DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker og korrekt brug skal man sørge for at læse sikkerhedsvejledningen i "Kopireference", før maskinen tages i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede anvisninger og oplysninger om betjening og brug af maskinen. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Man må ikke kopiere eller udskrive emner, for hvilke reproduktion er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er normalt forbudt ved lokal lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, check, pas, kørekort. Ovenstående liste er kun vejledende og ikke uddybet. Vi er ikke ansvarlige for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål angående retten til kopiering eller udskrivning af visse emner, skal du kontakte din advokat. Forsigtig: Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer bortset fra dem, der er angivet i denne manual, kan medføre, at brugeren udsættes for farlig stråling. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produktnavne i denne vejledning nævnes kun med henblik på at identificere produktet og er varemærker tilhørende de respektive ejere. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnet for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnet for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnet for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition ninger: Nogle illustrationer i vejledningen kan adskille sig en anelse fra maskinen. Noget ekstraudstyr fås muligvis ikke i bestemte lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver maskinens betjening og vedligeholdelse. Læs de relevante afsnit i vejledningen for bestemte funktioner. Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader skal benyttes for at læse vejledningen som en PDF-fil. Vejledning om generelle indstillinger Giver et overblik over maskinen og beskriver Systemindstillinger (papirkassetter, Hovedoperatørværktøjer etc.) og fejlfinding. Netværksvejledning Beskriver procedurer til konfigurering af maskinen og computerne i en netværksopbygning. Kopireference Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Printer-/Scannerreference (denne vejledning) Beskriver systemindstillinger, betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens printer-/scannerfunktion. i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læser du denne vejledning Kom godt i gang Betjeningspanel...3 Aflæsning af display og brug af knapper...4 Tilslutning af maskinen...5 Krav...5 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med en USB-kabel Installering af software Auto Run...7 Installation af printerdriveren...8 Installation af TWAIN-driver...9 Medfølgende software på cd-rom...10 DDST-driver...10 DDST TWAIN Driver Brug af printerfunktionen Printerfunktioner Menu...11 Justering af Printerfunktioner...12 Printerfunktioner Parameters...13 Papirtilførsel...13 Liste-/testudskr...13 Vedligeholdelse...14 System...16 Host-interface...16 Ilægning af papir i bypassbakken...17 Indstilling af papirformat...18 Indstilling af brugerdefineret papirformat...19 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter...20 Indstilling af kuverter...21 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob...23 Windows 98SE/Me - adgang til Printeregenskaber...23 Windows 2000/XP og Windows Server 2003 Adgang til Printeregenskaber...24 Annullering af et udskriftsjob...26 ii

5 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-Scanner...27 Forberedelse til brug af TWAIN-netværksscanner...28 TWAIN-scannerskærm...28 Indstilling af originaler...29 Placering af originaler...29 Scanning af originaler Fejlfinding Printerfunktionen...35 Fejl- & statusmeddelelser i displayet...35 Maskinen udskriver ikke...39 Andre udskrivningsproblemer...41 Scannerfunktionen...43 Når scanning ikke udføres som forventet...43 Når en fejlmeddelelse vises på klientcomputeren Appendiks Printerfunktionen...45 Sætvis udskrivning og Roteret sætvis udskrivning...45 Kant til kant-udskrivning...45 Scannerfunktionen...46 Forholdet mellem opløsning og filstørrelse...46 Specifikationer...47 Printer...47 Scanner...48 INDEKS iii

6 iv

7 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: R ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. R FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i mindre eller moderate person- eller materielle skader. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Vigtigt Hvis denne instruktion ikke følges, kan papiret blive indført forkert, originalerne kan beskadiges, eller der kan mistes data. Gennemlæs altid disse oplysninger. Forberedelse Dette symbol indikerer, at forudgående kendskab eller forberedelse kræves før betjening. Dette symbol angiver sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse eller handlinger efter fejlhandling. Begrænsning Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen eller tilstande, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster og knapper, der vises på computerens display. [ ] Taster på maskinens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens betjeningspanel. { } Taster på computerens tastatur. 1

8 2

9 1. Kom godt i gang Betjeningspanel ANX003S 1. {Scanner}-tast Tryk for at aktivere scannerfunktionen. 2. {Printer}-tast Tryk for at aktivere printerfunktionen. 3. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. h: Fejlindikator. Se Netværksvejledning og Vejledning om generelle indstillinger. B: Ilæg papir-indikator. Se Kopireference. D: Indikator til Påfyld toner. Se Kopireference. 4. Display Viser driftsstatus og meddelelser. 5. Valgtaster Svarer til emnerne på displayet. Tryk for at vælge det tilsvarende emne. 6. Scroll-taster Tryk for at vælge et emne. {U}: scroll op {T}: scroll ned {V}: scroll til højre {W}: scroll til venstre 7. Tasten {Brugerfunktioner/Tæller} Tryk for at ændre standard- eller funktionsparametre i henhold til kravene. 8. {Slet/Stop}-tasten Slet: sletter en indtastet numerisk værdi. 9. Strømindikator og Til-indikator Strømindikatoren lyser, når strømkontakten tændes. Til-indikatoren lyser, når der tændes på strømafbryderen. 10. Strømafbryder Tryk for at tænde maskinen. Til-indikatoren lyser. Tryk igen for at slukke maskinen. Denne knap er inaktiv under udskrivning eller under indstilling af printerens standardindstillinger. 11. {Online}- tast Tryk for at sætte printeren på hhv. online eller offline. 12. Data ind-indikator Blinker, mens printeren modtager data fra en computer eller udskriver. Lyser under forberedelse af udskrivning. 13. {Escape}-tast Tryk for at annullere en handling eller vende tilbage til foregående display. 14. {OK}-tast Tryk for at indstille en valgt post eller en indtastet numerisk værdi. 15. Numerisk tastatur Tryk for at indtaste numeriske værdier. 3

10 Kom godt i gang Aflæsning af display og brug af knapper 1 Dette afsnit forklarer, hvordan man aflæser displayet og bruger valgtasterne til startdisplayet. Kopidisplayet er indstillet som standardskærm, når maskinen tændes. Du kan ændre indstillingerne i [Systemindstillinger]. Se Vejledning om generelle indstillinger DA ANX004S 1. Valgtaster Svarer til funktionsposterne i nederste linje af displayet. Eksempel: Startskærm Når meddelelsen "tryk på [Nul. job]" vises i denne vejledning, skal du trykke på den midterste valgtast. 2. {Escape}-tast Tryk for at annullere en handling eller vende tilbage til foregående display. 3. {OK}-tast Tryk for at indstille en valgt post eller en indtastet numerisk værdi. 4. Scroll-taster Tryk for at flytte markøren i hver retning trin for trin. Når tasterne {U}, {T}, {V} eller {W} vises i denne vejledning, skal du trykke på scroll-tasten i samme retning. 4

11 Tilslutning af maskinen Tilslutning af maskinen Reference For oplysninger om tilslutning med Ethernet henvises til Netværksvejledning. Krav Før denne maskine tages brug, skal man sørge for, at alle miljømæssige og elektriske krav er opfyldt. Tilslut maskinen til værtscomputeren med USB-porten eller netværksinterfaceenheden. Sørg for at alle kabler, stik og elektriske stikkontakter, der er nødvendige for at tilslutte maskinen til værtscomputeren eller netværket, er lige ved hånden. Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med en USB-kabel Du kan tilslutte maskinen til værtscomputeren med et USB-interfacekabel. USB-kablet medfølger afhængigt af maskinmodellen: Standardmodel USB-kablet følger med denne model. Netværksstandardmodel USB-kablet følger ikke med denne model. Køb et kabel, der er egnet til tilslutning af denne model til din computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte maskinen til værtscomputeren med et USB-interfacekabel. A Tilslut USB 2.0-interfacekablet til USB-porten på højre side af maskinens bagside. ANX001S B Tilslut den anden ende til USBporten på værtscomputeren. Maskinen og computeren er forbundet. Printerdriveren og TWAIN-driveren installeres nu. For oplysninger om hvordan man installerer printerdriveren og TWAIN-driveren, henvises til S.8 Installation af printerdriveren og S.9 Installation af TWAIN-driver. Hvis man bruger USB 2.0 med Windows 98 SE/Me, kan man kun opnå en hastighed, der svarer til hastigheden for USB

12 Kom godt i gang 1 6

13 2. Installering af software Denne vejledning går ud fra, at du er bekendt med generelle Windows-fremgangsmåder og -handlinger. Hvis ikke skal du læse betjeningsvejledningen, der følger med Windows. Auto Run Når cd-rom en indsættes i cd-romdrevet, starter installationsprogrammet automatisk. Installationsprogrammet hjælper med at installere følgende printerdrivere og software. Når plug and play starter, skal du klikke på [Annuller] i dialogboksen [Ny hardware fundet], [Guiden enhedsdriver] eller [Guiden Ny hardware] og derefter indsætte cdrom en. Dialogboksen [Ny hardware fundet], [Guiden enhedsdriver] eller [Guiden Ny hardware] vises afhængigt af systemversionen af Windows 98SE / Me / 2000 / XP eller Windows Server Auto Run virker muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. Hvis dette sker, skal du starte "Setup.exe" på cd-rom-mappen. Hvis du vil deaktivere Auto Run, skal du trykke på venstre {SKIFT}- tast, når du indsætter cd-rom en i drevet og holde den nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom en. Begrænsning Under Windows 2000 / XP eller Windows Server 2003 kan man kun installere softwaren med Auto Run, hvis man har Administratortilladelse. Når man installerer softwaren med Auto Run, skal man logge på med en konto, der har Administrator-tilladelse. 7

14 Installering af software Installation af printerdriveren 2 Når man bruger printerfunktionen, skal man installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom. A Luk alle igangværende programmer. B Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Driverinstallationsprogrammet starter. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [DDST Printer Drivers]. Installationsprogrammet DDST Printer Drivers starter. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst indholdet, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter på [Næste >]. F Følg instruktionerne på displayet for at installere DDST Printer Drivers. Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, når du har installeret DDST Printer Drivers, skal du genstarte computeren. Printerdriveren er installeret, plug og play er aktiveret, og ikonet for den printer, der er tilsluttet USB -porten, er blevet tilføjet vinduet [Printere] eller [Printere og faxmaskiner]. Når du bruger printerfunktionen på Ethernet-interfacet under Windows 98SE/Me, henvises til Netværksvejledning. Når du bruger printerfunktionen på Ethernet-interfacet under Windows 2000/XP, henvises til Netværksvejledning. 8

15 Installation af TWAIN-driver Installation af TWAIN-driver Når man bruger scannerfunktionen, skal man installere TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom. A Luk alle igangværende programmer. B Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Driverinstallationsprogrammet starter. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [DDST TWAIN Driver]. Installationsprogrammet DDST TWAIN Driver starter. E Klik på [Luk]. 2 9

16 Installering af software Medfølgende software på cd-rom Visse cd-rom er leveres med printerfunktionen til denne maskine. 2 DDST-driver DDST-driverne findes på cd-rom en, der følger med denne maskine. Således kan computeren kommunikere med maskinen via et printersprog. Systemkrav Operativsystem Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Harddiskplads 80 MB eller mere DDST TWAIN Driver Driveren er nødvendig for at scanne en original på maskinen. For at bruge maskinen som en TWAIN-netværksscanner skal denne driver være installeret. 10 Systemkrav Hardware PC/AT-kompatibel CPU Pentium 300 MHz eller hurtigere anbefales Operativsystem Microsoft Windows 98 (SE eller nyere) Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Hukommelse 128 MB eller mere anbefales Harddiskplads 200 MB eller mere Tilslutning Ethernet/USB

17 3. Brug af printerfunktionen Printerfunktioner Menu Menuen Printerfunktioner indeholder fem menupunkter: Reference Yderligere oplysninger om kopifunktionerne og systemindstillingerne finder du i Kopireference og Vejledning om generelle indstillinger. Papirtilførsel Liste-/testudskr. Vedligeholdelse System Host-interface Du kan vælge følgende funktioner. Menu Standard Papirtilførsel Se S.13 Papirtilførsel. Bypass-papirformat Aut. papirvalg Duplex *1 Liste-/testudskr. Se S.13 Liste-/testudskr.. Vedligeholdelse Se S.14 Vedligeholdelse. System Se S.16 System. Funktionstest Menubeskyttelse Fortsæt automatisk Kantforbedring Tonerbesparelse Host-interface Se S.16 Host-interface. I/O-timeout *1 Vises på duplex-standardmodellen. Kontrollér din maskintype. 11

18 Brug af printerfunktionen Justering af Printerfunktioner 3 Printerfunktioner giver mulighed for grundlæggende justering af funktionerne, når maskinen bruges som printer. Selvom fabriksindstillingerne passer til de fleste udskriftsjob, giver Printerfunktioner dig adgang til et antal indstillinger, som styrer de grundlæggende printerfunktioner. Printerfunktioner-indstillinger, som du vælger, bibeholdes når du slukker for maskinen. Yderligere oplysninger om kopifunktionerne og systemindstillingerne finder du i Kopireference og Vejledning om generelle indstillinger. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. C Vælg det ønskede emne med {U} eller {T}, tryk på {OK}, og skift derefter indstillingerne. {OK}: Tryk for at vælge nye indstillinger og gå tilbage til de foregående menuer. {Escape}: Tryk for at vende tilbage til en foregående menu uden at ændre nogen af indstillingerne. D Efter ændring af Printerfunktioner-indstillingerne skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. De ændringer, der foretages af funktionerne, bibeholdes, selvom der slukkes for maskinen. 12

19 Printerfunktioner Parameters Printerfunktioner Parameters Papirtilførsel Bypass-papirformat Det papirformat, der er indstillet i bypass-bakken. Reference Se Vejledning om generelle indstillinger, hvis du vil have oplysninger om papirformater, som kan indstilles i bypass-bakken. Standard: Metrisk version: A4 Tommesystemet: 11 8/ Aut. papirvalg Du kan indstille dette for at aktivere Aut. papirvalg. Denne maskine registrerer automatisk papirformatet fra udskriftsdataen og vælger papirkassetten. Standard: Til Duplex Du kan vælge denne for at aktivere duplexudskrivning. Denne maskine registrerer duplexudskrivning fra udskriftsdataen og vælger papirkassetten. Standard: Til Liste-/testudskr. Funktionstest Du kan udskrive en testside. Udskrivning af testside A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Hovedmenuen for Brugerfunktioner vises. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Menuen Printerfunktioner vises. C Vælg [Liste-/testudskr.] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. D Vælg [Funktionstest] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 Testsiden udskrives. 13

20 Brug af printerfunktionen 3 E Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. Vedligeholdelse Menubeskyttelse Ved at følge denne fremgangsmåde kan du beskytte menuindstillingerne, så de ikke kan ændres ved en fejltagelse. Det gør det umuligt at ændre de menuindstillinger, du vælger på den almindelige måde, medmindre du udfører den nødvendige tasthandling. Niveau 1 Du kan beskytte Vedligeholdelse, System, Host-interface. Niveau 2 Du kan beskytte Papirtilførsel, Vedligeholdelse, System, Host-interface. Fra Standard: Fra Indstilling af Menubeskyttelse C Vælg [Vedligeholdelse] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. D Tryk på [Menubeskyttelse]. E Indtast en adgangskode med de numeriske taster, og tryk derefter på {OK}. F Vælg et niveau til menubeskyttelse, og tryk herefter på {OK}. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. Hovedmenuen for Brugerfunktioner vises. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. G Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. Menuen Printerfunktioner vises. 14

21 Printerfunktioner Parameters Annullering af Menubeskyttelse A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. C Vælg [Vedligeholdelse] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Der vises et skærmbillede til indtastning af adgangskoder. D Indtast en adgangskode med de numeriske taster, og tryk derefter på {OK}. F Vælg [Fra], og tryk derefter på {OK}. G Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Midlertidig annullering af Menubeskyttelse Når du vælger de beskyttede emner under Printerfunktioner, vises et skærmbillede, hvor du kan indtaste adgangskoder. Når det sker, skal du indtaste den korrekte adgangskode med de numeriske taster, og derefter trykke på {OK}. Menubeskyttelse annulleres herefter midlertidigt. Hvis du indtaster de korrekte adgangskoder, forbliver Menubeskyttelse annulleret, mens menuen Printerfunktioner vises. 3 E Tryk på [Menubeskyttelse]. 15

22 Brug af printerfunktionen 3 System Fortsæt automatisk Du kan vælge dette for at aktivere Fortsæt automatisk. Hvis du vælger Til, fortsætter udskrivningen selv efter en systemfejl. Fra 0 min. 1 minut 5 min. 10 min. 15 min. Standard: Fra Kantforbedring Vælg dette for at aktivere Kantforbedring. Til Fra Standard: Til Hvis Tonerbesparelse er indstillet på Til, ignoreres Kantforbedring, selvom den er indstillet på Til. Tonerbesparelse Vælg dette for at aktivere Tonerbesparelse. Til Fra Standard: Fra Host-interface I/O-timeout Du kan angive, hvor mange sekunder maskinen skal vente, før den afslutter et udskriftsjob. Hvis der som regel ankommer data fra en anden port midt i et udskriftsjob, skal du øge denne timeout-periode. 10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder 25 sekunder 60 sekunder Standard: 15 sekunder 16

23 Ilægning af papir i bypassbakken Ilægning af papir i bypassbakken Følgende forklarer ilægning af papir i bypassbakken. Brug bypassbakken til udskrivning på OHP-transparenter, labels, kraftigt papir og kuverter, der ikke kan indføres i papirkassetten. Reference Der henvises til Vejledning om generelle indstillinger for yderligere oplysninger om indstilling af papir i papirkassetten. Ved ilægning af brevpapir skal man være opmærksom på retningen. Se Kopireference. Papir inden for følgende mål kan lægges i bypassbakken: Lodret: 90,0-297,0 mm (3,54 tom.-11,69 tom.) Vandret: 148,0-600,0 mm (5,83 tom.-23,62 tom.) Sørg for at lægge papiret med den side, der skal skrives på, nedad i bypassbakken. Ved indføring af OHP-transparenter eller kraftigt papir i bypassbakken skal man foretage papirindstillingen med betjeningspanelet eller printerdriveren. Antallet af ark, der kan indføres i bypassbakken, afhænger af papirtyperne. Begrænsning Følgende funktioner er deaktiveret, når der udskrives fra bypassbakken: Duplexudskrivning Automatisk kassettevalg Automatisk kassetteskift Vigtigt Når der udskrives med printerfunktionen, roteres originale billeder altid 180 grader (retningen af de billeder, der skal udskrives, er modsat til retningen i kopifunktionen). Når der udskrives på papir med bestemte retningskrav, som f.eks. kuverter og brevpapir, skal man sørge for at rotere papirindføringsretningen med 180 grader. Sørg for at indstille papirformatet med printerdriveren, når der udskrives data fra computeren. Papirformatet, der indstilles med printerdriveren, har prioritet over det format, der er indstillet med betjeningspanelet. A Åbn bypassbakken. AAW019S1 B Justér papirstyrene til papirformatet. Vigtigt Hvis papirstyrene ikke flugter med papiret, kan billederne blive skæve, eller der kan opstå papirstop. 3 17

24 Brug af printerfunktionen 3 C Indfør forsigtigt papiret med forsiden nedad i bypassbakken. 1. Forlænger 2. Papirstyr AAW020S1 Papir må ikke stables over grænsemærket, da der ellers kan opstå skæve billeder eller papirstop. Åbn forlængeren til at understøtte papirformater over A4 L, 8 1 / 2 " 11" L. Ryst papiret for at få luft mellem arkene for at undgå indføring af flere ark ad gangen. Ved indstilling af en OHPtransparent skal man sørge for at forsiderne og bagsiderne er korrekt placeret. Vælg papirtype ved udskrivning på OHP-transparenter eller kraftigt papir (over 105g/m 2 ). For oplysninger henvises til S.20 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter. Vælg papirtype ved udskrivning på kuverter. For oplysninger henvises til S.21 Indstilling af kuverter. For indstilling af papirformatet henvises til S.18 Indstilling af papirformat Indstilling af papirformat Man kan indstille papirformatet med printerdriveren. Følgende procedurer er ikke nødvendige, når papirformatet indstilles med printerdriveren. Papirformatet, der indstilles med printerdriveren, har prioritet over den, der er indstillet med betjeningspanelet. Når printerdriveren ikke bruges, skal indstillingerne foretages med betjeningspanelet. Reference Der henvises til printerdriverens Hjælp for oplysninger om printerdriverindstillinger. For oplysninger om indstilling af brugerdefinerede formater henvises til S.19 Indstilling af brugerdefineret papirformat. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 18

25 Ilægning af papir i bypassbakken C Vælg [Papirtilførsel] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Indstilling af brugerdefineret papirformat D Vælg [Bypass-papirformat], og tryk derefter på {OK}. E Vælg papirformatet med tasten {U} or {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Ved udskrivning på kraftigt papir eller OHP-transparenter skal man vælge papirtype. Se S.20 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter for yderligere oplysninger. F Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. Brugerdefinerede formater kan også indstilles med printerdriveren. Følgende procedurer er ikke nødvendige, når brugerdefinerede formater indstilles med printerdriveren. Brugerdefinerede indstillinger, der er indstillet med printerdriveren, har prioritet over de, der er indstillet med maskinens betjeningspanel. Når printerdriveren ikke bruges, skal indstillingerne foretages med betjeningspanelet. Reference Der henvises til printerdriverens Hjælp for oplysninger om printerdriverindstillinger. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. C Vælg [Papirtilførsel] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 19

26 Brug af printerfunktionen D Vælg [Bypass-papirformat], og tryk derefter på {OK}. Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter 3 E Vælg [Brugerdefineret] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. F Indtast papirets vandrette format med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}. G Indtast papirets lodrette format med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}. Papirindstillinger kan også indstilles med printerdriveren. Følgende procedurer er ikke nødvendige, når papirformaterne indstilles med printerdriveren. Papirformatindstillinger, der er indstillet med printerdriveren, har prioritet over de, der er indstillet med maskinens betjeningspanel. Når printerdriveren ikke bruges, skal indstillingerne foretages med betjeningspanelet. Reference Der henvises til printerdriverens Hjælp for oplysninger om printerdriverindstillinger. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. B Vælg [Systemindstillinger] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. H Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. C Vælg [Papirkass.indstil.] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 20

27 Ilægning af papir i bypassbakken D Vælg [Papirtype:Bypassbakke] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Indstilling af kuverter A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. B Vælg [Systemindstillinger] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. E Vælg tasten [OHP (Transparent)] eller [Kraftigt papir] med {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 C Vælg [Papirkass.indstil.] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. F Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. Indstillinger forbliver gyldige, indtil de nulstilles igen. Efter udskrivning på OHP-transparenter eller kraftigt papir skal du sørge for at slette indstillingerne til næste bruger. D Vælg [Papirtype:Bypassbakke] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. E Vælg [Kraftigt papir] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 21

28 Brug af printerfunktionen F Tryk på tasten {Escape} to gange for at vende tilbage til hovedmenuen for Brugerfunktioner. G Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 H Vælg [Papirtilførsel] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. I Vælg [Bypass-papirformat], og tryk derefter på {OK}. J Vælg papirkuvertformatet fra [C6 EnvL], [C5 EnvL] eller [DL EnvL], og tryk derefter på tasten {OK}. K Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller}. 22

29 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob Windows 98SE/Me - adgang til Printeregenskaber Ændring af standardindstillingerne A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises. B Klik på ikonet for den maskine, som du vil ændre standardindstillinger for. C I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises. D Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. I nogle programmer anvendes printerens driverindstillinger ikke. I stedet anvendes programmets egne indstillinger. Valg af indstillinger i et program Du kan angive indstillinger til et bestemt program ved at åbne dialogboksen Printeregenskaber i det pågældende program. Eksemplet nedenfor beskriver, hvordan du kan vælge indstillinger til programmet WordPad, der følger med Windows 98SE/Me. Proceduren for åbning af dialogboksen Printeregenskaber kan variere afhængigt af programmet. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i vejledningen til det pågældende program. De indstillinger, du foretager ved at følge nedenstående fremgangsmåde, gælder kun for det aktuelle program. A I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriv]. Dialogboksen [Udskriv] vises. B Vælg på listen [Navn] den maskine, du ønsker at bruge, og klik derefter på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises. C Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. D Klik på [OK] for at starte udskrivningen. 3 23

30 Brug af printerfunktionen 3 Windows 2000/XP og Windows Server 2003 Adgang til Printeregenskaber Ændring af standardprinterindstillinger - Printeregenskaber Begrænsning Ændring af printerindstillingerne kræver adgangsret på printeradministrationsniveau. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau. Når du angiver indstillinger, skal du logge på med en konto, der har adgangsret på printeradministrationsniveau. A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises. Under Windows XP Professional og Windows Server 2003 skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] i menuen [Start]. Under Windows XP Home Edition skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] ved at klikke på [Betjeningspanel] fra [Start] - knappen på proceslinjen, klik på [Printere og andet hardware], og klik derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for den maskine, som du vil ændre standardindstillinger for. C I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises. D Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. Normalt er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne Papirbakke og -format under fanen [Enhedsindstillinger] i PostScript 3-printerdriveren. De indstillinger, du foretager her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Ændring af standardprinterindstillinger Egenskaber for udskrivningsindstillinger Begrænsning Ændring af printerindstillingerne kræver adgangsret på printeradministrationsniveau. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau. Når du angiver indstillinger, skal du logge på med en konto, der har adgangsret på printeradministrationsniveau. 24

31 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises. Under Windows XP Professional og Windows Server 2003 skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] i menuen [Start]. Under Windows XP Home Edition skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] ved at klikke på [Betjeningspanel] fra [Start] - knappen på proceslinjen, klik på [Printere og andet hardware], og klik derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for den maskine, som du vil ændre standardindstillinger for. C I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriftsindstillinger...]. Nu vises dialogboksen [Udskrivningsindstillinger]. D Foretag de ønskede indstillinger, og klik på [OK]. De indstillinger, du foretager her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Valg af indstillinger i et program Du kan angive indstillinger til et bestemt program ved at åbne dialogboksen [Udskriv] i det pågældende program. Eksemplet nedenfor beskriver, hvordan du kan vælge indstillinger til programmet WordPad, der følger med Windows 2000/XP og Windows Server Proceduren for åbning af dialogboksen [Udskriv] kan variere afhængigt af programmet. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i vejledningen til det pågældende program. De indstillinger, du foretager ved at følge nedenstående fremgangsmåde, gælder kun for det aktuelle program. A I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriv...]. Dialogboksen [Udskriv] vises. B Vælg på listen [Vælg printer] den maskine, du ønsker at bruge, og klik derefter på fanen, hvor du ønsker at ændre udskrivningsindstillingerne. I Windows XP og Windows Server 2003 skal du klikke på [Indstilling] for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger. C Foretag de ønskede indstillinger. D Klik på [Udskriv] for at starte udskrivningen. I Windows XP og Windows Server 2003 skal du klikke på [OK] og derefter på [Udskriv] for at starte udskrivningen. 3 25

32 Brug af printerfunktionen 3 Annullering af et udskriftsjob A Dobbeltklik på maskinikonet på proceslinjen i Windows. Der vises et vindue med alle udskriftsjob, der i øjeblikket står i kø og venter på at blive skrevet ud. Kontrollér den aktuelle status for det job, du vil annullere. B Klik på navnet på det job, du vil annullere. C I menuen [Dokument] skal du klikke på [Annuller udskrivning]. I Windows 2000/XP og Windows Server 2003 skal du klikke på [Annuller] i menuen [Dokument]. I Windows 98SE/Me/2000/XP eller Windows Server 2003 kan du også åbne udskriftskøvinduet ved at dobbeltklikke på maskinikonet i vinduet [Printere] (vinduet [Printere og faxmaskiner] under Windows XP og Windows Server 2003). D Tryk på tasten {Printer}. E Tryk på [Nul. job]. F Tryk på [Aktuelt]. [Aktuelt]: annullerer det udskriftsjob, der behandles i øjeblikket. [Genoptag]: genoptager udskriftsjob. Der vises en meddelelse som bekræftelse. G Tryk på [Ja] for at annullere udskriftsjobbet. Tryk på [Nej] for at vende tilbage til forrige display. Vigtigt Hvis flere computere deler samme maskine, skal du passe på, at du ikke kommer til at annullere andre brugeres udskriftsjob ved en fejltagelse. Du kan ikke standse udskrivningen af data, som allerede er bearbejdet. Derfor kan udskrivningen fortsætte et par sider, efter at du har trykket på [Nul. job]. Det kan tage temmelig lang tid at stoppe et udskriftsjob, der indeholder en stor mængde data. 26

33 TWAIN-Scanner 4. Brug af TWAINscannerfunktionen Du kan bruge denne maskine som en TWAIN-scanner ved at betjene denne maskine fra en klientcomputer på netværket. Originaler kan scannes på samme måde som ved USB-tilsluttede scannere. Denne maskine kan også bruges som en TWAIN-kompatibel scanner ved at tilslutte den direkte til en offline computer over USB. ANX005S 1. Denne maskine Tilslut denne maskine til Ethernet (TCP/IP) og/eller USB. 2. Klientcomputer Scanneren kan betjenes med et TWAINkompatibelt program (som f.eks. Imaging). 3. Offline computer Dette er en PC, der er USB-tilsluttet til denne maskine. Du kan bruge denne scanner fra et TWAIN-kompatibelt program (som f.eks. Imaging). Procedureforløb A Brug et TWAIN-kompatibelt program på en 2. Klientcomputer eller 3. Offline computer til at sende en kommando til scanning via TWAIN-driveren. B Originaler scannes af 1. Denne maskine. C Scannet data kan redigeres og gemmes med det TWAIN-kompatible program på 2. Klientcomputer eller 3. Offline computer. 27

34 Brug af TWAIN-scannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAINnetværksscanner Følgende oversigtsdiagram viser forberedelsestrinene, når denne maskine skal bruges som en TWAIN-scanner. Installér TWAIN-driveren på en klientcomputer. *1 Se S.9 Installation af TWAIN-driver. 4 Tilslut scanneren og klientcomputeren med et kabel. USB-tilslutning: Se S.5 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med en USB-kabel. Ethernet-tilslutning: Se Netværksvejledning. *1 Hvis du bruger denne maskine som en TWAIN-scanner, skal du bruge et TWAINkompatibelt program på den klientcomputer, der skal bruges. TWAIN-scannerskærm Når denne maskine bruges som TWAIN-scanner, er det ikke nødvendigt at trykke på tasten {Scanner} på betjeningspanelet. Når TWAIN-driveren bliver aktiv på klientcomputeren, skifter displayet automatisk til følgende skærm. 28

35 Indstilling af originaler Indstilling af originaler Følgende forklarer fremgangsmåden til placering af originaler på glaspladen og i ADF en samt indstilling af originalscanningsområdet og retning i henhold til placeringsmetoden. For at få vist retningen top/bund for den scannede original korrekt på klientcomputeren, skal placeringen af originalen og indstillingerne, der er foretaget på betjeningspanelet og scannerdriveren, være de samme. Placering af originaler Der er to retninger til placering af originalen. Se tabellen herunder. Normalt er en original eller, men i tabellen herunder er der brugt en firkantet original for at gøre originalretningen nemmere at forstå. Hvis den faktiske form på originalen er anderledes, ændres kombinationen af originalretning og den retning, der er angivet i betjeningspanelet eller scannerdriveren, ikke. 4 Angivelse af originalretning og indstilling af originaler En original der skal scannes Glasplade ADF Angiv placeringsmetoden. Placér originalen. (Der er to originalretninger.) Placér originalen i vandret format ud fra positionsmærket. Placér originalen i lodret format ud fra positionsmærket. Placér originalen i vandret format. Placér originalen i lodret format. Originalen vises på computeren 29

36 Brug af TWAIN-scannerfunktionen 4 Placering på glaspladen Originaler, der ikke passer ind i ADF en som f.eks. ark med påklistrede dele, bøger etc., kan anbringes direkte på glaspladen til scanning. For oplysninger om originaler, der kan placeres på glaspladen, henvises til Kopireference. A Løft glaslåget eller ADF en. Løft glaslåget eller ADF en mere end 30 grader. Åbning/lukning udløser den automatiske metode til registrering af originalformat. B Placér originalen på glaspladen med siden, der skal scannes, nedad. Læg originalen på linje med bagerste venstre hjørnemærke. Der er to originalretninger. Når originalen placeres i lodret format ud fra positionsmærket. Når originalen placeres i vandret format ud fra positionsmærket. Når maskinen bruges som en TWAIN-netværksscanner, er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug som hovedregel denne retning til placering af originaler. AAH005S 1. Positionsmærke C Sænk glaslåget eller ADF en. D Vælg originalens retning i henhold til retningen på den placerede original. Reference S.29 Angivelse af originalretning og indstilling af originaler AAH004S 1. Positionsmærke 30

37 Indstilling af originaler Placering i den automatiske dokumentføder Med ADF en kan man placere flere originaler på en gang. Originaler, der placeres i ADF, kan scannes på en eller begge sider. Duplexfunktionen er kun tilgængelig, når du har installeret ADF en (ekstraudstyr), der er i stand til at scanne begge sider af et ark (ARDF). Originaler, der kan og ikke kan placeres i ADF Se Kopireference for yderligere oplysninger om originaler, der kan placeres og ikke kan placeres i ADF en. Forsøg på at bruge originaler, der ikke er egnet til ADF, kan føre til fejlindføring og beskadigelse af originalerne. Sådanne originaler placeres direkte på glaspladen. Vigtigt Se Kopireference for yderligere oplysninger om originalstørrelser, der kan registreres automatisk, og om placering af originaler i ADF en. A Indstil papirstyret til originalen, så det passer til originalernes format. B Placér originalerne med siden, der skal scannes, opad. For originaler, der skal scannes på begge sider, skal den første side vende opad. Der er to retninger. Når originalerne placeres i lodret format. AAH006S Når originalerne placeres i vandret format. Når maskinen bruges som en TWAIN-netværksscanner, er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Brug som hovedregel denne retning til placering af originaler. 4 AAH007S 31

38 Brug af TWAIN-scannerfunktionen Originaler med samme bredde og forskellige længder kan placeres på samme tid. Placér originalerne som vist: 4 AAH022S 1. Retning ved ADF-placering 2. Højde Originaler scannes i den indsatte rækkefølge, hvor der startes fra den øverste sider. C Vælg originalens retning i henhold til retningen på de placerede originaler. Reference S.29 Angivelse af originalretning og indstilling af originaler 32

39 Scanning af originaler Scanning af originaler Dette afsnit forklarer, hvordan man scanner originaler med TWAIN-scannerfunktionen. Dette beskriver, hvordan man scanner originaler med Imaging under Windows A Start Imaging, og vælg derefter scannerdriveren. B I menuen [Start] skal du pege på [Program], peg på [Tilbehør], og klik derefter på [Imaging]. C Klik på [Vælg enhed ] i menuen [Filer]. Hvis scanneren allerede er valgt, er det ikke nødvendigt at foretage scannerindstillinger. Fortsæt til trin E. D Vælg navnet på den maskine, der skal bruges, fra listen, og klik derefter på [OK]. E Placér originalen i scanneren. Reference S.29 Placering af originaler F Klik på [Hent billede ] i menuen [Filer]. Dialogboksen TWAIN Driver vises. G Vælg tilslutningsmetode. Hvis du bruger Network TWAIN, skal du indtaste IP-adressen i boksen under [Vælg enhed]. Hvis du bruger USB TWAIN, skal du klikke på afkrydsningsboksen [USB]. H Klik på [OK]. Hovedindstillingsvinduet vises. I Klik på [Eksempel] eller [Scan] for at se et eksempel eller scanne billedet. Klik på [Scan] for at vende tilbage til Imaging. J Gem scanningsfilen i Imaging. K På menuen [Filer] skal du klikke på [Gem]. L Indtast filnavnet, vælg mappen hvori filen skal gemmes, og klik derefter på [Gem]. For oplysninger om scanningfunktionen skal du klikke på [Hjælp] på dialogboksen Hovedindstillinger. 4 33

40 Brug af TWAIN-scannerfunktionen 4 34

41 5. Fejlfinding Printerfunktionen Fejl- & statusmeddelelser i displayet I dette afsnit beskrives de væsentligste meddelelser, som vises i displayet. Hvis du ser en meddelelse, som ikke er beskrevet her, skal du blot handle i overensstemmelse med meddelelsens indhold. Reference Før der slukkes for strømmen, se Kopireference. Statusmeddelelser Meddelelse Offline Vent venligst. Udskriver... Klar Nulstiller job Ændring af indstillinger... Venter... Status Maskinen er offline. Skift til online ved at trykke på {Online} på betjeningspanelet for at starte udskrivning. Vent et øjeblik. Maskinen udskriver. Vent et øjeblik. Maskinen er klar til brug. Du behøver ikke at foretage dig yderligere. Maskinen nulstiller udskriftsjobbet. Vent til Klar vises i displayet. Maskinens indstillinger ændres. Vent et øjeblik. Maskinen venter på de næste data, der skal udskrives. Vent et øjeblik. 35

42 Fejlfinding Advarsler Meddelelse/anden meddelelse Årsager Løsning 5 Skift til flg. indstillinger:kassette # xxx yyy Sætvis udskr. annulleret. Udskriv sætvis: Maks. sider Duplex annulleret. Duplex-funktionen er Fra for er Fra for Kassette # Fejl ved Ethernet-kort Indstillingerne for den valgte papirkassette afviger fra dem, der er angivet for udskrivning. # angiver kassettens nummer. xxx angiver kassettens nummer. yyy angiver papirformatet. Sætvis udskrivning er annulleret. Det maksimale antal sider for sætvis udskrivning er overskredet. Duplex-udskrivning er blevet annulleret. Den valgte papirkassette er ikke konfigureret til duplexudskrivning. # angiver kassettens nummer. Der er opstået en fejl i Ethernet-interfacet. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillinger for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at fortsætte. Se Vejledning om generelle indstillinger for detaljer om papirkassetteindstillinger. Sluk og tænd for maskinens hovedstrømafbryder. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. Sluk og tænd for maskinens hovedstrømafbryder. Reducér antallet af sider, der skal udskrives, eller øg hukommelseskapaciteten. Hvis du vil installere et hukommelsesmodul i maskinen, skal du kontakte forhandleren eller en servicetekniker. Kontrollér, at det anvendte papir er egnet til duplexudskrivning, eller øg hukommelseskapaciteten. Ved installation af et hukommelsesmodul i maskinen skal man kontakte forhandleren eller servicerepræsentanten. Tryk på [Nul. job] for at ændre papirkassetteindstillinger, eller foretag enkeltsidet udskrivning. Se Vejledning om generelle indstillinger for detaljer om kassetteindstillingerne. Sluk og tænd for maskinens hovedstrømafbryder. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. 36

43 Printerfunktionen Meddelelse/anden meddelelse Årsager Løsning Overskr. maks. udsk.str. Tryk på Forts. uds./ Nulstil job I/O-buffer-overløb Læg papir i Kassette # NV-RAM-fejl Modtagebakken er ændret. Fork. pap.form./papirtyp. Skift indstillinger til: xxx yyy [Udskriv] uden nedenst. funktion? Billederne, der skal udskrives, er større end det maksimale udskrivningsområde. Den maksimale størrelse for I/O-bufferen er overskredet. Der er ikke papir i den valgte papirkassette. # angiver kassettens nummer. Der er opstået en fejl i printeren. Modtagebakken er ændret på grund af begrænsningen i papirfomat for den valgte bakke. Der er ingen papirkassette, der passer til de papirindstillinger, der er valgt under Automatisk kassettevalg. xxx angiver kassettens nummer. yyy angiver papirformat og papirtype. Dette er en advarselsmeddelelse angående en papirkassette i automatisk kassettevalg. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillinger for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at fortsætte. Forøg I/O-bufferens størrelse via host-interfacemenuen. Læg papir i kassetten. Sluk og tænd for maskinens hovedstrømafbryder. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. Vælg korrekt modtagebakke. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillinger for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at fortsætte. Se Vejledning om generelle indstillinger for detaljer om papirkassetteindstillinger. Tryk på [Udskriv] for at annullere funktionen, og udskriv jobbet. 5 Printerfontfejl Udskriftsoverløb. Kassetten er i brug. Der er opstået en fejl i fontfilen. Billeddataene er tyndet ud på grund af billedkomprimering. Den angivne papirkassette bruges af en anden funktion som f.eks. kopifunktionen. Sluk og tænd for maskinens hovedstrømafbryder. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. Øg hukommelseskapaciteten. Hvis du vil installere et hukommelsesmodul i maskinen, skal du kontakte forhandleren eller en servicetekniker. Vent indtil den anden funktion er færdig med at bruge den angivne papirkassette. 37

44 Fejlfinding Meddelelse/anden meddelelse Årsager Løsning 5 Sæt kassetten korrekt iigen. DTonerpatron næsten tom Påfyld toner Kassette #Fejl Uautoriseret brugeradgang. USB har et problem Den valgte papirkassette findes ikke eller er ikke monteret korrekt. Maskinen ved at løbe tør for toner. Der er opstået en fejl med papirkassetten. # angiver kassettens nummer. Udskriftsjobbet er blevet annulleret på grund af brugerbegrænsninger. Der er opstået en fejl i USB-interfacet. Montér papirkassetten korrekt. Udskift tonerpatronen for at undgå en dårlig udskriftskvalitet. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillingerne for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at vælge en anden papirkassette og udskrive fra den. Kontrollér status for brugerkoderettigheder. Sluk og tænd for maskinens hovedstrømafbryder. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. 38

45 Printerfunktionen Maskinen udskriver ikke Løsning Er strømmen tilsluttet? Er maskinen online? Lyser Printer-tasten rødt? Vises der en advarende status- eller fejlmeddelelse i displayet? Er interfacekablet korrekt tilsluttet maskinen og computeren? Bruger du det rigtige interfacekabel? Har du tilsluttet interfacekablet, efter at du har tændt maskinen? Løsning Kontrollér, at kablet sidder ordentligt fast i stikkontakten og i maskinen. Tænd for maskinen på hovedkontakten. Hvis ikke, tryk da på {fonline} på betjeningspanelet. Hvis ja, skal du kontrollere fejlmeddelelsen i displayet og gøre som foreslået. Hvis ja, skal du kontrollere meddelelsen i displayet og gøre som foreslået. Tilslut interfacekablet korrekt. Hvis det har en fastgørelsesmekanisme, skal du også påsætte denne. Se S.5 Tilslutning af maskinen. Det er computeren, der afgør, hvilken type interfacekabel der skal bruges. Sørg for at bruge det rigtige. Hvis kablet er beskadiget eller slidt, skal du udskifte det. Se S.5 Tilslutning af maskinen. Tilslut interfacekablet, før du tænder for maskinen. 5 39

46 Fejlfinding 5 Problem Blinker eller lyser indikatoren Data ind, når du har startet udskrivningen? Løsning Hvis den ikke blinker eller lyser, sendes der ikke data til maskinen. Når maskinen er tilsluttet computeren med brug af interfacekablet Kontrollér, at maskinens portindstillinger er korrekte. For USB-portforbindelsen skal USB-porten indstilles. Windows 98SE / Me A Klik på [Start] på proceslinjen, peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Printere]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Detaljer]. D Kontrollér i listen [Udskriv til følgende port:], at den korrekte port er valgt. Windows 2000 A Klik på [Start] på proceslinjen, peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Printere]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Porte]. D Bekræft på listen [Udskriv til følgende port(e)], at den korrekte port er valgt. Windows XP Professional og Windows Server 2003 A Klik på [Start], og klik derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Porte]. D Bekræft på listen [Udskriv til følgende port(e)], at den korrekte port er valgt. Windows XP Home Edition A Klik på [Start], på [Betjeningspanel], på [Printere og andet hardware] og derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Porte]. D Bekræft på listen [Udskriv til følgende port(e)], at den korrekte port er valgt. Netværkstilslutning Kontakt din netværksadministrator. 40

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere