DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS"

Transkript

1

2 A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1m HALVAÄR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET, CHRISTIANIA. TRYK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI. 881.

3 KAPITALFONDET.

4 Register. Pag. Kapitalfondet. General-Balance 4 General-Balancens Særkontoer. I. Kassebeholdning 6 II. Udlaan mod Pantob"gationer 6 III. Statsobligationer 7 IV. Kjøbesummer omsatte til Kornrente 7 V. Endnu ikke forfaldne Kjøbesummer for solgt Jordegods og Indløsningssummer for Jordafgift 7 VI. Gjenstaaende Bygselsummer 9 VIL Indtægtsrestancer 9 VIII. Udækkede Forskud og Laan IX. Beholdning fra forr;ge Aar X. Overskud af Aarsregnskabets Indtægter XI. Kjøbesummer for i Regnskabsaaret solgt Jordegods med Indløsningssummer for Jordafgift 12 XII. Bygselsummer 12 Itentefondet. General-Extrakt 16, 17 Balance 16, 17 Særkontoer. Indtægt. I. Det ved Anordning af 20 November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag 21 Pag. IL Renter af Fondets Statsobligationer og udestaaende Kapitaler 21 III. Jordafgift af solgt Gods 21 IV Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods 22 V Indtægter af usolgte Kirker 22 VI Andel i Størdalens Kongetiende m V 22 VII. Andre Indtægter 22 B. Udgi ft. VIII. Lønninger og Lønningsbidrag 25 IX. Pensioner 26 X. Almueskolevæsenet 27 XT. Kirkers og Præstegaardes Opførelse og Vedligeholdelse - 28 XII. Andre Udgifter ved Kirker og Praestegaarde XIII. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobs elvens Kapel 30 XIV Indfordringsomkostninger 30 XV. Midlertidige og tilfældige Udgifter 30 XVI. At tillægge Beholdningen.. 31 Anhang. I. Kassebeholdning 35 Indtægtsrestancer 35 III. Udgiftsrestancer 36

5 GE TRAL-BALANCE.

6 4 A. Nr te Juni GENERAL-BALANCE. VI. VII. VIII. Kassebeholdning Udlaan mod Pantobligationer. Statsobligationer. Kjöbesummer omsatte til Kornrente Endnu ikke forfaldne Kjöbesummer for solgt Jordegods og Indlösningssummer for Jordafgift.. Gjenstaaende Bygselsummer Indtægts-Restancer Udækkede Forskud og Laan. Kroner. Ore. 33, ,067, , , , , , Kroner. Ore. IX. Beholdning fra forrige Aar... 1,232, X. Overskud af Aarsregnskabets Indtægter XI. Kjöbesunimer for i iste Halvaar 1880 solgt Jordegods med Indlösningssumm er for Jordafgift XII. Bygselsummer. 1,233, ,233,129 32

7 GENERAL-BALANCENS SÆRKOTOER.

8 6 A. Nr. 5. I. Kassebeholdningen Kroner. Öre. 33, , Anmærkning: Af Kassebeholdningen er indestaaende i Tromsö Bankkontor 27,935 Kr. 68 Ore. Sparebank 2, Christiania Do. 3, ,888 Kr. 77 Öre. II. Udlaan mod Pantobligationer. Kroner. 33,888 1,067,405 Ore ,101, Anmærkning: Ifölge forrige Regnskab var udlaant. Heraf er i Iste Halvaar 1880 indbetalt 1,083,447 Kr. 48 Ore. 16, ,067,405 Kr. 16 Öre. Ved samtlige Pantobligationer er udlaant : i Finmarkens Amt.. Deraf i Landdistrikterne. i Byerne.. 83,624 Kr. 12 Öre.. 232, ,013 Kr. 60 Ore. Tromsö Amt Deraf i Landdistrikterne 98,920 Kr. 80 Öre. i Trongsö By , , i Nordlands Amt. Deraf i Landdistrikterne. 22,520 Kr. Öre. i Bodö 18,550-41, Throndhjem... 13, ,520 i Söndre Throndhjems Amt ,200 i Christiania.. - )7 2,000 i Budskeruds Amt. - /7 1,600 i Bratsbergs Amt.. - 1,067,405 Kr. 16 Ore. )7

9 A. Nr Kroner.- Öre. 1,101, III. Statsobligationer. 100,000 1,201, IV, Kjobesummer omsatte til Kornrente. Kroner. 1,201,293 4,090 Öre ,205, Anmærkning: Denne Konto udgjorde efter forrige Regnskab 3,922 Kr. 60 Öre hvortil kommer den til Kornrente overgaaede Del af lijobesummen for den ved Resolution af 16de April 1880 solgte Gaard Östervik ,090 Kr. 93 Öre. v. Endnu ikke forfaldne Kjobesummer for solgt Jordegods og Indlosningssummer for Jordafgift. Kroner. Ore. 1,205, ,595 54,225, Anmærkning. Gaardenes Navne. Resol. Datum. Den oprindelige Sum. Rest 31/ Afdrag i iste Halvaar Rest 3 0/s Nordbrennen Sörra. Fugelstad. Stangnæs. Moldjord. Grimstad. Stensland Januar Januar Mai April Mai Juli 1859 Januar 1860 Kr Ore Kr Ore Kr /I 33 Ore Kr Ore Lateris

10 A. Nr. 5. Gaardenes Navne. Resol. Datum. Den oprindelige Sum. Rest 31/i Afdrag i iste Halvaar Rest 30 4, Kr. Ore. Kr. Ore. Kr. Ore. Transp. Kr Ore. 49 Rörvig Troldvig Krakerö Do. Storfjeld Vestpolden Grimstad Nedre Hæg Lille Ballangen Aakenæs Krakerö Kjöbstad. Fin snoes Simsöen Söndre Brennen Troldvig Do. Pundsletten Halsen Bergseng Lenvig Strand Bergvik Eleven Qvarsnæs Skotsfjord Lenvig Vinkenæs Balsnæs Fure. Gjövig Ausen Ottersö Himmelsteen Strand Myre Qv arsnæs Fæstvaag Balsnæs Strand. Januar Marts 1860 s. D. s. D. 4 Juli October Februar 1861 s. D. s. D. 12 October 1861 s. D. s. D. 5 April Mai Septbr Februar 1863 s. D. 6 Marts 1863 Juli October Juni 1864 s. D. 2 Septbr Novbr Juli 1865 s. D. 27 Septbr s. D. April 1866 s. D. 18 Juli Januar Mai Januar Marts 1868 s. D. 2 Februar October Februar Mai ' ) " , SO Laterik,

11 PL Nr Gaardenes Navne. Reso]. Datum. Den oprindelige Sum. Rest 3 Vi Afdrag i Iste Halvaar 1880, Res 3 / Kr. Kr. Ore. Ore. Kr. 28 Lien Mai August Nedre Bö Olderfjord 29 Januar Lökthaug 8 October Efj en. 25 Februar Ytre Strömmen 24 Marts Store Horn.. 8 Septbr Strand. 21 Novbr Löxen Novbr Lenvig 19 Februar Skaarnæs.. 12 April Ostervik 21 Mai Lenvig. 5 October Skaarmes. s. D Strand. 7 Juli And anvil en 31 October 'Ostervik. 16 April Stensland. Indlöst i Kringelen i yy Ore. Transp OS Kr Ore Udestaaende Kjöbesummer m. V. den 30te Juni VI. Endnu ikke forfaldne Bygseisummer. Kroner. 1225,90 Ore. 40 1,225, VII. Indtcegts-Restaneer. Kroner. 1,225, Öre, ,226,

12 1 0 o vs. oo p ps. c co r.- s.: ;. *, cg c3-7 C.) g C) 0.) 2;f:' 761 Z;3, L-- c.c) CO kö 00 CO co C ,..c),,,,,,14 co, j "...1 C'J C) C) CO VD 1C3 C)... '; 4 v.. 10 C,/ I,.,..1 C) 0q 10 e P. s... SI p P o ïn r. P P P Z.0 co Z - coco00 P P A. Nr. 5. P P kö O C) co,t4 P 1t, f: P P v CO CIO ;.1 0 rz4 t C", fiz C.c.0 co c*, -.4 CO CO co co co co co 4-3 1P ::O C) 00 C Z C),..,, L-- P p z CO p 0 0 c CS) p ïö Cg ked (X) co O zt4 C Cg kö O Cg co O co ),0 C) \/ C 7t1 70 Cn 714CS::), 1 72 En...,...,... -,-a cd to..--, P:.,-,,.... cd ce =, 7:::$ cd -0 cd s. p..ti 0 0 i.-,-, 74 71i '74,.., cs.-o as tx = cd cl to c.) :9,,. cd.,24, ,.x. a) -- a) to. a) 4-4 e, al P. c;...., 4i) e; tb VI C:) to P..i... CZ CS CD Ci) Ce ;:l e Ce Ḷ..1 1=5 = CD I:1 7:5 CD 4.) r:z ':"') 7:5 CI CD C... 0 CDP... '4 CD Cul b".' co CO CY) ïo r ln co c> cm oo o0i--c0covvcc,co,:ti CO al C) 0 = s..rti C.).-4 c.) O, 0 ct CO ioc) c9,t4l'-,--4 C' rn.. CD s. Cl) a ce br) cd =1 C) 1=1 RR P Q),-cs ed s:1 E =I = C.) 50-, u4 a) gcl ril -0 -cs ra -t::: :0 ra:s a)... cm u. -cs U) 5.4 es :0 es al a/ 83,-btl ô en, C)0+ $z o...,-, 1. '''. a?.w 7:$ ER,:i, - i.._, F7.. F to r., al CD,..;' Ci2 o PCS = r= E, C:3...1 P, N.5-4 ;-. a)."?.i. 2 g Es, r:,, ;-, -..i cl, cu. =I bi) 0 0 cd 0 'El rcs u4 c.) '"CS.1-t '4... CD 4-a "-I C? Cn Z CI'C.i Cn PII414 Z I-4 C) 4:2 c...) Cd 0.W cd rn...., s:l.4.. rn c.1 be, 74 cu g:4 cd.0 $. cu 4. CD to ce 5 P. 54Ei S. CD O e.4. O 4 44 CI CD CI....r. ea) C4 S. CD S. i CX) :o, a).0 mi c) cc> MI 10 * C) co t Cq.1C.0 CO 5.' ':::' 07 O ' C Z' ' r' O'' t 0 ". 1. r4 )-CD 10 Go io CO C GC) r.1 ':) GO 1..1 i.4 e...q 5. C. r:i C3 0 (1) P.(,..4 i. ''' T.. CS = r. P. _... Ce ril CS CO CS 4.. $.4Pig r. = =...).r. ;.4 ;4,. j, 1.4 F ;.., be,:3 s - O t...0 r :2 s... cd z cd O w ci.) I. o f:24,..0 0 ce,.., cu c3 P. Z 4 ;,T., P..4 )-, rn...4 "'V r) z -i' rzi P.D 'di <1 ),-4 00 C)..4 CO a) c.0 C) co.41,-.1 CO al p-i cc al 1..1 r-1 al `, F-, cg,/ '' g

13 A. Nr. 5. VIIi. Udækkede Forskud og Laan. Kroner. 1,226,676 6,452 Ore ,233, Anmærkning. Summen fordeler sig saaledes:, 1. Lam) i iste Halvaar Resol. Datum. Laantager. Oprindelig Sum. Rest ved Halvaarets Slutning. 28 Januar 1880 Sognepræst Nordrum. 800 Kroner. 800 Kroner 2. Lan.. Ifölge forrige Regnskab udjorde: I iste Halvaar 1880 tilbagebetalt.. 1,663 Kr. 19 Öre Kr. 52 Öre 3. Forskud.. Herpaa tilbagebetalt. Tillagt Laan i Halvaarets Löb.. 4,264 Kr. 08 Ore. 8 - rt 4, ,452 Kr. 60 Ore. IX. Beholdning fra forrige Aar Kroner. 1,232,624 Ore. 32 1,232, Kroner. Ore. 1,232, X. Overskud af Aarsregnskabets Indtægter 1,232,624 32

14 12 A. Nr. 5. Kroner. Öre. 1,232, XI. Njobesummer for i iste Halvaar 1880 solgt Jordegods med Indlosningssummer for Jordafgift ,233, Anmærkning. Fortegnelse. L-Nr. Resol. Datum. Gaardens Navn. Matr.-Nr. Praastegjeld. Skyld. Kjobesum. At betale. Jordafgift April 1880 Östervik 53 Ofoten Dlr. Ort. Sk Kr. Ore. *) 505 I 28 Aar Liter *) Heraf ere 168 Kr. 33 Ore overgaaede til Kornrente. Kroner. Ore. 1,233, XII. Bygselsummer. 1) 17 1,233,129 32

15 RENTEFO N DET.

16

17 GE FRAL-EXTRAKT.

18 16 A. Nr. 5. Indtægt. I. Det ved Anördning af 20 November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag IL Renter af Fondets Statsobligationer og udestaaende Kapitaler.. III. Jordafgift af solgt Gods. IV. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods. V. Indtægter af usolgte Kirker.. VI. Andel i Stördalens Kongetiende ra. V.. VII. Andre Indtægter Bevilgning. 190 Kr. Ore. 30, , Regnskab. 189 Kr. 92 Ore. 29, ,100 Kr. Öre. 29,741 Kr. 70 Öre. Balancen pr. 31 December 1879 udgjorde.. 37, 109 Kr. 05 Öre. I iste Halvaar 1880 have Indtægterne oversteget Udgifterne med..4, Balance pr. 30 Juni Kr. 56 Öre. Heri er imidlertid indbefattet endnu ikke udbetalte Bevilgninger til Belöb. 1 7, Igjen som Beholdning.. 24, 108 Kr. 92 Ore. General- Ba- 30 Juni Kassebeholdning, Anhang I. Indtægtsrestancer II. 13,723 Kr. 30 bre. 27, ,669 Kr. 56 Ore.

19 A. Nr Extrakt. VIII. IX. Reviderede Lönninger og Lönningsbidrag Pensioner Udgift. X. Bidrag til Almueskolevæsenet XI. XII. XIII. - Kirkers og Prmstegaardes Opførelse =og Vedligeholdelse. Andre Udgifter ved Kirker og Preestegaarde Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet rned Jakobscilvens Kapel XIV. Indfordringsomkostninger XV. Midlertidige og tilfældige Udgifter Bevilgning. 20,R58 Kr. Ore. 5,027-5, , ,18136, XVI. At tillægge Beholdningen ni , ,000 - Regnskab. 19,963 Kr. 33 Ore. 2, ,0-26 4, ,100 Kr. Ore. 29,741 Kr. 70 Öre. lance. Foranstaaende Beholdning ,108 Kr. 92 Ore Udgiftsrestancer, Anhang III.. 17, ,669. Kr. 56 Ore. 3

20

21 A. INDTÆGTER.

22

23 A. Nr I. Det ved Anordning af 20 November 1716 Kirkerne paalagte Bidrag Bevilgning. Kroner. Öre Regnskab. Kroner. Öre Anmærkning. Indtægten fordeler sig saaledes: Fra Christiania og Hamar Stifter for Kr. 52 Ore. - Bergens Stift for Troms Kr. 92 Ore. De Menighederne tilliörende Kirker ere fritagne for Bidrag i Henhold til Lov af 4 Juni II. Renter af Statsobligationer og udestaaende Kapitaler.. Bevilgning. Kroner. Öre. Ore ,400 Regnskab ,525 30,590 29, Anmærkning. Statsobligationerne og Udlaanene ere forklarede ved de General-Balancen vedkommende Særkontoer, hvoraf ifölge nedenstaaende Forklaring under No. 1-4 er faldet Renter: 1. Af Statsobligationer 2,000 Kr. Ore Pantelaan.. 27, Kjöbesummer og Indlösningssummer for Jordafgift Forskud og Laan, som tilbagebetales: ,525 Kr. Ore. III. Jordafgift af solgt Gods Bevilgning. Kroner Öre. 30, ,950 Regnskab. Kroner. Ore. 29, ,540 29,715 03

24 22 A. Nr. 5. IV. Jorddrotlige Rettigheder af usolgt Gods Bevilgning. Regnskab. Kroner. Ore. Kroner. Öre. 36,540 29, ,915 29,71503 V. Indtægter af usolgte Kirker Bevilgning. Kroner. Ore. 36, Regnskab. Kroner. Ore. 29, , , Bevilgning. Kroner. Öre. 36,975 VI. Andel i StOrdalens Kongetiende ni. V Regnskab. Kroner. Öre. 29, , , Bevilgning. Regnskab. Kroner. Ore. Kroner. Öre. 37, , VII. Andre Indtægter Samlet Indtægt 38,100 29, Anmærkning. Indtægterne fordele sig saaledes: Bidrag til Bedehuset i Berlevaag indbetalt af O. J. Rist 4 Kr. Ore. Indkommet ved Salg af endel efter Reparation af Stene Kapel tiloversblevne Materialier af 2 ledige Ankere og 1 2/3 91 Lyssturaper i Kistrands Kirke Kr. 67 Ore.

25 B. UDGIFTER.

26

27 - A. Nr VIII. Lønninger og Lønningsbidrag Tran3port Bevilgning. Kroner. Öre. 20, , Regnskab. Kroner. Öre. 19, , Anmærkning Til Tromsö Biskop Debet. 4,300 Kr. Ore. - Kassereren 1,450 - /5 - en Fuldmægtig under Kirkedepartementet 1,100 - I/ Bergs Sognekald Loppens Lebesby Næsseby Vadsö 200-9, - Vardö. 500 v - Vegö Lenviks Kistrands Værö Dvergbergs Kautokeino Maasö Tanens Hatfjelddalens Sognekald Herö Sydvarangers 1,000 - Talviks _ II - Altens 200 -,, - - Tysfjordens 700 -,, - Karlsö II - - Beierens Karasjoks 1, Bindalens II - - Sands Velfjordens ! Balsfjordens Bö, 100- /, - Sortlands Lurö Aflönning af Kirketolke Pr. Balance, Uhævet Lönsbidraget til Kvædfjords Sognekald 19,963 Kr. 33 Öre ,013 Kr. 33 Ore. 4

28 26 A. Nr. 5. Kredit. Af Bevilgningen for Budgetierminen 1/ / krediteres for iste Halvaar ,258 Kr. Ore. Heri fragaar som uanvendt: Af Bevilgningen til Aflönning af Kirketolke ,013 Kr. 33 Öre. 20, Ix. Pensioner Kroner. 20,258 5,027 Öre. Kroner. 19,963 2,300 Öre , , Anmærkning. A. Reviderede Pensioner. a) Almueskolelærwe : Johan Torgersen. Debet. 56 Kr. 50 Ore. Johannes Vold Ole Fredriksen /9 Lars Jansen 78 -,, - Iver Rivert Johansen fra 1 Januar til Dödsdagen Marts 1880 A 125 Kr. aarlig. 24 _ 65 _ J. C. Dalseng (Maus Nielsen. 62 _ 50 _ Gottlieb T. Kreutzer Klement Amundsen ,) - Klement Gundersen If - Gotfred Pihl Lars Larsen Iver Andersen /7 - Amund Hansen 125 -,, Martinius Thomassen 75 -,, _ Anders Selkvist 150-1) _ Andreas Barbo _ Caroline Seehuus Lateris 1,565 Kr. 65 Ore.

29 A. Nr ,565 Kr. 65 Öre. b) Almueskolelæreres Enker: Elen Marie Jentoft. Elisabeth Jonsdatter Hanna Marie Jensen Magdalene Simonsen Pauline Birgitte Eliesen Karen Knudsdatter. Birthe Olsdatter.... Kirsten Oldine Karlsdatter Andrea Marie Dahl Lovise Augusta Schreuder Olava Johnson. Pr. Balance, Uhævet Pensioner til Belöb ,300 Kr. 15 Ore.. 2, ,866 Kr. 65 Ore. Kredit. Af Bevilgningen for Budgetterminen 1/ / krediteres for 1 ste Halvaar ,027 Kr. Ore. Heri fragaar som bortfaldt Pensioner til Belöb , B. Ureviderede Pensioner: John P. Brembo for Tiden fra iste Januar til Dödsdagen 21 Februar 1880 à 250 Kr. aarlig 35 Kr. 42 Ore, der bliver at overföre til Kontoen for midlertidige og tilfældige Udgifter. X. Bidrag til Almueskolevæsenet. Kroner. 25,285 5,859 Ore Kroner. 22, Öre. 48 1) 31, , Anmærkning. Til Hatfjelddalens Przestegjeld. - Loppens - Röst Sogn af Værö Prwstegjeld Pr. Balance, Uhævet Bidrag til Belöb.. Debet. 280 Jfr. Ore Kr. Ore.. 5, Lateris 5,859 Kr. 20 Ore. 4*

30 28 A. Nr. 5. 5,859 Kr. 20 Öre. Kredit. Af Bevilgningen for Budgettermin '/ / krediteres for iste Halvaar ,859 Kr. 20 Ore. XI. Kirkers og Prmstegaardes Opførelse og Vedligeholdelse. Bevilgning. Kroner. Öre. 31, , Regnskab. Kroner. Ore. 22, , , Anmærkning. Udbetalt i iste Halvaar 1E80 i Spec ielle Kontoer. Gamvigs Kirke. Debet. 100 Kr. Öre Kr. Ore. Kredit, Ifölge Budgettet 18 79/8,, er til Gamvigs Kirkes Maling og Istandsættelse samt til Istandsættelse f a Gamvigs Præstestue bevilget Svolværs Bedehus. Debet. Udbetalt i iste Halvaar Kr. Öre og 1879 henholdsvis 1200 Kr. og 1000 Kr., tilsammen. 2,200-2,500 Kr. Öre. Kredit. lfölge Budgettet 18 77/78 er som Bidr ag til Bestridelse af Omkostningerne Ted Opförelsen al et Bedehus i Fiskeværet Svolvær i Lofetten bevilget ,500 -

31 A. Nr Konto for uforudseede mindre Reparationer af Fondets Kirker og Prwstegaarde. Til Altens Prmstegaard - Gamvigs Præstestue - Vadsö Præstegaard. 9 Kr. 77 Ore Kr, 58 Ore. Rekapitulation. iste Halvaar Udgiftssaldoer. Gamvigs Kirke Kr.. Öre. Svolværs Bedehus Kontoen for mindre Reparationer Kr. 58 Ore. Heraf bliver at overföre til Kontoen for midlertidige og tilfældige Udgifter de paa Kontoen for mindre Reparationer opförte men ikke budgetterede Belöb Igjen 400 Kr. 17 Bevilgning. Regnskab. Kroner. Öre. Ore. 23,289 33, XII. Andre Udgifter ved Kirker og Prmstegaarde , , Anmærkning. Udgifterne fordele sig saaledes TiL Kirker. - PrEestegaarde Kr. 98 Ore Kr. 29 Ore.

32 - 30 A. Nr. 5. XIII. Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel. Bevilgning. Kroner. Öre. 34, Regnskab. Kroner. Öre. 23, , I 23, XIV. Indfordringsomkostninger Bevilgning. Kroner. Öre. 34, Kroner. 22,768 Regnskab. 302 Öre , , Anmærkning. Udbetalt til Fogden i Söndre Helgeland for Indfordring af Jordebogsrettigheder for 1878 til Belöb 2,531 Kr. 31 Ore 4, 4 pct Kr. 25 Ore. i Nordre Helgeland for Do. for 1879 til Belöb 2,354 Kr. 09 Öre à 4 pct Senjen og Tromsö for Do. for 1878 til Belöb 2,665 Kr. 97 Ore à 4 pct Kr. 04 Ore, XV Midlertidige og tilfældige Udgifter. Bevilgning.Regnskab. Kroner. 34,587 1,512 Öre Kroner. 24,070 1,0 Ore ,100 25,181 19

33 A. Nr Anmærkning. Disse Udgifter oplöse sig saaledes : Avertissements angaaende Renter. 2 Kr. 40 Ore. Sognepræst Lae i Skjerö for Ophold i Tromsö for at lære i Lappisk S eminarielærer Qvigstad for at have meddelt Sognepræst Lae Undervisning i Lappisk Sognepræst Nordrum i Kautokeino, Restbidrag til Undervisning i Lappisk Trykning af den af Kirkedepartementet udgivne Oversigt over Fondets Indtægter og Udgifter i Kirkesanger Jensen, Erstatning for den solgte Klokkergaard Halsöen, jfr. Kongelig Resolution af 3 April Brandkontingent vedkommende Jakobselvens Kapel og Præstestue fra iste Halvaar Hertil kommer : Fra Konto for ureviderede Pensioner.. 35 Kr. 42 Ore.»,,Kirkers og Præstegaardes Opförelse og Vedligeholdelse Kr. 26 Öre ,0 Kr, 26 Ore. Bevilgning. Kroner. 'Ore. 36,100 Regnskab. Kroner. Ore. 25, XVI. At tillægge Beholdningen 2,000 4, Samlet Udgift 38,100 It 29,741 70

34

35 ANHANG.

36

37 A. Nr I. Kassebeholdning 13,723 Kr. 30 Ore. Anmærkning. Beholdningen bestaar i: Indestaaende i Tromsö Bankkontor 10,701 Kr. 99 Öre. i Christiania Sparebank Kontant hos Kassereren 2, ,723 Kr. 30 Ore. IndUegterestancer 27,946 Kr. 26 Ore. Anmærkning. Disse Restancer bestaa : For iste Halvaar 1880 Renter: a) af Pantelaan 10,478 Kr. 35 Öre. b) - Kjöbesummer lfölge forrige Regnskab udgjorde Restancerne 2,9,604 Kr. 20 Öre. Heraf er i lste Halvaar 1880 afbetalt 12, ,569 Kr. 47 Öre. Tilbagestaaende 17, ,946 Kr. 26 Öre. Restancerne fra foregaaende Aar bestaa 1. Renter: a) af Pantelaan 5,295 Kr. 06 Ore. b) - Sjöbesummer Forskud og Lan Jordebogsrettigheder : for Saltens Fogderi for 1868, 1876 og 1877 af Gaardparten Lerfjord (Engkrog) 30 Kr. 79 Ore , , ,574 Kr. 18 Ore. 5,332 Kr. 45 Ore, 5,332 Kr. 45 Ore.

38 36 A. Nr. 5,574 Kr. 18 Ore. 5,332 Kr. 45 Ore. for Söndre Helgelands Fogderi for , Lofoten og Vesteraalens Fogderi for , Senjen og Tromsö , , Kirkeindtægter for ,376 Kr. 79 Ore. III. Udgiftsrestancer 17,560 Kr. 64 Ore. Anmærkning. Samme bestaa Af det til Lönninger og Lönsbidrag bevilgede Belöb Af det til Pensioner bevilgede Belöb Af det til Almueskolevæsenet bevilgede Belöb Af de til Anskaffelse af en ny Kirke for Andenæs Annex for Budgetterminerne 18 72/73, 18 73/74, 18 74/75. og 18 76/77 bevilgede Belöb tilsammen 24,300 Kroner, Rest.. Af de til Opförelse af en ny Kirke for Lebesby Prwstegjeld for Budgetterminerne 18 75/7a, 18 76/77 og 18 77/78 bevilgede Belöb tilsammen 19,600 Kroner, Rest.. Af det til forskjellige Reparationer ved Hennigsværs Kapel med Præstestue log Stene Kapel for Budgetterminen 18 77/78 bevilgede Belöb 8,240 Kroner, Rest Det til Bestridelse af Omkostningerne ved Nedrivning af den nuværende Hovedkirke i Lenviks Præstegjeld og sammes Gjenopförelse som Kapel ved Roksfjord for Budgetterminen 18 78/78 bevilgede Bidrag, stort Det til Bestridelse af Omkostningerne ved Opførelse af en Kirke for Eidsfjorden i Hadsel Præstegjeld for Budgetterminen 18 78/73 bevilgede Bidrag, stort.. Af det til Istandsættelse af Kistrands Kirke for Budgetterminen 18 79/80 bevilgede Belöb 896 Kroner, Rest Af det til Gamviks Kirkes Maling òg Istandsættelse samt til Istandsættelse af Gamviks Præstestue for Budgetterminen 18 79/80 bevilgede Belöb 508 Kroner, Rest... Af det til Istandsættelse af Kistrands Præstegaard for Budgetterminen 18 79/80 bevilgede Belt% 705 Kroner, Rest Af det til forskjellige Reparationer ved Ingö Kirke for Budgetterminen 18 73/80 bevilgede Belöb 250 Kroner, Rest Af det til andre Udgifter ved Kirker og Praastegaarde bevilgede Belob.. Af det til Indfordringsomkostninger bevilgede Belöb.. Af det til Udgifter ved Betjeningen af og Tilsynet med Jakobselvens Kapel bevilgede Belöb. Af det til midlertidige og tilfældige Udgifter bevilgede Belt%. 50 Kr. Ore. 2, , ,650-1, ,500 1) 2, ,560 Kr. 64 Öre.

39

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS A.. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFODS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 18. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1879. UDGIVEN AF DEPAETEØØTET FOR BI&gE- OG IIHDE&VISNINØSVESEBET. s CHRISTIANIA, T AYATIIi. TpN tlhç II66 Ø06T

Læs mere

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLADSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGT F+:R OG UDGIFT N;R I AARET 1872. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR AI$KE- OG IIBDEB,VISHI&GSYESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. Tplrtiü ERGS

Læs mere

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS

DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS A. Nr. 5. OVERSIGT OVER DET NORDLANDSKE KIRKE- OG SKOLEFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER X AARET l874. UDGIVEN AF DEPARTEØ&TET FOR KIPE- OG ijftde&yis&ingsvesenet. CHRISTIANIA. TRYKT I H. Tpr SBERGe BOGTRYKKERI.

Læs mere

Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds

Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds OVERSIGT OVER Pot NorglIalsio Kirko og Skolefonds INDTÆGTER OG UDGIFTER i Aaret fra iste Juli 1884 til 3te Juni 1885. UDGIVEN IF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns

Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns OVERSIGT OVER Det Nordlandske Kirke- oil Midi)Ns INDTÆGTER OG UDGIFTER Aaret fra 1ste Juli 1887 til 3te Juni 1888. UD GIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 17 Hjortshøj-Egå Kommune Brobjergparken etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, børneinstitutioner og lokalcenter mellem Grenåvej, Brovej og Egåen Lokalplan nr. 134 har i vest

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

KABS13 møde 13/6 2013

KABS13 møde 13/6 2013 KABS13 møde 13/6 2013 1. Formalia a. referent: Legenden b. ordstyrer: Igor c. tilstedeliste: i. Simon ii. Norge iii. ChristianE iv. Caroline v. Legenden vi. Christina vii. Igor viii. Trunte ix. Kanna x.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 DTU informatic 02402 Introduktion til Statistik Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th edition]. Opgave I.1

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

GENERELT: Der må under de skriftlige ikke kommunikeres med andre fx vha. pc eller mobiltelefon

GENERELT: Der må under de skriftlige ikke kommunikeres med andre fx vha. pc eller mobiltelefon Plan for skriftlige prøver maj-juni 2016 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 200516 Dato Hold Elevtal

Læs mere

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Side 220 B 2. I Anledning af en Klage fra endel Beboere i Lyngså angaaende mangelfuld Oprensning af et privat Vandløb, der gaar igjennem Solsbek m. fl. Eiendomme, vedtoges det at sammenkalde de paagjældende

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere