SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE"

Transkript

1 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014

2 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser i forsvaret. Vejledningen er tænkt som et supplement til den oplysningsvirksomhed, der foregår lokalt på tjenestestederne. Med venlig hilsen Adi Løie Stabstandlæge & Chef for Sundhedsdivisionen ved Forsvarets Sundhedstjeneste. INDHOLD Sundhed og Værnepligt...4 Vi sikrer dig...4 Lægetjenesten...5 Tidsbestilling...6 Infirmeriets indretning og udstyr...6 Elektronisk journalføring...6 Medicinudlevering...6 Fritagelser...8 Arbejdsskade...8 Syg i hjemmet...8 Akutkortet...8 Tandlægetjenesten...8 Ved akut tandpine Arbejdsskader på tænder Infirmerier og konsultationer Dit møde med sundhedstjenesten Helbredsundersøgelse Orientering Vaccinationer Briller Klagevejledning Sådan har du medindflydelse Second opinion Hjemsendelse før tid Hjemsendelse efter værnepligt SUNDHED & VÆRNEPLIGT 3

3 SUNDHED OG VÆRNEPLIGT Når du møder til aftjening af værnepligt, ophører den almindelige sygesikring, og de mandlige værnepligtiges gule sundhedskort bliver midlertidigt inaktiveret. Din hidtidige praktiserende læge og tandlæge erstattes i værnepligtstiden af læger og tandlæger fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Kvinder, der aftjener deres værneret, kan vælge at benytte egen læge eller benytte forsvarets læge- og tandlægeordning. VI SIKRER DIG Konsultation og behandling hos læge Henvisning til speciallæger Indlæggelse på civilt sygehus Gratis medicin m.v. Gratis tandbehandling ved akutte problemer Hvis din værnepligt varer 8 måneder eller derover, og du i værnepligtstiden indkaldes til regelmæssig undersøgelse hos din egen tandlæge, kan du få gratis tandundersøgelse og behandling i forsvaret Fysioterapi og/eller specialtræning. Hvis du i værnepligtstiden får brug for at kontakte lægevagten, tandlægevagten eller får brug for receptpligtig medicin, betaler forsvaret (se under Akutkortet ). Forsvaret dækker ikke udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst i udlandet. Derfor skal du før en evt. udlandsrejse henvende dig til Borgerservice i din hjemkommune for at få udstedt et særligt rejsesygesikringsbevis. Dette gælder ikke, hvis du er kvinde og har valgt at beholde dit gule sundhedskort. LÆGETJENESTEN Lægetjenesten for værnepligtige varetages på Infirmerier (med flere læger, sygeplejersker og tandlæge) I konsultationer (med en læge eller sygeplejerske) I Søværnet tillige om bord på lægebemandede skibe. Får du behov for lægehjælp, vil du blive henvist til infirmeriet eller til konsultationen på dit SUNDHED & VÆRNEPLIGT

4 6 tjenestested. Her vil en sygeplejerske eller en læge vurdere din sygdom/skade og fortælle dig, hvad der videre skal ske. Lægetjenesten har et godt samarbejde med laboratorier, speciallæger og sygehusvæsenet, hvilket giver en smidig og hurtig diagnostik og behandling. TIDSBESTILLING Normalt vil du for at komme til læge skulle skrives i lægebogen, som er en slags meddelelsesbog mellem din enhed og infirmeriet. I lægebogen skrives kun almindelige meddelelser og ingen fortrolige oplysninger. Du får yderligere oplysninger om lægebogen på dit tjenestested. Telefonisk tidsbestilling kan ske til nærmeste infirmeri både for aftaler på infirmeriet og i din lokale konsultation. INFIRMERIETS INDRETNING OG UDSTYR Udstyret på infirmeriet svarer til en moderne læge-/tandlægepraksis, og på de fleste infirmerier råder man over yderligere udstyr til diagnose og behandling. ELEKTRONISK JOURNALFØRING Lægen/tandlægen giver den nødvendige behandling og hen viser om nødvendigt til en specialist. Journaloptegnelserne føres i en elektronisk patientjournal. Oplysningerne i din journal anvendes kun af det sundhedsfaglige personale i forsvaret. Oplysningerne er fortrolige og videregives aldrig til andre uden dit samtykke. Hvis du ønsker indsigt i journaloplysninger om dig selv, skal du henvende dig til overlægen hhv. tandlægen ved infirmeriet. MEDICINUDLEVERING Medicin udleveres gratis i den mængde, du har brug for. Evt. udskrives en militærrecept, hvorefter medicinen kan hentes på et apotek for forsvarets regning. (se under Akutkortet ) SUNDHED & VÆRNEPLIGT

5 8 FRITAGELSER En stor del af de småskader, man kan pådrage sig under militærtjeneste, hænger sammen med den fysiske træning og belastning. En behandling af sådanne småskader vil derfor ofte medføre, at man i en periode må afholde sig fra at deltage i den mest belastende tjeneste. Du kan om nødvendigt bede din nærmeste foresatte om fritagelse for visse del af tjenesten i en periode. ARBEJDSSKADE Enhver tilskadekomst i tjenesten, hvor der er risiko for, at der kan opstå varige følgevirkninger, skal anmeldes som arbejdsskade. Det er din ret og tjenestestedets pligt at anmelde skaden. Vejledning gives af dit tjenestested. SYG I HJEMMET Værnepligtige må ikke uden tilladelse fra tjenestestedet ligge syg i hjemmet. Dit tjenestested vil fortælle, hvor og hvordan du skal sygemelde dig, men de fleste steder skal du kontakte dit kommandokontor/administrationskontor. Ved sygdom eller tilskadekomst uden for infirmeriets/ konsultationens åbningstid, kan du henvende dig til den civile vagtlægetelefon i regionen. Telefonnummer finder du på Vagtlægens regning betales af forsvaret (se under Akutkortet ). Du har naturligvis samme ret som alle andre til i nødsfald at tilkalde hjælp på 112. AKUTKORTET Sammen med denne oplysningsfolder får du udleveret et lille kort (Akutkortet) med de oplysninger en vagtlæge, en tandlægevagt, en civil tandlæge eller et apotek skal bruge for at sende regningen for din behandling eller din receptmedicin til forsvaret. Det er derfor vigtigt, at du fremviser kortet og husker at oplyse, at du er værnepligtig. Hvis du uden henvisning fra forsvaret opsøger en civil tandlæge på grund af smerter, er det vigtigt at oplyse, at forsvaret kun betaler for den akutte behandling. SUNDHED & VÆRNEPLIGT AKUTKORT BETALINGSOPLYSNINGER VAGTLÆGEN TANDLÆGEN APOTEKET Regningen for vagtlægekonsultation, akutbehandling af tænder, receptmedicin m.m. påføres: NAVN og CPR-nummer på den værnepligtige Sendes elektronisk til: EAN nr.: ref. -SDD07 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Postboks Roskilde Lægen eller tandlægen, som behandler dig, og apoteket, som udleverer din medicin, skal sende regningen elektronisk med følgende oplysninger: Dit CPR-nummer EAN nr Personref.: -SDD07 Disse oplysninger står på dit akutkort. Akutkortet gælder selvfølgelig kun, mens du er værnepligtig. TANDLÆGETJENESTEN I forsvaret er der 5 tandklinikker, beliggende på infirmerierne. På klinikkerne er ansat tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Personalets primære arbejdsopgave er at sørge for, at de soldater, der sejler, dykker, flyver eller udsendes i internationale missioner, tandsundhedsmæssigt er klar til at udføre deres opgaver. Som værnepligtig kan du benytte forsvarets tandklinikker efter disse retningslinjer: Hvis din værnepligt varer 8 måneder eller derover, og du er værnepligtig i flyvevåbnet eller hæren, kan du blive undersøgt på en af forsvarets tandklinikker, hvis du, mens du er indkaldt, får en indkaldelse til regelmæssigt tandeftersyn fra din egen tandlæge. Du skal selv henvende dig til en af forsvarets tandklinikker for at bestille tid til undersøgelsen. Adresser og telefonnumre finder du i denne folder SUNDHED & VÆRNEPLIGT 9

6 0 Evt. efterfølgende behandling foregår på Infirmeriets tandklinik. I tilfælde af kapacitetsproblemer kan du blive henvist til behand ling hos civil tandlæge for forsvarets regning. Er du værnepligtig i søværnet, bliver du indkaldt til undersøgelse på en af forsvarets tandklinikker. Før du kan godkendes til sejlads, skal dine tænder være helt i orden. Hvis det er nødvendigt at behandle dine tænder, før du kan godkendes, vil du blive tilbudt behandling på en af forsvarets tandklinikker eller i tilfælde af kapacitetsproblemer blive henvist til behandling hos en civil tandlæge for forsvarets regning. VED AKUT TANDPINE Hvis du får smerter fra tænderne i din værnepligtstid, kan du selvfølgelig få hjælp på en af forsvarets tandklinikker eller hos en civil tandlæge. Du skal kontakte din nærmeste overordnede eller dit kommandokontor, som vil være behjælpelig med kontakten til forsvarets nærmeste tandklinik eller til en civil tandlæge nær dit tjenestested. Ved akut tandpine uden for tandklinikkens åbningstid, skal den lokale tandlægevagtordning eller anden civil tandlæge kontaktes. Forsvaret betaler regningen, men kun på nødbehandling. (se under akutkortet ). ARBEJDSSKADER PÅ TÆNDER Hvis du er så uheldig at få en tandskade i forbindelse med din værnepligtstjeneste, er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Du skal henvende dig til en af forsvarets tandklinikker for at få udfyldt en tandlægeerklæring og til dit kommandokontor, som vil formidle kontakten til den lokale arbejdsmiljøkoordinator. Her vil du få hjælp til at udfylde skadesanmeldelsen SUNDHED & VÆRNEPLIGT 11

7 INFIRMERIER & KONSULTATIONER 2 Holstebro Karup Varde Nordjylland Frederikshavn Midtjylland Skive Sydjylland Skrydstrup Hvorup Fredericia Haderslev Slagelse Vordingborg Sjælland Høvelte Gothersgade Skalstrup Flyve- og Navalmedicinsk Center Rønne Nordjylland Hvorup Infirmeri Tandklinik Hvorup Kaserne Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby Midtjylland Karup Infirmeri Lokal 2906 Tandklinik Lokal 2909 Flyvestation Karup Kølvrå, 7470 Karup J Sydjylland Skrydstrup Infirmeri Lokal 2601 Tandklinik Lokal 2604 Flyvestation Skrydstrup Lilholtvej 2, 6500 Vojens Sjælland Slagelse Infirmeri Tandklinik Gardehusarkasernen Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse Flyve- og Navalmedicinsk Center Skalstrup Tidsbestilling læge Infirmeri Tandklinik Flyvestation Skalstrup Køgevej 167, 4621 Gadstrup KONSULTATIONER Center for Sergent og Maritim Uddannelse BYGN 41 Dr. Margrethesvej Frederikshavn Skive Kaserne BYGN 1 Sdr. Boulevard Skive Dragonkasernen BYGN 21 Kasernevej Holstebro Varde Kaserne BYGN 5 Hjertingvej Varde Ryes Kaserne BYGN 27, rum 115 og 116 Treldevej Fredericia Haderslev Kaserne Louisevej 2A 6100 Haderslev Almegårds Kaserne BYGN 31 Almegårdsvej 3700 Rønne Garderkasernen BYGN 42 Høveltevej Birkerød Gothersgades Kaserne Gothersgade København K Vordingborg Kaserne BYGN 38 Sankelmarksvej Vordingborg SUNDHED & VÆRNEPLIGT 13

8 4 DIT MØDE MED SUNDHEDSTJENESTEN Når du møder på dit tjenestested den første dag, bliver du spurgt om eventuelle helbredsgener, som kan være umiddelbart hindrende for din militærtjeneste. Man kan hjemsendes administrativt på mødedagen, hvis man f.eks. har brækket armen. Så genindkaldes man senere. Fejler man noget mere alvorligt, tages der stilling til, om man i det hele taget er egnet til militærtjeneste. HELBREDS- UNDERSØGELSE I forbindelse med mødet den første dag udfylder du et helbredsspørgeskema. Dit svar vurderes af lægen, og hvis der er tvivl om din helbredstilstand, vil du komme til en samtale og evt. undersøgelse hos overlægen. Du vil få lavet en høreundersøgelse, hvis du har haft en høreskade, siden du var på Forsvarets Dag. ORIENTERING Kort tid efter indkaldelsesdagen afholdes et sundhedsforedrag, hvor forebyggelse af skader og almindelige sundhedsregler i tilslutning til militærtjenesten gennemgås. Der informeres om smitsomme sygdomme, kønssygdomme, stofmisbrug, risikoadfærd og om lægetjenesten. Yderligere orienteres om forhold vedr. undersøgelse og behandling af dine tænder, mens du er indkaldt. VACCINATIONER Du skal medbringe dit vaccinationskort, når du møder på dit tjenestested. Kan du ikke dokumentere, at du er vaccineret, vil du blive vaccineret mod difteri, polio og stivkrampe. BRILLER Man skal anvende sine egne briller eller kontaktlinser i tjenesten. Hvis disse derved beskadiges uagtsomt, ydes erstatning efter anmeldelse til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor SUNDHED & VÆRNEPLIGT

9 6 KLAGEVEJLEDNING Hvis du mener, at den behandling, du har fået på infirmeriet eller i konsultationen, ikke er korrekt, er der følgende muligheder for at klage Du bør i første omgang henvende dig til den læge eller tandlæge, der har undersøgt og behandlet dig, således at den pågældende får mulighed for at se på dig endnu engang. Hvis dette ikke løser dit problem på tilfredsstillende måde, bør du henvende dig til den stedlige ledende overlæge med din klage. Her kan du eventuelt benytte din talsmand som bisidder. Hvis du ønsker at gå videre med din klage, skal du fremsende din klage skriftligt til Sundhedsdivisionens Driftssektion, Forsvarets Sundhedstjeneste, Postboks 240, 4000 Roskilde. Klagen vil herefter blive behandlet af enten stabslægen eller stabstandlægen, som efterfølgende vil give dig et skriftligt svar. Endelig kan du klage til Generallægen, som er chef for Forsvarets Sundhedstjeneste og dermed forsvarets øverste sundhedsmyndighed. Også herfra vil du modtage skriftligt svar på din klage. Du kan også vælge at klage til Patientombuddet, som er en civil klageinstans. Du kan i klagesager få vejledning og hjælp af din talsmand eller tjenestestedets socialrådgiver, som ved klagesager fungerer som lægelig tillidsmand. SÅDAN HAR DU MEDINDFLYDELSE Generelle sager om læge- og tandlægetjenesten kan forelægges tjenestestedets lokale samarbejdsudvalg. Forsvarets talsmandssystem for værnepligtige kan også bruges. SECOND OPINION Begrebet second opinion (en andens vurdering) er en ordning, hvor du som værnepligtig hos en anden læge kan få en lægelig vurdering af, hvad du fejler, og den behandling, du har fået. Du har som værnepligtig krav på at blive henvist til en anden militær læge med henblik på en second opinion, hvis du ønsker det. Det vil være den normale fremgangsmåde, men du har også mulighed for at blive henvist til en civil læge. Hvis du og den militære læge mod forventning ikke kan blive enige om henvisning til second opinion, kan socialrådgiveren på tjenestestedet medinddrages. Henvisning til second opinion vil herefter søges løst mellem socialrådgiveren, den værnepligtige og tjenestestedets ledende overlæge. Opnås der ikke her en tilfredsstillende løsning, SUNDHED & VÆRNEPLIGT

10 skal Sundhedsdivisionen i Forsvarets Sundhedstjeneste inddrages. Dette kan ske telefonisk. HJEMSENDELSE FØR TID Opdages der under værnepligten helbredsforhold, der giver anledning til overvejelser omkring din egnethed til at gennemføre tjenesten, afgøres dette endeligt ved en bedømmelseskommission. Kommissionen består af to militære læger og en militær chef. De kan beslutte, at du skal hjemsendes og dermed har overstået din værnepligt, eller at du er egnet til fortsat tjeneste. Er du hjemsendt af en bedømmelseskommission, vil du ikke blive genindkaldt. 8 HJEMSENDELSE EFTER VÆRNEPLIGT Når du skal hjemsendes efter militærtjeneste, skal du kun på infirmeriet, hvis tjenesten har medført helbredsskader, som ikke er anmeldt (se også arbejdsskade ) SUNDHED & VÆRNEPLIGT

11 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE BESØGSADRESSE POSTADRESSE Køgevej 167 Postboks Gadstrup 4000 Roskilde Telefon Fax www2.forsvaret.dk Udgivet af Forsvarets Sundhedstjeneste Produceret af Studie- og Udviklingssektionen Fagligt ansvarlig: Stabstandlæge Adi Løie Chef for Sundhedsdivisionen Redaktør: Afdelingstandlæge Jette Bertelsen Redaktion: Arbejdsgruppe Værnepligtige Layout og opsætning: AD er H. Hartly Kornum Foto: Fotograf Tao Lytzen, Bo Kjærby, Korporal Frank M. Pedersen & Forsvaret Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Forsvarets Sundhedstjeneste UDGAVE JAN 2014

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

CENTER FOR SERGENT OG MARITIM UDDANNELSE FREDERIKSHAVN

CENTER FOR SERGENT OG MARITIM UDDANNELSE FREDERIKSHAVN Velkommen CENTER FOR SERGENT OG MARITIM UDDANNELSE FREDERIKSHAVN I anledning af at du har fået indkaldelsesordre om at møde ved Søværnet, byder Center For Sergent og Maritim Uddannelse (SMC) dig velkommen.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Vordingborg Kaserne 8. april 2014

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Vordingborg Kaserne 8. april 2014 Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Vordingborg Kaserne 8. april 2014 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt)

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) ANSØGNINGEN SENDES TIL: Personelforvaltende myndighedsstempel Ansøger nr.: (påføres af personelforvaltende myndighed) ANSØGNING OM OPTAGELSE SOM FRIVILLIG I HJEMMEVÆRNET

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde til at omfatte Direktoratet for Kriminalforsorgens

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Postadresse under opholdet: GRAD NAVN Delingsnummer Air Force Training Centre Herningvej 30 7470 Karup J Kontakt altid Air Force Training Centre (AFTC) Ved sygdom, eller andre forhold,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN 2 ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken 10 2640 Hedehusene

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Juli 2016 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 FORSVARSMINISTERIETS

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2015/1 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 31. marts 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Postadresse under opholdet: GRAD NAVN Delingsnummer Air Force Training Centre Herningvej 30 7470 Karup J Kontakt altid Air Force Training Centre (AFTC) Ved sygdom, eller andre forhold,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier

DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier DEN FØRSTE TID En pixi-vejledning til de frivillige om aktiviteter i Skanderborg Kommune for flygtninge og deres familier 1 BØRN OG UNGE Sundhedstjenesten udfærdiger børnefaglig undersøgelse Start i skole

Læs mere

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år

LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger. pris 630 kr./år LO Plus Tandforsikring: Slip for dyre tandlægeregninger pris 630 kr./år 2013 1 Hvad er en tandforsikring? Tandlægeregningerne fylder ofte godt i budgettet - og kommer som oftest uventet. Men med en tandforsikring

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere