Det vigtigste du bør vide om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vigtigste du bør vide om..."

Transkript

1 Det vigtigste du bør vide om...

2 Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er en henvisningspraksis indenfor implantologi, alm. kirurgi, endodonti, PA-og peri-implantitis kirurgi og behandling samt Cone Beam CT skanninger. Vi tandlæger på Bagsværd Tandlæge Center gav for nyligt os selv hver især den lille opgave kort at formulere: INDHOLD Endodonti... s. 5 Hvad er den allervigtigste viden vi som tandlæger bør have indenfor det faglige område, vi hver især gennem årene har valgt at gøre til vores specielle fagområde? Apikal kirurgi... s. 7 Vi håber således med dette hæfte at give dig en kort opdatering over nogle af vort fags vigtige fagområder, som vi konfronteres med i vores dagligdag som tandlæger. Implantater... s. 9 Lav det du er god til, og synes er sjovt! Undgå nerveskader - 3. molar i underkæben... s. 11 Såfremt du vælger at henvise til os for assistance på eet af de her i hæftet nævnte områder, vil vi love dig, at vi vil gøre vort yderste for at yde dig og din patient den bedst mulige behandling og service! Parodontologi og peri-implantitis kirurgi... s. 13 Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte Koch Implantologi & alm. kirurgi Med venlig hilsen Bagsværd Tandlæge Center Cone Beam 3D... s. 15

3 Det vigtigste om endodonti 5-rodet +6 (3D) Af: Christian Bruun Møller Alle metoder og materialer som anvendes skal være testet, og anerkendt som værende bedste standard indenfor området. Alle behandlinger udføres aseptisk under anvendelse af kofferdam. Lidt afhængigt af tandens diagnose, kan behandlingen udføres i et eller to tempi. En tand med diagnosen pulpitis irreversibilis rodfyldes ofte samme dag, forudsat at den ikke har været forbundet med meget kraftige symptomer. Har der været det, afventes normalt symptomfrihed, før tanden rodfyldes. Ved diagnoserne necrosis pulpae, parodontitis apicalis eller ved revisionsbehandlinger benyttes oftest mellem-seance indlæg evt. i kombination med jod indlæg og/eller fotosan desinfektion. Der findes for tiden mange roterende og reciprokerende systemer til udrensning af rodkanaler. Vi bruger en kombination af flere, lidt afhængigt af tandens anatomi. Vi råder over flere systemer, herunder Protaper, Protaper Next, Race og Reciproc. Ikke to tænder er ens, og derfor gælder det om at vælge det system eller den kombination af flere systemer, som tillader den mest effektive og sikreste udrensning af rodkanalerne. Med hensyn til skylleprocedure, anvendes normalt natriumhypoklorit 2,5% eller 5% undervejs under udrensning, citronsyre eller EDTA til at fjerne smearlayer, samt klorhexidin 2% til endelig desinfektion. Alle skyllevæsker aktiveres med ultralyd under behandlingen, da undersøgelser har vist, at man hermed opnår bedst effekt af væskerne i den apikale den af rodsystemet. Til rodfyldning anvendes almindelige kalibrerede guttapercha points samt sealer. Guttaperchaen kondenseres og fjernes indtil 3-5mm fra apex, og der laves backfill med varm guttapercha. Over kanalindgangene dækkes af med Ultrablend, som er en calciumhydroxid-holdig flow plast, og endeligt laves en provisorisk fyldning med glasionomer cement. Den endelige restaurering overlades til patientens egen tandlæge Bagsværd Tandlæge Center råder nu over en Cone Beam 3D scanner. Vi har alle patienter ind i mellem, som fortsat har symptomer, på trods af at konventionelle billeder viser pæne apikale forhold, og her kommer scanneren virkelig til sin ret. Ved hjælp af 3D optagelser er vi i mange tilfælde i stand til at diagnosticere ubehandlede kanaler, apikal patologi osv., som ellers ikke ses på konventionelle røntgen, og vi kan dermed oftere end før afhjælpe patienterne deres symptomer. 5

4 Det vigtigste om rodspidsamputation og retrograd rodfyldning Af: Jens Tang Mærkedahl Indikation: Ved akut eller kronisk apikal parodontit, ved tilgængelige og tidlige stadier af eksterne resorptioner, og ved tilgængelige parietale perforationer. Den akutte infektion behandles palliativt med antibiotikum og eventuel incidering af en mulig absces. Husk at antibiotikum ikke er kurativt. Materiale: Bagsværd Tandlæge Center anvender Retroplast, hvilket erfaringsmæssigt giver de mest vævsvenlige forhold for heling. Succes og prognose: Behandlingen siges at være en succes ved fravær af subjektive symptomer og objektive tegn på fuld heling efter 10 til 14 måneder vha. en intraoral undersøgelse og røntgen. Ved delvis heling efter 10 til 14 måneder, kan der observeres op til 4 år før reoperation udføres eller tanden fjernes. Ved manglende objektive tegn på heling, kan der reopereres, dog med bevidstheden om af prognosen iflg. litteraturen er 50% for succes. I litteraturen beskrives generelle succesrater på mellem 60 til 90% for førstegangs operationer, når en moderne teknik anvendes, og når både tandens top- og rodfyldning fremstår sufficient. Følgende forudsætninger skal derudover være opfyldt: 1. Den faciale knoglelamel skal være bevaret efter endt resektion og retrograd rodfyldning, hvorved den receserede rodspids og knoglelæsion er isoleret fra det orale miljø. 2. Hvis den faciale knoglelamel mangler helt eller delvis ved opklapning reduceres succesraten til hhv. 52% og 57% for førstegangs operationer. 3. Der må ikke være kommunikation mellem den apikale infektion og en parodontal læsion. 4. Tanden skal være fastsiddende, også efter rodresektionen, og tanden skal være fri for traumatisk okklusion. Dette stiller krav til det præoperative fæste, ikke mindst på parodontalt svækkede patienter. 5. Hvis tanden er blevet rodbehandlet pga. infraktioner må en ringere prognose forventes. Præ- og peroperativt forløb for patienten: Patienten vil blive informeret om generelle og individuelle risici, og prognostiske overvejelser. Patientens samtykke vil blive indhentet mundtligt forud for behandlingens gennemførelse og accept af fjernelse af tanden, hvis tanden ikke kan bevares. Peroperativt informeres patienten om indgrebets progression og eventuelle nødvendige afvigelse fra den oprindelige plan. Postoperativt forløb for patienten: Patienterne informeres mundtligt og skrifteligt om sårpleje og medgives Klorhexidin- digluconat 0,2% til skylning to til tre gange dagligt frem til suturfjernelsen. Patienten medgives en recept på Ibuprofen e.l. til smertedækning. De fleste patienter oplever tiltagende ømhedsmerter og hævelse de første to til fire dage efteroperationen. Særligt hævelsen fremhæves af patienterne som generende, sjældent ømheden/ smerterne. I enkelte tilfælde vil suturerne begynde at gnave hen mod dagen for suturfjernelsen. Suturerne fjernes efter 5 til 7 dage, hvorefter almindelig mundhygiejne gradvis kan genoptages. Kontrol røntgen af operationsfeltet gennemføres efter 10 til 14 måneder. 7

5 Det vigtigste og nyeste om implantater Af: Henrik Gutte Koch Dokumentationen om holdbarheden og anvendeligheden af kortere og tyndere implantater fortsætter. Det er idag mere og mere accep-teret, at i en hård mandibelknogle kan implantater ned til 6-8 mm anvendes, og især hvis flere implantaters suprastrukturer sammensvej-ses (splintes). Tilsvarende i overkæben, som jo er blødere, accepteres i større omfang end tidligere kortere implantater, som flytter indikationen for sinusløft. Tyndere implantater på bone- level niveau anvendes overvejende i den kosmetiske zone. Det er uendeligt sjældent, at et implantat knækker. D.S.O.I. (Dansk Selskab for Oral Implantologi) har netop afholdt forårsmøde om korte implantater, som bekræfter ovenstående. På dette møde fortalte prof. Pinholt fra København bl.a., at tendensen var på vej væk fra blok-transplantater til partikuleret knogle, som medfører mindre resorption og mindre morbiditet hos patienterne. Bio-oss bliver stadig i høj grad anvendt sammen med partikuleret knogle, men Bio-oss blokke er på vej ud. I takt med større accept af de korte implantater, er cristatransplantater fra hoften også på retur. Ekstraktion og immediat indsættelse af implantat bør kun udføres under særlige omstændigheder, med særlig forsigtighed i den kosmetiske zone. Vi taler idag om immediat indsættelse, tidlig indsættelse og sen indsættelse, som vurderes individuelt efter en række forhold såsom knogleopbygning, knoglekvalitet, patientens helbredstilstand, mundhygiegne, medicinske forhold m.m. Immediat indsættelse udgør næppe mere end 5-6 % af vores implantatindsættelser, vores standard er stadig 2 måneders opheling af bløddele efter ex af en- rodede tænder og præmolarer, 3 måneder ved molarer. Stadig flere suprastrukturer skruefixeres. Dette giver større flexibilitet ved komplikationer og skader på de protetiske dele, samt evt senere udbygning med naboimplantater. Desuden sættes overskydende cement ofte i forbindelse med udviklingen af peri- implantitis. Tidligere betænkeligheder ved svækkelse af kronen med en transkoronal skrue synes ikke at kunne bekræftes. Flere og flere foredragsholdere anfører i dag, at penicillinbehandling begrænses til præ/peroperativt (typisk Amoxillin eller anden beta-lactamantibiotika med effekt på gramneg. stave), i høj engangsdosis ( mg). Ved antibiotika allergi bruges f.eks. Dalacin (Clinda-mycin) 600 mg. Tilsvarende går udviklingen og dokumentationen fortsat for accept af tidligere belastning efter indsættelse. Belastning med suprastrukturer har længe været veldokumenteret immediat for implantater i brokonstruktioner med god, primær stabilitet i god knoglekvalitet. For enkelttandskroner anbefaler vi dog oftest stadig 3 måneders integrering før cementering af endelig krone. Provisorisk krone ude af occlusion kan ofte anvendes ved behov, hos os til priser fra 1200 kr. 9 Sinusløft - både med osteotom - teknik og med traditionelt lateralt vindue - bliver stadig mere og mere anerkendt, og succesraten ved gennemførte løft nærmer sig indsættelse uden sinusløft (96-97%) med flere forskellige knogleerstatnings-materialer. Begge operationstyper er helt daglig rutine i vores implantatpraksis idag, hvor vores rutine er 40-50% partikuleret knogle blandet i Bio-oss, for hvilken der er god dokumentation. Piezo-kirurgi efter de nyeste teknikker til såvel lateralt sinusløft og som erstatning for det traditionelle osteotom tilbyder i dag patienterne en mere skånsom operation, en teknik vi netop har indført i Bagsværd.

6 Undgå nerveskader ved fjernelse af mandiblens 3. molar Af Herik Gutte Koch Der ses op til gange flere nerveskader ved total fjernelse end ved koronektomi ved en UK 3. molars fjernelse med vanskelig beliggenhed (ref.4). Der er op til 30% risiko for midlertidig eller permanent nerveskade ved direkte kontakt mellem nervus alveolaris og tandens rod (ref.2). Ved gennemgang af litteraturen er en række komplikationer ved fjernelse af mandiblens visdomstand velbeskrevet (i det følgende M3 inf.). Kort kan nævnes postoperativ infektion, trismus, eftersmerter, Dry socket, mandibel fraktur, beskadigelse af foranliggende 2. molar samt beskadigelse af N. alveolaris inf. og N. lingualis. Det er velkendt, at frekvens og omfang af komplikationer stiger med alderen, og flere refererer, at dette er bedst dokumenteret for patienter over 25 år. Der er således god grund til at fjerne retinerede visdomstænder tidligt i ungdommen, hvis dette i øvrigt er indiceret. Beskadigelse af N. alveolaris inf. (i det følgende kaldet n. alv.) betragtes af de fleste som en af de alvorligste komplikationer ved fjernelse af M3 inf. Sensoriske komplikationer ved kirurgisk fjernelse M3. inf. er ikke helt sjældne, og der anføres en hyppighed af skader på n.alv. i forskellige opgørelser til mellem 0,5 og 22%, med større risiko jo dybere retineret, jo mere oralt og jo nærmere Mandibularkanalen. Risikoen for mere permanente skader, hvor de sensoriske forstyrrelser varer mere end 6 måneder, beskrives at være 1-4%, med en overvægt omkring 1%. (Ref. 1,2 og 6). Selvom risikoen for sådanne permanente skader således er relativt lav, er det vigtigt at huske på, at i de forekommende tilfælde er skaden en alvorlig komplikation for patienten, og at såfremt M3 inf. s beliggenhed er i umiddelbar relation til nerven, forøges risikoen for skader markant. Såfremt nervekanalens kortikallamel mangler ud for rodens overlap, beskrives risikoen for midlertidig eller vedvarende nerveskade som 11,8 til 30%! (ref. 1 og 2). En formørkning af roden ud for kanalen eller en ændring i dens volumen og forløb (oftest indsnævring) er andre indikationer for umiddelbar relation mellem nerve og rod (2). Hyppigheden af tandens umiddelbare relation til nerven er størst, når kanalen ligger oralt for tanden, mindre ved beliggenhed lige under tandens rodspids(er), og mindst hvor kanalen er beliggende bukkalt for tanden. På konventionelle røntgenbilleder, hvor der på alle var overlap af kanalen, kunne der på Cone Beam 3D konstateres en fuldstændig adskillelse mellem n.alv. og tanden på 33 %, med betydelig nedsættelse af risiko for beskadigelse af nerven til følge ved operativ fjernelse af M3 inf. (2). Når tanden overlapper Mandibularkanalen, er det således vigtigt at konstatere ved supplerende undersøgelser før fjernelse, hvorvidt tanden er i umiddelbar relation til n. alv. Her kan en 3D Cone beam skanning være indiceret. Koronektomi eller total fjernelse? Koronektomi (i det følgende KT) er en nyere beskrevet teknik, hvor primært tandens krone fjernes, og de mest apikale dele af rodspidserne i relation til Mandibularkanalen efterlades. En forudsætning for denne teknik er en vital pulpa samt fravær af infektiøse tilstande omkring tanden, som kan være frembrudt eller helt eller delvist retineret. Et ulempe ved KT har været anført, at der er risiko for senere infektion og behov for følgende kirurgisk fjernelse af de efterladte rodstumper. En nyere review article (4) gennemgår de fire vigtigste kontrollerede, randomiserede undersøgelser, som sammenligner KT med total fjernelse. Alle cases er fra oral-kirurgiske specialafdelinger, af patienter med M3 inf. i særlig risiko for nerveskade grundet beliggenhed tæt på Mandibularkanalen. Resutatet på de i alt 940 patienter viste, at 7,8 % (42 tilfælde) af de totalt fjernede tænder blev registreret som såkaldte nerve events mod kun 0,5% (2 tilfælde) i gruppen med KT, hvilket giver gange flere nerveskader ved totalfjernelse end ved koronektomi. Der var ingen forskel m.h.t. postoperativ infektion og Dry Socket, men signifikant flere eftersmerter en uge postoperativt i gruppen med total fjernelse af M3 inf. (34% vs 23%. p<0,01) ). Hos 2% ( 8 patienter) i KT gruppen var det efterfølgende nødvendigt operativt at fjerne de efterladte rodstumper. Forfatternes konklusion: Koronektomi kan beskytte den inferiore, alveolære nerve ved fjernelse af 3. molarer med høj risiko for nerveskade, sammenlignet med total fjernelse. Desuden tyder det på, at postoperative smerter en uge efter operationen er reduceret. I en nyere dansk undersøgelse (5) vurderede kirurgen først behov for KT eller konventionel, total fjernelse på alm. panoramabilleder, og herefter atter efter at have taget en 3D Cone Beam. Resultatet blev, at 12 % af patienterne i undersøgelsen fik ændret deres behandlingsplan efter 3D optagelsen, og at der blev foretaget 37,5% flere KT end først planlagt uden 3D. 11 Skader på nervus lingualis Hyppigheden af skader på n. Lingualis varierer i litteraturen fra 0,3 % til 5,8% med en stigende risiko ved dyb retinering samt oral lejring (2). Sidst-nævnte kan kun vanskeligt vurderes ved retinerede tænder på konventionelle røntgenbilleder. Det bemærkes, at skader på såvel n. lingualis og n. alv. kan forekomme selv ved almindelig extraktion. Bagsværd Tandlæge Center tager altid Cone beam 3D inden kirurgisk fjernelse af alle tænder, hvor rødder overlapper Mandibularkanalen. Ofte vælges en koronektomi ved nær relation mellem tandrod og kanal. Hvor tanden skønnes i direkte kontakt med n. alv. jf. ovennævnte, henvises patienten til TMK specialtandlægeafd hvis ikke koronektomi vælges. Litteratur: 1: G. Juodzbalys et al: Mandibular Third Molar Impaction: Review of Litterature in : J.Oral maxillofac. Res. 2013, 4, : Jun, S.H.et al. Anatomical differences in lower third molars visualized by 2D and 3D X-ray imaging: clinical outcomes after extraction. int.j Oral maxillofac. 2013;42: : Valmaseda- Castellon E et al: inferior nerve damage after lower third molar surgical extraxtions; a prospective study of 1117 surgical extractions. In: Oral surg oral Med oral pathol Oral Radiol Endod 2001;92: : Long H et al. Coronectomy vs. Total Removal for Third Molar extraction: A systematic Review. In: J dental Research 91(7): , : Matzen LH et al: Influence of Cone Beam CT on treatment plan before surgical intervention of mandibular 3. Molara and impact of radiografic factors on deciding on Coronectomy vs surgical removal. In: Dentomaxillo fac Radiol 2013; 42 6: Rinton, T et al: A randomized, controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars. in: Br. j oral maxillofac Surg 2005;43(1)7-12

7 Det vigtigste om parodontal kirurgi og peri-implantitis Billede 1 Billede 2 Billede 3 Billede 4 Af: Ragnhild Kirkegaard Der er ikke sket den store udvikling indenfor parodontal kirurgi og anvendte teknikker de senere år. Den kirurgiske teknik med den traditionelle lap-operation kræver god operativ erfaring for at blive vellykket, og har til formål at fjerne uønskede patogene bakteriebelægninger i dybe pocher, samt at reducere dybden af disse. Supplerende, antibiotisk behandling vurderes selektivt, og er ikke standard. For at øge succesraten af en PAoperation bør patienten inden operationen: - Have gennemgået nødvendig udvidet parodontal behandling. - Have gennemført nødvendige kontroller og opfølgninger. - Udvise sufficient mundhygiejne. Eventuelle medicinske tilstande bør være udredt inden operation. Patient case: Billede 1. patienten modtaget i 2008 fra henvisende tandlæge, bemærk defekt -6 distalt. Patienten har gennemgået udvidet Pa behandling med efterfølgende kontroller. I 2009 persisterer defekt -6, med poche distal på 8 mm med blødning og pus. Der foretages konventionel lapoperation med fjernelse af granulationsvæv og rodcurretage. Billede 2 er fra seneste BW januar Klinisk ses nu helt sunde periodontale forhold. Ved parodontal kirurgi kan supplerende anvendes Emdogain (Straumann) til støtte for den parodontale regeneration, hvor nogen dokumentation kendes. Vore erfaringer hermed er gode i udvalgte tilfælde, men anvendelsen begrænses af en meget høj pris. Gelen appliceres direkte i knoglepoche på den blottede rodoverflade efter omhyggelig curretage. Emdogain proteinet danner en uopløselig tredimentionel matrix, der faciliterer parodontalcellernes migration og således giver mulighed for regeneration af de periodontale støttevæv. Emdogain kan anvendes ved vertikale knoglepocher. 13 Det vigtigste om perimplantitis Årsagen til Periimplantitis kan være ganske forskellige. F.eks. Insufficient mundhygiejne, cement overskud ved de cementerede løsninger eller suprastrukturer der ikke er på plads, hvorved der opstår en spalte mellem abutment og krone. Røntgenkontrol af protetikken ved aflevering er en nødvendighed Periimplantitis kan forværres af rygning og generelle systemiske sygdomme og medicinering. Ved periimplantisis forårsaget af en spalte mellem abutment og krone bør ny krone fremstilles. Ved tegn på infektion omkring implantater indledes naturligvis med omhyggelig patient instruktion, og opfølgende kontroller. Persisterer tilstanden er parodontal kirurgi nødvendigt. Tidlig indsats er vigtig, da progressionen af periimplantitis er hurtigere end den vi kender fra parodontose. Billede 3 og 4 viser periimplantitis med pus (3), og tilstanden eftr opklapning og indledende udrensning (4). Selve operationen udføres operationsteknisk som ved konventionel lapoperation med incision, rouginering af slimhindelappen, omhyggelig curretage for fjernelse af granulationsvæv. Herudover omhyggelig instrumentel afrensning af implantatoverfladerne samt rensning med 2 % Chlorhexidin Gluconat opløsning forud for reponering og suturering af slimhindelappen. Der findes forskellige stive børster beregnet til kirurgisk vinkelstykke, som kan være en hjælp. Specialhåndinstrumenter (cyretter) af titanium anbefales. Knogleopbygning anvendes kun i den æstetiske zone for at opretholde blødtvæv profilen. Gendannelse af knoglefæste kan ikke med sikkerhed forventes. Prognosen for kirurgisk periimplantit behandling er meget variabel. Det er en alvorlig tilstand der kan koste implantater, så tidlig indsats er afgørende. Efter diagnosticeret periimplantitis bør patienten fremadrettet til kontrol hver 3 mdr. På modstående side ses billeder fra en operation for periimplantitis.

8 Det vigtigste om 3D Cone Beam CT-skanning Af: Herik Gutte Koch Siden årtusindskiftet har udbredelsen af computer tomografi (CT) taget næsten exponentiel fart. Cone Beam skannere eller CBCT (grundet den cone -formede stråleudsendelse) er mindre, forenklede udgaver af de CT skannere, vi kender fra hospitalsverdenen. De er på hastig fremmarch i odontologisk diagnostik, ikke mindst grundet den lavere pris og lavere stråledosis. Samtidig er de mindre pladskrævende. Optagelserne er enkle for operatøren (lettere end panorama-optagelser) - og billederne er umiddelbart målfaste, uden forvrængning, og uden at kalibrering er nødvendig i alle dimensioner. De nye 2-dimensionelle snit i det axiale, sagittale og coronale plan, samt 3- dimensionelle optagelser af kæber, tænder og strukturer giver tandlægen helt nye muligheder. De vigtigste indikationsområder, som vi gennem nu det første år med vores Cone Beam har haft glæde af, er: Lejringsbestemmelse og fund af tænder, rødder og fremmedlegemer, Behandlingsplanlægning og kontrol ved implantologi og kirurgi, herunder især fjernelse af 3. molar i underkæben, grundet dens ofte nære relation til Mandibularkanalen. Udredning af periapikale og andre patologier. Diagnostik af rodfrakturer, resorptioner og og parietale perforationer. 15 Fund af vanskeligt diagnostiserbare rødder og rodkanaler ved endodonti. Ikke sjældent kan vi således stille en diagnose, hvor der er specifikke eller uspecifikke symptomer, som ikke på anden vis kan lede til en sådan diagnostik uden CBCT. Enheden som måles kaldes Voxel, hvor 3D volumen-elementet er tilføjet det 2-dimensionelle Pixel. Stråledosis opgøres i milli eller micro siverts (μsv). For at begrænse disse bør vælges mindst muligt billedudsnit FOV (Field Of View). Stråledosis for en CBCT optagelse er μsv, afhængig af apparattype og FOV. Tilsvarende typiske effektive doser (μsv) er: konv. Intraoralt billede : 2-3, Panorama: 13-20, Konventionel hospitals CT: Den årlige baggrundsstråling er ca μsv i Danmark. I f.eks. Finland er baggrundsstrålingen 2-3 gange højere grundet radum i undergrunden. En Pilot bestråles med μsv på en langtur. En finsk pilot er således årligt mere end 100 CBCT optagelser bagud i forhold til en gennemsnitsdansker. Der skal altid foreligge en beskrevet indikation for enhver optagelse, og der er - især ved henvisninger - øgede krav til beskrivelse af optagelserne samt diagnoser som til øvrige røntgen-optagelser. Det kræver en vis træning og erfaring at beskrive en CBCT skanning.

9 Bagsværd Hovedgade 99.1 tlf Bagsværd Tandlæge Center en af Københavns største tandlægeklinikker med 9 behandlere og 20 ansatte, Klinikken ligger tæt på Bagsværd S-station, der er fri parkering lige udenfor hoveddøren og elevator. Vi har et online booking system, og klinikken er aldrig ferie-lukket.

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2006 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2006.... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 5 1.1. Formål... 5 1.2. Sammensætning...

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Diagnostik og behandling

Diagnostik og behandling Parodontitis Periimplantitis Diagnostik og behandling Eva Karring Tandlæge, ph.d. PTO, maj 2012. Parodontitis Diagnostik: Overordnet diagnose på individniveau. Tanddiagnoser. Behandling: Behandlingsplan

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I NAKKEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I NAKKEN Diskus er betegnelsen for den elastiske båndskive

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014

INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 INFORMATION OG GODE RÅD FRA KLINIKHUSET EFTERÅR 2014 2 Indhold Velkommen til Klinikhuset... 3 Plastfyldninger... 6 Kroner og broer... 8 Cerec kroner... 10 Implantater...12 Facader...14 Tandrensning...16

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling

Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Komplikationer i forbindelse med implantatbehandling Sjællands Tandlægeforening 12, 19 og 20. september 2012 Erik Andersen Program: 18.45 19.15: Patientskadeforsikringen og Klagesystemet. 19.15 20.00 Biologiske

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring

Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring 2007 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 6 1.1. Dækning....

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere