Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -."

Transkript

1 ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til 1.5 mil. stk. Fisket var meget godt ved Vardø, Kiberg og i Varangerfjorden, mens fisket vesten- for var litet, tildels ganske ubetydelig. Derfor var der - av de 2088 baater, som endnu var i virksomhet, 650 i Vardø, 143 i Kiberg og 102 i Vadsø, mens der i det tidligere sterkest optagne vær, Mehavn, kun var 55 baaterigjen. Honningsvaagene var der endnu 130 baater, men ellers kun et faatal i Vestfinmarkens øvrige vær. alt var der omkring 16 juni 7332 mand tilstede, av motorbaater 244, av seilfartøier 308, av fiskedampskibe 11, mens 1535 var almindelige aapne baater. Fiskens leverholdighet og leverens fettholdighet var omtrent uforandret, men fiskens vegt var mindre i den østlige del a v amtet end i <le sid ste uker. Vardø veiet 100 stk sløiet torsk kg., i Vadsø kun kg. Der er i sid ste uke saltet mere till'ussefisk end før, ogsaa til rotskjæl' er der anvendt mere fisk. Temmeli-g mange russiske fal'tøier er ankommet for fiskekjøp, og fisket antar il>mere og mere sommerfiskets karakter. Priseine har tildels steget noget, i Vardø betaltes torsken med øre kg. og leveren med 15 a 16 øre literen. Utbyttet av Finmarkens vaarfiske var til 17 juni 77.6 mill. kg. beregnet til 28.7 mill. stk. torsk, hvorav der var 14.1 hængt til rundfisk, 11.2 saltet til klipfisk og 2.9 mill. stk. saltet til russefisk. Til rotskjær var hængt over 0.5 nsdag 21 juni 1911 <+ C;..? en r-o C;..? e.o rj::: m f!:.- M- ;; f-j. 0\ rj:::..?' rj:::.. -.:) 0+ C;..? l. en en... 1-' en t :.:. i-' o l r..o ::N rj::: :)... 1-' l t:s C;..? 00 en r..o... 0 en -.:) '::r..o l 00 l l l 00 l rj:::.. t=.: -.:) -.:) -.:) -.:) :..;. o M- oo rj:::..?' Man er saaledes iaar kommen langt over et middelsfiske for hele landet. Fra 1866 til 1909 utgjør nemlig gjennemsnitsutbyttet 50.5 mill. stk. For Finmarkens vaarfiske er fangsten den største som i det hele kjendes, og fiskernes fortjeneste gjennemsnitlig utvilsoint den høieste som nogensinde er naadd. Gjennemsnitsfangsten for aarene fra 1866 til 1909 utgjør 13.6 mill. stk. mot 28.7 mill. iaa1' til denne tid. Det ekstraordinære opsyn for Nr juni var kg. Lange var 14, brosme 10 og sei 8 øre kg.. Fra M o l dø e n var fisket i uken u betydelig grundetnordenvindskuling, som ogsaa har hindret de andre' steder langs vestkysten. Røst og Værøy var fisket i sidste uke smaat, likesaa paa And ene s og Ble i k. Veiret var ugunstig. Sei fi s k eter kommet godt igang omkring Hammerfest i den sid ste tid. Kli pfi s k pr i s en i Aalesund opgives for 16 og 17 juni til kr pr. 20 kg. Den første drivgarnssild fra Nor d sj ø en kom ind i uken, 1250 fiskepakkede tønder til Florø og 250 til Bergen. Det er dampskibe fra Florø, der iaar har aapnet bedriften. Florø betaltesfra 14 til 15 kr. tønden, i Bergfm 14 1 /2 kr. Sm a a s i l d til agn fisk,es der paa Søndmøre og i Belj e. Bri slin g fis-kes mest i Ryfylke, især i Jøsenfj orden og i Høgsfj ord og noget i Søndre Bergenhus amt, senest i Skaanevik. Varen.er nu ganske god, i Skaanevik dog smaafaldende. Stavanger fik fra 1/6 til 1 /6 tilført skjepper udelukkende fra Stavanger mt, og prisen var kr for skjeppen. Makrelfisket med drivgarn har hat nogen veirhindring og enkelte steder været litet, l:j.ndre steder som for Kristiansand, Kragerø og Langesund meget godt. Fra de enkelte steder meddeles: Esp evær: Kun 3750 stk. makrei kom Finmakens vaarfiske hæves fredag 23/6 ind i uken til 11 juni. Storm hindret. Prisen var 10 Øre stk. Ban kfi sket. fra Aa l es un d gav godt utbytte i sidste uke baade paa de sid ste uke endnu mindre fangst. nærmere fra land liggende fiskepladser Stavanger: Der tilførtes' byen i mill. stk. Dampmedicintranpartiet var som Storeggen. og de fjernere som sid ste uke stk. makrel, hvorav kommet op i hl, og av lever Tampen. De fleste dampskibsfangster fabrikkerne tok 5000; der isedes til til anden tran hadde man 6931 hl. faldt antagelig mellem 9500 og eksport 4000, og resten gik til torvsalg. Fisket var bedst for J æderen Hele landets skreifiske staar iaar kg. og faldt især onsdag jevn godt. sammenlignet med de tre foregaaende For Kristiansund fisker 11 dæk- Ryfylkefjorden fiskes nu og da naget aar saaledes: kede motorfartøier, hvis fangst fra 8 makrei med not.

2 172 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 juni 1911 Haugesund: sidste uke ilidbragtes stk. makrel. Prisen mest 8 øre pr. stk. Kirkehavn, Hitterø: uken til 10 juni indl>ragtes stk. maluel, hvorav 560() saltec1es, det øvrige isedes til eksport. Prisen efter' kon trakterne kr pr. snes. Far sun cl: Veiret har hindret fisket de to sidste uker, og idethele er fisket for dette sted iaar det mindste paa lang tid. Det ansees nærmest avsluttet. Vestkysten har hat' vedvarende no1'- (Saltjel'l1) smaabaater lastet enkel skøite 5000,. l d l l Kiberg ,Vardøsmaabaater,otringer C l envll1c; søn 'ag, manclag og torsnag gammel agn 100-:900, skøiter en-to halinger angaves styrken som.frisk til stede paa , damper , Baac1sfjord l 1,skøit e 3000, Berle\ a<lg enkel smaabaat nær en ce te strælminger; de øvrige dage land 15(). Finkongkje.len ikke nævneværdig, hrrr den været svak eller laber. Der Kistrand 450, Kjelvik enkelte optil1000, Meh f l hl' fjord stormhindret Øvrig stormal' or c et meste ers cet klarve1r; hindring, agnmangel. Fiskepris: Mehavn 9- men temperaturen har 'holdt sig lav, 10. Agnmangel : Bngønes. Noravaranger, dog stio'ende sidst i uken. u Vardø, Sylt.lfjord, Bnadsfjord, Kongsfjord. Amtmal1l1en. gsaa, i det nordlig,e Norge like op pslag 35. Vadsø 17/ 6 : Torsdag nat liner til Finmarken har nordenvinden været HavninglJerg ikke nævneværdig. Fredag dypsagn Kil>erg lastet, Vardø skøiter fremherskende. Paa Flnmarkskysten 8000, Berlevaag skøite 600, Kvitnes 150- blæste den friskt søndag, mandag g 650. Liner Vadsø delvis lastet skøiter Kristiansand: sidste uke til 17/6 '-' 30G, Nordvarang-er , Gr. Jakobselv var fisket meget godt. Fangsten fredag, ved Lofoten tirsdag og torsdag, , Kiberg , Vardø 500- utgjorde snes makre], hvad mens den forøvrig har optraat med 1700, skøiter en-to halinger , der overskrider forbruket, Prisen dampere 2000'-8000, Syltefjord enkel 240, ringere styrke. Veiret har været skyet Finkongkjeilen ikke l1ævneværchg, Kamøvær gik derfor ned fra kr. 2,80 sukses- og kjølig den hele tid, og der er av to skøiter , Rolfsø enkel 400. sivt til kr Da priserne kom Øvrig stormhindrillg. AgnmangelNordvarsaa langt ned, var der flere baater, og til faldt litt regn. anger, Baadsfjol'd, Kjøllefjord distrikt, Kjelvik. der ikke gik ut igj en Der saltedes for Amtrrianden. det amerikanske marked ca pslag 35. Vadsø 17/6 : pfisket vaarfisket 77 i kg, derav hængt til rundflsk snes, litt ogsaa til landc1istrikterne, 37 H!:l5 200, rot skjær , av saltede noget gik til torvhandelen, men det Telegrammer. parti l'ussebehandlet 7771,d<lrnprnedicinmeste, snes, eksportertes i is tnu tdr., leverparti 6931 hl, levertil Kristiania, Gøteborg, Danmark Skreifisket. holdig-het: Nl'dval'anger, Vadsø , Sydvarallgel', Kiberg 1100, 'Vardø , og Hull. De enkelte baatfangstel' pslag 35. Vadsø 146: Tirlldag c1ypsagn Havningberg, Gamvik, Honningsvaagene, var fra 20 til 200 snes pr. nato Vardø stol'mhindl'et optil 300, Dyfjord 400, l\-laasø, Hjelmsø, Rolfsø, Mefjord 1500, Sylte Fangstfeltet 1-2 mil av land. Berlevaag enkel 300. Liner Vadsø skøiter jord 1200, Baadsfjol'd , Kongsoverstaat , Kiberg , Vardø fjord 1400, Ber!evaag , Finkong- Ris ør: Sidste uke opnsket ca storml.lindret , skøiter en-to 11a- kjeilen, ngø i100, Mehavn , stk. makre, mest mandag og tirs- linger , dampere , Kjøllefjord 1300, Kjelvik , Skars' dag. Prisen var 8-15 øre, og den Baad:,;fjo' d skøitel' , Finkongkjei- vaag , Gjesvær Fiskeisedes mest for bverne østenfor. len ikke nævneværdig, Kjelvik enkel 140, pris: Nesseby, Havningberg, Kvitnes, Fin- J Honningsv<lagene , Skarsvaag ikke kllgkjeilen, Gjesvær 8, Nordvaranger, Kiberg Kr ag er ø: uken til 17 juni var nævnevæl'uig, Gjesvær , skøiter , Vac.1sø!:l-10, Sydvaranger 7 1 / 2, Vardø fangsten meget god ialt stk E, Hjelmsø , Rolfsø , 8 1 / 2-12, Syltefjord, Berlevaag, Gamvik, Helk l dlf ngø Stormhinc1ring. Agnmangel : nes, Honnhlgsvaagene, Kamøvær, Rolfsø, Mema re, er so gtes ra 3-8 øre Bugønes, Vadsø, Norclvaranger, Havningberg, fjord 9, Baadsfjord!:l-9 1 / 2, Kongsfjord 9 1 / 2 stk, ca., solgtes til byen og Syltefjord, Baadsfjord, Kongsfjord, Kjølle- Mehavn 9-11, Kjøllefjord 7-8, Kjelvik 8 1 / 2 lancldistrikterne, ca ekspor. fjord, Dyfjord, Skjøtningberg, ngø. Fiske- 9, M<lasø 8 1 / 2-10, Hjelmsø,ngø 8-10, Galten tertes i is til Kristiania og Fredrik- pris: Vadsø, Honningsvaagene 8-9, Kiberg 10. Level'pris: Nesseby, Havningberg, Gjesvær l F k l' / 2, Vardø 8 1 / 2-11, Havningberg, Kvitnes, 12, Nordvaranger 12-15, Kiberg 12-13, Vardø stac. S et loregaar ca. :d lul Finkongkjeilen, Gjesvær 8, Syltefjord, Berle- 1516, Syltefjord, Kjøllefjord 13,Baadsjord utenfor Jomfruland. vaag, Gamvik, Kjelvik, Helnes, Kamøvær, 19-22, Kongsfjord, Rolfsø 18, Berlevaag,.l ang es u n cl:, Meget godt fiske, 150 RoJfsø, Mefjord 9, Baadsfjord 9 1 / 2-10, Kongs- Kvitnes, Mehavn 20: Honningsvaagene Hi, '1 4 l l d l' k' fjord 9 1 / 2, Mehavn!:l-10, Hjelmsø, ngø 8- Maasø 10'14, Hjelmsø 15-18, ngø 15-20, t 000 ma {fe pl'. ag 101' s Ø1-91/2, Galten 10. Lever: Kiberg 12-13, Vardø Galten 10, øvrig 15. Baater: Kjøllefjord 50, terne, prisen derfor lav, fra 18 øre 15-16, Havningberg, Syltefjord 13, Baads- østenfor 1332, derav Vadsø 102, Kiberg 14-3, nedover til 3 øre stk., almindeligst fjord 22, Kongsfjord, Rolfsø 18, Berlevaag, Vardø 650, Berlevaag, Mehavi1 55, vestenfor 5-6 øre. Fangsten i uken til 17 Kvitnes 16, Mehavn 20-25, Honningsvaagene 706, derav KJelvik 26, Hlll1ingsva<lgene 130, 'uni anslaaes til stk. Et 10-15, Gjesvær 12, Hjelmsø 15-20, ngø Skal'svaag 19,' Gjesvær, Hjelmsø: 40, ng ø 30. J 15-20, Galten 10, øvrig 15. Av baatantallet er 244 mot(lrer, 11 clamppar svenske skøiter har levert 3000 Amtmanden. skibe; 308 seilskøiter. Mand 7332, kjøpefardorgemakre fra Skagerak. Alt blev pslag 35. Vadsø 15/ : 6 nsdag dypsagn. tøier: Kjøllegord 4,' østenfor 8}l, drav V.adsø solgt til, isning eller til torvhandel. Nordvaranger (Krampenes) 3000, Kiberg , Varc1 50, ve.stenfor 2, deravhonmngs, Fangstfelt op til 6 mil av land , Vardø optil 300, skøite 3200, Liner vaagene, 6, lndkjøppre 361, fiskevægt: Vadsø Vadsø jevnt 1000, skøiter , Norcl- 100-:150, Kberg 2-250, Vrdø 15-o-'-50, N ev l un g h a v n: Fisket meget ujevnt, varanger (Jakobsel:v) lastet Kiberg , Havl1ln'berg 190o: SyltefJo rd.200-au, ukefangsten til 11/ 6 over stk. Vardø 1i , skøiter en-to halinger B.aadsfJord, GamVk 150, KongsfJord, on-. lk 1] , dampere ' Syltefjord n.mg. svaagen 200,,M.ehavn 30-:-350, Jølle-. og prsen 2-8 øre st. gammel agn 300 BaadsfJord skølter gammel fjo1<l , Sk.nsvaag , GJesvæl Fredriksværn: uken til 17 juni agn , 'Berlevaag skøite to 11alinger , Hjelmsø Hi-259, ngø l.10-, opfiskec1es ca, stk. med garn 1300, Kjøllefjord enkel, gammel 8gn 600, tl'anprocent: Va.dsø 30-40, Va'dø, KJølleJorcl og ca med dorg, det sidste Kjelvik , Helnes optil 600, Honnings , BaadsfJol'd 3, Kongsfjord, Honnmgsvaagene skøiter , Gjæsvær 500, agene 3, GamVk 35, Mehavn 38-40, kvntum saltedes,. resten isedes. skøiter en-to halinger , Hjelmsø GJesvær; HJelmsø, ngø 40. Amtmanden. Prsen var fra 4 bl 18 øre, og de skøiter , motor flere haling er 5000, p'llag 35'. Vadsø 18/: Lørdag dypsagn enkelte fangster ansættes,gjennem- ngø stormhindret Øvrig land.ligge. Kiberg lastet Vardø optif 1000, skøiter 3000 snitlig til 400 stk. pr. uat 00' baat. Agt1lang-el: Vadsø,. Nordvaraner7 'Kberg, 8U, Syltefjord enkel 400, Berlevaag250 t:l l avmngbrg,.syltefjord Baads,Jrd,. Kong-s , Kjøllefjord 600, Galten stormhindret fjord, KJøllefJord, DYlord, SkJøtmngberg. ubetydelig. Liner Vadsø lastet. Skøiter1200 Veiret. Meteorologiske bser- Fiskepris: Vardø 8 1 / , Nordvaranger lastet skøiter va t o l' i u m beretter' Amtmanden. 5000, Bngønes 690-':760, Kiberg lastet, Vardø. pslag 35. Vadsø 16h: ndagsaften Me , skøiter en-to haling-er Paa sydkysten har vinden staat nord- havn skoiter en-to halinger , 9000, Havningberg to b<later , Baadsøstlig. Fra først av blæste den friskt; Kamøvær to skøiter U, torsdag dyps- fjord skøiter 3500, Berlevaag Finagn Nordvaranger (Krampenes) skøiter kongkjeilen ikke nævneværclig. Mehavn skøimen i slutningen av uken blev den 6000, Kiberg , strækuingen indre ter , Skjøtningberg , svakere og optraadte tilde-ls som sol- Kiberg-Varangerfjorden, Havningberg ellkelt Kjelvik en-to halinger , Honnings- 800, Vardø smaabaater Liner va8g skøiter , Gjesvær , gangsvind. Vadsø faa trækninger optil 1000, Korc1varnnger skoiter optil 850, Hjellllsø , Rolfsø

3 21 jnni1911 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 173 tre baater 1f)-750, ngø Agnm&:!J14:el: Vadsø, Nordvaranger, Syltefjord, Baads(jord, Kongsfjord, Mebavn, Skjøtningberg: Kjøllef.iord, Gjesvær. Fiskepris: Me bavn 10-lP/g, Gjesvær 8, Vardø 8 1 / g-11. Leverpris : Gjesvæe 12, Vardø 15. Amtmanlen. pslag 35. Vadsø 20s: Mandag dypsagn Næsseby optil 200, Vadsø skøiter 3000, Kiberg.storml!indret , Havningberg , Skjøtningbprg : Liner Bngønes , Vadsø delvis lastet, skoiter , Nordvarangel' hli'ltpt, KibPl'g , Varilø gjpnnemgaaende lastet, skøiter en-to halinger , Havningberg , optil 3000, Syltefjord , Baadsfjord sl{øiter to balinger gjn nemsnitlig 3000, Berlevaa , skoiter 1000, Gamvik , 1\1 ebavn skoiter , Kjøllefjord , Honningsvaagene enkel 800, skøiter 2500-:4800, K8, møvær , skoiter 3000, Hjelmsø , Rolfsø to baater , ngø Øvrige ikke landkomne. Fiskepris: Vadsø 8,Mehavn 9 1 / Agnmallgel: Nordvaranger, Skjøtningberg, Kjøllefjord. Amtmanden. pslag 8. 19/ 6 : Landets skreifiske til 17 juni 63.4 mill. stk., derav 24.8 bængt, 34.8 saltet, hl. dampmedicintran, 12 Hl5 hl. lever, mot: i fi.l i i Sildefisket Nordsjøen. pslag 9. 19/ 6 : Til 17 juni ilal1l1ljragt fra Nordsjøen 1500 tønder elrivgarnsild mot 2825 i 1910, 1783 i 1909,645 i Pris kr. fiskepakket tønde. Utenlandske fiskerier. Uken juni. Skotland. pgave over sildefisket paa øst- og vestkysten av Skotland, ved l'knøerne og Shetlandsøerne og pan. kysten av Northumberland fra l januar til 10 juni 1911 og _ for samme tid i (Ved Norges fiskel'iagent i England). Sted Total fangst Saltet ganet Eksportert crans tell'. tdr Østkysten fl rknoel'ne Slletlandsøel'lle l'.!i) N ol'thumbel'lanel Stl'llway H; Hi astleljay , 1911 And re vær paa vestltystpl !) alt De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). wts. Mai 1911 Mai 1910 wts. For ane sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Vlakrel l 334 ''orsk l Lange Hyse Flyndre l end den vnr før i fisket; men det har paa lørdag 9/6 a 12/; tidligere i uken sine ulemper at det gaar saa smaat betaltes 5/ a 6/. med eksporten. Man vent r paa at W i c k. Ukefangsten crans Makrelfisket med drivgarn for kontinentet snart skal være frit for mot 8766 ifjor og for sæsonen hen Bohuslen gav i uken snes av fjorgammel sild, og før den tid blir holdsvis og crans. Der god kvalitet. Den solgtes for kr der ikke nogen større avsætning for skibec1es i løpet av uken til St. Peterstil 1.50 i førstehaand. Av fangsten saltsilden paa denne side av N ord- burg 3119 tønder. førtes endel direkte til Skagen fra sjøen. Totalfangsten til dato er ad- S he Ha n d har til dato været hel fiskepladsen, mget forbrugt<?s i Sverige, skillig under fjoraarets; desmigtet er dig situert; isærdeleshet har fisket ved og man sendte forøvrig makreien til ee herværende kontinentale kjøpere Baltasound i motsætning til tidligere Kristiania eller til Kjøbenhavn via meget tilbakeholdne og opererer med aar avgit en større fangst. Silden Gøteborg eller Frec1rikshavn. stor forsigtighet. paa de norc1ligere fangstfelter var av Beretning om cl e t sk o t s k e sil cl e- Der har fundet sted en del omsæt- bedre kvctlitet end sørpaa, og prisen fi ske i sidste uke er ikke ankommet nmg til 12/ tønden f. o. b.; men sal- er større, saa at salterne nu kan ar na.arbladet ga ar i pressen. terne avhol(ler Slg fra at konsignere beide friere og med større sikkerhet m det amerikanske mak rel- for ikke at gi sig i kontinentale kom- end tidljgere i fisket. Prisen paa fi s k e se telegrammet. missionærel's vold. Vestkystfisket har fersksild paa lørdag stod i 14/ til 18/ til dato avgit en fangst av C1'ans pr. cran. Ukens fangst ved Lerwick Fra Norges fiskeri agent i England mot til 10 juni ifjor. Det irske er crans mot i mot Hans Johnsen, dat. Hull, 12 juni. fiske stoppet helt op i uken. svarende uke ifjor. Totalfangsten ti Britiske fiskerier i uken endt P eter he a d. Ukens fangst utgjør dato er crans mot ti 10 juni. Sildefisket. l 000 crans mot] iljor; for den 10 juni ifjor og det saltede antal tøn Veiret i denne uke kunde ikke være hele sæson crans mot der henholdsvis og bedre for fiskerierne paa hele strækningen til samme tid ifjor. Pris paa lørdag Det meste av silden er lagret. av Skotlands østkyst og de 13/ til 14/6. Eksporten utpjør 6000 Det saltede kvantum for hele Skot nordlige øer, og fangsten var med hensyn tønder mot i1jor. Nogen salg land utgjør nu tønder mot til kvantum helt tilfredsstillende, foregik til 12/ fob til denne tid ifjor. aar er samtidig som kvaliteten avgav en middels Fl'azerburgh. Ukefangsten er eksportert kun tønder. Da god saltsild. Prisen paa fersksild, l 750 crans mot ifjor og for de i behold værende t0nc1er skjønt lav, er dog betydelig høiere, sæsonen , mot Pris er av meget simpel kvalitet, vil han

4 174 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 juni 1911 delen utover forsommeren stagnere, idet Klipfiskmarkedet. det ikke er sandsynlig at fisket avtar, pslag 5. 2 h: KonsuE'n Bilbao telegraferer: Bilbao mport 4990 kvintal norsk, da den bedste fisketid endnu er inde: 270 færøisk, salg 3760 norsk, 70 islandsk, 70 Med den økede drivgarnsflaate iaar vil færøisk, beholdning 5530 norrk, 200 færøisk. det ikke falde vanskelig at rette paa Priser norsk , irlandsk 5000, færøirk Santander salg 580 norsk, beholdning 400. Pds minskningen av totalfangsten til dato; men u tbyttet ser ut til at bli betydelig redueert mot ior, da priserne uten Avista kul'rer: Paris idag 10805, London syttende tvil blir lavere. Hermetikfabrikanterne har det travelt med nedlægning til de raadende lave priser, og utsigterne for norsk nedlægning paa verdensmarkedet er ikke fuldt saa lyse som ønskelig kunde være. Sardinfisket. Telegrammer. Bilbao 19/ 6 : Til Bergens børs telegraferes: Sardinfisket Vigo middels godt; rognmarkedet livlig, prier faste. Gijon middels, Santander mindre godt sardinfike. Havre 19/ 6 : Til Bergens børs telegraferes: Sydligere fiskepladse ufurl'lndret, Loriellt ubetydelig fiske begyndt. Konsulatberetninger. Norges oplysningskontor for næringsveiene meddeler under 14 juni i henhold til beretning fra generalkonsulatet i Rio de Janeiro av den 22 f. md., at importen av klipfisk til Rio de Janeiro i tiden fra den l til den 15 mai d. a. var som følger: Via Hamburg kasser Bremen Liverpool New York fater msætningen var av liten betydning. Detaljpriserne notertes med: 47 a 48 milreis pr. fat for fisk av Det amerikanske makrelflske. merket C. R. C. venstaaende tal viser som nævnt pslag 6. 21/ 6 : Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske til 17/ 6, saltet 45 a 46 pr. fat for fisk av totalimporten til de forsk)llige havner andre merker fra Gaspe tønder mot 1625 ifjor. Amerikansk og indeslutter saaledes ogsaa de i sommermakre 15 1 / 2 dollar tønden. 42 a 43 pr. fat for fisk fra Halifax. transit til det spanske indland ankomne 37 a 38 for peixling. mængder fisk. Forsaavidt der foreligger oplysninger, utgjorde de i mai 42 a 43 pr. kasse for norsk fisk. 39 a 40 - skotsk Markedsberetninger m. v. maanec1 d. a indlandet v ide l' ese n d t e ansloges til mængder norsk klipfisk for Bilbaos kolli (fater og kasser). Kursen var Generalkonsulen i St. Petersburg vedkommende 4129 kvintaler og for 16 1 / 8 d pr. milreis. skriver 13/7: Stemningen paa sildemarkedet er flau og priserne lave. Av Santander utlossedes ogsaa ialt 85 Santanders vedkommende 75 kvintaler. Fra legationen i Havana, dat: 31/5: den indførte norske vaarsild er omtrent intet solgt. i tidsrummet 18/ 5 _28/5 meddeles føl kvintaler engelsk klipfisk bestemt for Angaaende klipfiskmarkedet i Havana indlandet i mai maaned.. gende: Fra konsulen i Neapel, dat. 10 juni Telegrammer. ndførse]en androg 1138 kasser. Fiskemarkedet i Neapel i mai maaned Saltsild markedet. Priserne var ifølge Revista fieial Tilførslerne i mai maaned til pslag 1. :5h: Fiskeriagent Westergaard for norsk fisk $ og for skotsk telegraferer: Hamburg: Shetlandssild large-' $ herværende marked direkte fran orge fulls 32-35, fulls , kvaliteten be 're androg sig til kg; stokfisk. Der noteres for norsk $ og Priserne. for gammel vare forblev i Ferskfiskmarkedet. for skotsk $ mai temmelig uforandret, endskjønt pslag 3. l41g: Fskeriagent We::;tergaard dag noterer aviserne $ konsumen ikke var meget stor, og telegraferer: Hamburg-Altona: Ring 42 for norsk fisk, hvilket dog muligens kasser fisk. Laks , tert temmelig store kvantiteter av gammel pslag 3. 14/ 6 : Fiskeriagent Westergaard er noget høi t. vare endnu er forhaanden.' l Grunden telegraferer: Hamburg-Altona: Nidelven Veiret er vedholdende varmt og 180 kasser fisk. Laks , tert 120- hertil var, at e første meddelelser 138, ørret , kveite 30-52, flyndre fugtig. om den nye fangst' ikke var videre 15-55, hyse 16 1 / Kurser: gunstige, og ny fisk ikke kunde: offereres pslag 3. 16/ 6 : Fiskeriagent Westergaard London 60 d/v 20 3 / / 8 % P. telegraferer: Hamburg-Altona: Gudrød 166 før 2 juni fra Bergen, og mege(høie kasser fisk. Laks , store , Paris 3 d/y / 8-6 % P. tert , ørret , hyse , priser forlangtes. Da Hamburg 3 d/v / allikevelpriserne / 8 % P. kveite 40-66, flyndre 38-54, 44 kasser smaasild 5 1 / / 4 J{;. kassen. for ny vare i den sidste tid blev offerert betydelig billigere, da fangsten har pslag 3. 2 h: Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. Fiskeriagent Johnspn telegraferer: Hull: Laks, tf:'rt 13 pence lbs., juni: følge nu inc1hentede oplysninger skal totalimporten av klipfisk ber igjen gaat noget ned. Ny vare blir faat et meget godt utfald, er priserne kasser makre del vis solgt 7-8 sh. pslag 3. 20h: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Diana. 76 til nedennævnte indførselshavner allerede offerert paa basis av lire 112 kasser fisk, laks , tert , N ordspanien ha været følgende i mai -113 pr. 100 kg. eif Neapel +- 2 % kveite 28-51, flyndre 2:')-40, 108 kasser makrei / 2 pf. stk. md. d. a.: diskonto for kvaliteten alm. hollænder; l... t.':l' ':l oooo 00 :::l :; :::l c. ro '1_ o Cl,; o l- l- ':l,... (Xl 0':ll\:)000':l0':l ':l-1 <l crq' o

5 21 juni 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 175 dog mangler ogsaa hertil kjøpere, da man venter videre prisfald. Enkelte mindre forretninger skal være gjort paa basis av lire 116, eif N enpel +- 2 % diskonto. underretning. Fra generalkonsulen i Bilbao dat. 12/6: mport og omsætning av klipfisk fra 4/ 6 -_1 /6, alt pr. kvintal a 50 kg., ver, samt at rognmarkedet vnr livlig med faste priser. Vieekonsulen i Santander meddeler, at sardinfisket eler fremdeles er godt. Fra Gijon savner man desværre pgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 8/6 til 14/ 6,. J( l i p fi s k kan noteres i kr for Lofotvnre og omkring kr. 8 for bonclefisle S i de m a l' k e det fltetningsløst. Brisling. Tilførse1 til Stavanger i tidsrummet 1-10 juni.. androg til: Brisling pr. sild pr. Pris Smaa- Pris Bilbao. mport pr. dampsk. Ripa Hvorfra 4240 norsk. Salg 2440 norsk og 140 Til norske stationer kg bro skj. skj. skj. skj. islandsk. Beholdning pr. 1 /64300 utenlandske do norsk, 70 islandsk. 'riis kg. bro S. B.-hus amt Prisen for 1 ste sort opgaves notert Stavanger amt l til ptas. 51 a 53 for norsk og ptas. 50 Bergens markedspriser for Tils for islandsk. Santander. Salg 1609 norsk. Beholdning pr. 1 /6 980 norsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 51 a 52 for norsk. Paa Madrids børs notertes 12/6: Pesetas pr. 100 fre. a/v 1Paris l 1: a/v / Lond. Vieekonsulen i Vigo telegraferer, at ukens sardinfangst opgik til 2500 kur- fiskevarer. Røkt : '- Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. Krydret \- m 1\'T ) ar1 nert (Meddfllt av handelsforeningens fhv. sekrpt<:l'. Torvført. - -==- Bergen, 17 juni Tils Tranmarkedet er yderlig flaut Koldklaret damptran skal saaledes være V ærdi brisling..... kr avgit til kr. 88 og bruntran til kr. 32. smansild , Rogn er litet søkt. Seneste pris var kr for de resp. sorter. kr Rapport nr. 20 om skreifisket Derav 100 stk. sløiet torsk Lever Priser for Tilstede vegt i Damptilovers kg. UH1 Torsk i mediein- Rogn tjl lever til 17 juni 1000 stk. andre baater hængt saltet leverholdig- tran i hl. 100 stk. pr. hl. kjøpehet stk. transorter i hl stk stk. sløiet fari hl. lever i 1 hl. torsk rogn pr. hl. tøier fiskere Finmarkens Vinterfiske til 2 /3 og samtlige skreifiskerier søndenfor Finmarken Tilsammen \ \ \ Finmarkens vaar-.eller loddefiske kg øre fra 20/3 1) gir 1 hl. lever pl'. kg ) 7832 alt ] Mot i 1910 til 18/ l i / i / : i / Finmarkens vaar- eller loddefiske i 1910 til 18/ kg øre gav1hl.lever pr. kg øre 6-13 i / \ 1934 \ ] \ 29:J k9'\ \ alm. 1 hl.lever pr. kg \ i o-l øre / kg pl'. kg ,1 gav1hllever i '22/ øre pl'. kg \146 l'ællingen i regelen optat fredag aften, for enkolte distrikter torsdag eller onsdag. 1) kg. beregnet efter 270 kg. = 100 stk. sløiet torsk. 1444: 100 kg. hængt til rotskjær, kg. saltet til russefisk. ) Desuten 361 kjøpere paa land.

6 176 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 juni 1911 Fra Nyfundland. The rrrade Review for 27 mm skri \'er, at utsigten til at skaffe mandskap til aal'ets fiske er bedre nu, og at der antagelig vil kunne skaffes likesaa mange fiskere iaar baade til kystfisket og Labradorfisket som ifjor. Hyrene er imidlertid større, fra $ 30 til 35, men til sidste heløp kan man faa det ll1anc1skap man vil. * Der har været en hcmerkelsesværc1ig økning i salget av trawlerutstyr langs hele kysten, og et ganske stort antal motorb:latcr vil delta i kystfiket ina'. * lvr. Le lvlessurier, en nyfundlæncler, er ansat som agent i Middelhavslandene for en gruppe klipfiskeksportører i St. John's. * Under 3 juni skrives, at nyheterne fra fisket Cl' opmuntrende langs hele kysten, og det er klart, at der er fisk overalt. Enkelte 'l tra psfiskere i Bonavista bug len har faat fra 80 ned til 20 og 10 kvintal. Dette er temmelige gode utsigter til at være omkring l En gros priser. Hamburg-Altona fiskeauktioner. Tilførsel 388 kasser norsk fisk, 44 ka.sser sild. Laks pr. re Do. sekunda.... Tert...,.... 0rret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... K veite, stor 30 re opover Do. stor midj % Do. mijdels % Kveitebarn nedover Hyse, stor.... Do. smaa.... Do. sekunda.... Flyndre, stl'.... Do. middels.... Do. smaamiddels.... Do. smaa.... Do. Nordlands.... Rødtunger.... Pigvar.... Storsei.... Aal.... Torsk.. ' Hunlmer.... Makre,..., pr. styk Pf ' /z / 2 271/ /z-19 1 /z / / J{r;. Pf. 135] Storsild... pr. kasse j/. Vaarsild...,.... juni. vest og syd er eler ogsaa en Do. secunda.... god del fisk langs kysten, og bra fangster er gjort. Bankfisket, som begyndte Fetsild.... Smaasild.... tidegere end sedvanlig denne sæson, 0stlandssild,.... viser, at eler er fulelt op av fisk paa Svensk sild.... grundene, gode fangster el' gjort, men Skotsksild.... veiret er rusket med tap av redskaper og liv. Hamburg, 17 juni Westergaard. Pf /z \ / J{r;. fieneral rapport om de større Dorske fiskerier (Norwegian Fisberies).. Kvantum. Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 6. for tn hl Totalkvantum til ]7' 6 A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)..., hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli-,desember 1 ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Bl;lTrels, salted,seapacked) 3. Storsildfisket (Large HetTing), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... '... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni- desember 1 )., tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havlie tdr., saltet, fiskepakket (Bening from celanc1 landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. lhakrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) o o ; ' > l 500 1) Al silrl ful'brnkt fersk er ikke medregnet. (All Hen'ing used fresh i s not included.) 2) Al mahel, som el' forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, userl fresh l' exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907.

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907. ~.,... Ukentige meddeeser. for norsk fiskeribedrift.fra fiskeridirektoren oaargang nsdag i mai 1910 Nr. 19 Næste nr. vi paa grund av heig- meste av uken og de feste steder. Vardø 42. Paa andetabissementer

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere