Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder"

Transkript

1 Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig adfærd i globale leverandørkæder 01

2 FORORD DIEH OG ETISK HANDEL Velkommen til DIEHs årsberetning DIEH har i 2012 haft fokus på en række vigtige problemstillinger inden for Etisk Handel. DIEH har gennem sine arrangementer og tiltag skabt gode rammer for dialog og samarbejde mellem initiativets forskellige interessentgrupper om bæredygtige løsninger på etiske dilemmaer i danske virksomheders globale værdikæder. DIEH har i 2012 afholdt 12 arrangementer med fokus på relevante problemstillinger i relation til Etisk Handel. Et af arrangementerne var et større debatmøde i samarbejde med andre multistakeholder initiativer om de nye tendenser og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd og deres indvirkning på vores tilgang til Etisk Handel. DIEH fortsatte i 2012 sit fokus på ansvarlig indkøbspraksis og har bl.a. udarbejdet en guide til indkøbere både i den offentlige og private sektor. DIEH satte i 2012 også fokus på FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og deltog i den danske EU formandskabskonference om operationalisering af principperne i praksis. I 2012 lancerede Regeringen sin nye treårige handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Vi er stolte af, at DIEH eksplicit er nævnt i afsnittet om støtte til ansvarlig vækst i udviklingslande, og ser frem til det fortsatte samarbejde med Udenrigsministeriet om at forbedre arbejds- og miljøforholdene i danske virksomheders globale værdikæder. Jeg er i den forbindelse glad for, at regeringen og Enhedslisten som udmøntning af Finanslovsaftalen 2013 har indgået en aftale om at styrke indsatsen i dansk udviklingssamarbejde inden for virksomheders samfundsansvar og fair trade. hedsadfærd. DIEH er repræsenteret i Rådet, og vi ser frem til gennem Rådets arbejde at kunne bidrage til en ansvarlig vækst i Danmark og i udviklingslandene. I 2012 lancerede Nordisk Ministerråd sin første CSR strategi. Etableringen af et nordisk Netværk af nationale Initiativer for Etisk Handel er en del af strategien. DIEH indgik i 2012 sammen med Initiativet for Etisk Handel i Norge en aftale med Nordisk Ministerråd om opstart af netværket, og vi ser derfor frem til et tættere samarbejde med de andre nordiske lande i de kommende år. DIEH fik i 2012 otte nye medlemmer og havde ved udgangen af medlemmer. Jeg ser frem til at byde flere nye virksomheder og organisationer velkomne i de kommende år og håber, at flere offentlige instanser vil tilslutte sig initiativet og bidrage til at fremme Etisk Handel også i offentlig regi. God læselyst! DIEHs formål er gennem multistakeholder dialog og samarbejde at fremme international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier. DIEH samler virksomheder, offentlige instanser, NGO er, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen for i fælleskab at finde konstruktive løsninger på etiske udfordringer og dilemmaer i virksomheders globale værdikæder. Den brede vifte af synspunkter, interesser, ekspertise og ressourcer sikrer løsninger, der er holdbare og bæredygtige for alle parter. DIEH er baseret på erkendelsen af, at Etisk Handel er en kontinuerlig proces. Det afgørende fællestræk for alle medlemmerne er, at de i overensstemmelse med internationale principper og retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd respekterer og understøtter alle menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og beskytter miljøet i relation til deres forretningsaktiviteter i hele værdikæden. NYE MEDLEMSFORPLIGTELSER 2012 har været et år, hvor der i DIEH har været fokus på at omsætte nye internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd i praksis. Det har blandt andet betydet, at DIEHs medlemsforpligtelser er blevet gennemgået og tilpasset. De nye medlemsforpligtelser blev enstemmigt vedtaget på organisationens ordinære generalforsamling. Rammerne for Etisk Handel DIEHs nye medlemsforpligtelser betyder, at vores medlemmer siger ja til at: indgå i en åben og positiv dialog med initiativets øvrige medlemmer om emner relateret til DIEH og Etisk Handel og bidrage til at finde balancerede løsninger på muligheder, udfordringer og dilemmaer i relation til Etisk Handel. bruge deres indflydelse til at fremme forståelsen af Etisk Handel og tilslutningen til initiativet. respektere alle menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og beskytte miljøet i deres globale aktiviteter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer for Etisk Handel. fastlægge politikker og strategier for deres arbejde med Etisk Handel, herunder etiske retningslinjer for deres globale aktiviteter. De etiske retningslinjer skal som minimum leve op til internationale konventioner og skal som minimum også gælde for medlemmernes egne ansatte både i Danmark og i udlandet. implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation og i organisationens globale værdikæder og iværksætte tiltag for løbende at forbedre arbejds- og miljøforholdene. rapportere årligt til initiativet om deres indsats i forhold til Etisk Handel var også året, hvor Danmarks nye Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd blev åbnet og året, hvor regeringen nedsatte det nye Råd for Samfundsansvar, som skal rådgive regeringen om spørgsmål vedrørende ansvarlig virksom- Mette Boye Formand for DIEH og Udviklingschef i Forbrugerrådet Staters ansvar Virksomheders ansvar Ansvarlig virksomhedsadfærd i praksis etisk handel FN Global Compact s 10 principper Ansvarlig produktion INDHOLDSFORTEGNELSE DIEH og Etisk Handel...3 NYE TENDENSER OG ETISK HANDEL...4 ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS...6 DIALOG OG SAMARBEJDE...8 ETISKE OFFENTLIGE INDKØB...10 SAMARBEJDE MED ANDRE INITIATIVER...11 MEDLEMSRAPPORTERING...12 Medlemsoversigt Bestyrelse og sekretariat...15 Forsidefoto: International Labour Organization/Cassidy K Kvinder fra Bangladesh der venter på at få vejet deres te FN & ILO Konventioner FN vejledende principper på menneskerettigheder og erhverv OECD Retningslinjer for Multinationale Selskaber Etiske retningslinjer & implementeringsprincipper Ansvarlige indkøb Ansvarlig leverandørstyring 2 3

3 NYE TENDENSER OG ETISK HANDEL Menneskerettigheder er i stigende grad blevet et vigtigt aspekt af virksomheders samfundsansvar og dermed Etisk Handel. FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, som blev vedtaget i 2011, har skabt en ny international ramme for virksomheders samfundsansvar og er i dag en integreret del af tilgangen til ansvarlig virksomhedsadfærd i OECD, Verdensbanken og EU. DIEH havde derfor i 2012 fokus på de nye retningslinjer og deres indvirkning på initiativets tilgang til Etisk Handel. FNs RETNINGSLINJER FOR MENNESKERETTIGHEDER OG ERHVERVSLIV FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv definerer, hvad virksomheder og regeringer skal gøre for at undgå og udbedre virksomheders mulige negative indvirkninger på menneskerettigheder. En virksomheds ansvar for at respektere menneskerettighederne er ikke begrænset til virksomhedens egne aktiviteter, men omfatter også virksomhedens leverandører og samarbejdspartnere. Virksomhedens ansvar er uafhængig af staters evne eller vilje til at opfylde deres egne forpligtelser til at beskytte menneskerettighederne. Retningslinjerne definerer ansvar og passende handlinger, når en virksomhed forårsager, bidrager til eller er forbundet til negativ påvirkning af menneskerettighederne. FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv Hvad betyder de i praksis? Virksomheder skal respektere menneskerettighederne, ved at: have en politik, der forpligter dem til, at respektere menneskerettighederne. udvise den nødvendige omhu på menneskerettighedsområdet. udbedre negative påvirkninger af menneskerettighederne. undlade at påvirke andres menneskerettigheder negativt og imødegå negative påvirkninger af menneskerettighederne, som de er involveret i. WORKSHOP OM MENNESKERETTIGHEDER OG ERHVERVSLIV I PRAKSIS DIEH afholdte 4. oktober en workshop om implementering af FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv i praksis i virksomheders globale leverandørkæder. Nye vejledninger og værktøjer blev præsenteret, herunder EU kommissionens nye guide Min Forretning og menneskerettigheder til små og mellemstore virksomheder. Guiden er udarbejdet i overensstemmelse med de nye retningslinjer og skal gøre det lettere for virksomheder at inkorporere respekten for menneskerettighederne i deres arbejde. DIEH Hanne Gürtler, Sekretariatsleder undgå at forårsage eller medvirke til aktiviteter, der på virker menneskerettighederne negativt, og imødegå sådanne påvirkninger, hvor de måtte forekomme. forebygge eller afhjælpe negativ påvirkning af menneskerettighederne, der gennem forretningspartnere har direkte tilknytning til deres forretningsaktiviteter, produkter eller tjenesteydelser. På workshoppen blev den nye håndbog UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Six-Step Approach to Supply Chain Implementation fra SAI (Social Accountability International) også præsenteret. Håndbogen er en praktisk vejledning til implementering af de nye retningslinjer i virksomheders globale leverandørkæder. GLOBAL CSR Sune Skadegaard Thorsen, CEO Foto: Bjarke Ørsted DEBATMØDE OM NYE TENDENSER INDEN FOR ETISK HANDEL DIEH var den 8. februar vært for et større debatmøde om nye tendenser inden for ansvarlig virksomhedsadfærd og Etisk Handel. Mere end 100 repræsentanter fra erhvervslivet, folkelige organisationer, fagforeninger, højere læreanstalter, offentlige institutioner og multistakeholder initiativer fra flere forskellige europæiske lande deltog i debatten. Udviklingsminister Christian Friis Bach åbnede debatmødet, hvor også Tom Dodd fra EU Kommissionen præsenterede unionens nye strategi for ansvarlig virksomhedsadfærd. Udviklingsministeren Christian Friis Bach På mødet blev de nye internationale og europæiske retningslinjer for virksomheders samfundsansvar og deres indvirkning på ansvarlig leverandørstyring samt multistakeholder initiativernes tilgang til Etisk Handel diskuteret. Mødet mundede ud i en række anbefalinger til multistakeholder initiativernes rolle i implementeringen af de nye retningslinjer og til initiativernes fremadrettede tilgang til Etisk Handel. Højdepunkter fra debatmødet dannede udgangspunkt for DIEHs bidrag til den danske formandsskabskonference om FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv i maj Ligeledes udarbejdede DIEH sammen med det norske og det engelske initiativ en række anbefalinger til EU Kommissionen til tiltag for fremme af retningslinjernes implementering i praksis. FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv skaber en ny international ramme for ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne understreger vigtigheden af et samarbejde mellem forskellige interessenter for at sikre en bæredygtig udvikling ikke mindst i udviklingslandene, hvor mange varer i dag produceres. Initiativer som DIEH er vigtige aktører for at omsætte de nye retningslinjer i praksis i danske virksomheders globale leverandørkæder DIEH bør i tråd med FNs retningslinjer fremadrettet fokusere på hele værdikæden og ikke kun leverandørkæden, ligesom DIEH fremadrettet bør udvide sit fokus til alle menneskerettigheder. Vi skal ligeledes finde ud af, hvordan vi fremover vil adressere retningslinjernes fokus på oprejsning til de krænkede og anbefalingen i retningslinjerne til multistakeholder initiativer om en klagemekanisme for at give initiativer som DIEH større legitimitet FNs Retningslinjer udgør et paradigmeskift i CSR. CSR er ikke længere kun frivilligt, og vi har fået en opskrift på det minimum enhver virksomhed skal have på plads. Retningslinjerne betyder også, at vi må ændre tidligere god praksis for ansvarlig leverandørstyring. EU Kommissionen Tom Dodd, CSR Team The Ethical Trading Initiative was pioneers in their multistakeholder approach to ethical trade more than 10 years ago now it is time for the Initiatives to be pioneers again and translate the UN Guiding Principles in practice 4 5

4 ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS VEJLEDNING I ANSVARLIG INDKØBSPRAKSIS Ansvarlig indkøbspraksis er fortsat et vigtigt fokusområde i DIEH. Arbejdet med ansvarlig indkøbspraksis hjælper medlemmerne til at sætte fokus på indkøbsprocesser for at undgå utilsigtede konsekvenser for arbejderne i leverandørkæderne. DIEHs arbejdsgruppe for indkøbspraksis har udviklet en vejledning Good Practice Guide on Responsible Purchasing Practices, der giver en introduktion for indkøbere til ansvarlige indkøb. Samtidig giver vejledningen en forståelse af, hvorfor indkøbere spiller en væsentlig rolle ved virksomheders og organisationers ansvar for at respektere menneskerettigheder i praksis. I udarbejdelsesprocessen blev der indhentet input fra relevante eksterne eksperter samt indkøbere hos DIEHs medlemmer. Muriel Johnson Trainer and former social compliance manager at Marks & Spencer Demand from companies to train their buying staff is increasing. Buyers are under constant pressure to deliver the best value for their company. They are sometimes unaware that their decisions can have a negative effect on the people who are making their products. But by giving visibility to key issues and giving them enough information to get involved, buyers quickly become very motivated. The training workshop for DIEH members in October showed great commitment by buyers to engage in the discussions and learning process NY TRÆNINGSWORKSHOP FOR INDKØBERE DIEH indgik i 2012 et samarbejde med EthicalTrading Initiative (ETI) og Muriel Johnson om videreudvikling og afholdelse af en træningsworkshop for indkøbere i ansvarlig indkøbspraksis. Muriel Johnson har stor ekspertise i Etisk Handel blandt andet fra sin tid som indkøber og social compliance manager gennem adskillige år hos Marks & Spencer. Med ETIs træningsmateriale som inspiration og med Muriel Johnson som træner afholdte DIEH en træningsworkshop for indkøbere baseret på både gruppeøvelser og case eksempler. Her fik deltagerne mulighed for at dele erfaringer med hinanden og diskutere udvalgte problemstillinger ved ansvarlig indkøbspraksis nærmere. Reitan Distribution A/S Christian Rask-Jepsen, Kategorichef Med vores primære opgave inden for indkøb og seriøse arbejde med etik, var det oplagt for os at deltage i DIEHs træningsworkshop for indkøbere. Det gav os mulighed for at få indsigt i andre medlemmers lignende udfordringer og diskutere mulige løsninger ved hjælp af praktiske eksempler i et engageret forum. Muriel Johnson, der leverede DIEH træningen, var inspirerende og præsenterede indholdet klart og tydeligt NYT PROJEKT OM INDIREKTE INDKØB DIEH har på initiativ fra flere af DIEHs store virksomhedsmedlemmer identificeret indirekte indkøb som et nyt fokusområde, hvor en fælles indsats gennem initiativet vil være hensigtsmæssig og udarbejdedei løbet af 2012 et forslag til et medlemsfinansieret projekt. Mange virksomheder og organisationer køber fra de samme agenter eller leverandører. Derfor kan de gennem en fælles indsats og øgede krav til agenter og leverandører engagere flere virksomheder i forretningsdrevet samfundsansvar og herigennem positivt påvirke en forbedring i produktionsforhold i produktionslandene. Indirekte indkøb defineres som produkter, der ikke indgår i fremstillingen af et specifikt produkt såsom kontorartikler, IT og print services, merchandise artikler, kopper, skriveborde etc. Ofte køber virksomheder disse varer af agenter og distributører Danske Bank A/S Andreas Pedersen, CR Koordinator Vi har valgt at være medlem af DIEH for at optimere vores ansvarlige indkøbsprocesser og gode dialog med leverandører. I fællesskab med de andre medlemmer kan vi finde løsninger på danske virksomheders udfordringer med ansvarlige indkøb og leverandørstyring. De seneste måneder har vi i samarbejde med en række andre virksomheder deltaget i en arbejdsgruppe faciliteret af DIEH omkring indirekte indkøb. Da mange af vores indkøb går gennem agenter og distributører, er det yderst relevant for os at kunne arbejde målrettet med den form for indkøb gennem det bredere medlemssamarbejde i DIEH og ikke direkte hos producenten. Således tilføjes et ekstra led til en i forvejen kompleks leverandørkæde. Ansvaret for at de produkter man køber, er produceret på ansvarlig vis, gælder både virksomheder og organisationer, private som offentlige. Projektet blev skudt i gang i slutningen af 2012 og skal først og fremmest give et overblik over området; hvilke udfordringer der særligt kendetegner indkøb gennem agenter, og hvilke behov der er for at finde fælles løsninger. Projektet skal desuden udmunde i retningslinjer til indkøbere om, hvordan man håndterer etiske krav i relation til agenter, samt et træningskursus for agentleddet om, hvordan man håndterer sit ansvar videre ud gennem leverandørkæden. Novo Nordisk A/S Victoria Stone, Responsible Sourcing Project Manager Because we work with such a high number of agents in indirect procurement we face a number of challenges but there aren t many tools available to handle these challenges or mitigate the risks that we face from working with these suppliers. Therefore, through our membership with DIEH, it is essential for us to join forces with other companies and organisations facing the same challenges, in order that we develop a common approach to handle these issues and optimise our resources in doing so Foto: International Labour Organization / Dey A. - Indiske kvinder der spinder silketråd 6 7

5 DIALOG OG SAMARBEJDE DIEH arbejder for at øge dialogen og styrke samarbejdet mellem forskellige interessenter. Vi tror på, at det er den bedste måde at opnå resultater og bæredygtige løsninger på etiske dilemmaer i danske virksomheders globale leverandørkæder. DIEH afholdte i 2012 flere dialog- og netværksmøder om aktuelle emner samt en række arbejdsgruppemøder, hvor medlemmerne arbejdede fokuseret på at finde løsninger på etiske problemstillinger. Arbejdsforhold i globale leverandørkæder I 2012 var der i medierne et massivt fokus på kritisable arbejdsforhold i danske virksomheders globale leverandørkæder. Flere af DIEHs medlemmer har leverandører eller underleverandører i lande, hvor arbejdsforholdene langt fra ligner dem man kender fra vores del af verden, og hvor underbetaling og generelt dårligt arbejdsmiljø er normen frem for undtagelsen. Der var i 2012 specielt fokus på arbejdsforholdene for tekstilarbejdere i Bangladesh og Cambodja. DIALOGMØDE om arbejdsforholdene for tekstilarbejdere i Bangladesh og Cambodja DIEH og Udenrigsministeriet afholdte den 13. december et dialogmøde om arbejdsforholdene for tekstilarbejdere i Bangladesh og Cambodja. På mødet deltog Udviklingsminister Christian Friis Bach og Handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr samt repræsentanter fra tekstilbranchen og DIEHs interessentgrupper. De forskellige interessenters holdninger til problemstillingerne samt mulige tiltag og løsninger blev diskuteret. Alle var enige i, at både tekstilbranchen, regeringen og civilsamfund har et ansvar for at menneskerettigheder, som foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger samt retten til en minimumsløn man kan leve af, skal respekteres. Det blev klart på mødet, at på trods af at der er lang vej endnu, er der en vilje til at samarbejde om forbedringer for verdens fattigste arbejdere. DIALOGMØDE om levelønsproblematik DIEH afholdt den 23. november et dialogmøde for medlemmer og andre interesserede om levelønsproblematikken. På mødet præsenterede DIEHs forskellige interessentgrupper deres holdninger til problematikken, og mulige tiltag samt løsninger blev diskuteret. DIEH udarbejdede på baggrund af dialogmødet et baggrundsdokument, som beskrev en fælles forståelse af problematikken samt udgangspunkt for, hvordan de forskellige interessenter kan adressere problemstillingerne i relation til emnet leveløn. DIEH Mette Boye, Formand for DIEH FAKTA Levelønsproblematikken handler om at minimumslønnen skal være på et niveau som arbejderne rent faktisk kan leve for. I mange lande er minimumslønnen for lav til, at en arbejder kan leve et værdigt liv - altså have penge til mad, husleje og basale fornødenheder som medicin, børnenes skolegang osv. IC Companys A/S Morten Lehmann, CSR Chef Foto: Bjarke Ørsted Handels -og investeringsministeren Pia Olsen Dyhr Udviklingsministeren Christian Friis Bach Virksomhederne kan ikke lægge ansvaret over på regeringerne, og omvendt kan regeringen ikke lægge ansvaret over på virksomhederne. Alle har et ansvar for at rejse problemstillingen om ordentlig løn, retten til en social dialog, ordentlige arbejdsforhold osv., der hvor man bedst udøver sin indflydelse - det vil sige overfor lokale regeringer, på brancheniveau eller hos leverandøren Virksomhederne kan begynde med at stille krav til deres leverandører og underleverandører om,at medarbejderne frit skal kunne vælge om de vil være medlem af en fagforening, og ikke må fyres for at være det. På den måde understøtter man udviklingen af et modent arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter kan begynde at forhandle bedre arbejdsvilkår, herunder en ordentlig løn I DIEH tror vi på, at vi opnår de bedste resultater, hvis alle interessenter hjælper hinanden med at finde konkrete løsninger på, hvordan vi skaber bedre leveforhold for arbejdere i verdens fattige lande. Målet er bedre fungerende arbejdsmarkeder, og en aflønning som skaffer arbejderne en klart bedre dækning af deres faktiske leveomkostninger, end det er tilfældet i dag Som virksomhed er det vigtigt, at man støtter op om branche- og multistakeholder initiativer, da man herved opnår en langt større indflydelse til at påvirke arbejdsforhold og levelønsproblematikker. Jeg mener, det er afgørende, man går sammen og løfter i flok for at komme disse udfordringer til livs DIALOGMØDE om samarbejde med lokale fagforeninger I juni 2012 blev et nyt globalt fagforbund, IndustriAll, stiftet i København. I den forbindelse afholdte DIEH et dialogmøde i samarbejde med 3F om mulighederne for forbedring af arbejdsforholdene i danske virksomheders globale leverandørkæder gennem samarbejde med lokale og internationale fagforeninger og fagforbund. På mødet deltog repræsentanter fra lokale fagforeninger i Bangladesh. IndustriAll IndustriALL er et nyt globalt fagforbund som samler 50 millioner arbejdere på globalt plan. Det er en sammenslutning af tre tidligere internationale forbund inden for metalindustri, tekstil- og beklædningsindustri, kemiindustri, energi og minedrift. Forbundets sigte at være en stærk aktør i forhandlinger med multinationale virksomheder. IndustriAll vil arbejde for en ny økonomisk og social model, der sætter mennesket i højsædet. 3F er dansk medlem af IndustriAll. 3F og IndustriALL Jesper Nielsen, International rådgiver Syerske fra Bangladesh Samarbejde med lokale fagforeninger er vigtigt for at opbygge en social dialog med respekt for foreningsfriheden og retten til kollektiv forhandling. Arbejderne må først og fremmest have adgang til information om deres rettigheder og om de eksisterende faglige organisationer på deres område. Det er arbejdsgiveren ikke den rette til at give dem. De må sikres muligheder for at organisere sig og selv forhandle deres arbejdsforhold herunder løn. Danske virksomheder bør derfor aktivt fremme en social dialog og kræve af deres leverandører, at de indgår i dialog med lokale fagforeninger og giver dem adgang til deres fabrikker. 3F bistår gerne med formidling af samarbejdet med globale og lokale faglige organisationer i det globale syd 8 9

6 ETISKE OFFENTLIGE INDKØB I 2012 har DIEH haft fokus på etiske offentlige indkøb. Det offentlige indkøb, der årligt udgør omkring 260 mia. kr., har et stort potentiale for at drive og påvirke agendaen og efterspørgslen af produkter, der er produceret under etisk ansvarlige forhold. Derfor ser DIEH det offentlige som et væsentligt område at støtte i forhold til at arbejde med Etisk Handel. workshop for offentlige indkøbere Den 17. januar afholdte DIEH i samarbejde med KL og SKI en workshop for indkøbere fra regioner, kommuner samt andre offentlige og halvoffentlige organisationer. Workshoppen blev afholdt hos KL. Der var oplæg fra DIEH, Frederiksberg Kommune, Lund Kommune og Helse Sør Øst, der er en norsk regional sundhedsinstans. Oplæggene dannede grundlag for diskussion, og deltagerne bidrog aktivt med gode input og egne erfaringer. Det blev i løbet af workshoppen tydeligt, at det offentlige Danmark har en strammere tolkning af EUs udbudsdirektiv, og derfor er man mere tilbageholdende med at indarbejde etiske KL Rikke Haarh, Chef for offentlig-privat I KL har vi de seneste år oplevet et øget fokus på bæredygtige offentlige indkøb fra kommunerne. Der hvor kommunerne møder de største udfordringer, er i forhold til hvordan de skal indarbejde krav om samfundsansvar i praksis. Det har de nogle erfaringer med i Sverige og Norge, og dem kan vi måske lære af SKI A/S Signe Lynggaard Madsen, Adm. Direktør kriterier i de forskellige faser af udbudsprocessen, end man er i Norge og Sverige. Man har i det offentlige Danmark heller ikke de store erfaringer med systematisk leverandøropfølgning i forhold til etiske problemstillinger. Konklusionen var, at der ikke mangler vilje blandt indkøbere, men derimod redskaber samt politisk og ledelsesmæssig fokus på området. DIEH arbejder for, at samfundsansvarlige offentlige indkøb er en del af den politiske agenda samt at sikre brugbare redskaber til de offentlige indkøber, der ønsker at arbejde med området. Frederiksberg Kommune Adam Hey, Indkøbschef I Frederiksberg Kommune har vi gennem nogle år arbejdet med samfundsansvar i vores indkøb. Det er et komplekst område, og derfor er det interessant for os blandt andet at høre om de svenske og norske erfaringer - også selv om de arbejder med området på en anden måde end vi gør i Danmark. Det er en fordel for os at være med i en organisation som DIEH, hvor vi får adgang til en bred vifte af viden og erfaringer fra både DIEHs eget netværk, men også andre tilsvarende initiativers netværk SAMARBEJDE MED ANDRE INITIATIVER Nordisk Netværk for nationale Initiativer for Etisk Handel Nordisk Ministerråd lancerede i efteråret 2012 den første Nordiske CSR strategi. Et af strategiens prioritetsområder er at adressere risici og muligheder i globale værdikæder. Et af initiativerne under dette prioritetsområde er et Nordisk Netværk for nationale Initiativer for Etisk Handel for videns- og informationsdeling mellem multistakeholder initiativer i de nordiske lande og for en koordineret fælles indsats til styrkelse af de nordiske Formål De overordnede mål for projektet er: 1. Etablere og drive et Nordisk Netværk for nationale Etisk Handel initiativer 2. Dele viden og information mellem multistakeholder Initiativer i de nordiske lande 3. I fælleskab at udvikle ressourcer og øge udbredelsen af netværket DIEH Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Vi har gennem årene haft stor glæde af vores samarbejde med Initiativ for Etisk Handel i Norge. Vi ser nu frem til et tættere samarbejde med initiativer og interessenter i de andre nordiske lande og sammen styrke indsatsen inden for Etisk Handel. Vi ønsker at bidrage til, at flere nordiske virksomheder agerer samfundsmæssigt ansvarligt, når de handler med verdens fattige lande virksomheders kompetencer i implementering af ansvarlig virksomhedsadfærd. DIEH indgik sammen med Initiativ for Etisk Handel i Norge i 2012 en aftale med Nordisk Ministerråd om opstart af netværket. Initiativerne har udarbejdet en treårig projektplan og har foreløbig fået støtte fra Nordisk Ministerråd til opstarten af projektet. aktiviteter Projektet vil blive gennemført i tre faser: 1. Identificere nøgleinteressenter og fremme etableringen af nationale Initiativer for Etisk Handel i de andre nordiske lande og et nordisk netværk for samarbejde mellem initiativerne 2. Udvikle en web baseret platform og arrangere møder og seminarer for videns- og informationsdeling mellem nationale Etisk Handel Initiativer i de nordiske lande 3. Facilitere fælles kapacitetsopbyggende indsatser blandt nationale initiativer i de nordiske lande for nordiske virksomheder i implementering af ansvarlig virksomhedsadfærd Europæisk Netværk for nationale Initiativer for Etisk Handel DIEH har i 2012 styrket sit samarbejde med de tilsvarende initiativer i England og Norge. Initiativerne har sammen udarbejdet forslag til et Europæisk Netværk af nationale Initiativer for Etisk Handel som led i udmøntningen af EU Kommissionens nye CSR strategi, som blev offentliggjort i Initiativerne var i 2012 i dialog med EU Kommissionen om initiativernes fremtidige rolle i implementeringen af ansvarlig virksomhedsadfærd i europæiske virksomheders globale leverandørkæder. SKI oplever generelt et stort fokus på samfundsansvar i offentlige indkøb. Derfor er det vigtigt for os at deltage i relevante fora og netværk, hvor vi kan videndele og udveksle erfaringer med relevante interessenter. DIEH udgør netop sådan en platform for dialog, og derfor støtter vi op om initiativet europæisk arbejdsgruppe DIEH har i 2012 deltaget i en netværksgruppe sammen med andre europæiske organisationer (European Working Group on Ethical Public Procurement), der alle arbejder for at præge den politiske agenda i EU og påvirke, at der bliver indarbejdet etiske kriterier i det nye EU Udbudsdirektiv som pt. er under udarbejdelse i Parlamentet. DIEH har fra dansk side lobbyet de danske Parlamentsmedlemmer, der sidder og arbejder på direktivet samt den danske repræsentant for Ministerrådet, hvor direktivet endeligt skal vedtages i løbet af Målet er, at få de politiske beslutningstagere til at acceptere og fremme nogle udbudsregler, der ikke kun lægger vægt på pris og tekniske specifikationer ved valg af leverandører, men i lige så høj grad erkender, at stater skal tage et ansvar for at efterleve internationale konventioner for menneske- og arbejdstagerrettigheder blandt andet ved at stille krav til de offentlige indkøb Foto: istock

7 MEDLEMSRAPPORTERING Alle DIEH medlemmer, virksomheder såvel som organisationer, skal årligt rapportere om deres indsats, særlige udfordringer og fremskridt i det forgangne år inden for Etisk Handel. Rapporteringerne har igen i år vist gode fremskridt og en aktiv indsats blandt medlemmerne. I 2012 har medlemmerne haft særlige udfordringer med forskellige områder, som har krævet en yderligere indsats og samarbejde med leverandørerne. Eksempelvis har nogle medlemmer haft særlig udfordring med arbejdstid hos deres leverandører. Som en del af løsningen har man indgået i en nærmere dialog med de pågældende leverandører, om hvordan man kunne løse problemet. Rapporteringen tegner et billede af, hvor der fortsat er brug for fokus i L 90 % L 90 % L 80 % Zebra A/S Jane Nielsen Christoffersen, CSR Manager Vi har arbejdet målrettet for at forbedre arbejds- og miljøforhold hos vores asiatiske leverandører. I dialogen med leverandørerne lægger vi vægt på at formidle vores Code of Conduct og oprette dem i en database, hvor vi løbende kan opdatere deres fremskridt med Etisk Handel ved hjælp af selvevalueringer og auditeringer. I 2012 har vi besøgt og auditeret 25 kinesiske leverandører, hvoraf 20 blev udtaget til re-audit. Vi har desuden prioriteret at indarbejde Etisk Handel i indkøbsprocessen, og i tilfælde hvor arbejdsforholdene ikke var tilfredsstillende, fandt vi en løsning på problemerne i dialog med leverandøren. Gennem vores medlemskab af DIEH vil vi styrke indsatsen på området yderligere i 2013 Har aktivt bidraget til at fremme Etisk Handel samt kendskab og tilslutning til DIEH Har fastlagt en politik for deres arbejde med Etisk Handel Har udarbejdet en konkret strategi for Etisk Handel Flere af medlemmerne har i 2012 stået overfor meget specifikke problematikker i deres respektive industrier, og i den forbindelse bliver dialogen i DIEH, hvor relevante interessenter deler erfaringer for at skabe en fælles forståelse, helt central for medlemmerne. Manglende forståelse eller mangel på information om væsentlige udfordringer og de bagvedliggende årsager samt mulige løsninger kan risikere at spænde ben for gode initiativer og vigtige forbedringstiltag L 70 % L 90 % L 70 % DR1 viste i december 2012 dokumentaren Lyssky chokolade som opfølgning på en tidligere dokumentar, Chokoladens mørke side, fra 2010 om børnearbejde og handel med børn i Elfenbenskysten. Fokus var igen på børnearbejde i kakaoplantagerne, og dokumentaren satte spørgsmål ved chokoladeindustriens egen indsats for at forbedre de dårlige forhold og brud på menneskerettighederne i kakaoplantagerne. Her ser DIEH det som helt essentielt at bidrage til en nuanceret offentlig diskussion, der baseres på input fra medlemmerne. DIEH afholdte den 11. december 2012 et dialogmøde for medlemmer og andre interesserede om eliminering af børnearbejde i relation til kakaoindustrien. Har udarbejdet Etiske Retningslinjer for deres globale aktiviteter Som led i indsatsen for at fremme tilslutningen til DIEH, kommunikerer adskillige medlemmer aktivt i deres politikker til samarbejdspartnere og leverandører, at man er medlem af DIEH og opfordrer eksterne interessenter til at tilslutte sig initiativet. Den generelle indsats i forhold til at implementere etiske overvejelser i indkøb gælder ikke kun virksomhedsmedlemmerne. Har ydet en indsats for at forankre Etisk Handel både i processer og i information til medarbejdere internt Har arbejdet med implementering af Etisk Handel i egen værdikæde Flere organisationer har påbegyndt udarbejdelsen af indkøbspolitikker, for selv at efterleve de samme forventninger, som de stiller til virksomhederne. Dette skaber en konstruktiv og positiv dialog i DIEH, når udfordringerne med leverandører og indkøb går på tværs af medlemsgrupperne. Cocio Chokolademælk A/S Jørgen Staarup Christensen, administrerende direktør Vi har valgt efter en længere proces, at omlægge al indkøb af kakaobønner til UTZ- certificerede bønner, for vi mener det er den bedst mulige løsning for at indkøbe kakaobønner, hvor børnearbejde ikke er involveret. Der er selvfølgelig aldrig nogen garantier, men med denne løsning orienteres vi løbende om forløbet hos kakaobønderne, og om hvilke tiltag der igangsættes for at afhjælpe og undgå børnearbejdere på plantagerne. Når der så sættes spørgsmålstegn ved den løsning, som var tilfældet i dokumentaren Lyssky chokolade, har vi gennem DIEH kunnet sætte fokus på og diskutere vores indsats med en bred skare af medlemmer både virksomheder, fagbevægelsen og NGOer. Samtidig bidrager DIEH til at nuancere og oplyse den offentlige debat i medierne. Problemstillingen er meget kompleks og kan ind imellem være offer for forenklinger i medierne Toms Gruppen A/S Lene Hjort Lorenzen, Innovation og CSR manager Toms har indgået et ambitiøst 3-årigt partnerskab med Source Trust, IBIS, Coop Danmark og Danida om at skabe væsentlige og bæredygtige forbedringer for samtlige farmere, som Toms køber kakao fra i Ghana. Partnerskabet skal blandt andet resultere i forbedringer af farmernes produktivitet, adgang til IT, bedre skoleundervisning, rent drikkevand og i at gøre kakaodyrkning attraktivt for unge i Ghana. Derudover har CSR og indkøb traditionelt set været tæt forbundet hos Toms, og derfor er det naturligt at alle indkøbere trænes i Etisk Handel hos DIEH i

8 MEDLEMSOVERSIGT 2012 DIEH havde pr. 31. december medlemmer, hvis ressourcer og kompetencer danner grundlaget for medlemmernes arbejde med at forbedre etiske forhold i deres globale leverandørkæder. Heraf 8 folkelige organisationer, 33 virksomheder, 3 fagbevægelser, 9 erhvervsorganisationer og 4 offentlige instanser. FAGBEVÆGELSEN VIRKSOMHEDER NGO ER ORGANISATIONER ERHVERVS- euro-sten as natursten til alle formål Ove Jensens Allé Horsens Tlf.: BESTYRELSE OG SEKRETARIAT DIEHS BESTYRELSE 2012 Folkelige organisationer Jonas Giersing, Direktør, Fairtrade Mærket Danmark Birgitte Qvist-Sørensen, International chef, Folkekirkens Nødhjælp Mette Boye, Udviklingschef, Forbrugerrådet, Formand Fagbevægelsen Peter James Stark, International sekretær, HK Handel, repræsentant for Handelskartellet Jens Erik Ohrt, International konsulent, LO Jesper Nielsen, International rådgiver, 3F Erhvervsorganisationer Henriette Thuen, International chef, Dansk Byggeri Lone Rasmussen, Markedschef, Dansk Erhverv Henning Høy Nygaard, Udviklingschef, Håndværksrådet Virksomheder Morten Lehmann, CSR chef, IC Companys, Næstformand Ole Sørensen, Direktør, S.A. Granit Michael Rahbek, Private Label chef, SuperGros OFFENTLIGE INSTANSER SEKRETARIATET Sekretariatet servicerer organisationens bestyrelse og medlemmer og koordinerer og gennemfører DIEHs aktiviteter og arrangementer. Sekretariatets medarbejdere har spidskompetencer inden for Etisk Handel. Sekretariatsleder Hanne Gürtler Projektmedarbejder Maria Kim Lassen Projektmedarbejder Maria Pagel Fray (fra 1 april 2013) SPECIFIKATION AF INDTÆGTER I 2012 Danida, OPP Rammeprogrammet Kr Medlemsindtægter kr Støtte øvrige kr Indtægter i alt kr ØGET TILSLUTNING til DIEH Der er ingen tvivl om, at Etisk Handel er en voksende udfordring for mange danske virksomheder og offentlige instanser. Mange har et reelt ønske om at agere etisk forsvarligt, de oplever stigende krav om det fra omgivelserne, men den praktiske håndtering volder problemer. Her kan et medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel hjælpe. Udvikling i kontingentindtægter Medlemsindtægter

9 Årsberetning 2012 Dansk Initiativ for Etisk Handel Tel For mere information om DIEH se 16

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb

Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb VELKOMMEN Seminar Samfundsansvar og Offentlige Indkøb 3. december 2009 Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) Formålet er: At fremme international handel, der respekterer menneske og arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring 01 FORORD Velkommen til den fjerde udgave af Dansk

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen for initiativet

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder

ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder ÅRSBERETNING 2013 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer høje etiske standarder i globale værdikæder FORORD OM DIEH Velkommen til DIEHs årsberetning 2013. 2013 har for DIEH været et år, hvor retningen

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2015 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 Dansk Initiativ for Etisk Handel DIEH årsberetning 2015 2015 et år med nye udfordringer og flere muligheder 2015 har været et

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2009 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden SAMFUNDSANSVAR - EN FÆLLES INDSATS Velkommen til anden udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Praktisk håndtering af etiske krav

Praktisk håndtering af etiske krav Praktisk håndtering af etiske krav Seminar Samfundsansvar og offentlige indkøb Frederiksberg Rådhus 3. december 2009 v/ole Grage E. Nielsen Mekanisk Stenhuggeri A/S Martin Holleufer euro sten as DIEH medlemmer

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring

ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL. - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring ÅRSBERETNING 2010 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer ansvarlig produktion, ansvarlige indkøb og ansvarlig leverandørstyring FORORD Velkommen til den tredje udgave af Dansk Initiativ for Etisk Handels

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 ÅRSBERETNING MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Velkommen ved formanden Formandens

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden

Årsberetning 2008 ÅRSBERETNING 2008. DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden ÅRSBERETNING 2008 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL - fremmer samfundsansvar i leverandørkæden DIEH - EN REALITET! Velkommen til første udgave af Dansk initiativ for etisk Handels (DieH) årsberetning. 2008

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL Fremmer international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling Pragmatisk, konstruktiv og overbevist om at udfordringer

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVERANDØRFORENINGEN, MAJ 2014 Claus Teilmann Petersen, VP Group CSR 1 06 MAY 2014 PANDORA COMPANY PRESENTATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Hvorfor arbejder vi

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel I Dansk Initiativ for Etisk Handel CVR-nr. 97 54 Årsrapport for 213 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 214 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

CSR Compliance Lab Vest

CSR Compliance Lab Vest CSR Compliance Lab Vest Vurdere din virksomhed mod FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og identificer din virksomheds udfordringer og muligheder Tilmeld dig CSR Compliance Lab - Vest

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Mæglings- og

Læs mere

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER

DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER DIEH ÅRSBERETNING 2016 FREMMER HØJE ETISKE STANDARDER I GLOBALE VÆRDIKÆDER 2 3 2016 - et stærkt år med vind i sejlene Ny strategi har skabt resultater Internationale og nationale vinde blæser i retning

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere