Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING"

Transkript

1 Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug sikkerhedsbriller. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Træk altid stikket ud, før du udskifter elpæren. Udskift elpæren med en af samme type (dvs. samme spænding og watt). Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 Indholdsfortegnelse Oversigt... Forlængerbord...3 Friarmssyning...3 Standardtilbehør og opbevaring...4 Forberedelse til syning 5-0 Tilslutning af maskinen til strømforsyningen 5 Regulering af syhastigheden...6 Nålestop oppe/nede...6 Oversigt over sømme og indstillinger...7 Tilbagesyningsknap...8 Vælger til trykfodstryk...8 Sænkning af transportøren...8 Sænkning og hævning af trykfoden...9 Udskiftning af trykfoden...9 Udskiftning af nålen...0 Placering af trådrullen på trådrulleholderen... Udtagning af undertrådsspolen... Spoling af undertråd... Anbringelse af spolen i maskinen...3 Trådning af overtråden...4 Nåletråder...5 Hentning af undertråden...6 Sømme...7 Valg af søm...8 Stinglængde...8 Justering af stretchsømme...9 Stingbredde...9 Ændring af nålestilling...9 Indstilling af overtrådsspænding...0 Almindelig syning -3 Syning af ligesømme... Afslutning af syningen... Afstandsmærker på stingpladen...3 Brug af hjørnemærkerne...3 Nyttesømme 4-38 Almindelig zigzag...4 Trestingszigzag...4 Overlock...4 Forstærket ligesøm...5 Isyning af knapper...5 Automatisk knaphul...6 Knaphul med snor...30 Manuelt knaphul...3 Isyning af lynlås...33 Usynlig oplægning...37 Trykfod med glidesål...38 Quiltelineal...38 Trykfødder kun model Transparent trykfod B...38 Rynkningstrykfod...39 /4" patchworktrykfod...39 Pleje og vedligeholdelse 40-4 Rensning af området ved griberenheden og transportøren...40 Genindsætning af spolehuset...4 Udskiftning af pæren...4 Fejl nding...4 3

4 a a Oversigt. Spolestopper. Spolespindel 3. Hul til ekstra trådrulleholder 4. Trådrulleplade 5. Trådrulleholder 6. Trådstyr til spoling 7. Trådgiver 8. Vælger til trykfodstryk 9. Frontplade 0. Trådkniv. Nåletråder. Stingplade 3. Forlængerbord (tilbehørsæske) 4. Undertrådsdæksel 5. Knap til åbning af undertrådsdæksel 6. Trådspændingshjul 7. Knap til nålestop oppe/nede (kun model 8 og ) 8. Skyder til regulering af syhastighed (kun model 8 og ) 9. Tilbagesyningsknap 0. Oversigt over sømme og indstillinger. Stinglængdevælger. Sømvælger 3. Stingbreddevælger 4. Trykfod 5. Nål 6. Skrue på nålestang 7. Trykfodsfæste 8. Fingerskrue 9. Bærehåndtag 30. Håndhjul 3. Tænd/sluk-knap, Emerald 8/ 3.a Tænd/sluk-knap, Emerald 6 3. Tilslutning for fodpedal (kun model 8 og ) 33. Tilslutning for strømforsyning, model 8 og 33.a Tilslutning for strømforsyning, model Greb til sænkning af transportør 35. Friarm 36. Knaphulsarm 37. Trykfodsløfter

5 Forlængerbord Aftagning: Grib fast om underkanten til venstre på forlængerbordet og træk det mod venstre. Friarmssyning Til syning af ærmer, linninger, bukseben eller andre cylinderformede stofstykker. Til stopning af strømper eller reparation af knæ eller albuer på tøj. Påsætning: Skub forlængerbordet på, så tapperne glider ind i hullerne. Skub bordet på, indtil det klikker på plads. Tap Hul Nogle stoffer indeholder meget overskudsfarve, som kan smitte af og dermed misfarve andet stof eller endda symaskinen. Denne misfarvning kan være vanskelig eller umulig at fjerne. Fleece- og denimstof, særligt i rød og blå, indeholder ofte meget overskudsfarve. Hvis du har mistanke om, at stoffet/det færdige tøj indeholder overskudsfarve, skal du altid forvaske det, inden du syr for at undgå misfarvning. 5

6 3 4 Standardtilbehør og opbevaring Nyttetrykfod A. Nyttetrykfod B 3. Knaphulstrykfod C 4. Trykfod til usynlig oplægning D 5. Lynlåstrykfod E 6. Trykfod med glidesål 7. Kantsyningstrykfod J 8. Trykfod til automatisk knaphul R 9. Transparent trykfod (kun model ) 0. /4" patchworktrykfod P (kun model ). Rynkningstrykfod (kun model ). Selvklæbende glideplader 3. Kant-/quiltelineal 4. Nåle 5. Spoler 6. Skruetrækker 7. Fnugbørste 8. Opsprætter (til fx knaphuller) 9. Trådrulleplade (stor) 0. Trådrulleplade (lille). Lodret trådrulleholder. Filtskive 3. Tilbehørsæske (Åbn æsken i forlængerbordet og opbevar tilbehøret heri.) 3 6

7 Til Emerald 8 og Forberedelse til syning Tilslutning af maskinen til strømforsyningen Sluk for tænd/sluk-knappen. Sæt fodpedalens stik i maskinen. 4 Sæt strømforsyningsstikket i maskinen og stikkontakten. Til Emerald 6 4 5, 3 6 Tænd for maskinen på tænd/sluk-knappen. Tænd/sluk-knap Fodpedalstik 3 Strømforsyningens stik 4 Tilslutning for fodpedal 5 Netstik 6 Stikkontakt BEMÆRK: Inden du slutter maskinen til strøm, skal du kontrollere, at de strømspeci kationer, der er vist på maskinen, stemmer overens med den lokale strømforsyning. Skemaet nedenfor angiver hvilken fodpedalmodel, der skal benyttes til de enkelte symaskinemodeller. Fodpedal Model 36 Model Emerald og 8 0V eller 30-40V Model YC-90 Model YC-48 Emerald 6 Emerald V 0V 7

8 Regulering af syhastigheden Du kan kontrollere syhastigheden på to måder: ved brug af skyderen til regulering af syhastighed eller ved hjælp af fodpedalen. Skyder til regulering af syhastighed (model 8 og ) Du kan ændre syhastigheden efter behov ved hjælp af denne skyder. Skyderens placering bestemmer, hvor hurtigt du kan sy. Skub skyderen mod højre for at øge syhastigheden. Skub skyderen mod venstre for at sætte syhastigheden ned. Til Emerald 8 og Til model 6 Fodpedal Du kan kontrollere syhastigheden ved hjælp af fodpedalen. Jo hårdere du trykker på pedalen, desto hurtigere syr maskinen. Når du trykker pedalen helt ned, syr maskinen med den maks. hastighed, som du har indstillet med skyderen til regulering af syhastighed. Nålestop oppe/nede (model 8 og ) Berør denne knap for at ytte nålen ned eller op. Indstillingen for nålens stopstilling bliver samtidig ændret. Nålestop oppe/nede 8

9 3 Stof Trykfodstryk 3 Syteknik 4 Søm 5 Trykfod 6 Trådspænding 7 Stinglængde 8 Stingbredde Oversigt over sømme og indstillinger Denne oversigt giver dig et hurtigt overblik, når du skal vælge den bedste søm og indstille stinglængde, stingbredde og trådspænding samt vælge den trykfod og det trykfodstryk, der passer bedst til den syteknik og det stof, du har valgt. Find først den type stof, du skal benytte, i den øverste vandrette linje: VÆVET STOF: faste stoffer uden stretch. Sædvanligvis vævet. STRETCHSTOF: elastiske stoffer. Sædvanligvis strikket. LÆDER/VINYL: ruskind og ægte læder samt kunstlæder og -ruskind. Find og vælg derpå den syteknik, du vil anvende: SY SAMMEN: syr to stykker stof sammen. BEMÆRK: Til stretchstof anbefaler oversigten en zigzagsøm med en stinglængde på.5 og en stingbredde på.5. Så du får en søm, der strækker sig sammen med stoffet. OVERKAST: overkaster stofkanterne for at forhindre optrævling og for at få dem til at ligge adt. OVERLOCK: syr sammen og overkaster kanten på samme tid. RINING: en midlertidig syning til tilpasning af tøjet, rynkning eller afmærkning. Brug længste stinglængde. BEMÆRK: Rining efterlader permanente huller i læder og vinyl. USYNLIG OPLÆGNING: skaber en usynlig oplægningssøm på tøjet. Anbefales ikke til tynde stoffer eller læder/vinyl. OPLÆGNING: syr den bedste synlige oplægningssøm eller stikning til den valgte stoftype og -tykkelse. KNAPHUL: syr det knaphul, der passer bedst til dit stof. 9

10 Tilbagesyningsknap Når du trykker tilbagesyningsknappen ned, syr maskinen baglæns. Maskinen syr kun baglæns, så længe du holder knappen nede. Tilbagesyningsknap Vælger til trykfodstryk Drej på hjulet for at regulere trykfodens tryk på stoffet i forhold til den tykkelse stof, du skal sy i. Vælgeren bør være indstillet på 3 ved almindelig syning. Sæt trykket ned til, når du skal sy applikationer, engelsk broderi eller ri. Sæt vælgeren på, når du skal sy i stretchstof, chiffon, blonde, organza og andre tynde stoffer. Sæt vælgeren på 0 til frihåndssyning. Indstillingsmærke Sænkning af transportøren Grebet til sænkning af transportør sidder på friarmen på bagsiden af maskinen. Skub grebet i pilens retning som vist for at sænke transportøren. Skub grebet i pilens retning som vist og drej på håndhjulet eller begynd at sy for at hæve transportøren igen. Ved almindelig syning skal transportøren være oppe. Hævet transportør Sænket transportør 0

11 3 3 Sænkning og hævning af trykfoden Trykfoden hæves og sænkes med trykfodsløfteren. Trykfoden skal være sænket ved syning. Ved at hæve trykfodsløfteren så højt som det er muligt bliver trykfodens løftehøjde øget med 0,6 cm. Dette gør det lettere at fjerne trykfoden eller placere tykt stof under trykfoden. Sænket trykfod Normal løftehøjde 3 Ekstra løftehøjde Udskiftning af trykfoden Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Kontrollér, at nålen er i højeste stilling. Træk trykfoden hen imod dig selv. For at sætte trykfoden på skal du rette tværstiften på foden ind med fjederen og trykfodsfæstet. Tryk bagud, indtil foden klikker på plads.

12 Udskiftning af nålen a c c Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. b Symaskinen benytter standard symaskinenåle. Sænk trykfoden. Løsn skruen på nålestangen ved at dreje den mod uret. Tag nålen ud. Sæt den nye nål i ved at skubbe den så langt op, som den kan komme. Den ade side af nålen skal vende væk fra dig selv. Stram skruen forsvarligt til ved at dreje den med uret. a Stop b Flad side c Skrue på nålestang Kontrol af nålen: Læg den ade side af nålen mod noget adt (stingplade, lineal eller lign.). Afstanden mellem nålens ade side og underlaget skal være ensartet hele vejen hen. Benyt aldrig en stump nål. En beskadiget nål kan forårsage permanente ødelagte tråde eller rendemasker i strikket stof, tynd silke eller silkeagtigt stof. BEMÆRK: Kontrollér nålen regelmæssigt for hak, modhager eller stump spids.

13 Placering af trådrullen på trådrulleholderen Placér trådrullen på trådrulleholderen, så tråden løber af som vist. Ved store trådruller skal du placere den store trådrulleplade foran trådrullen. Hvis du bruger små trådruller, skal du placere den lille trådrulleplade foran trådrullen. Stor trådrulleplade Lille trådrulleplade Udtagning af undertrådsspolen a Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Skub forsigtigt knappen til åbning af undertrådsdækslet mod højre og fjern dækslet. b a Knap til åbning b Undertrådsdæksel Løft spolen ud. 3

14 3 b a Spoling af undertråd Træk håndhjulet udad for at sætte maskinen i spole-stilling (nålen vil så ikke bevæge sig op og ned). Før tråden rundt om spoletrådstyret ind mellem spændeskiverne. 3 Før tråden gennem hullet i spolen fra indersiden og ud. Placér spolen på spolespindlen, så trådenden stikker ud i toppen. 4 Skub spolespindlen til højre. BEMÆRK: Flyt aldrig spolespindlen, når maskinen kører. 5 Tryk på fodpedalen, samtidig med at du holder fat i trådenden. Stands maskinen, når du har spolet et par omgange og klip trådenden af som vist. 6 Tryk på fodpedalen igen. Når undertrådsspolen er fyldt, standser spolingen automatisk. Sæt spolespindlen tilbage i udgangsstilling ved at skubbe den mod venstre, og klip så tråden over som vist. 7 Skub håndhjulet ind igen. Hvis du vil bruge den lodrette trådrulleholder, skal du placere ltskiven og trådrullen som vist ovenfor. a Lodret trådrulleholder b Filtskive c Hul til trådrulleholder c 4

15 Anbringelse af spolen i maskinen Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Læg spolen i spolehuset, så tråden løber af som vist. Før tråden ind i den forreste rille (a) på forsiden af spolehuset. Træk tråden mod venstre, så den glider ind mellem trådspændingsfjedrene. a 3 3 Fortsæt med at trække let i tråden, indtil den glider ind i rillen på siden (b). b 4 4 Træk ca. 0 cm tråd ud. Sæt undertrådsdækslet på. Kontrollér tråd ningen ved at kigge på oversigten på undertrådsdækslet. 5

16 3 Trådning af overtråden Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Sørg for, at trykfoden er hævet og at nålen er i øverste stilling. 4 5 Træk tråden af trådrullen og før den gennem trådstyret. Før den derpå ned gennem den højre rille. Før tråden rundt om bunden af trådstyrepladen. 3 Træk tråden fast fra højre mod venstre over trådgiveren og ned igennem øjet på trådgiveren. 4 Før tråden fra venstre ind bag trådstyret på nålestangen. 5 Benyt nåletråderen til at tråde nålen (se side 5)

17 Nåletråder Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Løft nålen til højeste stilling. Sænk nåletråderen så langt ned som muligt. Krogen på nåletråderen går igennem nåleøjet bagfra. Før tråden fra venstre rundt om styret og under krogen. a Styr b Krog 3 a b 3 Slip grebet langsomt, mens du holder fast i trådenden. Der trækkes så en løkke af tråd gennem nåleøjet. 4 4 Træk i trådløkken bag ved nåleøjet. 7

18 Hentning af undertråden Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Hæv trykfoden og hold løst fast i overtråden med venstre hånd. b a Drej langsomt håndhjulet en hel omgang ind mod dig selv. Hent undertråden op ved at trække i overtråden som vist. a Overtråd b Undertråd 3 3 Træk ca. 0 cm af begge tråde ind under trykfoden og bagud. 8

19 Sømme Stretchsømme Emerald 6 Stretchsømme Emerald 8 Stretchsømme Emerald 9

20 Valg af søm Løft nålen til højeste stilling. Drej sømvælgeren, så indstillingsmærket er ud for det ønskede sømnummer. Sømvælger Indstillingsmærke BEMÆRK: Sørg for, at nålen og trykfoden er hævet over stoffet, før du drejer på sømvælgeren. 3 Stinglængde Drej stinglængdevælgeren, så indstillingsmærket er ud for det ønskede stinglængdetal. Jo højere tal, desto længere stinglængde. Mærket viser justeringsområdet, når du skal sy knaphuller. 3 Stinglængdevælger Drej stinglængdevælgeren hen på stretchsøm-området, når du skal sy stretchsømme. 3 BEMÆRK: Sørg altid for, at nålen og trykfoden er hævet over stoffet, før du drejer på stinglængdevælgeren. 0

21 a b Justering af stretchsømme Hvis stingene i en stretchsøm er skæve eller forvredne, når du syr i en bestemt type stof, kan du rette dem op ved at ytte på stingbreddevælgeren inden for stretchsøm-området. Korrektion af skæve/forvredne sømme: Hvis stingene er trukket ud (a), kan du korrigere dem ved at dreje vælgeren i -retning. Hvis stingene overlapper (b), kan du korrigere dem ved at dreje vælgeren i + -retning. Stingbredde Drej stingbreddevælgeren, så indstillingsmærket er ud for det ønskede stingbreddetal. Jo højere tal, desto bredere stingbredde. Stingbreddevælger Indstillingsmærke BEMÆRK: Sørg altid for, at nålen og trykfoden er hævet over stoffet, før du drejer på stingbreddevælgeren. Ændring af nålestilling Du kan ændre nålens stilling i ligesømme mellem midterstilling (5) og venstrestilling (0) med stingbreddevælgeren.

22 3 4 Indstilling af overtrådsspænding Du kan justere trådspændingen i forhold til den stoftype, du benytter, antallet af sto ag og syteknikken. Korrekt trådspænding: Ved korrekt trådspænding i en ligesøm vil over- og undertråd mødes midt mellem de to sto ag, som vist. Ved korrekt trådspænding i en zigzagsøm vil undertråden ikke være synlig på stoffets retside (overside) og overtråden vil være en anelse synlig på vrangsiden (undersiden). Overtråd Undertråd 3 Retside 4 Vrangside Overtrådsspændingen er for stram: Undertråden er synlig på retsiden (oversiden) af stoffet. Løsn overtrådsspændingen ved at ytte vælgeren til et lavere tal. Overtrådsspændingen er for løs: Overtråden er synlig på vrangsiden (undersiden) af stoffet. Øg overtrådsspændingen ved at ytte vælgeren til et højere tal.

23 Almindelig syning Syning af ligesømme Indstilling af maskinen Se de anbefalede indstillinger i oversigten over sømme og indstillinger. Påbegyndelse af syningen Løft trykfoden og placér stoffet langs et af afstandsmærkerne på stingpladen. Sænk nålen der, hvor du ønsker at starte. Sænk trykfoden og træk trådene bagud. Tryk på fodpedalen. Før stoffet forsigtigt langs afstandsmærket, idet du lader transportøren fremføre stoffet. Ændring af syretning Stands maskinen og tryk på knappen for nålestop oppe/nede (model 8 og ) eller drej på håndhjulet (model 6), så nålen er nede i stoffet. Hæv trykfoden. Drej stoffet for at skifte til den ønskede syretning. Sænk trykfoden og fortsæt med at sy i den nye retning. 3

24 Afslutning af syningen Tryk på tilbagesyningsknappen og sy nogle sting baglæns for at hæfte sømmen. Løft trykfoden og tag stoffet ud, idet du trækker trådene bagud. 3 3 Før trådene op og ind i trådkniven. Trådene skæres over, så de har den rigtige længde, når du skal sy den næste søm. 4

25 Afstandsmærker på stingpladen Afstandsmærkerne på stingpladen hjælper dig med at måle sømmerummet. Tallene angiver afstanden mellem nålen i midterstilling og afstandsmærket. Afstandsmærker Tal 5 0 4/8 5/8 6/8 Afstand,5,0,3,6,9 (cm) Brug af hjørnemærkerne Sy med stofkanten langs,6 cmafstandsmærket. Stands syningen og sænk nålen ned i stoffet, når den stofkant, der vender mod dig, er ud for hjørnemærkerne som vist. Hæv trykfoden og drej stoffet, så kanten ugter med,6 cm-afstandsmærket. Sænk trykfoden og begynd at sy i den nye retning. Hjørnemærke 5

26 Nyttesømme Oversigten over sømme og indstillinger giver dig et hurtigt overblik, når du skal vælge den bedste søm og indstille stinglængde, stingbredde og trådspænding samt vælge den trykfod og det trykfodstryk, der passer bedst til den syteknik og det stof, du har valgt. Almindelig zigzag Almindelig zigzag bruges oftest til overkastning, isyning af knapper osv. Trestingszigzag Når du benytter kantsyningstrykfod J til trestingszigzag, skal du sikre dig, at nålen ikke rammer stiften i nålehullet på trykfoden. Trestingszigzag er velegnet til overkastning af de este stoftyper. Denne søm sys over sømmerummet for at undgå, at stoffet trævler i kanterne. Sørg for, at nålen går ud over kanten af stoffet. Overlock Overlocksømmen syr stofstykkerne sammen og overkaster kanten på samme tid. 6

27 5 4 3 Forstærket ligesøm Indstilling af maskinen Søm: Stingbredde: 0 eller 5 3 Stinglængde: stretch 4 Trådspænding: 5 5 Trykfod: Nyttetrykfod A Denne søm er stærkere end almindelig ligesøm, fordi den er tredobbelt og elastisk. Den forstærkede ligesøm kan anvendes til alle typer kraftigt stof, til skridtsømme, der udsættes for stor belastning samt til stikninger i kraftigt stof Isyning af knapper Indstilling af maskinen: Søm: Stingbredde: Justér efter behov 3 Stinglængde: Alle 4 Trådspænding: Transportør: Sænket Markér på stoffet, hvor knappen skal sidde. Sænk transportøren. Placér stoffet under trykfodsfæstet. Placér knappen på mærket på stoffet og sænk trykfodsstangen, så trykfodsfæstet er placeret mellem hullerne i knappen. Før trådenderne ud til den ene side. Drej på håndhjulet og kontrollér, at nålen går ned i hullerne i knappen. Sy 5-6 sting. Drej stingbreddevælgeren hen på 0 og hæft trådene med et par sting. BEMÆRK: Du bør ikke bruge denne syteknik, hvis knappen er mindre end cm i diameter. Hæv transportøren igen, når du er færdig med at sy knapper i. 7

28 4 5 3 Automatisk knaphul Indstilling af maskinen Søm: Stingbredde: Stinglængde: 4 Trådspænding: Trykfod: Trykfod til automatisk knaphul R BEMÆRK: Knaphullets størrelse bestemmes automatisk, når du placerer knappen i trykfoden til automatisk knaphul R. Knapholderen i trykfoden kan rumme knapper med en diameter på op til,5 cm. Sy et prøveknaphul på en stofrest med samme mellemlægsmateriale og søm, som du vil bruge til det rigtige stykke tøj. Brug stabiliseringsmateriale under alle typer stof. Drej håndhjulet ind mod dig selv for at løfte nålen op i højeste stilling. Klik trykfod R på Træk knapholderen bagud og placér knappen i den. Skub knapholderen tilbage igen, så den holder knappen fast. 8

29 3 3 Træk knaphulsarmen så langt ned, som den kan komme. a Knaphulsarm a 4 d 4 Hæv trykfoden og før tråden gennem hullet og ind under trykfoden. Træk begge tråde ud mod venstre. Placér stoffet under trykfoden og sænk nålen på startstedet. Sænk trykfoden. b b Overtråd c Undertråd d Hul e Startsted c e f g i h BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er noget mellemrum mellem glideren og frontstopperen. Hvis der et mellemrum, vil knaphullets venstre og højre stolpe (side) ikke blive lige lange. f Glider g Frontstopper h Forskel i Der må ikke være mellemrum. 9

30 5 5 Sy med lav hastighed. Symaskinen syr hele knaphullet automatisk. Stands maskinen ved startstedet, når knaphullet er færdigt. Maskinen syr først den forreste trense og den venstre stolpe og derpå den bagerste trense og den højre stolpe. 6 6 Løft trykfoden og tag stoffet ud. Klip under- og overtråd af, så enderne er ca. 0 cm. lange. Træk overtråden om på vrangsiden af stoffet ved at trække i undertråden. Bind derefter trådene sammen. Sæt en knappenål på tværs ved trenserne, så du ikke kommer til at skære enderne af knaphullet over. Spræt derefter knaphullet op med opsprætteren. Hvis du skal sy et knaphul mere, skal du dreje sømvælgeren hen på og derpå tilbage på som vist. Flyt stoffet hen til den næste knaphulsmarkering. Træd på fodpedalen igen, og maskinen vil så sy et nyt knaphul magen til. 30

31 7 7 Når du er færdig med at sy knap huller, skal du skubbe knaphulsarmen op igen, så langt den kan komme. Justering af knaphullets stingtæthed Drej på stinglængdevælgeren inden for -området for at justere knaphullets stingtæthed. BEMÆRK: Hvis knappen er meget tyk, skal du sy et prøveknaphul. Hvis det er svært at få knappen gennem prøveknaphullet, kan du gøre knaphullet længere ved at trække knapholderen bagud. Derved bliver knaphullet længere. Mellemrum 3

32 4 5 a 3 Knaphul med snor Indstilling af maskinen: Søm: Stingbredde: Stinglængde: 4 Trådspænding: Trykfod: Trykfod til automatisk knaphul R Løft knaphulstrykfoden og sæt forstærkningssnoren på krogen bag på trykfoden. Før snoren under foden og ind i rillerne på forsiden af trykfoden, så den ligger stramt og glat. a Krog Træk både over- og undertråd mod venstre. Sænk nålen ned i stoffet, hvor knaphullet skal starte og sænk trykfoden. Tryk forsigtigt på fodpedalen og sy knaphullet hen over snoren. Knaphullet med snor sys i samme rækkefølge som det automatiske knaphul. 3 b c d b Overtråd c Undertråd d Startsted 3 Træk i venstre ende af forstærkningssnoren for at stramme den til. Tråd enden gennem en stoppenål, stik den om på vrangsiden af stoffet og hæft. Spræt knaphullet op som beskrevet på side 8. 3

33 Manuelt knaphul Se de anbefalede indstillinger i oversigten over sømme og indstillinger. Hvis knappens diameter er større end,5 cm, skal knaphullet sys manuelt på følgende måde. Klik knaphulstrykfod C på. a Træk knaphulsarmen så langt ned, som den kan komme. Træk både over- og undertråd mod venstre. Sænk nålen ned i stoffet, hvor knaphullet skal starte og sænk trykfoden. a Overtråd b Undertråd c Startsted b c 33

34 4 4 Sy den forreste trense og den venstre stolpe i den ønskede længde og stands. 5 5 Træk knaphulsarmen ind mod dig selv. 6 6 Sy den bagerste trense og den højre stolpe og stands, når du når startstedet igen. 7 7 Når du er færdig med at sy knap hullet, skal du skubbe knaphulsarmen op igen, så langt den kan komme. 34

35 5 4 3 Isyning af lynlås Indstilling af maskinen Søm: Stingbredde: 5 3 Stinglængde: Trådspænding: Trykfod: Lynlåstrykfod E Påsætning af lynlåstrykfoden Klik lynlåstrykfoden på. Rille Tværstift For at sy venstre side af lynlåsen skal du klikke trykfoden på ved den højre tværstift. For at sy højre side af lynlåsen skal du klikke trykfoden på ved den venstre tværstift. i g Forberedelse af stoffet Læg cm til lynlåsens længde for at få den samlede længde på lynlåsåbningen. h c d f a Stoffets retside b cm c Åbningens længde d Lynlåsens længde e Lynlåsens glider f Lynlåsens tænder g Lynlås h Stoffets vrangside i Bunden af lynlåsåbningen a b e 35

36 m k n l Læg stofstykkerne sammen ret mod ret. Sy stoffet sammen cm (5/8") fra den højre kant frem til bunden af lynlåsåbningen. Sy nogle sting baglæns for at hæfte. Øg stinglængden til 4 og sæt overtrådsspændingen på. Ri lynlåsåbningen sammen. j j cm k Risting l Hæftesting m Bunden af lynlåsåbningen n Ligesøm e b d h a c g c f Syning Klik lynlåstrykfoden på med tværstiften til højre. Buk det højre sømmerum om, så der opstår en fold på 0,4 cm. a Nederste lag b Bunden af lynlåsåbningen c Lynlåsens tænder d 0,4 cm margin e Stoffets vrangside f Åbningens længde g Fold h Risting Placér lynlåsens tænder ved siden af folden og sæt lynlåsen fast med knappenåle. Ret trykfoden ind med folden. Sæt trådspænding og stinglængde tilbage til de oprindelige indstillinger. Sy lynlåsen fast i den fulde længde, idet du fjerner knappenålene undervejs. e 36

37 3 i 3 Sy gennem alle lagene ved siden af folden. Stands lige før lynlåstrykfoden når lynlåsens glider. Sænk nålen en smule ned i stoffet. Løft trykfoden og åbn lynlåsen. Sænk trykfoden og sy resten af sømmen. i Glider j 5 cm j Luk lynlåsen igen og bred stoffet ud med retsiden opad. Ri det udbredte stof og lynlåsen sammen. k Risting l Lynlås i k l 37

38 5 n 5 Tag lynlåstrykfoden af og klik den på igen med tværstiften til venstre. Lad kanten af trykfoden glide langs med lynlåsens tænder og sy gennem stoffet og lynlåsen ca. cm fra ristingene. Stands ca. 5 cm fra toppen af lynlåsen. m Risting n cm m 6 6 Lyn lynlåsen et par centimeter op for at give plads til sømmen. Sy nogle få sting baglæns i toppen af lynlåsåbningen for at hæfte. Når du har syet begge sider af lynlåsen, skal du fjerne resten af ristingene med opsprætteren. 38

39 . c a b d a b Usynlig oplægning Se de anbefalede indstillinger i oversigten over sømme og indstillinger. Buk oplægningen om under stoffet som vist, når du syr i tyndt eller medium stof. Fold en oplægning med vrangsiden opad, så der opstår et sømmerum på 0,5 cm. a Stoffets vrangside b 0,5 cm c Kraftigt stof d Tyndt/medium stof 3. Klik trykfoden til usynlig oplægning på. Placér oplægningen under trykfoden. Når nålen svinger ud til venstre, skal du placere stoffet, så foldekanten ligger på venstre side af stofstyret. Sænk trykfoden Drej det orange hjul på trykfoden til usynlig oplægning frem eller tilbage for at ytte trykfoden fra side til side, indtil det brede sting i oplægningssømmen lige netop griber fat i stoffet. e 4 Bred stoffet ud efter syning og pres oplægningen ad. e Stoffets retside 39

40 Trykfod med glidesål Se de anbefalede indstillinger i oversigten over sømme og indstillinger. Når du skal sy i skumplast, plast, plastbelagt stof, læder eller kunstlæder, vil glidetrykfoden glide hen over stoffet uden at klæbe til det. Benyt denne trykfod til almindelig syning og knaphuller i plast- og lædermaterialer. Klik trykfod med glidesål på. Vælg den ønskede søm og sy. 3 Quiltelineal Quiltelinealen hjælper med at sy sømmene lige. Skub linealen ind i holderen på trykfodsfæstet. Justér fra side til side til den korrekte position. Sy, idet du fører quilte linealen langs den forrige sømrække. Holder Quiltelineal 3 Afstand mellem sømrækker Trykfødder kun model Transparent trykfod B Benyttes til applikationer med satinsøm, tilspidsede sømme og dekorationssømme. Valgfri stinglængde. Kanalen på trykfodens underside gør, at den kan glide glat hen over sømmene. Da trykfoden er transparent, kan du let se dit arbejde, så det bliver helt præcist. Brug stabiliseringsmateriale som påkrævet. 40 Klik trykfoden på. Vælg en dekorationseller satinsøm. Begynd at sy.

41 Rynkningstrykfod Denne trykfod anvendes til at rynke stoffet eller rynke og fæstne en æse i én arbejdsgang. Velegnet til tyndt til medium stof. Ligesøm, (venstre nålestilling), stinglængde 4. Jo længere stinglængden er, desto mere vil stoffet rynke. Klik rynkningstrykfoden på. Rynkning af stof: Placér stoffet under rynkningstrykfoden og sy. Øg overtrådsspændingen, hvis du ønsker tætte rynker. Rynkning og påsyning af det rynkede stof i én arbejdsgang: Placér det stof, der skal rynkes, med retsiden opad under trykfoden. Placér det stof, som æsen skal sys på, i slidsen på trykfoden med retsiden nedad. Sy, idet du styrer det underste sto ag uden at holde det tilbage. Sørg for, at det øverste sto ag i slidsen fremføres jævnt. Vælg en længere stinglængde og øg overtrådsspændingen, hvis du vil have ere rynker. /4" patchworktrykfod Trykfoden bruges til at sy et /4" sømmerum. De røde streger angiver /4"- og /8"-drejepunkter foran og bagved nålen. Ligesøm, stinglængde Placér to stykker stof med retsiderne sammen. Sy med kanten af stoffet mod kanten af trykfoden. For at dreje /4" fra enden af stoffet, skal du standse med nålen nede i stoffet, når stofkanten når den første røde streg på trykfoden. 4

42 Pleje og vedligeholdelse 3 4 a Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Skil kun maskinen ad i det omfang, som er beskrevet i dette afsnit. Tør maskinen af på ydersiden med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. Rensning af området ved griberenheden og transportøren Tag trykfoden og nålen af. Fjern skruen på venstre side af sting pladen med den medfølgende skruetrækker. Fjern stingpladen og tag spolen ud. a Skrue Løft spolehuset op og fjern det. 3 Børst støv og fnug ud. 4 Rens transportøren og området ved griberenheden med fnugbørsten. 5 Tør forsigtigt af med en blød, tør klud. BEMÆRK: Du kan også bruge en støvsuger. 5 4

43 Genindsætning af spolehuset Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Sæt spolehuset ind i griberenheden. Sørg for, at tappen på spolehuset sidder ved siden af stopperen i griberenheden. a Tap b Stopper 3 a b c 3 Sæt spolen i. Sæt stingpladen på igen ved at sætte de to styrestifter ind i hullerne i stingpladen. Skru skruen i igen. c Styrehuller d Skrue d c Udskiftning af pæren Sluk for maskinen på tænd/slukknappen. Vent med at berøre pæren, til den er kølet af. Fjern proppen og skruen. Fjern frontpladen. () () () Emerald 6 (maks. 5 W) Udtagning: Skub og drej mod venstre. Isætning: Skub og drej mod højre. () Emerald 8 og ( V, 5 W) Udtagning: Træk langsomt ud. Isætning: Skub ind. 43

44 Fejl nding Tilstand Overtråden knækker. Årsag. Overtråden er ikke trådet korrekt.. Overtrådsspændingen er for stram. 3. Nålen er bøjet. 4. Nålen er sat forkert i. 5. Over- og undertråden blev ikke placeret under trykfoden, da du begyndte at sy. 6. Trådene blev ikke trukket bagud, da du var færdig med at sy. Reference Side 4 Side 0 Side 0 Side 0 Side Side Undertråden knækker. Nålen knækker. Der springes sting over. Sømmen rynker.. Undertråden er ikke trådet korrekt i spolehuset.. Der har samlet sig støv og fnug i spolehuset. 3. Spolen er beskadiget og drejer ikke let og ubesværet.. Nålen er sat forkert i.. Skruen på nålestangen er løs. 3. Trådene blev ikke trukket bagud, da du var færdig med at sy. 4. Nålen er sat forkert i eller er bøjet eller stump. 5. Nålen og/eller tråden er ikke egnet til det materiale, du syr i.. Overtråden er ikke trådet korrekt.. Du bruger en nål af ringe kvalitet. 3. Overtrådsspændingen er for stram.. Overtråden er ikke trådet korrekt.. Stinglængden er for lang til stoffet. Side 3 Side 40 Udskift undertråden. Side 0 Side 0 Side Side 0 Side 0 Side 4 Udskift nålen. Side 0 Side 4 Gør stingene kortere. Stoffet fremføres ikke jævnt. Sømmen danner løkker. Maskinen fungerer ikke.. Transportøren er fuld af støv og fnug.. Stinglængden er for kort. 3. Du har ikke hævet transportøren igen, efter at du har syet med den sænket.. Overtrådsspændingen er for løs.. Maskinens stik er ikke sat i.. Tråden sidder fast i griberen. 3. Spolespindlen er stadig i spole-stilling. Side 40 Gør stingene længere. Side 8 Side 0 Side 5 Side 40 Side Maskinen larmer. Knaphullet bliver ikke syet pænt. Sto agene glider.. Tråden sidder fast i området ved griberenheden.. Der har samlet sig støv og fnug i griberenheden eller spolehuset.. Stingtætheden er ikke egnet til det stof, du syr i.. Du bruger ikke mellemlæg ved syning i stretchstof.. Trykfodstrykket er ikke indstillet korrekt. Side 40 Side 40 Side 9 Brug mellemlæg. Side 8 Maskinen kan ikke sy knaphul. Der er mellemrum i knaphullet. 44. Træk knaphulsarmen ned.. Sørg for, at knaphulsarmen er trukket tilbage.. Knappen skal ligge helt fast i knapholderen.. Der er mellemrum i knaphulstrykfoden. Kontrollér. Side 3 Side 3 Side 7 Side 7

45

46

47 Vi forbeholder os ret til at ændre maskinen og udvalget af tilbehør uden forudgående varsel, og at udføre modi ceringer på præstationer eller design. Sådanne modi ceringer vil imidlertid altid være til fordel for brugeren af produktet. Immaterielle rettigheder VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING og dets design og EMERALD er varemærker fra KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-mærket med kronen er varemærker fra Husqvarna AB. Alle varemærker bruges under license af VSM Group AB.

48 VSM Group AB SE Huskvarna, Sverige F InHouse 009 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. All rights reserved Printed on environmentally-friendly paper

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Med dit personlige præg. Syet med EMERALD. Husqvarna Viking EMERALD er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning, fra

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Quilt med blomsterapplikationer

Quilt med blomsterapplikationer Quilt med blomsterapplikationer Omtrentlig størrelse: 148 x 148 cm Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 20 x 115 cm af 17 forskellige nuancer af batikstof til den udvendige sammensatte

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Penalhus med stramaj. 1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og. bredden. Skriv det ned du får brug for det senere.

Penalhus med stramaj. 1) Tæl nu hvor mange sting der kan være på dit stof. På højden og. bredden. Skriv det ned du får brug for det senere. Materialer Til broderiet: 1 stykke stramajstof 4.0 ca. 8 x 10 cm. Garn i forskellige farver efter eget valg. Prøv at finde nogle farver du syntes passer rigtig godt til dit mønster. Ternet papir, tusch

Læs mere

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke!

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Forord 1 Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U.

OM OVERSEJL. Carlo. side 2. Kano- og kajakklubben S.B.B.U. OM OVERSEJL. Denne lille pjece er lavet til et kursus i Kanoog kajakklubben, om hvordan du kan spare på selv at sy dit over sejl. Det skal inden du går igang pointeres, at du ikke kan låne en andens oversejl,

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP100-serien A, B type SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op

Læs mere

1 fe & 1 tryllekunstner

1 fe & 1 tryllekunstner BERNINA 580 I 560 1 fe & 1 tryllekunstner mønstre og mange broderimotiver 1 gennemført maskine, som syr og broderer dage uden børnene 1 glas limonade 7 pandekager med syltetøj kostumer og mine børns uendelige

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

Forord. Kære BERNINA kunde

Forord. Kære BERNINA kunde Forord Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Er du på udkig efter en pålidelig, kraftig og alsidig symaskine, der kan gøre dine ideer til virkelighed? Du får

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 88-X0/X/X Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

1 familie tradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensart ede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for evigt.

1 familie tradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensart ede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for evigt. BERNINA 530 I 550 QE 1 familie tradition 5 aftener i quilte-klubben 389 præcise sømme 64,478 ensart ede BSR-sting 6 tallerkener med pasta 7 glas æblejuice 1 forlovelsesgave min datter vil værdsæ tte for

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere