbundet med beskyttelse mod HBV-infektion (10). En række faktorer har vist sig at reducere immunresponset mod HBV-vaccinen som fx høj alder, mandligt køn, overvægt, rygning og visse kroniske underliggende sygdomme. Serologisk kontroltestning skal overvejes hos personer, der er i risiko for ikke at opnå tilstrækkelig beskyttelse efter fuldendt vaccinati- 923

3 Vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) MFR-vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram, men da der gennem flere år har været % af børnene, der ikke blev vaccineret, vil der stadig kunne opstå mindre epidevidenskab & klinik Oversigtsartikel Relevante vacciner Vaccine/type Antal doser Beskyttelsesvarighed BCG/levende, svækket Én dosis * 10 år Difteri/toksoid Grundvaccination: 3 doser de to første med 4 ugers mellemrum og den tredje 8-12 mdr. senere. Revaccination: 1 dosis 5 år efter grundvaccination 10 år efter revaccination Hepatitis B/inaktiveret 3 doser. Anden og tredje dosis efter 1 og 6 mdr. ** 10 år Influenza A og B/inaktiv 1 dosis ved influenzasæsonens begyndelse Immunitet opnås efter 2-3 uger og holder i 6-12 måneder immunitet afhænger dog af overensstemmelse mellem vaccinen og cirkulerende virusstammer Polio/tre typer inaktiveret virus Grundvaccination: 2-3 doser med 1-2 mdr. interval Revaccination: Tidligst 6 mdr. efter endt grundvaccination Efter 3 grundvaccinationer og 1 revaccination forventes livslang beskyttelse MFR/levende, svækket 2 doser Efter revaccinationen sikres mangeårig immunitet Tetanus/toksoid Ikke-tidl. vaccinerede: 2 doser med 4 ugers interval og 1 dosis ét år senere Tidl. fuldt vaccinerede: 1 dosis i forbindelse med revaccination *** 5 år efter grundvaccination 10 år efter revaccination Varicella/levende, svækket 2 doser med 4-8 ugers interval 7-10 år * Kun ved mulighed for erhvervsmæssig eksponering, fx job i Grønland. ** Hvis hurtig beskyttelse er påkrævet, kan et accelereret program anvendes til voksne ( 16 år). Se pro.medicin.dk eller produktresuméet. *** Primærvaccination anvendes ved vaccination af tidligere uvaccinerede voksne. Revaccination anvendes i forbindelse med risiko for eksposition. Tabel 1. Anbefalede vacciner til voksne, ikke-immune tandlæger. Table 1. Recommended vaccines for non-immune dentists. onsprogram, og yderligere doser skal overvejes hos personer, som ikke responderer eller har et suboptimalt respons af et vaccinationsprogram (10). Der forventes mindst 10 års beskyttelse efter tredje vaccination (Tabel 1) (10). Nuværende data støtter ikke behovet for boostervaccination hos immunkompetente personer, som har responderet på et primært vaccinationsprogram (10). Mæslinger, fåresyge og røde hunde Mæslinger skyldes en infektion med morbillivirus, først i luftvejene og siden med spredning til lymfekirtler, hud og slimhinder. Før indførelse af MFR-vaccination forekom der tilfælde med encefalitis i forbindelse med mæslinger i Danmark (11). Mæslinger er et af de mest smitsomme virus, der findes, hvilket medfører, at mindst 95 % af befolkningen skal være immune, for at virus ikke kan cirkulere vedvarende. Dette mål er ikke nået for nogen årgang siden MFR-vaccinens indførelse, og når virus bringes til Danmark, fx efter rejse til et område, hvor mæslingevirus cirkulerer, vil det kunne resultere i udbrud (12). Fåresyge er en akut infektion med parotitisvirus, hvor der indtræder hævelse af ørespytkirtlerne. Bugspytkirtel og kønskirtler inklusive testikler og bitestikler kan også rammes. Sidstnævnte er en frygtet komplikation, fordi det i sjældne tilfælde kan føre til sterilitet. Før indførelse af MFR-vaccination var parotitisvirus den mest almindelige årsag til viral meningititis. Siden indførelse af MFR-vaccination har sygdommen været sjælden i Danmark. I Europa er der dog forekommet større udbrud af fåresyge de senere år, bl.a. hos universitetsstuderende i Holland og Irland (12,13). Røde hunde skyldes infektion med rubellavirus, først i luftvejene og siden med spredning til slimhinder, lymfeknuder og hud. Hvis en gravid smittes i første trimester, kan en rubellainfektion medføre alvorlige fosterskader. Efter indførelsen af MFR-vaccinationsprogrammet er røde hunde næsten udryddet i Danmark (14). Siden 1994 er der anmeldt i alt 19 tilfælde af akut rubellainfektion hos gravide (sidst i 2008), men ingen tilfælde, hvor børn er født med røde hunde (13). 924

4 Vaccination af tandlæger og klinikpersonale videnskab & klinik mier af de tre sygdomme (14). Yngre tandlæger (født omkring ) har størst risiko for at få mæslinger, fåresyge og røde hunde. Det skyldes, at kun få blev vaccineret, da de var børn, samtidig med at der var en lav incidens af sygdommen. MFR-vaccinen består af levende, svækket mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus og kan bl.a. som bivirkning give en meget mildt forløbende infektion. Ud over at vaccinen indgår i børnevaccinationsprogrammet, kan ikke-immune kvinder i den fødedygtige alder vaccineres gratis mod røde hunde med MFRvaccinen (14,15). Klinisk relevans I tandlægepraksis og på tandkirurgiske afdelinger bliver både tandlæger, klinikpersonale og patienter eksponeret for en bred række af mikroorganismer, som kan transmitteres via blod, spyt, respiratorisk sekret eller fra huden. Ved bl.a. at lade sig vaccinere kan tandlægen beskytte sig selv, ansatte og patienterne mod visse infektioner. Det drejer sig hovedsageligt om hepatitis B, difteri, stivkrampe, polio, mæslinger, fåresyge, røde hunde, tuberkulose og influenza. Influenza Seroprævalensstudier har vist en højere forekomst af antistoffer mod influenza A og B virus hos ikke-immune tandlæger sammenlignet med baggrundsbefolkningen, hvilket kunne tyde på, at tandlæger har en øget erhvervsrisiko for at få influenza. Årlig vaccination kan reducere risikoen for transmission til patienter, medarbejdere og familiemedlemmer (8,16). Dog er der ikke evidens for, at vaccination signifikant reducerer incidensen af influenzalignende og antallet af dage med influenzasymptomer eller egentlige sygedage hos ansatte i sundhedsvæsenet (17). WHO anbefaler imidlertid, at alle sundhedsprofessionelle vaccineres mod influenza A og B ikke alene for at opnå individuel beskyttelse, men for at beskytte sårbare patienter (5). Influenza forekommer som såkaldt sæsoninfluenza, typisk i perioden december-marts, hvor der ofte ses stigninger i hospitalsindlæggelser og dødsfald især blandt den ældste del af befolkningen og blandt risikogrupper med visse kroniske syg- Relevante infektionssygdomme Sygdom Estimeret antal personer smittet i DK Smittemåde Smitsomhed Hepatitis B (HBV) Blod, sæd og vaginalt sekret Stik fra HBV-inficerede kanyler giver % risiko for infektion Mæslinger Fåresyge Findes i udlandet, og udbrud ses i DK, senest i 2011 I perioden har der gennemsnitligt været 18 tilfælde om året Dråbesmitte Overføres med spyt og dråbe Er det mest smitsomme virus, der findes Kræver ret tæt kontakt for at blive smittet Røde hunde Næsten udryddet i Danmark Dråbesmitte Meget smitsomt Influenza Forekommer som sæsoninfluenza, typisk i december-marts. Ved en influenzaepidemi kan op til 20 % af befolkningen rammes Dråbesmitte eller direkte kontakt Meget smitsomt Tuberkulose Ca. 380 Smitter ved hoste Er ikke særlig smitsomt Stivkrampe 1 hvert andet år Smitter ikke fra menneske til menneske, men fra jord til menneske Smitter ikke Difteri Ingen nye tilfælde siden 1998 Dråbesmitte Meget smitsomt Polio Ingen nye tilfælde siden 1983 Fækal-oralt fra person til person, men evt. også ved dråbeinfektion. Meget smitsomt Varicella Det antages, at 98 % af alle voksne i Danmark har haft skoldkopper. 40 % inficeres før 4-årsalderen Først og fremmest luftbåren og i mindre grad ved direkte og indirekte kontakt med blærerne Meget smitsomt Tabel 2. Oversigt over relevante infektionssygdommes forekomst, smittemåde og smitsomhed. Table 2. Summary for relevant infectious diseases occurence, infection source and infectiousness. 925

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel domme. Et par gange i løbet af en 10-årig periode kan influenzaforekomsten være markant højere end forventet, og hvor man taler om en egentlig epidemi. Under en sådan epidemi kan op til 20 % af befolkningen rammes af sygdommen (18). Influenza smitter ved dråbeinfektion eller direkte kontakt. Symptomer på influenza starter ofte med pludseligt indsættende høj feber med kulderystelser, muskelømhed og hovedpine, der ledsages af udtalt sygdomsfornemmelse (18). en er i langt de fleste tilfælde symptomatisk (18). Antivirale midler, som fx neuraminidasehæmmere, kan i visse tilfælde anvendes til behandling og forebyggelse af influenza. (18). Influenzavaccine Influenzavaccinen sammensættes hvert år ud fra de aktuelle sæsoninfluenzavirus, som forventes at cirkulere. Derfor skal vaccination gentages én gang om året i efterårsmånederne. Gratis influenzavaccination tilbydes særlige risikogrupper, som bl.a. omfatter ældre over 65 år og personer med kroniske luftvejslidelser som fx kronisk obstruktiv lungesygdom (19). Hos yngre, raske personer forebygger vaccination % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 % (20). Tuberkulose Tuberkulose (TB) er en infektion, som forårsages af mycobakterier. Human tuberkulose skyldes altovervejende Mycobacterium tuberculosis. TB findes i hele verden, og det antages, at en tredjedel af jordens befolkning er smittede med de bakterier, der kan fremkalde sygdommen. Det er dog kun 5-10 % af smittede, som udvikler aktiv TB i løbet af deres levetid. Langt de fleste smittede udvikler således aldrig sygdom og er ikke smittefarlige. I 2011 fik 380 personer i Danmark konstateret TB, heraf var mere end halvdelen indvandrere. Der er kun registreret beskeden smitte mellem indvandrere og etniske danskere, men der ses en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dårligt stillede danske såsom hjemløse, misbrugere/alkoholikere og psykisk syge og personer med grønlandsk baggrund (21). TB forekommer hyppigst i lungerne, men kan ramme en lang række organer. Symptomerne afhænger af, hvilket organ der inficeres. Generelt har TB-patienter længerevarende feber (> 3 uger), nattesved, vægttab og træthed. Ved lunge-tb ses normalt hoste og opspyt, som kan være blodigt. Hos børn er især tuberkuløs meningitis en alvorlig tilstand (21). Personer med TB i lungerne smitter ved hoste, primært i perioden indtil sygdommen opdages, og indtil 14 dage efter behandling iværksættes. Personer med TB uden for lungerne smitter normalt ikke, ligesom børn sjældent smitter andre. Andelen af smittefarlige personer er lidt højere blandt danskere end blandt indvandrere formentlig pga. senere diagnostik. Hvis tandlægen behandler en patient med aktiv tuberkulose, er risikoen for at blive smittet generelt lav. I USA er der kun rapporteret én smitteepisode i tandlægepraksis. Dog skal man være opmærksom på, at den kirurgiske maske ikke forhindrer inhalation af bakterien M. tuberculosis (3). Diagnose Smitte uden aktiv sygdom kan påvises ved hjælp af en blodprøvetest (interferon-γ påvisning) eller ved hjælp af Mantoux hudtest med tuberculin. Førstnævnte er mere specifik hos vaccinerede grupper og har mange steder afløst hudtesten. Der findes en effektiv 4-stofs-antibiotikabehandling, som varetages af de lungemedicinske og infektionsmedicinske specialer samt af børnelæger. Hvis en person er nyligt smittet, kan man eventuelt tilbyde forebyggende behandling, hvis der ikke er tegn til aktiv sygdom (21). Tuberkulosevaccine Vaccinen indeholder levende, svækkede bakterier af en kultur af Calmette Guérin-bakterien. Vaccinen fremkalder et cellemedieret immunrespons, som giver en varierende grad af beskyttelse mod TB-infektion. BCG-vaccination beskytter især børn mod alvorlige former for TB, mens effekten er mere tvivlsom hos voksne. Vaccinen bør overvejes til personer, der befinder sig i et miljø med tuberkulose primært børn og unge, der skal være i vedvarende tæt kontakt med lokalbefolkningen i områder med høj forekomst af TB, hvilket vil sige mere end 3-6 måneder, samt ikke-tidligere vaccinerede voksne, der eksponeres gennem deres erhverv, hvilket kan omfatte visse tandlæger og klinikpersonale (21-23). For enkelte tandlæger kan vaccination mod tuberkulose (TB) komme på tale, hvis der er en længerevarende erhvervsmæssig eksponering i områder, hvor der er høj forekomst af TB som fx i Grønland (21,23,24). Difteri og tetanus Både difteri og tetanus er sjælden i Danmark, især fordi der i mange år har været høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet. Det er vigtigt at være beskyttet mod begge sygdomme hele livet (25). 926 Tetanus Tetanus (stivkrampe) forårsages af den anaerobe bakterie Clotandlægebladet nr. 11

6 Vaccination af tandlæger og klinikpersonale videnskab & klinik stridium tetani. Bakterien danner et kraftigt virkende toksin, som hæfter sig til nerver i sårområder og transporteres via nervebanerne til hjerne og rygmarv. Her hæmmer tetanustoksinet den normale aktivitet af især de motoriske nerver. Stivkrampebakterierne findes i jord og gadesnavs. De danner sporer, der ikke dræbes ved kogning og er modstandsdygtige over for indtørring i længere tid. I Danmark, hvor stivkrampe er sjælden, anmeldes der ca. et tilfælde hvert andet år. På verdensplan er sygdommen fortsat hyppig. I 2008 rapporterede WHO godt tilfælde af tetanus, men det reelle antal tilfælde er mange gange højere. Indgangsporten for infektionen er oftest et forurenet sår. Selv de mindste sår kan blive inficeret af tetanusbakterier. Stivkrampe er ikke smitsom mellem mennesker. mod stivkrampe foregår på sygehus, hvor der gives antibiotika for at dræbe bakterien og antitoksin for at neutralisere toksinet. Der behandles også med medicin til at kontrollere kramperne og til at stoppe den abnorme nerveaktivitet (26). Difteri Difteri forårsages af bakterien Corynebacterium diphteriae (og sjældent C. ulcerans). Bakterien producerer et toksin, der kan angribe forskellige organsystemer, herunder hjertemusklen og centralnervesystemet, og sygdommen kan være dødelig. Ved difteri ses pludseligt indsættende halsbetændelse med synkesmerter, let feber og eventuelt hvid-grålige belægninger. Smitte overføres via dråbesmitte ved tæt kontakt til en smitsom person (syg eller rask bærer), gennem hoste, nys eller sjældent via kontakt til spyt eller sårsekreter. Smitten afbrydes ved effektiv behandling med antibiotika. Det seneste tilfælde af difteri i Danmark blev diagnosticeret i december 1998, og bærertilstand er ikke konstateret i mange år. I 1990 erne var der en stor epidemi i det tidligere Sovjetunionen, hvilket var medvirkende til, at man i 1996 indførte revaccination af danske børn mod difteri i femårsalderen og samtidig anbefalede kombineret vaccine mod difteri og tetanus (Di-Te) ved sårskade. I 2008 blev der ifølge WHO konstateret godt tilfælde af difteri i hele verden, heraf var godt tilfælde fra Indien. af difteri består i injektion af difteriantitoksin og antibiotikum (penicillin eller erythromycin i.m.). Der kan ikke forventes immunitet efter overstået infektion, hvorfor der altid anbefales at fuldende et påbegyndt vaccinationsprogram mod difteri (27). Difteri- og tetanusvaccine For alle gælder, at man skal have primærvaccinationsserien én gang i livet, derefter skal man kun revaccineres. Børn bliver normalt primærvaccineret med tre Di-Te-Ki-Pol-Hib- og PCV13- vacciner. Voksne skal primærvaccineres med separate difteriog tetanusvacciner, da der ikke findes en kombineret vaccine til voksne. Generelt anbefales alle voksne revaccineret ca. hver 10. år eller i det mindste én gang i yngre voksenalder (25). Vaccination ved sårskade Ved en sårskade skal der, hos tidligere grundvaccinerede, gives en revaccination mod tetanus, hvis sidste vaccination er mere end 10 år gammel. Hvis personen ikke er fuldt grundvaccineret, eller hvis læsionen er meget dyb og forurenet, skal der også gives injektion med specifikke antistoffer mod tetanus. Til en uvaccineret patient gives TIG (tetanus immunoglubulin) samtidig med første tetanusvaccination. Der suppleres herefter med i alt tre tetanusvacciner efter hhv. en, to og 12 måneder. Hvis patienten ikke tidligere er vaccineret mod difteri, bør der også gives tre difterivacciner til primærvaccination. Til patienter, der er primærvaccinerede mod både difteri og tetanus, anvendes den kombinerede Di-Te-vaccine til revaccination. Hvis intervallet for vaccinens beskyttelse er overskredet, gives eventuelt også TIG. Måling af antistoffer for både difteri og tetanus kan give en vejledning om immunitet og om eventuelt behov for vaccination. Dette er især relevant for personer, der tidligere har haft udtalte bivirkninger efter vaccination, eller som har ukendt vaccinationsstatus (24). Polio Polio forårsages af poliovirus, som hører til gruppen af enterovirus. Der findes tre forskellige typer af poliovirus, og infektion med én type beskytter ikke mod de andre. En poliovirusinfektion forløber som regel symptomfrit eller med milde, ukarakteristiske symptomer som feber, gastroenteritis eller ondt i halsen, men kan også forårsage meningitis, lammelser og dødsfald. Ca. én ud af 200 infektioner fører til varige lammelser, og heraf dør 5-10 % på baggrund af lammelser i åndedrætsmusklerne. Frem til midten af 1950 erne optrådte sygdommen i epidemier med års mellemrum i Danmark. I 1955 indførte man poliovaccination, og forekomsten faldt snart herefter. Sidste tilfælde af polio, opstået i Danmark, var i 1976, og det foreløbigt sidste importerede tilfælde så man i Poliovirus findes stadig endemisk i fire lande i verden: Afghanistan, Indien, Nigeria og Pakistan. Polio har flere gange spredt sig til lande, som har været poliofri i en længere periode, og har i flere tilfælde været svære at få bugt med. Poliovirus er meget smitsomt og spredes især fækal-oralt fra person til person, men kan muligvis også smitte ved dråbeinfektion. 927

7 videnskab & klinik Oversigtsartikel Der findes ikke antivirale stoffer til behandling af polioinfektion. en er derfor symptomatisk, eventuelt med understøttelse af respirationen (28). Poliovaccine Vaccination mod polio indgår fortsat i det danske børnevaccinationsprogram. Fuldført vaccinationsprogram med fire poliovaccinationer giver livslang beskyttelse mod polio. Den tidligere anvendte levende svækkede orale poliovaccine (OPV) blev udfaset i Danmark i , og siden er kun anvendt en inaktiveret poliovaccine (IPV) (28-30). Varicella Skoldkopper (varicella) og zoster (helvedesild) er to forskellige kliniske manifestationer forårsaget af varicella-zoster-virus (VZV), som er et herpesvirus. Skoldkopper opstår ved primærinfektionen med VZV. Herefter forbliver virus i de sensoriske ganglier, hvor reaktivering af virus kan medføre zoster. Dette ses særligt, hvis immunsystemet svækkes, fx på grund af sygdom. Skoldkopper debuterer med let feber og let påvirket almentilstand, hvorefter der fremkommer et vesikulært udslæt. Sjældent ses pneumoni og encefalitis. Skoldkopper blandt voksne er forbundet med højere risiko for komplikationer end skoldkopper hos børn. Herpes zoster viser sig med smerter og et vesikulært udslæt i et typisk sensorisk ganglions innervationsområde (dermatom). Efter vesiklerne er forsvundet, kan smerterne vare ved og nogle gange bestå gennem flere måneder (postherpetisk neuralgi). Keratitis ses, hvis herpes zoster er lokaliseret til øjet eller øjets omgivelser (når den oftalmiske gren fra trigeminusnerven er påvirket). VZV meningoencephalitis eller encephalitis er sjældne komplikationer. Skoldkopper findes over hele verden. Det antages, at i Danmark har 98 % af de voksne haft skoldkopper. I tropiske lande er færre voksne immune og er dermed i risiko for at få skoldkoppesygdom. Smittemåden er først og fremmest luftbåren og i mindre grad ved direkte og indirekte kontakt med blærerne. Både ved den primære sygdom og ved reaktivering af virus (herpes zoster) er patienten smitsom ved herpes zoster dog kun ved tæt direkte kontakt. Ukompliceret skoldkoppesygdom kræver normalt kun symptomatisk behandling. Antiviral behandling af de særlige risikogrupper, fx for seronegative gravide, immunsupprimerede og patienter med leukæmi, skal igangsættes straks ved udslættets start, helst inden for første døgn. Ved skoldkopper i graviditetens første halvdel er der en lille øget risiko for fosterskade, hvorfor gravide bør behandles med aciclovir, hvis de får skoldkopper på dette tidspunkt. Herpes zoster kan ligeledes behandles med antivirale lægemidler. Varicellavaccine Skoldkoppevaccinen indeholder levende, svækket VZV. Vaccinen er indiceret til personer med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper, fx forud for organtransplantation og behandling af leukæmi. Endvidere kan det være aktuelt at vaccinere personer i nærmeste familie til en person med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper. Hos voksne, der ikke har haft skoldkopper, kan vaccination eventuelt overvejes, da sygdommens komplikationsfrekvens stiger med alderen. Vaccinen anbefales dog ikke her i Danmark. Generelt om vacciner Bivirkninger Alvorlige vaccinationsbivirkninger er ekstremt sjældne. Milde bivirkninger som fx kortvarig ømhed og hævelse på injektionsstedet ses hyppigt, og alle vaccinationer kan medføre feber (31). Efter BCG-vaccination udvikles en lille blære på injektionsstedet, som afløses af en overfladisk ulceration og et ar. I sjældne tilfælde ser man abscesser på injektionsstedet eller i armens lymfeknuder efter BCG-vaccination (< 0,1 %). For oplysning om ikke-almindelige og sjældnere bivirkninger henvises til produktresuméet for de enkelte vacciner. Udtalte eller uventede vaccinationsreaktioner skal anmeldes til Sundhedsstyrelsen. Kontraindikationer Allergi kan udløses af den aktive komponent eller af vaccinens øvrige indholdsstoffer. Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne i pågældende vaccine bør derfor ikke vaccineres. Vaccinerne mod mæslinger, fåresyge og influenza er fremstillet ved dyrkning af virus på hønseæg. Inden vaccination med disse vacciner skal det sikres, at modtageren ikke tidligere har reageret allergisk overfor hønseæg. Immunsupprimerede personer bør i almindelighed ikke vaccineres med levende mikroorganismer, medmindre fordelene ved vaccination opvejer risikoen ved vaccination (fx asymptomatiske HIV-patienter) (31). BCG-vaccinen bør endvidere ikke gives til personer, som er i behandling med lægemidler mod tuberkulose, ligesom generaliserede hudinfektioner er en kontraindikation (eksem er ikke en kontraindikation, men injektionsstedet skal være fri for læsioner) (22-23). Forsigtighedsregler Anafylaktiske reaktioner er yderst sjældne, men adrenalin bør altid være klar. De alvorligste reaktioner ses normalt straks efter vaccinationen. Derfor bør den vaccinerede normalt observeres for allergiske reaktioner i op til minutter efter vaccinationen. 928

8 Vaccination af tandlæger og klinikpersonale videnskab & klinik I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom. Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccinationen. Vaccination af immunsupprimerede personer med inaktiveret vaccine er muligvis mindre effektiv end af ikke-immunsupprimerede, men er uskadelig (31). Interaktioner Vacciner, som gives samtidig, bør ikke gives i den samme arm, og såfremt vaccination med to levende vacciner ikke foretages samtidig, bør de administreres med et tidsinterval på mindst fire uger. Af risiko for lymfadenitis bør vaccinationer i den arm, hvor der er foretaget BCG-vaccination, undlades i mindst tre måneder (31). Tetanus-vaccine og tetanus-immunoglobulin skal gives separate steder, og hvis der samtidig med en af vaccinationerne i primærserien gives tetanus-immunoglobulin, skal der gives en ekstra vaccination én måned senere. Graviditet Der er ikke beskrevet embryotoksicitet eller teratogen effekt for nogen vacciner, men vaccination bør især i 1. trimester begrænses til tilfælde, hvor der foreligger en konkret risikofyldt eksposition. Vaccination under graviditet bør også undgås pga. en lille risiko for maternel hypertermi. Selv om risikoen for føtal infektion fra levende vacciner er teoretisk, anbefales det at undgå graviditet de første tre måneder efter vaccination med levende vacciner (fx rubella og varicella) (31). Amning Amning er generelt forenelig med vaccination. Dog bør amning undgås, hvis der anvendes levende vacciner fx mod MFR eller tuberkulose, da der ikke findes tilstrækkelig erfaring med vaccination af ammende (31). Opsummering Alle voksne, herunder tandlæger, bør have gennemgået det danske vaccinationsprogram og hvis ikke, bør de vaccineres mod difteri og stivkrampe og eventuelt polio, mæslinger, fåresyge og røde hunde. Derimod er der ikke indikation for vaccination mod Haemophilus influenza eller pneumokokker hos i øvrigt raske voksne. Specifikt for tandlæger anbefaler Sundhedsstyrelsen, at tandlæger og andet klinikpersonale, der regelmæssigt behandler patienter i højrisikogrupper, fx stofmisbrugere eller personer fra højendemiske områder, vaccineres mod hepatitis B. I tandlægepraksis knytter smitterisikoen sig til stikuheld med blodforurenede skarpe eller spidse tandlægeinstrumenter. WHO anbefaler, at alle sundhedsprofessionelle vaccineres mod influenza A og B ikke alene for at opnå individuel beskyttelse, men også for at beskytte sårbare patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler udelukkende influenzavaccinen til bestemte risikogrupper, bl.a. personer over 65 år, personer med kronisk sygdom, svært overvægtige med et BMI over 40 og gravide. For enkelte tandlæger kan vaccination mod tuberkulose (TB) også komme på tale, hvis der er en længerevarende erhvervsmæssig eksponering i områder, hvor der er høj forekomst af TB, fx Grønland. Abstract (English) Immunisation of dentists There is a risk that life threatening infections may be passed in either directions between dentist and patient. Immunisation can reduce this risk There are no national guidelines for immunisation in Denmark. However, the Danish Health and Medicines Authority recommend that dentists and other dental staff, treating patients in high-risk groups e.g. intravenous drug abusers, should be vaccinated with the Hepatitis B - vaccine. Immunisation against Influenza A and B is recommended by the WHO - not only to protect the dentist but also vulnerable patients. However, the Danish Health and Medicines Authority only recommend the influenza-vaccine be given to patients that are more susceptible to influenza such as patients older than 65 years, with a chronic disease, or BMI > 40. In general, all adults, including dentists, should be immunised against diphtheria and tetanus and probably polio, measles, mumps and rubella. Because of the additional occupational risk, dentists should also consider immunisation against tuberculosis. Litteratur 1. SUNDHEDSSTYRELSEN. Vejledning om forebyggelse mod hepatitis, juni (Set 2013 september). www. sst.dk/publ/publ2002/hepatitis/ html/hele.pdf 2. INFECTION CONTROL SERVICES LTD. Personal protection and prevention of cross infections in the dental surgery. (Set 2013 september). co.uk/dental_personal_protection. htm 3. CENTERS FOR DISEASE CON- TROL AND HUMAN SERVICES. Morbidity and mortality weekly report. Guidelines for infection control in dental health-caresettings (Set 2013 april). 929

9 videnskab & klinik Oversigtsartikel www. CDC.gov/mmwr/PDF/rr/rr5217. pdf 4. AUSTRALIAN DENTAL ASSO- CIATION. Guidelines for infection control. (Set 2013 september). www. ada.org.au/app_cmslib/media/ lib/1011/m274408_v1_infection%20control%20guidelines.pdf 5. WHO. SAGE working group. Background paper on influenza vaccines and immunization. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: URL: april/1_background_paper_ Mar26_v13_cleaned.pdf 6. SUNDHED.DK. Lægehåndbogen. Hepatitis B. (Set 2013 februar). www. sundhed.dk/sundhedsfaglig/ laegehaandbogen/mave-tarm/ tilstande-og-sygdomme/lever/ hepatitis-b/ 7. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Hepatitis B. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/H/Hepatitis%20B. 8. McCarthy GM. Risk of transmission of viruses in the dental office. J Can Dent Assoc 2000;66:554-5, Aggarwal R, Ranjan P. Preventing and treating hepatitis B infection. BMJ 2004; 329: SUNDHEDSSTYRELSEN. Produktresuméer. Engerix-B. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: URL: 11. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Mæslinger. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/M/Maeslinger. 12. STATENS SERUM INSTITUT. Epi-nyt, uge 12, (Set 2013 september). Tilgængelig fra: URL: Nyhedsbreve/EPI-NYT/2012/ Uge%2012%20-% STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Fåresyge. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/F/Faaresyge. 14. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Røde hunde. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/R/Roede%20 hunde. 15. STATENS SERUM INSTITUT. MFR-vaccine. (Set 2013 januar). enkelte%20vacciner/m/mfrvaccine. 16. Petti S, Messano GA, Polimeni A. Dentists awareness toward vaccine preventable diseases. Vaccine 2011;29: Ng AN, Lai CK. Effectiveness of seasonal influenza vaccination in healthcare workers: a systematic review. J Hosp Infect 2011;79: STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Influenza. (Set 2013 januar)). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/I/Influenza. 19. SUNDHEDSSTYRELSEN. Vejledning til læger om gratis influenzavaccination. (Set 2013 september) www. retsinformation.dk/forms/r0710.?id=143152&exp=1 20. STATENS SERUM INSTITUT. Influenzavaccine. (Set 2012 januar). enkelte%20vacciner/i/influenzavaccine. 21. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Tuberkulose. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/T/Tuberkulose. 22. STATENS SERUM INSTITUT. BCG Vaccine SSI. (Set 2013 januar). enkelte%20vacciner/b/bcgvaccine. 23. SUNDHEDSSTYRELSEN. Produktresuméer. BCG Vaccine. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: URL: docushare/dsweb/get/document-13163/bcg+vaccine+ssi %2C+pulver+og+solvens+til+i njektionsv%c3%a6ske%2c+sus pension.doc 24. PRO.MEDICIN.DK. BCG vaccine SSI. (Set 2013 februar). pro.medicin.dk/medicin/ Praeparater/ STATENS SERUM INSTITUT. Epinyt, uge 7, Difteri- og tetanusprofylakse. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: URL: Indhold/DK%20-%20dansk/ Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/ EPI-NYT-Arkiv/2004/2004%20 pdf/epi-nyt%20-%202004%20 -%20uge%207.ashx 26. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Stivkrampe. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/S/Stivkrampe. 27. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Difteri. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/D/Difteri. 28. SUNDHEDSSTYRELSEN. Produktresuméer. Di-Te booster. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: URL: 29. STATENS SERUM INSTITUT. Sygdomsleksikon. Polio. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: Sygdomsleksikon/P/Polio. 30. STATENS SERUM INSTITUT. Poliovaccine. (Set 2013 september). enkelte%20vacciner/p/poliovaccine. 31. SUNDHEDSSTYRELSEN. Produktresuméer. Poliovaccine. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: URL: Supplerende litteratur 1. PRO.MEDICIN.DK. Andre vacciner til voksne. (Set 2013 februar). pro. medicin.dk/laegemiddelgrupper/ Grupper/ STATENS SERUM INSTITUT. Skoldkoppevaccine. (Set 2013 februar). Tilgængelig fra: URL: De%20enkelte%20vacciner/S/ skoldkoppevaccine. 3. STATENS SERUM INSTITUT. Tema om mæslinger. (Set 2013 september). Sygdomsudbrud/Maeslingetema. 4. MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE. Bekendtgørelse om midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne. (Set 2013 september). Tilgængelig fra: URL: https://www.retsinformation.dk/ forms/r0710.?id= PRO.MEDICIN.DK. Vacciner. (Set 2013 januar). Tilgængelig fra: URL: 6. INFECTION CONTROL SERVICES LTD. Personal protection and prevention of cross infections in the dental surgery. (Set 2013 september). co.uk/dental_personal_protection. htm 7. ARBEJDSTILSYNET. At-vejledning C Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE). (Set 2013 september). arbejdstilsynet.dk/da/regler/ at-vejledninger-mv/stoffer-ogmaterialer/c-0-15-smitterisici-vedhepatitis. 930 tandlægebladet Nr. 11

10 De 3 skridt der hjælper dine PA-patienter Bakteriereduktion 1 Reducer bakteriernes vækstbetingelser med en grundig depuration. 2 Eliminer bakterier i alle patologiske pocher med det eller de redskaber du foretrækker: a FotoSan LAD b Antibiotika c Laser Subgingival bacterial replacement therapy Boost skiftet til sunde bakterier i pochens biofilm ved at injicere ProlacSan gelen direkte i alle de behandlede pocher. Gelen indeholder Lactobacillus brevis og plantarum. Disse stammer har meget gode aggregerings- og fæstningsevner til såvel slimhinde som tandrodsoverflade, så de bliver ikke bare skyllet ud som et kemikalie. Endvidere virker de specifikt antibakterielt mod kendte periopatogene bakterier. MINT En tablet om dagen Hjælp de sunde bakterier med at få overtaget i hele mundhulen, så der ikke efterlades et reservoir af patogene bakterier. Lad patienten tage en tablet daglig efter morgentandbørstning. ProlacSan Pro Kit ProlacSan leveres som gel eller sugetabletter samt i et Prokit med 15 æsker sugetabletter og 5 sprøjter - nok til 3 måneders behandling af 5 patienter. Kbh/Sjælland: Ring til Helga på Fyn/Jylland: Ring til Bettina på CMS Dental A/S Ragnagade København T: F: tandlægebladet Nr. X

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2004 Vaccinationsprogrammet pr. 1. juli 2004 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 5 mdr. DiTeKiPolHib 12 mdr. DiTeKiPolHib 15 mdr. MFR

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15. Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15. Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.15 Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) Januar 2005 Erstatter At-cirkulæreskrivelse nr. 8, 1995

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Sundhedsstyrelsen Vaccinationsprogrammet Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. Di-Te-Ki-Pol 1 og Hib 2 5 mdr. Di-Te-Ki-Pol

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Sundhedsstyrelsen november 2001 Kolofon Titel Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Udgiver/forlægger Sundhedsstyrelsen Copyright Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ProQuad

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ProQuad Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 153 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet ProQuad Resumé

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

VACCINATION. Undervisning for almen praksis september Lisbet Krause Knudsen. Afdelingen for infektionsepidemiologi. Statens Seruminstitut.

VACCINATION. Undervisning for almen praksis september Lisbet Krause Knudsen. Afdelingen for infektionsepidemiologi. Statens Seruminstitut. VACCINATION Forskellige typer af vacciner. intervaller mellem vaccinerne Praktisk gennemgang vedr. børnevaccination. Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lægedage Grundlæggende vaccinationsprincipper Undervisning for praksispersonale november 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen for infektionsepidemiologi Statens Seruminstitut. Program: Vaccinernes

Læs mere

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis)

INFO om Borrelia og Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE, Tick borne encephalitis) SKOVFLÅT og bid af Skovflåt Alle ved man skal være påpasselig med skovflåt-bid. Borrelia er en virus som kan overføres ved bid af skovflåt. Bliver man smittet med borrelia kan en kraftig pennicilin-kur

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2016 INDHOLD Indledning Vaccinationsprogrammet Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? Sygdommene Difteri Stivkrampe Kighoste Polio (børnelammelse) Meningitis og strubelågsbetændelse

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet)

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning i visse distrikter betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne varierer. Der

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente?

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente? Pandemi (H1N1) 2009 Konference for Maritim sikkerhed, sundhed og miljø 26. august 2010 af Tove Rønne, overlæge Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Indhold Influenza og pandemier Hvad var situationen

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine DK BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 296 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 27. marts 2009 Sags.nr.: 0903269 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 23764 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: Information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS

VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS VEJLEDNING OM GENEREL SCREENING AF GRAVIDE FOR INFEKTION MED HEPATITIS B VIRUS, HUMAN IMMUN- DEFEKT VIRUS (HIV) OG SYFILIS 2010 Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP)

Stik, skæreuheld og sprøjt (JMNN-75GCSP) "Stik, skæreuheld og sprøjt" http://bbhinet/bbhinet/bbh-retning.nsf/printview/a1dd1b345d916e7fc12573240... Side 1 af 1 27-07-2007 Udgiver: H:S / BBH / Anæstesi- og Operationsafdeling Z Stik, skæreuheld

Læs mere

GENNEMGANG AF SYGDOMME, DER VACCINERES IMOD I DET DANSKE VACCINATIONSPROGRAM -af Mette Mitchell homøopat BSc (hons) LCHE

GENNEMGANG AF SYGDOMME, DER VACCINERES IMOD I DET DANSKE VACCINATIONSPROGRAM -af Mette Mitchell homøopat BSc (hons) LCHE GENNEMGANG AF SYGDOMME, DER VACCINERES IMOD I DET DANSKE VACCINATIONSPROGRAM -af Mette Mitchell homøopat BSc (hons) LCHE Dette materiale er udviklet til arrangementet Kursus for forældre, der ikke vaccinerer

Læs mere

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza )

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) APRIL 2009 Indhold Forord 3 1 Indledende vurdering af patienten 4 2 Hvem gør hvad? 4 3 Sygdomsdefinition af influenza

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 261 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan Resumé En vedtagelse

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel Bilag III Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel 43 Tilføjelser, som skal inkluderes i de relevante punkter i produktresuméet for monovalente mæslinge-vacciner.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Ambirix, injektionsvæske, suspension Vaccine indeholdende hepatitis A (inaktiveret) og hepatitis B (rdna) (HAB), adsorberet Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere