ISSN #37 juni/05 REFLEKS Filosofi SDU - Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 0906-4664 #37 juni/05 REFLEKS Filosofi SDU - Odense"

Transkript

1 ISSN #37 juni/05 REFLEKS Filosofi SDU - Odense

2 Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet, Odense. Redaktionen består af studerende. Artikler skal ikke opfattes som givende udtryk for instituttets meninger og holdninger. Oplag: 150 Adresse: Refleks Filosofi Odense Universitet Campusvej Odense Redaktion: Sofus Ryge Petersen Sara Green Abonnement: Der kan ikke længere opnås abonnement på Refleks. Enkeltnumre af magasinet kan rekvireres ved at sende en frankeret (12,50 kr.) A4 svarkuvert til redaktionen. Husk at skrive hvilket nummer der ønskes tilsendt. Deadline for næste nummer: Medio maj

3 Forord Hermed endnu en udgave af det filosofiske magasin Refleks. Vi vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at vi meget gerne modtager bidrag fra studerende. Tanken bag Refleks er, at magasinet skal afspejle de filosofiske diskussioner, der er aktuelle på og i tilknytning til filosofi på Syddansk Universitet, og magasinet er dermed være åbent for alle bidrag med filosofisk relevans. Så hvis du/i går med en idé til en artikel eller har lyst til at anmelde en bog, så kontakt redaktionen. Det er en god øvelse, både med henblik på opgaveskrivning og jobmuligheder, at få udgivet nogle artikler og samtidig en mulighed for at få diskuteret (og eventuelt revideret) filosofiske tanker. På magasinets bagerste side kan du se, hvilke retningslinier, der er for bidrag til Refleks. Se desuden magasinets andensidste side, hvis du har mod på at holde et foredrag og være med i Take Away-filosofi. Som noget nyt i dette semester er jeg, Sara Green, tilknyttet redaktionen på Refleks. For jer, der ikke kender mig, må jeg hellere præsentere mig selv. Jeg er 21 år og startede sommer 2004 på filosofi, efter endt studentereksamen og et år med udenlandsrejse, arbejde og ophold på en idrætshøjskole. Udover studiet arbejder jeg i øjeblikket som handicaphjælper i Odense Kommune. Jeg glæder mig til at læse alle jeres bidrag i næste semester. Foreløbigt kan I hente lidt inspiration i denne udgave. God jul, godt nytår og god læselyst! På redaktionens vegne, Sara Green 3

4 4

5 Indhold Forord Side 3 Indhold......Side 5 Artikler Lighed, ansvar og ambitioner - en kritik af Richard J. Arnesons fordelingsteorier Af Søren Mortensen, stud. mag. art side 7 Wittgenstein and Political Relativism Af Lars Binderup, ph.d...side 33 Anmeldelser Enkle Sandheder Af stud.mag. Sara Green.....Side 59 Andet Take Away-Filosofi...Side 62 Retningslinier for indlevering af artikler til Refleks Side 63 5

6 6

7 Lighed, ansvar og ambitioner - En kritik af Richard J. Arnesons fordelingsteorier Af Søren Mortensen, stud. mag. art. 7

8 1. Gennem 1990 erne forsvarede Richard J. Arneson en egalitaristisk fordelingsteori kaldt lige mulighed for velfærd (eng.: equal opportunity for welfare). Teorien adskiller sig på væsentlige punkter fra indflydelsesrige teorier som John Rawls (1971), Robert Nozicks (1973) m.fl. Fra sidst i 1990 erne ændrede Arneson synspunkt og forsvarer anno 2005 en ansvars-hensyntagende-pritarianisme (eng.: responsibilitycatering-prioritarianism). Denne artikel omhandler udviklingen i Arnesons fordelingsteoretiske tænkning og bidrager med en samlet kritik af ambitionssensitiviteten i både teorien om lige mulighed for velfærd og ansvarshensyntagende-prioritarianisme. Arnesons ideer vurderes ud fra følgende krav: For det første skal fordelingsteorien have et grundlag i rettighedsteori, da rettighedsteorier forklarer hvorfor et individ i et samfund, frem for andre, har krav på et stykke af samfundskagen. For det andet skal teorien kunne redegøre for retfærdighedens valuta (eng.: currency of justice): dvs. angive hvilke goder, der bør fordeles. F.eks. argumenterede Rawls, at retfærdig fordeling skal ske med henblik på opnåelse af primære goder; dvs. goder som alle rationelle individer burde værdsætte. For det tredje skal teorien udvise (a) moralsk sensitivitet: dvs. leve op til vore moralske intuitioner om retfærdig fordeling, (b) begavelsessensitivitet (eng: endowment-sensitive): dvs. tage højde for kompensation af naturlige uligheder som handicaps, intelligens m.m. og (c) ambitionssensitivitet (eng.: ambitionsensitive): dvs. angive incitamenter for at samfundets medlemmer ønsker at forøge mængden af goder i samfundet. 8

9 2. Arnesons argument for en konsekventialistisk rettighedsteori bygger på kritikken af absolutistiske rettighedsteorier, herunder Nozicks berettigelsesteori (eng.: theory of entitlement) og Rawls teori om retfærdighed som rimelighed (eng.: justice as fairness). Nozicks berettigelsesteori fordrer, at retfærdig fordeling sker ud fra principper om frivillighed, oprindelse og berigtigelse. Sidebegrænsning (eng.: side-constraint) er et samlebegreb for disse ukrænkelige principper. Nozick (1973) forklarer dette med basketballspilleren Wilt Chamberlain. Antag, at en gruppe personer tager til en basketballkamp for at se Wilt Chamberlain. Chamberlain vil dog kun spille for en vis procentdel af entreen. Såfremt en oprindelig distribution har været retfærdig, altså hvis alle tilskuere har opnået deres penge på retfærdig vis (betingelsen om oprindelse), så er den frivillige overførsel af penge til Wilt Chamberlain retfærdig (betingelsen om frivillighed). Såfremt den oprindelige fordeling ikke var retfærdig eller hvis overførslen var ufrivillig, så skal den retfærdige fordeling genoprettes (betingelsen om berigtigelse). Selvejerskab (eng.: self-ownership), som i dets oprindelige form blev udtænkt af John Locke (1967), kan angiveligt begrunde disse libertarianske sidebegrænsninger. Respekten for det enkelte menneske kræver, ifølge Locke, at en person som mindstemål har retten til egen person og derfor også retten til egne evner og ejendele. F.eks. har en person ret til egne tanker, egne kropsdele, eget hus og egen jord, såfremt disse er omfattet af hans person og hans arbejde. Libertarianske sidebegrænsninger er blevet kritiseret fra flere sider; herunder af Kymlicka (2002), Nagel (1981) og Arneson 9

10 (2005a). For det første påpeges, at der ikke findes et prioritetsprincip for libertarianske sidebegrænsninger, idet libertarianske sidebegrænsninger er utilstrækkelige til at afgøre spørgsmålet om f.eks. negative eksternaliteter som forurening. Antag, at jeg ejer en fabrik, som ligger ved siden af dit hus. Lad det være tilfældet, at jeg har erhvervet fabrikken på fair libertariansk vis. Desværre forurener fabrikken et vandløb, som løber ind på din ejendom og dermed forstyrrer dine libertarianske rettigheder. Herved opstår en uafklaret tvist mellem din og min ret til ejendom, men libertarianske sidebegrænsninger angiver ingen metode til afklaring af hvilken persons rettighed der bør prioriteres. For det andet er libertariansk rettighedsteori ikke sensitiv for vore moralske intuitioner. Antag, at du er ved at drukne og jeg er den eneste i nærheden med mulighed for at redde dig fra døden. Til gengæld for at redde dig fra druknedøden betinger jeg, at du overlader mig alle dine finansielle midler. Moralsk intuitivt er jeg, ud fra respekten for mennesker, forpligtet til at redde dig uden belønning, men såfremt du er fattig og ikke kan betale for hjælp uden selv at lide sultedøden, er jeg ifølge libertarianske sidebegrænsninger ikke forpligtet til at hjælpe dig. Ifølge Rawls (1971) er rettigheder nødvendige for at undgå urimelig behandling. En rationel aktør, som er uvidende om sin relative position i samfundet, men vidende om samfundet og menneskers natur (hvad han kalder uvidenhedens slør), ville således vælge principper for retfærdig fordeling i samfundet som minimerer risici for urimelig behandling. Man ville således under uvidenhedens slør aldrig vælge utilitarisme som princip for samfundet, da utilitarisme (i dens mest ekstreme konsekvens) medfører urimelige præferencer: f.eks., at 10

11 minoriteter i samfundet vilkårligt bliver fængslet eller på en anden måde behandlet urimelig pga. den rige majoritets præferencer. Denne form for diskrimination mod nogle af samfundets grupper er, ifølge Rawls, ikke rimelig. Under uvidenhedens slør ville man derfor i stedet vælge nogle ukrænkelige principper for samfundet. Man ville først vælge et princip om lige megen frihed for alle, da dette frihedsprincip sikrer ethvert individs egeninteresse. Dernæst ville man vælge et princip om, at tilgodese de svagest stillede i samfundet samt, at alle skal have lige mulighed for adgang til samfundets institutioner, da dette differensprincip sikrer, at de svagtstillede ikke klager over social ulighed (idet man selv kunne risikere, at skulle indtage plads blandt dem). Kritikken af Rawls rettighedsbegreb stammer hovedsageligt fra Nozick (1973), Kymlicka (2002) og Arneson (2000c). Der påvises, at Rawls retfærdighedsbegreb mangler ambitionssensitivitet, da den retfærdige fordeling medfører økonomisk ineffektive konsekvenser. Differensprincippet vil således bevirke faldende incitamenter til produktion, hvilket f.eks. kunne ses af udviklingen i den tidligere sovjetiske planøkonomi, hvor statsproducenten ikke havde incitament til at tilfredsstille alle forbrugernes behov. Producenterne i en rawlsiansk økonomi udvikler ligeledes ikke ambitioner til, at kunne tilfredsstille forbrugerbehov, for differensprincippet medfører øget beskatning af de velstillede; herunder producenterne. Således ville samfundets goder blive anset for manna fra himlen, idet teorien ikke tager højde for, at nogle har fortjent mere end andre. F.eks. har en gartner med et job intuitivt gjort sig mere fortjent til en del af samfundskagen end en tennisspiller (med samme evner som gartneren) uden et 11

12 job. Implementering af Rawls differenceprincip vil imidlertid medføre, at tennisspilleren tilgodeses på bekostning af gartneren. For det andet er valget i den originale position vilkårligt, hvorfor valget af retfærdige principper for samfundet mangler en plausibel procedure til udledning af principperne. Rawls kan således ikke forklare, hvorfor uvidenhedens slør indebærer maximin-strategi frem for andre strategier. Valget af maximin-strategi forudsætter, at risikoavers adfærd er mere rationelt under uvidenhedens slør end andre strategier. Men risikoavers adfærd er ikke nødvendigvis den mest rationelle strategi. Risikovillighed (maximax-princippet) eller en anden strategi kunne være ligeså rationelt, hvorfor Rawls mangler en procedure eller strategi til at opnå de to retfærdige principper. Ifølge Arneson (2005a) er hovedproblemet i Rawls og Nozicks absolutistiske rettighedsteorier, at de forudsætter ex ante rettigheder; altså at rettighederne er fastsat inden individerne kender deres relative position i samfundet. Man kan derved ikke afgøre entydigt, om rettighederne har hensigtsmæssige konsekvenser. Rettigheder bør i stedet fastsættes ex post; altså ud fra rettighedernes nytte for samfundet. Hensynet til velfærdsmaksimering betyder dog ikke, at velfærd er det eneste, som har konsekventialistisk betydning. Mennesker foretrækker nemlig også moralske værdier, dvs., at hensigtsmæssigheden af en rettighed er givet ved evnen til at maksimere velfærd på langt sigt. Demokrati og menneskerettigheder kan f.eks. have værdi for en person uden denne person nogensinde får velfærd, idet personen nemlig indser, at der findes mulige situationer i fremtiden, hvor han/hun kunne få brug for beskyttelse under demokrati eller menneskerettigheder. Da rettigheder har moralsk værdi, kan 12

13 konsekventialistisk rettighedsteori undgå problemerne vedr. prioritering af rettigheder, ambitions-insensitivitet og moralskinsensitivitet. Prioritering af rettigheder kan nemlig forordnes ud fra deres relative nytte. F.eks. kan din ret til at undgå negative eksternaliteter trumfe min ret til at forurene vandløbet på din grund, idet forurening øger ikke på længere sigt velfærden i samfundet. Konsekventialistisk rettighedsteori er også ambitionssensitiv, da faldende incitamenter til produktion ikke er velfærdmaksimerende på langt sigt. Således får individer goderne, som de fortjener i en konsekventialistisk stat, da et krav om ansvarlighed har værdi på langt sigt. Konsekventialisme lever også op til vore moralske intuitioner. Social og økonomisk lighed har nemlig moralsk værdi, da den tidlige Arneson mente, at lige mulighed for velfærd er vigtig for at opnå maksimal velfærd på langt sigt. Denne position kaldes ofte velfærdslighed og defineres ved, at individer bør få del i samfundets goder, såfremt goderne bidrager til ligestilling af individers velfærd. Således bør jeg hjælpe dig, såfremt du er ved at drukne på trods af din økonomiske formåen, da din død ikke giver dig samme muligheder som mig og derved strider med lighedskravet. 3. Teorien om lige mulighed for velfærd anvender altså moralsk værdi som måleenheden for retfærdighedens valuta. Overfor teorien om velfærdslighed står teorien om ressourcelighed hos Rawls m.fl., hvori samfundets individer i udgangspunktet garanteres en mængde goder. F.eks. kan en ressourceteori foreskrive, at alle individer i samfundet skal have gratis uddannelse. 13

14 Ronald Dworkin (2000) har kritiseret teorier om velfærdslighed på flere punkter. For det første mener han, at disse teorier mangler et objektivt kriterium for, hvordan et samfund kan opnå lighed. Velfærdslighedsteorier definerer nemlig lighed ud fra subjektive trosforestillinger om individers præferencer. Hvis f.eks. Jones ønsker sig en cykel nøjagtig magen til Janes cykel, så skal staten så vidt muligt sørge for, at dette ønske opfyldes. For det andet tager velfærdslighed vilkårlige hensyn. Teorien skelner således ikke mellem velstillede og svagtstillede, men fungerer ved først til mølle. Antag, at Peter har et sommerhus og at Jane har en cykel, men ønsker sig et sommerhus. Antag desuden, at John intet har, men ønsker sig en cykel for at blive ligestillet med Jane. John ville nok finde det urimeligt, hvis staten ikke havde råd til at kompensere ham med en cykel, idet Jane kom først til staten og fik opfyldt hendes ønske om et nyt sommerhus. For det tredje forudsætter velfærdslighed, at en stat kan opfylde dyre vaner (eng.: expensive tastes): dvs. hvis en fattig person Jones har kultiveret en smag for dyr vin, så skal han derfor forvente af staten, at den kan opfylde dette behov, hvilket jo umiddelbart er et urealistisk krav. Et fjerde problem handler om tilfredse slaver. Antag, at en person gennem sin opvækst er blevet vænnet til underkastelse og derved foretrækker underkastelsens tryghed. Velfærdslighed har den kontraintuitive konsekvens, at staten ikke bør intervenere i undertrykkelsen af denne slave. For det femte medfører teorien de talentfuldes tyranni. Antag at alle handicappede skal have ligeså høj livskvalitet som de velstillede. Dette ville betyde, at de velstillede formodentlig skulle arbejde meget hårdt og betale al deres løn i skatter for, at handicappede kan opnå den samme høje livskvalitet. Teorien 14

15 er, for det sjette, begavelses-insensitiv idet folk sættes lige i fysiske og psykiske evner, da god fysik og psyke formodentlig værdsættes af alle rationelle personer. Dette er dog både urealiserbart eller for økonomisk omkostningsfuldt. Som noget syvende medfører teorien paternalisme, da staten i sidste ende afgør, hvad der er objektivt godt for borgerne Dette kan være i strid med individets reelle præferencer. F.eks. i det tilfælde hvor staten kompenserer Jane med en bil, men hun faktisk foretrækker en cykel. Af disse grunde mener Dworkin ikke, at velfærdslighed kan forsvares. Den tidlige Arneson (1989 & 1990) mener imidlertid, at teorien om lige mulighed for velfærd kan imødegå Dworkins kritikpunkter. Ifølge Arneson tager Dworkin ikke højde for, at trosforestillingerne afhænger af rationelle kriterier for adfærd samt viden om samfundet. Statistik og undersøgelser kan f.eks. vise os om øget velfærdsniveau for handicappede er bedre end øget velfærdsniveau for velstillede. Arneson indrømmer dog, at der ikke kan opstilles en objektiv målestok for tilfredsstillelse af velfærd, men alligevel kan man foretage interpersonlig sammenligning af velfærd ved en relativ målestok. F.eks. kan min velfærd som dranker sammenlignes med min nabos velfærd som afholdsmand, uden det involverer objektive måleforhold. Da jeg på lang sigt formodentlig ender på hospitalet pga. druk og min nabo måske får en glorværdig karriere, så ville man alt andet lige sige, at naboens velfærd var størst. Andre af Dworkins kritikpunkter rammer også ved siden af. Teorien om velfærdslighed kan indeholde et krav til bureaukratiet om ikke at drage vilkårlige hensyn, hvorfor først til mølle ikke nødvendigvis bliver et problem for teorien. Arneson finder desuden, at kritikken om dyre vaner ikke 15

16 gælder velfærdsteorien, idet folk holdes ansvarlige for kultivering af dyr smag, medmindre hændelser udenfor deres kontrol har forårsaget denne kultivering. Problemerne vedr. tilfredse slaver kan velfærdsteorien ikke undgå teoretisk, for slaveri er ikke i sig selv forkert. Men reelt er der ingen personer som foretrækker et liv som slave, hvorfor problemet opløses. Vedr. de talentfuldes tyranni, kan velfærdsteorien stille et krav om ansvarlighed, hvorfor de talentfuldes tyranni undgås. For individer vil frygte ikke at få kompenseret tab af velfærd, såfremt de har ageret uansvarligt. Arnesons velfærdsteori kan dog ikke bortforklare problemet om paternalisme. Men ifølge konsekventialistisk rettighedsteori er der intet i sig selv forkert ved paternalisme, da denne politik kan have samfundsmæssig værdi på langt sigt. Den tidlige Arneson mener, at grunden til, at Dworkins kritikpunkter ikke rammer målet er, at Dworkins kritik kun rammer teorier, som forudsætter hård determinisme; dvs. at individer ikke kan træffe frie valg og derfor ikke kan stilles til ansvar. Herimod hævder Arneson, at teorien om lige mulighed for velfærd forudsætter blød determinisme, dvs. at individer til en vis grad har mulighed for at træffe frie valg. Dermed kan teorien om lige mulighed for velfærd stille forbehold om, at folk skal agere ansvarligt. Problemet er dog, at svag determinisme svækker muligheden for forudsigelser og derfor også for, at kunne maksimere velfærd ud fra vore forventninger. Men Arneson kunne heroverfor sige, at selvom vi ikke har absolut sikkerhed for, at vore forudsigelser stemmer overens med fremtiden, så kan vi dog til en vis grad forudsige individers adfærd. Arneson (1989 & 1990) kritiserer desuden teorien om ressourcelighed hos Dworkin og Rawls. For det første, skriver 16

17 han, at ressourcelighed ikke tager højde for fortjeneste og ansvarlighed, men blot garanterer forskellige goder. Dette kan betyde, at samfundet skal producere luksus for at tilgodese rige menneskers dyre vaner. Dertil hører, at sociale garantier undergraver incitamentet for at udvikle ambitioner. Konsekvensen bliver sandsynligvis, at samfundet beriger de handicappede på bekostning af de rige i de talentfuldes tyranni. For det andet er ressourcelighed udtryk for Rawls og Dworkins feticher. De antager nemlig, at rationelle personer ville præfererer primære goder. Men sådanne hypotetiske præferencer er aldrig lig reelle præferencer. Antag, at Jane er en gammel fattig kvinde og John er en ung rigmand; Jane er efterhånden så gammel, at hun ikke længere ønsker del i de primære goder. I stedet ønsker hun velfærd for den fremtidige generation. Hun har altså reel interesse i, at det går John godt, men ifølge ressourceteorien skal staten tage ressourcer fra John og fordele disse til bl.a. den gamle kvinde, selvom hun egentlig ikke ønsker dem. For det tredje er ressourcelighed begavelsesinsensitiv: for der er forskel på at have udsigt til lige mulighed og at have midlet til lige mulighed. Hvis John ikke har evnerne (pga. lav intelligens el. lign) til at blive indskrevet på et universitet, så har John ikke reelt mulighed for at drage nytte af universitetet på trods af, at staten sikrer denne rettighed. Af disse grunde må vi acceptere, at teorien om lige mulighed for velfærd er den bedste forklaring på retfærdighedens valuta. Teorien om lige mulighed for velfærd kan nu defineres som, at individer bør have mulighed for samme grad af forventet velfærd over et livsforløb under ansvar. Staten skal således kompensere Jones i en stat under velfærdslighed, såfremt Jones forventede velfærd er mindre end Janes, men kun så 17

18 længe Jones ikke selv har ansvaret for sin lave velfærd. Et samfund som lever op til denne definition er, ifølge den tidlige Arneson, tilstræbelsesværdigt for alle der mener, at lighed har moralsk værdi. 4. I det følgende viser jeg begrundelsen for, at Arneson i dag forsvarer ansvars-hensyntagende-prioritarianisme. Teorien opstod i kølvandet på nogle kritikpunkter af teorien om lige mulighed for velfærd som gennemgås i det følgende. Afsnittet ender med Arnesons svar på en væsentlig pointe om liberalegalitaristiske fordelingsteorier. Lippert-Rasmussen (1999) har kritiseret Arnesons teori om lige mulighed for velfærd for ikke, at tage højde for at personers reelle livsforløb forløber forskelligt. Lad Jones bo på en ø med en vulkan og lad Jane bo på en anden ø også med en vulkan. Antag nu, at vulkanen på Jones ø udbryder på hans 30års fødselsdag, hvorimod Janes ø forbliver rolig. Pointen er, at Jones dør på sin 30års fødselsdag, hvorfor han ikke kan opnå samme livsforløb og velfærd som Jane. Problemet går ud på, at selvom Jones og Jane har samme livsmuligheder, så kan man imidlertid ikke kompensere Jones for manglende mulighed for velfærd, da han er død, hvilket betyder, at teorien om lige mulighed for velfærd ikke er realiserbar. Den senere Arneson (1999a) er enig i, at det hverken er muligt eller ønskværdigt, at opfylde teorien om lige mulighed for velfærd. Arneson skriver dog, at Lippert-Rasmussens kritik ikke tager højde for, at konsekventialistisk rettighedsteori indebærer andre moralske værdier end lighed. Arnesons nye teori, kaldt ansvarshensyntagende-prioritarianisme er nemlig realiserbar, da denne 18

19 teori minimerer betydningen af lighed. I stedet for lighed fremfører Arneson, at fordele til de svagest stillede har moralsk værdi. Cohen (1989) har fremført en kritik omkring begavelsesinsensiviteten af teorien om lige mulighed for velfærd. Han skriver, at teorien eliminerer muligheden for at opnå et tåleligt liv for handicappede. F.eks. den handicappede Tiny Tim som mangler en kørestol, men som ikke har åndsevnerne til at indse denne mangel. Tiny Tim er ikke lykkelig i sin situation, men er nem at tilfredsstille. Teorien om lige mulighed for velfærd har som konsekvens, at Tiny Tim ikke kompenseres med en kørestol, da han ikke har et egentlig ønske derom. Arneson har, mig bekendt, ikke et svar på hvorfor Tiny Tim burde få en kørestol ud fra teorien om lige mulighed for velfærd, men et muligt svar ud fra ansvars-hensyntagende-prioritarianisme kunne være, at Tiny Tim kompenseres, da Tim ikke har været ansvarlig for sin situation, samt han er blandt de svagest stillede. Ansvars-hensyntagende-prioritarianisme fordrer nemlig, at de svagest stillede kompenseres under ansvarlighed; altså (ligesom i teorien om lige mulighed for velfærd), hvis det kan påvises, at de ikke selv har været ansvarlige for deres ulykke. En anden egalitaristisk position er Sens (1979) teori om basal-evne-lighed (eng.: basic-ability-equality). Teorien foreskriver, at lighed bør skabes ud fra de evner som personer finder nødvendige for at opnå et tilstrækkelig godt liv. Dette er, ifølge Sen, en mere plausibel teori end ressourcelighed eller velfærdslighed, da det er evner frem for primære goder eller velfærd, der giver livet værdi. Antag, at en professionel tennisspiller mister sin arm i en bilulykke uden eget ansvar. 19

20 Denne person ville ikke blive lykkeligere af øgede ressourcer eller øget velfærd, for intet kan erstatte evnen til at spille tennis. Arneson (2005b) skriver imidlertid, at Sens teori mangler et kriterium for, hvilke evner som er tilstrækkelige til, at kunne føre et ønskværdigt liv. Teorien kan ikke afgøre om tennisspilleren kompenseres bedst, når denne får en ny arm (hvilket ikke nødvendigvis er teknologisk muligt) eller, når tennisspilleren opnår samme livskvalitet, som da han/hun kunne spille (hvorved teorien kollapser i velfærdslighed). Anderson (1999) skriver, at teorien om lige mulighed for velfærd overser, at selvom individer stilles lige i muligheden for velfærd, så betyder dette ikke, at individerne dermed er ligeværdige. Velfærd er ikke nødvendigvis en prioritet for handicappede m.fl. Det vigtigste kan meget vel være, hvorledes andre mennesker reagerer på den handicappede: de velstilledes ringeagt, foragt og medlidenhed kan således faktisk stigmatisere de svagtstillede i et samfund. Teori om lige mulighed for velfærd er derfor paternalistisk, for den fordeler nogle goder til svagtstillede, som de svagtstillede ikke nødvendigvis ønsker. Arneson (2000a) er enig i, at Andersons kritik rammer hans teori om lige mulighed for velfærd. Men ansvars-hensyntagende-prioritarianisme tager højde for de svagest stillede, som ikke er ansvarlige for deres situation. Det velvære som opnås ved opgradering af livskvalitet opvejer, ifølge Arneson, den ringeagt som den handicappede måtte føle. Ansvars-hensyntagende-prioritarianisme kan nu defineres som, at fordelingen af velfærd bør ske over et forventet livsforløb med særlige fordele til de værst stillede, hvor de værst stillede ikke har ageret uansvarligt. Ansvarshensyntagende-prioritarianisme fordrer ikke, ligesom teorien 20

21 om lige mulighed for velfærd, at de svagest stillede i samfundet skal på samme velfærdsmæssige niveau som de velstillede. Dvs. at ansvars-hensyntagende-prioritarianisme accepterer, at nogle står velfærdsmæssigt ringere end andre. Det nye i Arnesons teoridannelse er således, at lighed ikke længere anses for at være unikt velfærdsmaksimerende på langt sigt. Hvis John har mindre velfærd i forhold til Jane, så skal John ikke nødvendigvis kompenseres. Men hvis John hører til de svagest stillede i samfundet, så skal han kompenseres velfærdsmæssigt. Forskellen mellem teorien om lige mulighed for velfærd og teorien om ansvars-hensyntagende-prioritarianisme er meget subtil og de to teorier kan supplere hinanden efter behov. Teorien om lige mulighed for velfærd kan være den bedste teori i en ideel verden (hvor ingen dør af pludselige vulkanudbrud!), hvorimod prioritarianismen umiddelbart syntes mere passende i den aktuelle verden. Den slående forskel er måske, at teorien om lige mulighed for velfærd ligner den socialistiske ideologi, hvorimod ansvars-hensyntagendeprioritarianisme fordrer en i højere grad liberal egalitarisme. Mht. ansvarlighed i de to teorier foreslår Arneson (2000b), at samfundets institutioner skal afgøre om situationer er, hvad Dworkin har kaldt, rent held (eng.: brute luck) eller muligt held (eng.: option luck). Såfremt individer selv har været ansvarlige for deres uheld ved, så kompenserer staten ikke. Men hvis individet har været ude for rent uheld, så kompenserer staten. Arneson (1999b) angiver desuden tre hensyn som en prioritariansk stat skal tage: (1) Staten skal maksimere velfærd. (2) Jo lavere et individs forventede velvære over et livsforløb er, jo mere skal staten kompensere. (3) Staten skal sørge for at individer får hvad de fortjener. Bemærk dog, at Arneson ikke 21

22 tildeler ansvarlighed absolut moralsk værdi, men at ansvarlighed og prioritering af de værst stillede blot er en blandt mange forskellige moralske værdier. Ansvarlighed er dog den vigtigste del af teoriens ambitionssensitivitet, for derved opnås velfærdsmaksimering på den ene side ved, at personer gør deres bedste for at gøre sig fortjent til mere af samfundskagen og på den anden side holdes personerne ansvarlige for ikke at gamble med goderne. Dette moralske meritokrati medfører således ikke sociale garantier, men i stedet muligheden for at opnå kompensation under ansvarlighed. Cohen (2000) har imidlertid påpeget et problem ved ambitionssensitive fordelingsteorier som Arnesons. Cohens argument var oprindeligt tiltænkt Rawls teori, men kan også siges at gælde Arnesons prioritarianisme. Cohen skriver, at Rawls ikke tager højde for, at de talentfulde har moralsk pligt til at sørge for de svagtstillede. Rawls tager kun højde for, at de talentfulde skal have øget incitament til at skabe flere ressourcer. Differensprincippet sikrer nemlig, at de talentfulde kan gøre sig fortjente til flere goder end de svagtstillede. Der er således på den ene side en empirisk pointe i, at man ville vælge differensprincippet ved, at de talentfuldes indsats er til gavn for alle i samfundet; også de svagest stillede opnår højere velfærd. På den anden side er der en normativ pointe ved differensprincippet idet svage tilgodeses. Men det normative og empiriske element er, ifølge Cohen, ikke tilstrækkeligt. For mennesker skal retfærdiggøre deres handlinger overfor hinanden i deres hverdag. Cohen mener således, at vi bør spørge Rawls (og Arneson m.fl.), hvorfor de talentfulde skal have flere goder end de talentløse. De talentfulde burde jo, da 22

23 de går ind for det moralske element af differenceprincippet, producere ligeså meget i et fuldstændigt egalitaristisk samfund som i et rawlsiansk samfund. Arneson (2003) mener dog ikke, at kritikken er relevant for hans teorier, for opretholdelse af retfærdighed kan ske ved sociale normer, love og institutioner. Vi må da antage, at mennesker i prioritariansk samfund, herunder lovgivere, ikke har interesse i, at de talentfulde ikke bruger deres evner på at styrke produktionen og derved skabe højere velfærd for de svagest stillede. Sociale sanktioner, lovgivning m.m. vil bevirke, at de talentfulde vil bidrage til produktion, uden at de opnår særlige fordele derved. Arneson mener dermed ikke at overse, der kan findes personer som er immune overfor sanktioner, for selvom der er love mod manddrab, så begår nogle folk alligevel drab. På samme måde med de talentfuldes incitament til maksimal bidrag til produktionen. Nogle talentfulde vil måske ikke bidrage af moralsk grunde, hvorfor tvang bliver nødvendig. John Stuart Mill (1989) har imidlertid beskrevet et sådant scenarium med sociale sanktioner som socialt tyranni. Ifølge Mill vil enhver opretholdelse af disse sanktioner være i strid med frihedsprincippet (eng.: harm-principle); dvs. princippet om at man må handle som man ønsker, så længe man ikke skader andre. Frihed i tanke, smag og forening bør således tillades uanset, hvor perverst omgivelserne finder udførslen af disse, så længe disse ikke er til skade for andre. Mill er, ligesom Arneson, konsekventialist og begrundelsen for frihedsprincippet er, at konsekvenserne skaber størst mulig velfærd i samfundet. Arneson (2003) svarer, at sanktionerne bør opretholdes i et konsekventialistisk samfund, da sanktioner medfører mest forventet velfærd på langt sigt, da det sikrer de 23

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Lige muligheder og politisk indflydelse

Lige muligheder og politisk indflydelse Lige muligheder og politisk indflydelse Oplæg ved Århus-seminar sommer 2010 Lektor Søren Flinch Midtgaard. Midtgaard@ps.au.dk Disposition 1. Lige muligheder i den politiske offentlighed 2. Lige muligheder

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Kontraktteori John Rawls

Kontraktteori John Rawls Kontraktteori John Rawls Den amerikanske politiske filosof John Rawls (1921-2002) er lidt utraditionel i forhold til den gængse måde at tænke ideologi på. På den ene side er han solidt placeret i den liberale

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv.

To kontrolafgifter på hver 750 kr. ialt 1500 kr., idet klagerne alene havde billetteret for deres cykler og ikke for sig selv. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0291 Klageren: XX og XX 8501 Bissegem, Belgien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Technology & Modernity

Technology & Modernity Technology & Modernity Samspillet mellem teknologi og samfund Fornuft & frihed - Life, liberty and the pursuit of happiness Rationalitet & Maskiner Fremskridt Æstetik End of history De moderne De umoderne

Læs mere

Kvalitetssikring og undervisererfaring

Kvalitetssikring og undervisererfaring Kvalitetssikring og undervisererfaring Anne-Marie S. Christensen, ph.d., adjunkt Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier, SDU Torsdag den 28. maj, 2009 DUNK09 Kvalitetssikring af undervisning?

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere