Det vigtigste du bør vide om...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vigtigste du bør vide om..."

Transkript

1 Det vigtigste du bør vide om...

2 Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er en henvisningspraksis indenfor implantologi, alm. kirurgi, endodonti, PA-og peri-implantitis kirurgi og behandling samt Cone Beam CT skanninger. Vi tandlæger på Bagsværd Tandlæge Center gav for nyligt os selv hver især den lille opgave kort at formulere: INDHOLD Endodonti... s. 5 Hvad er den allervigtigste viden vi som tandlæger bør have indenfor det faglige område, vi hver især gennem årene har valgt at gøre til vores specielle fagområde? Apikal kirurgi... s. 7 Vi håber således med dette hæfte at give dig en kort opdatering over nogle af vort fags vigtige fagområder, som vi konfronteres med i vores dagligdag som tandlæger. Implantater... s. 9 Lav det du er god til, og synes er sjovt! Undgå nerveskader - 3. molar i underkæben... s. 11 Såfremt du vælger at henvise til os for assistance på eet af de her i hæftet nævnte områder, vil vi love dig, at vi vil gøre vort yderste for at yde dig og din patient den bedst mulige behandling og service! Parodontologi og peri-implantitis kirurgi... s. 13 Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte Koch Implantologi & alm. kirurgi Med venlig hilsen Bagsværd Tandlæge Center Cone Beam 3D... s. 15

3 Det vigtigste om endodonti 5-rodet +6 (3D) Af: Christian Bruun Møller Alle metoder og materialer som anvendes skal være testet, og anerkendt som værende bedste standard indenfor området. Alle behandlinger udføres aseptisk under anvendelse af kofferdam. Lidt afhængigt af tandens diagnose, kan behandlingen udføres i et eller to tempi. En tand med diagnosen pulpitis irreversibilis rodfyldes ofte samme dag, forudsat at den ikke har været forbundet med meget kraftige symptomer. Har der været det, afventes normalt symptomfrihed, før tanden rodfyldes. Ved diagnoserne necrosis pulpae, parodontitis apicalis eller ved revisionsbehandlinger benyttes oftest mellem-seance indlæg evt. i kombination med jod indlæg og/eller fotosan desinfektion. Der findes for tiden mange roterende og reciprokerende systemer til udrensning af rodkanaler. Vi bruger en kombination af flere, lidt afhængigt af tandens anatomi. Vi råder over flere systemer, herunder Protaper, Protaper Next, Race og Reciproc. Ikke to tænder er ens, og derfor gælder det om at vælge det system eller den kombination af flere systemer, som tillader den mest effektive og sikreste udrensning af rodkanalerne. Med hensyn til skylleprocedure, anvendes normalt natriumhypoklorit 2,5% eller 5% undervejs under udrensning, citronsyre eller EDTA til at fjerne smearlayer, samt klorhexidin 2% til endelig desinfektion. Alle skyllevæsker aktiveres med ultralyd under behandlingen, da undersøgelser har vist, at man hermed opnår bedst effekt af væskerne i den apikale den af rodsystemet. Til rodfyldning anvendes almindelige kalibrerede guttapercha points samt sealer. Guttaperchaen kondenseres og fjernes indtil 3-5mm fra apex, og der laves backfill med varm guttapercha. Over kanalindgangene dækkes af med Ultrablend, som er en calciumhydroxid-holdig flow plast, og endeligt laves en provisorisk fyldning med glasionomer cement. Den endelige restaurering overlades til patientens egen tandlæge Bagsværd Tandlæge Center råder nu over en Cone Beam 3D scanner. Vi har alle patienter ind i mellem, som fortsat har symptomer, på trods af at konventionelle billeder viser pæne apikale forhold, og her kommer scanneren virkelig til sin ret. Ved hjælp af 3D optagelser er vi i mange tilfælde i stand til at diagnosticere ubehandlede kanaler, apikal patologi osv., som ellers ikke ses på konventionelle røntgen, og vi kan dermed oftere end før afhjælpe patienterne deres symptomer. 5

4 Det vigtigste om rodspidsamputation og retrograd rodfyldning Af: Jens Tang Mærkedahl Indikation: Ved akut eller kronisk apikal parodontit, ved tilgængelige og tidlige stadier af eksterne resorptioner, og ved tilgængelige parietale perforationer. Den akutte infektion behandles palliativt med antibiotikum og eventuel incidering af en mulig absces. Husk at antibiotikum ikke er kurativt. Materiale: Bagsværd Tandlæge Center anvender Retroplast, hvilket erfaringsmæssigt giver de mest vævsvenlige forhold for heling. Succes og prognose: Behandlingen siges at være en succes ved fravær af subjektive symptomer og objektive tegn på fuld heling efter 10 til 14 måneder vha. en intraoral undersøgelse og røntgen. Ved delvis heling efter 10 til 14 måneder, kan der observeres op til 4 år før reoperation udføres eller tanden fjernes. Ved manglende objektive tegn på heling, kan der reopereres, dog med bevidstheden om af prognosen iflg. litteraturen er 50% for succes. I litteraturen beskrives generelle succesrater på mellem 60 til 90% for førstegangs operationer, når en moderne teknik anvendes, og når både tandens top- og rodfyldning fremstår sufficient. Følgende forudsætninger skal derudover være opfyldt: 1. Den faciale knoglelamel skal være bevaret efter endt resektion og retrograd rodfyldning, hvorved den receserede rodspids og knoglelæsion er isoleret fra det orale miljø. 2. Hvis den faciale knoglelamel mangler helt eller delvis ved opklapning reduceres succesraten til hhv. 52% og 57% for førstegangs operationer. 3. Der må ikke være kommunikation mellem den apikale infektion og en parodontal læsion. 4. Tanden skal være fastsiddende, også efter rodresektionen, og tanden skal være fri for traumatisk okklusion. Dette stiller krav til det præoperative fæste, ikke mindst på parodontalt svækkede patienter. 5. Hvis tanden er blevet rodbehandlet pga. infraktioner må en ringere prognose forventes. Præ- og peroperativt forløb for patienten: Patienten vil blive informeret om generelle og individuelle risici, og prognostiske overvejelser. Patientens samtykke vil blive indhentet mundtligt forud for behandlingens gennemførelse og accept af fjernelse af tanden, hvis tanden ikke kan bevares. Peroperativt informeres patienten om indgrebets progression og eventuelle nødvendige afvigelse fra den oprindelige plan. Postoperativt forløb for patienten: Patienterne informeres mundtligt og skrifteligt om sårpleje og medgives Klorhexidin- digluconat 0,2% til skylning to til tre gange dagligt frem til suturfjernelsen. Patienten medgives en recept på Ibuprofen e.l. til smertedækning. De fleste patienter oplever tiltagende ømhedsmerter og hævelse de første to til fire dage efteroperationen. Særligt hævelsen fremhæves af patienterne som generende, sjældent ømheden/ smerterne. I enkelte tilfælde vil suturerne begynde at gnave hen mod dagen for suturfjernelsen. Suturerne fjernes efter 5 til 7 dage, hvorefter almindelig mundhygiejne gradvis kan genoptages. Kontrol røntgen af operationsfeltet gennemføres efter 10 til 14 måneder. 7

5 Det vigtigste og nyeste om implantater Af: Henrik Gutte Koch Dokumentationen om holdbarheden og anvendeligheden af kortere og tyndere implantater fortsætter. Det er idag mere og mere accep-teret, at i en hård mandibelknogle kan implantater ned til 6-8 mm anvendes, og især hvis flere implantaters suprastrukturer sammensvej-ses (splintes). Tilsvarende i overkæben, som jo er blødere, accepteres i større omfang end tidligere kortere implantater, som flytter indikationen for sinusløft. Tyndere implantater på bone- level niveau anvendes overvejende i den kosmetiske zone. Det er uendeligt sjældent, at et implantat knækker. D.S.O.I. (Dansk Selskab for Oral Implantologi) har netop afholdt forårsmøde om korte implantater, som bekræfter ovenstående. På dette møde fortalte prof. Pinholt fra København bl.a., at tendensen var på vej væk fra blok-transplantater til partikuleret knogle, som medfører mindre resorption og mindre morbiditet hos patienterne. Bio-oss bliver stadig i høj grad anvendt sammen med partikuleret knogle, men Bio-oss blokke er på vej ud. I takt med større accept af de korte implantater, er cristatransplantater fra hoften også på retur. Ekstraktion og immediat indsættelse af implantat bør kun udføres under særlige omstændigheder, med særlig forsigtighed i den kosmetiske zone. Vi taler idag om immediat indsættelse, tidlig indsættelse og sen indsættelse, som vurderes individuelt efter en række forhold såsom knogleopbygning, knoglekvalitet, patientens helbredstilstand, mundhygiegne, medicinske forhold m.m. Immediat indsættelse udgør næppe mere end 5-6 % af vores implantatindsættelser, vores standard er stadig 2 måneders opheling af bløddele efter ex af en- rodede tænder og præmolarer, 3 måneder ved molarer. Stadig flere suprastrukturer skruefixeres. Dette giver større flexibilitet ved komplikationer og skader på de protetiske dele, samt evt senere udbygning med naboimplantater. Desuden sættes overskydende cement ofte i forbindelse med udviklingen af peri- implantitis. Tidligere betænkeligheder ved svækkelse af kronen med en transkoronal skrue synes ikke at kunne bekræftes. Flere og flere foredragsholdere anfører i dag, at penicillinbehandling begrænses til præ/peroperativt (typisk Amoxillin eller anden beta-lactamantibiotika med effekt på gramneg. stave), i høj engangsdosis ( mg). Ved antibiotika allergi bruges f.eks. Dalacin (Clinda-mycin) 600 mg. Tilsvarende går udviklingen og dokumentationen fortsat for accept af tidligere belastning efter indsættelse. Belastning med suprastrukturer har længe været veldokumenteret immediat for implantater i brokonstruktioner med god, primær stabilitet i god knoglekvalitet. For enkelttandskroner anbefaler vi dog oftest stadig 3 måneders integrering før cementering af endelig krone. Provisorisk krone ude af occlusion kan ofte anvendes ved behov, hos os til priser fra 1200 kr. 9 Sinusløft - både med osteotom - teknik og med traditionelt lateralt vindue - bliver stadig mere og mere anerkendt, og succesraten ved gennemførte løft nærmer sig indsættelse uden sinusløft (96-97%) med flere forskellige knogleerstatnings-materialer. Begge operationstyper er helt daglig rutine i vores implantatpraksis idag, hvor vores rutine er 40-50% partikuleret knogle blandet i Bio-oss, for hvilken der er god dokumentation. Piezo-kirurgi efter de nyeste teknikker til såvel lateralt sinusløft og som erstatning for det traditionelle osteotom tilbyder i dag patienterne en mere skånsom operation, en teknik vi netop har indført i Bagsværd.

6 Undgå nerveskader ved fjernelse af mandiblens 3. molar Af Herik Gutte Koch Der ses op til gange flere nerveskader ved total fjernelse end ved koronektomi ved en UK 3. molars fjernelse med vanskelig beliggenhed (ref.4). Der er op til 30% risiko for midlertidig eller permanent nerveskade ved direkte kontakt mellem nervus alveolaris og tandens rod (ref.2). Ved gennemgang af litteraturen er en række komplikationer ved fjernelse af mandiblens visdomstand velbeskrevet (i det følgende M3 inf.). Kort kan nævnes postoperativ infektion, trismus, eftersmerter, Dry socket, mandibel fraktur, beskadigelse af foranliggende 2. molar samt beskadigelse af N. alveolaris inf. og N. lingualis. Det er velkendt, at frekvens og omfang af komplikationer stiger med alderen, og flere refererer, at dette er bedst dokumenteret for patienter over 25 år. Der er således god grund til at fjerne retinerede visdomstænder tidligt i ungdommen, hvis dette i øvrigt er indiceret. Beskadigelse af N. alveolaris inf. (i det følgende kaldet n. alv.) betragtes af de fleste som en af de alvorligste komplikationer ved fjernelse af M3 inf. Sensoriske komplikationer ved kirurgisk fjernelse M3. inf. er ikke helt sjældne, og der anføres en hyppighed af skader på n.alv. i forskellige opgørelser til mellem 0,5 og 22%, med større risiko jo dybere retineret, jo mere oralt og jo nærmere Mandibularkanalen. Risikoen for mere permanente skader, hvor de sensoriske forstyrrelser varer mere end 6 måneder, beskrives at være 1-4%, med en overvægt omkring 1%. (Ref. 1,2 og 6). Selvom risikoen for sådanne permanente skader således er relativt lav, er det vigtigt at huske på, at i de forekommende tilfælde er skaden en alvorlig komplikation for patienten, og at såfremt M3 inf. s beliggenhed er i umiddelbar relation til nerven, forøges risikoen for skader markant. Såfremt nervekanalens kortikallamel mangler ud for rodens overlap, beskrives risikoen for midlertidig eller vedvarende nerveskade som 11,8 til 30%! (ref. 1 og 2). En formørkning af roden ud for kanalen eller en ændring i dens volumen og forløb (oftest indsnævring) er andre indikationer for umiddelbar relation mellem nerve og rod (2). Hyppigheden af tandens umiddelbare relation til nerven er størst, når kanalen ligger oralt for tanden, mindre ved beliggenhed lige under tandens rodspids(er), og mindst hvor kanalen er beliggende bukkalt for tanden. På konventionelle røntgenbilleder, hvor der på alle var overlap af kanalen, kunne der på Cone Beam 3D konstateres en fuldstændig adskillelse mellem n.alv. og tanden på 33 %, med betydelig nedsættelse af risiko for beskadigelse af nerven til følge ved operativ fjernelse af M3 inf. (2). Når tanden overlapper Mandibularkanalen, er det således vigtigt at konstatere ved supplerende undersøgelser før fjernelse, hvorvidt tanden er i umiddelbar relation til n. alv. Her kan en 3D Cone beam skanning være indiceret. Koronektomi eller total fjernelse? Koronektomi (i det følgende KT) er en nyere beskrevet teknik, hvor primært tandens krone fjernes, og de mest apikale dele af rodspidserne i relation til Mandibularkanalen efterlades. En forudsætning for denne teknik er en vital pulpa samt fravær af infektiøse tilstande omkring tanden, som kan være frembrudt eller helt eller delvist retineret. Et ulempe ved KT har været anført, at der er risiko for senere infektion og behov for følgende kirurgisk fjernelse af de efterladte rodstumper. En nyere review article (4) gennemgår de fire vigtigste kontrollerede, randomiserede undersøgelser, som sammenligner KT med total fjernelse. Alle cases er fra oral-kirurgiske specialafdelinger, af patienter med M3 inf. i særlig risiko for nerveskade grundet beliggenhed tæt på Mandibularkanalen. Resutatet på de i alt 940 patienter viste, at 7,8 % (42 tilfælde) af de totalt fjernede tænder blev registreret som såkaldte nerve events mod kun 0,5% (2 tilfælde) i gruppen med KT, hvilket giver gange flere nerveskader ved totalfjernelse end ved koronektomi. Der var ingen forskel m.h.t. postoperativ infektion og Dry Socket, men signifikant flere eftersmerter en uge postoperativt i gruppen med total fjernelse af M3 inf. (34% vs 23%. p<0,01) ). Hos 2% ( 8 patienter) i KT gruppen var det efterfølgende nødvendigt operativt at fjerne de efterladte rodstumper. Forfatternes konklusion: Koronektomi kan beskytte den inferiore, alveolære nerve ved fjernelse af 3. molarer med høj risiko for nerveskade, sammenlignet med total fjernelse. Desuden tyder det på, at postoperative smerter en uge efter operationen er reduceret. I en nyere dansk undersøgelse (5) vurderede kirurgen først behov for KT eller konventionel, total fjernelse på alm. panoramabilleder, og herefter atter efter at have taget en 3D Cone Beam. Resultatet blev, at 12 % af patienterne i undersøgelsen fik ændret deres behandlingsplan efter 3D optagelsen, og at der blev foretaget 37,5% flere KT end først planlagt uden 3D. 11 Skader på nervus lingualis Hyppigheden af skader på n. Lingualis varierer i litteraturen fra 0,3 % til 5,8% med en stigende risiko ved dyb retinering samt oral lejring (2). Sidst-nævnte kan kun vanskeligt vurderes ved retinerede tænder på konventionelle røntgenbilleder. Det bemærkes, at skader på såvel n. lingualis og n. alv. kan forekomme selv ved almindelig extraktion. Bagsværd Tandlæge Center tager altid Cone beam 3D inden kirurgisk fjernelse af alle tænder, hvor rødder overlapper Mandibularkanalen. Ofte vælges en koronektomi ved nær relation mellem tandrod og kanal. Hvor tanden skønnes i direkte kontakt med n. alv. jf. ovennævnte, henvises patienten til TMK specialtandlægeafd hvis ikke koronektomi vælges. Litteratur: 1: G. Juodzbalys et al: Mandibular Third Molar Impaction: Review of Litterature in : J.Oral maxillofac. Res. 2013, 4, : Jun, S.H.et al. Anatomical differences in lower third molars visualized by 2D and 3D X-ray imaging: clinical outcomes after extraction. int.j Oral maxillofac. 2013;42: : Valmaseda- Castellon E et al: inferior nerve damage after lower third molar surgical extraxtions; a prospective study of 1117 surgical extractions. In: Oral surg oral Med oral pathol Oral Radiol Endod 2001;92: : Long H et al. Coronectomy vs. Total Removal for Third Molar extraction: A systematic Review. In: J dental Research 91(7): , : Matzen LH et al: Influence of Cone Beam CT on treatment plan before surgical intervention of mandibular 3. Molara and impact of radiografic factors on deciding on Coronectomy vs surgical removal. In: Dentomaxillo fac Radiol 2013; 42 6: Rinton, T et al: A randomized, controlled clinical trial to compare the incidence of injury to the inferior alveolar nerve as a result of coronectomy and removal of mandibular third molars. in: Br. j oral maxillofac Surg 2005;43(1)7-12

7 Det vigtigste om parodontal kirurgi og peri-implantitis Billede 1 Billede 2 Billede 3 Billede 4 Af: Ragnhild Kirkegaard Der er ikke sket den store udvikling indenfor parodontal kirurgi og anvendte teknikker de senere år. Den kirurgiske teknik med den traditionelle lap-operation kræver god operativ erfaring for at blive vellykket, og har til formål at fjerne uønskede patogene bakteriebelægninger i dybe pocher, samt at reducere dybden af disse. Supplerende, antibiotisk behandling vurderes selektivt, og er ikke standard. For at øge succesraten af en PAoperation bør patienten inden operationen: - Have gennemgået nødvendig udvidet parodontal behandling. - Have gennemført nødvendige kontroller og opfølgninger. - Udvise sufficient mundhygiejne. Eventuelle medicinske tilstande bør være udredt inden operation. Patient case: Billede 1. patienten modtaget i 2008 fra henvisende tandlæge, bemærk defekt -6 distalt. Patienten har gennemgået udvidet Pa behandling med efterfølgende kontroller. I 2009 persisterer defekt -6, med poche distal på 8 mm med blødning og pus. Der foretages konventionel lapoperation med fjernelse af granulationsvæv og rodcurretage. Billede 2 er fra seneste BW januar Klinisk ses nu helt sunde periodontale forhold. Ved parodontal kirurgi kan supplerende anvendes Emdogain (Straumann) til støtte for den parodontale regeneration, hvor nogen dokumentation kendes. Vore erfaringer hermed er gode i udvalgte tilfælde, men anvendelsen begrænses af en meget høj pris. Gelen appliceres direkte i knoglepoche på den blottede rodoverflade efter omhyggelig curretage. Emdogain proteinet danner en uopløselig tredimentionel matrix, der faciliterer parodontalcellernes migration og således giver mulighed for regeneration af de periodontale støttevæv. Emdogain kan anvendes ved vertikale knoglepocher. 13 Det vigtigste om perimplantitis Årsagen til Periimplantitis kan være ganske forskellige. F.eks. Insufficient mundhygiejne, cement overskud ved de cementerede løsninger eller suprastrukturer der ikke er på plads, hvorved der opstår en spalte mellem abutment og krone. Røntgenkontrol af protetikken ved aflevering er en nødvendighed Periimplantitis kan forværres af rygning og generelle systemiske sygdomme og medicinering. Ved periimplantisis forårsaget af en spalte mellem abutment og krone bør ny krone fremstilles. Ved tegn på infektion omkring implantater indledes naturligvis med omhyggelig patient instruktion, og opfølgende kontroller. Persisterer tilstanden er parodontal kirurgi nødvendigt. Tidlig indsats er vigtig, da progressionen af periimplantitis er hurtigere end den vi kender fra parodontose. Billede 3 og 4 viser periimplantitis med pus (3), og tilstanden eftr opklapning og indledende udrensning (4). Selve operationen udføres operationsteknisk som ved konventionel lapoperation med incision, rouginering af slimhindelappen, omhyggelig curretage for fjernelse af granulationsvæv. Herudover omhyggelig instrumentel afrensning af implantatoverfladerne samt rensning med 2 % Chlorhexidin Gluconat opløsning forud for reponering og suturering af slimhindelappen. Der findes forskellige stive børster beregnet til kirurgisk vinkelstykke, som kan være en hjælp. Specialhåndinstrumenter (cyretter) af titanium anbefales. Knogleopbygning anvendes kun i den æstetiske zone for at opretholde blødtvæv profilen. Gendannelse af knoglefæste kan ikke med sikkerhed forventes. Prognosen for kirurgisk periimplantit behandling er meget variabel. Det er en alvorlig tilstand der kan koste implantater, så tidlig indsats er afgørende. Efter diagnosticeret periimplantitis bør patienten fremadrettet til kontrol hver 3 mdr. På modstående side ses billeder fra en operation for periimplantitis.

8 Det vigtigste om 3D Cone Beam CT-skanning Af: Herik Gutte Koch Siden årtusindskiftet har udbredelsen af computer tomografi (CT) taget næsten exponentiel fart. Cone Beam skannere eller CBCT (grundet den cone -formede stråleudsendelse) er mindre, forenklede udgaver af de CT skannere, vi kender fra hospitalsverdenen. De er på hastig fremmarch i odontologisk diagnostik, ikke mindst grundet den lavere pris og lavere stråledosis. Samtidig er de mindre pladskrævende. Optagelserne er enkle for operatøren (lettere end panorama-optagelser) - og billederne er umiddelbart målfaste, uden forvrængning, og uden at kalibrering er nødvendig i alle dimensioner. De nye 2-dimensionelle snit i det axiale, sagittale og coronale plan, samt 3- dimensionelle optagelser af kæber, tænder og strukturer giver tandlægen helt nye muligheder. De vigtigste indikationsområder, som vi gennem nu det første år med vores Cone Beam har haft glæde af, er: Lejringsbestemmelse og fund af tænder, rødder og fremmedlegemer, Behandlingsplanlægning og kontrol ved implantologi og kirurgi, herunder især fjernelse af 3. molar i underkæben, grundet dens ofte nære relation til Mandibularkanalen. Udredning af periapikale og andre patologier. Diagnostik af rodfrakturer, resorptioner og og parietale perforationer. 15 Fund af vanskeligt diagnostiserbare rødder og rodkanaler ved endodonti. Ikke sjældent kan vi således stille en diagnose, hvor der er specifikke eller uspecifikke symptomer, som ikke på anden vis kan lede til en sådan diagnostik uden CBCT. Enheden som måles kaldes Voxel, hvor 3D volumen-elementet er tilføjet det 2-dimensionelle Pixel. Stråledosis opgøres i milli eller micro siverts (μsv). For at begrænse disse bør vælges mindst muligt billedudsnit FOV (Field Of View). Stråledosis for en CBCT optagelse er μsv, afhængig af apparattype og FOV. Tilsvarende typiske effektive doser (μsv) er: konv. Intraoralt billede : 2-3, Panorama: 13-20, Konventionel hospitals CT: Den årlige baggrundsstråling er ca μsv i Danmark. I f.eks. Finland er baggrundsstrålingen 2-3 gange højere grundet radum i undergrunden. En Pilot bestråles med μsv på en langtur. En finsk pilot er således årligt mere end 100 CBCT optagelser bagud i forhold til en gennemsnitsdansker. Der skal altid foreligge en beskrevet indikation for enhver optagelse, og der er - især ved henvisninger - øgede krav til beskrivelse af optagelserne samt diagnoser som til øvrige røntgen-optagelser. Det kræver en vis træning og erfaring at beskrive en CBCT skanning.

9 Bagsværd Hovedgade 99.1 tlf Bagsværd Tandlæge Center en af Københavns største tandlægeklinikker med 9 behandlere og 20 ansatte, Klinikken ligger tæt på Bagsværd S-station, der er fri parkering lige udenfor hoveddøren og elevator. Vi har et online booking system, og klinikken er aldrig ferie-lukket.

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Thomas Starch-Jensen Forskningsansvarlig- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, ph.d., lektor, Indikation for fjernelse af visdomstand http://odont.au.dk/fileadmin/www.odontologi.au.dk/k

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik af akutte endodontiske tilstande BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE Kan ikke standardiseres. Systematiser us og behandling. Jens Knudsen, maj 2011 ANAMNESE: akutte Smerter -8. NØDBEHANDLING: Ex.

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter

Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Oral implantologi. Behandlingsplanlægning Kirurgiske aspekter Merete Aaboe 3.3.2015 Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Behandlingsplanlægning Undersøgelse og diagnostik Behandlings metoder Behandlingsplan

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 5. september 2014 Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 13. september 2013 Søren Schou Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar 10.00-10.20: Pause 10.20-11.20: Radiologisk

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Information om mandlig brystudvikling

Information om mandlig brystudvikling Information om mandlig brystudvikling Hvem henvender en operation for mandlig brystudvikling sig til? Der skelnes imellem brystudvikling med en underliggende årsag, samt brystudvikling, hvor der ikke kan

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

4. Danske ITI Kongres

4. Danske ITI Kongres 4. Danske ITI Kongres Den 19. april 2013 blev den 4. Danske ITI Kongres afholdt i Nyborg med stor succes. Hovedemnet var Implantat behandling på parodontalt svækkede patienter: Parodontale, protetiske

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Information om svedreducerende operation

Information om svedreducerende operation Information om svedreducerende operation Hvem henvender en svedreducerende operation sig til? Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens.

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Arkorrektion. - information til patienter

Arkorrektion. - information til patienter Arkorrektion - information til patienter Arkorrektion Ardannelse er kroppens måde at reparere en defekt i hudoverfladen på. Ar opstår efter tidligere operationer, skader eller uheld. Man danner kun ar,

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 ENDODONTI - PULPEKTOMI OG KANALBEHANDLING Endodonti (græsk: endon: inden

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Mandlig brystdannelse (gynækomasti)

Mandlig brystdannelse (gynækomasti) Vækst af brystkirtelvæv samt fedtdeponering omkring brystvævet kan forekomme både hos unge og voksne mænd. Hos de unge mænd er årsagen ofte hormonel ubalance, mens årsagen hos voksne ofte er fedtdeponering

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere