SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE"

Transkript

1 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014

2 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser i forsvaret. Vejledningen er tænkt som et supplement til den oplysningsvirksomhed, der foregår lokalt på tjenestestederne. Med venlig hilsen Adi Løie Stabstandlæge & Chef for Sundhedsdivisionen ved Forsvarets Sundhedstjeneste. INDHOLD Sundhed og Værnepligt...4 Vi sikrer dig...4 Lægetjenesten...5 Tidsbestilling...6 Infirmeriets indretning og udstyr...6 Elektronisk journalføring...6 Medicinudlevering...6 Fritagelser...8 Arbejdsskade...8 Syg i hjemmet...8 Akutkortet...8 Tandlægetjenesten...8 Ved akut tandpine Arbejdsskader på tænder Infirmerier og konsultationer Dit møde med sundhedstjenesten Helbredsundersøgelse Orientering Vaccinationer Briller Klagevejledning Sådan har du medindflydelse Second opinion Hjemsendelse før tid Hjemsendelse efter værnepligt SUNDHED & VÆRNEPLIGT 3

3 SUNDHED OG VÆRNEPLIGT Når du møder til aftjening af værnepligt, ophører den almindelige sygesikring, og de mandlige værnepligtiges gule sundhedskort bliver midlertidigt inaktiveret. Din hidtidige praktiserende læge og tandlæge erstattes i værnepligtstiden af læger og tandlæger fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Kvinder, der aftjener deres værneret, kan vælge at benytte egen læge eller benytte forsvarets læge- og tandlægeordning. VI SIKRER DIG Konsultation og behandling hos læge Henvisning til speciallæger Indlæggelse på civilt sygehus Gratis medicin m.v. Gratis tandbehandling ved akutte problemer Hvis din værnepligt varer 8 måneder eller derover, og du i værnepligtstiden indkaldes til regelmæssig undersøgelse hos din egen tandlæge, kan du få gratis tandundersøgelse og behandling i forsvaret Fysioterapi og/eller specialtræning. Hvis du i værnepligtstiden får brug for at kontakte lægevagten, tandlægevagten eller får brug for receptpligtig medicin, betaler forsvaret (se under Akutkortet ). Forsvaret dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst i udlandet. Derfor skal du før en evt. udlandsrejse henvende dig til Borgerservice i din hjemkommune for at få udstedt et særligt rejsesygesikringsbevis. Dette gælder ikke, hvis du er kvinde og har valgt at beholde dit gule sundhedskort. LÆGETJENESTEN Lægetjenesten for værnepligtige varetages på Infirmerier (med flere læger, sygeplejersker og tandlæge) I konsultationer (med en læge eller sygeplejerske) I Søværnet tillige om bord på lægebemandede skibe. Får du behov for lægehjælp, vil du blive henvist til infirmeriet eller til konsultationen på dit SUNDHED & VÆRNEPLIGT

4 6 tjenestested. Her vil en sygeplejerske eller en læge vurdere din sygdom/skade og fortælle dig, hvad der videre skal ske. Lægetjenesten har et godt samarbejde med laboratorier, speciallæger og sygehusvæsenet, hvilket giver en smidig og hurtig diagnostik og behandling. TIDSBESTILLING Normalt vil du for at komme til læge skulle skrives i lægebogen, som er en slags meddelelsesbog mellem din enhed og infirmeriet. I lægebogen skrives kun almindelige meddelelser og ingen fortrolige oplysninger. Du får yderligere oplysninger om lægebogen på dit tjenestested. Telefonisk tidsbestilling kan ske til nærmeste infirmeri både for aftaler på infirmeriet og i din lokale konsultation. INFIRMERIETS INDRETNING OG UDSTYR Udstyret på infirmeriet svarer til en moderne læge-/tandlægepraksis, og på de fleste infirmerier råder man over yderligere udstyr til diagnose og behandling. ELEKTRONISK JOURNALFØRING Lægen/tandlægen giver den nødvendige behandling og hen viser om nødvendigt til en specialist. Journaloptegnelserne føres i en elektronisk patientjournal. Oplysningerne i din journal anvendes kun af det sundhedsfaglige personale i forsvaret. Oplysningerne er fortrolige og videregives aldrig til andre uden dit samtykke. Hvis du ønsker indsigt i journaloplysninger om dig selv, skal du henvende dig til overlægen hhv. tandlægen ved infirmeriet. MEDICINUDLEVERING Medicin udleveres gratis i den mængde, du har brug for. Evt. udskrives en militærrecept, hvorefter medicinen kan hentes på et apotek for forsvarets regning. (se under Akutkortet ) SUNDHED & VÆRNEPLIGT

5 8 FRITAGELSER En stor del af de småskader, man kan pådrage sig under militærtjeneste, hænger sammen med den fysiske træning og belastning. En behandling af sådanne småskader vil derfor ofte medføre, at man i en periode må afholde sig fra at deltage i den mest belastende tjeneste. Du kan om nødvendigt bede din nærmeste foresatte om fritagelse for visse del af tjenesten i en periode. ARBEJDSSKADE Enhver tilskadekomst i tjenesten, hvor der er risiko for, at der kan opstå varige følgevirkninger, skal anmeldes som arbejdsskade. Det er din ret og tjenestestedets pligt at anmelde skaden. Vejledning gives af dit tjenestested. SYG I HJEMMET Værnepligtige må ikke uden tilladelse fra tjenestestedet ligge syg i hjemmet. Dit tjenestested vil fortælle, hvor og hvordan du skal sygemelde dig, men de fleste steder skal du kontakte dit kommandokontor/administrationskontor. Ved sygdom eller tilskadekomst uden for infirmeriets/ konsultationens åbningstid, kan du henvende dig til den civile vagtlægetelefon i regionen. Telefonnummer finder du på Vagtlægens regning betales af forsvaret (se under Akutkortet ). Du har naturligvis samme ret som alle andre til i nødsfald at tilkalde hjælp på 112. AKUTKORTET Sammen med denne oplysningsfolder får du udleveret et lille kort (Akutkortet) med de oplysninger en vagtlæge, en tandlægevagt, en civil tandlæge eller et apotek skal bruge for at sende regningen for din behandling eller din receptmedicin til forsvaret. Det er derfor vigtigt, at du fremviser kortet og husker at oplyse, at du er værnepligtig. Hvis du uden henvisning fra forsvaret opsøger en civil tandlæge på grund af smerter, er det vigtigt at oplyse, at forsvaret kun betaler for den akutte behandling. SUNDHED & VÆRNEPLIGT AKUTKORT BETALINGSOPLYSNINGER VAGTLÆGEN TANDLÆGEN APOTEKET Regningen for vagtlægekonsultation, akutbehandling af tænder, receptmedicin m.m. påføres: NAVN og CPR-nummer på den værnepligtige Sendes elektronisk til: EAN nr.: ref. -SDD07 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Postboks Roskilde Lægen eller tandlægen, som behandler dig, og apoteket, som udleverer din medicin, skal sende regningen elektronisk med følgende oplysninger: Dit CPR-nummer EAN nr Personref.: -SDD07 Disse oplysninger står på dit akutkort. Akutkortet gælder selvfølgelig kun, mens du er værnepligtig. TANDLÆGETJENESTEN I forsvaret er der 5 tandklinikker, beliggende på infirmerierne. På klinikkerne er ansat tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Personalets primære arbejdsopgave er at sørge for, at de soldater, der sejler, dykker, flyver eller udsendes i internationale missioner, tandsundhedsmæssigt er klar til at udføre deres opgaver. Som værnepligtig kan du benytte forsvarets tandklinikker efter disse retningslinjer: Hvis din værnepligt varer 8 måneder eller derover, og du er værnepligtig i flyvevåbnet eller hæren, kan du blive undersøgt på en af forsvarets tandklinikker, hvis du, mens du er indkaldt, får en indkaldelse til regelmæssigt tandeftersyn fra din egen tandlæge. Du skal selv henvende dig til en af forsvarets tandklinikker for at bestille tid til undersøgelsen. Adresser og telefonnumre finder du i denne folder SUNDHED & VÆRNEPLIGT 9

6 0 Evt. efterfølgende behandling foregår på Infirmeriets tandklinik. I tilfælde af kapacitetsproblemer kan du blive henvist til behand ling hos civil tandlæge for forsvarets regning. Er du værnepligtig i søværnet, bliver du indkaldt til undersøgelse på en af forsvarets tandklinikker. Før du kan godkendes til sejlads, skal dine tænder være helt i orden. Hvis det er nødvendigt at behandle dine tænder, før du kan godkendes, vil du blive tilbudt behandling på en af forsvarets tandklinikker eller i tilfælde af kapacitetsproblemer blive henvist til behandling hos en civil tandlæge for forsvarets regning. VED AKUT TANDPINE Hvis du får smerter fra tænderne i din værnepligtstid, kan du selvfølgelig få hjælp på en af forsvarets tandklinikker eller hos en civil tandlæge. Du skal kontakte din nærmeste overordnede eller dit kommandokontor, som vil være behjælpelig med kontakten til forsvarets nærmeste tandklinik eller til en civil tandlæge nær dit tjenestested. Ved akut tandpine uden for tandklinikkens åbningstid, skal den lokale tandlægevagtordning eller anden civil tandlæge kontaktes. Forsvaret betaler regningen, men kun på nødbehandling. (se under akutkortet ). ARBEJDSSKADER PÅ TÆNDER Hvis du er så uheldig at få en tandskade i forbindelse med din værnepligtstjeneste, er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Du skal henvende dig til en af forsvarets tandklinikker for at få udfyldt en tandlægeerklæring og til dit kommandokontor, som vil formidle kontakten til den lokale arbejdsmiljøkoordinator. Her vil du få hjælp til at udfylde skadesanmeldelsen SUNDHED & VÆRNEPLIGT 11

7 INFIRMERIER & KONSULTATIONER 2 Holstebro Karup Varde Nordjylland Frederikshavn Midtjylland Skive Sydjylland Skrydstrup Hvorup Fredericia Haderslev Slagelse Vordingborg Sjælland Høvelte Gothersgade Skalstrup Flyve- og Navalmedicinsk Center Rønne Nordjylland Hvorup Infirmeri Tandklinik Hvorup Kaserne Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby Midtjylland Karup Infirmeri Lokal 2906 Tandklinik Lokal 2909 Flyvestation Karup Kølvrå, 7470 Karup J Sydjylland Skrydstrup Infirmeri Lokal 2601 Tandklinik Lokal 2604 Flyvestation Skrydstrup Lilholtvej 2, 6500 Vojens Sjælland Slagelse Infirmeri Tandklinik Gardehusarkasernen Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse Flyve- og Navalmedicinsk Center Skalstrup Tidsbestilling læge Infirmeri Tandklinik Flyvestation Skalstrup Køgevej 167, 4621 Gadstrup KONSULTATIONER Center for Sergent og Maritim Uddannelse BYGN 41 Dr. Margrethesvej Frederikshavn Skive Kaserne BYGN 1 Sdr. Boulevard Skive Dragonkasernen BYGN 21 Kasernevej Holstebro Varde Kaserne BYGN 5 Hjertingvej Varde Ryes Kaserne BYGN 27, rum 115 og 116 Treldevej Fredericia Haderslev Kaserne Louisevej 2A 6100 Haderslev Almegårds Kaserne BYGN 31 Almegårdsvej 3700 Rønne Garderkasernen BYGN 42 Høveltevej Birkerød Gothersgades Kaserne Gothersgade København K Vordingborg Kaserne BYGN 38 Sankelmarksvej Vordingborg SUNDHED & VÆRNEPLIGT 13

8 4 DIT MØDE MED SUNDHEDSTJENESTEN Når du møder på dit tjenestested den første dag, bliver du spurgt om eventuelle helbredsgener, som kan være umiddelbart hindrende for din militærtjeneste. Man kan hjemsendes administrativt på mødedagen, hvis man f.eks. har brækket armen. Så genindkaldes man senere. Fejler man noget mere alvorligt, tages der stilling til, om man i det hele taget er egnet til militærtjeneste. HELBREDS- UNDERSØGELSE I forbindelse med mødet den første dag udfylder du et helbredsspørgeskema. Dit svar vurderes af lægen, og hvis der er tvivl om din helbredstilstand, vil du komme til en samtale og evt. undersøgelse hos overlægen. Du vil få lavet en høreundersøgelse, hvis du har haft en høreskade, siden du var på Forsvarets Dag. ORIENTERING Kort tid efter indkaldelsesdagen afholdes et sundhedsforedrag, hvor forebyggelse af skader og almindelige sundhedsregler i tilslutning til militærtjenesten gennemgås. Der informeres om smitsomme sygdomme, kønssygdomme, stofmisbrug, risikoadfærd og om lægetjenesten. Yderligere orienteres om forhold vedr. undersøgelse og behandling af dine tænder, mens du er indkaldt. VACCINATIONER Du skal medbringe dit vaccinationskort, når du møder på dit tjenestested. Kan du ikke dokumentere, at du er vaccineret, vil du blive vaccineret mod difteri, polio og stivkrampe. BRILLER Man skal anvende sine egne briller eller kontaktlinser i tjenesten. Hvis disse derved beskadiges uagtsomt, ydes erstatning efter anmeldelse til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor SUNDHED & VÆRNEPLIGT

9 6 KLAGEVEJLEDNING Hvis du mener, at den behandling, du har fået på infirmeriet eller i konsultationen, ikke er korrekt, er der følgende muligheder for at klage Du bør i første omgang henvende dig til den læge eller tandlæge, der har undersøgt og behandlet dig, således at den pågældende får mulighed for at se på dig endnu engang. Hvis dette ikke løser dit problem på tilfredsstillende måde, bør du henvende dig til den stedlige ledende overlæge med din klage. Her kan du eventuelt benytte din talsmand som bisidder. Hvis du ønsker at gå videre med din klage, skal du fremsende din klage skriftligt til Sundhedsdivisionens Driftssektion, Forsvarets Sundhedstjeneste, Postboks 240, 4000 Roskilde. Klagen vil herefter blive behandlet af enten stabslægen eller stabstandlægen, som efterfølgende vil give dig et skriftligt svar. Endelig kan du klage til Generallægen, som er chef for Forsvarets Sundhedstjeneste og dermed forsvarets øverste sundhedsmyndighed. Også herfra vil du modtage skriftligt svar på din klage. Du kan også vælge at klage til Patientombuddet, som er en civil klageinstans. Du kan i klagesager få vejledning og hjælp af din talsmand eller tjenestestedets socialrådgiver, som ved klagesager fungerer som lægelig tillidsmand. SÅDAN HAR DU MEDINDFLYDELSE Generelle sager om læge- og tandlægetjenesten kan forelægges tjenestestedets lokale samarbejdsudvalg. Forsvarets talsmandssystem for værnepligtige kan også bruges. SECOND OPINION Begrebet second opinion (en andens vurdering) er en ordning, hvor du som værnepligtig hos en anden læge kan få en lægelig vurdering af, hvad du fejler, og den behandling, du har fået. Du har som værnepligtig krav på at blive henvist til en anden militær læge med henblik på en second opinion, hvis du ønsker det. Det vil være den normale fremgangsmåde, men du har også mulighed for at blive henvist til en civil læge. Hvis du og den militære læge mod forventning ikke kan blive enige om henvisning til second opinion, kan socialrådgiveren på tjenestestedet medinddrages. Henvisning til second opinion vil herefter søges løst mellem socialrådgiveren, den værnepligtige og tjenestestedets ledende overlæge. Opnås der ikke her en tilfredsstillende løsning, SUNDHED & VÆRNEPLIGT

10 skal Sundhedsdivisionen i Forsvarets Sundhedstjeneste inddrages. Dette kan ske telefonisk. HJEMSENDELSE FØR TID Opdages der under værnepligten helbredsforhold, der giver anledning til overvejelser omkring din egnethed til at gennemføre tjenesten, afgøres dette endeligt ved en bedømmelseskommission. Kommissionen består af to militære læger og en militær chef. De kan beslutte, at du skal hjemsendes og dermed har overstået din værnepligt, eller at du er egnet til fortsat tjeneste. Er du hjemsendt af en bedømmelseskommission, vil du ikke blive genindkaldt. 8 HJEMSENDELSE EFTER VÆRNEPLIGT Når du skal hjemsendes efter militærtjeneste, skal du kun på infirmeriet, hvis tjenesten har medført helbredsskader, som ikke er anmeldt (se også arbejdsskade ) SUNDHED & VÆRNEPLIGT

11 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE BESØGSADRESSE POSTADRESSE Køgevej 167 Postboks Gadstrup 4000 Roskilde Telefon Fax www2.forsvaret.dk Udgivet af Forsvarets Sundhedstjeneste Produceret af Studie- og Udviklingssektionen Fagligt ansvarlig: Stabstandlæge Adi Løie Chef for Sundhedsdivisionen Redaktør: Afdelingstandlæge Jette Bertelsen Redaktion: Arbejdsgruppe Værnepligtige Layout og opsætning: AD er H. Hartly Kornum Foto: Fotograf Tao Lytzen, Bo Kjærby, Korporal Frank M. Pedersen & Forsvaret Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Forsvarets Sundhedstjeneste UDGAVE JAN 2014

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor?

1. Eskadres. Hvem, Hvad, Hvor? 1. Eskadres Hvem, Hvad, Hvor? AUG 2009 Forord Dette informationshæfte er søsat som et resultat af Arbejdsklimamålingen fra 2006 og 2008, der viste et behov for mere intern kommunikation i eskadren. Formålet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere