Nye koncepter til mobile tandklinikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye koncepter til mobile tandklinikker"

Transkript

1 Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/ Student: Nikolaj Apitz s Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode: September 2010 Januar 2011

2 Indhold Introduktion...2 Formål...2 Mobil tandbehandling i Danmark...2 Forskellige former for omsorgstandpleje...4 Behandlinger...4 Kortlægning af mobilt udstyr...6 Brugsscenarie for eksisterende løsninger...13 Vurdering af arbejdsmiljø...16 Ideen med og ideen i...16 Udviklingsarenaen behovet for nye koncepter...18 Opsummering af analysen...19 Grundspecifikation...20 Udvikling af koncepter...21 Morfologi...22 Præsentation af de 6 koncepter...23 Vurdering af koncepter...32 Vægtning af kriterier...33 Pughs Metode...34 Attraktivitet, forretningsmulighed og realiserbarhed...35 Inddragelse af relevante aktører...36 Udvælgelse af endeligt koncept...36 Videreudvikling af endeligt koncept...37 Udvikling af løsninger...37 Udformning af samlet produkt...41 Præsentation af Light Rest...44 Ideen med og i Light Rest...45 Opstilling af brugsscenarie med Light Rest...46 Vurdering af løsninger i forhold til udviklingsarenaen...48 Konklusion...49 Kildeangivelse...51 Bilagsliste af 52

3 Introduktion De fleste mennesker forbinder det at gå til tandlæge med, at man møder op på en fast etableret tandklinik. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor det er nødvendigt at behandle folk andre steder end på de etablerede klinikker. Dette er bl.a. tilfældet i kommunerne, hvor den kommunale omsorgstandpleje tager ud til de borgere, der ikke har mulighed for selv at møde op på en tandklinik. På samme måde tilbyder det private selskab Hjemmetandlægen behandling af borgere i deres eget hjem. Formål Formålet med denne opgave er at udvikle nye koncepter til mobil tandbehandling. Gennem research analyseres og kortlægges området for mobil tandbehandling i Danmark. Dette danner grundlag for en kortlægning af løsningsrummet, hvorved nye koncepter kan udvikles. Ud fra analysen af data udvikles koncepterne med henblik på forbedring af udstyr, arbejdsmiljø og behandlinger inden for den mobile tandpleje. Når man arbejder med mobil tandbehandling, skal der skelnes mellem behandling i private hjem og behandling i rullende tandklinikker i form af busser eller lignende indrettet som tandklinik. Jeg vil i denne opgave hovedsageligt beskæftige mig med området omkring behandling i private hjem. Mobil tandbehandling i Danmark Inden for det private område er mobil tandpleje ikke særlig udbredt. Der findes kun et privat selskab, Hjemmetandlægen, der kører ud og behandler uden for deres etablerede klinik. Derimod er mobil tandpleje mere udbredt inden for de kommunale tandplejer. Dette skyldes, at kommunerne er underlagt sundhedslovens 131. Denne lov siger: Personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud skal tilbydes omsorgstandpleje. Dette er en ordning, den enkelte borger skal visiteres til af kommunen. Ordningen koster 445 kr. årligt, som borgeren betaler, hvilket inkluderer alle former for behandling. Loven blev vedtaget i 1994 og har betydet, at mobil tandbehandling er blevet udbredt i alle landets kommuner. Der er dog visse kommuner, der ikke selv kan varetage opgaven og derfor har udliciteret opgaven til Hjemmetandlægen, dette er specielt tilfældet i udkantskommuner, hvor det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der er inden for omsorgstandplejen ved at ske en ændring i typen af behandlinger. Nedenstående i tabel ses resultatet af to undersøgelser 2 af 52

4 vedrørende ældres tandsundhed: 1980 Tandløse over 65 år: % Tandløse over 65 år: 18% Personer over 65 med et 11 % Personer over 65 med et 55% funktionsdygtigt tandsæt*: funktionsdygtigt tandsæt*: (Kilde: Artikel af overtandlæge Børge Hede i fagbladet Gerontologi Årgang 26, Marts 10 nr. 1) * Et funktionsdygtigt tandsæt består af minimum 20 tænder, som er grænsen for, hvornår man har behov for en eller anden form for protese. Denne ændring i tandsundheden blandt ældre skaber helt nye problematikker i forhold til omsorgstandplejen. Et af de helt store problemer er vedligeholdelse af de raske tænder. Denne problematik skyldes en række faktorer. Det er bl.a. svært for plejepersonalet at børste tænder på de ældre, og i mange tilfælde børster de ældre selv deres tænder uvidende om, at den tandbørstning de er i stand til at udføre langt fra er tilstrækkelig. Yderligere bliver tandhygiejnen ofte forværret af medicin, der udtørrer slimhinder og ødelægger den naturlige mundhygiejne. Alternativet til at have raske tænder er at have en protese. Der er naturligvis også problemer forbundet med proteser, men det er både nemmere for plejepersonale at rengøre en protese frem for de faste tænder. På samme måde er der mindre vedligeholdelse forbundet med en protese set fra tandlægens synspunkt. Sammenholder man tallene, for de øgede antal tænder der skal behandles med det faktum, at der bliver flere ældre borgere i de kommende år, kan man konstatere, at der i fremtiden vil være et stigende behov for at kunne behandle uden for de etablerede klinikker. Alene i Københavns Kommune er der 3000 patienter tilmeldt omsorgstandplejen, som bliver varetaget af Voksentandplejen på Tietgensgade i København. 3 af 52

5 Forskellige former for omsorgstandpleje Nedenfor er listet de måder omsorgstandplejen arbejder på: Behandling på plejehjem med klinik Omsorgstandplejen dækker både behandling på plejehjem og i private hjem. På de fleste plejehjem er der et lokale med en fast tandlægestol med lys, men intet andet udstyr. Der anvendes altså her mobilt udstyr til at behandle patienterne med. Behandling på plejehjem uden klinik For de plejehjem der ikke har et lokale med stol til rådighed har nogle kommuner, heriblandt Københavns Kommune, en transportabel klinik i form af en minibus indrettet som tandlægeklinik. Denne kan de køre ud til plejehjemmene og behandle mange beboerne uden at skulle flytte udstyr eller udsættes for dårlige arbejdsstillinger. Behandling i private hjem Den rullende tandklinik hjælper dog ikke de mange patienter, der bor hjemme og ikke har mulighed for at komme ud af deres hjem uden hjælp. Her er man stadig nødt til at transportere udstyret ud til den enkelte patient og sætte det op i den enkelte patients hjem for at udføre behandlingen. Behandlinger Det er muligt at udføre en lang række forskellige behandlinger med det mobile udstyr, der er til rådighed i dag. Der er dog nogle få begrænsninger, men hovedparten af de behandlinger, der kan udføres på tandklinikkerne, kan også udføres ude i de private hjem. Oversigt over mulige behandlinger Tandrensning (Depuration) Redskaber Håndinstrumenter (depurationsinstrumenter) eller ultralyd tandrenser. Kommentar Afhængig af patienten og mængden af tandsten (forkalkning af tandbelægningen) og plak (lag af bakterier der f.eks. kan omdanne sukker til syre så tændernes emalje ætser) foretages tandrensningen enten med håndinstrumenter eller ultralyd. Rensning af proteser Redskaber Håndinstrumenter eller elektrisk børste. Kommentar Ved rensning af proteser tages disse ud af munden så tandlægen kan rense dem uden for munden. 4 af 52

6 Begyndende caries (non-operativ behandling) Redskaber Flour, børste (elektrisk eller manuel). Kommentar Der gives tandbørsteinstruktion samt flourbehandling i forbindelse med begyndende caries. Behandlingskrævende caries (operativ behandling) Redskaber Bor, håndinstrumenter, uv-lampe, sug, evt. kanyle til bedøvelse. Kommentar Ved boring kræves der vand for at køle tanden, der bores i. Bliver temperaturen for høj (ca. 46 C) kan nerven dø. Uv-lys benyttes under hærdning af fyldningsmaterialet. Aftryk til proteser Redskaber Aftryksskeer, aftryksmateriale, Aftryksmassedispencer. Kommentar Aftryk til proteser kræver ikke elektrisk udstyr, men blot aftryksskeer, samt aftryksmateriale. Tilretning af proteser Redskaber Bunsenbrænder, håndinstrumenter, teknikkerboremaskine /Airrotor Kommentar Med en bunsenbrænder er det muligt at tilrette aftryk til proteser (blødgørelse af voks), mens den endelige protese kan slibes til med en boremaskine. Tandudtrækning (Ekstraktion) Redskaber Tang, elevatorer, håndinstrumenter, kanyle Kommentar Til tandudtrækninger kan der anvendes forskellige typer af værktøj, afhængig af hvilken tand der skal trækkes ud og i hvilken stand tanden er i. Bedøvelse (Lokalanalgesi) Redskaber Kanyle og injektionsvæske Kommentar De brugte kanyler tages med retur til tandklinikken, hvor de bortskaffes på forsvarlig vis. Ud over det nævnte udstyr til behandlingerne er der altid medbragt engangsartikler i form af servietter, spytbakke, vatruller mm. De nævnte håndinstrumenter dækker over ikke-elektriske instrumenter i form af undersøgelsesspejl, sonde, spartel mm. se billede 1. Begrænsninger med mobilt udstyr De få begrænsninger der er ved behandling med mobilt udstyr er som følger: Billede 1: Forskellige håndinstrumenter. Diagnosticering Det kan ofte være svært at diagnostisere rigtigt, når man behandler uden for de etablerede klinikker. Dette skyldes især den manglende adgang til røntgenbilleder. Der findes mobile røntgenapparater, men disse er underlagt restriktioner fra sundhedsmyndighederne på grund af den skadelige røntgenstråling fra apparaterne og er derfor ikke 5 af 52

7 attraktive for de kommunale omsorgstandplejer. Rodbehandling Det er ikke muligt at rodbehandle ude i private hjem. da en rodbehandling kræver mulighed for at tage et kontrolrøntgenbillede, se 2, til bestemmelse af dybden af rodkanalen. Alternativt foretages en tandudtrækning. Billede 2: Røntgenbillede Ikke gennembrudt caries angreb Det kan være svært at behandle caries, der endnu ikke er trængt igennem emaljen på tanden. Dette skyldes at emaljen er meget hård i forhold til resten af tanden. Det er derfor nødvendigt at bruge en airrotor (luftdrevet bor med høj rotationshastighed) for at bore igennem emaljen. Airrotoren findes ikke på alle behandlingsenheder og de enheder, hvor der er muligt at montere en airrotor, er denne ofte ikke kraftig nok pga. for lavt lufttryk. Kortlægning af mobilt udstyr Det meste af udstyret tandlægerne har med ude er standardudstyr, der ikke er specielt designet til mobilt brug. Mange af delene er små håndinstrumenter, der er lette at tage med ud til patienterne, og de fungerer derfor fint til formålet. Det er dog vigtigt at disse instrumenter bliver transporteret på en forsvarlig måde både i forhold til slag og stød, men også med hensyn til hygiejne og et godt arbejdsmiljø. Udover standardudstyret som også findes på klinikkerne, findes der en række produkter, der er specielt designet til mobilt brug. Dette gælder bl.a. behandlingsenheder, batteridrevet håndværktøj, lamper, samt tasker og vogne til transport af udstyr. Nedenfor gennemgås først udstyret på en etableret klinik og dernæst de mest anvendte mobile produkter. Disse er kortlagt ud fra de anvendte researchmetoder: interviews, follow the actor, be the actor. Ud fra udtalelser og observationer fra brugere og producenter er det muligt at vurdere de nuværende produkter i forhold til styrker og svagheder. Beskrivelse af fast etableret klinik For at kunne vurdere de mobile løsninger er det nødvendigt at kende til arbejdsforholdene og udstyret, der er til rådighed på de etablerede klinikker. Stol: Tandlægestolen er fastmonteret på klinikken. Tandlægestolen kan motorisk justeres op og ned i højden. Ligeledes kan de forskellige dele af stolen: ryglæn, sæde og fodstøtte justeres så de passer til patienten og samtidig giver den rigtige arbejdsstilling til tandlægen og klinikassistenten. Tandlægestolen er 6 af 52

8 omdrejningspunktet for behandlingerne, hvilket også ses ved at hele behandlingsplatformen (lys, elektriske-instrumenter mm.) er bygget op omkring stolen. Elektriske redskaber: De elektriske-håndredskaber er monteret på tandlægestolen og er placeret i en holder i den rette arbejdshøjde og position i forhold til patienten og tandlægen. Der er på klinikken et centralt anlæg der ved hjælp af en sugepumpe leverer sugekraft til suget, der er monteret på tandlægestolen. Opbevaring: Udstyr og materialer er på etablerede klinikker er opbevaret i skabe og skuffer. Som det ses på billedet er der i skufferne god mulighed for at holde orden på redskaber og materialer. Behandlingslys: Behandlingslyset på de etablerede klinikker er som regel en justerbar lampe der er monteret i forbindelse med tandlægestolen. Denne kan frit justeres i alle retninger, i håndtagene monteret på siden Lyskilden er en eller flere kraftige halogen pærer. Hygiejne Ved sterilisering af udstyr vaskes dette først i en almindelig opvaskemaskine. Dernæst anvendes autoklavering, hvor udstyret opvarmes til ca. 134 C. Yderligere rengøres klinikkerne dagligt af et rengøringshold og stolen og andre flader tørres af med sprit. Billedet viser udstyr der er klargjort til autoklavering. Bemærk ved billedet længst til højre, at udstyret autoklaveres mens det ligger i de sterile poser. 7 af 52

9 Mobile behandlingsenheder Behandlingsenheder er elektriske apparater, hvor forskellige instrumenter kan tilsluttes så man opnår de samme funktioner som på klinikken (bor, sug, ultralyd, uv-lampe). Der findes på det danske marked to fabrikater: Dentronic og Lysta. Disse to fabrikater er de mest anvendte, da klinikkerne ved køb hos danske producenter er sikret hurtigt service og reparation af deres enheder, hvis de går i stykker. Lysta MU 1001 Beskrivelse: Lysta MU 1001 er en modulopbygget mobil behandlingsenhed. Den er kendetegnet ved at have et professionelt look med mange forskellige tilvalg af instrumenter. Den kan bl.a. fås med en airrotor, som kan være nyttig til mange behandlinger. Ved transport kan enheden skilles ad og pakkes ned i tre tre kufferter. Modulerne vejer til sammen ca. 16 kg. Styrker: Hygiejnisk betjeningspanel Udseende (Fremstår professionel) Fleksibel behandlingslampe Svagheder: Høj vægt Mange enkeltdele (slanger og ledninger) Airrotoren er ikke kraftig nok Skrøbelig (mange problemer ved transport) Kompressoren larmer Ikke designet til hurtig opstilling og nedpakning Fylder meget under transport kræver jordtilslutning Kræver destilleret vand (pga. kalk) 8 af 52

10 Dentronic Mini-Dent Beskrivelse: Dentronic Mini-Dent er den mest benyttede behandlingsenhed i omsorgstandplejen. Den består af én hovedbase, hvortil instrumenterne kan tilslutte. Den har indbygget sugemotor, og beholdere til vand og suget er ligeledes indbygget i enheden. Enheden kan pakkes sammen, mens instrumenterne stadig er monterede. Den har et bærehåndtag øverst oppe. Derudover findes der til transport en sækkevogn, der passer til enheden samt et rullebord, der sørger for den rette arbejdshøjde under brugen. Enheden vejer ca. 15 kg. Styrker: Kompakt med alle funktioner indbygget i én enhed. Meget robust (lang levetid) Indbygget vand og sug Svagheder: Vægt Kompressoren larmer Ingen airrotor Ingen indbygget lampe Kræver jordtilslutning Kræver destilleret vand (pga. kalk) Kræver ekstra vogn til transport 9 af 52

11 Batteridrevet håndværktøj Som supplement til de mobile enheder findes der forskellige former for batteridrevet værktøj. De mest brugte i Danmark er af mærket DentalMan. Dette firma er gået konkurs, hvorfor det ikke er på markedet mere, men deres produkter bruges stadig rundt om i kommunerne. DentalMan Beskrivelse: DentanlMan har udviklet en serie af batteridrevet håndværktøj. Batteriet er monteret på redskabet og kan afmonteres for opladning. Styrker: Meget mobilt Designet gør det nemt at holde redskabet sterilt Svagheder: Mange problemer med forbindelsen mellem batteri og udstyr. Ergonomisk dårlig at bruge da vægten fra batteriet gør den tung i den ene ende. Belysning Der findes mange forskellige lamper og lyskilder til brug under tandbehandling. Overordnet kan disse dog deles op i tre forskellige kategorier; håndholdte lygter, pandelamper samt transportable lamper på fod eller lignende. Håndholdte lygter Beskrivelse: Håndholdte lygter dækker over almindelige lommelygter, der som regel holdes af klinikassistenten mens tandlægen behandler. Styrker: Meget mobil Hurtig at tage i brug Svagheder: Kræver at en person holder og styrer lygten Lygten skal tæt på emnet der skal lyses på pga. lav lysstyrke og for at kunne ramme det rigtige sted med lyskeglen. 10 af 52

12 Pandelamper Beskrivelse: Pandelamper fås i mange forskellige udgaver både med batteri og med ledning til ekstern strømkilde. Styrker: Meget mobil Kan betjenes alene af tandlægen Kan give kraftigt lys Svagheder: Svært at holde lyset på ét bestemt punkt Generende for nogle tandlæger at skulle have noget på hovedet når de skal behandle Man skal flytte hele hovedet hvis man vil flytte lyset Mobile lamper på fod eller lignende Beskrivelse: Der findes en række forskellige lamper til opstilling ved siden af patienten eller til montering på en bordkant eller et andet møbel. Fælles for disse lamper er, at de har en fleksibel arm så lysretningen manuelt kan justeres. Styrker: Mulighed for kraftigt belysning Fleksibel justerbar arm Svagheder: Besværlig at slæbe på Besværlig at stille op i forhold til brugsværdien under behandlingen. Fylder meget sammen med det øvrige udstyr Kræver ekstern strøm 11 af 52

13 Transport og opbevaring Værktøjskasser Beskrivelse: Værktøjskasser af forskellige typer bliver anvendt til opbevaring og transport af instrumenter og andet udstyr. Styrker: God beskyttelse af instrumenter Kan fås i mange udgaver alt efter behov Svagheder: Alle instrumenter er samlet i en kasse, hvilket giver enheden en høj samlet vægt. Kan være svære at pakke da de ikke er så fleksible som f.eks. en stoftaske Sækkevogne/Trappehjælper Beskrivelse: For at overholde arbejdstilsynets anvisninger anvendes inden for den mobile tandpleje sækkevogne og trappehjælpere til transport af udstyr. Disse findes i mange forskellige modeller og typer. Disse produkter er ikke specielt designet til mobil tandpleje, men hentet ind fra andre erhverv der har lignende problematikker med tunge løft og trapper. Styrker: Letter transport af tungt udstyr Muliggør transport der ellers vil være ulovlig i forhold til arbejdstilsynet Svagheder: Værktøjskasser og behandlingsenheder skal læsses af og på vognen Fylder meget at have stående 12 af 52

14 Brugsscenarie for eksisterende løsninger For at sandsynliggøre behovet for nye koncepter inden for mobil tandbehandling opstilles et brugsscenarie for, hvordan arbejdsprocessen med det nuværende udstyr finder sted. Scenariet er bygget ved brug af følgende researchmetoder: interviews, follow the actor og be the actor, hos omsorgstandplejen i Rødovre Kommune, hos omsorgstandplejen i Københavns Kommune og ved besøg og interview med den private virksomhed Hjemmetandlægen, se bilag 1. Forberedelse Pakning på klinikken Når tandlægen tager ud og behandler er der altid en klinikassistent med, som der også er på en etableret klinik. Taskerne og værktøjskassen pakkes til dagens behandlinger. Der pakkes, så der er udstyr til de planlagte behandlinger, men der tages også yderligere udstyr med, så der kan behandles, hvis der dukker noget uventet op. Det er klinikassistenten, der står for pakningen af udstyret, se billede 3. Billede 3: Klinikassistent pakker udstyr For at undgå at skulle bære udstyret over længere strækninger bliver dette placeret på en mindre sækkevogn og spændt fast med gummistropper. Hvis der skal medbringes en mobil behandlingsenhed på turen, bliver denne tjekket og alle instrumenterne klargøres. Også denne placeres på en sækkevogn eller rullebord for at lette transporten, se billede 4. Transport til bilen Udstyret transporteres til bilen på sækkevognen. Den mobile behandlingsenhed køres enten på sækkevognen eller på rullebordet. Det er vigtigt, at enheden er spændt godt fast, da en ujævnhed i underlaget ellers kan medføre, at udstyret falder. Dette forværres også yderligere på grund af de små hjul vognene er forsynet med. Billede 4: Dentronic enheden klar til transport. Pakning af bil Pakningen af bilen foregår ved at tandlægen og klinikassistenten i fællesskab løfter sækkevognen med værktøjskassen og tasken op i bilens bagagerum. Den mobile enhed løftes af stativet/sækkevognen og ind i bagagerummet, se billede 5. Stativet/sækkevognen løftes Billede 5: Pakning af bil. ligeledes ind i bagagerummet. Der er kun ét håndtag på behandlingsenheden, så det er én person, der foretager løftet på ca. 15 kg med én hånd. Transport fra klinik til patient 13 af 52

15 Transporten mellem patienterne foregår i Københavns Kommune i bil. Da omsorgstandplejen her dækker hele København, udgør tiden til transport en stor del af arbejdsdagen. Transport fra bil til bygning Ved ankomst til patientens adresse løftes udstyret ud af bilen på samme måde, som det blev læsset. I de fleste tilfælde er der en vis afstand fra parkeringspladsen til indgangsdøren. Under denne transport transporteres udstyret på sækkevognen, se billede 6, og behandlingsenheden på sækkevogn/rullebord. Skal en kant-, trappesten eller lignende forceres, er man nødt til at løfte udstyret over disse forhindringer Billede 6: Tandlægen med udstyret på sækkevogn. Transport fra indgang til lejlighed (trapper, elevator mm.) Er det en opgang uden elevator, frakobles udstyret sækkevognen, og denne bliver stående for foden af trappen, mens tandlægen og klinikassistenten er i lejligheden. Udstyret bæres op én taske ad gangen, se billede 7, og hvis behandlingsenheden er medbragt, bliver denne også båret op af to gange for at få enhed og stativ op ad trapperne. Alt medbragt udstyr bliver altså båret op i lejligheden også udstyret som først skal bruges til næste patient. Billede 7: Tandlægen og klinikassistenten klar til Opstilling i hjemmet at forcere trappen. Ved opstilling af udstyret i boligen findes passende bordplads på f.eks. patienten spisebord, se billede 8. Her bredes en ren serviet ud, og de nødvendige instrumenter pakkes ud af deres sterile indpakning og lægges ud på bordet. Disse instrumenter findes i værktøjskassen, som ofte er placeret på gulvet eller på en stol for at opnå Billede 8: Udstyret er pakket ud og en anelse bedre behandlingen er indledt. arbejdshøjde. Skal den mobile enhed tilsluttes, er det nødvendigt at finde passende plads til denne i nærheden af en stikkontakt og samtidig inden for rækkevidde af patienten. Vandflasken skal fyldes, så der kan anvendes vand under boring og skylning. Der skal helst bruges destilleret vand pga. kalk i vandet, men ofte anvendes der vand direkte fra vandhanen. 14 af 52

16 Placering af patient Patienten har som regel selv gjort klar til behandlingen ved at stille den stol frem vedkommende ønsker, at sidde på under behandlingen, som regel en spisestuestol. Patienten sidder med ret ryg på stolen og som regel uden støtte til nakke og hoved. Er der tale om en kørestolsbruger, bliver vedkommende siddende i sin kørestol. Hvis det er en elektrisk kørestol, bliver denne evt. lagt ned, så patienten sidder tilbagelænet. Det er dog ikke alle modeller, der har den funktionalitet. Behandling Behandlingen foregår for tandlægen enten stående eller siddende på en stol foran patienten. Når tandlægen står op, står denne meget af tiden bag patienten for at prøve at opnå samme arbejdsstilling som på tandklinikken, hvor tandlægen ofte står eller sidder oppe ved hovedet af patienten. Billede 9: Klinikassistenten Klinikassistenten hjælper til med at holder en lommelygte for at finde instrumenter eller materialer, tandlægen har lys under hvis ikke det hele er blevet lagt frem behandlingen. fra starten af. Dette skal findes frem fra værktøjskassen eller sportstasken. Udover dette hjælper klinikassistenten med at sørge for lys under behandlingen ved brug af en håndholdt lygte, se billede 9. Snavsede ting såsom servietter, redskaber mm. ender i en bunke på spisebordet, da tandlægen under behandlingen hurtigt skal kunne lægge tingene fra sig, hvis han har brug for et nyt redskab. Nedpakning og bortskaffelse af affald Under nedpakningen af tingene bliver de snavsede redskaber pakket ned for sig selv i lufttætte plastikbeholdere. Disse skal med tilbage til klinikken for at steriliseres. Er der brugt bedøvelse under behandlingen skal kanylerne med tilbage til klinikken og bortskaffes på forsvarlig vis. Billede 10: Der Sterilisation af udstyr skabes en del affald i Sterilisation af det brugte udstyr sker tilbage løbet af en på klinikken ved autoklavering. Der er dog behandling. visse instrumenter der blot bliver afsprittet mellem behandlingerne. Dette gælder f.eks. lommelygten der har været i umiddelbar nærhed af patientens mund. 15 af 52

17 Vurdering af arbejdsmiljø I forbindelse med mobil tandbehandling kan en række arbejdsmiljømæssige problemer identificeres. Disse problemer kan overordnet deles op i to områder deles op i to områder: Håndtering og transport af udstyr Arbejdsstillinger under behandling Københavns Kommune har fået en påtale i 2007 i forbindelse med håndtering af det mobile udstyr, se bilag 2. De må derfor ikke længere bære deres mobile Dentronic enhed højere end til 1. sal. Det er problematisk, da enheden er nødvendig til en række vigtige behandlinger. Hvis en beboer der bor højere end 1. sal skal behandles, skal beboeren have hjælp udefra til transporten hen til en etableret tandklinik. Dette er et alternativ der fungerer, men det lever ikke op til servicelovens 131 vedrørende tilbud om omsorgstandpleje. Som beskrevet i brugsscenariet er det nødvendigt for tandlægen og klinikassistenten at udføre en række løft i løbet af deres arbejdsdag. De er meget bevidste om deres arbejdsmiljø og dermed også hvordan de foretager løft. Der er i Københavns Kommunes omsorgstandpleje en trappeklatrer til rådighed, men denne er både stor og tager lang tid at bruge op ad trapperne, hvorfor den heller ikke bliver anvendt i det daglige arbejde. Under behandlingen i private hjem sidder patienterne som regel på en spisestuestol og hvis de er kørestolsbrugere i deres kørestol. Dette skaber en meget dårlig behandlingsstilling både for tandlægen, men også for patienten der ikke i nogle af de observerede tilfælde havde noget at støtte nakken på. Der er visse elektriske kørestole, der kan køres op i højden og lægges ned, hvilket giver nogle lidt bedre arbejdsstillinger. Arbejdstilsynet har på baggrund af de dårlige arbejdsstillinger givet påtaler til både Furesø og Hillerød kommuner, se bilag 2, direkte relateret til arbejdsstillingerne under behandlingen. Dette har resulteret i, at man i den ene af disse kommuner ikke må behandle længere end 20 min ad gangen, hvilket kan være svært at efterkomme i virkelighedens verden. Ideen med og ideen i Betragter man de mobile produkter ud fra tankegangen om ideen med og ideen i kan man identificere, hvor der bør sættes ind i forhold til et eventuelt re-design af produkterne. Det er helt tydeligt, at der er områder, hvor ideen i produktet ikke får produktet til at leve op til ideen med produktet. Dette er bl.a. tilfældet med de to mobile behandlingsenheder, Dentronic og Lysta. Ved begge produkter er ideen med produktet at kunne behandle tænder uden for de etablerede klinikker. Ifølge 16 af 52

18 reklamebrochurerne for begge produkter, er enhederne nemme at transportere og håndtere, se billede 11. Ideen med produktet er altså også, at enhederne skal være nemme at transportere rundt mellem behandlingerne. Der er udtænkt forskellige løsninger hos de to producenter i forhold til, hvordan ideen med produktet skal opfyldes, altså hvordan ideen i skal udformes. Lysta har satset på at lave en modulopbygget enhed, ideen i, hvor strømmodul og styringsmodul er i hver deres modul, og hvor beholder til sug og vand er eksterne enheder. Dentronic har valgt at lave en samlet enhed med det hele indbygget i ét modul, ideen i. Hvad begge producenter har til fælles er, at der ikke er nogen af løsningerne, der gør enhederne nemme at håndtere. Billede 11: Fra Dentronics salgsbrochure, let ser den ud men den vejer 15 kg. Til sammenligning vejer en fyldt ølkasse 22,3 kg. Det største problem i forhold til Lysta-enheden er, at det kræver tre kufferter at transportere enheden på grund af de mange moduler. Dette gør også opstillingen og klargøringen af enheden til en langsom process sammenlignet med Den-Tronic enheden. Fælles for begge enheder er, at deres vægt ikke gør dem mobile, hvilket direkte er påtalt af arbejdstilsynet. Intentionen er altså god nok for begge produkter, da de begge er designet med samme mål for øje (ideen med). Der er dog noget der tyder på, at der ikke er sammenhæng mellem målet og og de løsninger, man har valgt for at opfylde ideen med produkterne (ideen i). Det samme gør sig gældende for de forskellige lamper der findes på markedet. Ideen med disse produkter er, at det skal være muligt at få god arbejdsbelysning under arbejdet ude i private hjem. Dette er løst ved at udvikle transportable halogen eller LED lamper med ben, der kan foldes ud, og som har en flexarm, så lysretningen kan justeres. Som det er tilfældet med behandlingsenhederne må det dog også være et mål, at lampen skal være mobil og nem at transportere ud fra den kontekst produktet er tænkt at skulle anvendes i. Denne ideen med, er dog ikke løst på en tilfredsstillende måde, hvilket kan konkluderes på baggrund af, at lamperne ikke bliver brugt i den virkelige verden, selv om de er til rådighed for tandlægerne. 17 af 52

19 Udviklingsarenaen behovet for nye koncepter Opstiller man udviklingsarenaen, se bilag 3, omkring udviklingen af mobilt tandlægeudstyr, er det muligt at danne sig et overblik og at kortlægge eventuelle konflikter på arenaen. Da sundhedsloven blev vedtaget tilbage i 90'erne, opstod der et nyt marked for mobilt tandlægeudstyr. Dette gjorde, at producenterne udviklede mobile enheder. Tandlægerne, der bruger udstyret til daglig, har dog ikke været en del af denne udvikling og hvis man analyserer nærmere på de mobile enheder, virker det som om det blot er de mest almindelige redskaber fra klinikkerne, der er blevet sat i en kasse og derved påstået at være mobil. Der er altså en konflikt mellem producenterne af mobilt udstyr og de tandlæger, der anvender udstyret i deres hverdag. Denne konflikt skyldes formentlig manglende kommunikation mellem de forskellige aktørverdener, hvilket medfører en manglende indsigt i brugsprocessen fra producenternes side. Figur 1: De grønne streger indikerer hvor på arenaen der har været god kommunikation. De røde streger derimod viser hvor der har manglet dialog mellem aktørerne på arenaen. Dette gælder især mellem producenterne af mobilt udstyr og arbejdsmiljø og brugerne af mobilt tandlægeudstyr. For producenterne har det danske marked ændret sig med årene, da det efterhånden er blevet mættet med mobile enheder. Der er samtidig ikke blevet udviklet nogen nye produkter, der har været så banebrydende, at det vil være attraktivt at udskifte de gamle enheder med nye. Ved udvikling af nye lovende koncepter vil der altså være grundlag for et nyt marked. Dette også set i betragtning af de store arbejdsmiljømæssige problemer området har. Det kan altså på arenaen 18 af 52

20 være interessant at ændre forholdet mellem producenterne af udstyr og kommunerne (på arenaen i form af politik og lovgivning) således, at kommunerne ser en ide i at købe nye produkter til deres omsorgstandpleje. En løsning skal ligeledes forbedre forholdet mellem arbejdstilsynet, tandlægerne og kommunerne da der her er nogle klare konflikter, som bunder i det dårlige arbejdsmiljø. Dette hænger direkte sammen med udformningen af udstyret. Opsummering af analysen Med foregående analyse står det klart, at det at udføre mobil tandbehandling er forbundet med en række problemer. Disse problemer bunder især i udformningen af udstyret samt problemer omkring patientens og tandlægens arbejdsstilling under behandlingen. Det vil derfor for det videre projektforløb være relevant at finde en eller flere løsninger, der løser følgende problemstillinger: Manglende ergonomi omkring mobile behandlingsenheder Mobiliteten i de mobile behandlingsenheder er langt fra så ergonomiske, som den kunne være. Det vil derfor være relevant at udvikle et alternativ til de nuværende produkter måske i form af et redesign af allerede eksisterende løsninger. Belysning under behandlingen Der er nogle klare problemer i forbindelse med belysning under behandlingerne. Det har gennem feltarbejdet vist sig, at det er normal praksis, at det er klinikassistenten, der står og holder en lommelygte og lyser ind i munden på patienten. Dette giver dårlige arbejdsstilinger for klinikassistenten og forhindrer også denne i at foretage sig andet imens. Patientens stilling og tandlægens arbejdsstillinger under behandlingen Det at arbejde inden for den mobile tandpleje er generelt forbundet med dårlige arbejdstillinger. Derudover sidder patienterne også ofte i ubekvemme stillinger, hvilket kan forringe behandlingsoplevelsen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis en kommende løsning tager højde for denne problematik. Transport af udstyr Transporten af udstyr mellem klinik og patienter fungerer med de produkter, der er til rådighed i dag. Det skal dog ved udvikling af nye koncepter overvejes, om der kan tænkes andre løsninger med ind, der kan forbedre transporten af udstyr. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med et eventuelt redesign af behandlingsenhederne. 19 af 52

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport.

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi og Uddannelse: Strømkassen. 1 S i d e a f 39 Forord: Projekt: - Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi B. eksamensprojekt Teknologi og Uddannelse. Som underemne valgte

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere