Nye koncepter til mobile tandklinikker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye koncepter til mobile tandklinikker"

Transkript

1 Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/ Student: Nikolaj Apitz s Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode: September 2010 Januar 2011

2 Indhold Introduktion...2 Formål...2 Mobil tandbehandling i Danmark...2 Forskellige former for omsorgstandpleje...4 Behandlinger...4 Kortlægning af mobilt udstyr...6 Brugsscenarie for eksisterende løsninger...13 Vurdering af arbejdsmiljø...16 Ideen med og ideen i...16 Udviklingsarenaen behovet for nye koncepter...18 Opsummering af analysen...19 Grundspecifikation...20 Udvikling af koncepter...21 Morfologi...22 Præsentation af de 6 koncepter...23 Vurdering af koncepter...32 Vægtning af kriterier...33 Pughs Metode...34 Attraktivitet, forretningsmulighed og realiserbarhed...35 Inddragelse af relevante aktører...36 Udvælgelse af endeligt koncept...36 Videreudvikling af endeligt koncept...37 Udvikling af løsninger...37 Udformning af samlet produkt...41 Præsentation af Light Rest...44 Ideen med og i Light Rest...45 Opstilling af brugsscenarie med Light Rest...46 Vurdering af løsninger i forhold til udviklingsarenaen...48 Konklusion...49 Kildeangivelse...51 Bilagsliste af 52

3 Introduktion De fleste mennesker forbinder det at gå til tandlæge med, at man møder op på en fast etableret tandklinik. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor det er nødvendigt at behandle folk andre steder end på de etablerede klinikker. Dette er bl.a. tilfældet i kommunerne, hvor den kommunale omsorgstandpleje tager ud til de borgere, der ikke har mulighed for selv at møde op på en tandklinik. På samme måde tilbyder det private selskab Hjemmetandlægen behandling af borgere i deres eget hjem. Formål Formålet med denne opgave er at udvikle nye koncepter til mobil tandbehandling. Gennem research analyseres og kortlægges området for mobil tandbehandling i Danmark. Dette danner grundlag for en kortlægning af løsningsrummet, hvorved nye koncepter kan udvikles. Ud fra analysen af data udvikles koncepterne med henblik på forbedring af udstyr, arbejdsmiljø og behandlinger inden for den mobile tandpleje. Når man arbejder med mobil tandbehandling, skal der skelnes mellem behandling i private hjem og behandling i rullende tandklinikker i form af busser eller lignende indrettet som tandklinik. Jeg vil i denne opgave hovedsageligt beskæftige mig med området omkring behandling i private hjem. Mobil tandbehandling i Danmark Inden for det private område er mobil tandpleje ikke særlig udbredt. Der findes kun et privat selskab, Hjemmetandlægen, der kører ud og behandler uden for deres etablerede klinik. Derimod er mobil tandpleje mere udbredt inden for de kommunale tandplejer. Dette skyldes, at kommunerne er underlagt sundhedslovens 131. Denne lov siger: Personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan bruge de almindelige tandplejetilbud skal tilbydes omsorgstandpleje. Dette er en ordning, den enkelte borger skal visiteres til af kommunen. Ordningen koster 445 kr. årligt, som borgeren betaler, hvilket inkluderer alle former for behandling. Loven blev vedtaget i 1994 og har betydet, at mobil tandbehandling er blevet udbredt i alle landets kommuner. Der er dog visse kommuner, der ikke selv kan varetage opgaven og derfor har udliciteret opgaven til Hjemmetandlægen, dette er specielt tilfældet i udkantskommuner, hvor det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der er inden for omsorgstandplejen ved at ske en ændring i typen af behandlinger. Nedenstående i tabel ses resultatet af to undersøgelser 2 af 52

4 vedrørende ældres tandsundhed: 1980 Tandløse over 65 år: % Tandløse over 65 år: 18% Personer over 65 med et 11 % Personer over 65 med et 55% funktionsdygtigt tandsæt*: funktionsdygtigt tandsæt*: (Kilde: Artikel af overtandlæge Børge Hede i fagbladet Gerontologi Årgang 26, Marts 10 nr. 1) * Et funktionsdygtigt tandsæt består af minimum 20 tænder, som er grænsen for, hvornår man har behov for en eller anden form for protese. Denne ændring i tandsundheden blandt ældre skaber helt nye problematikker i forhold til omsorgstandplejen. Et af de helt store problemer er vedligeholdelse af de raske tænder. Denne problematik skyldes en række faktorer. Det er bl.a. svært for plejepersonalet at børste tænder på de ældre, og i mange tilfælde børster de ældre selv deres tænder uvidende om, at den tandbørstning de er i stand til at udføre langt fra er tilstrækkelig. Yderligere bliver tandhygiejnen ofte forværret af medicin, der udtørrer slimhinder og ødelægger den naturlige mundhygiejne. Alternativet til at have raske tænder er at have en protese. Der er naturligvis også problemer forbundet med proteser, men det er både nemmere for plejepersonale at rengøre en protese frem for de faste tænder. På samme måde er der mindre vedligeholdelse forbundet med en protese set fra tandlægens synspunkt. Sammenholder man tallene, for de øgede antal tænder der skal behandles med det faktum, at der bliver flere ældre borgere i de kommende år, kan man konstatere, at der i fremtiden vil være et stigende behov for at kunne behandle uden for de etablerede klinikker. Alene i Københavns Kommune er der 3000 patienter tilmeldt omsorgstandplejen, som bliver varetaget af Voksentandplejen på Tietgensgade i København. 3 af 52

5 Forskellige former for omsorgstandpleje Nedenfor er listet de måder omsorgstandplejen arbejder på: Behandling på plejehjem med klinik Omsorgstandplejen dækker både behandling på plejehjem og i private hjem. På de fleste plejehjem er der et lokale med en fast tandlægestol med lys, men intet andet udstyr. Der anvendes altså her mobilt udstyr til at behandle patienterne med. Behandling på plejehjem uden klinik For de plejehjem der ikke har et lokale med stol til rådighed har nogle kommuner, heriblandt Københavns Kommune, en transportabel klinik i form af en minibus indrettet som tandlægeklinik. Denne kan de køre ud til plejehjemmene og behandle mange beboerne uden at skulle flytte udstyr eller udsættes for dårlige arbejdsstillinger. Behandling i private hjem Den rullende tandklinik hjælper dog ikke de mange patienter, der bor hjemme og ikke har mulighed for at komme ud af deres hjem uden hjælp. Her er man stadig nødt til at transportere udstyret ud til den enkelte patient og sætte det op i den enkelte patients hjem for at udføre behandlingen. Behandlinger Det er muligt at udføre en lang række forskellige behandlinger med det mobile udstyr, der er til rådighed i dag. Der er dog nogle få begrænsninger, men hovedparten af de behandlinger, der kan udføres på tandklinikkerne, kan også udføres ude i de private hjem. Oversigt over mulige behandlinger Tandrensning (Depuration) Redskaber Håndinstrumenter (depurationsinstrumenter) eller ultralyd tandrenser. Kommentar Afhængig af patienten og mængden af tandsten (forkalkning af tandbelægningen) og plak (lag af bakterier der f.eks. kan omdanne sukker til syre så tændernes emalje ætser) foretages tandrensningen enten med håndinstrumenter eller ultralyd. Rensning af proteser Redskaber Håndinstrumenter eller elektrisk børste. Kommentar Ved rensning af proteser tages disse ud af munden så tandlægen kan rense dem uden for munden. 4 af 52

6 Begyndende caries (non-operativ behandling) Redskaber Flour, børste (elektrisk eller manuel). Kommentar Der gives tandbørsteinstruktion samt flourbehandling i forbindelse med begyndende caries. Behandlingskrævende caries (operativ behandling) Redskaber Bor, håndinstrumenter, uv-lampe, sug, evt. kanyle til bedøvelse. Kommentar Ved boring kræves der vand for at køle tanden, der bores i. Bliver temperaturen for høj (ca. 46 C) kan nerven dø. Uv-lys benyttes under hærdning af fyldningsmaterialet. Aftryk til proteser Redskaber Aftryksskeer, aftryksmateriale, Aftryksmassedispencer. Kommentar Aftryk til proteser kræver ikke elektrisk udstyr, men blot aftryksskeer, samt aftryksmateriale. Tilretning af proteser Redskaber Bunsenbrænder, håndinstrumenter, teknikkerboremaskine /Airrotor Kommentar Med en bunsenbrænder er det muligt at tilrette aftryk til proteser (blødgørelse af voks), mens den endelige protese kan slibes til med en boremaskine. Tandudtrækning (Ekstraktion) Redskaber Tang, elevatorer, håndinstrumenter, kanyle Kommentar Til tandudtrækninger kan der anvendes forskellige typer af værktøj, afhængig af hvilken tand der skal trækkes ud og i hvilken stand tanden er i. Bedøvelse (Lokalanalgesi) Redskaber Kanyle og injektionsvæske Kommentar De brugte kanyler tages med retur til tandklinikken, hvor de bortskaffes på forsvarlig vis. Ud over det nævnte udstyr til behandlingerne er der altid medbragt engangsartikler i form af servietter, spytbakke, vatruller mm. De nævnte håndinstrumenter dækker over ikke-elektriske instrumenter i form af undersøgelsesspejl, sonde, spartel mm. se billede 1. Begrænsninger med mobilt udstyr De få begrænsninger der er ved behandling med mobilt udstyr er som følger: Billede 1: Forskellige håndinstrumenter. Diagnosticering Det kan ofte være svært at diagnostisere rigtigt, når man behandler uden for de etablerede klinikker. Dette skyldes især den manglende adgang til røntgenbilleder. Der findes mobile røntgenapparater, men disse er underlagt restriktioner fra sundhedsmyndighederne på grund af den skadelige røntgenstråling fra apparaterne og er derfor ikke 5 af 52

7 attraktive for de kommunale omsorgstandplejer. Rodbehandling Det er ikke muligt at rodbehandle ude i private hjem. da en rodbehandling kræver mulighed for at tage et kontrolrøntgenbillede, se 2, til bestemmelse af dybden af rodkanalen. Alternativt foretages en tandudtrækning. Billede 2: Røntgenbillede Ikke gennembrudt caries angreb Det kan være svært at behandle caries, der endnu ikke er trængt igennem emaljen på tanden. Dette skyldes at emaljen er meget hård i forhold til resten af tanden. Det er derfor nødvendigt at bruge en airrotor (luftdrevet bor med høj rotationshastighed) for at bore igennem emaljen. Airrotoren findes ikke på alle behandlingsenheder og de enheder, hvor der er muligt at montere en airrotor, er denne ofte ikke kraftig nok pga. for lavt lufttryk. Kortlægning af mobilt udstyr Det meste af udstyret tandlægerne har med ude er standardudstyr, der ikke er specielt designet til mobilt brug. Mange af delene er små håndinstrumenter, der er lette at tage med ud til patienterne, og de fungerer derfor fint til formålet. Det er dog vigtigt at disse instrumenter bliver transporteret på en forsvarlig måde både i forhold til slag og stød, men også med hensyn til hygiejne og et godt arbejdsmiljø. Udover standardudstyret som også findes på klinikkerne, findes der en række produkter, der er specielt designet til mobilt brug. Dette gælder bl.a. behandlingsenheder, batteridrevet håndværktøj, lamper, samt tasker og vogne til transport af udstyr. Nedenfor gennemgås først udstyret på en etableret klinik og dernæst de mest anvendte mobile produkter. Disse er kortlagt ud fra de anvendte researchmetoder: interviews, follow the actor, be the actor. Ud fra udtalelser og observationer fra brugere og producenter er det muligt at vurdere de nuværende produkter i forhold til styrker og svagheder. Beskrivelse af fast etableret klinik For at kunne vurdere de mobile løsninger er det nødvendigt at kende til arbejdsforholdene og udstyret, der er til rådighed på de etablerede klinikker. Stol: Tandlægestolen er fastmonteret på klinikken. Tandlægestolen kan motorisk justeres op og ned i højden. Ligeledes kan de forskellige dele af stolen: ryglæn, sæde og fodstøtte justeres så de passer til patienten og samtidig giver den rigtige arbejdsstilling til tandlægen og klinikassistenten. Tandlægestolen er 6 af 52

8 omdrejningspunktet for behandlingerne, hvilket også ses ved at hele behandlingsplatformen (lys, elektriske-instrumenter mm.) er bygget op omkring stolen. Elektriske redskaber: De elektriske-håndredskaber er monteret på tandlægestolen og er placeret i en holder i den rette arbejdshøjde og position i forhold til patienten og tandlægen. Der er på klinikken et centralt anlæg der ved hjælp af en sugepumpe leverer sugekraft til suget, der er monteret på tandlægestolen. Opbevaring: Udstyr og materialer er på etablerede klinikker er opbevaret i skabe og skuffer. Som det ses på billedet er der i skufferne god mulighed for at holde orden på redskaber og materialer. Behandlingslys: Behandlingslyset på de etablerede klinikker er som regel en justerbar lampe der er monteret i forbindelse med tandlægestolen. Denne kan frit justeres i alle retninger, i håndtagene monteret på siden Lyskilden er en eller flere kraftige halogen pærer. Hygiejne Ved sterilisering af udstyr vaskes dette først i en almindelig opvaskemaskine. Dernæst anvendes autoklavering, hvor udstyret opvarmes til ca. 134 C. Yderligere rengøres klinikkerne dagligt af et rengøringshold og stolen og andre flader tørres af med sprit. Billedet viser udstyr der er klargjort til autoklavering. Bemærk ved billedet længst til højre, at udstyret autoklaveres mens det ligger i de sterile poser. 7 af 52

9 Mobile behandlingsenheder Behandlingsenheder er elektriske apparater, hvor forskellige instrumenter kan tilsluttes så man opnår de samme funktioner som på klinikken (bor, sug, ultralyd, uv-lampe). Der findes på det danske marked to fabrikater: Dentronic og Lysta. Disse to fabrikater er de mest anvendte, da klinikkerne ved køb hos danske producenter er sikret hurtigt service og reparation af deres enheder, hvis de går i stykker. Lysta MU 1001 Beskrivelse: Lysta MU 1001 er en modulopbygget mobil behandlingsenhed. Den er kendetegnet ved at have et professionelt look med mange forskellige tilvalg af instrumenter. Den kan bl.a. fås med en airrotor, som kan være nyttig til mange behandlinger. Ved transport kan enheden skilles ad og pakkes ned i tre tre kufferter. Modulerne vejer til sammen ca. 16 kg. Styrker: Hygiejnisk betjeningspanel Udseende (Fremstår professionel) Fleksibel behandlingslampe Svagheder: Høj vægt Mange enkeltdele (slanger og ledninger) Airrotoren er ikke kraftig nok Skrøbelig (mange problemer ved transport) Kompressoren larmer Ikke designet til hurtig opstilling og nedpakning Fylder meget under transport kræver jordtilslutning Kræver destilleret vand (pga. kalk) 8 af 52

10 Dentronic Mini-Dent Beskrivelse: Dentronic Mini-Dent er den mest benyttede behandlingsenhed i omsorgstandplejen. Den består af én hovedbase, hvortil instrumenterne kan tilslutte. Den har indbygget sugemotor, og beholdere til vand og suget er ligeledes indbygget i enheden. Enheden kan pakkes sammen, mens instrumenterne stadig er monterede. Den har et bærehåndtag øverst oppe. Derudover findes der til transport en sækkevogn, der passer til enheden samt et rullebord, der sørger for den rette arbejdshøjde under brugen. Enheden vejer ca. 15 kg. Styrker: Kompakt med alle funktioner indbygget i én enhed. Meget robust (lang levetid) Indbygget vand og sug Svagheder: Vægt Kompressoren larmer Ingen airrotor Ingen indbygget lampe Kræver jordtilslutning Kræver destilleret vand (pga. kalk) Kræver ekstra vogn til transport 9 af 52

11 Batteridrevet håndværktøj Som supplement til de mobile enheder findes der forskellige former for batteridrevet værktøj. De mest brugte i Danmark er af mærket DentalMan. Dette firma er gået konkurs, hvorfor det ikke er på markedet mere, men deres produkter bruges stadig rundt om i kommunerne. DentalMan Beskrivelse: DentanlMan har udviklet en serie af batteridrevet håndværktøj. Batteriet er monteret på redskabet og kan afmonteres for opladning. Styrker: Meget mobilt Designet gør det nemt at holde redskabet sterilt Svagheder: Mange problemer med forbindelsen mellem batteri og udstyr. Ergonomisk dårlig at bruge da vægten fra batteriet gør den tung i den ene ende. Belysning Der findes mange forskellige lamper og lyskilder til brug under tandbehandling. Overordnet kan disse dog deles op i tre forskellige kategorier; håndholdte lygter, pandelamper samt transportable lamper på fod eller lignende. Håndholdte lygter Beskrivelse: Håndholdte lygter dækker over almindelige lommelygter, der som regel holdes af klinikassistenten mens tandlægen behandler. Styrker: Meget mobil Hurtig at tage i brug Svagheder: Kræver at en person holder og styrer lygten Lygten skal tæt på emnet der skal lyses på pga. lav lysstyrke og for at kunne ramme det rigtige sted med lyskeglen. 10 af 52

12 Pandelamper Beskrivelse: Pandelamper fås i mange forskellige udgaver både med batteri og med ledning til ekstern strømkilde. Styrker: Meget mobil Kan betjenes alene af tandlægen Kan give kraftigt lys Svagheder: Svært at holde lyset på ét bestemt punkt Generende for nogle tandlæger at skulle have noget på hovedet når de skal behandle Man skal flytte hele hovedet hvis man vil flytte lyset Mobile lamper på fod eller lignende Beskrivelse: Der findes en række forskellige lamper til opstilling ved siden af patienten eller til montering på en bordkant eller et andet møbel. Fælles for disse lamper er, at de har en fleksibel arm så lysretningen manuelt kan justeres. Styrker: Mulighed for kraftigt belysning Fleksibel justerbar arm Svagheder: Besværlig at slæbe på Besværlig at stille op i forhold til brugsværdien under behandlingen. Fylder meget sammen med det øvrige udstyr Kræver ekstern strøm 11 af 52

13 Transport og opbevaring Værktøjskasser Beskrivelse: Værktøjskasser af forskellige typer bliver anvendt til opbevaring og transport af instrumenter og andet udstyr. Styrker: God beskyttelse af instrumenter Kan fås i mange udgaver alt efter behov Svagheder: Alle instrumenter er samlet i en kasse, hvilket giver enheden en høj samlet vægt. Kan være svære at pakke da de ikke er så fleksible som f.eks. en stoftaske Sækkevogne/Trappehjælper Beskrivelse: For at overholde arbejdstilsynets anvisninger anvendes inden for den mobile tandpleje sækkevogne og trappehjælpere til transport af udstyr. Disse findes i mange forskellige modeller og typer. Disse produkter er ikke specielt designet til mobil tandpleje, men hentet ind fra andre erhverv der har lignende problematikker med tunge løft og trapper. Styrker: Letter transport af tungt udstyr Muliggør transport der ellers vil være ulovlig i forhold til arbejdstilsynet Svagheder: Værktøjskasser og behandlingsenheder skal læsses af og på vognen Fylder meget at have stående 12 af 52

14 Brugsscenarie for eksisterende løsninger For at sandsynliggøre behovet for nye koncepter inden for mobil tandbehandling opstilles et brugsscenarie for, hvordan arbejdsprocessen med det nuværende udstyr finder sted. Scenariet er bygget ved brug af følgende researchmetoder: interviews, follow the actor og be the actor, hos omsorgstandplejen i Rødovre Kommune, hos omsorgstandplejen i Københavns Kommune og ved besøg og interview med den private virksomhed Hjemmetandlægen, se bilag 1. Forberedelse Pakning på klinikken Når tandlægen tager ud og behandler er der altid en klinikassistent med, som der også er på en etableret klinik. Taskerne og værktøjskassen pakkes til dagens behandlinger. Der pakkes, så der er udstyr til de planlagte behandlinger, men der tages også yderligere udstyr med, så der kan behandles, hvis der dukker noget uventet op. Det er klinikassistenten, der står for pakningen af udstyret, se billede 3. Billede 3: Klinikassistent pakker udstyr For at undgå at skulle bære udstyret over længere strækninger bliver dette placeret på en mindre sækkevogn og spændt fast med gummistropper. Hvis der skal medbringes en mobil behandlingsenhed på turen, bliver denne tjekket og alle instrumenterne klargøres. Også denne placeres på en sækkevogn eller rullebord for at lette transporten, se billede 4. Transport til bilen Udstyret transporteres til bilen på sækkevognen. Den mobile behandlingsenhed køres enten på sækkevognen eller på rullebordet. Det er vigtigt, at enheden er spændt godt fast, da en ujævnhed i underlaget ellers kan medføre, at udstyret falder. Dette forværres også yderligere på grund af de små hjul vognene er forsynet med. Billede 4: Dentronic enheden klar til transport. Pakning af bil Pakningen af bilen foregår ved at tandlægen og klinikassistenten i fællesskab løfter sækkevognen med værktøjskassen og tasken op i bilens bagagerum. Den mobile enhed løftes af stativet/sækkevognen og ind i bagagerummet, se billede 5. Stativet/sækkevognen løftes Billede 5: Pakning af bil. ligeledes ind i bagagerummet. Der er kun ét håndtag på behandlingsenheden, så det er én person, der foretager løftet på ca. 15 kg med én hånd. Transport fra klinik til patient 13 af 52

15 Transporten mellem patienterne foregår i Københavns Kommune i bil. Da omsorgstandplejen her dækker hele København, udgør tiden til transport en stor del af arbejdsdagen. Transport fra bil til bygning Ved ankomst til patientens adresse løftes udstyret ud af bilen på samme måde, som det blev læsset. I de fleste tilfælde er der en vis afstand fra parkeringspladsen til indgangsdøren. Under denne transport transporteres udstyret på sækkevognen, se billede 6, og behandlingsenheden på sækkevogn/rullebord. Skal en kant-, trappesten eller lignende forceres, er man nødt til at løfte udstyret over disse forhindringer Billede 6: Tandlægen med udstyret på sækkevogn. Transport fra indgang til lejlighed (trapper, elevator mm.) Er det en opgang uden elevator, frakobles udstyret sækkevognen, og denne bliver stående for foden af trappen, mens tandlægen og klinikassistenten er i lejligheden. Udstyret bæres op én taske ad gangen, se billede 7, og hvis behandlingsenheden er medbragt, bliver denne også båret op af to gange for at få enhed og stativ op ad trapperne. Alt medbragt udstyr bliver altså båret op i lejligheden også udstyret som først skal bruges til næste patient. Billede 7: Tandlægen og klinikassistenten klar til Opstilling i hjemmet at forcere trappen. Ved opstilling af udstyret i boligen findes passende bordplads på f.eks. patienten spisebord, se billede 8. Her bredes en ren serviet ud, og de nødvendige instrumenter pakkes ud af deres sterile indpakning og lægges ud på bordet. Disse instrumenter findes i værktøjskassen, som ofte er placeret på gulvet eller på en stol for at opnå Billede 8: Udstyret er pakket ud og en anelse bedre behandlingen er indledt. arbejdshøjde. Skal den mobile enhed tilsluttes, er det nødvendigt at finde passende plads til denne i nærheden af en stikkontakt og samtidig inden for rækkevidde af patienten. Vandflasken skal fyldes, så der kan anvendes vand under boring og skylning. Der skal helst bruges destilleret vand pga. kalk i vandet, men ofte anvendes der vand direkte fra vandhanen. 14 af 52

16 Placering af patient Patienten har som regel selv gjort klar til behandlingen ved at stille den stol frem vedkommende ønsker, at sidde på under behandlingen, som regel en spisestuestol. Patienten sidder med ret ryg på stolen og som regel uden støtte til nakke og hoved. Er der tale om en kørestolsbruger, bliver vedkommende siddende i sin kørestol. Hvis det er en elektrisk kørestol, bliver denne evt. lagt ned, så patienten sidder tilbagelænet. Det er dog ikke alle modeller, der har den funktionalitet. Behandling Behandlingen foregår for tandlægen enten stående eller siddende på en stol foran patienten. Når tandlægen står op, står denne meget af tiden bag patienten for at prøve at opnå samme arbejdsstilling som på tandklinikken, hvor tandlægen ofte står eller sidder oppe ved hovedet af patienten. Billede 9: Klinikassistenten Klinikassistenten hjælper til med at holder en lommelygte for at finde instrumenter eller materialer, tandlægen har lys under hvis ikke det hele er blevet lagt frem behandlingen. fra starten af. Dette skal findes frem fra værktøjskassen eller sportstasken. Udover dette hjælper klinikassistenten med at sørge for lys under behandlingen ved brug af en håndholdt lygte, se billede 9. Snavsede ting såsom servietter, redskaber mm. ender i en bunke på spisebordet, da tandlægen under behandlingen hurtigt skal kunne lægge tingene fra sig, hvis han har brug for et nyt redskab. Nedpakning og bortskaffelse af affald Under nedpakningen af tingene bliver de snavsede redskaber pakket ned for sig selv i lufttætte plastikbeholdere. Disse skal med tilbage til klinikken for at steriliseres. Er der brugt bedøvelse under behandlingen skal kanylerne med tilbage til klinikken og bortskaffes på forsvarlig vis. Billede 10: Der Sterilisation af udstyr skabes en del affald i Sterilisation af det brugte udstyr sker tilbage løbet af en på klinikken ved autoklavering. Der er dog behandling. visse instrumenter der blot bliver afsprittet mellem behandlingerne. Dette gælder f.eks. lommelygten der har været i umiddelbar nærhed af patientens mund. 15 af 52

17 Vurdering af arbejdsmiljø I forbindelse med mobil tandbehandling kan en række arbejdsmiljømæssige problemer identificeres. Disse problemer kan overordnet deles op i to områder deles op i to områder: Håndtering og transport af udstyr Arbejdsstillinger under behandling Københavns Kommune har fået en påtale i 2007 i forbindelse med håndtering af det mobile udstyr, se bilag 2. De må derfor ikke længere bære deres mobile Dentronic enhed højere end til 1. sal. Det er problematisk, da enheden er nødvendig til en række vigtige behandlinger. Hvis en beboer der bor højere end 1. sal skal behandles, skal beboeren have hjælp udefra til transporten hen til en etableret tandklinik. Dette er et alternativ der fungerer, men det lever ikke op til servicelovens 131 vedrørende tilbud om omsorgstandpleje. Som beskrevet i brugsscenariet er det nødvendigt for tandlægen og klinikassistenten at udføre en række løft i løbet af deres arbejdsdag. De er meget bevidste om deres arbejdsmiljø og dermed også hvordan de foretager løft. Der er i Københavns Kommunes omsorgstandpleje en trappeklatrer til rådighed, men denne er både stor og tager lang tid at bruge op ad trapperne, hvorfor den heller ikke bliver anvendt i det daglige arbejde. Under behandlingen i private hjem sidder patienterne som regel på en spisestuestol og hvis de er kørestolsbrugere i deres kørestol. Dette skaber en meget dårlig behandlingsstilling både for tandlægen, men også for patienten der ikke i nogle af de observerede tilfælde havde noget at støtte nakken på. Der er visse elektriske kørestole, der kan køres op i højden og lægges ned, hvilket giver nogle lidt bedre arbejdsstillinger. Arbejdstilsynet har på baggrund af de dårlige arbejdsstillinger givet påtaler til både Furesø og Hillerød kommuner, se bilag 2, direkte relateret til arbejdsstillingerne under behandlingen. Dette har resulteret i, at man i den ene af disse kommuner ikke må behandle længere end 20 min ad gangen, hvilket kan være svært at efterkomme i virkelighedens verden. Ideen med og ideen i Betragter man de mobile produkter ud fra tankegangen om ideen med og ideen i kan man identificere, hvor der bør sættes ind i forhold til et eventuelt re-design af produkterne. Det er helt tydeligt, at der er områder, hvor ideen i produktet ikke får produktet til at leve op til ideen med produktet. Dette er bl.a. tilfældet med de to mobile behandlingsenheder, Dentronic og Lysta. Ved begge produkter er ideen med produktet at kunne behandle tænder uden for de etablerede klinikker. Ifølge 16 af 52

18 reklamebrochurerne for begge produkter, er enhederne nemme at transportere og håndtere, se billede 11. Ideen med produktet er altså også, at enhederne skal være nemme at transportere rundt mellem behandlingerne. Der er udtænkt forskellige løsninger hos de to producenter i forhold til, hvordan ideen med produktet skal opfyldes, altså hvordan ideen i skal udformes. Lysta har satset på at lave en modulopbygget enhed, ideen i, hvor strømmodul og styringsmodul er i hver deres modul, og hvor beholder til sug og vand er eksterne enheder. Dentronic har valgt at lave en samlet enhed med det hele indbygget i ét modul, ideen i. Hvad begge producenter har til fælles er, at der ikke er nogen af løsningerne, der gør enhederne nemme at håndtere. Billede 11: Fra Dentronics salgsbrochure, let ser den ud men den vejer 15 kg. Til sammenligning vejer en fyldt ølkasse 22,3 kg. Det største problem i forhold til Lysta-enheden er, at det kræver tre kufferter at transportere enheden på grund af de mange moduler. Dette gør også opstillingen og klargøringen af enheden til en langsom process sammenlignet med Den-Tronic enheden. Fælles for begge enheder er, at deres vægt ikke gør dem mobile, hvilket direkte er påtalt af arbejdstilsynet. Intentionen er altså god nok for begge produkter, da de begge er designet med samme mål for øje (ideen med). Der er dog noget der tyder på, at der ikke er sammenhæng mellem målet og og de løsninger, man har valgt for at opfylde ideen med produkterne (ideen i). Det samme gør sig gældende for de forskellige lamper der findes på markedet. Ideen med disse produkter er, at det skal være muligt at få god arbejdsbelysning under arbejdet ude i private hjem. Dette er løst ved at udvikle transportable halogen eller LED lamper med ben, der kan foldes ud, og som har en flexarm, så lysretningen kan justeres. Som det er tilfældet med behandlingsenhederne må det dog også være et mål, at lampen skal være mobil og nem at transportere ud fra den kontekst produktet er tænkt at skulle anvendes i. Denne ideen med, er dog ikke løst på en tilfredsstillende måde, hvilket kan konkluderes på baggrund af, at lamperne ikke bliver brugt i den virkelige verden, selv om de er til rådighed for tandlægerne. 17 af 52

19 Udviklingsarenaen behovet for nye koncepter Opstiller man udviklingsarenaen, se bilag 3, omkring udviklingen af mobilt tandlægeudstyr, er det muligt at danne sig et overblik og at kortlægge eventuelle konflikter på arenaen. Da sundhedsloven blev vedtaget tilbage i 90'erne, opstod der et nyt marked for mobilt tandlægeudstyr. Dette gjorde, at producenterne udviklede mobile enheder. Tandlægerne, der bruger udstyret til daglig, har dog ikke været en del af denne udvikling og hvis man analyserer nærmere på de mobile enheder, virker det som om det blot er de mest almindelige redskaber fra klinikkerne, der er blevet sat i en kasse og derved påstået at være mobil. Der er altså en konflikt mellem producenterne af mobilt udstyr og de tandlæger, der anvender udstyret i deres hverdag. Denne konflikt skyldes formentlig manglende kommunikation mellem de forskellige aktørverdener, hvilket medfører en manglende indsigt i brugsprocessen fra producenternes side. Figur 1: De grønne streger indikerer hvor på arenaen der har været god kommunikation. De røde streger derimod viser hvor der har manglet dialog mellem aktørerne på arenaen. Dette gælder især mellem producenterne af mobilt udstyr og arbejdsmiljø og brugerne af mobilt tandlægeudstyr. For producenterne har det danske marked ændret sig med årene, da det efterhånden er blevet mættet med mobile enheder. Der er samtidig ikke blevet udviklet nogen nye produkter, der har været så banebrydende, at det vil være attraktivt at udskifte de gamle enheder med nye. Ved udvikling af nye lovende koncepter vil der altså være grundlag for et nyt marked. Dette også set i betragtning af de store arbejdsmiljømæssige problemer området har. Det kan altså på arenaen 18 af 52

20 være interessant at ændre forholdet mellem producenterne af udstyr og kommunerne (på arenaen i form af politik og lovgivning) således, at kommunerne ser en ide i at købe nye produkter til deres omsorgstandpleje. En løsning skal ligeledes forbedre forholdet mellem arbejdstilsynet, tandlægerne og kommunerne da der her er nogle klare konflikter, som bunder i det dårlige arbejdsmiljø. Dette hænger direkte sammen med udformningen af udstyret. Opsummering af analysen Med foregående analyse står det klart, at det at udføre mobil tandbehandling er forbundet med en række problemer. Disse problemer bunder især i udformningen af udstyret samt problemer omkring patientens og tandlægens arbejdsstilling under behandlingen. Det vil derfor for det videre projektforløb være relevant at finde en eller flere løsninger, der løser følgende problemstillinger: Manglende ergonomi omkring mobile behandlingsenheder Mobiliteten i de mobile behandlingsenheder er langt fra så ergonomiske, som den kunne være. Det vil derfor være relevant at udvikle et alternativ til de nuværende produkter måske i form af et redesign af allerede eksisterende løsninger. Belysning under behandlingen Der er nogle klare problemer i forbindelse med belysning under behandlingerne. Det har gennem feltarbejdet vist sig, at det er normal praksis, at det er klinikassistenten, der står og holder en lommelygte og lyser ind i munden på patienten. Dette giver dårlige arbejdsstilinger for klinikassistenten og forhindrer også denne i at foretage sig andet imens. Patientens stilling og tandlægens arbejdsstillinger under behandlingen Det at arbejde inden for den mobile tandpleje er generelt forbundet med dårlige arbejdstillinger. Derudover sidder patienterne også ofte i ubekvemme stillinger, hvilket kan forringe behandlingsoplevelsen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis en kommende løsning tager højde for denne problematik. Transport af udstyr Transporten af udstyr mellem klinik og patienter fungerer med de produkter, der er til rådighed i dag. Det skal dog ved udvikling af nye koncepter overvejes, om der kan tænkes andre løsninger med ind, der kan forbedre transporten af udstyr. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med et eventuelt redesign af behandlingsenhederne. 19 af 52

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Fleksibilitet og individuelt design gør din behandlingsenhed til en aktiv medspiller. Kvalitet er ikke en overvejelse Kvalitet er løsningen

Fleksibilitet og individuelt design gør din behandlingsenhed til en aktiv medspiller. Kvalitet er ikke en overvejelse Kvalitet er løsningen X X Fleksibilitet og individuelt design gør din behandlingsenhed til en aktiv medspiller Kvalitet er ikke en overvejelse Kvalitet er løsningen 2 3 Fuld kontrol - med foden Lad mulighederne stå åbne - hver

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan. 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2

Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan. 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2 Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2 Anders Lithander Anna Fliid Edin Kosovik Jakob Thomsen Jakob Wulff s112969 s112944

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00 0/1 kontakter En 0/1 kontakt er en kontakt med en tænd/sluk-funktion, der f.eks. kan erstatte venstre- eller højreklik, dobbeltklik eller hold-funktion på en computermus/trackball/joystick. Læs mere under

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

J Y S K H A N D I KOMMUNIKATION

J Y S K H A N D I KOMMUNIKATION J Y S K H A N D I hjælpemidler til børn og voksne siden 1990 KOMMUNIKATION Tag os med på råd... - vi har mange års erfaring med, at finde den helt rigtige løsning! Kommunikationsudstyr VELKOMMEN til Jysk

Læs mere

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi - i forbindelse med ambulance kørsel og redningscenarier Introduktion Vi har alle stået på et gadehjørne, i samtale eller anden idyl, og ventet på at lyset skulle

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken.

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. K økkenindretning A-B-C I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. Tilberedningsplads Der skal være god bordplads til tilberedning mindst

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl

De skæve. Ind under stolen. Af Marie Duedahl Af Marie Duedahl De skæve jeg går rundt på en dentalmesse, kan jeg altid se, Når hvem der er tandlæge, og hvem der er klinikassistent. De bøjer til hver sin side. Mette Krebs Birkeland er ergonomisk konsulent

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk www.vela-medical.dk Hospitalsstole Ergonomiske stole til en effektiv hverdag VELA Jive har multiindstillelige armlæn, som sikrer optimal arbejdsstilling under operationer www.vela-medical.dk 5 hygiejnefordele

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Blue Wave toilet- og brusestol

Blue Wave toilet- og brusestol Blue Wave toilet- og brusestol Behagelig, kompakt og alsidig Blue Wave toiletsystem er en stor hjælp for både hjælper og bruger Blue Wave Toiletsystem fungerer på tre måder: Som toiletsæde Som toiletstol

Læs mere

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.dk Ergonomi, sikkerhed og effektivitet i fokus VELA Medical fokuserer på det professionelle sundhedspersonale,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Labflex laboratoriestole. Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium

Labflex laboratoriestole. Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium Labflex laboratoriestole Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium Ny generation af lab stole Laboratoriestol med ergonomisk design, der giver intuitiv tilpasning og komfort. KONSTANT FORANDRING

Læs mere

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. Ort O Mate ORT O MATE Danish CARE Supply Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. De Ort-O-Mate is een gebruiksv hulpmiddel voor het

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS

El-scooter katalog Jørn Iversen Rødekro ApS Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Telefon +45 74 66 92 42 Telefax +45 74 66 92 94 iversen@ji.dk www.ji.dk El-scooter katalog Tilbehør En el-scooter fra Jørn Iversen Rødekro ApS

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

GL5 GLS5. Mobile løftere

GL5 GLS5. Mobile løftere GL5 GLS5 Mobile løftere GL5 mobil personløfter Guldmanns GL5 mobile personløftere er et gulvbaseret alternativ til de loftsmonterede løft- og forflytningssystemer. Vi har lyttet til brugernes og personalets

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CONCERTO. with people in mind

CONCERTO. with people in mind CONCERTO Bruselejer with people in mind Concerto 3 Assisteret badning med ekstra omsorg Flere og flere plejeinstitutioner bruger brusebad til plejemodtagernes personlige hygiejne. Concerto-bruselejet

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere