Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

2 Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre Nørrebro tager udgangspunkt i Rammeprogrammet for Hotspot, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen den Heri angives målet med Hotspot, nemlig over en 4-årig periode at reducere kriminalitet og øge trygheden i området. Indfrielse af dette mål sikres gennem implementering af årlige handlingsplaner. Handlingsplanen for 2011 er blevet udformet med input fra deltagere i et borgermøde om Hotspot i januar 2011 på Indre Nørrebro og i samarbejde med repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), Økonomiforvaltningen (OKF), SSP-sekretariatet, Københavns Politi samt fra boligselskabet FSB. Et stærkt ønske blandt Hotspots samarbejdspartnere for handlingsplanen 2011 var, at den skulle medvirke til at skabe et overblik over alle aktører og aktiviteter rettet mod børn og unge på Indre Nørrebro, og at handlingsplanen skulle medvirke til at inkludere de frivillige aktører i samarbejdet omkring børn og unge, således at indsatserne bliver reelle tværsektorielle indsatser til gavn for det kriminalpræventive arbejde i området. Dette har vi taget til os, og derfor er hensigten med dette års handlingsplan at skabe et solidt fundament for de kommende års Hotspot-indsats ved hjælp af analyser, kortlægning, tværsektorielt overblik og kompetenceudvikling, der fører til konkrete handlinger til indfrielse af de 13 effektmål, der er opsat for Hotspot-programmet på Indre Nørrebro. Omdrejningspunkterne for Hotspot-programmet er følgende tre indsatsområder: 1: Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats 2: Børn og unge med uroskabende adfærd 3: Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Handlingsplanen for 2011 afspejler indsatser rettet mod alle tre indsatsområder, ligesom den afspejler, at alle aktørerne involveret i Hotspot-indsatsen arbejder områdebaseret med det fælles mål at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden på Indre Nørrebro. Indsatserne fra indsatsområdet 1 og 3 er i handlingsplanen for 2011 primært forankret i Hotspot-sekretariatet, mens indsatserne fra indsatsområdet 2 primært er forankret i henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og i Københavns Politi. Vi vil gerne takke for de konstruktive forslag og det store engagement, der har gjort det muligt at udarbejde en realistisk handlingsplan, der har en bred opbakning. Vi håber, at alle, der indgår som aktører både professionelle og frivillige, vil tage godt imod handlingsplanen og bidrage til, at vi i fællesskab når i mål med disse i løbet af På vegne af Hotspot-sekretariatet Tine Hviid Gammelby Hotspotchef 1 Hotspot Indre Nørrebro dækker distrikt 8 svarende til området mellem Peblinge Sø, Rosenørns Allé, Julius Thomsensgade, Åboulevard, Ågade, Jagtvej og Nørrebrogade. 2

3 Indhold Forord...2 Oversigt over indsatsområder og effektmål indsatsområde - Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats...7 Indsats 1.1: Udvikling af værktøj til effektivt samarbejde mellem aktører på Indre Nørrebro...7 Indsats 1.2: Styrkelse og koordinering af det tværsektorielle kriminalpræventive samarbejde...8 Indsats 1.3: Hotspot-relateret kompetenceudvikling...9 Indsats 1.4: Effektivisering af eksisterende mødefora Indsats 1.5: Hotspots deltagelse i SSP-lokaludvalg og SSP-ledergruppe indsatsområde Børn og unge med uroskabende adfærd...12 Indsats 2.1: Model for styrket indsats over for løsladte unge Indsats 2.2: Indsamling af best practice vedrørende forældreinddragelse Indsats 2.3: Analyse vedrørende kriminelle og kriminalitetstruede unge i området indsatsområde Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Indsats 3.1: Implementering af proaktiv kommunikationsstrategi for Hotspot Indsats 3.2: Styrket tillid og dialog mellem borgere, kommune og politi Indsats 3.3: Screeningen af byrummet med handlingsplaner Indsats 3.4: Guidelines til kriseberedskab for Indre Nørrebro Indsats 3.5: Bekæmpelse af diskrimination og chikane Indsats 3.6: Kontakt til og dialog med det lokale erhvervsliv Indsatser fra samarbejdspartnere i Bilag 1 Indsatser fra SOF (Børnefamilieenheden) : Projekt Ny Start : Hurtig og insisterende indsats : Socialrådgiverne på skolerne : Gadepulsen Bilag 2 Indsatser fra SOF (DU Børn og familier & MR Børn og familier) : Exit-forløb : Den Korte Snor : Gadepulsen Bilag 3 Indsatser fra BUF : Inklusionsindsatsen i BUF : Forebyggelse af frafald blandt elever : Gadeteamet BUF Indre Nørrebro : Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats for indfrielse af 95 %-målsætningen

4 Bilag 4 Indsatser fra BIF (Jobcenter København) : Opsøgende indsats over for dømte unge : Opsøgende indsats over for varetægtsfængslede unge Bilag 5 Indsatser fra BIF (Integrationsservice) : Uddannelse af dialogkonsulenter Bilag 6 Indsatser fra Købehavns Politi : Indsats mod overtrædelse af våbenloven : Indsats mod rekruttering af bandemedlemmer Bilag 7 Indsatser fra SSP-sekretariatet : Samarbejde med privat- og friskolerne : SSP Bilag 8 Indsats fra OKF : Indsats mod lukning af institutioner og serviceydelser ved kriser på Indre Nørrebro

5 Oversigt over indsatsområder og effektmål 1. Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats Effektmål: At det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstreget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. 2. Uroskabende børn og unge og kriminelle netværk Effektmål: Alle børn og unge At antallet af anmeldelser om overtrædelse af våbenloven falder på Indre Nørrebro, distrikt 8. Måles af Københavns Politi. At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro, distrikt 8, skal falde. Måles af Socialforvaltningen. At andelen af unge, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse på Indre Nørrebro, distrikt 8, er faldende. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen og af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børn og unge under 18 år At andelen af børn og unge på Indre Nørrebro, distrikt 8, der er omfattet af SSPregistrering kategori 1 til og med 4, der går i klub, stiger. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. At andelen af børn og unge på Indre Nørrebro, distrikt 8, der udviser bekymrende fravær i skolerne, falder. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. 5

6 Unge over 18 år Minimum 60 pct. af alle årige på Indre Nørrebro, distrikt 8: som har gennemført kommunens Exit-forløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Måles af Socialforvaltningen. modtager tilbud via indsatser for dømte og varetægtsfængslede unge indenfor en periode på 2 år efter tilbuddets afslutning og er kommet i arbejde eller uddannelse. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Antallet af bandemedlemmer på Indre Nørrebro, distrikt 8, skal falde. Måles af Politiet. 3. Inklusion og sammenhængskræft i lokalområdet Effektmål: Tryghedsindekset 2015 for Indre Nørrebro (distrikt 8) er faldet til niveauet: ordinært behov for indsats. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. At ingen institutioner og serviceydelser i Kommunen lukker ned ved episoder med uro eller krise på Indre Nørrebro, distrikt 8. Måles af Økonomiforvaltningen. At unges tillid til myndigheder på Indre Nørrebro, distrikt 8 stiger. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. At andelen af beboere på Indre Nørrebro, distrikt 8. der oplever: diskrimination, falder. chikane, falder. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 6

7 1. indsatsområde - Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats Indsats 1.1: Udvikling af værktøj til effektivt samarbejde mellem aktører på Indre Nørrebro Effektmål: At det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstrenget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere, end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. At skabe et overblik over boligsociale, frivillige, kommunale og andre relevante aktører, deres tilbud og aktiviteter i området, samt at udvikle et design for et lettilgængeligt interaktivt værktøj, hvor disse er samlet og synliggjort. At skabe en fælles platform for professionelle aktører i området, hvor de kan orientere sig om andre relevante aktører og aktuelle lokale aktiviteter og tilbud. Hotspot. Deltagere: KFF, BUF, BIF, SOF, Nørrebro Lokaludvalg, de boligsociale helhedsplaner Blågården, Prater og Ågården samt frivillige aktører. Tidsramme: December Estimeret ressourceforbrug: 250 timer. At professionelle aktører får et brugbart overblik og et praktisk redskab, som kan gavne børn og unges fritidsliv. At arbejdet resulterer i et design med henblik på iværksættelse i Evalueres via survey spørgsmål af Hotspot-sekretariatet ultimo

8 Indsats 1.2: Styrkelse og koordinering af det tværsektorielle kriminalpræventive samarbejde Effektmål: At det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstrenget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere, end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. Styrkelse og koordinering af det tværsektorielle kriminalpræventive samarbejde mellem boligsociale aktører, frivillige aktører, politiet og kommunale aktører via afholdelse af netværksmøder med deltagelse af disse aktører. At aktørerne i det kommunale, frivillige og boligsociale regi samt i politiet mødes på tværs med henblik på at skabe et rum, hvor de får mulighed for at udveksle erfaringer, sparre og videndele. Hotspot. Deltagere: Den boligsociale sektor, TMF, SOF, BUF, politiet, Beredskabet, SSP-sekretariatet og frivillige aktører. Tidsramme: Første netværksmøde forventes afholdt maj Estimeret ressourceforbrug: 150 timer. Succes/Evaluering: At optimere dialogen mellem aktørerne samt at sikre et bedre grundlag for en gensidig forståelse for hinandens arbejde og metoder. Evalueres af Hotspot-sekretariatet via survey forud for den årlige handlingsplan for Hotspot. 8

9 Indsats 1.3: Hotspot-relateret kompetenceudvikling Effektmål: At det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstrenget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. 1. Afklaring af behov for Hotspot-relateret kompetenceudvikling hos: a) boligsociale aktører b) frivillige aktører c) politiet og beredskab d) kommunale aktører Afklaringen foretages i samarbejde med ovenstående aktører herunder SSP-ledergruppen, SSP-lokalgruppen og SSP-sekretariatet. 2. Iværksættelse af kompetenceudvikling: Etablering og understøttelse af det fælles sprog, fokus på gensidig forståelse for hinanden metoder, kendskab til lovgivning og arbejdsgange og forståelse blandt de professionelle for borgernes bekymringer vedrørende børn og unges adfærd i byrummet. At skabe et overblik over samt udvikle og udveksle kompetencerne i feltet omkring arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Hotspot. Deltagere: SSP-lokaludvalg og SSP-ledergruppen Indre Nørrebro, Sikker by, Københavns Politi, Beredskabet, boligsociale koordinatorer, TMF, KFF, BUF og SOF. Tidsramme: December Estimeret ressourceforbrug: 250 timer og midler fra Sikker by til kompetenceudvikling i forbindelse med Din betjent. Intensive kompetencegivende uddannelsesforløb med afsæt i kompetenceudviklingebehovet for kommunale og eksterne medarbejdere, som arbejder med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Et antal uddannelsesforløb iværksat i 2. halvår. Temadag. Kort afrapportering med afklaringen af kompetencebehovet. 9

10 Indsats 1.4: Effektivisering af eksisterende mødefora Effektmål: At det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstrenget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere, end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. At skabe et overblik over og udarbejde en analyse af eksisterende mødefora og fremlægge forslag til effektivisering/sammenlægning eller oprettelse af mødefora på Indre Nørrebro. At mobilisere og samle ressourcer i få og effektive mødefora samt at skabe gennemsigtighed, refleksion og nytænkning i forhold til målet med de enkelte fora. Hotspot. Deltagere: Arbejdsgruppe bl.a. bestående af TMF, SOF, BUF og BIF (Task Force Integration). Tidsramme: Oktober Estimeret ressourceforbrug: 150 timer. Succes/Evaluering: 1. Afrapportering med overblik og forslag til justeringer. 2. En bedre koordinering og optimering af møder på tværs af sektorer med klart kompetenceansvar og opfølgningsmuligheder. Evalueres af Hotspotsekretariatet og arbejdsgruppen. 10

11 Indsats 1.5: Hotspots deltagelse i SSP-lokaludvalg og SSP-ledergruppe Effektmålet: At det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstreget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. Hotspot bidrager til SSP-arbejdet via deltagelse i SSP-lokaludvalg og SSP-ledergruppe. At fremme koordination mellem det boligsociale område, SSP-lokaludvalg og SSPledergruppen på individniveau. Hotspot i samarbejde med SSP-lokaludvalg og SSP-ledergruppe. Deltagere: SSP-lokaludvalg og SSP-ledergruppen inklusiv medarbejdere og ledere fra Hotspot. Tidsramme: At enkeltsager fanget op af det boligsociale område forelægges SSP-lokaludvalg og SSPledergruppe afhængig af alvorsgrad. 11

12 2. indsatsområde Børn og unge med uroskabende adfærd Indsats 2.1: Model for styrket indsats over for løsladte unge Effektmål: Minimum 60 pct. af alle årige på Indre Nørrebro, distrikt 8, som modtager tilbud via indsatser for dømte og varetægtsfængslede unge inden for en periode på 2 år efter tilbuddets afslutning og er kommet i arbejde eller uddannelse. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Hotspot foretager i samarbejde med BIF en analyse med henblik på: 1) kortlægning af omfanget af løsladte årige (efter fængsling eller varetægtsfængsling) fra/til Indre Nørrebro. 2) forslag til en model for optimering af samarbejde mellem Kriminalforsorgen og områdets aktører (BIF, SOF, BUF, SSP+ m.fl.) i forhold til plan for job, bolig og uddannelse. At klarlægge, hvilke handlemuligheder områdets aktører har for at undgå/forebygge, at nyligt løsladte unge bliver kriminalitetstruede eller kriminelle. Hensigten med tilvejebringelse af dette vidensgrundlag er at producere et kvalificeret afsæt for Hotspots videre arbejde med at understøtte og udvikle det eksisterende arbejde med de uroskabende unge i bydelen i Hotspot er ansvarlig for analysen og udarbejdelse af model. Deltagere: Hotspot samarbejder med relevante aktører, særligt BIF, BUF, SOF, SSP+ og Kriminalforsorgen/Københavns Fængsler om analysen. Tidsramme: Analysen forventes afsluttet ultimo Estimeret ressourceforbrug: 300 timer. Afrapportering med overblik og forslag til justeringer. Katalog med typiske forløb og anbefalinger. 12

13 Indsats 2.2: Indsamling af best practice vedrørende forældreinddragelse Effektmål: At andelen af børn og unge under 18 år på Indre Nørrebro, distrikt 8, der er omfattet af SSP-registrering, kategori 1 til og med 4, der går i klub, stiger. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hotspot foretager en indsamling af best practice vedrørende forældreinddragelse. Formålet med indsamlingen af best practice er at tilvejebringe et vidensgrundlag, der kan fungere som et kvalificeret afsæt for Hotspots videre arbejde med at understøtte og udvikle helhedsorienterede indsatser rettet mod børn, unge og deres familier i bydelen i Hotspot. Deltagere: Indsamlingen foretages i samarbejde med Sikker By, de lokale boligsociale aktører, sundhedsplejen, SSP-sekretariatet, politiet og BIF (Task Force Integration). Tidsramme: Indsamlingen af best practice er færdig ultimo Estimeret ressourceforbrug: 100 timer. Der foreligger en oversigt over best practice vedrørende forældreinddragelse på Indre Nørrebro. 13

14 Indsats 2.3: Analyse vedrørende kriminelle og kriminalitetstruede unge i området Effektmål: Antallet af bandemedlemmer på Indre Nørrebro, distrikt 8, skal falde. Måles af Politiet. Analyse udarbejdet af LG Insight vedrørende kriminelle, kriminalitetstruede eller andre udsatte unge i området. At skabe et evidensbaseret grundlag for den kommende Hotspot-indsats på Indre Nørrebro med henblik på at skabe et grundigt overblik over de unges netværk og de aktører, der har kontakt til kriminelle, kriminalitetstruede eller andre udsatte unge. Hotspot nedsætter en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for opdrag og opgaveformulering til LG Insight. Deltagere: Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra BIF, BUF, SOF og SSP-sekretariatet samt Hotspot. Tidsramme: Analysearbejde og afrapportering forventes afsluttet ultimo Estimeret ressourceforbrug: Arbejdsgruppe: ca. 15 timer. Honorar til LG Insight for rapport: kr. Indsatsen betragtes som succesfuldt udført, når LG Insight leverer en rapport, der i forhold til opdraget vurderes at være tilfredsstillende. 14

15 3. indsatsområde Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Indsats 3.1: Implementering af proaktiv kommunikationsstrategi for Hotspot Effektmål: Tryghedsindekset 2015 for Indre Nørrebro (distrikt 8) er faldet til niveauet: ordinært behov for indsats. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Hotspot udarbejder en proaktiv kommunikationsstrategi for Hotspot rettet mod politikere, aktører og borgere i lokalområdet. Kommunikationsstrategien skal promovere indsatser, der udføres i lokalområdet af Hotspot og Hotspots samarbejdspartnere. Med henblik på at styrke Indre Nørrebros image og de lokale aktørers legitimitet og handlekraft, fortælles de gode historier, og den positive udvikling af området formidles både til de lokale aktører og det politiske niveau samt til den bredere lokale offentlighed (lokalaviser, lokal- og regional TV, Gadepressen m.fl.). Hotspot. Deltagere: Hotspot og BIF s pressesekretariat samt relevante eksterne og interne samarbejdspartnere, herunder BUF s og SOF s pressesekretariater. Tidsramme: Medio Estimeret ressourceforbrug: 200 timer. Der foreligger en skriftlig kommunikationsstrategi. At de tiltag, der gøres i Hotspotområdet, er kendte af professionelle, borgere og det politiske niveau. At de professionelle er bekendte med indsatserne i Hotspot-regi og herigennem kan fungere som formidlere af disse tiltag. 15

16 Indsats 3.2: Styrket tillid og dialog mellem borgere, kommune og politi Effektmål: Tryghedsindekset 2015 for Indre Nørrebro (distrikt 8) er faldet til niveauet: ordinært behov for indsats. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Effektmål: At unges tillid til myndigheder på Indre Nørrebro (distrikt 8) stiger. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Hotspot iværksætter dialog-, informations- og diskussionsmøder rettet mod borgerne, afdelingsbestyrelser, opgangsrepræsentanter, beboere, forældrebestyrelser mv. med deltagelse af politi og kommunale aktører mv. At styrke tilliden mellem borgere og politi, borgere og kommune og borgere imellem. At sikre, at der skabes en forståelse hos de professionelle for borgernes oplevelser af utryghed i lokalområdet. Hotspot. Deltagere: Lokale aktører, boligsociale aktører, politi, Nørrebro Lokaludvalg, SOF, BIF, BUF og Hotspot m.fl. afhængig af det konkrete behov. Tidsramme: Afholdelse af første informations- og diskussionsmøde medio Estimeret ressourceforbrug: 60 timer. Ultimo 2011 har Hotspot afholdt et antal informations-, dialog- og diskussionsmøder. Videreformidling af den opsamlede viden på møder i SSP-lokaludvalg/SSP-ledergruppe og boligsociale indsatser. 16

17 Indsats 3.3: Screeningen af byrummet med handlingsplaner Effektmål: Tryghedsindekset 2015 for Indre Nørrebro (distrikt 8) er faldet til niveauet: ordinært behov for indsats. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Hotspot deltager i arbejdet omkring screeningen af byrummet sammen med TMF med hensyn til oplevelse af utryghed og kriminalitetsforebyggende investeringer i belysning mv. Screeningen udmøntes ved tryghedsvandring i Hotspotområdet Indre Nørrebro under ledelse af TMF. At skabe øget tryghed i området gennem ændringer af de fysiske rammer. TMF (CBD). Deltagere: Hotspot og TMF (CBD). Tidsramme: Estimeret ressourceforbrug: 80 timer. At områder, hvor behovet for fysiske ændringer er påkrævet, er udpeget. Evalueringen foretages af TMF. 17

18 Indsats 3.4: Guidelines til kriseberedskab for Indre Nørrebro Effektmål: Tryghedsindekset 2015 for Indre Nørrebro (distrikt 8) er faldet til niveauet: ordinært behov for indsats. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Udvikling af praksis og guidelines for relevante almene boligorganisationer i forbindelse med håndtering af kriser i lokalsamfundet. At ruste boligselskaberne til at kunne håndtere kriser. Hotspot. Deltagere: TMF, SSP-sekretariatet, politi og de almennyttige boligselskaber. Tidsramme: December Estimeret ressourceforbrug: 80 timer. At der er udarbejdet guidelines til boligselskaberne, som angiver opgave, rollefordeling og nøglepersoner i forbindelse med akut opståede kriser i lokalområdet. Evalueringen foretages af Hotspot. 18

19 Indsats 3.5: Bekæmpelse af diskrimination og chikane Effektmål: At andelen af beboere på Indre Nørrebro (distrikt 8), der oplever: diskrimination, falder. chikane, falder. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Udvikling af et redskabs- og erfaringskatalog med guidelines og viden om bekæmpelse af diskrimination og chikane, baseret på kortlægning af erfaringer fra udlandet, eksempelvis England og Holland. At arbejde målrettet og evidensbaseret med bekæmpelse af diskrimination og chikane på Indre Nørrebro. Hotspot. Deltagere: Hotspot og kommende udenlandske samarbejdepartnere. Tidsramme: December Estimeret ressourceforbrug: 200 timer. Produktion af et redskabs- og erfaringskatalog, som kan benyttes af aktører i området. Evalueres af Hotspotsekretariatet. 19

20 Indsats 3.6: Kontakt til og dialog med det lokale erhvervsliv Effektmål: Tryghedsindekset 2015 for Indre Nørrebro (distrikt 8) er faldet til niveauet: ordinært behov for indsats. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Hotspot vil skabe kontakt til og dialog med det lokale erhvervsliv på Indre Nørrebro. At indgå i dialog med erhvervslivet om udfordringer relateret til kriminalitetsbilledet på Indre Nørrebro, om eventuelle mulige fremtidige samarbejder og om Københavns Kommunens kriminalpræventive indsatser i lokalområdet. Hotspot. Deltagere: Hotspot, Nørrebro Handelsforening og øvrige erhvervsdrivende på Indre Nørrebro. Tidsramme: December Estimeret ressourceforbrug: 70 timer. Afholdelse af 2-3 møder mellem Hotspot og repræsentanter for det lokale erhvervsliv. 20

21 Indsatser fra samarbejdspartnere i 2011 De følgende indsatser fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, SSP-sekretariatet og Københavns Politi understøtter Hotspots effektmål. 21

22 Bilag 1 Indsatser fra SOF (Børnefamilieenheden) 1: Projekt Ny Start Understøtter effektmål: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt 8), skal falde. Måles af Socialforvaltningen. Omdrejningspunktet er: 1. At bringe marginaliserede unge i alderen år, der skaber uro i udvalgte områder i trivsel, og udvikling målt på skole, uddannelse, arbejde, fritid, adfærd og mindre kriminalitet. 2. At øge trygheden blandt beboere og naboer i de udvalgte boligområder. At skabe bedre trivsel for unge i alderen år; at forebygge og stoppe kriminel adfærd og sikre de unge en bedre trivsel, hvad angår skole/uddannelse/fritidsjob/job og fritidstilbud. At styrke familiens individuelle samlede ressourcer, så der findes varige løsninger på de unges problemstillinger. SOF (Børnefamilieenheden). Evaluering til Socialministeriet udarbejdes af SOF (Børnefamilieenheden). 22

23 2: Hurtig og insisterende indsats Understøtter Hotspot-effektmålet: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt 8), skal falde. Måles af Socialforvaltningen. Hjemmebesøg/møde med de familier/børn/unge, som SOF får en politiindberetning på. Mødet afholdes inden for en uge og foregår som oftest sammen med en kriminalpræventiv betjent, men kan også foregå med sagsbehandler. Deltagelse som retsrepræsentant og enkelte støtteforløb for en ung med en socialsag samt medvirken til netværksmøder med sagsbehandler fra undersøgelsesgruppen. Deltagelse i SSP lokaludvalg. Præventivt besøg og en afdækning af familiens ressourcer omkring den unges udvikling og adfærd. Der visiteres evt. videre til undersøgelsesgruppe, hvor en børnefaglig undersøgelse udarbejdes. SOF (Børnefamilieenheden). SOF (Børnefamilieenheden) evaluerer internt i forhold til antal gengangere. 23

24 4: Socialrådgiverne på skolerne Understøtter effektmål: Andelen af børn og unge på Indre Nørrebro (distrikt 8), der udviser bekymrende fravær i skolerne falder. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Understøtter effektmål: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt 8) skal falde. Måles af Socialforvaltningen. Tilstedeværelse af socialrådgivere på skolerne. At kvalificere underretningerne til børnefamilieenheden Nørrebro og understøtte en tidlig indsats og modvirke, at sociale problemer udvikler sig, så forældre/børn og skole selv kan finde varige løsninger. SOF (Børnefamilieenheden). Evalueres af SOF (Børnefamilieenheden). 24

25 5: Gadepulsen Understøtter effektmål: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt 8), skal falde. Måles af Socialforvaltningen. Gadepulsen har organiseret og anvender ressourcer i sit arbejde på 3 felter: 1. Konkrete individuelle kontaktpersonopgaver jf. Serviceloven og udmøntning af en handleplan. 2. En ungegruppe år, som kommer i Gadepulsens aktivitetssted 4 aftener ugentlig med tæt forældresamarbejde og fokus på adfærd/skole/fritid og udmøntning af en handleplan samt lektiecafe 2 eftermiddage om ugen. 3. Opsøgende gadeplansarbejde på Indre Nørrebro med dialog og omsorg og med brobygning for de unge til fritidsjob/job/uddannelse/skole/familie/fritidsordning og konflikthåndtering samt ad hoc opgaver. Gadepulsen er repræsenteret i SSP-lokaludvalg. At forebygge kriminalitet eller stoppe en kriminel løbebane for den enkelte unge med fokus på integrationsfremmende indsatser bl.a. adfærd/skole/fritid. SOF (Børnefamilieenheden). SOF (Børnefamilieenheden) foretager individuel evaluering på hver enkelt ung, men ikke på det opsøgende gadeplansarbejde. 25

26 Bilag 2 Indsatser fra SOF (DU Børn og familier & MR Børn og familier) 1: Exit-forløb Indsatsen afventer evaluering i SOF. Understøtter effektmål: Minimum 60 pct. af alle årige på Indre Nørrebro (distrikt 8), som har gennemført kommunens exit-forløb, er inden for en periode på 2 år efter forløbets afslutning ikke dømt for alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Måles af Socialforvaltningen. 26

27 2: Den Korte Snor Understøtter Hotspot-effektmålet: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt 8), skal falde. Måles af Socialforvaltningen. Den Korte Snor arbejder forebyggende og indgår i Københavns Kommunes vifte af forebyggende aktiviteter med et særligt tilbud om en hurtig og målrettet indsats for socialt udsatte unge og deres familier gennem intensiv opfølgning ift. den unge, familiesamtaler og iværksættelse af hensigtsmæssige foranstaltninger. At tage vare på og skabe trivsel for de mest uroskabende unge i alderen år (16 sager om året), som har lavet gentagende og personfarligt kriminalitet. Dette foregår i tæt samarbejde med deres forældre, som støttes markant. Udmøntning af en handleplan jf. Servicelovens bestemmelser. SOF (DU Børn og familier, Center for unge og kriminalitetstruede unge og Børnefamilieenheden). SOF foretager central bydækkende evaluering af Den Korte Snor. 27

28 3: Gadepulsen + Understøtter Hotspot effektmålet: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt 8) skal falde. Måles af Socialforvaltningen (Forventet Sikker By effektkrav). I Gadepulsen+ arbejdes der systematisk med at få de unge ud af de kriminelle miljøer og i gang med uddannelse og arbejde, positive fritidsaktiviteter, støtte til at komme ud af misbrug o. lign. At forebygge kriminalitet eller stoppe en kriminel løbebane for den enkelte unge med fokus på integrationsfremmende indsatser bl.a. adfærd/skole/fritid. SOF (DU Børn og familier, Center for forebyggelse og rådgivning). SOF foretager løbende dokumentering og intern evaluering. 28

29 Bilag 3 Indsatser fra BUF 1: Inklusionsindsatsen i BUF Understøtter effektmål: At andelen af børn og unge under 18 år på Indre Nørrebro (distrikt 8), der er omfattet af SSP-registrering kategori 1 til og med 4, der går i klub, stiger. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. BUF s inklusionsindsats under specialreformen vil medføre, at BUF s institutioner herunder klubberne udviser en mere rummelig kultur. At støtte fritidshjem, klubber og skoler, således at de fortsætter med at udvikle rummeligheden. BUF. Evalueres af BUF. 29

30 2: Forebyggelse af frafald blandt elever Understøtter effektmål: Andelen af børn og unge på Indre Nørrebro (distrikt 8), der udviser bekymrende fravær i skolerne falder. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. At sikre og styrke elev fremmødet i skolerne. Skolelederne skal have mere fokus på elever, der udviser bekymrende fravær og melde det ind til SOF. At forebygge at elever dropper ud af skolerne. BUF. Evalueres af BUF. 30

31 3: Gadeteamet BUF Indre Nørrebro Understøtter effektmål: At andelen af børn og unge på Indre Nørrebro (distrikt 8), der udviser bekymrende fravær i skolerne, falder. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Synlig, opsøgende og kontaktskabende gadeplansindsats over for Indre Nørrebros børn og unge med fokus på aldersgruppen fra år. At skabe tryghed for alle i bydelen At forebygge børne- og ungdomskriminalitet gennem dialog At give råd og vejledning om fritidsaktiviteter, skolegang, fritidsjob og uddannelse BUF. Evalueres af BUF. 31

32 4: Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats for indfrielse af 95 %-målsætningen Understøtter effektmål: At andelen af unge, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse på Indre Nørrebro (distrikt 8), er faldende. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen og af Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen. Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats i forhold til Ungepakke 2 At sikre, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. BUF (UU København). Evalueres af UU. 32

33 Bilag 4 Indsatser fra BIF (Jobcenter København) 1: Opsøgende indsats over for dømte unge Understøtter effektmål: Minimum 60 procent af alle årige på Indre Nørrebro (distrikt 8) modtager tilbud via indsatser for dømte og varetægtsfængslede unge inden for en periode på 2 år efter tilbuddets afslutning og er kommet i arbejde eller uddannelse. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Opsøgende indsats over for dømte unge med henblik på at udarbejde job- og uddannelsesplaner. Resocialisering af dømte unge i forbindelse med deres løsladelse. Jobcenter København. Evalueres af BIF. 33

34 2: Opsøgende indsats over for varetægtsfængslede unge Effektmålet understøtter: Minimum 60 procent af alle årige på Indre Nørrebro (distrikt 8) modtager tilbud via indsatser for dømte og varetægtsfængslede unge inden for en periode på 2 år efter tilbuddets afslutning og er kommet i arbejde eller uddannelse. Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Opsøgende indsats over for unge, der er varetægtsfængslede i de københavnske fængsler med henblik på at udarbejde job- og uddannelsesplaner for den unge bag muren, og at den unge efterfølgende fremmøder i Jobcenter København Skelbækgade, for hurtigt opstart af jobplanen ved sin løsladelse. Forebygge tilknytning til kriminelle miljøer og få den unge i gang med arbejde eller uddannelse. Jobcenter København. Evalueres af BIF. 34

35 Bilag 5 Indsatser fra BIF (Integrationsservice) 1: Uddannelse af dialogkonsulenter Effektmål: At andelen af beboere på Indre Nørrebro (distrikt 8), der oplever: diskrimination, falder chikane, falder Måles af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Et korps af dialogkonsulenter uddannes med fokus på at kunne facilitere møder, samtaler og dialoger mellem byens borgere. Indsatsen er en del af Bland dig i byen -programmet og har til formål at sikre bedst mulige betingelser for byens borgere for at blande sig og mødes med hinanden. BIF (Task Force Integration). Et halvt år efter endt uddannelse arbejder 80 % af dialogkonsulenterne med borgerdialog inden for egne rammer. Afholdelse af møder mellem minoritetsforeninger og andre aktører via dialogkonsulenter, hvor minimum 15 aktører involveres. 70 % af minoritetsforeningerne, der deltager i møderne, oplever at have fået større viden om kommunale tilbud. 70 % af aktørerne, der deltager oplever at have fået større viden om borgerdialog. Evalueres af BIF (Integrationsservice). 35

36 Bilag 6 Indsatser fra Købehavns Politi 1: Indsats mod overtrædelse af våbenloven Understøtter effektmål: Antallet af anmeldelser om overtrædelse af våbenloven falder på Indre Nørrebro (distrikt 8). Måles af Politiet. kriminalpræventivt arbejde omkring emnet ulovlige våben. løbende analyse på våbenlovsovertrædelser. uniformeret patrulje og kontrol i området. situationsbestemt indførelse af visitationszoner. civil politiindsats og efterforskning i sager om overtrædelse af våbenloven i området. At nedbringe antallet af ulovlige våben i området. Københavns Politi. Succeskriteriet er et fald i antallet af våbenlovsovertrædelser. Indsatsen måles løbende af OPA og Nationalt Efterforsknings Center (NEC). 36

37 2: Indsats mod rekruttering af bandemedlemmer Understøtter effektmål: Antallet af bandemedlemmer på Indre Nørrebro (distrikt 8) falder. Måles af Politiet. kriminalpræventivt arbejde over for kendte og potentielle bandemedlemmer. løbende analyse af banderelaterede hændelser og kriminalitet. efterretningsvirksomhed. uniformeret patrulje og kontrol i området. situationsbestemt indførelse af visitationszoner. anvendelse af zoneforbud. civil politiindsats og efterforskning i banderelaterede sager. At nedbringe antallet af bander og bandemedlemmer på Indre Nørrebro. Københavns Politi. Succeskriteriet er et fald i antallet af bander og bandemedlemmer i området. Indsatsen måles løbende af OPA og Nationalt Efterforsknings Center (NEC). 37

38 Bilag 7 Indsatser fra SSP-sekretariatet 1: Samarbejde med privat- og friskolerne Understøtter effektmål: Det formaliserede kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro ultimo 2014 efterlades mere enstreget, effektivt og med større legitimitet hos både borgere, involverede aktører og samarbejdspartnere end primo Måles via survey spørgsmål forud for den årlige handleplan af Hotspot. Privat- og friskoler inddrages forsøgsvis i SSP-samarbejdet via deltagelse i SSPlokaludvalget på Indre Nørrebro. Primært: At sikre at privat- og friskoler deltager i de generelle præventive indsatser, herunder deltager i SSP beredskabet ved uroligheder. Sekundært: At udvikle en principiel samarbejdsmodel, der eventuelt på sigt kan gøres bydækkende. SSP-sekretariatet. Da SSP organisationen udvides organisatorisk, skal SSP bestyrelsen godkende samarbejdsaftalen med Hotspot, før indsatsen kan igangsættes. At privat- og friskoler deltager kontinuerligt på lokaludvalgsmøder, og at indsatserne løbende gennemføres på privat- og friskolerne. At privat- og friskolerne derudover forpligtiger sig i SSP-årsplanerne. 38

39 2: SSP + Understøtter effektmål: At andelen af unge, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse på Indre Nørrebro (distrikt 8), er faldende. Måles af Børne- og Ungdomsforvaltningen og af Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen. Understøtter effektmål: At andelen af årige, der sigtes for personfarlig kriminalitet på Indre Nørrebro (distrikt8), skal falde. Måles af Socialforvaltningen. At der for kriminelle unge mænd i alderen 17½-25 år laves en handleplan med fokus på uddannelse, job og bolig. At skabe en koordineret opsamling på kriminelle/marginaliserede unge/voksne mænd, der ikke selv henvender sig til de etablerede systemer. På baggrund af dette udarbejdes handleplaner. SSP-Sekretariatet. Evalueres af SSP-Sekretariatet. 39

40 Bilag 8 Indsats fra OKF 1: Indsats mod lukning af institutioner og serviceydelser ved kriser på Indre Nørrebro Understøtter effektmål: Ingen institutioner og serviceydelser i kommunen lukker ned ved episoder med uro eller kriser på Indre Nørrebro. Måles af Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen leverer opfølgning på de forskellige forvaltningers indsatser i forhold til at forhindre, at institutioner og serviceydelser lukker ned ved episoder ved uro eller kriser på Indre Nørrebro. At lokalområdets institutioner og serviceydelser påvirkes mindst muligt i forbindelse med kriser. OKF. At ingen samfundsvigtige institutioner lukkes ned ved uro og krise. 40

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Ydre Nørrebro

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 2014/15 PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og Hotspot Indre Nørrebro (Hotspot indgår indtil udgangen af 2014), og Københavns

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro 2015 Partnerskabsaftale PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2015 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By og SSP København, og Københavns Politi forlænger med denne aftale det forpligtende

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde Nærværende notat beskriver

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning og fokus i 2013...

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

STATUS Forebyggelsesstrategi og Program for Bedre samarbejde mellem SOF og BUF

STATUS Forebyggelsesstrategi og Program for Bedre samarbejde mellem SOF og BUF STATUS Forebyggelsesstrategi og Program for Bedre samarbejde mellem SOF og BUF Inklusion Tidlig Indsats Mål: At der er ikke en stigning i københavnske skolebørn, der udskilles til specialtilbud. Status:

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Sikker By Program

Sikker By Program Sikker By Program 2014-2017 1 Indhold s.3 Hvad er Sikker By programmet? s.4 Sikker By programmets fokus s.4 Sikker By programmets mål s.5 Sikker By programmets forandringsteori s.7 I. Indsatser, der forebygger

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Aktiviteter i Sikker By Effektmodel (2012-2) udvalgte resultater

Aktiviteter i Sikker By Effektmodel (2012-2) udvalgte resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Indhold: Aktiviteter i Sikker By Effektmodel (2012-2) udvalgte resultater 1. Aktiviteter i Sikker By Effektmodel fordelt på skategorier 2. Overblik

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen

Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Koordineret løsladelse med jobplan bag muren Med udgangspunkt i Jobcenter Københavns samarbejde med Kriminalforsorgen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere