Det vigtigste du bør vide om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vigtigste du bør vide om..."

Transkript

1 Det vigtigste du bør vide om...

2 Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er en henvisningspraksis indenfor implantologi, alm. kirurgi, endodonti, PA-og peri-implantitis kirurgi og behandling samt Cone Beam CT skanninger. Vi tandlæger på Bagsværd Tandlæge Center gav for nyligt os selv hver især den lille opgave kort at formulere: INDHOLD Endodonti... s. 5 Hvad er den allervigtigste viden vi som tandlæger bør have indenfor det faglige område, vi hver især gennem årene har valgt at gøre til vores specielle fagområde? Apikal kirurgi... s. 7 Vi håber således med dette hæfte at give dig en kort opdatering over nogle af vort fags vigtige fagområder, som vi konfronteres med i vores dagligdag som tandlæger. Implantater... s. 9 Lav det du er god til, og synes er sjovt! Undgå nerveskader - 3. molar i underkæben... s. 11 Såfremt du vælger at henvise til os for assistance på eet af de her i hæftet nævnte områder, vil vi love dig, at vi vil gøre vort yderste for at yde dig og din patient den bedst mulige behandling og service! Parodontologi og peri-implantitis kirurgi... s. 13 Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte Koch Implantologi & alm. kirurgi Med venlig hilsen Bagsværd Tandlæge Center Cone Beam 3D... s. 15

3 Det vigtigste om endodonti 5-rodet +6 (3D) Af: Christian Bruun Møller Alle metoder og materialer som anvendes skal være testet, og anerkendt som værende bedste standard indenfor området. Alle behandlinger udføres aseptisk under anvendelse af kofferdam. Lidt afhængigt af tandens diagnose, kan behandlingen udføres i et eller to tempi. En tand med diagnosen pulpitis irreversibilis rodfyldes ofte samme dag, forudsat at den ikke har været forbundet med meget kraftige symptomer. Har der været det, afventes normalt symptomfrihed, før tanden rodfyldes. Ved diagnoserne necrosis pulpae, parodontitis apicalis eller ved revisionsbehandlinger benyttes oftest mellem-seance indlæg evt. i kombination med jod indlæg og/eller fotosan desinfektion. Der findes for tiden mange roterende og reciprokerende systemer til udrensning af rodkanaler. Vi bruger en kombination af flere, lidt afhængigt af tandens anatomi. Vi råder over flere systemer, herunder Protaper, Protaper Next, Race og Reciproc. Ikke to tænder er ens, og derfor gælder det om at vælge det system eller den kombination af flere systemer, som tillader den mest effektive og sikreste udrensning af rodkanalerne. Med hensyn til skylleprocedure, anvendes normalt natriumhypoklorit 2,5% eller 5% undervejs under udrensning, citronsyre eller EDTA til at fjerne smearlayer, samt klorhexidin 2% til endelig desinfektion. Alle skyllevæsker aktiveres med ultralyd under behandlingen, da undersøgelser har vist, at man hermed opnår bedst effekt af væskerne i den apikale den af rodsystemet. Til rodfyldning anvendes almindelige kalibrerede guttapercha points samt sealer. Guttaperchaen kondenseres og fjernes indtil 3-5mm fra apex, og der laves backfill med varm guttapercha. Over kanalindgangene dækkes af med Ultrablend, som er en calciumhydroxid-holdig flow plast, og endeligt laves en provisorisk fyldning med glasionomer cement. Den endelige restaurering overlades til patientens egen tandlæge Bagsværd Tandlæge Center råder nu over en Cone Beam 3D scanner. Vi har alle patienter ind i mellem, som fortsat har symptomer, på trods af at konventionelle billeder viser pæne apikale forhold, og her kommer scanneren virkelig til sin ret. Ved hjælp af 3D optagelser er vi i mange tilfælde i stand til at diagnosticere ubehandlede kanaler, apikal patologi osv., som ellers ikke ses på konventionelle røntgen, og vi kan dermed oftere end før afhjælpe patienterne deres symptomer. 5

4 Det vigtigste om rodspidsamputation og retrograd rodfyldning Af: Jens Tang Mærkedahl Indikation: Ved akut eller kronisk apikal parodontit, ved tilgængelige og tidlige stadier af eksterne resorptioner, og ved tilgængelige parietale perforationer. Den akutte infektion behandles palliativt med antibiotikum og eventuel incidering af en mulig absces. Husk at antibiotikum ikke er kurativt. Materiale: Bagsværd Tandlæge Center anvender Retroplast, hvilket erfaringsmæssigt giver de mest vævsvenlige forhold for heling. Succes og prognose: Behandlingen siges at være en succes ved fravær af subjektive symptomer og objektive tegn på fuld heling efter 10 til 14 måneder vha. en intraoral undersøgelse og røntgen. Ved delvis heling efter 10 til 14 måneder, kan der observeres op til 4 år før reoperation udføres eller tanden fjernes. Ved manglende objektive tegn på heling, kan der reopereres, dog med bevidstheden om af prognosen iflg. litteraturen er 50% for succes. I litteraturen beskrives generelle succesrater på mellem 60 til 90% for førstegangs operationer, når en moderne teknik anvendes, og når både tandens top- og rodfyldning fremstår sufficient. Følgende forudsætninger skal derudover være opfyldt: 1. Den faciale knoglelamel skal være bevaret efter endt resektion og retrograd rodfyldning, hvorved den receserede rodspids og knoglelæsion er isoleret fra det orale miljø. 2. Hvis den faciale knoglelamel mangler helt eller delvis ved opklapning reduceres succesraten til hhv. 52% og 57% for førstegangs operationer. 3. Der må ikke være kommunikation mellem den apikale infektion og en parodontal læsion. 4. Tanden skal være fastsiddende, også efter rodresektionen, og tanden skal være fri for traumatisk okklusion. Dette stiller krav til det præoperative fæste, ikke mindst på parodontalt svækkede patienter. 5. Hvis tanden er blevet rodbehandlet pga. infraktioner må en ringere prognose forventes. Præ- og peroperativt forløb for patienten: Patienten vil blive informeret om generelle og individuelle risici, og prognostiske overvejelser. Patientens samtykke vil blive indhentet mundtligt forud for behandlingens gennemførelse og accept af fjernelse af tanden, hvis tanden ikke kan bevares. Peroperativt informeres patienten om indgrebets progression og eventuelle nødvendige afvigelse fra den oprindelige plan. Postoperativt forløb for patienten: Patienterne informeres mundtligt og skrifteligt om sårpleje og medgives Klorhexidin- digluconat 0,2% til skylning to til tre gange dagligt frem til suturfjernelsen. Patienten medgives en recept på Ibuprofen e.l. til smertedækning. De fleste patienter oplever tiltagende ømhedsmerter og hævelse de første to til fire dage efteroperationen. Særligt hævelsen fremhæves af patienterne som generende, sjældent ømheden/ smerterne. I enkelte tilfælde vil suturerne begynde at gnave hen mod dagen for suturfjernelsen. Suturerne fjernes efter 5 til 7 dage, hvorefter almindelig mundhygiejne gradvis kan genoptages. Kontrol røntgen af operationsfeltet gennemføres efter 10 til 14 måneder. 7

5 Det vigtigste og nyeste om implantater Af: Henrik Gutte Koch Dokumentationen om holdbarheden og anvendeligheden af kortere og tyndere implantater fortsætter. Det er idag mere og mere accep-teret, at i en hård mandibelknogle kan implantater ned til 6-8 mm anvendes, og især hvis flere implantaters suprastrukturer sammensvej-ses (splintes). Tilsvarende i overkæben, som jo er blødere, accepteres i større omfang end tidligere kortere implantater, som flytter indikationen for sinusløft. Tyndere implantater på bone- level niveau anvendes overvejende i den kosmetiske zone. Det er uendeligt sjældent, at et implantat knækker. D.S.O.I. (Dansk Selskab for Oral Implantologi) har netop afholdt forårsmøde om korte implantater, som bekræfter ovenstående. På dette møde fortalte prof. Pinholt fra København bl.a., at tendensen var på vej væk fra blok-transplantater til partikuleret knogle, som medfører mindre resorption og mindre morbiditet hos patienterne. Bio-oss bliver stadig i høj grad anvendt sammen med partikuleret knogle, men Bio-oss blokke er på vej ud. I takt med større accept af de korte implantater, er cristatransplantater fra hoften også på retur. Ekstraktion og immediat indsættelse af implantat bør kun udføres under særlige omstændigheder, med særlig forsigtighed i den kosmetiske zone. Vi taler idag om immediat indsættelse, tidlig indsættelse og sen indsættelse, som vurderes individuelt efter en række forhold såsom knogleopbygning, knoglekvalitet, patientens helbredstilstand, mundhygiegne, medicinske forhold m.m. Immediat indsættelse udgør næppe mere end 5-6 % af vores implantatindsættelser, vores standard er stadig 2 måneders opheling af bløddele efter ex af en- rodede tænder og præmolarer, 3 måneder ved molarer. Stadig flere suprastrukturer skruefixeres. Dette giver større flexibilitet ved komplikationer og skader på de protetiske dele, samt evt senere udbygning med naboimplantater. Desuden sættes overskydende cement ofte i forbindelse med udviklingen af peri- implantitis. Tidligere betænkeligheder ved svækkelse af kronen med en transkoronal skrue synes ikke at kunne bekræftes. Flere og flere foredragsholdere anfører i dag, at penicillinbehandling begrænses til præ/peroperativt (typisk Amoxillin eller anden beta-lactamantibiotika med effekt på gramneg. stave), i høj engangsdosis ( mg). Ved antibiotika allergi bruges f.eks. Dalacin (Clinda-mycin) 600 mg. Tilsvarende går udviklingen og dokumentationen fortsat for accept af tidligere belastning efter indsættelse. Belastning med suprastrukturer har længe været veldokumenteret immediat for implantater i brokonstruktioner med god, primær stabilitet i god knoglekvalitet. For enkelttandskroner anbefaler vi dog oftest stadig 3 måneders integrering før cementering af endelig krone. Provisorisk krone ude af occlusion kan ofte anvendes ved behov, hos os til priser fra 1200 kr. 9 Sinusløft - både med osteotom - teknik og med traditionelt lateralt vindue - bliver stadig mere og mere anerkendt, og succesraten ved gennemførte løft nærmer sig indsættelse uden sinusløft (96-97%) med flere forskellige knogleerstatnings-materialer. Begge operationstyper er helt daglig rutine i vores implantatpraksis idag, hvor vores rutine er 40-50% partikuleret knogle blandet i Bio-oss, for hvilken der er god dokumentation. Piezo-kirurgi efter de nyeste teknikker til såvel lateralt sinusløft og som erstatning for det traditionelle osteotom tilbyder i dag patienterne en mere skånsom operation, en teknik vi netop har indført i Bagsværd.

6 Undgå nerveskader ved fjernelse af mandiblens 3. molar Af Herik Gutte Koch Der ses op til gange flere nerveskader ved total fjernelse end ved koronektomi ved en UK 3. molars fjernelse med vanskelig beliggenhed (ref.4). Der er op til 30% risiko for midlertidig eller permanent nerveskade ved direkte kontakt mellem nervus alveolaris og tandens rod (ref.2). Ved gennemgang af litteraturen er en række komplikationer ved fjernelse af mandiblens visdomstand velbeskrevet (i det følgende M3 inf.). Kort kan nævnes postoperativ infektion, trismus, eftersmerter, Dry socket, mandibel fraktur, beskadigelse af foranliggende 2. molar samt beskadigelse af N. alveolaris inf. og N. lingualis. Det er velkendt, at frekvens og omfang af komplikationer stiger med alderen, og flere refererer, at dette er bedst dokumenteret for patienter over 25 år. Der er således god grund til at fjerne retinerede visdomstænder tidligt i ungdommen, hvis dette i øvrigt er indiceret. Beskadigelse af N. alveolaris inf. (i det følgende kaldet n. alv.) betragtes af de fleste som en af de alvorligste komplikationer ved fjernelse af M3 inf. Sensoriske komplikationer ved kirurgisk fjernelse M3. inf. er ikke helt sjældne, og der anføres en hyppighed af skader på n.alv. i forskellige opgørelser til mellem 0,5 og 22%, med større risiko jo dybere retineret, jo mere oralt og jo nærmere Mandibularkanalen. Risikoen for mere permanente skader, hvor de sensoriske forstyrrelser varer mere end 6 måneder, beskrives at være 1-4%, med en overvægt omkring 1%. (Ref. 1,2 og 6). Selvom risikoen for sådanne permanente skader således er relativt lav, er det vigtigt at huske på, at i de forekommende tilfælde er skaden en alvorlig komplikation for patienten, og at såfremt M3 inf. s beliggenhed er i umiddelbar relation til nerven, forøges risikoen for skader markant. Såfremt nervekanalens kortikallamel mangler ud for rodens overlap, beskrives risikoen for midlertidig eller vedvarende nerveskade som 11,8 til 30%! (ref. 1 og 2). En formørkning af roden ud for kanalen eller en ændring i dens volumen og forløb (oftest indsnævring) er andre indikationer for umiddelbar relation mellem nerve og rod (2). Hyppigheden af tandens umiddelbare relation til nerven er størst, når kanalen ligger oralt for tanden, mindre ved beliggenhed lige under tandens rodspids(er), og mindst hvor kanalen er beliggende bukkalt for tanden. På konventionelle røntgenbilleder, hvor der på alle var overlap af kanalen, kunne der på Cone Beam 3D konstateres en fuldstændig adskillelse mellem n.alv. og tanden på 33 %, med betydelig nedsættelse af risiko for beskadigelse af nerven til følge ved operativ fjernelse af M3 inf. (2). Når tanden overlapper Mandibularkanalen, er det således vigtigt at konstatere ved supplerende undersøgelser før fjernelse, hvorvidt tanden er i umiddelbar relation til n. alv. Her kan en 3D Cone beam skanning være indiceret. Koronektomi eller total fjernelse? Koronektomi (i det følgende KT) er en nyere beskrevet teknik, hvor primært tandens krone fjernes, og de mest apikale dele af rodspidserne i relation til Mandibularkanalen efterlades. En forudsætning for denne teknik er en vital pulpa samt fravær af infektiøse tilstande omkring tanden, som kan være frembrudt eller helt eller delvist retineret. Et ulempe ved KT har været anført, at der er risiko for senere infektion og behov for følgende kirurgisk fjernelse af de efterladte rodstumper. En nyere review article (4) gennemgår de fire vigtigste kontrollerede, randomiserede undersøgelser, som sammenligner KT med total fjernelse. Alle cases er fra oral-kirurgiske specialafdelinger, af patienter med M3 inf. i særlig risiko for nerveskade grundet beliggenhed tæt på Mandibularkanalen. Resutatet på de i alt 940 patienter viste, at 7,8 % (42 tilfælde) af de totalt fjernede tænder blev registreret som såkaldte nerve events mod kun 0,5% (2 tilfælde) i gruppen med KT, hvilket giver gange flere nerveskader ved totalfjernelse end ved koronektomi. Der var ingen forskel m.h.t. postoperativ infektion og Dry Socket, men signifikant flere eftersmerter en uge postoperativt i gruppen med total fjernelse af M3 inf. (34% vs 23%. p<0,01) ). Hos 2% ( 8 patienter) i KT gruppen var det efterfølgende nødvendigt operativt at fjerne de efterladte rodstumper. Forfatternes konklusion: Koronektomi kan beskytte den inferiore, alveolære nerve ved fjernelse af 3. molarer med høj risiko for nerveskade, sammenlignet med total fjernelse. Desuden tyder det på, at postoperative smerter en uge efter operationen er reduceret. I en nyere dansk undersøgelse (5) vurderede kirurgen først behov for KT eller konventionel, total fjernelse på alm. panoramabilleder, og herefter atter efter at have taget en 3D Cone Beam. Resultatet blev, at 12 % af patienterne i undersøgelsen fik ændret deres behandlingsplan efter 3D optagelsen, og at der blev foretaget 37,5% flere KT end først planlagt uden 3D. 11 Skader på nervus lingualis Hyppigheden af skader på n. Lingualis varierer i litteraturen fra 0,3 % til 5,8% med en stigende risiko ved dyb retinering samt oral lejring (2). Sidst-nævnte kan kun vanskeligt vurderes ved retinerede tænder på konventionelle røntgenbilleder. Det bemærkes, at skader på såvel n. lingualis og n. alv. kan forekomme selv ved almindelig extraktion. Bagsværd Tandlæge Center tager altid Cone beam 3D inden kirurgisk fjernelse af alle tænder, hvor rødder overlapper Mandibularkanalen. Ofte vælges en koronektomi ved nær relation mellem tandrod og kanal. Hvor tanden skønnes i direkte kontakt med n. alv. jf. ovennævnte, henvises patienten til TMK specialtandlægeafd hvis ikke koronektomi vælges. Litteratur: 1: G. Juodzbalys et al: Mandibular Third Molar Impaction: Review of Litterature in : J.Oral maxillofac. Res. 2013, 4, : Jun, S.H.et al. Anatomical differences in lower third molars visualized by 2D and 3D X-ray imaging: clinical outcomes after extraction. int.j Oral maxillofac. 2013;42: : Valmaseda- Castellon E et al: inferior nerve damage after lower third molar surgical extraxtions; a prospective study of 1117 surgical extractions. In: Oral surg oral Med oral pathol Oral Radiol Endod 2001;92: : Long H et al. Coronectomy vs. Total Removal for Third Molar extraction: A systematic Review. In: J dental Research 91(7): , : Matzen LH et al: Influence of Cone Beam CT on treatment plan before surgical intervention of mandibular 3. Molara and impact of radiografic factors on deciding on Coronectomy vs surgical removal. In: Dentomaxillo fac Radiol 2013; 42 6: Rinton, T et al: A randomized, controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars. in: Br. j oral maxillofac Surg 2005;43(1)7-12

7 Det vigtigste om parodontal kirurgi og peri-implantitis Billede 1 Billede 2 Billede 3 Billede 4 Af: Ragnhild Kirkegaard Der er ikke sket den store udvikling indenfor parodontal kirurgi og anvendte teknikker de senere år. Den kirurgiske teknik med den traditionelle lap-operation kræver god operativ erfaring for at blive vellykket, og har til formål at fjerne uønskede patogene bakteriebelægninger i dybe pocher, samt at reducere dybden af disse. Supplerende, antibiotisk behandling vurderes selektivt, og er ikke standard. For at øge succesraten af en PAoperation bør patienten inden operationen: - Have gennemgået nødvendig udvidet parodontal behandling. - Have gennemført nødvendige kontroller og opfølgninger. - Udvise sufficient mundhygiejne. Eventuelle medicinske tilstande bør være udredt inden operation. Patient case: Billede 1. patienten modtaget i 2008 fra henvisende tandlæge, bemærk defekt -6 distalt. Patienten har gennemgået udvidet Pa behandling med efterfølgende kontroller. I 2009 persisterer defekt -6, med poche distal på 8 mm med blødning og pus. Der foretages konventionel lapoperation med fjernelse af granulationsvæv og rodcurretage. Billede 2 er fra seneste BW januar Klinisk ses nu helt sunde periodontale forhold. Ved parodontal kirurgi kan supplerende anvendes Emdogain (Straumann) til støtte for den parodontale regeneration, hvor nogen dokumentation kendes. Vore erfaringer hermed er gode i udvalgte tilfælde, men anvendelsen begrænses af en meget høj pris. Gelen appliceres direkte i knoglepoche på den blottede rodoverflade efter omhyggelig curretage. Emdogain proteinet danner en uopløselig tredimentionel matrix, der faciliterer parodontalcellernes migration og således giver mulighed for regeneration af de periodontale støttevæv. Emdogain kan anvendes ved vertikale knoglepocher. 13 Det vigtigste om perimplantitis Årsagen til Periimplantitis kan være ganske forskellige. F.eks. Insufficient mundhygiejne, cement overskud ved de cementerede løsninger eller suprastrukturer der ikke er på plads, hvorved der opstår en spalte mellem abutment og krone. Røntgenkontrol af protetikken ved aflevering er en nødvendighed Periimplantitis kan forværres af rygning og generelle systemiske sygdomme og medicinering. Ved periimplantisis forårsaget af en spalte mellem abutment og krone bør ny krone fremstilles. Ved tegn på infektion omkring implantater indledes naturligvis med omhyggelig patient instruktion, og opfølgende kontroller. Persisterer tilstanden er parodontal kirurgi nødvendigt. Tidlig indsats er vigtig, da progressionen af periimplantitis er hurtigere end den vi kender fra parodontose. Billede 3 og 4 viser periimplantitis med pus (3), og tilstanden eftr opklapning og indledende udrensning (4). Selve operationen udføres operationsteknisk som ved konventionel lapoperation med incision, rouginering af slimhindelappen, omhyggelig curretage for fjernelse af granulationsvæv. Herudover omhyggelig instrumentel afrensning af implantatoverfladerne samt rensning med 2 % Chlorhexidin Gluconat opløsning forud for reponering og suturering af slimhindelappen. Der findes forskellige stive børster beregnet til kirurgisk vinkelstykke, som kan være en hjælp. Specialhåndinstrumenter (cyretter) af titanium anbefales. Knogleopbygning anvendes kun i den æstetiske zone for at opretholde blødtvæv profilen. Gendannelse af knoglefæste kan ikke med sikkerhed forventes. Prognosen for kirurgisk periimplantit behandling er meget variabel. Det er en alvorlig tilstand der kan koste implantater, så tidlig indsats er afgørende. Efter diagnosticeret periimplantitis bør patienten fremadrettet til kontrol hver 3 mdr. På modstående side ses billeder fra en operation for periimplantitis.

8 Det vigtigste om 3D Cone Beam CT-skanning Af: Herik Gutte Koch Siden årtusindskiftet har udbredelsen af computer tomografi (CT) taget næsten exponentiel fart. Cone Beam skannere eller CBCT (grundet den cone -formede stråleudsendelse) er mindre, forenklede udgaver af de CT skannere, vi kender fra hospitalsverdenen. De er på hastig fremmarch i odontologisk diagnostik, ikke mindst grundet den lavere pris og lavere stråledosis. Samtidig er de mindre pladskrævende. Optagelserne er enkle for operatøren (lettere end panorama-optagelser) - og billederne er umiddelbart målfaste, uden forvrængning, og uden at kalibrering er nødvendig i alle dimensioner. De nye 2-dimensionelle snit i det axiale, sagittale og coronale plan, samt 3- dimensionelle optagelser af kæber, tænder og strukturer giver tandlægen helt nye muligheder. De vigtigste indikationsområder, som vi gennem nu det første år med vores Cone Beam har haft glæde af, er: Lejringsbestemmelse og fund af tænder, rødder og fremmedlegemer, Behandlingsplanlægning og kontrol ved implantologi og kirurgi, herunder især fjernelse af 3. molar i underkæben, grundet dens ofte nære relation til Mandibularkanalen. Udredning af periapikale og andre patologier. Diagnostik af rodfrakturer, resorptioner og og parietale perforationer. 15 Fund af vanskeligt diagnostiserbare rødder og rodkanaler ved endodonti. Ikke sjældent kan vi således stille en diagnose, hvor der er specifikke eller uspecifikke symptomer, som ikke på anden vis kan lede til en sådan diagnostik uden CBCT. Enheden som måles kaldes Voxel, hvor 3D volumen-elementet er tilføjet det 2-dimensionelle Pixel. Stråledosis opgøres i milli eller micro siverts (μsv). For at begrænse disse bør vælges mindst muligt billedudsnit FOV (Field Of View). Stråledosis for en CBCT optagelse er μsv, afhængig af apparattype og FOV. Tilsvarende typiske effektive doser (μsv) er: konv. Intraoralt billede : 2-3, Panorama: 13-20, Konventionel hospitals CT: Den årlige baggrundsstråling er ca μsv i Danmark. I f.eks. Finland er baggrundsstrålingen 2-3 gange højere grundet radum i undergrunden. En Pilot bestråles med μsv på en langtur. En finsk pilot er således årligt mere end 100 CBCT optagelser bagud i forhold til en gennemsnitsdansker. Der skal altid foreligge en beskrevet indikation for enhver optagelse, og der er - især ved henvisninger - øgede krav til beskrivelse af optagelserne samt diagnoser som til øvrige røntgen-optagelser. Det kræver en vis træning og erfaring at beskrive en CBCT skanning.

9 Bagsværd Hovedgade 99.1 tlf Bagsværd Tandlæge Center en af Københavns største tandlægeklinikker med 9 behandlere og 20 ansatte, Klinikken ligger tæt på Bagsværd S-station, der er fri parkering lige udenfor hoveddøren og elevator. Vi har et online booking system, og klinikken er aldrig ferie-lukket.

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder Tandlægeskræk hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Dine tænder NUMMER 2 MARTS 2006 VEDLAGT SOM UAFHÆNGIG TEMAAVIS I MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN, MARTS 2006 Din vej til et flot smil Det øger selvværdet

Læs mere

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Total Hoftealloplastik. Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi

Total Hoftealloplastik. Referenceprogram. Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi Total Hoftealloplastik Referenceprogram Dansk Ortopædisk Selskab & Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi November 2006 Indholdsfortegnelse Grad af Evidens og styrke af anbefalinger 3 Kapitel

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Kliniksalg under forandring 4 En formand træder til 8 Årsmøde i PTO 14 PUS - Partner Udviklings Samtaler 20 Tandplejeprognosen og

Læs mere

Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer

Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer 1 Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer Udarbejdet af arbejdsgruppe under Dansk Karkirurgisk Selskab: Niels Bækgaard, Overlæge, klinisk lektor, Karkirurgisk afdeling B, Gentofte

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Danmark. Straumann Education

Danmark. Straumann Education Danmark Straumann Education 2015 Øget faglig viden giver styrke og arbejdsglæde på tandklinikken. Velkommen til 2015 kursuskatalog fra Straumann. Vi kan tilbyde omfattende kurserprogrammer af høj kvalitet

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI

BETÆNKNING ORAL HISTOPATOLOGI BETÆNKNING OM ORAL HISTOPATOLOGI Afgivet af et af sundhedsstyrelsen nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 797 KØBENHAVN 1977 ISBN 87-503-2208-7 Statens trykningskontor In 02-480-bet. Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere