Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen"

Transkript

1

2 Dansk / historieopgaven Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk /historieopgaven (DH opgaven) er den første større skriftlige opgave i gymnasiet og på hf. Denne folder vil guide dig igennem opgaveprocessen og især give dig forslag til litteratur med udgangspunkt i tre konkrete emner, som er meget populære. Pjecen vil også kunne anvendes af andre opgaveskrivende, eller blot til at finde litteratur om de nævnte emner. Din lærer hjælper dig med emnevalg og afgrænsning af emne, og hvilke krav der er til opgaven. Bibliotekaren hjælper dig med at søge og finde litteratur. Begge kan hjælpe dig med kildekritik og litteraturliste. Formål med DH opgaven og emnevalg Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger. Du skal lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder. Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende og oplyse om kilder, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler. Du kan se mere uddybende information om opgaven på EMU.dk. Du kan vælge at skrive opgaven i dansk kombineret med historie eller blot i et af fagene. Find inspiration Du kan hente inspiration til emnevalg i dansk på litteratursiden.dk eller i en litteraturhistorie, f.eks. Litteraturens veje (Systime, 2012) eller i en antologi der omhandler den periode eller det tema, I har valgt i klassen. På biblioteket står dansk litteraturhistorie i gruppe 81.6, og antologier står sammen med skønlitteraturen. I historie kan du få inspiration og baggrundsviden i et leksikon, f.eks. Denstoredanske.dk eller en Danmarkshistorie f.eks. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. På biblioteket finder du Danmarks historie i gruppe 96. Problemformulering Problemformuleringen udgør de spørgsmål, du vil undersøge: Det er her, du vælger dit fokus i opgaven. Det er vigtigt, at du stiller spørgsmål, der undrer dig, og som ikke umiddelbart kan besvares. På SkrivOpgave.dk kan du få gode råd til at lave en problemformulering: Stil et hovedspørgsmål, som er centralt for dit emne Stil evt. underspørgsmål Byg spørgsmålene op på noget, der undrer dig Undgå spørgsmål der kun kan besvares med ja eller nej I din indledning skal du gøre rede for, hvordan du vil besvare din problemformulering,og hvilke metoder du vil bruge. Tekstanalysen og fortolkningen er central for danskfagets metoder. Kildeanalyse og kildekritik er central for historiefagets metoder. Opbygning af opgaven Hoveddelen af din opgave består af de analytiske niveauer: redegørelse, analyse, diskussion, vurdering. Du kan læse mere om de analytiske niveauer på EMU. dk Endelig skal opgaven indeholde en konklusion, hvor du svarer på din problemformulering og medtager en litteraturliste. Litteratursøgning I dansk skal du først vælge din primærlitteratur, det er den tekst, du skal analysere. Din sekundærlitteratur er den litteratur, du vælger om dit emne. Det vil sige det, som andre har skrevet om din primærlitteratur. Det kan f.eks. være noget om den forfatter, du skriver om, se forfatterweb.dk eller biografier (på biblioteket i 99.4). Det kan også være noget om din periode, se dansk litteraturhistorie i 81.6, eller noget om din genre, se i Endelig kan det også være en anmeldelse eller et interview med forfatteren. Avisartikler finder du i Infomedia.dk I historie er primærkilder det samme som førstehåndskilder. Det vil sige en oprindelig ubearbejdet kilde, f.eks. et brev, en tale eller et billede. I en historieopgave skal du altid have et par primærkilder med. En sekundærkilde er en forfatters subjektive opfattelse af historien, f.eks. en Danmarkshistorie eller en fortolkning af et billede. Til din litteratursøgning er der tre biblioteker, der er interessante: Dit skolebibliotek, dit folkebibliotek og bibliotek.dk, der er en samlet indgang til hele landets biblioteker, og hvorfra du kan bestille materialer hjem til dit eget bibliotek. I bibliotek.dk har du mulighed for afgrænse din søgning på type af materiale (film, faglitteratur, artikler, weblinks, noveller etc.). I emnefeltet kan du søge ved hjælp af et register, der hjælper dig med forskellige aspekter på dit emne. Det kan du bruge dels som en idebank, dels som en hjælp til at afgrænse dit emne. Du kan kombinere flere emneord, og det er en god ide at skrive ordet i sin korteste form med et spørgsmålstegn efter. Tip: Primærkilder finder du med emneordet kildesamlinger. Periodesøgning: En god tommelfingerregel ved søgning efter faglitteraturen om perioden er at begrænse sig til årtier eller århundreder. Eksempel: og (du vil søge materiale fra både 50erne og 60erne) eller Når du har sendt din søgning af sted, kan du præcisere/ yderligere afgrænse den og samtidig bevare dine oprindelige søgekriterier. Anmeldelser og avisartikler finder du nemmest i Infomedia, der er en fuldtekstbase, som mange skoler giver adgang til via SkoDaemu.dk, desuden kan du få adgang på dit folkebibliotek. Skal du bruge de oprindelige anmeldelser af ældre litteratur, f.eks. fra mellemkrigstiden, kan det være nødvendigt at bruge Det Kgl. Bibliotek, der opbevarer gamle danske aviser på mikrofilm. Det Informationsvidenskabelige Akademi, iva.dk, har udgivet en guide med tip til informationssøgning til ungdomsuddannelserne. Guiden hedder Søg og du skal finde. Kildekritik Når du har indsamlet dit materiale, skal du kritisk se på, om det er det rigtige materiale til din opgave: Er det relevant i forhold til din problemformulering? Er det opdateret? Er det et passende niveau? Er det skrevet af en anerkendt forfatter indenfor det område? Du kan få gode råd til kildekritik på SkrivOpgave.dk

3 Litteraturliste og dokumentation I din opgave skal du dokumentere, hvad du har brugt af materiale ved at udarbejde en litteraturliste. Der er flere anerkendte måder at udarbejde den på, men den skal altid indeholde forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Den skal være ensartet opstillet, og lærer og censor skal kunne bruge den til at finde den litteratur, du har brugt. SkrivOpgave.dk har en grundig indgang til, hvordan du kan lave en litteraturliste. Tip: Skriv data ned undervejs på det materiale, du bruger til din opgave, så er litteraturlisten næsten lavet på forhånd. Din censor har ikke nødvendigvis adgang til den artikelbase, du har fundet artikler i. Print derfor artiklen ud og vedlæg opgaven som et bilag. Her kan du få hjælp til opgaveskrivning SkrivOpgave.dk Opgavetips.dk Hall Madsen, Annette: Klar, parat, start En guide til projektskrivning. Erhvervsskolernes Forlag, (19.1) Henriksen, John: Opgavemanualen Skriveprocessens problemformulering, konklusion og formidling. Frydenlund, (19.1) Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur, (19.1) Forslag til emner og litteratur Følgende oversigter er ikke fuldstændige, men indeholder eksempler fra nogle af de væsentligste forfatterskaber i den pågældende periode og lidt sekundærlitteratur. De forholder sig især til danskdelen af opgaven. For skønlitteraturens vedkommende kan du finde indholdsbeskrivelser på Litteratursiden.dk.

4 EMNE 1: DET MODERNE GENNEMBRUD Læs om perioden på historiefaget.dk (adgang via din skole eller dit folkebibliotek) eller på e-poke.dk. Hvis vinklen er kvindesag, sædelighedsfejde, kønsroller og pyskisk syge kan du overveje følgende litteratur Bang, Herman: Ved vejen I Noveller. Gyldendal, (org. 1886) Bjørnsson, Bjørnsstjerne: En handske Gyldendal, Findes på archive.org Brandes, Georg: Engle I Politiken 1887, 6. juli. Findes på Kvinfo.dk Brandes, Georg: Det ottende bud I Politiken, 1887, 7. juli. Findes på Kvinfo.dk Brandes, Georg: En sidste udluftning I Politiken, 1887, 8. juli. Findes på Kvinfo.dk Ibsen, Henrik: Et dukkehjem Gyldendal, Dansklærerforeningen, (org. 1879) (81.5) Skram, Amalie: Constance Ring Borgen, (org. 1885) (85) Skram, Amalie: Forraadt Gyldendal, (org. 1892) (85) Strindberg, August: Giftas Dansklærerforeningen, (org ) Busk-Jensen, Lise: Patriarkatets kvinder I Kritik, 1984, årgang 17, nr.68, s (80.5) Dahlerup, Pil: Det moderne gennembruds kvinder Gyldendal, (81.64) Faderhuset: 1800-tallet. Nordisk Kvindelitteraturhistorie, bind 2 Red. Elisabeth Møller Jensen. Rosinante, (81.5) Det forrykte menneske Den psykisk syge i historien ca Red. af Edith Mandrup Rønn og Inger Hartby. Skippershoved (61.642) Grodal, Torben Kragh: Det moderne gennembruds kvinder En kritisk kommentar. I Kultur & Klasse, 1984, Nr. 49 = årg. 13, nr. 1, s (80.5) Grundtvig, Elisabeth: Nutidens sædelige nutidskrav I Kvinden og samfundet, 1887, nr. 4, s Findes på kvinfo.dk Hertel, Hans: Don Juan i Havnegade og kvindeforfatterne i Løngangsstræde Det moderne gennembruds kvinder i komparativ - litteratursociologisk - og - mandlig belysning. I Kritik, 1984, årgang 17, nr. 68, s (80.5) Hvad de andre ikke fortæller Livet som indsats i og efter det moderne gennembrud. Redigeret af Jon Helt Harder: Gyldendal, Syddansk Universitetsforlag, (Nye historier om dansk litteratur, bind 8) (81.5) Juncker, Beth: Ingeborg Stuckenberg En muse. I Spring, 2005, nr. 23, s (81.65) Se også Kvinfo.dk hvor du finder tekster og primærkilder indenfor kvindeforskning og mere uddybende information om sædelighedsfejden samt Litteratursiden.dk eller Epoke.dk. Også Faktalink.dk, som du finder på Skoda.emu.dk, eller biblioteket har en god artikel og henvisninger til ekstra materiale om det moderne gennembrud. Hvis vinklen er Darwin og naturalisme kan du overveje følgende litteratur Darwin, Charles: Arternes oprindelse Ved naturlig selektion eller ved de heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelsen. Jørgen Paludan, (org. 1859) (56.5) Jacobsen, J.P.: Mogens og andre noveller Gyldendal, 1983 (org. 1882) Pontoppidan, Henrik: Fra hytterne Skyggerids fra landsbyen. Gyldendal, 1978 (org. 1887) Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt og andre krøniker Gyldendal, 1979 (org. 1890) Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per Gyldendal, 2006 (org ) Algot Sørensen, Bengt: J.P. Jacobsen: Darwinist og forfatter I Kritik, 2002, årgang 35, nr. 155/156 Skyum - Nielsen, Erik: J.P. Jacobsen: Mellem Darwin og Andersen I Fønix, 2010, årgang 33, nr. 1, s Tjønneland, Eivind: Darwin, I.P. Jacobsen og Ibsen I Spring, 1998, nr. 13, s (81.65) Se mere uddybende om Darwin og evolutionsteorien i Århus Universitets Darwinarkiv, eller på Faktalink.dk

5 EMNE 2: MELLEMKRIGSTIDEN Læs en introduktion til perioden på Historiefaget.dk (adgang via din skole eller dit folkebibliotek) eller på Litteratursiden.dk Om 1920-erne med hovedvægt på Danmark Broby-Johansen, Rudolf: Blod Gyldendal, 1968 (org. 1922) Bønnelycke, Emil: Asfaltens sange Nordiske Forfatteres Forlag Fitzgerald, F. Scott: Den store Gatsby Gyldendal (org. 1925) Freud, Sigmund: Afhandlinger om seksualteori Hans Reitzel, 1985 (org ) (13.6) Kafka, Franz: Processen Gyldendal (org. 1925) Kirk, Hans: Fiskerne Gyldendal, 2005 (org. 1928) Kristensen, Tom: Fribytterdrømme Gyldendal, 1920 Kristensen, Tom: Livets arabesk Det danske Sprog og Litteraturselskab, Gyldendal, 2010 (org. 1921) Paludan, Jacob: Fugle omkring fyret Borgen, (org. 1925) Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid Multivers, (org ) Schade, Jens August: Den levende violin Weimar og Aachen, (org. 1926) Woolf, Virginia: Til fyret Rosinante, (org. 1927) Geertsen, Kirsten: Arbejderkvinder i Danmark Vilkår og kamp SFAH, (33.112) Billedkunst bind 1 Ismer i dansk maleri efter Gyldendal, (74.6) Kolstrup, Søren: Produktion og levevilkår Systime, (33.19) Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden Litterære ismer. Udg. af Niels Martinov. Gyldendal, (80.15) Mellemkrigstiden Litteratur, billedkunst, historie, økonomi. Af Camilla Skovbjerg Paldam mfl., Systime, (91.92) Om 1930-erne med hovedvægt på Danmark Abell, Kjell: Melodien der blev væk Gyldendal, (org. 1935) Branner, H.C.: Legetøj Gyldendal, (org. 1936) Klitgaard, Mogens: Der sidder en mand i en sporvogn Dansklærerforeningen, (org. 1937) Henningsen, Poul: Hvad med kulturen? Thaning og Appel, (org. 1933) (70) Kristensen, Tom: Hærværk Gyldendal, (org. 1930) Munch-Petersen, Gustav: Det underste land Nyt Nordisk Forlag, Sønderby, Knud: Midt i en jazztid Dansklærerforeningen, (org. 1931) Arbejdskonflikternes historie i Danmark Arbejdskampe og arbejderbevægelse Red. Knud Knudsen. SFAH, (33.11) Politikens Danmarkshistorie, bind 13 Velfærdsstaten på vej Politiken, (96) Tendenser i mellemkrigstiden Red. af Marie Damsgaard Andersen mfl. Skoletjenesten Golden Days, (96.7)

6 EMNE 3: KAMPEN OM DEN DANSKE NATIONALE IDENTITET Danmark og danskerne lever i en global verden. Såvel i romantikken i 1800-tallet, som efter 2. verdenskrig og især de sidste 20 år, er danskheden blevet udfordret. Når vores nationale identitet er truet, forsøger vi at skabe en fælles historie om fortiden, naturen, folket, modersmålet og kongehuset, hvor vi længes tilbage mod tiden, før verden gik af lave. Tanker og ideer om det at være dansk har ofte været en del af den offentlige debat eller har præget litteraturen og andre kunstneriske udtryksformer, ligesom historieopfattelsen igen og igen har været til debat. I nyere tid kommer det til udtryk i forskellige opfattelser af mit Danmark og i opfattelsen og analyser af begivenhederne i 1992 (Maastricht-afstemning, dronningens sølvbryllup og EM i fodbold), i taler og plakater af politisk karakter, i diskussioner omkring det multikulturelle og globaliseringen, og i diskussionen om dansk- og historiekanon i undervisningen. Ressourcerum til kampen om den danske identitet Aburas, Lone: Føtexsøen Gyldendal, 2009 Andersen, Benny: Verdensborger i Danmark og andre digte om danskerne Borgen, 1998 Danmarks land Danske forfattere skildrer land og by. Aschehoug, 1998 Ejersbo, Jacob: Liberty Gyldendal, 2009 Goldschmidt, M.: Hjemløs En fortælling. Borgen, 1999 Hansen, Gynther: Danskerne Gyldendal, 1990 Høeck, Klaus: Live Gyldendal, 2012 Juul, Pia: Indtil videre Samlede digte. Tiderne skifter, (org ) Langvad, Maja Lee: Find Holger Danske Borgen, 2006 Massey, Kristian: Den syriske garage Hovedland, 2006 Matei, Nicolai: Den fremmede Den danske drøm. Eksperimental, 2002 Mondrup, Iben: Ved slusen Milik, 2009 Natasja: I Danmark er jeg født Playground Music, (cd) Nephew: Interkom kom ind Copenhagen, (cd) Strunge, Michael: Der er et yndigt land I Skrigerne! Borgen, (org. 1980) Thorup, Kirsten: Projekt Paradis En trilogi. Gad, 1997 Skousen, Nils: 68 findes på Dobbeltsyn Auditorium, 2002 (cd) Tind Kristensen, Eva: Do Digte. Gyldendal, 2009 Vi elsker vort land På sporet af danskheden. Red. af Lone Lerberg og Johnny Thiedecke. Pantheon, 1994 Vizki, Morti: Giv mig Danmark tilbage I Samlede digte. Gyldendal, 2009 Hyltoft, Ole: Tør du være dansk? Oder til fællesskabet. Hovedland, (96.8) Mørch, Søren: Den sidste Danmarkshistorie 57 fortællinger af fædrelandets historie. Gyldendal, 2006 Waneck, Mads: Maastrictht, sølvbryllup og fodbold Billeder af danskhed i 3 aviser juni I Den jyske historiker nr (91.94) Se også Danmarkshistorien.dk med Debat om indfødsret, Historiekanon og indfødsret, Danmark og EU, EM finalen i fodbold 26. juni, 1992, Historie er myter, Anders Fogh Rasmussen om samarbejdspolitikken 29.august, 2003 mm. Infomedia.dk: Diverse kronikker og debatindlæg f.eks. af Søren Krarup eller Elsebeth Gerner Nielsen. Diverse indfødsretsprøver. Findes på uvm.dk Find alle bøgerne på bibliotek.dk Udarbejder: Susanne Rose Nielsen Illustrator: Linda Balle Udgiver: Biblioteksmedier as, Ballerup 2013 Tryk: Nofoprint, Helsingør Varenr.:

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning

SØG OG DU SKAL FINDE. -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning SØG OG DU SKAL FINDE -guide til informationssøgning Denne guide er skrevet til alle, der starter på en ungdomsuddannelse og skal i gang med et alment

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids Mellem pædagogik, kunst og medier Af Karin Esmann Knudsen Problemstillingen et historisk rids En Børnebog kan som saadan være en udmærket Bog, selv om det skorter på kunstnerisk Udførelse, men vil altid

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på - om skriftlig dansk på stx Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx Udvidet udgave af en artikel fra Dansk Noter 2, 2012 Af: Nicolai Rekve Eriksen Kim Toft Hansen formulere det således: Det

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i Indhold 1. Indledning s. 2 2. Udviklingsromanen - og hvad den udviklede sig af s. 2 2.1 Romanen s. 2 2.2 Dannelsesromanen s. 2 2.3 Udviklingsromanen s. 3 3. Mellem krigene - en introduktion til perioden

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere